Ajuts a la recerca (25 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004338   Perceptor: Alejandro Martinez Perez-Perez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajut al projecte: 'Buccal microwear evolutionary variability in European Pleistocene Human Populations'   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: LEAK - L.S.B. Leakey Foundation    Referčncia:
Id. GREC: 003922   Perceptor: Daniel Turbon Borrega ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a l'organització de congressos, cursos i seminaris de carŕcter científic o tčcnic (CO99-0205) (BOE 17.8.99)   Modalitat: 007 - Organització de Congressos MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 004067   Perceptor: Daniel Turbon Borrega ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la realització de congressos i simposis científics, humanístics i tecnňlňgics d'especial rellevŕncia (ARCS) (DOGC 9.2.2000)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 003027   Perceptor: Adrian Casinos Pardos ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajut dins del Programa de Cooperació Científica amb Iberoamčrica.   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: MAEX - Ministerio de Asuntos Exteriores    Referčncia:
Id. GREC: 003244   Perceptor: Alejandro Martinez Perez-Perez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Renovació del contracte de Tčcnic Qualificat de Suport a la Recerca (PQS). 2Ş renovació. (DOGC 27.12.96)   Modalitat: 046 - Tčcnics altament qualificats. CIRIT, UB.   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referčncia:
Id. GREC: 006761   Perceptor: Alejandro Martinez Perez-Perez ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Ajuts per al finançament d'actuacions en l'ŕmbit de la comunicació, la didŕctica i la divulgació científica.(ACDC)Títol: Quč ens diuen els ossos?   Modalitat: 060 - Ajuts per al finançament d'actuacions en l'ŕmbit de la comunicació, la didŕctica i la divulgació científica (ACDC)   Institució: UB   Organisme: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya    Referčncia: 2009ACDC00152
Id. GREC: 001652   Perceptor: Adrian Casinos Pardos ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals) Concepte: Acció integrada hispano-francesa sobre 'Variaciones alométricas del esqueleto de los primates en función del peso del cuerpo y del tipo de locomoción'   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia     Referčncia: