Ajuts a la recerca (33 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004998   Perceptor: Ricard Albalat Rodriguez ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i França. HF2003-0020. BOE 25.6.2004   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología    Referčncia:
Id. GREC: 004121   Perceptor: Jordi Garcia Fernandez ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i el Regnet Unit de la Gran Bretany i Irlanda del nord. HB1999-0054 (BOE 20.4.2000)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 004129   Perceptor: Jaime Baguńa Monjo ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament de subvencions per a l'organització d'accions mobilitzadores dels grups de recerca de Catalunya (congressos, simposis, cursos i cicles de conferčncies), ARCS. Departament de Genčtica (DOGC 17.5.2000)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004232   Perceptor: Jaime Baguńa Monjo ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament de subvencions per a l'organització d'accions mobilitzadores dels grups de recerca de Catalunya (congressos, simposis, cursos i cicles de conferčncies). ARCS. (DOGC 27-10-2000)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004646   Perceptor: Jaime Baguńa Monjo ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Ŕustria. HU2001-0001. (BOE 11.4.2002)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MPRE - Ministerio de la Presidencia     Referčncia:
Id. GREC: 004694   Perceptor: Jordi Garcia Fernandez ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament d'una distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca (3Ş edició). Categoria joves investigadors.   Modalitat: 051 - Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitŕria. Generalitat de Catalunya. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 003853   Perceptor: Jaime Baguńa Monjo ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció Integrada entre Espanya i Austria. HU1998-0019 (BOE 23.2.99)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia: