Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014505

Títol: Habilitats orals per a les professions del futur: un programa d'intervenció en el currículum de secundària i batxillerat a Catalunya

Equip investigador:
Juan Carlos Mora Bonilla (Investigador Principal)
Pilar Prieto Vives (Coinvestigador Principal)
Emma Rodero Anton (Investigador Secundari)
Josep Maria Castella Lidon (Investigador Secundari)
Judith Llanes Coromina (Investigador Secundari)
Ingrid Mora Plaza (Investigador Secundari)
Montserrat Vila Santasusana (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria RecerCaixa 2017 , Organisme: FUCA - Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . Data: 01/04/2017, Mitjà i Núm. Publicació: http://www.recercaixa.cat

Institució: UB

Programa: 0FIL - Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: 2017ACUP0249

Data d'inici: 30/04/2018     Data Fi: 29/04/2020     Final pròrroga:

Unesco:

Paraules Clau: 058470 - Habilitats orals / 215836 - Expressió oral / 058471 - programes d'intervenció / 016125 - Secundaria / 212057 - Batxillerat

Pàgina Web:

Resum: