Ajuts a la recerca (22 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 005071   Perceptor: Maria Isabel Trillas Gay ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a projectes conjunts d'investigació entre Espanya i el Marroc. 122/P/03. (BOE 30.1.04)   Modalitat: 069 - Ajuts per a la realització de projectes conjunts d'investigació i accions complementàries en el marc del Programa de Cooperació Científica i Investigació Interuniversitària (PCI-Mediterraneo) entre Espanya i el Marroc, Argèlia, Egipte, Jordània i Tuníssia   Institució: UB   Organisme: MAEX - Ministerio de Asuntos Exteriores    Referència:
Id. GREC: 004367   Perceptor: Leonor Alegre Batlle ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Alemanya Renovació. HA-1999-0018   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 004805   Perceptor: Sergi Munne Bosch ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Alemanya. HA2002-0017 (BOE 22.4.2003)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MPRE - Ministerio de la Presidencia     Referència:
Id. GREC: 003848   Perceptor: Salvador Nogues Mestres ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Incorporació al projecte 1996-1257 (BOE 12.2.99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003963   Perceptor: Leonor Alegre Batlle ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Alemanya - HA1999-0018 (BOE 24.11.99)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003220   Perceptor: Maria Luisa Moysset Agusti ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Beques i estades per a professors i investigadors de les universitats catalanes i dels centres públics de recerca de Catalunya. Estada a Wellesbourne (Gran Bretanya). Durada 4 mesos. (DOGC 20.11.96)   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 006681   Perceptor: Sergi Munne Bosch ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2008.   Modalitat: 113 - Programa Icrea Academia   Institució: UB   Organisme: FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)    Referència: