Inici UB
BIOTECNOLOGIA SOSTENIBLE i BIOREMEDIACIÓ

Dades Generals

Adreça Professional: Av. Diagonal 645 (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934021485     Fax: 934034629

Correu-e: fpastor(a)bio.ub.es

Pàgina Web:

Codis Unesco: Genètica bioquímica / Enginyeria de processos / Microbiologia industrial (vegeu 2414 i 2302.20)

Paraules Clau: Biodegradació / Xenobiòtics / Paper / Enzims / Residus

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Magdalena Grifoll Ruiz mgrifoll(a)ub.edu

Maria Pilar Diaz Lucea pdiaz(a)ub.edu

Maria Jose Espuny Tomas joseleespuny(a)ub.edu

Monica Estupiñan Romero mestupinan(a)ub.edu

Maria Angeles Manresa Presas amanresa(a)ub.edu

Ana Maria Marques Villavecchia ammarques(a)ub.edu

Josefa Martinez Martinez jmartinez(a)ub.edu

Jose Maria Nieto Marqueño jmnieto(a)ub.edu

Anderson Ramos Da Silva anderson_ramos3(a)ub.edu

Susana Valeria Valenzuela Mayorga susanavalenzuela(a)ub.edu

Joaquin Vila Grajales qvila(a)ub.edu

Sara Nienke Jimenez Volkerink snjimenezvolkerink(a)ub.edu

Oriol Cusola Aumedes

Julia Fernandez Santos

Mª Blanca Roncero Vivero

Shirin Shoja Chaghervand

Antonio L. Torres Lopez

Cristina Valls Vidal

Teresa Vidal Llucia

Línies de Recerca

Desenvolupament d'enzims microbians amb aplicació a les tecnologies netes Aïllament, clonació i caracterització de xilanases, cel.lulases, lipases i pectinases microbianes. Avaluació de la utilitat industrial de nous enzims

Estudi de la degradació microbiana d'hidrocarburs: Aïllament de soques bacterianes i obtenció de consorcis microbians. Aïllament i identificació de metabolits intermediaris per a l'estudi d'hidrocarburs. Bioremediació d'aigües i sòls contaminats per hidrocarburs.

Estudi dels processos bioquímics implicats en la degradació ambiental de barreges d'hidrocarburs. Vies metabòliques de degradació d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Cometabolisme. Aplicacions a la biorecuperació d'aigües i sòls contaminats. Desenvolupament d'inòculs.

Desenvolupament de processos de producció i formulació de biopesticides

Disseny de processos de transformació per bacteris o els seus enzims per l'obtenció de nous productes d'aplicació industrial a partir de resídus i subproductes industrials d'alt contingut en greixos. Estudi i disseny de les estratègies de biotransformació.

Incidència de la contaminació ambiental del crom en la flora bacteriana resistent al Cr(VI) d'Apodemus sylvaticus.

Fabricació de pastes i papers. Biotecnologia aplicada a la indústria paperera.

Resum de l'activitat de Recerca

Tant al llarg de la primera concesió com posteriorment en el periode de la renovació, les activitats del nostre grup de recerca han tingut dues característiqes: 1) Diversitat i amplificació pel que fa a les tècniques utilitzades, amb introducció de noves aplicacions tecnològiques per aconseguir dades complementàries. 2) Convergència de temàtiques i persones adreçada a actuacions de caràcter ambiental per tal de d'establir una línia de recerca cada cop més homogènia dirigida a l'optimització de productes o processos industrials en l'àmbit de la biotecnologia i en el camp de la fabricació de paper. L'activitat fonamental del grup es basa en l'estudi dels processos microbians implicats en la degradació d'hidrocarburs i compostos naturals d'alt contingut lipídic o lignocel.lulosic, sempre pensant en la reutilització industrial o en l'optimització de les tecnologies netes. Una de les principals aplicacions industrials dels processos estudiats ha estat la utilització de la biotecnologia en la indústria paperera. Com a novetat, pero també com a activitat de prospectiva dins l'apartat tecnològic, cal esmentar la utilització de la citometria de flux i les determinacions ectoproteolítiques en la flora intestinal d'Apodemus, com a criteri centinel.la de la contaminació de metalls urbans i periurbans.

Publicacions en Revistes

Rodriguez, E.; Espuny, M.J.; Manresa, A.; Guerrero, A. (2001).  Identification of (E)-11-hydroxy-9-octadecenoic acid and (E)-9-hydroxy-10-octadecenoic acid by biotranformation of a waste oil with Pseudomonas sp32T3. Journal of the American Oil Chemists Society, 78(6),  593-597.   ISSN: 0003-021X

Blanco, A.; Díaz, P.; Martínez, J.; López, O.; Soler, C.; Pastor, F.I.J. (1996).  Cloning of a Bacillus. sp BP-23 gene encoding a xylanase with high activity against aryl xylosides. FEMS Microbiology Letters, 137,  285-290.   ISSN: 0378-1097

Vidal, T.; Torres, A.L.; Colom, J.F. (2000).  Biotecnología en la industria papelera. Aplicación en la eliminación del color en el papel reciclado. Ingenieria Quimica, 32(362),  117-122.   ISSN: 0797-4930

López, D.; Vidal, T.; Colom, J.F.; Torres, A.L. (2000).  Aplicación previa de amilasas a la desintegración del papel recuperado. El Papel, 85,  38-41. 

Casellas; Grifoll, M.; Bayona, J.M.; Solanas, A.M. (1997).  New metabolites in the degradation of fluorene by Arthrobacter sp. strain F101. Applied and Environmental Microbiology, 63(3),  819-826.   ISSN: 0099-2240

Espuny, M.J.; Egido, S.; Rodón, I.; Manresa, A.; Mercadé, M.E.  (1996).  Nutritional requeriments of a bisurfactant producing strain Rodococcus sp. 51T7. Biotechnology Letters, 18(5),  521-526.   ISSN: 0141-5492

Soler, J.; García, J.A.; Torres, A.L.; Vidal, T.; Colom, J.F. (2000).  Durability of recycled printing and writing paper. Progress in Paper recycling, 10(1),  20-28. 

Comas, J.; Vives-Rego, J. (1998).  Enumeration, viability and heterogeneity in Staphylococcus aureus cultures by flow cytometry. Journal of Microbiological Methods, 32,  45-53.   ISSN: 0167-7012

Pérez, L.; Torres, J.L.; Manresa, A.; Solans C.; Infante, M.R. (1996).  Synthesis, aggregation and biological properties of a new class of gemini cationic amphiphilic compounds from arginine, bis(Args). Langmuir, 12(22),  5596-5301.   ISSN: 0743-7463

Torres, A.L.; Vidal, T.; Colom, J.F. (1998).  Eucalyptus kraft bleaching with biotechnology: resarch synthesis. ATIP. Association technique de l'industrie papetière, 52(4),  183-188.   ISSN: 0997-7554

Diz, M.; Manresa, A.; Infante, M.R.; Erra, P.  (2001).  Antimicrobial activity of wool treated with a new thiol cationic surfactant. Textile Research Journal, 7(8),  695-700.   ISSN: 0040-5175

Blanco, A.; Díaz, P.; Martínez, J.; Vidal, T.; Torres, A.L.; Pastor, F.I.J. (1998).  Cloning of a new endoglucanase from Bacillus sp. BP-23 and characterisation of the enzyme. Performance in paper manufacture from cereal straw. Applied Microbiology and Biotechnology, 50,  48-54.   ISSN: 0175-7598

Sabate, J.; Bayona, J.M.; Solanas, A.M. (2001).  Photolysis of PAHs in aqueous phase by UV irradiation. Chemosphere, 44(2),  119-124.   ISSN: 0045-6535

Bouydain, M.; Colom, J.F.; Pladellorens, J. (1999).  Using wavelets to determine paper formation by ligth transmission image analysis. Tappi Journal, 82(7),  153-158.   ISSN: 0734-1415

Valdazo, J.; Colom, J.F. (1998).  La industria papelera en el contexto industrial (y I) principales características industriales. Ingenieria Quimica(345),  95-100.   ISSN: 0797-4930

López, C.; Blanco, A.; Pastor, F.I.J. (1998).  Xylanase production by a new alkali-tolerant isolate of BacillusBiotechnology Letters, 20,  243-246.   ISSN: 0141-5492

Vives-Rego, J.; Guindulain,T.; Vazquez, E.; Gasol, J.M.; López-Amorós, R. Vaqué, D.; Comas, J. (1999).  Assessment of the effects of nutrients and pollutants on coastal bacterioplankton byflow cytometry and SYTO-13 staining. Microbios, 98,  71-85.   ISSN: 0026-2633

Soriano, M.; Blanco, A.; Díaz, P; Pastor, F.I.J. (2000).  An unusual pectate lyase from a Bacillus sp. with high activity on pectin: cloning and characterization. Microbiology, 146,  89-95.   ISSN: 1350-0872

Comas, J.; Vives-Rego, J. (1997).  Assessment of Gramiciden, fomaldehyde and surfactants effect on Escherichia coli by flow cytometry using nucleic acid and membrane potential dyes. Cytometry Part A, 29,  58-64.   ISSN: 0196-4763

López, A.; Lázaro, N.; Priego, J.M.; Marqués, A.M. (2000).  Effect of pH on the biosorption of nickel and other heavy metals by Pseudomonas fluorescens 4F39. Journal of Industrial Microbiology, 24(2),  146-151.   ISSN: 0169-4146

López-Amoros, R.; Vives-Rego, J.; García-Lara, J. (1997).  Exogenous isolation of Hgr plasmids from a coastal Mediterranean water and their effect on growth and survival of E.coli in sea water. Microbios, 92,  109-122.   ISSN: 0026-2633

Torres, A.L.; Vidal, T.; Colom, J.F. (1998).  Eucalyptus pulp bleaching with biotechnology. Research Syntesis. ATIP. Association technique de l'industrie papetière, 52(4),  183-188.   ISSN: 0997-7554

Sánchez, M.; Prim, N.; Rández-Gil, F.; Pastor, F.I.J.; Diaz, P. (2002).  Engineering of baker's yeasts, E.coli and Bacillus hosts for the production of Bacillus subtilis Lipase A. Biotechnology and Bioengineering, 78(3),  339-345.   ISSN: 0006-3592

Vidal, T.; Roncero, Ma.B.; Colom, J.F. (2000).  Incremento de la selectividad en el blnaqueo con ozono de una secuencia TCFdel tipo XOXP. Parte I. Aplicación de pretratamientos. Afinidad, 60(486),  93-100.   ISSN: 0001-9704

Culleré, J.; Durany, O.; Busquets, M.; Manresa, A.  (2001).  Biotransformation of oleic acid into (E)-10-hydroxy-8-octadecenoic acid and (E)-7-10-dihydroxy-8-octadecenoic acid by Pseudomonas sp. 42A2 in a immobilized system. Biotechnology Letters, 23,  215-219.   ISSN: 0141-5492

Roncero, Ma.B.; Colom, J.F.; Vidal, T. (2001).  Blanqueo de pastas kraft de eucalipto con ozono. Incremento de la selectividad mediante la utilización de aditivos durante la etapa Z. Investigación y Técnica del Papel, 38(147),  188-200. 

Prim, P.; Blanco, A.; Martínez, J.; Pastor, F.I.J.; Díaz, P (2000).  estA, a gene coding for a cell-bound esterase from Paenibacillus sp. BP-23, is a new member of the bacterial subclass of type B carboxylesterases. Research in Microbiology, 151,  303-312.   ISSN: 0923-2508

Julià, O.; Comas, J.; Vives-Rego, J. (2000).  Second-order functions are the simplest correlations between flow cytometric light scatter and bacterial diameter. Journal of Microbiological Methods, 40,  57-61.   ISSN: 0167-7012

Soler, J.; García, J.A.; Torres, A.L.; Colom, J.F. (1999).  Durabilidad del papel reciclado de impresión y escritura. Ingenieria Quimica, 356,  205-212.   ISSN: 0797-4930

Lebaron, P.; Servais, P.; Troussellier, M.; Courties, C.; Muyzer, G.; Bernard, L.; Schäfer, H.; Pukall, R.; Stackebrandt, E.; Guindulain, T.; Vives-Rego, J. (2001).  Microbial community dynamics in Mediterranean nutrient-enriched seawater mesocosms: changes in abundances, activity andcomposition. FEMS Microbiology Ecology, 34,  255-266.   ISSN: 0168-6496

Vives-Rego, J.; López-Amorós, R.; Guindulain, T.; García, M.A.; Comas, J; Sánchez-Leal, J. (2000).  Microbial aspects of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) degradation in coastal water. Journal of Surfactants and Detergents, 3,  303-308.   ISSN: 1097-3958

Colom, J.F.; Soler, J. (1998).  El envejecimiento del papel. Alabrent, diciembre,  22-23. 

Pukall, R., O. Päuker, D. Buntefus, G. Ulrichs, P. Lebaron, L. Bernard, T. T. Guindulain, J.Vives-Rego and E. Stackebrandt. (1999).  High sequence diversity of Alteromonas macleodii - related cloned and and cellular 16S rDNAs from a Mediterranean seawater mesocosms experiment. FEMS Microbiology Ecology, 28,  335-344.   ISSN: 0168-6496

Gerardin-Charbonnier, C.; Auberger, S.; Molina, L.; Achilefu, S.; Manresa, M.A.; Vinardell, M.P.; Infante, M.R.; Selve, C. (1999).  Preparation and antibiotic activity of monobactam analogues of nocardicins. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 29(3),  257-272.   ISSN: 1082-6068

Barcina, I.; Lebaron, P.; Vives-Rego, J. (1997).  Survival of allochthnous bacteria in aquatic systems: a biological approach. FEMS Microbiology Ecology, 23,  1-9.   ISSN: 0168-6496

Colom, J.F. (1998).  La durabilidad del papel reciclado. Gremi, 167,  44-45. 

Valdazo, J.; Colom, J.F. (1998).  La industria papelera en el contexto industrial (y II) otras características y datos mundiales de producción y consumo. Ingenieria Quimica(346),  211-216.   ISSN: 0797-4930

López-Amorós, R.; Castel, S.; Comas-Riu, J.; Vives-Rego, J. (1997).  Assessment of E.coli and Salmonella viability and starvation by confocal laser microscopy and flow cytometry using Rhodamine 123, DiBAC4(3), Propidium Iodide and CTC. Cytometry Part A, 29,  298-305.   ISSN: 0196-4763

Vidal, T.; Colom, J.F.; Roncero, M.B. (1997).  Ozono. Blanqueo de pastas para papel con ozono. El Papel, 67,  28-34. 

Garcia, M.T.; Ribosa, I.; Guindulain, T.; Sánchez-Leal, J.; Vives-Rego, J. (2000).  Fate and effect of monoalkyl quaternary ammonium surfactants in the aquaticenvirontment. Environmental Pollution, 111,  169-175.   ISSN: 0269-7491

López-Amorós, R.; Comas, J.; García, M.T.; Vives-Rego, J. (1998).  Use of the 5-cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride reduction test to assess respiring marine bacteria and grazing effects by flow cytometry during linear alkylbenzene sulfonate degradation. FEMS Microbiology Ecology, 27,  33-42.   ISSN: 0168-6496

López, A.; Lázaro, N.; Marqués, A.M. (1997).  The interphase technique: a simple method of cell immobilization in gel-beads. Journal of Microbiological Methods, 30,  231-234.   ISSN: 0167-7012

Infante, M.R.; Diz, M.; Manresa, A.; Pinazo, A.; Erra, P. (1996).  Microbial-resistance of wool fabric treated with bisquats compounds. Journal of Applied Bacteriology, 81,  212-216.   ISSN: 0021-8847

Prim, N.; Pastor, F.I.J.; Diaz, P.  (2001).  Cloning and characterisation of a bacterial cell-bound type B carboxylesterase from Bacillus sp. BP-7. Current Microbiology, 42,  237-240.   ISSN: 0343-8651

Bastida, J.; de Andrés, C.; Culleré, J.; Busquets, M.; Manresa, A. (1999).  Biotransformation of oleic acid into 10-hydroxy-8E-octadecenoic acid by Pseudomonas sp 42A2. Biotechnology Letters, 21(12),  1031-1035.   ISSN: 0141-5492

Mercadé, M.E.; Monleón, L.; de Andrés, C.; Rodón, I.; Martínez, E.; Espuny,M.J.; Manresa, A.  (1996).  Screening and selection of surfactant-producing bacteria from waste lubricating oil. Journal of Applied Bacteriology, 81,  161-166.   ISSN: 0021-8847

Viñas, M.; Sabaté, J.; Grifoll, M.; Solanas, A.M.; Vázquez, V.; Gandarillas, C.; Vázquez, A.; Prieto, M.J.; Villanueva  (2001).  Ensayos de tratabilidad en la recuperación de suelos contaminados por la tecnología de la biorremediación. Revista Técnica Residuos(59),  78-82.   ISSN: 1131-9526

Utzet, F.; Vilamu, M.; Julia, O.; López, R.; Vives-Rego, J. (1996).  Statistical model fitting E. coli survival data during starvation in artificial sea water. Microbios, 88,  45-53.   ISSN: 0026-2633

Colom, J.F.; Vidal, T.; Torres, A.L. (1998).  Biotecnología en la indurstria Papelera. Aplicación en la eliminación del color en el papel viejo. Investigación y Técnica del Papel, 35(136),  210-224. 

Vives-Rego, J.; Lebaron, P.; Nebe-von Caron, G. (2000).  Current and future applications of flow cytometry in aquatic microbiology. FEMS Microbiology Reviews, 24,  429-448.   ISSN: 0168-6445

Comas-Riu, J.; J. Vives-Rego (1999).  Use of calcein and SYTO-13 to assess cell cycle phases and osmotic shock shock effects on E.coli and Staphylococcus aureus by flow cytometry. Journal of Microbiological Methods, 34,  215-221.   ISSN: 0167-7012

Guindulain, T.; Comas, J.; Vives-Rego, J. (1997).  Use of SYTO-13, TOTO-1 and YOYO-1 in the study of Escherichia coli and marine prokaryotic populations by flow cytometry. Applied and Environmental Microbiology, 63,  4608-4611.   ISSN: 0099-2240

Sabate, J.; Grifoll, M.; Viñas, M.; Solanas, A.M. (1999).  Isolation and characterization of a 2-methylphenanthrene utilizing bacterium:identification of a ring cleavage metabolite. Applied Microbiology and Biotechnology, 52(5),  704-712.   ISSN: 0175-7598

Pastor, F.I.J.; Pujol, X.; Blanco, A.; Vidal, T.; Torres, A.L.; Díaz, P. (2001).  Molecular cloning and characterization of a multidomain endoglucanase from Paenibacillus sp. BP-23: evaluation of its performance in pulp refining. Applied Microbiology and Biotechnology, 55,  61-68.   ISSN: 0175-7598

Molina, L.; Charbonnier, G.; Maugras, M.; Infante, M.R.; Torres, J.L.; Manresa, A.; Vinardell, P. (1997).  Tensiobioctifs trimodulaires non ioniques compoetant un cycle β-lactame et un sucre. New Journal of Chemistry, 21,  1027-1035.   ISSN: 1144-0546

Haba, E.; Espuny, M.J.; Busquets, M.; Manresa, A.; (2000).  Screening and production of rhamnolipids by Pseudomonas aeruginosa 47T2 NCIB 40044 from waste frying oils. Journal of Applied Microbiology, 88(3),  379-387.   ISSN: 1364-5072

López-Amorós, R.; Comas, J.; García, M.T.; Vives-Rego, J. (2000).  Flow cytometric analysis of a marine LAS-degrading consortia. Microbios, 101,  23-36.   ISSN: 0026-2633

Infante, M.R.; Manresa, A. (1998).  Microbes as factories. Science spectra, 11,  58-65. 

Blanco, A.; Díaz, P.; Zueco, J.; Parascandola, P.; Pastor, F.I.J. (1999).  A multidomain xylanase from a Bacillus sp. with a region homologous to thermostabilizing domains of thermophilic enzymes. Microbiology, 145,  2163-2170.   ISSN: 1350-0872

Roncero, Ma.B.; Colom, J.F.; Vidal, T. (2001).  Aspectos cinéticos del blanqueo con ozono. Investigación y Técnica del Papel, 38(147),  175-187. 

Díaz, P.; Prim, N.; Pastor, F.I.J.  (1999).  Direct fluorescence-based lipase activity assay. Biotechniques, 27(4),  697-699.   ISSN: 0736-6205

Casellas, M.; Grifoll, M.; Sabaté, J.; Solanas, A.M. (1998).  Isolation and characterization of a 9-fluorenone degrading bacterial strain and its role in synergistic degradation of fluorene by a consortium. Canadian Journal of Microbiology, 44,  734-742.   ISSN: 0008-4166

Torres, A.L.; Roncero, M.B.; Colom, J.F.; Pastor, F.I.J.; Blanco, A.; Vidal, T. (2000).  Effect of a novel enzyme on fibre morphology during ECF bleaching of oxygen delignified Eucalyptus kraft pulps. Bioresource Technology, 74(2),  135-140.   ISSN: 0960-8524

Haba, E.; Bresco, O.; Ferrer, C.; Marqués, A.; Busquets, M.; Manresa, A. (2000).  Isolation of lipase-secreting bacteria by deploying used frying oil as selective substrate. Enzyme and Microbial Technology, 26(1),  40-44.   ISSN: 0141-0229

Benincasa, M.; Contiero, J.; Manresa, A.; Moraes, I.  (2002).  Rhamnolipid production by Pseudomonas LBI growing on soapstock as the sole carbon source. Journal of Food Engineering, 54,  283-288.   ISSN: 0260-8774

Roncero, Ma.B.; Queralt, Ma.A.; Colom, J.F.; Vidal, T. (2000).  The role of oxalic acid in the ozone bleaching kinetics of and XO-kraft pulp. Journal of Wood Chemistry and Technology, 20(2),  147-167.   ISSN: 0277-3813

de la Rosa, A.; Barba, C.; Vidal, T.; Torres, A.L.; Vidal, T.; García, J.A.; Farriol, X.; Colom, J.F. (2001).  Evaluación del Miscanthus sinensis para la obtención de pastas celulósicas. Investigación y Técnica del Papel, 38(147),  201-210. 

Pimenta, A.S.; Bayona, J.M.; Garcia, M.T.; Solanas, A.M. (2000).  Evaluation of Acute Toxicity and Genotoxicity of Liquid Products from pyrolisis of Eucalyptus grandis Wood. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 38(2),  169-175.   ISSN: 0090-4341

Guerrero, A.; Casals, I.; Busquets, M.; León, Y.; Manresa, A. (1997).  Oxidation of oleic acid to (E)-10-hydroperoxy-8-octadecenoic and (E) -10-hydroperoxy-8-octadecenoic acids by Pseudomonas sp. 42A2. Biochimica et Biophysica Acta, 1347,  75-81.   ISSN: 0006-3002

Lebaron, P.; Servais, P.; Troussellier, M.; Courties, C.; Vives-Rego, J.; Muyzer, G.; Bernard, L.; Guindulain, T.; Schafer, H.; Stackebrandt, E. (1999).  Changes in bacterial community structure in seawater mesocosms differing intheir nutrient status. Aquatic Microbial Ecology, 19,  225-267.   ISSN: 0948-3055

Roncero, Ma.B.; Torres, A.L.; Colom, J.F.; Vidal, T. (2000).  Effects of xylanase treatment on fibre morphology in totally chlorine free bleaching (TCF) of Eucalyptus pulp. Process Biochemistry, 36(1-2),  45-50.   ISSN: 1359-5113

Grifoll, M., Hammel, K.E. (1997).  Initial steps in the degradation of methoxychlor by the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Applied and Environmental Microbiology, 63(3),  1175-1177.   ISSN: 0099-2240

Publicacions en Llibres

López Sevilla, A.; Marqués, A.M.  (1996).  Inmovilización bacteriana de metales. En La recerca a la facultat de farmacia de Barcelona (pp. 435 - 444). ISBN: 84-477-0564-1.  

Rius-Bofill, N.; Vendrell-Rius, E.; Llarch-Alfonso, M.A.; Marqués- Villavecchia, A.M. (1996).  Quadern de pràctiques de microbiologia. En Quadern de pràctiques de microbiologia .  Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. - S. ISBN: 84-477-0590-0.  

Mercadé, M.E.; Espuny, M.J.; Manresa, A. (1997).  The use of oil substrates for biosurfactant production. En Recent Research Developments in Oil Chemistry, Transworl Research Network .

Rius-Bofill, N.; Llarch-Alfonso, M.A.; Marqués-Villavecchia, A.M. (1999).  Quadern de pràctiques de microbiologia. .  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-8338-097-8.  

Patents, Programari i Bases de dades

Manresa, M.A.; Mercadé, E.; Robert, M.; Guinea, J.; Basch, M.; Parra, J.L.; Espuny, M.J.;   Ref. 8901358-1.  Procedimiento para la obtención del ácido 8E-7,10, dihidroxioctadecenoico.   (ESPANYA, 1989). Universitat de Barcelona

Manresa, M.; Mercadé, M.E.; Robert, M.; Espuny, M.J.; Bosch,M.P.  Ref. 8901806-0.  Mejoras introducidas en el método para la obtención de biotensioactivo s en sustratos de aceites y grasas refinados.  (ESPANYA, 1989). Universitat de Barcelona

Manresa, M.A.; Mercadé, E.; Robert, M.; Guinea, J.; Basch, M.; Parra, J.L.; Espuny, M.J.;  Ref. 89.01358-1.  Mejoras introducidas en el método destinado a la obtención de biotensioactivos en sustratos de aceites y grasas refinadas.  (ESPANYA, 1989). Universitat de Barcelona

Pastor, F.I.J.; Blanco, A.  Ref. .  Enzima xilanasa con gran actividad y gran estabilidad en condiciones alcalinas y a alta temperatura  (ESPANYA, 1997).

Serveis, Tècniques o Instrumental

Tècniques habituals d'enginyeria genètica i biologia molecular

Tècniques cromatogràfiques: HPLC, GC, HPLC-MS, GC-MS

Fermentació

Microtox, Mutatox, Test d'Ames

Citometria de flux

Espectrofotometria de fluorescència, visible i ultraviolat

Seqüenciació d'àcids nucleics i estructura de proteïnes

Tractaments d'aigües i blanqueig de pastes de paper amb ozó

Refinador de fibres de paper

Reciclat del paper: pulper i cèl.lula de destintat

Centrifugació i ultracentrifugació

Tècniques generals de microbiologia i bioquímica

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Magdalena Grifoll Ruiz (1990).  Genotoxicidad ambiental y biodegradación microbiana de contaminantes orgánicos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mercè Casellas Camprubi (1996).  Metabolisme bacterià del fluorè. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antonio Juarez Giménez (1980).  La isocitrato deshidrogenasa como factor primario de la excreción de glutamato por 'Citrobacter intermedius' C3. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jaime Ripoll Ricart (1982).  La excreción de glutamato en la cepa C3 y su relación con la glutamina sintetasa y la permeabilidad celular. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Josefina Martínez Martínez (1989).  Actividad y mortalidad de las bacterias en sistemas acuáticos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jorge García Lara (1993).  Supervivencia de E. coli en agua de mar: fenómenos de mortalidad, adaptación y transferencia genética. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mercà Vilamú Planas (1994).  Creciemiento, supervivencia y transferencia genética de uropatógenos bacterianos en orina artificial. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ricard López Amorós (1996).  Supervivencia de Escherichia coli y Salmonella typhimurium en agua de mar: aproximación tradicional, citometría y plásmidos relacionados. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Elena Mercadé Gil (1990).  Producción de biotensioactivos a partir de las aguas residuales de las almazaras. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Andrés Jaraba (1994).  Biotransformación del ácido oleico por la cepa bacteriana Psedomona sp 42A2. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

F. Xavier Roca Piella (1993).  Captación de Uranio por Células no Proliferantes de Pseudomonas sp. EPS-5028. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ana Blanco Gascón (1996).  Aislamiento y caracterización de Bacillus sp. BP-23. Purificación y clonaje de xilanasas. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Sabaté Navarro (1998).  Fotooxidación y biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Asunción López Sevilla (1999).  Biosorción de níquel por células libres e inmovilizadas de Pseudomonas fluorescens 4F39. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Teresa Guindulain Rifà (2000).  Anàlisi citomètrica de bacterioplàncton i nano-flagelats heteròtrofs. Efectes de l'exposició a tensioactius. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jaume Comas Riu (2000).  Aplicaciones citomètriques al cicle bacterià. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

Indústries de tensioactius

Indústria petroquímica

Enginyeries mediambientals (tractaments biològics)

Indústries productores d'enzims

Indústria paperera

Indústria tèxtil

Indústries alimentàries i d'additius

Tecnologies netes

Formació per a Empreses

Master: 'Contaminació de sòls i aigües subterrànies'. Universitat Politècnica de catalunya-Universitat de Barcelona. Terrassa. 1999-2000-2001

Curs: 'Técnicos del agua'. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona 1988 fins l'actualitat

Màster: Tratamiento de resíduos'. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza, 2000-2001

Curs: Biotecnologia ambiental' del Màster en Microbiologia. Conselleria de Treball i Formació. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Palma de mallorca, 2000

Curso: 'Green Chemistry'. Instituto de Ciencia y Tecnología. Area de Medio Ambiente. Parets del Vallès, Barcelona, 1999.

Curs: 'Applications of Microorganisms in Environmental Technologies'. European Universities, Summer School. Formació Continuada Les Heures, Universitat de Barcelona, 1998.

Curs de posgrau 'Enginyeria paperera'

Consultoria industrial i ambiental

Seminaris i simposia especialitzats

Contactes de Recerca

COST Action E 23: Biotechnology in the pulp and paper industry. 2000-2004

Red Ibero-Americana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel (RIADICYP).

SCOOP Working Group on Chemically Defined Flavouring Substances. The Comission of the European Communities. Commision Decission 94/625/EC, 2000-2005

Dr. Vives: Membre del 'Scientific Committee on Cosmetic Products and Non Food Products' de la Comisió Europea (Direcció General SANCO (abans XXIV) Novembre 1997- Novembre 2003

Dr. Vives: Chairman del SCCNFP Working Party 'Detergents, household and similar products'. Comissió Europea,General Direction SANCO XXIV Maig, 2000 a Novembre 2003.

ECOSOL, Associació europea de les indústries productores de LAS

Institucions universitàries i científiques de França, Bèlgica, Regne Unit,Alemanya, Suècia, Portugal, Itàlia i Holanda.

Projectes de Recerca

2001 - 2003.   Fabricación de pastas para papel a partir de eucalipto y residuos agrícolasutilizando métodos menos contaminantes..  (Ajuts a la Recerca).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) .   ECOPAPEL, S.L. / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Universidad de Córdoba / ENCE S.A..  Ref.: PPQ 2000-1068-C02-02.  IP: Antonio L. Torres Lopez

2000 - 2000.   Aprovechamiento de paja de trigo para la fabricación de pastas celulósicas para papel utilizando métodos menos constaminantes.  (Ajuts a la Recerca).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) .   Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Universidad de Córdoba.  Ref.: AMB99-0744-C03-02.  IP: Antonio L. Torres Lopez

1998 - 2001.   Estudio del reciclado del papel de diferentes calidades. Aplicación de procesos químicos, físicoquímicos y biotecnológicos.  (Ajuts a la Recerca).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) .   Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Universitat de Barcelona .  Ref.: QUI98-0413-C02-01.  IP: Teresa Vidal Llucia

1999 - 2001.   Utilización de fibras no madereras: Nuevas secuencias de blanqueo para la fabricación de pastas con diferentes grados de deslignificación y aplicación en diferentes utilidades industriales.  (Proyectos Cofinanciados con fondos FEDER).  Celulosas de Levante S.A. (CELESA) .   Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) / Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: 2FD97-0896-CO2-01.  IP: Josep Fco. Colom Pastor

1998 - 2001.   Evaluación del Miscanthus sinensis para pasta de celulosa. Estudio del blanqueo y propiedades fisicomecánicas y ópticas.  (Programa Nacional de Procesos y Productos Químicos).  Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) .  Ref.: QUI98-0464-CO3-03.  IP: F. Astals

1996 - 1999.   Fabricación de papel de residuos agrícolas mediante tecnologías limpias. Blanqueo de pastas.  (Programa Nacional de Medio Ambiente).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB96-1182-CO2-02.  IP: Luis Jiménez Alcaide

1999 - 2010.   Centre de Referència en Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya (CeRBA.  (Ayudas a la Investigación).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: 072387.  IP: Joan Jofre Torroella

1998 - 1999.   Genética Molecular de Microorganismos de Interés Medioambiental.  (Programa Nacional de Biotecnología).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BIO98-1218-E.  IP: Anna Maria Solanas Canovas

1999 - 2001.   Red temática sobre Biodegradación de lignina y hemicelulosa: Aspectos enzimáticos, químicos y moleculares. Aplicaciones industriales y medioambientales..  (Programa Nacional de Biotecnología).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BIO98-1841-E.  IP: Fco.I.Javier Pastor Blasco

1998 - 2001.   Procesos metabólicos implicados en la biodegradación microbiana de mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos..  (Programa Nacional de Biotecnología).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BIO98-0428.  IP: Anna Maria Solanas Canovas

1998 - 2001.   Desarrollo de enzimas microbianas para el reciclado del papel.  (Programa Nacional de Tecnologías de Procesos Químicos).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: QUI98-0413-CO2-02.  IP: Fco.I.Javier Pastor Blasco

1997 - 2000.   Caracterización bioquímica y genética de lipasas bacterianas. Implicación en las transformaciones de alimentos.  (Programa Nacional de Tecnología de Alimentos).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: ALI97-0356-C02-02.  IP: Fco.I.Javier Pastor Blasco

1997 - 1999.   Evaluación papelera de métodos biotecnológicos para la fabricación de pastade papel.  (Programa Nacional de Biotecnología).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BIO96-2500-E.  IP: Ángel Martínez Ferrer

1985 - ... .   Evaluación de la toxicidad ambiental de tensioactivos frente al microcosmos marino a través de la incorporación de timidina, utilización deglucosa, actividad exoproteolítica y actividad β-D-glucosa.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  CAYCIT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia). .   Asociación de Investigación de la Industria de Detergentes, Tensioactivos y Afines.  IP: José Vives Rego

1997 - 1999.   Biodegradació de xenobiòtics i productes naturals: Aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies netes.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1997SGR00473.  IP: Jose Vives Rego

2000 - 2002.   Grup de Biodegradació de Xenobiòtics i Productes Naturals: aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies netes.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1999SGR00024.  IP: Jose Vives Rego

1998 - 1998.   Tractament enzimàtic de les fibres. Una aproximació a les tecnologies netesen el sector tèxtil.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  IP: Margarita Calafell Monfort

1997 - 1997.   Tractament enzimàtic de les fibres. Una aproximació a les tecnologies netesen el sector tèxtil.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  IP: Joaquín Gacén Guillén

1986 - ... .   Impacto de los vertidos urbano-industriales en el agua de mar del litoral catalán.  (Ajuts a la Recerca).  Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) .  IP: José Vives Rego

1992 - 1993.   La degradació de les aigües residuals de la indústria de producció d'oli d'Oliva (oliasses) en basses obertes.  (Sense especificar).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1494.  IP: Ma.Angeles Manresa Presas

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/03/2021