Inici UB
Meteorologia

Dades Generals

Acrònim: Grup de Meteorologia

Codi Oficial: 2021SGR01074

Adreça Professional: Diagonal, 647 (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934021123     Fax: 934021133

Correu-e: carmell(a)meteo.ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Predicció numèrica meteorològica / Mesometeorologia

Paraules Clau: Física de núvols, precipitació / Predicció numèrica metereològica / Mesometeorologia / Turbulencia atmosférica / Transferència radiativa

Àmbit temàtic: Ciències

Equip Investigador

Maria del Carmen Llasat Botija (Plantilla o Contractat) - carmell(a)meteo.ub.edu

Joan Bech Rustullet (Plantilla o Contractat) - joan.bech(a)ub.edu

Bernat Codina Sanchez (Plantilla o Contractat) - bcodina(a)ub.edu

Ileana Blade Mendoza (Plantilla o Contractat) - ileanablade(a)ub.edu

Yolanda Sola Salvatierra (Plantilla o Contractat) - ysola(a)meteo.ub.edu

Raul Marcos Matamoros (Plantilla o Contractat) - rmarcos(a)ub.es

Javier García Serrano (Plantilla o Contractat) - j.garcia-serrano(a)meteo.ub.edu

Mireia Udina Sistach (Plantilla o Contractat) - mudina(a)ub.edu, mudina(a)meteo.ub.edu

Tomas Manel Molina Bosch (Plantilla o Contractat) - tomasmolinabosch(a)ub.edu

Danila Volpi (Plantilla o Contractat) - d.volpi(a)ub.edu

María Santolaria Otín (Plantilla o Contractat) - m.santolaria-otin(a)ub.edu

M. Montserrat Llasat Botija (Plantilla o Contractat) - mllasat(a)am.ub.es

Mario Rodrigo Sánchez (Plantilla o Contractat) - mrodrigo(a)ub.edu

Laura Esbri Corbella (Plantilla o Contractat)

Erika Alexandra Pardo Lozano (Plantilla o Contractat) - erikapardolozano(a)ub.edu

Eric Peinó Calero (Plantilla o Contractat) - epeino(a)meteo.ub.edu

Línies de Recerca

Agrometeorologia

Hidrometeorologia

Intensitat de precipitació, pluges extremes, riuades, radar meteorològic

Mesometeorologia

Micrometeorologia

Parametrització dels processos superficials

Predicció de la radiació solar UVB

Xarxes meteorològiques

Aplicació de la tecnologia avançada de radar a l'estudi de la precipitació convectiva

Predicció numèrica de mesoscala: aplicació de models d'alta resolució a Catalunya

Climatologia i modelització de la irradiància solar espectral UV

Modelització de la capa fronterera atmosfèrica

Resum de l'activitat de Recerca

L'activitat de recerca del Grup correspon fonamentalment a treballs en el camps de la meteorologia aplicada, encara que també inclou una recerca en geofísica. Cal destacar l'activitat corresponent a l'aplicació de models de predicció meteorològica de mescescala, com el MASS (Mesoscale Atmospheric Simulation System) amb el qual s'han engegat un seguit de treballs que han constituït gran part de l'activitat del grup en els projectes de la Comunitat Europea DARTH (Development of Advanced Radar Technology for application to Hydrometeorology) per al qual s'utilitza un radar meteorològic amb polarització dual aconseguit gràcies a un projecte anterior europeu, FLOODWARE (Prevention and Forecast of Flods), dedicat a l'estudi dels episodis de fortes pluges i la metodologia per a la seva predicció. La recerca sobre la millora de les simulacions proporcionades pels models utilitzats quan s'introdueixen camps no convencionals d'humitat i precipitació (procedents de l'exploració per radar i també a partir de satèl·lit) és una de les principals tasques dutes a terme, amb uns resultats molt prometedors, fet que ha propiciat la cració d'una acció COST sobre aquest tema. La modelització de la capa límit amb l'estudi del balanç d'energia és també una activitat clau en aquest camp, que ajuda molt a la integració de models en diferents escales. D'aquesta manera es poden abordar els problemes de la transferència radiativa a l'atmòsfera i la interacció amb les variacions de la composició atmosfèrica com és el cas de l'ozó (clau en moltes reaccion fotoquímiques i en l'absorció de la radiació solar ultraviolada) com pel cas de les partícules aerosols. L'aplicació de models espectrals de radiació solar ha permés obtenir la predicció de l'índex UV a Catalunya. Com a perspectives de la integració de models, un dels objectius a curt termini és la modelització dels núvols i dels seus efectes pel que fa al balanç energètic a l'atmòsfera, tant pel que fa a la radiació solar com a la radiació terrestre. La recerca en geofísica s'ha centrat, d'una banda en l'estudi del soroll sísmic i la seva relació amb fenòmens atmosfèrics, fonamentalment la turbulènciam i també sobre l'ocurrència de terratrèmols.

Publicacions en Revistes

Moreno, Y.; Correig, A.M.; Gomez, J.B.; Pacheco, A.F.  (2001).  A model for complex aftershock sequences. Journal of Geophysical Research, 106,  6609-6619.   ISSN: 0148-0227

De Backer, H.; Koepke, P.A.; Bais, A.; Cuevas, E.; Gillotay, D.; Haite, C.; Heikkila, A.; Koskela, T.; Kyrö, E.; Lapeta, B.; Lorente, J.; Mayer, B.; Plets, H.; Raeaud, A.; Schmalwieser, A.; Vanicek, K. (2001).  Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks. Meteorological Applications, 8,  267-277.   ISSN: 1350-4827

Correig, A.M.; Urquizu, M.  (2002).  Some dynamical aspects of microseism time series. Geophysical Journal International, 149,  589-598.   ISSN: 0956-540X

Soler, M.R.; Infante, C.; Buenestdo, P.; Mahrt,L. (2002).  Observations of Nocturnal Drainage Flow. Layer Meteorology, 105(2),  253-273.   ISSN: 0006-8314

Mahrt, L.; Vickers, D.; Nakamura, R.; Soler, M.R.; Sun, J.; Burns, S.; Lenschow, D.H. (2001).  Shallow Drainage Flows. Layer Meteorology, 101,  243-260.   ISSN: 0006-8314

Llasat, M.C.; Quintas, L.  (2004).  Stationarity of monthly rainfall series, since the middle of the XIXth century. Application to the case of peninsular Spain. Natural Hazards, 31,  613-622.   ISSN: 0921-030X

Martínez-Lozano, J.A.; Marín, M.J.; Tena, F.; Utrillas, M.P.; Sánchez, L.; Moniousguren, González-Frías, C.; Cuevas, E.; Redondas, A.; Lorente, J.; de Cabo, X.; Cachorro, V.; Vergaz, R.; de Frutos, A.; Díaz, J.P.; Expósito, F.J.; de la Morena, B.; Vilaplana, J.M.  (2001).  UV Index Experimental Values During the years 2000 and 2001 from the Spanish Broadband UV-B Radiometric Network. Photochemistry and Photobiology, 8,  267-277.   ISSN: 0031-8655

Martínez-Lozano, J.A.; Tena, F.; Marín, M.J.; Utrillas, M.P.; Lorente, J.; de Cabo, X.; González-Frías, C.  (2001).  Experimental values of the UV index during 2000 at two locations in Mediterranean Spain. International Journal of Climatology, 8,  267-277.   ISSN: 0899-8418

Martínez-Lozano, J.A.; Utrillas, M.P.; Tena, F.; Pedrós, R.; Cañada, J.; Boscá, J.V.; Lorente, J.  (2001).  Aerosol optical characteristics from spectral ground measurements in an urban coastal Mediterranean area. A prelimminary assessment. IEEE TGRS, 39(7),  1573-1585. 

Llasat, M.C.; Barriendos, M.; Rigo, T.  (2003).  The 'Montserrat-2000' Flash Flood Event. A comparison with the Floods that have occurred in the Northeast of the Iberian Peninsula since the 14th Century. International Journal of Climatology, 23,  453-469.   ISSN: 0899-8418

Llasat, M.C.; Barriendos, M.; Rigo, T.  (2002).  L’Analyse de la fréquence et de l'occurrence temporelle des fortes précipitations d'origine Méditerranéenne causes des crues rares en Espagne et dans le sud de la France. La Houille Blanche, International Water Journal(6/7),  139-144.   ISSN: 0018-6368

Ryabov, V.R.; Correig, A.M.; Urquizu, M.; Zaikin, A.A.  (2003).  Microseism oscillations: from deterministic to noise driven models. Chaos Solitons & Fractals, 16,  195-210.   ISSN: 0960-0779

Vila, J.; Macia, R.; Correig, A.M.  (2003).  Variations of local magnitude in the Northeastern Iberian Peninsula. Pure and Applied Geophysics.   ISSN: 0033-4553

Llasat, M.C.; Benito, G. (2003).  Análisi de las crecidas de ríos a partir de registros geológicos e históricos. Butlletí Informatiu del Col.legi d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya(36),  32-34. 

Barriendos, M.; Coeur, D.; Lang, M.; Llasat, M.C.; Naulet, R.; Lemaitre, F.; Barrera, A. (2003).  Stationarity Analysis of Historical Flood Series in France and Spain (14th-20th Centuries). Natural Hazards And Earth System Sciences, 3,  583-592.   ISSN: 1561-8633

Bech, J. ; Codina,B.;Lorente, J.; Bebbington, D. (2003).  The Sensitivity of Single Polarization Weather Radar Beam Blockage Correction to Variability in the Vertical Refractivity Gradient. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 20,  845-855.   ISSN: 0739-0572

Martínez-Lozano, J.A.; Utrillas, M.P.; Pedrós, R.; Tena, F.; Díaz, J.P.; Expósito, J.; Lorente, J.; de Cabo, X.; Cachorro, V.; Vergaz, R.; Carreño, V.  (2003).  Intercomparison of Spectroradiometers for global and direct solar irradiance in the visible range. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 20(7),  997-1010.   ISSN: 0739-0572

Lorente, J. (2003).  Canvi climàtic i recursos hídrics. Revista de Recerca Humanística i Científica, 15,  41-51. 

Urquizu, M.; Correig, A.M.  (2004).  On the equivalence between stratified media and oscillators. Geophysical Journal International, 157,  245-250.   ISSN: 0956-540X

Urquizú, M.; Correig, A.M.  (2006).  Fast relaxation transientsin in a kicket damped oscillator. Chaos Solitons & Fractals.   ISSN: 0960-0779

Llasat, M.C.; Barnolas, M.; Ceperuelo, M.; Llasat, M.; Prat, M.A. (2004).  Algunos Aspectos del Impacto Social de las Inundaciones en Cataluña. Revista del Aficionado a la Meteorología(20).   ISSN: 1887-6625

Barrera, A.; Llasat, M.C. (2004).  Evolución regional de la precipitación en España en los últimos 100 años. Ingeniería Civil(135),  105-113.   ISSN: 0213-8468

Ceperuelo, M.; Llasat, M.C.  (2004).  La Precipitación Convectiva en las Cuencas Internas de Catalunya. Revista del Aficionado a la Meteorología(23).   ISSN: 1887-6625

Barriendos, M.; Llasat, M.C. (2003).  The Case of the Maldà Anomaly in the Western Mediterranean Basin (ad 1760-1800): an example of a strong Climatic Variability. Climatic Change, 61,  191-216.   ISSN: 0165-0009

Benito, G.; Lang, M.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Francés, F.; Ouarda, T.; Thorndycraft, V.; Enzel, Y.; Bardossy, A.; Coeur, D.; Bobée, B. (2004).  Use of Systematic, Palaeoflood and Historical Data for the Improvement of Flood Risk Estimation. Review of Scientific Methods. Natural Hazards, 31,  623-643.   ISSN: 0921-030X

Llasat, M.C.; Quintas, L.  (2004).  Stationarity of monthly rainfall series, since the middle of the XIXth century. Application to the case of peninsular Spain. Natural Hazards, 31,  613-622.   ISSN: 0921-030X

Rigo, T.; Llasat, M.C. (2004).  A Methodology for the classification of Convective Structures using Meteorological Radar: Application to Heavy Rainfall Events on the Mediterranean Coast of the Iberian Peninsula. Natural Hazards And Earth System Sciences, 4,  59-68.   ISSN: 1561-8633

Llasat, M.C.  (2004).  Les Crues Mediterraneennes Recentes et Historiques (Espagne, France, Italie), Consequences-Enseignements-Projets. La Houille Blanche, International Water Journal(6),  37-41.   ISSN: 0018-6368

Soler, M.R.; Hinojosa, J.; Bravo, M.; Pino D.; Vilà Guerau de Arellano, J.  (2004).  Analizing the basic features of different complex terrain flows by means a Doppler Sodar and a numerical model: Some implications to air pollution problems. Meteorology and Atmospheric Physics, 85(1-3),  141-154.   ISSN: 0177-7971

Soriano, C.; Soler, R.M.; Pino, D.; Alarcón, M.; Physick, B.; Hurley, P. (2004).  Different Meteorological Situations in Catalunya, Spain, with MM5 and TAPM Mesoscale Models: A Comparative Study. International Journal of Environment and Pollution, 20(1-6),  256-268.   ISSN: 0957-4352

Ortega, S.; Soler, M.R.; Beneito, J.; Pino, D. (2004).  Evaluation of two ozone air quality modelling systems. Atmospheric Chemistry and Physics, 4,  1389-1398.   ISSN: 1680-7316

Terradellas, E.; Soler, M. R.; Ferreres, E.; Bravo, M. (2005).  Analysis of oscillations in the stable atmospheric boundary layer using wavelet methods. Layer Meteorology, 114,  489-518.   ISSN: 0006-8314

Soler, M. R.; Ortega, S.; Soriano, C.; Alarcon, M.; Aymamí, J. (2005).  Study of pollutant transport in complex terrain using different modelling systems. International Journal of Environment and Pollution.   ISSN: 0957-4352

Casas, M.C.; Codina, B.; Redaño, A.; Lorente, J.  (2004).  A Methodology to classify extreme rainfall events in the Western Mediterranean Area. Theoretical and Applied Climatology, 77,  139-150.   ISSN: 0177-798X

Enjamio, C.; Vilar, E.; Redaño, A.; Fontán, F.P.; Ndzi, D. (2005).  Experimental analysis of microscale rain cells and their dynamic evolution. Radio Science, 40(RS3015),  1-19.   ISSN: 0048-6604

Nieto, R.; Gimeno, L.; de la Torre, L.; Ribera, P.; Gallego, D.; García-Herrera, R.; García, J.A.; Nuñez, M.; Redaño, A.; Lorente, J. (2005).  Climatological features of Cut-off low systems in the Northern Hemisphere. Journal of Climate, 18(15 August 2005),  3085-3103.   ISSN: 0894-8755

Casas, M.C.; Codina, B.; Redaño, A.; Lorente, J.  (2004).  A Methodology to classify extreme rainfall events in the Western Mediterranean Area. Theoretical and Applied Climatology, 77,  139-150.   ISSN: 0177-798X

Lorente, J.; de Cabo, X.; Campmany, E.; Sola, Y.  (2004).  Dosimetría comparada de la radiación UV solar y de lámparas UV de uso frecuente. Boletín del Grupo Español de Fotobiología, XVIII,  31-36. 

Nieto, R.; Gimeno, L.; de la Torre, L.; Ribera, P.; Gallego, D.; García-Herrera, R.; García, J.A.; Nuñez, M.; Redaño, A.; Lorente, J. (2005).  Climatological features of Cut-off low systems in the Northern Hemisphere. Journal of Climate, 18(15 August 2005),  3085-3103.   ISSN: 0894-8755

Publicacions en Llibres

Gázquez Picón, A.; Llasat, M.C.; Peña, J.C.; Pallarés, J.; Perpinyà, M. (2001).  Análisis de calidad de los datos de las estaciones de la Xarxa Agrometeorológica de Catalunya (XAC). Aplicación a la temperatura. En El Tiempo del Clima Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC), Serie A. (pp. 103 - 114).  Oikos-tau - S. ISBN: 84-607-2433-6.  

Amo, X.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Pernas, J. (2001).  Caracterización de riesgos climáticos en época preindustrial. Las inundaciones de 1617 y 1940 en la ciudad de Girona. En El Tiempo del Clima Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC), Serie A. (pp. 269 - 280).  Oikos-tau - S. ISBN: 84-607-2433-6.  

Rigo, T.; Batlle, J.; Llasat, M.C.  (2001).  Una comparación de episodios de inundaciones en Cataluña no otoñales (junio de 2000, septiembre de 1996 y enero de 1996). En El Tiempo del Clima Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC), Serie A. (pp. 401 - 412).  Oikos-tau - S. ISBN: 84-607-2433-6.  

Boyer, J.F.; Stanescu, V.; Versace, P.; Llasat, M.C.; Touaïbia, B.  (2002).  Alpine and mediterranean Friend (AMHY): E. Servat. En FRIEND a global perspective 1998-2002 Alan Gustard and Gwyneth A. Cole (eds) (pp. 29 - 39). ISBN: I 903741 03 3.  

Servat, E.; Ibbit, R.; Prudhomme, C.; Bari, M.; Hughes, D.; Llasat, M.C.; Mkhandi, S. (2002).  FRIEND 2002 Regional hydrology: Bridging the gap between research and practice. En Selected papers for the 4th International Conference on FRIEND held at Cape Town, Africa, 2002. IAHS Public . ISBN: 1-901502-81-3 .  

Gázquez, A.; M.C. Llasat, Peña Rabadán, J.C. (2002).  Gestión de las zonas agrícolas a partir de la Red Agrometeorológica de Catalunya (XAC). Estudio de la distribución de la agresividad de la lluvia. En El Agua y el Clima Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC), Serie A. (pp. 417 - 426).  Oikos-tau - S. ISBN: 84-7632-757-9.  

Benito, G.; Thorndycraft, V.; Llasat, M.C.; Barriendos, M.  (2002).  Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. En Book of Abstracts. European Commission, DG RTD Directorade I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas .

Correig, A.M. (2002).  La predicció de terratrèmols: serà possible alguna vegada?. En Física de la quotidianitat (pp. 101 - 114). ISBN: 84-95166-42-9.  

Thorndycraft, V.; Benito, G.; Barriendos, M.; Llasat, M.C. (2003).  Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. En Book of Proceedings of the PHEFRA Internacional Workshop held in Barcelona, 16-19th October, 2002. European Commission, DG RTD Directorade I. (pp. 1 - 378).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas - S. ISBN: 84-921958-2-7.  

Correig, A.M. (2003).  Anàlisi de les sèries termporals associades amb fenòmens naturals. En Terratrèmols i Temporalsw de Llevant: Dos Exsemples de Sistemes Complexos (pp. 147 - 174). ISBN: 84-7283-679-7.  

Casas, M.C.; Redaño, A.; Lorente, J. (2003).  Un índice para la clasificación de lluvias extraordinariamente intensas: Aplicación al caso de Barcelona. En XXIX Reunión Bienal de la Real sociedad Española de Física (pp. 502 - 503). ISBN: 84-688-2771-9.  

Redaño, A. (2003).  Predicció numèrica del temps. En Terratrèmols i temporals de llevant: dos exemples de sistemes complexos.Institut d'Estudis Catalans. (pp. 57 - 69). ISBN: 84-7283-679-7.  

Redaño, A. (2003).  La predicció meteorològica: Instruments i mètodes, possibilitats i limitaciones. En L'interès de la societat actual pel clima i el temps. Fundació Catalana per a la Recerca. (pp. 103 - 112). ISBN: 84-89570-28-0.  

Lorente, J. (2003).  La predicció de la radiació solar UVB: Acció COST 713. En Libro de conferencies VII JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ (pp. 105 - 112).

Testud, J.; Mugnai, A.; Joe, P.; Bauer, P.; Kidd, C.; Roth, G.; Llasat, M.C. (2004).  European Contribution to Global Precipitation Measurement. En Reports for Mision Selection. The Six Candidate Earth Explorer Missions. European Space Agency . ISBN: 92-9092-962-6.  

Llasat, M.C.; Barrera, A.; Barriendos, M. (2004).  Analysis of Climatic Conditions associated with Historical Floods. En Systematic, Palaeoflood and Historical Data for the Improvement of Flood Risk Estimation: Methodological guidelines. Methodological guide of the SPHERE project. (pp. 85 - 95).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas - S. ISBN: 84-921958-3-5.  

Benito, G.; Thorndycraft, V.R.; Bardossy, A.; Barriendos, M.; Coeur, D.; Enzel, Y.; Fernández Bono, J.F.; Francés, F.; Lang, M.; Llasat, M.C.; Ouarda, T.B.M.J.; Barrera, A.; Botero, A.; Casas, A.; Davoine, P.; Filiz, F.; Grau Gimeno, P.; Rico, M.; Séller, N.A.; Sánchez-Moya, Y.; Sopeña, A. (2004).  Conclusions of the SPHERE Project and Flood Policy Implications. En Systematic, Palaeoflood and Historical Data for the Improvement of Flood Risk Estimation. Methodological Guidelines. (pp. 109 - 113).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas - S. ISBN: 84-921958-3-5.  

LLasat, M.C. (2009).  Storms and Floods. En The Physical Geography of the Mediterranean basin. (pp. 513 - 540).  Oxford University Press - S. ISBN: 978-0-19-926803-0.  

Serveis, Tècniques o Instrumental

Radar Doppler meteorològic amb polarització dual

Model numèric de mesoscala niuat, operatiu a Catalunya i Sudoest d'Europa

Espectroradiometria d'alta resolució

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

José Gibergans Báguena (2001).  Aplicación de métodos hidrometeorológicos para la previsión de la precipitación diaria. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Julià Hinojosa Lobato (2001).  Contribució a l'estudi de l'estructura tèrmica i dinàmica de la capa límit atmosfèrica mitjançant un Sodar Doppler. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Beneito Sendra (2001).  Anàlisi de series temporals: Cas de l’ozó troposfèric. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jordi Beneito Sendra (2001).  Anàlisi de series temporals: Cas de l’ozó troposfèric. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Lidia Cucurull Molina (2001).  The use of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) signals in Numerical Weather Prediction. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Germán Delgado García (2002).  Caracterització de la capa fronterera atmosfèrica en règim estable. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marcos Portabella Arnús (2002).  Wind Field Retrieval from Radar Systems. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Pablo Buenestado i Caballero (2003).  Análisis y caracterización de la capa superficial atmosférica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sara Ortega Jiménez (2003).  Adaptació i aplicació d’un model fotoquímic de mesoscala. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Joan Bech Rustullet  (2003).  Anàlisi observacional i modelització numèrica de les condicions de propagació atmosfèrica dels ecos de radar meteorològic. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antonio Barrera Escoda (2004).  Técnicas de completado mensual y aplicación al estudio de la influencia de la NAO en la distribución de la precipitación en España. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Javier Alvarez Rodriguez (2011).  Estimación de la distribución espacial de la precipitación en zonas montañosas mediante métodos geoestadísticos. Politécnica de Madrid. Tesi Doctoral. . 

David Montserrat Aguadé (2007).  Condicionants climàtics dels incendis forestals a Catalunya. Patrons sinòptics. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Bartolomé Rigo Ribas (2004).  Estudio de sistemas convectivos mesoescalares en la zona mediterránea occidental mediante el uso del radar meteorológico. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mercè Urquizú Padilla (2004).  Codews, Microsismes i Oscil·ladors. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Manuel Bravo Blanco (2004).  Categorització i simulació de la capa límit atmosfèrica en règim estable. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Elias Campmany Pons  (2005).  Predicción del índice UV: influencia de la columna de ozono aerosoles y nubosidad. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Yolanda Sola (2009).  Anàlisi observacional i modelització de la sensibilitat de la irradiància solar espectral UV a l'espectre solar extraterrestre i a la columna total d'ozó. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

Laboratoris ISDIN S.A.: 'Actualització del programa SUNISDIN'

GAS NATURAL: 'Estudi del impacte ambiental del Gas Natural'

Formació per a Empreses

Cursos de Postgrau en Climatologia Aplicada

Cursos de Postgrau en Comunicació Meteorològica

Contactes de Recerca

Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Atmospheric Physics. Thessaloniki, Grecia. Col·laboració científica.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut). Copenhagen, Dinamarca. Col·laboració científica.

Central Institute for Meteorology and Geodynamics. Vienna, Austria. Col·laboració científica.

Institute of Medical Physics, University of Veterinary Medicine. Vienna, Austria. Col·laboració científica.

IRM (Institut Royal Météorologique). Bruxelles, Bèlgica. Col·laboració científica.

Czech Hydrometeorological Institute. Hradec Kralove, República Txeca. Col·laboració científica.

Finnish Meteorological Institute. Helsinki, Finlàndia. Col·laboració científica.

Securitie Solaire. Paris, França. Col·laboració científica.

Met Institute. Munchen, Alemanya. Col·laboració científica.

Met Observatorium Potsdam. Potsdam, Alemanya. Col·laboració científica.

CNR-IATA (Istituto per l'Agrometeorologia e l'Analisi Ambientale aplicatta all'Agricoltura). Firenze, Itàlia. Col·laboració científica.

LAMMA (Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale). Firenze, Itàlia. Col·laboració científica.

Institute of Meteorology and Water Management, Centre of Aerology. Legionowo, Polònia. Col·laboració científica.

Instituto de Meteorologia. Lisboa, Portugal. Col·laboració científica.

Centre Météorologique. Geneve, Suissa. Col·laboració científica.

Station Aerologique. Payerne, Suissa. Col·laboració científica.

Department of Mathematics, University of Essex. Colchester Essex, Regne Unit. Col·laboració científica.

Centro Sperimentale Idrologia e Meteorologia. Teolo, Itàlia. Col·laboració científica.

DLR Institut für Hochfrequenztechnik. Oberpfaffenhofen, Alemanya. Col·laboració científica.

The Met Office. Berkshire, Regne Unit. Col·laboració científica.

Servizio Meteorologia Regionale-ARPA. Bologna, Itàlia. Col·laboració científica.

SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute). Norrköping, Suècia. Col·laboració científica.

Telford Research Institute, University of Salford. Salford, Regne Unit. Col·laboració científica.

Presentació de Comunicacions

Soler, M.R.; Beneito, J.; Avila, A.; Alarcón, M.; Gracia, C.; Sabaté, S. (2001).  Measurements of CO2 fluxes using micrometeorological techniques in the stable boundary layer. Presentació comunicació,  26th General Assembly of the European Geophysical. Abstract, Niza, FRANÇA.

Conangla, L.; Soler, M.R.; Buenestado, P.; Ferreres, E. (2001).  Turbulence characteristics and waves generation in a shallow gully whitin the stable boundary layer. Presentació comunicació,  26th General Assembly of the European Geophysical. Abstract, Niza, FRANÇA.

Medina, J.; Soler, M.R.; Conangla, L. (2001).  1-D boundary layer models comparison. Presentació comunicació,  26th General Assembly of the European Geophysical. Abstract, Niza, FRANÇA.

Codina, B.; Vidal, L.; Aniento, A.; Zack J.W.; Nocera, J.J. (2001).  Operational forecasts with a continuous trained MOS system. Presentació comunicació,  European Geophysical Society, XXVI General Assembly, Nice, FRANÇA.

Aniento, A.; Codina, B.; Vidal, J. (2001).  High resolution wind diagnosis using mesoscale model output. Presentació comunicació,  Modeling Techniques for Weather Forecast Applied to the, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Bech, J.; Codina, B.; Lorente, J.; Bebbington, D. (2001).  Anomalous propagation effects on weather radar beam blockage corrections. Presentació comunicació,  30th American Meterol. Soc. International Conference on Radar Meterology. Proceedings, 30th American Meterol. Soc. International Conference on Radar Meterology , p. 267-268, 145 pp., Münich, ALEMANYA.

Posadas, A.; Hiraa, T.; Vidal, F.; Correig, A.M.  (2001).  A 2D Sismic propagation model for south Spain earthquakes based on information theory. Presentació comunicació,  XXVI General Assembly of the European Geophysical Society , Nice, FRANÇA.

Correig, A.M.; Oliver, J.  (2001).  Forecasting the next event from data catalogs. Presentació comunicació,  1st. MULTIMO meeting , Cambridge, REGNE UNIT.

Guamis, J.; Llasat, M.C.  (2001).  L’approche espagnole devant le risque d'inondation. Presentació comunicació,  Prevention des inondations et gestion globale des millieurds aquatiques. Conseil Régional Rhône-Alpes, Charbonnières-les-Bains 8 noviembre 2001 . pp: 23-24, Charbonnières-les-Bains, FRANÇA.

Llasat, M.C.; Martín, F.; Carretero, O.; Rigo, T.; de Batlle, J.  (2001).  Diagnosis of a strong convective event produced in Catalonia on june 2000. Presentació comunicació,  3rd EGS Plinius Conference on Mediterranean Storms. N: 2560, pp: 67-70, ISBN: 88-8080-031-0, Baja Sardinia, ITÀLIA.

Llasat, M.C.; Sempere-Torres, D.  (2001).  Heavy rains and floods in west mediterranean areas: a climatic feature. Presentació comunicació,  XXVI Assembly of the European Geophysical Society . Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 3. 2001, Niza, FRANÇA.

Sempere-Torres, D.; Llasat, M.C.  (2001).  What about a super site in west mediterranean? the interest of Catalunya through the case study of june the 10, 2000. Presentació comunicació,  XXVI Assembly of the European Geophysical Society . Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 3. 2001, Niza, FRANÇA.

Antoni-Maria Correig Blanchar (2001).  Conferenciante invitado. Ponència,  6h International Worckshop on Nonlinear Dynamics and Earthquake Prediction. 'Earthquake occurrence' and 'Microseisms as a nonlinear dynamical system' , Trieste, ITÀLIA.

Llasat, M.C. (2001).  ---. Ponència,  3rd Plinius Conference on Mediterranean Storms, Baja Sardinia , ITÀLIA.

Llasat, M.C. (2001).  (Session NH1). Conferència invitada,  26th General Assembly European Geophysical Society, Niza, FRANÇA.

Llasat, M.C. (2001).  Convener (ERE3). Participació comitè científic/organitzador,  26th General Assembly European Geophysical Society, Niza, FRANÇA.

Gázquez Picón, A.; Llasat, M.C.; Peña, J.C.; Pallarés, J.; Perpinyà, M. (2001).  Análisis de calidad de los datos de las estaciones de la Xarxa Agrometeorológica de Catalunya (XAC). Aplicación a la temperatura. Presentació comunicació,  II Congreso de la Asociación Española de Climatología (AEC), Valencia, ESPANYA.

Amo, X.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Pernas, J. (2001).  Caracterización de Riesgos Climáticos en época Pre-Industrial. Las Inundaciones de 1617 y 1940 en la ciudad de Girona. Presentació comunicació,  II Congreso de la Asociación Española de Climatología (AEC), Valencia, ESPANYA.

Rigo, T., Batlle,J., Llasat,M.C. (2001).  Una comparación climática de la Pluviometria y la Termodinámica de episodios poco comunes en Cataluña. Presentació comunicació,  II Congreso de la Asociación Española de Climatología (AEC), Valencia, ESPANYA.

Barriendos, M.; Coeur, D.; Llasat, M.C.; Lang, M.  (2001).  Historical Flood Series from documentary sources. The Spanish and French cases. Presentació comunicació,  26th General Assembly European Geophysical Society. Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 3. 2001, Niza, FRANÇA.

Davoine, P.A.; Martin, H.; Trouillon, A.; Coeur, D.; Lang, M.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.  (2001).  Historical flood database for the European SPHERE Project: Modelling of historical information. Presentació comunicació,  26th General Assembly European Geophysical Society. Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 3. 2001, Niza, FRANÇA.

Enjamio, C.; Vilar, E.; Fontán, F.P.; Redaño, A. (2001).  Impacto de la distribución espacio-temporal de la lluvia en las futuras redes reconfigurables de radiocomunicaciones que usen ondas milimétricas. Presentació comunicació,  XI Jornadas Telecom I+D, Madrid, ESPANYA.

Vidal, J.; Codina, B.  (2002).  Simulación numérica del ascenso de temperatura en Melilla el 23 de julio de 2001. Presentació comunicació,  3ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica . pp: 252-252, Valencia, ESPANYA.

Bech, J.; Codina, B.; Lorente, J.; Bebbington, D.  (2002).  Seasonal variations of radar anomalous propagation conditions at a coastal site. Presentació comunicació,  URSI-P Open Symposium, Garmish-Partenkirchen, ALEMANYA.

Alberoni, P.P.; Todini, E.; Chandra, M.; Lindskong, M.; Koistinen, J.; Bebbington, D.; Codina, B.; Levizzani, V.; Bruen, M.  (2002).  CARPE DIEM - Looking for an advanced use of radar data. Presentació comunicació,  URSI Comission-F Open Symposium on Radiowave Propagation and Remote Sensing , Wessling, ALEMANYA.

Holt, A.R.; Alberoni, P.P.; Bech, J.; Bebbington, D.; Chandra, M.; Codina, B.; Collier, C.G.; Hardaker, P.J.; Michelson, D.; Monai, M.  (2002).  DARTH - Development of Advanced Radar Techniques for Hydrometeorology. Presentació comunicació,  Mitch Workshop , Barcelona, ESPANYA.

Vila, J.; Macia, R.; Ofors, O.; Llobet, A.; Nuñez, J.; Susagna, M.T.; Correig, A.M.; Codina, J.M.  (2002).  Linux based LISS system: The ISEV system of UB/IEC for research and E&O. Presentació comunicació,  ORFEUS WG ! Workshop , Barcelona, ESPANYA.

Vila, J.; Macia, R.; Correig, A.M.  (2002).  Variability of seismic noise in broad-band stations: site conditions and temporal evolution. Presentació comunicació,  XXVIII General Assembly of the European Seismological Commission , Genoa, ITÀLIA.

Gázquez, A.; Llasat, M.C.; Peña Rabadán, J.C.  (2002).  Gestión de las zonas agrícolas a partir de la red agrometeorológica de Catalunya (XAC). Estudio de la distribución de la agresividad de la lluvia. Presentació comunicació,  3r Congreso de la Asociación Española de Climatología , Mallorca, ESPANYA.

Barrera, A.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Rigo, T.  (2002).  Bases de datos diarios de presión a partir de registros meteorológicos antiguos. Primera aplicación a casos de inundaciones catastróficas en el litoral Mediterráneo español. Presentació comunicació,  VII Reunión Nacional de Climatología . La información climática como herramienta de gestión ambiental. Base de datos y tratamiento de series climatológicas. pp: 73-81, Albarracín, ESPANYA.

Rigo, T.; Llasat, M.C.  (2002).  Analysis of convection in events with high amounts of precipitation using the meteorological radar. Presentació comunicació,  4rd EGS Plinius Conference on Mediterranean Storms, october 2002 . Proceedings (2003), Mallorca, ESPANYA.

Rigo, T.; Llasat, M.C. (2002).  The use of automatic raingauges and/or meteorological radar for identifying convective rainfall. Presentació comunicació,  4rd EGS Plinius Conference on Mediterranean Storms, october 2002 . Proceedings (2003), Mallorca, ESPANYA.

Barrera, A.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Rigo, T.  (2002).  Weather types classification for strong rainfalls producing flood events during the end of the Little Ice Age (ad 1840-1870) in Catalonia. First approach from meteorological old instrumental records. Presentació comunicació,  International Workshop Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment . Título proceeding: 'Classification of Weather Types for strong rainfall events producing Floods during... A meteorological approach using old instrumental records'. Proceedings, pp. 281-288. 2003, Barcelona, ESPANYA.

Llasat, M.C.; Barriendos, M.; Barrera, A.; Rigo, T.  (2002).  Statistical analysis of flood frequency in Ter, Llobregat and Segre basins from 14th to 20th centuries. Presentació comunicació,  International Workshop Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment . Título Proceeding: 'Climatological analysis of flood...20th Century' Proceedings pp. 275-280, 2003, Barcelona, ESPANYA.

Rigo, T.; Llasat, M.C.; Barriendos, M.; Barrera, A.;  (2002).  Flood events in the Llobregat basin: a comparison between the flash flood event of june 2000 and those events that occurred since the 14th century. Presentació comunicació,  International Workshop Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment . Proceedings, pp. 289-294, 2003, Barcelona, ESPANYA.

Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Barrera, A. ; Rigo, T. (2002).  The study of flood events from documentary sources. Methodological guidelines for historical sources identification and flood characterization in the Iberian Peninsula. Presentació comunicació,  International Workshop Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment . Proceedings, pp. 87-92, 2003, Barcelona, ESPANYA.

Rigo, T.; Llasat, M.C.  (2002).  Analysis of convective structures that produce heavy rainfall events in Catalonia (ne of Spain), using meteorological radar. Presentació comunicació,  Second European Conference on Radar Meteorology . Proceedings, pp. 45-48, 2002, Delft, PAÏSOS BAIXOS.

Barriendos, M.; Llasat, M.C. (2002).  Variabilidad climática a través del registro de inundaciones en fuentes documentales históricas. Las cuencas del Ter y el Segre, siglos XIV-XX. Presentació comunicació,  3ª Asamblea hispano-portuguesa de geodesia y geofísica. Proceedings, tomo II, pp. 1031-1035, Valencia, ESPANYA.

Rigo,T.; Llasat, M.C. (2002).  Una aplicación del radar meteorológico para la previsión a corto plazo de células convectivas. El caso del 10 de junio de 2000 en Cataluña. Presentació comunicació,  3ª Asamblea hispano-portuguesa de geodesia y geofísica . Proceedings, Tomo II, pp. 1404-1407, Valencia, ESPANYA.

Barriendos, M.; Coeur, D.; Lang, M.; Llasat, M.C.; Naulet, R.; Lemaitre, F.; Barrera, T. (2002).  Stationarity analysis of historical flood in France and Spain with a classification of events based on historical flood levels or damages. Presentació comunicació,  XXVII Assembly of the European Geophysical Society . Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 4. 2002, Niza, FRANÇA.

Rigo, T.; Llasat, M.C. (2002).  A climatology of convective structures in heavy rainfall events in Catalonia (NE of Spain) using meteorological radar. Presentació comunicació,  XXVII Assembly of the European Geophysical Society . Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 4. 2002, Niza, FRANÇA.

Correig, A.M. (2002).  On the fluctuations in the aftershock time series. Presentació comunicació,  EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, FRANÇA.

Correig Blanchar, A.M. (2002).  -. Presidència comitè científic/organitzador,  Terratremols i temporals de llevant: dos exemples de sistemes complexos, Barcelona, ESPANYA.

Correig Blanchar, A.M. (2002).  -. Secretaria comitè científic/organitzador,  Workshop on Real Timedata Exchange within Europe , Barcelona, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2002).  ---. Ponència,  4th International Conference on Friend (18-20 March) , Cape Town, SUD-ÀFRICA.

Llasat, M.C. (2002).  ---. Presidència comitè científic/organitzador,  Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. y Organizador , Barcelona, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2002).  ---. Ponència,  4th EGS Plinius Conference on Mediterranean Storms, Mallorca, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2002).  Convener (ERE 3). Participació comitè científic/organitzador,  27th General Assembly European Geophysical Society, Niza, FRANÇA.

Rigo, T.; Llasat, M.C.  (2003).  Flash Flood And Heavy Rain Events In Catalonia. Analysis Of The 1996-2000 Period. Presentació comunicació,  Hydrology of the mediterranean and semi-arid regions. Proceedings, IAHS Publ. nº 278, pp. 269-275, Montpellier, FRANÇA.

Barrera, A. ; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Rigo, T. (2002).  Bases de Datos Diarios de presión a partir de registros meteorológicos antiguos. Primera aplicación a casos de inundaciones catastróficas en el litoral Mediterráneo español. Presentació comunicació,  Palaeofloods, Historical Data & Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment, Barcelona, ESPANYA.

Correig Blanchar, A.M. (2002).  Anàlisi de les sèries temporals associades amb temporals de llevant. Conferència invitada,  Terratremols i temporals de llevant: dos exemples de sistemes complexos, Barcelona, ESPANYA.

Beneito, J.; Soler, M.R.; Alarcón, M.; Pino, D. (2002).  Modelling horizontal concentration of ozone within medium latitude urban areas. Presentació comunicació,  26th General Assembly of the European Geophysical . Abstract., Niza, FRANÇA.

Soler, M.R.; Conangla, L.; Cuxart, J.; Terradellas, E. (2002).  Effects of dynamic forcing and surface fluxes in the nocturnal boundary layer simulation. Presentació comunicació,  26th General Assembly of the European Geophysical . Abstract., Niza , FRANÇA.

Soler, M.R.; Hinojosa, J.; Bravo, M.; Pino, D. (2002).  Observations of complex terrain flows using an acoustic sounder. Presentació comunicació,  11th international Symposium on Acoustic Remote Sensing and Associated Techniques of the Atmosphere and Oceans.. Proceedings, pp 279-282, Roma, ITÀLIA.

Soler, M.R.; Ferreres, E.; Mahrt, L. (2002).  The influence of nocturnal boundary layer regimes on the surfce energy budget. Presentació comunicació,  15th Symposium on Boundary Layers and Turbulence. American Meteorological Society. Proceedings, pp 279-282, Wageningen , PAÏSOS BAIXOS.

Soriano, C.; Soler, R.M.; Pino, D.; Alarcón, M.; Physick, B.; Hurley, P. (2002).  Modeling Different Meteorological Situations in Catalunya, Spain, with MM5 and TAPM Mesoscale Models. Presentació comunicació,  Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. . Proceedings, pp 373-378, Sofia , BULGÀRIA.

Soler, M.R.; Mahrt, L. (2002).  Generación de vientos de drenaje sobre superficies onduladas. Presentació comunicació,  Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Proceedings, pp 1163-1166 , Valencia , ESPANYA.

Enjamio, C.; Vilar, E.; Fontán, F.P.; Redaño, A. (2002).  Rainfall Rate Spatial Distribution at Local Scale: Rain Cell Analysis in the Mediterranean Region. Presentació comunicació,  Oen Symposium on Propagation and Remote Sensing, Garmisch-Partenkirchen, ALEMANYA.

Enjamio, C.; Vilar, E.; Fontán, F.P.; Redaño, A. (2002).  Spatial distribution of Rainfall Rate: Benefits of the Site diversity as a Dynamic Fade Mitigation Technique. Presentació comunicació,  COST 280 1st Int. Workshop, Malvern, ANGLATERRA.

Alados-Arboledas, L.; Olmo, F.J.; Lorente, J.; Martinez-Lozano, J.A.; Cachorro, V.; González-Frías, C.; de la Morena, B.; Díaz, J.P.; Pujadas, M.  (2002).  Campaña experimental VELETA 2002. Ponència,  3ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Proceedings, Valencia, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2003).  . Ponència,  5th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Ajaccio, Corcega, FRANÇA.

Barriendos, M.; Llasat, M. C.  (2003).  Flood events research in historical time: How to analyze all physic and human factors involved from documentary sources?. Presentació comunicació,  Dealing with diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History. . Proceedings, pp. 12-15, Abstracts book, Praga, REPÚBLICA TXECA.

Llasat, M.C. (2003).  Les inondations dans le Gard, quels enseignements un an après ?. Conferència invitada,  Quelle approche de ces phénomènes hors de France? Colloque du 8 septembre 2003 au Pont du Gard. . pp. 32-35, Pont du Gard, FRANÇA.

Llasat, M.C., Barriendos,M., Barrera,A. (2003).  The use of historical information in flood risk assessment. Application to the Ter Basin (XIV-XX). Presentació comunicació,  Views from the South Environmental stories from the Mediterranean World 19th-20th centuries. Proceedings of the workshop “Views from the South Environmental stories from the Mediterranean World 19th-20th centuries”. Nápoles, Italia, 12-13 septiembre 2003 . , Nápoles, ITÀLIA.

Rigo, T.; Llasat, M.C. (2003).  Features of convective systems in the NW of the Mediterranean Sea. Presentació comunicació,  5th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms(European Geosciences Union, EGU), 1-3 octubre 2003. Proceedings, pp. 73-79, 2004, Ajaccio, Corcega, FRANÇA.

Barrera, T.; Llasat, M.C.; Barriendos, M.; Rigo, T. (2003).  Meteorological Analysis of flood events in Mediterranean Area: from early instrumental data until today. Poster,  5th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms(European Geosciences Union, EGU). Proceedings, pp. 211-217. 2004, Ajaccio, Corcega, FRANÇA.

Llasat, M.C.; Barnolas, M.; Ceperuelo, M.; (2003).  Prevención, gestión y análisis de riesgos meteorológicos: contribución del grupo GAMA. Poster,  Congreso Internacional sobre Educación y la Formación para la Prevención. Seminario Euromediterráneo sobre nuevas Tecnologías aplicadas a la Gestión de Riesgos Catastróficos., Madrid, ESPANYA.

Llasat, M.C.; Rigo, T. (2003).  Nowcasting of convective structures in the NW of the Mediterranean. Presentació comunicació,  Hydrological risk: recent advances in peak river flow modelling, prediction and real-time forecasting. Assessment of the impacts of land-use and climate changes. Octubre 2003. Proceedings. Public. nº2858, pp. 159-167, 2004, Bologna, ITÀLIA.

Llasat,M.C. (2003).  Evolution and trends on large monthly precipitation series in Spain (1897/98-1997/98). Comparison with flood cronologies in Catalonia (NE of Spain) (1300-2000). Presentació comunicació,  Expert meeting on “Hydrologic Sensitivity to Climate Conditions”, Wallingford, REGNE UNIT.

Macia, R.; Vila, J.; Correig, A.M. (2003).  Nonlinear modeling of the base level noise in broadband stations. Poster,  EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, FRANÇA.

Correig, A.M. (2003).  A physical scenario for volcanic eruptions. Presentació comunicació,  MULTIMO Azorews Workshop, Azores, 20-25 May, Azores, PORTUGAL.

Correig, A.M. (2003).  A phenomenological model for volcanic tremors. Presentació comunicació,  MULTIMO Azores Workshop, Azores, 20-25 May, Azores, PORTUGAL.

Moreno, P.; Bravo, M.; Soler, M.R.; Sánchez, M.L.; Catalàn, N. (2003).  Vertical Profile of Wind. Comparison of 3 SODARs and a 100m-high Meteorological Mast. Presentació comunicació,  2003 European Wind Energy Conference & Exhibition. Proceedings,volumen 1, pp 523-529, Madrid , ESPANYA.

Soler, M.R.; Ferreres, E.; Terradellas, E.; Cuxart, J.; Bravo, M. (2003).  Stable boundary layer intermittent turbulence in CASES99. Presentació comunicació,  27th General Assembly of the European Geophysical. Abstract., Niza , FRANÇA.

Ortega, S.; Soler, M.R.; Beneito, J.; Pino, D. (2003).  Evaluation of two ozone air quality modelling systems. Presentació comunicació,  27th General Assembly of the European Geophysical. Abstract., Niza , FRANÇA.

Soriano, C.; Soler, M.R.; Physick, B.; Luhar, A.; Hurley, P. (2003).  Different Meteorological Situations in Catalunya, Spain, with MM5 and TAPM Mesoscale Models: A Comparative Study. Presentació comunicació,  27th General Assembly of the European Geophysical. Abstract., Niza , FRANÇA.

Casas, M.C.; Redaño, A. (2003).  La enseñanza de la Meteorología: Un camino para revisar conceptos físicos olvidados. Poster,  XI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Escuelas Técnicas, Vilanova i la Geltrú, ESPANYA.

Casas, M.C.; Redaño, A.; Lorente, J. (2003).  Un índice para la clasificación de lluvias extraordinariamente intensas: Aplicación al caso de Barcelona. Presentació comunicació,  XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física, Madrid, ESPANYA.

Enjamio, C.; Vilar, E.; Fontán, F.P.; Redaño, A.; Ndzi, D. (2003).  Dimensions and Dynamic Evolution of Microscale Rain Cells. Presentació comunicació,  COST 280 1nd Int. Workshop, Noordwijk, PAÏSOS BAIXOS.

Lorente, J.; de Cabo, X.; Campmany, E.  (2003).  El índice UV como indicador medioambiental. Ponència,  3er Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. Proceedings, Tlaxcala, MÈXIC.

Alados-Arboledas, L.; Lorente, J.; Martinez-Lozano, J.A.; Cachorro, V.; Labajo, A.; de la Morena, B.; Díaz, J.P.; Pujadas, M.; Horvath, H.; Silva, A.M.; Pavese, G.; Rodríguez, J.  (2003).  VELETA 2002 field campaign. Ponència,  EGS-AGU-EUG Joint Assembly. Proceedings, Niza, FRANÇA.

Silva, A.M.; Bugalho, M.L.; Costa, M.J.; Elias, T.; Bortoli, D.; Formenti, P.; Alados-Arboledas, L.; Lorente, J.; Cachorro, V.; Horvath, H.; Martinez-Lozano, J.A.; Labajo, A.; De la Morena, B.; Exposito, F.J.; Pujadas, M.  (2003).  Retrieval of surface albedo and of aerosol optical properties from satellite data at Armilla, Spain, during VELETA 2002 campaign. Ponència,  European Aerosol Conference 2003. Proceedings, Madrid, ESPANYA.

Alados-Arboledas, L.; Lorente, J.; Martinez-Lozano, J.A.; Cachorro, V.; Labajo, A.; De la Morena, B.; Díaz, J.P.; Pujadas, M.; Horvath, H.; Silva, A.M.; Pavesse, G.  (2003).  VELETA 2002 field campaign. Ponència,  European Aerosol Conference 2003. Proceedings, Madrid, ESPANYA.

