Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013574

Títol: Maximizando el rol del input en una L2 a través de exposiciones múltiples

Equip investigador:
Elsa Tragant Mestres de la Torre (Investigador Principal)
Raquel Serrano Serrano (Coinvestigador Principal)
Anna Vallbona Gonzalez (Investigador Secundari)
Maria Angels Llanes Baro (Investigador Secundari)
Mª Angels Pinyana Garriga (Investigador Secundari)
Maria Andria (Equip de treball)
Jessica Mackey (Equip de treball)
Ana Pellicer Sánchez (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-80576-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2019     Final pròrroga:

Unesco: 570100 - Lingüística aplicada

Paraules Clau: 049604 - Lectura simultánea con repetición / 036017 - Aprendizaje de vocabulario / 008977 - Multimodalidad / 049606 - La distribución temporal / 049607 - El aprendizaje fuera del aula

Pàgina Web:

Resum: