Ajuts a la recerca (34 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004840   Perceptor: Xavier Testar Ymbert ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajuts per al desenvolupament de xarxes temàtiques interregionals i xarxes interregionals de centres de recerca (XI)   Modalitat: 044 - Subvencions diverses i cofinançaments. Generalitat de Catalunya   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 004945   Perceptor: Antonio Zorzano Olarte ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores-congressos, simposis d'especial rellevància, així com altres actuacions de divulgació i especialització. 2003ARCS00013   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referència:
Id. GREC: 004460   Perceptor: Antonio Zorzano Olarte ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'una distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca (2ª edició). Categoria d'investigadors reconeguts. (DOGC 2.7.2001)   Modalitat: 051 - Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària. Generalitat de Catalunya. DURSI.   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 004475   Perceptor: Xavier Testar Ymbert ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció integrada entre Espanya i França HF2000-0054 (BOE 20.8.2001)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència:
Id. GREC: 004600   Perceptor: Xavier Testar Ymbert ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Ajuts per realitzar accions de cooperació i mobilitat amb institucions, regions i consorcis internacionals signataris d'acords de col·laboració amb Catalunya. PCI. Modalitat ACI   Modalitat: 044 - Subvencions diverses i cofinançaments. Generalitat de Catalunya   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referència:
Id. GREC: 003493   Perceptor: Xavier Testar Ymbert ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Atorgament d'un ajut per a les accions de mobilitat interregional d'investigadors (AIRE) (DOGC 30-12-97)   Modalitat: 020 - Varis   Institució: UB   Organisme: CURE - Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 003539   Perceptor: Antonio Zorzano Olarte ( Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Alemanya. HA1997-0069. (BOE 22.1.98)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica    Referència: