Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013409

Títol: Las aves marinas como un elemento para la gestión dinámica de espacios protegidos y pesquerias.

Equip investigador:
Jacob Gonzalez-Solis Bou (Investigador Principal)
Pascual Calabuig Miranda (Investigador Secundari)
Gaia Dell'Ariccia (Equip de treball)
Raul Ramos Garcia (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Projectes I+D+I , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: NBTC - Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global

Codi oficial: CGL2016-78530-R

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2019     Final pròrroga:

Unesco: 240100 - Biologia animal (Zoologia) (vegeu 3109) / 240800 - Etologia

Paraules Clau: 245526 - áreas marinas protegidas / 002472 - Pesquerías / 035771 - aves marínas / 010882 - VMS / 049284 - Biologging

Pàgina Web:

Resum: