Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013344

Títol: La globularidad y la aparición del cerebro apto para el lenguaje

Equip investigador:
Cedric Boeckx (Investigador Principal)
Faustino Dieguez Vide (Investigador Secundari)
Lorena Di Pietro (Equip de treball)
Wanda Lattanzi (Equip de treball)
Aritz Irurtzun (Equip de treball)
Bridget Samuels (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-78034-C2-1-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2019     Final pròrroga:

Unesco: 579900 - Altres especialitats lingüístiques (especifiqueu)

Paraules Clau: 048936 - Globularidad / 048937 - Facultad del lenguaje / 048938 - (Auto)domesticación / 048939 - Evolución del lenguaje / 015651 - Trastornos del Lenguaje

Pàgina Web:

Resum: