Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 012922

Títol: Tecnologías derivadas de AMPER-CAT y análisis de corpus complementarios

Equip investigador:
Josefina Carrera Sabate (Investigador Secundari)
Dorotea Teresa Szmidt Sierykow (Equip de treball)
Eugenio Martínez Celdrán (Equip de treball)
Lourdes Romera Barrios (Investigador Principal)
Ana Maria Fernandez Planas (Investigador Secundari)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 23/06/2015, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 149

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2015-64859-P

Data d'inici: 01/01/2016     Data Fi: 31/12/2019

Unesco: 339900 - Altres especialitats tecnològiques (especifiqueu) / 570100 - Lingüística aplicada / 570300 - Geografia lingüística (vegeu 5403.03) / 570500 - Lingüística sincrònica

Paraules Clau: 001734 - Prosòdia / 000614 - Dialectología / 045179 - ETI-ToBI / 045180 - ProDis / 045181 - IdentiPro