Molero, F.; Pujadas, M.; Fernández, J.M.; Utrillas, M.P.; Martínez-Lozano, J.A.; Pedrós, R.; Alados-Arboledas, L.; Lorente, J.; Cachorro, V.; Diaz Rodríguez, A.M.; Labajo, A.; De la Morena, B.; Rodrigues, J.A.; Silva, A.M.; Horvath, H.  (2003).  Aerosol optical depth derived from lidar measurements during VELETA-2002 campaign. Ponència,  SPIE. Proceedings,  Barcelona, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2004).  ---. Conferència invitada,  Colloque de la Societé Hidrotechnique Française, Lyon, FRANÇA.

Llasat, M.C. (2004).  Impact of flooding in Mediterranean Europe: the case of Catalonia. Conferència invitada,  Workshop on Social Impact, MEDEX, Barcelona, ESPANYA.

Llasat, M.C. (2004).  Diagnosis, modelling and forecasting of meteorological and hydrological hazards produced by extreme weather and climate change. Presentació comunicació,  EGU-1st General Assembly. Sesión NH1.02 , Niza, FRANÇA.

Llasat, M.C. (2004).  . Ponència,  6th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Mar Mediterráneo, FRANÇA.

Gázquez, A.; Perpinyà, M.; Llasat, M.C.; Peña, J.C. (2004).  Episodios pluviométricos superiores a los 200 mm en 24 horas en Catalunya. Catalogación y configuraciones meteorológicas asociadas. Presentació comunicació,  IV Congreso de la Asociación Española de Climatología (AEC). El Clima, entre el mar y la montaña. Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A, nº4, 303-312, Santander, ESPANYA.

Olivera, C.; Redondo, E.; Barriendos, M.; Llasat, M.C.; Roca, A. (2004).  Incidencia de los efectos catastróficos producidos por episodios meteorológicos extremos en la valoración de los daños ocasionados por terremotos. El caso del sismo del año 1448 en Cataluña. Presentació comunicació,  4ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Proceedings, Figueira da Foz, PORTUGAL.

Llasat, M.C.; Rigo, T. (2004).  Nowcasting of mesoscale convective systems in Catalonia (Spain). Presentació comunicació,  EGU – 1st General Assembly. Session NH1.02, Lecture Room R5. Geophysical Research Abstracts. EGS. vol. 6. 03565, 2004, Niza, FRANÇA.

Llasat, M.C. (2004).  La vulnerabilitè en Catalogne (y Comité Científico). Conferència invitada,  Colloque de la Societé Hidrotechnique Française. Crues Mediterraneennes. Vulnerabilité, Aléa, Prévisions et Gestion de crise. Publications S.H.F. pp. 29-34, Nimes, FRANÇA.

Testud, J.; Mugnai, A.; Joe, P.; Bauer, P.; Kidd, C.; Roth, G.; Llasat, M.C. (2004).  EGPM - The ESA Contribution to the Global Precipitation Measurement Mission. Presentació comunicació,  ERAD Conference. EGPM, SUÈCIA.

Barrera, A.; Barriendos, M.; Llasat, M.C. (2004).  Extreme flash floods in Barcelona county. Presentació comunicació,  6th EGU Plinius Conference EGU on Mediterranean Storms. Catching storms in the Mediterranean., Mediterranenan Sea (on board), ITÀLIA.

Correig, A.M. (2004).  Towards a strategy for volcanic eruptions forecasting. Presentació comunicació,  MULTIMO Elat Workshop, 2-7 January 2004, Elat, ISRAEL.

Correig, A.M. (2004).  Time series analysis of volcanic tremors at Montserrat: what have we learned?. Presentació comunicació,  MULTIMO Elat Workshop, 2-7 January 2004, Elat, ISRAEL.

Vila, J.; Macia, R.; Kumar, D.; Ortiz, R.; Correig, A.M. (2004).  Multi-disciplinary monitoring of active volcanoes: time sequence data analysis in near-real time. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Vila, J.; Macia, R.; Kumar, D.; Ortiz, R.; Moreno, H.; Correig, A.M. (2004).  On the use of microseism noise to report the unrest of active volcanoes. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Correig, A.M.; Carniel, R.; Vila, J. (2004).  A phenomenological model for volcanic tremors. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Correig, A.M.; Urquizu, M.; Macia, R.; Vila, J. (2004).  New insights on microseism time series. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Urquizu, M.; Correig, A.M. (2004).  On the equivalence between stratified media and oscillators. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Urquizu, M.; Correig, A.M. (2004).  Coda waves as transients generated by a kicked oscillator. Presentació comunicació,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Correig, A.M. (2004).  Non-linear dynamics and earthquake prediction. Presidència de sessió,  European Seismological Commission XXIX General Assembly, Potsdam September 12-17., Potsdam, ALEMANYA.

Correig, A.M.; Urquizu, M. (2004).  On the origin of coda waves. Poster,  International workshop 'Challenges for Geomagnetism, Aeronomy and Seismology in the XXI Century', 29 Sep-1Oct, Ebro Observatory, Tortosa, ESPANYA.

Correig, A.M.; Van Eck, T.; Sleeman, R.; Vila, J.; Macia, R. (2004).  The current educational role of (seismological) observatgoriews in Europe. Poster,  International workshop 'Challenges for Geomagnetism, Aeronomy and Seismology in the XXI Century', 29 Sep-1 Oct, Ebro Observatory, Tortosa, ESPANYA.

Correig, A.M.; Van Eck, T.; Sleeman, R.; Vila, J.; Macia, R. (2004).  High quality seismic data can be used to (i) quantify the seismic hazard and (ii) better understqand earthquakes. Presidència de sessió,  International workshop 'Challenges for Geomagnetism, Aeronomy and Seismology in the XXI Century', 29 Sep-1 Oct, Ebro Observatory, Tortosa, ESPANYA.

Soler, M.R.; Ortega, S.; Soriano, C.; Pino, D.; Alarcón, M.; Aymamí, J. (2004).  Study of pollutant transport in complex terrain using different meteorological and photochemical modelling systems. Presentació comunicació,  Ninth International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes.. Proceedings, volumen 2, pp 310-314., Garmisch-Partenkirchen , REPÚBLICA DEMOCRÀTICA ALEMANYA.

Casas, M.C.; Herrero, M.; Rius, A.; Redaño, A. (2004).  Precipitación extremes diàries a Catalunya. Poster,  IV Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, Tortosa, ESPANYA.

Alados-Arboledas, L.; Alcántara Ruiz, A.; Olmo, F.J.; Lorente, J.; Martinez-Lozano, J.A.; Cachorro, V.; Labajo, A.; De la Morena, B.; Díaz, J.P.; Pujadas, M.; Horvath, H.; Silva, A.M.; Pavesse, G.  (2004).  Elevation effect over the atmospheric aerosol during VELETA 2002. Ponència,  4ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Proceedings, Figueira da Foz , PORTUGAL.

F.J. Olmo, M.P. Utrillas, V. Cachorro, Y. García, J. Cañada, X. De Cabo, L. Alados-Arboledas, J.A. Martinez-Lozano, J. Lorente, A. Labajo, B. De la Morena, J.P. Díaz, M. Pujadas, H. Horvath, y A.M. Silva (2004).  Intercomparison of spectroradiometers Licor-1800 in VELETA-2002 campaign. Ponència,  4ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Proceedings, Figueira da Foz , PORTUGAL.

Lorente, J.; de Cabo, X.; Campmany, E.; Sola, Y.; González, J.A.; Calbó, J.; Badosa, J.; Alados-Arboledas, L.; Martínez-Lozano, A.; Cachorro, V.; Labajo, A.; de la Morena, B.; Díaz, J.P.; Pujadas, M.; Horvath, H.; Silva, A.M.; Pavese, G.  (2004).  Altitude effect on UV index deduced from the veleta-2002 experimental campaing (Spain). Ponència,  International Radiation Symposium IRS 2004 . Proceedings, Busan, REPÚBLICA DE COREA.

Projectes de Recerca

2000 - 2003.   Systematic, palaeoflood and historical data for the improvement of flood risk estimation.  (Energia, Mediambient i Desenvolupament sostenible).  Unió Europea.  Ref.: EVG1-CT-1999-00010.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2000 - 2003.   IMMPACTE: Integració metodològica i de models per a la previsió i anàlisi de la contaminació i el temps.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  IP: José Mª Baldasano (UPC)

1998 - 2000.   Aproximació al coneixement del cicle hidrològic: metodologia i implicacions en la gestió dels recursos hídrics.  (Xarxes temàtiques).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Antoni Freixes

1999 - 2001.   Convenzione tra l'Università degli studi di Genova, centro di recerca in monitoraggio Ambientale e la Fundacio Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (Programa de iniciativa comunitaria Interreg II C: Gestión del territorio y prevención de inundaciones).  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 4260.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

1999 - 2002.   Flujos de gases oxidantes sobre ecosistemas naturales. Evaluación de técnicas micrometeorológicas y modelización..  (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el clima).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: CLI99-0439-CO2-01.  IP: M.R.Soler

2000 - 2003.   Riesgo Sísmico: Análisis de Sismicidad y obtención de la Respuesta local del Medio.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia. .  Ref.: REN2000-1740-C05-02 RIES.  IP: Antoni-Maria Correig Blanchar

2001 - 2003.   Multi-disciplinary monitoring, modelling and forecasting of volcanic hazard.  (Energia, Mediambient i Desenvolupament sostenible).  Unió Europea.  Ref.: EVG1-CT-2000-00021.  IP: Antoni-maria Correig Blanchar

2002 - 2003.   Terremotos y temporales de levante .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia. .  Ref.: REN2001-4602-F.  IP: Antoni-Maria Correig Blanchar

2000 - 2003.   Desarrollo de técnicas hidrometeorológicas operativas para la previsión de inundaciones basadas en el radar meteorológico. Diseño de una herramienta para el soporte de la toma de decisiones y aplicacion a la cuenca del rio Besos.  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: REN2000-1755-C03-02 CLI.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2002 - 2005.   Evolución de los extremos hídricos en la Península Ibérica en los últimos 500 años: recopilación de proxy-data y modelización regional en el litoral mediterráneo. .  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: REN2002-04584-C04-03.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2003 - 2004.   Red temática para la Reconstrucción del Clima a partir de fuentes documentales.  (Sense especificar).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: REN2002-10819-E/CLI.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2002 - 2005.   Red Ibérica para la investigación y desarrollo de aplicaciones en base al modelo atmosférico MM5.  (Sense especificar).  Dirección General de Investigación .   Plan Nacional I+D / Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: REN2002-10018-E.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2002 - 2004.   RINAMED-Elaboration et mise en place d’une stratégie commune entre acteurs locaux des régions de l’Arc Méditerranéen Occidental en matière d’information et de sensibilisation des populations face aux risques naturels.  (Proyectos Cofinanciados con fondos FEDER).  Unió Europea.  Ref.: 2002-01-4.3-E-027.  IP: M. del Carmen Llasat Botija

2003 - 2005.   Xarxa temàtica 'Paleoclimes'.  (Xarxes temàtiques).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) .   Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI / Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: XT2003-0009.  IP: Antoni Rosell

2003 - 2006.   Análisis meteorológico de las situaciones con precipitación de granizo mediante radar y modelización mesoescalar. .  (Programa Nacional de Astronomía y Astrofísica).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: REN2003-09617-C02-02.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2003 - 2004.   Red Temática CLIVAR.  (Sense especificar).  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  Ref.: REN2002-12207-E/CLI.  IP: Felix Fernández Pérez

2002 - 2004.   HYDROPTIMET-Optimisation des outils de prevision hydrometeorologique.  (INTERREG Programme).  Unió Europea .   Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 2002-02-4.3-I-079.  IP: M.C. Llasat

2003 - 2006.   Application des methodologies de previsions Hydrometeorologiques orientees aux risques environmentaux.  (INTERREG Programme).  Unió Europea.  Ref.: 2003-03-4.3-I-079.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2002 - 2005.   Estudio experimental y modelización numérica de los procesos físicos del sistema climático en capa límite estable. .  (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el clima).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: REN 2002-00486-CLI.  IP: Joan Cuxart

2003 - 2006.   Simulación numérica de la dispersión fotoquímica a nivel mesoscalar. Análisis de las diferentes alternativas y evaluación.  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: REN2003-03436 /CLI .  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2003 - 2003.    Estudi de l’efecte de les emissions antropogèniques (trànsit i industria) en els episodis d’ozò troposfèric. .  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 302625 .  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2000 - 2002.   Determinación y Predicción de la Radiación Ultravioleta Solar en España: Influencia de la Columna de Ozono, Partículas Aerosoles y Nubosidad.  (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el clima).  Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia. .  Ref.: REN2000-0903-C08-01/CLI.  IP: Jerónimo Lorente

2001 - 2003.   Normalización de las Observaciones en Redes Meso-Meteorológicas Automáticas (NORMMA).  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Dirección General de Investigación .  Ref.: REN2000-2037-E/CLI.  IP: Andrés Guerra Sierra

2003 - 2005.   Validación Climática de Modelos Conceptuales a Escala Sinóptica, Compatibilidad con Regímenes Cuasiestacionarios de Circulacción y Efectos sobre el Tiempo de la Península ibérica.  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Dirección General de Investigación .  Ref.: REN2002-04558-C04-04/CLI.  IP: Angel Redaño

2000 - 2002.   Determinación y Predicción de la Radiación Ultravioleta Solar en España: Influencia de la Columna de Ozono, Partículas Aerosoles y Nubosidad.  (Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre el clima).  Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia. .  Ref.: REN2000-0903-C08-01/CLI.  IP: Jerónimo Lorente

2003 - 2005.   Validación Climática de Modelos Conceptuales a Escala Sinóptica, Compatibilidad con Regímenes Cuasiestacionarios de Circulacción y Efectos sobre el Tiempo de la Península ibérica.  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Dirección General de Investigación .  Ref.: REN2002-04558-C04-04/CLI.  IP: Angel Redaño

Contractes

1999 - 2001.   Aplicació dels radiosondatges, imatges dels satèl·lits NOAA i de l'espectroradiòmetria a la modelització de la radiació espcectral a Catalunya.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  IP: Jeronimo Lorente Castello

2000 - 2001.   Investigació per la millora de la gestió de les dades de la XAC i les aplicacions climàtiques i a temps real..  (Sense especificar).  Penta M.S.I., S.A..  Ref.: 3783.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

2001 - 2001.   Aplicació d'un model numèric de mesoescala per a la predicció del temps a Catalunya .  (Ajuts a la Recerca).  Servei Meteorològic de Catalunya .   Fundació Catalana per a la Recerca.  IP: Bernat Codina Sanchez

2002 - 2002.   Aplicació d'un model numèric de mesoescala per a la predicció del temps a Catalunya .  (Ajuts a la Recerca).  Servei Meteorològic de Catalunya .   Fundació Catalana per a la Recerca.  IP: Bernat Codina Sanchez

2002 - 2004.   Critical assessment of available Radar Precipitation estimation techniques and development of innovative approaches for environmental management.  (Energia, Mediambient i Desenvolupament sostenible).  Unió Europea.  Ref.: EVG1-CT-2001-00045.  IP: Bernat Codina Sanchez

2002 - 2003.   Desenvolupament d'un sistema d'anàlisi i previsió del temps a molt curt termini.  (Ajuts a la Recerca).  Servei Meteorològic de Catalunya.  IP: B. Codina i J. Lorente

2001 - 2002.   Estudios sobre variables meteorológicas y completado de series mensuales .  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .   Ministerio de Fomento / Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  Ref.: 301392.  IP: M. Del Carmen Llasat Botija

1999 - 2002.   Análisis del ozono troposférico.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 301126.  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2003 - 2003.    Análisis de las medidas de la velocidad del viento utilizando la tecnica del Sodar Doppler. Comparación con medidas convencionales. .  (Contracte de recerca).  Ecotecnia, SL.  Ref.: 302188.  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2003 - 2003.    Estudi de la dispersió atmsofèrica a la vall del Ges amb models Gaussians i de meososcala.  (Contracte de recerca).  Cerr, S.L..  Ref.: 301955.  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2003 - 2003.    Caracterització i modelització de les variables meteorològiques a l'àrea de celebració del FORUM 2004..  (Contracte de recerca).  Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, S.A..  Ref.: 302188.  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2004 - 2004.   Estudi de la dispersió atmosfèrica a l'àrea del Montsià amb models gaussians i de mesoscala pel projecte de gestió sostenible de residuos i subproductes del sector del moble, agrícola i forestal de les comarques del Montsià i Baix Maestrat..  (Contracte de recerca).  Tesmac, S.L..  Ref.: 302994.  IP: Maria Rosa Soler Duffour

2004 - 2004.   Control, vigilància, modelització i pronòstic dels valors d'immissió de l'ozó troposfèric a diferents indrets de Catalunya.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 302625 .  IP: Maria Rosa Soler Duffour

Links a altres webs

Departament d'Astronomia i Meteorologia

Infomet

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 08/05/2023