Ajuts a Grups Consolidats

Id. GREC: 005254

Títol: Grup de Recerca en Enginyeria de Fronts d'Ona - Wavefront Engineering Research Group EFO-WFE

Equip investigador:
Arturo Carnicer Gonzalez (Investigador Principal)
Ignacio Juvells Prades (Investigador Secundari)
Jaime Vallmitjana Rico (Investigador Secundari)
Salvador Bosch Puig (Investigador Secundari)
Mario Montes Usategui (Investigador Secundari)
Estela Martin Badosa (Investigador Secundari)
Dorian Treptow (Investigador Secundari)
Raul Bola Sampol (Investigador Secundari)
Frederic Catala Castro (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) , Organisme: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . Data: 29/05/2017, Mitjà i Núm. Publicació: DOGC 7379

Institució: UB - Universitat de Barcelona

Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Codi oficial 2017SGR607

Data d'inici: 01/01/2017     Data finalització: 30/09/2021     Final pròrroga:

Unesco:

Paraules Clau: 019972 - Polarization / 054974 - Optical Security / 054975 - Biophotonics / 027699 - Institucions / 054976 - Optical Tweezers / 054977 - visual systems

Resum: