Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 015085

Títol: Intelectuales de ciencia en el Jaén andalusí

Equip investigador:
Montserrat Diaz Fajardo (Investigador Principal)

Convocatòria: Convocatoria de Subvenciones a proyectos de investigación convocados por el Instituto de Estudios Giennenses para el año 2018 , Organisme: DPJA - Diputación Provincial de Jaén . Data: 14/03/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOP Jaen

Institució: UB

Programa: 0000 - Sense especificar

Codi oficial: BOP-2018-5743

Data d'inici: 31/12/2018     Data Fi: 30/12/2019     Final pròrroga:

Unesco:

Paraules Clau: 000059 - Al-Andalus / 062091 - científicos andalusíes / 062092 - Jaén andalusí / 048039 - manuscritos medievales

Pàgina Web:

Resum: Entitat finançadora: Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Modalidad Proyectos de Investigación de Universidades y Centros de Investigación