Ajuts a la recerca (15 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004958   Perceptor: Jaime Cambra Sanchez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores-congressos, simposis d'especial rellevŕncia, així com altres actuacions de divulgació i especialització. 2003ARCS00112   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agčncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referčncia:
Id. GREC: 005150   Perceptor: Núria Bonada Caparrós ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Beques postdoctorals a l'estranger. Estada a França (BOE 11.5.2004)   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia:
Id. GREC: 004772   Perceptor: Narcis Prat Fornells ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts dins del Programa d'estudis catalans Gaspar de Portolŕ. Modalitat A. (BGP)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004778   Perceptor: Narcis Prat Fornells ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temŕtiques XT. Noves   Modalitat: 048 - Xarxes temŕtiques i xarxes de Referčncia. DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 006996   Perceptor: Narcis Prat Fornells ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatňria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2010.   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referčncia:
Id. GREC: 001353   Perceptor: Jaime Cambra Sanchez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Borsa de viatge. (DOGC 9-9-91)   Modalitat: 037 - Borses de viatge a l'estranger. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DEUN - Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 000736   Perceptor: Jaime Cambra Sanchez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Estada a El Caire (Egipte). DOGC 2.12.87   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnolňgica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referčncia: