Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014850

Títol: Terápia génica mediada por PPRHs: Vehiculización, Silenciamiento, Reparación y aproximaciones in vivo.

Equip investigador:
Veronica Noe Mata (Investigador Principal)
Carlos Julian Ciudad Gomez (Coinvestigador Principal)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat. Modalitat Reptes  , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: NBME - Programa Nacional de Biomedicina

Codi oficial: RTI2018-093901-B-I00

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 241500 - Biologia molecular (vegeu 2302.21)

Paraules Clau: 055447 - PPRHs / 021288 - Vehiculización / 055448 - Empalmamiento / 038972 - silenciamiento / 055450 - Mutación puntual