Inici UB
CLiC- Centre de LLenguatge i computació

Dades Generals

Codi Oficial: 2017SGR341

Adreça Professional: Gran Via 585 (Barcelona - 08007)

Telèfon: 934035671     Fax: 933189822

Correu-e: mtaule(a)ub.edu

Pàgina Web: http://clic.ub.edu

Codis Unesco: Lingüística informatitzada (vegeu 1203.23)

Paraules Clau: Semántica / Sintaxis / Lingüística computacional / Morfología computacional / Léxico-computacional

Àmbit temàtic: Humanitats

Equip Investigador

Maria Taule Delor mtaule(a)ub.edu

Maria Antonia Marti Antonin amarti(a)ub.edu

Cedric Boeckx cedric.boeckx(a)ub.edu

Juan Castellvi Vives joan.castellvi(a)ub.edu

Maite Lopez Sanchez maite_lopez(a)ub.edu

Inmaculada Cristina Rodriguez Santiago inmarodriguez(a)ub.edu

Ana Puig Puig annapuig(a)ub.edu

Maria Salamo Llorente maria.salamo(a)ub.edu

Lourdes Diaz Rodriguez

Venelin Ornilov Kovatchev vkovatchev(a)ub.edu

Thomas O'Rourke tomo.orourke(a)gmail.com

Konstantina Theofanopoulou constantinaki(a)hotmail.com

Alejandro Gregorio Muñoz Andirkó munoz.andirko(a)ub.edu

Pedro Tiago Martins

Stefanie Elisabeth Sturm stefaniesturm(a)ub.edu

Paolo Roseano paolo.roseano(a)ub.edu

Wendy Elvira García wendyelvira(a)ub.edu

Montserrat Nofre Maiz montsenofre(a)ub.edu

Juan Andrés Moriano Palacios jmoriano(a)ub.edu

Línies de Recerca

gestió de la informació

processament morfosintàctic i semàntic de corpus

desenvolupament de recursos d'enginyeria lingüística

lexicografia computacional

Resum de l'activitat de Recerca

Durant els darrers tres anys l'activitat del grup de recerca s'ha centrat en la creació d'una sèrie de recursos, tècniques i aplicacions a l'entorn del processament del llenguatge natural, tant del català com del castellà, i en el desenvolupament d'un model d'entrada lèxica teòricament fonamentat. Així, l'objectiu últim és l'establiment d'un marc teòric dins el qual es defineixen criteris i mètodes per a la implementació de recursos d'enginyeria lingüística. Els recursos bàsics inclouen analitzadors morfològics, gramàtiques computacionals de caràcter general orientades a l'anàlisi de corpus, una xarxa lèxicosemàntica multilingüe català-castellà-anglès, un lexicó computacional de verbs, corpus representatius de la llengua, així com lexicons monolingües i bilingües. En la línia de tècniques de processament del llenguatge, l'activitat del grup se centra en l'extracció i recuperació d'informació. L'objectiu principal d'aquestes tècniques és millorar els resultats de les aplicacions ja existents incorporant-hi coneixement lingüístic. Entre les aplicacions que admeten la incorporació d'aquest tipus de tècniques tenim els cercadors d'Internet, la gestió documental en el marc de grans empreses o institucions, etc. Els objectius com a grup de R+D són principalment la transferència de tecnologia entre la universitat i el món empresarial. Des de l'any 1999 el grup pertany a la Xarxa d'Innovació Tecnològica (X-IT) del CIDEM (Conselleria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya).

Publicacions en Revistes

Martí, M.A. (1999).  Panorama de la Lingüística Computacional en Europa. Revista Española de Lingüística Aplicada(1),  11-24.   ISSN: 0213-2028

Castellón, I.; Martí, M. A.; Taulé, M. (1990).  Algunes puntualitzacions sobre lingüística computacional. Límits. Rev. Assaig i Informació sobre Ciències del Llenguatge. Empúries(9),  77-86. 

Morante, R.; Martí, M.A.; Díaz, L. (1999).  Tratamiento de los sentidos verbales para recursos computacionales de enseñanza de lenguas. Procesamiento del lenguaje natural (25),  135-142.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3480 ISSN: 1135-5948

Morante, R.; Martí, M.A.; Díaz, L. (1999).  Criteris per a la modelització del coneixement verbal. Butlletí de l'ACIA(18-19),  269-273. 

Ageno, A; Castellón, I.; Martí, M.A.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Ribas, F.; Taulé, M. ; Verdejo, F. (1992).  Adquisición de conocimiento léxico: Aquilex. Procesamiento del lenguaje natural (12),  43-50.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/4046 ISSN: 1135-5948

Martí, M.A.; Morante, R.; Tió, J.; Vázquez, G. (1997).  Anàlisi del comportament verbal en el marc de la teoria dels esquemes semàntics. Butlletí de l'ACIA, 12,  7-14. 

Taulé, M.; Martí, M.A. (2003).  SENSEVAL, una aproximació computacional al significat. DIGITHUM(5).  http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/taule0303/taule0303.html ISSN: 1575-2275

Martí, M.A.; I. Castellón; A. Fernández (1997).  A classificación of Spanish pyschological verbs. Procesamiento del lenguaje natural , 20(20),  45-61.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3718 ISSN: 1135-5948

Fernández, A; Vázquez, G.; Martí, M.A. (2001).  Las alternancias de cambio de foco. Lynx, documentos de trabajo(32),  1-46. 

Fernández, A.; Vázquez, G.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1999).  Establishing semantic oppositions for the typification of predicates. Language Design, 2(2),  71-89.   ISSN: 1139-4218

Alonge, A.; Calzolari, N.; Vossen, P.; Bloksma, L.; Castellón, I.; Martí, M.A.; Peters, W. (1998).  The Linguistic Design of the EurowordNet Database. Computers and the Humanities, 32(2-3),  95-115.   ISSN: 0010-4817

Castellón, I.; Martí, M.A.; Morante, R.; Vázquez, G. (1997).  Propuesta de alternancias de diátesis verbales para el español y catalán. Procesamiento del lenguaje natural , 2(21),  31-48.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3681 ISSN: 1135-5948

Fernández, A.; Vázquez, G.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1999).  Los predicados de cambio y su representación en una BCL. Procesamiento del lenguaje natural (24),  50-57.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3499 ISSN: 1135-5948

Civit, M.; Castellón, I.; Martí, M.A.; Taulé, M. (2000).  LEXPIR: a verb lexicon for Spanish. Cuadernos de Filología Inglesa, 9,  147-166.   ISSN: 0213-5485

Martí, M.A.; Llisterri, J. (2001).  L'Enginyeria Lingüística a la Societat de la Informació. DIGITHUM(3).  http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/llisterri-marti/llisterri-marti.html ISSN: 1575-2275

Vossen, P.; Bloksma, L.; Alonge, A.; Marinai, E.; Peters, C.; Castellón, I.; Martí, M.A.; Rigau, G. (1998).  Compatibility in the interpretation of relations in EuroWordNet. Computers and the Humanities, 32(2-3),  153-184.   ISSN: 0010-4817

Arévalo, M.; Carreras, X.; Martí, M.A.; Márquez, Ll.; Padró, Ll.; Simón, M.J. (2002).  A proposal for Wide-Coverage Spanish Named Entity Recognition. Procesamiento del lenguaje natural (28),  63-80.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3305 ISSN: 1135-5948

Civit, M.; Castellón, I.; Martí, M.A. (2001).  Creación, etiquetación y desambiguación de un corpus de referencia del español. Procesamiento del lenguaje natural (27),  21-28.  http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3339 ISSN: 1135-5948

Castellón, I.; Martí, M.A.; Taulé, M. (1994).  La Lexicografia Computacional. L'adquisició i Representació del Coneixement Lèxic. Anuari de Filologia, XVII(G-5),  59-69.   ISSN: 0210-1343

Publicacions en Llibres

Tuson Valls, J.(dir); Bastardas Boada, A.; Junyent Figueres, C.; Laborda Gil, X.; Martí Antronín, Mª.A.; Martínez Celdrán, E.; Romera, L.; Roselló, J.; Salcioli, V.; Serrano, S.  (2000).  Diccionari de Lingüística. En Diccionari de Lingüística (pp. 1 - 396).  biblograf - N. ISBN: 84-8332-1040.  

Fernández, A.; Martí, M.A.; Vázquez, G.; Castellón, I.; Morante, R. (2000).  Criterios de clasificación de las estructuras eventivas: el cambio y la transferencia. En Panorama actual de la lingüística aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje (pp. 787 - 799).  Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) - N.

Sanfilippo, A.; Briscoe, E.; Copestake, A.; Martí, M.A.; Taulé, M.; Alonge, A. (1992).  Translation equivalence and lexicalization in the Acquilex LKB. En Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation (TMI92) (pp. 130 - 141).

Martí, M.A. (1993).  Lexicografía Computacional. En Aplicaciones lingüísticas a la Informática, J.Gómez Guinovart (ed) (pp. 35 - 50).  Tórculo - N. ISBN: 84-86728-84-3.  

Taulé, M.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1994).  Towards a VRQS representation. En Euralex (pp. 196 - 203). ISBN: 90-900-7537-2.  

Soler, C.; Martí, M.A. (1994).  Dealing with Lexical Mismatches. En Euralex (pp. 360 - 367). ISBN: 90-900-7537-2.  

Rodríguez, H.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1995).  Formalismes Lògics Per al Tractament Del Llenguatge Natural. En Temes d'Inteligència Artificial (pp. 1 - 107).  Universitat Politècnica de Catalunya - S. ISBN: 84-7653-490-6.  

Martí, M.A. (1996).  Diccionario General de la Lengua Española. En Diccionario General de la Lengua Española (pp. 1 - 1850). ISBN: 84-8016-265-1.  

Fernández, A.; Martí, M.A. (1998).  Diátesis y clasificación de los verbos sicológicos. En Perspectivas pragmáticas en lingüística aplicada. .  Anubar Ediciones - N. ISBN: 84-7013.265-2.  

Martí, M. A.; Castellón, I.; Fernández, A. (1998).  Extracción de información de corpus diccionariales. En Novática (pp. 4 - 10). ISBN: 0211-2124.  

Alonge, A.; Calzolari, N.; Vossen, P.; Bloksma, L.; Martí, M.A.; Castellón, I.; Peters, W. (1998).  The linguistic Design of the EuroWordNet Database. En EuroWordNet: a multilingual database (pp. 19 - 43).  Kluwer Academic Publishers - S. ISBN: 0-7923-5295-5.  

Vossen, P.; Bloksma, L.; Alonge, A.; Marinai, E.; Peters, C.; Castellón, I.; Martí, M.A.; Rigau, G. (1998).  Compatibility in interpretation of relations in EuroWordNet. En EuroWordNet: a multilingual database (pp. 81 - 112).  Kluwer Academic Publishers - S. ISBN: 0-7923-5295-5.  

Fernández, A.; Vázquez, G.; Martí, M.A.; Morante, R.; Castellón, I. (1999).  A hierarchically Structured LKB for Verbs. En Computational Semantics (pp. 281 - 297).  Tilburg University Press - N. ISBN: 90-72297-06-7.  

Martí, M.A.; Castellón, I. (1999).  Llengua i Internet: text i pretext. En Homenatge a Jesús Tusón (pp. 210 - 214).  Editorial Empúries - S. ISBN: 84-7596-700-0.  

Tió, J.; Vázquez, G.; Martí, M.A.; Castellón, I.; Fernández, A. (1999).  Procesamiento del Lenguaje Natural. En Procesamiento del Lenguaje Natural (pp. 1 - 225).  Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida - S.

Vázquez, G.; Fernández, A.; Martí, M.A. (2000).  Clasificación verbal: alternancias de diátesis. En Quaderns de Sintagma (pp. 1 - 240).  Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida - S. ISBN: 84-8409-067-1.  

Sebastián, N.; Martí, M.A.; Carreiras, M.F.; Cuetos, F. (2000).  Lexesp, léxico informatizado del español. En Lexesp, léxico informatizado del español (pp. 1 - 31).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-187-7.  

Fernández, A.; Martí, M.A. (2000).  Hacia una propuesta de desajustes verbales. En Panorama actual de la Lingüística aplicada (pp. 775 - 786).  Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) - N.

Taulé, M.; Martí, M.A. (2001).  Formalismes Gramaticals. En Lingüística Computacional (pp. 1 - 99).  Universitat Oberta de Catalunya - S. ISBN: 84-8429-355-6.  

Martí, M.A.; Castellón, I. (2001).  Lingüística Computacional. En Lingüística Computacional (pp. 1 - 160).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-233-4.  

Martí, M.A. (2001).  Les tecnologies del llenguatge. (pp. 1 - 160).  Universitat Oberta de Catalunya - S. ISBN: 84-8429-266-5.  

Martí, M.A. (2002).  Lexicografía computacional. En Lexicografia i terminologia (pp. 1 - 70).  Universitat Oberta de Catalunya - S. ISBN: 84-8429-266-5.  

Vázquez, G.; Fernández, A.; Martí, M.A. (2002).  Léxicos verbales computacionales. En Tratamiento del lenguaje natural (pp. 29 - 60).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-282-2.  

Martí, M.A.; Llisterri, J. (2002).  Tratamiento del lenguaje natural. (pp. 1 - 207).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-282-2.  

Llisterri, J.; Martí, M.A. (2002).  Las tecnologías lingüísticas en la sociedad de la información. En Tratamiento del lenguaje natural (pp. 13 - 26).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-282-2.  

Vázquez, G.; Fernández, A.; Martí, M.A. (2001).  La representación formal de un modelo diatético. En El verbo, entre el léxico y la gramática (pp. 205 - 219).  Tris Tram - N. ISBN: 84-89377-29-4.  

Civit, M.; Martí, M.A.; Navarro, B.; Bufí, N.; Fernández, B.; Marcos, R. (2003).  Issues in the syntactic annotation of Cast3LB. En Association for Computational linguistics (pp. 9 - 16).  Association for Computational Linguistics - N. ISBN: 1-932432-02-7.  

Navarro, B.; Civit, M.; Martí, M.A.; Marcos, R.; Fernández, B. (2003).  Syntactic, semantic and pragmatic annotation of Cast3LB. En Corpus Linguistics .  Lancaster University - N. ISBN: 1-86220-131-5.  

Civit, M.; Martí, M.A.; Padró, Ll. (2003).  Using hybrid probabilistic-linguistic knowledge to improve pos-tagging performance. En Corpus Linguistics (pp. 810 - 818).  Lancaster University - N. ISBN: 1-86220-131-5.  

Civit, M.; Ageno, A.; Navarro, B.; Bufí, N.; Martí, M.A. (2003).  Quantitative and Qualitative Analisys of Annotator's Agreement in the Development of Cast3LB. En Treebanks and Linguistic Theories (pp. 21 - 32).  Vänjxö University - N. ISBN: 91-7636-394-5.  

Martí, M.A. (2003).  Las tecnologías de la lengua y la Sociedad de la Información. En Tecnologías del lenguaje (pp. 9 - 29).  Editorial UOC - S. ISBN: 84-8429-880-9.  

Martí, M.A.  (2003).  Tecnologías del lenguaje. (pp. 1 - 295).  Editorial UOC - S. ISBN: 84-8429-880-9.  

Martí, M.A.  (2003).  Consideraciones sobre la polisemia. En Lexicografía computacional y semántica (pp. 61 - 104).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-405-1.  

Martí, M.A.; Vázquez, G.; Fernández, A. (2003).  Lexicografía computacional y semántica. (pp. 1 - 157).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-405-1.  

Serveis, Tècniques o Instrumental

Assessorament en el tractament de la informació

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions Processament de dades lingüístiques

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions

Assessorament en el tractament de la informació

Assessorament en el tractament de la informació Análisi i disseny d'aplicacions

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions Processament de dades lingüístiques

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions Processament de dades lingüístiques

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny de aplicacions

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny d'aplicacions Processament de dades lingüístiques

Assessorament en el tractament de la informació Anàlisi i disseny de aplicacions Processament de dades lingüístiques

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Salvador Climent Roca (1998).  Individuación e información Parte-Todo. Representación para el procesamiento computacional del lenguaje. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ana Fernández Montraveta (2000).  The Analysis of Verbal Lexical Items and Translation Mismatches in English and Spanish: A Theoretical Framework. Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montserrat Civit Torruella (2003).  Criterios de etiquetación y desambiguación morfosintáctica de corpus en español. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carme Soler Rodríguez (1996).  Desajustes léxicos nominales y su representación en una base de conocimiento léxico. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Taulé Delor (1995).  Representación de las entradas verbales en una base de conocimiento léxico:diátesis y semántica léxica. Universtitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Irene Castellón Masalles (1992).  Adquisición de conocimiento léxico. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Iulia Nica (2002).  Estrategia para la desambiguación semántica de las unidades léxicas de los diccionarios a partir de las relaciones meronímicas. Universitat de Barcelona. DEA. . 

Núria Bufí Cabrol (2002).  Anotació sintáctica de corpus. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

M. José Simón (2001).  Gazetteer para la categorización de entidades con nombre. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Montserrat Arévalo (2001).  Gramática para la detección y clasificación de entidades con nombre. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Núria Artigas Bellsolell (2003).  Evaluación de recursos lingüísticos para la DSA: propuesta de criterios para el tratamiento de los verbos. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Mar García Puig (2003).  Evaluación de recursos lingüísticos para la DSA: propuesta de criterios y metodología para nombres y adjetivos. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Àmbits Empresarials

Editorials, empreses d'enginyeria lingüística, empreses de telecomunicacions

Creació de la spin-off THERA SL

Contactes de Recerca

University of Sheffield, UK IRIT, Toulouse, Université Paul Sabatier Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa Lexiquest, Paris

Presentació de Comunicacions

Fernández, A.; Martí, M.A.; Vázquez, G.; Castellón, I.; Morante, R. (1998).  Criterios de clasificación de las estructuras eventivas: el cambio y la transferencia. Presentació comunicació,  Actas del XVI Congreso de AESLA, La Rioja, ESPANYA.

Fernández, A.; Martí, M.A. (1998).  Hacia una propuesta de desajustes verbales. Presentació comunicació,  Actas del XVI Congreso de AESLA, La Rioja, ESPANYA.

Carmona, J.; Cervell, S.; Márquez, Ll.; Martí, M.A.; Padró, Ll.; Placer, R.; Rodríguez, H.; Taulé, M. (1998).  An environment for morphosyntatic processing of unrestricted spanish text. Presentació comunicació,  First International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). Proceedings of First International Conference on Language Resources and Evaluation. Vol: II, pp: 915-922., Granada, ESPANYA.

Dorr, B.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1998).  Spanish EurowordNet and LCS-Based Interlingual MT. Presentació comunicació,  MT Summit Workshop on Interlinguas in Machine Translation. Proceedings of the MT Summit Workshop on Interlinguas in Machine Translation, San Diego, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Vázquez, G.; Fernández, A.; Martí, M. A. (2000).  Dealing with lexical semantic mismatches between English and Spanish. Presentació comunicació,  International Conference on Knowledge Based Computer Systems. Proceedings of the International Conference on Knowledge Based Computer Systems; pp: 308-319, Mumbai, ÍNDIA.

Fernández, A.; Martí, M.A.; Vázquez, G.; Castellón, I. (1999).  On the concept of Diathesis Alternations as Semantic Oppositions. Presentació comunicació,  Siglex, Standardizing Lexical Resources. Proceedings of Siglex, Standardizing Lexical Resources, pp: 22-29, Maryland, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Díaz, L.; Morante, R.; Martí, M. A. (1999).  The acquisition of semantics-syntax correspondences: Llevar as a verb of transference. Presentació comunicació,  EUROSLA, Annual Internacional Conference. University of Lund., Lund, SUÈCIA.

Martí Antonín, M.A. (1985).  Un sistema d'anàlisi morfològica per ordinador. Presentació comunicació,  I Congreso Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del I Congreso Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales (pp: 351-365), Barcelona, ESPANYA.

