Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013490

Títol: Arte de la palabra y representación de la imagen en el pensamiento y la literatura griega de época imperial: Plutarco, Dión Crisóstomo, Luciano, Filóstrato

Equip investigador:
Francisca Mestre Roca (Investigador Principal)
Maria Teresa Fau Ramos (Investigador Secundari)
Maria del Pilar Gomez Cardo (Investigador Secundari)
Orestis Karavás (Equip de treball)
Ivana Selene Chialva (Equip de treball)
Isabelle Véronique Gassino (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-77969-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020     Final pròrroga: 29/06/2021

Unesco: 510100 - Antropologia cultural / 550400 - Història per èpoques / 550600 - Història per especialitats / 620200 - Teoria, anàlisi i crítica literàries / 630100 - Sociologia cultural

Paraules Clau: 049467 - Mimesis retórica / 001260 - Literatura / 010746 - Imagen / 049468 - Écfrasis / 020665 - Plutarco

Pàgina Web:

Resum: