Inici UB
Inflamació: Recerca bàsica i translacional

Dades Generals

Adreça Professional: Parc Cientific, Josep Samitier 1-5 (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934037165     Fax: 934034747

Correu-e: afernandezvalledor(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Bioquimica (vegeu 2306) / Biologia molecular (vegeu 2415) / Immunologia (vegeu 2302.16,3109.03,3207.10...) (3208.05)

Paraules Clau: Transcripción / Vacunas / Macrófago / Transducción de señales / Immunologia

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Annabel Valledor Fernandez afernandezvalledor(a)ub.edu

Antonio Celada Cotarelo acelada(a)ub.edu

Luis Francisco Santamaria Babi luis.santamaria(a)ub.edu

Thomas Stratmann thomas.stratmann(a)ub.edu

Jorge Lloberas Cavero jlloberas(a)ub.edu

Juan Tur Torres jturtorres(a)ub.edu

Tania Vico Rivero taniavicorivero(a)ub.edu

Iris Aparici Herraiz

Cristina Izquierdo Castro cris.izqdo(a)gmail.com

Sara Malo Moreno sara.malo.moreno(a)ub.edu

Jose Maria Carbo Marques pepecarbo(a)gmail.com

Estibaliz Glaria Percaz esti_glaria(a)ub.edu

Joan Font Diaz joan.font(a)ub.edu

Nicole Letelier Torres

Ester Ruiz Romeu eruizromeu(a)gmail.com

Jordi Carrere Molina

Carmen De Jesús Gil cdejesus(a)ub.edu

Línies de Recerca

Mecanismes moleculars d'activació, proliferació i apoptosis en els macròfags.

Mecanismes moleculars de l'envelliment

Regulació de la transcripció gènica

Disseny de vacunes víriques

Resum de l'activitat de Recerca

Regulació de l'expressió de gens que determinen la proliferació, diferenciació, activació i apoptosi dels macròfags.

En el present projecte pretenem estudiar els mecanismes moleculars que determinen que el macròfag en arribar als teixits proliferi, es diferencii, s'activi o s' indueixi apoptosi. Els objectius i aplicacions són: A. Mecanismes que controlen la proliferació, activació o apoptosi en els macròfags: 1) Regulació de l' expressió del gen de la fosfatassa MKP-1; 2) Mecanisme de inhibició de la proliferació depenent del M-CSF per l'IFNγ;3) Mecanisme de inhibició de l'apoptosi per l'IFNγ; 4) Diferenciació dels macròfags i apoptosi; 5) Paper de l'adhesió sobre la proliferació i l' activació dels macròfags i 6) Models in vivo i mostres de pacients.B. Regulació de l'expressió de les molècules de classe II de l'MHC: 1) Caracterització funcional i molecular del factor de transcripció ACII (Activator of Class II): a) Determinació del mecanisme de regulació d'aquest gen sobre el transactivador CIITA; b) Estudi del factor de transcripció ACII en els pacients immunodeficients per dèficit de molèculas de classe II de l'MHC (Bare Lymphocyte Syndrome); c) Regulació de l' expressió del gen ACII; d) Regulació de l'activitat funcional per modificacions post-transcripcionals d'ACII; e) Identificació de proteïnes que interaccionen amb ACII; f) Estudis estructurals de la interacció d'ACII amb el DNA i g) Eliminació del gen ACII mitjançant recombinació homòloga en ratolins; 2) Paper regulador de la regió distal dels promotors dels gens de classe II de l'MHC; 3) Relació entre el cicle cel·lular i l' expressió de les molècules de classe II de l'MHC i 4) Mecanismes que bloquegen la transcripció dels gens de classe II de l'MHC en els macròfags senescents.

Caracterització funcional i molecular del factor de transcripció ACII (Activator of Class II) en la regulació de l’expressió de les molècules del complex principal de histocompatibilitat de classe II.

En aquest projecte pretenem caracteritzar des del punt de vista funcional i molecular el factor de transcripció ACII (Activator of Class II) i determinar com regula la transcripció de les molècules de classe II de l’MHC. Objectius específics: 1) Paper funcional d’ACII en l’expressió dels gens de classe II de l’MHC Eliminació del gen ACII mitjançant recombinació homòloga. 2) Estudis estructurals de la interacció d’ACII amb el DNA. Bases per a la manipulació de l’ activitat funcional. 3) Regulació de l’expressió constitutiva i/o inducible del transactivador CIITA pel factor de transcripció ACII. 4) Regulació de l’expressió d’ ACII. Estudi del promotor i de les molècules transductores de senyals implicades en la regulació de l’expressió d’ACII. 5) Identificació de proteïnes que interaccionen amb ACII. Cooperació i interacció entre reguladors transcripcionals. 6) Regulació de l’ activitat funcional per fosforil·lació o altres modificacions post-transcripcionals d’ ACII.

L’envelliment com causa de la inhibició de l’expressió del gen que codifica per a una proteïna senyalitzadora. Mecanisme de disregulació i conseqüències en la immunosenescència.

Els processos d’envelliment estàn associats a una irregulació de l’expressió gènica.En el nostre laboratori hem detectat l’absència d’expressió en els macròfags procedents de ratolins vells de la proteïna senyalitzadora. Això té com a conseqüència una falta de resposta proliferativa i de protecció de l’ apoptosi. Objectius: a) Determinar els mecanismes d’inhibició de l’expressió; b) Determinar en ratolins vells l’efecte de la carència en la funció dels limfòcits T i c) Determinar en humans si la proteïna senyalitzadora és absent en les cèl·lules del sistema immunitari, la seva activitat funcional i l’origen de la irregulació gènica.

Publicacions en Revistes

Celada, A. (1996).  Respuesta inmunitaria. Función del MHC. Investigación y Ciencia, 235,  31-32.   ISSN: 0210-136X

Pineda, M.; Fernández, E.; Torrents, D.; Estévez, R.; López, C.; Camps, M.; Lloberas, J.; Zorzano, A.; Palacín, M.  (1999).  Identification of a membrane protein, LAT-2, that co-expresses with 4F2 heavy chain, an L-type amino acid transport activity with broad specificity for small and large zwitterionic amino acids. Journal of Biological Chemistry, 274(28),  19738-19744.   ISSN: 0021-9258

Comalada, M.; Valledor, A.F.; Umbert, I.; Xaus, J.; Celada, A. (2003).  M-CSF-dependent macrophage proliferation is mediated through a calcineurin-independent but immunophilin-dependent mechanism that mediates the activation of External Regulated Kinases. European Journal of Immunology, 33,  3091-3100.   ISSN: 0014-2980

Celada, A.; Borrás, F.; Soler, C.; Lloberas, J.; Klemsz, M.; Van Bereven, C.; Mc Kercher, S.; Maki, R.A.  (1996).  The transcription factor PU.1 is involved in macrophage proliferation. Journal of Experimental Medicine, 184,  61-69.   ISSN: 0022-1007

Asensi, V.; Valle, E.; Meana, A.; Fierer, J.; Celada, A.; Alvarez, V.; Paz, J.; Coto, E.; Carton, J.A.; Maradona, J.A.; Dieguez, A.; Sarasua, J.; Arribas, J.M. (2004).  In vivo interleukin-6 protects neutrophils from apoptosis in osteomyelitis. Infection and Immunity, 72,  3823-3828.   ISSN: 0019-9567

Soler, C.; García-Manteiga, J.; Valdés, R.; Xaus, J.; Comalada, M.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M.; Celada, A.; Felipe, A.  (2001).  Macrophages require different nucleoside transport systems for proliferation and activation. The FASEB Journal , 15,  1979-1988.   ISSN: 0892-6638

Goñalons, E.; Barrachina, M.; Garcia-Sanz, J.A.; Celada, A. (1998).  Translational control of MHC class II I-A molecules by IFN-.&gamma. Journal of Immunology, 161,  1837-1843.   ISSN: 0022-1767

Celada, A.; MacKercher, S.R.; Marki, R.A. (1993).  Repression of MHC IA expression by glucocorticoids. The glucocorticoidreceptor inhibits the DNA binding of the X box DNA binding protein&Beta. Journal of Experimental Medicine, 177,  691-698.   ISSN: 0022-1007

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A.  (1999).  The key role of PU.1/Spi-1 in B cells, myeoloid cells and macrophages. Immunology Today, 20(4),  184-189.   ISSN: 0167-5699

Valledor, A.F.; Comalada, M.; Xaus, J.; Soler, C.; Celada, A.  (2000).  Protein Kinase Cε is required for the induction of Mitogen-Activated Protein kinase phosphatase-1 in lipopolysaccharide-stimulated macrophages. Journal of Immunology, 164,  29-37.   ISSN: 0022-1767

Xaus, J.; Cardó, M.; Valledor, A.F.; Soler, C.; Lloberas, J.; Celada, A.  (1999).  Interferon gamma induces the expression of p21waf-1 and arrests macrophage cell cycle, preventing induction of apoptosis. Immunity, 11,  103-113.   ISSN: 1074-7613

Felipe, A.; Valdés, R.; del Santo, B.; Lloberas, J.; Casado, F.J.; Pastor-Anglada, M. (1998).  Na+ -dependent nucleoside transport expression in liver. Two different isoforms from the same gene family are present in liver cells. Biochemical Journal, 330,  997-1001.   ISSN: 0264-6021

Soler, C.; Valdés, R.; García-Manteiga, J.; Xaus, J.; Comolada, M.; Casado, F.J.; Modolell, M.; MacLeod, C.; Nicholson, B.; Felipe, A., Celada, A., Pastor-Anglada, M.  (2001).  Lipopolysaccharide (LPS)-induced apoptosis of macrophages determines the up-regulation of concentrative nucleoside transporters CNT1 and CNT2 through TNF--dependent and -independent mechanisms &alpha. Journal of Biological Chemistry, 276(32),  30043-30049.   ISSN: 0021-9258

Celada, A.; Maki, R.A. (1992).  Transforming growth factor beta enhances the M-CSF and GM-CSF stimulated proliferation of macrophages. Journal of Immunology, 148,  1102-1105.   ISSN: 0022-1767

Naval, J.; Aguilar, D.; Pérez-Pons, J.A.; Piñol, J.; Lloberas, J.; Querol, E. (2000).  An ORF from Bacillus licheniformis encodes a putative DNA repressor. DNA Sequence, 11(1-2),  1-7.   ISSN: 1042-5179

Querol, E.; Padros, E.; Juncosa, M.; Planas, A.; Lloberas, J. (1992).  Prediction and fourier transform infrared spectoscopy estimation of the scondary structure of a Bacillus lichemiformis endo-β-1,3-1,4-D- Glucanase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 184(2),  612-617.   ISSN: 0006-291X

Llovera, M.; Carbó, N.; López-Soriano, J.; García-Martínez, C.; Busquets, S.; Alvarez, B.; Agell, N.; Costelli, P.; López-Soriano, F.J.; Celada, A.; Argiles, J.M.  (1998).  Different cytokines modulate ubiquitin gene expression in rat skeletal muscle. Cancer Letters, 133(1),  83-87.   ISSN: 0304-3835

Celada, A.; McKercher, S.R.; Maki, R.A. (1996).  Identification of the transcription factors NF-YA and NF-YB as factors A and B that bound to the promoter of the major histocompatibility complex class II gene I-A &Beta. Biochemical Journal, 317,  771-778.   ISSN: 0264-6021

Celada, A. (1996).  ¿Investigación clínico-básica o básico-clínica?. Medicina Clinica, 107,  178-181.   ISSN: 0025-7753

Comalada, M.; Xaus, J.; Sánchez, E.; Valledor, A.F.; Celada, A. (2004).  Macrophage colony-stimulating factor-, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-, or IL-3-dependent survival of macrophages, but not proliferation, requires the expression of p21waf1 through the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway.European Journal of Immunology, 34,  2257-2267.   ISSN: 0014-2980

Bach, D.; Pich, S.; Soriano, F.X.; Vega, N.; Baumgartner, B.; Oriola, J.; Daugaard, J.R.; Lloberas, J.; Camps, M.; Zierath, J.R.; Rabasa-Lhoret, R.; Wallberg-Henriksson, H.; Laville, M.; Palacin, M.; Vidal, H.; Rivera, F.; Brand, M.; Zorzano, A. (2003).  Mitofusin-2 determines mitochondrial network architecture and mitochondrial metabolism. A novel regulatory mechanism altered in obesity. Journal of Biological Chemistry, 278(19),  17190-17197.   ISSN: 0021-9258

Pérez-Pons, J.A.; Cayetano, A.; Rebordosa, X.; Lloberas, J.; Guasch, A.; Querol, E. (1994).  A β-Glucosidase gene (BGL 3) from stuptomyces sp (ATCC 11238). Molecular cloning and nucleotide sequence. Purification and characterization of encoded enzyme, a new member of family 1 glycosyl hydrolases. European Journal of Biochemistry, 223,  557-565.   ISSN: 0014-2956

Valledor, A.F.; Borras, F.E.; Culle-Young, M.; Celada, A. (1998).  Transcription factors that regulate monocyte-macrophage differentiation. Journal of Leukocyte Biology, 63,  405-417.   ISSN: 0741-5400

Rebordosa, X.; Piñol, J.; Pérez-Pons, J.A.; Lloberas, J.; Naval, J.; Querol, E. (1994).  Mapping, cloning and sequencing of a glycoprotein-encoding gene from bovine herpesvirus type 1 homologous to gE gene from HSV-1. Gene, 149,  203-209.   ISSN: 0378-1119

Zapater, N.; Pié, R.; Lloberas, J.; Rolland, M.O.; Leroux, B.; Vidailhet, M.; Divry, P.; Hegardt, F.G.; Casals, N. (1998).  Two missense point mutations in different alleles in the 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A lyase gene produce 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria in a French patient. Archives of Biochemistry and Biophysics, 358(2),  197-203.   ISSN: 0003-9861

Borrás, F.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A (1995).  Inhibition of I-A gene expression by the transcription factor PU.1.&beta. Journal of Biological Chemistry, 270(41),  24385-24391.   ISSN: 0021-9258

Vicente, R.; Escalada, A.; Coma, M.; Fuster, G.; Sanchez-Tillo, E.; Lopez-Iglesias, C.; Soler, C.; Solsona, C.; Celada, A.; Felipe, A.  (2003).  Differential voltage-dependent K+ channel responses during proliferation and activation in macrophages. Journal of Biological Chemistry, 278(47),  46307-46320.   ISSN: 0021-9258

Planas, A.; Juncosa, M.; Lloberas, J.; Querol, E. (1992).  Essential catalytic role of Glu134 in endo β-1,3-1,4-D-Glucan 4-Glucanohydrolase from B. lichemiformis as determined by site-directed mutagenesis. FEBS Letters, 308(2),  141-145.   ISSN: 0014-5793

Soler, C.; Felipe, A.; Casado, J.; Celada, A.; Pastor-Anglada, M. (2000).  Nitric oxide regulates nucleoside transport in activated B lymphocytes. Journal of Leukocyte Biology, 67,  345-349.   ISSN: 0741-5400

Herrero, C.; Marqués, L.; Lloberas, J.; Celada, A. (2001).  IFN-gamma-dependent transcription of MHC Class II IA is impaired in macrophages from aged mice. Journal of Clinical Investigation, 107,  485-493.   ISSN: 0021-9738

Soler, C.; Felipe A.; Mata, J.J.; Casado, F.J.; Celada, A.; Pastor-Anglada, M.  (1998).  Regulation of nucleoside transport regulation by lipopolysaccharide, phorbol esters and TNF in human B lymphocytes. &alpha. Journal of Biological Chemistry, 273,  26939-26945.   ISSN: 0021-9258

Xaus, J.; Comalada, M.; Valledor, A.F.; Lloberas, J.; López-Soriano, F.J.; Argilés, J.M.; Bogdan, C.; Celada, A. (2000).  LPS induces apoptosis in macrophages mostly through the autocrine production of TNF-.&alpha. Blood, 95(12),  3823-3831.   ISSN: 0006-4971

Comalada, M.; Xaus, J.; Valledor, A.F.; Lopez-Lopez, C.; Pennington, D.J.; Celada, A. (2003).  PKC epsilon is involved in JNK activation that mediates LPS-induced TNF-alpha, which induces apoptosis in macrophages. Cell Physiology, 285,  C1235-CC1245.   ISSN: 0363-6143

Xaus, J.; Mirabet, M.; Lloberas, J.; Soler, C.; Lluis, C.; Franco, R.; Celada, A.  (1999).  IFN gamma up-regulates the A2B adenosine receptor expression in macrophags: a mechanism of macrophage deactivation &gamma. Journal of Immunology, 162,  3607-3614.   ISSN: 0022-1767

Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A (1995).  Repression of major histocompatibility complex I-A gene espression by dbp A and dbp B (mYB-1) proteins. Molecular and Cellular Biology, 15(9),  5092-5099.   ISSN: 0270-7306

Xaus, J.; Besalduch, N.; Comalada, M.; Marcoval, J.; Pujol, R.; Mañá, J.; Celada, A. (2003).  High expression of p21waf1 in sarcoid granulomas: a putative role for long-lasting inflammation. Journal of Leukocyte Biology, 74,  295-301.   ISSN: 0741-5400

Celada, A.; Grage-Griebenow, E.G.; Koyasu, S.; Lieberman, D.; Steiniger, B. (2002).  Macrophage differentiation. Trends in Immunology, 23,  Poster.   ISSN: 1471-4906

Torrents, D.; Estévez, R.; Pineda, M.; Fernández, E.; Lloberas, J.; Shi, Y.B.; Zorzano, A.; Palacín, M. (1998).  Identification of a new cDNA (y+LAT-1) that co-expresses system y+L activity with 4Fhc in occytes. A candidate gene for Lysinuric Protein Intolerance. Journal of Biological Chemistry, 273,  32437-32445.   ISSN: 0021-9258

LLoberas, J.; Celada, A. (2002).  Effect of aging on macrophage function. Experimental Gerontology, 37,  1323-1329.   ISSN: 0531-5565

Xaus J.; Comalada M.; Cardó M.; Valledor A.F.; Celada, A. (2001).  Decorin inhibits macrophage colony-stimulating factor proliferation of macrophages and enhances cell survival through induction of p27kip1 and p21Waf1Blood, 98,  2124-2133.   ISSN: 0006-4971

Valledor, A.F.; Xaus, J.; Marques, L.; Celada, A. (1999).  Macrophage-Colony Stimulating Factor induces the expression of Mitogen -activated protein kinase phosphatase -1 through a protein kinase C- dependent pathway. Journal of Immunology, 163(5),  2452-2462.   ISSN: 0022-1767

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A. (1999).  Mechanism of the I-Aβ gene expression. Microbes and Infection, 1,  935-941.   ISSN: 1286-4579

Soler, C.; Felipe, A.; Garcia-Manteiga, J.; Serra, M.; Casado, F.J.; MacLeod, C.; Modolell, M.; Pastor-Anglada, M.; Celada, A. (2003).  IFN-γ regulates nucleoside transport systems in macrophages through STAT1-dependent and -independent signalling pathways. Biochemical Journal, 375,  777-783.   ISSN: 0264-6021

Rebordosa, X.; Piñol, J.; Pérez-Pons, J.A.; Lloberas, J.; Naval, J.; Serra-Hartmann, X.; Espuña, E.; Querol, E. (1996).  Glycoprotein E of bovine herpesvirus type I is involved in virus transmission by direct cell-to-cell spread. Virus Research, 45,  59-68.   ISSN: 0168-1702

Celada, A.; Gil, P.; McKercher, S.R.; Maki, R.A. (1996).  Identification of a transcription factor that binds to the S box of the the I-A gene of the MHC.&beta. Biochemical Journal, 313,  1148-1155.   ISSN: 0264-6021

Xaus, J.; Valledor, A.F.; Cardo, M.; Marques, L.; Beleta, J.; Palacios, J.M.; Celada, A. (1999).  Adenosine inhibits Macrophage-Colony Stimulating Factor-dependent of macrophages through the induction of p27Kip-1 expressionJournal of Immunology, 163,  4140-4149.   ISSN: 0022-1767

Espejo C.; Penkowa M.; Sáez-Torres; Xaus J.; Celada, A.; Montalban X.; Martinez-Caceres E.M. (2001).  Treatment with anti-interferon-gamma monoclonal antibodies modifies experimental autoimmune encephalomyelitis in interferon- receptor knockout mice. Experimental Neurology, 172,  460-468.   ISSN: 0014-4886

Marqués, L.; Brucet, M.; Lloberas, J.; Celada, A. (2004).  STAT1 regulates lipopolysaccharide- and TNF-alpha-dependent expression of transporter associated with antigen processing 1 and low molecular mass polypeptide 2 genes in macrophages by distinct mechanisms. Journal of Immunology, 173,  1103-1110.   ISSN: 0022-1767

Comalada, M.; Cardó, M.; Xaus, J.; Valledor, A.F.; Lloberas, J.; Ventura, F.; Celada, A. (2003).  Decorin reverses the repressive effect of the autocrine produced TGF- on macrophage activation&beta. Journal of Immunology, 170,  4450-4456.   ISSN: 0022-1767

Feliubadaló, L.; Font, M.; Purroy,J.; Rousaud, F.; Estivill, X.; Nunes, V.; Golomb, E.; Centola, M.; Aksentijevich, I.; Kreiss, Y.; Goldman, B.; Pras, M.; Kastner, D. L.; Pras, E.; Gasparini, P.; Bisceglia, L.; Beccia, E.; Gallucci, M.; de Sanctis, L.; Rizzoni, G.; Zelante, L.; Bassi, M.T.; George Jr, A. L.; Manzoni, M.; De Grandi, A.; Riboni, M.; Endsley, J. K.; Ballabio, A.; Borsani, G.; Reig, N.; Fernández, E.; Estévez, R.; Pineda, M.; Torrents, D.; Camps, M.; Lloberas, J.; Zorzano, A.; Palacín, M. (1999).  Non-type I cystinuria caused by mutations in SLC7A9, encoding a subunit (bo,+AT) of rBAT. Nature Genetics, 23,  52-57.   ISSN: 1061-4036

Barrachina, M.; Goñalons, E.; Celada A. (1999).  LPS upregulates MHC class II I-A expression in B lymphocytes at transcriptional and translational level. Tissue Antigens, 54,  461-470.   ISSN: 0001-2815

Xaus, J.; Comalada, M.; Barrachina, M.; Herrero, C.; Goñalons, E.; Soler, C.; Lloberas, J.; Celada, A.  (2000).  The expression of MHC class II genes in macrophages is cell cycle-dependent. Journal of Immunology, 165,  6364-6371.   ISSN: 0022-1767

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A.  (1998).  Dexamethasone enhance macrophage colony stimulating factor and granulocyte macrophages colony stimulating factor stimulated proliferation of bone marrow derived macrophages. International Immunology, 10(5),  593-599.   ISSN: 0953-8178

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A.  (1997).  Repression mechanisms of IA beta gene of the major histocompatibility complex. Immunobiology, 198,  249-263.   ISSN: 0171-2985

Celada, A.; Nathan, C.F. (1994).  Macrophage activation revisited. Immunology Today, 15,  100-102.   ISSN: 0167-5699

Lloberas, J.; Celada, A. (1994).  Programa docente de inmunología de la Universidad de Barcelona para las licenciaturas de Biología y Bioquímica. Inmunologia, 13(2),  65-73.   ISSN: 0213-9626

Publicacions en Llibres

Lloberas, J. (1998).  Inmunología: discriminación entre lo propio y lo ajeno. En Educación Abierta. Aspectos didácticos de Ciencias Naturales (pp. 129 - 190).

Celada, A. (1998).  Inflamación. En Inmunología Peña, J. (ed.). Ediciones Piramide (pp. 279 - 290).

Celada, A. (1992).  Monocitopoyesis: regulación, aspectos morfológicos, bioquímicos y funcionales. En Enciclopedia Iberoamericana de Hematologia López Borrasca, A. Ediciones Universidad de Salamanca (pp. 183 - 196).

Celada, A. (1992).  Fisiopatología y semiología del sistema del complemento. En Enciclopedia Iberoamericana de Hematologia López Borrasca, A. Ediciones Universidad de Salamanca (pp. 499 - 511).

Celada, A. (1994).  Iniciación de la respuesta inmune. En Inmunología. Bases moleculares y celulares Peña, J. (Ed.). Ediciones Piramide (pp. 77 - 99).

Solana, R.; Celada, A.; Peña, J. (1994).  Sistema mayor de histocompatibilidad. En Inmunología. Bases moleculares y celulares Peña, J.(Ed.). Ediciones Libro del año (pp. 154 - 180).

Celada, A.; López, C.; Fernández, E.; Gómez, E.; Nuñez, A.; Peña, J.; Rodriguez, J.L.; Arnaiz, A.; Sánchez, F.; López, M.; Labrador, M. (1994).  Inmunología. En Guía de formación de especialistas Ministerio de Sanidad y Consumo (pp. 257 - 268).

Celada, A. (1994).  Inmunología Básica. En Ediciones Labor .

Lloberas, J. (1995).  Anticuerpos. Usos en el laboratorio. En Inmunología básica. Ed. Labor. E. A. Celada (pp. 189 - 212).

Solana, R.; Celada, A. (1996).  Hipersensibilidad de tipo IV. En Inmunología Clínica. Bases moleculares y celulares Peña, J. (Ed.). Ediciones Libro del año (pp. 149 - 158).

Solana R., Celada, A. (1996).  Hipersensibilidad de tipo II y III. En Inmunología clínica. Bases Moleculares y Celulares Peña, J. (ed.). Ediciones Libro del Año (pp. 149 - 158).

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A. (2001).  Hipersensibilidad de tipo retardado (cap 12). En Inmunología Clínica. Bases Moleculares y Celulares. (2ª ed). José Peña Martínez. Ed. ARAN (pp. 197 - 208).

Patents, Programari i Bases de dades

Maki, R.; Klemsz, M.; McKercher, S.; Celada, A.  Ref. 5,863,737.  Methods of using polypeptides encoding transcriptional activators.   (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 1999; ESPANYA). The Burnham Institute. La Jolla. Califòrnia. USA.

R.A. Maki, M. Klemsz, S. McKercher y A. Celada  Ref. 5,734,036.  Nucleic acids encoding transcriptional activators  (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 1998). The Burnham Institute. La Jolla. Califòrnia. USA.

Maki, R.A.; Klemsz, M.; McKercher, S.; Celada, A.  Ref. 5,580,958.  Polypeptides encoding transcriptional activators and uses thereof  (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 1996). La Jolla Cancer Research Foundation

Rebordosa, X.; Piñol, J.; Pérez-Pons, J.A.; Lloberas, J.; Naval, J.; Espuña, E.; Querol, E.  Ref. P 9400172.  Virus recombinante de rinotraqueitis infecciosa bovina, procedimiento de obtención y vacunas que lo contienen  (ALEMANYA, 1994; ESPANYA / FRANÇA / REGNE UNIT / GRÈCIA / ITÀLIA / SUÈCIA / ESTATS UNITS D'AMÈRICA). Laboratorios Hipra, S.A.

Rebordosa, X.; Piñol, J.; Pérez-Pons, J.A.; Lloberas, J.; Naval, J.; Espuña, E.; Querol, E.  Ref. P9500180.  Procedimiento para la producción en forma recombinante de antígenos de la glicoproteína gE de herpesvirus bovino tipo 1 y su uso en la diferenciaciónserológica entre animales infectados y animales vacunados  (ALEMANYA, 1995; ESPANYA / FRANÇA / REGNE UNIT / GRÈCIA / ITÀLIA / SUÈCIA / ESTATS UNITS D'AMÈRICA). Laboratorios Hipra, S.A.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Eduard Goñalons Montaner (1997).  Regulación de la expresión de los angígenos de clase II del complejo principal de histocompatibilidad. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Francesc E. Borràs i Serres (1998).  Papel funcional del factor de transcripción PU.1 en los macrófagos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Annabel Fernández Valledor (1998).  Papel de la fosfatasa MKP-1 en la biología del macrófago. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jordi Xaus Pey (1999).  El ciclo celular como regulador de la actividad de los macrófagos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Pilar Gil López (1999).  Identificación de genes regulados por interferon gamma en macrófagos mediante una via independiente de Stat 1. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María del Carmen Herrero Molina (1999).  Inmunosenescencia del macrófago. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Martí Cullell Young (1999).  El interferón gamma regula la expresión del gen IAa en los macrófagos a distintos niveles. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Lourdes Sisquella Moyá (2000).  Estudio de un inmunomodulador en aves. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marta Barrachina Castillo (2000).  Regulación de la expresión de los genes I-A del MHC. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sonia-Vanina Forcales Fernàndez (2001).  Caracterización de la expresión del gen ACII (Activador DE CLASE II). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carlos López-López (2002).  El factor de transcripción ACII (Activator of classII). Formas proteicas, estructurales y unión al ADN. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mónica Comalada Vila (2002).  Decisiones en los macrófagos: proliferar, activarse o morir. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laura Marqués Soler (2002).  Regulación de la expresión de los genes tap1 y lmp2. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marina Cardó Vila (2003).  Functional role of extracellular matrix proteins and their receptors in apoptosis and cell survival. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

Herrero, C.C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1999).  Impaired IFNγ induced MHC expression in macrophages from aged mice. Presentació comunicació,  Immunity in the Elderly Congress. V: 1, pp: 101-101, Annecy, FRANÇA.

Celada, A.; Soler, C.; Lloberas, J.; Goñalons, E.; Maki, R.A. (1999).  Identification and characterization of ACII, a transcription factor that is required for MHC class II expression. Presentació comunicació,  Macrophage Biology, Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology Congress. V: 1, pp: 50-50, Keystone CO, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Xaus, J.; Mirabet, M; Soler, C.; Lloberas, J.; Lluis, C.; Franco, R.; Celada, A. (1998).  L'interferó gamma induex l'expressió de receptors A2b d'adenosina. Un mecanisme de desactivació del macròfag. Presentació comunicació,  III Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. Societat Catalana de Immunologia i Secció d'Immunologia experimental, Barcelona, ESPANYA.

Xaus, J.; Cardó, M.; Valledor, A.F.; Soler, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1999).  Interferon gamma induces the expression of p21waf-1 and arrests macrophage cell cycle that prevents induction of apoptosis. Presentació comunicació,  Workshop on Neutrophil development and function Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. V: 1, N: 95, pp: 68-68, Madrid, ESPANYA.

Felipe, A.; Soler, C.; Casado, F.J.; Celada, A.; Pastor-Anglada, M. (1999).  Papel del óxido nítrico en la regulación del transporte de nucleósidos en linfocitos B humanos. Presentació comunicació,  XXII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Pamplona, ESPANYA.

Soler, C.; Lloberas, J.; Goñalons, E.; Maki, R.A.; Celada, A. (1998).  Identification and characterization of ACII, a transcription factor that isrequired for MHC class II expression. Presentació comunicació,  Workshop 'Transcription factors in lymphocytes development and function'. Instituto Juan March de Estudios e Invesitgaciones. V: 1, N: 86, pp: 56-56, Madrid, ESPANYA.

Herrero C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1998).  Expresión del MHC II en macrófagos procedentes de ratones viejos. Presentació comunicació,  XII Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia, Barcelona, ESPANYA.

Juncosa, H.; Pons, J.; Planas, A.; Lloberas, J.; Querol, E. (1993).  Endo-β-1,3-1,4-D-Glucan 4-Glucanohydrolase from Bacillus Licheniformis: Infrared spectroscopy, predictive secondary structure, and site-directed mutagenesis studies. Poster,  6th European Congress on Biotechnology. pp: 332-332, Firenze, ITÀLIA.

Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (1994).  Repressió de l'expressió del gen I-AΒ del MHC mitjançant les proteïnes dbpA i dbp B (mYB-1). Presentació comunicació,  VIII Jornada d'actualizatcions i avenços en immunologia. pp: 13-13, Barcelona, ESPANYA.

Borras, F.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada A. (1994).  Inhibició de l'expressió del gen I-AΒ del MHC per el factor de transcripció PU.1. Presentació comunicació,  VIII Jornada d'actualitzacions i advenços en immunologia. pp: 13-13, Barcelona, ESPANYA.

Rebordosa, X.; Piñol, J.; Pérez-Pons, J.A.; Lloberas, J.; Naval, J.; Espuña, E.; Querol, E. (1994).  Expression of a glycoprotein-encoding gene from bovine herpesvirus-1 homologous to the gE gene from HSV-1. Poster,  III Congress of the European Society for Veterinary Virology. V: 1, pp: P2-9-P2-9, Interlaken, SUÏSSA.

Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (1995).  Represión de la expresión del gen I-AΒ del MHC mediante las proteínas dbpA y dbpB (mYB-1). Presentació comunicació,  XXI Congreso de la Sociedad Española de Inmunología. V: 1, pp: 50-50, Córdoba, ESPANYA.

Celada, A.; Lloberas, J.; Espel, E.; Maki, R.A. (1995).  La dexometasona y el ácido retinoico potencializan la proliferación de los macrófagos por M-CSF y GM-CSF. Presentació comunicació,  XXI Congreso de la Sociedad Española de Inmunología. V: 1, pp: 67-67, Córdoba, ESPANYA.

Lloberas J.; Richard A. Maki; Celada A. (1995).  Squenching or competition as mechanisms of I-Aβ gene repression. Poster,  Workshop 'Switching Transcription in Development'. Fundación Juan March. V: 1, N: 47, pp: 64-64, Madrid, ESPANYA.

Lloberas, J.; Soler, C.; Espel, E.; Celada, A. (1995).  Els glucocorticoids augmenten la proliferació de macròfags de medul.la òssia per M-CSF i GM-CSF. Presentació comunicació,  IX Jornada d'Actualitzacions i Avenços en Immunologia. V: 1, pp: 6-6, Barcelona, ESPANYA.

Soler, C.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (1995).  Identificació i regulació d'IAX: un factor de transcripció important per a l'expressió dels gens de classe II de l'HMC. Presentació comunicació,  IX Jornada d'actualizacions i avenços en immunologia. V: 1, pp: 7-7, Barcelona, ESPANYA.

Soler, C.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (1996).  Identification and regulation of IAX: an HMC class II transcription factor. Poster,  Workshop 'Mechanisms of Expression and Function of HMC class II Molecules'.Instituto Juan March de Estudios e Invesitgaciones. V: 1, N: 51, pp: 100-100, Madrid, ESPANYA.

Soler, C.; Lloberas, J.; Goñalons, E.; Maki, R.A.; Celada, A. (1996).  IAX: A novel MHC class II transciption factor that is tissue specific and induced by interferon &gamma. Poster,  24th Meeting of the Federation of The European Biochemical Societies. V: 1, pp: 152-152, Barcelona, ESPANYA.

Soler, C.; Lloberas, J.; Goñalons, E.; Maki, R.A.; Celada, A. (1996).  IAX: un factor de transcripción de los genes de clase II del HMC, tejido específico e inducible por interferón &gamma. Presentació comunicació,  XXII Congreso de la Sociedad Española de Immunología, Oviedo, ESPANYA.

Herrero, C, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1997).  The functional activity of macrophalges from aged mice is impaired. Presentació comunicació,  5th European Concerted Action on the Molecular Basis of Immunosenescence Congress. V: 1, pp: 58-58, Cordoba, ESPANYA.

Soler, C.; Goñalons, E.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (1997).  El IFN gamma induce la expresión secuencial de ACII, CIITA y el gen de clase II del MHC IAb. Presentació comunicació,  XXIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología. V: 1, pp: 23-23, Barcelona, ESPANYA.

Herrero C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1997).  La proliferación de macrófagos procedentes de ratones viejos está deteriorada. Presentació comunicació,  XI Jornada d'Actualitzacions i Avenços en Immunologia, Barcelona, ESPANYA.

Lloberas, J.; Soler, C.; Celada, A. (1997).  Posibles motivos estructurales del factor de transcripción ACII. Presentació comunicació,  XXIII congreso Sociedad Española de Inmunología. V: 1, pp: 24-24, Barcelona, ESPANYA.

Vanina-Forcales, S.; Goñalons, E.; Soler, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1997).  Regulació de l'expressió del factor de transcripció ACII. Presentació comunicació,  XI Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia, Barcelona, ESPANYA.

Valdés, R.; Casado, F.J.; Lloberas, J.; Felipe, A.; Pastor-Anglada, M. (1998).  Caracterización de anticuerpos contra isoformas de los transportadores concentrativos de nucleósidos. Expresión y control diferencial de los transportadores CNT1 y CNT2. Presentació comunicació,  XXI Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. V: 1, pp: 91-91, Sevilla, ESPANYA.

Lloberas, J.; Soler, C.; Goñalons, E.; Maki, R.A.; Celada, A.; (1998).  ACII un factor de transcripción tejido específico que se requiere para la expresión del MHC de clase II. Presentació comunicació,  II Jornadas nacionales sobre transcripción génica, Córdoba, ESPANYA.

Xaus, J.; Maribet, M.; Soler, C.; Lloberas, J.; Lluis, C.; Fanco, R.; Celada, A. (1998).  L'IFN gamma indueix l'expressió dels receptors A2B d'adenosina. Un mecanisme de desactivació del macròfag. Presentació comunicació,  XII Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia, Barcelona, ESPANYA.

Herrero, C.; Comalada, M.; Xaus, J.; Valledor, A.F.; Lloberas, J.; Celada, A. (1999).  Ausencia de STAT5a y proliferación defectuosa al GM-CSF en los macrófagos procedentes de ratones viejos. Presentació comunicació,  XIII Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia. V: 1, pp: 14-14, Barcelona, ESPANYA.

Barrachina, M.; Lloberas, J.; Celada, A. (1999).  Las cajas X', Y' y W' distales tienen un papel represor sobre la expresión del gen I-A beta. Presentació comunicació,  XIII Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia. V: 1, pp: 14-14, Barcelona, ESPANYA.

Forcales, S.V.; Soler, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (1999).  Regulació de l'expressió del factor de transcripció ACII. Presentació comunicació,  XIII Jornada d'actualitzacions i avenços en Immunologia. V: 1, pp: 15-15, Barcelona, ESPANYA.

Soler, C.; Forcales, S.; López, C.; Goñalons, E.; Lloberas, J.; Maki, R.A.; Celada, A. (2000).  Regulación de la expresión del activador de clase II (ACII) y del MHC de clase II. Presentació comunicació,  III Jornadas Nacionales sobre Transcripción Génica. V: 1, pp: 6-6, Córdoba, ESPANYA.

Lloberas, J.; Barrachina, M.; Celada., A. (2000).  La región distal del promotor del gen IAb tiene un papel represor. Presentació comunicació,  III Jornadas Nacionales sobre Transcripción Génica. V: 1, pp: 9-9, Córdoba, ESPANYA.

Herrero, C.; Marqués, L.; Comalada, M.; Xaus, M.; Valledor, A.F.; Sebastián, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (2001).  Immunsenescence of macrophages. Presentació comunicació,  2ND Conference on Basic Biology and Clinical Impact of Immunosenescence. Under The Aegis Of Imagine (European Thematic Network on Immunology and Ageing in Europe). V: 1, Córdoba, ESPANYA.

Comalada, M.; Xaus, J.; Cardó, M.; Valledor, A.F.; Lloberas, J.; Celada, A. (2001).  La decorina inhibeix la proliferció i potencia la supervivencia i l’activació dels mcròfags. Presentació comunicació,  XV Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. V: 1, pp: 13-13, Barcelona, ESPANYA.

Celada, A.; Xaus, J.; Comalada, M.; Valledor, A.F.; Cardó, M.; Herrero, C.; Soler, C.; Lloberas, J.  (2002).  Molecular mechanisms involved in macrophage survival, proliferation, activation or apoptosis. Presentació comunicació,  IV Jornadas Nacionales sobre Transcripción Génica . V: 1, pp: 16-16, Córdoba, ESPANYA.

Valledor, A.F.; Comalada, M.; Xaus, J.; Casas, C.; Alvarez, E.; Lloberas, J.; Gil, M.P.; Schreiber, R.D.; Celada, A. (2002).  IFN-g inhibits macrophage proliferation via the prolongation of the activation pattern of ERK-1/2 which regulates c-myc expression. Presentació comunicació,  European Macrophage and Dendritic Cell Society Meeting. V: 1, pp: 36-36, Basilea, SUÏSSA.

Alvarez, E.; Valledor, A.F.; Comalada, M.; Lloberas, J.; Celada, A. (2002).  Caracterización del promotor de MKP-1 en macrófagos de médula ósea. Presentació comunicació,  XVI Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. V: 1, pp: 29, Bracelona, ESPANYA.

Rickmann, M.; Yeramian, A.; Lloberas, J.; Celada, A. (2003).  Activación alternativa de los macrófagos. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Tilló, E.; de la Torre, C.; Casals, C.; Álvarez, E.; Comalada, M.; Valledor, A.F.; Xaus, J.; Lloberas, J.; Celada, A. (2003).  La inducción de MKP-1 por LPS está regulada por complejos AP-1 activados por la MAPK JNK. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Wojciechowska, M.; Sanchez Tilló, E.; Lloberas Cavero, J.; Celada Cotarelo, A. (2003).  Immunophilis are required for macrophage proliferation and activation. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Brucet, M.; Marqués, L.; Lloberas, J.; Celada, A. (2003).  STAT1 regulates LPS- and TNF-α-dependent expression of TAP 1 and LMP2 in macrophages by distinct mechanisms. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Serra, M.; Vanina Fernández, S.; Lloberas, J.; Celada, A. (2003).  Regulació del promotor del factor de transcripció ACII. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Sebastián, C.; Herrero, C.; Lloberas, J.; Celada, A. (2003).  Caracterización de los mecanismos moleculares implicados en la deficiente respuesta al GM-CSF de los macrófagos de ratones viejos. Presentació comunicació,  XVII Jornades d'actualitzacions i avenços en Immunologia. . V: 1,, Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1999 - 2002.   Mecanismo molecular del control de la expresión de los genes de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: PM98-0200.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1999 - 2002.   Mecanismo molecular del control de la expresión de los genes de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: PM98-0200.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1997 - 1999.   Immunologia. Biologia del macròfag.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1997SGR00071.  IP: Antonio Celada Cotarelo
CSF 1 CSF

2001 - 2003.   Caracterización funcional y molecular del factor de transcripción ACII (Activator of class II) en la regulación de la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase II.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Fundació La Marató de TV3.  Ref.: 64/00.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1987 - 1990.   Molecular mechanism of macrophage activation by interferon gamma.  (Ayudas a la Investigación).  Arthritis Foundation (USA).  IP: Antonio Celada Cotarelo

1992 - 1994.   Mecanismo intracelular del interferon gamma en la inducción de los genes de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad en los macrofagos.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: FIS93/0589.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1994 - ... .   Infraestructura.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1995 - ... .   Infraestructura.  (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: IN94-0209.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1994 - 1997.   Regulación de la expresión de antígenos de clase II del MHC en ancianos. Implicaciones en la vacunación.  (Ayudas a la Investigación).  Caja de Madrid.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1996 - 1998.   Regulación de la expresión de los genes de clase II del complejo mayor de Histocompatibilidad.  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: FIS96/2050.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1992 - 1994.   Control de la transcripción de genes de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad a través de factores de transcripción.  (Programa Nacional de Biomedicina).  Plan Nacional I+D.  Ref.: PM92-0211.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1995 - 1998.   Control de la proliferación de macrófagos mediante el factor de transcripción PU.1 y la tirosina quinasa hck .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: SAF95-0217.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1998 - 2001.   Mecanismos moleculares de la proliferación, diferenciación y apoptosis en macrófagos.  (Programa Nacional de Salud).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: SAF98-0102.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1994 - 1996.   Desenvolupament de projectes d'investigació en curs.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: GRQ94-1019.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1995 - 1997.   Immunologia: Biologia del Macròfag.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1995SGR-00420.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2000 - 2002.   Grup d'Immunologia i Biologia del Macròfag.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1999SGR00067.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2002 - 2004.   Regulación de la expresión de genes que determinan la proliferación, diferenciación, activación y apoptosis de los macrófagos .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: BMC2001-3040.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2001 - 2004.   Grup de Biologia del Macròfag. Regulació de l'expressió gènica.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 2001SGR00121.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1997 - 1998.   Atorgament d'un ajut per a la xarxa temàtica 'Immunologia' (DOGC 30.12.97).  (Xarxes temàtiques).  Generalitat de Catalunya.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1999 - ... .   Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT), intitulada 'Immunologia' 1999XT0001. Renovació. (DOGC 9-2-2000).  (Xarxes temàtiques).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  IP: Antonio Celada Cotarelo

2001 - ... .   Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT). Renovació. 2001XT00010.  (Xarxes temàtiques).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2001 - 2001.   Regulación de la proliferación, diferenciación, activación y apoptosis de los macrófagos .  (Programa Nacional de Biomedicina).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  IP: Antonio Celada Cotarelo
quinasas

2005 - 2007.   Regulación de la expresión de genes que determinan la proliferación, diferenciación, activación y apoptosis de los macrófagos y de las células dendriticas.  (Ayudas a la Investigación).  Plan Nacional I+D.  Ref.: BFU2004-05725/BMC.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2001 - 2003.   El envejecimiento como causa de la inhibición de la expresión del gen que codifica la proteína señalizadora Stat5a. Mecanismo de la irregulación génica y sus consecuencias en la inmunosenescencia..  (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)).  Ministerio de Sanidad y Consumo .  Ref.: 01/1550.  IP: Jorge LLoberas Cavero

Contractes

1995 - 1998.   Potenciación de la respuesta inmunitaria de una vacuna.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) .   Laboratorio Pierre Fabre Ibérica, S.A. / Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: 2241.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1995 - 1996.   Efecto de los inhibidores de las fosfodiesterasas sobre la activación de los macrófagos.  (Ajuts a la Recerca).  Laboratorios Almirall, S.A.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1995 - 1997.   Inducción de neoplasias con oncogenes PU.1 (Factor de trascripción) y HCK (tirosina kinasa).  (Ajuts econòmics a projectes de recerca sobre càncer de mama i càncer de còlon).  Fundació La Marató de TV3.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1999 - 2000.   Producción de cultivos primarios de mastocitos..  (Sense especificar).  Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A..  Ref.: 3692.  IP: Antonio Celada Cotarelo

2000 - 2001.   Aislamiento y diferenciación de mastocitos .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A..  Ref.: 64/00.  IP: Antonio Celada Cotarelo

1992 - 1995.   Determinación de epítopos inmunodominantes en una determinada glucoproteínadel virus BHV-1.  (Ayudas a la Investigación).  Laboratorios Hipra, S.A. .   Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 1848.  IP: Dr. J. Lloberas

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/06/2020