Inici UB
Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals (MPET)

Dades Generals

Adreça Professional: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, UB (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934021543     Fax: 934021559

Correu-e: mpastor(a)porthos.bio.ub.es

Pàgina Web:

Codis Unesco: Bioquimica (vegeu 2306) / Biologia molecular (vegeu 2415)

Paraules Clau: Membrana / Diferenciación celular / Electrofisiología / Transportadores / Resistencia a múltiples fármacos

Àmbit temàtic: Ciències Mèdiques i de la Salut

Equip Investigador

Marçal Pastor Anglada mpastor(a)ub.edu

Sandra Perez Torras s.perez-torras(a)ub.edu

Nerea Urtasun Plans nurtasun(a)ub.edu

Olga Casulleras Gras olgacasu(a)gmail.com

Sandra Moro Villa sandramoro(a)ub.edu

Aida Mata I Ventosa aidamatav(a)ub.edu

Clara Boces Pascual claraboces(a)ub.edu

Catalina Maria Perello Reus catalinaperelloreus(a)gmail.com

Eduard Manel Mas Marin eduardmas(a)ub.edu

Ingrid Iglesias Garanto

Hamsa Banjer

Liska Rayen Caviedes Cárdenas

Línies de Recerca

Biologia Molecular i Cel.lular de Transportadors de Membrana

Transportadors de fàrmacs

Electrofisiologia de Transportadors de Membrana

Control de l'expressió gènica de transportadors de membrana

Resum de l'activitat de Recerca

El nostre grup de recerca està estudiant aspectes diversos de la biologia cel.lular i molecular de transportadors de membrana, essencialment en cèl.lules epitelials i en cèl.lules del sistema immune. Dues de les famílies gèniques de transportadors que actualment són objecte d'estudi, són les dels transportadors de tipus CNT i ENT, responsables de la captació de nucleòsids naturals i d'un ampli ventall de fàrmacs utilitzats en el tractament de malalties cardiovasculars i en teràpies antitumorals i antivirals. Els estudis comporten aproximacions estrictament bàsiques i d'altres ja pre-clíniques, amb una elevada possibilitat de transferència de tecnologia. Aquests aspectes, breument, són els següents: 1.-Estudis de regulació de l'expressió dels gens que codifiquen per a aquestes proteïnes de membrana (estudis de promotor). 2.-Estudis de regulació de l'activitat d'aquests sistemes de transport a dos nivells: a) estudis de vies de tràfic intracel.lular d'aquests transportadors i b) estudis de vies de transducció de senyals implicades en la regulació de l'activitat. 3.-Estudis electrofisiològics dels mecanismes de translocació i d'especificitat de substrat d'aquests transportadors, orientats a esbrinar els requeriments estructurals necessaris per al reconeixement de substrat, alhora que s'estableixen els perfils farmacològics d'aquests transportadors en determinar-se quins fàrmacs en són substrats i quins no. 4.-Estudis de bioassequibilitat i absorció de fàrmacs, tot i utilitzant models in vitro, tant renals com intestinals. 5.-Estudis pre-clínics. S'han generat i s'estan generant bateries d'anticossos contra tots els transportadors CNT i ENT clonats fins al moment i es pretén utilitzar l'anàlisi de la seva expressió en tumors com una eina de predicció de resposta a tractaments antitumorals. Aquests estudis es faran aviat extensius a malalties que comporten respostes imflamatòries en general. L'altra línia de treball del grup s'orienta vers l'estudi dels transportadors iònics i els transportadors de glutamat i glutamina en epiteli renal. S'està estudiant el paper d'aquests transportadors de membrana en el desenvolupament de la nefropatia diabètica. Aquests estudis es porten a terme a tres nivells: a nivell cel.lular, utilitzant línies, a nivel d'animal experimental (amb models de diabetes) i amb biòpsies de pacients amb nefropatia diabètica.

Publicacions en Revistes

Pastor-Anglada, M.; Baldwin, S.A.  (2001).  Recent advances in the molecular biology and physiology of nucleoside and nucleobase transporters. Drug Development Research, 52,  431-437.   ISSN: 0272-4391

Ferrer-Martínez, A.; Barceló, P.; Casado, F.J.; Ballarín, J.; Pastor-Anglada, M. (1999).  Lack of effect of clinical doses of cyclosporin A (CsA) on erythorcyte Na+, K+-ATPase activity. Clinical Science, 97(3),  283-290.   ISSN: 0143-5221

Ferrer-Martínez, A.; Felipe, A.; Mata, J.F.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1997).  Molecular cloning of a bovine renal G-protein coupled receptor gene (bRGR): regulation of bRGR mRNA levels by amino acid availability. Biochemical and Biophysical Research Communications, 238(1),  107-112.   ISSN: 0006-291X

Martínez-Mas, J.V.; Peinado-Onsurbe, J.; Ruiz-Montasell, B.; Felipe, A.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1995).  Na+, K+, ATPase expression during the early phase of liver growth after partial hepatectomy. FEBS Letters, 362,  85-88.   ISSN: 0014-5793

Bussolati, O.; dall Asta, V.; Franchi-Gazzola, R.; Sala, R.; Rotoli, B.M.; Visigalli, R.; Casado, J., López-Fontanals, M.; Pastor-Anglada, M.; Gazzola, G.C. (2001).  The role of system A for neutral amino acid tarnsport in the regulation of cell volume. Molecular Membrane Biology, 18,  27-38.   ISSN: 0968-7688

Pastor-Anglada, M.; Felipe, A.; Casado, F.J.; del Santo, G.; Gómez-Angelats M.; Ferrer-Martínez, A. (1996).  Nucleoside transport systems present in liver parenchymal cells. Isoform expressions pattern in hepatocyte differentiation. Ars Pharmaceutica(37),  791-806.   ISSN: 0004-2927

McGivan, J.D.; Pastor-Anglada, M. (1994).  Regulatory and molecular aspects of mammalian amino acid transport. Biochemical Journal, 299,  321-334.   ISSN: 0264-6021

Ruiz-Montasell, B.; Martínez-Mas, J.V.; Enrich, C.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1993).  Early induction of Na+-dependent uridine uptake in the regenerating rat liver. FEBS Letters, 316,  85-88.   ISSN: 0014-5793

Martínez-Mas, J.V.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Marín, J.J.G.; Pastor-Anglada, M. (1993).  L-alanine uptake by rat liver parenchymal and hematopoietic cells during the perinatal period. Biochemical Journal, 293,  819-824.   ISSN: 0264-6021

Casado, F.J.; Pouponnot, C.; Jeanny, J.C.; Lecoq, O.; Calothy, G.; Pierani, A. (1995).  QR1, a retina-specific gene, encodes an extracellular matrix protein exclusively expressed during neural retina differentiation. Mechanisms of Development, 54,  237-250.   ISSN: 0925-4773

Pastor-Anglada, M.; Felipe A.; Casado, F.J. (1998).  Transport and mode of action of nucleoside derivatives used in chemical and antiviral therapies. Trends in Pharmacological Sciences, 19,  424-430.   ISSN: 0165-6147

Ruiz, B.; Felipe, A.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1991).  Amino acid uptake by liver of genetically obese Zucker rats. Biochemical Journal, 280,  367-372.   ISSN: 0264-6021

Felipe, A.; Valdés, R.; del Santo, B.; Lloberas, J.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1998).  Na+ -dependent nucleoside transport expression in liver. Two different isoforms from the same gene family are present in liver cells. Biochemical Journal, 330,  997-1001.   ISSN: 0264-6021

Qian, N.X.; Pastor-Anglada, M.; Englesberg, E. (1991).  Evidence for coordinate regulation of the A system for amino acid transport and the m RNA for the α1 subunit of the Na, K-ATPase gene in Chinese hamster ovary cells. PNAS, 88,  3416-3420.   ISSN: 0027-8424

Ferrer-Martínez, A.; Casado, F.J.; Leturque, A.; Felipe, A. ; Pastor-Anglada, M. (1994).  Up-regulation of liver system A for neutral amino acid transport in euglycemic-hyperinsulinemic rats. Biochimica et Biophysica Acta, 1222(1),  63-69.   ISSN: 0006-3002

Ruiz-Montasell, B.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1992).  Uridine transport in basolateral plasma membrane vesicles from rat liver. Journal of Membrane Biology, 128,  227-233.   ISSN: 0022-2631

Pastor-Anglada, M.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Gómez-Angelats, M. (1995).  Physiological and endocrinological basis of protein metabolism during development. Role of plasma membrane transporters. Endocrinología, 42,  26-32.   ISSN: 0211-2299

Felipe, A.; Remesar, X.; Pastor-Anglada, M. (1995).  Starvation-induced increase of alanine uptake in rat liver is related to changes in the sensitivity of -SH group blockers. American Journal of Physiology, 268,  R598-R604.   ISSN: 0002-9513

Lostao, M.P.; Mata, J.F.; Larrayoz, I.M.; Inzillo, S.M.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (2000).  Electrogenic uptake of nucleosides and nucleoside-derived drugs by the human nucleoside transporter 1 (hCNT1) expressed in Xenopus laevis oocytes. FEBS Letters, 481,  137-140.   ISSN: 0014-5793

Martínez-Mas, J.V.; Ruiz-Montasell, B.; Felipe, A.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1993).  Up-regulation of system A activity in the regenerating rat liver. FEBS Letters, 329(1-2),  189-193.   ISSN: 0014-5793

Mercader, J.; Gómez-Angelats, M.; del Santo, B.; Casado, J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Nucleoside uptake in rat liver parenchymal cells. Biochemical Journal, 317,  835-842.   ISSN: 0264-6021

Mata, J.F.; García-Manteiga, J.M.; Lostao, M.P.; Ferández-Veledo, S.; Guillén-Gómez, E.;, Larrayoz, I.M.; Lloberas, J.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (2001).  Role of the human concentrative nucleoside transporter (hCNT1) in the cytotoxic action of 5'-deoxy-5-fluorouridine, an active intermediate metabolite of capecitabine, a novel oral fluoropyrimidine used in cancer treatment. Molecular Pharmacology(59),  1542-1548.   ISSN: 0026-895X

Gómez-Angelats, M.; del Santo, B.; Mercader, J.; Ferrer-Martínez, A.; Felipe, A.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Hormonal regulation of concentrative nucleoside transport in liver parenchymal cells. Biochemical Journal, 313(3),  915-920.   ISSN: 0264-6021

Soler, C.; Felipe, A.; Casado, J.; Celada, A.; Pastor-Anglada, M. (2000).  Nitric oxide regulates nucleoside transport in activated B lymphocytes. Journal of Leukocyte Biology, 67,  345-349.   ISSN: 0741-5400

Soler, C.; Felipe, A.; Casado, F.J.; McGivan, J.D.; Pastor-Anglada, M. (1993).  Hyperosmolarity leads to an increase in derepressed system A activity in the renal epithelial cell line NBL-1. Biochemical Journal, 289,  653-658.   ISSN: 0264-6021

Gómez-Angelats, M.; Ruiz-Montasell, B.; Casado, F.J.; Felipe, A.; McGivan, J.D.; Pastor-Anglada, M. (1994).  Up-regulation of system A activity by hypertonic shock in CHO-K1 cells and an alanine resistant mutant. Biochemical Society Transactions, 22,  163S-163S.   ISSN: 0300-5127

Ferrer-Martínez, A.; Felipe, A.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Na+, K+-ATPase in the obese Zucker rat. American Journal of Physiology, 271,  R1123-R1129.   ISSN: 0002-9513

Felipe, A.; Ferrer-Martínez, A.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1997).  Expression of sodium-dependent purine nucloside carrier (SPNT) mRNA correlates with nucleoside transport activity rat liver. Biochemical and Biophysical Research Communications, 233(2),  572-575.   ISSN: 0006-291X

Soler, C.; Felipe A.; Mata, J.J.; Casado, F.J.; Celada, A.; Pastor-Anglada, M.  (1998).  Regulation of nucleoside transport regulation by lipopolysaccharide, phorbol esters and TNF in human B lymphocytes. &alpha. Journal of Biological Chemistry, 273,  26939-26945.   ISSN: 0021-9258

Ferrer-Martínez, A.; Felipe, A.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Differential regulation of Na+, K+ -ATPase in the obese Zucker rat. American Journal of Physiology, 271,  R1123-R1129.   ISSN: 0002-9513

Felipe, A.; Remesar, X.; Pastor-Anglada, M. (1993).  Alanine uptake by liver of mid-lactating rats. Clinical and Experimental, 42,  1109-1115.   ISSN: 0026-0495

Ruiz-Montasell, B.; Ferrer-Martínez, A.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1994).  Coordinate induction of Na+-dependent transport systems and Na+ , K+-ATPase in liver obese zucker rats. Biochimica et Biophysica Acta, 1196(1),  45-50.   ISSN: 0006-3002

Amat, M.; Felipe, A.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1995).  Ontogeny of L-alanine uptake in plasma membrane vesicles from rat liver. Pediatric Research, 37,  81-85.   ISSN: 0031-3998

Valdés, R.; Ortega, M.A., Casado, F.J.; Felipe, A.; Gil, A.; Sánchez-Pozo, A.; Pastor-Anglada, M. (2000).  Nutritional regulation of nucleoside transporter expression in rat small intestine. Gastroenterology, 119,  1623-1630.   ISSN: 0016-5085

Ferrer-Martínez, A.; Felipe, A.; Barceló, P.; Casado, F.J.; Ballarín, J.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Effects of cyclosporine A on Na+, K+-ATPase expression in the renal epithelial cell line NBL-1. Kidney International, 50(5),  1483-1489.   ISSN: 0085-2538

Gómez-Angelats, M.; López-Fontanals, M.; Felipe, A.; Casado, F.; Pastor-Anglada, M. (1997).  Cytoskeletal-dependent activation of system A for neutral amino acid transport in osmotically stressed mammalian cells: A role for system A in the intracellular accumulation of osmolytes. Journal of Cellular Physiology, 173,  343-350.   ISSN: 0021-9541

Pastor-Anglada, M.; Casado, F.J., Felipe, A.; Mata, J.F.; Valdés, R.; del Santo, B. (1999).  Sodium purine nucleoside transporter. Hepatology, 29,  1337-1338.   ISSN: 0270-9139

Dragan, Y.; Valdés, R.; Gómez-Angelats, M.; Felipe, A.; Casado, F.J.; Pitot, H.C.; Pastor-Anglada, M. (2000).  Selective loss of nucleoside carrier expression in rat hepatocarcinomas. Hepatology, 32,  239-246.   ISSN: 0270-9139

Ruiz-Montasell, B.; Gómez-Angelats, M.; Casado, F.J.; Felipe, A.; McGivan, J.D.; Pastor-Anglada, M. (1994).  Evidence for a regulatory protein involved in the up-regulation of system A for neutral amino acid transport in osmotically stressed mammallian cells. PNAS, 91,  9569-9573.   ISSN: 0027-8424

Gómez-Angelats, M.; Ruiz-Montasell, B.; Felipe, A.; Marín, J.J.G.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1995).  Effect of protein malnutrition on neutral amino acid transport by rat hepatocytes during development. American Journal of Physiology, 268,  E368-E374.   ISSN: 0002-9513

Pastor-Anglada, M.; Casado, F.J.; Valdés, R.; Mata, J.; García-Manteiga, J.; Molina, M. (2001).  Complex regulation of nucleoside transporter expression in epithelial and immune system cells. Molecular Membrane Biology, 18,  81-85.   ISSN: 0968-7688

Castaño, E.; Marzábal, P.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1997).  Na+, K+-ATPase expression in maleic-acid-induced Fanconi syndrome in rats. Clinical Science, 92,  247-253.   ISSN: 0143-5221

Pastor-Anglada, M.; Felipe, A.; Casado, F.J.; del Santo, B.; Mata, J.; Valdés, R. (1998).  Nucleoside transporters and liver growth. Biochemistry and Cell Biology, 76,  771-777.   ISSN: 0829-8211

Del Santo, B.; Valdes, R., Mata, J.; Felipe, A.; Casado, FJ.; Pastor-Anglada, M. (1998).  Differential expression and regulation of nucleoside transport systems in rat liver parenchymal and hepatoma cells. Hepatology, 28,  1504-1511.   ISSN: 0270-9139

Ferrer-Martínez, A.; Casado, F.J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1996).  Regulation of the Na+, K+-ATPase and the Na+/ K+ / Cl- cotransporter in the renal epithelial cell line NBL-1 under osmotic stress. Biochemical Journal, 319(2),  337-342.   ISSN: 0264-6021

Felipe, A.; Remesar, X.; Pastor-Anglada, M. (1991).  L-lactate uptake by rat liver. Effect of food deprivation and substrate availlability. Biochemical Journal, 273,  195-198.   ISSN: 0264-6021

Ruiz, B.; Felipe, A.; Casado, J.; Pastor-Anglada, M. (1990).  Enhanced N-system activity for neutral amino acid transport in plasma membrane vesicles from livers of genetically obese Zucker rats. Biochemical Society Transactions, 18,  1259-1259.   ISSN: 0300-5127

Pastor-Anglada, M.; Felipe, A.; Casado, FJ.; Ferrer-Martínez, A.; Gómez-Angelats, M. (1996).  Long-term osmotic regulation of amino acid transport systems in mammalian cells. Amino Acids, 11,  135-151.   ISSN: 0939-4451

Patents, Programari i Bases de dades

M. Pastor Anglada, F.J. Casado Merediz, A. Felipe Campo  Ref. ES00/00070.  Método y kit de diagnóstico in vitro para la selección de quimioterapia  (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 2000; JAPÓ / CANADÀ / UNIÓ EUROPEA). Universitat de Barcelona

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Antonio Felipe Campo (1989).  Modulación in vivo e in vitro de los sistemas de transporte hepáticos de alanina. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Bonaventura Ruiz Montasell (1994).  Transporte de aminoácidos en células de mamífero. Activación en situacionesfisiopatológicas asociadas a hipertrofia y/o hiperplasia hepática y modulación por cambios de volumen celular. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mireia Gómez Angelats (1996).  Bases celulares responsables de la inducción del sistema A de transporte deaminoácidos neutros en células de mamífero. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Andreu Ferrer Martínez (1996).  Modulación por insulina y control osmnótico de la Na+, K+ -ATPasa. Inducción coordinada con transportadores dependientes de Na+ . Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Joan Vicenç Martínez Mas (1996).  Transportadores dependientes de sodio en la proliferación hepática. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

-Indústria farmacèutica.Contractes/Colaboracions vives amb: Balagué, S.A.; Lilly, S.A.; Roche Diagnostics. -Indústria alimentària. Contracte ja exhaurit amb Nestlé.

-Indústria alimentària. Contracte ja exhaurit amb Nestlé.

Projectes de Recerca

1990 - ... .   Efecte d'una dieta de baix contingut proteic sobre el desenvolupament ontogènic del transport d'aminoàcids neutres al fetge.  (Ayudas a la Investigación).  Nestec.  Ref.: BOSCH GIMPERA 815.  IP: Marçal Pastor Anglada

1990 - 1993.   Efecto de una dieta hipoproteica sobre el desarrollo post-natal del transporte de aminoácidos en el hígado y su regulación hormonal.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PM90-0162.  IP: Marcal Pastor Anglada

1991 - ... .   Centrífuga d'alta velocitat.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Marçal Pastor Anglada

1992 - 1993.   Regulación coordinada del sistema A de transporte de aminoácidos y la actividad Na+, K+ ATPasa en la línea celular epitelial bovina NBL-1..  (Acciones Integradas).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: 12-A.  IP: M. Pastor-Anglada, J.D. McGivan

1993 - 1995.   Fisiopatología de transportadores de membrana plasmática dependientes de sodio. Efecto de fármacos inmunodepresores..  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 93/0434.  IP: Marcal Pastor Anglada
ATPasa

1993 - 1996.   Bases celulares de la expresión coordinada de transportadores dependientes de sodio en células de mamíferos.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB92-0867.  IP: Marcal Pastor Anglada
ATPasa

1995 - 1997.   Regulación de la expresión de la Na+, K±ATPasa Renal. Implicaciones fisiopatológicas en el desarrollo de la nefropatía diabética.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 95/1751.  IP: Marcal Pastor Anglada

1995 - 1997.   Estudio molecular de la expresión diferencial de transportadores de nucleósidos en células normales y transformadas. Base para el diagnóstico precoz del carcinoma hepatocelular y para le futuro diseño de fármacos antitumorales..  (Ajuts a la Recerca).  Fundació August Pi i Sunyer.  Ref.: 21/95.  IP: Marçal Pastor Anglada

1996 - 1999.   Caracterización funcional y molecular de transportadores hepáticos inducibles durante la proliferación celular.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB95-0975.  IP: Marcal Pastor Anglada

1995 - 1997.   Regulació dels Sistemes de Transport (RST).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  IP: Marcal Pastor Anglada
ATPasa

1997 - 1999.   Sistemas de transporte renales en la nefropatía diabética. Control de la expresión de transportadores por acidosis metabólica y osmolaridad.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: 97/2146.  IP: Marcal Pastor Anglada

1997 - 1999.   Regulació dels sistemes de transport (RST).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1997SGR00339.  IP: Marcal Pastor Anglada

1999 - 2002.   Caracterización funcional y molecular de transportadores de nucleósidos. Bases moleculares de la resistencia tumoral a la quimioterapia con fármacosderivados de nucleósidos.  (Programa Nacional de Salud).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: SAF99-0115.  IP: Marcal Pastor Anglada

1999 - 2001.   Expresión diferencial de transportadores de nucleósidos en tumores humanos.Diagnóstico molecular de la sensibilidad tumoral a fármacos derivados de nucleósidos.  (Proyectos Cofinanciados con fondos FEDER).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: 2FD97-1268.  IP: Marçal Pastor Anglada

2000 - ... .   Transporte de aminoácidos y nucleósidos en ratones genéticamente modificados: interacciones funcionales y reguladoras..  (Acciones Integradas).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Ref.: HI1999-0230.  IP: Marçal Pastor Anglada

2000 - ... .   Transporte de nucleósidos en ratones genéticamente modificados: interacciones funcionales y reguladoras. Proyecto de Colaboración con el UCSD Cancer Center. La Jolla, California (Prof.Carol McLeod).  (Acciones Integradas).  Fundació Gaspar de Portolà.  IP: Marçal Pastor Anglada

2000 - 2002.   Regulació dels Sistemes de Transport (RST).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1999SGR00037.  IP: Marçal Pastor Anglada

2000 - ... .   'Xarxa temàtica' de Tecnología Celular in Vitro y su Aplicación Farmacológica. 'Xarxa dinamitzadora' de transferencia de tecnología..  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1999/XT/00030.  IP: Senen Vilaro Coma

1999 - 1999.   Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT), intitulada 'Química mèdica', DOGC 29.1.99. 1ª adjudicació.  (Xarxes temàtiques).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  IP: Rafael Franco Fernandez

2000 - ... .   Ayudas para la realización de congresos. Programa ARCS de la Generalitat de Catalunya. (Ayuda inicial para la organización del congreso Transporters2000).  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: 1999ARCS00206.  IP: Marçal Pastor Anglada

Contractes

1999 - 2000.   Bases moleculares de la sensibilidad al GEMZAR en tumores de pancreas humano..  (Sense especificar).  Laboratorios Farmacéuticos Lilly, S.A..  Ref.: 3374.  IP: Marçal Pastor Anglada

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/06/2020