Inici UB
Didàctica i Patrimoni - DIDPATRI

Dades Generals

Acrònim: Didàctica del Patrimoni, Museografía Comprensiva i Noves Tecnologies

Codi Oficial: 2021SGR01101

Adreça Professional: Campus Vall d'Hebron, Edifici Llevant, desp 125 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035016     Fax:

Correu-e: xrubio(a)ub.edu

Pàgina Web: www.didpatri.cat

Codis Unesco: Història / Museologia / Pedagogia

Paraules Clau: Educació patrimonial / Didáctica de la historia / Museus / Humanitats digitals / Patrimonio cultural

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Xavier Rubio Campillo (Plantilla o Contractat) - xrubio(a)ub.edu

Francesc Xavier Hernandez Cardona (Plantilla o Contractat) - fhernandez(a)ub.edu

Ann Elizabeth Wilson Daily (Plantilla o Contractat) - awilson(a)ub.edu

Ana Pastor Perez (Plantilla o Contractat) - ana.pastor(a)ub.edu

Celia Corral Vazquez (Plantilla o Contractat) - ccorral(a)ub.edu

Kevin Marín Rubio (Plantilla o Contractat) - kmarin(a)ub.edu

Silvia Burset Burillo (Plantilla o Contractat) - sburset(a)ub.edu

Haley Anne Schwartz (Plantilla o Contractat) - hschwartz(a)ub.edu

Rafel Sospedra Roca (Plantilla o Contractat) - rsospedra(a)ub.edu

Josep Enric Font Company (Plantilla o Contractat) - enricfont2310(a)ub.edu

Maria Feliu Torruella (Plantilla o Contractat) - mfeliu(a)ub.edu

David Iñiguez Gracia (Plantilla o Contractat) - dd.iniguez(a)gmail.com

Isabel Boj Cullell (Plantilla o Contractat) - isabelboj(a)ub.edu

Eduard Ble Gimeno (Plantilla o Contractat) - eble(a)ub.edu

Andres Besoli Martin (Plantilla o Contractat) - abesoli(a)ub.edu

Almudena Martin Martinez (Plantilla o Contractat) - almudenamartin(a)ub.edu

Andrea Granell Querol (Plantilla o Contractat) - agranellq(a)ub.edu

Miriam González Sanz (Plantilla o Contractat) - mgonzalezsanz(a)ub.edu

Eva Maria Poblador Relancio (Plantilla o Contractat) - evapoblador(a)ub.edu

Julia Castell Villanueva (Plantilla o Contractat) - julia.castell(a)ub.edu

Alexandre Rebollo Sanchez (Plantilla o Contractat) - alexrebollo(a)ub.edu

Laia Delfa Lobato (Becaris) - ldelfa(a)ub.edu

Cristina Farreras (Plantilla o contractat extern UB)

Quim Bonastra Tolos (Plantilla o contractat extern UB)

Meritxell Simon (Plantilla o contractat extern UB)

Daniel Gutierrez Ujaque (Plantilla o contractat extern UB)

Glòria Jove Monclus (Plantilla o contractat extern UB)

Línies de Recerca

Patrimoni i Museus

Didàctica del Patrimoni i Educació Patrimonial

Humanitats Digitals

Arqueologia Pública

Arqueologia i patrimoni del conflicte

Comunicació, Didàctica i Socialització patrimonial

Aprenentatge Basat en Jocs

Investigació i avaluació d'estratègies educatives

Identitat i educació

Resum de l'activitat de Recerca

El grup de recerca i innovació 'Didàctica del patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies' (DIDPATRI) (www.didpatri.info) va iniciar les seves activitats com a grup consolidat de la Universitat de Barcelona per resolució de la Comissió de Política Científica de la Junta de Govern del 25 d'abril del 2000. Posteriorment esdevingué grup consolidat de la Generalitat, SGR 2005 00621; SGR 2009 00245; ambdues ocasions amb finançament. Igualment, el grup també ha actuat com a quasi empresa per a la realització de projectes d'innovació i finançats amb el nom de 'Taller de Projectes. Patrimoni i Museologia' (Fundació Bosch Gimpera; Centre d'Innovació Les Cúpules, programa PRODEM del 'Ministerio de Industria y Energia). A més, compta amb una editorial: Llibres de Matrícula (www.llibresdematricula.cat). I publica revistes científiques com Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil i Her&Mus (Heritage and Museography).

En línies generals, el grup desenvolupa activitats de recerca i innovació a l'entorn de la didàctica, comunicació i difusió del patrimoni, tant pel que fa als espais formals d'ensenyament-aprenentatge com en el referent als espais no formals. En concret, les principals línies de treball se centren en museografia didàctica, museografia interactiva, museografia d'intermediació, museografia nòmada o 2.0, arqueologia i patrimoni del conflicte, arqueologia experimental, reenactment, iconografia didàctica i microhistòria.

El grup està especialment vinculat al Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, tot i que compta amb investigadors d'altres departaments de la mateixa universitat.

Publicacions en Revistes

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V; Burset, S.; Martín, C. y Bosch, E. (2022).  Assessing Transversal Competences in Professional Internships: The Role of Assessment Agents. International Journal of Instruction, 15(1),  717-732.  https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2022_1_41.pdf ISSN: 1694-609X

González, D.; Abulí; O.; Besolí, A. (2022).  Análisis estratégico de un recurso patrimonial territorial: los refugios antiaéreos de la Guerra Civil española en la provincia de Girona (Cataluña). Investigaciones Turísticas(23),  379-401.   ISSN: 2174-5609

McLean, A.; Rubio-Campillo, X. (2022).  Beyond Least Cost Paths: Circuit theory, maritime mobility and patterns of urbanism in the Roman Adriatic. Journal of Archaeological Science, 138,  105534.   ISSN: 0305-4403

Hernàndez-Cardona, F.X.; Sospedra-Roca, R.; Casals-Ausió, J.R. (2022).  Virtual and didactic approach to the defensive heritage of the 16th century Fort of the Trinitat (Roses, Girona). VAR, Virtual Archaeology Review, 13(26),  103-115.  https://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/15733 ISSN: 1989-9947

Rubio‐Campillo, X.; Ble, E.; Pujol, A.; Sala, R.; Tamba, R. (2022).  A Spatial Connectivity Approach to Landscapes of Conflict: Julius Caesar and the Assault to Puig Ciutat (NE Iberian Peninsula). Journal of Archaeological Method and Theorypublicació online (https://link.springer.com/article/10.1007/s10816-022-09549-7) ISSN: 1072-5369

Sospedra-Roca, R.; Hernàndez-Cardona, F. X.; Feliu-Torruella, M.; Boj-Cullell, I. (2022).  Social Museography and Sustainable Historical Heritage. Sustainability, 14(11),  6665.   ISSN: 2071-1050

Hernàndez-Cardona, F. X.; Feliu-Torruella, M.; Sospedra-Roca, R.; Boj-Cullell, I. (2022).  Audiovisual narrative, re-enactment, and historical education: Hospitals in the Spanish Civil War. Frontiers in Education, 7,  979175.   ISSN: 2504-284X

Wilson-Daily, A. E.; Sebares-Valle, G.; Sabido-Codina, J.; Feliu-Torruella, M (2022).  LGTBIQ+ en el instituto: revisando experiencias pasadas desde una perspectiva de género. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, 11,  68-74.   ISSN: 2531-0968

González-Vázquez, D.; Feliu-Torruella, M. (2022).  Lugares y rutas de memoria en el contexto de la educación patrimonial: la visión del equipo educativo del Museo Memorial del Exilio (MUME). Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 16,  241-266.  https://revistas.um.es/pantarei/article/view/509261 ISSN: 1136-2464

Sospedra-Roca, Rafael; Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier; Hernàndez-Pongiluppi, Mar (2022).  Digital iconography, conflict heritage, and the teaching of history: The case of the Spanish Civil War. Cogent Education, 9(1).  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2022.2082087?needAccess=true ISSN: 2331-186X

Feliu-Torruella, M.; Wilson-Daily, A .E. (2022).  Obrir-se al coneixement geogràfic en un món globalitzat. Guix. Elements d'Acció Educativa(493),  10-14.  https://www.grao.com/es/producto/obrirse-al-coneixement-geografic-en-un-mon-globalitzat-gu493153648 ISSN: 0213-8581

Feliu-Torruella, M; Wilson-Daily, A.E (2022).  Abrirse al conocimiento geográfico en un mundo globalizado. Aula de Innovación Educativa(320),  10-14.  https://www.grao.com/es/producto/abrirse-al-conocimiento-geografico-en-un-mundo-globalizado-au320153648 ISSN: 1131-995X

Boj-Cullell, Isabel; Feliu-Torruella, Maria; Sebares-Valle, Gemma; Wilson-Daily, Annie; Íñiguez-Gràcia, David (2022).  Dones de la República i la Guerra. Taller didàctic. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 12(12),  215-226.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/41243 ISSN: 1696-2672

Ann E. Wilson-Daily; Richard Harris; Gemma Sebares-Valle; and Judit Sabido-Codina (2022).  Revisiting Past Experiences of LGBTQ+-Identifying Students: An Analysis Framed by the UN's Sustainable Development Goals. Sustainability, 14(23),  16213.  https://doi.org/10.3390/su142316213  ISSN: 2071-1050

Font-Company, E. (2022).  No es arte, pero me produce la misma sensación: la colección, herramienta de aprendizaje. EARI.Educación Artística Revista de Investigación (13),  65-76.   ISSN: 1695-8403

Acosta López, A. (2021).  La memòria dels voluntaris catalans de la Gran Guerra durant la Guerra Civil. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(11),  153-170.   ISSN: 1696-2672

Arús, E. y Jaramillo, S. (2021).  Componer en clave artística. Eufonía. Didáctica de la música(86),  4-7.   ISSN: 1135-6308

Coto-Sarmiento, M.; Rubio-Campillo, X. (2021).  The tracing of trade: exploring the patterns of olive oil production and distribution from Roman Baetica. Archaeological and Anthropological Sciences(13),  70.   ISSN: 1866-9557

Font-Company, Enric (2021).  ¡Hagan sitio, por favor! La conservación y la documentación del arte urbano a partir del caso de l'Hospitalet de Llobregat. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Historico(103),  195-197.   ISSN: 2340-7565

González Vázquez, D. (2021).  El origen de los colores blanquiazules del RCD Espanyol de Barcelona: apuntes para el debate historiográfico. Cuadernos de Fútbol(130).   ISSN: 1989-6379

Gustems, J.; Calderón, D.; Burset, S.; Martín, C. (2021).  10 errores frecuentes al hablar de educación artística. Apuntes para fundamentar ideas y desestimar estereotipos. Didacticae (9),  100-119.  https://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/issue/view/2490/showToc ISSN: 2462-2737

Harris, R.; Wilson-Daily, A.E.; Fuller, G. (2021).  Exploring the secondary school experience of LGBT+ youth: an examination of school culture and school climate as understood by teachers and experienced by LGBT+ students. Intercultural Educationhttps://doi.org/10.1080/14675986.2021.1889987 ISSN: 1467-5986

Hernàndez-Cardona, F.X.; Rubio-Campillo, X.; Sospedra-Roca, R.; Íñiguez-Gracia, D. (2021).  Illustration, re-enactment, citizenship and Heritage of Contemporary Conflict: the case of the Ebro (1938). Sustainability, 13(6),  3425.   ISSN: 2071-1050

Hernàndez-Cardona, F. X.; Sospedra-Roca, R.; Íñiguez-Gracia, D. (2021).  Educational illustration of the historical city, education citizenship, and sustainable heritage. Sustainability, 13(10),  5706.   ISSN: 2071-1050

Pelai Pagès (2021).  14 de abril de 1931: La proclamación de la República. Viento Sur(175),  109-116.   ISSN: 1133-5637

Pelai Pagès (2021).  Febrer del 1936: Companys i el Govern català surten de la presó. El Temps(1933),  47-51.   ISSN: 1130-8060

Rubio-Campillo, X.; Hernàndez Cardona, F. X.; Riart Jou, F. (2021).  Les humanitats digitals dins el context de la història marítima: el cas de l'activitat corsària durant la Guerra dels Catalans, 1713-1714. Drassana(28),  106-121.   ISSN: 0214-2279

Wilson-Daily, A. E.; Feliu-Torruella, M.; Romero Serra, M. (2021).  Key competencies: Developing an instrument for assessing trainee teachers' understanding and views. Teacher Development, 25(4),  478-493.   ISSN: 1366-4530

Wilson-Daily, A. E.; Kemmelmeier, M. (2021).  Who is on our side? Complexities of national identification among native and immigrant youth in Catalonia. Journal Of Youth Studies, 24(8),  994-1014.   ISSN: 1367-6261

Wilson-Daily, A. E.; Kemmelmeier, M. (2021).  Youth perceptions of voting participation in the midst of Catalonia's active struggle for independence. Youth & Societyhttps://doi.org/10.1177/0044118X19840965 ISSN: 0044-118X

Harris, R.; Wilson-Daily, A. E.; Fuller, G. (2021).  'I just want to feel like I'm part of everyone else': How schools unintentionally contribute to the isolation of students who identify as LGBT+. Cambridge Journal of Education, 52(2),  155-173.   ISSN: 0305-764X

González-Sanz, M.; Ibañez-Etxeberria, A.; Feliu-Torruella, M. (2021).  Percepciones del profesorado de primaria sobre las visitas educativas basadas en las Visual Thinking Strategies (VTS). DAFO de su aplicación en el Museo Picasso de Barcelona. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96(35(2)),  175-194.   ISSN: 1575-0965

González, M.V.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Gustems, J.; Calderón, C.; Besolí, A.; Bosch, E.; Martín, C. (2021).  Desarrollo de las competencias transversales profesionalizadoras en el marco de los Prácticums (másteres oficiales) mediante la práctica reflexiva. Una experiencia de innovación. Revista del CIDUI(5),  1-8.  https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/377562 ISSN: 2385-6203

Font i Company, Josep Enric (2021).  Integració de pràctiques artístiques d'intervenció mural en les assignatures d'Educació Visual i Plàstica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Revista del CIDUI(5),  1-14.  https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/378579 ISSN: 2385-6203

Martínez Villegas, J.; Clemente Piélagos, R.; Font Company, E. (2021).  Un menú delicatessen: disseny d'un curs col·laboratiu d'Educació Visual i Plàstica. Revista del CIDUI(5),  1-10.  https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/390362 ISSN: 2385-6203

Pelai Pagès (2021).  Los orígenes del Partido Comunista de España en su centenario. Viento Sur(178),  87-97.   ISSN: 1133-5637

De Souza, R; Guilherme, F; Gonçalves, R; Lopes dos Reis, L; Garbin de Souza, O; Robert Ferrer, M; Dos Santos, S; Osiecki, R. (2021).  Associated Determinants Between Evidence of Burnout, Physical Activity, and Health Behaviors of University Students. University Of Phychological, Social and Life Sciences (SPA) Portugal, 3(733309),  1-7.  https://www.google.com/search?q=frontiers+in+sports+and+active+living&client=firefox-b-e&ei=32yKYeLwPOedlwTnioSIDg&oq=issn+Frontiers+in+Sport&gs_lcp=C ISSN: 2624-9367

González-Vázquez, D.; Feliu-Torruella, M.; Íñiguez-Gracia, D. (2021).  The Teaching of Historical Memory as a Tool for Achieving SDG 16 and Teachers' Views on the Exile Memorial Museum (MUME) Routes. Sustainability, 13(24),  13637.   ISSN: 2071-1050

Feliu-Torruella, M.; Fernández-Santín, M.; Atenas, J. (2021).  Building Relationships between Museums and Schools: Reggio Emilia as a Bridge to Educate Children about Heritage. Sustainability, 13(7),  3713.   ISSN: 2071-1050

Delfa-Lobato, L.; Guàrdia-Olmos, J.; Feliu-Torruella, M. (2021).  Benefits of Cultural Activities on People With Cognitive Impairment: A Systematic Review. Frontiers in Physiology, 12,  762392.   ISSN: 1664-042X

Coto-Sarmiento, M.; Rubio-Campillo, X. (2021).  Correction to: The tracing of trade: Exploring the patterns of olive oil production and distribution from Roman Baetica (Archaeological and Anthropological Sciences, (2021), 13, 4, (70), 10.1007/s12520-021-01305-4). Archaeological and Anthropological Sciences, 13(12).   ISSN: 1866-9557

Arús Leita, E.; Palau Franco, N.; Pujol i Subirà, M.A. (2021).  La educación musical en movimiento en línea. Tres etapas, tres docentes, tres procesos. Eufonía. Didáctica de la música, 87,  22-28.  https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/view/2244 ISSN: 1135-6308

González-Sanz, M.; Ibañez-Etxeberria, A.; Feliu-Torruella, M. (2021).  Teachers perceptions of school programs based on the visual thinking strategies (VTS): A SWOT analysis of the methods application at the picasso museum in Barcelona Percepciones del profesorado de primaria sobre las visitas educativas basadas en las visual thinking strategies (VTS). DAFO de su aplicación en el museo Picasso de Barcelona. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96(35.2),  175-194.   ISSN: 1575-0965

Boj, I; Rubio-Campillo, X; Sospedra-Roca, R (2020).  Ancestors: històries d'Atapuerca. Un videojoc educatiu. Guix. Elements d'Acció Educativa, any 43(465),  23-28.   ISSN: 0213-8581

Boj, I.; Rubio, X.; Sospedra, R. (2020).  Ancestors: Historias de Atapuerca. Un videojuego educativo. Aula de Innovación Educativa(292),  21-26.  https://www.grao.com/es/producto/revista-aula-292-abril-20-historia-en-primaria-au292 ISSN: 1131-995X

Burset, S. (2020).  Evidencias científicas para mejorar la práctica docente. Evidencias en el desarrollo de las competencias del ámbito artístico. Dossier Graó, 5(5),  44-48.   ISSN: 2462-5914

Desconegut (2020).  La producción de sentido en el libro álbum. Revista Kepes. Grupo de estudios en Diseño Visual.   ISSN: 1794-7111

Desconegut (2020).  Álbum y desarrollo de la dimensión emocional de los lectores. Análisis de respuestas de un grupo de 1º de Educación Primaria. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ).   ISSN: 1578-6072

Fernández-Santín, M.; Feliu-Torruella, M. (2020).  Developing critical thinking in early childhood through the philosophy of Reggio Emilia. Thinking Skills And Creativity, 37 ,  100686.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187120301607?via%3Dihub ISSN: 1871-1871

González-Sanz, M.; Mask, A. (2020).  Advocacy for museum educators and the power of words: a comparison between New York City and Barcelona realities. ICOM Education(29),  135-149.  http://ceca.mini.icom.museum/publications/icom-education/ ISSN: 0253-9004

González Vázquez, D. (2020).  The multiple forms of the banalization of the Holocaust. The Memory Monster. Observing Memories(4),  86-89.  https://europeanmemories.net/magazine/the-multiple-forms-of-the-banalization-of-the-holocaust-the-memory-monster/ ISSN: 2565-2931

Hernández-Cardona, F. X.; Rubio-Campillo, X.; Besolí, A.; Íñiguez, D.; Sospedra-Roca, R. (2019).  Forgotten Pilots, Airfields and Aircraft: A Transdisciplinary Approach to the Memory of the Republican Air Force During the Spanish Civil War (1936-39). Public Archaeology, 18(1),  3-27.  Publicació online (https://doi.org/10.1080/14655187.2019.1784664https://www.tan) ISSN: 1465-5187

Oñate, C.; Batalla, A.; Páez, J. (2020).  Elaboración y validez de un cuestionario de las habilidades motrices iniciales para estudiantes de enseñanza media chilena. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 38,  465-471.  https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/75537 ISSN: 1579-1726

Pagès, Pelai (2020).  Presidents perseguits per la justícia espanyola. El Temps,  38-41.   ISSN: 1130-8060

Pagès, Pelai (2020).  ¿Quan acabarà l'edat contemporània?. El món d'ahir: història d'autor,  17-23.   ISSN: 2462-7062

Pelai Pagès (2020).  L'aroma del Front Popular i del Front d'Esquerres català. El Temps(1856),  17-20.   ISSN: 1130-8060

Pelai Pagès (2020).  Domènec Batet, el general que Franco va condemnar a mort. El Temps(1898),  20-23.   ISSN: 1130-8060

Acosta López, Alejandro (2019).  Las canciones alemanas de las Brigadas Internacionales: entre el fervor, el idealismo y la represión comunista. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  85-110.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30460 ISSN: 1696-2672

Arús, E.; Moreno, I. (2019).  Música en inglés. Eufonía. Didáctica de la música(78),  4-48.   ISSN: 1135-6308

Bosch, E. (2019).  Metaclases para la Didáctica de la Educación Visual y Plástica. Didacticae (6),  7-21.   ISSN: 2462-2737

Bosch, E. (2019).  Monogràfic: A Jugaaaaar... a l'aula!. Perspectiva Escolar(407).  https://www.rosasensat.org/es/revista/a-jugaaaaar-a-laula-num-407/presentacio-del-monografic-a-jugaaaar-a-laula/ ISSN: 0210-2331

Bosch, E.; Beltran, E. (2019).  Ressenya: Gómez, Ch.; Mercadé, M. (2018) «Art, creativitat i conflicte. Camins per educar. Teoria i pràctica». Perspectiva Escolar.   ISSN: 0210-2331

Bosch, E.; Berenguer, P.; Bernal, M.; Juanmartí, E. Soler, E. (2019).  Pors a l'aula de plàstica. Diàleg amb futurs mestres d'educació primària. Guix. Elements d'Acció Educativa(456),  34-38.  https://www.grao.com/es/producto/pors-a-laula-de-plastica-gu45696698 ISSN: 0213-8581

Bosch, E.; Berenguer, P.; Bernal, M. Juanmartí, E.; Soler, J. (2019).  ¿Miedos en el aula de plástica? Diálogo con futuros maestros de Educación Primaria. Aula de Innovación Educativa(283),  34-38.   ISSN: 1131-995X

Brughmans, T.; Hanson, J.W.; Mandich, M.J.; Romanowska, I.; Rubio-Campillo, X.; Carrignon, S.; Collins-Elliott, S.; Crawford, K.; Daems, D.; Fulminante, F.; Haas, T. de; Kelly, P.; Moreno Escobar, M. del C.; Paliou, E.; Prignano, L.; Ritondale, M. (2019).  Formal Modelling approaches to complexity science in Roman Studies: a manifesto. Theoretical Roman Archaeology Journal, 2(1),  1-19.  Publicació online (https://traj.openlibhums.org/articles/10.16995/traj.367/) ISSN: 2515-2289

Burset, S. (2019).  Més enllà de les manualitats i manuals. Una mirada atenta a l'educació visual i plàstica. Guix. Elements d'Acció Educativa.   ISSN: 0213-8581

Burset, S. (2019).  Una mirada atenta a la educación visual y plástica. Aula de Innovación Educativa(283),  14-18.   ISSN: 1131-995X

Burset, S. (2019).  Miradas, espacios y relaciones en la didáctica de las artes plásticas. Didacticae (6),  3-6.   ISSN: 2462-2737

Calderón, D.; Gustems, J.; Arús, M.E.; Ayuste-Gonzalez, A.; Batalla, A.; Boix, R.; Calderón, C.; Castell, J.; Elgstrom, E.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Oporto, M.; Oriola, S.; Torres, A.; Wilson, A.E. (2019).  Engagement Project: elements for a reformulation of the Tutorial Action Plan of the Teacher Training degrees at the University of Barcelona. Cultura y Educacion, 31,  188-197.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11356405.2018.1551652 ISSN: 1135-6405

Calderón-Garrido, D.; Gustems-Carnicer, J.; Arús, M.E.; Ayuste-Gonzalez, A. ;Batalla, A.; Boix, R.; Calderón-Garrido, C.;Castell, J.; Elgstrom, E.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Oporto, M.; Oriola, S.; Torres, A. Wilson, A.E. (2019).  Proyecto Engagement: elementos para una reformulación del Plan de Acción Tutorial de los grados de maestro en la Universidad de Barcelona. Cultura y Educacion, 31(1),  193-197.  Print ISSN: 1135-6405 Online ISSN: 1578-41 (http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home) / https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6937498 (http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home) ISSN: 1135-6405

Desconegut (2019).  Picturebook format: beyond the relationship between words and pictures. Libri & Liberi.   ISSN: 1848-3488

Font, Enric (2019).  Imágenes en el espacio público: prácticas docentes vinculadas al muralismo en ámbitos universitarios. Mural Street Art Conservation(8),  10-19.  http://observatoriodearteurbano.org/wordpress/muralstreetartconservation ISSN: 2444-9423

González-Sanz, M.; Sebares Valle, G.; Hernàndez-Pongiluppi, M.; Boj Cullell, I. (2019).  Arqueologia pública, iconografia didàctica i memòria de la batalla de l'Ebre. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  257-273.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30467 ISSN: 1696-2672

González-Sanz, Myriam (2019).  Mobile learning, realidad aumentada y geolocalización: estrategias didácticas para hacer de la ciudad y del patrimonio ejes transversales de la Educación. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(95).  https://www.grao.com/es/producto/mobile-learning-realidad-aumentada-y-geolocalizacion-ib09566436 ISSN: 1133-9810

González Vázquez, D. (2019).  Turisme i espais de memòria a la Catalunya transfronterera. Revista d'Etnologia de Catalunya(44),  170-177.  https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/370125 ISSN: 1132-6581

González Vázquez, D. (2019).  The transmission of memory in the struggle for justice: The silence of others. Observing Memories(3),  84-87.  https://europeanmemories.net/magazine/the-transmission-of-memory-in-the-struggle-for-justice-the-silence-of-the-others/ ISSN: 2565-2931

Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier; Feliu-Torruella, Maria; Sospedra, Rafael; González-Sanz, Myriam; Wilson-Daily, Ann (2019).  Generación de iconografía didáctica a partir de recreación histórica y 3D. El caso de la Guerra Civil Española [Generation of didactic iconography through historical reenactment and 3D. The case of the Spanish Civil War]. Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 34(1),  67-82.   ISSN: 0214-4842

Hernàndez Cardona, F.X.; Feliu Torruella, M. (2019).  Didáctica de la historia de la guerra civil española. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  197-217.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30464/30623 ISSN: 1696-2672

Íñiguez Gràcia, D.; Wilson Daily, A.E. (2019).  La Barcelona d'ERC. 1931-1939. Imatge i patrimoni. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  231-256.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30466 ISSN: 1696-2672

Miró Serra, O.; Sospedra Roca, R. (2019).  Recreació UB Didpatri. Compromís amb la didàctica de la història i el patrimoni. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  307-312.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30470 ISSN: 1696-2672

Paladines-Paredes, L.V; Margallo, A.M. (2019).  Los canales booktuber como espacio de socialización de prácticas lectores juveniles. OCNOS(19 (1)),  55-67.   ISSN: 1885-446X

Pelai Pagès (2019).  Catalunya, història, llengua i cultura. Antecedents i desenvolupament del nacionalisme català. eHumanista. Journal of Iberian Studies(15),  249-262.  https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/default/files/sitefiles/ivitra/volume15/3.%20Pag%C3%A8s%20i%20Blanch.pdf ISSN: 1540-5877

Pelai Pagès (2019).  6 d'octubre de 1934: el judici contra Lluís Companys i els seus consellers. El Temps(nº1845),  48-53.   ISSN: 1130-8060

Pelai Pagès (2019).  El Partit Obrer d'Unificació Marxista en la resistència a França: Procés de Montauban. Serveis d'Evasió: el grup Martín. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  71-83.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30459/30618 ISSN: 1696-2672

Sospedra Roca, Rafel (2019).  Imagen y recreación. Nuevas museografías. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(9),  219-230.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/30465 ISSN: 1696-2672

Rubio-Campillo, Xavier; Daura Luján, Joan; Pagani, Luca; Sanz Borràs, Montserrat (2019).  Nuevas perspectivas sobre la relación entre humanos anatómicamente modernos y neandertales. Indice Histórico Español, 132,  169-195.   ISSN: 0537-3522

Sala-Ramos, R.; Aouraghe, H.; Duval, M.; Álvarez-Posada, C.; Piñero, P.; Arnold, L.J.; Benito-Calvo, A.; Van der Made, J.; Parés, J.M.; Blain, H.-A; Agustí, J.; Rivals, F.; Haddoumi, H.; Rodríguez-Hidalgo, A,; Soto, M; Tarriño, A; Canals, A.; Lorenzo, C.; de Lombera-Hermida, A.; Menéndez, L.; Carrancho, A; Villalaín, J.J.; El Hammouti, K.; Burjachs, F.; Lozano-Fernández, I.; Pérez-González, A.; Bengarmra, S.; Souhir, M.; Mhamdi, H.; Viñas-Vallverdú, R.; El Harradji, A.; El Atmani, A.; Sospedra, R.; Bartrolí, R.; Chacón, M.G. (2019).  PLIOCENE STONE TOOLS IN EASTERN MOROCCO: EVIDENCE FOR EARLY HOMININ DISPERSAL INTO THE MAGHREB. Nature.   ISSN: 0028-0836

Wistchi, B.; Arús, E.; Martínez, A. (2019).  Inspirados musicalmente por el inglés. Un juego de posibles, una elección musical. Eufonía. Didáctica de la música(78),  7-13.   ISSN: 1135-6308

Acosta López, A. (2018).  La pérdida de las Floridas. La Aventura de la Historia(233),  34-39.  https://www.laaventuradelahistoria.es/la-aventura-de-la-historia-numero-233-mayo-2018 ISSN: 1579-427X

Acosta López, A. (2018).  Desaparecidos de la Gran Guerra: España al rescate. Historia. National Geographic(181),  26-29.   ISSN: 1696-7555

Besalú, X; Bosch, E. (2018).  Monogràfic: Escoles sense armaris. Perspectiva Escolar(397).   ISSN: 0210-2331

Bosch, E. (2018).  Al servei de la narració. Faristol(87),  5-8.  https://www.clijcat.cat/faristol/87/Al-servei-de-la-narracio ISSN: 0213-2427

Bosch, E. (2018).  Les claus de Brossa (2): Creació de poemes objecte a Primària. Perspectiva Escolar(401),  24-29.   ISSN: 0210-2331

Bosch, E. (2018).  «(Re)vestir el libro de significados: Un análisis de las sobrecubiertas en la literatura infantil y juvenil». OCNOS, 2(17),  33-45.   ISSN: 1885-446X

Bosch, E. (2018).  «El álbum sin palabras y la construcción de una comunidad lectora en la biblioteca pública. OCNOS, 3(17),  31-41.   ISSN: 1885-446X

Bosch, E.; Callís, J. (2018).  Monogràfic: Objectes. Perspectiva Escolar(401).   ISSN: 0210-2331

Bosch, E.; Calosci, Laura (2018).  Les claus de Brossa (1): Creació de poemes objecte amb futurs mestres. Perspectiva Escolar(401),  17-23.   ISSN: 0210-2331

Calderón, C.; Gustems, J.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Besolí, A.; Bosch, E. (2018).  Un model d'avaluació del desenvolupament de competències transversals professionalitzadores en els pràcticums dels màsters universitaris oficials. Revista del CIDUI, 4,  1-9.  https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348525/439762 ISSN: 2385-6203

Castell, J (2018).  Knolling, una nova forma de treballar amb objectes. Perspectiva Escolar(401),  36-41.  http://www2.rosasensat.org/revistes/perspectiva-escolar/numero/401 ISSN: 0210-2331

Coto-Sarmiento, M.; Rubio-Campillo, X.; Remesal Rodríguez, J. (2018).  Identifying social learning between Roman amphorae workshops through morphometric similarity. Journal of Archaeological Science, 96,  117-123.   ISSN: 0305-4403

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2018).  La guerra de motores y la industria aeronáutica en Cataluña. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(8),  13-24.  https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/21993 ISSN: 1696-2672

González-Sanz, M. (2018).  Factores para la valoración de las experiencias en museos en el alumnado de primaria. Posible huella del uso de las VTS en el Museo Picasso Barcelona. Cadmo(2/2018),  30-46.  https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=63106&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=117 ISSN: 1122-5165

González Vázquez, D. (2018).  "Auschwitz: Not long ago, not far away". Travelling memory of the Holocaust. Observing Memories(2),  76-79.  https://europeanmemories.net/magazine/travelling-memory-of-the-holocaust-auschwitz-not-long-ago-not-far-away/ ISSN: 2565-2931

González Vázquez, David (2018).  Les rutes de l'exili del MUME: una dècada connectant espais de memòria a la Catalunya transfronterera. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(8),  279-308.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/viewFile/22009/23565 ISSN: 1696-2672

González Vázquez, David (2018).  Dark tourism and Memorial tourism: nexus and divergences between theoretical models. European Journal of Tourism research(20),  46-58.  http://ejtr.vumk.eu/index.php/volume20/601-v20rp46 ISSN: 1994-7658

González Vázquez, D.; Mundet Cerdan, Ll. (2018).  Lugares de memoria traumática y turismo: paradigmas analíticos y problemáticas. Investigaciones Turísticas(16),  108-126.  https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2018-n16-lugares-de-memoria-traumatica-y-turismo-paradigmas-analiticos-y-problematicas ISSN: 2174-5609

Gustems, J.; Calderón, C.; Batalla, A.; Esteban, F. (2018).  Role of coping responses in the relationship between perceived stress and psychological well-being in a sample of Spanish educational teacher students. Psychological Reportshttp://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294118758904 ISSN: 0033-2941

Gustems, J.; Calderón, D.; Arús, E (2018).  El aliento invisible: Música y sonido en la obra de Gaudí. Barcelona, Research, Art, Creation, 6(1),  72-89.   ISSN: 2014-8992

Hernàndez Cardona, F.X. (2018).  Xarli, el soldat que va morir dues vegades. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(8),  243-259.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/22008/23563 ISSN: 1696-2672

Hernàndez, F.X. (2018).  Empúries. La fi dels ibers. estiu del 195 a.C. Auriga. Revista de divulgació del món clàssic(93).   ISSN: 1131-5008

Huerta, R. (2018).  Viure La Mort Instal·lacions artístiques al Museu de Ciències Naturals. Her&Mus. Heritage & Museography.   ISSN: 2171-3731

Onrubia, J.; Mauri, T.; Colomina, R.; Arús, E.; Mayordomo, R.; Ginesta, A. (2018).  La colaboración entre escuela y universidad en la evaluación del pràcticum de maestros. Revista del CIDUI(4),  1-11.   ISSN: 2385-6203

Pagès i Blanch, Pelai; Castro Berrojo, Luís (2018).  Los 'papeles de Salamanca' como botín de guerra y el Centro Documental de la Memoria Histórica. Memòria Antifranquista del Baix Llobregat(nº 18),  78-83.   ISSN: 2339-9473

Pagès, Pelai (2018).  És José Antonio l'antecessor d'algun polític actual?. El Temps(1785),  44-49.  https://www.eltemps.cat/article/4912/es-jose-antonio-lantecessor-dalgun-politic-actual ISSN: 1130-8060

Pelai Pagès (2018).  La España de Franco: la limpieza de la cultura y la resistencia de los romanceros. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(8),  261-278.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/22014/23602 ISSN: 1696-2672

Pelai Pagès (2018).  La darrera carta d'Andreu Nin. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(8),  311-314.   ISSN: 1696-2672

Rivero, Pilar; Feliu, Maria (2018).  Aplicaciones de la arqueología virtual para la Educación Patrimonial: análisis de tendencias e investigaciones. Estudios pedagógicos, 43(4),  319-330.  http://revistas.uach.cl/index.php/estped/article/view/1806 ISSN: 0716-050X

Rubio Campillo, X.; Montanier, J. M.; Rull, G.; Bermúdez Lorenzo, J. M.; Moros Díaz, J.; Pérez González, J.; Remesal Rodríguez, J. (2018).  The ecology of Roman trade. Reconstructing provincial connectivity with similarity measures. Journal of Archaeological Science, 92,  37-47.   ISSN: 0305-4403

Sospedra, Rafel; Feliu, Maria; Wilson, Ann; Sebares, Gemma; Hernàndez, Mar (2018).  La batalla de la Fatarella, 1938. Museografia, iconografia, recreació i memòria. Un model transversal de recerca didàctica. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 8,  229-242.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/22007/23562 ISSN: 1696-2672

Wilson-Daily, A. E.; Kemmelmeier, M.; Prats, J. (2018).  Intergroup contact versus conflict in Catalan high schools: A multilevel analysis of adolescent attitudes toward immigration and diversity. International Journal of Intercultural Relations, 64,  12-28.   ISSN: 0147-1767

Acosta López, A. (2017).  Agente 007 contra el Dr. No: la carrera espacial amenazada desde el Caribe. Filmhistoria Online , 27(2),  27-39.  http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/21015 ISSN: 1136-7385

Acosta López, A. (2017).  Aliadófilos y germanófilos en el pensamiento español durante la Primera Guerra Mundial. Balance historiográfico de una guerra civil de palabras. Studia Historica. Historia Contemporánea, 1(35),  339-367.  http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/17984/18342 ISSN: 0213-2087

Acosta López, A. (2017).  El debat entre aliadòfils i germanòfils a la premsa local del Vendrell (1914-1918): un reflex a través del setmanari penedesenc 'El Baix Penadès' (2). Del Penedès(33),  118-136.  https://www.raco.cat/index.php/DelPenedes/article/view/331766 ISSN: 1698-3122

Agustí, J.; Rubio-Campillo, X. (2017).  Were Neanderthals responsible for their own extinction?. Quaternary International, 431(B),  232-237.   ISSN: 1040-6182

Arús, E. ; Muñoz, J.R. (2017).  Música y emociones. Eufonía. Didáctica de la música(71),  6-41.   ISSN: 1135-6308

Bosch, E. (2017).  Tres mil palabras sobre los álbumes sin palabras. Revista de literatura infantil y juvenil(119),  37-47.   ISSN: 1130-8370

Bosch, E.; Beltran, E.; Calosci, L. (2017).  Il·lustrar-nos per il·lustrar sobre... el paper narratiu del plec dels llibres il·lustrats. Perspectiva Escolar(394),  54-60.   ISSN: 0210-2331

Bosch, E.; GT¿Il·lustrem-nos (2017).  Ens il·lustrem amb llibres il·lustrats. Perspectiva Escolar(394),  25-29.   ISSN: 0210-2331

Buscà, F.; Ambròs, A.; Burset, S. (2017).  Bibliometric characteristics of articles on key competences indexed in ERIC from 1990 to 2013. European Journal Of Teacher Education,  1-14.  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2017.1281908 ISSN: 0261-9768

Fernández Santín, M; Feliu Torruella, M (2017).  Reggio Emilia: An Essential Tool to Develop Critical Thinking in Early Childhood. Journal of New Approaches in Educational Research, 6(1),  50-56.   ISSN: 2254-7339

González Sanz, M; Feliu Torruella, M; Cardona Gómez, G (2017).  Las Visual Thinking Strategies (VTS) desde la perspectiva del educador patrimonial. DAFO del método en su aplicación práctica. Revista de Educación(375),  160-183.   ISSN: 0034-8082

González Vázquez, D. (2017).  LLOYD, Nick (2016). Forgotten places. Barcelona and the Spanish Civil War. Barcelona: Nick Lloyd, 392 pp. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(7),  285-286.  https://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/view/328962 ISSN: 1696-2672

González Vázquez, David (2017).  La valorització patrimonial dels Espais de Memòria a Catalunya: del deure social a l'estratègia turística. Revista valenciana d'etnologia(9),  63-71.   ISSN: 1885-1533

Hernàndez Cardona, F.X. (2017).  Objectes i aprenentatge. Perspectiva Escolar(401).   ISSN: 0210-2331

Hernàndez, F.X. (2017).  Josep Puig i Cadafalch (1867-1956). Auriga. Revista de divulgació del món clàssic(86).   ISSN: 1131-5008

Hernàndez, F.X.; Rubio, X. (2017).  La batalla de l'Ebre. Complexitat i co-evolució. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(7),  171-194.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/18125 ISSN: 1696-2672

Moneo, S.; Batalla, A.; Buscà, F. (2017).  Preguntas y respuestas de un proceso de aprendizaje relativo a la competencia social y ciudadana realizado desde la Educación Física. Didacticae (2),  24-42.  http://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/20188 ISSN: 2462-2737

Pagès (2017).  Andreu Nin. 'La qüestió nacional a Espanya. El problema català'. El Temps(1703),  51-53.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P. (2017).  Andreu Nin. Vida i mort d'un heterodox. El Temps(1703),  42-47.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P. (2017).  El català de l'URSS. El Temps(1703),  45.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P. (2017).  Perseguint un fantasma. El Temps(1703),  48-50.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P. (2017).  Assassinat premeditat. El Temps(1703),  53-54.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P. (2017).  El primer `Crim i Càstig´ d'Occident. El Temps(1703),  46-47.   ISSN: 1130-8060

P. Pagès (2017).  Los anarquistas españoles Ascaso y Durruti en Bruselas. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(7),  75-99.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/18122 ISSN: 1696-2672

P. Pagès (2017).  La Revolución rusa y la clase obrera en el Estado español (1917-1923). Viento Sur(150),  37-45.   ISSN: 1133-5637

P. Pagès (2017).  La Revolució d'Octubre de 1917, la primera revolució proletària de la història. El Temps(1740).  https://www.eltemps.cat/article/2401/la-revolucio-doctubre-de-1917-la-primera-revolucio-proletaria-de-la-historia ISSN: 1130-8060

P. Pagès (2017).  La Revolució, un 'segle curt' d'història. El Temps(1740).  https://www.eltemps.cat/article/2402/la-revolucio-un-segle-curt-dhistoria ISSN: 1130-8060

P. Pagès (2017).  Lenin, dirigent carismàtic de la revolució...i els altres dirigents. El Temps(1740).  https://www.eltemps.cat/article/2403/lenin-dirigent-carismatic-de-la-revolucio-i-els-altres-dirigents ISSN: 1130-8060

P. Pagès (2017).  Consignes, crides, proclames i decrets de la revolució. El Temps(1740).  https://www.eltemps.cat/article/2404/consignes-crides-proclames-i-decrets-de-la-revolucio ISSN: 1130-8060

P. Pagès (2017).  Anna Sallés: 'Amb la consolidació de Stalin reapareixia el nacionalisme gran rus'. El Temps(1740).  https://www.eltemps.cat/article/2405/anna-salles-amb-la-consolidacio-de-stalin-reapareixia-el-nacionalisme-gran-rus ISSN: 1130-8060

Rafel Sospedra Roca (2017).  La Didàctica del Patrimoni. Diari de Menorca,  18-18. 

Romeo, M.; Yepes-Baldó,M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Besolí, A. (2017).  Evaluación de competencias profesionalizadoras en los estudios de grado de comunicación audiovisual. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(1),  57-74.  Evaluación de competencias profesionalizadoras en los estudios de grado de comunicación audiovisual (http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2017.10.11014/20148) ISSN: 1886-1946

Sebares, G. (2017).  Recreación histórica y educación. El caso de Tarragona como gran espacio patrimonial. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(089),  66-71.  https://www.grao.com/es/producto/recreacion-historica-y-educacion ISSN: 1133-9810

Acosta López, A. (2016).  Desde Rusia con amor: el contexto geopolítico en los Balcanes de la Guerra Fría en James Bond. Filmhistoria Online , 2(26),  41-55.  http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/17146 ISSN: 1136-7385

Acosta López, A. (2016).  El debat entre aliadòfils i germanòfils a la premsa local del Vendrell (1914-1918): un réflex a través del setmanari penedesenc 'El Baix Penadès' (1). Del Penedès, 1(32),  36-48.  https://www.raco.cat/index.php/DelPenedes/article/view/331766 ISSN: 1698-3122

Acosta López, A. (2016).  Hacia un balance del estudio historiográfico de los republicanos españoles en la Resistencia Francesa. Spagna Contemporanea, 1(49),  149-167.   ISSN: 1121-7480

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Martín, C.; García, M.A.; Sánchez, L.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Burset, S.,; Bosch, E. (2016).  Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs). Revista del CIDUI, 2016,  1-13.   ISSN: 2385-6203

Bosch Andreu, E.; Burset Burillo, S.; González Argüello, V. (2016).  El componente visula para el desarrollo del aprendizaje del léxico en materiales digitales interactivos. AESLA (2/2016),  29-34.  PDF (http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/02/04.pdf) ISSN: 2444-197X

Bosch, E.; Burset, S.; Beltran, E. (2016).  Lectura de la imatge: l'assignatura pendent. Perspectiva Escolar(386),  11-14.   ISSN: 0210-2331

Bosch, E.; Burset, S.; González, V. (2016).  El componente visual en la interacción de diversos modos para el desarrollo del aprendizaje del léxico en materiales digitales interactivos. AESLA (2),  29-34.  http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/eaesla_02.htm ISSN: 2444-197X

Burset, S.; Bosch, E. (2016).  Maestros crea(c)tivos: por una pedagogía de las artes plásticas en los grados de maestro. Matéria-Prima, 4 (2),  164-174.  Publicació online (http://materiaprima.fba.ul.pt/MP_v4_iss2.pdf) ISSN: 2182-9756

Calderón, D.; Gustems, J.; Burset, S. (2016).  Els projectes artístics en la construcció de nous espais educatius. Revista Catalana de Pedagogia, 10,  46-58.   ISSN: 1695-5641

Feliu Torruella, M; Vallés Sisamón, A; Cardona Gómez, G. (2016).  Innovación en la formación inicial del profesorado: exploración de creencias sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales en alumnos de Magisterio. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3),  1-9.   ISSN: 1575-0965

González Vázquez, D. (2016).  La patrimonialización de la memoria histórica: entre el deber social y la estrategia turística. Apuntes sobre el caso catalán. Pasos , 14(5),  1267-1280.  http://www.pasosonline.org/Publicados/14516/PS516_15.pdf ISSN: 1695-7121

González Vázquez, David; Font Agulló, Jordi (2016).  La museización del patrimonio memorial transfronterizo: el caso del exilio republicano y sus espacios. MIDAS. Museus e estudos interdiciplinares(6).   ISSN: 2182-9543

Hernàndez Cardona, F.X. (2016).  El centre i l'entorn cultural: mitjans de comunicació, museus, biblioteques i oferta cultural diversa. Revista Catalana de Pedagogia(10),  200-201.  http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/142233/141149 ISSN: 1695-5641

Muñoz, J.R.; Arús, E. (2016).  Música en el cuerpo. Eufonía. Didáctica de la música(67),  4-47.   ISSN: 1135-6308

Pagès, Pelai (2016).  El maquis. La lluita armada contra el franquisme. El Temps(1689),  32-34.   ISSN: 1130-8060

Reyes-García, V.; Balbo, A. L.; Gómez-Baggethun, E.; Gueze, M.; Mesoudi, A.; Richerson, P. J.; Rubio-Campillo, X.; Ruiz-Mallén, I.; Shennan, S. (2016).  Multilevel processes and cultural adaptation: Examples from past and present small-scale societies. Ecology and Society, 21(4),  2.   ISSN: 1708-3087

Rubio-Campillo, X. (2016).  Model Selection in Historical Research Using Approximate Bayesian Computation. PLoS One, 11(1)(e0146491).   ISSN: 1932-6203

Salpeteur, Matthieu; Patel, H. H. R.; Molina, J. L.; Balbo, A. L.; Rubio-Campillo, X.; Reyes-García, V.; Madella, M. (2016).  Comigrants and friends: Informal networks and the transmission of traditional ecological knowledge among seminomadic pastoralists of Gujarat, India. Ecology and Society.   ISSN: 1708-3087

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Martín, C.; García, M.A.; Monzó, G.; Besolí, A. (2016).  Quality indicators: developing 'MOOCs' in the European Higher Education Area. EMI. EDUCATIONAL MEDIA INTERNATIONAL, 53(3),  184-197.  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523987.2016.1236998 ISSN: 0952-3987

Yubero, M.; Rubio, X.; López-Cachero, F.J. (2016).  The Study of spatiotemporal patterns integrating temporal uncertainty in late prehistoric settlements in northeastern Spain. Archaeological and Anthropological Sciences, 8(3),  477-490.   ISSN: 1866-9557

Yubero, M.; Rubio, X.; López-Cachero, F.J. (2016).  The Study of spatiotemporal patterns integrating temporal uncertainty in late prehistoric settlements in northeastern Spain. Archaeological and Anthropological Sciences, 8(3),  477-490.   ISSN: 1866-9557

Arús, E. (2015).  Arte y Creatividad. Un matrimonio bien avenido. Aula de Innovación Educativa(242),  12-16.   ISSN: 1131-995X

Boj, I; Poletto, F; Puig, A (2015).  Coneguem Salvador Espriu. Guix. Elements d'Acció Educativa, 412.   ISSN: 0213-8581

Bosch, E. (2015).  La voz de los personajes en los álbumes sin palabras. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ)(13),  09-19.   ISSN: 1578-6072

Cardona Gómez, G. (2015).  Pero¿¿de verdad esto es importante? La didáctica de la arqueología desde la academia y la investigación. La Linde. Revista Digital de Arqueología Profesional(4),  83-100.  https://dl.dropboxusercontent.com/u/37569244/revista%204/06%20Did%C3%A1ctica_Gemma%20Cardona.pdf ISSN: 2340-3500

Feliu, M.; Hernàndez, M. (2015).  El paisaje en la didáctica de las ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(80),  8-13.   ISSN: 1133-9810

Feliu, M.; Hernàndez, M. (2015).  El paisaje en la didáctica de las ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(80),  8-13.   ISSN: 1133-9810

Feliu Torruella, Maria; Jiménez Torregrosa, Lorena  (2015).  Descubro, descubren, descubrimos juntos . Aula de Infantil (82),  11-14.   ISSN: 1577-5615

González-Sanz, M.; Feliu Torruella, M (2015).  Educación patrimonial e identidad. El papel de los museos en la generación de cohesión social y vínculos de pertenencia a una comunidad. CLIO. History and History Teaching..   ISSN: 1139-6237

Hernàndez Cardona, F. X.; Cardona Gómez, G. (2015).  La Història a Primària. Problemes i perspectives. Guix. Elements d'Acció Educativa(413),  12-17.   ISSN: 0213-8581

Pagès, Pelai  (2015).  Historia y Memoria histórica: Un análisis para el debate. ur, 2(4),  127-148.   ISSN: 2386-5458

P. Pagès (2015).  L'anarquisme, un moviment de llarg recorregut . El Temps(1640),  52-53.   ISSN: 1130-8060

Rivero Garcia, P.; Hernàndez Cardona, F.X. (2015).  Aprender con y a través del paisaje cultural. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(81),  6-8.   ISSN: 1133-9810

Rodriguez Ficapal, M.; Feliu Torruella, M.; Arbués García, C.  (2015).  Adoptem un monument: l'església de la Trobada. . Guix. Elements d'Acció Educativa.   ISSN: 0213-8581

Rubio-Campillo, X., Cardona, F.X.H., Yubero-Gómez, M. (2015).  The Spatiotemporal Model of an 18th-Century City Siege. Social Science Computer Review, 33(6),  749-765.   ISSN: 0894-4393

Rubio-Campillo, X.; Hernàndez Cardona, F.X. (2015).  Combined arms warfare in the spanish civil war: the assault on the republican defence line at fatarella ridge. Journal of Conflict Archaeology, 10(1),  52-69. 

Santos, L.; Ruiz, L.; Robert, M. (2015).  Jogos de oposicao: nova metodologia para o ensino dos esportes de combate na Educaçao Física escolar. Revista Rebescolar, 1,  8-36.  https://www.editoracrv.com.br/index.php?f=produto_detalhes&pid=31265 ISSN: 2446-9467

Torralba,M.; Padulles,J.; Braz, M.; Robert,M. (2015).  Cinemática del salto de longitud de personas ciegas. Lecturas: Educación Física y Deportes(201).  http://www.efdeportes.com/efd201/salto-de-longitud-de-personas-ciegas.htm ISSN: 1514-3465

Vicent, Naiara; Rivero Gracia, M. Pilar; Feliu Torruella, Maria (2015).  Arqueología y tecnologías digitales en Educación Patrimonial. Educatio Siglo XXI, 33(1),  83-102.   ISSN: 1699-2105

Vicent, Naiara; Rivero Gracia, M. Pilar; Feliu Torruella, Maria (2015).  Arqueología y tecnologías digitales en Educación Patrimonial. Educatio Siglo XXI, 33(1),  83-102.   ISSN: 1699-2105

Yubero Gómez, M.; Rubio Campillo, X.; López Cachero, F.J.; Esteve i Gràcia, X. (2015).  Mapping changes in late prehistoric landscapes: A case study in the Northeastern Iberian Peninsula. Journal of Anthropological Archaeology, 40,  123-134.   ISSN: 0278-4165

Buscà, F.; Suárez, M.; Burset, S.; Bosch, E. (2014).  La credibilidad de los sistemas de evaluación formativa en docencia universitaria: un estudio de casos múltiple aplicado a la formación del profesorado. Enseñanza, 32(2),  177-193.  http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/et2014321177193 ISSN: 0212-5374

Cardona, G; Feliu, M. (2014).  Arqueología, vivencia y comprensión del pasado. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 78,  15-26.   ISSN: 1133-9810

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2014).  El Vallès, front de la guerra aèria. Vallesos(7),  50-53.   ISSN: 2014-1882

Hernandez, F.X. (2014).  Vivir la Historia. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(078),  5-6.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez, F.X.; Riart, F. (2014).  Los últimos austriacistas. El ejército de Cataluña. Desperta Ferro(10),  14-19.   ISSN: 2171-9276

Hernandez, F.X.; Romero, M. (2014).  Imaginar la historia: una cuestión de imágenes. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(078),  7-14.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez, F.X.; Rubio, X. (2014).  Pópuli y el desafio de Barcelona. Desperta Ferro(10),  24-29.   ISSN: 2171-9276

López Benito, V.  (2014).  Los recursos interactivos en línea de los museos de arte como recurso educativo para el aula. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 78Enlace de la revista (http://www.grao.com/) ISSN: 1133-9810

Pagès, P.  (2014).  La transició democràtica, entre la realitat i els mites. El Temps(1.555),  14-17.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2014).  La institucionalización del régimen franquista. Memòria Antifranquista del Baix Llobregat(14),  85-89.   ISSN: 2339-9473

Pagès, P.  (2014).  Trotski i la República Catalana. L'Avenç. Revista catalana d'història(404),  38-39.   ISSN: 0210-0150

Pagès, P.  (2014).  El debate de 1928 Peiró-Maurín y sus secuelas. Viento Sur(404 ),  70-80 .   ISSN: 1133-5637

Pagès, P.  (2014).  Enric Prat de la Riba i el nacionalisme català. El Temps,  1-14.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2014).  La Mancomunitat de Catalunya. L’Obra realitzada. El Temps,  1-14.   ISSN: 1130-8060

Rojo, M. C.; Cardona, G.; Romero, M.; Feliu, M.; Jiménez-Torregrosa, L.; Íñiguez, D.; Hernàndez-Cardona, F. X. (2014).  Patrimonio, conflicto y relevancia histórica. Una experiencia formando a los futuros profesionales de la educación. CLIO. History and History Teaching.(40),  1-11.  http://clio.rediris.es/indice_numeros.html ISSN: 1139-6237

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.Á.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2014).  Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 7(1),  76-92.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/9349/12396 ISSN: 1886-1946

Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; García-Asensio, M.Á.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014).  Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El Mooc com a eina per millorar l'empleabilitat. Revista del CIDUI(2),  1-11.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/789/759 ISSN: 2385-6203

Sallés, N. (2014).  La introducción de las fuentes primarias en los materiales de enseñanza-aprendizaje de la historia. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(78),  44-52.   ISSN: 1133-9810

Sospedra, R.; Borrell, E.; Boj, I.; Poblador, E. (2014).  Dinamización de visitas. Las estaciones didácticas portátiles de El Born Centre Cultural. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 78.   ISSN: 1133-9810

Arús, E.; Pérez Moreno, J.; Capdevila, R. (2013).  Balance de la investigación sobre la educación musical temprana. Eufonía. Didáctica de la música.   ISSN: 1135-6308

Cardona-Gómez, G. (2013).  El geocaching y la didáctica de las Ciencias Sociales: conociendo el medio con las nuevas tecnologías. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(73),  26-34.   ISSN: 1133-9810

Cardona-Gómez, G.; Feliu-Torruella, M. (2013).  Redes sociales y museos. Cambios en la interacción cultural. Her&Mus. Heritage & Museography, V(2),  8-14.   ISSN: 2171-3731

DURAN, Teresa (2013).  D'on surt, aquest? Aportacions de la LIJ a la caracterologia personal. Faristol(75),  11-13.   ISSN: 0213-2427

DURAN, Teresa (2013).  Els Cicles de teatre organitzats per la revista Cavall Fort. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  72-80.   ISSN: 1133-9845

Feliu Torruella, M. (2013).  Didáctica de la arqueología en los conflictos contemporáneos. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.   ISSN: 1133-9810

Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gràcia, D. (2013).  La batalla en el aire. Desperta Ferro, Junio-Jul 2013(Nº Especial III),  40-43.   ISSN: 2171-9276

Gustems, J.; Sanchez, L.; Duran, J.; Burset, S. (2013).  Investigación interdisciplinar: una experiencia de postgrado universitario. Encuentros Multidisciplinares, 15(44),  55-65.  http://www.encuentros-multidisciplinares.org/ ISSN: 1139-9325

Hernàndez Cardona, F.X.; Rubio Campillo, X. (2013).  Un conflicto con estilo. Los ejércitos en la Guerra de Sucesión. Desperta Ferro, 3(3),  12-23.   ISSN: 2171-9276

Hernàndez-Cardona, F.X.; Rubio, X. (2013).  Arqueología, conflicto i didáctica. El Born, siglo XVIII. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 73(73),  35-42.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez-Cardona, F.X.; Rubio, X. (2013).  Arqueología, conflicto i didáctica. El Born, siglo XVIII. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 73(73),  35-42.   ISSN: 1133-9810

Hernández, F.X.; Masriera, C. (2013).  L'Arqueologia Experimental i els límits del coneixement. Arqueomediterrània(13),  105-115. 

Martínez Gil, T. (2013).  El Patrimonio religioso en Castilla y León: una reflexión desde la museografia didàctica. Her&Mus. Heritage & Museography, 5(1),  74-81.   ISSN: 2171-3731

Pagès, P.  (2013).  Andreu Nin, una vida al servicio de la emancipación social y nacional. Viento Sur(2 julio 2013),  1-6.   ISSN: 1133-5637

Pagès, P.  (2013).  Entrevista amb Josep Fontana. Entrevista amb la Història. El Temps(1.519),  12-21.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2013).  Homenatge a Catalunya, 75 anys després. El Temps(1.537),  46-49.   ISSN: 1130-8060

Reyes-García, V.; Guèze, M.; Luz, A.C.; Paneque-Gálvez, J.; Macía, M.J.; Orta-Martínez, M.; Pino, J.; Rubio-Campillo, X. (2013).  Evidence of traditional knowledge loss among a contemporary indigenous society. Evolution and Human Behavior, 34(4),  249-257.  http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138%2813%2900024-X/abstract ISSN: 1090-5138

Rojo Ariza, M. C. (2013).  ¿Arqueología y aviación? La excavación de aeródromos de campaña en el Penedés. Revista Universitaria de Historia Militar, 2,  85-108.  https://sites.google.com/site/ruhm22012/home/Art_Mayka%20Rojo.pdf?attredirects=0&d=1 ISSN: 2254-6111

Rojo Ariza, M.C. (2013).  Los sistemas de información geográfica para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 73,  7-17.  http://goo.gl/L4OFe ISSN: 1133-9810

Romeo, M.; Yepes-Baldo, M.; Sánchez, L; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martin, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar C. (2013).  Universidad y Sector Audiovisual: un diálogo necesario. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació.   ISSN: 1886-1946

Romero Serra, M.; Rojo Ariza, M.C.; Martínez Gil, T.  (2013).  Modelos virtuales entorno el Territorio Vetón: hacia una visualización del pasado accesible para todos los públicos. VAR, Virtual Archaeology Review, 4(8),  15-19.  http://www.varjournal.es/ ISSN: 1989-9947

Rubio-Campillo, X.; Cela, J.M. (2013).  Large-scale Agent-based Simulation in Archaeology: an Approach using High-Performance Computing. BAR International Series(2494),  153-159.   ISSN: 0143-3067

Rubio Campillo, X.; Cela, J.M.; Hernàndez, F.X. (2013).  The development of new infantry tactics during early XVIIIth century: a computer simulation approach to modern military history. Journal of Simulation, 7(3),  170-182.   ISSN: 1747-7778

Rubio, X.; Hernàndez, F.X. (2013).  An evolutionary approach to military history. Revista Universitaria de Historia Militar(4),  255-277.   ISSN: 2254-6111

Rubio, X.; Hernández, F.X. (2013).  El cruce del río y el ataque a Gandesa. Desperta Ferro, 3(03),  22-30.   ISSN: 2171-9276

Santacana Mestre, J.; Belarte, M.C. (2013).  El debat sobre les reconstruccions arqueològiques in situ. El marc teòric. Arqueomediterrània(13/2013),  11-24. 

Santacana Mestre, J.; Martinez Gil, T. (2013).  Heritage, identity amb education: a theoretical reflection from the history. Educatio Siglo XXI, 31(13/2013),  47-60.   ISSN: 1699-2105

Santacana Mestre, J.; Martínez Gil, T. (2013).  Patrimonio, identidad y educación: una reflexión teórica desde la Historia. Educatio Siglo XXI, 31(1),  47-60.   ISSN: 1699-2105

Gorziglia, H.; Lopez Benito, V. (2012).  Manchester, ejemplo referente de revitalización del patrimonio industrial. TOURISM&HERITAGE, 1(1),  56-62.   ISSN: 2254-271X

Hernàndez Cardona, F. X. (2012).  Conflictos contemporáneos, estrategias de musealización crítica. Museo y territorio, 4,  79-86. 

Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  El Mac i el seu context coevolutiu. Revista d'Arqueologia de Ponent(22),  206-209.  https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/276691 ISSN: 1131-883X

Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Dossier: Arqueología y conflicto. Introducción a la arqueología del conflicto. Revista Universitaria de Historia Militar, 1(2),  5-6.   ISSN: 2254-6111

Hernàndez Cardona, F. X.; Rojo Ariza, M. C. (2012).  Arqueología y didáctica del conflicto: el caso de la guerra civil española. Didácticas Específicas, 6,  159-176.  http://www.didacticasespecificas.com/files/download/6/articulos/art8.pdf ISSN: 1989-5240

López Benito, V. (2012).  Art Museums in Catalonia: Museography and Education. Informática museológica, 44(1-4),  36-40.  http://www.mdc.hr/UserFiles/Image/izdavastvo/im/IM_42_1-4_2011.pdf

López Benito, Victoria  (2012).  Una museografía para tiempos difíciles. Her&Mus. Heritage & Museography, IV(3),  24-32.  Web de la revista (http://revistahermus.blogspot.com.es/) ISSN: 2171-3731

Pagès, P.  (2012).  Reseña de Santiago Castillo (dir): Historia de la UGT. Madrid, Siglo XXI, 2008-2011, 6 vols. Hispania. Revista Española de Historia, LXXII(241),  603-607.   ISSN: 0018-2141

Pagès, P.  (2012).  Los claroscuros de una trayectoria política. Público

Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.  (2012).  Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 5(2),  122-132.  http://webs.uvigo.es/refiedu/Refiedu/Vol5_2/REFIEDU_5_2_6.pdf ISSN: 1989-0257

Rubio Campillo, X.; Cela, J.M:; Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Simulating archaeologists? Using agent-based modelling to improve battlefield excavations. Journal of Archaeological Science, 39(2),  347-356.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2011.09.020 ISSN: 0305-4403

Rubio Campillo, X.; Cela, J.M:; Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Simulating archaeologists? Using agent-based modelling to improve battlefield excavations. Journal of Archaeological Science, 39(2),  347-356.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2011.09.020 ISSN: 0305-4403

Rubio Campillo, X.; Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  La batalla de Talamanca. Un combate del siglo XVIII. Revista Universitaria de Historia Militar, 1(2),  29-48.  https://sites.google.com/site/ruhm22012/home/Art_Rubio-Hern%C3%A1ndez.pdf?attredirects=0&d=1 ISSN: 2254-6111

Rubio Campillo, X.; Hernàndez, F.X. (2012).  The complexity of battle. An evolutionary approach to military history. Historical Methods.   ISSN: 0161-5440

Santacana Mestre, J. (2012).  Cuando los niños son los consumidores de turismo. TOURISM&HERITAGE, 1(1),  19-26.   ISSN: 2254-271X

Santacana Mestre, J. (2012).  El Museu d'Arqueologia de Catalunya: un museu que fa nosa?. Revista d'Arqueologia de Ponent(22),  189-192.  https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/276691 ISSN: 1131-883X

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2012).  Scalable Agent-based Modelling with Cloud HPC Resources for Social Simulations. IEEE 4th International Conference on Cloud Computing Technology and Science ,  355-362.   ISSN: 4673-4510

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2012).  Military Reconstructive Simulation in the Cloud to Aid Battlefield Excavations. IEEE 4th International Conference on Cloud Computing Technology and Science ,  869-874.   ISSN: 4673-4510

Boj, I; Castellano, N; Poblador, E (2012).  Schola. Didàctica Activa, a company that puts in value the cultural heritage. Annali dell'Università di Ferrara

Bosch, E. (2012).  ¿Cuántas Palabras puede tener un Álbum Sin Palabras?. OCNOS, 8,  75-88.   ISSN: 1885-446X

Bosch, E. (2012).  El juego de Pululeer y juegos para releer. Imaginaria. Revista online quincenal sobre literatura infantil y juvenil, 308Publicació online (http://www.imaginaria.com.ar/2012/01/el-juego-de-pululeer-y-juegos-para-releer/#comments) ISSN: 1514-5123

Burset, S. (2012).  Las formas comunicativas de los adolescentes en las redes sociales: ¿Están cambiando sus modos de aprender? El caso del fotoblog. Aula de Innovación Educativa.   ISSN: 1131-995X

Coma, Laia (2012).  Barcelona. La cuna de las ciudades educadoras. Informática museológicahttp://www.mdc.hr/UserFiles/Image/izdavastvo/im/IM_42_1-4_2011.pdf

Coma, L.; Rojo, Mª C. (2012).  La aplicación de los SIG en la enseñanza de las Ciencias Sociales. El caso de los aeródromos de campaña de la Guerra Civil española (1936-1939). Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(72).  http://iber.grao.com/revistas/iber/71-fuentes-literarias-para-la-ensenanza-de-la-historia/la-aplicacion-de-los-sistemas-de-informacion-geografica-en-l ISSN: 1133-9810

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M. C. (2012).  La aplicación de los sistemas de información geográfica en la enseñanza de las ciencias sociales. El caso de los aeródromos de la guerra civil española (1936-1939). Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 71,  63-71.   ISSN: 1133-9810

DURAN, Teresa (2012).  La Pobreza docente. Aula de Innovación Educativa(217),  5-5.   ISSN: 1131-995X

DURAN, Teresa (2012).  La Pobreza docent. Guix. Elements d'Acció Educativa(217),  5-5.   ISSN: 0213-8581

Feliu Torruella, M. (2012).  Perder el miedo al arte contemporaneo. Descubriendo el MACBA. Her&Mus. Heritage & Museography.   ISSN: 2171-3731

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2012).  Els camps d'aviació de la guerra. 1936-1939. A Carn. Revista eletrònica d'Història Militar de Catalunya, 20(Any 7, 2a Època),  17-37.  http://blocs.tinet.cat/acarn/files/2012/01/ACarn20Setembre121.pdf

Bosch, E. (2011).  Sense mots: una etiqueta per a molts tipus de llibre. Faristol, 71,  3-5.   ISSN: 0213-2427

Bosch, E.; Duran, T. (2011).  Una tipología de las guardas de los álbumes. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ), 9(2011),  9-19.   ISSN: 1578-6072

Burset, S. (2011).  Coordinació del monogràfic: Desarrollo de competencias en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Aula de Innovación Educativa(201).   ISSN: 1131-995X

Burset, S.  (2011).  ¿Cómo ayuda la educación visual y plástica a desarrollar las competencias básicas?

Una disertación sobre la hibridación de competencias

Aula de Innovación Educativa(201),  33-36.   ISSN: 1131-995X

Cardona-Gómez, G. (2011).  Sobre reconstrucciones arqueológicas y un mejor acercamiento al público: el caso del yacimiento de Heuneburg (Herbertingen, Alta Suabia, Baden-Württemberg). Her&Mus. Heritage & Museography(6),  81-89.   ISSN: 2171-3731

Cardona-Gómez, G. (2011).  Reseña de 'Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar'. CLIO. History and History Teaching., 37http://clio.rediris.es/ ISSN: 1139-6237

Coma, Laia (2011).  Estaciones de interpretación interactivas y didáctica del patrimonio. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(68),  40-46.   ISSN: 1133-9810

Duran, T.; Bosch, E. (2011).  Before and After the Picturebook Frame: A Typology of Endpapers. New Review of Children's Literature and Librarianship, 17(2),  122-143.   ISSN: 1361-4541

Feliu, M.  (2011).  Aprender el concepto de tiempo en la educación secundaria. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(67),  73-78.   ISSN: 1133-9810

Feliu, M.; Sallés, N. (2011).  El método científico para enseñar historia: una experiencia en la formación de maestros. CLIO. History and History Teaching.(37),  1-12.  http://clio.rediris.es/indice_numeros.html ISSN: 1139-6237

Feliu, M.; Sallés, N. (2011).  El método científico para enseñar historia: una experiencia en la formación de maestros. CLIO. History and History Teaching.(37),  1-12.  http://clio.rediris.es/indice_numeros.html ISSN: 1139-6237

Feliu, M; Triadó, A (2011).  Interactuando con objetos y maquetas. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(67),  47-54.   ISSN: 1133-9810

Feliu Torruella, M. (2011).  Metodologías de enseñanza y aprendizaje del arte en la educación primaria. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales(25),  85-102.  https://webgrec.ub.edu/arxius/TPAREXFA/047889-051991.pdf ISSN: 0214-4379

Feliu Torruella, M. (2011).  Viure i morir a la guerra civil espanyola 1936-1939, deu anys d'història d'una activitat educativa al Museu d'Història de Catalunya. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(38),  223-237.  https://webgrec.ub.edu/arxius/TPAREXFA/047892-051994.pdf ISSN: 1696-2672

Feliu Torruella, M. (2011).  ¿Cómo podemos aprender el arte en educación primaria? ¡Traslademos las obras de arte al aula!. EARI.Educación Artística Revista de Investigación (2),  86-90.  https://ojs.uv.es/index.php/eari/article/view/2507/2056 ISSN: 1695-8403

Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  Entre la historia y la práctica. Cuadernos de Pedagogía,  96-96.   ISSN: 0210-0630

Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  La iconografía en la didáctica de las ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(68),  7-16.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  ¿Crisis de la historia? ¿crisis del historicismo?. Aula. Historia social,  73-78.   ISSN: 1139-1405

Hernández-Cardona, F.X.; Cardona-Gómez, G. (2011).  Cartografía y conceptualización del espacio. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 67,  65-72.   ISSN: 1133-9810

Hernández-Cardona, F.X.; Cardona-Gómez, G. (2011).  Cartografía y conceptualización del espacio. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 67,  65-72.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F.X.; Rojo Ariza, M.C. (2011).  Museïtzació de conflictes contemporanis: el cas de la Guerra Civil espanyola. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 6(1-4),  131-157.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/18023 ISSN: 1696-2672

Hernández, F.X.; Santacana, J.; Rubio, X. (2011).  La Batalla de Talamanca. Una nova metodologia de recerca arqueològica. Tribuna d'Arqueologia, 2009-2010,  407-437.  http://hdl.handle.net/10687/91763 ISSN: 1130-7781

Llonch, N. (2011).  Enseñar historia: indumentaria y mapas conceptuales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(69),  95-101.  http://iber.grao.com/ ISSN: 1133-9810

López Benito, V. (2011).  Vae victis. Los artistas del exilio y sus museos. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 6(1),  271-273.  http://www.raco.cat/index.php/ebre ISSN: 1696-2672

López Benito, V. (2011).  Análisis crítico de 'Play Miró', de la Fundación Miró de Barcelona. CLIO. History and History Teaching., 37(1).  Web de la revista (http://clio.rediris.es/index.html) / Link de la reseña (http://clio.rediris.es/n37/resenas/resenas_lopez.html) ISSN: 1139-6237

López Benito, victoria (2011).  Los museos de la memoria: espacios para la reflexión y la educación. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)Enlace de la revista (http://www.raco.cat/index.php/ebre) ISSN: 1696-2672

Martin, C. (2011).  Ciudad Educadora y Patrimonio. Cuadernos de Pedagogía.   ISSN: 0210-0630

Martin, C. (2011).  Tecnologías digitales interactivas y didáctica de las ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(68),  33-39.  http://www.grao.com/revistes/iber/068-iconografia-didactica--materiales-interactivos ISSN: 1133-9810

Martin, C. (2011).  Ciudad Educadora y Patrimonio. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(68),  113-114.   ISSN: 1133-9810

Martínez Gil, T. (2011).  Reseña: Tesis doctoral de Carolina Martín Piñol: Estudio analítico descriptivo de los centros de interpretación patrimonial en España. Her&Mus. Heritage & Museography, 3 (3)(7).   ISSN: 2171-3731

Martínez Gil, T.; Rojo, M.C. (2011).  Una aproximación virtual al territorio vetón. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 68,  25-32.   ISSN: 1133-9810

Montserrat Sebastià Salat; Lourdes Prades Artigas (2011).  Fenomenología y Guerra Civil española: la visibilidad de las fuentes documentales sobre las Brigadas Internacionales (1937-2011).Diacronie.Studi Storia Contemporanea, 7(6),  1-27.  http://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2011/07/12_ARTIGAS-SEBASTIA.pdf ISSN: 2038-0955

Montserrat Sebastia-Salat; Lourdes Prades-Artigas; Luís Hernández-Olivera (2011).  From invisibility to visibility: designing a digital system on the international brigades in the framework of the spanish civil warJournal of Hispanic Research, 12(5),  61-76.  http://www.ingentaconnect.com/content/maney/hrj ISSN: 1468-2737

Pagès, P.  (2011).  Svetlana Pozharskaya, auténtica maestra. El País(3 enero 2011).   ISSN: 1134-6582

Pagès, P.  (2011).  El Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM), setanta-cinc anys d'història. Les Notícies de llengua i treball(maig 2011),  36-39.   ISSN: 2013-3839

Pagès, P.  (2011).  La primavera de 1936 a Catalunya: l'oasi català'  . Historica.cat(4-17 abril 2011),  1-11. 

Pagès, P.  (2011).  1939, l'ocupació franquista de Catalunya. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(6),  51-79.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/18020 ISSN: 1696-2672

Sallés, N. (2011).  La enseñanza de la historia a través del aprendizaje por descubrimiento: evolución del proyecto treinta años después. Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(10),  3-10.  http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/248887 ISSN: 1579-2617

Santacana Mestre, J. (2011).  Reflexiones desde el museo en torno a la historia. Museo y territorio, I(2-3),  73-86. 

Santacana Mestre, J. (2011).  Reseña tesis doctoral M.Rovira i Bach. 'Los proves de correcció objectiva i l' aprenentatge de la Historia de l' Art al Batxilerat. Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(10),  95-97.   ISSN: 1579-2617

Santacana Mestre, J. (2011).  Radionika projekata, muzeografija i bastina. Sveucilista u Barceloni: 10 godina. Informática museológica(42),  26-30. 

Santacana Mestre, J.; Martínez Gil, T.; Garcia Barat, R. (2011).  Melilla ciudad patrimonial. La visibilidad del patrimonio intangible. El ejemplo de las cuevas del conventico. AKROS. La revista del museo.   ISSN: 1579-0959

Besolí, A. (2010).  El Muro de Berlín y su contexto patrimonial: un itinerario cultural didáctico sobre la historia reciente de Europa. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(66),  41-60.   ISSN: 1133-9810

Besolí, A. (2010).  Darwin Centre (Natural History Museum, Londres): ciencia en acción, museografía en interacción. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(2),  97-99.   ISSN: 2171-3731

Boix, R.; Burset, S. (2010).  Vers un nou paradigma en l'ensenyament superior. A Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals.Quaderns de Docència Universitària(18),  11-15.   ISSN: 1988-1894

Bosch, E.; Duran, J. (2010).  Le jacquot de Monsieur Hulot. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil, 5,  86-87. 

Brascó, A; Feliu, M.  (2010).  Pablo Picasso, entre la imaginación y la realidad. Aula de Innovación Educativa(196),  23-26.   ISSN: 1131-995X

Burset, S. (2010).  Mostres de bèsties i monstres. Fem un bestiari. Guix. Elements d'Acció Educativa(361),  1-17.   ISSN: 0213-8581

Cardona Gómez, Gemma (2010).  Sota Terra. Excavant als escenaris de la Batalla de l'Ebre. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 5,  286-289.  http://www.raco.cat/index.php/ebre/article/view/248334 ISSN: 1696-2672

Cardona Gómez, Gemma (2010).  Sota Terra. Excavant als escenaris de la Batalla de l'Ebre. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 5,  286-289.  http://www.raco.cat/index.php/ebre/article/view/248334 ISSN: 1696-2672

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M.C. (2010).  Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos de guerra (1936-1939). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 4,  165-177.  http://www.raco.cat/index.php/ebre/article/view/216332/287242 ISSN: 1696-2672

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M.C. (2010).  Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos de guerra (1936-1939). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 4,  165-177.  http://www.raco.cat/index.php/ebre/article/view/216332/287242 ISSN: 1696-2672

Duran, T.  (2010).  L'àlbum dins la narrativa visual. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(52),  10-22.   ISSN: 1133-9845

Feliu Torruella, M.  (2010).  Investigación cualitativa y cuantitativa en didáctica de las ciencias sociales. Un ejemplo de convivencia en una tesis doctoral. Publicaciones de la Intitución 'Fernando el Católico',  139-147. 

Feliu Torruella, M; Triadó Soler, A.  (2010).  Los enigmas como alternativas de aprendizaje. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(63),  58-66.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F.X. (2010).  Museus i museologia a catalunya. Auriga. Revista de divulgació del món clàssic(59),  9-11.   ISSN: 1131-5008

Hernàndez Cardona, F.X. (2010).  Simulación y resolución de problemas en historia. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(63),  5-6.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F.X. (2010).  ¿Problemas de historia?. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(63),  18-24.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F.X. (2010).  Muzeologija i muzeografija u Kataloniji u dvadesetom stoljecu / Museology and museography in Catalonia in the 20th century. Informática museológica, 41(1-4),  10-16. 

Llonch, N. (2010).  La indumentaria como fuente para la didáctica de la historia: problemática y estado de la cuestión. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 2010(24),  63-72.  http://www.uv.es/didciencies ISSN: 0214-4379

Llonch, N. (2010).  El potencial didàctic de la indumentària en l'ensenyament de les ciències socials i del patrimoni. CLIO. History and History Teaching.(36),  1-8.  http://clio.rediris.es/n36/didactica/Llonch1clio362010.pdf (http://clio.rediris.es/) ISSN: 1139-6237

Llonch, N. (2010).  Problemes de l'ensenyament de la història: possibles aportacions de la indumentària vers la construcció d'un currículum integrat. CLIO. History and History Teaching.(36),  1-13.  http://clio.rediris.es/n36/didactica/Llonch2clio362010.pdf (http://clio.rediris.es/) ISSN: 1139-6237

Llonch, N. (2010).  1001 Inventions. Discover the Muslim Heritage In Our World Exhibition (Science Museum, London). Her&Mus. Heritage & Museography, II(2),  104-106.   ISSN: 2171-3731

Llonch, N. (2010).  Los museos de indumentaria y el tejido de la cultura / Costume Museums. Weaving culture. Her&Mus. Heritage & Museography, II(3),  8-30.   ISSN: 2171-3731

Llonch, N. (2010).  Museos y moda. Entre el traje y el diseño. Her&Mus. Heritage & Museography, II(3).   ISSN: 2171-3731

Llonch, N. (2010).  La exhumación de la tumba del Barón de Cervelló: análisis del material indumentario. Salduie, 2010(10). 

Llonch, N.; Osácar, E. (2010).  La Cataluña que se vende al turista. Informática museológica(2009). 

López Benito, V.  (2010).  Museo ilustrado, periods rooms y talleres didácticos: Tres momentos clave en los museos de arte. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(3),  93-98.   ISSN: 2171-3731

López, V.; Llonch, N. (2010).  Una panorámica de los museos de mujeres en el mundo. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(1),  12-18.   ISSN: 2171-3731

Martin, C. (2010).  Una nueva tipología de equipamientos culturales: el caso catalán del centro de interpertación del románico. Museum Documentation Center, Zagreb & Museum & Autors,  20-26.  http://www.mdc.hr/UserFiles/Image/izdavastvo/im/IM_42_1-4_2011.pdf ISSN: 0350-2325

Martínez Gil, T. (2010).  Reseña: Rico, Juan Carlos: ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital. Gijón: Ediciones Trea, 2009. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(2)(4),  100-101.   ISSN: 2171-3731

Martínez Gil, T.; Rojo Ariza, M.C. (2010).  Reseña de 'Dones, els camins de la llibertat, exposición en el Museu d'Història de Catalunya (2008)'. Her&Mus. Heritage & Museography, 3,  92-93.   ISSN: 2171-3731

Martín Piñol, C. (2010).  Museïtzar el Patrimoni. L’Espai. Patrimoni - Espai de Recerca.   ISSN: 2013-1909

Pagès, P.  (2010).  Wilebaldo Solano, la memoria del POUM. El País(8 sept. 2010),  45.   ISSN: 1134-6582

Pagès, P.  (2010).  Leyenda del socialismo revolucionario. Wilebaldo Solano Alonso (1916-2010). Dirigente del POUM. La Vanguardia(8 sept. 2010),  29.   ISSN: 1133-4940

Pagès, P.  (2010).  El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(4),  57-71.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17963 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2010).  Montjuïc recuperat... fa més de setanta anys. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(4),  298-299.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17979 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2010).  Dirigents i militants del POUM : un planter divers i plural. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(5),  41-66.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17988 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2010).  Reiner Tosstorff (2009): El POUM en la revolució espanyola. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(5),  275-277.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17999 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2010).  Wilebaldo Solano y el POUM. Público (8 sept. 2010),  7. 

Rion, R. (2010).  La problemática de la conservación del patrimonio intangible. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(3),  78-82.   ISSN: 2171-3731

Rojo-Ariza, M. C.; Arnabat-Mata, R.; Cardona-Gómez, G.; Íñiguez-Gràcia, D.; Fernández-Aubareda, I. (2010).  Arqueologia de la Batalla de Catalunya (1939). Excavacions d'un tram de la línea defensiva L-3 a Subirats (Alt Penedès, Barcelona). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 193,  92-216.  http://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/view/248319 ISSN: 1696-2672

Sallés, N. (2010).  Resolviendo problemas como los detectives del pasado. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(63),  25-32.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J. (2010).  Reflexiones en torno al laboratorio escolar en ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 47,  21-28.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J.; Llonch, N. (2010).  Hacia una nueva museología de y para la mujer. Her&Mus. Heritage & Museography(3),  8-11.   ISSN: 2171-3731

Santacana Mestre, J. (2010).  ¿Un memorial para la paz en Teruel?. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(4),  257-265.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17974 ISSN: 1696-2672

Santacana Mestre, J.; Martin Piñol, C. (2010).  ¿Quiénes hacen los museos?. Her&Mus. Heritage & Museography, 2(4),  8-14.  https://www.raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313704 ISSN: 2171-3731

Trepat i Carbonell, C.; Feliu Torruella, M. (2010).  Propuesta en formación en didáctica de la historia del arte. Aprender a enseñar historia del arte en la secundaria. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(66),  86-90.   ISSN: 1133-9810

Bosch, E.; Duran, T. (2009).  ¿Y tú, ilustración, qué respondes?. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil, 4,  63-76. 

Bosch, E.; Duran, T. (2009).  OVNI: un Álbum Sin Palabras que todos leemos de manera diferente. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ), 7 (2),  39-52.   ISSN: 1578-6072

Burset, S.; Sánchez L. (2009).  Socialización e identidad a través de los fotoblogs. Trípodos. Revista digital de comunicació, Extra,  377-385.   ISSN: 1138-3305

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Visualidad y visibilidad en internet. El discurso de los adolescentes en el fotoblog.Prisma Social. Revista de Ciencias sociales(2).  http://isdfundacion.es/publicaciones/revista

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Fotoglogs y adolescentes: identidad, imagen y texto en la pantalla. DOXA Comunicación, VIII,  117-143 .   ISSN: 1696-019X

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Adolescents i fotoblogs: la construcció de la identitat per mitjà del joc. DIGITHUM(11),  1-12.   ISSN: 1575-2275

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Adolescentes y Fotoblogs: La construcción de la identidad a través del juego. DIGITHUM, 11http://www.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/index ISSN: 1575-2275

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Fotoglogs y adolescentes: identidad, imagen y texto en la pantalla. DOXA Comunicación, VIII,  117-143 .   ISSN: 1696-019X

Coma, L. (2009).  La evaluación de las actividades patrimoniales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(59),  22-37.  htt (http://iber.grao.com/revistes/iber/059-la-ciudad-y-el-patrimonio-historico-como-recursos-educativos/la-evaluacion-de-las-actividades-patrimoniales) ISSN: 1133-9810

Coma L.; Martin C. (2009).  La interactividad en los museos como estrategia didáctica. Cuadernos de Pedagogía(394),  52-54.   ISSN: 0210-0630

Coma L.; Martin C. (2009).  La interactividad en los museos como estrategia didáctica. Cuadernos de Pedagogía(394),  52-54.   ISSN: 0210-0630

Duran, T. (2009).  Eines per a l'ànàlisi de la il·lustració. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 46,  219-236.  https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/4764 ISSN: 0214-8188

Duran, T. (2009).  Cuestionario/Questionnaire. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil(4),  5-16. 

Duran,T.  (2009).  Un año ilustrado. fàn-cia(113),  5-8.   ISSN: 1130-6084

Feliu, M (2009).  Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico. Her&Mus. Heritage & Museography(1),  122-123.   ISSN: 2171-3731

Feliu, M (2009).  El turismo cultural, los museos y su planificación. Her&Mus. Heritage & Museography(2),  106-108.   ISSN: 2171-3731

Feliu Torruella, M. (2009).  Yacimientos arqueológicos y actividades educativas. Cuadernos de Pedagogía, 394(394),  76-78.   ISSN: 0210-0630

Feliu Torruella, M. (2009).  Para saber más. Cuadernos de Pedagogía, 394(394),  80-81.   ISSN: 0210-0630

Fernandez, M.; Vlanova, A. (2009).  La dimensión turística del patrimonio industrial. Her&Mus. Heritage & Museography(2),  10-17.   ISSN: 2171-3731

Hernàndez Cardona, F.X. (2009).  El temps històric en l'ensenyament. Escola Catalana(458),  10-11.   ISSN: 1131-6187

Hernàndez Cardona, F.X.; Coma Quintana, L.  (2009).  La revolución didáctica de los museos. Cuadernos de Pedagogía(394),  46-81.   ISSN: 0210-0630

Hernàndez Cardona, F.X.; Llop, M.; Riart, F. (2009).  Inventaris del castell de Berga, 1697, 1712. L'Erol. Revista Cultural del Berguedà(100),  36-39.   ISSN: 0212-0445

Hernàndez Cardona, F.X.; Santacana Mestre, J. (2009).  Democratizar el acceso a la cultura. Cuadernos de Pedagogía(394),  48-51.   ISSN: 0210-0630

Hernàndez, F.X.; Rubio Campillo, X. (2009).  Interactividad didáctica y museos. Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(8),  91-96.   ISSN: 1579-2617

Hernandez, F.X.; Santacana, J. (2009).  Grup/Projecte DIDPATRI. Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies. Auriga. Revista de divulgació del món clàssic(57),  7-8.   ISSN: 1131-5008

Hernandez, F.X.; Santacana, J. (2009).  Grup/Projecte DIDPATRI. Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies. Auriga. Revista de divulgació del món clàssic(57),  7-8.   ISSN: 1131-5008

Hernández, F.X.; Santacana, J. (2009).  Las museografías emergentes en el espacio europeo occidental. HERMES. Revista de museología(1),  8-20.   ISSN: 1889-5409

Llonch, N. (2009).  Museizar la vida cotidiana, des del sombrero a los zapatos: problemas y tendencias. HERMES. Revista de museología(1),  30-40.   ISSN: 1889-5409

Martín Piñol, C (2009).  Centros de Interpretación: Urgencia o Moda. Hermes : revista de pensamiento e historia(1),  50-59. 

Pagès, P.  (2009).  El Octubre catalán: una revolución multiforme. Viento Sur(10 Octubre 2009),  49-56.   ISSN: 1133-5637

Prades, Lourdes; Montserrat Sebastià. (2009).  I miliziani delle Brigate Internazionali della Guerra Civile spagnola e la memoria storica: SIDBRI, un sistema di Informazione Digitale. Spagna Contemporanea. Spagna Contemporanea, XVIII(36),  201-224.  http://www.spagnacontemporanea.it/Ita/num036.htm ISSN: 1121-7480

Prats, J.; Santacana, J. (2009).  La ciudad un espacio para aprender. Aula de Innovación Educativa(182),  47-51.   ISSN: 1131-995X

Prats, J.; Santacana, J. (2009).  Ciudad, educación y valores patrimoniales. La ciudad educadora, un espacio para aprender a ser ciudadanos. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(59),  8-21.   ISSN: 1133-9810

Ramon Arnabat; David Gesalí; David Íñiguez (2009).  La Campanya Aèria contra Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939). L'Avenç. Revista catalana d'història(344),  44-52.   ISSN: 0210-0150

Rion, Rosanna (2009).  'Translation and Tradition: the Translator as Mediator between Two Literary Systems'. Coolabah(3),  164-169.  http://revistes.ub.edu/index.php/coolabah/article/view/15740 ISSN: 1988-5946

Rion, R.; Santacana, J. (2009).  Las lenguas como patrimonio intangible. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(60),  88-95.   ISSN: 1133-9810

Rojo Ariza, María del Carmen. (2009).  Recensión de la tesis doctoral de Ismael Almazán 'Didáctica del patrimonio. Campos de batalla de la tercera guerra carlista'. Her&Mus. Heritage & Museography, 2,  111-112.   ISSN: 2171-3731

Rubio Campillo, X. (2009).  Teoria de jocs aplicada a la historia de la guerra moderna. De Balaguer a Almenar, 1710. Manuscrits. Revista d'Història Moderna(27),  143-160.  http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/181210/233861 ISSN: 0213-2397

Rubio Campillo, X. (2009).  La guerra: investigar para museizar. HERMES. Revista de museología(1),  60-66.   ISSN: 1889-5409

Santacana, J. (2009).  Presentación: Hermes, el mensajero de los dioses. HERMES. Revista de museología(1),  5-6.   ISSN: 1889-5409

Sebastià, M. (2009).  La Transformación de los Archivos y de la Archivística: el nuevo paradigma desde la hibridez a la metadisciplina y la metacomunicad profesional. Tabula. Revista de Archivos de Castilla y León. , 5(12),  17-30.   ISSN: 1132-6506

Sebastià, M.  (2009).  Revalorización del patrimonio cultural y la museología: el portal Dihèlia. RISTI. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información(2),  22-34.  http://www.aisti.es ISSN: 1646-9895

Besolí, A.; Peinado, J. (2008).  El estudio y puesta en valor de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil española: el caso del Refugio-Museo de Cartagena. ArqueoMurcia. Revista electrónica de Arqueología de la Región de Murcia(3).  http://www.arqueomurcia.com/revista / http://www.arqueomurcia.com/revista/n3/pdfs/refugio_cartagena.pdf ISSN: 1697-074X

Boj, I.; Carbonell, E.; Sala, R. (2008).  Los descubrimientos de Atapuerca. Pirineos. Revista de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Andorra(4),  26-32.   ISSN: 1817-5376

Burset, S. (2008).  Em transformo en un arbre. Guix. Elements d'Acció Educativa(350),  20-27.   ISSN: 0213-8581

Burset, S. (2008).  Observar, fer i pensar des de l'educació visual i plàstica: reflexions i experiències. Guix. Elements d'Acció Educativa(350),  9-12.   ISSN: 0213-8581

Burset, S. (2008).  El signe i el símbol en les intervencions gràfiques dels adolescents en el context de l'escola: una manera d'interpretar interessos, desitjos i influències. Temps d'Educació.   ISSN: 0214-7351

Coma L.; Costa E. (2008).  La proposta didàctica per al refugi antiaeri de l'estació de la Garriga. El refugi antiaeri de l'estació de la Garriga. Guix. Elements d'Acció Educativa.   ISSN: 0213-8581

Costa, E.; Coma, L. (2008).  El projecte museogràfic del refugi antiaeri de l'Estació de la Garriga. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(3),  251-257.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17950 ISSN: 1696-2672

David Íñiguez Gràcia (2008).  Memoria y desmemoria histórica: Contra el Desafío oficial del olvido: el caso de los Bombardeos. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(3),  209-222.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17932 ISSN: 1696-2672

Duran, J.; Duran, T. (2008).  L'adquisició de competències narratives i audiovisuals mitjançant el llibre il·lustrat, la tira còmica i el cinema d'animació. Temps d'Educació(35),  37-48.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126514 ISSN: 0214-7351

Duran, T. (2008).  Se llama Pere / His name is Pere. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil(1),  5-20. 

Duran, T. (2008).  Ciudades ilustradas/ Ilustrated Cities. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil(2),  33-44. 

Duran,T.  (2008).  Dins el bosc de la cultura visual. Apunts per a una actualització pedagògica

In the woods of Visual Culture: Notes toward an Updated Approach to Teaching

Temps d'Educació(35),  23-36.   ISSN: 0214-7351

DURAN, Teresa (2008).  Escala de color. Exercici d'Educació visual i plàstica a primària. Guix. Elements d'Acció Educativa,  28-33.   ISSN: 0213-8581

Hernàndez Cardona, F.X. (2008).  La ciudadela ibérica de Calafell. Balance. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 57(57),  17-24.   ISSN: 1133-9810

Hernàndez Cardona, F.X.; Romea Castro, C.; Santacana Mestre, J. (2008).  Llegir críticament textos d'història. Temps d'Educació, 34(34),  83-94.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126500 ISSN: 0214-7351

Llonch, N. (2008).  Reseña sobre el llibre Museología críticaEnseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(7),  160-161.   ISSN: 1579-2617

Martín Piñol, C (2008).  La Edad Media: entre la empatía y la Experimentación. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(57),  52-59.   ISSN: 1133-9810

Pagès, P.  (2008).    Wilebaldo Solano Alonso, una vida dedicada al POUM

Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya (20, Juliol 2008),  6-7. 

Pagès, P.  (2008).  Vianants de la història

El Temps(29 gener ),  15.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).  Dones en transició
El Temps(11 març ),  16.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).  Josep Benet, protagonista de la història i historiador
El Temps(1 abril ),  70.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).  Escarré i Tarradellas, una relació difícil
El Temps(8 abril ),  64-65.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).  La guerra del Francès: 200 anys de patriotisme espanyol
El Temps(27 maig),  60-61.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).   Franco, el gran manipulador

El Temps(29 juliol ),  14.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).   Les disculpes de Saura
El Temps(12 agost),  16.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).   La mort del socialisme amb rostre humà. El Temps(19 agost),  38-39.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).   Per llegir Nin. El Temps(26 agost),  42-43.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2008).  Salvador Clop i Urpí, passió pel socialisme

Fundació Rafael Campalans. Butlletí de l'Arxiu Històric(abril ),  1-2. 

Pagès, P.  (2008).  La Comisión de la Industria de Guerra de Cataluña (1936-1938). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(2 ),  43-64.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17885 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2008).  La memòria de la guerra a Catalunya. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(3),  223-231.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17942 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2008). 

Josep Tarradellas, el compromís amb la política i la fidelitat a un país.

FRC revista de debat polític(17, Tardor 2008),  38-43. 

Pagès, P.  (2008).  La memoria histórica, un reto de futuro  

Memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat (febrero-mayo ),  43-45. 

Pagès, P.  (2008).   El POUM i la memòria històrica. Retrobament (Any 3- 2007-08),  69-71. 

Rion, R. (2008).  Arqueología de la lengua: el anglo-sajón de Beowulf. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(57),  73-83.   ISSN: 1133-9810

Rubio Campillo, X. (2008).  An archaeological study of Talamanca battlefield. Journal of Conflict Archaeology, 4,  23-38. 

Santacana, J. (2008).  From Research to the Exploitation of Medieval Patrimony: The Calafell Project. Imago Temporis. Medium Aevum, I (2007),  203-225.   ISSN: 1888-3931

Sebastià, M.  (2008).  La Ecología de la Información: un nuevo paradigma de la Infoesfera. Pliegos de Yuste(7-8),  22-34.   ISSN: 1697-0152

Trepat, C. A.; Insa, Y. (2008).  La evaluación de corrección objetiva como instrumento de mejora en el aprendizaje de la Historia. Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(8).   ISSN: 1579-2617

Tribó, G. (2008).  El nuevo perfil profesional de los profesores de secundaria

Educación XX1.   ISSN: 1139-613X

Xavier Rubio Campillo (2008).  Cartografía didáctica y campos de batalla. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 1(57),  111-124.   ISSN: 1133-9810

Xavier Rubio Campillo (2008).  POLEMOS: Patrimoni bèl·lic i arqueologia de camps de batalla. Un portal de difusió del patrimoni bèl·lic. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(3),  257-258.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17952 ISSN: 1696-2672

Arús, E. (2007).  La escuela del pop: de la calle a las aulas. Eufonía. Didáctica de la música(40),  53-60.   ISSN: 1135-6308

Asensio, D.; Belarte, M. C.; Martín, A.; Sanmartí, J.; Santacana, J. (2007).  La iberització a la Catalunya costanera i central. Arqueomediterrània(9/2006),  145-163. 

Besolí, A. (2007).  El potencial didáctico de un conjunto patrimonial contemporáneo: los escenarios históricos de la Batalla del Ebro. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(51),  88-101.   ISSN: 1133-9810

Burset, S. (2007).  La transgressió a la representació plàstica: una mirada estàtica a l'estètica. Una revisió a la didàctica de l'educació visual i plàstica. Revista Catalana de Pedagogia, 5,  63-75.  http://www.iec.cat/pperiodiques ISSN: 1695-5641

Coma, L. (2007).  Guia de recursos: lleure i escola. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  49-56.   ISSN: 0213-8581

David Gesalí Barrera; David Íñiguez Gracia (2007).  La Aviación Republicana. En torno a la obra de Carlos Saiz Cidoncha. Aena Arte(22),  36-40. 

David Íñiguez Gràcia (2007).  Los Aeródromos de campaña en la Guerra de España. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Enero-Marzo(51),  71-87.   ISSN: 1133-9810

Duran, T.; Lopez, R.; Ventura, A. (2007).  Tres miradas sobre la obra de Asun Balzola/ Three views upon the work of Asun Balzola. Bloc. Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil(0),  88-99. 

Feliu Torruella, M. (2007).  Aprofitem els nostres parcs. Traguem-ne suc!. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-7),  29-36.   ISSN: 0213-8581

Francesc Xavier Hernàndez Cardona  (2007).  Espacios de guerra y campos de batalla. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 1(51),  7-19.   ISSN: 1133-9810

Francesc Xavier Hernàndez Cardona Xavier Rubio Campillo (2007).  Cato's Triumph. The battle of Emporion. Ancient Warfare, 1(4),  14-17.  http://www.ancient-warfare.com

Llonch, N. (2007).  Els vestits, què divertits!. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  24-28.  HTTP://GUIX.GRAO.COM ISSN: 0213-8581

Martín Piñol, C. (2007).  Una vall plena d'història. Ha arribat l'hora de la Vall. Guix d'Infantil(336-337),  37-42.   ISSN: 2014-461X

Masriera, C.; Santacana, J. (2007).  Els actors del turisme escolar. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  15-23.   ISSN: 0213-8581

Masriera Esquerra, C. (2007).  Turisme escolar d'arqueologia a Catalunya. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  43-49.   ISSN: 0213-8581

Pagès, P.  (2007).  Quan els miners van dir prou. El Temps(16 gener),  56-57.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Nacionalisme català al govern de Madrid. El Temps(23 gener),  16.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Cop ultra a la transició. El Temps(23 gener),  58-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Estudiants en lluita. El Temps(20 febrer),  59-60.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Tornen els comunistes. El Temps(10 abril ),  64-65.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  El triomf del catalanisme polític. El Temps(17 abril ),  60-61.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Involució a la República. El Temps(1 maig),  58-60.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Andreu Nin. Un combatent amb vida privada. El Temps(12 juny),  52-53.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Els vells anarquistes no es moren mai. El Temps(3 juliol),  16.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Cent anys de sindicalisme revolucionari. El Temps(31 juliol),  62-63.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  El primer cop d’estat contra la República. El Temps(7 agost),  50-51.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Militars: no tots anticatalans. El Temps(14 agost),  54-55.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Xirinacs. El Temps(21 agost),  24.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  El penúltim guerriller. El Temps(28 agost),  53-54.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Sputnik: la fi de la guerra freda?. El Temps(2 octubre ),  54-55.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Tarradellas. Crònica d’un retorn. El Temps(23 octubre ),  56-58.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  Gregori o la resistència comunista. El Temps(27 novembre ),  22-23.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2007).  “Estalinistas y alborotadores”: la campaña contra el POUM. Viento Sur(93(septiembre) ),  51-56.   ISSN: 1133-5637

Pagès, P.  (2007).  Guerra Civil i memòria històrica. Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya(febrer),  28-35. 

Rion, R. (2007).  La temática, estética y estilo proféticos en la obra literaria de T.S. Eliot. Philía, 1(1),  81-93.   ISSN: 1888-2560

Rion, R. (2007).  Traducció teatral. Del Penedès(16),  55-57.   ISSN: 1698-3122

Santacana, J. (2007).  Els nous currículums de ciències socials. Escola Catalana(445),  14-18.   ISSN: 1131-6187

Santacana, J. (2007).  Els mestres viatgers: un estat de la qüestió. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  10-14.   ISSN: 0213-8581

Santacana, J.  (2007).  El redescubrimiento de la guerra en la prehistoria. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(51),  20-34.   ISSN: 1133-9810

Trepat, C.A; Feliu, M. (2007).  La enseñanza y el aprendizaje de la historia mediante estrategias didácticas presenciales con el uso de nuevas tecnologías. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales(21),  3-13.   ISSN: 0214-4379

Tribó, G. (2007).  La formació professional inicial del professorat de secundària

Escola Catalana.   ISSN: 1131-6187

Tribó, G.  (2007).  Bases per una llei catalana d'educació

L'Espurna

Xavier Rubio Campillo (2007).  Campos de batalla de la antigüedad: el caso de Ilerda. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(51),  35-50.   ISSN: 1133-9810

Xavier Rubio Campillo (2007).  Polemos, un portal de difusió del patrimoni bèl·lic. L'Erol. Revista Cultural del Berguedà(93),  24-26.   ISSN: 0212-0445

Arús , E. (2006).  De nouveaux champs de recherche. Mouvements(6),  8-9. 

Arús,E.; Pérez, S. (2006).  La interpretación musical como conductora educativa en la etapa infantil y la evaluación de su repercusión emocional. Eufonía. Didáctica de la música(42),  7-16.   ISSN: 1135-6308

Arús,E.;Pérez Testor, S. (2006).  La rítmica como trabajo interdisciplinario de música y danza. Eufonía. Didáctica de la música(36),  89-112.   ISSN: 1135-6308

Boj, I; Sala,R; Luque,M (2006).  El tractament didàctic dels jaciments d'Atapuerca, una clau per al futur. Guix. Elements d'Acció Educativa(324),  27.   ISSN: 0213-8581

Burset, S. (2006).  La didàctica de l'educació visual i plàstica, entre el discurs visual i el discurs estètic. La perversió del model. Temps d'Educació(30),  273-293.  http://www.publicacions.ub.es ISSN: 0214-7351

Coma, L.; Martín, C.  (2006).  Bibliografía: para saber más sobre patrimonio y educación. Aula de Innovación Educativa(1).   ISSN: 1131-995X

David Íñiguez (2006).  Descubriendo el Patrimonio de la Guerra. Aula de Innovación Educativa(148),  40-45.   ISSN: 1131-995X

David Íñiguez (2006).  La Guerra també deixa restes enterrades: Una Proposta per a l'Escola. Guix. Elements d'Acció Educativa(324),  21-26.   ISSN: 0213-8581

Duran,T.  (2006).  En el ruedo de la ilustración. Revista de literatura infantil y juvenil, XIX(75/76),  91-103.   ISSN: 1130-8370

Fernández, M. (2006).  L'arqueologia industrial. Aprendre de les xemeneies. Guix. Elements d'Acció Educativa(324),  34-37.   ISSN: 0213-8581

Francesc Xavier Hernández Cardona (2006).  Catalunya i Califòrnia: memòries de futur. Temes de Recerca i Innovació, 1(2),  11-14. 

Masriera Esquerra, C. (2006).  L'experiència de Lejre. Viure i conviure a la prehistòria. Guix. Elements d'Acció Educativa(324),  15-21.   ISSN: 0213-8581

Pagès, P.  (2006).  Cent-cinquanta anys de la llei de creació del Banc d'Espanya. El Temps(31 gener),  57.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Cent anys de Solidaritat Catalana. El Temps(7 febrer),  58-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Les eleccions que van aprofundir l'esquerda entre les dues Espanyes. El Temps(14 febrer),  48-49.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  23-F : brogit de sabres. El Temps(21 febrer),  59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  OTAN, d'entrada sí. El Temps(7 març),  50-51.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  La Disneylandia revolucionària. El Temps(28 març),  15.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  La República de les esperances. El Temps !~ /^[-\s]*$/'>(11 d'abril),  56-57.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Cent trenta sotanes a Via Laietana. El Temps(9 maig ),  52-53.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Una boda amb olor de sang. El Temps(30 maig ),  63-64.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  La conspiració contra el carlisme. El Temps(13 juny ),  52-53.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Retrats insubornables. El Temps(11 juliol),  16-16.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  El PSUC a la Guerra Civil: informes i confidències. El Temps(18 juliol),  56-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Guerra Civil. El primer dels mil dies de sang. El Temps(18 juliol),  60-61.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  La guerra d’Asuan. El Temps(25 juliol),  30-31.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Onze de setembre. La primera diada celebrada amb dignitat. El Temps(5 setembre),  23-24.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Dones del 36. El Temps(3 octubre),  15.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Hongria. La revolució de les esperances. El Temps(24 octubre),  58-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  I a la fi, Fidel va desembarcar. El Temps(28 novembre),  63-64.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Polèmiques a l’entorn de la guerra. El Temps(19 desembre),  58-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2006).  Memòria històrica: quina memòria?. Res de boira(setembre),  6-8. 

Santacana, J. (2006).  ¿Museos y escuelas para entretener?. Aula de Innovación Educativa(148 Año XV),  13-16.   ISSN: 1131-995X

Santacana, J. (2006).  Ja no hi ha cascavells. Guix. Elements d'Acció Educativa, 324(LIX-LX),  8-8.   ISSN: 0213-8581

Santacana, J. (2006).  L'arqueologia prehistòrica com a eina escolar. Guix. Elements d'Acció Educativa, 324(LIX-LX),  9-14.   ISSN: 0213-8581

Santacana, J. (2006).  Bases para una museografía didáctica en los museos de arte. Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de investigación(5),  125-133.   ISSN: 1579-2617

Serrat, N.; Coma, L. (2006).  La mirada inquieta. Educación artística en museos. Aula de Innovación Educativa(152),  80-81.   ISSN: 1131-995X

Sospedra Roca, R. (2006).  La socialització del patrimoni a la xarxa: Atapuerca i l'antropologia prehistòrica. Guix. Elements d'Acció Educativa, maig 2006(324).   ISSN: 0213-8581

Tatjer, M; Vilanova, A; Insa, Y. (2006).  Creixement urbà i primeres implantacions fabrils a Les Corts, 1845-1868. Barcelona Quaderns d'Història(11),  239-256.   ISSN: 1135-3058

Trepat, C. A.; Insa, Y. (2006).  L'avaluació de correcció objectiva com a instrument didàctic per a l'eficiència en l'aprenentatge de la història a primer d'ESO. Butlletí LaRecerca(4).   ISSN: 1886-1946

Boj i Cullell, I.; Castellano i Solé, N.; Poblador Relancio, E. (2005).  El taller de Historia en el aula. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(43),  24-34.   ISSN: 1133-9810

David Íñiguez Gràcia  (2005).  Aigua i sang a Móra: la Batalla dels 115 dies. La Riuada, Agost 2005(26),  29-35. 

Duran Armengol,T. (2005).  La viva estampa de la aventura. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ), 1(3 ),  5-19.   ISSN: 1578-6072

Duran Armengol,T.  (2005).  Ilustración, comunicación, aprendizaje. Revista de Educación(extraordinario ),  239-253.   ISSN: 0034-8082

Duran, T.  (2005).  Art de vint-i-un botó. Cavall Fort(1025-26),  30-731. 

Duran, T.  (2005).  Literatura infantil e xuvenil catalá: dende os inicios atá a súa consolidación. Boletín gallego de literatura(32),  35-50.   ISSN: 0214-9117

Duran, T.  (2005).  La reina de los colores: lectura dun álbum. Boletín gallego de literatura(32),  211-219.   ISSN: 0214-9117

Fernández, M. (2005).  El paisatge industrial, paisatge de la memòria col·lectiva. Escola Catalana(417),  14-16.   ISSN: 1131-6187

Fernández, M.; Tatjer, M. (2005).  La ciudad como taller. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(43),  58-66.   ISSN: 1133-9810

Insa, Y.  (2005).  Pioneres de la ciència a Catalunya. 'dones': Associació de Dones Periodistes de Catalunya(21),  2-2. 

Llonch, N. (2005).  El Pla de la Xarxa d’Històtops de Catalunya, un model alternatiu de turisme cultural. TotCett (Informatiu del centre d'estudis tècnics turístics), 10,  34-34.  http://www.cett.es/totcett/files/pdf/article/ca_ES/343.pdf

Masriera, C.; Santacana, J. (2005).  Reseña sobe el II Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arquológicos. Nuevos Conceptos y Estrategias de Gestión y Comunicación. museos.es(1). 

Pagès, P.  (2005).  La primera revolució del segle XX. El Temps(18/24 gener),  12-17.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  La revolució vista des de Barcelona. El Temps(18/24 gener),  27-29.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Emili Giralt i Raventós : un homenatge. El Temps(15/21 febrer),  4-6.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Germinal Esgleas, l'altra meitat. El Temps(15/21 febrer),  24-26.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  La veu de Federica. El Temps(15/21 febrer),  27-29.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Cronologia de Federica Montseny. El Temps(15/21 febrer),  30.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Les primeres eleccions autonòmiques de Catalunya. El Temps(15/21 març),  12-17.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  El moviment d'alliberament nacional durant la transició. El Temps(12/18 abril),  26-30.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  La fi de la Segona Guerra Mundial. El Temps(3 maig ),  41-44.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  L'Holocaust jueu i la bogeria del nazisme. El Temps(24 maig ),  65-67.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Cent-cinquanta anys de l'ordenament del ferrocarril a l'estat espanyol. El Temps(31 maig ),  46-49.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Els seixanta anys de les Nacions Unides. El Temps(21 juny),  56-57.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  El centenari del motí del Potemkin. El Temps(28 juny),  66-67.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Potsdam : Alemanya, partida en dues. El Temps(12 juliol),  58-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Cristià en el partit i comunista en l'Església. El Temps(19 juliol),  60.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Espais per a la memòria. El Temps(26 juliol),  13.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Els dies que els convents van cremar. El Temps(2 agost),  50-51.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  En Marcel·lí i l'anticlericalisme. El Temps(2 agost),  55.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Històries de dones. El Temps(23 agost),  48-49.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Caritat del Río i l'assassinat de Trotski. El Temps(6 setembre),  48-51.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  POUM. El partit que s'enfrontà a Stalin. El Temps(27 setembre),  52-55.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Les cinc darreres condemnes a mort. El Temps(4 octubre),  57-59.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Judici i mort del president Lluís Companys. El Temps(11 octubre),  50-51.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  L'Estatut : la campanya del 1932. El Temps(8 novembre),  28-29.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  El Memorial Democràtic, per quan?. El Temps(8 novembre),  64-66.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Franquistes i col·laboracionistes als Països Catalans (1939-1945). El Temps(15 novembre),  50-52.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  La Maquinista : 150 anys d'història. El Temps(22 novembre),  13.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Cent anys de l'assalt militar a la redacció del setmanari 'Cu-Cut!'. El Temps(22 novembre),  58-60.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Judici de Burgos : la crisi de la dictadura. El Temps(29 novembre),  46-48.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2005).  Espanya a la ONU : el reconeixement del règim. El Temps(13 desembre),  48-49.   ISSN: 1130-8060

Santacana, J. (2005).  Presentación de la monografía. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(43),  5-7.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J. (2005).  Reflexiones en torno al laboratorio escolar en ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(43),  7-15.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J.; Masriera, C. (2005).  Actas del II Encuentro Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos. Revista de la subdirección general de museos estatales(1),  247-248. 

Santacana, J.; Serrat, N.; Prat, E.; Castillo, M.C. (2005).  Un espacio de participación y aprendizaje. Aula de Innovación Educativa(146),  60-64.   ISSN: 1131-995X

Sebastiá, M. (2005).  Indización y Navegación Cruzada en los Sistemas de Información de Humanidades. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 21.   ISSN: 0187-358X

Besolí, A. (2004).  La museografía didáctica más allá del museo: el caso de la fortificación renacentista de Dalt Vila (Ibiza). Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39),  55-64.   ISSN: 1133-9810

Besolí, A. (2004).  Los refugios antiaéreos de Barcelona: pasado y presente de un patrimonio arcano. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(2),  181-202.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17886 ISSN: 1696-2672

Besolí, A. (2004).  Els escenaris de la batalla de l'Ebre. El Temps d'Història(40),  26-29. 

David Gesalí; David Íñiguez (2004).  La Batalla al cel: Guerra Aèria a l'Ebre. El Temps d'Història(40),  22-25. 

David Íñiguez (2004).  El Capitán Virgilio Leret. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(2),  150-152.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17878 ISSN: 1696-2672

David Íñiguez (2004).  Homenaje a Felipe Cirujeda Esteve. Ícaro. Boletín Informativo de la Asociación de Aviadores de la República(81),  3-4. 

Duran, T.  (2004).  El personatge del mag. Faristol(50),  10-11.   ISSN: 0213-2427

Duran,T.  (2004).  Paco Gimenez, domador de trazos. Cuadernos del Lazarillo(12),  74-76.   ISSN: 1576-9666

Hernández, F.X. (2004).  Museografía didáctica en historia. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39),  5-7.   ISSN: 1133-9810

Hernández, F.X. (2004).  Recerca, turisme i patrimoni. TotCett (Informatiu del centre d'estudis tècnics turístics), abril 2004 (7),  18-18. 

Hernández, F.X. (2004).  Eivissa: La fortificación de Dalt Vila. Una experiencia de museografía didáctica Restauración & Rehabilitación(83),  54-58. 

Hernández, F.X. (2004).  Reflexiones sobre el Born. Restauración & Rehabilitación(84),  68-69. 

Hernández, F.X. (2004).  Els museus militars a Europa. Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia, 2004(1),  15-33.   ISSN: 1698-109X

Hernàndez, F.X.; Íñiguez, D. (2004).  Las Guerras del Siglo XX en los Museos. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Enero-Marzo(39),  17-30.   ISSN: 1133-9810

Hernández, F.X.;Iñíguez, D. (2004).  Las guerra del siglo XX en los museos Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39),  17-31.   ISSN: 1133-9810

Insa, Y.  (2004).  Los itinerarios como recurso didáctico. Aula. Historia social(14),  87-91.   ISSN: 1139-1405

Pagès, P.  (2004).  L'ocupació de Barcelona. El Temps(13/19 gener),  61-63.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  El Pacte de Sant Sebastià de 1930. El Temps(10/16 febrer),  50-52.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  El dret a la independència en el pensament marxista. El Temps(10/16 febrer),  66-69.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Els catalans en el tràfic d'esclaus. El Temps(9/15 març),  68-71.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  La democràcia entra als ajuntaments dels Països Catalans. El Temps(13/19 abril),  50-53.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Un segle de conflicte araboisraelià. El Temps(11/17 maig),  53-58.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Cronologia del conflicte. El Temps(11/17 maig),  66.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Un segle de la Presó Model. El Temps(15/21 juny),  50-52.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Conflictivitat social i classe obrera al Principat del bienni. El Temps(15/21 juny),  54-57.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Catalunya vista des d'Espanya. El Temps(15/21 juny),  65-67.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  L'Estatut català, 25 anys després. El Temps(12/18 octubre),  4-6.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  La Guerra Civil abans de l'Ebre i les Brigades Internacionals. El Temps(12/18 octubre),  12-15.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  L'estraperlo, el negoci de la fam. El Temps(9/15 novembre),  9-12.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  La restauració borbònica de 1874. El Temps(7/13 desembre),  8-15.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  Cronologia de Valentí Almirall, el catalanisme i la restauració. El Temps(7/13 desembre),  28-29.   ISSN: 1130-8060

Pagès, P.  (2004).  La Justícia revolucionària i popular a Catalunya (1936-1939). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(desembre),  35-48.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17857 ISSN: 1696-2672

Pagès, P.  (2004).  Carlota O'Neill : una mujer en la guerra de España. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(2),  147-152.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17876 ISSN: 1696-2672

Prat i Armadans, E.  (2004).  Pere Bàscones: la creació digital. Lauro(24),  50-59.   ISSN: 1133-0600

Prat i Armadans, E.; (2004).  Los interactivos en los museos. Del museo de ciencia al museo de arte. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39),  84-94.   ISSN: 1133-9810

Sallés, N.; López Madrid, JM. (2004).  Anorèxia i bulímia nervioses: un perill en creixement. Perspectiva Escolar(282).   ISSN: 0210-2331

Santacana, J. (2004).  Les coordenades de la batalla. El Temps(40),  16-18.   ISSN: 1130-8060

Santacana, J. (2004).  Entre l'oblit i la memòria: El Patrimoni de la Guerra. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(2),  169-181.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17885 ISSN: 1696-2672

Santacana, J. (2004).  Museo de las Bellas Artes de Castellón. Nuevas salas de Aqueología y Etnología. R&R, Restauración & Rehabilitación(86),  72-77.   ISSN: 1134-4571

Santacana, J. (2004).  Construir museos; comunicar ideas. Actas de las VII Jornadas de Museología. (9),  125-128. 

Santacana, J. (Assessor) (2004).  --. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39).   ISSN: 1133-9810

Serrat, N. (2004).  Estaciones didácticas, diseño y experimentación. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(39),  31-44.   ISSN: 1133-9810

Sospedra i Roca, R. (2004).  La nueva museografia audiovisual. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 39(39).   ISSN: 1133-9810

Sospedra i Roca, R.; Vasquez Lara, N. (2004).  El taller de la mirada. Una didáctica de la história del arte. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 40.   ISSN: 1133-9810

Ballester, N.; Boj, I. (2003).  Com emocionar-se a través de la música. Guix. Elements d'Acció Educativa(299).   ISSN: 0213-8581

Besolí, A. (2003).  La recuperació i divulgació del patrimoni de la Guerra Civil a Catalunya: el centre d'instrucció de l'Exèrcit Popular a Pujalt (Anoia, Barcelona). Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(1),  117-124.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17784 ISSN: 1696-2672

Besolí, A. (2003).  'Las Brigadas Internacionales en la pantalla', de Magí Crusells

Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(1),  159-160.  http://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/view/39474/39348 / http://www.raco.cat/index.php/Ebre ISSN: 1696-2672

Cònsul-Porredon, A.; Belarte-Franco, C.; Masriera-Esquerra, C. (2003).  Els secrets dels Ibers. Sàpiens.   ISSN: 1695-2014

David Gesalí; David Íñiguez (2003).  El Torpede Aeri: Un Coet per a la República. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 1,  37-46.  http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17776 ISSN: 1696-2672

Duran,T.  (2003).  El joc del teatre o l'art de fer veure que. Infància: educar de 0 a 6 anys(0)-29.   ISSN: 0212-4599

Íñiguez, D.; Serrat, N. (2003).  Aprenentatge per descobriment. Guix. Elements d'Acció Educativa(300),  11-18.   ISSN: 0213-8581

Insa, Y.  (2003).  Museus i activitats adreçades a famílies a Barcelona i rodalies. Guix. Elements d'Acció Educativa(300),  35-39.   ISSN: 0213-8581

Masriera-Esquerra, C. (2003).  Espacios de presentación de la Edad del Hierro en el sur de Inglaterra (Hampshire). Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia,  65-39.   ISSN: 1133-9810

Prat i Armadans, E.; Iñíguez i Gracia, D.  (2003).  Corrent d'idees. Descobrir Catalunya(62),  88-91. 

Santacana, J. (2003).  El hundimiento del 'Vasa'. Clio. El pasado presente(20),  52-58.   ISSN: 1579-3532

Santacana, J. (2003).  Ibiza. La gran fortaleza del Mediterraneo. Clio. El pasado presente(22),  68-73.   ISSN: 1579-3532

Santacana, J. (Dir.) (2003).  --. Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939)(1).   ISSN: 1696-2672

Serrat, N.  (2003).  La didàctica en els museus del segle XXI. Un canvi necessari. Guix. Elements d'Acció Educativa(300),  6-10.   ISSN: 0213-8581

Anguera, M.T.; Gros, B., Sebastià, M.; Torralba, M.A.  (2002).  Presentació del Dossier Jornades sobre Metodologia de RecercaTemps d'Educació(25),  235-237.   ISSN: 0214-7351

Besolí, A.; Hernández, F.X.; Iñíguez, D.; Santacana, J.; Serrat, N. (2002).  El patrimonio arqueológico de la Guerra Civil española en Cataluña. Apuntes de arqueología(10),  II-IV. 

Boj, I.; Castellano, N.; Poblador, E. (2002).  Com organitzar una sortida de Ciències Socials per gaudir i aprendre. Guix. Elements d'Acció Educativa(283),  21-27.   ISSN: 0213-8581

Boj, I.; Sala, R.; Castellano, N.; Poblador, E. (2002).  Talleres de Prehistoria. Aula de Innovación Educativa(116),  85-95.   ISSN: 1131-995X

Busquets, J.  (2002).  El paisatge: patrimoni en mutació i recurs didàctic educatiu en l'àmbit europeu. Temps d'Educació(26),  45-52.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126333 ISSN: 0214-7351

Hernàndez, F.X.; Santacana, J.; Serrat, N.  (2002).  Arxiu Obert. Una experiència didàctica en els arxius municipals de districte. Barcelona Escolar(23),  22-23. 

Insa, Y. (2002).  Itinerarios urbanos, recursos y materiales didácticos para explicar la ciudad. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(32),  89-95.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J.  (2002).  La investigación en archivo: Pautas y propuestas para la escuela secundaria. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(34),  7-20.   ISSN: 1133-9810

Santacana, J.  (2002).  La Ribera d'Ebre. El patrimoni arqueològic com a repte de futur. Ilercavonia,  269-274. 

Santacana, J.  (2002).  El siglo XXI, ¿una sociedad sin pasado?. Aula. Historia social(10),  73-77.   ISSN: 1139-1405

Santacana, J.; Sannicolàs, M.; Serrat, N.  (2002).  Arxiu Obert. Una experiència didàctica de l'Arxiu Municipal de Barcelona. ICE. Universidad de Barcelona,  293-302. 

Santacana, J.; Serrat, N.  (2002).  L'ensenyament de la història i el living history Temps d'Educació(26),  53-65.   ISSN: 0214-7351

Sebastià, M. (2002).  La Internet en la formación presencial y en la autoformación de los archiveros. Tabula. Revista de Archivos de Castilla y León. , 3(5),  201-224.   ISSN: 1132-6506

Serrat, N.  (2002).  Una simbiosis archivo-escuela Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(34),  27-36.   ISSN: 1133-9810

Sospedra i Roca, R. (2002).  La utilització dels recursos dels museus virtuals i d'altres exposicions online a l'aula. Guix. Elements d'Acció Educativa(283),  39-43.   ISSN: 0213-8581

Vaquer,C.; Boj, I.; Armentano, N. (2002).  Nosotros los Humanos. Aula de Innovación Educativa(117),  85-95.   ISSN: 1131-995X

Boj, I. (2001).  Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca. Número Monográfico. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(29).   ISSN: 1133-9810

Boj, I. (2001).  La didáctica de la prehistoria como instrumento de transformación social. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(29),  19-26.   ISSN: 1133-9810

Busquets, J.  (2001).  Reseña de Medio ambiente y educaciónRevista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(27).   ISSN: 1133-9810

Duran, T.  (2001).  La il·lustració, un art assequible i humà. El Temps(886),  94-97.   ISSN: 1130-8060

Duran, T.  (2001).  Mirar amb imatges. Mensual de la Unesco dedicat a educació i cultura (262),  6-8. 

Duran, T.  (2001).  La il·lustració. Sis maneres de comunicar a partir del dibuix. Faristol(41),  23-24.   ISSN: 0213-2427

Hernández, F.X.; Santacana, J.  (2001).  Un viaje al nacimiento de los Estados Unidos: Williamsburg. Clio. El pasado presente(2),  90-94.   ISSN: 1579-3532

Hernández, F.X.; Santacana, J.; Serrat, N.  (2001).  Projecte d'idees per a un pla museogràfic del Museu Marítim de Barcelona. Drassana(9),  32-36.   ISSN: 0214-2279

Santacana, J. (2001).  Cazando microbios: salud y enfermedad. Ejemplo de una didáctica de la historia basada en las fuentes. Aula. Historia social(7),  66-79.   ISSN: 1139-1405

Santacana, J.  (2001).  L'arxiu local com a centre de recursos per a l'escola. Guix. Elements d'Acció Educativa, 283(2),  34-39.   ISSN: 0213-8581

Santacana, J.  (2001).  Eketorp, un viaje al corazón de la Europa. Clio. El pasado presente(2),  78-82.   ISSN: 1579-3532

Santacana, J.; Belarte, M.C.; Sanmartí, J.; Asensio, D.  (2001).  Les meules rotatives du site ibérique d'Alcorda Park (Calafell, Baix Penedès, Tarragona). Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental(31-32),  57-73.   ISSN: 0079-8215

Santacana, J.; Serrat, N. (2001).  Una reflexión sobre conceptos históricos aprendidos a través del juego. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(30),  37-45.   ISSN: 1133-9810

Sebastià, M. (2001).  Informe sobre Les Jornades d'Impuls a la Recerca. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (6).   ISSN: 1575-5886

Serrat, N.  (2001).  Museos virtuales como recursos para el área de ciencias sociales. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(27),  105-112.   ISSN: 1133-9810

Sospedra i Roca, R. (2001).  El potencial de la museografia virtual: Atapuerca. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(29).   ISSN: 1133-9810

ARQUE, M.; BASTIDA, A.; PALOS, J.;TRIBÓ, G. (2000).  Educació per al desenvolupament i la cooperació: criteris de valoració dels materials didàctics. Temps d'Educació(23),  89-103.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126060 ISSN: 0214-7351

Belarte, C.; Morer, J.; Sanmartí, J.; Santacana, J. (2000).  Experimentacions sobre arquitectura protohistòrica realitzades al Baix Penedès (Tarragona). SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra-3,  423-430.   ISSN: 0210-3729

Busquets, J.  (2000).  Reseña de Manual de educación ambientalRevista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(24),  122-122.   ISSN: 1133-9810

Busquets, J.; Camacho, G. (2000).  Paisajes naturales metropolitanos en Europa. Una propuesta de estudio en elaula. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(23),  43-50.   ISSN: 1133-9810

Ciuró, M.; García, O.; Insa, Y.; Sandoval, A.; Sastre, M. (2000).  El alumnado se asocia y gestiona actividades culturales y deportivas. Aula de Innovación Educativa(91),  27-28.   ISSN: 1131-995X

Duran, T.  (2000).  L'élan de l'illustration en Espagne. Revista especialitzada en literatura infantil francesa(192),  83-90. 

Santacana, J. (2000).  Causas y motivos de la Segunda Guerra Mundial según las memorias y diarios de algunos protagonistas del conflicto. Revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia(25),  65-82.   ISSN: 1133-9810

Serrat, N.  (2000).  Museos virtuales. Nuevos entornos de aprendizaje Comunicación y Pedagogía(170),  29-39.   ISSN: 1136-7733

Arqué, M. (1999).  La entrevista, una fuente primaria de conocimiento en Ciencias Sociales. Comunicación y Pedagogía(161).   ISSN: 1136-7733

ARQUÉ, M.; BASTIDA, A.;PALOS, J.;TRIBÓ,G. (1999).  Educar para la solidaridad. Siete propuestas de trabajo de aula para la Educación Secundaria. Cuadernos de Pedagogía(280),  30-35.   ISSN: 0210-0630

Arqué, M.; Tribó, G. (1999).  Escoles i ONG, un diàleg obert. Guix. Elements d'Acció Educativa(254),  5-9.   ISSN: 0213-8581

Busquets, J. (1999).  La memòria del paisatge. Escola Catalana(363),  16-17.   ISSN: 1131-6187

Morer, J.; Belarte, M.C.; Sanmartí, J.; Santacana, J. (1999).  El laboratori d'arqueologia experimental del Vendrell (Baix Penedès). Primers resultats. Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 30,  123-145.   ISSN: 0079-8215

Santacana, J. (1999).  L'arqueologia com a eina didàctica: problemes i utilitat. Cota Zero: revista d'Arqueologia i Ciència(15),  63-73.  https://www.raco.cat/index.php/CotaZero/article/view/67129 ISSN: 0213-4640

Sospedra i Roca, R. (1999).  Materials didàctics d'història a Secundària. Guix. Elements d'Acció Educativa(256-257),  55-59.   ISSN: 0213-8581

BOJ, I; CASTELLANO, N; POBLADOR, E (1998).  Treballar Antoni Gaudí a través d'un taller d'Història. Guix. Elements d'Acció Educativa,  21-26.   ISSN: 0213-8581

Boj, I.; Gómez, A.; Valdivia, T. (1998).  Treballar Antoni Gaudí a través d’un taller d’Història. Guix. Elements d'Acció Educativa(284),  42-48.   ISSN: 0213-8581

Busquets, J. (1998).  Crisis de la modernidad y enseñanza de la Geografía. Aula de Innovación Educativa(73-74),  27-28.   ISSN: 1131-995X

Busquets, J.; Bovet, T.  (1998).  Libros: La didáctica de la geografía:una mirada actual. Aula de Innovación Educativa(73-74),  44-46.  https://www.grao.com/ca/producte/libros-la-didactica-de-la-geografia-una-mirada-actual ISSN: 1131-995X

Busquets, J.; Fernández, M. (1997).  Dimensió europea i intercanvis amb Europa. Guix. Elements d'Acció Educativa(239),  5-7.   ISSN: 0213-8581

Santacana, J. (1997).  El Museu del Barça. Guix. Elements d'Acció Educativa(233),  233.   ISSN: 0213-8581

Arqué, M. (1996).  La fotografia de paisatge. Escola Catalana(329),  23-26.   ISSN: 1131-6187

Sancho, J.M.; Busquets, J.; Fernández, M. (1996).  Telemática educativa: una aproximación y una experiencia. Comunicación y Pedagogía(141),  45-51.   ISSN: 1136-7733

Busquets, J. (1993).  La lectura e interpretación del paisaje en la Enseñanza Obligatoria. Aula de Innovación Educativa(19),  42-45.   ISSN: 1131-995X

Arauzo, J.; Busquets, J. (1992).  La regressió del paisatge natural del Vallès. Annals del Centre Vallesà d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis, 3,  198-201. 

Busquets, J. (1992).  Estudi didàctic de l'entorn urbà i dels models de distribució del comerç a dues ciutats europees. Activitat Científica. Universitat de Barcelona(3),  32-32.   ISSN: 1132-6212

Busquets, J. (1992).  El paisatge: un recurs didàctic. Crònica d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya(49),  37-39.   ISSN: 0214-0187

Busquets, J.; Fernández, M.; Sancho, J.M.; Wallace, J.  (1992).  Ciencias Sociales y Telemática. Cuadernos de Pedagogía, 200(200),  67-69.   ISSN: 0210-0630

Busquets, J.; Foj, G.; Solivelles, A. (1992).  Els arxius municipals, una font de recursos didàctics. Guix. Elements d'Acció Educativa(182),  69-71.   ISSN: 0213-8581

Busquets, J.; Pons, J. (1991).  Ensenyar Europa avui. La dimensió europea en l'àmbit de les Ciències Socials a l'Ensenyament Secundari Obligatori. Guix. Elements d'Acció Educativa(170),  25-31.   ISSN: 0213-8581

Mauri, A. (1991).  Una popuesta interpretativa para la revisión del punto de partida de la pedagogía en la facultad de BB.AA. de Barcelona. Luego (Cuadernos de crítica e investigación)(21),  32-41. 

Mauri, A. (1991).  Alberto Cardín o el que hace lo que dice. Pedagogía: memoria de una asignatura. Luego (Cuadernos de crítica e investigación)(23),  43-49. 

Mauri, A. (1991).  Identidad y abstracción. Un collar de doble hilo. Cuadernos de Pedagogía(250),  33-36.   ISSN: 0210-0630

Busquets, J. (1990).  La percepció dels canvis espacials. El cas de Sant Cugat del Vallès. Documents d'Anàlisi Geogràfica(16),  7-33.   ISSN: 0212-1573

Campins, Ll.; Sospedra, R. (1990).  L'archéologie de la France. Trente ans de découvertes. L'Avenç. Revista catalana d'història.   ISSN: 0210-0150

Busquets, J. (1989).  El paisatge de Sant Cugat del Vallès. Viure al Vallès

Mauri, A. (1989).  Colonia: de algunas cosas que he visto y oído. Luego (Cuadernos de crítica e investigación)(14),  96-102. 

Mauri, A. (1989).  España, la pintura y la generación de los 80. Arena(1),  75-83. 

Mauri, A. (1989).  ¿Es suya esta obra de arte?. El País. Quadern,  5-5. 

Mauri, A. (1988).  Minimal y Neo-geo: años 60 y años 80. Los Cuadernos del Norte, 47,  80-93. 

Mauri, A. (1988).  Punto de confluencia. Josseph Beuys. Sur exprés(12),  19-10. 

Mauri, A. (1987).  Pintura y posmodernidad. Luego (Cuadernos de crítica e investigación), 8,  77-83. 

Mauri, A. (1987).  Feminismo y posmodernidad. La mujer en el arte de los 80. Luego (Cuadernos de crítica e investigación), 9-10,  5-16. 

Renom, N.; Llotje, I.; Busquets, J. (1979).  El sòl rural. Guix. Elements d'Acció Educativa(21-22),  21-24.   ISSN: 0213-8581

Publicacions en Llibres

Colomina, R.;Sayós,R.;Mauri,T.;Arús, E.; Mayordomo, R.; Onrubia, J. (2017).  Una experiencia de evaluación conjunta Universidad-escuela sobre situaciones de la práctica. Percepción de los estudiantes, maestros-tutores y tutores de universidad. En XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas externas (pp. 621 - 632).

Feliu Torruella, Maria; Fuentes Moreno, Concha; Sospedra Roca, Rafel; Trepat Carbonell, C.A (coord). (2017).  Dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. En Dificultades de aprendizaje. Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales .  Cooperativa Internacional Magisterio - N. ISBN: 978-958-20-1258-8.  

Fernández Verdú, Ceneida; Sospedra Roca, Rafael; Gómez Crespo, Miguel Angel; Cano Ortiz, Maribel; Feliu Torruella, María; Pozo Municio, Juan Ignacio; Llesa Hernández, Eva; Sánchez Roda, Dolores; Trepat Carbonell, Cristófol-Albert; Fuentes Moreno, Concha; Llinares Ciscar, Salvador (2017).  Dificultades de aprendizaje. Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias sociales. En Dificultades de aprendizaje. Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias sociales .  Editorial Magisterio - N. ISBN: 9789582012588.  https://www.magisterio.com.co/libro/dificultades-de-aprendizaje-matematicas-lenguaje-ciencias-naturales-y-ciencias-sociales

Freixa, M.; Dorio, I.; Batalla, A.; Bosch, E.; Fuentes, N.; Luna, E.; Burset, S. (2017).  Primer día en la universidad. Sentimientos y percepciones de los estudiantes del grado de Educación Infantil según sus trayectorias académicas previa. En CINDU 2017 Resúmenes de comunicaciones del V Congreso Internacional de Docencia Universitaria .  Universidad de Vigo - S.

González Vázquez, David (2017).  El turismo de memoria y las implicaciones de la frontera: una aproximación teórica desde los Pirineos. En Arnabat Mata, Ramon i Duch Plana, Montserrat (Eds.) Polítiques memorials, fronteres i turisme de memòria (pp. 97 - 114).  Servei de publicacions URV - N. ISBN: 978-84-8424-607-7.  http://www.publicacions.urv.cat/cataleg/recerca/1-recerca/698-pol%C3%ADtiques-memorials,-fronteres-i-turisme-de-mem%C3%B2ria?tmpl=component&print=1

Hernàndez Cardona, FX; Riart Jou, F; Sospedra Roca, R. (2017).  La Companyia Franca de Voluntaris de Catalunya. En Ribes, J. Ll. (Ed): El món de Gaspar de Portolà (pp. 147 - 190).  Edicions de l'IEI - N. ISBN: 978-84-16452-29-3.  

Hernàndez, F.X. (2017).  Catalunya: història i tradició militar. En Clotet, J.; Hernàndez, F.X.; Bajona, D.; Florido, T.; Sanjaume, M.; Gafarot, M.; Serrano, P.; Molas, P.; Soler, D.; Lee, D.; Dorca, K.: Política de Defensa i estat propi. Editorial Base. Barcelona, 2017, (pp. 29 - 44).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16587-65-0.  

Hernàndez, F.X. (2017).  Barcelona & Catalunya. Història d'un binomi. (pp. 7 - 297).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0825-8.  

Íñiguez, D; Gesalí, D.; Casals, J.R. (2017).  Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya durant la Guerra Civil. (pp. 5 - 119).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-15307-54-9.  

Pagès, Pelai.; Gutiérrez-Álvarez, Pepe (2017).  La Revolución rusa pasó por aquí. (pp. 1 - 280).  Laertes - S. ISBN: 978-84-16783-37-3.  

Pelai Pagès (2017).  Pròleg. Lenin i l'autodeterminació. En Lenin: El dret d'autodeterminació de les nacions (pp. 7 - 15).  Editorial 3i4, S.L. - N. ISBN: 978-84-16789-85-6.  

Pelai Pagès (2017).  Andreu Nin i la qüestió nacional a l'Estat espanyol quaranta anys després. En Andreu Nin: L'incendi perdurable. La qüestió nacional a l'Estat espanyol. (pp. 15 - 26).  Lo Diable Gros - N. ISBN: 978-84-943052-6-9.  

Pelai Pagès (2017).  La checa de Vallmajor, el Preventorio D. En Checas. Miedo y odio en la España de la guerra civil, coordinado por Antonio César Moreno Cantano (pp. 195 - 214).  Editorial Trea - S. ISBN: 978-84-17140-20-5.  

Pelai Pagès (2017).  La revolución bolchevique: de febrero a octubre de 1917. En Y el mundo cambió de base. Una mirada histórica a la revolución rusa (pp. 75 - 104).  Yulca editorial - N. ISBN: 978-84-946960-1-5.  

Pelai Pagès (2017).  L'activitat econòmica en guerra: col·lectivitzacions i indústries de guerra. En A 80 anys del cop d'estat de Franco. Actes del Simposi 'La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939)' celebrat a Barcelona l'1, 2 i 3 de desembre de 2016 (pp. 353 - 377).  Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 978-84-393-9639-0.  

P. Pagès (2017).  El Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido por el socialismo y la revolución. En Orwell toma café en Huesca (pp. 182 - 209).  Ayuntamiento de Huesca-Diputación de Huesca-Gobierno de Aragón - N. ISBN: 978-84-92749-59-1.  

P. Pagès (2017).  El franqauismo como una larga posguerra: violencia y represión como elementos identificadores del régimen. En Història i poètiques de la memòria: la violència política en la representació del franquisme (pp. 39 - 60).  Publicacions de la Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-16724-36-9.  

P. Pagès (2017).  Víctor Serge y la guerra civil española. En P. Pagès; Pepe Gutiérrez-Álvarez (directores): Víctor Serge. La conciencia de la revolución (pp. 88 - 112).  Laertes - S. ISBN: 978-84-16783-29-8.  

P. Pagès (2017).  Le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM): un parti pour la Révolution. En Huit ans de République en Espagne. Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939) (pp. 271 - 279).  Presses Universitaires du Midi - N. ISBN: 978-2-8107-0551-1.  

P. Pagès; P. Gutiérrez-Áñvarez (dir) (2017).  Víctor Serge. La conciencia de la revolución. En Pelai Pagès; Pepe Gutiérrez-Álvarez (directores): Víctor Serge. La conciencia de la revolución (pp. 1 - 262).  Laertes - S. ISBN: 978-84-16783-29-8.  

Romeo Delgado, M.; Yepes i Baldó, M.; Martín Piñol, C.; Burset Burillo, S.; García Asensio, M. A.; González Argüello, M. V.; Gustems Carnicer, J.; Sánchez, L.; Besolí, A.; Bosch, E.; Berger, R.; Pestana, J. V. (2017).  Aprenentatge professionalitzador en CAV. Informe final 2013PID-UB/008. .Aprenentatge professionalitzador en CAV. Informe final 2013PID-UB/008 (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/111100)

Rubio-Campillo, X.; Caro Saiz, J.; Pongiluppi, G.H.; Laborda, G.; Ramos, D. (2017).  Explaining archaeological research with videogames: The case of Evolving Planet. En The Interactive Past: A Book on Video Games and Archaeology (pp. 153 - 165).  Sidestone Press, Leiden, Netherlands - N. ISBN: 978-9088904363.  

Serge, Victor; Pagès, Pelai (2017).  La degeneración de la URSS y la guerra civil española. La lucha contra el estalinismo y la regeneración del socialismo. (pp. 1 - 279).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-17064-34-1.  

Torres, A., Castell, J. (2017).  Sentir el espacio: Los procesos artísticos como medio de investigación educativa. En Temas actuales de investigación en las áreas de la Salud y la Educación (pp. 627 - 634).  SCINFOPER - N. ISBN: 978-84-697-7125-9.  

Torres, A., Castell, J. (2017).  El espacio y su potencialidad como elemento educativo. En Actas del I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación. Volumen I (pp. 119 - 119).  SCINFOPER - N. ISBN: 978-84-697-6845-7.  

Torres, A.; Castell, J. (2017).  Sentir el Espacio: Los procesos artísticos como medio de investigación educativa. En Actas del I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación. Volumen II (pp. 39 - 39).  SCINFOPER - N. ISBN: 978-84-697-6846-4.  

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2017).  Evaluación 360° mediante una rúbrica de las competencias profesionalizadoras. En Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development (pp. 139 - 139).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-697-2780-5.  http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROACTAS2017.pdf

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2017).  Evaluación 360° mediante una rúbrica de las competencias profesionalizadoras. En Avances en Ciencias de Educación y Desarrollo, 2017 (pp. 75 - 82).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-09-02097-3.  https://www.congresoeducacion.es/edu_web7/LIBRO%20EDUCACION%202017.pdf

Abella, D.; Hernàndez, F.X.; Romero, M. (2016).  II Jornades de Patrimonio Defensivo de Época Moderna. En II Jornades de Patrimonio Defensivo de Época Moderna (pp. 1 - 347).  Grup de Recerca DIDPATRI. Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-608-9294-6.  https://www.dropbox.com/sh/icstrwth4bu6g2y/AACJ5cqtGfu90JVA6x9jhw2la?dl=0&preview=ACTES+COMPLETES+II+JPD.pdf

Arús, E. (2016).  Educar, un juego de posibles. Crecer y progresar con música en movimiento. En Las enseñanzas superiores de música en el territorio español. Diferentes situaciones y contextos (pp. 147 - 162).  Siníndice editorial - N. ISBN: 978-84-15924-61-6.  

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; García, M. A.; Sánchez, L.; González, V.; Gustems, J.; Burset, S.; Bosch, E. (2016).  Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs): Un sistema integrado de calidad en el EEES. En Impactos de la Innovación en la Docencia y el Aprendizaje .  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) - N. ISBN: 2385-6203.  http://hdl.handle.net/2445/102883

Bosch, E.; Burset, E. (2016).  «Familia y amigos de...» Una actividad para fomentar el conocimiento de libros ilustrados y la lectura de la imagen en los futuros maestros. En El cuento Hispánico. Nuevas miradas críticas y aplicaciones didácticas (pp. 387 - 400).  Agilice Editorial - N. ISBN: 978-84-16178-71-1.  https://uvadoc.uva.es/handle/10324/22125

Bosch, E.; Burset, S. (2016).  Preparem-nos per passejar pel sostre: poesia experimental per a infants i mestres. En Gayà, Elisabet; Ruiz, Maria; Picornell, Mercè (ed.). Incidències. Poesia catalana i esfera pública (pp. 69 - 84).  Biblioteca di Rassegna Iberistica - N. ISBN: 978-88-6969-067-9.  Publicació [print- ISBN: 978-88-6969-067-9 ] i [e-book: 978-88-6969-059-4 ] (http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/Ri_B_2_DIGITALE.pdf)

Bosch, E.; Díaz-Plaja, A.: Duran, T.; Manuel, J.; Prats, M (2016).  Una aproximació als trets del llibre poètic experimental. En Poètique sliminars: imatge, escena, objecte, trànsit (pp. 109 - 122).  Edicions UIB - N. ISBN: 978-84-8384-323-9.  

Burset, S.; Bosch, E. (2016).  Maestros crea(c)tivos: por una pedagogía de las artes plásticas en los grados de maestro. En Novos lugares para a educaçao artística: o V Congresso Matéria Prima (pp. 660 - 670).  Universidade de Lisboa - N. ISBN: 978-989-8771-44-5.  Publicació online (http://congressomateria.fba.ul.pt/atas.htm)

Burset, S.; Bosch, E.; Pujolà, J.-T (2016).  A study of multimodal discourse in the design of interactive digital material for language learning. En New perspectives on teaching and working with languages in the digital era (pp. 163 - 172).  Research-publishing.net - N. https://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.tislid2014.431

Burset, S.; Calderón, D.; Gustems, J. (2016).  Proyectos artísticos interdisciplinares. La creación al servicio del bienestar. En Proyectos artísticos interdisciplinares. La creación al servicio del bienestar .  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3954-3.  

Cardona Gómez, G; Feliu Torruella, M; Jiménez Torregrosa, L. (2016).  Las posibilidades didácticas del patrimonio urbano para la educación ciudadana en el Grado de Educación Infantil: el caso de Poblenou en Barcelona. En Patrimonio, identidad y ciudadanía en la enseñanza de las ciencias sociales .  Ediciones de la Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-617-5021-4.  

Carrignon, S.; Montanier, J.M.; Rubio-Campillo, X. (2016).  Modelling the Co-Evolution of Trade and Culture in Past Societies. En Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference (pp. 3949 - 3960). ISBN: 1558-4305.  

Feliu Torruella, M; Cardona Gómez, G; Jiménez Torregrosa, L. (2016).  Construyendo ciudades globales desde la reconstrucción de la realidad social más allá de las aulas. En Deconstruir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales: educar para una ciudadanía global. .  AUPDCS - N.

Feliu Torruella, M; González-Sanz, M (2016).  Visual thinking strategies: conectar la educación formal y la no formal a través del desarrollo de competencias. En Estrategias y recursos para la integración del patrimonio y los museos en la educación formal .  Ediciones de la Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-617-5042-9.  

Feliu Torruella, M; Vallés Sisamón, A; Cardona Gómez, G (2016).  Consideraciones de los futuros maestros de infantil y primaria acerca de la importancia de estrategias y recursos para la didáctica de las ciencias sociales desde una perspectiva competencial. En IV Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y primaria. Libro de actas (pp. 641 - 645).  Ediciones de la Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-608-8189-6.  

Font Agulló, Jordi; González Vázquez, David; Domènech Casadevall, Gemma; Marquès Sureda, Salomó (2016).  La memoria del exilio republicano a través de sus espacios: patrimonio, turismo y museos en el territorio catalán transfronterizo. En Arrieta Urtizberea, Iñaki (Ed.) Lugares de memoria traumática. Representaciones museográficas de conflictos políticos y armados (71-98). Bilbao: (pp. 71 - 98).  Servicio Editorial de la UPV/EHU - N. ISBN: 978-84-9082-431-3.  https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21068/arrieta_2016_memoria_traumatica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

González-Sanz, M; Feliu Torruella, M (2016).  El educador patrimonial frente a las visual thinking strategies (VTS). ¿Cambia el método VTS la visión y la praxis del educador de museos?. En Ciencias sociales, educación y futuro. Investigaciones en didáctica de las ciencias sociales. Libro de Actas (pp. 648 - 657).  López Facal, Ramón - N.

Hernàndez Cardona, F.X; Feliu Torruella, M; Sebares, G. (2016).  Dialécticas emergentes en didáctica de la historia. ¿Centro periferia o periferia centro?. En Identidad, ciudadanía y patrimonio. Educación histórica para el siglo XXI .  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-976-4.  

Jiménez Torregrosa, L; Cardona Gómez, G; Feliu Torruella, M (2016).  Analizando y cambiando recuerdos a partir de la didáctica de la historia. En Ciencias sociales, educación y futuro. Investigaciones en didáctica de las ciencias sociales. Libro de Actas (pp. 126 - 135).  López Facal, Ramón - N. ISBN: 978-84-617-8000-6.  

López Madrid, J.M; Sallés Tenas, N; Feliu Torruella, M. (2016).  Clàssics a escena. La teatralització dels clàssics de la teoria i història de l'educació. .  CIDUI - N.

Martín, C; Sospedra, R; Sebares, G; Boj, I. Poblador, E. (2016).  Museografía didáctica y poliorcética moderna. En Actes de les II jornades de patrimoni defensiu de l'època moderna. (pp. 179 - 192). ISBN: 978 84 608 9294 6.  

Pagès, Pelai (2016).  Le rêve égalitaire chez les paysans de Huesca. Collectivisations agraires pendant la guerre civile (1936-1938). (pp. 1 - 230).  Noir et Rouge - N. ISBN: 979-10-93784-09-0.  

P. Pagès (2016).  Le séjour des anarchistes espagnols Ascaso et Durruti à Bruxelles. En Le Bruxelles des révolutionnaires. De 1830 à nos jours (pp. 204 - 215).  CFC-Éditions - N. ISBN: 978-2-87572-019-1.  

Wilson-Daily, A. E.; Barriga Ubed, E. (2016).  ¿Hay relación entre el clima del aula de sociales de ESO y la desafección política juvenil?. En Ciencias sociales, educación y futuro. Investigaciones en didáctica de las ciencias sociales (pp. 1018 - 1025).  Red-14 - N.

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Martín, C.; Gustems, J. (2016).  Elaboración de una rúbrica para la evaluación de las competencias profesionalizadoras en Comunicación Audiovisual. En Presente y Futuro de la Docencia Universitaria (pp. 51 - 55).  Educación Editora - N. ISBN: 978-84-15524-28-1.  

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2016).  Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. En Libro de Actas del 4th International Congress of Educational Sciences and Development (pp. 429 - 429).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-608-9269-4.  

Yepes-Baldó; M.; Romeo, M.; García, M.A.; Martín,C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2016).  Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2016 (pp. 499 - 504).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-617-6294-1.  http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROCAPITULOS2016.pdf

Almansa-Sánchez, J.; Galmés, A.; Abrunhosa, A.; Garrochena, E.; Cardona-Gómez, G.; Palomero, I.; Señorán, J. M.; Aparicio, P.; Vizcaíno, A. (2015).  Mesa redonda 2. Arqueólogo busca público: políticas de integración y el futuro de la arqueología. En SAÉZ DE LA FUENTE, I.; TEJERIZO GARCÍA, C.; ELORZA GONZÁLEZ DE ALAIZA, L.; HERNÁNDEZ BELOQUI, B. y HERNANDO ÁLVAREZ, C. (Coords.) (2015): Arqueologías sociales. Arqueología en sociedad. Actas de las VII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Arkeogazte (pp. 339 - 369).  JAS ARQUEOLOGIA S.L.U. - N. ISBN: 978-84-944368-0-2.  

Arús, E. (2015).  La banda sonora en el aula de Música y Movimiento. En Didáctica a través de la canción popular y los medios audiovisuales (pp. 59 - 72).  Amarú Ediciones - S. ISBN: 978-84-8196-363-2.  

Arús, E.; Martínez, A. (2015).  Música y Movimiento. El Carnaval de los animales. En Música y Movimiento. El Carnaval de los animales (pp. 1 - 41).  Bellaterra Música Ediciones - S. ISBN: 978-84-939029-7-1.  

Besolí, A. (2015).  El patrimonio histórico de la Guerra Fría entre el olvido y la turistificación: el caso del Muro de Berlín 25 años después de su caída. En Álvarez, M.A. (Ed.). Espacios industriales abandonados: Gestión del patrimonio y medio ambiente, Gijón: Ediciones CICEES, pp. 141-152 .  Editorial CICEES - N. ISBN: 978-84-943556-1-5.  

Bordons, G.; Burset, S. (2015).  Avaluació inicial de la competència cultural dels futurs mestres. En Univest 2015. Vè Congrés Internacional. Els reptes de millorar l'avaluació. (pp. 304 - 308).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf

Bosch, E.; Burset, S.; González, V. (2015).  El componente visual en la interacción de diversos modos para el desarrollo del aprendizaje del léxico en materiales digitales interactivos. En Actas del XXXIII Congreso Internacional de AESLA (Asociación Española de Lingüística). La comunicación multimodal en el siglo XXI: Retos académicos y profesionales (pp. 183 - 185).  Universidad Politécnica de Madrid - N.

Calabuig Serra, S; Jimémez Torregrosa, L; Feliu Torruella, M; Medir Huerta, R.M (2015).  El twiter, una herramienta didáctica para hacer visible lo invisible. En Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas. .  AUPDCS - N.

Castell, J.; Colom, M. (2015).  La reciente experiencia en el desarrollo de formación en línea y semipresencial en el CETT, un centro integral formación presencial especializado en turismo, hotelería y gastronomía. En Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development (pp. 387).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-606-6429-1.  http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf

Coma, L.; Martin, C.; Castell. J. (2015).  Herramientas digitales como instrumentos de educación artístico-patrimonial al servicio de una Ciudad Educadora: experiencias tangibles en la ciudad de Barcelona. En Actas de las VII Jornadas Internacionales de Arte y Ciudad (pp. 54). ISBN: 978-84-608-3944-6.  http://arteyciudad.com/imagenes/material/pre-actasVIIJornadas.pdf

Feliu, M.; Hernàndez, M.; Hernàndez, G.; Burset, S. (2015).  Nueva iconografía didáctica y conflictos del siglo XVIII. En Actas II Jornadas del Patrimonio Defensivo. Castillo de Sant Ferran Figueras. Marzo 2015. (pp. 21 - 32).  Ministerio de Defensa - N.

Feliu Torruella, M.; Cardona Gómez, G.; Wilson, A. E.; Jiménez Torregrosa, L.; Boj Cullell, I.; Rjo Ariza, M. C.; Romero Serra, M. (2015).  Visibilizando las problemáticas de la didáctica de las Ciencias Sociales en el aula. Buscando estrategias de mejora. En Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas / coord. per Ana María Hernández Carretero, Carmen Rosa García Ruiz, Juan Luis de la Montaña Conchiña (pp. 721 - 730).  Universidad de Extremadura - S. ISBN: 978-84-606-6444-4.  http://didactica-ciencias-sociales.org/wp-content/uploads/2013/07/2015-caceresR.pdf

Feliu Torruella, M; Cardona Gómez, G; Wilson-Daily, A.E; Jiménez Torregrosa, L; Rojo Ariza, M.C; Romero Serra, M. (2015).  Visibilizando las problemáticas de la didáctica de las ciencias sociales en el aula. Buscando estrategias de mejora. En Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas. (pp. 721 - 729).  AUPDCS - N.

Feliu Torruella, M; Jiménez Torregrosa (coords.) Arbonés, G; Bardavio, A; Calabuig, S.  (2015).  Ciencias sociales y educación infantil (3-6). Cuando despertó el mundo estaba allí. . .  Editorial Graó - S.

Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Martin, C.; Bosch. E (2015).  Profesionales y académicos: Un diálogo para evaluar las competencias profesionalizadoras. En V Congreso Internacional UNIVEST'15. Los retos de mejorar la evaluación (pp. 78 - 81).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf (http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf)

Gascon, C.; Hernàndez, F.X.; Obiols, Ll.; Feliu, M.; Sospedra, R.; (2015).  La Seu d'Urgell. El cor del Pirineu. (pp. 3 - 190).  Ajuntament de la Seu d'Urgell - N.

Hernàndez; F.X. (2015).  Commemoració del Tricentenari, 1714-2014. En Comissariat. Regidoria de cultura: les exposicions del patrimoni, 2015 vol 1. Ajuntament de Castellbisbal. Castellbisbal, 2015. (pp. 10 - 55).  Ajuntament de Castellbisbal - N.

Hernàndez; F.X.; Feliu, M.; Sospedra R.; Rubio, X.; Gutiérrez M.L.; Pagès, P.; Mauri, A.; Martin, C.; Ambrós, M.; Íñiguez, D.; Burset, S.; Busquets, J.; Insa, Y.; Besolí, A.; Torrano, A.; Rion, R,; Rojo, M.C.; Sebares, G.; Hernàndez, M.; Silvestre, S.; Centeno, C.; Boj, I.; Poblador, E.; Gili, E.; Cardona, G.; Jiménez; Romero, M.; Arbonés, G. (2015).  L'arquitectura defensiva moderna. Guia didàctica del Castell de Sant Ferran. Figueres. (pp. 3 - 66).  Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres. Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Figueres - N.

Hernàndez; F.X.; Feliu, M.; Sospedra R.; Rubio, X.; Gutiérrez M.L.; Pagès, P.; Mauri, A.; Martin, C.; Ambrós, M.; Íñiguez, D.; Burset, S.; Busquets, J.; Insa, Y.; Besolí, A.; Torrano, A.; Rion, R,; Rojo, M.C.; Sebares, G.; Hernàndez, M.; Silvestre, S.; Centeno, C.; Boj, I.; Poblador, E.; Gili, E.; Cardona, G.; Jiménez; Romero, M.; Arbonés, G. (2015).  L'arquitectura defensiva moderna. Guia didàctica del Castell de Sant Ferran. Figueres. (pp. 3 - 66).  Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres. Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Figueres - N.

Hernàndez; F.X.; Feliu, M.; Sospedra; R.; Rubio, X.; Gutiérrez, M.L.; Pagès, P.; Mauri, A.; Martin, C.; Ambrós, M.; Íñiguez, D.; Burset, S.; Busquets, J.; Insa, Y.; Besolí, A.; Torrano, A.; Rion, R,; Rojo, M.C.; Sebares, G.; Hernàndez, M.; Silvestre, S.; Centeno, C.; Boj, I.; Poblador, E.; Gili, E.; Cardona, G.; Jiménez; Romero, M.; Arbonés, G.  (2015).  La arquitectura defensiva moderna. Guía didáctica del Castillo de San Fernando. Figueres. (pp. 3 - 67).  Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres. Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Figueres - N.

Hernàndez, F.X.; Hernàndez, M. (2015).  La ciutat d'Ildefons Cerdà. (pp. 1 - 120).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N.

Hernandez, F.X.; Pongiluppi, M.H. (2015).  La Barcelona de cerdà. la càbala i la construcció de l'eixample. (pp. 1 - 120).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-16139-80-4.  

Hernàndez, F.X.; Sospedra, R.; Feliu, M.; Hernàndez, M. (2015).  La arquitectura defensiva moderna. Guia didáctica del castillo de san fernando. Figueres. (pp. 1 - 70).  Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres. Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Figueres - N.

Hinojosa, O.; WILSON, A. E. (2015).  Método muñecos persona: una estrategia innovadora para trabajar la empatía y la invisibilidad de persona en el aula de infantil. En Dins A. M. Hernández Carretero, C. R. García Ruíz, i J. L. de la Montaña Conchiña (eds.), Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas (pp. 207 - 215).  AUPDCS - N.

Íñiguez, D.; Gesalí, D. (2015).  Francesc Viñals. Darrer cap de la segona esquadrilla de Xatos. (pp. 6 - 178).  Publicacions ADAR - N. ISBN: 978-84-606-6581-6.  

Martín, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; García, M.Á.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Gustems, J. (2015).  La elaboración de rúbricas para evaluación de competencias profesionalizadoras en el grado de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona. En Actas del IV congreso internacional de docència universitaria (CINDU 2015) .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.La elaboración de rúbricas para evaluación de competencias profesionalizadoras (http://hdl.handle.net/2445/66407)

Pagès, P (2015).  Comunistes, socialistes i marxistes davant dels canvis històrics. En Crisis i canvis de règim a Espanya i Catalunya (1898-2015) (pp. 73 - 91).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16166-68-8.  

Pagès, P  (2015).  La fi del franquisme: el retorn d'una escola activa. En Més de 200 anys d'escola a Sant Pere Pescador (pp. 105 - 108).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-7719-2.  

Pagès, P. (2015).  Pròleg. Emancipació social i emancipació nacional: la síntesi de Pere Curtiada. En Marc Santasusana i Corzan: De la fàbrica a la revolta. Trajectòria política de Pere Curtiada i Ferrer, dirigent obrer sitgetà (pp. 9 - 13).  Edicions del 1979 - N. ISBN: 978-84-940126-9-3.  

Pagès, P. (2015).  Los niños de la guerra, recuerdos de sus vidas. En Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia (pp. 21 - 22).  Ministerio de Empleo y Seguridad Social - S.

Pagès, P. (2015).  El poder del poble. Les organitzacions obreres uneixen forces amb la creació del POUM. En La llavor de la llibertat. La Segona República a Catalunya. Un país en tensió. 1934-1936 (pp. 170 - 173).  Ara Llibres - N. ISBN: 978-84-16154-37-1.  

Pagès, P. (2015).  Justícia i guerra civil. Els tribunals de justícia a Catalunya (1936-1939). (pp. 1 - 286).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16166-72-5.  

Pagès, P.  (2015).  Els orígens de l'escolarització obligatòria: la lluita per l'educació i la cultura. En Més de 200 anys d'escola a Sant Pere Pescador (pp. 21 - 24).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-7719-2.  

Pagès, P.  (2015).  Els anys republicans: els grans canvis i les grans transformacions. En Més de 200 anys d'escola a Sant Pere Pescador (pp. 45 - 48).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-7719-2.  

Pagès, P.  (2015).  El franquisme: el retorn al passat. En Més de 200 anys d'escola a Sant Pere Pescador (pp. 65 - 69).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-7719-2.  

Pagès, P.  (2015).  La democràcia: els reptes dels darrers quaranta anys. En Més de 200 anys d'escola a Sant Pere Pescador (pp. 137 - 140).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-7719-2.  

Pagès, P.  (2015).  Josep Tarradellas i Joan. L'habilitat política d'un home de govern. En La llavor de la llibertat. La Segona República a Catalunya. Guerra i revolució 1936-1939 (pp. 96 - 97).  Ara Llibres - N. ISBN: 978-84-16154-38-8.  

Pagès, P.  (2015).  L'eficaç organització de les indústries de guerra. En La llavor de la llibertat. La Segona República a Catalunya. Guerra i revolució 1936-1939 (pp. 102 - 103).  Ara Llibres - N. ISBN: 978-84-16154-38-8.  

Romeo, M. (2015).  Los cursos online masivos y abiertos (mooc) como herramientas de empoderamiento. En Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development (pp. 382).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-606-6429-1.  http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Besolí, A; Bosch, E.; Burset, I.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Sánchez, L. (2015).  MOOC: Emprender la Emprendeduría. .

Rubio-Campillo, X. (2015).  Large Simulations and Small Societies: High Performance Computing for Archaeological Simulations. En based Modeling and Simulation in Archaeology (pp. 119 - 137).  Springer - S. ISBN: 978-3-319-00008-4.  

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015).  Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un MOOC. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un MOOC (http://hdl.handle.net/2445/66404)

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015).  Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. En 3rd International Congress of Educational Sciences and Development (pp. 383 - 383).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: ISB 978-84-606-6.  http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015).  Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. En Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2015 (pp. 451 - 456).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-608-7207.  Libro de capítulos (http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf)

Pagès, P. (2014).  L'Aliança Obrera i els Fets d'Octubre. En Gonzàlez i Vilalta, A.; López Esteve, M.; Ucelay-Da Cal, E. (ed): 6 d'Octubre. La desfeta de la revolució catalanista de 1934 (pp. 407 - 420).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16166-19-0.  

Pagès, P. (2014).  L'exili republicà als Països Catalans. Una diàspora històrica. En Pagès, P. (director): L'exili republicà als Països Catalans. Una diàspora històrica (pp. 1 - 439).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16166-21-3.  

Pagès, P. (2014).  Un partit per la Revolució. En Xavier Tolosana, Xavier Fernández (coord.): Los cien Consejos de guerra del franquismo (pp. 34 - 35).  Diari de Tarragona - N.

Pagès, P.  (2014).  Els exilis de 1939, un camí sense retorn. En Pagès, P. (director): L'exili republicà als Països Catalans. Una diàspora històrica (pp. 23 - 47).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-16166-21-3.  

Pagès, P.  (2014).  Las revoluciones de Octubre, las Alianzas Obreras y la fundación del POUM. A propósito del libro de Manuel Grossi sobre La insurrección de Asturias. En Manuel Grossi: La Insurrección de Asturias (pp. 23 - 32).  Fundación Andreu Nin - N. ISBN: 978-84-617-1991-4.  

Pagès, P.  (2014).  El 'caso Nin', un crimen de Estado, un debate para la historia. En Pagès, P. y Pere Gutiérrez-Álvarez(directores): El POUM y el caso Nin. Una historia abierta (pp. 119 - 146).  Laertes - S. ISBN: 978-84-7584-964-5.  

Pagès, P.  (2014).  La repressió franquista (1936-1939). En La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures. II Col·loqui internacional Memorial Democràtic (pp. 223 - 252).  Departament Governació i Relacions Institucionals - N. ISBN: 978-84-393-8808-1.  

Pagès, P.; Gutiérrez-Alvarez, P. (2014).  El POUM y el caso Nin. Una historia abierta. En Pagès, P. y Pere Gutiérrez-Álvarez(directores): El POUM y el caso Nin. Una historia abierta (pp. 1 - 303).  Laertes - S. ISBN: 978-84-7584-964-5.  

Prats Cuevas, J.; Wilson, A.E.; Barriga Ubed, E.; Martínez Àlvarez, P.; Aznar Garcia, R.M.  (2014).  Aprenem a votar 2014: Eleccions al Parlament Europeu. (pp. i - 48).  GRUP DHIGECS. Seminari de professorat de Geografia i Història. Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona - S.

Prats, J.; Wilson, A.; Barriga-Ubed, E. (2014).  Aprenem a votar: Eleccions Europees 2014. Projecte d'Educació per a la Ciutadania (ESO). (pp. 1 - 48).

Remesal, J.; Díaz-Guilera, A.; Rondelli, B.; Rubio-Campillo, X.; Aguilera, A.; Martín-Arroyo, D.; Mosca, A.; Rull, G. (2014).  The EPNet Project. Production and distribution of food during the Roman Empire: Economics and Political Dynamics. En S. Orlandi, R. Santucci, V. Casarosa, P.M. Liuzzo (a cura di), Information Technologies for Epigraphy and Cultural Heritage. (pp. 455 - 464).  Università La Sapienza - S. ISBN: 978-88-98533-42-8.  

Riart, F.; Hernàndez, F.X. (2014).  Soldats, guerrers i combatents dels Països Catalans. (pp. 5 - 445).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0788-6.  

Rojo Ariza, M. C.; Cardona Gómez, G.; Feliu Torruella, M.; Hernàndez Cardona, F. X.; Jiménez Torregrosa, L.; Romero Serra, M. (2014).  Didáctica del Patrimonio de la Guerra Civil espanyola: balance y nuevas perspectivas desde DIDPATRI. En Actas. Congreso Posguerras: 75 aniversario de la Guerra Civil española .  Fundación Pablo Iglesias - N.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Garcia, M. A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014).  Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. En Actas VIII Congreso internacional de docencia universitaria e innovación (CIDUI 2014) (pp. 1 - 14).  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.Aprendre a emprendre en el sector audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/60144)

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Calderón, D.; Berger, R.; Martín, C. (2014).  Aprendizaje profesionalizado en CAV: Difundiendo el talento más allá de las aulas. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.APRENDIZAJE PROFESIONALIZADOR EN CAV (http://hdl.handle.net/2445/55671)

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, Mª.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D (2014).  Aprendizaje profesionalizado en CAV: difundiendo el talento más alla de las aulas. En Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pp. 562 - 562).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-617-0156-8.  http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBROACTASIICONGRESO.pdf

Rubio-Campillo, X. (2014).  Pandora: A Versatile Agent-Based Modelling Platform for Social Simulation. En Proceedings of SIMUL2014: The Sixth International Conference on Advances in System Simulation (pp. 29 - 34). ISBN: 978-1-61208-371-1.  

Wittek, P.; Lim, IS.; Rubio-Campillo, X. (2014).  Quantum Probabilistic Description of Dealing with Risk and Ambiguity in Foraging Decisions. En Quantum Interaction Conference Proceedings (pp. 296 - 307). ISBN: 10.1007/978-3-642.  

Yubero Gómez, M.; Esteve i Gràcia, X.; Rubio-Campillo, X. (2014).  Anàlisi espacial i estudi comparatiu de les dinàmiques de poblament durant el bronze final i la primera edat del ferro a la Depressió Prelitoral Catalana. En Actes del XVè Congrés Col·loqui Internacional D'arqueologia de Puigcerdà. La Transició Bronze Final - 1a Edat Del Ferro en el Pirineu Oriental. Puigcerdà, 17 - 19 de novembre del 2011.En premsa. (pp. 225 - 240).

Abella, D.; Cardona, G.; Hernández, F.X. (2014).  I Jornadas de Patrimonio Defensivo de Época Moderna. (pp. 1 - 339).  Ministerio de Defensa - N. ISBN: 978-84-9781-902-2.  

Arnabat, R.; Íñiguez, D. (2014).  Pluja de foc. En Article Diari de Tarragona, 9 de gener de 2014 (pp. 04 - 05).

Bosch, E. (2014).  Text & Peritext in Wordless and Almost Wordless Picturebooks. En Kümmerling-Meibauer, B. (ed.) Picturebooks. Representation and Narration (pp. 71 - 90).  Routledge, Taylor & Francis - S. ISBN: 9780415818018.  http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203582275

Burset, S. (2014).  La caligrafía: el arte de escribir con el pensamiento, el gesto y la mirada para desarrollar el equilibrio emocional. En Arte y benestar. Investigación aplicada. (Editor: Josep Gustems) (pp. 111 - 120).  BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA - N. ISBN: 978-84-475-3752-5.  

Calderón, D.; Ambròs, A.; Gustems, J.; Feliu, M.; Medina, A.M.  (2014).  La Oficina de Relaciones Universidad-Sociedad: un modelo en pro del compromiso social. En Investigar para acompañar el cambio educativo y social (pp. 1319 - 1323).  Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) - N. ISBN: 978-84-697-1382-2.  

Calderón, D.; Arús, E.; Elgström, E.; Farreras, C.; Fosalba, A.; Gimeno, P.; González, C.; Gustems, J.; Hernàndez, D.; Martínez, M.L.; Oriola, S.; Pujol, M.A.; Viñas, M.F. (2014).  Expressió musical a primària. En Expressió musical a primària (pp. 1 - 99).  Publicacions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3860-7.  

Cardona Gómez, G.; Pujada Ribalta, J. (2014).  Cuando la arqueología enseña a aprender. Tres años del proyecto de simulación de excavaciones y atención a la diversidad en el INS Montsoriu (Arbúcies, Girona). En Actas del II Congreso Internacional en Educación Patrimonial, Madrid, 27-31 octubre 2014. .  Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España - N.

Casals, J.R.; Hernàndez, F.X.; Pongiluppi, G. (2014).  Born 1714. Memòria de Barcelona. (pp. 5 - 119).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-16139-09-5.  

Feliu Torruella, M; Jiménez Torregrosa, L (2014).  ¿Cómo somos? El descubrimiento de uno mismo y la construcción de la identidad en la formación del profesorado de Educación Infantil. En Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. 25 años de investigación e innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales (pp. 379 - 386).  AUPDCS - N.

Feliu Torruella, M; Moncho Jiménez, P; Vicente Sanchez, V; Cardona Ferrer, F (2014).  Abriendo las puertas del Museu d'Història de Catalunya. Cambiando de protagonistas. En Reflexionar desde las experiencias. Una visión complementaria entre España, Francia y Brasil. ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (pp. 545 - 554).  IPCE/OEPE - N. ISBN: 978-84-697-1504-8.  

Francès, G.; Rubio-Campillo, X.; Lancelotti, C.; Madella, M. (2014).  Decision Making in Agent-Based Models. En Proceedings of EUMAS: European Conference on Multi-Agent Systems (pp. 370 - 378).

Hernàndez, F.X. (2014).  L'Esforç militar català durant la guerra de sucessió. En Consell Cultural Francesc Ribalta (2014) Panorama de la guerra de successió. XII seminari d'història. (pp. 13 - 26).  Consell Cultural Francesc Ribalta - N.

Hernàndez, F.X. (2014).  Historia, patrimonio y didáctica. Estrategias de investigación integral. El Vesper de la Gloriosa. En Fontal, O. Ibañez Etxeberria, A. y Gomez, C. (Coord.) (2014) I Congreso Internacional de Educación Patrimonial: Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Ponencias, Ministerio de Educación Cultura y Deporte: Madrid, 391p. (pp. 151 - 163).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - S. ISBN: NIPO:030-14-193-1.  https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20062C

Hernandez, F.X.; Feliu, M.; Boj, I.; Cardona, G.; Jimenez, L.; Poblador, E.; Rojo, M.C.; Romero, M. Sospedra, R. (2014).  1714 a l'aula. 100 propostes didàctiques (primària i secundària). (pp. 7 - 240).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-552-8.  

Hernandez, F.X.; Feliu, M.; Boj, I.; Cardona, G.; Jimenez, L.; Poblador, E.; Rojo, M.C.; Romero, M. Sospedra, R. (2014).  1714 a l'aula. 100 propostes didàctiques (primària i secundària). (pp. 7 - 240).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-552-8.  

Hernàndez, F.X.; Riart, F. (2014).  Barcelona 1714. Jacques Rigaud crònica de tinta i pólvora. (pp. 9 - 127).  Librooks - N. ISBN: 978-84-941835-4-6.  

Jiménez Torregrosa, L.; Cardona Gómez, G.; Feliu Torruella, M.; Rojo Ariza, M. C.; Hernàndez Cardona, F. X. (2014).  La utilización de la Arqueología del Conflicto en los processos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. En Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. 25 años de investigación e innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales .  AUPDCS - N.

Montañola-Sales, C.; Rubio-Campillo, X.; Casanovas-Garcia, J.; Cela-Espín, J. M.; Kaplan-Marcusán, A. (2014).  Large-Scale Social Simulation, Dealing with Complexity Challenges in High Performance Environments. En D. Adamatti, G. Dimuro, & H. Coelho (Eds.) Interdisciplinary Applications of Agent-Based Social Simulation and Modeling (pp. 106 - 123).  IGI Global - S.

Montañola-Sales, C.; Rubio-Campillo, X.; Cela-Espin J.M. (2014).  Overview on Agent-Based Social Modelling and the Use of Formal Languages. En Formal Languages for Computer Simulation. Transdisciplinary Models and Applications. (pp. 333 - 377).  IGI Global - S. ISBN: 9781466643697.  

Muñoz, R.; Arús, E.; García, J. (2014).  Actividades y juegos de música en la escuela. (pp. 1 - 164).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-547-4.  

Pagès, P. (2014).  Spanski gradanski rat i istorijski revizionizam: idelisti protiv istoricara. Drustvena revolucija i/ili antifasizam. En Milo Pretovic (ed): Preispitivanje proslosti i istorijski revizionizam (pp. 33 - 49).  Facultad de Ciencias Políticas de Belgrado - N. ISBN: 978-86-917675-0-1.  

Abella Plantés, D.; Hernàndez Cardona, F. X.; Cardona Gómez, G.(Coord.) (2013).  I Jornadas de patrimonio defensivo de época moderna. Actas. In memoriam Agustí Vehí i Castelló. .  Ministerio de Defensa - N.

Aeschimann, J.M.; Alperson, R.; Arús, E.; Bachmann, M.L.; Bautz, F.; Cernik, P.; Del Bianco, S.; Greenhead, K.; Hille, P.; Mathieu, L.; Stevenson, J.R. (2013).  La leçon de Rythmique. En Chemins de Rythmique 2 / Paths to Rythmics 2 .  Editions Papillon - N.

Alsina-Masmitjà, J.; Boix-Tomàs, R.; Burset-Burillo, S.; Buscà-Donet, F.; Casanellas-Chuecos, M.; Medir-Tejado, L.; Pujolà-Font, J.T.; Sayós-Santigosa, R.; Solé-Català, M.; Tilló-Barrufet, T. (2013).  Competencias transversales en las titulaciones de grado de la Universidad de Barcelona. Orientaciones para su desarrollo. En Competencias transversales en las titulaciones de grado de la Universidad de Barcelona. Orientaciones para su desarrollo (pp. 1 - 81).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-512-9.  http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/qdu/27cuaderno.pdf

Arnabat, R; Íñiguez, D. (2013).  Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre 1936-1939. (pp. 7 - 799).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 978-84-9034-116-2.  

Arús, E. (2013).  Educar y aprender poniendo los sonidos en movimiento. En La Música en Educación Primaria. Manual de Formación del Profesorado. (pp. 67 - 84).  Dairea - S.

Besolí, A (2013).  La activación turística de un conjunto patrimonial controvertido: las Peace Lines de Belfast y la memoria del Conflicto de Irlanda del Norte. En Álvarez, M.A. (Ed.): Paisajes culturales: Patrimonio industrial y desarrollo regional, Gijón: Ediciones CICEES, pp. 611-620 (pp. 611 - 620).  Editorial CICEES - N. ISBN: 978-84-939924-5-3.  

Besolí, A. (2013). 

20th Century Conflict Heritage as a Cultural Tourist Attraction: The Comparative Cases of the Berlin Wall and the Belfast Peace Lines. En Águas, P.; Serra, F. & Santos, J. (Eds.): Book of Abstracts: TMS Tourism and Management Studies International Conference (Algarve, 2013) (pp. 43 - 43).  University of Algarve - N. ISBN: 978-989-8472-36-6.  

Bosch, E.; Burset, S.; Romeo, M.; Yepes i Baldó, M.; Sánchez, L.; González-Argüello, V.; García-Asensio, M.Á.; Gustems, J.; Martín, C.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/44584

Burset-Burillo, S.; Sayós-Santigosa, R. (2013).  Capacitat creativa i emprenedora. En Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament (pp. 46 - 56).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-513-6.  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53669

Burset-Burillo, S.; Sayós-Santigosa, R. (2013).  Capacidad creativa i emprendedora. En Competencias transversales en las titulaciones de grado de la Universidad de Barcelona. Orientaciones para su desarrollo (pp. 44 - 54).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-512-9.  http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/qdu/27cuaderno.pdf

Burset, S. (2013).  Interdisciplinariedad y creatividad: la hibridación de ámbitos en el pensamiento artístico. En Creatividad y educación musical: actualizaciones y contextos. (Editor: Josep Gustems) (pp. 80 - 87).  Dinsic Publicacions Musicals S.L. - N. ISBN: 978-84-96753-48-8.  

Burset, S.; Ribas, C. (2013).  Las relaciones entre profesores noveles y mentores: un espacio significativo para desarrollar estrategias en la docencia. En IV Congreso INternacional. UNIVEST 2013 .  Universitat de Girona - S. ISBN: 978-84-8458-417-9.  

Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. En Libro de Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC, 2013) (pp. 504 - 508). ISBN: 978-84-695-8927-4.  http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf

Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. En Libro de Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC, 2013) (pp. 504 - 508). ISBN: 978-84-695-8927-4.  http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf

Cardona-Gómez, G. (2013).  Guia de les fortificacions de Catalunya. .  Cossetània Edicions - S.

Cardona-Gómez, G.; Jiménez-Torregrosa, L.; Rojo-Ariza, M. C. (2013).  Didáctica del Patrimonio defensivo de época moderna. En I Jornadas de patrimonio defensivo de época moderna. Actas. In memoriam Agustí Vehí i Castelló. .  Ministerio de Defensa - N.

Cardona Gómez, G.; Rojo Ariza, M. C.; Gámez Ceruelo, V.; Molina Neira, J. (2013).  Uso de entornos virtuales para el aprendizaje de la Didáctica de la Historia en la Formación Inicial del profesorado. En Díaz Matarranz, J. J.; Santisteban Fernández, A.; Cascarejo Garcés, A. (eds). Medios de Comunicación y Pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social. (pp. 605 - 618).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-8415834-22-9.  https://www.academia.edu/5853143/Uso_de_entornos_virtuales_para_el_aprendizaje_de_la_Didactica_de_la_Historia_en_la_formacion_inicial_del_profesorado

Feliu Torruella, M.; Hernàndez Cardona, F.X (2013).  Didáctica de la Guerra Civil española. (pp. 1 - 162).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-493-4.  

Feliu Torruella, N; Feliu Torruella, M; Fuentes Moreno, C; Albert Tarragona, J.M (2013).  Un análisis crítico de los telediarios en la clase de ciencias sociales. En Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social (pp. 499 - 508).  AUPDCS - N. ISBN: 978-84-15834-22-9.  

Gámez Ceruelo, V.; Molina Neira, J.; Cardona Gómez, G.; Rojo Ariza, M. C. (2013).  Cómo se enfrenta a las imágenes el alumnado de Grado de Educación Primaria. En Díaz Matarranz, J. J.; Santisteban Fernández, A.; Cascarejo Garcés, A. (eds). Medios de Comunicación y Pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social. (pp. 445 - 454).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-5834-22-9.  https://www.academia.edu/5853089/Como_se_enfrenta_a_las_imagenes_el_alumnado_de_Grado_de_Educacion_Primaria

Garcia, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L. (2013).  Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/34513

Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gràcia, D. (2013).  'La defensa passiva i activa de Barcelona, 1936-1939'. En Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d'intervenció patrimonial (pp. 17 - 25).  Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) - N. ISBN: ISSN: 2014-3532.  

Gustems, J.; Calderón, C.; Alcazar, A.J.; Arús, E.; Linares, F.; Mayol, J.M.; Trallero, C.; Burset, S.; González, O.; Calderón, D.; Vernia, A.M. (2013).  Crear o improvisar con música y movimiento. En Creatividad y educación musical: actualizaciones y contextos (pp. 1 - 120).  Dinsic Publicacions Musicals S.L. - N. ISBN: 978-84-96753-48-8.  

Hernàndez, F.X. (2013).  Agenda 2014. (pp. 5 - 96).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-15695-37-0.  

Hernàndez, F.X.; Rubio-Campillo, X. (2013).  Guerras, soldados y máquinas. .  Punto de Vista - N. ISBN: 9788415930143.  

Pagès, P. (2013).  El sueño igualitario entre los campesinos de Huesca. Colectivizaciones agrarias durante la Guerra Civil (1936-1938). (pp. 1 - 260).  Sariñena editorial - N. ISBN: 978-84-937913-9-1.  

Pagès, P. (2013).  War and Revolution in Catalonia, 1936-1939. (pp. 1 - 247).  Brill Academic Publishers - S. ISBN: 978-90-04-25426-8.  

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013).  Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de comunicación audiovisual. En UNIVEST 2013 IV Congrés Internacional: Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu .  ICE- Universitat de Girona - N. ISBN: 978-84-8458-417-9.  http://hdl.handle.net/10256/8187

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García; Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013).  Evaluar para mejorar: implementación de una metodologia 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013 (pp. 86 - 90).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-697-2103-2.  Publicació on line (http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/CAPITULOSEDU2013.pdf)

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García; Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013).  Evaluar para mejorar: implementación de una metodologia 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013 (pp. 86 - 90).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-697-2103-2.  Publicació on line (http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/CAPITULOSEDU2013.pdf)

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sanchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013).  Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. En I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pp. 89 - 89).  Universidad de Granada - S. ISBN: 978-84-695-9145-1.  Libro de Actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION_.pdf)

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013).  La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). En Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (pp. 47 - 52).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N.FECIES 2013 (http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/FECIES2013.pdf)

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual. En Libro de resúmenes de los trabajos aceptados en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (pp. 11 - 11).  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N. ISBN: 978-84-695-8376-0.  http://hdl.handle.net/2445/44768

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C.; (2013).  Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. FASE II. Informe final Projecte 2012PID-UB/115. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/47584

Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013).  Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/34584

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències. .http://hdl.handle.net/2445/34569

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Grup d'Innovació Docent i d'Investigació en Comunicació Audiovisual (GID-CAV). En Setena trobada de professorat de ciències de la salut (pp. 64 - 64).  Fundación Privada Educación Médica y Viguera Editores - N.http://hdl.handle.net/2445/34514

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Burset, S.; Aguilar, C.; Duran, J. (2013).  Trajectòria i concreció de les accions del grup GID-CAV (1998-2011). .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/34512

Rubio-Campillo, X.; Cela, J.M. (2013).  Large-scale Agent-based Simulation in Archaeology: an Approach using High-Performance Computing. En Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (pp. 153 - 159).  BAR International Series - N. ISBN: 978-1407311081.  

Sánchez, L.; González, M.V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013).  Desarrollo de la materia de Projectos en Comunicación Audiovisual. La visión de profesores, profesionales y egresados. .http://hdl.handle.net/2445/34575

Sayós-Santigosa, R.; Alsina-Masmitjà, J.; Boix-Tomàs, R.; Burset-Burillo, S.; Buscà-Donet, F.; Casanellas-Chuecos, M.; Medir-Tejado, L.; Pujolà-Font, J.T.; Sayós-Santigosa, R.; Solé-Català, M.; Tilló-Barrufet, T. (2013).  Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament. En Quaderns de docència universitària. Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona. Orientacions per al seu desenvolupament (pp. 1 - 83).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-513-6.  http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53669/1/DIG%2027%20QUA_cat.pdf

Alsina, P.; Giráldez, A.; Tresserras, M.; Duran, E.; Burset, S.; García, C.; Domenech, R.; Abad, J. (2012).  La Competencia cultural y artística es un puente entre la escuela y el mundo exterior. En 7 Ideas Clave. La competencia cultural y artística (pp. 15 - 35).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-473-6.  http://www.grao.com/llibres/7-ideas-clave-la-competencia-cultural-y-artistica

Ambròs, A.; Coma, L.; Sospedra, R. (2012).  Paneles, artefactos y estaciones didácticas interactivas. En Hernàndez, F. X y Rojo, C. (2012) Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. (pp. 81 - 104).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Arnabat Mara, R.; Cardona-Gómez, G.; Feliu Torruella, M.; Martín Piñol, C.; Sallés Tenas, N. (2012).  Museologia i museografia de l'aviació republicana: el CIARGA. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 207 - 227).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Arnabat, R.; Cabezas, A.; Farré, J.; Íñiguez, D.; Jané, N.; Miró, C.; Ramos, J.; Democràtic, M. (2012).  Espais de Memòria. Itineraris pel Penedès. En Mapa històric. Ruta de Defensa de Costes - Ruta del Front - Ruta del Vesper de la Gloriosa .  Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya - S.

Arqué, M.T.; Llonch, N.; Santacana, J. (2012).  Interpretación y didáctica del patrimonio. En Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos (pp. 39 - 58).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Burset, S. (2012).  La dimensión artística de la competencia cultural y artística comprende la apreciación, el disfrute y la expresión artística. En 7 Ideas Clave. La Competencia Cultural y Artística (pp. 65 - 84).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-473-6.  

Cardona-Gómez, G. (2012).  Aprender con el patrimonio. Atención a la diversidad y patrimonio arqueológico en la educación secundaria obligatoria: estudio de casos en Cataluña. En Actas del I Congreso Internacional en Educación Patrimonial, Madrid, 15-18 octubre 2012 (pp. 501 - 509).  Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España - N. ISBN: 84-695-5296-1.  http://ipce.mcu.es/pdfs/CEPLinea4.pdf

Cardona-Gómez, G.; Rojo Ariza, M. C. (2012).  Conflictos contemporáneos, memoria y Patrimonio Mundial: una relación problemática. El caso de los espacios patrimoniales de la Guerra Civil española. En Actas Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología, Maó, Menorca, 9-13 abril 2012 (pp. 218 - 234).  Universidad Complutense de Madrid - S. ISBN: 978-84-695-6782-1.  http://www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Libro_Ponencias.pdf

Cardona-Gómez, G.; Rojo-Ariza, M.C. (2012).  Investigación en museografía de espacios arqueológicos. En Hernàndez Cardona, F. Xavier; Rojo Ariza, M. Carmen (coord.): Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. (pp. 59 - 79).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-639-8.  

Coma Quintana, L.; Martín Piñol, C.; Martínez Gil, T. (2012).  Museographic keys and models for the treatment and dissemination of the World Heritage: from the interpretation centers to nomadic museography. En Actas del I Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología. (pp. 660 - 671).  Editora complutense - N. ISBN: 978-84-695-6782-1.  

Coma Quintana, L.; Santacana Mestre, J. (2012).  Un projecte educatiu a l 'entorn del Vesper de la Gloriosa. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l' aviació repúblicana (1938-1939) (pp. 199 - 207).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

David Gesalí; David Íñiguez (2012).  'Aviació i Guerra'. En El Penedès sota les bombes. Crònica d'un setge aeri 1937-1939. Alt Penedès - Baix Penedès - Garraf (pp. 15 - 107).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 978-84-9034-011-0.  

Feliu i Torruella, M.; Villaró i Boix, A. (2012).  Les cobles del Peirot. Un fil entre el passat i el present. En Les cobles del Peirot. Un fil entre el passat i el present (pp. 1 - 102).  Garsineu edicions - S. ISBN: 978-84-96779-78-5.  

Feliu, M. ; Sallés, N. (2012).  Didáctica y arqueología. Un tándem imprescindible. En Museografía didáctica e interpretación de espacios de arqueológicos (pp. 145 - 156).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Feliu Torruella, M. (2012).  Pincelada comprometida. Arte y ciudadanía en el MHCAT. En I Congreso Internacional de Educación Patrimonial Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Comunicaciones (pp. 238 - 246).  IPCE/OEPE - N. ISBN: 84-695-5296-1.  

Feliu Torruella, M.; Fuentes Moreno, C.; Sospedra i Roca, R.; Trepat Carbonell, C.A. (2012).  Dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. En Dificultades de aprendizaje de los contenidos curriculares (pp. 257 - 334).  Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC) - S. ISBN: 978-84-9029-988-3.  

Feliu Torruella, M.; Sallés Tenas, N. (2012).  Didática y arqueología. Un tándem imprescindible. En Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. (pp. 145 - 154).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2012).  La Guerra Aèria a Catalunya (1936-1939). (pp. 5 - 575).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0775-6.  

Hernandez Cardona, Francesc Xavier; Rojo Ariza, Maria del Carmen; Rubio Campillo, Xavier; Yubero Gómez, maria. (2012).  Arqueología del conflicte. la Guerra de Successió a Catalunya. En I Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central. Homenatge a Miquel Cura. Manresa, 28, 29 i 30 d'octubre de 2010 (pp. 123 - 131).  Editorial Graó - S.

Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Mediació cultural i rigor científic. En Xarxa del patrimoni literari català (ed): Literatura, territori i identitat.La gestió del patrimoni a debat (pp. 207 - 217).  Curbet Edicions - N. ISBN: 978-84-939504-3-9.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Prefacio: Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. En Hernàndez Cardona, F. Xavier; Rojo Ariza, M. Carmen (coord.): Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. Gijón, Trea. (pp. 11 - 16).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-639-8.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Patrimonios emergentes y Arqueología. En Hernàndez Cardona, F. Xavier; Rojo Ariza, M. Carmen (coord.): Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. Gijón, Trea. (pp. 17 - 38).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-639-8.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. .  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-639-8.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Prefacio: Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. En Hernàndez Cardona, F. Xavier; Rojo Ariza, M. Carmen (coord.): Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. Gijón, Trea. (pp. 11 - 16).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-639-8.  

Hernàndez, F.X. (2012).  La primera guerra aèria. En Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2012) La Guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Rafael Dalmau Editor. (pp. 5 - 9).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0775-6.  

Llonch Molina, N.; Santacana Mestre, J. (2012).  Manual del Museo Rodante. Una aproximación al automóvil como objeto de museo. En Manuales de Museistica, patrimonio y Turismo cultural (pp. 1 - 144).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-669-5.  

Llonch, N.; Santacana, J. (2012).  Chiavi della museologia didattica. .  Franco Angeli - S.

López Benito, V.; Martínez, T.; Romero, M. (2012).  Iconografía didáctica y arqueología. En Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. .  Ediciones Trea - S.

Martín, C.; Castell, J. (2012).  La museografía nómada. En Museografia didáctica e interpretación de espacios arqueológicos (pp. 40 - 64).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Martínez Gil, T. (2012).  Las fuentes de la historia y el recurso audiovisual: una propuesta para la educación primaria. En La formación del profesorado en Educación Infantil y Educación Primaria. Actas I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA (pp. 363 - 370).  Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia - N. ISBN: 978-84-695-6460-8.  

Martínez-Gil, T.; Coma, L. (2012).  Los arqueo-kits: un proyecto educativo patrimonial para el tratamiento de la arqueología en el Territorio Vetón. En Actas del I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. (pp. 292 - 302).  Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España - N. ISBN: 84-695-5296-1.  

Pagès, P. (2012).  La repressió franquista als Països Catalans. L'aplicació de la legislació franquista. En Ricard Camil Torres i Xavier Navarro (ed): Temps de por al País Valencià (1938-1975) (pp. 35 - 58).  Publicacions de la Universitat Jaume I - S. ISBN: 978-84-8021-866-5.  

Pongiluppi, G.H.; Hernàndez, F.X. (2012).  1714 El setge de Barcelona. (pp. 2 - 120).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-15695-09-7.  

Pujolà, J.T.; Sayós, R., Alsina, P.; Boix, R.; Buscà, F.; Burset, S.; García Asensio, M.A. (2012).  El Proceso de Implantación del Aprendizaje por Competencias: una Apuesta por la Calidad en la Formación de Maestros. En FECIES 2012 (pp. 1477 - 1480).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-695-6734-0.  http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/LIBROCAPITULOS.pdf

Ramon Arnabat; David Íñiguez (coord.); Adrián Cabezas; David Gesalí (2012).  El Penedès sota les bombes. Crònica d'un setge aeri 1937-1939. Alt Penedès - Baix Penedès - Garraf. (pp. 9 - 451).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 978-84-9034-011-0.  

Rojo Ariza, M.C. (2012).  El derecho a la memoria: Arqueología de la Guerra Civil, educación patrimonial y lecciones subliminales. En FONTAL MERILLAS, O.; BALLESTEROS VALLADARES, P.; DOMINGO FOMINAYA, M. (coord.): I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. (pp. 151 - 159).  Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España - N. ISBN: 84-695-5296-1.  http://ipce.mcu.es/portada/destacado37.html

Rojo Ariza, M.C.; Cardona-Gómez, G.; Espinal Valverde, A.; Fernández Aubareda, I.; Polonio Alamino, T.; Yubero Gómez, M. (2012).  L’arqueologia de la guerra aèria: metodologia, treball de camp i problemàtiques. En F. Xavier Hernàndez i Ramón Arnabat Mata (editors): Estratègies de Recerca i Transferència del Coneixement Històric-Arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1936-1939) (pp. 141 - 159).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012).  Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. En IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (pp. 366 - 372).  Universidad Europea de Madrid - N. ISBN: 978-84-95433-56-5.  http://www.uem.es/myfiles/pageposts/programa_jiu.pdf

Romero Serra, M.; Martínez Gil, T.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Modelos virtuales entorno el Territorio Vetón: hacia una visualización del pasado accesible para todos los públicos. En Actas del IV Congreso Internacional de Arqueología e informática gráfica, patrimonio e innovación. Arqueologica 2.0 .

Rubio Campillo, X.; Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M.; Cardona-Gómez, G. (2012).  11. L'ús de Sistemes d'Informació Geogràfica en l'arqueologia del conflicte. En F. Xavier Hernàndez i Ramón Arnabat Mata (editors): Estratègies de Recerca i Transferència del Coneixement Històric-Arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1936-1939) (pp. 159).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Sallés, N. (2012).  Formar al profesorado para la participación ciudadana: las claves para el diseño de programas y actividades. .

Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Gustems, J.; Berger, R.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012).  Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. En Llibre d'actes . ISBN: 978-84-695-4073-2.  http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current

Santacana, J. (2012).  Arqueologia, museologia y educación. En Construcciones y usos del pasado. Patrimonio Arqueológico, Territorio y Museo (pp. 137 - 152).  Museu de Prehistòria de València - S. ISBN: 978-84-779-639-6.  

Santacana, J.; Masriera, C. (2012).  La arqueologia reconstructiva y el factor didáctico. En La Arqueología reconstructiva y el factor didáctico (pp. 1 - 176).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-620-6.  

Santacana Mestre, J.; Llonch Molina, N. (2012).  Manual de didáctica del objeto en el museo. En Manuales de Museística, patrimonio y turismo cultural (pp. 1 - 127).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-621-3.  

Trepat i Carbonell, C.A.; Feliu Torruella, M.; Fuentes Moreno, C.; Sospedra Roca, R. (2012).  Dificultats de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials. En Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars (pp. 257 - 342).  UOC - N.

Wilson, A.E.; Prats Cuevas, J.; Martínez i Álvarez, P. (2012).  La evaluación de una experiencia de innovación educativa en secundaria de educación cívica participativa. En Nicolás DE ALBA FERNÁNDEZ; Francisco F. GARCÍA PÉREZ; Antoni SANTISTEBAN FERNÁNDEZ. Educar para la participación ciudadana En la Enseñanza de las ciencias sociales. (Volumen I) (pp. 287 - 297).  Díada Editora - S. ISBN: 978-84-96723-29-0.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3978138

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2012).  Scalable agent-based modelling with cloud HPC resources for social simulations. En Cloud Computing Technology and Science (CloudCom). (pp. 355 - 362). ISBN: 978-1-4673-4510-1.  

Wittek, P.; Rubio-Campillo. X. (2012).  Military reconstructive simulation in the cloud to aid battlefield excavations. En Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) (pp. 869 - 874).

Arnabat Mata, R.; Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gràcia, D. (2011).  Defensa 1936-1939/BCN. Guia d'Història Urbana. .  Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) - N.

Arnabat Mata; R.; Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gràcia, D. (2011).  6. Guerra aèria i batalla de l'Ebre. La informació arxivística. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 87 - 100).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Arnabat Mata, R.; Íñiguez Gràcia, D.; Gesalí Barrera, D.  (2011).  7. Història oral i guerra aèria. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 101 - 109).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Ballart, J.; Colomer, L.; Curià, E.; Font, L.; Solanilla, L.; Sospedra i Roca, R. (2011).  Museologia, museografia i museus. En Museología i museografia (pp. 5 - 39).  Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC) - S.

Bosch, E. (2011).  De Ficcions Gràfiques a Ficcions Cinematogràfiques, i a la inversa. En DURAN, Jaume (coord.). La ficció cinematogràfica, avui (pp. 63 - 74).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-35101.  

Bosch, E.; Duran, T. (2011).  OVNI: Un Àlbum Sin Palabras que todos leemos diferente. En ARROITA, Izaro; OLAZIREGUI, Mai Jose; ZUBIZARRETA, Itziar (Ed.) IV Congreso Ibérico de OEPLI sobre el Libro Infantil y Juvenil. El libro Infantil y Juvenil desde la Diversidad Cultural .  Erein - S.

Cardona-Gómez, G. (2011).  Arqueología experimental y didáctica: experiencia de experimentación y diversificación curricular en la Ciutadella Ibérica de Calafell. En Actas de las IV Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica - JIA 2011 .

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M.C. (2011).  'Arqueología, museografía y didáctica: el caso de la guerra aérea en Cataluña (1936-1939)'. En OrJIA (coord) (ed.): II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Madrid, 6, 7 y 8 de Mayo de 2009). JIA 2009. Tomo 1. Zaragoza, Libros Pórtico. (pp. 211 - 217).  Libros Pórtico - S. ISBN: 978-84-7956-093-5.  

David Íñiguez Gràcia (2011).  '4.Els aeròdroms de campanya al Penedès. Context històric (1938-1939)'. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 63 - 69).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

David Íñiguez Gràcia  (2011).  '8. Les fonts materials de la Guerra Aèria.'. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 111 - 118).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

DURAN, Teresa (2011).  Por cierto: ¿es posible ver a Kipling con otros ojos?. En Kipling ilustado (pp. 25 - 33).  Kalandraka es una editorial principalmente infantil y juvenil, que a veces publica catálogos de arte o material audiovisual - N. ISBN: 978-84-8464-758-4.  

Feliu, M (2011).  ¿Podemos aprender arte en Educación Primaria? Un ejemplo de evaluación del aprendizaje. En La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales (pp. 453 - 460).  Compobell, S.L. Murcia - N. ISBN: 978-84-614-6810-2.  

Feliu Torruella, M.; Hernàndez Cardona, F.X. (2011).  12 ideas clave. Enseñar y aprender historia. (pp. 1 - 179).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-3524.  

Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gràcia, D. (2011).  Els aeròdroms republicans i la defensa de Catalunya. En Indrets d'una guerra (1936-1939) (pp. 77 - 86).  SEAS - N.

Hernàndez Cardona, F.X. (2011).  Representación e interpretación del espacio. Cartografía. En Geografía e Historia. investigación, innovación y buenas prácticas (pp. 97 - 107).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-9980-301-2.  

Hernàndez Cardona, F.X. (2011).  Trabajo de campo. Investigar más allá del aula. En Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas (pp. 139 - 149).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-301-2.  

Íñiguez Gràcia, D. (2011).  '5. El Vesper de la Gloriosa, estudis i bibliografia. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) (pp. 71 - 85).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1-7.  

Llonch, M.; Santacana, J. (2011).  Claves de la museología didáctica. (pp. 11 - 187).  Editorial Milenio - S. ISBN: 978-84-9743-455-3.  

López Benito, V.  (2011).  El arte, la antropología y la didáctica: tres disciplinas dialogando en el museo. En Actas de les 16 Jornades dels Departaments d’Educació i Acció cultural (DEAC) (pp. 155 - 165).  IVAM - N.Enlace de las actas (http://www.ivam.es/catalogopdf/0578/#/142/)

López Benito, V.; Martínez, T.; Romero, M. (2011).  La imatge del passat. Iconografia, recreació virtual i re-enactment de l'aviació republicana. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric arqueològic. El cas de l'aviació republicana (1938-1939) .  Llibres de matrícula - N.

Montserrat Sebastia-Salat; Carme Reverté-Reverté (2011).  Quality information retrieval in digital ecologies and environments: interoperability models. En Quality information retrieval in digital ecologies and environments: interoperability models. .  IGI Global - S. ISBN: Pendent.  http://www.igi-global.com/

Pagès, P. (2011).  Revolución social: obreros y campesinos en la construcción de la utopía. En Barbarie fascista y revolución social. La Guerra Civil española 75 años después (pp. 83 - 113).  Sariñena editorial - N. ISBN: 978-84-937913-6-0.  

Pagès, P. (2011).  Umberto Tommasini, un anarquista italià a la guerra civil. En Umberto Tommasini: Memòries d'un anarquista de Trieste. Un indignat del segle XX (pp. 9 - 13).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-0-0.  

Pelai Pagès  (2011).  Pròleg. Plavskin i la guerra d'Espanya. En Zakhar Plavskin: Les meves tres Espanyes. Memòries d'un brigadista soviètic a la guerra civil espanyola. (pp. 9 - 15).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-8-4.  

Pelai Pagès  (2011).  Andreu Nin. Una vida al servicio de la clase obrera. (pp. 1 - 492).  Laertes - S. ISBN: 978-84-7584-714-6.  

Pelai Pagès; Jaime Pastor; Miguel Romero  (2011).  Juan Andrade (1897-1981). Vida y voz de un revolucionario. (pp. 1 - 228).  La Oveja Roja - N. ISBN: 978-84-937973-6-2.  

Prats, J.; Álvarez, P.; Wilson A.; Bellatti, I.; Fuentes, C.; Albert, M. (2011).  Aprenem a votar. .  Publicacions Universitat de Barcelona - S.http://www.ub.edu/histodidactica/

Prats, J; Santacana, J. (2011).  La historia oral y los documentos fotográficos y audiovisuales. En Geografia e Historia. Investigación , innovación y buenas prácticas. (pp. 69 - 89).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-301-2.  

Prats, J; Santacana, J. (2011).  Por qué y para qué enseñar historia. En Didáctica de la Geografia y la Historia (pp. 13 - 30).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-089-9.  

Prats, J; Santacana, J. (2011).  Los contenidos en la enseñanza de la historia. En Didáctica de la Geografia y la Historia (pp. 31 - 50).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-089-9.  

Prats, J; Santacana, J. (2011).  Métodos para la enseñanza de la historia. En Didáctica de la Geografia y la Historia (pp. 51 - 66).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-089-9.  

Prats, J; Santacana, J. (2011).  Enseñar a pensar históricamente: la clase como simulación. En Didáctica de la Geografia y la Historia (pp. 67 - 88).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-089-9.  

Prats, J.; Santacana, J. (2011).  Trabajar con fuentes materiales en la enseñanza de la Historia. En Geografía e Historia. Investrigaciónj, innovación y buenas prácticas (pp. 11 - 38).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-301-2.  

Prats, J.; Santacana, J. (2011).  Los restos arqueológicos, los monumentos y los museos como fuentes del pasado. En Geografia e Historia. Investigación y buenas prácticas (pp. 39 - 69).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-301-2.  

Prats, J.; Santacana, J.; Lima, L.H.; Acevedo-Arcos, M.C.; Carretero-Rodríguez, M.; Miralles-Martínez, P.; Arista-Trejo, V. (2011).  Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la educación básica. En Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la educación básica (pp. 1 - 203).  Universidad Pedagógica Nacional de Colombia - N. ISBN: 978-607-467-051-6.  

Rojo Ariza, M. C. (2011).  Memòria de la intervenció preventiva en els espais històrics de la L-3 (Subirats). En INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA 1 DE JULIOL A 30 DE SETEMBRE DE 2010 EXPEDIENT 437 K121 N-790-2010/1-5588 (pp. 1 - 59).

Rojo, M.C. (2011).  “¿Cómo quieres que conozcamos, si no nos lo explicas?” La didáctica y el futuro de la arqueología. En Jaime Almansa Sánchez (ed.): El futuro de la Arqueología. Charlas de café. 45 profesionales hablan sobre el futuro de la Arqueología. Madrid, J.A.S. (pp. 203 - 207).  J.A.S. - N. ISBN: 978-84-938146-8-7.  

Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Burset, S.; Durán, J.; Garcia, Á.; González, V.; Sánchez, L. (2011).  Pla Docent Projectes I. .http://hdl.handle.net/2445/17742

Rubio Campillo, X. (2011).  La batalla simulada: guerra, evolució i determinisme històric. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l’aviació republicana (1938-1939). (pp. 159 - 176).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1.  

Rubio Campillo, X.; Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M.; Cardona Gómez, G.  (2011).  L’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica en l’arqueologia del conflicte. En Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. El cas de l’aviació republicana (1938-1939) (pp. 159 - 176).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-939595-1.  

Santacana, J. (2011).  El què, el com i el perquè dels equipaments patrimonials de proximitat. En Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat (pp. 275 - 290).  Curbet Edicions - N. ISBN: 978-84-939504-3-9.  

Santacana, J.; Duran, J. (2011).  La cuina dels ibers. De la llar de foc als fogons. En Episodis de la Historia (pp. 1 - 96).  Rafael Dalmau Editors - N. ISBN: 978-84-232.0759-9.  

Santacana Mestre, J. (2011).  Històries de l'avi Pepito. Els records d' un propietari del segle passat. En col.lecció Memòries (pp. 1 - 78).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-7-7.  

Santacana Mestre, J.; Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  Museos de historia. Entre la taxidermia y el nomadismo. .  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-526-1.  

Besolí, A. (2010).  Interactividad y comunicación museográfica audiovisual en exposiciones de arqueología e historia. En Santacana, J. y Martín, C. (Coords.): Manual de museografía interactiva, Gijón: Trea (pp. 523 - 552).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-531-5.  

Besolí, A. (2010).  Museografía audiovisual: estrategias y técnicas de comunicación expositiva en museos de historia y conjuntos patrimoniales. En Besolí, A. (e.p.): Museografía audiovisual: estrategias y técnicas de comunicación expositiva en museos de historia y conjuntos patrimoniales, Gijón: Trea .  Ediciones Trea - S.

Besolí, A.; Peinado, J (2010).  Conservación, catalogación y gestión sociocultural de los refugios de la Guerra Civil española: estado de la cuestión y prospectiva. En Álvarez, M.A. (Ed.): Patrimonio industrial y paisaje, Gijón: Ediciones CICEES, pp. 159-166 (pp. 159 - 166).  Editorial CICEES - N. ISBN: 978-84-936996-9-7.  

Bosch, E; Duran, J. (2010).  Re-creaciones Cinematográficas a partir de Libros Ilustrados y Álbumes. En 32 International Congress IBBY (International Board on Books for Young People). The strength of minorities (pp. 1 - 8).http://www.ibby.org/index.php?id=1043

Carlo Goldoni (2010).  L'avar. En traducció de teatre clàssic (pp. 1 - 48).  Cossetània Edicions - S.

Coma, L. (2010).  Una experiencia colectiva y educadora complementaria a los museos: El movimiento de ciudades educadoras. (pp. 197 - 211).http://www.ivam.es/catalogopdf/0578/

Coma, L.; Martin, C.; Martinez, T. (2010).  La Vall de Boí. Mil años de Arte Románico. En La Vall de Boí. Mil años de Arte Románico (pp. 1 - 176).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-4-6.  

Coma. L.; Sallés. N. (2010).  Recursos y materiales didácticos interactivos. En Manual de Museografía interactiva (pp. 415 - 461).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-531-5.  

Coma, L. ; Santacana, J. (2010).  Ciudad Educadora y patrimonio. Cookbook of heritage. .  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-537-7.  

Coordinació de redacció HER&MUS. Heritage & Museography (2010).  Conceptualizando la nueva museografía. Una visión desde las empresas. En HER&MUS. Heritage & Museography .  Ediciones Trea - S. ISBN: 2171-3731.  

David Íñiguez; Carlos Lázaro  (2010).  Edición y notas. En ¡Muera la Muerte! Memorias de Guerra de un Piloto de Caza, Luchador por la República (Ramoneda, J.) (pp. 5 - 254).  Lectio Ediciones - N. ISBN: 978-84-96754-47-8.  

David Íñiguez; David Gesalí (2010).  Guerra aèria a la batalla de l'Ebre. (pp. 3 - 102).  Duxelm - N. ISBN: 978-84-937740-4-2.  

David Íñiguez Gràcia (2010).  Prólogo. Los tres chamelajos. En ¡Muera la Muerte! Memorias de Guerra de un Piloto de Caza, Luchador por la República (Ramoneda, J.) (pp. 11 - 13).  Lectio Ediciones - N. ISBN: 978-84-96754-47-8.  

David Íñiguez (Introducció y referències) (2010).  Introducción. En Sinsonte (Escandell, V.) (pp. 6 - 13).  Versos y Trazos - N. ISBN: 978-84937494-1-5.  

DURAN, Teresa (2010).  Efectos y afectos derivados de la lectura viual del libro álbum. En COLOMER, KÜMERLING-MEIBAUER & SILVA-DÍAZ (ed). Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro-álbum (pp. 186 - 203).  Banco del Libro - Venezuela - N.

DURAN, Teresa (2010).  Cuando el texto calla. Lectura de un álbum:La reina de los colores. En MENDOZA & ROMEA (coord) El lector ante la obra hipertextual (pp. 37 - 42).  Horsori - S. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

DURAN, Teresa (2010).  Efectos y afectos derivados de la lectura visual del libro-álbum. En COLOMER, Teresa; KUMMERLING-MEIEBAUER, Bettina; SILVA-DÍAZ, Cecila (ed) Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro-álbum (pp. 186 - 203).  Banco del Libro - Venezuela - N. ISBN: 978-980-6417-36-6.  

Feliu, M.; Llonch, N. (2010).  La Didáctica de las Ciencias Sociales en los currículos de E. I. españoles: tablas comparativas. En Didáctica de las Ciencias Sociales para Educación Infantil (pp. 193 - 229).  Mira editores - S. ISBN: 978-8465-371-4.  

Feliu, M; Masriera, C.  (2010).  Interactividad y mediación humanas. En Manual de museografía interactiva (pp. 391 - 414).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-531-5.  

Feliu, N; Feliu, R; Feliu, M; Feliu, J.  (2010).  L'última baula d'una cadena. Una resposta en família a la malaltia mental severa. .  Edición Azul - N. ISBN: 978-84-95488-31-2.  

Feliu, N; Feliu, R; Feliu, M; Feliu, J.  (2010).  El último eslabón de una cadena. Una respuesta en familia a la enfermedad mental severa. .  Edición Azul - N. ISBN: 978-84-95488-37-4.  

Hernàndez Cardona, F. (2010).  Història de Catalunya. Catalunya, història i memòria. .  Museu d'Història de Catalunya - N. ISBN: 978-84-393-83048.  

Hernàndez Cardona, F. (2010).  The history of catalonia. Catalonia, history and memory. .  Museu d'Història de Catalunya - N. ISBN: 978-84-393-83048.  

Hernàndez, F.X.; Coma Quintana, L.; Rubio Campillo, X. (2010).  Atles d'història: andorra, catalunya, illes balears, país valencià. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Hernàndez, F.X.; Rubio Campillo, X.  (2010).  Breve Historia de la Guerra Antigua y Moderna. .  Ediciones Nowtilus - N. ISBN: 978-84-9763-753-4.  

Hernàndez, F.X.; Santacana, F.; Rubio-Campillo, X. (2010).  La Batalla de Talamanca. Una nova metodologia de recerca arqueològica. En Tribuna d'Arqueologia (pp. 407 - 437).  Generalitat de Catalunya - S.

Hernàndez, X.; Martínez, T.; Rojo, M.C. (2010).  Los límites de la interactividad. En Joan Santacana Mestre; Carolina Martín Piñol (coord.): Manual de museografía interactiva. Gijón, Trea. (pp. 575 - 611).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-531-5.  

Llonch Molina, N.; López Benito, V.  (2010).  Mujeres y museos. En Núm. 3 (pp. 1 - 100).  Ediciones Trea - S. ISBN: 2171-3731.  

Llonch, N. (2010).  El método por descubrimiento en la enseñanza de Ciencias Sociales: ejemplificación y análisis. En Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales (pp. 597 - 606).  Institución Fernando el Católico - S. ISBN: 978-84-9911-051-6.  

Llonch, N. (2010).  Turismo e interactividad: el paradigma del siglo XXI. En Manual de museografía interactiva (pp. 463 - 484).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-531-5.  

M. Yubero; X. Rubio (2010).  Models Geogràfics, GIS i arqueologia. El cas d'estudi del poblament prehistòric a la conca del riu Ripoll (Vallès, 5500-550 ane). .  Societat Catalana d'Arqueologia - N. ISBN: 978-84-934796-7-1.  

Pagès, P.  (2010).  Idéologues et révisionnistes contre historiens. Les desnières contributions sur la guerre civile espagnole. En Benoit Falaize et Marianne KIoreta (dir): La guerre d'Espagne: l'écrire et l'enseigner (pp. 19 - 34).  Institut National de Recherche Pédagogique - S. ISBN: 978-2-7342-1198-3.  

Pagès, P.  (2010).  Prólogo: El POUM, una organización de militantes. En Isabella Lorusso: Voces del POUM (pp. 11 - 14).  Meubook - N. ISBN: 978-84-15141-08-2.  

Pagès, P.; Molina, Mª.P. (2010).  9. A Country on the move. En The history of Catalonia. Catalonia, History and Memoria (pp. 136 - 151).  Museu d'Història de Catalunya - N. ISBN: 978-84-393-8308-6.  

Pelai Pagès  (2010).  Els fets de maig. En José Luis Martín Ramos (ed): Els fets de maig (pp. 95 - 103).  Editorial El Viejo Topo - N. ISBN: 978-84-92616-25-1.  

P. Pagès (2010).  Fuentes jurídicas para el estudio de la represión franquista. En La represión franquista en Levante. Fuentes para su estudio (pp. 25 - 42).  Eneida - S. ISBN: 978-84-92491-76-6.  

Riart, F.; Hernàndez, F.X.; Rubio, X. (2010).  La coronela de barcelona (1705-1714). .  Rafael Dalmau Editors - N.

Rojo Ariza, M.C. (2010).  Lleida 1707. En Xavier Rubio (ed.): God Save Catalonia! La intervenció anglesa a Catalunya durant la Guerra de Successió. Calafell, Llibres de Matrícula. (pp. 112 - 125).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-6-0.  

Rosanna Rion (2010).  “La buidor existencial a Les Hores: traducció a tres vides”. .  Universitat de Vic - Eumo Editorial - S.

Rosanna Rion (2010).  “Aspectes culturals i històrics de la traducció per a la mediació: L’hospital del Mar de Barcelona (un exemple)”. .  Universitat de Vic - Eumo Editorial - S.

Rosanna Rion (2010).  1407 exercicis d’anglès. Nivell I. En Editorial Richmond/ Santillana (pp. 1 - 127).  Santillana - S. ISBN: 978-84-668-1275-7.  

Rosanna Rion (2010).  1626 exercicis d’anglès. Nivell II. En Editorial Richmond/ Santillana (pp. 1 - 160).  Santillana - S. ISBN: 978-84-668-1276-4.  

Rosanna Rion (2010).  1407 ejercicios de inglés. Nivel I. En Editorial Richmond/ Santillana (pp. 1 - 127).  Santillana - S. ISBN: 978-84-668-1048-7.  

Rosanna Rion (2010).  1626 ejercicios de inglés. Nivel II. En Editorial Richmond/ Santillana (pp. 1 - 127).  Santillana - S. ISBN: 978-84-668-1267-2.  

Ruiz Tarragó, F.; Wilson, A.E. (2010).  Educational Management Challenges for the 21st Century. En En N. Reynolds & M. Tursanyi-Szabo (Eds.) (2010): Proceedings of the key competencies in the knowledge society: IFIP TC 3 International Conference, KCKS. Brisbane: Springer. (pp. 389 - 400).

Sánchez, L.; Burset, S.; Duran, T.; Duran, J.; Gustems, J. (2010).  La interdisciplinariedad como metodología activa: estrategias del profesorado y de la gestión del máster 'Educació Interdisciplinària de les Arts' en la Universitat de Barcelona. En Memòries del CIDUI 2010 . ISBN: 978-84-8458-324-0.  

Sánchez, L.; Duran, T.; Gustems, J.; Duran, J.; Burset, L.  (2010).  La interdisciplinariedad como estrategia metodológica activa: estrategias del profesorado y de la gestión del máster 'Educació Interdisciplinària de les Arts' en la Universidad de Barcelona. En CD . ISBN: 978-84-8458-324-0.  

Tribó, G. (2010).  Orígens i història de la Facultat de Formació del Professorat. En Història de la Universitat de Barcelona .  Publicacions i Edicions UB - S.

Tribó, G.  (2010).  La pagesia del Baix Llobregat. Vida associativa i moviments social (1850-II República). En Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat .  Edicions del Llobregat - N.

Wilson, A. E.  (2010).  Language Learning Motivation and Immigration: Comparing Attitudes towards First, Second, and Foreign Languages. En L'educació lingüística i literária en entorns multilingës (pp. 295).

Xavier Rubio (coordinador) Francesc Cecília, Francesc Riart, Maria del Carmen Rojo, Maria Yubero (2010).  God Save Catalonia! La intervenció anglesa a Catalunya durant la Guerra de Successió. .  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-6-0.  

Besolí, A.; Monfort, A.; Ollé, M.; Tribó, G. (2009).  La memòria històrica del Campus Mundet. En Besolí, A.; Monfort, A.; Ollé, M.; Tribó, G. (2009): La memòria històrica del Campus Mundet, Barcelona: Horsori .  Horsori - S. ISBN: 978-84-96108-59-2.  

Bosch, E.; Burset, S.; Duran, T.; Mas, E.; Samit, B. (2009).  Intervencions des del paisatge. Una experiència col·lectiva en didàctica de l'educació visual i plàstica. En Macaya, Albert; Ricomà, Rosa; Suárez, Marisa (coord.). Art i paisatge. Diàlegs entre arts visuals i entorns (pp. 43 - 53).  Museu d'Art Modern de Tarragona - N. ISBN: ISBN 978-84-95835.  

Bosch, E.; Duran, T. (2009).  Libros Sin Palabras: ¿Hay que aprender a leerlos? Elementos constitutivos de la imagen. En Yubero, Santiago; Caride, José Antonio; Larrañaga, Elisa (coord.). Sociedad educadora, sociedad lectora (pp. 317 - 326).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - S. ISBN: ISBN 978 84 8427 .  

Bosch, J.; Santacana, J. (2009).  Blat, metalls i cabdills. Catalunya del neolític a la iberització. (pp. 7 - 254).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0729-9.  

Carmen Reverté y Montserrat Sebastiá (2009).  KOS interoperability through mapping, in the aquatic sciences field [Poster]. The 8th European Networked Knowledge Organisation Systems & the 13th European Conference on Digital libraries (Corfú, Greece, 27September- 2 October, 2009). En The 8th European Networked Knowledge Organisation Systems & the 13th European Conference on Digital libraries (Corfú, Greece, 27September- 2 October, 2009). (pp. 1 - 11).http://www.ecdl2009.eu/

Carmen Reverté y Montserrat Sebastiá (2009).  Aquatic science subject gateway project as a model of interoperability [Comunication]. ISKO UK Conference 2009 : Content Architecture : Exploiting and Managing Diverse Resources (London : 23-24 June, 2009). En ISKO UK Conference 2009 : Content Architecture : Exploiting and Managing Diverse Resources (London : 23-24 June, 2009) (pp. 1 - 11).  ISKO-London - N.http://www.iskouk.org/conf2009/papers/reverte_ISKOUK2009.pdf (http://www.iskouk.org/conf2009/proceedings.htm)

Carmen Reverté y Montserrat Sebastiá (2009).  Reverté, Carmen; Sebastià-Salat. Collaboration Model to ensure the information access in aquatic science [Poster]. The 35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC Conference (Brugge, Belgium : September 27 - October 1, 2009). En The 35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC Conference (Brugge, Belgium : September 27 - October 1, 2009) (pp. 90 - 101).  ISKO-London - N.http://www.iamslic.org/index.php?section=214 (http://www.iode.org/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=115)

Cecília, F.; Rojo, M.C.; Yubero, M. (2009).  Aproximació al paisatge del camp de batalla. En F. Xavier Hernàndez i Xavier Rubio (coords.): Talamanca 1714. Arqueologia d'una batalla. Calafell, Llibres de Matrícula. (pp. 81 - 88).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-3-9.  

Coma i Quintana, L.; Hernàndez Cardona, F.X.; Rubio Campillo, X. (2009).  Atles d'Història. Andorra, catalunya, illes balears, país valencià. (pp. 8 - 206).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84412-1899-4.  

Coma i Quintana, L.; Hernàndez Cardona, F.X.; Rubio Campillo, X. (2009).  Atles d'Història. Andorra, catalunya, illes balears, país valencià. (pp. 8 - 206).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84412-1899-4.  

Coma, Laia (2009).  Història de l'educació: de la Grècia clàssica a la Il·lustració. En 3e. Enciclopèdia Educativa .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, Laia (2009).  Història de l’educació: principals corrents pedagògics dels segles XIX i XX. En 3e. Enciclopèdia Educativa. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, Laia (2009).  L’educació a Catalunya: 1900-1939. En 3e. Enciclopèdia Educativa. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, Laia (2009).  L’educació a Catalunya: del franquisme a la democràcia. En 3e. Enciclopèdia Educativa. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, Laia (2009).  El procés d’ensenyament i aprenentatge. En 3e. Enciclopèdia Educativa. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, Laia (2009).  L’acte educatiu. En 3e. Enciclopèdia Educativa. .  Enciclopèdia Catalana - S.

Coma, L.; Hernàndez, F.X.; Rubio, X. (2009).  Atles d'història. Andorra, catalunya, illes balears i país valencià. En Atles d'història .  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84-412-1900-7.  

Coma, L.; Rojo, Mª.C. (2009).  Arqueología, museografía y didáctica: el caso de la Guerra aérea en Cataluña (1936-1939). .

Coma, L.; Santacana, J.  (2009).  L'arqueologia de camps de batalla. En TALAMANCA 1714. Arqueologia d'una batalla (pp. 89 - 103).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-3-9.  

Coordinació de redacció HERMES. Revista en museología (2009).  Museografías emergentes. En Núm. 1 (pp. 111 - 127).  Ediciones Trea - S. ISBN: 1889-5409.  

Coordinació de redacció HER&MUS. Heritage & Museography (2009).  El turismo cultural en el entorno del patrimonio. En Núm. 2 .  Ediciones Trea - S. ISBN: 2171-3731.  

David Gesalí; David Íñiguez (2009).  Aviació i Guerra a La Garriga. 1933 - 1946. En El camp d'aviació civil, l'aeròdrom militar i el final de la guerra (pp. 5 - 302).  Ajuntament de La Garriga - N. ISBN: 978-84-606-4770-6.  

David Íñiguez (2009).  Diaris i revistes, informació de guerra, fotògrafs i dibuixants. En Atles de la Guerra Civil a Barcelona (pp. 304 - 305).  Edicions 62 - S. ISBN: 9788441218543.  

DURAN, Teresa (2009).  L'Espagne et ses identités dans le livre de jeunesse. En Rencontres européennes de la litterature pour la jeunesse. Actes du colloque organisé à la Bibliothèque Nationale de France (pp. 67 - 77).  Bibliothèque Nationale de France. Publicaciones del Centre National de la Litterature pour la jeunesse - N. ISBN: 978-2-35494-020-1.  

Fernández, M.; Bayon, E.; Casas, P.; Garcia, C. (2009).  El museu industrial del Ter. (pp. 1 - 30).  Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya - N. ISBN: 9788439379126.  

Hernández Cardona, F.X. (2009).  La huella de Al-Andalus en Cataluña. En El diálogo de las culturas mediterráneas judía-cristiana-islámica en el marco de la alianza de civilizaciones. Desde la biblioteca de Alejandría a la actualidad. (pp. 181 - 200).  Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) - N. ISBN: 978-84-9915-069-7.  

Hernàndez Cardona, F. X.; Riart, F. (2009).  El desconegut exèrcit del marquès del Poal. En Talamanca 1714. Arqueologia d'una batalla (pp. 15 - 41).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-3-9.  

Hernàndez Cardona, F. X.; Rubio, X. (2009).  Talamanca 1714. Arqueologia d'una batalla. (pp. 1 - 172).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-3-9.  

Hernàndez, F.X.; Riart, F; Rubio Campillo, X.  (2009).  Els exèrcits de Jaume I. .  Editorial Dux (Barcelona) - N. ISBN: 978-84-936938-4-8.  

Hernàndez, F.X.; Rubio Campillo, X.  (2009).  Breve Historia de la Guerra Moderna. .  Ediciones Nowtilus - N. ISBN: 978-84-9763-753-4.  

Llonch, N. (2009).  Museografías all'aperto y turismo cultural: el caso de Ibiza. En Activaciones patrimoniales e iniciativas museísticas: ¿por quién? y ¿para qué? (pp. 95 - 111).  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco - S. ISBN: 978-84-9860-059-9.  

Llonch, N.; Pujol, M.; Santacana, J. (2009).  Un noble català a la Guerra de Successió. Exhumació de la tomba del baró de Cervelló. (pp. 1 - 130).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-935522-8-2.  

López Benito, V. (2009).  El valle del Boí: cien años de arte románico. (pp. 1 - 176).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-4-6.  

Maria Teresa Canals; Mónica Doria: Magda Fernandez (2009).  El museu de l'estampació de Premià de Mar. En El museu del'estampació de Premià de Mar (pp. 1 - 25).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 9788439381754.  

Martin, C.; Santacana, J (2009).  Interpretare il patrimonio nella museologia di nuova generazione. En Patrimoni culturali tra stori e futuro (pp. 151 - 156).  Editorial Patron - N.

Pagès, P.  (2009).  La represión franquista durante la guerra civil. En Margalida Capellà y David Ginard (Coordinadores): Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perpectiva jurídica (1936-2008) (pp. 19 - 42).  Edicions Documenta Balear, S.L. - S. ISBN: 978-84-96841-93-2.  

Pagès, P.  (2009).  Memoria y olvido de la Guerra Civil. En Margalida Capellà y David Ginard (Coordinadores): Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perpectiva jurídica (1936-2008) (pp. 103 - 122).  Edicions Documenta Balear, S.L. - S. ISBN: 978-84-96841-93-2.  

Pagès, P.  (2009).  Les claus de la repressió franquista. En Pelai Pagès (editor): La repressió franquista al País Valencià. Primera Trobada d’Investigadors de la Comissió de la Veritat. (pp. 19 - 44).  Edicions tres i quatre - S. ISBN: 978-84-7502-836-1.  

Pagès, P.  (2009).  Partit Obrer d'Unificacio Marxista. En Atlas de la guerra civil a Barcelona (pp. 62 - 65).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-412-1854-3.  

Pagès, P.  (2009).  Les Institucions Penitenciàries. En Atlas de la guerra civil a Barcelona (pp. 204 - 207).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-412-1854-3.  

Pagès, P.  (2009).  La represión franquista en Cataluña. En La muerte de la libertad. Represión franquista al movimiento libertario (pp. 125 - 127).  Confederación General del Trabajo - N. ISBN: 978-84-96014-87-9.  

Pagès, P.  (2009).  Notas sobre un futuro museo del movimiento obrero en Cataluña. En De la revolución industrial a la revolución tecnológica: 150 años de historia de la Maquinista Terrestre y Marítima S.A. y Macosa (pp. 18 - 35).  Dos Punts. Documentació i Cultura, s.l. - N. ISBN: 84-85340-01-2009.  

Pagès, P.  (2009).  Ideals polítics europeus als països de parla catalana i imatges positives i negatives de les experiències històriques d'aquests a l'Europa del segle XX. En Els Països Catalans i Europa durant els darrers cent anys (pp. 239 - 253).  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 978-84-92583-40-9.  

Pagès, P.  (2009).  La repressió franquista al País Valencià. Primera Trobada d’Investigadors de la Comissió de la Veritat. (pp. 1 - 797).  Edicions tres i quatre - S. ISBN: 978-84-7502-836-1.  

Pagès, P.  (2009).  Introducción, notas y galería de personajes. En Cartas de Grossi (pp. 1 - 157).  Sariñena editorial - N. ISBN: 978-84-613-0273-4.  

Pagès, P.  (2009).  Andreu Nin. Una vida al servei de la classe obrera. (pp. 1 - 374).  Laertes - S. ISBN: 978-84-7584-644-6.  

Pagès, P.  (2009).  Quan Sant Pere es feu dir Empori. La guerra civil a Sant Pere Pescador (1936-1939). (pp. 1 - 243).  Ajuntament de Sant Pere Pescador - N. ISBN: 978-84-606-4872-7.  

Pagès, P.  (2009).  Les lleis repressives del franquisme (1936-1975). (pp. 1 - 481).  Edicions tres i quatre - S. ISBN: 978-84-7502-847-7.  

Rojo Ariza, M.C. (2009).  L'alimentació. En Gabriel Cardona & Manel Esteban (dir.): Atles de la guerra civil a Barcelona. Barcelona, Edicions 62. (pp. 210 - 217).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-412-1854-3.  

Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M. (2009).  La concepción de la infancia en las Atenas Clásica: una aproximación desde los textos y la Arqueología. En OrJIA (coord.): Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la cultura material : Madrid, 3-5 de septiembre de 2008 (JIA 2008). Madrid, Compañía Española de Reprografía y Servicios. (pp. 373 - 380).  Compañia Española de Reprografía y Servicios - N. ISBN: 978-84-92539-25-3.  

Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M.; Cecília Conesa, F. (2009).  'Documentació arqueològica. Inventari de materials.'. En F. Xavier Hernàndez i Xavier Rubio (coords.): Talamanca 1714. Arqueologia d'una batalla. Calafell, Llibres de Matrícula. (pp. 119 - 138).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-3-9.  

Santacana, J. (2009).  Entre la Atlántida e Hispania. Del mito a la historia. En Biblioteca básica historia (pp. 9 - 126).  Grupo Anaya - S. ISBN: 978-84-667-8674-4.  

Santacana, J. (2009).  Clergues i pecats a la Baixa Edat Mitjana. El cas del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. En Direcció de la col.lecció. Clergues i pecats a la Baixa Edat Mitjana. El cas del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Autora: Núria Canyelles Vilar (pp. 1 - 132).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-0-8.  

Santacana, J.; Hernàndez, F. X.; Coma, L.; Martín, C. (2009).  Documentació del llibre: Obra oberta. Construint Barcelona. En Obra oberta. Construint Barcelona (pp. 1 - 198).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-92758-11-1.  

Santacana, J.; Masriera, C.; Triadó, A.; García, L.; Lladó, M. (2009).  La Fortalesa Cossetana. Guia visual de la Ciutadella ibèrica de Calafell. (pp. 1 - 47).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-937111-1-5.  

Santacana, J.; Serrat, N. (2009).  La dimensión patrimonial del paisaje. En Busquets, J.; Cortina, A. (coord), Gestión del Paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. (pp. 201 - 220).  Editorial Ariel - S. ISBN: 978-84-344-2890-4.  

VVAA (2009).  La sociolingüísitca como metodología de anàlisis de la traducción para el doblaje. En Actas del XXXVII Simposio internacional de la Sociedad Española de LIngïística, Publicaciones de la Universidad de Navarra (pp. 719 - 723).  Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) - N. ISBN: 84-8081-053.  

VVAA (2009).  'translation for dubbing into Spanish and Catalan: criteria and traditions'. En Translation Research Projects 2 (pp. 165 - 171).  Ediciones Universitat Rovira i Virgili - S. ISBN: 13:978-84-613-161.  

Yubero Gómez, M.; Rojo Ariza, M.C.; Cecília Conesa, F. (2009).  Memòria prospecció campanya Prats de Rei - 2009 Escenari de la Batalla dels Prats de Rei (1711). En INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA 25 DE MAIG A 30 DE JUNY DE 2009 EXPEDIENT 437 K121 N-579 (pp. 1 - 63).

Andreu Nin  (2008).  La revolución española (1930-1937). (pp. 1 - 353).  El Viejo Topo - N. ISBN: 978-84-96831-54-4.  

Bosch, E.; Burset, S.; Duran, T.; Mas, E. (2008).  Veig, veig. Itinerari rimat (Veo, Veo. Itinerario rimado): Una actividad familiar en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. En Martínez, Luisa Mª; Gutiérrez, Rosario; Escaño, Carlos (coords.). Nuevas propuestas de acción en Educación Artística .  Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones - S. ISBN: 978-84-9747-246-3.  

David Íñiguez Gràcia (2008).  La batalla del Ebro. (pp. 11 - 116).  Edicions La Xara - S. ISBN: 978-84-95213-64-8.  

Diversos autors (2008).  El professorat i el sistema educatiu català. En Fundació Jaume Bofill, Polítiques 62 .  Editorial Mediterrània - N.

Francesc Xavier Hernàndez; David Íñiguez (2008).  La Columna Macià - Companys. (pp. 15 - 226).  Institut d'Estudis Socioeconòmics. Fundació Josep Irla - N.

Hernández Cardona, F.X.; Íñiguez, D. (2008).  La columna Macià-Companys. En La columna Macià-Companys (pp. 1 - 226).  Institut d'Estudis Socioeconòmics. Fundació Josep Irla - N.

Hernández Cardona, F.X.; Rubio Campillo, X.; Associació Cultural El Cardot (2008).  Fa 200 anys: l'estranya guerra del francès. En Batalla de Cardedeu 1808. 200 anys de la Guerra del Francès 1808-2008 (pp. 5 - 41).  Museu Arxiu Tomàs Balvey; Ajuntament de Cardedeu - N. ISBN: 978-84-612-8052-0.  

Hernàndez, F.X.; Rubio Campillo, X.; Associació Cultural el Cardot (2008).  La batalla de Cardedeu, 16 de desembre del 1808. En Catàleg de l'exposició 'La Batalla de Cardedeu 1808. 200 Anys de la Guerra del Francès'. (pp. 43 - 68).  Ajuntament de Cardedeu - N.

Llonch, N.; Santacana, J. (2008).  Museo local. La cenicienta de la cultura. (pp. 11 - 231).  Ediciones Trea - S. ISBN: 978-84-9704-370-0.  

Magda Fernandez; Mercè Tatjer (2008).  La interpretación del patrimonio industrial. En Gestión del paisaje.Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje (pp. 221 - 238).  Editorial Ariel - S. ISBN: 99787-84-344-2890.  

Pagès, P.  (2008).  Marty, Vidal, Kléber et le Komintern : ce que nous apprenent les archives de Moscou. En Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco. (pp. 85 - 100).  Editions Syllepse - N. ISBN: 978-2-84950-14-67.  

Pagès, P.  (2008).  Presentació. Andreu Nin, el marxisme i els moviments d’emancipació nacional. En Andreu Nin: Els moviments d'emancipació nacional (pp. 7 - 32).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-85031-99-3.  

Pagès, P.  (2008).  Víctor Alba o la reivindicació del POUM: les vivències del jove barceloní Pere Pagès i Elies (Barcelona 1916-2003), atrapat al port d’Alacant en 1939. En J.M. Santacreu (editor): Una presó amb vistes al mar. El drama del port d’Alacant, març de 1939 (pp. 567 - 586).  Edicions tres i quatre - S. ISBN: 978-84-7502-800-2.  

Pagès, P.  (2008).  Introducció. En Sant Pere Pescador. Imatges i records (pp. 5 - 6).  Viena Edicions - N. ISBN: 978-84-8330-488-4.  

Pagès, P.  (2008).  La presidència de Josep Tarradellas i el seu retorn. En L’obra de govern de Josep Tarradellas (1936-1977). Primer Simposi d’Història sobre Josep Tarradellas (pp. 133 - 183).  Pages editors - S. ISBN: 978-84-9779-661-3.  

Pagès, P.  (2008).  Prólogo. Juan Negrín o la reivindicación de la derrota. En Antonio Cruz González: Las víctimas de Negrín. Reivindicación del POUM. (pp. 11 - 16).  SEPHA - N. ISBN: 978-84-96764-34-7.  

Pagès, P.  (2008).  La crisis del franquismo (1969-1975). En Baix Llobregat: el cinturó roig de Barcelona (pp. 151 - 169).  Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat - N.

Pagès, P.  (2008).  Introducció. En Un gran arsenal anomenat Catalunya. Vol. VII de La guerra civil a Catalunya (pp. 6 - 15).  El periódico de Catalunya - N. ISBN: 978-84-612-5422-4.  

Pagès, P.  (2008).  Andreu NIN: Textos de pedagogia i literatura. (pp. 1 - 119).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-935522-44.  

Pagès, P.  (2008).  La Comissió de la Indústria de Guerra de Catalunya (1936-1938). (pp. 1 - 166).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-7202-897-5.  

Rion, R.; Alcón, G. (2008).  Mil quatrecents set exercicis d'anglès. Nivell II. En Gramàtica i exercicis (pp. 1 - 199).  Editorial La torratxa - N. ISBN: 978-84-95757-43-2.  

Rubio-Campillo, X. (2008).  Las herramientas SIG Libre en la investigación histórica. En Actas de las I Jornadas de SIG Libre .

Santacana, J. (2008).  A utilidade didáctica dos museos. En Actividades e recursos educativos dos Museos de Galicia (pp. 15 - 23).  Toxosoutos - S. ISBN: 978-84-96673-39-1.  

Sospedra i Roca, R. (2008).  Los yacimientos prehistóricos de la Sierra de Atapuerca. En http://hdl.handle.net/2024/136 .  Portal Universia - N.http://hdl.handle.net/2024/136

Trepat, C.A.; Campamà, S.; Vidal, J.; Feliu, M. (2008).  Proposta didàctica, recursos d'aula. En Ciències Socials, geografia i història. Socials 4rt ESO. .  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-2290-0.  

Trepat, C.A.; Campamà, S.; Vidal, J.; Feliu, M. (2008).  Proposta didàctica, recursos d'aula. En Ciències Socials, geografia i història. Socials 2n ESO. .  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-2287-0.  

Tribó, G. (2008).  Formació i professionalització del professorat de secundària a Catalunya. En Informes breus, 10, Educació, Fundació Jaume Bofill (pp. 9 - 116).  Editorial Mediterrània - N. ISBN: 978-84-8334-900-7.  

Tribó, G.; Castelló, J.; Duran, H.; Garcia Wehrle, P; Gold, G.; Tilló, T.; Fernández, M.; Tatjer, M.; Montfort, A.; Vidal, M.; Carro,D.; Ecija, M.; Pol, E. (2008).  El Campus Mundet. Un entorn per descobrir. Patrimoni, medi natural i sostenibilitat. En Publicacions i Ediciions Universitat de Barcelona (pp. 9 - 186).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3254-4.  

Wilson, A. E.; Leite Campos, C.  (2008).  Understanding a multilingual CLIL environment through Activity Theory. En Achieving multilingualism: wills and ways .

Wilson, A.; Leite Campos, C. (2008).  Understanding a multilingual CLIL environment through activity theory. En Achieving multilingualism: wills and ways. Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (pp. 133 - 148).  Universitat Jaume I - S.

Xavier Rubio Campillo (2008).  Almenar 1710. Victòria Anglesa a Catalunya. .  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-935522-3-7.  

Besolí, A.; Iñiguez, D. (2007).  Els fronts de la guerra, l'exili i l'ocupació militar de Catalunya. En Fernández, J.; Olivé, F. (Coords.) (2007): Guerra Civil a Catalunya: testimonis i vivències (pp. 101 - 122).  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - N. ISBN: 978-84-393-7380-3.  

Besolí, A.; Peinado, J. (2007).  La excavación, rehabilitación y puesta en valor de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en entornos urbanos: los casos de Valencia y Barcelona. En Rivera, J. (Coord.) (2007): Actas del V Congreso Internacional 'Restaurar la Memoria': Patrimonio y Territorio, vol. II. (pp. 633 - 645).  Junta de Castilla y León - S. ISBN: 978-84-9718-512-7.  

David Gesalí; David Íñiguez (2007).  Pròleg. En Els Camps d'Aviació d'Osona durant la Guerra Civil (Erra,M.; Erra,M.) (pp. 9 - 10).  Club Excursionista de Calldetenes - N. ISBN: 978-84-9766-215-4.  

David Íñiguez (2007).  Introducció Històrica. En Vivències d'un estudiant de capellà a l'Exèrcit Popular, al camp de concentració i la legió (Mn. J. LLauradó) (pp. 15 - 17).  Llibres de matrícula - N. ISBN: 978-84-935522-1-3.  

Diversos autors (2007).  La formació inicial del professorat de secundaria. Rflexions sobre el sistema educatiu. En Universitat de Barcelona .  Octaedro / ICE-UB - S.

Duran, T. (2007).  CREHUET, Pompeu. Senyor Ruch, mestre d'estudi (1908). En el patrimoni de la imaginació: Llibres d'ahir per a lectors d'avui (pp. 42 - 46).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 84-95876-21-3.  

Duran, T. (2007).  SAGARRA, Josep M.de. Els ocells amics (1922). En el patrimoni de la imaginació: Llibres d'ahir per a lectors d'avui (pp. 70 - 74).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 84-95876-21-3.  

Duran, T. (2007).  THACKERAY, William M. La rosa i l'anell (1927). En el patrimoni de la imaginació: Llibres d'ahir per a lectors d'avui (pp. 97 - 101).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 84-95876-21-3.  

Duran, T. (2007).  ¿A qué llamamos representación?. En TEATRO INFANTIL. Do texto á representación (pp. 37 - 56).  Xerais - S. ISBN: 978-84-9782-616-7.  

Duran, T. (2007).  Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. (pp. 1 - 240).  Associació de Mestres Rosa Sensat - S. ISBN: 84-95988-82-9.  

Feliu, M. (2007).  Els surma. En Ciències Socials, geografia i història. Socials 1r ESO. (pp. 110 - 113).  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-2046.  

Fernández, M. (2007).  El Museu Molí paperer de Capellades. En Col·lecció Quaderns de Didàctica i difusió, 18 .  Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 978-84-393-7562-3.  

Glowacki, J. (2007).  Antígona a Nova York. En Traducció teatre contemporani (pp. 7 - 120).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-96639-47-8.  

Hernández Cardona, Francesc Xavier. (2007).  The History of Catalonia. En The History of Catalonia (pp. 1 - 175).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0714-5.  

Hernández Cardona, F. ; Riart Jou, F. (2007).  Els exèrcits de Catalunya (1713-1714). Uniformes, equipaments, organització. En Els exèrcits de Catalunya (1713-1714). Uniformes, equipaments, organització. (pp. 1 - 350).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0713-8.  

M, Pobelet (2007).  Entre el Temple i l'Hospital. Arquitectura i formes de vida al castell del Temple de Barberà. (pp. 7 - 8).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 84-9791-153-9.  

Pagès, P. (2007).  Cataluña en guerra y en revolución (1936-1939). (pp. 1 - 405).  Espuela de Plata - N. ISBN: 978-84-96133-92.  

Pagès, P.  (2007).  Eugenio F. Granell y la Izquierda Comunista de España (1931-1935). En Congreso Interdisciplinar Eugenio Granell. Actas (Santiago de Compostela, 25-27 abril 2006) (pp. 123 - 138).  Fundación Eugenio Granell - N. ISBN: 978-84-89440-45-6.  

Pagès, P.  (2007).  Historia y memoria. La memoria histórica de las guerras. En Trobades Internacionals. Qui no té memòria no té futur. Universitat de Barcelona 23-24-25 Novembre 2006 (pp. 20.1 - 20.7).  Fundació Pau i Solidaritat - N.

Pagès, P.  (2007).  El terror blanc, 1939-1953. En El franquisme a Catalunya (1939-1977). Vol. 5. La repressió franquista (1938-1977) (pp. 52 - 58).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-297-5985.  

Pagès, P.  (2007).  Introducción. El POUM durante la guerra civil: la obsesión del stalinismo. En Max Rieger : Espionaje en España (pp. 7 - 50).  Espuela de Plata - N. ISBN: 978-84-96956-02-5.  

Pagès, P.  (2007).  Les quintes, un sistema antipopular. En Jordi Pinart i Pradal: Quintes 1860-1869. Una nova visió d'Argentona (pp. 11 - 17).  Ajuntament d'Argentona - N. ISBN: 84-933171-3-6.  

Pagès, P.  (2007).  El procés de recuperació de la memoria històrica a Espanya. En Memòria històrica. (pp. 40 - 51).  Institut de Drets Humans de Catalunya - N.

Pagès, P.  (2007).  El POUM, un partido para la revolución. En Eugenio Granell, militante del POUM (pp. 18 - 27).  Fundación Eugenio Granell - N. ISBN: 978-84-89440-50-0.  

Pagès, P. (director);et al. (2007).  La Guerra Civil als Països Catalans (1936-1939). (pp. 1 - 406).  Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-6735-3.  

Pagès, P.; et.al. (2007).  Guerra civil a Catalunya. Testimonis i vivències. (pp. 1 - 398).  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - S. ISBN: 978-84-393-7380.  

Sallés, N.; López, J.M. (2007).  Unes paraules introductòries. En Les fosses de la memòria. Per què cal desenterrar la història? (pp. 9 - 10).  Rúbrica Editorial - N. ISBN: 978-84-86441-99-9.  

Sallés, N.; Santacana, J. (2007).  El somni dels Ibers. (pp. 1 - 16).  El Cep i la Nansa - N.

Santacana, J.; Masriera, C. (2007).  Els actors del turisme escolar. (pp. 15 - 22).  Editorial Graó - S. ISBN: 0213-8581.  

Trepat, C.A.; Feliu, M. (2007).  Proposta didàctica, recursos d'aula i proves d'avaluació. En Ciències Socials, geografia i història. Socials 1r ESO. .  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-2047-0.  

Tribó, G.; Sierra, C.; Bastida,A (2007).  Guerra Civil a Catalunya. Veus dels sense nom. En Memorial Democràtic, Col.Eines de memòria 1 .  Eumo Editorial - S.

Bertrán Roigé, P.; Garrido Valls, D.; Claramunt, S.; et al.  (2006).  Diccionari d'Història del País Valencià. (pp. 1 - 403).  Edicions 62 - S. ISBN: 84-297-5903-4.  

Besolí, A. (2006).  Itinerarios patrimoniales por los escenarios de la batalla. En Besolí, A. et alii (2006): La Batalla del Ebro (pp. 325 - 389).  RBA - S. ISBN: 84-473-4888-1.  

Besolí, A.; Fernández, M.; Tatjer, M (2006).  Ingeniería civil para la guerra, patrimonio para edificar la paz: el caso de los refugios antiaéreos de Barcelona. En AA.VV. (2006): Patrimonio industrial e historia militar: nuevos usos en el urbanismo y la cultura, Gijón: Ediciones CICEES, pp. 281-292 (pp. 281 - 292).  Editorial CICEES - N. ISBN: 84-934613-4-8.  

David Gesalí Barrera; David Íñiguez Gràcia (2006).  La batalla de l'Ebre. En Guerra, Franquisme i Transició (pp. 120 - 124).  Edicions del País Valencià - N.

David Gesalí Barrera; David Íñiguez Gràcia (2006).  L'Ofensiva contra Catalunya i la caiguda de Barcelona. En Guerra, Franquisme i Transició (pp. 128 - 130).  Edicions del País Valencià - N.

David Gesalí Barrera; David Íñiguez Gràcia (2006).  La caiguda de Catalunya (26 de Gener - 14 de Febrer 1939). En Guerra, Franquisme i Transició (pp. 130 - 133).  Edicions del País Valencià - N.

David Íñiguez Gràcia (2006).  Pròleg. En Vides Creuades. Cartes d'Amor i de Guerra (Santacana, J.) (pp. 9 - 11).  Llibres de matrícula - N.

Fernández, M. (2006).  El programa educativo del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. De la teoría a la práctica. Los ejemplos del Museu de les Mines de Cercs y del Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat. En Patrimonio geológico y minero: su caracterización y puesta en valor (pp. 223 - 228).  Instituto Geológico y Minero de España - Sociedad Geologica de España - N. ISBN: 84-7840-636-0.  

Fernández, M. (2006).  La fàbrica de ciment Asland de Castellar de N'Hug. En Col·lecció Quaderns de Didàctica i difusió, 17 .  Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 84-393-7060-1.  

Hernandez, F.X. (2006).  Història de Catalunya. (pp. 1 - 198).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 84-232-0696-3.  

Hernandez, F.X.(Coor); Besolí, A.: Gesalí, D.; Íñiguez, D.; Luque, J.C. (2006).  La Batalla del Ebro. (pp. 1 - 415).  RBA - S. ISBN: 84-473-4888-1.  

Pagès, P.  (2006).  Pròleg. Revolució social i col·lectivitzacions a la guerra civil. En a Ignasi Cendra : El Consell d'Economia de Catalunya (1936-1939). Revolució i contrarrevolució en una economia col·lectivitzada (pp. 7 - 13).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 84-8415-775-X.  

Pagès, P.  (2006).  Pròleg. Mataró en guerra i revolució. En a Margarita Colomer : La guerra civil a Mataró (pp. 5 - 11).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 84-8415-795-4.  

Pagès, P.(director) i altres (2006).  Guerra, franquisme i transició als Països Catalans. (pp. 1 - 573).  Edicions del País Valencià - N.

Rion, R. (2006).  El profetismo en la obra literaria de T.S. Eliot. En Tesis doctoral UPF (pp. 1 - 330). ISBN: 84-690-0323-2.  

Santacana, J. (2006).  Vides creuades. Cartes d'amor i de guerra. En Col·lecció 'Llibres de Matrícula' (pp. 1 - 141).  Ed. Raventós-Suau - N.

Santacana, J. (dir. col.) Romeu, A. (autora) (2006).  Església Neoclàssica de la Santa Creu de Calafell. En Llibres de Matrícula (pp. 1 - 160).  Ed. Raventós-Suau - N.

Santacana, J.; Hernàndez, F.X. (2006).  Museología crítica. (pp. 1 - 306).  Ediciones Trea - S. ISBN: 84-9704-226-3.  

Tribó, G. (2006).  Democràcia, ciutadania i arxius. Segones Jornades Educació Arxius. Barcelona, 6 i 7 de desembre 2005. .  ICE Universitat de Barcelona - S.

Tribó, G. (2006).  Los títulos de educación y su adaptación a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En Los nuevos títulos de la convergencia europea .  Universidade de Santiago de Compostela - S.

Santacana, J. (2005).  Iberia. Los orígenes. En Biblioteca Básica de Historia (pp. 3 - 96).  Grupo Anaya - S. ISBN: 84-207-3812-3.  

Santacana, J. (2005).  Història de Calafell. De la Prehistòria al segle XIX. (pp. 1 - 275).  Llibres de matrícula - N.

Santacana, J. (2005).  Història de Calafell. El segle XX. Entre la pesca i l'especulació. En Llibres de Matrícula (pp. 1 - 248).  Ed. Raventós-Suau - N.

Santacana, J. (2005).  Las Primeras Sociedades. En Biblioteca Básica de Historia (pp. 3 - 96).  Grupo Anaya - S. ISBN: 84-207-3366-0.  

Santacana, J. (2005).  De pagesos a rendistes. El Mas Romeu de Montpaó: estudi d'una explotació agrària al Baix Penedès. En Col·lecció 'Llibres de Matrícula' (pp. 9 - 155).  Ed. Raventós-Suau - N. ISBN: 978-84-93552206.  

Santacana, J.; Masriera, C. (2005).  Actas del II Encuentro Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. En REVISTA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES .  Secretaría General Técnica, MAEC - N. ISBN: 84-8181-207-2.  

Santacana, J.; Serrat, N. (Coords.) (2005).  Museografía Didáctica. En Museografía Didáctica (pp. 1 - 653).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763-1.  

Sala, Ramon.; Sospedra Roca, Rafael (2005).  Museografía didáctica audiovisual, multimedia y virtual. En Museografía Didáctica (pp. 303 - 392).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763-1.  

Serrat, N. (2005).  La didàctica en els museus o la comunicació de la cultura. En Informatiu Museus (pp. 15 - 16).

Serrat, N. (2005).  Acciones didácticas em los museos y centros de interpretación. En Museografía didàctica. (pp. 103 - 207).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763-1.  

Serrat, N.; Font, E. (2005).  Técnicas expositivas básicas. En Museografía didàctica. (pp. 253 - 305).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763-1.  

Tribó, G. (2005).  Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes documentales en la enseñanza de la historia. En ICE/HORSORI,Universitat de Barcelona, Cuadernos de Formación del Profesorado, Educación Secundaria (pp. 7 - 222).  Horsori - S. ISBN: 84-96108-22-8.  

Tribó, G. (2005).  El Prat pagès. (pp. 7 - 10).  Ajuntament del Prat de Llobregat - N. ISBN: 84-87486-21-5.  

Besolí, A. (2005).  Itinerarios patrimoniales por los escenarios de la batalla. En Besolí, A. et alii (2005): Ebro 1938 (pp. 325 - 389).  Inèdita Editores, S.L. - N. ISBN: 84-96364-27-5.  

Fernández, M.; Serra, R. (2005).  Musealización didáctica de conjuntos monumentales. En Santacana, J i Serrat, N. Museografía Didáctica. Ed. Ariel (pp. 395 - 469). ISBN: 84-344-6763-1.  

Hernández, F.X. (2005).  Museografía didáctica. En Santacana, J.; Serrat, N. (Coords.): Museografía didáctica (pp. 23 - 63).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763-1.  

Hernández, F.X. (2005).  La carrera investigadora en Cataluña. En Informe CYD. La contribución de las universidades españolas al desarrollo (pp. 89 - 92).  Fundación Conocimiento y Desarrollo - N.

Hernandez, F.X. (2005).  Renaissance fortifications in the Mediterranean: Eivissa. (pp. 1 - 80).  Ajuntament Eivissa - N. ISBN: 84-68-0329.  

Hernandez, F.X.(Coor); Besolí, A.: Gesalí, D.; Íñiguez, D.; Luque, J.C. (2005).  Ebro 1938. (pp. 1 - 415).  Inèdita Editores, S.L. - N. ISBN: 84-96364-27-5.  

Masriera, C. (2005).  Ebro 38. En VIARI .  Inèdita Editores, S.L. - N.

Pagès, P.  (2005).  La presó Model de Barcelona a la postguerra. En El franquisme a Catalunya (1939-1977). Vol. 1. La dictadura totalitària (1939-1945) (pp. 130 - 132).  Edicions 62 - S. ISBN: 84-297-5575-6.  

Pagès, P.  (2005).  Pròleg: Camp i política. La Falange en una comunitat rural valenciana (la Ribera Baixa). En Camp i política. La Falange en una comunitat rural valenciana (la Ribera Baixa), de Ricard Camil Torres Fabra (pp. 9 - 14).  Editorial Afers - S. ISBN: 84-95916-40-1.  

Pagès, P.  (2005).  España en la ONU : un largo debate. En España y la ONU : 50' aniversario (pp. 55 - 76).  Icaria. Asociación para las Naciones Unidas en España - S. ISBN: 84-7426-842-7.  

Pagès, P. (director) y otros (2005).  La transició democràtica als Països Catalans. Història i memòria. (pp. 1 - 423).  Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 84-370-6293-4.  

Sanmartí, J.; Santacana, J. (2005).  Els Ibers del Nord. (pp. 1 - 230).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 84-232-0691-2.  

Belarte, M.C.; Santacana, J. (2004).  Cabdills, estats i vi en la cruïlla de la protohistòria ibèrica. En Colonialismo e interacción cultural: el impacto fenicio púnico en las sociedades autóctonas de Occidente. VIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2003) (pp. 127 - 144).  Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera - N. ISBN: 84-87143-35-0.  

Hernández Cardona, F.X. (2004).  Didáctica e interpretación del patrimonio. En Calaf Masachs, R.; Fontal Merillas, L. (Coord.) Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. (pp. 35 - 50). ISBN: 84-9704-129-1.  

Hernandez, F.X. (2004).  Criterios de intervención y diseño en museografía didáctica. En Santacana, J.; Serrat, N.: Museografía Didáctica (pp. 207 - 252).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-6763.  

Hernández, F.X. (2004).  Història Militar de Catalunya. Aproximació didàctica. Vol. IV. Temps de revolta. (pp. 1 - 335).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 84-232-0673-4.  

Hernandez, F.X.; Santacana, J. (Dir.)  (2004).  Les fortificacions del Renaixement a la mediterrània: Eivissa. (pp. 1 - 80).  Ajuntament Eivissa - N. ISBN: 84-608-0110-1.  

Hernandez, F.X.; Santacana, J. (Dir.)  (2004).  Les fortificacions del Renaixement a la mediterrània: Eivissa. (pp. 1 - 80).  Ajuntament Eivissa - N. ISBN: 84-608-0110-1.  

Pagès, P. (2004).  Pròleg. La Guerra Civil i la memòria històrica. En Un fusell i un biberó. A la guerra amb 17 anys. De Joan Cardona (pp. 11 - 19).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 84-96035-91-3.  

Pagès, P. (2004).  La Comissió de la Indústria de Guerra de Catalunya. En Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria. (pp. 1249 - 1258).  Editorial Crítica - S. ISBN: 84-8432-553-9.  

Pagès, P.  (2004).  La Fatarella: una insurrecció pagesa a la rereguarda catalana durant la guerra civil. En Homenatge al doctor Emili Giralt i Raventós (pp. 659 - 674).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2873-1.  

Pagès, P. (director) i altres (2004).  Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975). (pp. 1 - 366).  Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 884-370-5924-0.  

Sheridan (2004).  El crític. En Obra teatral (segle XVIII) traducció de l'anglès (pp. 17 - 103).  Arola Editors - N. ISBN: 84-96366-17-0.  

Tribó, G. (2004).  El primer tren del a comarca i l'impuls a la comercialització agrícola. En Col·laboració al llibre homenatge al Doctor Emili Giralt i Raventós. Estudis d'Història Agrària, 17. (pp. 928 - 937).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2873-1.  

Tribó, G. (2004).  L'expansió del regadiu: un impuls definitiu a la intensificació agrícola (finals del segle XVIII-1930). Demografia, agricultura i industrialització al Baix Llobregat. En Prat, N. i Tello, E. (coor.): El Baix Llobregat, història i actualitat ambiental d'un riu (pp. 172 - 193).  Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat - N. ISBN: 84-934002-0-3.  

Santacana, J. (2003).  Vers el segle XX: de la febre del vi a la mort de la vinya. En Història del Vendrell (pp. 197 - 214). ISBN: 84-96035-31-X.  

Santacana, J. (2003).  El Vendrell dels Hereus de la 'Victòria'. En Història del Vendrell (pp. 229 - 234). ISBN: 84-96035-31-X.  

Santacana, J.; Hernández, F.X. (2003).  El conocimiento del Medio Social y Cultural como área del Currículum de Educación Primaria. En Educación Primaria. Primer ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares. (pp. 93 - 145). ISBN: 84-8019-748-X.  

Santacana, J.; Íñiguez, D. (2003).  Les fosses d'Albinyana. Guerra Civil 1936-1939. En Col.lecció 'Llibres de Matricula' (pp. 1 - 87).  Ed. Raventós-Suau - N.

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2003).  Alberà. En Història. Ciències Socials. 4t ESO . ISBN: 84-661-0533-6.  

Sebastià, M. (2003).  L'Arquitectura de la Informació i el Disseny Curricular: Competitivitat i Discontinuïtat. En Bibliodoc: Anuari/Anuario del Col.legi Oficial de Bibliotecaris de Catalunya. (pp. 51 - 75.). ISBN: 84-86972-15-9.  

Sebastià, M.; Martínez-Carner, P.  (2003).  Criterios de Evaluación de la Interacción Indización/Recuperación de la Información en las Pasarelas Temáticas. En JOTRI 2003. II Jornadas de Tratamiento y Recuperación de la Información. Madrid, 8-9 de septiembre de 2003: Actas. (pp. 239 - 250). ISBN: 84-89315-33-7.  

Arqué, M. (2002).  Las fuentes documentales fotográficas en la didáctica de las Ciencias Sociales. En Actas de las Primeras Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología. (pp. 275 - 283). ISBN: 84-95933-06-3.  

Arqué, M.; Gómez, P.; Tribó, G. (2002).  Didàctica de la Història amb fonts primàries. En Arxius. Didàctica amb fonts d'arxius (pp. 83 - 116). ISBN: 84-88795-65-3.  

David Íñiguez (2002).  El Vesper de la Gloriosa. L'Aviació Republicana. En Camps d'aviació de la República durant la Guerra Civil al Penedès (pp. 11 - 238).  Llibres de matrícula - N.

Íñiguez, D.; Santacana, J. (dir. col.) (2002).  El Vesper de la Gloriosa. L'aviació republicana. En Col.lecció 'Llibres de Matricula' (pp. 1 - 236).  Ed. Raventós-Suau - N.

Prats, J., Santacana, J.  (2002).  Principios para la enseñanza de la Historia. En Enseñar Historia. Notas para una didáctica renovadora (pp. 1 - 33). ISBN: 84-95251-55-8.  

Rajadell, N.; Serrat, N. (2002).  A resoluçao de problemas: estratégia docente em espaços urbanos. En De la Torre, S.; Barrios, O.; et alt (2002), Curso de Formaçao para Educadores. Estrategias didaticas innovadoras. Sau Paulo: Madras Editora Ltda . ISBN: 85-7374-518-5.  

Revilla, V.; Santacana, J.  (2002).  Cacics, Indians i Propietaris. Calafell al segle XIX. En Llibres de la Matrícula (pp. 1 - 159).  Ed. Raventós-Suau - N.

Sánchez, J.; Zárate, A.; Santacana, J.; Zaragoza, G.  (2002).  Milenio. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. (pp. 1 - 271). ISBN: 84-348-8333-3.  

Santacana, J.  (2002).  L'ensenyament de la història i el living history. En Temps d'educació (pp. 53 - 67).

Santacana, J.  (2002).  Comuniquem bé el patrimoni històric i arqueològic?. En Jornades d'estudi del patrimoni del Baix Llobregat (pp. 3 - 5).

Sebastià, M. (2002).  Agentes Inteligentes y recuperación de la información: ¿tecnología o función?. En JOTRI 2002: I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de la Información. (pp. 133 - 141). ISBN: 84-9705-199-8.  

Benejam, P.; González, I.; Hernández, F.X. (2001).  IBER.Didactica de las Ciencias Sociales Geografia e Historia. Yacimientos arqueológicos en la sierra de Atapuerca. En IBER.Graó Eduación. (pp. 5 - 126). ISBN: 1133-9810.  

Martín, E.; Santacana, J. (2001).  Sants i Mals Esperits. Manuscrit d'un rector del Barroc. En Llibres de la Matrícula (pp. 1 - 131).  Ed. Raventós-Suau - N.

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2001).  Ciències Socials. Geografia i Història. Segon Cicle. Comunitat Valenciana. En Ed. S.M (pp. 1 - 240).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2001).  Ciencias sociales. Geografia e Historia 2. ESO (Navarra). En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2001).  Ciencias sociales. Geografia e Historia 2. ESO (Galícia). En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2001).  Ciencias sociales. Geografia e Historia 2. ESO (Asturias). En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2001).  Ciencias sociales. Geografia e Historia 2. ESO (País Vasco). En Ed. S.M. (pp. 1 - 272).

Santacana, J. et al. (2001).  Manual del educador. Recursos y técnicas para la formación en el siglo XXI. En Ed. Parramón .

Sebastià, M.; Martínez-Carner, P. (2001).  La Ignorancia del aprendizaje en la arquitectura de la información: Indicadores de calidad en los sistemas de formación y de autoaprendizaje virtual y multimedia. En Memoria de Investigación de ArsMagna, presentada al finalizar el proyecto financiado por la Universitat de Barcelona sobre: Tutoriales. (pp. 37 p.).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Asturias 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Aragon 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Navarra 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Murcia 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Extremadura 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Castilla-León 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Comunidad de Madrid 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Castilla La Mancha 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias Sociales. Recursos didácticos. Xeografía e Historia Primer Ciclo de ESO. Galícia. En Ed. S.M. (pp. 1 - 225).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias Sociales. Recursos didácticos. Xeografía e Historia Primer Ciclo de ESO. General. En Ed. S.M. (pp. 1 - 225).

Sánchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias Sociales. Recursos didácticos. Geografía e Historia Primer Ciclo de ESO. Comunitat Valenciana. En Ed. S.M. (pp. 1 - 225).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Cantabria 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Andalucia 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Sanchez, J.; Santacana, J.; Zaragoza, G.; Zárate, A. (2000).  Ciencias sociales. Geografía e Historia. Tacande 1º ESO. En Ed. S.M (pp. 1 - 272).

Santacana, J. (2000).  Petita Historia de Calafell. En Editorial Mediterrània S.L. (pp. 1 - 16).

Santacana, J.; Montoliu, M. (2000).  Els anys grisos (1939-1959). Entre la por i l'estraperlo. En Col.lecció 'Llibres de Matricula' (pp. 1 - 87).  Ed. Raventós-Suau - N.

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Comunidad Valenciana. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Tacande. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Andalucía. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciències Socials. Secundaria. Primer ciclo. Comunitat Valenciana. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Asturias. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Castilla León. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Extremadura. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Madrid. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Cantabria. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo.Galicia. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (2000).  Historia. Ciencias Sociales. Secundaria. Primer ciclo. Navarra. En Ediciones S.M (pp. 1 - 319).

Santacana, J.; Zaragoza, G., (2000).  Mil·lenni. Ciències socials. Historia. Educació Secundària Obligatòria. Crèdits comuns. De la tribu a la ciutat. En Edicions Cruïlla Libro de texto (pp. 1 - 115).

Santacana, J.; Zaragoza, G., (2000).  Mil·lenni. Ciències socials. Historia. Educació Secundària Obligatòria. Crèdits comuns. De serfs a ciutadans. En Edicions Cruïlla Libro de texto (pp. 1 - 115).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (Pseudonimo: Mariona Cervera/Gemma Zubiarre) (2000).  2º Cicle Ciències Socials. Historia. Secundaria. Quadern d'activitats. En Ed. Baula (pp. 231).

Santacana, J.; Zaragoza, G. (Pseudonimo: Mariona Cervera/Gemma Zubiarre) (2000).  2º Cicle Ciències Socials. Historia. Secundaria. Solucionari del Quadern d'Activitats. En Ed. Baula (pp. 231).

Santacana, J.; Zaragoza, G., Sánchez, J., Zárate, A., (2000).  Mil·lenni. Cienciès socials. Geografia i historia. Educació Secundària Obligatòria. Crèdits comuns. En Edicions Cruïlla (pp. 1 - 120).

Sebastià, M. (2000).  Ecología de la Información: ¿Nuevas Competencias, nueva ideología profesional?. En FESABID. VII Jornadas Españolas de Documentación: La Gestión del Conocimiento:retos y soluciones de profesionales de información. Bilbao, 19-21 de octubre de 2001 (pp. 69 - 79). ISBN: 84-7585-914-4.  

Sospedra-Roca, Rafael; Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier (2022).  Guia didáctica de la batalla de l'Ebre. Història, memòria y patrimoni. En Guia didáctica de la batalla de l'Ebre. Història, memòria y patrimoni. (pp. 1 - 200).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0884-5.  

Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier; Sospedra-Roca, Rafael (2022).  La batalla de l'Ebre, espai i temps. En Roca, Rafael; Hernàndez-Cardona; Francesc Xavier (ed). Guia didáctica de la batalla de l'Ebre. Història, memòria y patrimoni. (pp. 7 - 22).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0884-5.  

Sospedra-Roca, Rafael; Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier; Hernàndez-Pongiluppi, Mar; Íñiguez-Gràcia, David (2022).  Paisatges i patrimoni de la batalla de l'Ebre. En Roca, Rafael; Hernàndez-Cardona; Francesc Xavier (ed). Guia didáctica de la batalla de l'Ebre. Història, memòria y patrimoni. (pp. 43 - 183).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0884-5.  

Sospedra-Roca; Rafael; Hernàndez-Cardona, Francesc Xavier (2022).  Descoberta d'una batalla. En Guia didáctica de la batalla de l'Ebre. Història, memòria i patrimoni (pp. 5-6 - 200).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0884-5.  

Besolí, A.; Austin, R.; Hunter, W.J. (2021).  Blended and Online Collaborative Learning for Citizenship in Catalonia, Spain. En Hunter, W.J.; Austin, R. (2021). Blended and Online Learning for Global Citizenship: New Technologies and Opportunities for Intercultural Education (pp. 151 - 172).  Routledge - S. ISBN: 978-0-367-40821-3.  

Hernàndez-Cardona, FX; Sospedra-Roca, R. (2021).  Iconografía didáctica, recreación y museografía. En Recreación histórica y didáctica del patrimonio. Nuevos horizontes para un cambio de modelo en la difusión del pasado (pp. 145 - 174).  Editorial Trea - S. ISBN: 978-84-18105-64-7.  https://www.trea.es/books/recreacion-historica-y-didactica-del-patrimonio-nuevos-horizontes-para-un-cambio-de-modelo-en-la-difusion-del-pasado

Hernàndez, F.X. (2021).  Les armes de foc a Catalunya. Manufactura i industria. En Les armes de foc a Catalunya. Manufactura i industria. (pp. 1 - 197).  Rafael Dalmau editor - N. ISBN: 978-84-232-0867-8.  

Hernàndez, F.X. (2021).  Catalunya. Batalles que van fer història. (pp. 7 - 186).  Farell, editors i dissenyadors - N.

Romeo, M.; Yepes Baldó; M., Burset, S.; González Argüello, M. V.; Gustems, V; Bosch, E.; Calderón, C.; Martín, C.; Besolí, A. (2021).  Facilitant l'adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva. Informe final (2017-2021). 2017PID-UB/033. . http://hdl.handle.net/2445/177931

Rubio-Campillo, X. (2021).  Territorio inexplorado: videojuegos, arqueología y el estudio del pasado. En Patrimonio Digital. Métodos computacionales y medios interactivos para estudiar y divulgar el patrimonio cultural (pp. 175 - 186).  Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) - S. ISBN: 978-607-539-597-5.  

Rubio-Campillo, X.; Coto-Sarmiento, M. (2022).  New approaches to old questions: the exploration of large-scale trade dynamics using hypothesis-testing frameworks. En Simulating Roman Economies: Theories, Methods, and Computational Models (pp. 167 - 195).  Oxford University Press - S. ISBN: 9780191948695.  publicació online (https://doi.org/10.1093/oso/9780192857828.003.0006)

González-Sanz, Myriam (2021).  En defensa de los educadores de museos y el poder de las palabras. .https://www.elmuseotransformador.org/en-defensa-de-los-educadores-de-museos-y-el-poder-de-las-palabras/

Yepes Baldó, M.; Romeo, M.; Burset Burillo, S.; González Argüello, M. A,; Martín Piñol, C. (2021).  El practicum en remoto y el aprendizaje autónomo. En Avances en Ciencias de la Educación (pp. 228 - 228).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-1377-850-1.  

Hernàndez-Cardona, F.X. (2021).  La didàctica de la història i la geografia de Catalunya i la formació de mestres. En Pons, J.M. (coordinador): Didàctica, història, cooperació i justícia social. Reconeixement al doctor Antoni Gavaldà (pp. 71 - 76).  Servei de publicacions URV - N. ISBN: 978-84-8424-947-4.  

Rubio-Campillo, X. (2021).  ¿Cómo funciona esto de la interdisciplinariedad? Una experiencia desde la arqueología computacional. En Arqueología e interdisciplinariedad. La microhistoria de una revolución en la arqueología española (1970-2020 (pp. 295 - 300).  Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-386-5.  

Gustems, J.; Calderon, C.; Calderon, D.; Burset, S. (2021).  Phubbing y malestar psicológico: relación entre adicción a los móviles y la presencia de somatiozación, ansiedad y depresión en universitarios. En Actas del VII Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud (pp. 22 - 22). ISBN: 978-84-09-35494-8.  

Feliu-Torruella, M; Jiménez Torregrossa, L. (2021).  L'escola republicana. En 90 anys de la Segona República .  Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 978-84-18986-41-3.  

Hernandez-Cardona, F.X.; Feliu-Torruella, M; Jiménez Torregrosa, L. (2021).  El potencial didàctic de la Guerra Civil Espanyola per desenvolupar una ciutadania crítica i compromesa. En Ciutadania compromesa i educació. Propostes per al foment de la memòria democràtica .  Universitat Rovira i Virgili - S. ISBN: 978-84-8424-961-0.  file:///C:/Users/mfeliu/Downloads/483-Book%20Manuscript-1123-1-10-20220302.pdf (http://10.17345/9788484249610)

Acosta López, A. (2020).  Entre el provecho y el olvido. Los voluntarios españoles en la Primera Guerra Mundial. En Aportaciones de los coloquios de Jóvenes Investigadores en Historia y Arqueología Militar. Nuevas Perspectivas (pp. 489 - 520).  Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar - N. ISBN: 978-84-09-26116-1.  

Acosta López, Alejandro (2020).  Aux Armes, étrangers. Organització i lluita dels republicans en els moviments guerrillers de la Resistència Francesa. En Els maquis. La resistència armada contra el franquisme (1936-1965) (pp. 39 - 65).  Edicions tres i quatre - S. ISBN: 978-84-17469-20-7.  

Acosta López, A.; Terzolli, M. (2020).  La Légion étrangère française, 1914-1945: réalités sociales et changements militaires dans un monde en guerre. En Aportaciones de los coloquios de Jóvenes Investigadores en Historia y Arqueología Militar. Nuevas Perspectivas (pp. 629 - 652).  Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar - N. ISBN: 978-84-09-26116-1.  

Bosch, E. (2020).  Sense paraules: sis tallers amb àlbums sense mots per a totes les edats. .  Associació de Mestres Rosa Sensat - S. ISBN: 978-84-120096-8-2.  

Burset, S.; Castell, J.; Fuentes, C.; Martínez, T.; Torres, A. (2020).  Repercusiones temporales en la formación inicial del profesorado: una aproximación reflexiva desde las ciencias sociales y las artes visuales. En Gestión del tiempo en Educación Superior. Prácticas de eficiencia y procrastinación. (pp. 41 - 54).  Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-91-68352-0.  

Feliu-Torruella, M; González-Marcén, P; Masriera-Esquerra, C. (2020).  Heritage Education from the Ground: Historic Schools, Cultural Diversity, and Sense of Belonging in Barcelona. En Heritage discourses in Europe. Responding to migration, mobility and cultural identities in the twenty-first century .  ARC Humanities Press. The Worldwide Medieval Network. The University Press at Kalamazoo - N. ISBN: 9781641892025 .  

Feliu-Torruella, M.; Hernàndez-Cardona, F.X. (2020).  The spanish civil war in the classrooms: working for citizenship education. En Algarra, E.; Cuenca-López, J.M.: Handbook of research on citizenshio anh heritage education (pp. 430 - 450).  IGI Global - S. ISBN: 9781799819783 .  

Feliu-Torruella, M; Jiménez-Torregrosa, L. (2020).  Quin és el nostre entorn? Canvis en el l'ensenyament- aprenentatge dels models espacials. En Lleixà, T. Bozu, Z; Aneas, A.(eds) (2020) Educacio 2020-2022. Reptes, tendencies i compromisos. .http://www.ub.edu/ire/novetat-editorial-educacio-2020-2022-reptes-tendencies-i-compromisos-2/

Font-Company, E. (2020).  Reclam, un proyecto mural participativo. Fase 1: el muro, vehículo de comunicación e interacción. En Visiones Urbanas (pp. 769 - 778).  Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid - N. ISBN: 978-84-09-26948-8.  https://www.ucm.es/arteyciudad/publicaciones2020

Gustems, J.; Navarro, M.; Burset, S.; Martín, C. (2020).  Creatividad y trabajo por proyectos en la educación artística y musical. En T. Lleixà, Z. Bozu y A. Aeneas (Coords.) Educación 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos. (pp. 79 - 84).  IRE-UB (Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona) - S. ISBN: ISBN: 978-84-09-2.  

Hernàndez, F.X. (2020).  L'Exèrcit de catalunya 1936-37; l'escola de guerra de pins del vallès; la comissió d'indústries de guerra. En Societat d'estudis militars. escola d'estiu 2020 (pp. 5 - 13).  Societat d'Estudis Militars - N. ISBN: 978-84-09-25030-1.  

Mauri, T.; Onrubia, J.; Colomina, R.; Sayós, R.; Ginesta, A.; Arús, E. (2020).  Formar maestros y maestras para transformar la escuela: colaboración universidad-escuela en el prácticum de maestros. En Lleixà, T., Bozu, Z. y Aneas, A. (eds.) (2020). Educación 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona: IRE-UB (pp. 123 - 128).  IRE - UB - S. ISBN: ISBN: 978-84-09-2.  http://www.ub.edu/ire/

Pagès, Pelai (2020).  Pròleg. Pere Vigués, el Bloc i el POUM de Terrassa. En Jan BRUGUERAS: Intel·lectuals i proletaris. Pere Vigués i el grup d' "Allà Baix" (1928-1937) (pp. 11 - 13).  Fundació Torre del Palau - N. ISBN: 978-84-120103-3-6.  

Pagès, Pelai (2020).  El militant heterodox. En Victor Alba,el cronista revoltat (pp. 21 - 25).  Editorial Afers - S. ISBN: 978-84-16260-80-5.  

Pagès, Pelai (director) (2020).  Els maquis. La resistència armada contra el franquisme (1936-1965). (pp. 1 - 226).  Editorial 3i4, S.L. - N. ISBN: 978-84-17469-20-7.  

Pelai Pagès (2020).  Pierre Broué, maestro de historiadores. En La revolución española 1931-1939, de Pierre Broué (pp. 5 - 11).  Libros Corrientes - N. ISBN: 9788412134353.  

Pelai Pagès (2020).  Andreu Nin. Vida, pensament i mort d'un heterodox. En Vides catalanes que han fet historia, Edicions 62. Barcelona, 2020. (pp. 755 - 761).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-297-7884-7.  

Revisió a cegues (2020).  El projecte Forces. El Foment de la recerca a Batxillerat des de la Universitat de Barcelona. En El projecte Forces. El Foment de la recerca a Batxillerat des de la Universitat de Barcelona .  Octaedro / ICE-UB - S.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Besolí, A.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Calderón, C. (2020).  Responsabilidad ética evaluada a partir de incidentes críticos. En Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2019 (pp. 298 - 303).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N.Libro de Capítulos (https://f754994f-0504-4a93-9739-4f78a65f4761.filesusr.com/ugd/d0a7a3_d5975de19a894d63b9707bca64076c03.pdf)

Rubio-Campillo, X. (2020).  Gameplay as Learning: The Use of Game Design to Explain Human Evolution. En Communicating the Past in the Digital Age: Proceedings of the International Conference on Digital Methods in Teaching and Learning in Archaeology (pp. 45 - 58).  Ubiquity Press - N.

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Besolí, A.; Calderón, C.; Martín, C. (2020).  Desarrollo de una herramienta autorreflexiva para la evaluación del trabajo en equipo en el prácticum. En 8th International Congress of Educational Sciences and Development. Libro de Capitulos (pp. 22 - 23).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-09-19786-6.  https://f754994f-0504-4a93-9739-4f78a65f4761.filesusr.com/ugd/d0a7a3_d5975de19a894d63b9707bca64076c03.pdf

Acosta López, A.; García-Oses, I.; Gracia Arnau, I.; Iturralde Valls, M.; Jurado Riba, V.; López Espinosa, A.; Moreno Muñoz, D.; Roig Sanz, D.; Solà Garcia, D. (2019).  Belle Époque, imperialisme i Gran Guerra. En Història, cultura i societat a l'època moderna i contemporània: una síntesi dels temps moderns (segles XV-XXI) (pp. 137 - 148).  Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-184-7.  

Acosta López, A.; García-Oses, I.; Gracia Arnau, I.; Iturralde Valls, M.; Jurado Riba, V.; López Espinosa, A.; Moreno Muñoz, D.; Roig Sanz, D.; Solà Garcia, D. (2019).  Societat i cultura a l'Europa de mitjan segle XIX. En Història, cultura i societat a l'època moderna i contemporània: una síntesi dels temps moderns (segles XV-XXI) (pp. 127 - 136).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-184-7.  

Acosta López, Alejandro (2019).  Los voluntarios españoles en la Gran Guerra (1914-1918): una aproximación preliminar a unas motivaciones poliédricas. En Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea (pp. 1797 - 1809).  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - N. ISBN: 978-84-17422-62-2.  https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/96278/1/XIV-Congreso-Asociacion-Historia-Contemporanea_00-1797-1809.pdf

Batalla, A. (2019).  Deporte, sociedad y educación ¿Cómo convertir un monstruo en nuestro aliado?. En Blazquez, D. y Fernández, R (dir) (2019). Transformar a través del deporte y el liderazgo. El modelo ISSOK. (pp. 23 - 32).  Inde - S. ISBN: 978-84-9729-384-6.  

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; Martín, C.;González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Calderón, C. (2019).  Responsabilidad ética evaluada a partir de incidentes críticos. En 7th International Congress of Educational Sciences and Development (2019) (pp. 165 - 165).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N.https://www.congresoeducacion.es/edu_web7/Libro%20de%20Actas%20Educacion%202019.pdf

Bosch, E.; Burset, S. (2019).  Álbumes y libros ilustrados: fuente de inspiración en la Educación Visual y Plástica. En Arte, Educación y Patrimonio en el siglo XXI (pp. 1110 - 1124).  Publicaciones de la Universidad de Extremadura - S. ISBN: 978-84-09-16330-4.  https://drive.google.com/file/d/1leRHnnXgN7FVJOhuIgMLufudZ8ljVo0z/view

Burch, J. (ed); Palahí, Ll. (ed); Hernández-Cardona, F.X.; Martínez, A.; Vieyra, G. (2019).  El Castell de la Trinitat. En El Castell de la Trinitat (pp. 1 - 56).  Universitat de Girona-Documenta Universitaria - S. ISBN: ISBN/ISSN: 978849.  Text visible PDF (https://www.documentauniversitaria.com/producte/el-castell-de-la-trinitat/)

Costa, G.; Sebares, G. (2019).  Història submergida. Tretze jaciments arqueològics sota l'aigua. .  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-17214-71-5.  https://www.angleeditorial.com/histria-submergida-779

Coto-Sarmiento, M.; Carrignon, S.; Rubio-Campillo, X.; Remesal-Rodríguez, J. (2019).  Simulando el aprendizaje: modelización basada en agentes para comprender la producción anfórica en el Imperio. En Remesal, J.; Revilla, V.; Martín-Arroyo, D.J.; Martín i Olievras, A. (Eds.) Paisajes productivos y redes comerciales en el Imperio Romano / Productive Landscapes and Trade Networks in the Roman Empire. Instrumenta 65. Barcelona. (pp. 201 - 214).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-9168-263-9.  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10341

Elgström, E.; Pujol, M.A.; Polo, M.; Arús, E.; Brugarolas, O. (2019).  Gestionar el tiempo en el aprendizaje y la enseñanza de la música. En La gestión del tiempo en la Educación (pp. 55 - 66).  Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions - S.

Gesalí Barrera, D.; Íñiguez Gracia, D. (2019).  Flyingboat. Imágenes de la Aeronáutica Naval en Barcelona. .  Fundación Enaire - N. ISBN: 978-84-95567-94-9.  

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2019).  Catalunya Any Zero. Crònica visual de la desfeta. (pp. 8 - 237).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-17214-78-4.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Íñiguez Gracia, D.; Gesalí Barrera, D.; Rubio-Campillo, X. (2019).  Arqueología, historia y didáctica de la aviación republicana en cataluña (2001-2018). En Pérez-Juez, A.; Morin, J.: Arqueología de la Guerra Civil y la Dictadura Española. La historia NO escrita (pp. 49 - 61).  BAR Publishing - N. ISBN: 9781407316956.  

Hernàndez Cardona, F.X.; Sospedra Roca, R.; Boj Cullell, I. (2019).  De las piedras a las personas. En Munilla, G. (ED): Musealizando las Protohistoria peninsular (pp. 207 - 216).  Ediciones y Publicaciones de la Universidad de Barcelona. - S. ISBN: 978-84-9168-275-2.  

Pagès, P. (2019).  Pròleg. Les memòries d'un mestre quan va fer de soldat. En Florenci Ollé i Riba: Front d'Aragó. 123 Brigada Mixta. Memòries d'un Mestre. (pp. 17 - 20).  Cossetània Edicions - S. ISBN: 978-84-9034-833-8.  

Pagès, P. (2019).  Pròleg: El moviment obrer en temps de revolució. En Santasusana, Marc: Episodis del moviment obrer als Països Catalans/2 (pp. 9 - 13).  Edicions del 1979 - N. ISBN: 978-84-947201-5-4.  

Pagès, P. (2019).  Cartas desde Moscú (1921-1930). En Andreu Nin: Cartas desde Moscú (1921-1930) (pp. 1 - 252).  El Perro Malo - N. ISBN: 978-84-948204-3-4.  

Pagès, P. (2019).  Prólogo. Anarquistas alemanes en la Barcelona de la guerra civil. En D. Nelles, H. Piotrowski, U. Linse, C. García: Antisfascistas alemanes en Barcelona (1933-1939) (pp. 15 - 20).  Virus Editorial - S. ISBN: 978-84-92559-98-5.  

Pagès, Pelai (2019).  Perseguint Andreu Nin. Inofrmes, telegrames i confidències de la policia espanyola. (pp. 1 - 166).  Editorial Base - S. ISBN: 978-84-17759-02-5.  

P. Pagès (2019).  Andreu Nin: Catalunya, la qüestió nacional i el dret d'autoderminació (1912-1935). En Andreu Nin: Catalunya, la qüestió nacional i el dret d'autoderminació (1912-1935) (pp. 1 - 222).  Editorial 3i4, S.L. - N. ISBN: 978-84-17469-05-4.  

Pujol, A.; Fernández-Götz. M.; Sala, R.; Padrós, C.; Ble, E.; Tamba, R.; Rubio-Campillo, X. (2019).  Archaeology of the Roman Civil Wars: The destruction of Puig Ciutat (Catalonia, Spain) and Caesar's campaign in Ilerda (49 BC). En Julius Caesar's Battle for Gaul. New Archaeological Perspectives. (pp. 227 - 240).  Oxbow Books Publishers, Oxford, UK - S. ISBN: 978-1-78925-050-3.  

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Gustems, J.; Besolí, A.; Bosch, E.; Calderón, C.; Robles, R. (2019).  Desarrollo de una herramienta autoevaluadora a partir de incidentes críticos en las prácticas externas. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2018. (pp. 375 - 382).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-09-13321-5.  https://www.congresoeducacion.es/edu_web7/LIBRO%20EDUCACION%202018.pdf

Alsina,P.; Kieling,M.;Fullana,N.; Robert,M. (2018).  Recursos para la tutoría y la docencia:redes,transferencia y relaciones internacionales en la facultad de educación. En Retos de la tutoría universitària: por una presencia efectiva en la formación de los maestros (pp. 103 - 114).  Universitat de Barcelona - S. ISBN: 977-84-9168-086-4.  

Arbonès Villaverde, Glòria; Silvestre Anglès, Sara (2018).  Filosofía para Niños en la formación del profesorado de secundaria: un cambio irreversible de la mirada. En García, F; Duthie, E. y Robles, R. (Ed.). Parecidos de familia. Propuestas actuales en Filosofía para Niños / Family ressemblances. Current proposals in Philosophy for Children. Madrid. Anaya. 2018. 614 p. (pp. 62 - 69).  Anaya - S.

Besolí, A; Romeo, M; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; Bosch, E.; Gustems, J.; Sánchez, L.; García, M. A.; Burset, S.; González, V. (2018).  Desarrollo de competencias profesionalizadoras a partir de un Massive Open Online Course (MOOC) en los estudios de Comunicación Audiovisual. En Nuevos desafíos en la enseñanza superior (pp. 47 - 52).  Educación Editora - N. ISBN: 978-84-15524-40-3.  

Bosch, E.; Burset, S.; Beltran, E. (2018).  «25 imperdibles»: Un control gamificado de lectura de libros ilustrados y exposición-juego». En APRAIZ, Amaia ARRIAGA e Idoia MARCELLÁN-BARAZE (coords.) (2018) Arte, Ilustración y Cultura Visual. Diálogos en torno a la mediación educativa crítica dentro y fuera de la escuela (pp. 139 - 145).  Publicaciones de la Universidad del País Vasco - S. ISBN: 978-84-9082-799-4.  http://congresoarteilustracion.org/es/ya-disponible-el-libro-con-los-resultados-de-la-iv-edicion-del-congreso/

Burset, S.; Bosch; E. (2018).  «Los otros y yo»­: Relato de una experiencia con futuros maestros. En APRAIZ, Amaia ARRIAGA e Idoia MARCELLÁN-BARAZE (coords.) Arte, Ilustración y Cultura Visual. Diálogos en torno a la mediación educativa crítica dentro y fuera de la escuela (pp. 153 - 158).  Publicaciones de la Universidad del País Vasco - S. ISBN: 978-84-9082-799-4.  http://congresoarteilustracion.org/es/ya-disponible-el-libro-con-los-resultados-de-la-iv-edicion-del-congreso/

Castell, J.; Torres, A. (2018).  Empoderamiento creativo para docentes de Visual y Plástica: El valor formativo del descubrimiento espacial como experiencia pedagógica transformadora. En Innovación educativa y formación docente (pp. 93 - 104).  Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-09-01392-0.  

Castell-Villanueva, J.; Martín-Piñol, C.; Calderón-Garrido,D. (2018).  La función tutorial online a lo largo del proceso educativo. En Retos de la tutoría universitaria. Por una presencia efectiva en la formación de los maestros. (pp. 49 - 60).  Ediciones UBe - N. ISBN: 978-84-9168-086-4.  

Dorio, I.; Molina, M.C.; Torra, F.; Gómez M.; Carreño, A.; Arús, E. (2018).  Los estudiantes de nuevo acceso y la utilidad de los sistemas de apoyo y orientación universitaria. En Investigación y práctica en la educación superior (pp. 205 - 210).  Educación Editora - N. ISBN: 978-84-15524-38-0.  

Elgström, E.; Oriola, S.; Arús, M.E. ; Calderón, D. (2018).  La Tutoría en la Formación Inicial del Maestro de Música. En Retos de la tutoría universitaria: por una presencia efectiva en la formación de maestros (pp. 71 - 81).  Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-086-4.  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08920

Feliu-Torruella; Maria (2018).  The Spanish Civil War in the classroom: From absence to didactic potential. En Public humanities and the Spanish Civil War. Connected and contested histories .  Palgrave Macmillan - S.

Feliu Torruella, Maria; Cózar Gutierrez, Ramón (2018).  Nuevos recursos TIC para la enseñanza de la historia en educación obligatoria. En La educación histórica ante el reto de las competencias. Métodos, recursos y enfoques de enseñanza .  Octaedro - S. ISBN: 978-84-17219-85-7.  

Francesc-Xavier Hernández Cardona; Mar Hernàndez Pongiluppi; Rafel Sospedra Roca; Maria Feliu torruella; David Íñiguez Gracia; Ann E. Wilson Daily (2018).  Ebre 1938. Imatges d'una batalla. (pp. 1 - 120).  Angle Editorial / Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 978-84-17214-51-7.  

González Vázquez, David; Riera Miralles, Ferran (2018).  Girona Terra Memorial. Espais de memòria i turisme a les comarques gironines. En Girona Terra Memorial. Espais de memòria i turisme a les comarques gironines .  Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona - N. ISBN: 978-84-09-06002-3.  https://premisg.costabrava.org/wp-content/uploads/2018/11/YvetteBarbaza_GironaTerraMemorial.pdf

Gustems, J.; Batalla, A.; Arús, M. E. (2018).  Música, gesto y movimiento. En J. Gustems (ed.) Música y Símbolo (pp. 100 - 111).  Publicacions Musicals Dinsic - N.

Gustems, J.; Burset, S.; Bosch, E. (2018).  Símbolo musical e imagen fija. En J. Gustems (ed.) Música y Símbolo (pp. 44 - 53).  Publicacions Musicals Dinsic - N.

Gustems, J; Burset, S; Martín, C. (2018).  Educación artística y musical para la educación del siglo XXI. En Educación 2018-2020. Retos, tendencias y compromisos. (pp. 51 - 57).  IRE - UB - S. ISBN: 978-84-09-02933-4.  L'Institut de Recerca en Educació (IRE), de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, presenta Educació 2018-2020. Reptes, tendències i c (http://www.ub.edu/ire/wp-content/uploads/2018/06/IRE-UB_Educacio_2018-2020_CAT.pdf)

Íñiguez, D.; Gesalí, D. (2018).  Los aviadores soviéticos en la Guerra Civil. En Volosyuk, O. (dir.): España y Rusia. Dplomacia y Diálogo de Culturas. Tres siglos de relaciones (pp. 724 - 727).  Indrik - N. ISBN: 978-5-91674-528-3.  

Pagès, Pelai (2018).  La repercusión de la revolución rusa en el anarquismo de Barcelona. En Daniel López del Rincón (ed.): Arte en guerra. Barcelona, capital del arte de vanguardia (1914-1918) (pp. 45 - 64).  Siníndice editorial - N. ISBN: 978-84-17235-21-5.  

Pagès, Pelai (2018).  Les lleis repressives del franquisme des d'una perspectiva històrica. En La memòria democràtica a la Comunitat Valenciana. Estat de la qüestió (pp. 25 - 39).  Publicacions de la Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-16724-84-0.  

Pagès, Pelai (2018).  La transición democrática a través del humor gráfico. Las interpretaciones de el Perich en La Vanguardia (1975-1977). En El humor y la cultura política en la España contemporánea (pp. 213 - 247).  Editorial Hacer - S. ISBN: 978-84-96913-49-3.  

Pagès, Pelai (2018).  Quina va ser la importància del retorn del president Josep Tarradellas a Catalunya el 23 d'octubre de 1977, tant per a Catalunya com per al conjunt de l'Estat espanyol?. En Memòria d'una determinació. 40è aniversari del retorn a Catalunya del president Josep Tarradellas. (pp. 137 - 139).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 978-84-9803-861-3.  

Rubio-Campillo, X. (2018).  El papel de la simulación en la arqueología actual. En Arqueología Computacional: nuevos enfoques para la documentación, análisis y difusión del patrimonio cultural (pp. 51 - 58).  CONACYT - N. ISBN: 978-607-539-027-7.  

Rubio-Campillo, X.; Bermúdez Lorenzo, J.M.; Montanier, J.M.; Moros Díaz, J.; Pérez González, J.; Rull Fort, G.; Remesal Rodríguez, J. (2018).  Provincias, sellos e hipótesis nulas: la identificación de rutas de comercio a través de medidas de distancia cultural. En Remesal Rodríguez, J., Revilla Calvo, V., Bermúdez Lorenzo, J.M. (Eds.) Cuantificar las economías antiguas: Problemas y métodos. Quantifying Ancient Economies: Problems and Methodologies. Col·lecció Instrumenta (pp. 233 - 246).  Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-107-6.  

Torres, A. ; Castell, J. (2018).  Dos miradas creativas: el espacio como elemento educativo. En I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-17729-75-2.  http://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/978-84-17729-75-2-resena.pdf

Torres, A. ; Castell, J. (2018).  Propuestas educativas en torno al descubrimiento espacial dirigidas a docentes de Educación Infantil y Primaria. En I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-17729-75-2.  Reseña (http://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/978-84-17729-75-2-resena.pdf)

Torres, A. ; Castell, J.; Martín-Piñol, C. (2018).  La singularidad de las tutorías en la formación de la expresión plástica. En Retos de la tutoría universitaria. Por una presencia efectiva en la formación de los maestros. (pp. 83 - 93).  Ediciones UBe - N. ISBN: 978-84-9168-086-4.  

Torres, A.; Castell, J.; Pradell, E.; Portela, A.; Penedes, Christian, Martín, A.; Arias, M. (2018).  Una experiencia metacompetencial en un contexto artístico para el empoderamiento personal y profesional de docentes de educación infantil y primaria. En Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora (pp. 776 - 790).  Ediciones Octaedro, S.L. - S. ISBN: 978-84-17219-78-9.  

Torres, A.; Castell, J.; Pradell, E.; Portela, A.; Penedès, C.; Martín, A.; Arias, M. (2018).  Una experiencia metacompetencial en un contexto artístico para el empoderamiento personal y profesional de docentes de educación Infantil y Primaria. En INNOVAGOGÍA 2018. IV Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 20, 21 y 22 de marzo de 2018 (pp. 86 - 87).  AFOE - N. ISBN: 978-84-09-00794-3.  http://hdl.handle.net/10433/5642

Arús, E. (2017).  Testimonio. En La Música en la Educación Infantil. Manual de formación de profesorado. .  Dairea Ediciones - S.

Arús, E. (2017).  The emotional impact of 'musique corporelle' as an educational guide. En Pédagogie, art et science : l'apprentissage par et pour la musique Actes du congrès de l'Institut Jaques-Dalcroze, 2015 (pp. 4 - 6).  Genève, HEM/Droz - N.

Arús, E. (2017).  Education through music- Another way of teaching. En Internationale Perspektiven zur Musik Ausbildung in Europa (pp. 139 - 154).  Universitätsverlag Postdam - N. ISBN: 978-3-86956-378-7.  

Bosch, E. (2017).  Wordless Picturebooks. En Routledge Companion to Picturebooks (pp. 191 - 200).  Routledge, Taylor & Francis - S.

Bosch, E. (2017).  If you haven't seen it before, you can't see it: Intericonicity in Wordless Picturebooks and Comics. En 6th International Conference «European Network of Picturebook Research. Home and Lives Spaces in Picturebooks from the 1950's to the Present (pp. 21).  Università degli Studi di Padova - N.

Bosch; E.; Burset, S. (2017).  Álbumes ilustrados: fuente de inspiración en la educación visual y plástica. En Actas del VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. Arte, Educación y Patrimonio en el siglo XXI. (pp. 170 - 171).  Universidad de Extremadura - S. ISBN: 978-8416989-72-0.  http://www.academia.edu/34856902/VI_Congreso_InternaCIonal_de_eduCaCI%C3%B3n_art%C3%ADstICa_y_VIsual

Bosch, E.; Duran, T.; Beltran, E. (2017).  Intervencions gràfiques en els codis de barres en llibres il·lustrats per a infants i joves: creacions de poesia visual?. En De poesia: arxius, poètiques i recepcions (pp. 173 - 181).  PPU - Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-4127-0.  

Calderón, D.; Burset, S.; Martín, C.; Gustems, J. (2017).  Los proyectos artísticos: un Puente entre Chile y Barcelona. Libro de Actas. Décima Conferencia Internacional Encuentros Barcelona 2016. En Libro de Actas. Décima Conferencia Internacional Encuentros Barcelona 2016 (pp. 140 - 140).  Encuentros, Barcelona - S. ISBN: 978-84-16989-51-5.  

Carrignon, S.; Rubio-Campillo, X.; Montanier, J.M. (2017).  Theory-building of social change using computer simulation. En The Roman Economy: New Perspectives (pp. 149 - 166).  Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-4150-8.  

Serveis, Tècniques o Instrumental

Assessorament a museus,municipis i institucions públiques sobre aspectes depatrimoni, didàctica, museïtzació, etc.

Producció de mòduls interactius antivandàlics en diferents espais històricsi arqueològics

Assessorament en la publiació de materials didàctics de diferents museus i altes espais dedicats a la difusió del patrimoni

Assessorament per a l'elaboració de projectes museològics i museogràfics en diferents museus de Catalunya i Espanya

Elaboració de propostes de creació d'entorns virtuals aplicats a l'àmbit dels museus

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Myriam Gonzalez-Sanz (2022).  Aprender y educar a través del arte. Un análisis de la aplicación de las Visual Thinking Strategies en el Museo Picasso de Barcelona desde la perspectiva de todos los agentes participantes. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  https://www.tdx.cat/handle/10803/674656

Mercè Fernandez Santín  (2022).  Reggio Emilia, dues aplicacions a l'educació infantil: d'eina per a desenvolupar pensament crític a punt d'unió entre escoles i museus per educar als infants en patrimoni. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Andrew McLean (2022).  A Connecting Sea? Modelling Economic Cohesion in the Roman Adriatic. University of Edinburgh. Tesi Doctoral. . 

James Page (2022).  From the Adriatic to the Alps: An Examination of Inland Trade in Northern Italy Between the First Century BC and Fifth Century AD. University of Edinburgh. Tesi Doctoral. . 

Stefano Bordoni (2022).  Medieval Masonry Techniques in the Apennine Region. University of Edinburgh. Tesi Doctoral. . 

Alejandro Acosta López (2021).  Los voluntarios españoles en la legión extranjera francesa durante la Primera Guerra Mundial. Universitat de Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Ann. E. Wilson Daily  (2021).  A compendium of publications base on multilevel and mixed method analyses on student perceptions of their social realities: the role of curriculum and teaching strategies. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Silvestre Anglès, Sara (2020).  'Have you ever wondered...?' A CLIL approach to teaching Philosophy in secondary school. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Trallero Sans, Irene (2020).  Lilith, reconstruint un mite. Proposta didàctica per treballar amb perspectiva de gènere a 4t d'ESO. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Herrera i Roríguez, Omar (2020).  Pedagogia del Tabú: El cinema i la mort a l'aula. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pachón, Sergi (2020).  La Transinnovació: una innovació pedagògica sobre els feminismes i les teories queer. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Roca Tomàs, Gerard  (2020).  La gamificació: una alternativa didàctica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Alegre i Baraldés, Clara  (2020).  El Projecte Taller. Un projecte motivador per a alumnat conductual de l'Institut El Sui. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Hernández Álvarez, Adriana (2020).  Ens construïm per deconstruir-nos. L'anàlisi de la masculinitat hegemònica i el seu desenvolupament a l'adolescència. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Meledandri, Arianna  (2020).  Foto-filosofía, un antídoto contra la exclusión escolar. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Hayley Schwartz (2020).  Utilizing Geographical Textual Analysis to study the Evolution of Archaeological Thinking. University of Edinburgh. Tesi de Masters. . 

John Sheffer (2020).  Roundhouses in Reality: Identifying and Predicting the Distribution of Bronze Age Roundhouses on the Isle of Arran. University of Edinburgh. Tesi de Masters. . 

David González Vazquez (2019).  El trinomi dels espais de memòria a Catalunya: Patrimoni, museus i turisme com a elements de difusió didàctica. . Tesi Doctoral. . 

Cynthia Luz Burgueño  (2019).  Clases laboriosas, clases peligrosas. Movimiento obrero, franquismo y transición en la Gran Barcelona. Universitat de Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Júlia Castell Villanueva  (2019).  Educación abierta y recursos educativos en los sitios web de los Museos en España (2012-2018). Universitat de Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Nerea Ardébol (2019).  Museografia didàctica al poble vell de Belchite. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Àlvaro Yegros (2019).  Museografia didàctica al Garraf. La cova de can Sadurní de Begues. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Torres i Garcia, David (2019).  La violència a l'Aula. Propostes per a prevenir la violència i per a aprendre a dominar l'agressivitat natural des de l'àmbit de la Filosofia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

González Espiña, Adriana (2019).  Aprender a escuchar. Un proyecto de asignatura de Formación Intercultural para el Máster de Formación del profesorado. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carreño, Pau (2019).  El quadern d'avaluació. Una proposta d'avaluació formativa a batxillerat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cruells Sangrés, Alba (2019).  Projecte d'Innovació Docent Reaccion@. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Tremoleda Ruiz, Tura (2019).  Rap feminista contra el masclisme a l'aula. Proposta d'assignatura per a quart d'ESO. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pedret Martínez, Núria (2019).  Per una educació lliure de discriminació: parlem de dones a Filosofia i Ciutadania. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Vilarrubias Basas, Bernat (2019).  (Des)Motivació per fer filosofia. Proposta educativa per estimular l'interès envers les pràctiques i temàtiques filosòfiques a les aules catalanes. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Simon Carrignon (2019).  Content-dependent biases in social learning strategies: A multiscale approach. Universitat Pompeu Fabra. Tesi Doctoral. . 

Audrey Scardina (2019).  Ecclesiastical Architecture and Settlement in Byzantine Lycia. University of Edinburgh. Tesi Doctoral. . 

Fernanda Elyse Borges de Araujo Gugik (2018).  La satisfación de las necesidades psicológicas básicas hacia el ejercicio (SNPBE) en la infancia como indicador de la SNPBE en la adultez. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ivan Marzolla (2018).  Brain City App. una herramienta para conocer y salvaguardar la cultura. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Molist Funollet, Montserrat (2018).  Aprèn a programar, aprèn a pensar. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Castellà Sanjosé, Ricard (2018).  Avaluar per donar sentit. Introducció a l'aula del dossier d'aprenentatge per afavorir el canvi en l'avaluació. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Fernàndez Jiménez, Cristina (2018).  La necessitat d'eixamplar els punts de mira al pensar sobre la noció d'autoritat docent. Una proposta per a incorporar la perspectiva de gènere en la formació del professorat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Trassierra Abad, Rosa Maria (2018).  Pedagogia FM. La ràdio com a eina educativa. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Isabel Boj Cullell  (2017).  Els tallers d'història i arqueologia en l'ensenyament primari a Catalunya. Avaluació de la seva aplicació al període 1990-2015. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva Poblador Relancio (2017).  Els tallers d'història de l'art en l'educació infantil a Catalunya (2002-2016). El paper de les empreses de serveis culturals. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Lorena Jiménez Torregrosa  (2017).  Prehistòria, educació infantil i desenvolupament cognitiu. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sergi Rosés Cordovilla (2017).  Els revolucionaris marxistes a l'Espanya dels anys 30. Universitat de Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Gonzalo Berger (2017).  Les milícies antifeixistes de Catalunya (21 juliol-31 desembre 1936). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Miguel Ángel Lira (2017).  Percepción educativa y actitud hacia la disciplina del judo como recurso didáctico en la etapa de Educación Primaria. Mejora vinculada a una propuesta formativa basada en modelos alternativos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Albert García (2017).  La torre de Benviure de Sant Boi de Llobregat: proposta d'un espai audiovisual. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Álvaro Díez (2017).  Un nuevo concepto de visitas guiadas para las nuevas galerías de los Uffizi. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Silvestre Anglès, Sara (2016).  Concepcions de filosofia i educació del professorat de Filosofia de Secundària en formació (en procés). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ble, E. (2016).  Guerra y conflicto en el nordeste de hispania durante el período romano republicano (218-45 a.C.). la presencia del ejército romano a partir de sus evidencias arqueológicas metálicas. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Tamba, Robert (2016).  From archaeological prospection to communication using learning theory. Multi-variable maping and 3d representations in archaeology and built heritage. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sebares Valle, Gemma (2016).  Avaluació del procés de socialització dels jaciments de la sierra de atapuerca al museo de la evolución humana de burgos. Universitat Rovira i Virgili. Tesi Doctoral. . 

Gustavo Nieto Barbero (2016).  Análisis de la práctica educativa con SIG en la enseñanza de la Geografía de la educación secundaria. Un estudio de caso en Baden-Württemberg, Alemania. . Tesi Doctoral. . 

Juan José Hervías Beorlegui  (2016).  Interpretación del patrimonio a través del análisis de las técnicas usadas en el museo de Jamtli. . Tesi Doctoral. . 

Maria Dolores Pons Roselló (2016).  Aportaciones de la estimulación musical en niños y niñas de 2 a 3 años, con la colaboración de los padres, al proceso de adquisición de las conductas sociales y actitudinales: estudio de caso. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Nieves Carpena Mendez (2016).  Los materiales didácticos para escolares de educación infantil en los museos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

Gallardo Llavero, Miguel Ángel (2016).  Classcraft: Una proposta educativa d'innovació. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

González Caldito, Joan Carles (2016).  L'Entorn de l'alumne sota investigació. Un proposta innovadora de l'enfocament globalitzador i interdisciplinari. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Grau Bertran, Agnès (2016).  Proposta didàctica per Cultura i Valors Ètics. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Martí Pampalona, Núria (2016).  L'Educació interdisciplinària. Una alternativa a l'ensenyament de les humanitats a l'educació secundària. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Martínez Bravo, Gemma (2016).  La Diversitat d'estratègies, recursos i agrupacions: una proposta metodològica per a superar el problema de l'apatia a l'aula. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Medina Artigas, Albert (2016).  Filosofia 3/18 a l'assignatura de cultura i valors ètics. Proposta per millorar la participació de l'alumnat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sánchez Vilar, Gerard (2016).  El Treball cooperatiu. Un trencament amb l'educació tradicional des de la docència. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Tubert Casals, Paula (2016).  Llenguatge, pensament i educació: La importància de la competència lingüística en l'educació secundària. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Eva Diéguez (2016).  La Farigola de Vallcarca: digitalització i ús didàctic del patrimoni a l'escola. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Mateu Lucas (2016).  L'Art en joc. Una proposta didàctica pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Joana Muñoz  (2016).  La inclusió social als museus. Comparativa entre la plataforma Apropa Cultura i la gestió en l'àmbit social de l'àrea educativa del Museu Thyssen-Bornemisza. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Judit Santamaría (2016).  EducaPLANTA. Projecte educatiu per al projecte museístic PLANTA de la Fundació Sorigué. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Clara Silvestre  (2016).  Espais pintats. Projecte de senyalització per a la posada en valor del patrimoni artístic. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

María Sanchez (2016).  Proposta interactiva per al Museu del Disseny. Una proposta especialment pensada per al públic invident. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Daniela Ruz (2016).  Propuesta educativa para el patrimonio de memoria en Santiago de Chile. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Àlex Rebollo (2016).  Punt de paisatge. La Conca de Barberà. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Andreu Minoves (2016).  Les Adoberies de Vic. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Emma Bosch (2015).  Estudio del álbum sin palabras. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/297430

García Pérez, Ascensión (2015).  Hacia un currículum postmoderno: la educación artística y los proyectos educativos. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

Casanova López, Ana (2015).  Docente y alumnado: cómo perciben la experiencia educativa en el museo. Universitat de Murcia. Tesi de Masters. . 

Estivill Casas, Adrià (2015).  La pràctica reflexiva com a actitud docent. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Navarro Miró, Alexandra (2015).  Pensar el gènere per ampliar horitzons. Una proposta educativa amb perspectiva de gènere per l'assignatura d'Educació per la ciutadania i drets humans. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Otton Roger, Lorena (2015).  El análisis y la expresión artística como recurso pedagógico para la asignatura de historia de la filosofía. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Perez del Cerro, Eva (2015).  Controvèrsies entre autors. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Piñol Villanueva, Marina (2015).  Filosofia, literatura i cinema: una nova manera de pensar la classe de filosofia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sobregués Pedro, Laura  (2015).  L'adquisició dels continguts metodològics com a principi transversal en l'aprenentatge filosòfic. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Villaescusa Bermudo, Miguel (2015).  Los proyectos de trabajo interdisciplinares en filosofía. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Meritxell Lleal Pera (2014).  Perspectiva educativa dels projectes de treball. El camí de la utopia a la realitat. . Treball de Grau. . 

Tamara López Casado (2014).  Crida ben fort: ara ja estem preparats per escoltar-te. L’abús sexual infantil: un problema de tots. . Treball de Grau. . 

Adriana Moliner Vidal (2014).  Anàlisi de recursos educatius de museus per a famílies i nens de 0 a 6 anys. Proposta d’arxiu i activitats educatives a través de contes il•lustrats i curts d’animació contemporanis per a famílies i nens de 0 a 6 anys al centre de cultura contemporània de Barcelona. . Treball de Grau. . 

Meritxell Muñoz González (2014).  La inclusió d’infants amb autisme a les aules ordinàries. . Treball de Grau. . 

Yaiza Peralta Sotoca (2014).  L’expressió musical com a instrument d’aprenentatge. . Treball de Grau. . 

Sheila Rodriguez Trigo (2014).  Resposta educativa en infants amb necessitats educatives especials. . Treball de Grau. . 

Sonia Sanchez Matillas (2014).  Anàlisi del projecte d’agrupament de nens sords en la modalitat oral a un centre ordinari. . Treball de Grau. . 

Irene Sobrino Sanchez (2014).  A 5.174 Km de la felicitat. El procés d’adaptació a una nova vida. . Treball de Grau. . 

Marc Vila i Amigó (2014).  El racó de mares i pares. . Treball de Grau. . 

Iris Calveras (2014).  La dansa a l’educació infantil. . Treball de Grau. . 

Jessica Caules Mesquida (2014).  Els animals mestres. El gos com a facilitador dels processos d’ensenyament aprenentatge de l’infant amb TDA-H. . Treball de Grau. . 

Sandra Comino Rodríguez (2014).  Little Eyes per a petites mans. . Treball de Grau. . 

Jessica Consuegra Estévez (2014).  Kinesiologia educativa: activem el cervell. . Treball de Grau. . 

Débora Corominas López (2014).  Les emocions, el motor de l’educació. . Treball de Grau. . 

Tania Expósito Marjalizo (2014).  Els infants mouen l’art. . Treball de Grau. . 

María del Amor Zubiaur Beguiristain (2014).  El material didáctico para escolares en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: un estudio en Educación Secundaria. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

López Velasco, Antonio (2014).  Metodología creativa para el desarrollo de la expresión y la creatividad en Educación Primaria. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

María del Amor Zubiaur Beguiristain (2014).  El material didáctico para escolares en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: un estudio en Educación Secundaria. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

Marta López Marin (2014).  El museo como contexto de aprendizaje en Educación Infantil. Universitat de Murcia . Tesi de Masters. . 

Alarcon Moya, Teodoro (2014).  Metodología innovadora en Historia de la Filosofía: creación de un videojuego sobre Platón. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cianfanelli, Giuditta (2014).  Interacciones entre la teoría y la práctica experimentadas en el Màster de Formación del Profesorado. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Fernandez Moran, Francisco (2014).  Propuesta para trabajar a Marx a través de una comunidad de aprendizaje. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Guida Forneas, Martin (2014).  Motivación, significatividad y experimentación práctica. Una alternativa al enfoque tradicional de la educación. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Wasserzug , Geraldine (2014).  Proyecto de innovación educativa a través de las inteligencias múltiples. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cabot Martorell, Lluís (2014).  El soundpainting com a eina didàctica per la filosofia a l'Educació Secundària Obligatòria. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lleixa Quadrat, Roger (2014).  Proposta docent en filosofia: la motivació del professorat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Simón García, Montserrat (2014).  Proposta docent innovadora. Unitat didàctica per filosofia: Les preguntes filosòfiques. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Guiomar Sánchez (2014).  Proposta de museografia interactiva per a una exposició d'art contemporani. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laura Mureddu (2014).  La educación informal como herramienta de trasmisión de la identidad cultural: el caso de Cataluña. Análisis de los proyectos educativos del Museu d'Història de Catalunya y del Museu d'Art Nacional de Catalunya. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Helena Grau (2014).  Pla estratègic per a la Casa Museu Prat de la Riba. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Gemma Cardona Gómez (2013).  Teoria i pràctica de la didàctica de l'arqueologia. Anàlisi de les concepcions d'arqueologia i el tipus de didàctica presents en les propostes teòriques i la seva aplicació en didàctica de l'arqueologia a Catalunya. . Tesi Doctoral. . 

Pere Soler Paricio  (2013).  Irlanda y la guerra civil española. Nuevas perspectivas de estudio. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Santasusana i Corzán, M.  (2013).  Pere Curtiada i Ferrer (1898-1968): de la UGT i la Unió Socialista de Catalunya a Estat Català. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cèlia Torres Pubill (2013).  Aprenentatge del patrimoni i la seva utilització didàctica als centres escolars del Pla d'Urgell (en procés). . Tesi Doctoral. . 

M.Goretti Pomé i Tarrés (2013).  L'espiritualitat en la didàctica de l'art (en procés). . Tesi Doctoral. . 

Isabel Moreno (2013).  Ruta del modernisme de Barcelona. Pla de dinamització i difusió. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cristina Úbeda (2013).  Jiwar, creació i societat. Pla estratègic. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Anna Vigetti (2013).  El museo viviente. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Raul Vázquez (2013).  Pla de remodelació del Museu Parroquial de Monterroso. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Maria Dolores García Murcia (2013).  La Historia del Arte: del aula al museo. Universidad de Murcia. Tesi de Masters. . 

Xavier Caparrós Bausa  (2013).  La cerca del tresor a la classe d'Història de la Filosofia Racionalisme - Empirisme amb WebQuest. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Edgar Gili Gal (2013).  Luces y sombras de la pedagogía moderna. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Aixa Gimeno  (2013).  Educació, Filosofia i acció. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sales, Leire (2013).  Reflexions sobre les interaccions entre teoria i pràctica educatives. Proposta d'innovació metodològica: Taller d'emocions i reflexions. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Eloi Garcia Escolà (2013).  Unitat didàctica per Filosofia i ciutadania: Expressar el món, una peculiaritat humana. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Efrem Gordillo (2013).  Proposta d'unitat didàctica en filosofia: La por, un impediment a l'autonomia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laura Herranz (2013).  Proposta d'innovació educativa: la filosofia des de Montessori. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Griselda Jorba (2013).  Projecte de treball a Ciutadania de l'ESO: Umair ha tornat al Pakistan. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pol Marzougoug Núñez (2013).  Unitat didàctica per filosofia i ciutadania: La cultura i el desenvolupament personal. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Anna Módenes (2013).  Proposta de planificació de la filosofia al Batxillerat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jonathan Nieto-Aliseda (2013).  Proyecto de investigación: la educación libre. Trabajo Final de Máster. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Júlia Novellas (2013).  Projecte d'innovació: unitat didàctica sobre els drets humans. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Octavi París de León (2013).  Unitat didàctica de Lògica: regles d'inferència i fal·làcies argumentatives. Treball Final de màster. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jordi Rodríguez Vall (2013).  El treball per projectes a l'aula de filosofia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sàez Pueyo, Jordi (2013).  Un projecte de treball en filosofia per Batxillerat. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Tello, Jose Miguel (2013).  Projecte d'innovació. Unitat didàctica: Avui Plató. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laura Diaz Tajadura (2012).  Un Museo para todos. Proyecto museístico colección 3 MNCARS. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

María Elena Cabrera Cortés (2012).  Museo de la Semana Santa. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Bernat Beato Pedrero (2012).  La Universidad de Cervera, análisis de procedimientos museográficos y propuesta de museografía interactiva. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Gemma Cardona Gómez (2012).  Aproximació a la didàctica de l'arqueologia experimental a Catalunya: Anàlisi de la seva aplicació a les comarques de la Selva i el Baix Penedès (curs 2011-2012). Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jordi Barrufet López (2012).  Les fosses comunes del franquisme. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Cynthia L. Burgueño (2012).  Clases laboriosas, clases peligrosas. La clase obrera en la Gran Barcelona en la transición. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Olga Zaytseva Vladimirovna (2012).  El conflicto abjasio-georgiano: los orígenes y el papel de la Federación Rusa. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

María Pía Figueroa  (2012).  Cambios en la familia en países desarrolados en el período 1945-1989. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Carolina Martín Piñol (2011).  Estudio analítico descriptivo de los Centros de Interpretación patrimonial en España. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Coma, Laia (2011).  Actividades educativas y didáctica del patrimonio en las ciudades españolas. Análisis, estado de la cuestión y valoración para una propuesta de modelización. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/52205

Silvia Burset (2011).  La construcción de la identidad adolescente en el Fotoblog. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mª Auxiliadora Llamas Márquez (2011).  Museo de Cadiz. Análisis de equipamientos de Museografía Didáctica e Interactiva. Propuestas de mejora. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

David Íñiguez Gràcia (2010).  La guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Història, didàctica i museografia. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Nayra Llonch Molina (2010).  Espais de presentació de la indumentària com a recurs didàctic: problemàtica i estat de la qüestió. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0204110-090818//NLLM_TESI.pdf

Feliu, M (2010).  Metodologies d'ensenyament i aprenentatge i factors de percepció de l'art en l'educació primaria. Barcelona . Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/TDX-0103111-115857

Neus Sallès Tena (2010).  L'aprenentatge de la història a través del mètode de descobriment i el seu impacte en l'ensenyament secundari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

GOBBÉ-MÉVELLEC, Euriell (2010).  Habiter l'image. jeux et enjeux du visuel dans l'album de jeunesse illustre et le theatre jeune public contemporains en Espagne. Toulouse 2 Le Mirail. Tesi Doctoral. . 

Carmen de Lourdes Cáez Rodríguez (2010).  La resistencia catalana bajo el franquismo a través de la prensa: 1960-1975. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mº Pilar Molina Javierre (2010).  La presó de dones de barcelona (1939-1959). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

David Gesalí Barrera (2010).  L'aeròdrom de La Garriga durant la República i la Guerra d'Espanya. Aproximació patrimonial i didàctica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Rojo Ariza, M.C. (2010).  Arqueologia del passat contemporani: estudi de cas entorn patrimoni arqueològic de la guerra civil (1936-1939). Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Victoria López Benito (2010).  Análisis del tratamiento museográfico del arte en los museos: los medios de interpretación. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marcel Clemares (2010).  El món de les presons i la política penitenciària durant la transició democràtica (1975-1982). Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Chistine von Marsoner  (2010).  Las mujeres del Magreb. Sus estatus y sus derechos. Universitat de Barcelona . Tesi de Masters. . 

Ismael Almazán Fernández (2009).  Didáctica del patrimonio. Campos de batalla de la tercera guerra carlista. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Xavier Rubio Campillo (2009).  Modelització i simulació aplicades a la recerca i interpretació de camps de batalla. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Hocine Belahr  (2009).  Projet d'amenagement museographique d'une aille de Prehistoire au Musee National de Sétif   . Universitat Rovira i Virgili. Tesi de Masters. . 

Andrés Besolí Martín (2008).  Estratègies i recursos de comunicació audiovisual en museografia: estat de la qüestió i estudi de cas del Museu d'Història de Catalunya (Estrategias y recursos de comunicación audiovisual en museografía: estado de la cuestión y estudio de caso del Museo de Historia de Cataluña). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Calzada Olivella (2008).  Font primàries i descobriment de la identitat històrica a secundaria: didàctica dels arxius. Univeristat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Margarita Lleida Alberch (2008).  El patrimoni arquitectònic, una font per a l'ensenyament de la història i les ciències socials. El pensament i la pràctica docent dels professors. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Clara Masriera i Esquerra (2007).  Presentació d'espais patrimonials arqueològics de l'Edat dels metalls. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/TDX-0312108-090340

Feliu Torruella, M (2007).  L'ensenyament i l'aprenentatge de l'art a l'educació primària. . Treball d'Investigació. . 

Xavier Rubio Campillo (2007).  Aproximació didàctica a la campanya d'Ilerda (49 a.C.). Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Juan Manuel Egurrola  (2007).  Museo Virtual de la acuarela y museografía interactiva aplicada. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Andrea Lages  (2007).  Espiral Interactiva. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cristina Castells  (2007).  Projecte d'anàlisi del Parc Arqueològic de Gavà. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Núria Tomàs  (2007).  Projecte d'avaluació de l'exposició 'Tast de Vinseum. Què hi ha dins d'una copa de vi'. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Silvia Alexandra Mazzaglia  (2007).  El pensamiento sublime en 3D. Proyecto experimental de instalación museográfica virtual. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Alejandro Elexepuru (2007).  Guggenheim Bilbao Museoa. Un sueño hecho realidad. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ana Maria Palacios (2007).  Proyecto de creación de materiales didácticos interactivos para el aula de historia del arte de bachillerato. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ariadna Elias (2007).  El sonido de la pintura. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Franceline Normand  (2007).  Propuesta de visita para público familiar de la exposición 'El siglo del jazz' del CCCB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Mireia Bellavista  (2007).  Projecte d'una exposició interactiva i didàctica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Montaña Hurtado  (2007).  Exposición interactiva: Ángel Duarte. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Daniel Mateu (2007).  Monjos endins. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Teresa Gilisbarts  (2007).  Proposta d'intervenció museogràfica i proposta d'activitats didàctiques al poblat de la Moleta del Remei. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Rosanna Rion (2006).  El profetisme en la obra literària de T.S. Eliot. Pompeu Fabra. Tesi Doctoral. . 

Angel Garcés Hernández (2006).  La Historia de Cataluña de Víctor Balaguer, paradigma de historias nacionales. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rafael Sospedra Roca (2005).  El factor didàctic en els centres d'interpretació virtual. El cas d'Atapuerca. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

José Miguel Hernández López (2005).  Comercio Justo y Consumo Responsable: Análisis de una experiencia didáctica en 2º Ciclo de la ESO. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Núria Serrat i Antolí (2005).  Acciones didácticas en el marco de los museos. Estado de la cuestión y análisis. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mª Teresa Arqué (2004).  La imatge visual en la didàctica de les Ciències Socials. Tractament didàctic de la imatge en els cicles mitjà i superior de l'Educació Primària. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Martí Boneta i Carrera (2004).  Catalunya-El Salvador : 10 anys de cooperació (1991-2000). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ignasi Cendra i Bertran (2004).  El Consell d'Economia de Catalunya (1936-1939). Revolució i contrarrevolució en una economia col·lectivitzada. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Joan Antoni Serra Santallusia (2003).  Les activitats d'aprenentatge, catalogació i aplicació a l'ensenyament de la història a primària. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marcel Joan poblet Romeu (2003).  Projecte d'intervenció didàctica sobre conjunts històrico-monumentals: creació d'una iconografia comprensiva. Exemplificació del castell templer i hospitaler. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tdx.cat/TDX-0402103-115507

Xavier Rubio Campillo (2003).  Un sistema de control de fluxe per a síntesi i processament d'àudio en temps real. (Projecte Final de Carrera). Universitat Pompeu Fabra. Treball d'Investigació. .  http://mtg.upf.edu/files/publications/xrubio.pdf

Susana Arízaga de Andrés (2002).  La enseñanza del pensamiento crítico y la autonomia cognitiva-valorativa desde las Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rosanna Rion (2002).  T.S. Eliot i les arts visuals. Pompeu Fabra. Treball d'Investigació. . 

Jordi Ibarz Gelabert (2001).  Treballant el silenci. Les relacions laborals dels estibadors del port de Barcelona durant el Franquisme, 1939-1962. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Josep Estivill Pérez (2000).  Cinema i propaganda a Espanya durant el primer franquisme (1939-1945). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Júlia Cabaleiro Manzanero (1999).  Didàctica de la Història de les dones. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

S'ha col·laborat amb diferents empreses relacionades amb el disseny i execució d'exposicons com IKONOS, FACIT, Enginyeria cultural, Playmedia i SONO.

Contactes de Recerca

Contactes amb diferents museus europeus dedicats a la guerra des d'un punt de vista civil (Peronne, Ieper...)

Parques arqueológicos, temáticos y Ecomuseos. (Financiado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) (Paris). Recopilación de información y experiencias para el desarrollo del guión del Museo de Historia de Catalunya

Estada de recerca a la University Central England (Birmingham) al Departament d'Art and Design durant el març del 2003. Visita a diferents escoles per avaluar com es porta a terme l'ensenyament de l'art en l'educació secundària.

Estada de recerca al Museum of Modern Art (New York, EUA) per avaluar les activitats que es porten a terme en l'ensenyament de l'art a través del museu.

Acord de cooperació específica entre la Universitat de Barcelona i el United States Department of the Interior: National Park Service, Southeast Archaeological Center (08/07/2005)

Estada de recerca al New York State Museum (Albany, New York, EUA)(14/06/2004-24/07/2004)

Estada de recerca al centre 'Colonial Williamsburg' i 'Jamestown' (Virginia, EUA)(14/06/2004-24/07/2004)

Estada de recerca al centre 'Archédrome' (França)(01/07/2005-10/07/2005)

Estada de recerca al centre 'Lejre' (Dinamarca)(11/10/2005-20/10/2005)

Estada de recerca a l''Instytutv Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego' (Polònia) (10/06/2006-20/10/2006)

Excavació conjunta del camp de batalla d'Oravais (1808, Finlàndia) amb el Swedith National Heritage Group.

Line of research on Museum Education in collaboration with Teachers College, University of Columbia (New York,USA)

Presentació de Comunicacions

Xavier Rubio, Jose María Cela (2010).  Large-scale agent-based simulation in archaeology: an approach using High-performance computing. Presentació comunicació,  CAA 2010 (Computer Applications in Archaeology), Granada, ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, J. (2010).  Re-creaciones cinematográficas a partir de libros ilustrados y álbumes. Presentació comunicació,  XXXII Congreso Internacional de IBBY (International Board on Books for Young People). La fuerza de las minorías, A Coruña, ESPANYA.

Besolí, A.; Peinado, J. (2009).  La conservación, catalogación y gestión sociocultural de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil española: estado de la cuestión y prospectiva. Presentació comunicació,  V Congreso para la Conservación del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública en España 'Interpretación, Documentación y Gestión del Patrimonio en el Paisaje Industrial y Cultural' (El Ferrol, 25-28 de febrero de 2009). (En prensa), El Ferrol (La Coruña), ESPANYA.

Bosch, E. (2009).  Libros escritos en un idioma universal: Álbumes Sin Palabras. Presentació comunicació,  19th Biennial International Research Society for Children's Literature (IRSCL) Congress. Children's Literature and Cultural Diversity, Frankfurt am Main, ALEMANYA.

Bosch, E.; Burset, S. (2009).  Partituras del Entorno. Estudiantes de magisterio en educación musical y alumnos de primaria desarrollan una mirada musical del entorno. Presentació comunicació,  III Congrés d'Educació de les Arts Visuals. Per un diàleg entre les Arts. Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S. (2009).  Partituras del Entorno. Estudiantes de magisterio en educación musical y alumnos de primaria desarrollan una mirada musical del entorno. Presentació comunicació,  III Congrés d'Educació de les Arts Visuals. Per un diàleg entre les Arts. Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Samit, B. (2009).  Soledades II: Taller d'imatges que es llegeixen i de paraules que es miren. Poster,  Seminari de Poesia Contemporània, Tecnologies i Educació, Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Samit, B. (2009).  Poesía ilustrada, cuando forma y contenido son indisociables. Presentació comunicació,  III Congrés d'Educació de les Arts Visuals. Per un diàleg entre les Arts, Barcelona, ESPANYA.

Emma Bosch; Sílvia Burset; Begonya Samit (2009).  Quan forma i contingut són indissociables. Presentació comunicació,  III Congrès de les Arts Visuals 'Per un diàleg entre les arts', Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  El fotolog como herramienta de aprendizaje para los futuros maestros. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional UNIVEST09: Claves para la implicación de los estudiantes en la universidad, Girona, ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, T.; Mas, E. (2009).  La formació visual i plàstica del mestre especialista d'educació musical a la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  III Congrés d'Educació de les Arts Visuals. Per un diàleg entre les Arts, Barcelona, ESPANYA.

BOSCH, Emma; DURAN, Teresa; MAS, Enric (2009).  La formació visual i plàstica del Mestre Especialista en Educació Musical a la UB. Presentació comunicació,  III Congrés d'Educació de les Arts Visuals. , Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  El fotolog como herramienta de aprendizaje para los futuros maestros. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional UNIVEST09: Claves para la implicación de los estudiantes en la universidad, Girona, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Fotoblogs y adolescentes: la construcción de la identidad a través del juego en la interfaz. Presentació comunicació,  X Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, Bilbao, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  La comunicación de los adolescentes a través de los fotoblogs: socialización e identidad. Presentació comunicació,  Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2009., Orlando, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Fotoblogs y adolescentes: identidad y socialización en la red. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Sociedad Digital: Contenidos y servicios en abierto para los ciudadanos., Madrid, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Socialización e identidad a través de los fotoblogs en el entorno adolescente. Presentació comunicació,  Primer Congrés Internacional Joventut i Societat. Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?, Girona, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2009).  Womens Identity and Representation in Photoblogs. Presentació comunicació,  7th European Feminist Research Conference. Gendered Cultures at the Crossroads on Imagination, Knowledge and Politics, Utrecht, PAÏSOS BAIXOS.

Cecília, F.; Rubio, X.; Yubero, M. (2009).  Aplicación de nuevas técnicas de investigación en la arqueología del conflicto: la batalla de Talamanca (1714). Presentació comunicació,  II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Actas de II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Universidad Complutense de Madrid, 6, 7 i 8 de maig, Madrid, Madrid, ESPANYA.

Coma, L. (2009).  El pedagog dins dels museus. Taula rodona,  Practicum I de Pedagogia. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona, ESPANYA.

Coma, L.; Rojo, M.C. (2009).  Arqueología, museografía y didáctica: el caso de la Guerra aérea en Cataluña (1936-1939). Presentació comunicació,  II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica - JIA 2009. Coma Quintana, Laia & Rojo Ariza, María del Carmen (2011): 'Arqueología, museografía y didáctica: el caso de la Guerra aérea en Cataluña (1936 1939)', en OrJIA (coord) (ed.): II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Madrid, 6, 7 y 8 de Mayo de 2009). JIA 2009. Tomo 1, Libros Pórtico, Zaragoza, pp. 211-217, Madrid, ESPANYA.

Duran, J.; Duran, T. (2009).  Narrativa audiovisual y cine de animación por ordenador: el guión en los largometrajes de Pixar Animation Studios (1995-2006). Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Literatura Comparada. Talentos múltiples. Escritores que dirigen, directores que escriben, Vigo, ESPANYA.

Duran, T.; Bosch, E. (2009).  Before and behind the frame of Picturebooks: the endpapers. Ponència,  2nd Symposium New Impulses in Picturebook Research. Beyond Borders: Art, narrative and culture in picturebooks, Glasgow, ESCÃ’CIA.

DURAN, Teresa; BOSCH, Emma (2009).  Before and Behaind the frame of the Picture Books: the end-pages. Presentació comunicació,  II Simposio internacional sobre el libro álbum. (en curso), Glasgow, ESCÃ’CIA.

FELIU I TORRUELLA, M; MASRIERA ESQUERRA, C; TRIADÓ SOLER, A (2009).  El joc, una eina per aproximar-nos al patrimoni. Presentació comunicació,  Els jocs en la història. Segona Edició: Espais de joc, patrimoni, turisme i festa . Els jocs en la història. Espais de joc: patrimoni, turisme i festa. Editors Institut Ramon Muntaner, El Perelló, 2010. ISBN: 978-8492673-16-2, pàgs, 55-63, ESPANYA.

Montserrat Sebastià Salat (2009).  Debat sobre la usabilitat i l'experiència dels usuaris. Taula rodona,  II Jornada de difusió cultural i worl wide web: uabilitat i experiència d'usuari. http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-ii_jornada_difusio_cultural_i_world_wide_web_usabilitat_i_experiencia_d_usuari-33313, Barcelona, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2009).  Els exilis de 1939: un camí sense retorn. Ponència,  Congrés d’Història “L’exili de 1939, una diàspora històrica”. Fundació Ausiàs March i Edicions 3i4. Valencia, 27 al 30 de octubre de 2009.,  Valencia, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2009).  La repressió franquista als Països Catalans. L’aplicació de la legislació franquista. Ponència,  Congrés La Repressió franquista al País Valencià als 70 anys del “Año de la Victoria”. Valencia, 29 y 30 de mayo de 2009. , Barcelona , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2009).  La Spagna di Franco: la limpieza della cultura e la resistenza dei Romanceros. Torino/Saluzzo/Savigliano, los días 21-25 de octubre de 2009. Ponència,  FestivalStoria. V Edizione, dedicada a Il potere del libro, organizadas por l’Associazione FestivalStoria,  Torino/Saluzzo/Savigliano, ITÀLIA.

Pagès Blanch, P. (2009).  La dona a la lluita armada. Ponència,  Jornadas sobre “Les dones a la guerra civil i a la dictadura”. Associación Catalana de Juristas Demócratas. Colegio de Abogados de Barcelona, 13-14 Noviembre de 2009. , Barcelona , ESPANYA.

Reverté, Carmen y Montserrat Sebastiá (2009).  Aquatic science subject gateway project as a model of interoperability [Comunication]. ISKO UK Conference 2009 : Content Architecture : Exploiting and Managing Diverse Resources (London : 23-24 June, 2009). Ponència,  ISKO UK Conference 2009 : Content Architecture : Exploiting and Managing Diverse Resources (London : 23-24 June, 2009). http://www.iskouk.org/conf2009/abstracts.htm http://www.iskouk.org/conf2009/papers/reverte_ISKOUK2009.pdf , London, REGNE UNIT.

Reverté, Carmen y Montserrat Sebastiá (2009).  KOS interoperability through mapping, in the aquatic sciences field [Poster]. The 8th European Networked Knowledge Organisation Systems & the 13th European Conference on Digital libraries (Corfú, Greece, 27September- 2 October, 2009). Poster,  The 8th European Networked Knowledge Organisation Systems & the 13th European Conference on Digital libraries (Corfú, Greece, 27September- 2 October, 2009).. http://www.ionio.gr/conferences/ecdl2009/posters-demos.php, Corfú, GRÈCIA.

Reverté, Carmen y Montserrat Sebastiá (2009).  Collaboration Model to ensure the information access in aquatic science [Poster]. The 35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC Conference (Brugge, Belgium : September 27 - October 1, 2009). Poster,  The 35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC Conference (Brugge, Belgium : September 27 - October 1, 2009). http://www.iode.org/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=115 http://www.iamslic.org/index.php?section=214 , Brugge, BÈLGICA.

Rion, R. (2009).  La retòrica del Western i la seva traducció a Bowling for Columbine. Presentació comunicació,  Jornada sobre Bowling for Columbine, Vic, ESPANYA.

Rion, Rosanna (2009).  'Aspectes culturals i històrics de la traducció per a la mediació: l'Hospital del Mar de Barcelona'. Presentació comunicació,  XIII Jornada de traducción: Ciencias de la salud y medioambiente , Vic, ESPANYA.

Rosanna Rion (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Spain and the British Isles in the “Long” Eighteen Century, Barcelona, ESPANYA.

Rosanna Rion (2009).  “Intangible Heritage: a new source of (cultural) wealth”. Presentació comunicació,  Workshop EUNIP(European Network on Industrial Policy Conference) 2009. Workshop internacional, San Sebastián, ESPANYA.

Rosanna Rion (2009).  “Metatheatre in Sheridan’s The Critic and Ramón de la Cruz’s Sainetes”. Presentació comunicació,  Spain and the British Isles in the “Long” Eighteen Century, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2009).  session organiser: "Conflict Archaeology". Participació comitè científic/organitzador,  2nd conference of Young Researchers in Archaeology, ESPANYA.

Rubio, X. (2009).  Análisis espacial y arqueología del conflicto. Presentació comunicació,  II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Madrid, ESPANYA.

Sánchez-Elipe, M.; Rubio, X. (2009).  Coordinació de la sessió 'Arqueología del Conflicto'. Presidència de sessió,  II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Madrid, ESPANYA.

Tapia Paredes, S.; González Mediel, O.; Pujol Subirà, M. A.; Gustems Carnicer, J.; Fernández Biel, M. J.; Arús Leita, M. E.; Cladellas Llargués, L. (2009).  Egresados en Educación Musical de la Universidad de Barcelona:un estudio sobre la correspondencia entre la formación inicial y su inserción laboral. Poster,  VI Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación., Vigo, ESPANYA.

Tribó, G. (2009).  Eines didàctiques de memòria històrica (reflexions educatives). Ponència,  “I Jornades de formació per a guies, informadors i tècnics dels espais de memòria de Catalunya”, Sort, ESPANYA.

Besolí, A. (2008).  Técnicas expositivas y estrategias de comunicación audiovisual en museos y centros de interpretación patrimonial: usos y abusos. Conferència invitada,  I Jornadas de Difusión y Valoración del Patrimonio Cultural (Carcabuey, Córdoba, 28 y 29 de noviembre de 2008), Carcabuey (Córdoba), ESPANYA.

Besolí, A. (2008).  El uso de fuentes audiovisuales en museos de historia: técnicas expositivas y estrategias de comunicación. Presentació comunicació,  Terceras Jornadas 'Archivo y memoria': Las imágenes de la memoria. Metodología, interpretación y gestión de fuentes audiovisuales (Madrid 21 y 22 de febrero de 2008). Besolí, A. (2008): 'El uso de fuentes audiovisuales en museos de historia: técnicas expositivas y estrategias de comunicación'. Comunicación presentada en las Terceras Jornadas 'Archivo y Memoria' (Madrid, 21 y 22 de febrero de 2008) (En línea: http://www.archivoymemoria.com/jornada_03/comunicaciones_03.htm) (Consulta: 01/03/2008), Madrid, ESPANYA.

Boj, I. (2008).  Turismo arqueológico en la Sierra de Atapuerca. Conferència invitada,  Seminario: El guía turístico: recursos y estrategias para la visita a yacimientos arqueológicos. IV Cursos Internacionales de Patrimonio. 18 de Julio de 2008, Mérida, ESPANYA.

Bosch, E. (2008).  ¿Cuántas veces hay que leer un álbum sin palabras? Estrategias y juegos de observación para fomentar la relectura. Presentació comunicació,  7º Encontro Nacional / 5º Internacional de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração, Braga, PORTUGAL.

Bosch, E.; Duran, T. (2008).  Libros sin palabras: ¿Hay que aprender a leerlos? Elementos constitutivos de la imagen. Presentació comunicació,  XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social: Sociedad educadora, sociedad lectora, Cuenca, ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, T. (2008).  OVNI: Un álbum sin palabras que todos leemos diferente. Presentació comunicació,  IV Congreso Ibérico de OEPLI sobre el Libro Infantil y Juvenil: Leo diferente. El Libro Infantil y Juvenil desde la diversidad cultural, San Sebastián, ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, T.; Sánchez, L. (2008).  Wordless Picturebooks: How are they read? Mediator and Child Reader: Agents of a Reading Performance. Poster,  ECREA'S 2nd European Communication Conference: Communication Policies and Culture in Europe, Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, T.; Sánchez, L. (2008).  Wordless Picturebooks: How are they read? Mediator and Child Reader: Agents of a Reading Performance. Poster,  ECREA'S 2nd European Communication Conference: Communication Policies and Culture in Europe, Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Sánchez, L. (2008).  Imagen y Aprendizaje: La construcción de significado en el álbum sin palabras. Presentació comunicació,  I Congresso Internacional em Estudos da Criança - Infâncias Possíveis, Mundos Reais, Braga, PORTUGAL.

Burset, S.; Mas, E. (2008).  Imagen y aprendizaje: una experiencia interactiva entre tres instituciones culturales. Presentació comunicació,  I Congresso Internacional en Estudos da Criança, Braga, PORTUGAL.

Burset, S.; Sánchez, L. (2008).  Identidad y género en los fotoblogs. Presentació comunicació,  10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres, Women’s worlds, Madrid, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2008).  'Género y medios: el fotoblog como espacio de relación'. Presentació comunicació,  10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las mujeres/Women's World., Madrid, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2008).  Presentació de la comunicació 'Adolescentes y fotoblogs: actores y escenarios para un ¿metalenguaje?'. Ponència,  Jornades 'Media, Minorias, Identidades'., Covilha, PORTUGAL.

Burset, S.; Sánchez, L. (2008).  Photoblogs and teenagers: beyond a form of communication. The construction of the Self trough image. Presentació comunicació,  ECREA. European Communication Research and Education Association, Barcelona, ESPANYA.

Cerdá, R.; Boj, I. (2008).  Parque Cultural de Atapuerca. Conferència invitada,  Jornadas sobre Parques Arqueológicos, El Ejido, ESPANYA.

Cladellas, L.; Gustems, J.; Fernández, M. J.; González, O.; Arús, E.; Tapia, S.; Pujol, M. A.; Folch, B. (2008).  Évaluation des contenus spécifiques de la formation du Maître en Education musicale de l'Université de Barcelone: points forts et points faibles. Presentació comunicació,  25ème congrés de l'Association Internationale de Pedagogie Universitaire, Montpellier, FRANÇA.

Coma, L. (2008).  El pedagog dins dels museus. Taula rodona,  Practicum I de Pedagogia. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona, ESPANYA.

Duran, J.; Duran, T. (2008).  Imagen y aprendizaje: la adquisición de competencias narrativas mediante la ilustración y el cine de animación. Presentació comunicació,  I Congresso Internacional em Estudos da Criança. Infâncias Possíveis, Mundos Reais. Infâncias Possíveis, Mundos Reais, Braga, PORTUGAL.

Duran, T.; Bosch, E.; Burset, S.; Mas, E.; Samit, B. (2008).  Intervencions artístiques en el paisatge. Presentació comunicació,  V Jornades de Pedagogia de l'Art i Museus: Art i Paisatge. Diàlegs entre arts visuals i entorn, Tarragona, ESPANYA.

Eugènia Arús (2008).  Barenboim-Said Foundation. Educational contribution to childhood trough music. Presentació comunicació,  28thISME World Conference. Music all ages, Bologna, ITÀLIA.

Eugènia Arús (2008).  Podem trobar inspiració per a construir exercicis rítmics i/o de moviment a la música comercial?. Conferència invitada,  VII Jornades de Música, Barcelona, ESPANYA.

Llonch, N. (2008).  La indumentària entre els Àustries i els Borbons: Barcelona i el baró de Cervelló. Ponència,  La indumentària com a font de coneixement: problemes i mètodes d'anàlisi. Un noble català a la Guerra de Successió. Exhumació de la tomba del baró de Cervelló, Barcelona, ESPANYA.

Llonch, N. (2008).  Interpretación del patrimonio mueble: la indumentaria y su exposición museográfica. Presentació comunicació,  VII Jornadas de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. MARQ, Alicante, ESPANYA.

Llonch, N. (2008).  APLICACIONES DE LA INDUMENTARIA EN CONTEXTOS MUSEOGRÁFICOS ALL’APERTO: EL CASO DE IBIZA. Presentació comunicació,  Museos, patrimonios culturales y desarrollos locales. Museo Romano Oiasso- Universidad del País Vasco, Donostia-San Sebastián, ESPANYA.

Martín, C.; Santacana, J.  (2008).  Interpretare il patrimonio nella museologia di nuova generazione. Conferència invitada,  Patrimoni Culturali tra storia e futuro. Interpretare il patrimonio nella museologia di nuova generazione, Bologne, ITÀLIA.

Pagès Blanch, P. (2008).  Les claus de la repressió franquista. Ponència,  1ª Trobada d’Investigadors sobre la repressió franquista. Comissió de la Veritat. Octubre Centre de Cultura Contemporània. , Valencia , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2008).  La vendetta nella pace: la repressione contro i republicani da parte dei franchisti dopo la vittoria (1939-1975). Ponència,  FestivalStoria. IV Edizione, dedicadas a La guerra è finita, davvero?, organitzades per l’Associazione FestivalStoria, els dies 16-19 d’octubre de 2008. , Torino/Saluzzo/Savigliano, ITÀLIA.

Rubio-Campillo, X.; Fibiger, L.; Fernández-Götz, M. (2022).  . Participació comitè científic/organitzador,  International Conference Fields of Conflict Conference, REGNE UNIT.

Sebares-Valle, G; Wilson-Daily, A.E; Feliu-Torruella, M; Ferrer, C; Rubio-Hernández, M (2022).  LGTBI+ en el instituto: revisando experiencias pasadas desde los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Presentació comunicació,  XXXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, ESPANYA.

Feliu Torruella, M; Gonzalez Vazquez, D. (2022).  La utilidad de los lugares de memoria en la consecución del ODS 16 desde la perspectiva del profesorado: el caso de las rutas del Museo Memorial del Exilio (MUME). Presentació comunicació,  XXXII Simposio internacional de didáctica de las ciencias sociales, ESPANYA.

Font-Company, E. (2022).  Integración de prácticas artísticas de intervenció mural en entornos educativos. Presentació comunicació,  II CIVARTES. II congreso internacional vitual de artes, Jaén, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2008).  70 anys del Procés del POUM. Ponència,  Jornadas sobre los 70 años del proceso contra el POUM, organizadas por la Fundación Andreu Nin. Palau de la Virreina. Barcelona, 13 de diciembre de 2008, Barcelona , ESPANYA.

Harris, R.; Wilson-Daily; A. E.; Kemmelmeier, M.; Copsey-Blake, M. (2022).  'You're not real': School climate , school culture and LGBTQ+ Identity. Presentació comunicació,  BERA, ANGLATERRA.

Wilson-Daily, A.E.; Feliu-Torruella, M. Sebares-Valle, G. (2022).  Identificación LGTBI+ en el instituto: revisandoexperiencias pasadas desde la perspectiva de género. Presentació comunicació,  I Congreso de Coeducación en Didáctica de las Ciencias Sociales, ESPANYA.

Rubio-Hernández, M.; Wilson-Daily, A.E. (2022).  ¿Cómo afecta el ciberacoso a las personas que se identifican como LGTBI + que suelen sufrir el mayor índice de acoso en entornos físicos?. Presentació comunicació,  I Congreso de Coeducación en Didáctica de las Ciencias Sociales, ESPANYA.

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Calderon, C.; Martín, C.; Besolí, A. (2022).  Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en grados y másteres universitarios. Presentació comunicació,  10th International Congress of Educational Sciences and Development. Llibre de capítols, Online, ESPANYA.

Rebollo-Sanchez, A; Feliu-Torruella, M; Sospedra-Roca, M (2022).  Museu particular, etnología de andar por casa (y por las redes). Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, CIMED 2022. https://doi.org/10.4995/CIMED22.2022.15375, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria (2022).  Participació en comitè científic. Participació comitè científic/organitzador,  I Congreso Internacional sobre Educación en Memoria Histórica y Democrática, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria (2022).  Un curriculum para educar en memoria Histórica y Democrática. Contenidos y recursos para superar el relato equidistante de un pasado en conflicto. Taula rodona,  I Congreso Internacional sobre Educación en Memoria Histórica y Democrática, ESPANYA.

Rebollo-Sanchez, A; Feliu-Torruella, M; Sospedra-Roca, R. (2022).  Nuevas narrativas en el museo, el caso del Museu particular. Presentació comunicació,  III Encuentro de Museología, Nuevos relatos en los museos, ESPANYA.

Rebollo-Sanchez, A; Feliu-Torruella, M; Sospedra-Roca, R (2022).  Museu particular, etnología de andar por casa. Educación y didáctica del patrimonio cotidiano. Poster,  V Congreso Internacional de Educación Patrimonial.. null, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2008).  La Guerrilla a Catalunya, Baix Aragó i Llevant. Presidència de sessió,  El maquis. Una perspectiva des de la Memòria Històrica. Jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Barcelona, los días 21 y 22 de noviembre de 2008. , Barcelona , ESPANYA.

Enric Font Company (2022).  Espacios compartidos: prácticas artísticas urbana en entornos formativos. Conferència invitada,  I Congreso Internacional Educación en Diseño y Sostenibilidad ODS, València, ESPANYA.

Sospedra-Roca, Rafael; Boj-Cullell, Isabel; Hernàndez-Cardona; Francesc Xa (2022).  Iconografía audiovisual, Re-enactment, aprendizaje servicio y patrimonio del conflicto de la Guerra Civil Española. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Educación Patrimonial - CIEP 5,, Madrid, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2022).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Congreso Internacional 'Ciudad del Compromiso': recreación histórica y sostenibilidad: hacia un modelo educativo y del conocimiento con el que encarar el futuro., Caspe, ESPANYA.

Rafael Sospedra Roca; Gemma Sebares Valle; Isabel Boj Cullell; David Íñiguez Gràcia; Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2022).  Memoria histórica, recreación histórica y aprendizaje-servicio al entorno de la guerra civil española. Presentació comunicació,  I. Congreso internacional. Historia con memoria en la educación. I. Nazioarteko Kongresua. Memoria duen historia hezkuntzan.. https://congresohistoriaconmemoriaenlaeducacion.org/wp-content/uploads/2022/11/comunicacion-didpatri-memoria-historica-recreacion-historica-y-aprendizaje-servicio.pdf, Pamplona, ESPANYA.

Sospedra-Roca, Rafael; Hernández-Cardona, Francesc Xavier (2022).  Guia didàctica de la Batalla de l'Ebre. Conferència invitada,  44a Jornades de la Memòria Històrica, Gandesa, ESPANYA.

Rebollo, Alexandre; Feliu-torruella, Maria; Sospedra-Roca, Rafael (2022).  Museu particular. Etnología de andar por casa. Educación y didáctica del patrimonio cotidiano. Presentació comunicació,  CIEP 5 Congreso internacional de Educación patrimonial, Madrid, ESPANYA.

Alfonso Pérez, P.; González Vázquez, D. (2020).  La experiencia turística en el Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial: estudio de caso sobre turistas de nacionalidad española. Presentació comunicació,  Simposio Internacional 'Enseñar el Holocausto'. En el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Sanz Briz, Zaragoza, ESPANYA.

Batalla (2020).  . Participació comitè científic/organitzador,  6th International Conference of physical educationa and sport sciences, Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2020).  ¿Educación o banalización? La pràctica turística en los lugares de memoria del Holocausto. Conferència invitada,  Simposio Internacional "Enseñar el Holocausto". En el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Sanz Briz, Zaragoza, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2020).  Educación no formal, lugares de memoria y sus visitantes. Taula rodona,  Simposio Internacional "Enseñar el Holocausto". En el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Sanz Briz, Zaragoza, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2020).  The Holocaust as a Starting Point. Seminari Internacional - Mémorial de la Shoah (presentador moderador webinar). Participació comitè científic/organitzador,  The Holocaust as a Starting Point. Seminari Internacional - Mémorial de la Shoah, Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, D.; Gallego Vila, L.; Serrano Jiménez, M. (2020).  Herramientas didácticas para la transmisión de la memoria oral: La experiencia 'In between?'. Poster,  4th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation (CIVINEDU 2020), Madrid, ESPANYA.

Myriam González-Sanz, Ann E. Wilson-Daily i Maria Feliu-Torruella. (2020).  El museu com a espai d'experimentació de metodologies d'aprenentatge més democràtiques. Presentació comunicació,  XVII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, Barcelona (Campus de Bellaterra) , ESPANYA.

Pagès, Pelai (2020).  Diccionari del moviment obrer als Països Catalans. Ponència,  El CEHI i la historiografia catalana. 70 anys d'història a la Universitat de Barcelona (1949-2019), Barcelona , ESPANYA.

Yepes-Baldó, M., Romeo, M., Burset, S., González, V., Gustems, J., Bosch, E., Besolí, A., Calderón, C. y Martín, C. (2020).  Desarrollo de una herramienta autorreflexiva para la evaluación del trabajo en equipo en el periodo de prácticum. Presentació comunicació,  8rd International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, ESPANYA.

Acosta López, A.; Terzolli, Mariella (2019).  La Legión Extranjera Francesa, 1914-1945: realidades sociales y cambios militares en un mundo en guerra. Ponència,  III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia y Arqueología Militar 'Unidades y Tropas', Madrid, ESPANYA.

Ann E. Wilson-Daily; Maria Feliu-Torruella; Myriam González-Sanz (2019).  "Identifying, deconstructing and problematizing the image of the 'Other' in History Education" along with Dr. Bjorn Wansink and Dr. Gijs Martijn van Gaans. Taula rodona,  International Association for Intercultural Education. Another Brick in the Wall: Transforming Education. Strand 4: Multiperspectivity in History Teaching., PAÏSOS BAIXOS.

Arús, E. (2019).  The impact of Dalcroze Eurhythmics on mental health patients and the use of musical favoritism. Presentació comunicació,  4th International Congress of Dalcroze Studies, Katowice, POLÒNIA.

Pagès Blanch, P. (2008).  Andreu Nin, Joaquim Maurín i el marxisme a l’estat espanyol. Taula rodona,  Jornades sobre Andreu Nin i els seus temps. Fundació Andreu Nin. Palau de la Virreina , Barcelona, ESPANYA.

Arús, E. (2019).  Taller de movimiento corporal. Conferència invitada,  Jornadas para el profesorado de música de Aragón., Zaragoza, ESPANYA.

Arús, E. ; Pérez Testor, S. (2019).  A music to evoke, imagine and move. Presentació comunicació,  Congrès IJD. Innovation in dalcroze practice, Ginebra, SUÏSSA.

Batalla, A (2019).  El papel del especialista en Educación Física en la escuela del Siglo XXI. Ponència,  Congreso Mundial de la FIEP, Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2019).  Conclusiones. Taula rodona,  Fòrum internacional 'L'Esport com a eina de transformació social'. Presentació del Mètode ISSOk, Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  Fòrum internacional 'L'Esport com a eina de transformació social'. Presentació del Mètode ISSOk, Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2019).  Influencia de los sistemas de puntuación y clasificación sobre la educación en valores en el deporte escolar. Ponència,  13º Congreso Argentino y 8º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, La Plata, ARGENTINA.

Batalla, A. (2019).  El rol del especialista en Educación Física en la escuela del S. XXI. Taula rodona,  13º Congreso Argentino y 8º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, La Plata, ARGENTINA.

Batalla, A. (2019).  Sistemas de puntuación y clasificación en deporte escolar: su influencia en la educación en valores. Conferència invitada,  III Seminario Internacional de Educación Física, Santiago de Chile, XILE.

Batalla, A. (2019).  El rol del especialista en Educación Física en la escuela del S. XXI. Conferència invitada,  III Seminario internacional de Educación Física, Santiago de Chile, XILE.

Rion, R. (2008).  Las lenguas como patriomio intangible: la traducción y la ecología lingüística. Presentació comunicació,  Tender Puentes III: Multiculturalismo y diversidad . a la Web, Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  1R CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'ESPORT A LES GRANS CIUTATS, ESPANYA.

Batalla, A.; Lira, M.A.; Lecumberri, C.; Figueras, S.; Lavega, P.; Lleixà, T.; López-Ros, V.; Marqués, L.; Pérez-Triviño, J.L.; Prat, M.; Ramírez, E.; Rubio, M.J. (2019).  Analysis of the different scoring and classification systems in school sports equipment. influence in education in values. first phase of research: Opinion of expert people in educational areas and school sports. Poster,  Congreso Mundial de la FIEP, Barcelona, ESPANYA.

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Calderón, C. (2019).  Responsabilidad ética evaluada a partir de incidentes críticos. Presentació comunicació,  7rd International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, ESPANYA.

Boj, I.;Poblador, E.; Castellano, N.; Trench, X.; Feliu-Torruella, M (2019).  Educación patrimonial, identidad y perspectivas de futuro a través de rutas urbanas en el área de Barcelona. Poster,  III Congreso Internacional Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial, ESPANYA.

Bosch, E. (2019).  Wordless Picturebooks and Immigration. Conferència invitada,  Publishing of immigration. CARE Cultural Action for Refugees in Europe, San Valentino in Abruzzo Citeriore, ITÀLIA.

Bosch, E. (2019).  Wordless Books for Classrooms with Children and Young Migrants. Presentació comunicació,  MiCREATE: Migrant Children's Integration and Education in Europe, Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E. (2019).  Grimm Märchen ohne Worte: Lesen oder Erinnerungen wecken?. Presentació comunicació,  Illustrations of the Grimms' fairy tales within an European context. International Youth Library., Múnich, ALEMANYA.

Castell Villanueva, J.; Torres Carceller, A.; Redondo Arolas, M (2019).  Concienciación del alumnado sobre la adquisición de la competencia digital y su transmutación en competencia digital docente en educación superior. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Innovación docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 392 final: 392 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, Madrid, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

Rion, R. (2008).  Translation and tradition: the translator as mediator between two literary systems. Presentació comunicació,  Myth, History and Memory. a la Web, Barcelona, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria (2019).  La didàctica de las ciències socials a l'educació secundària. Taula rodona,  IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria (2019).  El patrimonio en la educación para la ciudadania. Ponència,  III Congreso Internacional Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial, ESPANYA.

Feliu-Torruella, Maria; Wilson- Daily, Ann Elizabeth; Romero Serra, Mireia (2019).  La comprensión y puntos de vista sobre las competencias clave en alumnos de formación del profesorado: la construcción de un cuestionario necesitado. Presentació comunicació,  IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2019).  El proyecto "In Between?": de las playas de Argelès-sur-Mer al 1 de octubre. Conferència invitada,  Seminario Internacional: El exilio republicano y el retorno en medios digitales y audiovisuales, Granada, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2019).  El exilio republicano y el retorno en medios digitales y audiovisuales. Participació comitè científic/organitzador,  Seminari internacional. MEDIALAB UGR, Granada, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2019).  Good practices exchange. Taula rodona,  The Holocaust as a Starting Point. Seminari Internacional Mémorial de la Shoah, Lisboa, PORTUGAL.

Hernàndez Cardona, F.X. (2019).  Didáctica de la Guerra Civil. Ponència,  Justicia transicional, victimas y derechos humanos: significado y alcance del derecho a la memoria, Madrid, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2019).  Didáctica del patrimonio a través de la recreación de cultura material. Presidència de sessió,  II Congreso Internacional 'Ciudad del Compromiso': recreación histórica, Museos y Patrimonio, Caspe, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Congreso Internacional 'Ciudad del Compromiso': recreación histórica, Museos y Patrimonio, Caspe, ESPANYA.

Rion, R. (2008).  La buidor existencial a Les hores: traducció a tres vides. Presentació comunicació,   XXII Jornades de Traducció i interpretació: Traducció audiovisual(UVIC) , Vic, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X.; Hernàndez Pongiluppi, M. (2019).  Ebre 1938. imatges d'una batalla. Conferència invitada,  XI Jornades de patrimoni històric, Flix, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X.; Sospedra Roca, R. (2019).  Recreación histórica e iconografía didáctica. Ponència,  II Congreso Internacional 'Ciudad del Compromiso': recreación histórica, Museos y Patrimonio, Caspe, ESPANYA.

Maria Feliu-Torruella (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Congreso Internacional Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial, ESPANYA.

Pagès, P. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  International Conference. Historical Materialism Barcelona, Barcelona , ESPANYA.

Pagès, P. (2019).  Andreu Nin i la revolució espanyola. Ponència,  International Conference. Historical Materialism Barcelona, Barcelona , ESPANYA.

Rebecca Harris; Ann Elizabeth Wilson-Daily (2019).  The fractures between espoused policy, teacher enactment and student experience: Insights into how well schools attempts to normalize LGBT+ matters. Presentació comunicació,  International Association for Intercultural Education. Another Brick in the Wall: Transforming Education. Strand 5: Sexual Diversity Education, PAÏSOS BAIXOS.

Rubio-Campillo, X. (2019).  How do I know if I am wrong?. Conferència invitada,  Research approaches to Rock Art, Edinburgh, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2019).  Education or fun? Creating video games to promote archaeological thinking. Presentació comunicació,  Theoretical Archaeology Group Conference, London, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2019).  Glorious and forgotten; remembrance and air warfare during the Spanish Civil War (1936-1939). Presentació comunicació,  Theoretical Archaeology Group Conference, London, REGNE UNIT.

Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M. (2008).  La concepción de la infancia en las Atenas Clásica: una aproximación desde los textos y la Arqueología. Presentació comunicació,  Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica - JIA 2008. Rojo Ariza, M. C. & Yubero Gómez, M. (2009): 'La concepción de la infancia en las Atenas Clásica: una aproximación desde los textos y la Arqueología', en OrJIA (coord.): Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la cultura material : Madrid, 3-5 de septiembre de 2008 (JIA 2008). Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A., Madrid, pp. 373-380., Madrid, ESPANYA.

Sospedra Roca, Rafel; Castell Villanueva, Júlia; Rubio-Campillo, Xavier; Feliu-Torruella, Maria; Hernandez Cardona, F.X. (2019).  Iconografía didáctica y patrimonio defensivo barroco y neoclásico. Poster,  III Congreso Internacional Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial, Huelva, ESPANYA.

Wilson-Daily, A; Feliu Torruella, M; Romero Serra, M (2019).  La comprensió i punts de vista sobre les competències clau en alumnat de formació del professorat de ciències socials. Presentació comunicació,  XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, ESPANYA.

Wilson-Daily, Ann. E; Feliu-Torruella, M. (2019).  La comprensión y puntos de vista sobre las competencias clave en alumnos de formación del profesorado: el afinamiento y validación de un cuestionario necesitado y una primera fase de un estudio longitudinal. Presentació comunicació,  V Jornada de Investigación en Docencia Universitaria, ESPANYA.

Wilson-Daily, Ann E.; Kemmelmeier, Markus (2019).  Are Catalan secondary schools confronting xenophobia? Discouraging results from a multilevel analysis of adolescent attitudes toward immigration and diversity. Taula rodona,  Migrant children's integration and education in Europe. Approaches, methodologies and policies, ESPANYA.

Acosta López, A. (2018).  Voluntarios españoles en la Primera Guerra Mundial. Ponència,  II Coloquio de Jóvenes Investigadores en Historia y Arqueología Militar "Límites y Fronteras", Madrid, ESPANYA.

Arbonés, G.; Silvestre Anglès, S. (2018).  Contenidos procedimentales y habilidades de pensamiento: filosofar en ESO y Bachillerato. Presentació comunicació,  XXVIII Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños XX Conferencia Filosofía 3/18 EL LUGAR DEL PENSAMIENTO EN LA EDUCACIÓN, Girona, ESPANYA.

Árias Marielena; Castell Villanueva, Julia (2018).  Educación Artística y Robótica Educativa: Una aplicación práctica en el aula para Educación Infantil. Presentació comunicació,  II Congreso Virtual Internacional y IV Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2018), ESPANYA.

Arús, E. (2018).  Mouvement corporelle et Rythmique Dalcroze. Ponència,  37e Congrès International Willems. De l'intuitif à l'innovant, Lyon, FRANÇA.

Arús, E. (2018).  Educar entre música y movimiento en la etapa infantil, aprender de otra forma. Ponència,  1ª Jornada de Música y Cuerpo del DAMus, Buenos Aires, ARGENTINA.

Rubio Campillo, X. (2008).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Jornada d'Iniciació a la Recerca, Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  VII Congreso internacional multidisciplianr de investigación educativa (CIMIE'18). la marcha de las ciencias de la educación, Zaragoza, ESPANYA.

Batalla, A. (2018).  Revisor área Educación Física. Sense especificar,  CIMIE, ESPANYA.

Batalla, A. (2018).  Del laboratorio a la cancha. Aportaciones de la investigación en aprendizaje motor a la docencia y el entrenamiento. Conferència invitada,  I Congreso Red Global de Educación Física y Deporte, XILE.

Batalla, A.; Lira, M.A.; Figueras, S.; Lavega, P.; Lecumberri, C.; Lleixà, T.; López Ros, V. ; Marqués, L.; Pérez Triviño, J.L.; Prat, M.; Ramírez, E.; Rubio, M.J. (2018).  Sistemes de classificació a l'esport escolar i educació en valors: l'opinió de persones expertes. Presentació comunicació,  II Jornada Catalana de Recerca en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Burset, S. (2018).  La competencia cultural de los futuros maestros. Presentació comunicació,  6th International Congress of Educational Sciences and Development. Setúbal (Portugal). Simposi: Hacia un proyecto lingüístico de facultad para asegurar la competencia lingüística (catalán, castellano e inglés) y cultural de los futuros maestros.. Carneiro-Barrera, Almudena; Díaz-Román, Amparo. Avances en ciencias de la educación y del desarrollo, 2018. Asociación Española de Psicología Conductual, 2018, p. 522-527., Granada (España), PORTUGAL.

Bosch, E.; Gómez, K.; Morchón, D.; López, A. (2018).  DES-COBERTES: Exposició-Joc amb llibres LIJ de Pedrolo. Ponència,  Jornades Internacionals Manuel de Pedrolo, una mirada oberta. Universitat de Barcelona. Universitat de Lleida., Barcelona, ESPANYA.

Coto-Sarmiento, M.; Rubio-Campillo, X.; Remesal Rodríguez, J. (2018).  The markings of the trade: exploring the patterns of olive oil production in Roman Baetica. Presentació comunicació,  24th EAA Annual Meeting, en la sesión 'Navigating in a Sea of data. Trade in the Ancient Mediterranean'. La reunión científica se celebró en Barcelona, el 8 de Septiembre de 2018 de 10-14 h, en el Aula 219 de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Díaz, L.; Batalla, A. (2018).  El desarrollo de la competencia para motivar en la formación del profesorado de educación fisica primaria. Poster,  II Jornada Catalana de Recerca en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernández Cardona; Isabel Boj Cullell; Rafel Sospedra Roca (2018).  De las piedras a las personas. Ponència,  Musealizando la protohistoria peninsular, Cortes de Navarra, ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2008).  Terrain analysis and battlefields. Presentació comunicació,  Fields of Conflict Conference, Ghent, BÈLGICA.

Francesc Xavier Hernández Cardona; Maria Feliu; Rafel Sospedra; Myriam González-Sanz; Ann Wilson-Daily (2018).  Generación de iconografía didáctica a partir de recreación histórica y 3D. El caso de la Guerra Civil Española. Presentació comunicació,  IV congreso internacional de educación patrimonial, Madrid, ESPANYA.

González-Marchén, P; Masriera-Esquerra, C; Feliu-Torruella, M (2018).  Multicultural schools and local heritage: sharing life, constructing common heritages. Presentació comunicació,  24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA 2018), ESPANYA.

González-Sanz, M. (2018).  Factores para la valoración de las experiencias en museos en el alumnado de primaria. Posble huella de las VTS en el Museo Picasso de Barcelona. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2018).  Història i memòria de les Brigades Internacionals. Una mirada Est - Oest. Participació comitè científic/organitzador,  Seminario Internacional CRAI UB (Pavelló de la República - EUROM), Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2018).  Intercanvi de bones pràctiques: Catalunya. Taula rodona,  Ensenyant els genocidis a l'aula. II Seminari Internacional de formació del professorat, Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, David (2018).  Nuevas categorías para nuevos patrimonios: Cataluña y las rutas de la memoria democrática. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Estudios Culturales Interdisciplinares - CIECI 2018, Madrid, ESPANYA.

González Vázquez, David (2018).  Las rutas del exilio republicano: un ejemplo de itinerario memorial transfronterizo. Presentació comunicació,  INTERNATIONAL CONFERENCE. Cultural Routes & Heritage - Tourism & Rural Development, Cáceres, ESPANYA.

Gustems, J.; Calderón, C.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Besolí, A.; Bosch, E. (2018).  Un model d'avaluació del desenvolupament de competències transversals professionalitzadores en el pràcticum dels màsters universitaris oficials. Presentació comunicació,  CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Revista del Cidui 2018, Girona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2018).  Estratègies de transferència del la recerca històrica. Taula rodona,  Congrés de recerca i arxius. La Guerra Civil, Esterri d'Àneu, ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2008).  Talamanca 1714. Mountainous battlefields in the War of the Spanish Succession. Presentació comunicació,  European Association of Archaeologists Conference, La Valletta, MALTA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congrés de recerca i arxius. La Guerra Civil, Esterri d'Àneu, ESPANYA.

Íñiguez, David; Gesalí, David (2018).  La batalla aèria de Llevant des de la perspectiva republicana. Ponència,  LA BATALLA DE LLEVANT UN RETROBAMENT AMB LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA OBLIDADA. II TROBADA D'INVESTIGADORS DE LES UNIVERSITATS I REPRESENTANTS D'AJUNTAMENTS, GRUPS, ENTITATS I ASSOCIACIONS CÍVIQUES MEMORIALÍSTIQUES VALENCIANES, Castelló de la Plana, ESPANYA.

Íñiguez, D.; Gesalí, D. (2018).  L'aviació i la Guerra Civil espanyola en els arxius. Ponència,  Congrés de Recerca i Arxius. La Guerra Civil., Esterri d'Àneu, ESPANYA.

Íñiguez, D.; Gesalí, D. (2018).  "La investigación y localización de los voluntarios aviadores soviéticos en España". Ponència,  Las relaciones entre España y la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española (1936-1939). 12-14 de septiembre. Moscú., Moscou, RÚSSIA.

Jiménez Quilez M.C.; Mestre Costa E.; Penedès Pastor C.; Belmonte Páez S.; Marcè Canas C.; Vivancos Pons T.; Arroyo Franzen T.; Rica López N. (2018).  Experiències competencials a l'entorn de l'educació artística i cultural. Taula rodona,  Una mirada competencial entorn l'Educació Artística i Cultural dins i fora de l'escola, Barcelona, ESPANYA.

Onrubia, J.; Arús, E.; Mayordomo, R.; & Ginesta, A. (2018).  La colaboración entre escuela y universidad en la evaluación del practicum de maestros. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)., Girona, ESPANYA.

Pelai Pagès (2018).  Europa i la guerra civil espanyola: el Comité de No Intervenció. Ponència,  La Batalla de Llevant. Un retrobament amb la Història i la memòria oblidada. II Trobada d'Investigadors de les Universitats i representants d'Ajuntaments, grups, entitats i asssociacions cíviques memorialístiques valencianes, Castelló de la Plana , ESPANYA.

P. Pagès (2018).  La caiguda de Catalunya, refugiats i exili. Ponència,  Congreso Internacional La Batalla del Ebro 1938-2018, organizado por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona los días 28-30 septiembre y 5-7 de octubre de 2018, Tortosa, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Open Science and Humanities Conference, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Conference on Computational Applications in Archaeology - UK, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2018).  session organiser: "Formal Approaches to Complexity in Roman Archaeology". Presidència de sessió,  Theoretical Roman Archaeology Conference, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2018).  Learning by design: the use of video game mechanics to explain the past. Presentació comunicació,  Communicating the Past in the Digital Age: Digital tools for teaching and learning in archaeology, Köln, ALEMANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  A data science framework to infer long-range trade routes. Conferència invitada,  Travel and Transport through Time workshop, PORTUGAL.

Rubio-Campillo, X. (2018).  Identifying long-range connectivity within the Roman Empire through archaeological proxies. Presentació comunicació,  European Association of Archaeologists conference, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  The use of computer simulation to understand historical dynamics. Conferència invitada,  Methods for the study of the medieval world: new approaches from Digital Humanities, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  Why did they fight here? Using computational methods to provide context to conflict sites. Presentació comunicació,  From battlefields to memory sites: Conflict archaeology through the ages, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2018).  How would I know if I'm wrong? Testing ideas through computational models. Conferència invitada,  MERCURY: simulating Roman economies, Oxford, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, Xavier; Mayans, Jaume; Boj, Isabel; Hernàndez-Cardona, Xavier; Sospedra, Rafel; Yubero-Gómez, Maria (2018).  Designing the past: video games as a tool to communicate scientific knowlwdge. Presentació comunicació,  European Association of Archaeologist, 2018. Reflecting futures, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X.; Crema, E.; Oms, X. (2018).  Quantifying uncertainty on the spread of Neolithic transition using Bayesian models. Presentació comunicació,  Computer Applications in Archaeology UK, REGNE UNIT.

Sebares, G.; Romero, M. (2018).  Sharing the past within the community: two case studies of controversial heritage. Ponència,  Interdisciplinary Workshop on Heritage Interpretation in the Iberian Peninsula, Sant Cugat del Vallès, ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2008).  Interpretación y museización de campos de batalla. Presentació comunicació,  Jornadas de Interpretación y Museografía de Alicante, Alicante, ESPANYA.

Sellarès. M; González-Sanz, M. (2018).  Hipervincle. Laboratori de Mediacions. Fundació Antoni Tàpies. Ponència,  I Encuentro Internacional de Educación y Mediación Cultural., ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J.; Pénedes, C: Pradell, E.; Arias, M.E.; Martin, A.; Portela, A.; Mauri, A. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Una mirada competencial entorn l'Educació Artística i Cultural dins i fora de l'escola, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J.; Pradell, E.; Portela, A.; Penedès, C.; Martín, A.; Arias, M.E. (2018).  Una experiencia metacompetencial en un contexto artístico para el empoderamiento personal y profesional de docentes de educación infantil y primaria. Ponència,  IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa Innovagogía 2018, ESPANYA.

Yepes-Baldo, M.; Romeo, M.; Burset, S.; Martín, C.; González, V.; Gustems, J.; Besolí, A.; Bosch, E.; Calderón, C. (2018).  Desarrollo de una herramienta autoevaluadora a partir de incidentes críticos en las prácticas externas. Presentació comunicació,  6th International Congress of Educational Sciences and Development, Setúbal, PORTUGAL.

Yespes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; Martin, C., González, V.; Gustems, J.; Besolí, A.; Bosch, E.; Calderón, C. ; (2018).  Las practicas externas: un entorno de desarrollo de las competencias profesionalziadoras mediante la práctica reflexiva. Conferència invitada,  6th International Congress of Educational Sciences and Development. Setúbal (Portugal), 21-23 Junio, 2018., ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J. (2017).  Dos miradas creativas: el espacio como elemento educativo. Ponència,  I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, ESPANYA.

Alsina, J.; Batalla, A.; Burset, S.; Buscà, F. (2017).  El paper del professorat especialista a les àrees d'Educació Física, Educació Musical i Educació Visual i Plàstica en els nous models d'escola. Participació comitè científic/organitzador,  Jornada El paper del professorat especialista a les àrees d'Educació Física, Educació Musical i Educació Visual i Plàstica en els nous models d'escola., ESPANYA.

Arbonès Villaverde, Glòria; Silvestre Anglès, Sara (2017).  Filosofía para Niños y Niñas en la formación del profesorado de secundaria: un cambio irreversible en la mirada docente. Presentació comunicació,  Philosophical Inquiry with Children Coming of Age: Family resemblances: XVIII International Conference of ICPIC Formación del Profesorado Faculty. Cantoblanco campus. UAM. June 28 - July 1 2017, Madrid, ESPANYA.

Batalla, A (2017).  . Participació comitè científic/organitzador,  XIII Jornadas de Educación Emocional 'Educación emocional en la actividad física y el deporte', Barcelona, ESPANYA.

Batalla, A. (2017).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (#CIMIE17), Bilbao, ESPANYA.

Bendrey, R.; Rubio-Campillo, X. (2017).  . Participació comitè científic/organitzador,  International Conference Environmental Archaeology Conference, REGNE UNIT.

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; Bosch, E.; Gustems, J; Sánchez, L; Garcia, M.A.; Burset, S.; González, V. (2017).  Desarrollo de competencias profesionalizadoras a partir de un Massive Open Online Course (MOOC) en los estudios de Comunicación Audiovisual. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU, 2017), Vigo, ESPANYA.

Bosch, E. (2017).  If you haven't seen it before, you can't see it: Intericonicity in wordless picturebooks and comics. Presentació comunicació,  International Conference 'European Network of Picturebook Research. Home and Lives Spaces in Picturebooks from the 1950's to the Present', Padua, ITÀLIA.

Bosch; E. (2017).  Què faig amb els àlbums sense mots? 10 activitats per aprendre a llegir imatges. Ponència,  I Fòrum l'Àlbum a l'aula. Setmana de l'Àlbum Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E; Burset, S. (2017).  Álbumes y libros ilustrados: Fuente de inspiración en educación visual y plástica. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. Arte, Educación y Patrimonio en el siglo XXI, Badajoz, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Beltran, E. (2017).  25 imperdibles» un control (gamificado) de lectura de libros ilustrados y exposición-juego. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria, San Sebastián, ESPANYA.

Burset, S.; Bosch, E. (2017).  Los otros y yo»: relato de una experiencia con futuros maestros. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria, San Sebastián, ESPANYA.

Castell, J.; Arias, M. (2017).  Un acercamiento multimodal en educación visual y plástica que juega con la imagen analógica y la virtual para favorecer la producción de recursos educativos personalizados para compartir. Presentació comunicació,  CIREI. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores., Alcalá de Henares, Madrid, ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2008).  Noves tècniques d'investigació en camps de batalla de l'Edat Moderna: el cas de Talamanca 1714. Presentació comunicació,  VI Congrés Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Dorio, I.; Torras, F.; Molina, M.; Gómez, M.; Carreño, A.; Arus, A. (2017).  Los estudiantes de nuevo acceso y la utilidad de los sistemas de apoyo y orientación universitaria. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Docència Universitaria CINDU 2017: Panorama de la docencia en la universidad, Vigo, ESPANYA.

Eugènia Arús, Antonieta Carreño, Imma Dorio, Miquel Gómez (2017).  Reflexions al voltant de la docència: Reptes i possibilitats. Taula rodona,  Jornada: Reflexions al voltant de la docència: Reptes i possibilitats, ESPANYA.

Feliu Torruella, M; Jimenez Torregrosa, L; Cardona Gómez, G. (2017).  La formación competencial en ciencias sociales para su aplicación en el aula de infantil y primaria. Presentació comunicació,  XXVIII Simposio Internacional en didáctica de las ciencias sociales. Retos, preguntas y líneas de investigación.. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6131906, ESPANYA.

Freixa, M.; Dorio, I.; Batalla, A.; Bosch, E.; Fuentes, N.; Luna, E.; Burset, S. (2017).  Primer día en la universidad. Sentimientos y percepciones de los estudiantes del grado de Educación Infantil según sus trayectorias académicas previas. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Docencia Universitaria, ESPANYA.

Freixa,M; Dorio,I; Molina,M.C; Fuentes,N; Burset,S;Bosch,E; Torras,F; Arus,E; Batalla,A; Carreño,A; Gomez, M; Luna,E (2017).  Què i com em sento el primer dia de la meva trajectòria universitària a la Facultat d'Educació?. Poster,  XVII Seminario Permanente de Orientación Profesional (SEPEROP) 'Escenarios laborales de la orientación profesional'. Barcelona, 20 d'abril 2017, Barcelona, ESPANYA.

Gesalí, D.; Íñiguez, D. (2017).  "La indústria de guerra a Catalunya durant la Guerra Civil des de la perspectiva soviètica". Ponència,  Jornades Internacionals La Participació Soviètica a la Guerra d'Espanya 80 anys després, Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2017).  La travessa del desert. Les entitats en la darrera dècada. Taula rodona,  La Hibernació de la Granota. 10 anys de lleis i polítiques de memòria a Espanya i Catalunya (2007-2017) CONGRÉS INTERNACIONAL, Barcelona, ESPANYA.

González Vázquez, David (2017).  Explorando memorias emergentes: rutas e itinerarios de la Guerra Civil en Barcelona. Presentació comunicació,  Memorias de guerra, proyectos de paz: violencias y conflictos entre pasado, presente y futuro VIII Encuentro Memorias en Red, Gernika, ESPANYA.

González Vázquez, David (2017).  Curating memory. Taula rodona,  'Individuals - Stories - History' ENRS In Between? Seminar Topography of Terror Documentation Centre, Berlin, ALEMANYA.

Santacana, J.; (2008).  Interpretación del patrimonio en el diseño de exposiciones de patrimonio natural y cultural. Ponència,  VII Jornadas de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio , Alicante, ESPANYA.

González Vázquez, David (2017).  Recent past and memory construction at the Catalan cross-border region. Participació comitè científic/organitzador,  Seminari apertura projecte In Between? - ENRS, La Jonquera, ESPANYA.

González Vázquez, David; Riera miralles, Ferran (2017).  Presente y potencialidades del turismo de memoria en la provincia de Girona. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional científico-profesional de Turismo Cultural, Córdoba, ESPANYA.

Gustems, J.; Calderón, D.; Elgstrom, E.; Arús, E.; Ayuste, A.M.; Batalla, A.; Boix, R.; Calderón, C.; Castell, J.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Oriola, S. (2017).  Fonaments psicològics per a la millora del pla d'acció tutorial (PAT) a la formació de mestres de primària (menció Educació Física) a la Universitat de Barcelona. Poster,  XIII Jornadas de Educación Emocional, ESPANYA.

Hernandez Cardona, F.X. (2017).  La divulgació històrica, una estratègia orientada a experimentar experiències singulars. Ponència,  Tarragona. Fòrum de Turisme Arqueològic., Tarragona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2017).  I Jornades internacionals. la participació sovietiva a la guerra d'espanya 80 anys després. Participació comitè científic/organitzador,  I Jornades internacionals. la participació sovietiva a la guerra d'espanya 80 anys després., Barcelona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2017).  Història, arqueologia, didàctica i memòria dels aeròdroms de l'aviació republicana. Ponència,  I Jornades internacionals. la participació sovietiva a la guerra d'espanya 80 anys després., Barcelona, ESPANYA.

Lavega, P; Batalla, A. (2017).  Diálogo: Competitividad, cooperación y emoción en la práctica deportiva. Conferència invitada,  XIII Jornadas de Educación Emocional 'Educación Emocional en la actividad física y el deporte, Barceolona, ESPANYA.

Montserrat Freixa Niella; Inmaculada Dorio Alcaraz; Mari Cruz Molina Garuz; Nuria Fuentes Pelaez; Silvia Burset; Emma Bosch; Francina Torres Compte; Maria Eugenia Arús Leita; Albert Batalla Flores; Maria Antonia Carreño Aguila; Miquel Gómez Serra; Esther Luna González. (2017).  Què i com em sento el primer dia de la meva trajectòria universitària a la Facultat d'Educació?. Poster,  XVII Seminari Permanent d'Orientació Professional. Escenaris laborals de l'orientació professional, ESPANYA.

Onrubia, J.; Mauri, T.; Colomina, R.M.; Arús, E.; Mayordomo, R.; Ginesta, A. (2017).  Una experiencia de evaluación conjunta -universidad-escuela-, sobre situaciones de la práctica. Percepción de los estudiantes, maestros-tutores y tutores de universidad. Presentació comunicació,  XIV Symposium internacional sobre el practicum y las prácticas externas. Recursos para un Practicum de Calidad, Pontevedra, ESPANYA.

Sebastiá, M. (2008).  Patrimoni y difusió cultural al Web: tendències. Taula rodona,  Jornada de Difusió cultural i Museus. Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, y Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 9 d'octubre del 2008., Barcelona, ESPANYA.

Pelai Pagès (2017).  Rússia 1917. Ponència,  Congrés d'Història dels 46 Premis Octubre celebrat a València, Octubre Centre de Cultura Contemporània els dies 24 al 27 d'octubre de 2017, València , ESPANYA.

Penedès Pastor, C.; Martín Piñol, C. (2017).  Tecnologia educativa, memòria i producció cultural i artística en la construcció de narratives comunitàries. La Mediateca. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Educación Histórica y Adquisición de Competencias Clave. Pendent de publicació, Múrcia, ESPANYA.

Portela, A.; Calderón, D.; Calderón, C.; Martín, C.; Batalla, A.; Boix, R.; Ayuste, A.; Kirchner, T.; Torres, A.; Fons, M.; Gustems, J.; Wilson, A.; Kieling, M.; Arús, E.; Elgström, E.; Oriola, S.; Castell, J.; Oporto, M. (2017).  Educación emocional en el campus: aspectos psicológicos en el plan de acción tutorial en la formación de maestros en la universidad de Barcelona. Poster,  III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, Zaragoza, ESPANYA.

P. Pagès (2017).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Jornadas Internacionales. La participación soviética en la guerra de España 80 años después, Barcelona , ESPANYA.

P. Pagès (2017).  Les lleis repressives del franquisme des d'una perspectiva històrica. Conferència invitada,  I Trobada d'Investigadors de les universitats i representants dels ajuntaments, grups, entitats i associacions cíviques memorialístiques valencianes., Alacant , ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2017).  satellite organiser: "The Evolution of Cultural Complexity". Presidència de sessió,  Conference in Complex Systems, MÈXIC.

Rubio-Campillo, X. (2017).  Towards an integrated framework of cultural adaptation. Conferència invitada,  The outermost Neolithic workshop, Brae, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2017).  Identifying patterns of distribution in olive oil trade. Presentació comunicació,  Theoretical Roman Archaeology Conference, Durham, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2017).  The ecology of trade: Identifying large-scale dynamics of interaction with quantitative methods. Conferència invitada,  ERC Workshop Quantification in Classical Archaeology: objects, methodologies and aims, Barcelona, ESPANYA.

Viñas, R.; Sospedra, R.; Garrido, A. (2008).  Centenario del descubrimiento de la Roca dels Moros del Cogul. Primera exposición virtual del nuevo portal www.rupestre.org. Presentació comunicació,  El arte rupestre del arco mediterraneo de la Península Ibèrica. IV Congreso. Actas del IV Congreso. El arte rupestre del arco mediterraneo de la Península Ibérica, Valencia, ESPANYA.

Soriguera Gellida I.; Castell Villanueva, J.; Entrena Ortega S. (2017).  L'equilibri entre el binomi forma-contingut en la presentació d'un projecte de ciències naturals. Ponència,  FIET 2017. FÒRUM INTERNACIONAL d´EDUCACIÓ I TECNOLOGIA. Les tecnologies digitals en els nous escenaris d'aprenentatge, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J. (2017).  Propuestas educativas en torno al descubrimiento espacial dirigidas a docentes de la etapa de infantil y primaria. Presentació comunicació,  CIREI. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores., Alcalá de Henares, Madrid, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J. (2017).  El espacio como elemento generador de propuestas creativas y empoderamiento en educación. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria, Murcia, ESPANYA.

Wilson-Daily, A. E.; Kemmelmeier, M.  (2017).  Bring us those willing to join our side: The curious case of sub-national identification among Muslim immigrant youth in Catalonia. Conferència invitada,  EASP-SPSSI Joint Meeting: 'To be both (and more)': Immigration and identity multiplicity. Bring us those willing to join our side: The curious case of sub-national identification among Muslim immigrant youth in Catalonia, Utrecht , PAÏSOS BAIXOS.

Yepes-Baldo, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2017).  Evaluación 360 mediante una rúbrica de las competencias profesionalizadoras. Presentació comunicació,  5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, ESPANYA.

P. Pagès (2016).  L'activitat econòmica en guerra: col·lectivitacions i indústries de guerra. Ponència,  Simposi. A 80 anys del cop d'Estat de Franco. La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939), celebrat a Barcelona els dies 1,2 i 3 de desembre de 2016, Barcelona, ESPANYA.

P. Pagès (2016).  La Guerra Civil a Catalunya. Taula rodona,  Congreso Internacional 80 Aniversario de la Guerra Civil Española, Tortosa, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2016).  Evolving Planet: Explaining archaeology with science fiction. Presentació comunicació,  The Interactive Pasts conference, Leiden, PAÏSOS BAIXOS.

Rubio-Campillo, X. (2016).  Model Selection in Historical Research using Approximate Bayesian Computation. Poster,  Machine Learning Summer School, Cádiz, ESPANYA.

Rojo Ariza, M.C.; Yubero Gómez, M. (2008).  Aproximació a l'estudi dels individus/es infantils durant la primera edat del ferro al NE peninsular: el cas de la tomba 677 de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Poster,   Taula Rodona Internacional Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX- VI aC) , Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2016).  Content or context? Model selection of settlement growth models using entropy maximization. Presentació comunicació,  Computer Applications in Archaeology, Oslo, NORUEGA.

Rubio-Campillo, X. (2016).  Identification of self-organized systems using archaeological proxies. Presentació comunicació,  Workshop How wrong is my model?, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2016).  Beyond Rashomon: A Bayesian approach to evaluate competing explanations of past social dynamics. Presentació comunicació,  World Archaeology Congress, Kyoto, JAPÓ.

Rubio-Campillo, X.; Crema, E. (2016).  . Presidència comitè científic/organitzador,  How wrong is my model? Empirical Challenges in Archaeology, History, and Anthropology, ESPANYA.

Silvestre Anglès, Sara; Arrizabalaga Ezquieta, Haizea (2016).  De las habilidades de pensamiento de Lipman a la educación competencial en filosofía. Presentació comunicació,  II Congreso internacional sobre Innovación educativa en Filosofía, València, ESPANYA.

Silvestre Anglès, Sara; Feliu Torruella, Maria (2016).  La Filosofía como discurso patriarcal en la construcción del modelo docente del profesorado de filosofía en formación. Presentació comunicació,  II Congreso internacional sobre Innovación educativa en Filosofía, València, ESPANYA.

Torres, C. ; González-Sanz, M. (2016).  Compartir, aprender y crear, una metodología pedagógica creada por AL:M.A (almería, Museos y Arte)para la deconstrucción activa del Otro a través del patrimonio. Poster,  XXVII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales. Educar para una ciudadanía global., ESPANYA.

Wilson-Daily, Ann Elizabeth; Barriga Ubed, Elvira (2016).  ¿Hay relación entre el clima del aula de sociales de ESO y la desafección política juvenil?. Presentació comunicació,  VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano Santiago de Compostela 2-4 noviembre de 2016. Wilson-Daily, A. E. y Barriga Ubed, E. (2016). ¿Hay relación entre el clima del aula de sociales de ESO y la desafección política juvenil?. En R. López Facal (Ed.), Ciencias sociales, educación y futuro. Investigaciones en didáctica de las ciencias sociales (pp. 1018-1025). Red 14: Universidad de Santiago de Compostela., Santiago de Compostela , ESPANYA.

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2016).  Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. Presentació comunicació,  4th International Congress of Educationa Sciences and Devolpment. Simposio: La evaluación de competencias en entornos virtuales. http://congresoeducacion.es/edu_web4/LIBRO_ACTAS_2016.pdf, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Coma, L. (2008).  El pedagog dins dels museus. Taula rodona,  Practicum I de Pedagogia. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona, ESPANYA.

Acosta López, Alejandro (2016).  Aux armes, étrangers. Organització i lluita dels republicans en els moviments guerrillers de la Resistència Francesa. Ponència,  Els maquis: la resistència armada contra el franquisme (1936-1965), Valencia, ESPANYA.

Ann Elizabeth Wilson-Daily; Elvira Barriga Ubed (2016).  Disenchanted and politically unmotivated youth: findings from a large-scale survey of Catalan high school students. Taula rodona,  AERA (American Educational Research Association) Annual Meeting: 'Public Scholarship to Educate Diverse Democracies'., Washington, DC, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Arús, E. (2016).  Música que inspira el movimiento, actividades que motivan el aprendizaje. Conferència invitada,  V Congreso Internacional de Danza, Investigación y Educación, Málaga, ESPANYA.

Ayuste, A.; Burset, S. (2016).  Mejora de la formación inicial de maestros y maestras a través del prácticum. Presentació comunicació,  XIII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES), Granada, ESPANYA.

Barriga-Ubed, E; Wilson-Daily, A. (2016).  Desafección política juvenil en los centros de secundaria obligatoria catalanes. Presentació comunicació,  VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano., Murcia, ESPANYA.

Batalla, A (2016).  Sub tema Health, Sport, Physical and Plastic Arts Education (circus, dance and theater). Presidència de sessió,  Co-Chair en la Fourth Biennial International Conference de la World Federation of Associations for Teacher Education., Bareclona, ESPANYA.

Batalla, A (2016).  Deporte educativo. Conferència invitada,  Encuentro Internacional De Educación Física: "la Motricidad en el Curriculo escolar"., Lima, PERÚ.

Batalla, A (2016).  Habilidades Motrices y Educación en Valores. Conferència invitada,  Encuentro Internacional De Educación Física: 'la Motricidad en el Curriculo escolar', Lima, PERÚ.

Batalla, A. (2016).  Del laboratorio al patio: aportaciones de la investigación en aprendizaje motor a la docencia de la Educación Física'. Encuentro Internacional De Educación Física: "la Motricidad en el Curriculo escolar". Conferència invitada,  Encuentro Internacional De Educación Física: "la Motricidad en el Curriculo escolar, Lima, PERÚ.

Boj, I. (2007).  Estrategias de socialización del patrimonio en Atapuerca. Conferència invitada,  III Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio. Uso y gestión del Patrimonio cultural/natural en los pueblos y ciudades contemporáneos. III Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio. 18 al 20 abril 2007. Mérida. Yucatán. México., Mérida. Yucatán, MÈXIC.

Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes­-Baldó, M.; Martín, C.; García, M.A.; Sánchez, L.; González, V..; Gustems, J.; Burset, S.; Bosch, E. (2016).  Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs): Un sistema integrado de calidad en el EEES. Presentació comunicació,  IX CIDUI 2016. International Congress on University Teaching and Innovation: Teaching and Learning Innovation Impacts, Bellaterra, ESPANYA.

Bosch, E. (2016).  10 años con pocas palabras. Taula rodona,  Simposio 10 años de Literatura Infantil y Juvenil, Barcelona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, E. (2016).  Familia y amigos de...» Una actividad para fomentar el conocimiento de libros ilustrados y la lectura de la imagen en los futuros maestros. Presentació comunicació,  Congreso El cuento hispánico: nuevas miradas críticas y aplicaciones didácticas. ÁLVAREZ RAMOS, E.; MARTÍNEZ DEYROS, M.; ALEJALDRE, Biel, L. (Coords) (2016) El cuento Hispánico. Nuevas miradas críticas y aplicaciones didácticas, 387-400. Valladolid: Agilice Digital. ISBN: 978-84-16178-71-1., Valladolid, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S. (2016).  'Familia y amigos de...' Una actividad para fomenttar el conocimiento de libros ilustrados y la lectura de la imagen en los futuros maestros. Presentació comunicació,  Congreso Internacional 'El Cuento Hispánico: nuevas miradas críticas y aplicaciones didácticas', ESPANYA.

Bosch, E.; Duran, T. (2016).  Intervencions gràfiques en els codis de barres en llibres il·lustrats i àlbums: creacions de poesia visual?. Presentació comunicació,  II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions, Barcelona, ESPANYA.

Burset, S.; Bosch, E. (2016).  Maestros crea(c)tivos. Por una pedagogía de las artes en los grados de maestro. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional Matéria-Prima: prácticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário. Faculdade de Belas-Artes. Universidade de Lisboa. Novos lugares para a educaçao artística: o V Congresso Matéria Prima, Lisboa, PORTUGAL.

Calderon, D; Burset, S; Martín, C; Gustems, J. (2016).  Los Proyectos artísticos: Un puente entre Chile y Barcelona. Poster,  X Conferencia internacional Encuentros Barcelona 2016. Libro de actas X Conferencia internacional Encuentros Barcelona 2016, ESPANYA.

Cardona González, G; Feliu Torruella, M; Jiménez Torregrosa, L (2016).  Las posibilidades didácticas del patrimonio urbano para la educación ciudadana en el Grado de Educación Infantil: el caso de Poblenou en Barcelona. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional. Creando ciudadanos, construyendo identidades. El uso del patrimonio material e inmaterial en la enseñanza de la historia, ESPANYA.

Feliu, M.; González-Sanz, M. (2016).  El VTS y su implementación práctica en el Museo Picasso de Barcelona. Una investigación en curso. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial, ESPANYA.

Boj, I. (2007).  El patrimoni prehistòric com a eina de la formació social a Catalunya. Conferència invitada,  Jornades Culturals Catalanes a la Península de Yucatán. 26 d'abril de 2007, Mérida. Yucatán, MÈXIC.

Feliu Torruella, M (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales​ en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

Feliu-Torruella, M.; Cardona-Gómez, G.; Jiménez-Torregrosa, L. (2016).  Construyendo ciudades globales desde la reconstrucción de la realidad social más allá de las aulas. Presentació comunicació,  XXVII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, Las Palmas de Gran Canaria, ESPANYA.

Feliu Torruella, M; González-Sanz, M (2016).  Visual thinking strategies: conectar la educación formal y la no formal a través del desarrollo de competencias. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional. Creando ciudadanos, construyendo identidades. El uso del patrimonio material e inmaterial en la enseñanza de la historia, ESPANYA.

Feliu Torruella, M; Vallés Sisamón, A; Cardona Gómez, G (2016).  Consideraciones de los futuros maestros de infantil y primaria acerca de la importancia de estrategias y recursos para la didáctica de las ciencias sociales desde una perspectiva competencial. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de Investigación e innovación en Educación Infantil y primaria, ESPANYA.

González-Sanz, M.; Feliu, M.; Ibáñez-Etxeberria, A.; Hernandez, F.X. (2016).  Educación patrimonial y tecnologías digitales ¿Qué aplicaciones didácticas de las tecnologías emergentes en relación al patrimonio pueden generar un mayor aprendizaje significativo en el público escolar?. Poster,  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial, Madrid, ESPANYA.

González-Sanz Myriam; Feliu Torruella, Maria (2016).  El educador patrimonial frente a las Visual thinking Strategies (VTS). ¿Cambia el método VTS la visión y la praxis del educador de museos?. Presentació comunicació,  VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

González Vázquez, D. (2016).  Patrimonio y frontera. Taula rodona,  Patrimonio, identidad y fronteras de la memoria. VII Encuentro Memorias en Red, La Jonquera, ESPANYA.

González Vázquez, David (2016).  ¿Turismo negro o turismo de memoria? Nexos y divergencias entre modelos teóricos. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de sociología y antropología del Turismo, Granada, ESPANYA.

González Vázquez, David (2016).  Patrimonio, identidad y fronteras de la memoria. Participació comitè científic/organitzador,  VI Encuentro Memorias en Red, La Jonquera, ESPANYA.

Boj, I. (2007).  Atapuerca en las aulas. Presentació comunicació,  I Congreso de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, Tarragona, ESPANYA.

González Vázquez, David; Feliu Torruella, Maria (2016).  La valorización turística de los espacios de memoria en Cataluña: una estrategia didáctica. Presentació comunicació,  I Congreso Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social, A Coruña, ESPANYA.

Gustems, J.; Oriola, S.; Calderón, D.; Castell, J.; Batalla, A.; Boix, R.; Ayuste, A.; Calderón, C.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Torres, A.; Wilson; A.; Elgström, E. (2016).  Aspectos Psicológicos para mejorar el plan de acción tutorial (PAT) en la formación de maestros de la Universidad de Barcelona. Poster,  IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos Educativos y de la Salud (CICE).. Actas IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. vol I ISBN: 978-84-617-5911-8, Almeria, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2016).  Arqueologia i conflicte. algunes reflexions. Ponència,  II Jornada d'Arqueologia de Sitges, Sitges, ESPANYA.

Hernández, F.X. (2016).  Enseñanza-Aprendizaje en Patrimonio. III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Presidència de sessió,  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. 26 q 28 octubre. Complejo Cultural El Águila Madrid, Madrid, ESPANYA.

Hernández, F.X. (2016).  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Participació comitè científic/organitzador,  III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. 26 y 28 octubre. Complejo Cultural El Águila Madrid, Madrid, ESPANYA.

Jiménez Torregrosa, Lorena; Cardona Gómez, Gemma; Feliu Torruella, Maria (2016).  Analizando y cambiando recuerdos a partir de la didáctica de la historia. Presentació comunicació,  VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano, ESPANYA.

Júlia Castell Villanueva; Íngrit Soriguera Gellida (2016).  La feria expositiva como recurso didáctico en el Grado de Educación Infantil. Presentació comunicació,  II Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores. Recursos educativos innovadores en el contexto iberoamericano. Obras Colectivas. Ciencias de la Eduación, 19, Madrid, ESPANYA.

Marielena Arias Márquez ; Júlia Castell Villanueva (2016).  Movimiento, Animación y Vídeo. Presentació comunicació,  II Congreo Internacional E@ - VIII Jornadas Educación Artística en clave 2.0. Ponencia. Buenas Prácticas docentes., Madrid, ESPANYA.

Pagès, Pelai (2016).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Els maquis: la resistència armada contra el franquisme (1936-1939), Valencia, ESPANYA.

Pagès, Pelai (2016).  Els maquis: antecedents, desenvolupament i crisi de la guerrilla contra Franco. Notes sobre la dona en la guerrilla. Ponència,  El maquis: la resistencia armada contra el franquisme (1936-1965), Valencia, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Duran T.; Mas, E. (2007).  Veig, Veig. Itinerari rimat. Una actividad familiar en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Presentació comunicació,  Jornadas sobre Nuevas Propuestas de Acción en Educación Artística, Malaga, ESPANYA.

Pelai Pagès (2016).  Què ha volgut dir fer polítiques d'esquerres?. Taula rodona,  II Jornada Passat i Present. Què vol dir ser d'esquerres?, Montornès del Vallès , ESPANYA.

Pelai Pagès (2016).  Una mirada humanista a la revolución social. Taula rodona,  1936-2016. A 80 años de la revolución social. Una mirada humanista, Barcelona , ESPANYA.

Abella Plantés, D.; Hernàndez Cardona, F. X.; Roigé Ventura, X. (coords). (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades del Patrimoni Defensiu d'època Moderna, Castell de Figueres. Ministerio de Defensa (12-15/03/2015), Figueres, ESPANYA.

Angourakis, A.; Salpeteur, M.; Rubio-Campillo, X.; Rondelli, B.; Stride, S. (2015).  Land use patterns in arid Eurasia: mechanisms and models. Presentació comunicació,  Society for American Archaeology 80th Annual Meeting (SAA 2015), San Francisco, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Arús, E. (2015).  La Rítmica Jaques-Dalcroze: hacia una educación musical más humanística. Conferència invitada,  II Congreso Nacional de Conservatorios Superiores de Música, organitzat per SEM-EE, Madrid, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; González Argüello, M.V. (2015).  El componente visual en la interacción de diversos modos para el desarrollo del aprendizaje del léxico en materiales digitales interactivos. Presentació comunicació,  XXXIII Congreso internacional AESLA. La comunicación multimodal en el siglo XXI: Retos académicos y profesionales, Madrid, ESPANYA.

Calabuig Serra, S.; Jimenez Torregrosa, L.; Feliu Torruella, M.; Medir Huerta, R.M.  (2015).  El twiter, una herramienta didáctica para hacer visible lo invisible. Presentació comunicació,  XXVI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas, ESPANYA.

Cardona, G.; Jiménez-Torregrosa, L.; Rojo, M.C.; Íñiguez, D.; Ambròs, A. (2015).  Museografía de un asedio. Barcelona 1714. Presentació comunicació,  II Jornades del Patrimoni Defensiu d'època moderna, Figueres, ESPANYA.

Cardona Gómez, G. (2015).  Implicación social y patrimonio: un cruce de caminos entre arqueología pública, arqueología comunitaria y didáctica de la arqueología. Conferència invitada,  Seminari a l'Entorn dels Valors del Patrimoni i la Interacció amb el Públic en l'Arqueologia, Barcelona, ESPANYA.

Cardona-Gómez, G. (2015).  Archaeological education in Catalonia (Spain). An overview of its theoretical background and current practices in formal and non-formal education. . Presentació comunicació,  International Centre for Cultural Heritage Studies - Annual Postgraduate Research Conference, Newcastle upon Tyne, REGNE UNIT.

Colom Oliva, Mercè; Castell Villanueva, Júlia (2015).  La reciente experiencia en el desarrollo de formación en línea y semipresencial en el Cett, un centro integral formación presencial especializado en turismo, hotelería y gastronomía. Presentació comunicació,  3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2015, Donosti, ESPANYA.

Crema, E.; Rubio-Campillo, X. (2015).  Cultural Allee effect? Theoretical insights on subsistence shifts. Presentació comunicació,  Annual meeting of the Society for American Archaeology, San Francisco, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Elvira Barriga-Ubed; Ann Elizabeth Wilson Daily (2015).  El aprendizaje activo por simulación para el alumnado de secundaria en educación para la ciudadanía. Ponència,  VI Simposio Internacional Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano 'Historia, patrimonio y educación cívica y ética'. El aprendizaje activo por simulación para el alumnado de secundaria en educación para la ciudadanía, Mérida, Yucatán, MÈXIC.

Feliu Torruella, M.; Cardona Gómez, G. (2015).  Transferir és una oportunitat. Experiències de transferència des del grup de recerca DIDPATRI. Taula rodona,  I Jornada Horitzons científics de les ciències socials i humanes , ESPANYA.

Feliu Torruella, M.; Cardona Gómez, G.; Wilson-Daily, A.E.; Jimenez Torregrosa, L.; Boj Cullell, I.; Rojo Ariza, M.C.; Romero Serra, M.  (2015). 

Visibilizando las problemáticas de la didáctica de las ciencias sociales en el aula. Buscando estrategias de mejora. Poster,  XXVI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas, ESPANYA.

Feliu Torruella, M; Heras Celigueta, I; Arús Leita, M.A; Jimenez Torregrosa, L; Bardavio Novi, A; Boj Cullell, I; Fernàndez Santin, M; Rojo Ariza, M.C; Silvestre Anglès, S; Bosch Andreu, E; Burset Burillo, S; Hernandez Cardona, F.X; Feliu Maspons, M; Calabuig Serra, S; Wilson Daily, A.E; Centeno Guzmán, C; Poblador Relancio, E.M; Cardona Gómez, G; Sospedra Roca, R; Romero Serra, M; Arbonés Villaverde, G; Arqué Bertrán, M. (2015).  Les necessitats formatives en didàctica de les ciències socials i la seva aplicació a l'aula de primària. Presentació comunicació,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Feliu-Torruella, M.; Hernàndez-Pongiluppi, M.; Hernàndez-Pongiluppi, G.; Burset-Burillo, S.  (2015).  Nueva inconografía didáctica y conflictos del siglo XVIII. Presentació comunicació,  Segones Jornades de Patrimoni Defensiu d'època moderna. Castell de Sant Ferran. Figueres. 12, 13, 14 i 15 de març de 2015.. Abella, D.; Hernàndez, F.X.; Romero, M. (eds). II Jornadas del Patrimonio defensivo. Madrid. Ministerio de Defensa. M , ESPANYA.

Feliu Torruella, M.; Masriera Esquerra, C.  (2015).  La Xarxa d'Escoles Històriques de Barcelona (XEHB). Presentació comunicació,  XII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Com ens pensem? Protagonistes de l'ensenyament de les ciències socials i la formació del pensament històric, geogràfic i social, ESPANYA.

García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, S.; Martín, C.; Bosch, E. (2015).  Profesionales y académicos. Un diálogo para evaluar las competencias profesionalizadoras. Presentació comunicació,  Univest 2015, Girona, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Duran, T.; Mas, E. (2007).  Veo, veo. Itinerario rimado. Una actividad familiar en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Presentació comunicació,  Jornadas sobre nuevas propuestas de acción en educación artística. Universidad de Málaga., Málaga, ESPANYA.

García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, S.; Martín, C.; Bosch, E. (2015).  Profesionales y académicos. Un diálogo para evaluar las competencias profesionalizadoras. Presentació comunicació,  Univest 2015, Girona, ESPANYA.

González Vázquez, David (2015).  La memoria democrática a través de sus espacios. Patrimonio, turismo y museos en la Cataluña del s.XXI. Presentació comunicació,  Pasados que sirven al presente: el poder transformador de la memoria. VI Encuentro Memorias en Red, Madrid, ESPANYA.

González Vázquez, David (2015).  La patrimonialización de los espacios de memoria en Cataluña: del deber social a la estrategia turística. Presentació comunicació,  Patrimonio, Memoria y Conflicto. IV Jornadas de la AVA Abril, València, València, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F. X.; Rubio-Campillo, X.; Romero Serra, M.; Riart Jou, F. (2015).  Jacques rigaud. iconografia didáctica de un asedio del siglo XVIII. Ponència,  II Jornades del Patrimoni Defensiu d'època Moderna, Figueres, ESPANYA.

Íñiguez, D. (2015).  Organització i coordinació. Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades de Patrimoni Defensiu d'època moderna. 12 a 15 de març de 2015. Castell de Sant Ferran, Figueres, Figueres, ESPANYA.

Martín, C.; Castell, J.; Coma, L. (2015).  Herramientas digitales como instrumentos de educación artístico-patrimonial al servicio de una ciudad educadora: experiencias tangibles en la ciudad de Barcelona. Presentació comunicació,  VII JORNADAS ARTE Y CIUDAD (IV Encuentros Internacionales), Madrid, ESPANYA.

Martín, C.; Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Gustems, J. (2015).  Elaboración de una rúbrica para la evaluación de las competencias profesionalizadoras en Comunicación Audiovisual. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2015, Vigo, ESPANYA.

Olivia Hinojosa; Ann Elizabeth Wilson-Daily (2015).  Método muñecos persona: una estrategia innovadora para trabajar la empatía y la invisibilidad de persona en el aula de infantil. Presentació comunicació, , ESPANYA.

Pagès, P. (2015).  Comunistes, socialistes i marxistes davant dels canvis històrics. Ponència,  Jornada passat i present 2015. Crisis i canvis de règim a Catalunya i a España (1931-1975-2015), Montornès del Vallès , ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S.; Duran, T.; Mas, E. (2007).  Veig, veig. Itinerari rimat. Presentació comunicació,  'Jornadas 2007 sobre nuevas propuestas de educación'., Màlaga, ESPANYA.

Pagès, P. (2015).  La transición democrática a través del humor gráfico. Las interpretaciones de El Perich en La Vanguardia (1975-1977). Ponència,  Jornada científica. El humor y la cultura política en la España contemporánea, Valencia , ESPANYA.

Pagès, P. (2015).  Le POUM, Parti Ouvrier d'Unification Marxiste, un parti pour la révolution. Ponència,  Guerre d'Espagne, 1936-1939: entre guerre et révolution. 10es Journées Manuel Azaña, celebradas los días 5-6-7 de noviembre de 2015 en Montauban , Montauban , FRANÇA.

Rubio-Campillo, X. (2015).  The impact of social learning on subsistence strategy shifts. Conferència invitada,  Considering cultural complexity in Agent-Based Modeling, Köln, ALEMANYA.

Rubio-Campillo, X. (2015).  Hypothesis testing with quantitative methods in archaeological research. Conferència invitada,  Ist international workshop for the EPNet project, Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2015).  Model Selection for Historical Dynamics. Ponència,  II Jornades de Patrimoni defensiu, Figueres, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X.; Crema, E.R.; Valverde, S. (2015).  satellite organiser: "The Cultural Evolution of Technology". Presidència de sessió,  Conference in Complex Systems. Arizona, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Sospedra, R.; Boj, I.  (2015).  Museografia didàctica i poliorcètica moderna. Ponència,  Segones Jornades de Patrimoni Defensiu. . Segones Jornades de Patrimoni Defensiu. Figueres març 2015, Figueres, ESPANYA.

Sospedra Roca, Rafel; Sebares Valle, Gemma (2015).  Didàctica del patrimoni defensiu. Ponència,  II Jornades Patrimoni defensiu d'època moderna. En premsa, Figueres, ESPANYA.

Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V. Gustems, J; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015).  Emprender en CAV: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un Mooc. Presentació comunicació,  3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Simposio invitado: Los cursos online masivos y abiertos (Mooc) como herramientas de empoderamiento, San Sebastián, ESPANYA.

Calpena, E.; Llonch, N.; Masriera, C.; Santacana, J.; (2007).  Empreses culturals en l'àmbit dels mass media. Taula rodona,  Juliols UB. 'Fart de buscar feina? Fes-te-la a mida. Crea una empresa cultural', Barcelona, ESPANYA.

Andrea Balbo; Xavier Rubio-Campillo; Alexandre Albore; Bernardo Rondelli; Alexis Torrano; Carla Lancelotti; Matthieu Salpeteur; Victoria Reyes-García; Marco Madella (2014).  Resilience to precipitation variability in tropical semi-arid environments. Agent-based simulation of Holocene population dynamics in Kutch-Saurashtra, Gujarat, India. Presentació comunicació,  Resilience 2014, Montpellier, FRANÇA.

Arús, E.; Fiol, M.; Flores E. (2014).  Mejorar la atención y suscitar la creatividad y el deseo de aprender en la Etapa Infantil a través de las artes. Presentació comunicació,  I Congreso UCJC Educa. Facultades de la Educación: Emoción y Comprensión., ESPANYA.

Besolí, A. (2014).  El patrimonio histórico de la Guerra Fría entre el olvido y la turistificación: el caso del Muro de Berlín 25 años después de su caída. Presentació comunicació,  XVI Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial INCUNA 2014: Espacios industriales abandonados. Gestión del patrimonio y medio ambiente. Besolí, A. (En prensa): 'El patrimonio histórico de la Guerra Fría entre el olvido y la turistificación: el caso del Muro de Berlín 25 años después de su caída', en: Álvarez Areces, M.A. (Ed.): Espacios industriales abandonados: Gestión del patrimonio y medio ambiente, Gijón (Spain): CICEES , Gijón, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S. (2014).  La interactividad en los materiales digitales para el aprendizaje de lenguas. ¿Qué elementos del diseño gráfico no facilitan los procesos de aprendizaje?. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Reptes en l'adquisició de les literatures i de les llengües en l'era digital, València, ESPANYA.

Bosch, E.; Burset, S. (2014).  Preparem-nos per passejar pel sostre: poesia experimental per a infants i mestres. Presentació comunicació,  La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Burset, S.; Bosch, E.; Pujolà, J-T. (2014).  A study of multimodal discourse in the design of interactive digital material for language learning. Presentació comunicació,  TISLID'14, the Second International Workshop on TEchnological Innovation for Specialized Linguistic Domains: Lifelong Learning on the Move. A STUDY OF MULTIMODAL DISCOURSE IN THE DESIGN OF INTERACTIVE DIGITAL MATERIAL FOR LANGUAGE LEARNING, Ávila, ESPANYA.

Calderón, D.; Ambròs, A.; Gustems, J.; Feliu, M.; Medina, A.M. (2014).  La Oficina de Relaciones Universidad-Sociedad: un modelo en pro del compromiso social. Ponència,  XII Congreso Internacional de Formación del Profesorado AUFOP 2014, Santander, ESPANYA.

Duran, T.; Prats, M.; Bosch, E.; Manuel, J.; Diaz-Plaja, A. (2014).  Cap a una definició dels processos experimentals de l'àlbum líric. Presentació comunicació,  Congrés Internacional La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Enrico Ryunosuke Crema; Xavier Rubio-Campillo; Andrea Balbo (2014).  Modelling Cultural Transmission of Subsistence Strategies in Monsoon dominated semi-arid environments. Presentació comunicació,  Resilience 2014, Montpellier, FRANÇA.

Coma, L.; Costa, E. (2007).  El proyecto museográfico del refugio antiaéreo de la estación de la Garriga. Presentació comunicació,  Memorial Democràtic: polítiques públiques de la memoria. I Coloquio Internacional., ESPANYA.

Feliu Torruella, M.  (2014).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Reflexionar desde las experiencias. Una visión complementaria entre España, Francia y Brasil. , ESPANYA.

Feliu Torruella, M.; Moncho Jiménez, P.; Vivente Sanchez, V.; Cardona Ferrer, F.  (2014). 

Abriendo las puertas del Museu d'Història de Catalunya. Cambiando de protagonistas. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de educación patrimonial. Reflexionar desde las experiencias. Una visión complementaria entre España, Francia y Brasil. , ESPANYA.

Francès, G.; Rubio-Campillo, X.; Lancelotti, C.; Madella, M. (2014).  Decision Making in Agent-Based Models. Presentació comunicació,  12th European Conference of Multi-Agent Systems. Multi-Agent Systems, 370-378, Praga, REPÚBLICA TXECA.

F. X. Hernàndez Cardona, Maria Feliu Torruella, Lorena Jiménez Torregrosa, Mireia Romero Serra i M. Carmen Rojo Ariza; Cardona Gómez G. (2014).  Desarrollo de estrategias didácticas a partir del patrimonio y la arqueología del conflicto. Poster,  Congreso Patrimonio y Educación, Granada, ESPANYA.

González-Sanz, M. (2014).  ARqueólogos del siglo XXI;: apropiarse de la ciudad y el patrimonio mediante mobile learning, realidad aumentada y geolocalización. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Educación Patrimonial., ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F. X.; Rojo Ariza, M. C.; Cardona Gómez, G.; Romero Serra, M.; Jiménez Torregrosa, L.; Feliu Torruella, M.; Íñiguez Gràcia, D. (2014).  Los últimos días de la Batalla del Ebro (1938). Una experiencia de Gestión del Patrimonio en comunidad en la Fatarella (Terra Alta, Tarragona). Poster,  SOPA14 - II Congreso Internacional sobre Educación y sOcialización del pAtrimonio en el Medio Rural, Celanova, Ourense, ESPANYA.

Jiménez-Torregrosa, L.; Cardona-Gómez, G.; Feliu-Torruella, M.; Rojo-Ariza, M. C.; Romero-Serra, M.; Hernàndez-Cardona, F. X. (2014).  La utilización de la Arqueología del Conflicto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Presentació comunicació,  XXV Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales, Bellaterra, ESPANYA.

Jiménez-Torregrosa, L.; Cardona-Gómez, G.; Feliu-Torruella, M.; Rojo-Ariza, M.C.; Romero-Serra, M.; Hernàndez-Cardona, F.X.  (2014).  La utilización de la Arqueología del Conflicto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Presentació comunicació,  XVI Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales. “25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. UNA MIRADA AL PASADO Y UN PROYECTO DE FUTURO”, Madrid, ESPANYA.

Lancelotti, C.; Rubio-Campillo, X. (2014).  Testing the resilience of agro-pastoralists communities in arid margins through ABM. Presentació comunicació,  satellite 'Simulating the past to understand human history', Social Simulation Conference, Barcelona, ESPANYA.

Duran, T. (2007).  Seminario de Investigación 'Formación Lectora e Intertexyo lector. Participació comitè científic/organitzador,  Seminario de Investigación 'Formación Lectora e Intertexyo lector, La Laguna, ESPANYA.

Mosca, A.; Remesal, J.; Díaz-Guilera, A.; Rubio Campillo, X. (2014).  EPNet: Big Data & Història. Presentació comunicació,   BIGBANGDATA, ESPANYA.

Pagès, P. (2014).  El franquisme com una llarga postguerra: violència i repressió com elements identificadors del règim. Ponència,  V Trobada d'Investigadors de la Comissió de la Veritat. Congrés Internacional Història i Poètiques de la Memòria: la violència política en la representació del franquisme, celebrat els dies 20 al 22 de novembre de 2014 a la Universitat d'Alacant , Alacant , ESPANYA.

Pagès, P. (2014).  . Participació comitè científic/organitzador,  V Trobada d'Investigadors de la Comissió de la Veritat. Congrés Internacional Història i Poètiques de la Memòria: la violència política en la representació del franquisme, celebrat els dies 20 al 22 de novembre de 2014 a la Universitat d'Alacant , Alacant , ESPANYA.

Rojo-Ariza, M.C.; Cardona-Gómez, G.; Feliu-Torruella, M.; Hernàndez-Cardona, F.X.; Jiménez-Torregrosa, L.; Romero-Serra, M. (2014).  Didáctica del Patrimonio de la Guerra Civil española: balance y nuevas perspectivas desde DIDPATRI. Presentació comunicació,  Congreso Posguerras: 75 aniversario de la Guerra Civil española, Madrid, ESPANYA.

Rojo-Ariza, M.C.; Cardona-Gómez, G.; Feliu-Torruella, M.; Hernàndez-Cardona, F.X.; Jiménez-Torregrosa, L.; Romero-Serra, M. (2014).  Didáctica del Patrimonio de la Guerra Civil española: balance y nuevas perspectivas desde DIDPATRI. Presentació comunicació,  Congreso Posguerras: 75 aniversario de la Guerra Civil española, Madrid, ESPANYA.

Rojo, M.C.; Cardona, G.; Hernàndez, F.X.; Romero, M. (2014).  Patrimonio, conflicto y Relevancia histórica. Formando a los futuros profesionales de la educación. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Educación Patrimonial, Madrid, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014).  Aprendre a empendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. Presentació comunicació,  VIII Congrés Internacional de Docència Universitaria i Innovació (CIDUI 2014). Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals, Tarragona, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.Á.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R. (2014).  Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. Presentació comunicació,  CIDUI. Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals., Tarragona, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014).  Aprendizaje profesionalizador en CAV: difundiendo el talento más allá de las aulas. Presentació comunicació,  II Congreso internacional de ciencias de la educación y del desarrollo, Granada, ESPANYA.

Duran, T. (2007).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Congrés d'Educación de las Artes Visuales. 'Creatividad en tiempos de cambio', Barcelona, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2014).  Comparative approaches to the use of archaeological data in computer simulation. Presentació comunicació,  The Connected Past: People, Networks and Complexity in Archaeology and History, London, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2014).  Pandora: A Versatile Agent-Based Modelling Platform for Social Simulation. Presentació comunicació,  Simul2014: The Sixth International Conference on Advances in System Simulation. SIMUL2014: The Sixth International Conference on Advances in System Simulation, 29-34., Niça, FRANÇA.

Rubio-Campillo, X.; Ble, E.; Valdés, P. (2014).  Mars Attacks! The role of centurion in the Roman legion: a computer simulation of battle tactics. Presentació comunicació,  The International Ancient Warfare Conference, Aberystwyth, REGNE UNIT.

Torruella, M.F.; Jiménez Torregrosa, L. (2014).  ¿Cómo somos? El descubrimiento de uno mismo y la construcción de la identidad en la formación del profesorado de educación infantil. Presentació comunicació,  XVI Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales. “25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. UNA MIRADA AL PASADO Y UN PROYECTO DE FUTURO”, Madrid, ESPANYA.

Vilella, A; Pararols, F; Valldeperes, A; Íñiguez, D; Gesalí, D. (2014).  Els aviadors de la República. Taula rodona,  32 Saló internacional del Còmic de Barcelona. Fira de Barcelona. Palaus 1 i 2. Del 15 al 18 de maig de 2014, Barcelona, ESPANYA.

Xavier Rubio-Campillo; David Ortiz; Victoria Reyes-García; Matthieu Salpeteur (2014).  Mobile phones for mobile people: The effects of affordable cellular communication technology on the resilience of traditional shepherds in Gujarat, India. Presentació comunicació,  Resilience 2014, Montpellier, FRANÇA.

Almansa-Sánchez, J.; Cardona-Gómez, G. (2013).  Public Archaeology as a response to times of crisis. Presidència de sessió,  VI JIA - Jóvenes Investigadores en Arqueología, Barcelona, ESPANYA.

Angourakis, A.; Rondelli, B.; Stride, S.; Rubio Campillo, X.; Balbo, A.L.; Torrano, A.; Martínez-Ferreras, V.; Madella, M.; Gurt i Esparraguera, J.M. (2013).  The Musical Chairs model. An agent-based model of land use competition in Central Asia. Poster,  Complex System in Prehistoric Research, satellit of the European Conference on Complex Systems ECCS'13, Barcelona, ESPANYA.

Balbo, A.L.; Rubio-Campillo, X.; Rondelli, B.; Ramírez, M.; Lancelotti, C.; Torrano, A.; Salpeteur, M.; Lipovetzky, N.; Reyes-García, V.; Montañola, C.; Madella, M. (2013).  Agent-based simulation of Holocene monsoon precipitation patterns and hunter-gatherer population dynamics in semi-arid environments. Presentació comunicació,  European Conference on Complex Systems, satellite workshop in 'Complex Systems in Prehistoric research', Tarragona, ESPANYA.

Duran, T. (2007).  Lecturas visuales. Cuando texto e ilustración pugnan por el peso narrativo. Ponència,  Seminario de investigación 'Formación Lectora e intertexto lector', La Laguna, ESPANYA.

Besolí, A. (2013).  20th Century Conflict Heritage as a Cultural Tourist Attraction: The Comparative Cases of the Berlin Wall and the Belfast Peace Lines. Presentació comunicació,  TMS Tourism and Management Studies International Conference (Algarve, 2013). Besolí, A. (2013): '20th Century Conflict Heritage as a Cultural Tourist Attraction: The Comparative Cases of the Berlin Wall and the Belfast Peace Lines', in: Águas, P.; Serra, F. & Santos, J. (Eds.): Book of Abstracts: TMS Tourism and Management Studies International Conference (Algarve, 2013), Faro (Portugal): Universidade do Algarve, p. 43 (ISBN: 978-989-8472-36-6), Faro, PORTUGAL.

Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.;García, Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R; Aguilar, C. (2013).  Análisis prospectivo para una docencia por competencias: pofesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de Docencia Universitaria (III CIDU 2013), Vigo, ESPANYA.

Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf (pàgines 504-508), Madrid, ESPANYA.

Cardona-Gómez, G. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  VI JIA - Jóvenes Investigadores en Arqueología, Barcelona, ESPANYA.

Cardona-Gómez, G.; Jiménez-Torregrosa, L.; Rojo-Ariza, M. C. (2013).  Didáctica del Patrimonio defensivo de época moderna. Ponència,  I Jornades de Patrimoni Defensiu d'època moderna, Figueres, ESPANYA.

Cardona Gómez, G.; Rojo Ariza, M. C.; Gámez Ceruelo, V.; Molina Neira, J. (2013).  Uso de los entornos virtuales para el aprendizaje de la historia en la formación inicial del profesorado. Presentació comunicació,  XXIV Simposio internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social, Guadalajara, ESPANYA.

Eugènia Arús; Marta Fiol; Eva Flores (2013).  The Arts (Music, Arts & Crafts and Drama) as a procedure for learning pre-school stage content: Grupo Edebé Project. Presentació comunicació,  ECER European Congress Educational Research, Estambul, TURQUIA.

Eugènia Arús; Marta Fiol; Eva Flores (2013).  Las artes como procedimiento de aprendizaje para los contenidos propios de la Etapa Infantil. Poster,  I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo, Santander, ESPANYA.

Feliu i Torruella, M.; Ibáñez, A.; Cuenca, J.M.  (2013).  Redes, contextos y cambios. Taula rodona,  XXIV Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales. Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social. (pendent), ESPANYA.

Duran, T.; Bosch, E.; Burset, S.; Mas, E. (2007).  Texto e Imagen. Aplicaciones en el aula de un proyecto museístico. Presentació comunicació,  II Congrés d'Educació de les Arts Visuals: Creativitat en temps de canvi, Barcelona, ESPANYA.

Feliu, N.; Feliu, M.; Fuentes, C.; Albert, J.M. (2013).  Un análisis crítico en los telediarios en la clase de Ciencias Sociales. Presentació comunicació,  XXIV Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, Guadalajara, ESPANYA.

Feliu Torruella, Maria; Arqué Bertran, Maite; Torregrosa Jimémez, Lorena (2013).  Trabajando colaborativamente en el Grado de Infantil: creación de sitios didácticos para descubrir y analizar el medio. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional y II Nacional de investigación e innovación en educación infantil y primaria. , Murcia, ESPANYA.

Gámez Ceruelo, V.; Molina Neira, J.; Cardona Gómez, G.; Rojo Ariza, M.C. (2013).  Cómo se enfrentan a las imágenes el alumnado de Grado de Educación Primaria. Presentació comunicació,  XXIV Simposio internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social, Guadalajara, ESPANYA.

Gámez Ceruelo, V.; Rojo Ariza, M. C.; Cardona Gómez, G.; Molina Neira, J.; Jiménez Torregrosa, L.; Feliu Torruella, M. (2013).  Es pot tractar la desobediència civil a les aules d'infantil i primària? Una proposta de formació de professorat per a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Presentació comunicació,  X Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Repensar l'ensenyament de l'espai i el temps històric en temps de crisi, Bellaterra, ESPANYA.

Gámez Ceruelo, V.; Rojo Ariza, M. C.; Cardona Gómez, G.; Molina Neira, J.; Jiménez Torregrosa, L.; Feliu Torruella, M. (2013).  Es pot tractar la desobediència civil a les aules d'infantil i primària? Una proposta de formació de professorat per a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Presentació comunicació,  X Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Repensar l'ensenyament de l'espai i el temps històric en temps de crisi, Bellaterra, ESPANYA.

Gemma Cardona, Maria Feliu (2013).  Arqueología, difusión y didáctica: cómo acercar la arqueología al público. Taula rodona,  JIA 2013. VI Young Researchers un Archaeology Conference, ESPANYA.

Gustems Carnicer, J.; Sánchez Gómez, L.; Trallero Flix, C.; Burset Burillo, S.; Bosch Andreu, E.; Marín Cos, E.; Vernia Carrasco, A.; Calderón Garrido, C.; Calderón Garrido, D. (2013).  Creatividad y estrategias de afrontamiento: Un estudio en alumnos del grupo de educación en la Universidad de Barcelona. Poster,  Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, Zaragoza, ESPANYA.

Gustems, J.; Burset, S.; Trallero, C.; Sánchez, L.; Bosch, E.; Calderón, D.; Marin, E.; Calderón, C.; Vernia, A. (2013).  La educación artística, un valor frente al estrés académico: un estudio de Creatividad y estrategias de Afrontamiento en estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria en la Universidad de Barcelona. Poster,  IX Jornades Educació Emocional, Barcelona, ESPANYA.

Gustems, J.; Sanchez, L.; Trallero, C.; Burset, S.; Calderón, C.; Bosch, E.; Marín, E.; Calderón, D.; Vernia, A. (2013).  La creatividad: Un valor para gestionar el estrés en las organizaciones educativas. Poster,  II Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones, Lleida, ESPANYA.

Íñiguez, D.; Romero, M. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Jornades de Patrimoni Defensiu d'època moderna 'In memoriam' Agustí Vehí i Castelló. Castell de Sant Ferran, Figueres. 17-20 d'octubre de 2013, Figueres, ESPANYA.

Duran, T.; Bosch, E.; Burset, S.; Mas, E. (2007).  Texto e Imagen. Aplicaciones en el aula de un proyecto museístico. Presentació comunicació,  II Congrés d'Educació de les Arts Visuals: Creativitat en temps de canvi, Barcelona, ESPANYA.

López Benito, V.; Martínez Gil, T. (2013).  Usos i possibilitats del G-learning en la didàctica de les Ciències Socials: cartografies digitals, realitat augmentada i sistemes mòbils. Presentació comunicació,  X Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, Cerdanyola del Vallès, ESPANYA.

López Benito, V.; Martínez Gil, T. (2013).  Más allá de la Galaxia Marconi: el uso de fuentes históricas en un nuevo paradigma educativo. Presentació comunicació,  XXIV Simposio internacional de didáctica de las Ciencias Sociales. Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social, Alcalá de Henares, ESPANYA.

López, V,; Romero, M.  (2013).  La arqueología como producto del patrimonio arqueológico: nuevos enfoques en un contexto de cambio. Presidència de sessió,  VI Young Researchers in Archaeology Conference , Barcelona, ESPANYA.

Maria Feliu Torruella (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  V Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano: Historia e identidades culturales, ESPANYA.

Prats Cuevas, J. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  XIII Congresso Internacional Jornadas Educaçao Histórica, Barcelona, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013).  Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el Grado de Comunicación Audiovisual. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional UNIVEST. Actas del IV Congreso Internacional UNIVEST´13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu', Girona, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013).  Evaluar para mejorar: implementación de una metodología 360º en el grado de comunicación audiovisual. Presentació comunicació,  I International Congress of Educational Sciences and Development.. Libro de actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pag. 89) http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION.pdf Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Pag. 11, Santander, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013).  La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). Presentació comunicació,  X Foro internacional sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y de la Educación Superior (FECIES). Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Pag. 11, Granada, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X. (2013).  Modelització espaciotemporal d'un setge modern: una aproximació quantitativa a la història militar. Ponència,  I Jornades sobre el Patrimoni Defensiu d'època moderna, Figueres, ESPANYA.

Rubio-Campillo, X.; Hernàndez, F.X.; Yubero Gómez, M. (2013).  “C'est une affaire unique”. Interdisciplinary study of a Vaubanian siege combining primary sources and geographical models. Presentació comunicació,  The 10th International Conference on Military Geosciences, Aviemore, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X.; Yubero-Gómez, M.; Hernàndez, F.X.; Montaner, Carme; Roset, Rafael (2013).  Understanding the War of the Spanish Succession (1700-1715): contributions between map libraries and spatial analysis to commemorate an historical event. Presentació comunicació,  VIII International Workshop 'Digital Approaches to Cartographic Heritage', Venècia, ITÀLIA.

Santacana Mestre, J. (2013).  Patrimonio, educación e Historia: el poder invisible del pasado. Ponència,  V Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano: Historia e identidades culturales., Barcelona, ESPANYA.

Santacana Mestre, J.; López Benito, V.; Martínez Gil, T. (2013).  Arqueología virtual versus reconstrucción histórica. Ponència,  Worksshop 'Análisis de la aplicación de las nuevas tecnologías a la arqueología. La problemática de la divulgación', Santiago de Compostela, ESPANYA.

Santacana Mestre, J.; López Benito, V.; Martínez Gil, T. (2013).  Arqueología virtual versus reconstrucción histórica. Ponència,  Worksshop 'Análisis de la aplicación de las nuevas tecnologías a la arqueología. La problemática de la divulgación', Santiago de Compostela, ESPANYA.

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2013).  Social simulations accelerated: large-scale agent-based modeling on a GPU cluster. Poster,  GPU Tech Conference, San José, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Besolí, A. (2012).  La activación turística de un conjunto patrimonial controvertido: las Peace Lines de Belfast y la memoria del Conflicto de Irlanda del Norte. Presentació comunicació,  XIV Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial INCUNA 2012: Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Memorias del Desarrollo. Besolí, A. (2013): 'La activación turística de un conjunto patrimonial controvertido: las Peace Lines de Belfast y la memoria del Conflicto de Irlanda del Norte', in: Álvarez Areces, M.A. (Ed.): Paisajes culturales: Patrimonio industrial y desarrollo regional, Gijón (Spain): CICEES, pp. 611-620 (ISBN: 978-84-939924-5-3), Gijón, ESPANYA.

Boj, I. (2012).  Atapuerca, socialització del coneixement, turisme cultural i desenvolupament local. Presentació comunicació,  III Jornades sobre Turisme Cultural i Patrimoni. Turisme i Patrimoni: noves relacions en temps de crisi. , Lleida, ESPANYA.

Cardona-Gómez, G. (2012).  Aprender con el patrimonio. Atención a la diversidad y patrimonio arqueológico en la educación secundaria obligatoria: estudio de casos en Cataluña. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional en Educación Patrimonial; OEPE-IPCE, Madrid, ESPANYA.

Cardona-Gómez, G.; Rojo-Ariza, M.C. (2012).  Conflictos contemporáneos, memoria y Patrimonio Mundial: una relación problemática. El caso de los espacios patrimoniales de la Guerra Civil Española. Presentació comunicació,  Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueologia, Maó, ESPANYA.

Coma Quintana, L.; Martín Piñol, C.; Martinez Gil,T. (2012).  Claves y modelos museográficos para el tratamiento y difusión del patrimonio mundial:de los centros de interpretación a la museografía nómada. Presentació comunicació,  Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología. Actas del Primer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología., Mahó, ESPANYA.

Feliu i Torruella, M. (2012).  Pincelada comprometida. Arte y ciudadanía en el MHCAT. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: Estado de la cuestión y perspectivas de futuro. . En CD room, ESPANYA.

Feliu i Torruella, M.; Salles Tenas, N. (2012).  El treball de projectes en equip i el seu seguiment tutoritzat en l’entorn virtual moodle. Presentació comunicació,  III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica, Barcelona , ESPANYA.

Feliu, M.; Sallés, N.; López, J.M. (2012).  El treball de projectes en equip i el seu seguiment tutoritzat en l'entorn virtual moodle. Poster,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. CIDUI. . VII CIDUI: LA UNIVERSITAT, UNA INSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT / VII: LA UNIVERSIDAD, UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD // VII: THE UNIVERSITY, AN INSTITUTION OF SOCIETY ISBN: 978-84-695-4073-2 http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/229, Barcelona, ESPANYA.

Feliu Torruella, M. (2012).  Conocer nuestro entorno nos ayuda a ser ciudadanos activos. Presentació comunicació,  XXIII Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales. Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales . FELIU TORRUELLA, M (2012). 'Conocer nuestro entorno nos ayuda a ser ciudados activos'. Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Díada Editora.S.L, Sevilla. ISBN: 978-84-96723-29-0. D.L: SE-1654-2012. Pàgs, 313-320, Sevilla, ESPANYA.

Fernández-Aubareda, I.; Rojo-Ariza, M. C.; Cardona-Gómez, G. (2012).  La Arqueología del conflicto y su problemática en España. Intervención arqueológica en un tramo de la línea defensiva L3 en Subirats (Alt Penedès, Barcelona). Poster,  V JIA Santiago de Compostela 'arqueología para el siglo XXI', Santiago de Compostela, ESPANYA.

Garcia, E.; Sala, R.; Rubio-Campillo, X.; Tamba, R. (2012).  Multi-Scale Exploration of the Archaeological Site of Puig Ciutat (Oristà, Catalunya). Presentació comunicació,  European Association of Archaeologists Conference, Helsinki, FINLÀNDIA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Logística i estratègia militar a Hispània. Presidència de sessió,  Logística i estratègia militar a Hispània, Tona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Enfoques de investigación en educación patrimonial desde la didáctica de las ciencias sociales. Taula rodona,  I Congreso internacional de educación patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro, Madrid, ESPANYA.

DURAN, Teresa (2007).  Efectos y afectos derivados de la lectura visual del álbum. Ponència,  Simposio Internacional Nuevos impulsos en la investigación sobre el álbum: aspectos estéticos y cogntivos del álbum. (En Prensa: Caracas, Banco del Libro /ICE UAB), Barcelona, ESPANYA.

Lopez Benito, V. (2012).  Digital participacion y su aplicabilidadad para la difusión del patrimonio mundial. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Buenas prácticas en Patrimonio Mundial. Arqueología. , Menorca , ESPANYA.

Martínez Gil, T. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro., Madrid, ESPANYA.

Martinez Gil, T. (2012).  Las fuentes de la historia y el recurso audiovisual: una propuesta para la educación primaria. Presentació comunicació,  I Congreso nacional de investigación e innovación en educación infantil y primaria. Las fuentes de la historia y el recurso audiovisual: una propuesta para la educación primaria, Murcia, ESPANYA.

Martínez Gil, T. (2012).  Coordinación mesa 2, línea 5: La investigación en la educación patrimonial. Presidència de sessió,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro., Madrid, ESPANYA.

Martínez Gil, T.; Coma Quintana, L. (2012).  Los arqueo-kits: un proyecto educativo patrimonial para el tratamiento de la arqueología en el Territorio Vetón. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro.. Actas I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. I.S.B.N.:84-695-5296-1 , Madrid, ESPANYA.

Martínez Gil, T.; López Benito, V.; Santacana Mestre, J. (2012).  Museo, patrimonio y Apps. Poster,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro., Madrid, ESPANYA.

Martín Piñol, C.; Coma Quintana, L. (2012).  Proyecto de innovación en el uso de las nuevas tecnologías de la información para la interpretación didáctica del patrimonio. Presentació comunicació,  III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la educación y en la sociedad: Una visión crítica, Barcelona, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Trobada d'Investigadors de la Comissió de la Veritat. Congrés 'Biografies de Guerra i de Postguerra. Fonts per al seu estudi', celebrat els dies 15-17 de novembre de 2012, a la Universitat Jaume I. , Castelló de la Plana , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2012).  La guerra civil española y el revisionismo histórico: idealistas contra historiadores. Revolución social y/o antifascismo. Ponència,  Jornadas Internacionales. La reinterpretación del pasado y el revisionismo histórico. El (ab)uso de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en el espacio yugoslavo. Coloquio organizado por la Fundación Rosa Luxemburg, la Asociación de Brigadistas Yugoslavos y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado, los días 12 y 13 de octubre de 2012, Belgrado , SÈRBIA.

Pagès Blanch, P. (2012).  Le séjour des anarchistes espagnols Ascaso et Durruti à Bruxelles. Ponència,  Congreso 'Le Bruxelles des révolutionnaires, les révolutionnaires dans Bruxelles', organizado por el Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches, de la Université Libre de Bruxelles, los días 25 y 26 de octubre de 2012. , Bruselas , BÈLGICA.

Duran, Teresa;  (2007).  'Creativitat en temps de canvi'. Participació comitè científic/organitzador,  II Congrés d'Educació de les Arts Visuals. 'Creativitat en temps de canvi' , Barcelona, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2012).  Andreu Nin, vida i mort d'un heterodox. Materials per a una biografia. Ponència,  IV Trobada d'Investigadors de la Comissió de la Veritat. Congrés 'Biografies de Guerra i de Postguerra. Fonts per al seu estudi', celebrat els dies 15-17 de novembre de 2012, a la Universitat Jaume I. , Castelló de la Plana , ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Sayós, R.; Alsina, J.; Boix, R.; Buscà, F.; Burset, S.; García, M.Á.  (2012).  El proceso de implantación del aprendizaje por competencias: Una apuesta por la calidad en la formación de maestros. Presentació comunicació,  IX Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) 12-15 de Junio, 2012 , Santiago de Compostela, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Sayós, R.; Alsina, J.; Boix, R.; Buscà, F.; Burset, S.; García, M.Á.  (2012).  El proceso de implantación del aprendizaje por competencias: Una apuesta por la calidad en la formación de maestros. Presentació comunicació,  IX Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) 12-15 de Junio, 2012 , Santiago de Compostela, ESPANYA.

Rivero, Pilar; López Benito, Victoria (2012).  Virtual Archaeology As An Instructional Tool. Presentació comunicació,  The First International Conference Virtual Archaeology-2012, San Peterburgo , RÚSSIA.

Rojo Ariza, M.C. (2012).  El derecho a la memoria: Arqueología de la Guerra Civil, educación patrimonial y lecciones subliminales. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. ROJO ARIZA, M. C. (2012): 'El derecho a la memoria: Arqueología de la Guerra Civil, educación patrimonial y lecciones subliminales', en FONTAL MERILLAS, O.; BALLESTEROS VALLADARES, P.; DOMINGO FOMINAYA, M. (coord.): I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España, Madrid, pp. 151-159., Madrid, ESPANYA.

Rojo Ariza, M. C.; Álvarez Martínez, V. (2012).  Archaeological approaches to the aviation materiality of the Spanish Civil War. Presentació comunicació,  Modern Conflict Archaeology Conference. Fourth Annual post-graduate Conference, Bristol, REGNE UNIT.

Rojo-Ariza, M.C.; Cardona-Gómez, G.; Hernàndez-Cardona, F.X. (2012).  Dissemination in archeology of Spanish Civil War as a civic tool for public engagement with memory. Presentació comunicació,  The XII Nordic Theorical Archaeology Group, Oulu, ESPANYA.

Rojo Ariza, M.C.; Martínez Gil,T.; Romero Serra, M.. (2012).  The role of heritage education in the development of 3D virtual models. Presentació comunicació,  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Southampton, March 2012, Southampton, REGNE UNIT.

Rojo Ariza, M.C.; Rubio Campillo, X.; Hernàndez Cardona, F.X. (2012).  Mapping Spanish Republican Airfields: Using GIS for interpreting Air Warfare. Presentació comunicació,  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Southampton, March 2012, Southampton, REGNE UNIT.

Feliu Torruella, M. (2007).  . Participació comitè científic/organitzador,  Seminari Internacional Taula d'Història: El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012).  Proyectos: Una experiencia de aproximación Universidad-Empresa. Presentació comunicació,  IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria, Madrid, ESPANYA.

Romero Serra, M.; Martinez Gil, T.; Rojo Ariza, M.C. (2012).  Modelos virtuales entorno al Territorio Vetón; hacia una visualización del pasado accesible para todos los públicos. Presentació comunicació,  ARQUEOLOGICA 2.0. Modelos virtuales entorno al Territorio Vetón; hacia una visualización del pasado accesible para todos los públicos, Sevilla, ESPANYA.

Romero Serra, M.; Rojo Ariza, M.C.; Martínez Gil, T. (2012).  Modelos virtuales en torno al territorio vetón: hacia una visualización del pasado accesible para todos los públicos. Presentació comunicació,  V IV Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación. Arqueológica 2.0, Sevilla, ESPANYA.

Rondelli, B.; Rubio, X.; Torrano, A.; Balbo, A.; Ramirez, M.; Lancelotti, C.; Salpeteur, M.; Reyes-García, V.; Madella, M.  (2012).  Applying the ODD protocol in agent-based modeling of past socio-ecological dynamics. Presentació comunicació,  Computer Applications in Archaeology, Southampton, REGNE UNIT.

Rubio-Campillo, X. (2012).  Membre del Track Program Committee. Participació comitè científic/organitzador,  Winter Simulation Conference, Berlin, ALEMANYA.

Rubio-Campillo, X.; Hernàndez, F.X. (2012).  Combined arms warfare in the Spanish Civil War. Presentació comunicació,  Fields of Conflict, Budapest, HONGRIA.

Rubio-Campillo, X.; Torrano, A.; Cela, J.M.; Rondelli, B.; Balbo, A.; Ramírez, M.; Lancelotti, C.; Salpeteur, M.; Reyes-García, V.; Madella, M. (2012).  Pandora's box: the challenge of exploring social simulation models with supercomputers. Presentació comunicació,  Computer Applications in Archaeology, Southampton, REGNE UNIT.

Rubio, X.; Valdès, P.; Yubero, M.; Ble, E. (2012).  Tracing a Roman siege from Late Roman Republic wars. Puigciutat (NE Iberian Peninsula). Presentació comunicació,  7th Fields of Conflict Conference , Budapest, HONGRIA.

Rubio, X.; Valdès, P.; Yubero, M.; Ble, E. (2012).  Tracing a Roman siege from Late Roman Republic wars. Puigciutat (NE Iberian Peninsula). Presentació comunicació,  7th Fields of Conflict Conference , Budapest, HONGRIA.

Feliu Torruella, M. (2007).  L'aprenentatge de temes d'Història de Catalunya en l'ESO per mitjà d'estratègies didàctiques basades en l'ús de les TIC. Presentació comunicació,  Seminari Internacional Taula d'Història: El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez, L.; González V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012).  Desarrollo de la materia Proyectos en Comunicación Audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/149/136, Barcelona, ESPANYA.

Santacana Mestre, J. (2012).  Enfoques de investigación en educación patrimonial desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Participació comitè científic/organitzador,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro, ESPANYA.

Santacana Mestre, J. (2012).  Enfoques de investigación en educación patrimonial desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Ponència,  I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro, ESPANYA.

Santacana Mestre, J.; Martínez Gil, T. (2012).  Museografía Interactiva. Ponència,  II Seminario internacional sobre Patrimonio e Innovación Digital, Alcalà de Henares, ESPANYA.

Santacana Mestre, J.; Martínez, T. (2012).  Patrimonio, interactividad y realidad virtual. Ponència,  II Seminario sobre Patrimonio e Innovación digital, Alcala de Henares, ESPANYA.

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2012).  Military Reconstructive Simulation in the Cloud to Aid Battlefield Excavations. Presentació comunicació,  2012 IEEE 4th International Conference on Cloud Computing Technology and Science , Taipei, TAIWAN.

Wittek, P.; Rubio-Campillo, X. (2012).  Scalable Agent-based Modelling with Cloud HPC Resources for Social Simulations. Presentació comunicació,  2012 IEEE 4th International Conference on Cloud Computing Technology and Science , Taipei, TAIWAN.

Yubero Gómez, M.; Rubio Campillo, X.  (2012).  Modelling temporal uncertainty in Early Iron Age. Poster,  15TH Iron Age Research Student Symposium, Southampton, ANGLATERRA.

Yubero Gómez, M.; Rubio Campillo, X.; López Cachero, F.J.; Esteve i Gràcia, X. (2012).  Bronze age pathways? Past populations mobility in prehistoric landscapes. Presentació comunicació,  CAA 2012- Computer Applications in Archaeology 2012, Southampton, ANGLATERRA.

Hernández Cardona, Francesc Xavier (2007).  Museos para todos: la revolución didáctica. Ponència,  Museoak denontzat. Iraultza didaktikoa. , Gernika, ESPANYA.

Agustí, J.; Rubio, X. (2011).  Cannibalism, technology and neandertal extinction dynamics. Ponència,  COST Action. IV Workshop 'Socialization and technology as co-evolutionary processes', Tarragona, ESPANYA.

Agustí, J.; Rubio, X.  (2011).  Neanderthal Extinction Dynamics. A computer simulation approach using Agent-Based Models. Ponència,  'An Evolutionary Journey II', transdisciplinary workshop organized by 'Universidad Carlos III' and 'Centro de Astrobiología del CSIC'., Madrid, ESPANYA.

Arnabat Mata, R.; Rojo Ariza, M. Carmen (2011).  Arqueologia del conflicte: els aeròdroms penedesencs durant la guerra civil espanyola. Ponència,  Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011, Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

Boj, I. (2011).  Didactics and Education in an archaeological Site. Conferència invitada,  Workshop of heritage education at sites., Yeoncheon County, REPÚBLICA DE COREA.

Boj, I. (2011).  Exposición de Isabel Boj, Directora de SierrActiva, empresa gestora de las visitas a los Yacimientos de Atapuerca. Ponència,  Taller de buenas prácticas de Interpretación en el marco del Proyecto Ecosal Atlantis. , Vitoria- Gasteiz (Álava), ESPANYA.

Bosch, E. (2011).  Los libros favoritos de Alicia: una aproximación al álbum sin palabras. Presentació comunicació,  Jornadas Internacionales Investigar en Literatura Infantil y Juvenil, Cuenca, ESPANYA.

Bosch, E. (2011).  How many words can a wordless picturebook have?. Presentació comunicació,  International Conference History and Theory of the Picturebook., Tübingen, ALEMANYA.

Burset, S. (2011).  Jóvenes y Fotoblogs: la imagen de la palabra en los discursos virtuales. Ponència,  International Symposium. Digital Communicative Competence, Barcelona, ESPANYA.

Coma Laia (2011).  'Ciudad Educadora y patrimonio. Cocinando recetas patrimoniales'. Ponència,  X Congreso de Ciudades Educadoras, Alcalá de Guadaíra, ESPANYA.

Hernández Cardona, Francesc Xavier. (2007).  Conceptes previs:patrimoni arxivístic i acció expositiva. Ponència,  L'exposcició com instrument de difusió del patrimoni arxivístic, València, ESPANYA.

Coma Laia (2011).  La didáctica del patrimonio aplicada a la arqueología: una respuesta educativa eficaz para la arqueología pública. Poster,  IV Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica - JIA 2011, Algarve, PORTUGAL.

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M. C. (2011).  Los sistemas de información geográfica: una nueva metodología docente integradora en el ámbito de las ciencias sociales. Presentació comunicació,  Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Coma Quintana, L.; Rojo Ariza, M.C.  (2011).  Els SIG i els aeròdroms militars, una proposta d'aprenentatge per competències en ciències socials. Presentació comunicació,  VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. 'Les competències per ensenyar, les competències per aprendre. Ciències Socials, Geografia i Història' , Bellaterra, ESPANYA.

Duran, T.; Sánchez, L.; Duran, J.; Burset, S.; Bosch, E.; Requejo, I.; Aguilar, C.; Mas, E. (2011).  IMAGØ. Comunicació, imatge i aprenentatge. Poster, , Barcelona, ESPANYA.

Eugènia Arús; Joseph Thapa (2011).  Rhythm and emotion. Presentació comunicació,  2011 Meryc Conference, Helsinki, FINLÀNDIA.

Feliu Torruella, Maria  (2011).  ¿Podemos aprender arte en educación primaria? Un ejemplo de evaluación del aprendizaje. Presentació comunicació,  XXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. La evaluación en la didáctica de las ciencias sociales. FELIU TORRUELLA, M (2011): '¿Podemos aprender arte en educación primaria? Un ejemplo de evaluación del aprendizaje'. La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Compobell, S.L. Murcia. ISBN: 978-84-614-6810-2, pàgs. 453-460, Murcia , ESPANYA.

FELIU TORRUELLA, M; ARQUE BERTRAN, M.  (2011).  El arte: herramienta clave para aproximarnos al currículum educativo. Un ejemplo en el grado de educación infantil. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía , Santiago de Compostela , ESPANYA.

Fernández-Aubareda, I.; Cardona-Gómez, G.; Rojo-Ariza, M. C. (2011).  Intervenció preventiva en els espais històrics de la L3 (Subirats, Alt Penedès). Presentació comunicació,  Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011, Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

García, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; González, V.; Gómez, L; Burset, S.; Berger, R. (2011).  Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. Presentació comunicació,  VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Actas de las VIII Jornadas internacinales de innovación universitaria. 11 y 12 de julio de 2001. Universidad Europea de Madrid. Vicerrectorado de Profesorado e Investigación. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica. CD-ROM. ISBN: 978-84-95433-46-6., Madrid, ESPANYA.

Hernández Cardona, F.X. (2007).  La huella de Al-Ándalus en Cataluña. Ponència,  El diálogo de las culturas mediterráneas árabe-cristiana-judía en el marco de la alianza de civilizaciones, desde la biblioteca de Alejandría hasta la actualidad, Campo de Gibraltar, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  Història i noves tecnologies. El paper social del professor d'història a secundària. Conferència invitada,  I Jornades d'Història. Història i noves tecnologies a secundària (18 i 19 de març de 2011), Barcelona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F. X. (2011).  Conflictos contemporáneos, estrategias de musealización crítica. Ponència,  I Simposio Internacional. Museología Crítica (Málaga, 1 a 4 de juny de 2011), Málaga, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X. (2011).  Ciudad histórica e iconografía didàctica. Conferència invitada,  El patrimonio urbano de Alicante: una experiencia didáctica (Alicante, 7 de març a 28 de març), Alicante, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, F.X.; Martínez Gil, T.; Rojo Ariza, M.C. (2011).  Iconografia didàctica i espais aqueològics. Estratègies de disseny. Presentació comunicació,  VII Fòrum Auriga, Escaldes-Engordany, ANDORRA.

Hernàndez, F.X.; Masriera, C. (2011).  Arqueologia experimental i els límits del coneixement. Ponència,  VI Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell, Calafell, ESPANYA.

Llonch, N. (2011).  El turisme escolar i la crisi de l'escola. Ponència,  I Simposi internacional de turisme escolar. Problemàtica i tendències del turisme escolar a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Llonch, N. (2011).  El turisme escolar des de l'experiència. Presidència de sessió,  I Simposi internacional de turisme escolar. Problemàtica i tendències del turisme escolar a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

López Benito, V. (2011).  La museografía de los museos de arte: un modelo en proceso de cambio. Presentació comunicació,  Jornadas de Jóvenes Investigadores de Historia del Arte. En proceso , Madrid , ESPANYA.

López Benito, V.  (2011).  La museografía interactiva como una nueva herramienta para la enseñanza de la historia del arte. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía . En proceso , Santiago de Compostela , ESPANYA.

Hernández Cardona, F.X., Tribó, G. i Canals, R. (2007).  'El futur de la Didàctica de les Ciències Socials a Catalunya'. Taula rodona,  I Seminari Internacional de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials XIRE-CS'08, Barcelona, ESPANYA.

López Benito, Victoria (2011).  Museos de arte, tecnologías móviles y educación: ¿hacia una nueva manera de interpretar el arte?. Presentació comunicació,  I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL, Madrid, ESPANYA.

Maria Feliu i Maite Arqué (2011).  Land Art en el Campus Mundet : una propuesta de aprendizaje para introducir el Currículum de Educación Infantil. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación metodológica y docente en historia, arte y geografía. En prensa, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Maria Feliu Torruella  (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Simposi Internacional de turisme escolar. Problemàtica i tendències del turisme escolar a Catalunya. , Barcelona, ESPANYA.

Maria Feliu Torruella  (2011).  Què poden oferir els museus al turisme escolar?. Ponència,  I Simposi Internacional de turisme escolar. Problemàtica i tendències del turisme escolar a Catalunya. , Barcelona, ESPANYA.

Maria Yubero Gomez; Xavier Rubio; F; Javier Lopez Cachero (2011).  El uso de los SIG como herramienta de modelización geográfica en arqueología. El caso de estudio del poblamiento durante la prehistoria reciente en la cuenca del Río Ripoll. Poster,  V Jornadas de SIG Libre.  V Jornadas SIG Libre ISBN: 978-84-694-1624-2 Publicat on-line http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/uploads/articulos/art_p3.pdf , Girona, ESPANYA.

Martí, A.P.; Rojo Ariza, M.C. (2011).  The Archaeologies of the Spanish Civil War and the Francoist regime. Presidència de sessió,  33 Conference of the Theoretical Archaeological Group. CentralTAG Birmingham, Birmingham, REGNE UNIT.

Martínez Gil, Tània; Rojo Ariza, M. Carmen. (2011).  3-D Applications in Archaeology and Heritage Education. A case of study of Vetton Culture, Salamanca. Poster,  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. UK Chapter Conference, Birmingham, REGNE UNIT.

Martínez Gil, Tània; Rojo Ariza, M. Carmen. (2011).  ¿Virtualizar los restos arqueológicos? Una aproximación 3D a la cultura vettona. Poster,  IV Jornadas de Jovens em Investigaçâo Arqueológica. JIA 2011, Faro, PORTUGAL.

Martín Piñol, C.  (2011).  Tecnologías digitales interactivas y didácticas para una nueva mirada a la Historia. Presentació comunicació,  Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía. Actas del congreso.Tecnologías digitales interactivas y didácticas para una nueva mirada a la Historia, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Llonch, N. (2007).  Indumentària i comunicació: investigació sobre la didàctica de l’objecte. Presentació comunicació,  TAULA D'HISTÒRIA. El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Sebastià Salat (2011).  Membre del Comité científic. Participació comitè científic/organitzador,  Congreso internacional del antifascismo combatiente, desde las brigadas internacionales a la resistencia.. Pendent, Barcelona, ESPANYA.

Montserrat Sebastià Salat; Lourdes Prades Artigas (2011).  Fuentes, metodología y sistemas digitales de las brigadas internacionales. Ponència,  Congreso internacional del antifascismo combatiente, desde las brigadas internacionales a la resistencia.. Pendent, Barcelona, ESPANYA.

N. Llonch (2011).  . Secretaria comitè científic/organitzador,  I Simposi internacional de turisme escolar. Problemàtica i tendències del turisme escolar a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Rojo Ariza, Maria del Carmen. (2011).  Arqueología/Aviación/Memoria. La excavación de los aerodromos campaña de El Avispero de la Gloriosa (Penedés, España). Presentació comunicació,  IV Jornadas de Jovens em Investigaçâo Arqueológica. JIA 2011, Faro, PORTUGAL.

Rojo Ariza, Maria del Carmen; Arnabat Mata, Ramon; Íñiguez Gràcia, David; SOT Prospecció Arqueològica; Espinal Valverde, Albert; Gesalí Barrera, David. (2011).  The Archaeology of republican airfields in Catalonia. Presentació comunicació,  6th International Fields of Conflict Conference, Osnabrück and Kalkriese , ALEMANYA.

Rojo-Ariza, M. C.; Álvarez-Martínez, V.; Cardona-Gómez, G. (2011).  ¿Arqueologías o Arqueología Postmedieval?. Presidència de sessió,  IV Jornadas de Jovens em Investigaçâo Arqueológica. JIA 2011, Faro, PORTUGAL.

Rojo Ariza, M. Carmen. (2011).  'Construcció i ordenació del currículum vitae'. Ponència,  IV Jornades d'Iniciació a la recerca. La recerca educativa en temps de canvi, Barcelona, ESPANYA.

Rojo-Ariza, M. Carmen (2011).  '“The skies of Spain were filled with wings”: methodologies for archaeological investigation of Republican airfields'. Poster,  The Centre for Battlefield Archaeology Postgraduate Conference. ‘We go to gain a little patch of ground’: postgraduate research in conflict archaeology', Glasgow, REGNE UNIT.

Rojo Ariza, M.C.; Hernàndez Cardona, F.X. (2011).  Looping Looters: Practising Archaeology Of The Spanish Civil War. Presentació comunicació,  33 Conference of the Theoretical Archaeological Group. CentralTAG Birmingham, Birmingham, REGNE UNIT.

Llonch, N. (2007).  . Secretaria comitè científic/organitzador,  TAULA D'HISTÒRIA. El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Rojo, M.C.; Rubio, X.; Hernàndez, F.X. (2011).  Excavating the materiality of republican Air Forces: setting the framework for an Archaeology of Air Warfare. Poster,  33 Conference of the Theoretical Archaeological Group. CentralTAG Birmingham, Birmingham, REGNE UNIT.

Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Durán, J.; García, M.A.; González, V.; Sánchez, L.  (2011).  Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2011 , Vigo, ESPANYA.

Rubio, X.; Cela, J.M.; Hernàndez, X. (2011).  Simulating archaeologists? using agent-based models to support battlefield archaeology. Presentació comunicació,  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology , Birmingham, REGNE UNIT.

Rubio, X.; Cela, J.M.; Hernàndez, X. (2011).  Simulating battlefield dynamics. Presentació comunicació,  6th International Fields of Conflict Conference, Osnabrück and Kalkriese, ALEMANYA.

Sallés, N. (2011).  ¿Las metodologías por descubrimiento consituyen buenas herramientas para el aprendizaje de la historia? Investigación de sus resultados a largo plazo. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Innvación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía. ¿Las metodologías por descubrimiento consituyen buenas herramientas para el aprendizaje de la historia? Investigación de sus resultados a largo plazo., Santiago de Compostela, ESPANYA.

Sallés, N.; Feliu, M. (2011).  Potenciació del treball de projectes en equip i el seu seguiment tutoritzat en l’entorn virtual moodle. Presentació comunicació,  III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight., ESPANYA.

Sallés, N.; López Madrid, J.M. (2011).  La necessitat de canvis estructurals complexos en la Formació Permanent. Presentació comunicació,  III Congrés Internacional Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat. La necessitat de canvis estructurals complexos en la Formació Permanent , Barcelona, ESPANYA.

Yubero Gómez, Maria; Esteve i Gràcia, Xavier; Rubio Campillo, Xavier (2011).  Anàlisi espacial i estudi comparatiu de les dinàmiques de poblament durant el bronze final i la primera edat del ferro a la Depressió Prelitoral Catalana. Presentació comunicació,  XV COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ. Actes del XV COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ, Puigcerdà, ESPANYA.

Yubero Gomez, M.; Rubio, X.; Lopez Cachero, F.J. (2011).  Geographical model of prehistoric population dynamics. The case study of the Ripoll river basin (5500-550 BC). Poster,  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology- Chapter UK, Birmingham, REGNE UNIT.

Boj, I. (2010).  Com pot col·laborar una empresa amb un museu local?. Taula rodona,  Converses d'Estació 2010. Taula Rodona: Qui, els responsables del les activitats i públics., Vilanova i la Geltrú, ESPANYA.

Boj, I. (2010).  Dins l'àmbit de Pedagogia i Patrimoni memorial es van presentar els casos específics de les activitats didàctiques del Memorial Democràtic de l'Hospitalet. Conferència invitada,  II Jornades de formació per a guies, informadors i tècnics dels espais de memòria de Catalunya, Sort, ESPANYA.

Boj, I. (2010).  Perspectives d'ocupació de joves llicenciats en el sector dels museus i el patrimoni cultural. Taula rodona,  Programa de Formació de Tècnics d'Animació del Patrimoni Cultural Local, Barcelona, ESPANYA.

Burset, S.; Bosch, E. (2010).  Descubrir y descubrirse con libros ilustrados: una metodologia activa de enseñanza-aprendizaje en la facultad de formación del profesorado. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Arte, Ilustración y cultura visual en educación infantil y primaria. Construcción de Identidades, Granada, ESPANYA.

Burset, S.; Buscà, F. (2010).  Projecte d'Innovació Docent: coordinació interdisciplinària i avaluació de competències (CIAC). Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació., Barcelona, ESPANYA.

Burset, S.; Sánchez, L. (2010).  El discurso visual de los adolescentes en el fotoblog: la imagen de la palabra en la era digital. Presentació comunicació,  C+D Comunicación y Desarrollo en la era digital. Congreso Internacional AE-IC., Málaga, ESPANYA.

Carbonell, E.; Boj, I.; Cuesta, C. (2010).  La socialización del conocimiento en los Yacimientos de Atapuerca. Ponència,  Seminario Internacional de Gestión del Patrimonio 'Buenas Prácticas de Manejo y Gestión aplicado a Inmuebles de Valor Patrimonial', Puerto Montt, XILE.

Coma, L. (2010).  La Red Estatal de Ciudades Educadoras de España (RECE). Ponència,  XI Congrés Internacional de Ciutats Educadores., Guadalajara, MÈXIC.

Duran, J.; Bosch, E. (2010).  La invención de Brian Selznick: el álbum cinematográfico. Presentació comunicació,  West Virgínia University's Thirty-Fourth Colloquium on Literature and Film. 21st Century Approaches to Language, Literature and Film, Morgantown, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Duran, T. (2010).  Ilustración y minorías. Conferència invitada,  32 congreso Internacional IBBY, Santiago Compostela, ESPANYA.

Eugènia Arús; Mª Àngels Subirats (2010).  Corporal music,educational conductor in the intercultural contexts. Presentació comunicació,  European Conference on the Educational Reserch, Helsinki, FINLÀNDIA.

Feliu Torruella, Maria (2010).  Investigación cualitativa y cuantitativa en didáctica de las ciencias sociales. Un ejemplo de convivencia en una tesis doctoral. Presentació comunicació,  XXI Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales. Metdología de investigación en didáctica de las ciencias sociales. . FELIU TORRUELLA, M (2010): 'Investigación cualitativa y cuantitativa en didáctica de las ciencias sociales. Un ejemplo de convivencia en una tesis doctoral'. Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales: Institución Fernando el Católico CSIC. ISBN: 978-84-9111-051-6, pàgs 139-149 , Saragossa , ESPANYA.

Feliu Torruella, Maria  (2010).  ¿Cómo podemos aprender el arte en la educación primaria? Traslademos las obras de arte al aula. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Arte, Maestros y museos, Valencia, ESPANYA.

F.X. Hernàndez, X. Rubio, M. Rojo, M.Yubero (2010).  Arqueologia del conflicte. La guerra de Successió a Catalunya. Ponència,  I Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Manresa, ESPANYA.

G. Tribó  (2010).  Història i memòria a les aules (reflexions educatives). Ponència,  II Jornades de formació per a guies, informadors i tècnics dels Espais de Memòria de Catalunya. Digital , Sort (LLeida) , ESPANYA.

G. Tribo; E. Cobo i R. Alberch  (2010).  El futur dels serveis didàctics dels arxius a la societat del coneixement. Taula rodona,  III Jornades Educació i Arxius. Fonts Primàries en l'Educació digital. Digital, Barcelona, ESPANYA.

Hernàndez Cardona, X.F.; Rubio Campillo, X. (2010).  Arqueologia del conficte. La guerra de successió a catalunya. Ponència,   I Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central. Homenatge a Miquel Cura. , Manresa, ESPANYA.

Jordi Agustí, Xavier Rubio (2010).  Neandertal extinction dynamics. Presentació comunicació,  II mini-workshop of Working Group 4 “Evolution and Co-evolution” of COST Action MP0801 “Physics of Competition and Conflict”, València, ESPANYA.

Llonch, N. (2010).  EL MÉTODO POR DESCUBRIMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES: EJEMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS. Presentació comunicació,  XXI Simposio Internacional de Didáctica de las CCSS, Zaragoza, ESPANYA.

Martín Piñol , C. (2007).  Taula de Historia. Congreso Internacional de didáctica de la Historia. El valor social y educativo de la Historia. Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional de didáctica de la Historia. El valor social y educativo de la Historia, BARCELONA, ESPANYA.

Llonch, N. (2010).  L'ús pedagògic del patrimoni. Conferència invitada,  VI Seminari sobre patrimoni literari i territori. http://www.espaisescrits.cat/downloads/cat/us%20pedagogic%20del%20patrimoni%20TEXT%20DEFINITIU_Nayra.pdf, Badalona, ESPANYA.

Llonch, N. (2010).  Realidad virtual, museografia nómada y turismo. Ponència,  VIII Congreso de aplicaciones de realidad virutal CARVI 2010, Vitoria, ESPANYA.

López Benito, V.  (2010).  El arte, la antropología y la didáctica: tres disciplinas dialogando en el museo. Presentació comunicació,  16 Jornadas de los Departamentos de Educación y Acción cultural (DEAC). Publicación on-line , Valencia , ESPANYA.

Maria Àngels Subirats; Eugènia Arús (2010).  Propuesta de experiencia de colaboración Educación Física-Música. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional i XXVI Congrés Nacional d'Educació Física, Barcelona, ESPANYA.

Mauri, Anna; Tarruella, Rosa. (2010).  It is never too late if it is good. (Spanish Proverb). Acting in the classroom and making good use of creativity. Presentació comunicació,  FISCAR. Nordic Conference on Activity Theory and the Fourth Finnish Conference on Cultural and Activity Research.. Proceedings Helsinki May 23-25, 2010., Helsinki, FINLÀNDIA.

Montserrat Sebastiá Salat (2010).  . Sense especificar,  I Congreso Español de Recuperación de Información (Madrid, 15-16 de junio del 2010).. CD, Madrid, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2010).  Fuentes jurídicas para el estudio de la represión franquista. Ponència,  Segundas jornadas sobre La represión franquista en Levante. Las Fuentes, celebradas en Valencia los días 10, 11 y 12 de mayo de 2010. Organizadas por la Associació Joan Peset i Aleixandre, con la colaboración de la Universitat de Valencia y el Ministerio de la Presidencia , Valencia , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2010).  La repressió franquista (1936-1975). Ponència,  II Col·loqui Internacional. La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures. Organitzat pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, els dies 9, 10 i 11 de juny de 2010. , Barcelona , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2010).  Història i memòria històrica. La memòria històrica a l'Estat espanyol. Ponència,  III Trobada d'Investigadors de la Comissió de la Veritat. Congrés Memòria Històrica i Repressió Franquista.Celebrado los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2010, en el Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló i en Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. , Castelló de la Plana-València , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2010).  El POUM: 75 anys de la història d'un partit revolucionari. Taula rodona,  IV Jornades de la Fundació Andreu Nin. 75 Aniversari de la fundació del POUM. Barcelona, 2 i 3 d'octubre de 2010 , Barcelona , ESPANYA.

Pages Blanch, P. (2007).  Ideals polítics europeus als països de parla catalana i imatges positives i negatives d’aquests a l’Europa del segle XX. Ponència,  Simposi sobre Els països de parla catalana i Europa durant la darrera centúria. Organizado por el Institut d'Estudis Catalans, los días 1-3 de febrero, con motivo de su centenario., Barcelona , ESPANYA.

Rojo Ariza, M.C. (2010).  Paisajes de memorias: arqueología, aviación y Guerra civil, 1936-1939. Presentació comunicació,  III Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. JIA 2010, Barcelona, ESPANYA.

Rosanna Rion (2010).  “The Role of Translation for the Survival of Intangible Heritage”. Presentació comunicació,  'Food for Thought' Universitat de Barcelona; Centro de estudios australianos; Souther Cross University., Barcelona, ESPANYA.

Rosanna Rion (2010).  “Traduir Sheridan: Els rivals i El crític”. Presentació comunicació,  XIV Jornades de traducció. “Traduir els clàssics, antics i moderns” Universitat de Vic, Vic, ESPANYA.

Rosanna Rion (2010).  'Landscape as Intangible Heritage: a view from different disciplines'. Presentació comunicació,  EUNIP (European Network on Industrial Policy Conference), Reus, ESPANYA.

Rosanna rion (2010).  “Ideología y traducción en Ice Age 3: estudios de género”. Presentació comunicació,  IV Jornada investigadora del GRAVT, Vic, ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2010).  Simulating Societies: Large-Scale agent-based modelling in archaeology. Participació comitè científic/organitzador,  Interdisciplinary Workshop: Peopling, Resources and Environment in Northern Gujarat (India) during the Holocene. New perspectives for simulating landscape change using High Performance Computing , Barcelona, ESPANYA.

Sánchez, L.; Duran, T.; Gustems, J.; Burset, S.; Duran, J. (2010).  La interdisciplinaridad como metodología activa: estrategias del profesorado y de la gestión del master 'Educació Interdisciplinària de les Arts' en la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Realització: UPC, Barcelona 6è congrés Internacional de Docència Universtària i Innovació (CIDUI) 30 juny, 1 i 2 de juliol de 2010 .  ISBN: 978-84-8458-324-0, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez, L.; Duran, T.; Gustems, J.; Burset, S.; Duran, J. (2010).  La interdisciplinaridad como metodología activa: estrategias del profesorado y de la gestión del master 'Educació Interdisciplinària de les Arts' en la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Realització: UPC, Barcelona 6è congrés Internacional de Docència Universtària i Innovació (CIDUI) 30 juny, 1 i 2 de juliol de 2010 .  ISBN: 978-84-8458-324-0, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez, L. ; Duran T.; Gustems, J.; Duran, J.; Burset, S.  (2010).  La interdiscplinariedad como metodología activa: estrategias de profesorado y de la gestión del máster educación Interdisciplinaria de les Arts en la Universidad de Barcelona”. Presentació comunicació,  6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.. Actes, Barcelona, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  Spagna 1936: la guerra divora l’utopia. Ponència,  ÈStoria. III Festival Internazionale della Storia, dedicado a “Revoluzioni: utopia e terrore nel tempo”, realizado los días 18-20 de mayo , Gorizia, ITÀLIA.

Tapia, S; Arús, E; González, O; Gustems, J; Fernández Biel, MJ; Cladellas, L. (2010).  Inserción laboral y formación inicial de los maestros egresados en educación musical de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical. Actes, Madrid, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  Els fets de maig: revisió historiogràfica. Ponència,  II Jornades de debats interuniversitàries d’Història Contemporània, organitzades per Grup d’Estudis d’Història Social i Cultural (Universitat Autónoma de Barcelona) al Museu d’Història de Catalunya el 25 de maig, Barcelona , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  El procés de recuperació de la memòria històrica a Espanya. Ponència,  Jornada sobre la memòria històrica. Veritat, Justícia i Reparació, organitzada per l'Institut de Drets Humans de Catalunya, a Barcelona, el dia 18 de setembre de 2007. , Barcelona , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  Història i memòria: dues aproximacions al passat. Ponència,  Congrés de Pensament sobre “Entre el record i l’oblit: la creació de la memòria”. Fundació Ausiàs March i Edicions 3i4, celebrado los días 24 al 26 de octubre de 2007. , Valencia , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  Los batallones de trabajo y campos de concentración. Ponència,  Jornadas sobre la Recuperación de la memoria histórica en Catalunya, organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, los días 8 y 9 de noviembre de 2007, Barcelona , ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  La presidència de Josep Tarradellas i el seu retorn (1954-1977). Ponència,  I Simposi d'Història sobre Josep Tarradellas , Monestir de Poblet, ESPANYA.

Pagès Blanch, P. (2007).  Idéologues et révisionnistes contre des historiens. Les dernières contributions sur la guerre civile espagnole. Ponència,  Rencontres internationales : Histoire, mémoires et transmissions de la guerre d’Espagne : Regards croisés., Lyon , FRANÇA.

Rion, R. (2007).  Presntació del projecte d'investigació: 'traducció per al doblatge al castellà i català: criteris i tradicions' per a la Universitat de Vic. Presentació comunicació,  2a trobada interuniversitaria d'estudis anglesos a Catalunya, Tarragona, ESPANYA.

Rion, R. (2007).  Translation for dubbing into Spanish and Catalan: criteria and traditions. Presentació comunicació,  New Research in Translation and Interpreting Studies, Tarragona, ESPANYA.

Rion, R. (2007).  La sociolingüística como metodología de análisis de la traducción para el doblaje. Presentació comunicació,  XXXVII Simposio de la sociedad española de lingüistica, Pamplona, ESPANYA.

Santacana, J. (2007).  . Presidència comitè científic/organitzador,  TAULA D'HISTÒRIA. El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J. (2007).  Taula de Didàctica del Patrimoni. Presidència de sessió,  TAULA D'HISTÒRIA. El valor social i educatiu de la Història, Barcelona, ESPANYA.

Sospedra i Roca, R. (2007).  Educación y evolución humana. Taula rodona,  Ii jornadas internacionales sobre políticas educativas para la sociedad del conocimiento, Granada, ESPANYA.

Besolí, A. (2006).  La difusió i museïtzació dels refugis antiaeris: paradigmes i models arreu d'Europa. Conferència invitada,  'Barcelona sota les bombes (1936-1939)'. Els Juliols. Universitat de Barcelona (Barcelona, 17-21 de juliol de 2006), Barcelona, ESPANYA.

Besolí, A.; Contel, J.M.; Gesalí, D.; Iñíguez, D.; Luján, R. (2006).  Barcelona sota les bombes (1936-1939). Taula rodona,  'Barcelona sota les bombes (1936-1939)'. Els Juliols. Universitat de Barcelona (Barcelona, 17-21 de juliol de 2006), Barcelona, ESPANYA.

Besolí, A.; Peinado, J. (2006).  La excavación, rehabilitación y puesta en valor de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en entornos urbanos: los casos de Valencia y Barcelona. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional 'Restaurar la Memoria': Patrimonio y Territorio (Valladolid 10, 11 y 12 de noviembre de 2006).. Rivera, J. (Coord.) (2007): Actas del V Congreso Internacional 'Restaurar la Memoria': Patrimonio y Territorio, Valladolid: Junta de Castilla y León, vol. II, pp. 633-645, Valladolid, ESPANYA.

Besolí, A.; Sospedra, R. (2006).  Turismo cultural, museografía y patrimonio de la guerra en entornos urbanos: los casos de Londres, Berlín y Barcelona. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional sobre Turismo Arqueológico (Barcelona, 25-27 de mayo de 2006), Barcelona, ESPANYA.

Boj, I.; Luque, M. (2006).  Una nueva oferta de turismo arqueológico en la zona rural de la Sierra de Atapuerca. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos.. IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. Santiago de Compostela., Santiago de Compostela, ESPANYA.

Coma, L.; Costa, E. (2006).  La intervenció museogràfica al refugi de l'estació. La Garriga. Presentació comunicació,  I Jornadas sobre la Aviación y la Guerra Civil: historia y patrimonio (1936-39). , Santa Margarida i els Monjos, ESPANYA.

Duran, T. (2006).  La família il·lustrada. El llibre il·lustrat, una porta oberta al debat. Conferència invitada,  XVIII Trobada de Plàstica. Pla de Formació permanent del Dept. D'Educació de la Generalitat de Catalunya. ICE de la UB, Barcelona, ESPANYA.

Duran, T.  (2006).  La família ilustrada. Ponència,  VII Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil: 'El libro ilustrado'. Alcbendas27-05-2006 Registro de Formación Permanente Profesorado Comunidad de Madrid 28700015.0050.06.0122,  Alcobendas (Madrid), ESPANYA.

Eugènia Arús (2006).  Reunión Científica sobre Postgrado en Artes del Movimiento. Taula rodona,  Servicio de cursos extraordinarios y Formación Continua, Salamanca, ESPANYA.

Hernández, F.X. (2006).  La museïtzació de patrimoni de l'aviació: les experiències europees. Ponència,  L'aviació i la Guerra Civil., Santa Margarida i els Monjos, ESPANYA.

Martín Piñol, C. (2006).  Seminario Taller de Exposiciones desarrollado en el Màster en Comunicació Històrica i noves professions de la cultura. Conferència invitada, , ESPANYA.

Masriera Esquerra, C.; Santacana, J.; Sebastià, M.; Delgado, E. (2006).  Arconpatri: A portal and knowledge organisation system for heritage information. Poster,  The Museum: A world Forum, Leicester, ANGLATERRA.

Pages Blanch, P. (2006).  A Esquerda Comunista de España e Eugenio Granell. Ponència,  Congreso Interdisciplinar Eugenio Granell, Santiago de Compostela , ESPANYA.

Pages Blanch, P. (2006).  La guerra civil, setanta anys després. Ponència,  Congrès Històric sobre La guerra civil als Països Catalans (1936-1939), València, ESPANYA.

Pages Blanch, P. (2006).  Impunitat, transició i memòria històrica. Ponència,  Jornadas sobre la impunitat i la transició a la democràcia a l'estat espanyol., Barcelona , ESPANYA.

Pages Blanch, P. (2006).  Història i memòria. La memòria històrica de les guerres. Ponència,  Jornadas Internacionales. Quien no tiene memoria no tiene futuro, Barcelona , ESPANYA.

Rubio Campillo, X. (2006).  Las herramientas SIG Libre en la investigación histórica. Presentació comunicació,  I Jornadas SIG Libre, Girona, ESPANYA.

Santacana Mestre, J.; Masriera Esquerra, C.; Delgado, E.; Llonch Molina, N.; Sebastià, M. (2006).  Un Portal de patrimnoni cultural: DIHÈLIA. Poster,  The Museum: a World Forum Conference. Department of Museum Studies, Leicester, REGNE UNIT.

Sebastiá, M. (2006).  Investing in Knowledge: Heritage and Knowlegde Organization. En: INFORUM 2006. INFORUM 2005: 11th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23-26 May 2006. URL: http://www.inforum.cz/inforum2005/english/. Ponència,  En: INFORUM 2006. INFORUM 2005: 11th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23-26 May 2006. URL: http://www.inforum.cz/inforum2005/english/, Praga, TXECOSLOVÀQUIA.

Sebastiá, M.; C. Masriera; J. Santacana (2006).  ARCONPATRI, Portal and Knowledge Organization System: Research project on the creation of hybrid paradigm (Heritage + Information Science). Poster,  The Museum: A World Forum ( Leicester, 25- 27 abril 2006). University of Leicester, UK. URL: http://www.le.ac.uk/museumstudies , Leicester, REGNE UNIT.

Sebastiá, M.; E. Delgado; P.Campoy. (2006).  Organizational Models and Heritage Information Systems. En: CISTI 2006.( Esposende, Portugal, 21-23 Junho 2006). URL: http://www.est.ipca.pt/cisti/es. Ponència,  En: CISTI 2006.( Esposende, Portugal, 21-23 Junho 2006). URL: http://www.est.ipca.pt/cisti/es , Esposende. Portugal, PORTUGAL.

Sospedra i Roca, R.; Besolí, A. (2006).  Turisme arqueològic, museografia i patrimoni de la guerra del segle XX en entorns urbans. Presentació comunicació,  II congreso internacional de turismo arqueológico, Barcelona, ESPANYA.

Sospedra i Roca, R.; Carissimi-Priori, Ll. B; Boj Cullell, I. (2006).  Intervenciones museográficas en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Poster,  IV Congreso Internacional sobre musealización de Xacementos Arqueolóxicos, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Tribó, G. (2006).  L'Escola Pública. Conferència invitada,  Jornades sobre l'escola Pública a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Tribó, G. (2006).  Les noves titulacions de magisteri. Ponència,  Trobades de Pràctiques, Facultat d'Educació., València, ESPANYA.

Arqué, M. (2005).  La fotografía familiar en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Conferència invitada,  Cuartas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid.. Actas en prensa, Madrid, ESPANYA.

Bélanger, L.; Brunet, P.; Prat, E; Puig, C.; Santacana, J.; Serrat, N.; Wagensberg, J. (2005).  Taula rodona Interactivitat i museus, el diàleg amb el visitant. Taula rodona,  Curs Interactivitat i museus, el diàleg amb el visitant. Els juliols de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Besolí, A.; Fernández, M.; Tatjer, M. (2005).  Ingeniería civil para la guerra, patrimonio para edificar la paz: el caso de los refugios antiaéreos de Barcelona. Presentació comunicació,  'El Patrimonio Industrial de la guerra en tiempos de paz'. VII Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial (Gijón, 21-24 de septiembre de 2005).. Patrimonio industrial e historia militar: nuevos usos en el urbanismo y la cultura, Col. Los Ojos de la Memoria, 6, pp. 281-292, Gijón, ESPANYA.

Hernández, F.X. (2005).  Els ibers entre Cartago i Roma. Conferència invitada,  Cicle de Conferències: La Guerra Antiga. Universitat de Lleida, Lleida, ESPANYA.

Morràs, M.; Riera, A.; Blanco, J.; Santacana, J.;Parente, A. (2005).  I després de la tesi, què?. Taula rodona,  Jornades Doctorials 2005, Barcelona, ESPANYA.

Pages Blanch, P. (2005).  La guerra civil i el revisionisme històric. Taula rodona,  XI Congrés de pensament. La història com excusa. Revisionisme, religions, iedologia i política, València, ESPANYA.

Santacana i Mestre, J.; Fernández i Cervantes, M.; Busquets Fábregas, J.; Serrat i Antolí, N.; Prat i Armadans, E.; Hernández i Cardona, F.X.; Masriera i Esquerra, C.; Besolí i Martín, A.; Íñiguez i Gracia, D.; Sallés i Tenas, N. (2005).  Ensenyar a través de projectes de curs, l'experiència de Didàctica del Patrimoni. Presentació comunicació,  I Trobada de Grups d'Innovació Docent de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J.; Serrat, N.  (2005).  Heritage interpretation and presentation: the state of the art in Europe in the global context. Ponència,  Hicira Internacional Seminar. Heritage Interpretation Centres: a driving force for the development of rural areas in Europe, Palermo, ITÀLIA.

Arqué, M. ; Tribó, G. (2004).  Itinerari urbà per Barcelona: descobrim...Horta. Presentació comunicació,  Jornada d'Aprofitament didàctic dels itineraris urbans. ICE de la Universitat de Barcelona.. on line, Barcelona., ESPANYA.

Arqué, M.; Tribó, G. (2004).  Itinerari urbà per Barcelona:Descobrim....Horta. Presentació comunicació,  Jornada : 'Aprofitament didàctic dels itineraris urbans'. Aprofitament didàctic dels itineraris urbans. Format CD-ROM, Barcelona, ESPANYA.

Caridad Sebastián, M.; Marzal García-Quismondo, M.Á.; Ayuso García, M.D.; Sebastiá Salat, M.; Rey Martí, C.; Jorge García-Reyes, C.; Morales García, A.M. (2004).  Sociedad de la información e inclusión digital en España: iniciativas y proyectos en marcha. Ponència,  I Eniidi: Encontro Internacional de Inclusao Digital para o Desenvolvimento Rural. Encontro Nacional da Escola Digital Integrada para Educaçao de Família Rural.. 52 p. , Brasília, BRASIL.

Hernández, F.X. (2004).  Difusión del patrimonio. Museos y espacios de presentación e interpretación del patrimonio: museografía didáctica y comprensiva. Ponència,  Historia local y patrimonio: Los Alcazares. Universidad de Murcia, Los Alcazares (Murcia), ESPANYA.

Magdalena Fernandez Cervantes (2004).  La ciudad como laboratorio. Un ejemplo de trabajo didáctico. Ponència,  IV Seminario de Didáctica de la Historia. Memoria, patrimonio y Didáctica de la historia, Viña del Mar (Chile), XILE.

Magdalena Fernandez Cervantes (2004).  El patrimonio industrial y los procedimientos en Historia. Ponència,  IV Seminario de Didáctica de la Historia. Memoria, patrimonio y Didáctica de la historia, Valparaíso (Chile), XILE.

Magdalena Fernandez Cervantes (2004).  El programa educatiu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). De la teoria a la pràctica. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional sobre patrimonio geológico u minero. Defensa del patrimonio y desarrollo regional, Sant Corneli-Cercs, ESPANYA.

Magdalena Fernandez Cervantes (2004).  Fortalezas y debilidades de la dimensión europea en educación. Presentació comunicació,  IV Seminario de Historia y Geografia del sector educativo Mercosur. Ministerio de Educación de Chile., Valparaíso (Chile), XILE.

Masriera Esquerra, C.; Santacana i Mestre, J.; Serrat i Antolí, N.; Iñíguez Gràcia, D.; Prat i Armadans, E.; Belarte Franco, C. (2004).  Taller de Projectes de Patrimoni & Museologia. Ponència,  The Best in Heritage. Heritologia Event, Dubrovnik, CROÀCIA.

Pages-Blanch, P. (2004).  La transició democràtica, història d'un temps d'incerteses. Ponència,  Congrès Històric sobre la Transició Democràtica, València, ESPANYA.

Rajadell, N. (2004).  Cooponent de la Ponència Acadèmica del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Ponència,  Ponència Acadèmica del Departament de Didàctica i Organització Educativa, Barcelona, ESPANYA.

Sanmartí, J.; Asensio, D.; Belarte, M.C.; Martín, A.; Santacana, J. (2004).  La iberització a la Catalunya costanera i central. Ponència,  De les comunitats locals als estats arcaics : la formació de les societats complexes al Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27 de novembre de 2004). Belarte, M. C.; Sanmartí, J.: De les comunitats locals als estats arcaics : la formació de les societats complexes al Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. Actes de la III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell. Arqueomediterrània, 9, Barcelona, 2006, 145-163., Calafell, ESPANYA.

Tatjer, M.; Vilanova, A.; Insa, Y.  (2004).  Dos siglos de industria en Barcelona: les Corts, siglos XIX y XX. Presentació comunicació,  IV Jornadas Españolas de Patrimonio Industrial, Terrassa, ESPANYA.

Velázquez, P.; Arqué, M.; Garcia, J.M.; Cadiach, O. (2004).  Els mitjans de comunicació i els valores en l'art i en l'esport. Taula rodona,  VIII Foro Mundial de la Televisión Infantil. Actes Fòrum Mundial de la TV Infantil pp- 99-112, Barcelona, ESPANYA.

Amatriain, X; Geiger, G; Mora, A; Rubio, X.  (2003).  AGNULA: A GNU/Linux Audio distribution. Presentació comunicació,  I Jornades de Programari Lliure . http://www.jornadespl.org/biblioteca/ii-jornades/ponencies/agnula.pdf/view, Barcelona, ESPANYA.

Fernández, M. (2003).  El patrimonio como instrumento y objeto de aprendizaje. Un ejemplo: el Museu de les Mines de Cercs. Presentació comunicació,  XIV Simposio Internacional de las Ciencias Sociales, Cuenca, ESPANYA.

Hernández, F.X. (2003).  Didáctica de la Historia. Ponència,  V Seminario de Didáctica de las Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso Instituto de Historia , Viña del Mar , XILE.

Masriera Esquerra, C.  (2003).  Assistència. Ponència,  XIII Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà Homenatge a Josep Barberà i Farràs. Món ibèric als Països Catalans , Puigcerdà, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2003).  Ponente: Criterios de evaluación de la interacción indización/recuperación de la información en las pasarelas temáticas. Ponència,  II Jornadas de Tratamiento y recuperación de la Información (JOTRI 2003).Madrid, 8-9 de septiembre de 2003, Madrid, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2003).  Ponente. La Personalización de los servicios públicos: Mi Biblioteca. Ponència,  I Jornadas del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi. San Sebastián, 15-16 de octubre de 2003., San Sebastián, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2003).  Congresista. Directora ArsMagna: Grupo de investigación sobre ecología de la información (Recuperación y representación de la información). Ponència,  Agent Technology Conference. Barcelona, February 5th, 2003. AgentLink: Europe's Network of Excelence for Agent- Based Computing., Barcelona, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2003).  Responsable Comité Organización. Directora ArsMagna: Grupo de investigación sobre ecología de la información (Recuperación y representación de la información). Ponència,  I Fórum de Recuperación de la Información, 24-26 de Febrero de 2003. Universitat de Barcelona. Divisió V. Departament de Biblioteconomia i documentació., Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P.  (2003).  Coordinador del Congreso. Dictó la ponencia inaugural : El franquisme, un règim repressiu. Ponència,  Franquisme i repressió, València, ESPANYA.

Rajadell, N. (2003).  Educació i Diversitats: Formació, Acció i Recerca. Presentació comunicació,  I Congrés Internacional. XX Jornades d'Universitats i Educació Especial, XX Seminari Interuniversitari. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J.; Belarte, C. (2003).  Cabdills, Estats i vi en la cruïlla de la protohistòria ibèrica. Presentació comunicació,  Colonialismo e interacción cultural: El impacto fenicio púnico en las sociedades autóctonas de occidente. XVIII Jornadas de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2003), Eivissa, ESPANYA.

Sebastià, M. (2003).  La Personalización de los Servicios Públicos: Mi Biblioteca. Presentació comunicació,  I Jornadas del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi. San Sebastián, 16-17 de octubre de 2003.. pp: -24 p., D.L.: SS-1166/03, San Sebastián, ESPANYA.

Sebastià, M.; Martínez-Carner, P. (2003).  Criterios de evaluación de la interacción indización/recuperación de la información en las pasarelas temáticas. Presentació comunicació,  JOTRI 2003. II Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información. Madrid, 8-9 de septiembre de 2003.. pp: 239-249, D.L.: M-38384-2003, ISBN: 84-89315-33-7, Madrid, ESPANYA.

Sospedra i Roca, R. (2003).  Museo local, museo global. De lo concreto a lo general. Presentació comunicació,  First International Workshop on Information and Communication Technologies (ICTs), Arts and cultural Heritage. Applications, local developement and informal learning, Donostia, ESPANYA.

Tatjer, M; Vilanova, A; Insa, Y.  (2003).  Creixement urbà i primeres implantacions fabrils a Les Corts,1845-1868. Presentació comunicació,  VIII Congrès d'Història de Barcelona.. Barcelona Quaderns d'Història. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. Volum II, El procés d'industrialització. Pp. 239-256., Barcelona, ESPANYA.

Tatjer, M.; Vilanova, A.; Insa, Y.  (2003).  Inventari d'Indústries de Les Corts: una metodologia per a la recerca i difusió del patrimoni industrial de Barcelona. Presentació comunicació,  VI Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. . La indústria agroalimentària i els usos de l'aigua. Actes de les VI Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Pp. 356-366, Lleida, ESPANYA.

Arqué, M. (2002).  Las fuentes documentales fotográficas en la didáctica de las Ciencias Sociales. Presentació comunicació,  Primeras Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología. Universidad Carlos III de Madrid.. pp: 275-283, Madrid, ESPANYA.

Arqué, M.; Gómex, P.; Tribó, G. (2002).  Didàctica de la Història amb fonts primàries. Presentació comunicació,  Primeres Jornades Ensenyament-Arxius. Didàctica amb fonts d'arxius.Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.. pp: 83-116, Barcelona, ESPANYA.

Belarte, C.; Hernández, F. X; Prat, E.; Santacana, J.; Serrat, N. (2002).  El jaciment paleontològic de Fumanya (Berguedà): noves tecnologies aplicades a la reconstrucció i interpretació del passat. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional sobre museïtzació de jaciments arqueològics. Noves tecnologies aplicades a la museïtzació de jaciments. Actes del II Congrés Internacional sobre museïtzació de jaciments arqueològics , Barcelona, ESPANYA.

Belarte, C.; Hernández, X.; Prat, E.; Santacana, J.; Serrat, N.  (2002).  Models de presentació del patrimoni arqueològic. Dos exemples d'intervenció recent: la Ciutadella ibèrica de Calafell i el Parc Arqueològic Magí Inglada del Vendrell. Presentació comunicació,  Congrès Internacional de Museïtzació de Jaciments Arqueològics. Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona , Barcelona, ESPANYA.

Boj, I. (2002).  Schola. Didàctica Activa. Presentació comunicació,  Primeras Jornadas La Pedagogia del Patrimonio. Estado Actual en España., Uncastillo (Zaragoza), ESPANYA.

Fernández, M.; Busquets, J.  (2002).  Paisajes industriales, difusión del patrimonio y nuevas necesidades formativas. Presentació comunicació,  IIIV Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial Estructuras y paisajes industriales: Proyectos socio-culturales y turismo industrial>I> , Gijón, ESPANYA.

Insa, Y.  (2002).  L'ensenyament de la Història de l'Art als materials, recursos i activitats d'aprenentatge per a escolars de Cornellà de Llobregat. Presentació comunicació,  III Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat. Comunicar el patrimoni . Actes de les III Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat. Comunicar el patrimoni Ed. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Pp.305-315., Gavà, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2002).  Ponente. Área Agentes personales y buscadores. 'Agentes inteligentes y Recuperación de la Información: ¿tecnología o función?'. Ponència,  JOTRI. I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información. Valencia, 4-5 julio, 2002. Universidad Politécnica de Valencia. , Valencia, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2002).  Ponente. L'OR5 (Oficina de Suport a la Recerca) com a observatori de la recerca documental i educativa a la Universitat de Barcelona. Ponència,  I Jornada de docencia i Recerca del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona, 5 de febrer de 2002. , Barcelona, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2002).  Comunicación 'Els grups de recerca ArsMagna i Denea: gestió i planificació de la recerca' a la II Sesión sobre: Línies i projectes de recerca en l'àmbit acadèmic. Presentació comunicació,  II Jornada sobre Recerca en Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona, 19 de juny de 2002., Barcelona, ESPANYA.

M. Montserrat Sebastia Salat (2002).  Moderadora de Mesa: Línies i projectes de recerca en l'àmbit professional. Taula rodona,  II Jornada sobre Recerca en Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona, 19 de juny de 2002., Barcelona, ESPANYA.

Sala, R.; Boj, I. (2002).  Atapuerca: Socialització i ensenyament de l'evolució humana. Ponència,  VI Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències de la Natura.. VI Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències de la Natura. (2002) Balaguer. Lleida., Balaguer, ESPANYA.

Santacana, J. (2002).  Ponencia invitada. Conferència invitada,  La Ribera d'Ebre. El patrimoni arqueològic com a repte de futur., Ribera d'Ebre, ESPANYA.

Santacana, J. (2002).  La investigación en didactica de las Ciencias Sociales y sus campos emergentes. Conferència invitada,  Primer Foro de la Innovación Educativa de la Región de Murcia. Actas del Foro., Murcia, ESPANYA.

Santacana, J.; Sannicolàs, M.; Serrat, N.  (2002).  Arxiu obert. Una experiència didàctica de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Presentació comunicació,  Didàctica amb fonts d'arxius. Primeres jornades Ensenyament-Arxius . Didàctica amb fonts d'arxius. Llibres d'Actes N: 10, pp: 293-302, Barcelona, ESPANYA.

Sebastià, M. (2002).  Agentes Inteligentes y recuperación de la información: ¿Tecnología o Función?. Presentació comunicació,  JOTRI 2002. I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información. Valencia, 4-5 de julio de 2002.. pp: 133-140, D.L.: V-2499-2002, ISBN: 84-9705-199-8, Valencia, ESPANYA.

Tribó, G. (2002).  El perfil del profesor de Ciencias Sociales de Secundaria: investigar para enseñar y enseñar a investigar. Ponència,  XIII Simposium Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales.. Actas del XIII Simposium Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales., Palencia, ESPANYA.

Boj, I. (2001).  Com vivien els nostres avantpassats. Conferència invitada,  IV Mercat de la Prehistòria al Parc de Moià. Diumenge 20 maig de 2001, Moià, ESPANYA.

Fernández, M. (2001).  Museus de Ciència, Tècnica i Societat. Concepte i evolució. Presentació comunicació,  Primeres Jornades de Didàctiques Específiques als ensenyaments no reglats. (Intervenció i recerca als espais patrimonials), Barcelona, ESPANYA.

Fernández, M. (2001).  Les possibilitats educatives dels museus de ciència i de tècnica. Presentació comunicació,  'Museus i educació' Seminari Permanent del Museu Marítim 2001., Barcelona, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (2001).  Ponente (Planejament i aprofitament de les sortides escolars en relació amb el patrimoni històric i cultural). Ponència,  Primeres Jornades de Didàctica del Coneixement del Medi. Per a mestres d'Educació Infantil i Primària., Vic, ESPANYA.

Magdalena Fernandez Cervantes (2001).  Participació a la taula rodona 'La història de la Ciència i de la Tècnica als nostres museus de ciència i tecnologia: models i possibilitats'. Ponència,  Història de la ciència i divulgació científica: els museus. Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica., Maó, ESPANYA.

Pagès, P. (2001).  La guerra del Marroc i les repercussions de la Setmana Tràgica de 1909. Ponència,  Ves Jornades d'Estudis de Cullera, Cullera, ESPANYA.

Santacana, J. (2001).  Profesor. Conferència invitada,  Conservación de Lugares Arqueológicos, Valladolid, ESPANYA.

Anna Mauri Luján (2000).  Aprendiendo a pensar desde el propio cuerpo. Presentació comunicació,  Pensando el cuerpo. Pensando desde un cuerpo. Seminario de Pensamiento Crítico y Educación.. Blanco,C., Miñambres, A. y Miranda, T. (Coordinadores) 'Pensando el cuerpo. Pensando desde un cuerpo'. Ed. Popular libros. Albacete, 2002. ISBN: 84-932498-2-3 D.L.: A-515-2002, Albacete, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (2000).  Ponente (Ensenyem ja història de Catalunya?). Ponència,  Història cap al segle XXI: Història per formar, història per ensenyar., Barcelona, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (2000).  Ponente (L'exposició de la idea a l'objecte). Ponència,  Interacció 2000. Cultura i servei públic., Barcelona, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (2000).  Ponente (Ensenyament, patrimoni i indústries culturals. Els desafiaments del segle XXI. Ponència,  Jornades Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Eivissa, ESPANYA.

Pagès, P. (2000).  La guerrilla antifranquista : antecedentes y cronología. Ponència,  Jornadas sobre la guerrilla y la resistencia. Dos días con la guerrilla antifranquista (1936-1963), Madrid, ESPANYA.

Tribó, G. (2000).  Mujeres y población refugiada en el Baix Llobregat durante la Guerra Civil (1936-39). Presentació comunicació,  VIII Coloquio Internacional de la AEIHM. Las mujeres y las guerras. Discursos,representaciones,movilizaciones políticas y experiencias de vida., Barcelona., ESPANYA.

Boj, Isabel; Campins, Lluís; Schola. Didàctica Activa (1999).  Les Caixes didàctiques, un laboratori de Ciències Socials al centre. Secretaria comitè científic/organitzador,  III Jornades Ensenyament de les Ciències Socials: reflexió i experiències. BArcelona, Barcelona, ESPANYA.

Carbonell,E.; Bermúdez de Castro, J.M.; Canals, A. Mosquera, M.; Sala, R.; Boj, I (1999).  Atapuerca: cómo comunicar una investigación científica en paleoantropología. Presentació comunicació,  3r Congresso de Arqueologia Peninsular. 3º Congresso de Arqueología Peninsular UTAD, Vila Real, Portugal, setembro de 1999 . 'V: I, pp: 39-45'., Vila Real, PORTUGAL.

Sospedra i Roca, R. (1999).  Potencial de les aplicacions multimèdia a la www en el disseny de nous centres d'interpretació virtuals del patrimoni. Presentació comunicació,  Primeres jornades de Centres d'Interpretació. Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, Terrassa, ESPANYA.

Sospedra i Roca, R.; Boj i Cullell, I.; Poblador Relancio, E.; Castello, N.  (1999).  Centres d'interpretació i l'ensenyament de la història. Consideracions sobre metodologia, disseny i estructuració de les activitats didàctiques per a Primària i Secundària. Presentació comunicació,  Primeres jornades de Centres d'Interpretació. Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, Terrassa, ESPANYA.

Sospedra i Roca, R.; Boj i Cullell, I.; Poblador Relancio, E.; Castello, N.  (1999).  Les caixes didàctiques, un laboratori de Ciències Socials al centre. Presentació comunicació,  III Jornades 'Ensenyament de les Ciències Socials: reflexió i experiències., Barcelona, ESPANYA.

Arqué, M.; Bastida, A.; Palos, J.; Tribó, G. (1998).  Educación para la solidaridad: una colección de materiales de aula para la ESO. Presentació comunicació,  IX Simposium sobre los valores y la didáctica de las ciencias sociales. Departamento de Didàcticas Específicas de la Universidad de Lleida y la Asociación Universitaria de Didáctica de las Ciencias Sociales., Lérida, ESPANYA.

Boj, I.; Campins, Ll. (1998).  Procediments i recursos didàctics aplicats a l'ensenyament de la història. Presentació comunicació,  II Jornades d'Arqueologia i Pedagogia.. II Jornades d'Arqueologia i Pedagogia. (1998) Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (1998).  Ponente/coordinador (Didáctica de las Ciencias Sociales Geografía e Historia). Ponència,  Jornadas Didácticas Expodidáctica. Fira de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (1998).  Conferenciante invitado (Museología y Didáctica de las Ciencias Sociales). Ponència,  El museo, un espacio para el aprendizaje, Huelva, ESPANYA.

Mauri, A. (1998).  Apuntes para una reflexión sobre la posibilidad de fundir la acción evaluativa en un proceso de aprendizaje comprensivo integral, desde una perspectiva sobre la educación. Presentació comunicació,  Congreso Visual y Plástica. Dep. de organización escolar., Barcelona, ESPANYA.

Pages-Blanch, P. (1998).  ---. Ponència,  Reunión Internacional de los grupos de trabajo de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil , Madrid, ESPANYA.

Santacana, J. (1998).  Ponencia invitada. Conferència invitada,  Cursos de acutalización científica y didáctica del Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya., Lleida, ESPANYA.

Santacana, J. (1998).  Museografia didàctica en jaciments arqueològics. Conferència invitada,  Jornades didàctiques d'Expodidàctica, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J.  (1998).  Ponencia invitada. Conferència invitada,  Cursos de actualización científica y didáctica del Dept. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Granollers, ESPANYA.

Boj, I.; Campins, Ll. (1997).  Veure i observar el passat. Itineraris d'Història. Secretaria comitè científic/organitzador,  II Jornada Ciències Socials: reflexió i experiències, Barcelona, ESPANYA.

Fernández, M. (1997).  La didàctica del patrimoni a Catalunya. Presentació comunicació,  Curs per a docents del Museu d'Arqueologia de Catalunya., Gerona, ESPANYA.

Hernández, F.X. (1997).  L'arqueologia en les publicacions de didàctica i difusió. Presentació comunicació,  I Jornades d'Arqueologia i Pedagogia. Museu d'Arqeuologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. pp: 131-140, D.L.: B.7956-97, ISBN: 84-393-4191-1, Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1997).  Justícia revolucionària. Ponència,  Col.loqui La guerra civil, 60 anys després, Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1997).  Marty, Vidal, Kléber et le Komintern. Ce que nous aprennent les archives deMoscou. Ponència,  Les Brigades Internationales. Entre solidarité révolutionnaire et politique du Komintern, Lausanne, SUÏSSA.

Santacana, J. (1997).  Museografia didáctica. Conferència invitada,  II Jornades de Didáctica i Museus. Museu Marítim de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J. (1997).  Ponencia invitada. Conferència invitada,  Curs d'Actualització Científica i Didáctica. Dep. d'Ensenyament, Tarragona, ESPANYA.

Santacana, J. (1997).  El Museu. Presentació comunicació,  II Jornades de Didàctica i Museus (Museu Marítim de Barcelona), Barcelona, ESPANYA.

Tribó, G. (1997).  Conferencia invitada, sesión internacional. Ponència,  Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador., San Salvador, EL SALVADOR.

Boj, I. (1996).  Procediments i eines didàctiques per al treball d'història als centres docents. Ponència,  II Jornades d'Arqueologia i Pedagogia, Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1996).  Andreu Nin. Ponència,  Stage sobre 'Spagna '36. Lezioni di una rivoluzione, Assissi, ITÀLIA.

Santacana, J. (1996).  Interrelació entre docència i investigació en arqueologia. Presentació comunicació,  Arqueologia i Ensenyament. Treballs d'Arqueologia (Universitat Autònoma de Barcelona). N: 4, pp: 8-37, D.L.: B.15.579-1996, ISBN: 84-00-07580-3, Barcelona, ESPANYA.

Santacana, J. (1996).  Una experiència didàctica de reconstrucció: el poblat ibèric de Calafell i els procedimients de l'arqueologia. Presentació comunicació,  I Jornades d'Arqueologia i Pedagogia. Actas. V: 1, pp: 123-130, D.L.: B-7956-97, ISBN: 84-393-4191-1, Barcelona, ESPANYA.

Hernandez Cardona, F.X. (1995).  La guerra a la Catalunya moderna. Ponència,  Jornades de Didàctica. Història de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Hernández, F.X. (1995).  Tècnica, tecnologia militar i guerra en la Catalunya Moderna. Presentació comunicació,  Jornades de Didàctica. Història de Catalunya. Centenari Ferran Soldevilla. Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. N: Maig 1995, pp: Bloc-D -12 pags, Barcelona, ESPANYA.

Juan Santacana Mestre (1995).  Ponencia invitada. Ponència,  Jornades de Didàctica d'Història de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Tribó, G. (1995).  Ponente invitada. Ponència,  Jornades de Didàctica. Història de Catalunya, Centenari de Ferran Soldevila, Barcelona, ESPANYA.

Ana Mauri Lujan (1994).  El séptimo color de Newton. Conferència invitada,  VII Encuentro de plástica 'El color: procedimientos, concepto y valor', Barcelona, ESPANYA.

Boj, Isabel i Campins, Lluís (1994).  Viure la Història: tallers i sortides. Presentació comunicació,  Jornades Tècniques Expodidàctics '94. no, Barcelona, ESPANYA.

Ana Mauri Lujan (1993).  Mesa Redonda: Moderno-postmoderno. Ponència,  Escuela Superior de diseño Sabadell, Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1993).  Nin, Conseller de Justícia de la Generalitat. Ponència,  Jornades d'estudi sobre Andreu Nin (1892-1937), el socialisme ahir, avui i demà, Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1993).  Sacerdots i religiosos a la presó Model de Barcelona (1936-1939). Presentació comunicació,  I Congrés d'Història de l'Església de Catalunya, Solsona, ESPANYA.

Arrey, F.; Casas, C.; Sanllorente, R.; Tribó, G. (1992).  Una experiència Arxiu-Escola: apropament a la història contemporània de l'Hospitalet de Llobregat. Presentació comunicació,  I Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i Socials al Baix Llobregat, ESPANYA.

Santacana, J. (1992).  La didáctica en la arqueologia. Conferència invitada,  Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a al investigación, Barcelona, ESPANYA.

Tribó, G. (1992).  Comité Organizador/Ponencia. Ponència,  I Jornades de Didàctica de les Ciències Naturals i Socials del Baix Llobregat, S. Feliu de Llobregat, ESPANYA.

Ana Mauri Lujan (1991).  Comunicación Invitada. Ponència,  El Arte en la cultura contemporánea. A la revista 'Luego...'nº 21., Barcelona, ESPANYA.

Ana Mauri Lujan (1991).  Mesa Redonda: La interdisciplinareidad y el arte contemporaneo. Ponència,  Centro de lectura de Reus., Reus (Tarragona), ESPANYA.

Pagès, P. (1991).  Victor Serge et l'Espagne. Ponència,  Colloque Internationale Victor Serge. Vie et oevre d'un révolutionnaire, Bruxelles, BÈLGICA.

Pagès, P. (1991).  Jules Humbert-Droz et les origines du communisme dans d'Etat espagnol. Ponència,  Centenaire Jules Humbert-Droz. Colloque sur l'Internationale Communiste, La Chaux-de-Fonds, SUÏSSA.

Santacana, J. (1991).  Els tallers d'arqueologia del poblat ibèric de Calafell. Presentació comunicació,  Jornades de didàctica Història de Catalunya. Centenari Ferran Soldevila. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Boj, I.; Carbonell, E.; Ollé, A.; Sala, R.; Vergès Bosch, J.M. (1990).  Contrastation de l'efficacité d'une chaîne opératoire. Presentació comunicació,  Traces et fonction: les gestes retrouvés. Huitième rencontre internationale de tracéologie. Traces et fonction : les gestes retrouvés : actes du Colloque international de Liège, 8-9-10 décembre 1990. 'V: 2, pp: 523-528, Liège, BÈLGICA.

Pagès, P. (1990).  Conclussions i perspectives de recerca. Ponència,  Col.loqui Interdisciplinari sobre el primer franquisme (1936-1951), Barcelona, ESPANYA.

Sala, R.; Boj, I. (1990).  Tecnologia lítica i estructuració de l'espai a l'Abric Romaní. Presentació comunicació,  XI Reunión de Paleolitistas Españoles, Xabia, ESPANYA.

Boj, I.; Carbonell, E.; Sala, R. (1989).  The Use-Wear and Potential Analysis in the Reconstruction of Development ofProduction Operative Chains. Presentació comunicació,  Workshop on «The Interpretative Possibilities of the Use-Wear Analysis», Uppsala, SUÈCIA.

Boj, I.; Carbonell, E.; Sala, R. (1989).  Reconstruction of the effectivity of an operative chain from the Middle Pleistocene. Presentació comunicació,  Interpretative Possibilities of Use-Wear Analysis, Uppssala, SUÈCIA.

Francesc Xavier Hernandez Cardona (1989).  Ponente invitado (area didáctica y pedagogía). Ponència,  Télédetection et Archéologie. L'insertion du site archéologique dans son paysage. Grupo PACT-Consejo de Europa, Empúries-L'Escala, ESPANYA.

Pages-Blanch, P. (1989).  ---. Secretaria comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional sobre el exilio en los Países Catalanes. , Barcelona, ESPANYA.

Pages-Blanch, P. (1988).  ---. Secretaria comitè científic/organitzador,  Primer Symposio sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales, Vic, ESPANYA.

Bergadà, M.; Boj, I.; Sala, R. (1987).  Analyse de la dynamique tripolaire de la couche 2 de l'Abri Romani. (Capellades, Anoia, Catalogne). Presentació comunicació,  V Colloque International sur le silex. Le silex de sa genèse à l'outil : actes du V° Colloque International sur le Silex, Bordeaux 17 sept. - 2 oct. 1987., Burdeus, FRANÇA.

Pagès, P. (1987).  La Révolution russe et la classe ouvrière espagnole (1917-1923). Ponència,  Conference Internationale La Grande Revolution Socialiste d'Octobre et l'Europe (1917-1924), Moscú, RÚSSIA.

Pagès, P. (1987).  La Consejería de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Ponència,  Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la guerra civil española : Instituciones y fuentes documentales, Salamanca, ESPANYA.

Pagès, P.  (1987).  El trotskismo : su dimensión histórica y crítica. Ponència,  II Coloquio de Historia Contemporánea , León, ESPANYA.

Pagès, P. (1986).  El Progreso en la Historia. Ponència,  IV Jornadas de Metodología de la Historia, Murcia, ESPANYA.

Pagès, P. (1986).  La Guerra Civil española en Cataluña (1936-1939). Problemas metodológicos y balance historiográfico. Ponència,  Rencontres sur la Guerre Civile Espagnole, Marsella, FRANÇA.

Pagès, P.  (1986).  Les transformacions revolucionàries i la vida política. Ponència,  II Col.loqui Internacional sobre la guerra civil espanyola (1936-1939) : la guerra i la revolució a Catalunya , Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1985).  Nin i la revolució espanyola. Ponència,  El POUM en la història (República, Guerra i Resistència), Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1984).  Corrientes Historiográficas actuales. Ponència,  II Jornadas de Metodología de la Historia, Murcia, ESPANYA.

Pagès, P. (1984).  Divergencias políticas en la España republicana durante la guerra civil. Ponència,  Convegno sobre la Guerra di Spagna : dalla memoria storica alla lezione attuale, Torino, ITÀLIA.

Pagès, P.  (1984).  Orwell i els fets de maig de 1937 a Barcelona. Ponència,  Simposium sobre George Orwell , Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1983).  Aproximació metodològica a l'estudi de l'estructura del poder local. Ponència,  III Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Miguel Robert Ferrer (1982).  Conferencia invitada. Ponència,  1ª Setmana de l'Esport, Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

Pagès, P.  (1982).  La guerra civil española en el contexto internacional : sistemas políticos y contradicciones sociales. Ponència,  Coloquio sobre Europa y la guerra civil española , Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1981).  Algunos problemas de Teoría y Método en la historia de los movimientos nacionalistas contemporáneos. Presentació comunicació,  II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres, ESPANYA.

Pagès, P.  (1981).  Els problemes de la unificació marxista durant la II República espanyola (1931-1936). Presentació comunicació,  Col.loqui Internacional sobre la II República Espanyola , Tarragona, ESPANYA.

Pagès, P. (1979).  El movimiento trotsksista en España (1930-1935). Ponència,  Convegno Internaz. di studi in ocas. del 40º aniver. de la morte di Trotcki, Follonica, ITÀLIA.

Pagès, P.  (1979).  El moviment trotskista durant la guerra civil espanyola. Ponència,  I Col.loqui Internacional sobre la guerra civil espanyola , Barcelona, ESPANYA.

Pagès, P. (1974).  L'Esquerra Comunista d'Espanya (ICE) i el problema nacional català (1931- 1934). Presentació comunicació,  I Col.loqui de 'Recerques', Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2021 - 2022.   Disseny, implementació i avaluació del portafolis digital en les especialitats de dibuix i música del Màster de Formació del Professorat- de Secundària Obligatòria i Batxillerat. Formació Professional i Ensenyament d'idiomes.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2020 ARMIF 00011.  IP: Diego Calderón Garrido

2021 - 2025.   CLIOGEN - Grup d'Innovació Docent sobre Gènere i Història .  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDO-UB/187.  IP: Manuel Garcia Sanchez

2021 - 2022.   An examination of LGBTQ+ students' lived experiences in high schools.  (Sense especificar).  THE SOCIETY OF PSYCHOLOGICAL STUDIES OF SOCIAL ISSUES (SPSSI).  Ref.: Cap # assignat, vegeu doc.  IP: Richard Harris; Markus Kemmelmeier; Ann Elizabeth Wilson Daily

2020 - 2021.   RED 14: RED DE INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  Ref.: RED2018-102336-T.  IP: Alejandro Ibañez Echeverria

2017 - 2021.   Didàctica del Patrimoni (DIDPATRI).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2017SGR550.  IP: Xavier Rubio Campillo

2021 - 2021.   L'art com a eina singular d'aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d'Educació Infantil a través de l'aula inversa.  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Docència. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2020PIDUB/015.  IP: Míriam González Sanz

2021 - 2021.   (DIDPATRI) Didàctica del patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies.  ().  Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona..  Ref.: ARE 2020.2.  IP: Wilson-Daily, A. E.

2019 - 2019.   Suport a la recerca i la innovació de la Facultat d'Educació ARCE 2019.  (Ajuts a grups de l'Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Feliu Torruella

2018 - 2019.   The Troubles Digital Storytelling: Peace Education in the City of Belfast..  (Sense especificar).  Institut Català Internacional per la Pau.  Ref.: 2017RICIP00017.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2019.   Medievalism and the games industry.  ().  University of Edinburgh.  Ref.: Challenge Investment Fund.  IP: Gianluca Raccagni, Xavier Rubio-Campillo, Anna Vaninskaya

2018 - 2019.   La comprensión y puntos de vista sobre las competencias clave en alumnos de formación del profesorado: el afinamiento y validación de un cuestionario necesitado y una primera fase de un estudio longitudinal.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE18-2080.  IP: Maria Feliu Torruella

2018 - 2019.   La formació competencial en ciències socials per a la seva aplicació a l'aula d'infantil i primària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE-ACCIÓ-16-1563.  IP: Maria Feliu Torruella

2016 - 2019.   Iconografia y recreación històrica en la didáctica del patrimonio. El caso de la Guerra Civil Española..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2016-76589-R.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona; Maria Feliu Torruella

2018 - 2018.   Suport a la recerca i la innovació de la Facultat d'Educació ARCE 2018.  (Ajuts a grups de l'Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Feliu Torruella

2017 - 2018.   Towards an integrated framework of cultural adaptation: social dynamics and environment in prehistoric Shetland.  ().  University of Edinburgh.  Ref.: G790CH.  IP: Xavier Rubio-Campillo

2016 - 2018.   Atapuerca-Evolución. Videojuegos educativos ATAEVE.  (Projectes de la Fundació BBVA ).  Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) .  Ref.: PR(16)_HUM_I_0130.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2014 - 2018.   ERC Advanced Grant EPNet (Production and Distribution of Food during the Roman Empire: Economic and Political Dynamics).  ().  Advanced Grant.  Ref.: 340828.  IP: José Remesal

2017 - 2017.   La memòria pública del conflicte d'Irlanda del Nord a Belfast: proposta d'interpretació, en base a la iconografia didàctica, del paisatge patrimonial urbà en el context del vigent procés de reconciliació i construcció de la pau..  (Sense especificar).  Institut Català Internacional per la Pau.  Ref.: 2016RICIP00006.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2016 - 2017.   La formació competencial en ciències socials per a la seva aplicació a l'aula d'infantil i primària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE16-1563.  IP: Maria Feliu Torruella

2014 - 2017.   DIDPATRI - Didàctica del Patrimoni.  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR945.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2010 - 2017.   SIMULPAST. Social and environmental transitions: Simulating the past to understand human behaviour ..  (Ingenio 2010).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: CSD2010-00034.  IP: Marco Madella

2013 - 2015.   Desarrollo de estrategias y técnicas didácticas a partir del patrimonio y la arqueología del conflicto para la enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales y la historia.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2012-35299.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2013 - 2015.   SimulPlay: Videojocs de simulació per l'aprenentatge tecnosocial.  (Projectes de la fundació la Caixa).  La Caixa .  IP: Xavier Rubio Campillo

2014 - 2014.   Elaboració d'unitats didàctiques en relació al 300 aniversari de la fi de la Guerra de Successió.  ().  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: FBG 307830.  IP: Hernàndez Cardona, F.X.

2013 - 2014.   Incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2013 PDJ 00077.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2012 - 2014.   MUSEALIZACIÓN DIDÁCTICA DE ESPACIOS PATRIMONIALES A PARTIR DE APLICACIONES REACTIVAS CON CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA: TELEFONÍA MÓVIL Y SUPERFICIES TÁCTILES.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: EDU2011-28684.  IP: Juan Santacana Mestre

2011 - 2013.   La memòria histórica y las brigadas internacionales: diseño de un sistema digital para la transferencia de conocimiento sobre el patrimonio histórico español..  (Historia y Arte (HIST-ARTE)).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: HAR2010-20983.  IP: M. Montserrat Sebastia Salat

2009 - 2013.   Didàctica del Patrimoni, Museografía Comprensiva i Noves Tecnologies.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR245.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2012 - 2012.   Exposició amb motiu dels vuitanta anys de la instauració del Parlament de Catalunya sota el títol '6 de desembre. La Catalunya en peu: el Parlament de Catalunya'.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Parlament de Catalunya.  Ref.: 307042.  IP: Joan Santacana Mestre

2012 - 2012.   II Simposi Internacional de Turisme Escolar. Tendències i experiències d'una tipologia d'actualitat: El turisme idiomàtic.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Juan Santacana Mestre

2011 - 2012.   Arqueología y memoria de la aviación republicana (1938-1939).  (Sense especificar).  Ministerio de la Presidencia .  Ref.: 63/11.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona
1939)

2011 - 2012.   Ajut a l'acció ARAFI-projectes: 'Multiculturalitat i interculturalitat en la Història de Catalunya'..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2010 ARF1 00035.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2011 - 2012.   Convocatòria d’ajuts per a l’organització de reunions científiques, convocada pel vicerector de Recerca i la vicerectora de Política Docent i Científica .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: UBAR.  IP: Juan Santacana Mestre

2010 - 2012.   La enseñanza de la historia y la construcción de las identidades culturales: los procesos de cambios conceptuales en el ámbito de enseñanza-aprendizaje de centros escolares iberoamericanos y españoles.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: EDU2009-09425.  IP: Joaquim Prats Cuevas
aprendizaje

2011 - 2011.   Arqueologia del conflicte i educació per la pau.  (Sense especificar).  Institut Català Internacional per la Pau.  Ref.: 2010 RICIP 00004.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2011 - 2011.   Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica.(ACDC)Títol: 'Simulació 3D Batalla de Talamanca. Agost 1714'.  (Sense especificar).  Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2011ACDC00077.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2009 - 2011.   Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-00427/EDUC.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2010 - 2010.   Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica.(ACDC)Títol: Simulació 3D batalla Onze de Setembre de 1714.  (Sense especificar).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2010ACDC00005.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2009 - 2009.   Talamanca 1714. La última victòria de l'exèrcit català.  (Sense especificar).  Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2009/00423.  IP: Editorial Llibres de Matrícula

2009 - 2009.   God Save Catalonia! Espais de conflicte anglocatalans a la Guerra de Successió.  (Sense especificar).  Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2009/00424.  IP: Editorial Llibres de Matrícula

2009 - 2009.   Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la comunicació, la didàctica i la divulgació científica.(ACDC)Títol: Portal-Museu geohistòric de la guerra de successió, 1705-1714..  (Sense especificar).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2009ACDC00003.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2008 - 2009.   Ajut al treball:' GEO-CRONOS. Plataforma informàtica de simulació geogràfica i històrica pel coneixement de Catalunya'.Primera Adjudicació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007/ARIE/00055.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2008 - 2009.   Ajut al treball: GEO-CRONOS. Guerra de Successió. plataforma informàtica de simulació històrica. Renovació.(DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008ARIE00002.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2008 - 2009.   Ajut al projecte: Espais de conflicte anglocatalans a la Guerra de Successió ( DOGC 04.05.2009).  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008PBR00040.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2008 - 2009.   Arqueologia i museització de camps de batalla i espais .  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 186105.  IP: Mercedes Roca Roumens

2007 - 2009.   Ajuts per al projecte: ' El Vesper de la Gloriosa. Els camps d'aviació...'.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007 EBRE 8.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2009.   Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització púnica.Prospeccions i excavacions a Althiburos.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006EXCAVA00011.  IP: Juan Sanmarti Grego

2006 - 2009.   Evolución social y formación del estado númida: las poblaciones autòctonas de la región de Sicca Veneria (El Kef, Túnez) y sus relaciones con la civilización fenicio-púnica.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-03432/HIST.  IP: Juan Sanmarti Grego

2006 - 2009.   Patrimonio y arquitectura del conocimiento: diseño de una plataforma digital de transferencia de conocimento sobre patrimonio.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-06572/.  IP: M. Montserrat Sebastia Salat

2005 - 2009.   DIDPATRI (Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00621.  IP: Juan Santacana Mestre

2008 - 2008.   Iconografia i cartografia didàctiques de la guerra de Successió a Catalunya.  (Sense especificar).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2008ACDC00052.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2004 - 2004.   Atorgament d'ajuts per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal (reglat) i no formal (no reglat). ARIE. 2004ARIE 00007.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2003.   Projecte d'investigació per a la realització del projecte museogràfic del Museo Arqueológico Regional de Madrid a partir del Projecte d'Idees elaborat per l'equip d'UB Projects (Taller de Projectes-Euphon Projects). .  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 302037.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Projecte d'investigacio sobre les propostes d'intervencio dels conjunts arqueologics del Vilarenc i del Castell de Calafell .  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 301887.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Producció i muntatge d'un iconoscopi de pedra artificial (mil·liari) similar als instal·lats en la Via, per tal de procedir a l'adequació museogràfica de l'inici de la Via de Capsacosta a la Vall de Bianya. .  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 301987.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Museïtzació del conjunt monumental de Dalt Vila (Eivissa). Fase II. .  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 48350,000.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2002.   Projecte d'investigació Aprendre a l'aula, aprendre a la ciutat: una mirada des de la història de l'escola.  (Ajuts a la Recerca).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).  Ref.: 301849.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2002.   Grup de Didàctica del patrimoni, noves tecnologies i museografia comprensiva.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: ub-3337.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2007 - 2008.   GEO-CRONOS. Plataforma informàtica de simulació geogràfica i històrica pel coneixement de Catalunya. (ARIE 2007) .  (Sense especificar).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2007/ARIE/00055.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

1999 - 2001.   ARSMAGNA: Establiment dels paràmetres òptims per a l'avaluació i disseny de tutorials en l'àrea de biblioteconomia i documentació..  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .   Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona / Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).  Ref.: 1999-RED-5033-2A.  IP: Dr. Àngel Forner/Coord. Dra. Montserrat Sebastiá

2007 - 2008.   Sol·licitud d'ajuts per a grups de recerca (ARCE 2007).  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Joan Santacana i Mestre

2000 - 2000.   El ferrocarril del siglo XXI .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.  Ref.: 301156.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Realització de l'informe valoratiu i diagnosi paisatgística del paratge de Can Palà (Castellolí)..  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 3975.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Parc Fluvial de Mequinensa..  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 3974.  IP: Juan Santacana Mestre

1997 - 2000.   Programa de investigación experimental (generación de hipótesis, valoracióny diagnóstico) sobre arquitectura y técnicas de construcción en la Protohistoria de Cataluña.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB96-0235.  IP: Juan Sanmarti Grego

2019 - ... .   Red de Investigación en Enseñanza de las Ciencias Sociales.  ().  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  Ref.: RED2018-102336-t.  IP: ALEJANDRO IBAÑEZ ECHEVERRIA

2014 - ... .   LEs necessitats formatives en didàctica de les ciències socials i la seva implicació a l'aula de primària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Universitat de Barcelona .   ICE - UB.  Ref.: 2635FP00310000.  IP: Maria Feliu Torruella

2001 - ... .   Els dossiers electrònics: estudis de necessitats i demandes dels agents implicats.  (Sense especificar).  Divisió V de la Universidad de Barcelona .  Ref.: 11/V/MM-De/77/REY.  IP: Carina Rey

2001 - ... .   UB Projects.  (Sense especificar).  Euphon España, S.L..  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2008.   Atorgament d'un ajut del projecte 'Aplicació d'un model d'arqueologia experimental en entorns...'.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006ARIE10037.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2008.   Traducció per al doblatge al castellà i català: criteris i tradicions..  (Sense especificar).  Universitat de Vic.  IP: Marcos Cánovas

2006 - 2008.    Publicació d’un volum monogràfic transversal sobre comunicació i traducció audiovisual.  (Sense especificar).  Universitat de Vic.  IP: Marcos Cánovas

2005 - 2008.   Dinamització del Turisme Cultural de Catalunya .  (Sense especificar).  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 303360 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Aplicació d'un model d'arqueologia experimental en entorns educatius de caràcter virtual (ACDC 2007) .  (Sense especificar).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Joan Santacana i Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees per a una exposició itinerant - Centre d'Interpretació - dedicada a la prevenció en el treball..  (Sense especificar).  Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 304487 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Models d'arqueologia experimental i entorns educatius de caràcter virtual. .  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Sol·licitud d'ajuts per a grups de recerca (ARCE 2006).  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Joan Santacana i Mestre

2006 - 2007.   Atorgament d'un ajut pel Centre d'Innovació i Recerca Aplicades en Humanitats.(CIRAHCS).  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2005CRIS0010.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   'Taula d'Història' Congreso Internacional de Didáctica de la Historia.  (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: SEJ2005-25695-E/EDUC.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Subvenció al projecte: 'Multimèdia i mètode històric en l'ensenyament secundari obligatori'..  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2005ARIE10061.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Projectes adreçats a la recuperació de la Memòria històrica 2005. (AREM).  (Sense especificar).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: AREM.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2007.   UB Projects, Patrimoni & Museologia.  (Sense especificar).  sono multivisión.  Ref.: 303386 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2005 - 2007.   Projecte de transferència de coneixement i tecnològica per a la investigació en patrimoni i museologia.  (Sense especificar).  Playmedia.  IP: Nuria Serrat Antoli

2005 - 2007.   Projecte de transferència de coneixement i tecnològica per a la investigació en patrimoni..  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Títol del projecte: Projecte executiu per al Centre d'investigació del Pasadizo del duque de Lerma.  (Sense especificar).  Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.  Ref.: 303695 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Centre d'Innovació i Recerca Aplicades en Humanitats i Ciències Socials (CIRAHCS).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2005 CRIs 0010.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Web i mètode taxonòmic de continguts digitals pels materials didàctics sobre el patrimoni en l'ensenyament secundari.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005/ARIE/10075.  IP: M. Montserrat Sebastia Salat

2005 - 2006.   Recuperació de la memoria històrica del Recinte Mundet. Guerra Civil i Postguerra.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI .   Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  IP: G. Tribó

2005 - 2006.   Didàctica de la Guerra Civil. Vides creuades: cartes d'amor i de guerra al Penedès (1937-1939). Estudi i anàlisi de documentació epistolar de la Guerra Civil espanyola..  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005AREM10009.  IP: Juan Santacana Mestre

2003 - 2006.   Multimedia y método histórico en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: BSO2003-03444.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2005 - 2005.   Atorgament d'ajuts per a l'organització d'accions mobilitzadores (ARCS1-2005).  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   ArsMagna: Manual de Bones Pràctiques i Tutorial de Comunicació i Divulgació Científica a partir del Disseny de Continguts Digitals i Didàctics sobre Patrimoni i Museografia.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005/ACDC/0007.  IP: M. Montserrat Sebastia Salat

2005 - 2005.   Continguts Ditigals per a la gestió del coneixement en l'ensenyament secundari de les humanitats i ciències socials (Patrimoni)..  (Innovació Tecnològica).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: ARIE-2005. 00007.  IP: Montserrat Sebastiá

2005 - 2005.   ArsMagna: Museion, manual de bones práctiques per a la comunicació i la divulgació científica en Patrimoni..  (Innovació Tecnològica).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: ACDC-2005. 00007.  IP: Montserrat Sebastiá

2020 - 2025.   Contracte del Programa Ramon y Cajal.  (Sense especificar).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: RYC-2018-024050.  IP: Maria Feliu Torruella; Xavier Rubio Campillo

2021 - 2024.   Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles.  (ERASMUS+).  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) .  Ref.: 621572-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-SSA-B.  IP: Lluis Bonet Agusti

2021 - 2024.   Desarrollo de perspectivas críticas a partir del patrimonio del conflicto en la formación de profesorado.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: PID2020-118615RB-I00.  IP: Maria Feliu Torruella; Xavier Rubio Campillo

2021 - 2022.   DiHealthEd Integrating Digital Games and Data Science to Promote Understanding of Health Emergencies within Secondary Education.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2020PANDE00072.  IP: Xavier Rubio Campillo

2021 - 2022.   Diagnòstic, avaluació i millora de la competència lingüística en català a la formació inicial de mestres i de professorat de secundària.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2020 ARMIF 00026.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2002 - 2005.   Realització del projecte museogràfic del Museu de Belles Arts de Castelló .  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 302145.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2005.   Grup de didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva. .  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: UB-003930.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2005.   Definició i proposta d'intervenció en els espais públics de la Colònia Minera de Sant Corneli (Cercs, Berguedà). .  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 302130.  IP: Juan Santacana Mestre

Contractes

2021 - 2021.   Realització d'activitats didàctiques a l'entorn de la Memòria Democràtica en el recinte del Campus Mundet i del Palau de les Heures. Barcelona.  ().  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 311352.  IP: Rafael Sospedra Roca

2021 - 2021.   Realització d'activitats didàctiques a l'entorn de la Memòria Democràtica en el recinte del Campus Mundet i del Palau de les Heures. Barcelona.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 311352.  IP: Rafel Sospedra Roca

2021 - 2021.   Elaboració d'un projecte museogràfic executiu per a la confecció d'un espai virtual dedicat a la història de la Guàrdia Urbana.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 311410.  IP: Rafel Sospedra Roca

2021 - 2021.   Servei per a la conceptualització, disseny i implantació de recursos virtuals i presencials.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 311420.  IP: Rafel Sospedra Roca

2021 - 2021.   Realització dels continguts museogràfics del refugi antiaeri Torre Balldovina.  (Sense especificar).  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Ref.: 311462.  IP: Rafel Sospedra Roca

2021 - 2021.   Elaboració del projecte de museografia de la cova de Can Sadurní.  (Sense especificar).  Ajuntament de Begues.  Ref.: 311468.  IP: Rafel Sospedra Roca

2021 - 2021.   Realització d'il·lustracions pel refugi antiaeri Torre Balldovina.  (Sense especificar).  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Ref.: 311516.  IP: Rafel Sospedra Roca

2020 - 2020.   Serveis de redacció de projecte executiu pel disseny d'un conjunt d'artefactes didàctics per la museografia a l'aire lliure sobre el Castell de Castellbisbal al Parc de l'Ermita.  (Sense especificar).  Ajuntament de Castellbisbal.  Ref.: 310844.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2020 - 2020.   El Celler de Rubí.  ().  Ajuntament de Rubí.  IP: Rafel Sospedra Roca

2020 - 2020.   Projecte executiu de museïtzació refugi antiaeri Torre Balldovina.  (Sense especificar).  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Ref.: 310938.  IP: Rafel Sospedra Roca

2019 - 2019.   Projecte bàsic de museografia didàctica a l'aire lliure. Castell de Castellbisbal.  ().  Ajuntament de Castellbisbal.  Ref.: 310534.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2019 - 2019.   Exposició mòbil sobre la història dels mossos d'esquadra amb el títol de Mossos d'Esquadra tres segles d'Història, a desplegar en 10 mòduls tipus Rollup.  ().  Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: FBG 310284.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2019 - 2019.   Realització del Castell de Castellbisbal. Projecte bàsic de museografia didàctica a l'aire lliure.  ().  Ajuntament de Castellbisbal.  Ref.: FBG 310534.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2019 - 2019.   Centre d'Interpretació dels hospitals de la Batalla de l'Ebre: el Molar.  ().  Ajuntament del Molar.  Ref.: FBG 310284.  IP: Rafel Sospedra Roca

2019 - 2019.   L'Art de la Ciència: Jordi Sabater Pi. Exposició itinerant.  ().  Agència Catalana del Patrimoni Cultural .   Universitat de Barcelona / Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia.  IP: Rafel Sospedra Roca

2019 - 2019.   40 anys d'ajuntaments democràtics. Canovelles.  ().  Ajuntament de Canovelles.  IP: Rafel Sospedra Roca

2019 - 2019.   Espai Origens. Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels.  ().  Ajuntament de Castelldefels.  IP: Rafel Sospedra Roca

2018 - 2019.   Revisió del Programa d'educació musical i el Programa d'educació visual i plàstica de primera ensenyança de l'Escola Andorrana.  (Sense especificar).  Govern d'Andorra.  Ref.: 310088.  IP: Silvia Burset Burillo; Josep Alsina Masmitjà

2018 - 2018.   Assessorament i coordinació dels treballs de museografia de l'exposició permanent del Castell de la Trinitat de Roses.  (Sense especificar).  Ajuntament de Roses .  Ref.: 309824.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Comissariat i direcció d'obra de l'exposició: "La mina linda Mariquita en el context de la primera meitat del segle XX i durant la Batalla de l'Ebre".  (Sense especificar).  Ajuntament del Molar.  Ref.: 309843.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Projecte executiu de continguts i museogràfic per a una exposició sobre evolució històrica de l'equipament i uniformologia dels Mossos d'Esquadra.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 310074.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Assessorament i documentació: iconografia didàctica i materials didàctics. Castell de la Trinitat de Roses.  ().  Ajuntament de Roses .  Ref.: FBG 309824.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Comissariat i direcció d'obra de l'exposició: 'La mina Linda Mariquita en el context de la Primera meitat del segle XX i durant la Batalla de l'Ebre'.  ().  Ajuntament del Molar.  Ref.: FBG 309843.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Projecte executiu de continguts i museogràfic per a una exposició sobre l'evolució històrica de l'equipament i uniformologia dels Mossos d'Esquadra.  ().  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: FBG 310074.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2018 - 2018.   Centre d'Interpretació del Patrimoni de Canovelles.  ().  Ajuntament de Canovelles.  IP: Rafel Sospedra Roca

2018 - 2018.   Vidal i Barraquer. Diàleg i Coherència. Exposició itinerant.  ().  Ajuntament de Cambrils.  IP: Rafel Sospedra Roca

2018 - 2018.   La pedra seca. Exposició itinerant.  ().  Ajuntament de Súria.  IP: Rafel Sospedra Roca

2017 - 2018.   Creació i realització de Tallers didàctics als Arxius Municipals de Barcelona.  ().  Direcció del Sistema Municipal d'Arxius. Ajuntament de Barcelona.  IP: Isabel Boj Cullell

2017 - 2017.   Pla director del patrimoni de Canovelles. Projecte bàsic.  (Sense especificar).  Ajuntament de Canovelles.  Ref.: 309382.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2017 - 2017.   Assessorament i documentació: iconografia didàctica i materials didàctics. Castell de la Trinitat.  (Sense especificar).  Ajuntament de Roses .  Ref.: 309467.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2016 - 2016.   Elaboració d'una proposta 3D texturitzada sobre la seu de l'IEI, en quatre moments històrics.  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Ilerdencs.  Ref.: 308759.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2016 - 2016.   Realització d'una Proposta de Projecte Bàsic de Museografía Didàctica a implementar en la fortificació (Castell) de la Trinitat de Roses.  (Sense especificar).  Ajuntament de Roses .  Ref.: 309063.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2016 - 2016.   Revisió de materials didàctics.  (Sense especificar).  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 308847.  IP: Maria Feliu Torruella

2013 - 2013.   Material audiovisual didàctic. Tricentenari..  (Sense especificar).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 307556.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2012 - 2012.   Avant-projecte expositiu sobre l'exposició El Setge.  (Sense especificar).  Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 307109.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2012 - 2012.   Proyecto Museográfico ejecutivo para la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural de El Born .  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 63/11.  IP: Francesc Xavier Hernàndez Cardona

2012 - 2012.   El asedio aéreo en Tarragona. Las víctimas de los bombardeos durante la guerra civil..  ().  Ministerio de la Presidencia .  Ref.: 103.1.  IP: Ramon Arnabat Mata

2010 - 2010.   "Estudi, excavació, tractament i estudi de materials i tractament de la informació amb sistema GIS de dues trinxeres de la guerra civil situades al Pago dins del municipi de Subirats, en el marc del projecte "Nombres y Lugares".  (Sense especificar).  Institut d'Estudis Penedesencs.  Ref.: 306220.  IP: Juan Santacana Mestre

2009 - 2009.   Web-Museu Virtual, onze de setembre de 1714..  (Sense especificar).  Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 305655.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2007 - 2009.   'UB Projects. Patrimonio & Museología' para la realización de investigaciones sobre diseño de proyectos audiovisuales y multimedia dirigidos a conjuntos arqueológicos, museísticos, culturales y patrimoniales.  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 304445.  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2009.   Laboratori de Museografia UB-Transversal.  (Sense especificar).  Produccions Culturals Transversal, S.L..  Ref.: 304407.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Proposta gràfica per l'espai introductori i la sala d'experimentació del Parc aruqeológic de les mines prehistóriques de Gavà.  (Sense especificar).  Ajuntament de Gavà.  Ref.: 302986.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Projecte d'idees per la museització de la zona comercial propera al fòrum de Baetulo (plaça de Font i Cussó).  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303073.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Projecte d'idees per a la restitució i posada en valor de les restes arqueològiques de ses païsses de Cala d'Hort (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa).  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Consell Insular d'Eivissa i Formentera / Departament de Didàctica de les Ciències Socials.  Ref.: 302807.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Projecte de senyalització de punts d'interès geològic.  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Departament de Didàctica de les Ciències Socials / Consell Comarcal del Pallars Jussà.  Ref.: 302858.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Pla Director del Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp.  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Departament de Didàctica de les Ciències Socials / Consell Comarcal del Pallars Jussà.  Ref.: 302859.  IP: Juan Santacana Mestre

2003 - 2004.   Projecte de disseny i documentació de l'Exposició: Un Segle d'Educació a la Ciutat de Barcelona .  (Contracte de recerca).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).  Ref.: 302170.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2003.   Projecte d'investigació sobre la museïtzació del conjunt monumental de Dalt Vila (Eivissa).  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Ajuntament d'Eivissa.  Ref.: 301264.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2008 - 2008.   Realització de l'exposició 'Batalla de Cardedeu 1808.200 Anys de la Guerra del Francès' per al Museu-Arxiu Tomàs Balvey.  (Sense especificar).  Ajuntament de Cardedeu.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2003.   Creación de 'UB Projects Patrimonio & Museología' para la realización de investigaciones sobre diseño de proyectos audiovisuales y multimedia dirigidos a conjuntos arqueológicos, museísticos, culturales y patrimoniales.  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Euphon España, S.L..  Ref.: 301373.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Projecte al Parc Fluvial de Mequinensa .  (Ajuts a la Recerca).  Riera Camps Asociados.  Ref.: 300974.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2002 - 2002.   Projecte d'investigació sobre la història de la vila del Vendrell .  (Sense especificar).  Ajuntament del Vendrell.  Ref.: 301783.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Projecte d'investigació en educació artística per a l'elaboració de visites taller i material didàctic per a alumnes de primària. .  (Sense especificar).  Museu d'Art Contemporani de Barcelona.  Ref.: 301951.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Projecte de Centre de Recursos del parc de la Mobilitat de Montjuïc .  (Ajuts a la Recerca).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).  Ref.: 300594.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Investigació entorn de l'aprofitament didàctic d'itineraris per l'entorn del Municipi de Subirats .  (Sense especificar).  Patronat de Turisme de Subirats.  Ref.: 301701.  IP: Juan Santacana Mestre

2008 - 2008.   Disseny del joc de tauler '11 de Setembre Setge 1714'.  (Sense especificar).  CatImperium S.L..  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2002.   Elaboració d'un informe museològic i museogràfic del Museu del Prat de Llobregat .  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona .   Ajuntament del Prat de Llobregat.  Ref.: 301876.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2002.   Projecte Museològic de la Seu a Girona del Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya (St. Pere de Galligants) .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Museu d'Arqueologia de Catalunya .   Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 301576.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2001 - 2002.   Recerca sobre aplicacions museogràfiques per a una presentació comprensiva de Fumanya Sud (Museu de les Mines de Cercs) .  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 301354.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2002.   Investigación sobre estrategias de musealización del conjunto arqueológico y parque histórico- arqueológico de Elviña (La Coruña).  (Sense especificar).  Ayuntamiento de A Coruña.  Ref.: 301200.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2001.   Estratègies de museïtzació del conjunt històric-arqueològic del camp d'instrucció de l'Exèrcit Popular de la República al municipi de Pujalt.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 301567.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2001 - 2001.   Orientació i aplicació didàctica (àmbit d'humanitats), del contingut i presentació de la Guia Visual i elaboració d'una sèrie de publicacions adreçades a diferents nivells d'aprenentatge -professors i alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat- .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).  Ref.: 301437.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - 2001.   Investigació sobre la musealització del Fondo del Roig.  (Sense especificar).  Ajuntament de Cunit.  Ref.: 301160.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2001.   Investigación para definir los criterios museográficos y didácticos de la exposición 'L'Hospitalet, 75 anys de la ciutat' .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 3594.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2001.   Diseño y elaboración de un Proyecto Museológico del Museu d'Arqueologia deCatalunya y Conjunto Monumental de Ampurias. .  (Ajuts a la Recerca).  Museu d'Arqueologia de Catalunya.  Ref.: Conv.UB y Generalitat Cat.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2001.   Recerca sobre aplicacions museogràfiques per a una presentació comprensiva de la industrialització a Catalunya..  (Sense especificar).  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  IP: Joan Santacana Mestre i Francesc X. Hernández

2000 - 2001.   Definición y coordinación del curso de formación ocupacional de Monitores culturales .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Ajuntament de Calafell.  Ref.: 3594.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Treball amb concreció museogràfica sobre 'El joc a tombant de segle'.  (Sense especificar).  Fundació Enciclopèdia Catalana, S.A.  Ref.: 301181.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2000 - 2000.   Investigación sobre aplicaciones museográficas para una presentación comprensiva de la industrialización en Catalunya.  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya .   Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 301052.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2000 - 2000.   Projecte d'investigació sobre les propostes d'intervenció dels conjunts arqueològics del Vilarenc i del Castell de Calafell .  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Calafell.  Ref.: 301887.  IP: Joan Santacana i Mestre

2000 - 2000.   Convenio específico de investigación y desarrollo entre la Universitat de Barcelona (Departament de Didàctica de les Ciències Socials), la Fundació Bosch i Gimpera i el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, para el desarrollo de una investigación sobre el ferrocarril del siglo XXI..  (Sense especificar).  G.I.F. .  IP: Joan Santacana i Mestre.

2000 - 2000.   Realización de materiales didácticos y de difusión del Arxiu Municipal del distrito de Sant Martí (Barcelona) .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Arxiu Municipal Districte de Sant Martí.  Ref.: 300594.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Realización de materiales didácticos y de difusión del Arxiu Municipal del distrito de Les Corts(Barcelona) .  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Arxiu Municipal Districte de Sant Martí.  Ref.: 300594.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Proyecto museológico del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Sedes de Barcelona y Empúries..  (Sense especificar).  Museu d'Arqueologia de Catalunya.  IP: Joan Santacana Mestre i Francesc X. Hernández

2000 - 2000.   Treballs d'adequació i consolidació arqueologicodidàctica de la via romana de Capsacosta.  (Sense especificar).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 301091.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Realització de la museografia del Castell de Calafell.  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Ajuntament de Calafell.  Ref.: 3897.  IP: Juan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Projecte executiu sobre: Recursos museogràfics per explicar la història de L'Hospitalet de l'any 1925 al 2000..  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat.  Ref.: 3928.  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2008.   Projecte executiu museogràfic d'adequació de l'espai de recepció del Centre del Romànic de la Vall de Boí..  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 304434 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2000 - 2000.   Confecció de materials didàctics adreçats a escolars .  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 302064.  IP: Juan Santacana Mestre

1999 - 2000.   Lineas generales de estrategia museográfica. Museu de l'Hospitalet. .  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat.  Ref.: 3594.  IP: Joan Santacana i F. Xavier Hernàndez Cardona

2003 - ... .   Proyecto de investigación con el objeto de elaborar un Plan Programa para la Realización de la Musealización del Castro de Elviña.  (Ajuts a la Recerca).  Ayuntamiento de A Coruña.  Ref.: 302146.  IP: Juan Santacana Mestre

2001 - ... .   Investigación sobre aplicaciones museográficas para una presentación comprensiva de la industrialización en Catalunya..  (Grups de Recerca al Parc Científic de Barcelona).  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  Ref.: 301354.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2005 - 2008.   Senyalització d'elements naturals i patrimonials del riu Ripoll per a la seva difusió.  (Sense especificar).  Ajuntament de Sabadell.  Ref.: 303466.  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Proyecto ejecutivo de interpretación museogràfico y de interiorismo y amueblamiento de la antigua ermita de San Juan de Letrán (Ubrique).  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 304311 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte executiu per a la dotación didàctica y musealización de la villa romana de Olmeda.  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 304310 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees sobre l'espai arqueològic de Can Ginebreda.  (Sense especificar).  Ajuntament de Granollers.  Ref.: 304339 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees per a l'elaboració del Museu de la Química (Tarragona).  (Sense especificar).  Associació Empresarial Química de Tarragona.  Ref.: 304613 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees museogràfic i museològic per a a Casa museu Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar).  (Sense especificar).  Ajuntament de Canet de Mar.  Ref.: 304616 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees del Centre de visitants del Molí d'en Torrella (Sabadell).  (Sense especificar).  Ajuntament de Sabadell.  Ref.: 304273 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Musealización de la Iglesia de San Miguel (Ledesma)..  (Sense especificar).  Ayuntamiento de Ledesma.  Ref.: 304446 FBG.  IP: Joan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projectes d'idees sobre l'espai arqueològic de Can Ginebreda .  (Sense especificar).  Ajuntament de Granollers.  IP: Juan Santacana Mestre

2007 - 2007.   Projecte d'idees museogràfic i museològic Can Manyé (Fase II).  (Sense especificar).  Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.  Ref.: 304525.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Projecte museogràfic: Refugi antiaeri de l'estació La Garriga.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de la Garriga.  Ref.: 303705 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Projecte d'investigació per a la museïtzació de la pedrera romana del Mèdol.  (Sense especificar).  Fundació Abertis.  Ref.: 303629.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2007.   Museització del Refugi i del Camp d'aviació de la Sénia.  (Sense especificar).  Ajuntament de la Sénia.  Ref.: 303851 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2007.   Avantprojecte de dinamització turístic-cultural de Castellot de la Roca Roja de Beniffallet (Baix Ebre).  (Sense especificar).  Ajuntament de Benifallet.  Ref.: 303635.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2007.   'UB Projects. Patrimonio & Museología' para la realización de investigaciones sobre diseño de proyectos audiovisuales y multimedia dirigidos a conjuntos arqueológicos museísticos, culturales y patrimoniales..  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 303386.  IP: Nuria Serrat Antoli

2005 - 2007.   Projecte d'investigació sobre la museïtzació del Pazo de Torres do Allo (A Coruña)..  (Sense especificar).  Playmedia.  Ref.: 303312.  IP: Nuria Serrat Antoli

2004 - 2007.   Projecte d'investigació sobre la museïtzació del dolmen de Dombate.  (Sense especificar).  Playmedia.  Ref.: 303201.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2007.   Investigació museogràfica sobre la temática de l'11 de septembre de 1714 i la guerra de Successió 1705-1715.  (Sense especificar).  Fundacio Independencia i Progres .  Ref.: 303077.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2007.   Elaboració del projecte d'idees per a la realització de la museografia del Parc megalític de Roses..  (Sense especificar).  Ajuntament de Roses .  Ref.: 302698.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Projecte d'investigació per a la museïtzació del passadís del Duc de Lerma.  (Sense especificar).  Diputació de Castella .   Ajuntament de Lerma.  Ref.: 303695.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Projecte d'investigació i assessorament sobre la museització de les murades d'Eivissa (FaseII).  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 303979.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Pla d'Usos de Can Torrens. Museu de Sant Boi de Llobregat..  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303878 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Catalunya en l'avantguarda tecnològica del segle XX.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 304032 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Avantprojecte sobre la intervenció a l'adoberia Molí del Codina de Tàrrega .  (Sense especificar).  Ajuntament de Tàrrega.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Avantprojecte de dinamització turístic-cultural del Castellot de la Roca Roja de Benifallet (Baix Ebre)..  (Sense especificar).  Ajuntament de Benifallet.  Ref.: 303635 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Revalorització i dinamització de la pedrera romana de 'el Mèdol'.  (Sense especificar).  Fundació Abertis.  Ref.: 303706 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Proyecto Ejecutivo Centro de Interpretación del 'Pasadizo del Duque de Lerma' (Lerma, Burgos)..  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 303695 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2006 - 2006.   Projecte d'investigació sobre els espais arquitectònics de la ciutat de Barcelona.  (Sense especificar).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) .   Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 303877.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Projecte d'idees per a l'elaboració de propostes didàctiques al Museu de Joguets i Autòmats de Verdú.  (Sense especificar).  Museu de Joguets i Automats.  Ref.: 303696.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Projecte d'assessorament per al Museu de la Tècnica de l'Empordà.  (Sense especificar).  Fundació Pere Padrosa Puignau-Margarita Pierre Mallol.  Ref.: 303805.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Pla d'usos i de dinamització de la Casa-Museu de Domènech i Muntaner i espais annexos.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303879.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Pla d'usos i de dinamització de la casa-museu de Domènech i Montaner i espais annexos (Canet de Mar)..  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303879 FBG.  IP: Núria Serrat Antolí

2006 - 2006.   Pla d'usos de Can Torrens.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303878.  IP: Nuria Serrat Antoli

2006 - 2006.   Propostes didàctiques al Museu de Joguets i Autòmats de Verdú..  (Sense especificar).  Museu de Joguets i Automats.  Ref.: 303696 FBG.  IP: Núria Serrat Antolí

2005 - 2006.   Redacció de continguts i assistència tècnica per al projecte executiu de l'equipmanet i muntatge museogràfic del Museo Abierto de Mérida..  (Sense especificar).  Espai Visual, S.L..  Ref.: 303347.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2006.   Projecte executiu per al desenvolupament de la museïtzació del refugi de l'estació.  (Sense especificar).  Ajuntament de la Garriga.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2006.   Projecte d'idees per a un centre d'interpretació de l'evolució història de les tècniques cartogràfiques..  (Sense especificar).  Institut Cartogràfic de Catalunya.  Ref.: 303239.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2006.   Elaboració del projecte Barcelona espais oberts.  (Sense especificar).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).  Ref.: 3033877.  IP: Nuria Serrat Antoli

2005 - 2006.   Barcelona Espais Oberts.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 303877 FBG.  IP: Núria Serrat Antolí

2003 - 2006.   Projecte executiu per a la museografia de l'Estació d'Interpretació Interactiva de Fumanya (Berguedà), FASE I.  (Sense especificar).  Consorci Ruta Minera .  Ref.: 302557.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Proyecto de musealización del Castillo de Montemayor..  (Sense especificar).  Diputación Provincial de Salamanca.  Ref.: 303395.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Projecte d'investigació sobre el recinte emmurallat de Ceuta.  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 303282 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Projecte d'investigació sobre el reciente enmurallat de Ceuta..  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .  Ref.: 303282.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Projecte d'investigació per a la museïtzació del riu Ripoll.  (Sense especificar).  Ajuntament de Sabadell.  Ref.: 303466.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Pla d'Ordenació del Patrimoni de La Garriga.  (Sense especificar).  Ajuntament de la Garriga.  Ref.: 303240 FBG.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Estudi museològic i museogràfic de les naus de Can Marfà de Mataró.  (Sense especificar).  Ajuntament de Mataró.  Ref.: 303613.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Dinamització del turisme cultural de Catalunya i assessorament tècnic de diversos projectes vinculats amb aquesta temàtica..  (Sense especificar).  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 303360.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Avantprojecte sobre la possibilitat d'intervenció a l'Adoberia molí del Codina (Tàrrega).  (Sense especificar).  Taller de Projectes .   Ajuntament de Tàrrega.  Ref.: 303629.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Avantprojecte educatiu de la xarxa de museus locals..  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303394.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Avantprojecte d'idees per a la museïtzació del Pasadizo del Duque de Lerma.  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .   Ajuntament de Lerma.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Avantprojecte d'idees per a la museïtzació del Fuerte de Navidad.  (Sense especificar).  Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. .   Ayuntamiento de Cartagena.  IP: Juan Santacana Mestre

2005 - 2005.   Avantprojecte d'idees per a la museïtzació del Castillo de Torrelobatón.  (Sense especificar).  Euphon Projects. S.L. .  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2005.   Redacció del projecte executiu del Museu Comarcal de Ciéncies Naturals.  (Sense especificar).  Consell Comarcal del Pallars Jussà.  Ref.: 303161.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2005.   Projecte d'idees per a l'exposició itinerant 'Recerca a Catalunya sobre l'estat de la recerca a Catalunya'.  (Sense especificar).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 303046.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2005.   Estudi d'investigació sobre les necessitats d'intervenció de la tercera edat.  (Sense especificar).  9 Mar Immobles i Gestió, S.L..  Ref.: 302906.  IP: Juan Santacana Mestre

2003 - 2005.   Conveni Marc amb Playmedia. Col.laboració en la recerca i innovació de coneixements en l'organització i gestió dels nous equipaments patrimonials, i alhora té la voluntat de desenvolupar recerca centrada en el disseny i conceptualització d'espais de presentació del patrimoni..  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Taller de Projectes / Playmedia.  IP: Juan Santacana Mestre

2003 - 2005.   Conveni Marc amb ARTImetria que té com a finalitat col.laborar en la recerca i innovació de coneixements en l'organització i gestió dels nous equipaments patrimonials, i alhora té la voluntat de desenvolupar recerca centrada en l'anàlisi i l'avaluació d'espais expositius..  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Taller de Projectes / Playmedia.  IP: Juan Santacana Mestre

2004 - 2004.   Estrategias de ocupación del territorio y su evolución en el Baix Penedès durante la protohistoria y la antigüedad.  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 302878.  IP: Joan Santacana i Mestre

Institucions i empreses amb què col·labora

SONO-EUPHON (Convenis de col·laboració 2000-2010).

Transversal S.L. (Convenis de col·laboració 2007-2010) 72.000€ annuals.

Espai Visual (Convenis de col·laboració 2009-2010, 2010-2011) 36.000€ annuals.

Servise Event Solutions (Convenis de col·laboració 2010-2012) 72.000€ annuals.

Links a altres webs

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 20/10/2023