Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014864

Títol: Género(s) y lenguaje(s) en la arabidad contemporánea

Equip investigador:
Monica Rius Pinies (Investigador Principal)
Gonzalo Fernandez Parrilla (Investigador Secundari)
Ana Maria Bejarano Escanilla (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: PGC2018-100959-B-I00

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2022     Final pròrroga:

Unesco: 550500 - Ciències auxiliars de la història / 620200 - Teoria, anàlisi i crítica literàries

Paraules Clau: 035431 - Árabe / 060279 - Arabidad / 060280 - Islámico / 001020 - Hebreo / 060281 - Judío

Pàgina Web:

Resum: