Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014626

Títol: Narpan II: Ciencia vernácula en el Occidente mediterráneo medieval y moderno

Equip investigador:
Lluis Cifuentes Comamala (Investigador Principal)
Carmel Ferragud Domingo (Investigador Secundari)
Fernando Serrano Larráyoz (Investigador Secundari)
Meritxell Blasco Orellana (Investigador Secundari)
Anna M. Gudayol Torello (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: NBHA - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)

Codi oficial: PGC2018-095417-B-C64

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 550600 - Història per especialitats / 570200 - Lingüística diacrònica

Paraules Clau: 002631 - Bases de datos / 012775 - Edición crítica / 059770 - Filología digital