Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014612

Títol: Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas. Narpan II.

Equip investigador:
Lola Badia Pamies (Investigador Principal)
Albert Soler i Llopart (Coinvestigador Principal)
Josep Maria Ruiz Simon (Investigador Secundari)
Maria Isabel Ripoll Perelo (Investigador Secundari)
Joan Santanach Suñol (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement , Organisme: MCIUN - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . Data: 20/08/2018, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 201

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: PGC2018-095417-B-C61

Data d'inici: 01/01/2019     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 550500 - Ciències auxiliars de la història / 550600 - Història per especialitats

Paraules Clau: 002631 - Bases de datos / 012775 - Edición crítica / 059770 - Filología digital