Martí, M. A.; H. Rodríguez (1987).  Aplicaciones para la lingüística computacional. Presentació comunicació,  III Congreso Lenguajes naturales y lenguajes formales. Actas del III Congreso Lenguajes naturales y lenguajes formales, Vol. III, pp: 191-213, Sitges, ESPANYA.

Castellón, I.; Martí, M. A.; Taulé, M. (1988).  Diseño de una gramática para sistemas dialogados. Presentació comunicació,  IV Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del IV Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Lleida, ESPANYA.

Castellón, I.; Martí, M. A.; Taulé, M. (1989).  Sublenguajes y procesamiento del lenguaje. Presentació comunicació,  XIX Simposio Científico de la Sociedad Española de Lingüística . Actas del XIX Simposio Científico de la Sociedad Española de Lingüística , Salamanca, ESPANYA.

Martí, M. A. (1989).  Léxico y computación: analizadores morfológicos y bases de datos léxicas. Presentació comunicació,  V Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del V Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Vilafranca del Penedés, ESPANYA.

Marti Antonin, M.A. (1990).  Analyzing dictionary definitions. Presentació comunicació,  Acquilex Workshop . Proceedings of the Acquilex Workshop on Computational Semantics, Cambridge, REGNE UNIT.

Rodríguez, H.; Martí, M. Antonia (1990).  A framework for desambiguating taxonomies. Presentació comunicació,  Acquilex Workshop. Proceedings of the Acquilex Workshop on Computational Semantics, Cambridge, REGNE UNIT.

Ageno, A.; Castellón, I.; Martí, M. A.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Taulé, M.; Verdejo, F. (1991).  Un entorno para la extracción de información semántica de diccionarios Vox. Presentació comunicació,  Congreso de la AEPIA. Actas del Congreso de la AEPIA, Madrid, ESPANYA.

Ageno, A.; Castellón, I.; Martí, M. A.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Taulé, M.; Verdejo, F. (1991).  Una base de conocimiento léxico basada en la Unificación. Presentació comunicació,  Jornadas sobre Programación Declarativa. Actas de las Jornadas sobre Programación Declarativa, Málaga, ESPANYA.

Ageno, A.; Castellón, I.; Martí, M. A.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Taulé, M.; Verdejo, F. (1991).  Extracción de Información léxica a partir de MRD's. Presentació comunicació,  VII Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. Actas del VII Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Vic, ESPANYA.

Ageno, A.; Castellón, I.; Martí, M. A.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Taulé, M.; Verdejo, F. (1991).  Dos aproximaciones a la adquisición del conocimiento léxico y conceptual para sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Presentació comunicació,  Simposio de la Lengua Española, Cienica y Tecnología. Actas del Simposio de la Lengua Española, Cienica y Tecnología, Barcelona, ESPANYA.

Ageno, A.; Castellón, I.; Martí, M. A.; Ribas, F.; Rigau, G.; Rodríguez, H.; Taulé, M.; Verdejo, F . (1992).  SEISD: An Environment for Extraction of Semantic Information from On-line Dictionaries. Presentació comunicació,  3rd Conference on Applied Natural Language Processing. Proceedings of the 3rd Conference on Applied Natural Language Processing (pp. 253-264), Trento, ITÀLIA.

Sanfilippo, A.; Briscoe, T.; Copestake, A.; Martí, A.; Taulé, M.; Alonge, A. (1992).  Translation Equivalence and Lexicalization in the Acquilex LKB. Presentació comunicació,  IV International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation. Proceedings of the IV International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation , Montreal, CANADÀ.

Martí, M.A.; Castellón, I.; Taulé, M. (1994).  Representación del conocimiento léxico. Presentació comunicació,  I Congreso de Lingüística General. Universitat de València. Actas del I Congreso de Lingüística General. Universitat de València, Valencia, ESPANYA.

Martí, M.A.; Castellón, I.; Taulé, M. (1994).  Adquisición de conocimiento léxico. Presentació comunicació,  AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada. Actas del Congreso de AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada, Barcelona, ESPANYA.

Martí, M.A. (1995).  Enlaces léxicos multilingües. Presentació comunicació,  Workshop sobre Lexikalishe Analyse romanische Sprachen: Metodische Neuansätze. Universität-Heidelberg. Actas del Workshop sobre Lexikalishe Analyse romanische Sprachen: Metodische Neuansätze. Universität-Heidelberg, Heidelberg, ALEMANYA.

Martí, M.A.; Climent, S. (1995).  On using lexical rules with semantic effects. Presentació comunicació,  Acquilex Workshop on Lexical Rules. Proceedings of the Acquilex Workshop on Lexical Rules, Cambridge, REGNE UNIT.

Martí, M.A.; Castellón, I.; Morante, R.; Vázquez, G. (1997).  Definición y formalización de papeles temáticos en el marco del proyecto Pirápides. Presentació comunicació,  V Simposio Internacional de Comunicación Social - . Actas del V Simposio Internacional de Comunicación Social , Santiago de Cuba, CUBA.

Castellón, I.; Climent, S.; Martí, M.A. (1997).  EuroWord Net: Construcción de una red semántica multilingüe. Presentació comunicació,  Sociedad Española de Lingüística (SEL). Actas del Congreo de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), Palma de Mallorca, ESPANYA.

Castellón, I.; Fernández, A.; Martí, M.A.; Morante, R.; Vázquez, G. (1998).  An Interlingua representation based on lexico-semantic information. Presentació comunicació,  Second Workshop on Interlingua. Proceedings of the Second Workshop on Interlingua, Langhorne, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Dorr, B.; Martí, M.A.; Castellón, I. (1998).  Evaluation of EuroWordNet and LCS-Based Lexical Resources for Machine translation. Presentació comunicació,  First International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings of the First International Conference on Language Resources and Evaluation, Granada, ESPANYA.

Morante, R.; Martí, M.A. (1998).  Learning Spanish and Catalan Verbs from EuroWordNet. Presentació comunicació,  Natural language Processing and Industrial Applications Conference, NLP+IA. Proceedings of the Natural language Processing and Industrial Applications Conference, NLP+IA , vol 1; pàgs. 58-64, Moncton, CANADÀ.

Civit, M.; Martí, M.A. (2002).  Design Priciples for a Spanish Treebank. Presentació comunicació,  First Workshop on Treebanks and Linguistics Theories (TLT2002). Proceedings of the First Workshop on Treebanks and Linguistics Theories (TLT2002); pàgs.: 61-77, Sozopol, BULGÀRIA.

Morante, R.; Martí, M.A. (2002).  EuroWordNet as a resource for Learning Spanish Verbs. Presentació comunicació,  First International Conference on EuroWordNet. Proceedings of the First International Conference on EuroWordNet, Minesore, ÍNDIA.

Projectes de Recerca

1999 - 2001.   VOLEM Verbos: Organización Léxica Multilingüe.  (Xarxes temàtiques).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: ABM/acs/XTI-CTP 2000-1.  IP: M. Antonia Marti Antonin

1999 - 2002.   Integración de recursos lingüísticos para la extracción de información de corpus textuales y diccionarios (X-TRACT).  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB98-1226.  IP: M. Antonia Marti Antonin

1999 - 2000.   LEXESP III: Creación de una base de datos informatizada del español.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Ref.: APC99-0105.  IP: Nuria Sebastian Galles

1992 - 1995.   Acquilex-II (Lexical Adquisition).  (Information technology. ESPRIT.).  Comunitat Econòmica Europea.  Ref.: PROJECT 7315.  IP: Edward Briscoe; Felisa Verdejo
computacional

1996 - 1999.   ITEM: Recuperación de información textual multilingüe con técnicas de lenguaje natural.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: TIC96-1243-C03-02.  IP: Horacio Rodríguez Hontoria

1996 - 1999.   EuroWordnet (programa: Telematics Application Program, Language Engineering Sector).  (Telematics applications of common interest. TELEMATICS.).  Unió Europea.  Ref.: LE-2 4003, LE-4 8328 .  IP: M. Antonia Marti Antonin

1987 - 1990.   Diseño de un sistema informático como instrumento de acceso a documentación jurídica.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB-87-0632.  IP: Fernando Galindo Ayuda

1989 - 1992.   Perspectivas de tratamiento del diálogo y evaluación de los modelos teóricos en el procesamiento informático del lenguaje natural.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB88-0201.  IP: Sebastia Serrano Farrera

1992 - 1995.   Interacción comunicativa y computación: Modelos para un análisis global del diálogo.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB91-0854.  IP: Sebastia Serrano Farrera

1993 - 1994.   LEXESP: Base de datos informatizada de la lengua española.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: APC93-0122.  IP: Nuria Sebastian Galles

1995 - 1998.   Procesos, representaciones y estrategias de la interacción comunicativa -y sus aplicaciones- en el marco de la ciencia cognitiva.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB94-0830.  IP: Sebastia Serrano Farrera

1997 - 1998.   LEXESP II. Base de datos informatizada de la lengua española.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: APC96-125.  IP: Nuria Sebastian Galles

1998 - 1999.   SCRIPTUM: desenvolupament d'un processador de llenguatge clínic.  (Ajuts a la Recerca).  Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial CIDEM (Generalitat de Catalunya).  IP: Eduard Spagnolo

1999 - 2000.   RILE: Servidor de recursos para el desarrollo de ingeniería lingüística del español.  (Innovació Tecnològica).  Miner.  IP: M. Antonia Marti Antonin

2001 - 2002.   Tematización, reorganización y actualización de la base de datos léxico-semántica del español Eurowordnet.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: PC2000-2658-E.  IP: M. Antonia Marti Antonin

2002 - 2003.   Creación de una base de datos de árboles sintáctico semánticos. .  (Programa Nacional de Sociedad de la Información).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: FIT-150500-2002-244.  IP: M. Antonia Marti Antonin

2002 - 2002.   Locutor virtual.  (Programa Nacional de Sociedad de la Información).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: FIT-150500-2002-410.  IP: Ignasi Iriondo

2002 - 2002.   Adquisición de conocimiento léxicogramatical a partir de corpora para el enriquecimiento de EuroWordNet con colocaciones.  (Acciones Integradas).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: HA02-89.  IP: M. Antonia Marti Antonin

2002 - 2005.   Plataforma para el desarrollo e integración de recursos de ingeniería lingüística. .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BFF2002-04226-C03-03.  IP: M. Antonia Marti Antonin

2003 - 2003.   Ingeniería lingüística para el idioma gallego y problemas de traducción automática de lenguas próximas.  (Programa Nacional de Sociedad de la Información).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: FIT-150500-2033-161.  IP: Brisaboa, Nieves

Contractes

1990 - 1991.   Un corrector ortográfico para la lengua española.  (Ayudas a la Investigación).  Siemens, SA.  IP: M. Antonia Marti Antonin

1990 - 1995.   Traducción automática asistida por ordenador.  (Ayudas a la Investigación).  Arabe de Cultura.  Ref.: 946 F.B.G..  IP: M. Antonia Marti Antonin

1996 - 1996.   Banco de pruebas para Metal/x (Traducción Automática).  (Ayudas a la Investigación).  Ingeniería, Consultoría y Traducción automàtica S.L..  IP: M. Antonia Marti Antonin

1996 - 1996.   Desarrollo de un flexionador de verbos para la versión en CD de Del Gran Diccionario de la Lengua Española.  (Ayudas a la Investigación).  Planeta.  IP: M. Antonia Marti Antonin

1997 - 1997.   Diseño e implementación de un programa de sustitución de términos del árabe al castellano, inglés y alemán.  (Ayudas a la Investigación).  Ingeniería, Consultoría y Traducción automàtica S.L..  IP: M. Antonia Marti Antonin

1991 - 1992.   Un sistema de generación Automática de interfaces en Lenguaje Natural para Sistemas Expertos.  (Ayudas a la Investigación).  I.T. Bull.  IP: M. Felisa Verdejo

1997 - 1998.   Wordnet del Catalán.  (Ayudas a la Investigación).  Centre de Referència d'Enginyeria Lingüística.  IP: M. Antonia Marti Antonin

Links a altres webs

Centre de Llenguatge i Computació

THERA, Centre de Llenguatges i Computació

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021