Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014848

Títol: Materia Impresa. Laboratorio en red

Equip investigador:
Alberto Valera Garcia (Investigador Principal)
Maria Angeles Viladomiu Canela (Coinvestigador Principal)
Ignacio Barcia Rodriguez (Investigador Secundari)
Maria Merce Casanovas Aleix (Investigador Secundari)
Francisco Javier Lozano Vilardell (Investigador Secundari)
Cristina Pasto Aguila (Investigador Secundari)
Joaquim Cantalozella Planas (Investigador Secundari)
Marta Negre Buso (Investigador Secundari)
Antonia Coll Florit (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)

Codi oficial: PGC2018-093862-B-C22

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 620300 - Teoria, anàlisi i crítica de les Belles Arts / 629900 - Altres especialitats artístiques (especifiqueu)

Paraules Clau: 000182 - Arte / 238456 - Interdisciplina / 038898 - Tecnologías digitales / 218664 - Trabajo colaborativo