Inici UB
GRUP DE RECERCA EN ENTONACIÓ I PARLA (GREP)

Dades Generals

Adreça Professional: Passeig Vall d'Hebron, 171 - Edifici Llevant (-1) (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934021039     Fax: 934035015

Correu-e: cantero(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.ub.es/lfa

Codis Unesco: Ensenyament de Llengues / Patologia del llenguatge (vegeu 2201.08 i 5701.10) / Fonètica

Paraules Clau: Ensenyament llengua / Lingüística contrastiva / Exploración de la voz / Lingüística clínica / Fonética aplicada

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Francisco José Cantero Serena cantero(a)ub.edu

Maria Dolors Font Rotches dolorsfont(a)ub.edu

Edmon Elgstrom Misol edmon.elgstrom(a)ub.edu

Montserrat Iglesias Xamaní

Maria Amparo Devis Herraiz devis(a)ub.edu

Raul Espartaco Alfonso Lozano ralfonso(a)ub.edu

Maria del Pilar Ballesteros Panizo mapiballesteros(a)ub.edu / mapiballesteros(a)gmail.com

Inmaculada Clarens Blanco iclarens(a)ub.edu

M.Del Carmen Ferriz Martinez carmen.ferriz(a)ub.edu

Agnès Rius Escudé agnesrius(a)ub.edu

Jose Torregrosa Azor jtorregrosa(a)ub.edu

Lidia Uso Viciedo luso(a)ub.edu

Francina Torras Compte ftorras(a)ub.edu

Laura Martorell Morales laura.martorell(a)ub.edu

Sara Recio Pineda srecio(a)ub.edu

Línies de Recerca

Anàlisi de la parla

Audició i llenguatge

Didàctica de la pronúncia

Exploració de la veu

Publicacions en Revistes

Elgström Misol, E.  (2009).  L'educació vocal en la formació inicial dels docents a l'Estat espanyol: situació i propostes de canvi. Temps d'Educació, 36(36),  247-258.   ISSN: 0214-7351

Font Rotchés, D.; Machuca, Maria J. (2010).  Énfasis en los eslóganes publicitarios de radio y televisión. Icono 14. Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes, A4,  591-605.  http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/index ISSN: 1697-8293

Torregrosa, J. (2006).  Análisis multisistémico de la comunicación humana. Phonica (2),  1-45.  http://www.raco.cat/index.php/Phonica/article/view/285233 ISSN: 1699-8774

Ballesteros Panizo, M. (2014).  Las huellas de un autor: rastreo de una de las fuentes de la historia de la puntuación en la Ortografía de la RAE de 2010. Bulletin Hispanique, 116(1).   ISSN: 0007-4640

Rius-Escudé, A; Torras Compte, F. (2015).  Normalització de les vocals mitjanes anteriors en català en parla espontània. Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos(Anejo 7),  421-430.  http://www.uv.es/normas/2015/anejos/Libro_Fonetica_2015 ISSN: 2174-7245

Mateo, M. (2010).  Protocolo para la extracción de los datos tonales y curva estándar en análisis melódico del habla (AMH). Phonica (6),  49-90.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5600 ISSN: 1699-8774

Martorell, L. (2013).  Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs. Phonica (9-10),  99-106.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10968 ISSN: 1699-8774

Cantero, Francisco J.; Font-Rotchés, D. (2013).  The Intonation of absolute questions of Brazilian Portuguese. Linguistics and Literature Studies, I(3),  142-149.  http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=693 ISSN: 2331-642X

Cantero, F.J. (1995).  Invitació a la fonètica aplicada. Temps d'Educació(13),  243-258.   ISSN: 0214-7351

Ballesteros, M.; Cabré, M. (2014).  El sentido de la formación literaria del maestro. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 258,  52-55.   ISSN: 0214-4123

Herraiz, E.; Cantero Serena F.J.; Fonseca, Aline (2017).  La competencia estratégica y cultural en el aprendizaje de la entonación de (des)cortesía del español por parte de brasileños. DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 33(4),  1039-1058.   ISSN: 0102-4450

Torregrosa-Azor, J. (2016).  Las melodías de los enunciados interrogativos con marca sintáctica del alemán septentrional en habla espontánea. Sintagma, 28,  107-124.   ISSN: 0214-9141

Francisco José Cantero Serena (2007).  El Laboratorio de Fonética Aplicada de la Universidad de Barcelona. Lenguaje y Textos(26).   ISSN: 1133-4770

Cantero, F.J. (1994).  Dos trabajos de fonología contrastiva y corrección fonética en E/LE. Lenguaje y Textos,  195-197.   ISSN: 1133-4770

Vilà Santasusana, M.; Font Rotchés, D. (2004).  Veu i locució. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, gener 2004(32),   5-7.   ISSN: 1133-9845

Torregrosa, J. (2014).  Las partículas modales del alemán: una revisión crítica. Linguistik Online, 65(3),  65-85.  https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1449 ISSN: 1615-3014

Cantero, F.J. (1988).  Ensayo de cuantificación de las entonaciones lingüísticas. Estudios de Fonética Experimental(III),  111-134.  http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/144224 ISSN: 1575-5533

Ballesteros Panizo, M. (2012).  Transdisciplinarity in the study of human comunication: a 21st century challenge. International Journal of American Linguistics, 4(1).  http://dx.doi.org/10.5296/ijl.v4i1.xxx ISSN: 0020-7071

Torregrosa-Azor, J. (2016).  Las preguntas entonativas en alemán del norte: caracterización de los patrones melódicos en habla espontánea. Anuario de Estudios Filológicos, 39,  251-273.   ISSN: 0210-8178

Torregrosa-Azor, J. (2015).  Una propuesta metodológica para el análisis melódico de enunciados orales espontáneos con partículas modales del alemán. Revista de Filología Alemana, 23,  193-212.  http://revistas.ucm.es/index.php/RFAL/article/view/48837 ISSN: 1133-0406

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2007).  El portafolis en llengua oral. Una experiència a formació del professorat. Phonica , 3,  32-46.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5580 ISSN: 1699-8774

Font-Rotchés, D.; Paloma Sanllehí, D. (2012).  Tendencias entonativas en los titulares televisivos en catalán. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 51,  50-81.  http://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/40628 ISSN: 1576-4737

Font Rotchés, D.; Paloma Sanllehí, D. (2010).  Notas sobre los énfasis de palabra en los titulares televisivos. Icono 14. Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes(A4),  481-499.  http://prosodia.upf.edu/home/arxiu/publicacions/GRUP_DE_RECERCA_EN_ENTONACIO_I_PARLA/font_notas_titulares_televisivos.pdf ISSN: 1697-8293

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (1994).  Correcció fonètica del català o la necessitat de polir la parla. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(1),  124-129.   ISSN: 1133-9845

Torregrosa, J. (2014).  Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany. Phonica (9-10),  135-147.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10973 ISSN: 1699-8774

Devís, E.; Bartolí, M. (2014).  El aprendizaje de la entonación (des)cortés en ELE. Porta Linguarum(21),  245-264.   ISSN: 1697-7467

Devís Herraiz, E. (2011).  Rasgos melódicos de la cortesía atenuadora en el español coloquial. Moenia (17),  475-490.   ISSN: 1137-2346

Cantero, F.J. (1999).  Transtorns del llenguatge oral a l'escola. Escola Catalana(357).   ISSN: 1131-6187

Ballesteros Panizo, M. (2013).  La semiosis: un regalo de Charles Sander Peirce para el estudioso del lenguaje. Moenia , 19,  45-61.   ISSN: 1137-2346

Cantero Serena, Francisco José (2019).  Expresión y contacto: dimensiones de la afectividad en prosodia. Moenia (25),  521-537.   ISSN: 1137-2346

Devís Herraiz, E. (2012).  Percepción de la cortesía atenuadora en el español coloquial. Oralia. Análisis del discurso oral(15),  125-145.   ISSN: 1575-1430

Cantero, F.J.; De Arriba, C.  (2004).  Actividades de mediación lingüística para la clase de ELE. RedELE(16).   ISSN: 1571-4667

Herraiz, E.; Cantero Serena F.J. (2014).  The intonation of mitigating politeness in catalan. Journal of Politeness Research. Language, Behaviour, Culture(10 (1)),  127-149.   ISSN: 1612-5681

Font Rotchés, Dolors (2008).  Els patrons entonatius de les interrogatives absolutes del català central. Llengua & Literatura(19),  299-329.   ISSN: 0213-6554

Cantero, F.J.; Alfonso, R.; Bartolí, M.  (2005).  “Rasgos melódicos de énfasis en español”. Publicacions Digitals de la Universitat de Barcelonawww.publicacions.ub.es/revistes/phonica1

Cantero, F.J.; Alfonso, R.; Bartolí, M.; Corrales, A.; Vidal , M. (2005).  Rasgos melódicos de énfasis en español. Phonica , 1,  1-40.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5571 ISSN: 1699-8774

Font, D.; Cantero, F.J. (2008).  La melodía del habla: acento, ritmo y entonación. Eufonía. Didáctica de la música(43),  19-39.  https://www.grao.com/es/producto/la-melodia-del-habla-acento-ritmo-y-entonacion ISSN: 1135-6308

Devís, E. (2017).  Entonación de cortesía involuntaria en el español hablado por brasileños. Phonica (13),  18-31.   ISSN: 1699-8774

Font-Rotchés, D.; Mateo, M. (2013).  Entonación de las interrogativas absolutas del español meridional en habla espontánea. Onomazein(28),  256-275.  http://www.onomazein.net/Articulos/N28/28-20_Font_FINAL.pdf ISSN: 0717-1285

Cantero, F.J.; Mateo, M. (2011).  Análisis melódico del Habla: Complejidad y entonación en el discurso. Oralia. Análisis del discurso oral(14),  105-128.   ISSN: 1575-1430

Devís Herraiz, E. (2011).  Cortesía atenuadora en el español coloquial. Cauce. Revista de Filología y su didáctica(34-35),  117-138.  https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce34_35.htm ISSN: 0212-0410

Ballesteros, M. (2014).  Sentido y alcance del análisis acústico de la entonación. Phonica , 9-10,  56-63.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10962 ISSN: 1699-8774

Francisco José Cantero Serena (2008).  Complejidad y Competencia Comunicativa. Horizontes de Lingüística Aplicada, 7(1).   ISSN: 1677-9770

Font-Rotchés, D. (2020).  Presentación del monográfico 'La prosodia y la expresión de la afectividad'. Phonica , 16,  1-3.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10966 ISSN: 1699-8774

Font-Rotchés, Dolors (2011).  Melodic Analysis of Speech (MAS): aplicaciones en la comparación de lenguas. Revista da Abralin, 10(3),  333-366.  http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/abralin/article/view/32356/20555 ISSN: 2178-7603

Devís, E. (2020).  La entonación de (des)cortesia en catalán. Phonica (16).   ISSN: 1699-8774

Hidalgo Navarro, Antonio; Hernández Sacristán, Carlos; Cantero Serena, Francisco José (eds) (2014).  La fonética como ámbito interdisciplinar. Estudios de fonopragmática, fonética aplicada y otras interfaces. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, XIX,  1-296.   ISSN: 1135-416X

Mateo, M. (2010).  Scrips en Praat para la extracción de datos tonales y curva estándar. Phonica (6),  91-111.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5601 ISSN: 1699-8774

Elgström Misol, E.  (2006).  Fonetometria: una proposta de protocol. Phonica , 2,  1-18.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5646 ISSN: 1699-8774

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2007).  Aprendre llengua oral amb un recurs estimulant: el CD-Rom. Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística(40),  44-48.  http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/40_624.pdf ISSN: 1134-7724

Cantero, F.J. (2004).  Comunicació i veu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(32).   ISSN: 1133-9845

Alfonso, R.; Giralt, M. (2013).  Multimodal Discourse and Oral Language Skills in Digital Portfolios for Learning Foreign Languages. Linguistics and Literature Studies, 1,  110-117.  http://www.hrpub.org/journals/ ISSN: 2331-642X

Devís Herraiz, E.; Bartolí Rigol, M.  (2012).  “Propuestas didácticas para el estudio de la entonación (descortés) en ELE”. Boletín ASELE.   ISSN: 1135-7002

Font Rotchés, D. (2007).  JOAN JULIÀ-MUNÉ (2005): Fonètica Aplicada Catalana, Barcelona, Ariel. Estudios de Fonética Experimental, XVI,  283-287.  https://www.ub.edu/journalofexperimentalphonetics/pdf-articles/XVI-12.pdf ISSN: 1575-5533

Sola Prado, A. (2011).  Las Aproximantes [β, δ, γ] del español en habla espontánea. Phonica , 7,  118-140.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5609 ISSN: 1699-8774

Font Rotchés, Dolors (2009).  Les interrogatives pronominals del català central. Anàlisi melòdica i patrons entonatius. Els Marges: revista de llengua i literatura(87),  41-64.  http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142272/193824 ISSN: 0210-0452

Font-Rotchés, D.; Mateo-Ruiz, M. (2017).  Melodías para confirmar, preguntar, sugerir o pedir en español. Phonica , 13,  49-67.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/21527 ISSN: 1699-8774

Devís Herraiz, E. (2007).  La Prosodia nell'interferenza tra L1 e L2: il caso delle interrogative polari tra veneti e catalani. Estudios de Fonética Experimental, 16,  119-146.   ISSN: 1575-5533

Devís Herraiz, E. (2011).  La entonación de (des)cortesía en el español coloquial. Phonica (7),  36-79.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5606 ISSN: 1699-8774

Font-Rotchés, D.; Paloma, D. (2014).  L'entonació dels titulars de les notícies en català. Trets melòdics dels locutors. Phonica , 9-10,  77-82.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10965 ISSN: 1699-8774

Cantero, F.J. (1997).  Recursos multimedia para la enseñanza de lenguas. Saber de Lletra, V

Cantero Serena, Francisco José (2015).  De la fonética del habla espontánea a la fonología de la complejidad. Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos(5),  9-29.  http://www.uv.es/normas ISSN: 2174-7245

Cao, Yongfa; Rius-Escudé, Agnès (2019).  Caracterización acústica de las vocales del español hablado por chinos. Phonica , 15,  3-22.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/30819 ISSN: 1699-8774

Araújo, M. L.; Font-Rotchés, D. (2016).  As interrogativas do português brasileiro falado em Minas Gerais e sua entonação. CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic Studies, 3(2),  359-374.   ISSN: 2386-2629

Font Rotchés, D. (2009).  El parlar menorquí. L'entonació de les interrogatives absolutes. Randa(63),  271-290.   ISSN: 0210-5993

Devís Herraiz, E. (2011).  Analisi prosodica dell'italiano parlato per spagnoli: il caso delle interrogative polari. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas(6),  107-124.   ISSN: 1886-2438

Bonet, M.; Cantero, F.J.; Murtró, M.P. (2000).  Estudio de patrones de calidad vocal en rehabilitación. Revista Española de Foniatría, 10.   ISSN: 0214-2848

Torregrosa-Azor, J.; Font-Rotchés, D. (2017).  Melodic patterns of absolute interrogative utterances in northern German in spontaneous speech. Linguistics, 55(6),  1311-1335.  https://www.degruyter.com/view/journals/ling/55/6/article-p1311.xml ISSN: 0024-3949

Cantero, F.J. (1992).  Entonación y comprensión lectora. Paraules(I),  22-28. 

Martorell, L; Hoogeveen, D.; Fernández Planas, A.M. (2007).  Aproximació a l'entonació del català de València en el marc del projecte AMPER. Estudios de Fonética Experimental, XVI,  99-118.  http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/140049 ISSN: 1575-5533

Devís Herraiz, E. (2015).  Contextos para una aplicación didáctica de la entonación atenuadora en español. Rilce. Revista de Filología Hispánica(31.1),  154-170.   ISSN: 0213-2370

Font Rotchés, Dolors (2008).  L'entonació lingüística dels dialectes. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes(LVI),  255-285.   ISSN: 1131-5121

Devís Herraiz, E. (2010).  Aspetti prosodici dell'acquisizione linguistica: il caso delle interrogative polari tra italiano e spagnolo. studi e saggi linguistici(48),  239-270. 

Rius-Escudé, Agnès (2020).  Las vocales del catalán central en habla espontánea. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 82,  209-222.   ISSN: 1576-4737

Devís, E.; Bartoli, M. (2015).  Propostes didàctiques d'entonació de cortesia atenuant per al nivell B1 de català com a llengua estrangera. Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos(Anejo nº7),  199-210.   ISSN: 2174-7245

Font Rotchés, D. (2003).  La locució en el discurs oral. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(30),  92-107.  https://www.grao.com/es/producto/la-locucio-en-el-discurs-oral-ar03010074 ISSN: 1133-9845

Devís Herraiz, E. (2011).  La Prosodia delle interrogative polari in spagnolo: analisi della varietà madrilena. Estudios de Fonética Experimental(XX),  113-140.  http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/252357 ISSN: 1575-5533

Font-Rotchés, D.(ed.) (2020).  Monográfico: La prosodia y la expresión de la afectividad. Phonica , 16,  1-102.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10966 ISSN: 1699-8774

Rius-Escudé, A. (2014).  Trets acústics de les vocals del català central. Phonica , 9-10,  33-40.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10959 ISSN: 1699-8774

Font-Rotchés, D.; Torras, F. (2012).  Poesia, ritme i entonació. Temps d'Educació, 42,  71-92.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/259196 ISSN: 0214-7351

Devís Herraiz, E. (2011).  La Entonación del español hablado por italianos. didactica de la lengua y la literatura(23),  35-58. 

Elgström Misol, E.  (2007).  La formació vocal: una matèria pendent en els estudis de Magisteri a l'estat espanyol. Guix. Elements d'Acció Educativa(332),  71-83.   ISSN: 0213-8581

Cantero Serena, F.J.; Torregrosa-Azor, J. (2016).  Coestructuración multisistémica y estrategias didácticas en estados iniciales de aprendizaje de la lectoescritura. Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, 23(1),  6-35.  http://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/tejuelo/article/view/2262/1516 ISSN: 1988-8430

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (2004).  Reflexions sobre fonètica correctiva. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(32),  55-64.   ISSN: 1133-9845

Bartolí, M; Devís, E. (2020).  Methodological Proposals for Teaching the Intonation of Politeness in Calatan. Language Teaching and Educational Research(11).   ISSN: 2636-8102

Devís, E.; Bartoli, M. (2017).  Entonació de cortesia a classe de llengua. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(73),  61-70.   ISSN: 1133-9845

Ballesteros Panizo, M. (2012).  El análisis de la entonación. Corpus oral de las variedades del español del norte. Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 30https://www.ucm.es/dicenda.-cuadernos-de-filologia-hispanica-vol.-30 ISSN: 0212-2952

Baditzné Pálvölgyi, K.; Font-Rotchés, D. (2013).  The intonation of Spanish yes-no questions in spontaneous speech and in a didactic material. Beszédkutatás,  76-93.   ISSN: 1218-8727

Cantero Serena, F.; Font Rotchés, D. (2009).  Protocolo para el análisis melódico del habla. Estudios de Fonética Experimental(18),  17-32.  http://stel.ub.edu/labfon/sites/default/files/XVIII-06.pdf ISSN: 1575-5533

Ballesteros Panizo, M.; Font-Rotchés, D. (2019).  Acoustic analysis of intonation: comparison between two dialects of Spanish from the north of the peninsula. Lingua, 221,  49-71.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384118300470?via%3Dihub ISSN: 0024-3841

Bartolí Rigol, M.; Devís Herraiz, E: (2015).  La enseñanza de la entonación (des)cortés en ELE: propuestas didácticas destinadas al nivel B1. Quaderns de Filologia. Estudis Literarishttp://revistes.ub.edu/index.php/index/index. (http://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/facultad/conocenos/publicaciones/presentacio-1285850817405.html) ISSN: 1135-4178

Cantero Serena, F.; Font Rotchés, D.  (2007).  Entonación del español peninsular en habla espontánea: patrones melódicos y márgenes de dispersión. Moenia (13),  69-92.  http://hdl.handle.net/10347/6067 ISSN: 1137-2346

Dolors Font Rotchés; Francisco José Cantero Serena (2009).  Melodic Analysis of Speech Method (MAS) applied to Spanish and Catalan. Phonica , 5,  33-47.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/5594 ISSN: 1699-8774

Devis Herraiz, E; Bartolí Rigol, M. (2014).  La enseñanza de la entonación (des)cortés en ele: propuestas didácticas destinadas al nivel inicial. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 19,  153-171.   ISSN: 1135-416X

Ballesteros Panizo, M. (2012).  Pensamiento complejo y estudio de la comunicación. Phonica , 7.   ISSN: 1699-8774

Elgström Misol, E.  (2007).  Cómo adecuar el campo vocal de los maestros de música a las tesituras vocales del alumnado de primaria. Eufonía. Didáctica de la música(40),  99-112.   ISSN: 1135-6308

Font Rotchés, Dolors (2004).  Prosòdia. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, gener 2004(32),   25-38.   ISSN: 1133-9845

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2014).  L'entonació del pallarès i les preguntes absolutes dels Erasmus: dues investigacions en curs. Phonica , 9-10,  83-90.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10966 ISSN: 1699-8774

Ballesteros, M. (2014).  Hacia una teoría compleja de la entonación y análisis de la melodía de Navarra. Rilce. Revista de Filología Hispánica, 30.1(enero-junio),  44-72.   ISSN: 0213-2370

De Arriba, C.; Cantero, F.J. (2004).  La mediación lingüística en la enseñanza de lenguas. Didáctica. Lengua y Literatura(16).   ISSN: 1130-0531

Pérez-Peitx, M.; Rius-Escudé, A. (2012).  El parlar pallarès. Aproximació als patrons entonatius bàsics. Phonica (8),  84-105.  http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10192 ISSN: 1699-8774

Ballesteros Panizo, M. (2012).  Entonación como sistema complejo y análisis de la melodía asturiana. Oralia. Análisis del discurso oral, 15,  307-324.  http://nevada.ual.es/otri/ilse/oralia.asp ISSN: 1575-1430

Publicacions en Llibres

Font-Rotchés, D.; Mateo, M. (2017).  ¿Cómo se hace una pregunta? Modelos de entonación de las interrogativas en español. En E. Huelva (coord.): Estudos do Espanhol: lingüística, ensino e tradução .  Pontes - N.

Mateo Ruiz, M.; Font-Rotchés, D. (2017).  El patrón de cuerpo ascendente del español: aproximación a sus usos pragmáticos. En E. Huelva (coord.): Estudos do Espanhol: lingüística, ensino e tradução .  Pontes - N.

Font-Rotchés, D. (2016).  Reflexiones sobre un corpus de habla espontánea del catalán. En Huelva, e. (coord): Estudos do Espanhol: lingüística, ensino e tradução .  Pontes - N.

Devís Herraiz, E.; Cantero Serena, F.J.; Fonseca de Oliveira, A. (2016).  La competencia estratégica y cultural en el aprendizaje de la entonación de (des)cortesía del español por parte de brasileños. En Actas del VIII Congreso Internacional de la Associação Brasileira de Linguistica (ABRALIN) .

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2016).  Melodic features of absolute interrogatives in brazilian portuguese. En Estudos Linguisticos. Martins, M. A., Araújo de Sá Júnior, L., de Moura, K., da Silva Morais, A. (ed.) (pp. 131 - 145).  Ideia - N.

Francisco José Cantero Serena (2016).  Corpus de habla espontánea para el estudio de la entonación. En Fernández Planas, A. Ma. (ed.): 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística (pp. 151 - 160).  Laboratori de Fonètica UB - N. ISBN: 78-84-608-9830-6.  Publicació online (http://stel.ub.edu/labfon/amper/homenaje-eugenio-martinezceldran/53reflexiones.html)

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2015).  Coincidències i divergències en l'entonació de les interrogatives del català i del castellà. En Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Salamanca, 2012. (pp. 147 - 162).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - S. ISBN: 978-84-9883-751-3.  

Araújo, M.; Font-Rotchés, D.; Huelva, E. (2015).  Melodías para preguntar en portugués y en castellano. Un análisis contrastivo. En Cabedo, A. Perspectivas actuales en el análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental (pp. 23 - 34).  Anejo de Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos - N.http://www.uv.es/normas/2015/anejos/Libro_Fonetica_2015

Martorell, L.; Font-Rotchés, D. (2015).  Es un hombre famoso o ¿Es un hombre famoso? Rasgos melódicos de las interrogativas absolutas del español hablado por suecos. En Cabedo, A. Perspectivas actuales en el análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental (pp. 127 - 136).  Anejo de Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos - N.http://www.uv.es/normas/2015/anejos/Libro_Fonetica_2015

Agnès Rius-Escudé; Francina Torras (2015).  Anàlisi contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània. En Actes del Setzè Col·loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 283 - 296).  Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S.

Rius-Escudé, Agnès; Torras Compte, Francina (2015).  Influencia de los sonidos adyacentes y los márgenes de dispersión de las vocales medias anteriores del catalán en habla espontánea. En Lenguas, lenguaje y lingüística. Contribuciones desde la Lingüística General (pp. 357 - 368).  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra - N. ISBN: 978-84-8081-478-2.  http://dadun.unav.edu/handle/10171/40134

Marta Giralt Lorenz; Francisco José Cantero Serena (2015).  La presencia de la lengua escrita en los procesos de aprendizaje y adquisición de la pronunciación del español lengua extranjera: ¿podríamos hablar de interferencia?. En PERSPECTIVAS ACTUALES EN EL ANÁLISIS FÓNICO DEL HABLA: TRADICIÓN Y AVANCES EN LA FONÉTICA EXPERIMENTAL (pp. 223 - 231).  Anejo de Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos - N.

Francisco José Cantero Serena (2014).  Adquisición de Competencias Fónicas. En Yolanda Congosto Martín; Mª Luísa Montero Curiel & Antonio Salvador Plans (eds.): Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. II Adquisición y aprendizaje de lenguas /Español como Lengua Extranjera (pp. 29 - 55).  Arco/Libros - S. ISBN: 978-84-7635-884-9.  

Dolors Font Rotchés; Francisco José Cantero Serena (2014).  Análisis contrastivo de la entonación de la interrogativas absolutas del castellano y del catalán. En Yolanda Congosto Martín; Mª Luísa Montero Curiel & Antonio Salvador Plans (eds.): Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. III Prosodia (pp. 65 - 83).  Arco/Libros - S. ISBN: 978-84-7635-885-6.  

Lídia Usó Viciedo; Francisco José Cantero Serena (2014).  Algunas creencias de profesores de E/LE sobre pronunciación. En Yolanda Congosto Martín; Mª Luísa Montero Curiel & Antonio Salvador Plans (eds.): Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. II Adquisición y aprendizaje de lenguas /Español como Lengua Extranjera (pp. 295 - 311).  Arco/Libros - S. ISBN: 978-84-7635-884-9.  

Font-Rotchés, D.; Cantero, F.J. (2014).  Análisis contrastivo de la entonación de las interrogativas absolutas del castellano y del catalán. En Fonética experimental, educación superior e investigación. Congosto, Yolanda (ed.) (pp. 65 - 84).  Arco Libros - S.

Font-Rotchés, D. (2014).  Rasgos melódicos de la entonación paralingüística de foco. En Comunicación, cognición, cibernética. (pp. 686 - 701).  Universidad de La Laguna - S. ISBN: 13: 978-84-616-86.  

Devís Herraiz, E. (2014).  Rasgos melódicos de la intensificación descortés en el español coloquial. En Fonética Experimental, Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación (pp. 403 - 418).  arco libros s.l - S. ISBN: 978-84-7635-882-5.  

Sola Prado, A. (2014).  Caracterización acústica de las aproximantes del español en habla espontánea. En Bibliotheca Philologica. Volumen de Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. .  Arco Libros - S.

Font-Rotchés, D.; Rius Escudé, A.; Torras Compte, F. (2014).  Anàlisi acústica de les vocals 'o' oberta i 'o' tancada seguides de nasal en parla espontània. En Pujol, Mercè (ed.): Recherches sur la langue catalane (pp. 59 - 72).  Ëditions Lambert-Lucas - N.

Devís Herraiz, E. (2014).  La entonación como paralenguaje. En Communication, cognition and cybernetics. Actas del XXXI Congreso Internacional de AESLA (pp. 904 - 913). ISBN: 13: 978-84-616-86.  

Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2014).  Influencia acústica que ejerce el punto de articulación del sonido adyacente en la producción de [O] i [o] en catalán. En Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación (pp. 419 - 436).  Arco/Libros - S. ISBN: 978-84-7635-883-2.  

Ballesteros, M. (2014).  Complejidad y emergencia en el estudio de la entonación. En Congosto Martín, Y.; Montero Curiel, L.; Salvador Plans, A. (Eds): (2014): Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación .  Arco/Libros - S. ISBN: 9788476358825.  

Francisco José Cantero Serena (2014).  Códigos de la entonación y entonación emocional. En ACTAS del 31er Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (pp. 618 - 629).  Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) - N.

Antonio Hidalgo Navarro; Carlos Hernández Sacristán; Francisco José Cantero Serena (2014).  La fonética como ámbito interdisciplinar: estudios de fonopragmática, fonética aplicada y otros interfaces. En La fonética como ámbito interdisciplinar: estudios de fonopragmática, fonética aplicada y otros interfaces. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, num. 19 (pp. 1 - 296).  Publicacions de la Universitat de València - S.

Cantero Serena, F.J.; Devís Herraiz, A (2013).  Análisis melódico del español hablado por italianos. En Emili Casanova & Cesáreo Calvo (eds.): Actes del XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (pp. 533 - 542).  Mouton de Gruyter - S. ISBN: 978-3-11-029989-2.  

Font-Rotchés, D.; Paloma, D. (2013).  Ramon Pellicer versus Xavi Coral. Caracterització de l'entonació dels titulars televisius. Casanova, E.; Calvo, C.(ed.). En Actes del XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (pp. 475 - 486).  De Gruyter - S.

Devís Herraiz, E. (2013).  Rasgos melódicos de la cortesía atenuadora en el español coloquial. En Actes del XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (pp. 593 - 604).  Walter de Gruyter - S. ISBN: 978-3-11-029989-2.  

Devís Herraiz, E.; Bartolí Rigol, M. (2013).  Propuestas didácticas para el estudio de la entonación (des)cortés en ele. En Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales (pp. 343 - 352).  Asociacion para la Ensenanza del Espanol como Lengua Extranjera - N. ISBN: 978-84-616-5972-2.  

Devís Herraiz, E.; Bartolí Rigol, M. (2013).  Análisis contrastivo de la entonación (des)cortés español-catalán: implicaciones didácticas. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el Siglo XXI (pp. Bloque VI, 79).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - S. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Devís Herraiz, E. (2013).  Percepción de los rasgos melódicos intensificadores con efecto descortés en el español coloquial. En Estudios de Lingüística: investigaciones, propuestas y aplicaciones (pp. 169 - 177).  Universitat de València - S. ISBN: 84-695-7663-1.  http://www.uv.es/canea/archivos/Estudios_linguistica_2013.pdf

Francisco José Cantero Serena (2012).  El arte de no enseñar lengua. En Anais do I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol .

Francisco José Cantero Serena (2012).  Corpus de Habla Espontánea. En Anais do I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol .

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2012).  Anàlisi acústica contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània. En Actes del XVIè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes .

Devís Herraiz, E. (2012).  Percepción de los rasgos melódicos atenuadores en el español coloquial. En Empirismo y herramientas analíticas para la Lingüística Aplicada del Siglo XXI (pp. 781 - 796).  Ediciones Universidad de Salamanca - S. ISBN: 978-84-9012-154-2.  

Devís Herraiz, E. (2012).  Modelos melódicos de entonación de cortés en atención al cliente. En La investigación y la enseñanza aplicadas a las lenguas de especialidad y a la tecnología (pp. 53 - 61).  Universitat Politècnica de València - S. ISBN: 978-84-694-6226-3.  http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66441984-f773-4f91-911a-60bd071f443e/6031_e.pdf (http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FichPublica?P_VISTA=&P_IDIOMA=c&P_ARM=6031)

Fonseca de Oliveira, A.; F.J. Cantero Serena  (2011).  Características da entonação do espanhol falado por brasileiros. En Anais do VII Congresso Internacional da Abralin (pp. 84 - 98).  Associação Brasileira de Linguística - N. ISBN: 2179-7145.  

Font-Rotchés, Dolors; Machuca, Maria J. (2011).  Melodía y eslóganes publicitarios. En A. HIDALGO; Y. CONGOSTO; M. QUILIS (ed.) El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos. Anejo n. 75 de la Revista Quadernos de Filologia (pp. 177 - 192).  Publicacions Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-8163-2.  

Font Rotchés, Dolors (2011).  Èmfasis bàsics de l'entonació en els contorns del català central. En  M. Rosa Lloret; Clàudia Pons(ed.): Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català (pp. 193 - 216).  Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - S. ISBN: 978-84-608-1236-4.  

Font-Rotchés, D.; Mateo, M. (2011).  Absolute interrogatives in Spanish, a new melodic pattern. En Anais do VII Congresso International Abralin (pp. 1111 - 1125).  Associação Brasileira de Linguística - N. ISBN: 2179-7145.  

Cantero Serena, F. J.; Devís Herraiz, E. (2011).  Análisis melódico de la interlengua. En Hidalgo, A.; Y. Congosto; M. Quilis (ed.): .): El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos. Anejo n. 75 de la Revista Quaderns de Filologia. (pp. 285 - 299).  Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-8163-2.  

Rius Escudé, A.; Torras Compte, Francina (2011).  Líquidas y nasales. Influencia acústica que ejercen en la producción de [o] y [O] del catalán. En Y. Congosto (coord.): Fonética experimental, educación superior e investigación. .

Ballesteros, M. (2011).  La entonación: un elemento que se puede enseñar y aprender. En El estudio de la prosodia en la España del S.XXI: perspectivas y ámbitos. Anejo nº 75 de Quaderns de Filologia. Universitat de Valencia (pp. 267 - 285).  Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-8163-2.  

Torregrosa Azor, J. (2011).  Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán, Vol. I. .

Torregrosa Azor, J. (2011).  Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán, Vol. II. .

Rius, A.; Torras, F. (2011).  Márgenes de dispersión e infuencia de los sonidos adyacentes en las vocales medias posteriores del catalán. En Fonética Experimental. Educación Superior e investigación. I. Congosto (coord.) .

Mapi Ballesteros; Miguel Mateo; Francisco José Cantero (2010).  Corpus oral para el análisis melódico de las variedades del español. En Actas del XXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística .  Universidade de Santiago de Compostela - S. ISBN: 978-84-693-8655.  

Francisco José Cantero; Mapi Ballesteros; Miguel Mateo (2010).  Proyecto de investigación Análisis Melódico del Habla. En Actas del XXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística .  Universidade de Santiago de Compostela - S. ISBN: 978-84-693-8655.  

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2010).  Patrones entonativos coincidentes del español y del catalán. En Iliescu, M.; Siller-Runggaldier, H.; Danler, Paul (ed.): XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (pp. 33 - 44).  Walter de Gruyter - S. ISBN: 9783110231953.  

Font-Rotchés, Dolors (2010).  La entonación de las interrogativas absolutas. Publicidad versus habla espontánea. En Iliescu, M.; Siller-Runggaldier, H.; Danler, Paul (ed.): XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (pp. 397 - 406).  Walter de Gruyter - S. ISBN: 978-3-11-023191-5.  

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2010).  Habilitats del discurs docent oral. (pp. 1 - 57).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya - S.

Ballesteros, M.; Mateo, M.; Cantero, F.J (2010).  Corpus oral para el análisis de las variedades del español. En Actas del XXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística .

Cantero Serena, F.J.; Ballesteros Panizo, M.; Mateo, M. (2010).  El análisis melódico del habla. En Actas del XXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística .

Font Rotchés, Dolors  (2009).  Èmfasis melòdics en els eslògans publicitaris. En Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 151 - 165).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-9883-213-8.  

Font Rotchés, Dolors (2009).  Models d'entonació per a l'ensenyament del català. En Studi Catalani. Suoni e Parole. A cura di Empar Devís, Lídia Carol. (pp. 83 - 102).  Bononia University Press - S.

Cantero Serena, F.J. (2009).  Comunicación y Lenguaje. En J. Lahuerta; M. Villalba (coords.): El mentor de gramática (pp. 79 - 138).  Editorial Océano - N. ISBN: 978-84-494-3983-3.  

Cantero Serena, F.J. (2009).  Fonética y Fonología. En J. Lahuerta; M. Villalba (coords.): El mentor de gramática (pp. 139 - 186).  Editorial Océano - N. ISBN: 978-84-494-3983-3.  

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (2009).  Llenguajoc. .  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 9788498831856.  

Devís Herraiz, E.; Carol Geronés, L. (2009).  Studi Catalani: Suoni e Parole. En Studi Catalani: Suoni e Parole .  Bononia University Press - S. ISBN: 978-88-7395-444-6.  

Elgström, Edmon (2008).  La Respiració Controlada. La Respiración controlada. .  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3273-5.  

Francisco José Cantero Serena (2007).  Patrones melódicos de la entonación del español en habla espontánea. En III Congreso Internacional de Fonética Experimental (pp. 181 - 194).  Xunta de Galicia - S. ISBN: 978-84-453-4451-4.  

Font Rotchés, Dolors  (2007).  Criteris d´elaboració d´un corpus oral per a l´estudi de l´entonació. En Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Setembre del 2003, Universitat de Girona. (pp. 155 - 166).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 84-8415-878-0.  

Font Rotchés, Dolors (2007).  Patrones entonativos del catalán en habla espontánea. En Actas del III Congreso de fonética experimental (pp. 317 - 330).  Xunta de Galicia - S. ISBN: 978-84-453-4451-4.  

Font Rotchés, Dolors  (2007).  El mètode Anàlisi Melòdica de la Parla aplicat al català. En Aplicacions de la fonètica, a cura de Josefina Carrera i Clàudia Pons (pp. 199 - 211).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-477-0992-2.  

Francisco José Cantero Serena (2007).  Presentació. En Dolors Font Rotchés: L’entonació del català (pp. 7 - 9).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-8415-890-5.  

Font Rotchés, Dolors (2007).  L'entonació del català. En Biblioteca Milà i Fontanals, 53 (pp. 1 - 256).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-8415-890-5.  

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (2007).  Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. .  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 9788484159636.  

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (2007).  La lupa. .  L'Àlber - N. ISBN: 9788496248519.  

Lídia Usó; Francisco José Cantero Serena (2006).  ¿Qué piensan los profesores de E/LE sobre la enseñanza aprendizaje de la pronunciación? Un análisis psicolingüístico de sus discursos escritos. En Actas del XXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (pp. 1403 - 1412).  UNED - S. ISBN: 978-84-611-6897-2.  

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F.  (2006).  Crea tu CD-Rom. Un recurso didáctico estimulante para mejorar la lengua oral. En Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura .

Font Rotchés, D. (2006).  Corpus oral de parla espontània. Gràfics i arxius de veu. En  Biblioteca Phonica, 4. (pp. 1 - 501).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 1699-8774.  http://www.ub.edu/lfa/

Lidia Usó Viciedo; Francisco José Cantero Serena (2005).  'Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza de la pronunciación. Un estudio de caso en el foro de debate'. En Posteguillo, S. et al. (eds.). 2005. Language at work: language learning, discourse and translation studies in Internet. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume, D.L. 2005. (pp. 227 - 237).  Publicacions de la Universitat Jaume I - S. ISBN: 84-8021-537-2.  

Font Rotchés, Dolors (2005).  L'entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i marges de dispersió. En http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0802106-114003 (pp. 1 - 462).  Tesis Doctorals en Xarxa - N.

Cantero, F.J.  (2004).  La ruta de acceso a la lectura. En Investigaciones sobre el inicio de la lectoescritura en edades tempranas (pp. 391 - 405).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - S. ISBN: 84-369-3855-0.  

Mendoza, A.; Cantero, F.J.  (2003).  Didáctica de la Lengua y la Literatura: aspectos epistemológicos. En Antonio Mendoza (coord.): Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria (pp. 3 - 31).  Prentice-Hall (Pearson Educacion) - S. ISBN: 84-205-3455-8.  

Cantero, F.J.; Mendoza, A.  (2003).  Conceptos básicos en Didáctica de la Lengua y la Literatura. En Antonio Mendoza (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura para Primaria (pp. 33 - 78).  Prentice-Hall (Pearson Educacion) - S. ISBN: 84-205-3455-2.  

Cantero, F.J.  (2003).  Fonética y didáctica de la pronunciación. En Antonio Mendoza (coord.): Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria (pp. 545 - 572).  Prentice-Hall (Pearson Educacion) - S. ISBN: 84-205-3455-8.  

Cantero, F.J.; De Araújo-Juncal, M.A.; Liu, Y.H.; Wu, Y.K.; Zanatta, A. (2002).  Patrones melódicos de la entonación interrogativa del español en habla espontánea. En Jesús Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental (pp. 118 - 123).  Publicaciones Universidad de Sevilla - S. ISBN: 84-607-4812-X .  

Liu, Y.H.; Cantero, F.J. (2002).  La entonación prelingüística del español hablado por taiwaneses: establecimiento de un corpus. En Jesús Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental (pp. 238 - 242).  Publicaciones Universidad de Sevilla - S. ISBN: 84-607-4812-X .  

Cantero, F.J.  (2002).  Oír para leer: la formación del mediador fónico en la lectura. En La seducción de la lectura en edades tempranas (pp. 75 - 100).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - S. ISBN: 84-369-3595-0.  

Font, D.; Canals, A.; Ester, G.; Hermoso, A.; Cantero, F.J.  (2002).  Patrones melódicos de la entonación interrogativa del catalán en habla espontánea. En Actas del II Congreso de Fonética Experimental Laboratorio de Fonética. Barrio, M., Cuenca, M.H., Diaz, J., Rodríguez, L.F., Vidal, José A.(ed.) (pp. 192 - 197).  Publicaciones Universidad de Sevilla - S. ISBN: 84-607-4812-X.  

Cantero, F.J.  (2002).  Teoría y análisis de la entonación. En Edicions Universitat de Barcelona (pp. 1 - 235). ISBN: 84-8338-301-2.  

Bordons, G.; Font, D. (2000).  El guió dramàtic: un model de llengua escrita i oral als mitjans de comunicació. En Llengua i mitjans de comunicació. Creus, I.; Julià, J.; Romero, S. (eds.) (pp. 147 - 155).  Pages editors - S. ISBN: 84-7935-691-X.  

Francisco José Cantero Serena (1999).  Análisis melódico del habla: principios teóricos y procedimiento. En Actas del I Congreso de Fonética Experimental (pp. 127 - 134).  Universitat Rovira i Virgili - S. ISBN: 84-477-0687-7.  

Francisco José Cantero Serena (1999).  La mediació lectoescriptora en l’ensenyament de la pronunciació. En Actes de les Jornades sobre l'Ensenyament de la Llengua Oral (pp. 31 - 36).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S.

Bau Gargallo, M.; Rius Escudé, A. (1999).  Com els diferents mètodes d'aprenentatge de la pronúncia treballen la integració dels sons en el discurs oral. En Actes de les Jornades sobre l'Ensenyament de la Llengua Oral (pp. 21 - 25).  Publicacions Universitat de Barcelona - S.

Cantero, F.J. (1998).  Conceptos clave en lengua oral. En Antonio Mendoza (coord.): Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura (pp. 141 - 153).  Horsori - S. ISBN: 84-85840-73-9.  

Cantero, F.J.; De Arriba, C. (1997).  El cambio de código: contextos, tipos y funciones. En José Luis Otal Campo; Victòria Codina; Inmaculada Fortanet Gómez (eds.): Estudios de Lingüística Aplicada (pp. 587 - 596).  Publicacions de la Universitat Jaume I - S. ISBN: 84-8021-117-2.  

Cantero, F.J. (1997).  De la fonética instrumental a la enseñanza de la pronunciación. En Antonio Mendoza Fillola; M. Celia Romea Castro; Francisco José Cantero Serena (eds.): Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI (pp. 179 - 188).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-1735-7.  

Antonio Mendoza; Celia Romea; Francisco José Cantero Serena (1997).  Didáctica de la Lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. (pp. 1 - 1220).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 84-475-1735-7.  

Cantero, F.J. (1997).  Estructura de los modelos entonativos: interpretación fonológica del acento y la entonación en castellano (microforma). .  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 8447517411.  

Cantero, F.J.; De Arriba, J. (1997).  Psicolingüística del Discurso. (pp. 1 - 204).  Octaedro - S. ISBN: 848063281X.  

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (1995).  Correcció fonètica de la llengua catalana. En Llengua i ensenyament. Actes de les jornades. (pp. 219 - 224).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-473-8.  

Bau Gargallo, Montserrat; Pujol Canal, Montserrat; Rius Escudé, Agnès (1995).  Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica. .  Àrtic - N. ISBN: 978-8460537927.  

Cantero, F.J. (1994).  La cuestión del 'acento' en la enseñanza de lenguas. En Jesús Sánchez Lobato; Isabel Santos Gargallo (eds.): Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera (pp. 247 - 256).  ASELE - N. ISBN: 84-7143-498-9.  

Cantero, F.J.; Mendoza, A.; Sanahuja, E. (1994).  Karaoke: un instrumento globalizador para la enseñanza de lenguas. En J. Sánchez Lobato; I. Santos Gargallo (eds.): Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera (pp. 523 - 531).  ASELE - N. ISBN: 84-7143-498-9.  

Lidia Usó Viciedo; Francisco José Cantero Serena (2011).  'Algunas creencias de profesores de E/LE sobre pronunciación'. En Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental .

Lídia Usó; Francisco José Cantero Serena (2006).  ¿Qué piensan los profesores de E/LE sobre la enseñanza aprendizaje de la pronunciación? Un análisis psicolingüístico de sus discursos escritos. En Actas del XXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (pp. 1403 - 1412).  UNED - S. ISBN: 978-84-611-6897-2.  

Lidia Usó Viciedo; Francisco José Cantero Serena (2005).  'Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza de la pronunciación. Un estudio de caso en el foro de debate'. En Posteguillo, S. et al. (eds.). 2005. Language at work: language learning, discourse and translation studies in Internet. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume, D.L. 2005. (pp. 227 - 237).  Publicacions de la Universitat Jaume I - S. ISBN: 84-8021-537-2.  

Francisco José Cantero Serena (1996).  La corrección fonética: pronunciar o hablar qué. En Francisco Gutiérrez Díez (coord.): El español, lengua internacional (1492-1992) (pp. 121 - 126).  Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) - N. ISBN: 84-605-5063-X.  

Francisco José Cantero Serena (1997).  Recursos multimedia para la enseñanza de lenguas. En Pujals, G; E. Sanahuja (eds.): Saber de Lletra V. Recursos i materials de suport per a la reforma a l'àrea de llenguatge .  Departament de Didàctica de la Llengua de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 8492002318.  

Francisco José Cantero Serena (1990).  La entonación como elemento integrador del habla. En Carlos Martín Vide (ed.): Lenguajes naturales y lenguajes formales: actas del VI congreso de lenguajes naturales y lenguajes formales (2 vols.) (pp. 121 - 134).  Promociones y Publicaciones Universitarias. PPU - S. ISBN: 84-7665-866-4.  

Francisco José Cantero Serena (1990).  Motivación y arbitrariedad en lingüística: el caso de la entonación. En Carlos Martín Vide (ed.): Lenguajes naturales y lenguajes formales: actas del VI congreso de lenguajes naturales y lenguajes formales (2 vols.) (pp. 255 - 364).  Promociones y Publicaciones Universitarias. PPU - S. ISBN: 84-7665-866-4.  

Francisco José Cantero Serena (1991).  ¿Lengua oral o lengua?. En Actas del II Simposio Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica de la lengua oral .  Universitat Rovira i Virgili - S.

Francisco José Cantero Serena (1993).  El enfoque precomunicativo en la enseñanza de E/LE. En Actas del I Congreso Internacional sobre la enseñanza del Español .  Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas - CEMIP - N.

Francisco José Cantero Serena; Núria Ortiz de Pinedo Sánchez (2017).  La vocal rotizada o r-coloring en el español peninsular. En Victoria Marrero & Eva Estebas (coords.): Tendencias actuales en fonética experimental: cruce de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española. (pp. 47 - 50).  UNED - S. ISBN: 978-84-697-7855-5.  

Francisco José Cantero Serena; Dolors Font Rotchés (2017).  La fonética de la entonación: el método Análisis Melódico del Habla (AMH). En Victoria Marrero & Eva Estebas (coords.): Tendencias actuales en fonética experimental: cruce de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española. (pp. 371 - 372).  UNED - S. ISBN: 978-84-697-7855-5.  

Francisco José Cantero Serena (2019).  El Análisis Prosódico del Habla: más allá de la melodía. En María Rosa Álvarez Silva; Álex Muñoz Alvarado & Leonel Ruiz Miyares (eds.): Comunicación Social: Lingüística, Medios Masivos, Arte, Etnología, Folclor y otras ciencias afines, (pp. 485 - 498).  Ediciones Centro de Lingüística Aplicada (Santiago de Cuba) - N. ISBN: 978-959-7174-36-3.  

Ballesteros Panizo, M. (2009).  La enseñanza de la entonación en el aula de ELE. Paso a paso. .http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2009/memoriaMaster/1-Semestre/BALLESTEROS.html

Ballesteros Panizo, M.; Torregrosa Azor, J. (2012).  Hacia una lingüística compleja: teoría y método de análisis del habla espontánea. .

Devís, E.; Bartolí, M. (2017).  Propostes didàctiques per a l'estudi de l'entonació de cortesia atenuant del català com a llengua estrangera. En L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Estat de la qüestió i perspectives de futur .

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2013).  M'ho preguntes o ho afirmes. Característiques melòdiques de les preguntes i de les declaratives del català central. En Actes del Col·loqui de la NACS .

Martorell, L.; Font-Rotchés, D. (2015).  'Es un hombre famoso' o '¿Es un hombre famoso?' Rasgos melódicos de las interrogativas absolutas del español hablado por suecos. En Cabedo, A. (ed.) Perspectivas actuales en el análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental. (pp. 127 - 136).  Anejo de Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos - N. ISBN: 978-‐84-‐606-‐896.  

Font Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2017).  Rasgos melódicos del acento extranjero de los estudiantes erasmus de catalán L2. En Victoria Marrero & Eva Estebas (coords.): Tendencias actuales en fonética experimental: cruce de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española. (pp. 403 - 404).  UNED - S. ISBN: 978-84-697-7855-5.  

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2013).  Les vocals mitjanes anteriors del català central en parla espontània. Marges de dispersió i influència dels sons adjacents. En Actes del Col·loqui de la NACS .

Cantero Serena, Francisco J.; Font-Rotchés, D. (2020).  Melodic Analysis of Speech (MAS). Phonetics of Intonation. En Abasolo, J.; de Pablo, I.; Ensunza, A.: Contributions on education (pp. 20 - 47).  Universidad del País Vasco - S. ISBN: 978-84-17667-92-4.  

Francisco José Cantero Serena, Marta Giralt Lorenz (coords.) (2020).  Pronunciación y enfoque oral en lenguas extranjeras. (pp. 1 - 177).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-18083-21-1.  

Francisco José Cantero Serena (2020).  Didáctica de la pronunciación: de la corrección fonética al enfoque oral. En Francisco José Cantero Serena & MArta Giralt Lorenz (coords.): Pronunciación y enfoque oral en lenguas extranjeras (pp. 11 - 48).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-18083-21-1.  

Herrero, C.; Devís E. (2020).  Unintentional impolite intonation in l2 spanish requests produced by chinese workers living in Madrid. (pp. 848 - 852).https://www.semanticscholar.org/paper/Unintentional-impolite-intonation-in-L2-Spanish-by-Herrero-Dev%C3%ADs/6cdaf3008005b2a0806d0bcb10defdc89f91703c?p

Rius-Escudé, Agnès (2016).  Conversem? Activitats de suport a l'aprenentatge de català inicial fora de l'aula. .  Universitat Politècnica de Catalunya - S.http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/.galleries/docs/butlleti/Conversem-.pdf

Agnès Rius-Escudé; Loreta Zannol (2019).  PARLO (català/italià; catalano/italiano). .  Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida - S.

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Maximiano Cortés Moreno (1999).  Adquisición de la entonación española por parte de hablantes nativos chinos. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

José Ramón Torres Águila (2001).  Las actividades de pronunciación en los manuales de inglés como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mª Carmen Férriz Martínez (2001).  Fonología contrastiva del portugués y el castellano: una caracterización de la interlengua fónica de los castellanohablantes que aprenden portugués. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Yen Hui Liu (2003).  La entonación del español hablado por taiwaneses. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Immaculada Piquer Vives (2005).  Iniciació a l'anglès com a llengua estrangera a l'Educació Infantil. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Edmon Elgström Misol (2005).  Adequació del camp vocal dels mestres d'Educació Musical. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Dolors Font Rotchés (2005).  L'entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i marges de dispersió. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Agustín Iruela Guerrero (2005).  Adquisición fónica y enseñanza de la pronunciación. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marta Bartolí Rigol (2007).  La pronunciación en los manuales de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Raúl Alfonso Lozano (2007).  Tendencias del vocalismo del español en habla espontánea. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lídia Usó Viciedo (2008).  Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mª Delia Fajardo Salinas (2009).  La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Honduras: teoría y didáctica para una adquisición de la Competencia Intercultural. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Raúl Alfonso Lozano (2011).  El vocalismo del español en el habla espontánea. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Wei-li Kao (2011).  La entonación de enunciados declarativos e interrogativos en chino mandarín hablado por taiwaneses. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Agnès Rius Escudé (2011).  Les vocals mitjanes anteriors i posteriors del català central en parla espontània. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Mapi Ballesteros Panizo (2011).  La entonación del español del norte. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Alicia Sola Prado (2011).  Caracterización acústica de los sonidos aproximantes del español [b, d, g] en habla espontánea. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Virginia Suárez (2011).  La pronunciación en el aula de E/LE a través del soporte audiovisual: una propuesta didáctica para taiwaneses. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carles Banquer i Nadal (2011).  El català al barri Congrés-Indians de Barcelona. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Kata Baditzné Pálvölgyi (2012).  Spanish Intonation for Hungarian learners: yes/no questions. Università Eötovös Loránd de Budapest (Hungría). Tesi Doctoral. . 

Marta Giralt Lorenz (2012).  El enfoque oral en la iniciación de la enseñanza/aprendizaje y adquisición de la pronunciación del español como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mireille Spalacci (2012).  Enfoque oral y recursos digitales para un curso de francés como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Nil Torrent Adell (2012).  Models entonatius dels presentadors de programes informatius en català. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Júlia Pons Llabrés (2012).  Tendències bàsiques de l'entonació del menorquí. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marta Bartolí Rigol (2012).  La Pronunciación por tareas en la clase de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jaume Miranda i Marsal (2012).  L'ús de la llengua a l'IES Ramon Berenguer IV d'Amposta: 4rt d'ESO. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Núria Ortiz de Pinedo (2012).  La enseñanza de la pronunciación a través del habla espontánea: análisis acústico de las vibrantes. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sara Recio Pineda (2012).  Prosodia y comprensión lectora en LE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Raquel Sena Mendes (2013).  Modelos de entonação do português do Brasil em enunciados interrogativos – Estado de São Paulo. Universidade de Brasilia. Tesi de Masters. . 

Monique Araújo Leite (2014).  Entonação das interrogativas e das declarativasdo português brasileiro falado em Minas Gerais:Modelos para o Ensino de Línguas. Universidade de Brasilia. Tesi de Masters. . 

Vivian Paixão (2013).  A prosódia das interrogativas totais na fala carioca – leitura versus fala espontânea. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tesi de Masters. . 

Aline Fonseca de Oliveira (2013).  Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Edna Juliett Estupiñán Lopez (2013).  Caracterización de la entonación del habla caleña en enunciados interrogativos absolutos. Universidad del Valle. Santiago de Cali. Tesi de Masters. . 

Alexandra Reyes López (2013).  Una propuesta didáctica para favorecer la comunicación oral en inglés en el área de Educación Física en Ciclo Inicial de Educación Primaria. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Arturo Muñoz Duarte (2013).  Perfil melódico de la interlengua de anglófonos que hablan español. UNED / CSIC. Tesi de Masters. . 

Vivian Borges Paixão (2014).  A prosódia das interrogativas totais na fala carioca: Fala espontânea versus leitura. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tesi de Masters. . 

Miguel Mateo Ruiz (2014).  La entonación del español meridional. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/2445/53156

Wen-Quing Jia (2014).  Prosodia del dialecto de Shangai: enunciados declarativos e interrogativos. Universidade de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Dolors Font Rotchés (2001).  L'entonació del català. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laura Martorell Morales (2010).  Las interrogativas absolutas del español hablado por suecos. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Agnès Rius Escudé (2016).  Les vocals del català central en parla espontània. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/392660

Alicia Sola Prado (2011).  “Caracterización acústica de las aproximantes [ß, ∂, γ] del español en habla espontánea”. Universidad de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Alcimir Andrés Toy Peralta (2020).  Rasgos prosódicos del español hablado en la ciudad de Temuco, IX región de Chile. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Contactes de Recerca

• Col•laboració amb el grup Fonocortesía de la Universitat de València, liderat pel Dr. Antonio Hidalgo: - Anàlisi de l'entonació paralingüística de l'espanyol col•loquial, tot fent servir el nostre mètode Anàlisi Melòdica de la Parla (AMP), que ha generat publicacions i una trobada entre ambdós grups a València el juny de 2013 I Encuentro de investigadores en prosodia y (des)cortesía, per establir col•laboracions de projectes de recerca comuns en un futur o un intercanvi de resultats i de metodologies d'anàlisi. En aquests moments, estem assessorant un treball de recerca.

• Col•laboració amb el grup AMPER – Andalusia, liderat per la Dra. Yolanda Congosto: - Intercanvi d'informació sobre l'entonació prelingüística de l'espanyol meridional.

• Col•laboració per a l'edició de la nostra revista científica Phonica: - Hem plantejat la reconversió de la nostra revista científica en una revista interuniversitària, amb la col•laboració de professors de la nostra universitat (UB) i de les següents: Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. Rovira i Virgili, Univ. de València, Univ. de Sevilla.

• Col•laboració amb el Dr. David Paloma i la Dra Maria Jesús Machuca de la Universitat Autònoma de Barcelona, els quals han començat a treballar amb el nostre mètode per estudiar la prosòdia dels presentadors de la televisió catalana (Dr. Paloma) i espanyola (Dra. Machuca). Hi ha hagut publicacions a revistesi llibres i comunicacions a congressos conjuntament.

• Col•laboració amb els grups Amper-Catalunya (UB) i Grup d’Estudis de la Prosòdia (UPF) - En l'organització dels Workshop sobre entonació del català, de caràcter anual i que el 2013 ja va complir la seva cinquena edició. Es tracta d'una trobada científica entre grups que aborden la prosòdia des de diferents metodologies

• Col•laboració amb l'equip d'investigació liderat pel Dr. Enrique Huelva, de la Univ. de Brasilia (Brasil): - Com a continuació del nostre projecte d'investigació internacional Modelos de entonación del español y el portugués para la enseñanza de lenguas, amb la participació de les universitats de Barcelona, Brasilia (Brasil) i Las Villas (Cuba) (Nº de ref. A/016328/08 – AECID), estem portant a terme una sèrie de treballs d'investigació conjunts, sobre l'anàlisi melòdica del portuguès de Brasil en parla espontània. Com es pot veure, ja comença a donar fruits per les publicacions de membres del grup (vg. Cantero i Font-Rotchés, 2013; Fonseca i Cantero (2011, 2013), pels treballs d'investigació de Màster que membres del nostre grup han codirigit (Raquel Mendes, 2013) i Monique Leite, 2014) i han participat com a membres dels tribunals. Monique Leite va fer una estada d'investigació de 3 mesos a Barcelona.

• Col•laboració amb altres universitats de Brasil: - Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo. Dres. Sandra Madureira i Zuleica Camargo. Hem estat convidats a sessions del Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudios da Linguagem i conferències per exposar i assessorar en el nostre mètode. - Universidade Federal do Paraná. Curitiba. Dra. Adelaide H. Pescatori. Convidats a sessions i conferències en el Programa de Estudos Pós-Graduaçao em Letras. Organitzadors del VII Congresso International Abralin (Associação Brasileira de Lingüística), ens van convidar a una ponència i a impartir un minicurs de 20 h. en formació en Anàlisi Melòdica de la Parla. En aquests moments estem assessorant 1 tesi i 1 treball d'investigació. - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Drs. Dinah Callou i Joao Moraes. També ens han convidat a fer conferències i hem codirigit el treball de recerca de Màster de Vivian Paixao (2014).

• Col•laboració amb la Universidad de Concepción (Chile). Prof. Daniel Ignacio Pereira. Estem assessorant la seva tesi: 'Mecanismos prosódicos de cuantificación y ponderación en construcciones exclamativas totales'. Pereira ha fet una estada d'1 setmana el gener de 2014.

• Col•laboració amb la Universidad del Valle (Cali). Prof. Esperanza Satoque. Hem fet conferències i un curs de 12 h. el set. de 2013 sobre el mètode AMP. Hem assessorat el treball de recerca de Màster d'Edna Juliett (2013).

• Col•laboració amb l'equip d'investigació liderat per la Dra. Raquel Gª Riverón, de les Univ. de Las Villas i de La Habana (Cuba): - Hem fet conferències i sessions de formació i assessorament a professors d'aquestes universitats cubanes, durant el projecte Modelos de entonación del español y el portugués para la enseñanza de lenguas, compartit amb Brasil i, posteriorment.

• Col•laboració amb la Universitat Eötovos Lorand de Budapest (Hongria). Dra. Kata Baditzné. Un membre del grup va assessorar i codirigir la seva tesi. S'han fet publicacions conjuntes i el proper mes de març farà una estada Erasmus postdoctoral d'una setmana al nostre laboratori.

Presentació de Comunicacions

Font-Rotchés, D. (2013).  Rasgos melódicos de la entonación paralingüística de foco. Taula rodona,  31 Congreso Internacional AESLA, La Laguna, 17/4 al 19/4, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J. (2013).  Rasgos prosódicos de la entonación emocional. Taula rodona,  31er Congreso Internacional de AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), La Laguna, ESPANYA.

Alfonso, R.; Toquero, V. (2013).  El análisis semántico en las reflexiones del portafolio digital Mahara. Taula rodona,  31er Congreso Internacional AESLA. La Laguna, La Laguna, ESPANYA.

Font-Rotchés, Dolors (2011).  Reflexiones sobre un corpus de habla espontánea del catalán. Taula rodona,  I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol , Brasília, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2011).  Coordinador de la Mesa Redonda: Corpus de Habla Espontánea. Taula rodona,  I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol, Brasilia, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2011).  El lugar de la fonética en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Taula rodona,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2006).  Metodologies per a l'estudi de l'entonació. Taula rodona,  Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. CLUB 14., Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (2000).  Metodologies de Recerca en els Programes de Doctorat. Taula rodona,  Jornades sobre Metodologia de Recerca a la Divisió de Ciències de l'Educació, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (2000).  Qué quiere decir una metodología de la lectura en educación infantil. Taula rodona,  Congreso Internacional 'El inicio de la lectoescritura en la Educación Infantil' (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Instituto Superior de Formación del Profesorado), El Escorial (Madrid), ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1997).  Fonètica i ensenyament de l'oral. Taula rodona,  Jornades sobre l'ensenyament de l'oral, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1994).  Coodinador del simposio / mesa redonda: 'Aplicaciones de la fonética'. Taula rodona,  XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada - AESLA, Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, D.  (1997).  L'avaluació de l'expressió oral. Presidència de sessió,  Jornades 'L'Ensenyament de la Llengua Oral', Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font Rotchés, D.  (1997).  Lectura expressiva. Presidència de sessió,  Jornades 'L'Ensenyament de la Llengua Oral', Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Cantero Serena, F.J. (2013).  The intonation of absolute questions of the brazilian portuguese in the state of Goias. Presentació comunicació,  VIII Congresso Internacional de ABRALIN. , Natal, 30/1/2013 a 2/2/2013, BRASIL.

Devís Herraiz, E.; Cantero Serena, F.J.; Fonseca de Oliveira, A. (2013).  La competencia estratégica y cultural en el aprendizaje de la entonación de (des)cortesía del español por parte de brasileños. Presentació comunicació,  VIII Congreso Internacional de la Associação Brasileira de Linguistica (ABRALIN), Natal, BRASIL.

Mateo Ruiz, M.; Cantero Serena, F.J. (2013).  Español de canarias: caracterización de la entonación prelingüística. Presentació comunicació,  31er Congreso Internacional de AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), La Laguna, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2013).  M'ho preguntes o ho afirmes. Característiques melódiques de les preguntes i de les declaratives del català central. Presentació comunicació,  North American Catalan Society 2013 Colloquium, Toronto, CANADÀ.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F.  (2013).  Els erasmus fan preguntes?. Presentació comunicació,  V Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2013).  L'entonació del pallarès i les preguntes absolutes dels Erasmus: dues investigacions en curs. Presentació comunicació,  I Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2013).  Les vocals mitjanes anteriors del català central en parla espontània. Marges de dispersió i influència dels sons adjacents. Presentació comunicació,  North American Catalan Society. Toronto 2013, Toronto, maig del 2013, CANADÀ.

Alfonso, R.; Giralt, M. (2013).  El discurso multimodal en el portafolios digital para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Presentació comunicació,  31er Congreso Internacional AESLA. La Laguna, La Laguna, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2012).  Márgenes de dispersión e influencia de los sonidos adyacentes en las vocales medias posteriores del catalán. Presentació comunicació,  XLI Simposio SEL, València, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Torras, F. (2012).  Trets melòdics de la recitació: Enric Casasses, Joana Raspall i Pau Riba. Presentació comunicació,  IV Workshop sobre l'entonació del català. 28 de juny de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J.; Font-Rotchés, D. (2012).  Coincidències i divergències en l'entonació de les interrogatives del català i del castellà. Presentació comunicació,  XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Salamanca, 1 a 6 de juliol, ESPANYA.

Alfonso, R.; Rius, A.; Torras, F. (2012).  Anàlisi acústica contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània. Presentació comunicació,  XVI Col-loqui de la Llengua i Literatura Catalanes (AILCC), Salamanca, 1 a 6 de juliol, ESPANYA.

Font Rotchés, D.; Cantero Serena, F.J. (2012).  Coincidències i divergències en l’entonació de les interrogatives del català i del castellà. Presentació comunicació,  XVI Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), Salamanca, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J.; Mateo Ruiz, M. (2012).  La entonación prelingüística del español: implicaciones didácticas. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL), Cádiz, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J.; Torregrosa-Azor, J. (2012).  Coestructuración multimodal y estrategias de inicio en la lectura. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL), Cádiz, ESPANYA.

Alfonso Lozano, R. (2012).  Las vocales medias del español en el habla espontánea: descripción acústica. Presentació comunicació,  XLI Simposio Internacional de la sociedad española de lingüística, Valencia, ESPANYA.

Alfonso, R.; Giralt, M. (2012).  El portafolio digital y la comunicación multimodal en el aprendizaje de la lengua oral: estudio piloto. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la sociedad de didáctica de la lengua y la literatura, Cádiz, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Mateo, M. (2011).  Absolute interrogatives in Spanish, a new melodic pattern. Presentació comunicació,  VII International Conferent of Associação Brasileira de Lingüística. Actas, pp. 1111-1125, Curitiba, BRASIL.

Alfonso Lozano, R. (2011).  Las vocales cerradas en español en habla espontánea: descripción acústica. Presentació comunicació,  V Congreso de fonética experimental, Cáceres, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Cantero Serena, F. J. (2011).  Análisis contrastivo de la entonación de la interrogativas absolutas del castellano y del catalán. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, 25 a 28 d'octubre, ESPANYA.

Mateo, M.; Font-Rotchés, D. (2011).  Entonación paralingüística: aproximación a los usos pragmáticos del patrón melódico ascendente del español. Presentació comunicació,  I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol , Brasília, BRASIL.

Rius Escudé, A.; Torras Compte, F. (2011).  Líquidas y nasales. Influencia acústica que ejercen en la producción de [o] y [O] del catalán. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Elgström Misol, E. (2011).  Creació i aplicació del pentagrama amb notes mòbils com a eina complementària per treballar el llenguatge musical a les aules de música de les escoles d'ensenyament primari. Presentació comunicació,  II SIMPOSI D'INNOVACIÓ EDUCATIVA INNED2 (25 i 26 de novembre), Barcelona, ESPANYA.

Aline Fonseca de Oliveira; Francisco José Cantero Serena (2011).  Características da entonação do espanhol falado por brasileiros. Presentació comunicació,  VII International Conferecet of Associação Brasileira de Lingüística. , Curitiba, BRASIL.

Lídia Usó; Francisco José Cantero Serena (2011).  Algunas creencias de profesores de E/LE sobre pronunciación. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Font Rotchés,D.; Paloma Sanllehí, D. (2010).  Notas sobre los énfasis de palabra en los titulares televisivos. Presentació comunicació,  I Congreso Publiradio: el poder creativo de la palabra, Bellaterra, ESPANYA.

Font Rotchés,D.; Machuca, Maria J. (2010).  Énfasis en los eslóganes publicitarios de radio y televisión. Presentació comunicació,  I Congreso Publiradio: el poder creativo de la palabra, Bellaterra, ESPANYA.

Font Rotchés,D.; Paloma Sanllehí, D. (2010).  Ramon Pellicer versus Xavi Coral. Caracterització de l'entonació dels titulars televisius. Presentació comunicació,  XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, Valencia, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2010).  Ensenyar l'entonació del català des d'un enfocament comunicatiu. Presentació comunicació,  I Colloque International Langue et Linguistique Catalanes, Paris, FRANÇA.

Font Rotchés, Dolors; Rius Escudé, A.; Torras Compte, F. (2010).  Anàlisi acústica de les vocals 'o' oberta i 'o' tancada seguides de nasal en parla espontània. Presentació comunicació,  I Colloque International Langue et Linguistique Catalanes, Paris, FRANÇA.

Ballesteros, M.; Mateo, M.; Cantero, F.J.  (2010).  Corpus oral para el análisis melódico de las variedades del español. Presentació comunicació,  XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. .  "Corpus oral para el análisis melódico de las variedades del español", Actas del XXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. , Santiago de Compostela, ESPANYA.

Cantero Serena F.J.; Devís Herraiz, E. (2010).  Análisis melódico del español hablado por italianos. Presentació comunicació,  26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. Actes del XXXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J.; Ballesteros, M.; Mateo, M. (2010).  Proyecto de investigación Análisis melódico del habla. Presentació comunicació,  XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística , Santiago de Compostela, ESPANYA.

Font Rotchés, D.; Machuca, M. (2009).  Melodía y eslóganes publicitarios. Presentació comunicació,  38 Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2009).  Análisis melódico de la interlengua. Presentació comunicació,  38 Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2007).  La entonación de las interrogativas: publicidad versus habla espontánea. Presentació comunicació,  XXV CILPR 2007 Congrès International de Linguistique et de Philologies Romanes, Innsbruck, ÀUSTRIA.

Cantero Serena, F.J.; Font Rotchés, D. (2007).  Patrones melódicos coincidentes del español y del catalán. Presentació comunicació,  XXV CILPR 2007 Congrès International de Linguistique et de Philologies Romanes, Innsbruck, ÀUSTRIA.

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2006).  El portafolis en llengua oral: una experiència a Formació del Professorat. Presentació comunicació,  4rt Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2006).  Èmfasis melòdics als eslògans publicitaris. Presentació comunicació,  XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest, HONGRIA.

Lídia Usó; Francisco José Cantero Serena (2006).  ¿Qué piensan los profesores de E/LE sobre la enseñanza aprendizaje de la pronunciación? Un análisis psicolingüístico de sus discursos escritos. Presentació comunicació,  XXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Madrid, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors  (2005).  Patrones entonativos del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  III Congreso de Fonética experimental, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Cantero, F.J.; (2005).  Patrones melódicos de la entonación del español en habla espontánea. Presentació comunicació,  III Congreso de Fonética Experimental, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Lídia Usó; Francisco José Cantero Serena (2005).  Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza de la pronunciación. Un estudio de caso en el foro de debate. Presentació comunicació,  2nd International Conference on Internet and Language, Castelló, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors; Compte Torras, Francina  (2004).  Crea tu CD-Rom. Un recurso didáctico estimulante para mejorar la lengua oral. Presentació comunicació,  VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, La Habana, CUBA.

Font Rotchés, D. (2003).  Criteris d'elaboració d'un corpus oral per a l'estudi de l'entonació. Presentació comunicació,  XIII Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. 8-13 de setembre de 2003 , Girona, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors  (2002).  L'entonació del català: establiment d'un corpus de parla espontània i procediment d'anàlisi instrumental. Presentació comunicació,  Seminari de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura.UB, UAB. , Bellaterra, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Liu, Y.H. (2001).  La entonación prelingüística del español hablado por taiwaneses: establecimiento de un corpus. Presentació comunicació,  II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, ESPANYA.

Cantero, F.J.; De Araújo-Juncal, M.A.; Liu, Y.H.; Wu, Y.K.; Zanatta, A. (2001).  Patrones melódicos de la entonación interrogativa del español en habla espontánea. Presentació comunicació,  II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Font, D.; Cannals, A.; Ester, G.; Hermoso, A. (2001).  Patrones melódicos de la entonación interrogativa del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1999).  Análisis melódico del habla: principios teóricos y procedimiento. Presentació comunicació,  I Congreso de Fonética Experimental, Tarragona, ESPANYA.

Bordons, G.; Font, D. (1999).  El guió dramàtic: un model de llengua escrita i oral als mitjans de comunicació. Presentació comunicació,  Congrés Llengua i Mitjans de Comunicació. LXXV anys de ràdio., Lleida, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Arriba, C.de. (1995).  El cambio de código: contextos tipos y funciones. Presentació comunicació,  XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada 1492-1992, Castellón, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1994).  La correción fonética: pronunciar o hablar qué. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de AESLA. El Español: Lengua Internacional. 1492-1992, Granada, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1993).  La cuestión del acento en la enseñanza de lenguas. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional. ASELE. Univ. Complutense/ Mº Cultura. pp: 523-533, Madrid, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Mendoza, A.; Sanahuja, E. (1993).  Karaoke: un instrumento globalizador para la enseñanza de lenguas. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional ASELE. Univ. Complutense/ Mº Cultura, Madrid, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1992).  El enfoque precomunicativo en la enseñanza de E/LE. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional sobre la enseñanza del español, Madrid, ESPANYA.

Battaner, M.P.; Cantero, F.J.; Lahuerta, J. (1992).  Más acá de la definición: explicar, relacionar, dar pistas. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Enseñanza del Español, CEMID, Madrid, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1991).  ¿Lengua oral o lengua?. Presentació comunicació,  II Simposio Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura: didáctica de la lengua oral, Tarragona, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1991).  La entonación como elemento integrador del habla. Presentació comunicació,  VI Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales. V: I, Barcelona, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1991).  Un nuevo paso en la enseñanza de lenguas; del laboratorio de idiomas al laboratorio de fonética aplicada. Presentació comunicació,  Simposio Internacional sobre Pedagogía Universitaria, Barcelona, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1990).  Motivación y arbitrariedad en lingüística: el caso de la entonación. Presentació comunicació,  VI Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Tarragona, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1989).  Los componentes fonológico y entonativo en la enseñanza de segundas lenguas. Presentació comunicació,  XIV Seminario Internacional 'Llengües i Educació': la enseñanza de la lengua, Sitges, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1988).  La pausa en la entonación lingüística. Presentació comunicació,  XVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1987).  Historicidad y sistema. Presentació comunicació,  III Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Sitges, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1986).  Sistema, norma y uso: un problema epistemológico: uso, norma y sistema. Presentació comunicació,  XVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madird, ESPANYA.

Cantero, F.J. (1985).  La abertura vocálica en andaluz: primeras conclusiones. Presentació comunicació,  XV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Córdoba, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2013).  Malentendidos en entonación. El caso de las interrogativas con final ascendente. Ponència,  I Encuentro de investigadores en prosodia y (des)cortesía, València, ESPANYA.

Elgström Misol, E. (2012).  Nous materials didàctics per a l'ensenyament de la música. Ponència,  Jornada per a l'ensenyament de la música a infantil i primària (19 de Maig de 2012), Alacant, ESPANYA.

Alfonso, R.; Rius, A.; Torras, F. (2012).  Anàlisi acústica contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània. Presentació comunicació,  XVI Col-loqui de la Llengua i Literatura Catalanes (AILCC), Salamanca, 1 a 6 de juliol, ESPANYA.

Font-Rotchés, Dolors (2011).  Melodic Analysis of Speech: un método para analizar la entonación. Ponència,  VII International Conference of Associação Brasileira de Lingüística, Curitiba, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors (2011).  Analizar la entonación de las lenguas: el portugués de Brasil un reto del siglo XXI. Ponència,  I Encontro Latino-Americano de Estudantes de Letras- ELAEL, Brasilia, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors; Cantero, Francisco J. (2011).  Analitzar la parla: pràctiques per investigar aspectes de pronúncia i d'entonació. Ponència,  IV Jornada d'iniciació a la Recerca, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, Dolors (2011).  ¿Cómo se hace una pregunta? La entonación de las preguntas del español peninsular. Ponència,  I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol , Brasília, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2011).  Adquisición de Competencias Fónicas. Conferència invitada,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2009).  Una eina didàctica motivadora per aprendre llengua: el dossier d'aprenentatge. Ponència,  I Jornada de Difusió de Recerca Universitària en l'àmbit de la Llengua. 17 d'octubre de 2009. ICE UB., Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font Rotchés, D.; Gonzalez Argüello, V.; Pujolà Font, J.T.  (2009).  A common Virtual Space on Language Learning for Three Languages in a Teacher Education Context. Ponència,  International week 'Window to the world', Oslo, NORUEGA.

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2008).  El portafolis. Una eina per millorar la competència lingüística oral dels estudiants. Ponència,  XIII Tallers de Llengua i Literatura catalanes en l'ensenyament secundari, Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, D. (2007).  Models d'entonació per a l'ensenyament del català. Ponència,  Giornate di Studi Catalani, Bologna, ITÀLIA.

Font Rotchés, D.; Martínez, C.; Torras, F. (2006).  Taller de lectura i escriptura. Ponència,  XII Tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari, Barcelona, ESPANYA.

Raúl Alfonso Lozano (2006).  El vocalismo español en habla espontánea. Ponència,  Jornadas Interuniversitarias de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura , Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2005).  Reflexions sobre l'elaboració d'un corpus de parla espontània i el mètode d'anàlisi instrumental utilitzat per fer la descripció de l'entonació del català. Ponència,  Seminari de Metodologia de la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, D.; Torras Compte, F. (2002).  Aprendre llengua en un entorn virtual. Ponència,  X Tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. , Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font Rotchés, D. (2001).  Com treballar l'oral formal a classe des d'un enfocament comunicatiu . Ponència,  IX Jornades Didàctiques. Ensenyament de llengües i Plurilingüisme. CEFIRE. Generalitat Valenciana. , Vinarós, ESPANYA.

Raúl Alfonso Lozano (2001).  La interculturalidad en el aula. Ponència,  X Encuentro práctico de profesores de ELE , Barcelona, ESPANYA.

Font Rotchés, D. (2000).  Taller de locució. Estratègies per parlar en públic. Ponència,  IX Tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya., Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2012).  . Presidència comitè científic/organitzador,  IV WORKSHOP SOBRE L'ENTONACIÓ DEL CATALÀ, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torregrosa, J.; Font-Rotchés, D.; Alfonso, R. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Workshop sobre l’entonació del català, Barcelona, ESPANYA.

Torras Compte, F. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Workshop sobre l'entonació del català. 28 de juny de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, Glòria; Font, Dolors; García, M. Àngels; González, Vicenta (2008).  El discurs als mitjans: el reportatge. Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades de Comunicació Audiovisual , Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Lozano, R. A. (2002).  . Participació comitè científic/organitzador,  XII Congreso Internacional de ASELE., Murcia, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (1999).  . Participació comitè científic/organitzador,  Seminari 'La llengua oral i escrita als mitjans de comunicació', Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors  (1997).  -. Participació comitè científic/organitzador,  Jornades 'L'Ensenyament de la Llengua Oral', Barcelona-Campus Vall d'Hebron, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1996).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1997).  Conferencia: 'Métodos de corrección fonética: de la mediación lectoescritora a la pronunciación por tareas'. Ponència,  III Jornadas de Formación de Profesores de E/LE en Marruecos, Marruecos, MARROC.

Fco.Jose Cantero Serena (1997).  Seminario: 'Actividades de lengua oral y pronunciación'. Ponència,  III Jornadas de Formación de Profesores de E/LE en Marruecos (Instituto Cervantes), Fez, MARROC.

Fco.Jose Cantero Serena (1996).  Taller:'De la fonética instrumental a la enseñanza de la pronunciación'. Ponència,  IV Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1996).  Miembro del Comité Científico. Ponència,  IV Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1995).  Conferencia Invitada:'Recursos multimedia para la enseñanza de lenguas'. Ponència,  XIII Jornades de Redacció i Escola: Recursos materials de suport per a la reforma a l'àrea de llenguatge, Barcelona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1990).  Seminario: 'La entonación como elemento integrador del habla'. Ponència,  VI Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Tarragona, ESPANYA.

Fco.Jose Cantero Serena (1987).  Seminario: 'El posicionamiento filosófico en lingüística'. Ponència,  II Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, Sitges (Barcelona), ESPANYA.

Font Rotchés, Dolors (2011).  ¿Es posible analizar la entonación de las lenguas? Conceptos básicos del método Melodic Analysis of Speech . Conferència invitada,  Programa de Estudos Pós-Graduaçao em Letras. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors (2011).  ¿Cómo investigar la entonación de una lengua hoy? Protocolo del método Melodic Analysis of Speech. Conferència invitada, , Rio de Janeiro, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2011).  El arte de no enseñar lengua. Conferència invitada,  I Congresso Internacional de Estudos do Espanhol, Brasilia, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors (2010).  Introducción al Análisis Melódico del Habla. Conferència invitada,  Programa de Estudos Pós-Graduaçao em Letras. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors (2010).  El método Análisis Melódico del Habla. Conferència invitada,  Programa de Estudos Pós-Graduaçao em Letras, Curitiba, BRASIL.

Font-Rotchés, D. (2010).  La entonación de los locutores de radio y televisión en la publicidad y en las noticias. Conferència invitada,  Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudios da Linguagem, Sao Paulo, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors (2009).  La entonación del Habla Espontánea. Análisis melódico y aplicaciones. Conferència invitada,  Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudios da Linguagem, Sao Paulo, BRASIL.

Font Rotchés, Dolors  (2008).  Habla y entonación. Análisis melódico y establecimiento de patrones. Conferència invitada,  Instituto de Literatura y Lingüística, LA HAVANA, CUBA.

Cantero, F.J.; Ballesteros, M.; Mateo, M. (2010).  Análisis melódico del habla. Presentació comunicació,  XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. . 'Análisis Melódico del Habla', Actas del XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. , Santiago de Compostela, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2010).  Análisis melódico de la des(cortesía) en el español coloquial. Presentació comunicació,  XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2010).  Rasgos melódicos de la des(cortesía) en el español coloquial. Presentació comunicació,  26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. Actes del XXXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València, ESPANYA.

Usó-Viciedo, L. (2010).  ¿Enseñamos como creemos? Inconsistencias en el pensamiento del profesor en formación. Presentació comunicació,  XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) . Sí, Vigo, ESPANYA.

Lídia Usó Viciedo; Vanessa Anaya Moix (2010).  '¿Qué estará pasando al pobre Miguel? Sonidos e hipótesis en el aula de E/LE'. Presentació comunicació,  VI Foro de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Sí, València, ESPANYA.

Devís, Empar; Font-Rotchés, Dolors (2011).  Anàlisi melòdica de la parla i transcripció ToBI: una aproximació als trets melòdics del valencià. Presentació comunicació,  III Workshop sobre entonació del català i CAT-ToBI, Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, M. (2011).  Complejidad y emergencia en el estudio de la entonación. Presentació comunicació,  V Congreso internacional de Fonética Experimental. 'Complejidad y emergencia en el estudio de la entonación' Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2011).  Percepción de los rasgos melódicos atenuadores en el español coloquial. Presentació comunicació,  XXIX Congreso Internacional de AESLA. – Devís Herraiz, E. (2012): “Percepción de los rasgos melódicos atenuadores en el español coloquial”, XXIX Congreso Internacional de AESLA. Empirismo y herramientas analíticas para la Lingüística Aplicada del Siglo XXI., Izaskun Elorza et al. (eds.), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 781-796., salamanca, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2011).  Entonación de cortesía en atención al cliente. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de AELFE. – Devís Herraiz, E. (2011): “Modelos melódicos de entonación cortés en atención al cliente”, dins Olmo, F. et. al (eds.), La Investigación y la Enseñanza Aplicadas a las Lenguas de Especialidad y a la Tecnología, València, Universitat Politècnica de València, 53-61. , València, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2011).  Rasgos melódicos de la intensificación descortés en el español coloquial. Presentació comunicació,  V Congreso de Fonética Experimental. – Devís Herraiz, E. (en premsa): “Rasgos melódicos de la intensificación descortés en el español coloquial”, en Congosto Y. (coord.), Fonética experimental, educación superior e investigación, Cáceres/Sevilla, Univ. de Extremadura/Univ. de Sevilla., Cáceres, ESPANYA.

Mateo Ruiz, M. (2011).  La entonación prelingüística del andaluz occidental. Presentació comunicació,  XXIX Congreso Internacional de AESLA. Actas digitales, Salamanca, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (2011).  Análisis multisistémico de la partícula modal alemana 'denn'. Presentació comunicació,  V Congreso de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Sola Prado, A. (2011).  Caracterización acústica de las Aproximantes del español en habla espontánea. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, ESPANYA.

Ballesteros, M.; Torregrosa, J. (2012).  Hacia una lingüística compleja y análisis del habla espontánea. Ponència,  XXX Congreso Internacional de AESLA. Hacia una lingüística compleja y análisis del habla espontánea, Lérida, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2012).  Percepción de los rasgos melódicos intensificadores con efecto descortés en español coloquial. Presentació comunicació,  XLI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Actas del XLI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, València, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2012).  Rasgos melódicos de la cortesía atenuadora en catalán. Presentació comunicació,  XXX Congreso Internacional de AESLA. Actas del XXX Congreso Internacional de AESLA, Lleida, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2012).  Percepció dels trets melòdics de la cortesia atenuadora en català. Presentació comunicació,  IV Workshop sobre entonació del català , Barcelona, ESPANYA.

Mateo Ruiz, Miguel (2012).  La entonación prelingüística del extremeño. Presentació comunicació,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental. Congosto, Y. (ed.) (en prensa): Fonética experimental, educación superior e investigación. Universidad de Extremadura/ Universidad de Sevilla., Cáceres, ESPANYA.

Devís, E.; Bartolí, M. (2012).  Propuestas didácticas para el estudio de la entonación (descortés) en ELE. Presentació comunicació,  XXIII Congreso Internacional de Asele, 2012. Actes del congrés, Girona, ESPANYA.

Rius Escudé, A. (2012).  Les vocals mitjanes anteriors i posteriors del català central en parla espontània. Presentació comunicació,  Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Pérez, M.; Rius, A. (2012).  El parlar pallarès. Aproximació als patrons entonatius bàsics. Presentació comunicació,  IV workshop sobre l'entonació del català, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Torras, F.; Cantero, F.; Rius, A. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  Workshop d'entonació del català, Barcelona, ESPANYA.

Devís, E.; Bartolí, M. (2012).  Análisis contrastivo de la entonación (des)cortés español-catalán: implicaciones didácticas. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Actas del congreso , Cádiz, ESPANYA.

Mateo Ruiz, M. (2012).  La entonación prelingüística del español de Murcia. Presentació comunicació,  XLI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Valencia, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Mateo, M. (2012).  La entonación prelingüística del español: impicaciones didácticas. Presentació comunicació,  XIII Congreso internacional de la sociedad de didáctica de la lengua y la literatura. Actas digitales (en prensa), Cádiz, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (2012).  Coestructuración melódico-kinésica de la partícula modal alemana 'doch'. Presentació comunicació,  XLI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, València, ESPANYA.

Ballesteros Panizo, M.; Torregrosa-Azor, J. (2012).  Hacia una lingüística compleja: teoría y método de análisis del habla espontánea. Presentació comunicació,  XXX Congreso Internacional AESLA, Lleida, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J.; Font Rotchés, D. (2013).  The Intonation of Absolute Questions in Brazillian Portuguese in the State of Goiás. Presentació comunicació,  VIII Congresso Internacional da ABRALIN (Associação Brasileira de Lingüística), Natal, BRASIL.

Devis Herraiz, E. (2013).  La entonación como paralenguaje. Taula rodona,  XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), ESPANYA.

Fonseca de Oliveira, A.; Mateo, M. (2013).  A entonaçao pré lingüística do espanhol e do espanhol falado por brasileiros: análise contrastiva. Presentació comunicació,  VIII Congresso Internacional Associação Brasileira de Lingüística. Actas digitales (en prensa), Natal, BRASIL.

Mateo Ruiz, M. (2013).  Análisis melódico del habla: protocolo para la automatización de la obtención de los datos de la curva estándar. Presentació comunicació,  XVII Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (2013).  Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany. Presentació comunicació,  I Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2013).  Investigar sobre entonación hoy. El método Análisis melódico del habla. Conferència invitada,  Programa de Extensión de la Escuela de Rehabilitación humana de la Facultad de Salud, Cali, COLÒMBIA.

Rius-Escudé, A.; Torregrosa, J.; Font-Rotchés, D.; Alfonso, R. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  I Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, A. (2013).  Relatora de la sessió d'Anàlisi melòdica. Sense especificar,  I Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

F.J. Cantero (2013).  El Grup d'Entonació i Parla. Memòria i propostes de projectes futurs. Presentació comunicació,  I Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

F.J. Cantero (2013).  Sincretismo melódico y polifonías de la entonación. Conferència invitada,  I Encuentro de investigadores en prosodia y (des)cortesía, Valencia, ESPANYA.

Sola Prado, A. (2013).  Estudio sobre las Aproximantes [ß, ∂, γ] del español en habla espontánea. Ponència,  I Jornada sobre Entonació i Parla, ESPANYA.

Alfonso Lozano, R.; Giralt, M. (2014).  Learning Oral Language Skills: can the use of open educational resources in a face to face language course lead to it?. Presentació comunicació,  LLAS 9th annual elearning symposium , Southampton, ANGLATERRA.

Devís Herraiz, E.; Bartolí Rigol, M. (2014).  Propostes didàctiques per a l'estudi de l'entonació de cortesia atenuadora del Català com a llengua estrangera. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre ensenyament del català, VIC, ESPANYA.

F.J. Cantero (2014).  Phonica: revista i bilioteca digital. Presentació comunicació,  XIII Jornades de Docència, Barcelona, ESPANYA.

Carrera-Sabaté, J.; Cabrera-Callís, M.; Breus-Bellet, I.; Feliu-Pujol, L.; Fernández-Planas, A.M.; Font-Rotchés, D.; Güell-Isern, R.; Julià-Munné, J.; Lloret, M.R.; Pons, C.; Reguant, G.; Rius-Escudé, A.; Roseano, P.; Torras, F. (2014).  Guies de pronunciació del català per a no-catalanoparlants. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català, Barcelona, ESPANYA.

Sola Prado, A. (2014).  Análisis acústico de los sonidos Aproximantes del español [β, δ, γ] en habla espontánea. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de Lingüística General, ESPANYA.

Sola Prado, A. (2014).  Caracterización acústica de las aproximantes [β, δ, γ] en el habla espontánea del español peninsular. Presentació comunicació,  XVIII Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura, ESPANYA.

Alfonso, R.; Giralt, M. (2014).  Recursos digitales en el aprendizaje de la lengua oral en ELE: la creación de un discurso multimodal. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la enseñanza de Lenguas., Madrid, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2014).  Els aprenents de català com a Llengua estrangera fan preguntes?. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de català, Vic, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras-Compte, F. (2014).  Aprendre la pronúncia del català com a L2: percepció i producció. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del català, Vic, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2014).  Influencia de los sonidos adyacentes y los márgenes de dispersión de las vocales medianas anteriores del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de Lingüística general, Pamplona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras-Compte, F. (2014).  Els aprenents de català com a llengua estrangera: alguns trets melòdics al contorn entonatiu. Presentació comunicació,  VI Whorkshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Cantero-Serena, F.J. (2014).  Tendencias del consonantismo del español en habla espontánea. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de Lingüística General, Pamplona, ESPANYA.

Mateo, M. (2014).  La entonación prelingüística del español de Castilla La Mancha. Presentació comunicació,  XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Ciudad Real, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J.;Font-Rotchés, D. (2014).  Les melodies de les interrogatives absolutes en català i en alemany. Una anàlisi comparativa. Presentació comunicació,  VI Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Martorell, L.; Font-Rotchés, D. (2015).  Interlanguage Intonation Analysis: Spanish Spoken by Swedish. Presentació comunicació,  8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens, GRÈCIA.

Font-Rotchés, D.; Torregrosa, J. (2015).  Análisis Melódico del Habla: una aplicación metodológica para el análisis contrastivo de la entonación de las interrogativas dels castellano y del alemán. Presentació comunicació,  XXXIV Romanistentag, Mannheim, ALEMANYA.

Font-Rotchés, D. (2015).  . Presidència de sessió,  VII Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Araújo, M.; Font-Rotchés, D. (2015).  As interrogativas do português brasileiro falado en Minas Gerais e sua entonação. Presentació comunicació,  IX LABLITA and IV LEEL International Workshop, Belo Horizonte, BRASIL.

Font-Rotchés, D. (2015).  El Protocolo AMH: un análisis acústico y perceptivo de la entonación. Ponència,  Encuentro Nacional de Prosodia 2015, Concepción, XILE.

Font-Rotchés, D. (2015).  . Presidència comitè científic/organitzador,  VII Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Martorell, L.; Font-Rotchés, D. (2015).  Intonation Analysis of Spanish Spoken by Swedish: Declarative utterances. Poster,  XXXIV Romanistentag, Mannheim, ALEMANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2015).  Asking and answering questions in Catalan as a foreign language using Melodic Analysis of Speech method. Poster,  XXXIV Romanistentag, Mannheim, ALEMANYA.

Francisco José Cantero Serena (2014).  De la fonética del habla espontánea a la fonología de la complejidad. Conferència invitada,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Marta Giralt Lorenz; Francisco José Cantero Serena (2014).  La presencia de la lengua escrita en los procesos de aprendizaje y adquisición de la pronunciación del español lengua extranjera: ¿podríamos hablar de interferencia?. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2014).  Normalización de las vocales medianas anteriores del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  VI Congreso internacional de Fonética Experimental, València, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2015).  Alguns trets melòdics del català parlat per estrangers. Presentació comunicació,  VII Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J.; Font-Rotchés, D. (2014).  Las melodías de las interrogativas absolutas en castellano y en alemán. Un análisis comparativo. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2014).  Entonación y variación dialectal. Taula rodona,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2014).  Fonética y adquisición de lenguas. Presidència de sessió,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Araújo, M.; Font-Rotchés, D. (2014).  Melodías para preguntar en portugués y en castellano. Un análisis contrastivo. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Martorell, L.; Font-Rotchés, D. (2014).  Es un hombre famoso o ¿Es un hombre famoso?: Rasgos melódicos de las interrogativas absolutas del español hablado por suecos. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2009).  L'intonazione come strumento dialogico primario. Presentació comunicació,  XXIV Congresso dell’Associazione Ispanisti Italiani (AISPI), napoli, ITÀLIA.

Devís Herraiz, E.; Font-Rotchés D. (2011).  Anàlisi melòdica de la parla i trancripció ToBI: una aproximació als trets melòdics del valencià. Presentació comunicació,  III Workshop sobre entonació del català i CAT-ToBI, Barcelona, ESPANYA.

Devís Herraiz, E.; Bartolí Rigol, M. (2014).  Propostes didàctiques d'entonació de cortesia atenuant per al nivell B1 de Català com a llengua estrangera. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, València, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2014).  Rasgos melódicos de la intensificación descortés en catalán. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, València, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena; Sara Recio Pineda (2014).  Actividades comunicativas y TIC en el aula: la mediación colaborativa. Presentació comunicació,  XV Congreso Internacional de SEDLL 'Retos en la adquisición de las literaqturas y las lenguas en la era digital', Valencia, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2015).  Más allá de enseñar lengua: aprender a no enseñar. Conferència invitada,  I Encontro NEFLE: diálogos sobre a formação de professores de línguas estrangeiras, Recife, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2015).  A formação dos professores de língua estrangeira. Taula rodona,  I Encontro NEFLE: diálogos sobre a formação de professores de línguas estrangeiras, Recife, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena (2015).  Fonética versus fonología de la entonación. Conferència invitada,  Encuentro Nacional de Prosodia, Concepción, XILE.

Font-Rotchés, D:; Cantero; F-J; Mateo, M.; Rius-Escudé, A.; Torras, F; Torregrossa, J. (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  VII Workshop sobre la Prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena; Sara Recio-Pineda (2016).  Mediación lingüística en la comprensión del discurso: la desverbalización como mediación. Presentació comunicació,  34 Congreso Internacional AESLA, Alicante, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2016).  Sincretismo melódico en las entonaciones lingüísticas. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Lingüística General, Alcalá de Henares, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2016).  La entonación enfática en catalán y en castellano. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG), Alcalá de Henares, ESPANYA.

Araújo, M.; Font-Rotchés, D.; Unterbaümen, E. (2015).  Os contornos melódicos das declarativas do português brasileiro falado en Minas Gerais. Presentació comunicació,  V Colóquio Brasileiro de Prosódia da Fala, Brasilia, BRASIL.

Font-Rotchés, Dolors (2015).  La síntesis melódica y las pruebas de percepción. Ponència,  Seminario: Modelos didácticos de entonación para la enseñanza del español en Brasil, Brasília, BRASIL.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2016).  L'ensenyament-aprenentatge de la pronúncia de les vocals obertes i tancades del català: un canvi d'enfocament. Presentació comunicació,  34ht International Conference of the Spanish Society of Applied Lingüístics (AESLA), Alacant, ESPANYA.

Férriz, C.; Font-Rotchés, D. (2016).  El castellano hablado por catalanes: rasgos melódicos de la interlengua. Presentació comunicació,  34ht International Conference of the Spanish Society of Applied Lingüístics (AESLA), Alacant, ESPANYA.

Férriz, C.; Font-Rotchés, D. (2016).  Énfasis en la entonación del castellano hablado por catalanes. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG), Alcalá de Henares, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Torregrosa, J. (2016).  Les preguntes pronominals en català i en alemany. Una anàlisi comparativa. Presentació comunicació,  VIII Workshop sobre la Prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2016).  Patrons i trets melòdics d'èmfasi del català central en parla espontània. Presentació comunicació,  VIII Workshop sobre la Prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2011).  Entonación de cortesía involuntaria en español hablado por brasileños. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Estudios del Español. – Devís Herraiz, E. (en premsa): “Entonación de cortesía involuntaria en el español hablado por brasileños”, dins Huelva, E. (ed.), Estudos do Espanhol, Brasilia: Pontes., Brasilia, BRASIL.

Devís Herraiz, E. (2011).  Corpus de habla espontánea para el estudio de la entonación. Taula rodona,  I Congreso Internacional de Estudios del Español. – Devís Herraiz, E. (en premsa): “Corpus de habla espontánea para el estudio de la entonación”,dins Huelva, E. (ed.), Estudos do Espanhol, Brasilia: Pontes, Brasilia, BRASIL.

Devís, E.; Bartolí, M. (2015).  Propostes didàctiques per a l'estudi de l'entonació de cortesia atenuadora del català com a llengua estrangera. Presentació comunicació,  VII Workshop sobre la Prosòdia del Català, Barcelona, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (1999).  Correlación de los patrones entonativos y kinésicos: análisis de un debate televisado. Presentació comunicació,  I Congreso de fonética experimental, Tarragona, ESPANYA.

Arechederra Pérez, I.E.; Torregrosa-Azor, J. (2015).  Les melodies de les interrogatives absolutes en català i en francès: una aproximació comparativa. Presentació comunicació,  VII Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, M. (2009).  La importancia del orden en la enseñanza de la entonación. Presentació comunicació,  XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Sesión monográfica sobre entonación, Madrid, ESPANYA.

Agnès Rius-Escudé; D. Font-Rotchés; Fco. Jose Cantero; J. Torregrosa (2016).  II Jornada sobre entonació i parla. Participació comitè científic/organitzador, , Barcelona, ESPANYA.

Piquer, I.; Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2016).  La formació del professorat de llengües estrangeres en etapes primerenques: de l'ensenyament de l'anglès al del xinès. Presentació comunicació,  II Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2017).  Entonaciones de énfasis e interferencias pramáticas en español y en catalán. Presentació comunicació,  AILA 2017, Rio de Janeiro, BRASIL.

Cantero, F.J.; Font-Rotchés, D. (2017).  La fonética de la entonación: el método Análisis Melódico del Habla. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Devís, Empar (2016).  L'aprenentatge per projectes: entonació i parla a l'àrea de llengua dins l'Educació Primària. Presentació comunicació,  II Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2016).  Preguntar en español y en portugués LE. Modelos de entonación. Conferència invitada,  Programas de grado de Letras: Portugués e inglés como lenguas extranjeras, Curitiba, BRASIL.

Font-Rotchés, D. (2016).  O Método de Análise Melódico da Fala. Ponència,  Workshop sobre Modelos de Entonaçaõ, Sao Paulo, BRASIL.

D. Font Rotchés (2017).  Intonation and Speech. Ponència,  Symposion A European network for teacher education, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2017).  La música de la parla. Les melodies del català. Conferència invitada,  Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes. UAB i UB., Bellaterra, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2017).  Modelos didácticos de la entonación del catalán para la enseñanza de la lengua. Presentació comunicació,  AILA 2017, Rio de Janeiro, BRASIL.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2017).  Rasgos melódicos del acento extranjero de los estudiantes erasmus de catalán L2. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2017).  Les interrogatives pronominals de l'alumnat que aprèn català com a L2. Presentació comunicació,  IX Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, A. (2015).  Compartim el procés de finalització de la tesi doctoral. Taula rodona,  Jornades de Tardor de Doctorat, Barcelona, ESPANYA.

Agnès Rius-Escudé (2016).  L'ensenyament-aprenentatge de la pronunciació de les vocals del català com a L2. Presentació comunicació,  II Jornada d'entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, Agnès; Torras Compte; Francina (2016).  Normalización de las vocales medianas posteriores del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional de Lingüística General, Alcalá de Henares, ESPANYA.

Edmon Elgström Misol (2018).  Recursos para Optimizar el Uso del Cuerpo y la Respiración en la Práctica de los Instrumentos de Viento. Ponència,  Primer Congreso de Fagotistas y Oboístas de Galicia, Lalín (Pontevedra) , ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2018).  The music of every day speech: description and application in language learning. Conferència invitada,  School's seminar series, Wellington, NOVA ZELANDA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2018).  Millorem l'entonació: el mòbil com a recurs en l'aprenentatge de català LE. Presentació comunicació,  X Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A. (2018).  Aprenen a preguntar amb les TIC els estudiants de català com a llengua estrangera?. Presentació comunicació,  XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Bucarest, ROMANIA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2018).  L'aprenentatge de la pronúncia del català com a L2 i les noves tecnologies. Presentació comunicació,  XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Bucarest, ROMANIA.

Font-Rotchés, D. (2018).  . Presidència comitè científic/organitzador,  X Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Devís, Empar (2018).  Propuestas didácticas para el estudio de la entonación de cortesía atenuadora del español como lengua añadida. Presentació comunicació,  X Congreso Brasileiro de Hispanistas, Sergipe, BRASIL.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras, F. (2018).  Treballem l'ortoèpia, un aspecte que ja preocupava Fabra. Presentació comunicació,  V Col·loqui Internacional 'La Lingüística de Pompeu Fabra', Tarragona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D.; Rius-Escudé (2018).  L'entonació, assignatura pendent de Fabra i dels estudiants de català com a llengua estrangera. Presentació comunicació,  V Col·loqui Internacional 'La Lingüística de Pompeu Fabra', Tarragona, ESPANYA.

Devís, Empar (2018).  Un projecte coeducatiu d'innovació docent. Presentació comunicació,  Simposi d'aprenentatge globalitzat i per projectes, Barcelona, ESPANYA.

Lídia Usó Viciedo; Francisco José cantero Serena (2006).  '¿Qué piensan los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación? Un análisis psicolingüístico de sus discursos escritos'. Presentació comunicació,  XXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Sí, Madrid, ESPANYA.

Lídia Usó Viciedo; Francisco José Cantero Serena (2005).  'Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza de la pronunciación. Un estudio de caso en el foro de debate'. Presentació comunicació,  '2nd International Conference on Internet and Language, Universitat Jaume I de Castelló. Sí, Castelló, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena; Dolors Font Rotchés (2007).  Patrones entonativos coincidentes en español y en catalán. Presentació comunicació,  XXV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (CILPR), Innsbruck, ÀUSTRIA.

Francisco José Cantero Serena (2017).  Modelos didácticos de la entonación del español peninsular para la enseñanza de la lengua. Presentació comunicació,  18º Congreso Mundial de Lingüística aplicada de AILA 'Innovaciones y desafíos epistemológicos en lingüística aplicada', Rio de Janeiro, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena; Dolors Font Rotchés (2017).  Entonaciones de énfasis e interferencias pragmáticas en español y catalán. Presentació comunicació,  18º Congreso Mundial de Lingüística Aplicada 'Innovaciones y desafíos epistemológicos en lingüística aplicada', Rio de Janeiro, BRASIL.

Francisco José Cantero Serena; Núria Ortiz de Pinedo (2017).  La vocal rotizada o r-coloring en el español peninsular. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2017).  Coordinador del seminario 'Análisis Melódico del Habla'. Taula rodona,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2019).  El Análisis Prosódico del Habla: más allá de la melodía. Conferència invitada,  XVI Simposio Internacional de Comunicación Social, Santiago de Cuba, CUBA.

Font-Rotchés, Dolors; Rius-Escudé, Agnès (2019).  Els contorns melòdics ascendents del català: complexitat en els usos pragmàtics. Presentació comunicació,  XIè Workshop de la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Devís Herraiz, E. (2009).  Algunes propostes d'etiquetatge ToBI per a l'accent nuclear de les assertives conclusives. Presentació comunicació,  Workshop Cat_ToBI, Barcelona, ESPANYA.

Devís, Empar (2017).  Percepción de los rasgos melódicos intensificadores con efecto descortès en catalán. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, Agnès (2017).  Normalización de las vocales centrales del catalán en habla espontánea. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J.; Llobera Cànaves, M. (1998).  Estudio de los marcadiscursos de un debate televisado. Coestructuración intersistémica e intrasistémica de lenguaje, paralenguaje y kinésica. Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional de AESLA, Logroño, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (1999).  Sincronía y autosincronía interaccional en intercambios comunicativos. Conferència invitada, , Sant Cugat del Vallès, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (1999).  Correlación de patrones entonativos y kinésicos. Presentació comunicació,  Investigación en didáctica de la lengua y la literatura, Cerdanyola del Vallès, ESPANYA.

Torregrosa-Azor, J. (2016).  Patrones melódicos de las interrogativas absolutas del alemán septentrional en habla espontánea. Presentació comunicació,  II Jornada sobre entonació i parla, Barcelona, ESPANYA.

Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F.; Font-Rotchés, D. (2020).  Adquisición y aprendizaje de la pronunciación del catalán como L2. Presentació comunicació,  XLIX Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Cao, Yongfa ; Rius-Escudé, Agnès (2020).  Análisis acústico de las vocales del español hablado por chinos. Presentació comunicació,  XLIX Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Font-Rochés, D.; Rius-Escudé, A.; Torras Compte, F. (2020).  Las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la pronunciación del catalán como L2. Presentació comunicació,  XXVII International Conference on Learning, València, ESPANYA.

Rius-Escudé, Agnès; Font-Rotchés, Dolors (2020).  L'entonació dels aprenents de català llengua estrangera. Presentació comunicació,  III Jornada Internacional d'Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2014).  . Participació comitè científic/organitzador,  VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, ESPANYA.

Cantero Serena, F.J. (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  VII Workshop sobre la prosòdia del català, Barcelona, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Simposium Internacional '30 aniversario del laboratorio de fonética', Barcelona, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2017).  . Participació comitè científic/organitzador,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena (2008).  Complejidad y competencia comunicativa. Conferència invitada,  4to. Seminario Bienal Internacional Complejidad - 2008, La Habana, CUBA.

Francisco José Cantero Serena (2020).  Coordinador de la sesión monográfica:'La prosodia y la expresión de la afectividad'. Taula rodona,  XLIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Sara Recio Pineda; Alicia Sola Prado; Francisco José Cantero Serena (2020).  La interrogativa leída por escolares de ciclo inicial: afectación y contagio. Presentació comunicació,  XLIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Francisco José Cantero Serena; Zoya Garmátina (2020).  Aproximación al análisis de la entonación enfática del español hablado por rusohablantes. Presentació comunicació,  XLIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Rius-Escudé, Agnès; Font-Rotchés, Dolors; Torras Compte, Francina; Devís, Empar; Cantero Serena; Francisco José; Sola, Alícia (2020).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Jornada Internacional d'Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, M.; Font-Rotchés, D. (2020).  Algunos rasgos distintivos del español de Asturias y el navarro. Presentació comunicació,  III Jornada Internacional en Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

José Torregrosa-Azor (2020).  Análisis melódico de la entonación del alemán en habla espontánea. Presentació comunicació,  III Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Martorell, L. (2017).  Rasgos melódicos de la inflexión final del español hablado por suecos. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, ESPANYA.

Martorell, L. (2016).  L'entonació de l'espanyol parlat per suecs. Presentació comunicació,  II Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Martorell, L. (2013).  Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs. Presentació comunicació,  I Jornada sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Martorell, L. (2018).  La inflexión final del español hablado por suecos. Presentació comunicació,  XXII Jornadas Interuniversitarias de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad Autónoma de Barcelona., Cerdanyola del Vallès, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2020).  La prosodia y la expresión de la afectividad. Presidència de sessió,  XLIX Sociedad Española de Lingüística, Tarragona, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2020).  . Presidència comitè científic/organitzador,  III Jornada Internacional sobre Entonació i Parla, Barcelona, ESPANYA.

Font-Rotchés, Dolors (2019).  ¿Como analizar la entonación de las lenguas, interlenguas y dialectos?. Ponència,  5th International Conference on Language and Education, Leioa, ESPANYA.

Font-Rotchés, D. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, Palma, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1991 - 1992.   Laboratori de Fonètica Aplicada.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Universitat de Barcelona .   Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

1997 - 1998.   Anàlisi melódica de la parla: desenvolupament de models i aplicacions educatives.  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  Ref.: RE-1997-5012-1A.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

1998 - 1999.    Infrastructura de recerca per a l'anàlisi i el tractament del so i la parla .  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 175.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2002 - 2005.   Fonética aplicada a la educación. .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BSO2002-03479.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2003 - 2005.   La respiaració controlada (Vídeo adreçat als estudiants) .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Edmon Elgstrom Misol

2003 - 2004.   L'entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i marges de dispersió.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Dolors Font Rotchés

2004 - 2006.   Aprenentatge reflexiu i autònom aplicat a la docència de la llengua catalana: l'aplicació del portfolio.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: 0402-37.  IP: Catalina Martinez Taberner

2004 - 2005.   Valoració de les pràxies bucofacials i la discriminació auditiva en infants d'Educació Infantil i Primària.  (Projectes d'Innovació Docent).  UB.  Ref.: 2004PID-UB/020.  IP: Mª Carmen Busto Barcos

2005 - 2006.   Espai Comú d’Aprenentatge de Llengües (ECAL) .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2005PID-UB/16.  IP: Miquel Llobera Canavés

2005 - 2006.   Recerca en fonètica aplicada.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE05-08-GR.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2005 - 2006.   Ajut a Grups de Recerca 'Grup de Recerca en Fonètica Aplicada'.  (Sense especificar).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2006 - 2009.   La llengua de la publicitat a televisió.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-06976/FILO.  IP: Lidia Pons Griera

2008 - 2008.   MODELOS DE ENTONACION DEL ESPAÑOL Y EL PORTUGUES PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS.  (AMÈRICA LLATINA).  Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).  Ref.: A/016328/08.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2008 - 2008.   SENSE TITOL -- REGISTRE 283.  (LA HABANA).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Dolors Font Rotches

2009 - 2013.   Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR233.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

2010 - 2010.   MODELS D'ENTONACIO DE L'ESPANYOL I DEL PORTUGUES PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Dolors Font Rotches

2011 - 2012.   Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català.  (Sense especificar).  Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'.  IP: Claudia Pons Moll

2012 - 2013.   Ajuts a Grups de Recerca (AYCE) /Grup de Recerca en Entonació i Parla.  ().  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Maria Dolors Font Rotches

2014 - 2017.   Grup de Recerca en entonació i parla (GREP).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR1619.  IP: Francisco José Cantero Serena

2014 - 2014.   Ajut al Grup de Recerca en Entonació i Parla.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: AJRE-2013.  IP: Maria Dolors Font Rotches

2014 - 2016.   Análisis del Habla y Modelos Didácticos.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FFI2013-41915-P.  IP: Fco.Jose Cantero Serena; Maria Dolors Font Rotches

2015 - 2015.   Activitats preparatòries a Xile per al projecte de caracterització melòdica de les varietats d'Amèrica.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Dolors Font Rotches

2015 - 2015.   Modelos didácticos de entonación para la enseñanza del español en Brasil.  (BRASIL (MEC)).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .   Universitat de Barcelona / Universidade de Brasilia.  Ref.: PHBT14/01051.  IP: Maria Dolors Font Rotches

2015 - 2015.   Ajut al Grup de Recerca en Entonació i Parla.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: AJRE-2014.  IP: Maria Dolors Font Rotches

2018 - 2019.   Innovacion en la Didáctica de la Interacciíon Oral de Lenguas no Maternas.  ().  Universidad Nacional de Educación de la República de Ecuador.  Ref.: UNAE-1CPIE-007.  IP: Alicia Sola Prado

2018 - 2018.   Ajut per a la mobilitat internacional del professorat: estada de recerca a Victoria University of Wellington.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Dolors Font Rotches

2018 - 2018.   Ajut al grup de Recerca en Entonació i Parla.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: AJRE-2017.  IP: Dolors Font Rotchés

Contractes

1999 - 2002.   Análisis melódico del habla: exploración y desarrollo de aplicaciones.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB98-1184.  IP: Fco.Jose Cantero Serena

Links a altres webs

Web del Laboratori de Fonètica Aplicada

Phonica. Revista científica del Laboratori de Fonètica Aplicada - digital-

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 15/01/2021