Inici UB
Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social (GREPPS)

Dades Generals

Acrònim: Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i social (GREPPS)

Adreça Professional: ( - )

Telèfon:     Fax:

Correu-e: cvilanou(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Conrado Vilanou Torrano cvilanou(a)ub.edu

Isabel Vilafranca Manguan ivilafranca(a)ub.edu

Enric Prats Gil enricprats(a)ub.edu

M. Antonia Carreño Aguilar acarreno(a)ub.edu

Jordi Garcia Farrero jgarciaf(a)ub.edu

Alberto Esteruelas Teixido albertesteruelas(a)ub.edu

Raquel Cercos Raichs rcercos(a)ub.edu

Karine Rivas Guzman alejandro.karina(a)hotmail.com

Jordi Braso Rius jbrasorius(a)ub.edu

Ana Isabel Marin Blanco anamarin(a)ub.edu

Alexandre Egea Andres alexegea(a)ub.edu

Jordi Planella Ribera

Xavier Torrebadella Flix

Publicacions en Revistes

Vilafranca, I.; Vilanou,C. (2002).  Luís de Zulueta, visto por Juan Roura-Parella. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 21(21),  287-305.   ISSN: 0212-0267

Vilanou Torrano, C. (2012).  El humanismo de Eiximenis: saber, ciudad y cortesía. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(31),  135-163.   ISSN: 0212-0267

Laudo, X.; Esteruelas, A.; Garcia, J. (2014).  Idees pedagògiques del taoisme: elements per a una pedagogia líquida entre la naturalesa i la norma. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(23),  103-122.  http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000205%5C00000058.pdf / http://www.raco.cat/index.php/EducacioHistoria/article/view/280391/368080  ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2012).  Balmes, educador. Espíritu, LX(142),  261-309.   ISSN: 0014-0716

Vilanou, C. (2007).  Quan la memòria esdevé 'a priori' pedagògic. Europa i Occident en la filosofía de l'educació del professor Octavi Fullat

Ars Brevis(13),  155-175.   ISSN: 1136-3711

Vilanou, C.; Prats, E.; Longares, L. (2016).  Notícia de Temps d'Educació: entre la crònica i el compromís de futur. Temps d'Educació(50),  11-29.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/312595 ISSN: 0214-7351

Laudo, X. (2002).  La corrosión del carácter de Richard Sennett. Revista Catalana de Pedagogia(1),  395-397.   ISSN: 1695-5641

Conrad Vilanou Torrano (2009).  Higiene, deporte y humanismo en el Renacimeinto español. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 28(28),  37-59.   ISSN: 0212-0267

Vilanou Torrano, C. (2013).  Óbito del Profesor José María Quintana (1930-2013). Revista Española de Pedagogía, LXXI(256),  543-546.   ISSN: 0034-9461

Moreu, Á.C. (2008).  Seminari de Pedagogia i Medicina. remembrança d'August Vidal i Perera en el Centenari del seu Compendio de Psiquiatría InfantilButlletí informatiu d'història de l'educació(24),  7-10.  http://she.iec.cat/filial/digitalAssets/2252_butlleti24.pdf

Laudo, X. (2007).  'Reflexos d'Apol·lo'. Educació i esport a la Mediterrània antiga. Temps d'Educació(32),  297-367.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126478 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, V. (2011).  'Jaume Balmes i el franquisme. A propòsit de les dues visites de Franco a Vic (1947 i 1949)'. Ausa, xxv(167),  8-49.   ISSN: 0210-5853

Moreu, Á.C. (2008).  Psicología y Pedagogía. Consideraciones en torno a la herencia de Wilhelm Wundt. Revista de Educación(345),  443-456.   ISSN: 0034-8082

Vilafranca Manguán, I; Carreño Aguilar, A. (2014).  Sobre els orígens de la Modernitat pedagògica: Montaige, Descartes i Rousseau. Temps d'Educació, 46,  109-110.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278246 ISSN: 0214-7351

Laudo, X.; Mominó, J. (2005).  Internet y flexibilidad en las escuelas de Cataluña. ¿Camino de la sociedad red?. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación , 3(1),  770-784.   ISSN: 1696-4713

Xavier Laudo i Conrad Vilanou (2010).  Nazisme i pedagogia: Més enllà de l'homoerotisme i la misogínia (la dona en la revista 'Signal'). Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 21(21),  267-296. 

De la Arada, R.; Vilanou, C.; Carreño, A. (2014).  Lectura pedagògica de la novetat cristiana. Una aproximació a través de la filosofia de l'educació de Joaquim Xirau i Octavi Fullat. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(23)-13-50.   ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2016).  Bettauer, Hugo. La Ciudad sin judíos. Ars Brevis, 21(Anuari 2015),  407-410.   ISSN: 1136-3711

Vilanou Torrano, C.; Lafuente Nafría, B. (2011).  El Cardenal Mercier y la Universidad Católica de Lovaina. Sus ecos en España. Cuadernos de Pensamiento, 24,  149-188. 

Vilafranca, I. (2002).  Joan Benejam Vives(1946-1922): Un mestre menorquí en l'avantguarda pedagògica. Revista Catalana de Pedagogia, 1,  331-340.   ISSN: 1695-5641

Vilafranca, I.; Vilanou, C. (2015).  Jerusalén en la historia: de la asimilación imposible al pensamiento neohebraico. Ars Brevis, 20(20),  198-249.   ISSN: 1136-3711

Vilanou Torrano, C. (2009).  Miquel Meler i Muntané: Vocación y Pedagogía. Revista Catalana de Pedagogia, 6(6),  406-408.   ISSN: 1695-5641

Vilafranca, I. (2004).  Autobiografia, identitat i educació. Temps d'Educació(28),  13-26.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126397 ISSN: 0214-7351

Laudo, X. (2014).  La pedagogía líquida: ¿Imaginario pedagógico o teoría de la educación?. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 16.   ISSN: 1138-9737

Vilanou Torrano, C. (2012).  Juan Roura-Parella y la Institución Libre de Enseñanza: una vida a la sombra gineriana. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza IIª Época(87-88),  89-108.   ISSN: 0214-1302

Esteruelas i Teixidó, Albert; Xavier Laudo (2015).  Exploracions pedagògiques i altres pedagogies. Temps d'Educació(48),  7-12.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/297823 ISSN: 0214-7351

Laudo, X. (2005).  Una pedagogia fenomenològicohermenèutica. Temps d'Educació(28),  298-304.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126410 ISSN: 0214-7351

de la Arada, R.; Turró, G.; Vilanou, C. (2013).  Lilí Álvarez: Del tenis a la plenitud vital. La teoría de la formación de una mujer comprometida. Innovación Educativa(23),  47-59.   ISSN: 2340-0056

Vilanou Torrano, C. (2010).  L'etapa nord-americana de Joan Roura Parella (1946-1983): la dimensió estètica i espiritual de la formació humana. Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 21(21),  487-509. 

Conrad Vilanou (2007).  Quan la memòria esdevé 'a priori' pedagògic: Europa i Occident en la filosofia de l'eduació del professor Octavi Fullat. Ars Brevis, 13(13),  155-175.   ISSN: 1136-3711

Laudo, X. (2011).  Visita a la hemeroteca. Revista Española de Pedagogía(249),  379-384.   ISSN: 0034-9461

Laudo, X. (2006).  Sobre la possibilitat d'una pedagogia republicanista en ambients nòmades i cosmopolites. Temps d'Educació(31),  271-280.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126459 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2010).  Josep Maria Coll, La relación interpersonal. Espíritu, LIX(140),  585-589.   ISSN: 0014-0716

Vilafranca, I., Buxarrais, M. R. (2009).  La Educación para la ciudadanía en el debate comunitaristas-liberales. Bordón, 61(2),  139-149.   ISSN: 0210-5934

Vilafranca, I. (2015).  Entre l'Escola del Bosc (1914) i l'Escola del Mar (1922): Dues iniciatives pedagògiques enmig d'una Dictadura. Temps d'Educació(49),  107-109.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303536 ISSN: 0214-7351

Collelldemont, E.; Moreu, Á.C. (2007).  El Museo Pedagógico Experimental de Barcelona: Enclave para una Historia de los pequeños museos pedagógicos. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(26),  471-482.   ISSN: 0212-0267

Vilanou, C. (2016).  Fausto Coppi, una icona dels temps moderns en l'Europa de postguerra. Temps d'Educació(50),  307-315.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/312622 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2012).  Anar a estudi: la via pedagògica d'Europa. Relleu(113),  10-21. 

Vilanou, C.; Laudo, X. (2013).  El pensamiento vitalista y sintético en la Pedagogía general en España. Revista Española de Pedagogía(255),  193-208.   ISSN: 0034-9461

Rigo, L.C.; Vilanou, C. (2014).  Identidades dos clubes de futebol: singularidades de FC Barcelona. Movimento, 19(03),  191-210.   ISSN: 0104-754X

Vilafranca, I.; Vilanou,C. (2003).  La juventud en el context cultural d'entreguerres (1919-1945). Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 6(6),  19-26.   ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2011).  Joan Roura-Parella and his Presence in the United States. Journal of Catalan Intellectual History, Volume I(Issue 2),  131-147.   ISSN: 2014-1572

Vilanou, C. (2014).  El pensament català a examen: una lectura pedagògica. Temps d'Educació(46),  305-311.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/280166 ISSN: 0214-7351

Bantulà, Jaume; Vilanou, Conrad (2009).  Joc, humanisme i pedagogia: la virtut de l'eutrapèlia. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació(25),  53-90.  https://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/144636 ISSN: 1138-3194

García, J. (2015).  Presencia de la pedagogía en el acto de caminar: Homo Viator, nomadismo y formación. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 15(4),  56-84.  http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/12346 ISSN: 1138-9737

Vilafranca Manguán, I. (2012).  La pedagogía alemana en España e Iberoamérica (1810-2010). Por José María Hernández Díaz (ed.. Valladolid, Castilla ediciones, 2011. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 31(31),  387-392.   ISSN: 0212-0267

Vilafranca, I. (2001).  El maestro: Juan Benejam Vives (1946-1922): Una visión pedagógica

Publicacions des Born, 8,  41-69. 

Laudo, X. (2013).  Internet, Liquid Pedagogy and Emancipation. Barcelona Metropolis. Revista d'Informació i Pensament Urbans(88),  51-53.   ISSN: 0214-6223

Garcia Farrero, J.; Vilafranca, I.; Vilanou Torrano, C. (2016).  La recepció filosòfica de l'educació de Giovanni Gentile: del neoidealisme al neoespiritualisme. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 1(27),  179-222.   ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2009).  Escoltisme per a nois. Revista Catalana de Pedagogia, 6(6),  401-406.   ISSN: 1695-5641

Vilanou, C.; Farrero, J.G. (2016).  Joaquim Xirau. Journal of Catalan Intellectual History(9-10),  109-117.   ISSN: 2014-1572

Vilafranca, I. (2000).  Escolano: Los viajes de Lluís Bello. Temps d'Educació, 20.   ISSN: 0214-7351

Laudo, X. (2013).  Pensament pedagògic, filosofia i història de l’educació. Introducció. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(21),  9-13.   ISSN: 1134-0258

Vilanou, C. (2014).  Elogio del profesor José María Quintana Cabanas (1930-2013). Su contribución a la Historia del Pensamiento Pedagógico. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(33),  491-495.   ISSN: 0212-0267

Vilanou Torrano, C.; García Farrero, J. (2011).  La juventud, entre el ethos victoriano y el eros pedagógico: la subversión de los sentidos. Ars Brevis(17),  193-231.  http://www.google.com/cse?cx=016911680475607079788%3Aj9y2vochz-8&q=La+juventud%2C+entre+el+ethos+victoriano+y+el+eros+pedag%C3%B3gico%3A+la+subversi%C ISSN: 1136-3711

García Farrero, J. (2012).  Els passeigs de Rousseau: solitud, rememoració iherborització. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(19),  17-33.  http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000185/00000006.pdf ISSN: 1134-0258

Vilafranca, I.; Buxarrais, M.R. (2009).  La educación para la ciudadanía en clave cosmopolita. Una aproximación de M. Nussbaum. Revista Española de Pedagogía, 67(242),  115-130.  http://www.revistasdepedagogia.org/ ISSN: 0034-9461

Laudo, X. (2003).  Filosofia de la finitud. Temps d'Educació(27),  480-484.   ISSN: 0214-7351

Laudo Castillo, X.; Vilanou Torrano, C. (2012).  El pensament dialèctic i sintètic en la filosofia de l'educació durant el segle XX. Temps d'Educació(41),  247-277.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/253469 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2013).  Josep M. Coll, La teología i la filosofía a la búsqueda de su unidad. Espíritu, LXI(154),  395-398.   ISSN: 0014-0716

Vilanou, C. (2007).  “Presència del Seminari en la idea d’Universitat alemanya”. Papers d'Educació(6).  http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/articles/6f-Conrad.pdf (http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/1a.shtml)

Esteruelas i Teixidó, Albert; Jordi García Farrero; Isabel Vilafranca Manguán (2015).  L'Escola del Bosc cent anys després. Allà on Rosa Sensat va sistematitzar la seva pedagogi. Temps d'Educació(49),  111-133.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303552 ISSN: 0214-7351

Conrad Vilanou Torrano; Eulalia Collelldemont (2012).  Presència de Rousseau a Catalunya: entre el mite i la realitat. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(19),  97-152.   ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2013).  Alabrús Iglesias, Rosa Maria. Tradición y modernidad. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación,  428-431.   ISSN: 0212-0267

Prats, E.; Vilanou, C. (2016).  El retorn de Malaparte: una meditació sobre el destí d'Europa en temps postmoderns. Temps d'Educació(49),  279-306.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303563 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2009).  Els alumnes de la República. Revista Catalana de Pedagogia, 6(6),  419-423.   ISSN: 1695-5641

Laudo, X. (2005).  Prácticas morales. Ars Brevis(2005),  400-406.   ISSN: 1136-3711

Vilanou, C.; Laudo, X. (2014).  The conceptual history in the educational historiography: toward a history of educational thought. Encounters on education , 15,  161-180.  http://library.queensu.ca/ojs/index.php/encounters/issue/view/526/showToc ISSN: 1494-4936

Laudo, X. (2011).  La hipótesis de la pedagogía postmoderna. Educación, verdad y relativismo. Teoría de la Educación, 23(2),  45-68.  http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/8645 ISSN: 1130-3743

Esteruelas i Teixidó, Albert; Xavier Laudo (2015).  La pedagogia 'povera': una pedagogia del reciclatge. Temps d'Educació, 1r semestre(48),  13-28.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/297824 ISSN: 0214-7351

Cercós Raichs, R.; Laudo Castillo, X.; Vilanou Torrano, Conrad (2016).  Francisco Giner de los Ríos y su manual de Pedagogía universitaria (1905). En el centeneracio de su fallecimiento (1915-2015). Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(34),  375-406.   ISSN: 0212-0267

García Farrero, J.; Vilafranca, I.; Vilanou, C. (2016).  Entre Berlín (1810) y Fráncfort (1920): de la Universidad Humboldtiana al Freire Jüdische Lehrhaus. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(34),  61-101.   ISSN: 0212-0267

Vilanou, C.; Soler Mata, J. (2013).  La Historia de la educación en Cataluña: Tradición liberal e Historia Conceptual. Social and Education History, 2(3),  261-295.   ISSN: 2014-3567

Laudo, X.; Prats, E. (2013).  El lugar de la autonomía en la pedagogía y la educación postmodernas. TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información., 14(1),  248-262.   ISSN: 1138-9737

Vilanou, C., Coll-Vinent, S. (2015).  Jaume Balmes en el segle XX: entre el noucentisme i el franquisme. Analecta Sacra Tarraconensia(87),  501-587.   ISSN: 0304-4300

Laudo, X. (2011).  La educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica. Teoría de la Educación, 23(2).   ISSN: 1130-3743

Jover, G.; Laudo, X.; Vilanou, C. (2014).  Juan Zaragüeta y los orígenes de la Filosofía de la Educación en España: un pedagogo entre dos mundos. Revista Española de Pedagogía, LXXII(258),  327-346.   ISSN: 0034-9461

Laudo, X. (2007).  Els reptes de l'educació en la modernitat líquida de Zygmunt Bauman. Revista Catalana de Pedagogia(5),  369-367.   ISSN: 1695-5641

Laudo, X. (2005).  La lección de Auschwitz. Revista Catalana de Pedagogia(3),  416-419.   ISSN: 1695-5641

Carreño, A.; Vilanou, C. (2013).  Política i pedagogia: entre el que és públic i el que és privat. Fòrum. Revista d'Organització i Gestió Educativa(31),  5-10.   ISSN: 2014-4792

Moreu, Á.C. (2010).  J.I. Pozo y M. del P. Pérez: Psicología del aprendizaje universitario: La formación en competencias. Revista Iberoamericana de Educación(54),  265-268.  http://www.rieoei.org/recensiones.php ISSN: 1022-6508

Vilafranca, I. (1998).  La vida estudiantil en el Antiguo Régimen. Temps d'Educació, 20,  402-405.   ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2009).  Què és la Universitat, o de la conveniència de rellegir Humboldt. Revista Catalana de Pedagogia, 6(6),  442-445.   ISSN: 1695-5641

Vilafranca, I. (1999).  Los derechos de las personas de edad. Revista de la Asociación para las Naciones Unidas, 17,  51-52. 

Vilanou Torrano, C. (2012).  Tomàs d'Aquino, mestre d'espiritualitat, de Marie-Dominique Chenu. Espíritu, LX(142),  431-436.   ISSN: 0014-0716

Vilafranca, I. (2007).  La doble barricada. El concepto de historia en W. Benjamin y en J. Derrida. Una propuesta comparada

Ars Brevis, 12(12),  151-164.   ISSN: 1136-3711

Laudo, X.; Vilanou, C. (2015).  Educational discourse in Spain during the early Franco regime (1936-1943): toward a genealogy of doctrine and concepts. Paedagogica Historica, 2015,  1-21.   ISSN: 0030-9230

García Farrero, J. (2011).  Quan el camí esdevé pensament: cap a una pedagogia itinerant. Revista Catalana de Pedagogia, 7,  393-414.  http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/58514/58710 ISSN: 1695-5641

Moreu, Á.C. (2009).  Families and education in democratic values. Current challenges and perspectives. Journal of Moral Education, 38(1),  120-122.   ISSN: 0305-7240

Vilafranca Manguán, I. (2012).  La filosofía de la educación de Rousseau: el naturalismo eudaimonista. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 1(19),  35-53.   ISSN: 1134-0258

Laudo, X. (2003).  La educación y la transición democrática. Bibliografía. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(21),  307-311.   ISSN: 0212-0267

Vilanou Torrano, C.; Cercós Raichs, R. (2016).  Miquel Meler y la opción por la persona: espíritu conciliar y pedagogía terapéutica. Ars Brevis, 21(Anuari 2015),  370-393.   ISSN: 1136-3711

Jordi Planella i Conrad Vilanou (2009).  La natura, entre l'esport i la guerra: vers una ètica de la responsabilitat. Ars Brevis, 15(15),  168-214.   ISSN: 1136-3711

Vilanou, C (2016).  La Educación humanista, la vía pedagógica de Occidente. Harvard Deusto Learning & Pedagogics(4),  18-25.   ISSN: 2444-0027

Laudo, X. (2006).  Pedagogies de la liquiditat. Temps d'Educació(30),  323-335.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/128536 ISSN: 0214-7351

Laudo, X. (2007).  Sophie Scholl i la Rosa Blanca. Resistència i testimoni dels estudiants a l'Alemanya nazi. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(9-10),  354-357.   ISSN: 1134-0258

Vilanou Torrano, C. (2013).  La doctrina pueril de Lulio: una enciclopedia escolar del siglo XIII. Educación XX1, 16.2(16,2),  97-114.   ISSN: 1139-613X

Vilafranca Manguán, I.; Carreño Aguilar, A. (2014).  Rousseau, tres-cents anys després. Entre el mite i la realitat. Temps d'Educació, 46,  123-136.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278248 ISSN: 0214-7351

Esteruelas, A.; Vilanou, C. (2015).  Rosa Sensat, una mestra d'avantguarda. Barcelona Metropolis. Revista d'Informació i Pensament Urbans(95),  24-26.  Publicació online (http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/es/author/albert-esteruelas/) ISSN: 0214-6223

Moreu, Á.C. (2009).  La investigación historicoeducativa des de Catalunya. Moments interessants de la història de l'educació contemporània. Presentació. Temps d'Educació(37),  7-9.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/186875 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2009).  La Pedagogía en España: su estatuto después del debate postmoderno. Rassegna di Pedagogia, LXVII(1-4),  149-192. 

Vilafranca, I.; Vilanou,C. (2001).  Concepción Sainz Amor: Viena, laboratorio de Pedagogía. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 20(20),  449-465.   ISSN: 0212-0267

Vilafranca, I. (2007).  Una pedagogia per a temps de crisi: el deixant formatiu de l'Hel.lenisme

Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 9-10(9-10),  110-126.   ISSN: 1134-0258

Moreu, Á.C. (2011).  La ciutadania a l'aparador. Pedagogia, ètica i política. Temps d'Educació(40),  81-96.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/248246 ISSN: 0214-7351

Buxarrais, M.R.; Vilafranca, I. (2011).  La educación moral y círiva: propuesta pedagógica de Kerschensteiner, Natorp y Spranger. Revista Innovación Educativa (RIE), 11(55 ),  32-43. 

Vilanou, C. (2015).  Pensamiento pedagógico en el idealismo alemán y en Schleiermacher. Historia y Memoria de la Educación(1),  497-502.   ISSN: 2444-0043

Vilafranca, I. (2008).  La influència del krausisme a Catalunya. Temps d'Educació(37),  39-50.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/186877 ISSN: 0214-7351

Vilafranca, I. (2009).  La literatura com educació moral i la moralitat com a literatura. De l'ètica a la narrativa. Temps d'Educació, 36(36),  137-146.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/139984 ISSN: 0214-7351

Vilanou, C.; Laudo, X. (2013).  The philosophy of education in 20th century Catalonia: Dialectists, synthetists and vitalists. Journal of Catalan Intellectual History(6),  115-133.   ISSN: 2014-1572

Moreu, Á.C. (2013).  La Estética, entre la historia y la pedagogía. Presentación. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(32),  23-46.   ISSN: 0212-0267

Vilanou, C. (2008).  Eugenio D'Ors y la pedagogía de la Obra Bien Hecha

ESE. Estudios Sobre Educacion(14),  31-44.   ISSN: 1578-7001

Vilanou Torrano, C.; Arada, R. de la; Turró Ortega, G. (2014).  Lilí Álvarez, tenista e intelectual: Entre el eterno femenino y la mujer eterna. Ars Brevis(19),  218-252.   ISSN: 1136-3711

Vilafranca, I. (2000).  Joan Benejam i Vives (1846-1922). Esbós d'una Biografia. Quaderns d'Educació (Conselleria d'educació i cult. Govern Illes Balears), 22

Vilanou, C. (2014).  Repensar la universitat en temps hipermoderns. Revista RE(77),  5-7.   ISSN: 1135-2701

Vilanou Torrano, C.; Collelldemont, E. (2012).  Per un patrimoni conceptual de J. J. Rousseau. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(19),  9-16.   ISSN: 1134-0258

Laudo, X. (2003).  El maestro ignorante de Jacques Rancière. Temps d'Educació(27),  489-498.   ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C.; Bantulà, J. (2013).  Sobre la eutrapelia, o la virtud del juego. Moralidad, historia y educación. Bordón, 65(1),  47-58.   ISSN: 0210-5934

García Farrero, J. (2011).  Caminar y autobiografía: Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Nietzsche. Bajo Palabra(6),  107-116.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3728821

Valls, Ra.; Vilanou, C.; Carreño, A. (2014).  Prehistoria y primera historia de la Sociedad Española de Educación Comparada. Revista Española de Educación Comparada(24),  13-39.   ISSN: 1137-8654

Vilanou Torrano, C. (2009).  P. Jacint Feliu i Utzet (1787-1867): Protagonista de la restauració de l'Escola Pia a Espanya. Revista Catalana de Pedagogia, 6(6),  423-427.   ISSN: 1695-5641

Laudo Castillo, X. (2012).  La història de l'educació després dels girs hermenèutic i lingüístic. Història cultural, història postsocial, pedagogia de la reiteració: entre la recerca de la veritat i el manteniment de la conversa. Temps d'Educació(44),  13-32.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/268246 ISSN: 0214-7351

Turró, G.; Vilanou, C. (2012).  El tenis: entre la modernidad y la postmodernidad. Materiales para la Historia del Deporte(10),  54-71.   ISSN: 1887-9586

Moreu, Á.C.; Vilanou, C. (2011).  La Historia de la Pedagogía en la Universidad de Barcelona: programa de la asignatura correspondiente al curso 1958-59, que impartía Joaquín Carreras Artau. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(30),  287-306.   ISSN: 0212-0267

Vilanou, C. (2007).  Jaime Balmes (1810-1848): la pedagogía del sentido común

Anuario de Pedagogía(9),  419-448. 

Laudo, X. (2006).  En la escuela hoy. Revista Catalana de Pedagogia(4),  391-395.   ISSN: 1695-5641

Vilanou, C. (2015).  Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). En el centenari de la seva mort. Perspectiva Escolar(383),  71-72.   ISSN: 0210-2331

Laudo, X. (2005).  El mestre ignorant: la filosofia de l'educació de Joseph Jacotot. Temps d'Educació(29),  151-165.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126420 ISSN: 0214-7351

Vilafranca, I. (1999).  Vergara, J. Historia de la secularización docente. Temps d'Educació, 19.   ISSN: 0214-7351

Cercós, R.; Moreu, Á.C. (2013).  La subversión del gentleman. Cuerpo y belleza en el ethos victoriano. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(32),  105-119.   ISSN: 0212-0267

Laudo, X. (2014).  La nueva historiografía y la propuesta formativa de la pedagogía de la reiteración. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación(32).   ISSN: 0212-0267

García Farrero, J. (2009).  Modernitat i barbàrie. A propòsit de 'Modernidad y Holocausto' de Zygmunt Bauman. Temps d'Educació(37),  293-304.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/186898 ISSN: 0214-7351

Vilanou, C.; Turró, G. (2013).  El baloncesto, 121 años después de su invención: entre el deporte y la americanización. Ars Brevis, 18,  226-271.   ISSN: 1136-3711

Vilanou, C. (2008).  Debilitat de la teoria de l'Educació: sobre la narrativitat científica de l'educació. Temps d'Educació(34),  265-284.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126511 ISSN: 0214-7351

Moreu, Á.C. (2007).  D'on venim en el tema de l'educació de la llibertat. Perspectiva Escolar(316),  4-14.   ISSN: 0210-2331

Vilanou, C. (2016).  Quan fer classe esdevé art: la pedagogia com estètica. Temps d'Educació(49),  315-319.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303566 ISSN: 0214-7351

Collelldemont, E.; Vilanou, C. (2013).  Pensar l'experiència escolar a través d'imatges amb referents objectuals. Temps d'Educació(44),  121-134.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/268254 ISSN: 0214-7351

Vilafranca, I. (2000).  La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto de reforma pedagógica. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 20,  140-142.   ISSN: 0214-1302

Vilanou, Conrad (2014).  Sobre la humanització de la pedagogia en temps de crisi. Revista RE(82),  22-23.   ISSN: 1135-2701

Laudo, X. (2013).  Educación y emancipación: de la experiencia de Jacotot a la expectativa de Rancière. Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació(21),  65-88.   ISSN: 1134-0258

Vilanou, C.; Laudo, X. (2014).  La historia concpetual en la historiografía de la educación: Hacia una historia del pensamiento pedagógico. Encounters on education , 15,  161-180.   ISSN: 1494-4936

Vilanou, C. (2007).  Educar contra Auschwitz. Temps d'Educació(32),  285-296.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126477 ISSN: 0214-7351

Vilanou Torrano, C. (2010).  Costa Rico, Antón; A construcción do coñocemento pedagógico. Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, 29,  387-389.   ISSN: 0212-0267

Publicacions en Llibres

Conrad Vilanou i Torrano (2010).  Bellesa i vida. De Humboldt a Joan Roura-Parella. En La Bellesa (pp. 238 - 252).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-9965-015-9.  

Conrad Vilanou Torrano (2010).  El Padre Morales y la Sierra de Gredos: una pedagogía con paisaje. En Los educadores, a examen (pp. 233 - 300).  Fundación Universitaria Española - S. ISBN: 978-84-7392-763-5.  

Conrad Vilanou Torrano, Jordi Planella Ribera (2010).  De la compassió a la ciutadania. Una història de l'educació social. En De la compassió a la ciutadania. Una història de l'educació social .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-880-6.  

Conrad Vilanou Torrano (2010).  Prólogo. En Pedagogía sin complejos, de Xavier Besalú (pp. 5 - 12).  Red Diálogos / Paulo Freire Instituto - N. ISBN: 978-84-937015-1-2.  

Conrad Vilanou Torrano (2010).  Pròleg. En Pedagogia sense complexos, de Xavier Besalú (pp. 9 - 15).  Edicions del CREC - N. ISBN: 978-84-9377772-3-.  

Vilanou, C.; Turró, G. (2010).  El Olimpismo, entre la memoria y la axiología. En El atleta olímpico, ¿transmirsor dfe valores? (pp. 83 - 136).  Atos Origin - N. ISBN: 84-257-1024-3.  

Vilafranca, I.  (2010).  Fichte y el modelo de ciudadanía en los Discursos a la Nación Alemana. En Ángel C. Moreu; Enric Prats: La educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica (pp. 89 - 11).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3487.  

Laudo, X. (2011).  Pedagogía de la carne. La escritura de sí en Virgilio Piñera. En La educación revisitada: Ensayos de hermenéutica pedagógica. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3487-6.  

Vilanou, C.; Laudo, X. (2010).  Nazisme i pedagogia: Més enllà de l’homoerotisme i la misogínia. La dona en la revista Signal. En XIX Jornades d’Història de l’Educació – Dones i Educació .

Vilanou Torrano, Conrad (2011).  La formación, entre el amor y la plenitud: De J. W. Goethe a Joaquín Xirau. En Ideales de Formación en la Historia de la Educación (pp. 399 - 436).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-9982-215-0.  

Conrad Vilanou Torrano (2011).  De la Pedagogía General a la Teoría de la Educación: El caso de la Universidad de Barcelona (1930-1960). En Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica (pp. 667 - 676).  Sociedad Española de Historia de la Educación - N. ISBN: 978-84-694-4490-0.  

Laudo, X. (2011).  El ideal de formación del Tao y su pedagogía líquida. En Ideales de formación en la historia de la educación (pp. 23 - 36).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-9982-215-0.  

Moreu, A. (Coord.); Vilanou, C.; Laudo, X.; Arada, R.; Gurrera, M.; Sánchez-Valverde, C.; García, J.; Calvo, F.; Cercós, R. (2011).  Les fonts orals i audiovisuals en història de l’educació. (Innovació i recerca en docència universitària). En Les fonts orals i audiovisuals en història de l’educació. (Innovació i recerca en docència universitària). .  Publicacions i Edicions UB - S.

Laudo, X. (2011).  Pedagogía líquida, Ivan Illich y desescolarización. Una hipótesis histórica. En Celada Perandones, P. (Ed): El arte y oficio de enseñar. Centro Internacional de la Cultura Escolar / universidad de Valladolid, 2011 .  Centro Internacional de la Cultura Escolar - N.

Vilafranca, I. (2009).  La Paideia en la Política aristotélica. En Vilanou, C.; Santolaria, F: Dr. B. Delgado. Pedagogo e Historiador (pp. 217 - 236).  Publicacions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  

Conrad Vilanou i Torrano (2009).  Esport i modernitat. el tennis, més que un joc. En La Modernitat (pp. 135 - 200).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-92583-58-4.  

El profesor Delgado y la tradición liberal española (2009).  Doctor Buenaventura Delgado. Pedagogo e historiador. En Doctor Buenaventura Delgado. Pedagog e historiador (pp. 67 - 78).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  

Trayectoria académica y científica del profesor Buenaventura Delgado (2009).  Buenaventura Delgado Criado. Pedagogo e Historiador. En Buenaventura Delgado. Pedagogo e Historiador (pp. 41 - 50).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  

Conrad Vilanou Torrano; Angel C. Moreu Calvo (2009).  Humanismo y trascendencia en la Pedagogía Terapéutica de Miguel Meler. En Pedagogía y Medicina (pp. 123 - 154).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3370-1.  

Conrad Vilanou Torrano (2009).  Situación de la pedagogía española en el siglo XX. En La educación: un arte extasiológico (pp. 9 - 40).  Fundación Fernando Rielo - N. ISBN: 84.86942-75-6.  

Laudo, X. (2009).  Saber i ensenyar en la Modernitat. La revolució de Jacotot. En Buenaventura Delgado. Pedagogo e historiador .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  

Laudo, X.; Ansó, M. (2009).  La pedagogía de la reiteración en la docencia en Historia de la Educación. La experiencia “¿Quién mató a Walter Benjamin?. En El largo camino hacia una educación inclusiva .

Vilafranca, I. (2008).  El diálogo liberales-comunitaristas en la educación para la ciudadanía. Una perspectiva comparada. En López Noguero (dir).: La educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada. (pp. 1 - 12).  Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid - S. ISBN: 978-84-691-2732-2.  

Mauri, M.; Vilafranca, I.; Roman, B.; Mestre, C.; Temporal,J.; Anglès, M. (2008).  Fonamentació pedagógica de l'Ensenyament de l'Ètica a través de la literatura. En AAVV: El cambio en la cultura docente universitaria (pp. 1 - 10).  Palahí - N. ISBN: 978-84-8458-286-1.  

Moreu, A.C.(Coord.) (2009).  Pedagogía y Medicina. En Pedagogía y Medicina (pp. 1 - 192).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3370-1.  

Vilafranca, I. (2008).  Las influencias en el modelo de ciudadanía de la III República Francesa en la II República Española. Directrices de la política educativa. En Influencias francesas en la Educación Española e Iberoamericana (pp. 265 - 275).  Globalia Ediciones Anathema - S. ISBN: 978-84-95229-78-6.  

Vilanou, C. (2008).  L'esport en la pedagogia catalana. En L'esport a Catalunya (pp. 59 - 72).  Fundació Lluís Carulla - N. ISBN: 978-84-7226-925-6.  

Vilanou, C. (2008).  Josefa Amar y Borbón (1749-1833). En Femmes Pédagogues. De l'Antiquité au XIXe siècle (pp. 201 - 244).  éditions FABERT - N. ISBN: 978-2-84922-041-2.  

Vilanou, C. (2008).  Enllà del Noucentisme: lectura pedagògica de l'arquitectura d'Eugeni D'Ors. En Pedagogia, plítica i transformació social (1900-1917). L'educació en el context de la Fundació de l'Institut d'Estudis Catalans (pp. 107 - 144).  Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana - N. ISBN: 978-84-92583-01-0.  

Conrad Vilanou i Torrano (2008).  Criteri i pedagogia. En Criteri i Pedagogia. Jaume Balmes (pp. 1 - 135).  Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull - S. ISBN: 978-84-934469-5-6.  

Humanismo, formación y hermenéutica: la memoria 'a priori' pedagógico (2008).  Cultura, hermenéutica y educación. En Cultura, hermenéutica y educación (pp. 73 - 88).  Universidad Europea Miguel de Cervantes - N. ISBN: 978-84-935937-4-2.  

Conrad Vilanou Torrano (2008).  Els alumnes de la República. Els grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona. En Els alumnes de la República. Els grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona, de Salvador Domènech i Domènech (pp. 11 - 17).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-8415-790-8.  

Laudo, X. (2008).  L’educació i la societat del coneixement. Els reptes d’un món globalitzat. En Una Societat en crisi? Reptes d'un món globalitzat (pp. 191 - 211).  Eumo Editorial - S. ISBN: 978-84-9766-220-8.  

Monés, J.; Laudo, X. (2008).  L’influència dels corrents internacionals de l’Escola Nova. En Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L’educació en el context de la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans (pp. 227 - 247).  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 978-84-92583-01-0.  

Laudo, X. (2008).  La pedagogía de Jacotot y su perversión. El caso de Miguel Rovira. En Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008) (pp. 121 - 132).  Anthema - S. ISBN: 978-84-95229-78-6.  

Laudo, X. (2008).  La Història i el seu nexe amb el present. Tres accepcions de la 'Historia magistra vitae'. En La memòria .  Eumo Editorial - S.

Moreu, A.C. (2007).  La psicopedagogía tras el exclusivismo experimentalista de comienzos del novecientos. En Relaciones internacionales en la historia de la educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007) (pp. 279 - 291).  Sociedad Española de Historia de la Educación - N. ISBN: 84-923734-1-5.  

Moreu, A.C. (2007).  Los inicios de la Pedagogía Terapéutica en España. En Miquel Meler i Muntané: Vocación y Pedagogía. Los orígenes de la pedagogía terapéutica en España (pp. 15 - 45).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N. ISBN: 978-84-96907-00-3.  

Moreu, A.C.; Vilanou, C. (2007).  Miquel Meler Muntané: Sentido humanista de la Pedagogía Terapéutica. En Miquel Meler i Muntané: Vocación y Pedagogía. Los orígenes de la pedagogía terapéutica en España (pp. 47 - 118).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N. ISBN: 978-84-96907-00-3.  

Vilafranca, I. (2007).  La doble barricada. El concepto de Historia en W. Benjamin y J. Derrida. Una propuesta comparada. En Moya, E.; Prior, A.: III congreso Internacional. La Filosofía y los retos de la complejidad. CD-rom (pp. 1 - 13).  Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia - N. ISBN: 978-84-8371-654-0.  

Vilanou, C.  (2007).  (Varia) Notes, comentaris, bibliografies. En El pedagogismo europeo y la España del Siglo XIX. Universitat de Barcelona, 1985 (Resumen de la tesis doctoral presentada el año 1984). Óbito del Profesor Alejandro Sanvisens, Revista Española de Pedagogía, LIII, núm. 200, enero-abril 1995, pp. 197-198. En homenatge al professor Alexandre Sanvisens, Crònica d’Ensenyament, núm. 78-79, setembre-octubre 1995, p. 8. “Selección bibliográfica sobre Historia de la Educación Física”, Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, núms. 14, 1995, pp. 501-509. Entrada “Educación Física” del diccionario Filosofía de la Educación hoy. Madrid: Dykinson, 1997, pp. 190-191. Óbito del profesor Juan Tusquets Tarrats (1901-1998), Revista Española de Pedagogía, LVII, núm. 212, enero-abril 1999, pp. 185-187. En memoria de Alberto del Pozo (1920-1998). Revista Española de Pedagogía, LVII, núm. 213, mayo-agosto 1999, p. 391. “El cos i la diversitat cultural”, Educació Física a infantil, primària i secundària. Barcelona: Institut Municipal d’Educació, 2000, pp. 12-20. “Bibliografía del Doctor Alexandre Sanvisens Marfull”, en Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005 [Col•lecció Homenatges, 25], pp. 215-250. “Cultura, memòria i humanisme: Sobre la idea de formació”, en II Converses pedagògiques. Cultura i Educació. Universitat Vic-Fundación Santamaría. 25 de octubre de 2007, pp. 9-26. “Óbito del Profesor Buenaventura Delgado (1935-2007)”, Revista Española de Pedagogía, 237, 2007, pp. 353-356. .

Vilanou, C. (2007).  Sentit pedagògic de Balmes. En Col•lecció Parlaments, 53 .  Ajuntament de Vic - N.

Vilanou, C. (2007).  “Tres claves para una Paideia hermenéutica (Dilthey, Heidegger, Gadamer)”. En CASANOVA, H. y LOZANO, C. (Coords.), Educación, universidad y sociedad: el vínculo crítico (pp. 43 - 66).  Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México - S.

Vilanou, C. (2007).  Memòria i pedagogia. Educar contra Auschwitz. En La memòria. Col.loquis de Vic (pp. 39 - 50).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-7283-999-1.  

A. C. Moreu i C. Vilanou,  (2007).  Miquel Meler Muntané: Sentido humanista de la Pedagogía Terapéutica. En Miquel Meler i Muntané: Vocación y Pedagogía. Los orígenes de la pedagogía terapéutica en España (pp. 47 - 118).  ICE Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-96907-00-3.  

Vilanou,C. (2007).  Joaquim Xirau: política vol dir pedagogía. En El pensament de Joaquim Xirau (pp. 101 - 146).  Càtedra Ferrater Mora - N. ISBN: 978-84-96742-42-0.  

Vilanou, C. (2007).  Presentació. En J. LL. Barrasa i R. Calero. Esplugues i l'Ensenyament (segles XIX i XX) (pp. 11 - 14).  Ajuntament d'Esplugues del Llobregat - N. ISBN: 978-84-8415-790-8.  

Laudo, X. (2007).  La Historia de la educación en tiempos de aceleración: ¿recuperando la Historia Magistra vitae?. En Relaciones internacionales en la historia de la educación (1907-2007). XIV Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Relaciones internacionales en la historia de la educación .  SEDHE - N.

Mauri, M.; Anglès, M.; Vilafranca, I. (2006).  L'ètica a través de la Literatura i de l'art. En Aznar, S.(coord): 4rt congrés internacional de Docència Universitària i Innovació (pp. 677 - 677).  Editorial Gráficas Signo, S.A. - N. ISBN: 84-8458-244-4.  

Vilanou, C. (2006).  Pròleg. En Al libro de M. ROSA ESPOT, La autoridad del profesor. Madrid: Praxis-Wolters Kluwer, 2006 (pp. 11 - 13). ISBN: 84-7197-869-5.  

Vilanou, C. (2006).  Pròleg. En Al libro de J. PLANELLA, Cuerpo, cultura y educación. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2006 (pp. 15 - 20). ISBN: 84-330-2038-2.  

Vilanou, C. (2006).  “Olimpisme i Pedagogia”. En PUJADAS, X. (Coord.), Catalunya i l’Olimpisme. Esport, identitat i Jocs Olímpics (1896-2006) (pp. 137 - 152).  Comité Olímpic Català - N.

Vilanou, C. (2006).  “Hacia una teoría hermenéutica del aprendizaje humano”. En Epistemología del aprendizaje humano (pp. 7 - 43).  Fundación Fernando Rielo - N.

Vilanou, C. (2006).  “La familia en la Historia de Occidente”. En BUIXARRAIS, M. R. y ZELEDÓN, M. P., Las familias y la educación en valores democráticos. Retos y perspectivas actuales (pp. 71 - 97).  Editorial Claret - N.

Vilanou, C. (2006).  “El marc pedagògic del primer terç del segle XX (1900-1939)”. En ARACIL, R. i SEGURA, A., Educació, municipis i República (pp. 41 - 61).  Edicions Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals. - S.

Vilanou, C. (2006).  “Tendencias educativas y pedagógicas”. En MONÉS, J. (Coord.), La educación en el siglo XX. Barcelona (pp. 113 - 129).  Wolters Kluwer Educación - S.

Sanvicens Marfull, A.; Vilanou, C.; Moreu, A. (2005).  Don Tomàs Carreras i Artau, patrici gironí. (pp. 1 - 99).  Publicacions de la Facultat de Filosofia. URL - N. ISBN: 84-934469-0-4.  

Moreu, Á.C. (2005).  Alejandro Sanvisens y los médicos-filósofos. En Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador (pp. 77 - 86).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2930-4.  

Vilafranca, I. (2005).  Idealismo versus realismo. Pensamiento pedagógico y visión de la invancia. En Dávila, P- Naya, L.M: La infancia en la Historia: Espacios y representaciones (pp. 427 - 434).  Erein - S. ISBN: 84-9746-268-8.  

Vilafranca, I. (2005).  Luis de Zulueta y Escolano. Prontuario sobre el Idealismo educativo hispano. En Berrio, J: Pedagogía y educación. Pedagogía y educación ante el siglo XXI.CD-rom (pp. 1 - 13).  Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid - S. ISBN: 84-608-0298-1.  

Vilanou, C. (2005).  Pròleg. En Al libro Societat i ensenyament a Vic. El Col•legi de Sant Miquel dels Sants, II. Vic: Publicacions Col•legi Sant Miquel dels Sants/Editorial Diac, 2005 (pp. 5 - 11).

Vilanou, C. (2005).  Pròleg. En Al libro de J. L. CAMINO ROCA, Dislexia ¿hecho o mito? Barcelona: Herder, 2005 (pp. 9 - 13). ISBN: 84-254-2419-4.  

Vilanou, C. (2005).  Pròleg. En Al libro de OCTAVI FULLAT, Valores y narrativa. Axiología educativa de Occidente, Barcelona: Edicions i Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2005 (pp. 13 - 24).

Vilanou, C. (2005).  Pròleg. En Al libro de MIREIA HERNÁNDEZ, C. HERNÁNDEZ y J. SANROMÀ, Celestina Vigneuax i Cibils (1878-1964). Les cantines escolars a Barcelona i la renovació pedagògica a l’escola pública. Barcelona: Ajuntament de Barcelona-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005 (pp. 5 - 8).

Vilanou, C.  (2005).  Presentació. En libro Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005 [Col•lecció Homenatges, 25]. (pp. 9 - 12).

Vilanou, C. (2005).  Alexandre Sanvisens. Don Tomàs Carreras i Artau, patrici gironí. En núm. 7 de la colección Eusebi Colomer de la Facultat de Filosofía de la Universitat Ramon Llull .  Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull - S. ISBN: 84-934469-0-4.  

Vilanou, C. (2005).  “La postura filosófica del Profesor Quintana”. En Bases para una Pedagogía Humanista. Liber amicorum, dedicado al Profesor Emérito Dr. D. José María Quintana Cabanas con motivo de su 75º aniversario (pp. 31 - 43).  UNED - S.

Vilanou, C. (2005).  “El retorno de la Historia de la Pedagogía. Hacia una hermenéutica conceptual y cultural”. En FERRAZ LORENZO, M. (Ed.), Repensar la historia de la educación. Nuevos desafíos, nuevas propuestas (pp. 239 - 281).  Biblioteca Nueva, S.L. - S.

Vilanou, c. (2005).  “El professor Alexandre Sanvisens i el deixant de la tradició filosòfica catalana”. En Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador. [Col•lecció Homenatges, 25] (pp. 49 - 76).  Publicacions i Edicions UB - S.

Vilanou, C. (2005).  “En torno al Sonderweg alemán: de la Bildung clásica a la Bildung neohebraica”. En Homenaje al profesor Alfonso Capitán (pp. 707 - 737).  Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia - N.

Vilanou, C. (2005).  “Juan Roura-Parella (1897-1983) y los orígenes de la Pedagogía universitaria en Cataluña”. En RUIZ BERRIO, J. (Ed.), Pedagogía y educación ante el siglo XXI (pp. 171 - 201).  Universidad Complutense de Madrid - S.

Laudo, X. (2005).  Los posibilismos del educando de la Escuela Nueva para una pedagogía de la Sociedad Red. En XIII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. La infancia en la historia: espacios y representaciones .  Erein - S.

Moreu, Á.C. (2004).  Las familias desde el hinduismo. En La familia un valor cultural. tradiciones y educación en valores democráticos (pp. 15 - 30).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1912-0.  

Moreu, Á.C. (2004).  Las familias desde las corrientes heterodoxas: Budismo y Confucianismo. En La familia un valor cultural. tradiciones y educación en valores democráticos (pp. 31 - 42).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1912-0.  

Moreu, Á.C. (2004).  María Zambrano y la educación para la libertad: a propósito de un artículo de 1934. En Actas III Congreso Internacional sobre la Vida y Obra de María Zambrano. María Zambrano y la Edad de Plata de la cultura española (pp. 285 - 291).  Fundación María Zambrano - N.

Vilanou, C. (2004).  Pròleg. En Al libro de M. PILAR ZELEDÓN y M. ROSA BUIXARRAIS, La familia, un valor cultural. Tradiciones y educación en valores democráticos. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2004 (pp. 9 - 12). ISBN: 84-330-1912-0.  

Vilanou, C. (2004).  Pròleg. En Al libro de ANTONIO S. ALMEIDA AGUIAR, Historia social, educación y deporte. Lecturas sobre el origen del deporte contemporáneo. Las Palmas: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2004 (pp. 9 - 11).

Vilanou, C.; Laudo, X. (2004).  Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. En Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. .  Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 84-393-6566-7.  

Vilanou, c. (2004).  “El viaje al mundo antiguo: Winckelmann y la recuperación del patrimonio clásico”. En MASACHS, R. y FONTAL, O., Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos (pp. 21 - 34).  Ediciones Trea - S.

Vilanou, c. (2004).  “Weimar en España: producción editorial y reformismo pedagógico. El caso de la Editorial Labor (1925-1937)”. En GUEREÑA, J.-L., OSSENBACH, G. y DEL POZO, M. del M., Manuales escolares en España, Portugal y América Latina (Siglos XIX y XX) (pp. 87 - 108).  UNED - S.

Vilanou, C. (2004).  “Joan Roura-Parella. Unitat i varietat del seu pensament”. En MONSERRAT MOLAS, J. y CASANOVAS, P. (Eds.), Pensament i Filosofia a Catalunya. II: 1940-1975 (pp. 37 - 72).  Societat Catalana de Filosofia/INEHCA - N.

Vilanou, C.; Laudo, X. (2004).  Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. En Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. .  Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 84-393-6566-7.  

Moreu, Á.C.; Vilanou, C. (2003).  Literatura, filosofia, pedagogia. En Literatura, filosofia, pedagogia .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2756-5.  

Moreu, Á.C. (2003).  Contemplando lo que hay. Una propuesta desde la teoría del entorno. En Literatura, filosofia, pedagogia (pp. 93 - 110).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2756-5.  

Moreu, A.C. (2003).  L'aprenentatge de la ciutadania durant l'ESO. Teoria i Pràctica. .  Ministerio de Educación y Ciencia - S.http://www.doredin.mec.es/documentos/0720051000094.pdf

Vilanou, C. (2003).  Pròleg. En Al libro de TERESA LLEIXÀ, Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE/Horsori, 2003 .

Vilanou, C. (2003).  Mestres i exili. En INEHCA .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2743-3.  

Vilanou, c. (2003).  “Los ejercicios fisicodeportivos y la tradición judeocristiana”. En RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L.-P., Compendio histórico de la actividad física y el deporte (pp. 61 - 84).  Masson - S.

Vilanou, c. (2003).  “En torno a la paideia heideggeriana”. En Literatura, filosofía, literatura (pp. 13 - 23).  Publicacions i Edicions UB - S.

Vilanou, c. (2003).  “El exilio pedagógico en México: Roura-Parella y las Ciencias del Espíritu”. En Mestres i exili (pp. 161 - 196).  ICE-INEHCA - N.

Vilanou, c. (2003).  Joaquim Xirau. Deu fites en el pensament d’un filòsof-pedagog”. En MONSERRAT MOLAS, J. y CASANOVAS, P. (Eds.), Pensament i Filosofia a Catalunya. II: 1924-1939 (pp. 149 - 184).  Societat Catalana de Filosofia/INEHCA - N.

Vilanou, c. (2003).  “Anàlisi dels textos i dels materials escolars”. En Un segle d’escola a Barcelona. Acció municipal i popular. 1900-2003 (pp. 117 - 127).  Ajuntament de Barcelona-Octaedro - N.

Laudo, X. (2003).  Mestres i exili. Una proposta d’aproximació bibliogràfica. En Mestres i exili el 1939 (pp. 225 - 241).  ICE-INEHCA - N.

Laudo, X. (2003).  Abrir la realidad: Por y para qué. En Literatura, filosofia, pedagogia .  Publicacions i Edicions UB - S.

Esteruelas, A.; Laudo, X. (2003).  El Ariete Socialista Internacional: un antecedent de la renovació pedagògica catalana. En XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans (pp. 357 - 368).  CCG Edicions - N. ISBN: 84-95483-67-X.  

Antúnez, S.; Boqué, M.C.; Casamayor, G.; Cela, J.; Díez de Ulzurrun, A.; Fajardo, P.; Funes, J.; Garrell, T.; Mainer, J.; Martí, J.; Massaguer, M.; Moreu, Á.C.; Notó, F.; Perales, P.; Rigol, A.; Tudela, P.  (2002).  Disciplina e convivência na Instituiçao escolar. En Disciplina e convivência na Instituiçao escolar .  Artmed Editora S/A - S. ISBN: 85-7307-878-2.  

Vilafranca, I. (2002).  Luis de Zulueta y Escolano (Barcelona, 1878- Nueva York,1964). Apuntes sobre el idealismo educativo hispano. En Vilanou, C., Montserrat, J.: Mestres i Exili. Jornades d'Estudi i Reflexió. (pp. 149 - 160).  Publicacions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-2743-3.  

Vilafranca, I. (2002).  Mestre Joan Benejam Vives. Antologia d'un compromís pedagògic. En Vilafranca, I. : Mestre Joan Benejam Vives. Antologia d'un compromís pedagògic. (pp. 1 - 141).  Institut Menorquí d'Estudis - S. ISBN: 84-95718-01-4.  

Vilanou, C. (2002).  Pròleg. En Al libro de EULÀLIA COLLELLDEMONT i PUJADAS, Educació i experiència estètica. Vic: Eumo, 2002 (ISBN 84-7602-732-X). . ISBN: 84-7602-732-X.  

Vilanou, C. (2002).  Joan Roure-Parella. El plaer estètic i la creació artística. En núm. 2 de la colección Eusebi Colomer de la Facultad de Filosofia de la Universitat Ramon Llull .  Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull - S.

Vilanou, c. (2002).  “Memoria y hermenéutica del cuerpo humano en el contexto cultural postmoderno”. En ESCOLANO BENITO, A. y HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. (Coords.), La memoria y el deseo. Cultura de la escuela y educación deseada (pp. 339 - 376).  Tirant Lo Blanch - S.

Conrad Vilanou Torrano (2012).  Entre l'art i l'estètica. Els cursos de Joan Roura-Parella (1897-1983) a la Wesleyan University. En Estètica catalana, estètica europea (pp. 121 - 138).  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), S.A. - S. ISBN: 978-84-477-1138-3.  

Gómez Inglada, P.; Maqrès Sureda, S.; Pagés Manté, J.; Plangumà Vilalta, L.; Vilanou Torrano, C. (2012).  'Juan Roura-Parella (1897-1983): vida i pensament'. En La carpeta de l'oncle: correspondència d'exili de Joan Roura-Parella (pp. 29 - 108).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978-84-8458-383-7.  

Conrad Vilanou Torrano (2012).  Pròleg. En Els orígens de la xarxa escolar de Mataró (1808-1868) (pp. 13 - 21).  Caixa d'Estalvis Laietana - N. ISBN: 978-84-930918-3-5.  

Vilanou Torrano, C.; Planella, J. (2012).  Cos, esport i pedagogia. Històries i discursos. .  Editorial Universitat Oberta de Catalunya - S. ISBN: 978-84-9788-661-1.  

Laudo, X.; Vilanou, C. (2012).  La història intel·lectual i conceptual en la historiografia educativa: vers una anàlisi discursiva del pensament pedagògic (dialèctics, vitalistes i cibernètics). En Cohesió social i educació. XX Jornades d'Història de l'Educació a Andorra (pp. 543 - 565).  Universitat de Girona - S.

Laudo, X.; Vilanou, C. (2012).  Nazisme i pedagogia: més enllà de l'homoerotisme i la misogínia. En Cos, esport i pedagogia. Històries i discursos (pp. 199 - 223).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-661-1.  

Laudo Castillo, X.; Vilanou Torrano, C. (2012).  La història intel·lectual i conceptual en la historiografia educativa: vers una anàlisi discursiva del pensament pefagògics (dialèctics, sintètics, vitalistes i cibernètics). En Jornades d'Història de l'Educació. Cohesió social i educació (pp. 543 - 565).  Publicacions UdG - N. ISBN: 978-84-8458-398-1.  

Coll-Vinent, S.; Vilanou, C. (2012).  Balmes i Anglaterra. (pp. 7 - 76).  Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull - S. ISBN: 978-84-939831-1-6.  

Vilanou Torrano, C. (2012).  La filosofia de l'educació a Catalunya en el segle XX: Dialèctics, sintètics i vitalistes. En II Congrés Català de Filsoofia. Joan Fuster, in memoriam (pp. 231 - 238).  Editorial Afers - S. ISBN: 978-84-92542-74-1.  

Vilanou Torrano, C. (2012).  El Baloncesto, un deporte genuinanmente americano. En El camino hacia la excelencia en Baloncesto (pp. 81 - 116).  Wanceulen Editorial Deportiva - S. ISBN: 978-84-9993-292-7.  

Mar Galceran; Conrad Vilanou (2013).  Dones i pedagogia. .  Editorial Claret - N.

Guillem Turró; Conrad Vilanou (2013).  Més enllà de l'espectacle mediàtic. Una reflexió sobre les potencialitats humanístiques de l'esport. .  Editorial Barcino - S.

Martorell, E.; Do´mènech, S.; Trias, X.; Ardanuy, G.; Vilanou, C. (2013).  Mestres i alumnes de la República. Cròniques del Patronat Escolar de Barcelona. (pp. 15 - 20).  Viena Edicions - N. ISBN: 978-84-8330-718-2.  

Vilafranca Manguán, I. (2013).  Una mujer de vanguardia en el reformismo pedagógico. El caso de María de Maeztu y Whitney. En Galceran, M.; Vilanou, C. (2013): Dones i Pedagogia (pp. 53 - 73).  Editorial Claret - N. ISBN: 978-84-9846-736-9.  

Moreu, Á.C. (2013).  Pedagogía y estética en María Zambrano. En Mar Galceran i Conrad Vilanou (ed.): Dones i pedagogia (pp. 75 - 84).  Editorial Claret - N. ISBN: 978-84-9846-736-9.  

Turró Ortega, G.; Vilanou Torrano, C. (2013).  Berlín 1936: entre la belleza atlética y la barbarie ideológica. En Configuraciones éticas. Seminari Iduna 8. (pp. 127 - 147).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3680-1.  

Valls Montserrat, R.; Vilanou Torrano, C. (2013).  Sobre los orígenes de la Pedagogía Comparada en Barcelona: entre las ciencias del espíritu y la neo-escolástica. En Conversaciones con un maestro (Liber amicorum) (pp. 791 - 814).  Ediciones Académicas S.A. - S. ISBN: 978-84-92477-93-7.  

Vilanou Torrano, C. (2013).  Balmes y el liberalismo. En La constitución de Cádiz. Genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal. (pp. 149 - 159).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz - S. ISBN: 978-84-9828-437-9.  

Vilanou Torrano, C. (2013).  Cataluña y la Institución Libre de Enseñanza. En La Institución Libre de Enseñanza y Francisco de los Ríos: Nuevas perspectivas. 2. La Institución Libre dde Enseñanza y la cultura española (pp. 319 - 327).  Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) - N. ISBN: 978-84-923845-7-0.  

Vilanou, C. (2013).  Calendari i esport: diumenge, dia de partit. En El Calendari (pp. 80 - 83).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N.

Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Laudo, X. (2014).  La construcción de la identidad política en los manuales escolares de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En Ciudadanía, identidad y cultura política en los textos escolares, 1978-2006 .  UNED - S.

Laudo, X.; Burguet, M. (2015).  Aprendizaje y ciudadanía en las pedagogías del siglo XXI: entre la autonomía y la responsabilidad. En Autonomía y responsabilidad en la Educación del siglo XXI .  Octaedro - S.

Moreu, A.; Vilafranca, I. (1999).  Margarida Comas Camps. Homenatge a la nostra primera professora. En Publicacions de la Universitat de Barcelona (pp. 1 - 60).  Publicacions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-121-4.  

Carreño, A.; Cervera, X.; Esteruelas, A.; González, J.; Moreu, Á.C.; Vilanou; C.; Marqués, S.; Pujol, D.; Navarro, P.; Miró, M.I.; Riera, M.; Tarrós, R.; Soler, J. (1998).  La historia de la educación como elemento formativo de los educadores. En X Coloquio de Historia de la Educación. La Universidad en el Siglo XX (España e Iberoamérica) .

Puig, J.; Buscà, M.; Carbonell, J.; Cela, J.; Domènech, M.; Esteruelas, A; Funes, J.; Moreu, A.; Muñoz, C.; Muñoz, E.; Muñoz, J.L.; Palou, J.; Sanz, G.; Trilla, J.; Tuà, L. (2000).  Educar a la secundària. En Eumo Ed.. Puig, J. (ed.) (pp. 1 - 253).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-146-1.  

Moreu, Á.C. (1997).  Augusto Vidal Perera (1872-1922). Esbós bio-bibliogràfic d'un professor d'Escola Normal. En La formació inicial i permanent dels mestres. Actes de les XIII Jornades d'Història de l'Educació als Països de Llengua Catalana (pp. 263 - 270).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-424-X.  

Moreu, À.  (1998).  Presència de la psicoanàlisi a l'obra d'Emili Mira. En Emili Mira. Els Orígens de la Psicopedagogia a Catalunya (pp. 73 - 102).  Facultat de Pedagogia-Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-8497-499-5.  

Moreu, Á; Vilanou, C. (1998).  Aproximació bibliogràfica a l'obra psicopedagògica del Dr. Emili Mira i López (fins a 1939). En Emili Mira. Els Orígens de la Psicopedagogia a Catalunya (pp. 153 - 165).  Facultat de Pedagogia-Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-8497-499-5.  

Moreu, Á.C. (1998).  Acercamiento a una visión médico-pedagógica de la educación física. En Aplicacions, fonaments i àmbits de l'esport, l'educació física i la recreació. Primer Volum de les Actes del Tercer congrés de les Ciències de l'Esport, l'Educació Física i la Recreació de l'INEFC-Lleida (pp. 131 - 141).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 84-393-4600-X.  

Moreu, Á.C.; Villafranca, I. (1998).  Margarida Comas pedagoga (1892-1973). Esbós bio-bibliogràfic i tria de textos. En Margarida Comas pedagoga (1892-1973). Esbós bio-bibliogràfic i tria de textos .  Facultat de Pedagogia-Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-475-2121-4.  

Moreu, Á.C. (1998).  Biografía intelectual de Diego Ruiz (1881-1959): un filósofo del entusiasmo. En Noves reflexions a l'entorn de l'educació estètica (pp. 127 - 144).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2122-2.  

Moreu, Á.C. (1999).  María Zambrano y la pedagogía. En Pedagogia amb veu de dones (pp. 81 - 94).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2315-2.  

Moreu, Á.C. (1999).  La cambiante ordenación curricular del Magisterio. La situación en Barcelona (1898-1905). En Principios del currículum. IV Jornadas de Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas (pp. 269 - 278).  Publicaciones de la Universidad de Cantabria - S. ISBN: 84-8102-216-0.  

Moreu, Á.C. (1999).  La fonamentació psicopedagògica de l'orientació professional. Algunes dades des de Catalunya. En La Formació Professional i les transformacions socials i econòmiques. Actes de les XIV Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (pp. 331 - 338).  Ajuntament de Mataró - N. ISBN: 84-7602-710-9.  

Moreu, Á.C. (1999).  La metáfora del reatauro y los paisajes perdidos. En Paisatge i educació estètica (pp. 51 - 64).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2313-6.  

Moreu, Á.C. (1999).  Reflexiones en torno al inicio de la psicopedagogía en España (1875-1918). En La educación en España a examen (1898-1998). Vol. II (pp. 261 - 270).  MEC. Institución Fernando el Católico - S. ISBN: 84-7820-533-0.  

Moreu, Á.C. (2000).  Leyendo en la vida de Hélène Cixous. En Pedagogia del segle XX en femení (pp. 215 - 225).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2502-3.  

Moreu, Á.C. (2000).  Sobre la posibilidad de ser otro. A propósito de Hélène Cixous. En L'altre, un referent de la pedagogia estètica (pp. 67 - 76).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2498-1.  

Moreu, Á.C. (2000).  Los fundamentos morales de las pedagogías orientales. En Historia de la educación en valores. Vol. I (pp. 17 - 36).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1514-1.  

Antúnez, S; Boqué, M.C.; Casamayor, G.; Cela, J.; Díez de Ulzurrun, A.; Fajardo, P.; Funes, J.; Garrell, T.; Mainer, J.; Martí, J.; Massaguer, M.; Moreu, Á.C.; Notó, F.; Perales, P.; Rigol, A.; Tudela, P. (2000).  Disciplina y convivencia en la institución escolar. .  Editorial Laboratorio Educativo - N. ISBN: 84-7827-239-9.  

Moreu, Á.C.; Vilanou, C. (2000).  L'altre, un referent de la pedagogia estètica. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2498-1.  

Moreu, Á.C. (2001).  Schopenhauer y la negación de la voluntad. En Historia de la Educación en Valores Volumen II (pp. 47 - 60).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1620-2.  

Moreu, Á.C. (2001).  Freud y el psicoanálisis. En Historia de la Educación en Valores Volumen II (pp. 113 - 122).  Desclée de Brouwer - S. ISBN: 84-330-1620-2 .  

Esteruelas, A.; Moreu, Á.C. (2001).  L'orientació psicopedagògica. En Repensar la Pedagogia, avui (pp. 173 - 182).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-828-8.  

Moreu, Á.C.; Vilanou, C. (2001).  Signes, símbols i mites en la pedagogia estètica. En Signes, símbols i mites en la pedagogia estètica .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2659-3.  

Moreu, Á.C. (2001).  La evolución histórica de los elementos cósmicos. Entre la imaginación formal y la imaginación material. En Signes, símbols i mites en la pedagogia estètica (pp. 55 - 74).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-2659-3.  

Moreu, Á.C. (2001).  Psicopedagogía y exilio. El caso de la revista 'La Infancia Anormal' (Madrid 1907-México 1962). En L'exili cultural de 1939. Seixanta anys després. Actas del I Congreso Internacional (Valencia, 2001) Vol. I (pp. 661 - 668).  Publicacions de la Universitat de València - S. ISBN: 84-370-5234-3.  

Jordi García Farrero (2011).  Història de l'educació a la catalunya contemporània: el relat de dos treballs amb fonts orals i audiovisuals. En Moreu, Á. C. (coord.) Les fonts orals i audiovisuals en la història de l'educació. Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2010. (pp. 65 - 77).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3492-0.  http://www.publicacions.ub.edu/ver_indice.asp?archivo=07510.pdf

Moreu, A.; Prats, E.  (2010).  La educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3487-6.  

Moreu, Á..C.; Vilanou, C.; Arada, R.; Gurrera, M.; Sánchez-Valverde, C.; Laudo, X.; García, J.; Calvo, F.; Cercós, R.; Rivas, K. (2011).  Les Fonts orals i audiovisuals en la història de l'educació. Innovació i recerca en la docència universitària. (pp. 1 - 123).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3492-0.  

Moreu, A.C. (2008).  Las influencias francesas y su relación con la presencia anglogermana en los entornos de la pedagogía española durante el siglo XIX. En Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008) (pp. 189 - 198).  Globalia Ediciones Anthema - S. ISBN: 978-84-95229-78-6.  

Moreu, A.C. (2009).  Pedagogos y médicos. Una relación milenaria. En Moreu, A.C.(Coord.): Pedagogía y Medicina (pp. 11 - 24).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3370-1.  

Moreu, A.C. (2009).  La trajectòria professional de Vidal Perera a Granada, Tarragona i Osca. En Moreu, A.C.(Coord.): Pedagogía y Medicina (pp. 69 - 80).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3370-1.  

Moreu, A.C.; Calvo Ortega, F. (2009).  Bibliografías sobre Pedagogía y Medicina. En Moreu, A.C.(Coord.): Pedagogía y Medicina (pp. 155 - 192).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3370-1.  

Moreu, A.C. (2009).  Presencia de la Psicopedagogía en los discursos que buscaron una consideración de la educación como ciencia en el período de entresiglos (XIX-XX). En Doctor Buenaventura Delgado Criado. Pedagogo e historiador (pp. 565 - 586).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3256-8.  

Moreu, A.C. (2009).  La Pedagogía y la Medicina en los inicios de la Educación Especial ochocentista. Francia, Alemania y España. En Berruezo, A.; Conejero, S. (coord.): El largo camino hacia una educación inclusiva. La Educación Especial y social del siglo XIX a nuestros días. 2vols (pp. 311 - 322).  Universidad Pública de Navarra - N. ISBN: 978-84-976-244-1.  

Moreu, A.C. (2009).  La recepción española de la psicología y la pedagogía alemanas durante el primer tercio del siglo XX. En Influencias alemanas en la educación española e iberoamericana (1809-2009) (pp. 193 - 204).  Globalia Ediciones Anthema - S. ISBN: 978-84-95229-92-2.  

Moreu, A.C. (2010).  Capítol IV. La mirada mèdica i psicològica a l'educació social. En Vilanou, C.; Planella, J. (coord.) De la compassió a la ciutadania. Una història de l'educació social (pp. 83 - 104).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-880-6.  

Moreu, A.C. (2010).  La escuela de Ginebra: Claparède, Piaget, Audemars y Lafendel. En Sanchidrián, C.; Ruiz Berrio, J. (Coord.): Historia y perspectiva actual de la educación infantil (pp. 267 - 292).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-936-4.  

Moreu, A.C.; Salinas, H.A. (Eds.) (2010).  Expresión, Creación. Iduna. Seminario de Pedagogía Estética. (pp. 1 - 183).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3491-3.  

Moreu, A.C.; Prats, E. (2010).  Presentación. En La educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica (pp. 13 - 16).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3487-6.  

Moreu, Á.C. (2011).  Augusto Vidal Parera (1872-1922), pedagogo y alcalde de Huesca. En Compendio de Psiquiatría Infantil (pp. 5 - 20).  Editorial Selene - N.

Moreu, Á.C. (2011).  Influencia del Positivismo británico en la pedagogía española contemporánea. En Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana (1810-2010) (pp. 63 - 84).  Globalia Ediciones Anthema - S.

Moreu, Á.C. (2012).  Educació i sexualitat. En Cos, esport i pedagogia. Històries i discursos (pp. 157 - 198).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9788-661-1.  

Moreu, Á.C. (2010).  Seminario Iduna de pedagogía estética. Reiniciando el camino. En Expresión, Creación. Iduna 7. Seminario de Pedagogía Estética (pp. 7 - 12).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3491-3.  

Moreu, Á.C.; Salinas, H. (2012).  Configuraciones éticas. Iduna 8. Seminario de pedagogía estética. En Configuraciones éticas. Iduna 8. Seminario de pedagogía estética .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3680-1.  

Moreu, Á.C.; Cercós, R. (2012).  Estéticas de género y ética débil. Reformulaciones posfeministas de la identidad. En Moreu, A.C.; Salinas, Héctor (ed.): Configuraciones éticas. Iduna 8. Seminario de pedagogía estética (pp. 81 - 98).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3680-1.  

Laudo, X. (2011).  La història oral a l'aula universitària. Reflexions sobre una experiència i una expectativa. En Les fonts orals i audiovisuals en la història de l'educació. Innovació i recerca en la docència universitària (pp. 77 - 87).  Publicacions de la UB - S. ISBN: 9788447534920.  

Laudo, X. (2011).  La pedagogía líquida. Fuentes contextuales y doctrinales. .  Publicacions On-line, Universitat de Barcelona - N. ISBN: 9788469406915.  http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2958/XLC_TESIS.pdf?sequence=1

Laudo, X., Prats, E. (2011).  El lugar de la autonomía en la educación y pedagogía postmodernas. En Autonomía y responsabilidad. Contextos de aprendizaje y educación (XII Congreso Internacional de Teoria de la Educación). .  Obra Social, La Caixa - N. ISBN: ISBN: 978-84-9640.  

Esteruelas, A.; Laudo, X. (2011).  La escuela filosófica escocesa y su influencia en el pensamiento pedagógico catalán. En Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana(1810-2010) (pp. 135 - 143).  Anthema - S. ISBN: 9788495229786.  

Laudo, X. (2011).  Pedagogia Líquida i Postmodernitat. En Primavera Pedagògica (pp. 17 - 29).  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 978-84-9965-083-8.  

Laudo, X.; Vilanou, C. (2010).  La història intel•lectual i conceptual en la historiografia educativa: vers una anàlisi discursiva del pensament pedagògic (dialèctics, vitalistes i cibernètics). En XX Jornades d’Història de l’Educació – Cohesió social i educació (pp. 543 - 565).  Publicacions UdG - N. ISBN: 9788484583981.  

Turró, G.; Vilanou,C.  (2014).  La pedagogia esportiva de la Federació de Joves Cristianas de Catalunya (1931-1936). .  Editorial Claret - N. ISBN: 978-84-9846-840-3.  

Galceran, Mar; Vilanou, C. (2014).  Crisi, vulnerabilitat i Pedagogia Social. Perspectiva Huamnista. En Crisi, vulnerabilitat i Pedagogia Social. Perspectiva Humanista. .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9064-127-9.  

Pie, A.; Skliar, C.; Vilanou, C. (2014).  Más allá de la diferencia. Repensar la corporeidad en tiempos postmetafísicos. En Por una corporeidad postmoderna. Nuevos tránsitos sociales y educativos para la interdependencia (pp. 171 - 183).  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9064-138-5.  

Laudo, X.; Vilanou, C. (2014).  Los discursos pedagógicos de la España reciente. En Evolución y consolidación del conocimiento teórico de la educación en España .  Síntesis - S.

Vilanou, C. (2016).  A modo de prefació: la vida es una enfermedad rara. En Las cicatrices invisibles (pp. 7 - 13).  Los libros del gato negro - N. ISBN: 978-84-944423-4-6.  

Prats, E. (2016).  A tall d'epíleg. Quan el relat es rendeix a l'estil. En Prats, E. Aprendre de lletres. Literatura i pedagogia, vides paral·leles (pp. 169 - 203).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-4014-3.  

Vilanou, C. (2016).  Toujours Paris es una festa: Fasuto Coppi guanya el tour de 1952. En La Festa (pp. 67 - 73).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-9965-319-8.  

Vilanou, C. (2016).  Joan Crexells i l'esport. En Joan Crexells, obra i pensament (pp. 131 - 149).  Càtedra Ferrater Mora - N. ISBN: 978-84-9984-338-4.  

Vilanou, C.; Garcia Farrero, J. (2016).  La pedagogía católica suiza, tres referentes: San Francisco de sales, el P. Girad y la Universidad de Friburgo. En Influencias suizas en la educación española e Iberoamericana (pp. 83 - 111).  Ediciones de la Universidad de Salamanca - S. ISBN: 978-84-9012-657-8.  

Vilanou, C.; Jiménez Abadias, O. (2016).  La Gran Guerra, una tragèdia europea: André Maurois i l'art de manar (1924). En Educar en temps de guerra (pp. 555 - 567).  Institució Alfons el Magnànim - S. ISBN: 978-84-7822-696-2.  

Buxarrais, M.R.; Vilafranca, I.; Bujons, C. (2016).  Los contenidos en la formación de maestros y su incidencia en el carácter. En La formación del carácter de los maestros (pp. 73 - 88).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-4011-2.  

Vilanou, C. (2016).  El pensamiento impertinente del profesor Octavi Fullat i Genís. En Impertinentes. El desgarro de pensar. (pp. 9 - 42).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3984-0.  

Vilanou, C.; Laudo, X. (2015).  Los discursos pedagógicos en la España reciente. En El conocimiento teórico de la educación en España. Evolución y consolidación (pp. 65 - 85).  Síntesis - S. ISBN: 978-84-907710-0-6.  

Vilanou, C. (2015).  Educación y estética en el siglo XX: entre la utopía y la performance. En Actas del XVIII Coloquio de Historia de la Educación: Arte, literatura y educación (pp. 15 - 91).  Universitat de Vic - Eumo Editorial - S. ISBN: 978-84-943286-5-7.  

Vilanou, C. (2015).  El doldat, el tinent i el filòsof: tríptic de la Gran Guerra (194-1918): André Maurois i l'art de manar. En La Guerra (pp. 138 - 145).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-9965-277-1.  

Esteruelas, A.; Vilafranca-Manguán, I.  (2015).  Rosa Sensat i Vilà (1873-1961): la mirada pedagògica a Europa i el compromís amb la renovació de l'escola pública. En Soler Mata, J. (coord): Vint mestres i pedagoggues catalanes del segle XX. Un segle de renovació pedagògica a Catalunya (pp. 73 - 88).  Associació de Mestres Rosa Sensat - S. ISBN: 978-84-943813-3-1.  

Arada, R.; Vilanou, C. (2015).  Dolors Canals i Farrios (1913-2010): de la puericultura a l'educació infantil. En Vint mestres i pedagogues catalanes del segle XX. Un segle de renovació pedagògica a Catalunya (pp. 221 - 235).  Associació de Mestres Rosa Sensat - S. ISBN: 978-84-943813-3-1.  

Vilanou, C. (2014).  El retorn de Malaparte: la Tècnica del cop d'Estat (1931). En L'Estat (pp. 132 - 135).  Ajuntament de Vic-Societat Catalana de Filosofia - N. ISBN: 978-84-9965-226-9.  

Vilanou, C.; Carreño, A.; Esteruelas, A. (2014).  Entre Berlín i Londres: imatges metropolitanes en l'ideal educatiu de Joan Crexells. En Imatges de l'escola, imatges de l'educació (pp. 355 - 364).  Universitat de les Illes Balears - S. ISBN: 978-84-8384-294-2.  

Vilafranca, I. (2014).  La educación para la igualdad: un reto universal del siglo XXI. En Buxarrais, M.R.; Burguet, M.: 'La conciliación familiar, laboral, social y personal: una cuestión ética' (pp. 27 - 44).  publicacions i edicions universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3879-9.  

Buxarrais, M.R.; Esteban, F.; Vilafranca, I. (2014).  La conciliación familiar: una condición necesaria para educar en valores hoy. En Buxarrais, M.R.; Burguet, M.: 'La conciliación familiar, laboral, social y personal: una cuestión ética' (pp. 63 - 74).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3879-9.  

Garcia, J.  (2014).  Caminar. Experiencias y prácticas formativas. .  Editorial UOC - S. ISBN: 978-84-9064-115-6.  http://www.editorialuoc.cat/caminarexperienciasyprcticasformativas-p-1339.html?cPath=1

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Laudo Castillo, X. (2010).  La pedagogia líquida: fuentes contextuales y doctrinales. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Assumpció Pie Balaguer (2010).  De la reinvenció de la discapacitat o d el'articulació de nous tipus de trànsit social: la pedagogia i les seves formes sensibles. . Tesi Doctoral. . 

Guillem Turró Ortega (2010).  Humanisme i Esport: Proposta d'una Axiologia Pedagògica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Encarna Planells (2009).  Fuentes documentales y testimoniales para el estudio de las arte smarciales en España: Ju-Jutsu, Judo y Aikido. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Joan Soler Mata (2009).  La renovació pedagògica durant el segle XX. La cruïlla Catalana: dinnamismes i tensions. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Teresa Mariano Codo (2009).  Educació, alimentació, televisió i publicitat: anàlisi de dades i interpretació de resultats (1999-2003). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

De la Arada, R. (2007).  Evolución histórica de la integración de las mujeres al sistema educativo y al mundo laboral en Cataluña durante el siglo XX. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

MARIA BEGOÑA LAFUENTE NAFRÍA (2007).  La pedagogía del P. Tomás Morales como formación integral. Una respuesta realista a los retos educativos actuales. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

ANTONIA CIVIT DIU (2006).  Educació i món rural a Catalunya. Aplicació de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu i dels acords de la Unió Europea. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Albert Esteruelas Teixidó (2007).  L'educació moral a la Catalunya Contemporània (1868-1914). Corrents i influències. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ventura Blanco, J. (2005).  El Prácticum en los estudios pedagógicos y la inserción laboral. Nuevos enfoques ante el reto europeo. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

MONTSERRAT GURRERA LLUCH (2005).  Introducción a la historia local a partir de sus primeros centros educativos. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

MONTSERRAT GURRERA LLUCH (2005).  Introducción a la historia local a partir de sus primeros centros educativos. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

JAUME BANTULA JANOT  (2005).  Joc motor tradicional: estudi taxonòmic i comparatiu. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

JORDI PLANELLA RIBERA (2004).  Cos i discursivitat pedagògica: bases per a la ideació corporal. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

LISETTE ARNIZAUT DE VARGAS (2002).  Danza, educación y sociedad en Río Grande do Sul-Brasil. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Moreu, Á.C. (2001).  La psicopedagogía en España (1875-1936): la construcción interdisciplinar de un entorno educativo. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Isabel Vilafranca (2001).  Juan Benejam Vives (1846-1922). Pensamiento y obra pedagógica. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

ANGEL MOREU CALVO (2001).  La Historia de la Psicopedagogía en España. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

MARIA VILANOVA VILA-ABADAL  (2001).  El teatro en la enseñanza del inglés: el caso de la Escuela Oficial de Idiomas. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

MARIA VILANOVA VILA-ABADAL (2000).  Enseñanza de las lenguas extranjeras. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

MIGUEL ROBERT FERRER  (2000).  La institucionalització de l’activitat atlètica en Catalunya: el cas de Nemesi Ponsati. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

ANTONIO MANUEL REINA LÓPEZ  (2000).  Hacia un modelo de intervención para jóvenes en situación de riesgo social. (Un currículum para el desarrollo de habilidades de pensamiento y estrategia de aprendizaje en el área de Lengua Castellana. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eulàlia Collelldemont i Pujdas (1999).  Presència i significativitat del projecte d'ideació en l'educació estètica.Bases conceptuals i elements per a la seva anàlisi. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Vera Lucia Pereira Brauner (1999).  La formación del profesorado de educación física en la UFRGS, Porto Alegre (Brasil). Tendencias teóricas. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carme Puig Roig (1999).  La actividad deportiva de la infancia de 7 a 12 años de la ciudad de Barcelona y de las comarcas de Girona: una perspectiva histórica y sociológica. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

JUAN A. CAMBEIRO MARTÍNEZ (1997).  El proceso de institucionalización de la educación física en la España contemporánea. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

JERÓNIMA IPLAND GARCÍA (1993).  El concepto de Bildung en el neohumanismo alemán. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Joan Gabriel Aguiló Sabater (2016).  Filosofia de l'esport. Aproximació humanística i fenomenològica. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Silvia Vecchi (2016).  Resolución de conflictos y educación. Consideraciones para la formación práctica en mediación. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Xavier Ureta Buxeda (2014).  Vers la identitat del pedagog: una construcció vital i professional. Universitat Internacional de Catalunya. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

Conrad Vilanou Torrano (2011).  Conferència clausura: balanç del Symposium. Participació comitè científic/organitzador,  13 th International Symposium on Substance Abuse Treatment, Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2011).  “Pedagogía líquida, Ivan Illich y desescolarización. Una hipótesis histórica”. Presentació comunicació,  XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educación.. Celada Perandones, P. (Ed): El arte y oficio de enseñar. Centro Internacional de la Cultura Escolar / universidad de Valladolid, 2011., El Burgo de Osma, ESPANYA.

Vilafranca Manguán, I.; Mauri Álvarez, M.; Esteban Bara, F. (2011).  El nuevo reto universitario de formar profesionales y ciudadanos comprometidos. Las competencias éticas en educación superior. Poster,  III Congreso Internacional sobre 'Nuevas Tendencias en la Formación permanente del profesorado', Barcelona, ESPANYA.

Mauri, M.; Vilafranca, I.; Temporal,J.; Mestre, C.J; Esteban, F.; Anglès, M.; Román, B.; (2010).  La competencia ética en los estatutos de las Universidades catalanas. Una aproximación comparativa. Presentació comunicació,  6è Congrés internacional de docència universitària i innovació. Nous espais de Qualitat en l'Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències (ISBN 978-84-8458-339-4), Barcelona, ESPANYA.

García Farrero, J. (2010).  Jean-Jacques Rousseau e Friedrich Nietzsche: quando o caminhar se converte em uma expressão autobiográfica. Presentació comunicació,  IV Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica, São Paulo, BRASIL.

García Farrero, J. (2010).  Europa: terra de caminants. Ponència,  XV Col.loquis de Vic: Europa , Vic, ESPANYA.

García Farrero, J. (2010).  Elvira godàs i vila: l'experiència del CENU en primera persona. Presentació comunicació,  XIX Jornades d'Història de l'Educació - Dones i Educació. García, J. (2010) 'Elvira Godàs i Vila: l'experiència del CENU en primera persona', en XIX Jornades d'Història de l'Educació. Dones i Educació. Olot, Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i comarca (PEHOC), pp. 101-117., Olot, ESPANYA.

García Farrero, J. (2010).  Pensament llibertari i filosofia: joan puig elías lector de nietzsche. Ponència,  V Jornada Científica La Sòlida fragilitat de la Filosofia catalana: continuïtat i persistència, Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2010).  «Film as exercise of thought and public gesture». Taula rodona,  Workshop Laboratory for Education and Society,, Leuven, BÈLGICA.

Vilanou, C.; Laudo, X. (2010).  Nazisme i pedagogia: Més enllà de l’homoerotisme i la misogínia. La dona en la revista Signal. Presentació comunicació,  XIX Jornades d’Història de l’Educació – Dones i Educació. Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i Patronat d’Estudis Històrics d’Olot.. Annals del Patronat, núm. 21, Olot, 2010. pp.267-295. ISSN: 0211-8424, Olot, ESPANYA.

Esteruelas, A.; Laudo, X. (2010).  “El Ariete Socialista Internacional: un antecedent de la renovació pedagògica catalana”. Presentació comunicació,  XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans. La renovació pedagògica. Girona: CCG edicions, 2003, pp.357-368. ISBN: 84-95483-67-X., Figueres, ESPANYA.

García Farrero, J. (2009).  El camí de dues vivències: la docència i la investigació universitària. Taula rodona,  Seminari Primavera Pedagògica, Barcelona, ESPANYA.

García Farrero, J. (2009).  Charles Baudelaire: la bellesa en el vagareig del segle XIX. Ponència,  XIV Col.loquis de Vic: La Bellesa. García, J. (2010) 'Charles Baudelaire: la bellesa en el vagareig del segle XIX', en Montserrat, J. i Roviró, I. (editors) Col.loquis de Vic XIV La Bellesa. Barcelona, Societat catalana de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans), pp. 205-212., Vic, ESPANYA.

García Farrero, J.; Jiménez Abadías, O.A. (2009).  Nietzsche y el nihilismo pedagógico: su presencia en la transición española. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Iberoamericano Influencias alemanas en la educación española e iberoamericana (1809-2009). Garcia, J. (2009) 'Nietzsche y el nihilismo pedagógico: su presencia en la Transición española', en Hernández, J. M. (coord.) Influencias alemanas en la Educación española e iberoamericana. Salamanca, Globalia Ediciones Anthema, pp. 65-79., Salamanca, ESPANYA.

García Farrero, J. (2009).  Caminar y pensar: La existencia del sabio itinerante. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Teoría e Historia de la Educación. García, J. (2009) 'Caminar y pensar: La existencia del sabio itinerante', en Hernández, J. L.; Sánchez, L.; Pérez, I. (coords.) Temas y perspectivas sobre Educación. La infancia ayer y hoy. Salamanca, Globalia Artes Gráficas, pp. 261-273., Salamanca, ESPANYA.

Laudo, X. (2009).  “La pedagogía de la reiteración en la docencia en Historia de la Educación. La experiencia “¿Quién mató a Walter Benjamin?”. Presentació comunicació,  XV Coloquio Nacional de Historia de la Educación.. BERRUEZO, Reyes i CONEJERO, Susana: El largo camino hacia una educación inclusiva. Pamplona, 2009., Pamplona, ESPANYA.

Vilafranca, I. (2008).  El diálogo liberales-comunitaristas en la educación para la ciudadanía. Una propuesta comparada. Presentació comunicació,  La educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada. López Noguero, F.: La educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada., Sevilla, ESPANYA.

Mauri,M.;Vilafranca, I; Román, B.; Mestres,J.C.; Temporal, J.; Ànglès,M. (2008).  Fonaments pedagògics de l'ensenyança de l'ètica a través de l'art. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación . AAVV: El cambio en la cultura docente universitaria. V Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación., Lleida, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2008).  Los valores de la socialización primaria en tiempos de incertidumbre. Mitología, desbiologización y cultura. Presentació comunicació,  I Congrés Família i Valors 'Educant ciutadania'. I Congrés Família i Valors. Educant Ciutadania (Format CD), Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2008).  La pedagogía de Jacotot y su perversión. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Iberoamericano. III Conversaciones Pedagógicas de Salamanca. Influencias Francesas en la Educación Española e iberoamericana (1808-2008), Salamanca, ESPANYA.

Laudo, X. (2007).  “La Historia de la educación en tiempos de aceleración: ¿recuperando la Historia Magistra vitae?”. Presentació comunicació,  XIV Coloquio Nacional de Historia de la Educación.. Relaciones Internacionales en Historia de la Educación. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007). Actas del XIV Coloquio Nacional de Historia de la Educación., Guadalupe (Cáceres), ESPANYA.

Vilafranca, I. (2007).  La doble barricada. El concepto de Historia en W. Benjamin y J. Derrida. Una propuesta comparada. Presentació comunicació,  III congreso Internacional de la Sociedad Académica de Filosofía. La filosofía y los retos de la complejidad.. Moya, E.; Prior, A.: La filosofía y los retos de la complejidad: PUM: Murcia, 2007, Murcia, ESPANYA.

Vilanou, C. (2007).  “Presencia de la pedagogía de las Ciencias del Espíritu en Latinoamérica”. Presentació comunicació,  XIV Coloquio de Historia de la Educación. Relaciones Internacionales en la Historia de la Educación. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-2007). Actes: Cáceres: Universidad de Extremadura, 2007, tomo II, pp. 183-194., Guadalupe, ESPANYA.

Vilanou, C. (2007).  Sobre l’aqruitectònica orsiana. Ponència,  I Congreso Catalán de Filosofía, celebrado los días 21-23 de marzo de 2007 en el Institut d’Estudis Catalans, bajo la organización de la Sociedad Catalana de Filosofía, Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, C. (2007).  Memoria y pedagogía: educar contra Auschwitz. Ponència,  Coloquios de Vic (2007), organizados por la Sociedad Catalana de Filosofía sobre “Memoria y filosofía”, Vic, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2007).  Organización y elaboración del libro de homenaje al profesor Buenaventura Delgado Criado (1935-2007), que aparecerá el año 2008 en la colección Homenatges de la Universidad de Barcelona. La obra reúne más de 40 trabajos procedentes de todas las universales de España y lleva por título: Buenaventura Delgado Criado, historiador de la educación. Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2007).  Hermenéutica, humanismo y formación. Ponència,  Coloquio Cultura, Hermenéutica y Educación Organizador: Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) /Día: 17 de abril , Berlanga de Duero (Soria), ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2006).  . Ponència,  VI Encuentro Ibérico de Historia de la Educación: Educación en la Literatura y Literatura en la Educación. Perspectivas Históricas, Sevilla, ESPANYA.

Mauri,M. Anglès, M, Vilafranca, I. (2006).  L'ètica a través de la literatura i de l'Art. Presentació comunicació,  4º Congreso Internacional de Docencia universitaria e Innovación docente. Sanz, S:Actas del 4º congreso de Docencia Universitaria e innovación docente. Barcelona: PUB, 2006, Barcelona, ESPANYA.

Vilafranca, I.  (2006).  Ley natural y educación: hacia una pedagogía teleológica. Presentació comunicació,  XLIV Reuniones Filosóficas: ley Natural y educación. no, Pamplona, ESPANYA.

Vilanou, C. (2006).  “Identitat cultural en temps de foscor: l’obra de Tomàs Carreras i Artau”. Presentació comunicació,  X Col•loquis de Vic, La Identitat. Universitat de Barcelona, 2006, pp. 165-172., Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2006).  Los años de aprendizaje de John Stuart Mill. Ponència,  Coloquios de Vic (2006), organizados por la Sociedad catalana de Filosofía, sobre “Economía y filosofía”, Vic, ESPANYA.

Vilanou, C. (2006).  El concepto como archivo: a propósito de la Begriffsgeschichte. Ponència,  III Jornada Científica de l’IEC, organizada por la Sociedad Catalana de Filosofía y el Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2006).  Joaquim Xirau, política vol dir pedagogia. Ponència,  Symposium Cátedra Ferrater Mora, dirigida por el prof. J. Mª. Terricabras /Día: 19 de mayo , Figueres, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2006).  La educación: un “arte extasiológico”. Taula rodona,  Actos conmemorativos del XXV Aniversario de la Fundación Fernando Rielo (Madrid) /Día: 24 de mayo , Madrid, ESPANYA.

Laudo, X.; Ruiz, D. (2005).  Práctica pedagógica y uso de Internet en Catalunya en el contexto de la Sociedad red. Presentació comunicació,  CIVE 2005. V Congreso Internacional Virtual sobre Educación. CD amb les ponències del Congrés , Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X.; Mominó, J.M. (2005).  Internet y flexibilidad en las escuelas de Catalunya. ¿Camino de la sociedad red?. Presentació comunicació,  ICSEI International Congress for School effectiveness and improvement, Barcelona, ESPANYA.

Vilafranca, I. (2005).  Idealismo versus realismo. Imágenes de la Infancia a lo largo de la Historia. Presentació comunicació,  XIII coloquio de Historia de la Educación. La infancia en la Historia: Espacios y representaciones. Dávila,P. Naya, L.M.: La infancia en la Historia: Espacios y representaciones. San Sebastián: EREIN, 2005, San Sebastián, ESPANYA.

Vilanou, C. (2005).  “L’ombra de Juvenal”. Presentació comunicació,  IX Col•loquis de Vic, La Salut. Universitat de Barcelona, 2005, pp. 160-167., Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2005).  “Los posibilismos del educando de la Escuela Nueva para una pedagogía de la Sociedad Red”. Presentació comunicació,  XIII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. La infancia en la historia: espacios y representaciones. Espacio Universitario Erein, 2005, pp. 357-367., San Sebastián, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2005).  Organizador de los actos celebrados en ocasión del centenario de la creación de la primera cátedra de Pedagogía en España, regentada por M. B. Cossío el año 1904. Se trató de unas Jornadas que tuvieron dos episodios, uno en Madrid –en los meses de febrero-marzo de 2004 en el que también se participó–, y otro en la Universidad de Barcelona. El título de este evento fue “Seminario Barcelona-Madrid”, conmemorándose los 100 años de Pedagogía Universitaria en España (1904-2004) y los 75 años de la creación del Seminario de Pedagogía (1930-2005) de la Universidad de Barcelona. Los actos tuvieron lugar los días 24 y 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2005 con la participación de los profesores: Julio Ruiz Berrio, Gonzalo Vázquez Gómez, Antonio J. Colom, José María Quintana, Jaime Sarramona, Fernando Gil y Gonzalo Jover. Las ponencias de estos profesores se han publicado en la revista Temps d’Educació, en los números 30 y 31, aparecidos ambos el año 2006. En el ámbito de estas Jornadas se homenajeó al profesor Octavi Fullat del cual se presentó el libro Valores y narrativa. Axiología educativa de Occidente (2005), del cual elaboramos el prólogo además de cuidar de su edición. Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2005).  El sonderweg alemán (1870-1945). Taula rodona,  Red de Educación en Valores /Día: 7 de febrero , Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2004).  Puritanism, New School and flexible work. Presentació comunicació,  XXVI International Standing Conference for the History of Education – ISCHE. no, Ginebra, SUÏSSA.

Vilafranca, I. (2004).  Luis de Zulueta y Escolano. Prontuario sobre el idealismo educativo hispano. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Pedagogía y Educación en el siglo XXI. Primer centenario de la cátedra de Pedagogía Superior. Actas del Congreso Internacional de Pedagogía y educación en el siglo XXI., Madrid, ESPANYA.

Vilanou, C. (2004).  “El deixant del naturalisme pedagògic”. Presentació comunicació,  VIII Col•loquis de Vic, La Natura. Universitat de Barcelona, 2004, pp. 109-114., Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2004).  En colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona organización del acto, celebrado el día 13 de diciembre de 2007, y elaboración del libro de homenaje in memoriam al profesor Miguel Meler Muntané. El título del libro es el siguiente: Miquel Meler Muntané (1921-2005). Vocación y pedagogía. Los orígenes de la pedagogía Terapéutica en España (2007). Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2004).  La identidad y la diversidad en el pensamiento pedagógico contemporáneo. Ponència,  XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía /Día: 14 de setiembre , València, ESPANYA.

Vilanou, C. (2004).  “La identidad y la diversidad en el pensamiento pedagógico contemporáneo”. Ponència,  XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía, Valencia, 13-16 de septiembre de 2004. Universitat de Valencia-Sociedad Española de Pedagogía, 2004, pp. 105-132., València, ESPANYA.

Vilafranca, I. (2003).  Diagnóstico de las problemáticas sociales y respuestas educativas. Una propuesta. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal. no, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Vilanou, C. (2003).  “La Historia de la Educación después del debate postmoderno: hacia un modelo hermenéutico-culturalista”. Presentació comunicació,  XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación. Etnohistoria de la Escuela. Universidad de Burgos/SEDHE, 2003, pp. 1053-1062., Burgos, ESPANYA.

Vilanou, C. (2003).  “Entre Ginebra i Berlín: Joan Roura-Parella i la renovació pedagògica”. Presentació comunicació,  XVI Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans. La renovació pedagògica. Girona: CCG Edicions, 2003, pp. 211-222., Girona, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2003).  Coordinación del Seminario IDUNA sobre Pedagogía Estética que funciona en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona, según el siguiente programa: Edición 1997: Reflexiones sobre la educación estética Edición 1998: Nuevas reflexiones en torno a la educación estética Edición 1999: El paisaje y la educación estética Edición 2000: El otro, un referente de la educación estética Edición 2001: Signos, símbolos y mitos en la pedagogía estética Edición 2002: Filosofía y poesía en la pedagogía del siglo XX Edición 2003: Literatura, filosofía, pedagogía Se han publicado las actas de las sesiones de estas seis ediciones del Seminario IDUNA. Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2003).  Presentación del proyecto “Philosophy and Intellectual History”. Taula rodona,  Sociedad Catalana de Filosofía – GRES (Grup de Recerca i d’Estudis Sociojurídics-UAB) - Institut d’Estudis Catalans /Día: 6 de octubre , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2003).  La pedagogía universitaria en Barcelona. Taula rodona,  Primer centenario de los Estudios de Pedagogía en la Universidad Acto inauguración del centenario de la creación de la cátedra de Pedagogía Superior /Día: 1 de diciembre , Madrid, ESPANYA.

Vilanou, C. (2003).  “Y al Oeste, portugal: geopolítica y discurso pedagógico en la España nacional-sindicalista (1936-1940)”. Ponència, . Eixo Atlántico (Vigo), 4, 2003, pp. 171-184, Vigo, ESPANYA.

Vilanou, C. (2002).  “Construir és crear relacions pedagògiques”. Presentació comunicació,  El futur de l’arquitecte. Ment, territotii societat.. Publicaciones de Arquitectura-Edicions UPC, 2002, pp. 137-194., Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, C. (2002).  “Metròpoli, república i democràcia: l’idealisme platònic de Joaquim Xirau (1895-1946)”. Presentació comunicació,  XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans. Publicación multimedia en CD por el Ayuntamiento de Badalona/Diputación Provincial de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, C. (2002).  “Literatura cristiana y metáforas deportivas: la pompa diaboli”. Presentació comunicació,  V Congreso de Historia del Deporte Europeo.. Madrid: INEF-Universidad Politécnica de Madrid, 2002, pp. 445-454., Madrid, ESPANYA.

Vilanou, C.T. (2002).  Coordinador de las Jornadas de estudio y reflexión “L’exili dels mestres el 1939”, organizadas conjuntamente por el INEHCA (Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn) y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (días 3 y 4 diciembre de 2002, lugar ICE de la Universidad de Barcelona). Este evento se publicó el correspondiente libro con el título Mestres i exili. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona/ICE-INEHCA, 2003. Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Vilanou, T. C. (2002).  Cuerpo y educación. Taula rodona,  Programa de Doctorado: Desarrollo Profesional e Institucional para la Calidad Educativa Día: 28 de octubre - Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal (UB), Barcelona, ESPANYA.

Esteruelas, A.; Laudo, X. (2011).  La escuela filosófica escocesa y su influencia en el pensamiento pedagógico catalán. Presentació comunicació,  Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana (1810-2010).. Actas de las V Conversaciones Pedagógicas de Salamanca 23, 24 i 25 de septiembre de 20011. Gráficas Lope., Salamanca, ESPANYA.

Laudo, X.; Prats, E. (2011).  El lugar de la autonomía en la pedagogía y la educación postmodernas. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación: Autonomía y responsabilidad. Contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI. Congreso Internacional de Teoría de la Educación: Autonomía y responsabilidad. Contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI.ISBN: 978-84-96409-69-9., Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2010).  La Pedagogía Líquida del Taoísmo. Conferència invitada,  Seminario Internacional sobre Ideales de Formación en Historia de la Educación. Madrid, 28-29 y 30 de octubre de 2010, Madrid, ESPANYA.

Laudo, X. (2010).  La Pedagogía Líquida. Conferència invitada,  III Primavera Pedagògica de la Societat Catalana de Pedagogia. 20 de maig de 2010, Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2008).  Ciudadanía e Identidad en los Manuales Escolares españoles. Ponència,  III Seminario Ciudadanía e Identidad en los Manuales Escolares españoles: legislación, representación e iconología (1978-2008). Sevilla, Centro de Investigación MANES, 27 de noviembre de 2008, Sevilla, ESPANYA.

Laudo, X.; Igelmo, J. (2012).  The Critique of the Educational Institutions in the 19770's as an Historical Event within the Configuration of the Liquid Social Imaginary in the Twenty First Century. Presentació comunicació,  XXXIV International Standing Conference for the History of Education – ISCHE, Ginebra, SUÏSSA.

Vilafranca, I.; Esteban, F. (2012).  La educación para la corresponsabilidad: un debate entre autonomía, libertad y autodeterminación. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Si, Madrid, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2009).  La Pedagogía y la Medicina en los inicios de la Educación Especial ochocentista. Francia, Alemania y España. Presentació comunicació,  XV Coloquio de Historia de la Educación. 'El largo camino hacia una educación inclusiva. La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días.'. Berruezo, A.; Conejero S. (coord.): 'El largo camino hacia unaeducación inclusiva. La Educación Especial y Social del siglo XIX a nuestros días.' 2 vols. Pamplona: Gobierno de Navarra; SEDHE; UPNA, Pamplona, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2009).  La recepción española de la psicología y la pedagogía alemanas durante el primer tercio del siglo XX. Presentació comunicació,  IV Conversaciones Pedagógicas. Congreso Internacional Iberoamericano. 'Influencias Alemanas en la Educación Española e Iberoamericana (1809-2009)'. Hernández Díaz, J.M. (coord.): 'Influencias Alemanas en la Educación Española e Iberoamericana (1809-2009). Salamanca: Globalia Ediciones Anthema, Salamanca, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2009).  Exílios e Viagens. Ideários de liberdade e discursos educativos. Portugal-Espanha séc. XVIII-XX. Ponència,  VII Encontro Ibérico de História da Educaçao, Paredes-Oporto, PORTUGAL.

Moreu, Á.C. (2010).  Paidology. The Oscar Chrisman's legacy. Presentació comunicació,  International Standing Conference for the History of Education 2010 (ISCHE 32), Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Moreu, Á.C. (2011).  Influencia del Positivismo británico en la Pedagogía española contemporánea. Conferència invitada,  V Congreso Internacional Iberoamericano de Historia de la Educación. Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana (1810-2010). Influencias inglesas en la educación española e iberoamenricana. Ed. Antema , Salamanca, ESPANYA.

Laudo, X. (2011).  Coordinador de la Sección 1: Autonomía y responsabilidad. Presidència de sessió,  Congreso Internacional de Teoría de la Educación: Autonomía y responsabilidad. Contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI, Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2011).  Sección 1. Autonomía y responsabilidad. Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional de Teoría de la Educación: Autonomía y responsabilidad. Contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI, Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2012).  Innovación docente en Teoría e Historia de la Educación: aspectos teóricos y prácticos del método de la Pedagogía de la Reiteración. Conferència invitada,  I Jornada de Innovación Histórico-Educativa , ESPANYA.

Laudo, X.; Rubio, L. (2013).  La «experiencia vivida» de enseñar en la universidad: una investigación fenomenológica. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de Docencia Universitaria: Panorama de la docencia en la universidad, Vigo , ESPANYA.

Laudo, X.; Vilanou, C. (2013).  Hacia una pedagogía fenomenológico-hermenéutica. Ponència,  X Congreso Internacional de Fenomenología, ESPANYA.

Laudo, X. (2013).  La investigació com a procés de formació. Presidència de sessió,  Sisenes Jornades Universitàries: La investigació com a procés de formació , ESPANYA.

Badia, M.; Espallargas, C.; Rollan, I. M.; Jove, C.; Laudo, X. (2013).  Pedagogia de la reiteració i fenomenologia. L’experiència de Portbou. Presentació comunicació,  Sisenes Jornades Universitàries: La investigació com a procés de formació , ESPANYA.

Laudo, X.; Vilanou, C. (2013).  Pedagogia, fenomenologia i hermenèutica. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de Fenomenología, ESPANYA.

Carreño, A.; Cervera, X.; Esteruelas, A.; González-Agàpito, J.; Marqués, S.; Miró, M.I.; Moreu, Á.C.; Navarro, P.; Pujol, D.; Riera, M.; Soler, J.; Tarrós, R.; Vilanou, C. (1998).  La historia de la educación como elemento formativo de los educadores. Presentació comunicació,  X Coloquio de Historia de la Educación. La Universidad en el Siglo XX (España e Iberoamérica), Murcia, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1998).  Reflexiones en torno al inicio de la Psicopedagogía en España (1875-1918). Presentació comunicació,  III Congreso Internacional sobre la Vida y la Obra de María Zambrano. La educación en España a examen (1898-1998). Jornadas nacionales en conmemoración del centenario del noventayocho. Págines 261-270, Zaragoza, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1999).  . Participació comitè científic/organitzador,  XIV Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans, Mataró (Barcelona), ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1999).  La fonamentació psicopedagògica de l'orientació professional. Algunes dades des de Ctalunya. Presentació comunicació,  XIV Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans. La Formació Professional i ls transformacions socials i econòmiques. Actes de les XIV Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. Pàgines 331-338., Mataró (Barcelona), ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1999).  Psicopedagogía y exilio. El caso de la Revista 'La Infancia Anormal' (Madrid 1907 - México 1962). Presentació comunicació,  Congrés Internacional sobre l'Exili Cultural de 1939. Seixanta anys després. Seixanta anys després. L'exili cultural de 1939. Vol. I. Pàgines 661-668., Valencia, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2001).  . Participació comitè científic/organitzador,  XV Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans, Badalona (Barcelona), ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1993).  . Sense especificar,  II Jornades sobre l'Educació en la diversitat i escola democràtica, Barcelona, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (1997).  . Sense especificar,  I Jornades sobre Política i Finançament de la Recerca Educativa a Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  XXX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación , Barcelona, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2011).  . Secretaria comitè científic/organitzador,  XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación , Barcelona, ESPANYA.

Moreu, Á.C. (2012).  Aportacions a la historiografia educativa. Relatorio. Presidència de sessió,  XX Jornades d'Història de l'Educació. Cohesió social i educació: idees, polítiques i experiències. . XX Jornades d'Història de l'Educació. Cohesió social i educació: idees, polítiques i experiències., Andorra la Vella, ANDORRA.

Moreu, Á.C. (2013).  . Sense especificar,   III Simposio internacional sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora: 'Redes hipertextuales en el aula. La educación literaria y la e-literatura desde la minificción', Barcelona, ESPANYA.

Laudo, X. (2014).  Jornada de definición y constitucion de Theorós. Revista de Teoría a Historia de la Educación. Taula rodona,  Jornada de definición y constitucion de Theorós. Revista de Teoría a Historia de la Educación, Palencia, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2016 - 2018.   Pensament pedagògic i discursos educatius en la construcció europea cent anys després de la Gran Guerra. Entre el passat i el futur..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'.  Ref.: 2015ACUP00073.  IP: Isabel Vilafranca Manguan; Conrado Vilanou Torrano

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/06/2020