Ajuts a la recerca (32 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004455   Perceptor: Montserrat Aguadé Porres ( Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament d'una distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca (2ª edició). Categoria d'investigadors reconeguts. (DOGC 2.7.2001)   Modalitat: 051 - Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària. Generalitat de Catalunya. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 004662   Perceptor: BARBARA STRANGER ( Sense especificar) Concepte: Atorgament d'ajuts per a l'estada de doctors i tecnòlegs estrangers a Espanya (BOE 18.5.2002). SB2000-0420   Modalitat: 034 - Ajtus a la recerca per a estades de joves doctors estrangers a Espanya.   Institució: UB   Organisme: MECU - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Referència:
Id. GREC: 003850   Perceptor: HUMBERTO C. QUESADA RODRIGUEZ ( Departament de Genètica) Concepte: Incorporació al projecte PB1997-0918 (BOE 12.2.99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003873   Perceptor: Julio Antonio Rozas Liras ( Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Subvenció per a l'edició de textos científico- tècnics TXT98-1802   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)    Referència:
Id. GREC: 003636   Perceptor: Montserrat Aguadé Porres ( Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la realització de congressos i simposis científics, humanístics i tecnològics d'especial rellevància (ARCS). (DOGC 21.10.1998)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 003653   Perceptor: Montserrat Aguadé Porres ( Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament de subvencions per a l'organització de congressos, cursos i seminaris de caràcter científic o tècnic. CO97-0106. (BOE 11.8.98).   Modalitat: 007 - Organització de Congressos MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 006218   Perceptor: Montserrat Aguadé Porres ( Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2007   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència: