Inici UB
Transport i vehiculació de fàrmacs

Dades Generals

Adreça Professional: ( - )

Telèfon:     Fax:

Correu-e: africa(a)bq.ub.es

Pàgina Web:

Codis Unesco: Sense especificar

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Juan Carlos Domingo Pedrol jcdomingo(a)ub.edu

Felix Rueda Palacio frueda(a)ub.edu

Begoña Cordobilla Cascales bgcordobilla07(a)ub.edu

Jose Maria Suñe Negre jmsune(a)ub.edu

Jose Ramon Ticó Grau jrtico(a)ub.edu

Montserrat Miñarro Carmona minarromontse(a)ub.edu

Encarnacion Garcia Montoya encarnagarcia(a)ub.edu

Maria Pilar Perez Lozano perezlo(a)ub.edu

Anna Nardi Ricart annanardi(a)ub.edu

Carlos Martin Ramos Bosch cmrb1982(a)yahoo.es

Joan Villarroya Terrade jvillarroya(a)ub.edu

Jose Miguel Gallego Escuredo joxemi81(a)gmail.com

Maria del Mar Gutierrez Macià

Maria Gràcia Mateo Garcia

Pere Domingo Pedrol

Línies de Recerca

PROPIETATS FISÍCO-QUÍMIQUES DELS SISTEMES COL.LOIDALS: LIPOSOMES I MICEL.LES.

PAPEL FUNCIONAL DE LOS FOSFOLÍPIDOS DE N-ACIL-ETANOLAMINA Y N-ACILSERINA EN LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS.

INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS FARMACOLÓGICO EN LIPOSOMAS: VEHICULIZACIÓN, MECANISMOS DE INTERACCIÓN CON LAS CÉLULAS Y TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO ENCAPSULADO.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LOS INMUNOLIPOSOMAS: TRANSFERENCIA GÉNICA, VEHICULIZACIÓN DE CITOSTÁTICOS Y DE ANTÍGENOS Y SELECCIÓN POSITIVA DE CÉLULAS.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL DE ELEVADA ACTIVIDAD: RELEVANCIA DE DIFERENTES FÁRMACOS Y COMBINACIONES.

Resum de l'activitat de Recerca

L’activitat del Grup de Transport i Vehiculació de Fàrmacs està orientada a la investigació de noves formes farmacèutiques per a l’administració de fàrmacs, assolint uns alliberaments controlats i l’acció del fàrmac al lloc específic. Per una banda, s’ha de modular l’alliberació del principi actiu, de manera que es perllongui al llarg del temps, el que permet administrar-lo mès espaiadament facilitant el compliment terapèutic. Per altra banda, s’ha de portar el principi actiu al lloc del organisme on pugui desenvolupar la seva acció per tal d’augmentar la seva eficàcia i, alhora, disminuir els seus efectes secundaris i la seva toxicitat inespecífica. La utilitat del desenvolupament de noves formes farmacèutiques és fonamenta en els següents punts: 1) possibilitar l’administració de fàrmacs per vies no admeses actualment (p.e. passar d’una via parenteral a una via oral); 2) augmentar la biodisponibilitat oral d’alguns fàrmacs, 3) augmentar l’acció del pp.aa. en funció del seu alliberament, de manera que es puguin administrar més espaiadament i 4) dirigir el pp.aa. al teixit, òrgan o cel.lules afectades per la malaltia, augmentant la seva eficàcia i, alhora, disminuint els seus efectes secundaris. Tot això implica uns beneficis clars de la recerca desenvolupada en tots els camps: 1) a nivell tecnològic, amb l’aplicació de noves tecnologies a la fabricació de medicaments i l’estudi de les ja emprades clàssicament, adaptant-les a les noves formes farmacèutiques proposades; 2) a nivell social, possibilitant l’administració més còmode, eficaç i segura de fàrmacs que actualment presenten dificultats per fer-ho i augmentant l’eficàcia i la seguretat de l’acció farmacològica lo que ha de possibilitar l’increment de l’èxit terapèutic; 3) a nivell de creació de coneixements, doncs s’obre la possibilitat de determinar nous mecanismes de transport de fàrmacs fins a llocs concrets, noves maneres d’alliberar els pp.aa. i aprofondir en el coneixement dels mecanismes d’absorció dels fàrmacs administrats per via oral.

Publicacions en Revistes

Lizándara Enrich, A.M.; Manich Bou, A.; Ticó Grau, J.R.; Suñé Negre, J.M. (1999).  Propuesta de una metódica de ensayo y especificaciones para la determinación de la fuerza mínima de rotura de apósitos estériles modernos. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 9(4),  178-189.   ISSN: 1575-3409

Lizándara Enrich, A.M.; Manich Bou, A.; Miñarro Carmona, M.; Suñé Negre, J.M. (2000).  Propuesta de una metódica de ensayo y especificaciones para la determinación de la extensibilidad de apósitos estériles modernos. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 10(1),  20-26.   ISSN: 1575-3409

Suñé Negre, J.M.; Ticó, J.R.; Miñarro, M.; Coderch, M.; Roig, M.; Álvarez, R.; Gual, F.; García, E.; Pérez, P.; Orriols, A. (2000).  Estudio farmacotécnico comparativo de siete especialidades farmacéuticas decalcitonina en aerosol para aplicación intranasal. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 10(3),  100-110.   ISSN: 1575-3409

Lizándara, A.; Manich, A.; Miñarro, M.; Suñe-Negre, JM. (1998).  Propuesta de un nuevo ensayo para el control de calidad de apósitos estériles modernos: determinación del tiempo de semidescarga. Ciencia Pharmaceutica, 8(3),  125-130. 

Aparici, M.V.; Garcia-Montoya, E.; Miñarro, M.; Lopez Paz, S.; Ticó, J.R.; Suñé-Negre, J.M. (1998).  Revisión terapéutica de omeprazol: característica físico-quñimica, actividad farmacologica, farmacocinética, formas farmacéuticas y presentaciones. Ciencia Pharmaceutica, 8(3),  101-116. 

Morillo, M.; Sagristá, M.L.; De Madariaga, M.A. (1998).  N-stearoyl-phosphatidylserine (NSPS): synthesis and its role on divalent-cation-induced aggregation and fusion. Lipids, 33(6),  607-616.   ISSN: 0024-4201

Lizándara Enrich, A.M.; Manich Bou, A.; García Montoya, E.; Miñaro Carmona, M.; Suñé Negre, J.M. (2000).  Propuesta de una metódica de ensayo y especificaciones para la determinación de la elasticidad de apósitos estériles modernos. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 10(4),  153-158.   ISSN: 1575-3409

Planas, M.; Porta, I.; Sagristá, M.L.; Mora, M.; Padró, J.B.; Pico, M. (1999).  Fatty acid composition of platelet membrane lipids after administration of two different fat emulsions in critically ill patients. Intensive Care Medicine, 25,  395-398.   ISSN: 0342-4642

Lerín, I.; Salazar, R.; Suñé Negre, J.M.; Ticó, J.R. (1999).  Validación de sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica. Industria Farmacéutica, XIV(5),  80-84.   ISSN: 0213-5574

Mercadal, M.; Domingo, J.C.; Petriz, J.; Garcia, J.; De Madariaga, M.A. (1999).  A novel strategy affords high-yield coupling of antibody to extremities of liposomal surface grafted PEG chains. Biochimica et Biophysica Acta, 1418,  232-238.   ISSN: 0006-3002

Mercadal, M.; Carrion, C.; Domingo, J.C.; Petriz, J.; Garcia, J.; De Madariaga, M.A. (1998).  Preparation of immunoliposomes directed aginst CD34 antigen as target. Biochimica et Biophysica Acta, 1371,  17-23.   ISSN: 0006-3002

Guerrero, M.; Orriols, A.; Miñarro, M.; Roig, A.; Ticó, J.R.; Suñé Negre, J.M. (1999).  Microencapsulación: Aplicaciones en la industria alimentaria. Ibérica: Actualidad Tecnológica, 79(415),  49-53.   ISSN: 0211-0776

Alavedra, M.; Manich, A.; Miñarro, M.; Ticó, J.R.; Suñe-Negre, J.M.  (1999).  The connection between the opening system of injection ampoules and the production of glass particles. STP Pharma Sciences, 9(6),  428-433.   ISSN: 1157-1489

Lizándara Enrich, A.Mª.; Manich Bou, A.; García Montoya, E.; Suñé Negre, J.Mª. (1999).  Propuesta de una metódica de ensayo y especificaciones para la determinación de la permeabilidad al vapor de agua de apósitos estériles modernos. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 9(2),  74-80.   ISSN: 1575-3409

Benaiges, A.; Armengol, R.; Mateu, B.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (2001).  Effect of germinated seeds extract on the mitochondrial respiratory activity of human skin fibroblasts. Influence on cell viability and proliferation and their usefulness as active cosmetic ingredient. International Journal of Cosmetic Science, 23,  245-255.   ISSN: 0142-5463

Domingo, J.C.; Mercadal, M.; Petriz, J.; De Madariaga, M.A. (2001).  Preparation of PEG-grafted immunomagnetoliposomes entrapping citrate stabilized magnetite particles and their application in CD34+ cell sorting. Journal of Microencapsulation, 18(1),  41-54.   ISSN: 0265-2048

Domingo, J.C.; Mercadal, M.; Petriz, J.; Garcia, J.; De Madariaga, M.A.  (1999).  Preparation of PEG-grafted immunomagnetoliposomes and their application in cell sorting. Cellular & Molecular Biology Letters, 4,  583-597.   ISSN: 1425-8153

Sagristá, M.L.; Mora, M.; De Madariaga, M.A. (2000).  Surface modified liposomes by coating with charged hydrophilic molecules. Cellular & Molecular Biology Letters, 5,  19-33.   ISSN: 1425-8153

Ticó Grau, J.R.; Suñé-Negre, J.M.; Garcia Montoya, E.; Aparici, M.; Casadevall, G.; Coderch, M.; Guerrero, M.; Miñarro, M.; Perez, P.; Reyes, L. (2000).  Implantación de los procedimientos normalizados de trabajo en el laboratorio de la oficina de farmacia. (Ficha 01). El Farmacéutico(237),  69-70.   ISSN: 0213-7283

Mercadal, M.; Domingo, J.C.; Petriz, J.; Garcia, J.; De Madariaga, M.A. (2000).  Preparation of immunoliposomes bearing poly(ethylene glycol)-coupled monoclonal antibody linked via a cleavable disulfide bond for ex vivo applications. Biomembranes, 1509,  299-310.   ISSN: 0005-2736

Lerín Riera, I.; Salazar Macián, R.; Suñé Negre, J.M.; Ticó Grau, J.R. (1999).  Introducción a los sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica (I). Industria Farmacéutica, XIV(4),  97-107.   ISSN: 0213-5574

Lizándara Enrich, A.Mª.; Suñé Negre, J.Mª. (1998).  Propuesta de clasificación de apósitos estériles modernos. Ciencia Pharmaceutica, 8(4),  153-171. 

Lizándara Enrich, A.M.; Manich Bou, A.; Pérez Lozano, P.; Suñé Negre, J.M. (1999).  Propuesta de un nuevo ensayo para el control de calidad de apósitos estériles modernos: determinación del aislamiento térmico. Ciencia y Tecnología Pharmaceutica, 9(3),  117-127.   ISSN: 1575-3409

Miñarro, M.; García-Montoya, E.; Suñé-Negre, J.M.; Ticó, J.R.  (2001).  Study of formulation parameters by factorial design in metoprolol matrix systems. Drug Development and Industrial Pharmacy, 9(27),  965-973.   ISSN: 0363-9045

Suñé Negre, J.Mª.; Ticó, J.R.; Salazar, R. (1998).  El Servicio de Desarrollo de Medicamentos (SDM) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Industria Farmacéutica, XIII(3),  45-49.   ISSN: 0213-5574

Mora, M.; Mir, F.; De Madariaga, M.A.; Sagrista, M.L. (2000).  Aggregation and fusion of vesicles composed by N-palmitoyl derivatives of membrane phospholipids. Lipids, 35(5),  513-524.   ISSN: 0024-4201

Aparici, M.; García, E.; Miñarro, M.; López, S.; Ticó, J.R.; Suñé, J.M. (1999).  Revisión terapéutica de omeprazol (II): indicadores terapéuticas, efectos adversos, toxicidad e interacciones. Ciencia Pharmaceutica, 9(1),  3-15. 

Lerín, I.; Salazar, R.; Suñé Negre, J.M.; Ticó, J.R. (1999).  The Study of the Design of Production Systems of Purified Water for the Pharmaceutical Industry. Journal of Validation Technology, 6(1),  454-473. 

Bermúdez, M.; Martínez, E.; Mora, M.; Sagristá, M.L.; De Madariaga, M.A. (1999).  Molecular and physicochemical aspects of the interactions of the tuberculostatics ofloxacin and rifampicin with liposomal bilayers. A 31P-NMR and DSC study. Colloids and Surfaces, 158,  59-66.   ISSN: 0166-6622

García Montoya, E.; Miñarro Carmona, M.; Gratacós Roig, J.; Suñé Negre, J.M.; Ticó Grau, J.R. (1998).  Nous reptes de formació del personal d'acord amb les necessitats de garantia de qualitat de les empreses: Aplicacions interactives multimèdia. Revista de Qualitat(28),  4-12.   ISSN: 1130-9172

Marquez, M.; Roig, A.; Suñé, J.M.; Ticó, J.R.; Faulí, C. (1998).  Apuntes históricos sobre la formulación. El Farmacéutico,  74-76.   ISSN: 0213-7283

Publicacions en Llibres

Domingo, J.C.; De Madariaga, M.A.; Mora, M. (2000).  Dynamic properties of N-acylaminophospholipid containing lipid bilayers: Influence of the head group structure and the N-acyl chain length. En Recent Research Developments in Lipids Research (S.G., Pandalai, ed) Transworld Research Network (pp. 195 - 211).  Transworld research Network - N. ISBN: 81-86481-35-2.  

Halbaut, L.; Alfaras, J; Aroztegui, M.; Barbé, C.; García, M. J,; Cemeli, J.; Faulí, C.; del Pozo, A.; Roig, A.; Alcalde, M. T.; Miñarro, M.; Aparici, M.; García, E.; Suñé, J. M.; Ticó, J. R.; Salvadó, M. A.; Prats, S.; Herrera, J.; Oliva, I.; Salazar, R. (1999).  Tecnologia Farmacèutica: Resolució numèrica de casos pràctics. En TextDocent149 (pp. 1 - 199).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2957-6.  

Ticó, J. R.; Suñé, J. M.; Alcalde, T.; Alfaras, J.; Aparici, M.; Aparicio, R.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Cemeli, J.; Coderch, M.; Faulí, C.; García, M. J.; García, E.; Halbaut, L.; Herrera, J.; Miñarro, M.; Oliva, I.; Pérez, P.; del Pozo, A.; Prats, S.; Salazar, R.; et al. (1999).  Pràctiques de Farmàcia Galènica III. En Guia 163 .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-136-2.  

Suñé, J. M; Ticó, J. R.; Alcalde, T.; Alfaras, J.; Aparici, M.; Aparicio, R.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Cemeli, J.; Coderch, M.; Faulí, C.; García, M. J.; García, E.; Halbaut, L.; Herrera, J.;Márquez, M.; Miñarro, M.; Oliva, I.; Pérez, P.; del Pozo, A; Prats, S.; Roig, A ; Salazar, R.; Salvadó, A. (1999).  Pràctiques de Farmàcia Galènica II. En Guia 162. Textos docents. UB (pp. 1 - 100).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-137-0.  

Suñé, J. M.; Ticó, J. R.; Alcalde, T.; Alfaras, J.; Aparici, M.; Aparicio, R.; Aróztegui, M.; Barbé, C.; Cemeli, J.; Coderch, M.; Faulí, C.; Garcí, M. J.; García, E.; Halbaut, L.; Herrera, J.; Márquez, M.; Miñarro, M.; Oliva, I.; Pérez, P.; del Pozo, A; Salazar, R.; et al. (1999).  Pràctiques de Farmàcia Galènica I. En Guia 151 (pp. 1 - 149).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-071-4.  

Miñarro, M.; Suñé-Negre, J. Mª.; Ticó, J.R.; Alavedra, M. (1999).  Validación de la fabricación de formas de dosificación líquidas orales. En Validación Industrial: Su aplicación a la Industria Farmacéutica (pp. 279 - 291). ISBN: 84-605-9002-X.  

Salazar Macián, R.; Suñé Negre, J.M. (1998).  Exigencias de las autoridades sanitarias en el control de la estabilidad de medicamentos: Normas internacionales (ICH: International Conference Harmonisation). Bibliografía. En Estabilidad de medicamentos (pp. 211 - 229).

Salazar Macián, R.; Suñé Negre, J.M. (1998).  Inestabilidad física de medicamentos. Vias de degradación física. Crecimiento cristalino. Polimorfismo. Sedimentación. Floculación. Coalescencia. Higroscopicidad. Bibliografía. En Estabilidad de medicamentos (pp. 67 - 82).

Sagristá, M.L.; Bermúdez, M.; De Madariaga, M.A.; Mora, M. (1999).  N-acylaminophospholipids give negative charge and fusogenic properties to lipid bilayers. Use sulate N-palmitoylphosphatidylethanolamine to obtain long-circulating, fusogenic liposomes to encap-tuberculostatic drug. En Recent Research Developments in Lipids Research Pandalai, S.G. (ed.) (pp. 127 - 158).  Transworld research Network - N. ISBN: 81-86481-35-2.  

Armengol, R.; Benaiges, A.; Mateu, B.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1998).  Germinated seeds extracts active cosmetic ingredient: Influence on the mitochondrial respiratory activity and on the viability and proliferation of human skin fibroblasts. En 'Science and beauty at the dawun of the third millennium' (pp. 1 - 11).  IFSCC - N.

Benaiges, A.; Armengol, R.; Gómez, A.M.; Sagrista, M.L.; Mora, M. (1998).  Effect of the main air pollutants on skin: evaluation of their cytotoxicity and their possible contribution to membrane lipid oxidative processes. En 'Science and beauty at the dawn of the third millennium'. (pp. 1 - 12).  IFSCC - N.

Berezin, D.B.; Bonnett, R.; De Madariaga, M.A.; Molina, S.; Mora, M.; Sagristá, M.L.; Vallés, M.A. (1997).  Gd-meso-tetraphenylporphyrins: synthesis, encapsulation into liposomes and characterization of the resulting prepartions. En Photochemoterapy: PDT and other modalities III (Ehrenberg, B.; Berg, K.; Mailk, Z.; Moan, J.; eds.). Proc. SPIE. (pp. 359 - 367). ISBN: 0-8194-2623-7.  

Ziolkowski, P.; Piasecki, E.; Jelen, M.; Marszalik, P.; Berezin, D.B.; Bonnett, R.; Bosch, A.; De Madariaga, M.A.; Gomez, A.M.; Koifman, O.I.; Mora, M.; Pintó, R.; Postigo, F.; Sagristá, M.L.; Vallés, M.A. (2001).  PDT photosensitizers for blood sterilization: viruses photoinactivation and red blood cells toxicity assays. En Advances in Porphyrin Chemistry. Golubchikov, O.A. Ed. The Scientific Research Institut of Chemistry, San Petersburg Univ. (pp. 179 - 190).  S. Petersburg University - N.

Mayordomo, L.; Benaiges, A.; Armengol, R.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1999).  Study of the efficacy of a plant glycoprotein. Its moisturizing effect and its influence on mitochondrial activity. En Preprints of the IFSCC Conference. Scientific papers. Gauteng, South Africa (pp. 1 - 10).

Benaiges, A.; Armengol, R.; Mateu, B.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1999).  Desarrollo de un método in-vitro para el estudio del metabolismo cutáneo. En Trabajos científicos del XIV Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos & IFSSC International Conference. (pp. 191 - 198).  IFSCC - N.

Ziolkowski, P.; Piasecki, E.; Jelen, M.; Marszalik, P.; Berezin, D.B.; Bonnett, R.; Bosch, A.; De Madariaga, M.A.; Gomez, A.M.; Koifman, O.I.; Mora, M.; Pintó, R.; Postigo, F.; Sagristá, M.L.; Vallés, M.A. (2001).  PDT photosensitizers for blood sterilization: viruses photoinactivation and red blood cells toxicity assays. En Advances in Porphyrin Chemistry. Golubchikov, O.A. Ed. The Scientific Research Institut of Chemistry, San Petersburg Univ. (pp. 179 - 190).  S. Petersburg University - N.

Serveis, Tècniques o Instrumental

Espectroscopías y espectrofotometrías

Técnicas de separación y fraccionamiento de materiales biológicos

Microscopía electrónica y de fluorescencia. Citometria de flujo.

Calorimetría diferencial de barrido.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Margarita Mercadal Pujiula (becaria FPI) (1998).  Preparació d'immunoliposomes anti-CD34. Aplicació a la selección cel·lular. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ignacio Lerín Riera (1998).  Estudio de sistemas de tratamiento de agua para la industria farmacéutica. Validación del sistema de tratamiento de agua purificada de la planta piloto del SDM de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Clara Mira Almendros (1999).  Estudi galènic de nous diluents per a formulacions per compressió directa. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

José Cemeli Aguilar (1999).  Aportación al tratamiento del aire en la industria farmacéutica. Validacióndel sistema de aire de la planta piloto del SDM de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rosa Gómez Domingo (2000).  Introducción a la caracterización de catéteres venosos centrales para la administración de medicamentos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Àmbits Empresarials

Indústries Farmacèutica, Veterinària, Cosmètica i afins.

Presentació de Comunicacions

Domingo, J.C.; Mercadal, M.; Petriz, J.; Garcia, J.; De Madariaga, M.A. (1998).  High yield coupling of antibody to sterically stabilized liposomes containing PEG-PE derivates with both short and long PEG chains. Presentació comunicació,  2nd Portuguese-Spanish Biophysics Congress, Madrid, ESPANYA.

Domingo, J.C.; Mercadal, M.; De Madariaga, M.A. (1999).  Preparation of PEG-grafted immunomagnetoliposomes and their application in cell sorting. Ponència,  Molecular Biology Seminars. 6. Liposomes and Related Structures, Wroclaw/Szklarska Poreba, POLÒNIA.

Carrion, C.; Luz, M.; Petriz, J.; Rueda, F.; De Madariaga, M.A.; Domingo, J.C. (1999).  Cellular uptake of anti-CD34 immunoliposomes on leukaemic KG-1a cells. Presentació comunicació,  4th International Conference on Liposome Advances: Progress in Drug and Vaccine Delivery., London, ANGLATERRA.

Berezin, D.B.; Bonnett, R.; Bosch, A.; De Madariaga, M.A.; El Merouani, A.; Gómez, A.M.; Jelen, M.; Koifman, O.I.; Mora, M.; Piasecki, E.; Pintó, R.M.; Postigo, F.; Sagristá, M.L.; Vallès, M.A.; Ziolkowski, P. (2000).  Blood sterilization by PDT: Toxicity on red blood cells and viruses photoinactivation. Poster,  1st International Conference on Porphyrins and Phtalocyanines. Abstracts Book, Dijon, FRANÇA.

Sagristá, M.L.; García, A.F.; De Madariaga, M.A.; Mora, M. (2000).  Antioxidant and prooxidant effect of the thiolic compounds N-acetyl-cysteine and glutathione against free radical-induced lipid peroxidation. Poster,  IInd International Meeting on Oxidative Stress: Biochemistry and Pathophysiology. Abstracts Book: 'Program, Oral Presentations and Poster Presentations', Valencia, ESPANYA.

Mayordormo, L.; Benaiges, A.; Armengol, R.; Gómez, A.M.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1999).  Study of the efficacy of a plant glycoprotein: its moisturizing effect and its influence on mitochondrial activity. Poster,  International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) Conference. Abstracts Book:'The Changing Face of Cosmetics', Galleger Estates, SUD-ÀFRICA.

Berezin, D.B.; Bonnett, R.; Bosch, A.; De Madariaga, M.A.; El Merouani, A.; Jelen, M.; Koifman, O.I.; Mora, M.; Piasecki, E.; Pintó, R.M.; Sagristá, M.L.; Vallès, M.A.; Ziolkowski, P. (1999).  Blood sterilization by PDT: Toxicity effect of some porphyrin preparations on red blood cells. Poster,  8th Congress of the European Society for Photobiology. Abstacts Book , Granada, ESPANYA.

De Madariaga, M.A.; Mora, M.; Neumann, M.; Postigo, F.; Sagristá, M.L.; Vallés, M.A. (1999).  Liposome-porphyrin preparations for the sterilization of blood by the photodynamic effect. Poster,  8th Congress of the European Society for Photobiology. Programme and Book of Abstracts , Granada, ESPANYA.

Mora, M.; Sagristá, M.L.; Trombetta, D.; Tomaino, A.; Morabito, A.; De Pasquale, A.; Saija, A. (1999).  Penetration of long-circulating liposomes incorporating GM1 into the rat brain: a preliminary study. Ponència,  XXIX National Congress of the Italian Pharmacological Society. Pharmacological Research: The oficial journal of the Italian Pharmacological Society, Florence, ITÀLIA.

Sagristá, M.L.; Mora, M.; De Madariaga, M.A. (1999).  Surface modified liposomes by coating with charged hydrophilic molecules. Poster,  Molecular Biology Seminars. Liposomes and Related Structures. Abstracts Book: 'Liposomes and Related Structures', Wroclaw/Szklarska Poreba, POLÒNIA.

Armengol, R.; Benaiges, A.; Gómez, A.M.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1999).  Efectos tóxicos de los contaminantes ambientales sobre la piel. Presentació comunicació,  XIV Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos & I.F.S.C.C. International Conference. Libro del Congreso: 'Trabajos, Científicos y Pósters', Santiago de Chile, XILE.

Benaiges, A.; Armengol, R. Gómez, A M.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1998).  Effect of the main air pollutants on skin: Evaluation of their cytotoxicity and their possible contribution to membrane lipid oxidative processes. Ponència,  XXth Congress of the International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists. Plataform Presentation Preprints, Cannes, FRANÇA.

Armengol, R.; Benaiges, A.; Mateu, M.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1998).  Germinated seeds extract as active cosmetic ingredient: Influence on the mitochondrial respiratory activity and on the viability and proliferation of human skin fibroblasts. Poster,  XXth Congress of the International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists. Plataform Presentation Preprints, Cannes, FRANÇA.

Sagristá, M.L.; Bermúdez, M.; De Madariaga, M.A.; Mora, M. (1998).  Fusogenic and sterically stabilized liposomes containing N-acyl-aminophospholipids to encapsulate tuberculostatic drugs. Poster,  2nd Portuguese-Spanish Biophysics Congress. Lecture and Poster Abstracts, Madrid, ESPANYA.

Bermúdez, M.; Martínez, E.; Mora, M.; Sagristá, M.L.; De Madariaga, M.A. (1998).  Molecular and physicochemical aspects of the interactions of the tuberculostatics ofloxacin and rifampicin with liposomal bilayers. A31 P-NMR and DSC study. Poster,  VIII International Symposium on Magnetic Resonance in Colloid and Surface Sciences. Congress Book: 'Programme, Plenary Lectures and Posters', Namur, BÈLGICA.

Guerrero, M.; Miñarro, M.; Suñé Negre, J.M.; Ticó, J.R. (1998).  Influencia de los parámetros de proceso en la fabricación de micropartículas de PLGA. Presentació comunicació,  III Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug Delivery, Lisboa, PORTUGAL.

Aparici, M.; Miñarro, M.; Perez, P.; Ticó, J. R.; Suñé Negre, J. M.; Suñé Arbussà, J. M. (1998).  Estabilidad de cápsulas de omeprazol reenvasadas para uso hospitalario. Poster,  XLIII Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria, Granada, ESPANYA.

Roig, A.; Márquez, M.; Miñarro, M.; Bel, E.; Ticó, J.R. (1998).  Estudio comparativo de las transposiciones de la Directiva de la UE 93/35/CEE a las distintas legislaciones de los países miembros de la Unión Europea. Presentació comunicació,  IX Congreso Nacional de Dermofarmacia, Granada, ESPANYA.

Roig, A.; Miñarro, M.; Márquez, M.; Bel, E.; Ticó, J.R. (1998).  Estudio de la repercusión e indicencias del Real Decreto 1599/97 en la legislación de cosméticos. Presentació comunicació,  IX Congreso Nacional de Dermofarmacia, Granada, ESPANYA.

Garcia, E.; Oms, J.; Aparici, M.; Miñarro, M.; Ticó, J.R. (1998).  Evaluación de conocimientos adquiridos a partir de una acción formativa práctica en NCF (Normas de Correcta Fabricación). Presentació comunicació,  1era Jornada de la Reflexió a la Innovació Pedagògica en l'Ensenyament de Ciències Aplicades a la Farmàcia. Facultad de Farmacia, Univ.Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Benaiges, A.; Armengol, R.; Mateu, B.; Sagristá, M.L.; Mora, M. (1999).  Desarrollo de un método in-vitro para el estudio del metabolismo cutáneo. Conferència invitada,  XIV Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos & I.F.S.C.C. International Conference. Libro del Congreso: 'trabajos Científicos y Pósters', Santiago de Chile, XILE.

Carrion, C.; Luz, M.; Petriz, J.; Rueda, F.; De Madariaga, M.A.; Domingo, J.C. (1999).  Cellular uptake of anti-CD34 immunoliposomes on leukaemic KG-1a cells. Presentació comunicació,  4th International Conference on Liposome Advances: Progress in Drug and Vaccine Delivery., London, ANGLATERRA.

Projectes de Recerca

2000 - 2003.   Alteraciones de la expresión génica, papel de la apoptosis y toxicidad mitocondrial a nivel adipocitario en la etiopatogénesis de la lipodistrofia asociada al tratamiento antiretroviral de elevada actividad: relevancia de diferentes fármacos y combinaciones. .  (Ayudas a la Investigación).  Fundación para la investigación y la prevención del Sida en España (FIPSE)..  Ref.: 3161/00.  IP: Joan Carles Domingo Pedrol

1999 - 2004.   Desarrollo de una pasta dentífrica conteniendo el principio activo NMTD - Etapa II.  (Sense especificar).  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Ref.: 3513.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Optimización del material NMTD para su aplicación clínica.  (Sense especificar).  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  Ref.: 3514.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1995 - 1998.   Incorporación de productos de interés farmacológico en liposomas: Vehiculización, mecanismos de interacción con las células y transferencia del producto encapsulado.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB94-0911.  IP: M. de Africa de Madariaga de las Heras
célula

1995 - 1998.   Utilización de inmunoliposomas para la selección positiva de células hemopoyéticas CD34+ para transplante autólogo de médula ósea.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 95/1271.  IP: M. de Africa de Madariaga de las Heras

1995 - 1998.   Síntesi de fotosensibilitzadors porfirínics per a la teràpia fotodinàmica del càncer i la detecció de tumors. Obtenció de preparacions liposomades i estudi de la seva eficàcia.  (Programa de Química Fina de la Comunidad Autónoma de Cataluña).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: QFN95-4714.  IP: M. Asuncion Valles De Cabanyes
derivados

1995 - 1998.   Materiales obtenidos con fibras poliméricas: Caracterización estructural, propiedades y aplicaciones.  (Programa Nacional de Materiales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: MAT95-0193.  IP: A. Manich

1998 - 2001.   Aplicaciones terapéuticas de inmunoliposomas anticd34: transferencia génicay vehiculización de citostáticos.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 98/1324.  IP: M. de Africa de Madariaga de las Heras

1998 - 2001.   Blood sterilization using the photodynamic effect with immobilized photosensitiers.  (COPERNICUS).  Unió Europea.  Ref.: IC15-CT98-0326.  IP: M. Asuncion Valles De Cabanyes

Contractes

1997 - 2000.   Desarrollo galénico de comprimidos con 15, 50 y 150 mg de enrofloxacino.  (Ayudas a la Investigación).  Laboratorios Hipra, S.A..  Ref.: 2703.  IP: J.M. Suñé Negre y J.R. Ticó Grau
coating.

1999 - 2000.   Investigació i desenvolupament d'un nou medicament genèric d'un hipolipopreteinemiant en forma de comprimit (98.147.0 i 98.147.1).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3357.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2000.   Investigació tecnològica per a la millora d'un adsorbat.  (Sense especificar).  LUCTA, S.A..  Ref.: 3484.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2000.   Recerca i desenvolupament d'un nou medicament genèric d'un hipocolesterolemiant en forma de comprimit recobert.  (Ayudas a la Investigación).  Devinphar, S.L.  Ref.: 3650.  IP: J.M. Suñé Negre y J.R. Ticó

1999 - 2000.   Investigació i desenvolupament d'un nou comprimit recobert d'extret sec de valeriana.  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 3651.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2000.   Recerca, disseny i assessorament pel desenvolupament de maquinària per a l'obtenció de minigrànuls.  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 3671.  IP: Jose Maria Suñe Negre

2000 - 2000.   Realització de treballs de recerca i desenvolupament en Tecnologia Farmacèutica..  (Sense especificar).  Inkeysa, S.A..  Ref.: 3778.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1996 - 1999.   Efecto de distintos extractos vegetales en la actividad de la elastasa pancreática bovina y de leucocitos y en la respiración celular.  (Ayudas a la Investigación).  Provital, S.A.  Ref.: 2649.  IP: Margarita Mora Gimenez

1997 - 1999.   Investigación y desarrollo galénico de seis productos medicamentosos.  (Ayudas a la Investigación).  Laboratorios Rubio, S.A..  Ref.: 2850.  IP: J.M. Suñé Negre y J.R. Ticó Grau

1996 - 1999.   Estabilitat injectables de cefotaxima sòdica estèril 1 g i 500 mg .  (Sense especificar).  Laboratorios Torlan, S.A..  Ref.: 2515.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1997 - 1999.   Estudios cinéticos y de inhibición de la 5&a-reductasa.  (Ajuts a la Recerca).  Revlon S.A..  Ref.: 3627.  IP: Margarita Mora Gimenez
alfa

1997 - 1998.   Investigació i desenvolupament galènic d'uns comprimits genèrics (97.166.0).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 2937.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Desenvolupament d'un medicament genèric recobert (98.017)..  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3047.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Desenvolupament d'un nou medicament genèric en forma de comprimits (98.030).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3119.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Formació i assessorament galènic..  (Sense especificar).  Euromed.  Ref.: 3129.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Desenvolupament d'un medicament genèric en forma de comprimits (98.070.0)..  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3156.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1998.   Estudios de disolución 'in vitro' a distintos pHs de cápsulas duras con microgránulos de omeprazol en condiciones marcadas por farmacopea.  (Sense especificar).  Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A..  Ref.: 3176.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Investigació i desenvolupament d'un comprimit recobert com EFG irlandès (98.060).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3246.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Investigació i desenvolupament d'un comprimit recobert d'extret sec de planta (98.101).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3247.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 1999.   Investigació i desenvolupament d'un comprimit desleïble antitussigen (98.077).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3248.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Investigació i desenvolupament de tres noves cefalosporines per administració parenteral (98.158, 98.159, 98.160).  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3358.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Investigación y validación de una metódica analítica para la cuantificaciónde metamizol magnésico y sus sustancias relacionadas (materia prima y pro- ducto acabado)..  (Sense especificar).  Boehringer Ingelheim España, S.A..  Ref.: 3393.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2004.   Estudio galénico (analítica, estabilidad) para la formulación de comprimidos de clorazepato dipotásico (5mg, 10mg. y 25 mg.).  (Sense especificar).  Pharma.  Ref.: 3415.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Formulació d'una solució oral de cloxicilina.  (Sense especificar).  Farmavic, S.A..  Ref.: 3517.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2004.   Investigació de l'estabilitat de comprimits amb AINE microencapsulat.  (Sense especificar).  Diafarm, S.A..  Ref.: 3602.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Formación y asesoramiento galénico.  (Sense especificar).  Euromed.  Ref.: 3606.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 1999.   Recerca de processos d'estabilització d'un p.a. antisèptic.  (Sense especificar).  Laboratorios Kin, S.A.  Ref.: 3657.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1999 - 2001.   Realización de trabajo de Investigación y Desarrollo en Tecnologia Farmacéutica.  (Sense especificar).  Laboratorios Rubio, S.A..  Ref.: 3673.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1994 - 1995.   Desenvolupament galènic d'un antivíric.  (Sense especificar).  Medichem, S.A..  Ref.: 2048.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1995 - 1999.   Estudio galénico completo (formulación, técnica de elaboración, analítica, estabilidad) de Hemorrante pomada.  (Sense especificar).  Elmuquímica Farmacéutica, S.L..  Ref.: 2207.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1997 - 1998.   Desenvolupament galènic de dos medicaments genèrics.  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 2818.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1997 - 1999.   Desenvolupament galènic de dos medicaments (solucions injectables) genèrics.  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 2767.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1997 - 1998.   Investigació i desenvolupament de comprimits d'Amoxicilina.  (Sense especificar).  Laboratorios Hipra, S.A..  Ref.: 2938.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 2001.   Recerca i desenvolupament d'un nou comprimit d'acció prolongada.  (Ayudas a la Investigación).  Unión, S.A..  Ref.: 2974.  IP: J.M. Suñé Negre y J.R. Ticó Grau

1998 - 1999.   Disseny i formulació de medicaments.  (Sense especificar).  Laboratoris Farmaprojects, S.A.  Ref.: 3001.  IP: Jose Maria Suñe Negre

1998 - 2003.   Recerca i desenvolupament d'un medicament veterinari microencapsulat.  (Ayudas a la Investigación).  Laboratorios Hipra, S.A..  Ref.: 3030.  IP: J.M. Suñé Negre y J.R. Ticó

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 17/06/2020