Ajuts a la recerca (75 registres)
Any: anteriors a 2016
Id. GREC: 004914   Perceptor: Montserrat Guillen Estany ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temŕtiques (XT). Renovació   Modalitat: 048 - Xarxes temŕtiques i xarxes de Referčncia. DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004925   Perceptor: Josep Lluis Carrion Silvestre ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament de beques i ajuts per a la recerca fora de Catalunya (BE). Modalitat B. 2003BEAI00308   Modalitat: 036 - Estades de recerca fora de Catalunya (BE)   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004949   Perceptor: Manuel Artis Ortuńo ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores-congressos, simposis d'especial rellevŕncia, així com altres actuacions de divulgació i especialització. 2003ARCS00019   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: AGAU - Agčncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referčncia:
Id. GREC: 004436   Perceptor: Jordi Surińach Caralt ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament de subvencions per a l'organització d'accions mobilitzadores (congressos, simposis i actuacions de divulgació i especialització (ARCS) (DOGC 11.5.2001)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004532   Perceptor: Maria Remedios Callejon Fornieles ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores -congressos, simposis d'especial rellevŕncia, així com altres actuacions de divulgació i especialització (ARCS)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004533   Perceptor: Antonio Costas Comesańa ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'ajuts a la realització d'accions mobilitzadores -congressos, simposis d'especial rellevŕncia, així com altres actuacions de divulgació i especialització (ARCS)   Modalitat: 032 - Organtizació d'accions mobilitzadores DURSI. ARCS   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia:
Id. GREC: 004570   Perceptor: Montserrat Guillen Estany ( Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) Concepte: Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temŕtiques (XT). Renovació. 2001XT00005   Modalitat: 048 - Xarxes temŕtiques i xarxes de Referčncia. DURSI   Institució: UB   Organisme: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI    Referčncia: