Ajuts a la recerca (22 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004124   Perceptor: Emilio Salo Boix ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i el Regnet Unit de la Gran Bretany i Irlanda del nord. HB1999-0072 (BOE 20.4.2000)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: DSUP - Dirección General de Enseńanza Superior e Investigación Científica    Referčncia:
Id. GREC: 004205   Perceptor: Montserrat Corominas Guiu ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Estada als Estats Units. 1 any. (BOE 17.8.2000)   Modalitat: 027 - Estades de professors espanyols en centres estrangers.   Institució: UB   Organisme: DUNV - Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Referčncia:
Id. GREC: 004678   Perceptor: Florencio Serras Rigalt ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Itŕlia. HI2001-0009. (BOE 4.7.2002)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MPRE - Ministerio de la Presidencia     Referčncia:
Id. GREC: 004813   Perceptor: Emilio Salo Boix ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada entre Espanya i Itŕlia. HI2002-0037 (BOE 22.4.2003)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MPRE - Ministerio de la Presidencia     Referčncia:
Id. GREC: 003601   Perceptor: Emilio Salo Boix ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada hispano-británica HB1997-0128. (BOE 21.5.98)   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: SEID - Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo    Referčncia:
Id. GREC: 007002   Perceptor: Florencio Serras Rigalt ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Atorgament d'un ajut de la convocatňria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2010.   Modalitat: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referčncia:
Id. GREC: 007154   Perceptor: Jose Francisco Abril Ferrando ( Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística) Concepte: Acció integrada Hispano-Alemana.   Modalitat: 010 - Programa d'accions integrades. MEC.   Institució: UB   Organisme: MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación    Referčncia: AIB2010DE-00402