Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014776

Títol: IN>TRA2. La lectura como práctica artística: nuevos modelos de decodificación creativa

Equip investigador:
Luis Eloy Puig Mestres (Investigador Principal)
Maria Eugenia Agusti Cami (Coinvestigador Principal)
Antonia Vila Martinez (Investigador Secundari)
Eulalia Barriere Figueroa (Investigador Secundari)
Oscar Padilla Macho (Investigador Secundari)
Pilar Bonet Julve (Investigador Secundari)
Esther Moñivas Mayor (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)

Codi oficial: PGC2018-093862-B-C21

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 620300 - Teoria, anàlisi i crítica de les Belles Arts / 629900 - Altres especialitats artístiques (especifiqueu)

Paraules Clau: 000182 - Arte / 005544 - Lectura / 006212 - Transferencia / 002022 - Tecnología / 006689 - Ciencia