Ajuts a la recerca (7 registres)
Any: anteriors a 2014
Id. GREC: 006381   Perceptor: Diego Ramirez Sarrió ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Títol de l'activitat o seminari: "Avaluació dels intangibles en els processos de contractació pública"   Modalitat: 077 - Subvenció a les universitats de Catalunya destinades a l'organització de seminaris o activitats de reflexió i debat sobre les polítiques públiques, la gestió i l'Administració pública   Institució: UB   Organisme: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 006455   Perceptor: Diego Ramirez Sarrió ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Ajut al projecte: Análisi i valoració dels processos d'externalització en l'Administració pública local. (DOGC 10.10.2008 núm. 5233)   Modalitat: 072 - Ajuts a treballs de recerca sobre Administració pública   Institució: UB   Organisme: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya    Referència:
Id. GREC: 006571   Perceptor: Diego Ramirez Sarrió ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Realització d'un treball sobre la identitat col·lectiva a la província de Barcelona   Modalitat: 106 - Adjudicacions directes   Institució: UB   Organisme: DIBA - Diputació Provincial de Barcelona    Referència: 2008/6523
Id. GREC: 001113   Perceptor: Maria Angeles Pons Cardell ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Ajut al treball:'Teoria de la credibilitat aplicada a la valoració dels fons financers i, en particular, als de pensions' DOGC 27.1.1989   Modalitat: 035 - Ajuts a projectes de recerca d'investigadors joves. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 001122   Perceptor: Fco. Javier Sarrasi Vizcarra ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Ajut al treball:'La reassegurança i els plans de pensions' DOGC 27.1.1989   Modalitat: 035 - Ajuts a projectes de recerca d'investigadors joves. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 000427   Perceptor: Maria Angeles Pons Cardell ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Ajut al treball: 'La teoria de la credibilitat aplicada a la determinació de les aportacions a realitzar en un pla de pensions'. DOGC 19.2.90   Modalitat: 035 - Ajuts a projectes de recerca d'investigadors joves. DURSI.   Institució: UB   Organisme: CIRI - Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)     Referència:
Id. GREC: 007523   Perceptor: David Ceballos Hornero ( Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) Concepte: Col·loquis de Vic   Modalitat: 121 - Ajuts per a l'organització de reunions científiques   Institució: UB   Organisme: UBAR - Universitat de Barcelona     Referència: