Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014830

Títol: Camilo José Cela: del manuscrito al libro

Equip investigador:
Adolfo Sotelo Vazquez (Investigador Principal)
Maria Luisa Sotelo Vazquez (Investigador Secundari)
Marta Cristina Carbonell (Investigador Secundari)
Blanca Ripoll Sintes (Investigador Secundari)
Noemí Montetes-Mairal y Laburta (Investigador Secundari)
Raquel Velazquez Velazquez (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: PGC2018-097660-B-I00

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021     Final pròrroga: 30/09/2022

Unesco: 620200 - Teoria, anàlisi i crítica literàries

Paraules Clau: 209315 - Camilo José Cela / 001306 - Manuscrito / 000690 - Edición / 060216 - Fotolibro

Pàgina Web:

Resum: