Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 016154

Títol: Causas e implicaciones de la especializacion individual en aves marinas

Equip investigador:
Jacob Gonzalez-Solis Bou (Investigador Principal)
Raul Ramos Garcia (Coinvestigador Principal)
Raquel Castillo Contreras (Equip de treball)
David March Morla (Equip de treball)
Diego Vicente Sastre (Equip de treball)
Sarah Delphine Saldanha (Equip de treball)
Leia Navarro Herrero (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 11/11/2020, Mitjà i Núm. Publicació: BOE;null

Institució: UB

Programa: CTM - PN de Ciencias y Tecnologías Medioambientales

Codi oficial: PID2020-117155GB-I00

Data d'inici: 01/09/2021     Data Fi: 31/08/2024     Final pròrroga:

Unesco:

Paraules Clau: 049284 - Biologging / 100856 - Consistencia / 064972 - Especialización individual / 064973 - Repetabilidad / 035771 - aves marínas

Pàgina Web:

Resum: