Projectes de recerca estatals
N-LOGOFEDER2logo MECCO

Id. GREC: 013331

Títol: Teatro británico del siglo XXI: crisis, afecto, comunidad

Equip investigador:
Mireia Aragay Sastre (Investigador Principal)
Enric Monforte Rabascall (Investigador Secundari)
Clara Escoda Agusti (Investigador Secundari)
Clare Wallace (Equip de treball)
Aleks Sierz (Equip de treball)
Cristina Delgado García (Equip de treball)
Martin Middeke (Equip de treball)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 14/03/2016, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 63

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2016-75443-P

Data d'inici: 30/12/2016     Data Fi: 29/12/2020     Final pròrroga: 29/06/2021

Unesco: 620200 - Teoria, anàlisi i crítica literàries / 629900 - Altres especialitats artístiques (especifiqueu)

Paraules Clau: 040498 - Teatre britànic contemporani / 000516 - Crisis / 048918 - Teoría del afecto / 000433 - Comunidad / 039216 - Precarietat

Pàgina Web:

Resum: