Ajuts a la recerca (35 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004166   Perceptor: MARIA GEMMA ARNAU SANABRA ( Departament de Biologia Animal) Concepte: Incorporació al projecte AGF99-0611-C03-03 (BOE 11.7.2000). Renúncia 17.11.2000   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 004173   Perceptor: Salvador Nogues Mestres ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Incorporació al projecte AGF-0611-C03-03 (BOE 11.7.2000)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 004559   Perceptor: GUSTAVO ARIEL SLAFER LAGO ( Sense especificar) Concepte: Atorgament d'ajuts per a estades de professors i investigadors visitants PIV 2001. Noves estades. 4 mesos   Modalitat: 045 - Estades Professors visitants PIV (Generalitat de Catalunya) i PVI de la UB   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 003500   Perceptor: Jose Luis Araus Ortega ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la realització de projectes de recerca, formació i gestió en el programa de cooperació interuniversitària entre Espanya i el Marroc (BOE 30.12.97)   Modalitat: 069 - Ajuts per a la realització de projectes conjunts d'investigació i accions complementàries en el marc del Programa de Cooperació Científica i Investigació Interuniversitària (PCI-Mediterraneo) entre Espanya i el Marroc, Argèlia, Egipte, Jordània i Tuníssia   Institució: UB   Organisme: AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)     Referència:
Id. GREC: 003848   Perceptor: Salvador Nogues Mestres ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Incorporació al projecte 1996-1257 (BOE 12.2.99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003904   Perceptor: MIGUEL ANGEL MATEO MINGUEZ ( Departament d'Ecologia) Concepte: Incorporació al projecte PB1997-0865 (BOE 11.8.99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 003731   Perceptor: Salvador Nogues Mestres ( Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la reincorporació de doctors (RED) (DOGC 30-12-98). Nova adjudicació. Substitució per Antoni Borrell Azlor, avalat per Carlos Codina (DOGC 10.5.99)   Modalitat: 041 - Beques d'incorporació a Espanya. MEC I DURSI   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència: