Ayudas a la investigación (11 registres)
Año: 2017
Id. GREC: 010180   Perceptor: Albert Figuerola Silvestre ( Departamento de Química Inorgánica y Orgánica) Concepto: Ayuda para la Incorporación Estable de Doctores 2017   Modalidad: 149 - Ajuts per mobilitat, xarxes o grups d'àmbit internacional o estatal   Institución: UB   Organismo: MEICO - Ministerio de Economia, Industria y Competitividad    Referencia: IEDI-2017-00937
Id. GREC: 009485   Perceptor: Josep Maria Chimenos Ribera ( Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física) Concepto: Tractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4+) utilitzant subproductes de magnesi   Modalidad: 159 - Ajuts per mobilitat, xarxes o grups d'àmbit autonòmic   Institución: UB   Organismo: SATVS - SAT La Vall de Soses    Referencia:
Id. GREC: 009836   Perceptor: Josep Maria Chimenos Ribera ( Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física) Concepto: Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora 2017.   Modalidad: 100 - Ajuts en el marc del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora   Institución: UB   Organismo: UBAR - Universitat de Barcelona     Referencia:
Id. GREC: 009862   Perceptor: Laura Rodriguez Raurell ( Departamento de Química Inorgánica y Orgánica) Concepto: Supramolecular gold(I) structures for biological and molecular recognition purposes   Modalidad: 165 - Acció especial o complementària d'àmbit internacional   Institución: UB   Organismo: SCHT - Sincrotró ALBA - CELLS    Referencia: 2017022010
Id. GREC: 009425   Perceptor: Xavier Ceto Alseda ( Departamento de Ingeniería Química y Química Analítica) Concepto: Development of integrated screen-printed devices as voltammetric electronic tongues for he environmental screening of heavy metals   Modalidad: 075 - Ajuts postdoctorals dins del Programa Beatriu de Pinós (BP)   Institución: UB   Organismo: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)    Referencia: 2016BP_00107
Id. GREC: 009865   Perceptor: Laura Rodriguez Raurell ( Departamento de Química Inorgánica y Orgánica) Concepto: Effect of aggregation on the photophysical parameters of gold(I) supramolecular aggregates   Modalidad: 165 - Acció especial o complementària d'àmbit internacional   Institución: UB   Organismo: 19437 - Laserlab-Europe    Referencia: UC-CLL002298
Id. GREC: 009350   Perceptor: Francesc Rabanal Anglada ( Departamento de Química Inorgánica y Orgánica) Concepto: New antibiotics for the treatment of hospital-acquired Gram-negative infections. F2I-PoC_2016_011   Modalidad: 131 - Fons de prova de concepte, ajut de subcontractació d’activitats per afegir valor a un projecte tecnològic (FBG-BKC)   Institución: UB   Organismo: BOGI - Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona     Referencia: