Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 014026

Títol: Ciencia y sociedad en el Mediterráneo occidental: el Calendario de Córdoba y sus tradiciones

Equip investigador:
Miquel Forcada Nogues (Investigador Principal)
Julio Samso Moya (Equip de treball)
Roser Puig Aguilar (Investigador Secundari)
Jose Casulleras Closa (Investigador Secundari)
Eduard Frunzeanu (Equip de treball)
Marc Oliveras Busquets (Equip de treball)
Montserrat Diaz Fajardo (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 13/06/2017, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 140

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2017-88569-P

Data d'inici: 01/01/2018     Data Fi: 31/12/2020     Final pròrroga: 30/06/2021

Unesco: 550600 - Història per especialitats

Paraules Clau: 054707 - Calendario de Córdoba / 008594 - Ciencia árabe / 049228 - Historia de al-Andalus y el Magrib / 054708 - Traducciones latinas

Pàgina Web:

Resum: Proyecto prorrogado hasta el 30/06/2021.