Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 016130

Títol: Polifenoles del cacao y la naranja en el ejercicio físico intenso en rata: desde la disbiosis intestinal a los efectos metabólicos

Equip investigador:
Magdalena Massot Cladera (Investigador Principal)
Miriam Martinez Huelamo (Coinvestigador Principal)
Rosa Maria Lamuela Raventos (Investigador Secundari)
Anna Vallverdu Queralt (Investigador Secundari)
Enrique Almanza Aguilera (Investigador Secundari)
Margarida Castell Escuer (Investigador Secundari)
Francisco Jose Perez Cano (Investigador Secundari)
Laura Herrero Rodriguez (Investigador Secundari)
Dolors Serra Cucurull (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria del Programa de Foment de la Recerca de l'INSA-UB (FRI 2019) , Organisme: IRNS - Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB) . Data: 12/02/2020, Mitjà i Núm. Publicació:  

Institució: UB

Programa: 0000 - Sense especificar

Codi oficial:

Data d'inici: 22/05/2020     Data Fi: 21/05/2021

Unesco:

Paraules Clau: