Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013551

Títol: Testimonios sobre comunidades judeo-cristianas en el próximo oriente (siglos V-XII)

Equip investigador:
Francisco Fernando del Rio Sanchez (Investigador Principal)
Ernest Emili Marcos Hierro (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-80590-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2019

Unesco: 550500 - Ciències auxiliars de la història

Paraules Clau: 049543 - Orígenes del Islam / 049544 - Judeo-Cristianismo / 049545 - Fuentes textuales / 017669 - Antigüedad tardía