Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013462

Títol: Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística

Equip investigador:
Maria Rosa Lloret Romañach (Investigador Principal)
Claudia Pons Moll (Coinvestigador Principal)
Jesus Jimenez Martinez (Investigador Secundari)
Josefina Carrera Sabate (Investigador Secundari)
Ricard Herrero Arambul (Investigador Secundari)
Montserrat Adam Aulinas (Investigador Secundari)
Violeta Martínez Paricio (Equip de treball)
Esteve Baptista Clua Julve (Investigador Secundari)
Esteve Valls Alecha (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-76245-C3-3-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020     Final pròrroga: 29/06/2021

Unesco: 570400 - Teoria lingüística / 570500 - Lingüística sincrònica

Paraules Clau: 008874 - Fonología / 007733 - Fonética / 001443 - Morfología / 018125 - Interfaces / 023784 - Variación lingüística

Pàgina Web:

Resum: