Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014096

Títol: Ex Patria: Itinerancias y utopías en las literaturas alemana e hispánica

Equip investigador:
Maria Luisa Siguan Boehmer (Investigador Principal)
German Garrido Miñambres (Investigador Secundari)
Georg Pichler (Investigador Secundari)
Anna Montane Foraste (Investigador Secundari)
Maria Loreto Vilar Panella (Investigador Secundari)
Rosa Perez Zancas (Investigador Secundari)
Linda Maeding (Equip de treball)
Ines Garcia Lopez (Equip de treball)
Heidi Grunewald (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 13/06/2017, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 140

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2017-83616-P

Data d'inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2021

Unesco: 620200 - Teoria, anàlisi i crítica literàries

Paraules Clau: 040086 - literatura alemana moderna / 013541 - Literatura española moderna / 014667 - Exilio / 002128 - Utopía / 054880 - Memoria de la historia