Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013482

Títol: Diatopía y cambio lingüístico. Scripta y proyección dialectal

Equip investigador:
Maria Angels Massip Bonet (Investigador Principal)
Pere Navarro Gomez (Investigador Secundari)
Jaume Corbera Pou (Investigador Secundari)
Joan Veny Clar (Equip de treball)
Joan Carles Villalonga Terrasa (Equip de treball)
Andreu Bosch Rodoreda (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-80482-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020     Final pròrroga: 29/06/2021

Unesco: 570200 - Lingüística diacrònica / 570300 - Geografia lingüística (vegeu 5403.03)

Paraules Clau: 000614 - Dialectología / 010273 - Corpus / 049462 - Lingüística diacrónica y computacional / 008155 - Edición de textos / 009824 - Variación

Pàgina Web:

Resum: