Projectes de recerca estatals

Id. GREC: 012837

Títol: La evolución (inter)generacional de las bilingüizaciones: contextos, mantenimiento y sustitución lingüísticos

Equip investigador:
Jaume Farras Farras (Investigador Secundari)
Jesus Javier Laborda Gil (Investigador Secundari)
Rosa Maria Torrens Guerrini (Investigador Secundari)
Eva Martinez Diaz (Investigador Secundari)
Joan Melia Gari (Investigador Secundari)
Makiko Fukuda Fukuda (Equip de treball)
Josep Angel Mas Castells (Investigador Secundari)
Ana Maria Iglesias Alvarez (Investigador Secundari)
Francesc Bernat Baltrons (Investigador Secundari)
Raquel Casesnoves Ferrer (Equip de treball)
Sabela Labraña Barrero (Equip de treball)
Antonia Virginia Acuña Ferreira (Investigador Secundari)
Josep Soler Carbonell (Equip de treball)
Mireia Galindo Sole (Equip de treball)
Carles de Rossello Peralta (Equip de treball)
Emili Josep Boix Fuster (Investigador Principal)

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 23/06/2015, Mitjà i Núm. Publicació: BOE nº 149

Institució: UB

Programa: FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)

Codi oficial: FFI2015-64459-P

Data d'inici: 01/01/2016     Data Fi: 31/12/2019     Final pròrroga:

Unesco: 579900 - Altres especialitats lingüístiques (especifiqueu) / 630100 - Sociologia cultural

Paraules Clau: 000242 - Bilingüismo / 031828 - Sustitución lingüística / 202617 - Manteniment lingüístic / 008354 - Sociolingüística / 018329 - Política lingüística

Pàgina Web:

Resum: