Inici UB
Freshwater Ecology, Hydrology and Management(F.E.H.M)

Dades Generals

logo FEHM

Acrònim: Freshwater Ecology and Management (F.E.M.)

Adreça Professional: Fac. de Biologia. Av. Diagonal, 645, 6a planta (Barcelona - 08028)

Telèfon: 934037139     Fax: 934111438

Correu-e: bonada(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.ub.edu/fem/

Codis Unesco: Ecologia dels insectes / Hidrobiologia / Limnologia

Paraules Clau: Macroinvertebrats / Estat ecològic dels rius / Chironomidae / Paleolimnología / Trichoptera

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Núria Bonada Caparrós bonada(a)ub.edu

Narcis Prat Fornells nprat(a)ub.edu

Jaime Cambra Sanchez jcambra(a)ub.edu

Iraima Verkaik iraima(a)creaf.uab.es

Nuria Cid Puey ncid(a)ub.edu

Juan Goma Martinez jgoma(a)ub.edu

Francesc Murria I Farnos cmurria(a)ub.edu

Cayetano Gutierrez Canovas tano.gutierrez(a)ub.edu

Pau Fortuño Estrada pfortuno(a)ub.edu

Carlos Raul Acosta Rivas racosta(a)ub.edu

Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias mcanedo-arguelles(a)ub.edu

Pol Tarrats Sada ptarrats(a)ub.edu

Jaime Daniel Castro Lopez

Pilar Llorens Garcia

Francisco Gallart Gallego

Jerome Latron

Mariano Moreno De las Heras

Antonio J. Molina Herrera

Carlos Cayuela Linares

Elisenda Sanches Costa

Maria Soria Extremera

Gisela Bertran Creus

Línies de Recerca

Efectes de pertorbacions naturals als rius mediterranis: hidrològics (rius temporals) i focs forestals.

Biodiversitat i conservació de macroinvertebrats aquàtics.

Ecologia de rius andins.

Ecologia dels aiguamolls del delta del riu Llobregat.

Paleolimnologia usant Chironomidae, Chaoboridae per a la reconstrucció dels efectes antropogènics locals i globals.

Models macro-ecològics d'insectes aquàtics a nivell de comunitat i població.

Efectes dels futurs escenaris del canvi climàtic en els macroinvertebrats aquàtics

Ecologia molecular de macroinvertebrats aquàtics: filogeografia, filogènia.

Taxonomia i ecologia de Chironomidae i Trichoptera.

Resum de l'activitat de Recerca

Al Grup Freshwater Ecology and Management (F.E.M) estem especialitzats en temes d'ecologia d'ecosistemes aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius, ...) i en la seva gestió, així com en el disseny i aplicació d'indicadors de qualitat de l'aigua i de canvi ambiental basats, sobretot, en l'ús dels macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors.

El grup neix com a tal l'any 2005 fruit de la necessitat de consolidació de l'antic grup ECOBILL. El mateix any 2005, el grup de recerca fou reconegut per la Generalitat de Catalunya y ho contínua sent en l'actualitat. De totes maneres l'investigador principal del grup porta més de 30 anys d'experiència i més de 20 tesis doctorals dirigides, de forma que es pot dir que el grup existeix des de fa molt més temps.

Tot i tractar-se d'un grup petit, tenim una intensa activitat de recerca en projectes locals, provincials, autonòmics, nacionals i internacionals. La caracterització i mesura de la contaminació dels rius utilitzant indicadors biològics ha donat lloc a un sistema propi de mesura (ECOSTRIMED) que s'apliquem als rius de la província de Barcelona des de fa 15 anys de forma continuada en més de 100 punts de mostreig, els resultats dels quals publiquem anualment a http://ecobill.diba.cat/. A part, realitzem recerca capdavantera en altres àmbits relacionats, com són els efectes dels focs forestals als rius Mediterranis, la Paleolimnologia, l'ecologia de comunitats de rius, llacs i embassaments, la gestió de rius temporals, i un llarg etcètera. Una part dels coneixements i tècniques adquirits pel grup s'estan exportant al continent Sud-americà on, des de l'any 2005, hem iniciat diversos projectes de recerca basants en l'ecologia i la gestió de rius de la serralada dels Andes (Chile, Perú, Ecuador i Colombia).

Els resultats d'aquesta activitat investigadora es mostren a la secció de publicacions on s'hi poden consultar tots els articles científics, articles tècnics i informes, llibres i capítols de llibres, tesis doctorals, treballs de recerca i guies d'identificació de families, gèneres i espècies que s'actualitzen periòdicament.

Finalment, part de la nostra feina se centra en la difusió i transferència de coneixement a la societat. En aquest sentit, a la secció de protocols, es poden descarregar diversos protocols on s'especifiquen els passos a seguir per aplicar tècniques de diagnosi de la qualitat dels rius i que poden ser-vos d'utilitat si esteu interessats en aplicar-los

Tota la informació del grup pot ser consultada a www.ub.edu/fem

Publicacions en Revistes

Gallart, F.; Llorens, P.; Latron, J.; Cid, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2016).  Validating alternative methodologies to estimate the regime of temporary rivers when flow data are unavailable. Science of the Total Environment, 565,  1001-1010.  http://www.sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310464) ISSN: 0048-9697

Magdaleno, F.; Blanco-Garrido, F.; Bonada, N.; Herrera-Grao, T. (2014).  How are riparian plants distributed along the riverbank topographic gradient in Mediterranean rivers? Application to minimally altered river stretches in Southern Spain. Limnetica, 33(1),  124-138.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne33/L33a121_Riparian_plants_distribution_Mediterranean_rivers.pdf ISSN: 0213-8409

Zamora-Muñoz, C.; Poquet, J.M.; Alba-Tercedor, J.; Bonada, N.  (2006).  First record of Agapetus nimbulus McLachlan, 1879 (Trichoptera: Glossosomatidae) in the Iberian Peninsula. Boletín de la Asociación Española de Entomología, 30(3-4),  187-189.   ISSN: 0210-8984

Gonzalez, G.; Puig, M.A.; Millet, X.; Prat, N. (1985).  Patterns of macroinvertebrate distribution in the Llobregat river ba sin. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 22,  2081-2086. 

Ladrera, R.; Gomà, J.; Prat, N. (2016).  Regional distribution and temporal changes in density and biomass of Didymosphenia geminata in two Mediterranean river basins. Aquatic Invasions, 11(4),  355-367.  dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.4.02 (http://aquaticinvasions.net/2016/AI_2016_Ladrera_etal.pdf) ISSN: 1798-6540

Prat, N.; Rieradevall, M. (1998).  Criterios de Evaluación de la calidad del agua en lagos y embalses basado en los macroinvertebrados bentónicos. Actualidades Biológicas, 20(9),  137-147. 

Shumilova, O.; Zak, D.; Datry, T.; Von Schiller, D.; Corti, R.; Foulquier, A.; Obrador, B.; Tockner, K.; Altermatt, F.; Arce, M.I.; Arnon, S.; Banas, D.; Banegas-Medina, A.; Beller, E.; Blanchette, M.L.; Blanco-Libreros, J.F.; Blessing, J.; Gonçalves Boëchat, I.; Boersma, K.; Bogan, M.T.; Bonada, N.; Bond, N.; Brintrup,K.; Bruder, A.; Burrows, R.; Cancellario, T.; Carlson, S.M.; Cauvy-Fraunié, S.; Cid, N.; Danger,M.; De Freitas Terra, B.; De Girolamo,A.M.; Del Campo, R.; Dyer, F.; Elosegi, A.; Faye, E.; Febria, C.; Figueroa, R.; Four, B.; Gessner, M.O.; Gnohossou, P.; Gómez Cerezo, R.; Gómez-Gener, L.; Graça, M.A.S.; Guareschi, S.; Gucker, B.; Hwan, J.L.; Kubheka, S.; Langhans, S.D.; Leigh, C.; Little, C.; Lorenz, S.; Marshall, J.; Mcintosh, A.; Mendoza-Lera, C.; Meyer, E.I.; Milisa, M.; Mlambo, M.C.; Moleón, M.; Negus, P.; Niyogi, D.; Papatheodoulou, A.; Pardo, I.; Paril, P.; Pesic, V.; Rodríguez-Lozano, P.; Rolls, R.J.; Sánchez-Montoya, M.M.; Savic, A.; Steward, A.; Stubbington, R.; Taleb, A.; Vander Vorste, R.; Waltham, N.; Zoppini, A.; Zarfl, C. (2019).  Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: global analysis of leached nutrients and organic matter. Global Change Biology, 25(5),  1591-1611.   ISSN: 1354-1013

Bonada, N.; Dolédec, S. (2011).  Do mediterranean genera not included in Tachet et al. 2002 have mediterranean trait characteristics?. Limnetica, 30(1),  129-142.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne30/L30a129_Mediterranean_trait_characteristics_macroinvertebrates.pdf ISSN: 0213-8409

Munné, A.; Prat, N. (1997).  Caudal y calidad biológica de las aguas de rio Anoia. Tecnología del Agua, 160,  32-46.   ISSN: 0211-8173

Vivas, S.; Casas, J.J.; Pardo, I.; Robles, S.; Bonada, N.; Mellado, A.; Prat, N.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Bayo, M.M.; Jáimez-Cuéllar, P.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M.R.; Zamora-Muñoz, C.; Moyá, G. (2002).  Aproximación multivariante en la exploración de la tolerancia ambiental de las familias de macroinvertebrados de los ríos mediterráneos del proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4),  149-173.   ISSN: 0213-8409

Prat, N.; Toja, J.; Solà, C.; Burgos, M.D.; Plans, M.; Rieradevall, M. (1999).  Effect of dumping and cleaning activities on the aquatic ecosystems of Guadiamar River affected by the toxic flood. Science of the Total Environment, 242(1-3),  231-248.   ISSN: 0048-9697

Prat, N. (1981).  The influence of reservoir discharge on benthic fauna in the river Ter (NE Spain). Series Entomologica, 20,  293-301. 

Ladrera, R.; Gomà J.; Prat N. (2018).  Effects of Didymosphenia geminata massive growth on stream communities: Smaller organisms and simplified food web structure. PLoS One, 3(13),  e0193545.   ISSN: 1932-6203

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (2000).  La qualitat biològica de les aigües de la riera de Nespres. Efectes de l'abocament d'aigües residuals i importància de l'autodepuració. Monografies. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona,  149-156. 

Real, M.; Prat, N. (1991).  Changes in the Benthos of five spanish reservoirs in the last 15 years. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 24,  1377-1381. 

Prat, N.; Daroca,M.V. (1983).  Eutrophication processes of Spanish reservoirs as revealed by biolog ical records in profundal sediments. Hydrobiologia, 103,  153-158.   ISSN: 0018-8158

Solà, C.; Prat, N. (2006).  Monitoring metal and metalloid bioaccumulation in Hydropsyche (Trichoptera, Hydropsychidae) to evaluate metall pollution in a mining river. Whole body versus tissue content. Science of the Total Environment, 359,  221-231.   ISSN: 0048-9697

Cid, N.; Verkaik, I.; García-Roger, E.M.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Sánchez-Montoya, M.M.; Gómez, R.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Demartini, D.; Buffagni, A.; Erba, S.; Karaouzas, I.; Skoulikidis, N.; Prat, N. (2016).  A biological tool to assess flow connectivity in reference temporary streams from the Mediterranean Basin. Science of the Total Environment, 540,  178-190.  sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715302825) ISSN: 0048-9697

Muñoz, I.; Prat, N.; Millet, X.; Martínez, E. (1986).  Heterogeneidad espacial en la distribución de los macroinvertebrados a lo largo de un transecto en el río Llobregat (Barcelona, España). Limnetica, 2,  135-145.   ISSN: 0213-8409

Vega, J.C.; Rodríguez de Lema, G.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1993).  Research and environmental management in the Sanabria Lake Natural Park (NW Spain). Strategies for Lake ecosystems beyond 2000. Giussani, G.; Callieri, C., 1,  491-494. 

Real, M.; Rieradevall,M.; Prat,N. (2000).  The genus Chironomus in the profundal benthos of Spanish reservoirs and lakes: factors afecting its distribution patterns. Freshwater Biology, 3(2),  1-18.   ISSN: 0046-5070

Ibáñez, Carles; Sharpe, Peter; Day, John; Day, Jason; Prat, Narcís (2010).  Vertical accretion and relative sea level rise in the Ebro Delta wetlands (Catalonia, Spain). Wetlands, 30(5),  979-988.   ISSN: 0277-5212

Múrria, C.; Sáinz-Bariáin, M.; Vogler, A. P.; Viza, Aida; González, M.; Zamora-Muñoz, C. (2019).  High vulnerability to climate change for high-elevation, low-dispersive freshwater insects that diverged in periglacial Pleistocene refugia. Conservation Genetics, In revision.   ISSN: 1566-0621

Lozano, Puri; Verkaik, I.; Rieradevall i Sant, Maria; Prat i Fornells, Narcís (2015).  Small but powerful: Top predator local extinction affects ecosystem structure and

function in an intermittent stream.

PLoS One, 10(2),  1-16.   ISSN: 1932-6203

Sánchez-Montoya, M.M.; Arce, M.I.; Vidal-Abarca, M-R-; Suárez, M.L.; Prat, N.; Gómeza, R. (2012).  Establishing physico-chemical reference conditions in Mediterranean streams according to the European Water Framework Directive. Water Research, 46(7),  2257-2269.  http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.01.042 ISSN: 0043-1354

Finn, D.S.; Bonada, N.; Múrria, C.; Hughes, J.M. (2011).  Small but mighty: headwaters are vital to stream network biodiversity at two levels of organization. Journal of the North American Benthological Society, 30(4),  963-980.   ISSN: 0887-3593

Munné, A.; Prat, N.; Solà, C.; Bonada, N.; Rieradevall, M. (2003).  A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index. Marine and Freshwater Ecosystems, 13,  147-163.   ISSN: 1052-7613

Prat, N.; Sanz, J.; Martínez-Ansemil, E. (1991).  El bentos litoral y profundo de una cadena de tres embalses españoles del río Guadiana. Limnetica, 7,  133-152.   ISSN: 0213-8409

Prat, N.; Munne, A.; Rieradevall, M. (1996).  La qualitat de les aigues dels rius de la conca del Besos. Area, 4,  6-13.   ISSN: 0004-0894

Rieradevall, M.; Busquets, J.M. (1990).  Bryozoans of Banyoles lake. Limnetica, 6,  137-146.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne06/L06u137_Bryozoans_Banyoles_lake.pdf ISSN: 0213-8409

Millet, X.; Muñoz, I.; Prat, N. (1987).  The use of transect sampling in estimating chironomid abundance and disttribution. Ent. Scand. Suppl., 29,  323-330.   ISSN: 0105-3574

Real, M.; Prat, N.; Riera, J.L. (1993).  Abundance and distribution of profundal zoobenthos in Spanish reservoirs: Differences between 1973/75 and 1987/88 surveys. Water Science and Technology, 28(6),  45-53.   ISSN: 0273-1223

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M. (2010).  Disturbance caused by freshwater releases of different magnitude on the aquatic macroinvertebrate communities of two coastal lagoons. Estuarine Coastal and Shelf Science, 88,  190-198.   ISSN: 0272-7714

Sanjuan, J.; Vicente, A.; Flor Arnau, N.; Monleón, A.; Cambra, J.; Martín-Closas, C. (2017).  Effects of light and temperature on Chara vulgaris (Charophyceae) gyrogonite productivity and polymorphism - palaeoenvironmental implications. Phycologia, 56,  204-212.   ISSN: 0031-8884

Cañedo-Argüelles, M.; Bundschuh, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Kefford, B.J.; Prat, N.; Trobajo, R.; Schäfer, R.B.  (2014).  Effects of repeated salt pulses on ecosystem structure and functions in a stream mesocosm. Science of the Total Environment, 476-477,  634-642.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713015489 ISSN: 0048-9697

Cañedo-Argüelles, M.; Kefford, B.J.; Piscart, C.; Prat, N.; Schäfer, R.B.; Schulz, C. (2013).  Salinisation of rivers: An urgent ecological issue. Environmental Pollution, 173,  157-167.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749112004502 ISSN: 0269-7491

Stendera, S.; Adrian, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Hugueny, B.; Januschke, K.; Pletterbauer, F. & Hering, D.  (2012).  Freshwater biodiversity patterns in relation to stressors and natural drivers across different ecosystems and scales – a review. Hydrobiologia, 696,  1-28.   ISSN: 0018-8158

Stendera, S.; Adrian, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Hugueny, B.; Januschke, K.; Pletterbauera, F.; Hering, D. (2012).  Drivers and stressors of freshwater biodiversity patterns across different ecosystems and scales: a review. Hydrobiologia, 696,  1-28.   ISSN: 0018-8158

Puntí, T.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2009).  Environmental factors, spatial variation, and specific requirements of Chironomidae in Mediterranean reference streams. Journal of the North American Benthological Society, 28(1),  247-265.   ISSN: 0887-3593

Múrria, C.; Bonada, N.; Vellend, M.; Zamora-Muñoz, C.; Alba-Tercedor, J.; Sainz-Cantero, C. E.; Garrido, J.; Acosta, R.; El Alami, M.; Barquín, J.; Derka, T.; Álvarez-Cabria, M.; Sáinz-Bariain, M.; Filipe, A. F.; Vogler, A. P. (2017).  Local environment rather than past climate determines community composition of mountain stream macroinvertebrates across Europe. Molecular Ecology, 26(21),  6085-6099.   ISSN: 0962-1083

Chaves, M.L.; Costa, J.L.; Chainho, P.; Costa, M.J.; Prat, N.  (2011).  Are Water Framework Directive stream types biologically relevant? The case of the Mondego river, Portugal. International Journal of Limnology, 47,  119-131.  DOI: 10.1051/limn/2011003 (http://www.limnology-journal.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8312484) ISSN: 0003-4088

Paula A Ossa López; Narcís Prat; Gabriel J Castaño Villa; Erika M Ospina Pérez; Ghennie T Rodriguez Rey; Fredy A Rivera Páez (2018).  Genus 1 sp. 2 (Diptera: Chironomidae): The Potential Use of its Larvae as Bioindicators. Environmental Analysis & Ecology Studies, 4(3).  https://crimsonpublishers.com/eaes/fulltext/EAES.000588.php ISSN: 2578-0336

Sáinz-Caterno, C.E.; Bonada, N.; Múrria, C.; Acosta, R.; Garrido, J.  (2012).  First record of Ochthebius (Ochthebius judemaesi Delgado & Jäch, 2007 in Nothern Africa (Coleoptera: Hydraenidae). Boletín de la Asociación Española de Entomología, 36(1-2),  223-225.  http://www.entomologica.es/index.php?d=publicaciones&num=59&w=1486 ISSN: 0210-8984

Ladrera, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Prat, N. (2017).  Impact of potash mining in streams: the Llobregat basin (northeast Spain) as a case study. Journal of Limnology, 76(2),  343-354.   ISSN: 1129-5767

Fjellheim, A.; Boggero, A.; Nocentini, A.M.; Rieradevall, M.; Raddum, G.; Schnell, O. (1999).  Distribution of benthic invertebrates in relation to environmental factors.A study of European remote alpine lake ecosystems. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 27,  484-488. 

Cañedo-Argüelles, M.; Hawkins, C. P.; Kefford, B. J.; Schäfer, R. B.; Dyack, B. J.; Brucet, S.; Buchwalter, D.; Dunlop, J.;Frör, O.; Lazorchak, J.; Coring, E.; Fernandez, H. R.; Goodfellow, W.; Achem, A. L. González; Hatfield-Dodds, S.; Karimov, B. K.; Mensah, P.; Olson, J. R.; Piscart, C.; Prat, N.; Ponsá, S.; Schulz, C.-J.; Timpano, A. J. (2016).  Saving freshwater from salts. Science, 351(6276),  914-916.  science.sciencemag.org (http://science.sciencemag.org/cgi/content/full/351/6276/914?ijkey=SqYhg5wjIWd5U&keytype=ref&siteid=sci) ISSN: 0036-8075

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Dallas, H.; Davies, J.; Day, J.; Figueroa, R.; Resh, V.H.; Prat, N. (2008).  Multi-scale assessment of macroinvertebrate richness and composition in Mediterranean-climate rivers. Freshwater Biology, 53,  772-788.   ISSN: 0046-5070

Sahuquillo, M.; Miracle, M.R.; Rieradevall, M. (2006).  Macroinvertebrates associated with reed stems. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 29,  2245-2246. 

Zamora-Muñoz, C.; Múrria, C.; Bonada, N.; González, M.A. (2017).  The Hydropsyche instabilis group (Trichoptera: Hydropsychidae) on the Iberian Peninsula: evolutionary relationships, new species, taxonomical controversies, and a key to larvae. Arthropod Systematics & Phylogeny, 75(1),  159-172.   ISSN: 1863-7221

Rieradevall, M.; Jiménez, M.; Prat, N. (1998).  The zoobenthos of six remote high mountain lakes in Spain and Portugal. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 26,  2132-2136. 

Grantham, T.; Cañedo-Argüelles, M.; Perrée, I.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2012).  A mesocosm approach for detecting stream invertebrate community responses to treated wastewater effluent. Environmental Pollution, 160,  95-102.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749111005203 ISSN: 0269-7491

Soria, M; Leigh, C.; Datry, T.; Bini, L.M.; Bonada, N. (2017).  Biodiversity in perennial and intermittent rivers: a meta-analysis. Oikos, in press.   ISSN: 0030-1299

Prat, Narcís; García-Roger, Eduardo (2018).  Are there so many congeneric species of chironomid larvae in a small stream?. Journal of Limnology, 77(1),  65-80.  https://doi.org/10.4081/jlimnol.2018.1757 (https://doi.org/10.1007/s10933-018-0026-zhttps://doi.org/10.4081/jlimnol.2018.1757) ISSN: 1129-5767

Obrador, B.; Bonada, N. (2014).  Limnological research in the Iberian Peninsula: a ten-year survey of published literature. Limnetica, 33(1),  175-188.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne33/L33a175_Limnological_research_Iberian_Peninsula.pdf ISSN: 0213-8409

Muñoz, I.; Prat, A. (1998).  Effects of water abstraction and pollution on macroinvertebrate community in a mediterranean river. Limnetica, 12(1),  9-16.   ISSN: 0213-8409

Sala, M.; Faria, M.; Sarasúa, I.; Barata, C.; Bonada, M.; Brucet, S.; Llenas, L.; Ponsá, S.; Prat, N.; Soares, A.M.V.M.; Cañedo-Arguelles. M. (2016).  Chloride and sulphate toxicity to Hydropsyche exocellata (Trichoptera, Hydropsychidae): Exploring intraspecific variation and sub-lethal endpoints. Science of the Total Environment(566-567),  1032-1041.  http://www.sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310518) ISSN: 0048-9697

SAHUQUILLO, M., MIRACLE, MR, RIERADEVALL, M. & KORNIJOW, R. (2008).  Macroinvertebrate assemblages on reed beds, with special attention to Chironomidae (Diptera), in Mediterranean shallow lakes. Limnetica, 27(2),  239-250.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne27/L27b239_macroinvertebrates_mediterranean_shallow_lakes.pdf ISSN: 0213-8409

Cañedo-Argüelles, M. (2018).  Toward Sustainable Environmental Quality: Priority Research Questions for Europe. Environmental Toxicology and Chemistry.   ISSN: 0730-7268

Prat, N. (1979).  Quironómidos de los embalses españoles (I). Graellsia, 33,  37-96.   ISSN: 0367-5041

Bonada, N.  (1997).  Depuradoras de aguas residuales. Pesca a mosca, 59,  12-15. 

Robles, S.; Toro, M.; Nuño, C.; Avilés, J.; Alba-Tercedor, J.; Álverez, M.; Bonada, N..; Casas, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Mellado, A.; Munñé, A.; Pardo, I.; Prat, N.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Vivas, S.; Moyá, G.; Ramón, G.  (2002).  Descripción de las cuencas mediterráneas seleccionadas en el proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4),  35-61.   ISSN: 0213-8409

Pol Tarrats; Miguel Cañedo-Argüelles; Maria Rieradevall; Narcís Prat (2018).  The influence of depth and macrophyte habitat on paleoecological studies using chironomids: Enol Lake (Spain) as a case study. Journal of Paleolimnology, 60(1),  97-107.  https://doi.org/10.1007/s10933-018-0026-z ISSN: 0921-2728

Poquet, J. M.; Alba-Tercedor, J.; Punti, T.; Sanchez-Montoya, M. del M.; Robles, S.; Alvarez, M.; Zamora-Munoz, C.; Sainz-Cantero, C. E.; Vidal-Abarca, M. R.; Suarez, M. L.; Toro, M.; Pujante, A. M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2009).  The MEDiterranean Prediction And Classification System (MEDPACS): an implementation of the RIVPACS/AUSRIVAS predictive approach for assessing Mediterranean aquatic macroinvertebrate communities. Hydrobiologia, 623,  153-171.   ISSN: 0018-8158

Cañedo-Argüelles, M. (2018).  Fish shift the feeding behaviour and trophic niche diversification of their prey in subarctic Lake Mývatn, Iceland. Hydrobiologia.   ISSN: 0018-8158

Tarrats, P.; Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2017).  Chironomid communities as indicators of local and global changes in an oligotrophic high mountain lake (Enol Lake, Northwestern Spain). Journal of Limnology, 76(2),  355-365.   ISSN: 1129-5767

Rugenski, A. T.; Múrria, C.; Whiles, M. R. (2012).  Tadpoles enhance microbial activity and leaf decomposition in a neotropical headwater stream. Freshwater Biology, 57(9),  1904-1913.   ISSN: 0046-5070

Barquín, J.; Benda, L.E.; Villa, F.; Brown, L.E.; Bonada, N.; Vieites, D.R.; Battin, T.J.; Olden, J.D.; Hughes, S.J.; Gray, C., Woodward, G. (2015).  Coupling wirtual watersheds with ecosystem sevices assessment; a 21st century platform to support river research and management. WIREs Water, 2015(2),  609-621.   ISSN: 2049-1948

Munné, A.; Sola, C.; Prat, N. (1998).  QBR: Un índice rápido para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera. Tecnología del Agua, 175,  20-37.   ISSN: 0211-8173

Coppa, G.; Bonada, N.; Datry, T.; González, M.; Launay, B.; Le Guellec, G.; Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C. (2016).  First record of Hydropsyche spiritoi Moretti, 1991 in France [Trichoptera, Hydropsychidae]. Ephemera, 17(1),  43-46.  PDF (http://www.ub.edu/fem/docs/articles/Coppa%20et%20al%202016_Ephemera.pdf) ISSN: 1298-0595

Acosta, R.; Ríos, B., Rieradevall, M & N. Prat. (2009).  Propuesta de un protocolo de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA) y su aplicación a dos cuencas de Ecuador y Perú. Limnetica, 28(1),  35-64.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne28/L28a035_Calidad_rios_Andes_protocolo_CERA.pdf ISSN: 0213-8409

Filipe, A.F.; Markovic, D.; Pletterbauer, F.; Tisseuil, C.; De Wever, A.; Schmutz, S.; Bonada, N.; Freyhof, J. (2013).  Forecasting fish distribution along stream networks: brown trout (Salmo trutta) in Europe. Diversity and Distributions, 19,  1059-1071.   ISSN: 1366-9516

Cid, N.; Ibañez, C.; Palanques, A.; Prat, N. (2010).  Patterns of metal bioaccumulation in two filter-feeding macroinvertebrates: Exposure distribution, inter-species differences and variability across developmental stages. Science of the Total Environment, 408(14),  2795-2806.   ISSN: 0048-9697

Prat, N.; Rieradevall, M. (1995).  El Besós: un riu a la UVI. El Medi Natural de la Conca del Besòs(11),  67-73. 

Pol Tarrats; Oliver Heiri; Blas Valero-Garcés; Miguel Cañedo-Argüelles; Narcís Prat; Maria Rieradevall; Penélope González-Sampériz (2018).  Chironomid-inferred Holocene temperature reconstruction in Basa de la Mora Lake (Central Pyrenees). Holocene, 28(11),  1685-1696.  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959683618788662 ISSN: 0959-6836

Rieradevall, M.; Real, M. (1994).  On the distribution patterns and population dynamics of sublittoral and profundal Oligochaeta fauna from Lake Banyoles (Catalonia, NE Spain). Hydrobiologia, 278,  139-149.   ISSN: 0018-8158

Ladrera R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2015).  Massive growth of the invasive algae Didymosphenia geminata associated with discharges from a mountain reservoir alters the taxonomic and funcional structure of macroinvertebrate community. River Research and Applications, 31(2),  126-227.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rra.2731/abstract ISSN: 1535-1459

Leigh, C.; Laporte, B.; Bonada, N.; Fritz, K.; Pella, H.; Sauquet, E.; Tockner; Datry, T. (2017).  IRBAS: An online database to collate, analyze, and synthesize data on the biodiversity and ecology of intermittent rivers worldwide. Ecology and Evolution, 7(3),  815-823.   ISSN: 2045-7758

Vieira, C.; Aguiar, F.C.; Portela, A.P.; Monteiro, J.; Raven, P.J.; Holmes, N.T.H.; Cambra, J.; Flor-Arnau, N.; Chauvin, C.; Loriot, S.; Feret, T.; Dörflinger, G.; Germ, M.; Kuhar, U.; Papastergiadou, E.; Manolaki, P.; Minciardi, M.R.; Munné, A.; Urbanič, G. & Ferreira, M.T. (2016).  Bryophyte communities of Mediterranean Europe: a first approach to model their potential distribution in highly seasonal rivers. Hydrobiologia.   ISSN: 0018-8158

Bonada, N. (2009).  Comentario de libro: Graf et al. (2008). Boletín de la Asociación Española de Entomología, 33(1-3),  279-279.   ISSN: 0210-8984

Sánchez-Montoya, M.M.; Puntí, T.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Rieradevall, M.; Poquet, J.M.; Zamora-Muñoz, C.; Robles, S.; Álvarez, M.; Alba-Tercedor, J.; Toro, M.; Pujante, A.M.; Munné, A.; Prat, N. (2007).  Concordance between ecotypes and macroinvertebrate assemblages in Mediterranean streams. Freshwater Biology, 52,  22-40.   ISSN: 0046-5070

Rieradevall, M.; Chaves, M.L.; Prat, N. (2007).  High altitude Chironomidae (Diptera) of Serra da Estrela (Portugal): Additions to the Portuguese and Iberian Peninsula fauna. Graellsia, 63(2),  273-278.   ISSN: 0367-5041

Gallart, F.; Prat, N.; García-Roger, E. M.; Latron, J.; Rieradevall, M.; Llorens, P.; Barberá, G. G.; Brito, D.; De Girolamo, A. M.; Lo Porto, A.; Buffagni, A.; Erba, S.; Neves, R.; Nikolaidis, N. P.; Perrin, J. L.; Querner, E. P.; Quiñonero, J. M.; Tournoud, M. G.; Tzoraki, O.; Skoulikidis, N.; Gómez, R.; Sánchez-Montoya, M. M.; Froebrich, J. (2012).  A novel approach to analysing the regimes of temporary streams in relation to their controls on the composition and structure of aquatic biota. Hydrology and Earth System Sciences, 16,  3165-3182.  http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/16/3165/2012/hess-16-3165-2012.html ISSN: 1027-5606

Rieradevall, M.; Prat, N. (1989).  Chironomidae from profundal samples of Banyoles lake. Acta Biologica Hungarica, 3,  267-274.   ISSN: 0236-5383

Woodward, G.; Bonada, N.; Feeley, H.B.; Giller, P.S. (2015).  Resilience of a stream community to extreme climatic events and long-term recovery from a catastrophic flood. Freshwater Biology, 60,  2497-2510.   ISSN: 0046-5070

Bonada, N.; Dallas, H.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Day, J.  (2006).  A comparison of rapid bioassessment protocols used in 2 regions with Mediterranean climates, the Iberian Peninsula and South Africa. Journal of the North American Benthological Society, 25(2),  487-500.   ISSN: 0887-3593

Prat, N. (2015).  Ramón Margalef (1919-2004). Una obra ingente no totalmente bien conocida. Ecosistemas, 24,  97-103.  revista ecosistemas (http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1026) ISSN: 1697-2473

Cobo, F.; Jiménez, M.; Casas, J.; Vilchez, A.; Soriano, O.; Sevillano, M.; Rieradevall, M.; Muñoz, I.; Prat, N. (1987).  Inventario faunístico de los quironómidos conocidos de la Península Ibérica. Alquibla, 12,  56-65.   ISSN: 1134-5535

Prat,N.; Rieradevall,M. (1995).  Life cycle and production of Chironomidae (Diptera) from Lake Banyoles (NE Spain). Freshwater Biology, 33,  511-524.   ISSN: 0046-5070

Rios-Touma, B.; Prat, N.; Encalada, A.C. (2012).  Invertebrate Drift and Colonization Processes in a Tropical Andean Stream. Aquatic Biology, 14,  233-246.  http://www.int-res.com/abstracts/ab/v14/n3/p233-246/ ISSN: 1864-7790

Mauri, T.; Colomina, R, Martínez-Taberner, C. & Rieradevall, M. (2009).  La adquisición de las competencies de autoregulación. Análisis de su concepción y aprendizaje en diferentes estudios universitarios. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2,  33-60.   ISSN: 1886-1946

Puig, M.A.; Prat, N. (1985).  Efemerópters de la fauna marginal dels embassaments espanyols. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 52,  135-137.   ISSN: 1133-6889

Prat, N.; Paggi, A.; Ribera, C; Acosta, R.; Ríos-Touma, B.; Villamarín, C.; Rivera, F.; Ossa, P.; Rieradevall, M. (2017).  The Cricotopus (Oliveiriella) (Diptera: Chironomidae) of the High Altitude Andean Streams, with Description of a New Species, C. (O.) rieradevallaeNeotropical Entomology, 47(2),  256-270.   ISSN: 1519-566X

Prat, N.; Muñoz, I.; Camp, J.; Comín, F.A.; Lucena, J.R.; Romero, J.; Vidal, M. (1988).  Seasonal changes in particulate organic carbon and nitrogen in the river and drainage channels of the Ebro Delta (NE Spain). Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 23,  1344-1349. 

Leigh, C.; Bonada, N.; Boulton, A.J.; Hugueney, B.; Larned, S.T.; Vander Vorste, R.; Datry, T. (2016).  Invertebrate assemblage responses and the dual roles of resistance and resilience to drying in intermittent rivers. Research Across Boundaries, 78(2),  291-301.  springer.com (http://link.springer.com/article/10.1007/s00027-015-0427-2) ISSN: 1015-1621

Cid, N.; Bonada, N.; Heino, J.; Cañedo-Argüelles, M.; Crabot, J.; Sarremejane, R.; Soininen, J.; Stubbington, R.; Datry, T. (2020).  A Metacommunity Approach to Improve Biological Assessments in Highly Dynamic Freshwater Ecosystems. Bioscience, 70(5),  427-438.   ISSN: 0006-3568

Heino, J.; Melo, A.S.; Bini, L.M.; Altermatt, F.; Al-Shami, S.A.; Angeler, D.; Bonada, N.; Brand, C.; Callisto, M.; Cottenie, K.; Dangles, O.; Dudgeon, D.; Encalada, A.; Göthe, E.; Grönroos, M.; Hamada, N.; Jacobsen, D.; Landeiro, V.L.; Ligeiro, R.; Martins, R.T.; Miserendino, M.L.; Md Rawi, C.S.; Rodrigues, M.; Roque, F.O.; Sandin, L.; Schmera, D.; Sgarbi, L.F.; Simaika, J.; Siqueira, T.; Thompson, R.M.; Townsend, C.R. (2015).  A comparative analysis reveals weak relationships between ecological factors and beta diversity of stream insect metacommunities at two spatial levels. Ecology and Evolution, 5(6),  1235-1248.   ISSN: 2045-7758

Morellón M.; Valero-Garcés B.; González-Sampériz P.; Vegas-Vilarrúbia T.; Rubio E.; Rieradevall M.; Delgado-Huertas A.; Mata P.; Romero O.; Engstrom D.R.; López-Vicente M.; Navas A.; Soto J. (2009).  Climate changes and human activities recorded in the sediments of Lake Estanya (NE Spain) during the Medieval Warm Period and Little Ice Age. Journal of Paleolimnology, 46(3),  423-452.   ISSN: 0921-2728

Dolédec, S.; Tilbian, J.; Bonada, N. (2017).  Temporal variability in taxonomic and trait compositions of invertebrate assemblages in two climatic regions with contrasting flow regimes. Science of the Total Environment, 599-600,  1912-1921.   ISSN: 0048-9697

Prat, N.; Acosta, R.; Rieradevall, M. (2013).  Presencia de Symbiocladius wygodzinskyi Roback, 1965 (Diptera, Chironomidae) en Perú. Notas taxonómicas. Graellsia, 69(1),  117-121.   ISSN: 0367-5041

Chaves, M. L.; Chainho, P.M.; Costa J.L.; Prat, N.; Costa, M. J. (2005).  Regional and local environmental factors structuring undisrupted benthic macroinvertebrate communities in the Mondego River basin, Portugal. Archiv für Hydrobiologie, 163(4),  497-523.   ISSN: 0003-9136

Zhou, X.; Frandsen, P.B.; Holzenthal, R.W.; Beet, C.R.; Bennett, K.R.; Blahnik, R.J.; Bonada, N.; Cartwright, D.; Chuluunbat, S.; Cocks, G.V.; Collins, G.E.; deWaard, J.; Dean, J.; Flint, O.S.; Hausmann, A.; Hendrich, L.; Hess, M.; Hogg, I.D.; Kondratieff, B.C.; Malicky, H.; Milton, M.A.; Morinière, J.; Morse, J.C.; Mwangi, F.N.; Pauls, S.U.; Gonzalez, M.R.; Rinne, A.; Robinson, J.L.; Salokannel, J.; Shackleton, M.; Smith, B.; Stamatakis, A.; StClair, R.; Thomas, J.A.; Zamora-Muñoz, C.; Ziesmann, T.; Kjer, K.M. (2016).  The Trichoptera barcode initiative: a strategy for generating a species-level Tree of Life. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1702),  20160025.  http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/371/1702/20160025 ISSN: 0962-8436

Acosta, Raúl; Prat, Narcís (2018).  The Podonominae pupae (Diptera: Chironomidae) of the tropical high Andean rivers. Revista de Biologia Tropical, 66(1),  6-27.  revistas.ucr.ac.cr (https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/28459) ISSN: 2215-2075

Prat, N.; Ibañez, C.  (2002).  The effects of the Spanish National Hydrological Plan (PHN) on the Lower Ebro. Proposals for a new water management plan and preliminary assessment of flow regime needed to maintain ecological, economic and social sustainability. Meanders , 11,  10-14. 

Flor-Arnau, N.; Real, M.; González, G.; Cambra, J.; Moreno, J.L.; Solà, C.; Munné, A. (2014).  Índice de macrófitos fluviales (IMF), una nueva herramienta para evaluar el estado de los ríos mediterráneos. Limnetica.   ISSN: 0213-8409

Domisch, S.; Araújo, M.B.; Bonada, N.; Pauls, S.U.; Jähnig, S.C.; Haase, P. (2013).  Modelling distribution in European stream macroinvertebrates under future climates. Global Change Biology, 19,  752-762.   ISSN: 1354-1013

Domisch, S.; Portmann, F.T.; Kuemmerlen, M.; O'hara, R.; Johnson, R.K.; Davy-Bowker, J.; Baekken, T.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Bariain, M.; Bonada, N.; Haase, P.; Döll, P.; Jähnig, S.C. (2017).  Using streamflow observations to estimate the impact of hydrological regimes and anthropogenic water use on European stream macroinvertebrate occurrences. Ecohydrology, 10,  e1895.  https://www.uni-frankfurt.de/70656752/Domisch_Portmann_et_al_2017_Streamflow_observations_impacts_of_hydro_regime_on_macroinverte_occurrence_Europe__E ISSN: 1936-0584

Bonada, N. (2001).  Els tricòpters. Espiadimonis. Butlletí del Projecte Rius, 5,  8-9. 

Datry, T.; Foulquier, A.; Corti, R.; Von Schiller, D.; Tockner, K.; Menoza-Lera, C.; Clement, J-C.; Gessner, M.; Moleon, M.; Stubbington, R.; Gücker, B.; Albariño, R.; Allen, D.; Altermatt, F.; Arce, M.I.; Arnon, S.; Banas, D.; Banegas-Medina, A.; Beller, E.; Blanchette, M.; Blanco-Libreros, J.; Blessing, J.; Boechat, I.; Boersma, K.; Bogan, M.; Bonada, N.; Bond, N.; Brintrup Barría, K.; Bruder, A.; Burrows, R.; Cancellario, T.; Canhoto, C.; Carlson, S.; Cauvy-Fraunié, S.; Cid, N.; Danger, M.; Terra, B.; De Girolamo, A.M.; De La Barra, E.; Del Campo, R.; Diaz-Villanueva, V.; Dyer, F.; Elosegi, A.; Faye, E.; Febria, C.; Four, B.; Gafny, S.; Ghate, S.; Gomez, R.; Gómez-Gener, L.; Graça, M.; Guareshi, S.; Hoppeler, F.; Hwan, J.; Jones, I.; Kubheka, S.; Laini, A.; Langhans, S.; Leigh, C.; Little, C.; Lorenz, S.; Marshall, J.; Martin, E.; Mcintosh, A.; Meyer, E.; Mili¿a, M.; Mlambo, M.; Morais, M.; Moya, N.; Negus, P.; Niyogi, D.; Papatheodoulou, A.; Pardo, I.; Paril, P.; Pauls, S.; Pe¿ić, V.; Polá¿ek, M.; Robinson, C.T.; Rodríguez-Lozano, P.; Rolls, R.; Sánchez-Montoya, M.; Savić, A.; Shumilova, O.; Sridhar, K.; Steward, A.; Storey, R.; Taleb, A.; Uzan, A.; Vander Vorste, R.; Waltham, N.; Woelfle-Erskine, C.; Zak, D.; Zarfl, C.; Zoppini, A (2018).  A global analysis of terrestrial plant litter dynamics in non-perennial waterways. Nature Geoscience, 11,  497-503.  https://www.nature.com/articles/s41561-018-0134-4 ISSN: 1752-0894

Bonada, N.; Prat, N.; Resh, V.H.; Statzner, B.  (2006).  Developments in aquatic insect biomonitoring: A comparative analysis of recent approaches. Annual Review of Entomology, 51,  495-523.   ISSN: 0066-4170

Cañedo-Argüelles, M.; Kefford, B.; Schäfer, R. (2018).  Salt in freshwaters: causes, effects and prospects-introduction to the theme issue. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.   ISSN: 0962-8436

Muñoz, I.; Prat, N. (1989).  Effects of river regulation on lower river Ebro. Research & Management, 3,  345-354.   ISSN: 0886-9375

Cañedo-Argüelles, M.; Bogan, M.T.; Lytle, D.A.; Prat, N. (2016).  Are Chironomidae (Diptera) good indicators of water scarcity? Dryland streams as a case study. Ecological Indicators, 71,  155-162.  www.sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X16303946) ISSN: 1470-160X

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2004).  Trichoptera (INSECTA) collected in Mediterranean river basins in the Iberian Peninsula: taxonomic remarks and notes on ecology. Graellsia, 60(1),  41-69.   ISSN: 0367-5041

Zamora-Muñoz C.; Derka, T.; Múrria, C. (2017).  Four new species and new records of Atopsyche Banks (Trichoptera: Hydrobiosidae) from Pantepui biogeographical region (Venezuela). Zootaxa, 4274(2),  178-200.   ISSN: 1175-5326

Cañedo Argüelles, M.; Grantham, T.E.; Perrée, I.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Céspedes, R.; Martín, J. (2012).  El mesocosmos Sostaqua: recreación de un ecosistema fluvial bajo condiciones experimentales controladas. Tecnología del Agua(344-345),  48-54.   ISSN: 0211-8173

Acosta, R.; Prat, N. (2010).  Chironomid assemblages in high altitude streams of the Andean region of Peru. Fundamental and Applied Limnology, 177(1),  57-79.   ISSN: 1863-9135

Bonada, N.; Prat, N.; Munné, A.; Plans, M.; Solà, C.; Álvarez, M.; Pardo, I.; Moyà, G.; Ramon, G.; Toro, M.; Robles, S.; Avilés, J.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Mellado, A.; Moreno, J.L.; Guerrero, C.; Vivas, S.; Ortega, M.; Casas, J.; Sánchez-Ortega, A.; Jaimez-Cuéllar, P.; Alaba-Tercedor, J.  (2002).  Intercalibración de la metodología GUADALMED. Selección de un protocolo de muestreo para la determinación del estado ecológico de los ríos mediterráneos. Limnetica, 21(3-4),  13-33.   ISSN: 0213-8409

Roselli L.; Cañedo-Argüelles, M.; Costa-Goela, P.; Cristina, S.; Rieradevall M.; D’Adamo, R.; Newton, A. (2013).  Do physiography and hydrology determine teh physico-chemical propertie sand trophic status of coastal lagoons? A comparative approach. Estuarine Coastal and Shelf Science, 117,  29-36.   ISSN: 0272-7714

Prat, N.  (1980).  Composició i variació en el terme de dos anys d'una comunitat bentònica del riu Ter. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 12,  27-34.   ISSN: 0212-3037

Múrria, C.; Rugenski, A.T.; Whiles, M.R.; Vogler, A.P. (2015).  Long-term isolation and endemicity of Neotropical aquatic insects limit the community responses to recent amphibian decline. Diversity and Distributions, 21(8),  938-949.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.12343/full ISSN: 1366-9516

Prat, N. (1985).  Variabilidad morfológica de las poblaciones de Cladotanytarsus man cus en los enbalses españoles. Graellsia, XLI,  65-89.   ISSN: 0367-5041

Real, M.; Prat, N. (1992).  Factors influencing the distribution of chironomids and oligochaetes in profundal areas of Spanish reservoirs. Netherlands Journal Aquatic Ecology, 26(2-4),  405-410. 

Bonada, N. (1994).  Efecto de una minicentral hidroeléctrica sobre la especie Ecdyonurus venosusPesca a mosca, 57,  19-22. 

Sánchez-Montoya, M.M.; Puntí, T.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Rieradevall, M.; Poquet, J.M.; Zamora-Muñoz, C.; Robles, S.; Álvarez, M.; Alba-Tercedor, J.; Toro, M.; Pujante, A.M.; Prat, N.  (2008).  Concordances between ecotypes and macroinvertebrate assemblages in Mediterranean streams. Freshwater Biology, 52,  2240-2255.   ISSN: 0046-5070

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N (2000).  Recent and past zoobenthic communities in the high mountain lake Redó (Pyrenees, Spain). A MOLAR-project study. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 27

Rieradevall, M. (1993).  Species composition and depth distribution of meiobenthos in lake Banyoles. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 25,  726-730. 

Statzner, B.; Bonada, N.; Dolédec, S.  (2008).  Biological attributes discriminating invasive from native European stream macroinvertebrates. Biological Invasions, 10,  517-530.   ISSN: 1387-3547

Prat, N.; González-Trujillo, J.D.; Ospina-Torres, R. (2014).  Clave para la determinación de exuvias pupales de los quironómidos (Diptera: Chironomidae) de ríos altoandinos tropicales. Revista de Biologia Tropical, 62(4),  1385-1406.  http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/9844 ISSN: 2215-2075

Rieradevall, M.; Casamitjana, X.; Morguí, J.A. (1990).  Sedimentos e hidrología de Banyoles: Cuestiones on/off. Scientia Gerundensis, 16(2),  213-216. 

Carrizo, S.; Lengyel, S.; Kapusi; F.; Szabolcs, M.; Kasperidus, H.; Scholz, M.; Markovic, D.; Freyhof, J.; Cid, N.; Cardoso, A.C.; Darwall, W. (2017).  Critical Catchments for Freshwater Biodiversity Conservation Across Continental Europe: Identification, Prioritisation and Gap-Analysis. Journal of Applied Ecologyhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12842/full ISSN: 0021-8901

Prat, N. (1980).  Quironómidos de los embalses españoles (II). Graellsia, 34,  59-119.   ISSN: 0367-5041

Prat, N.; Real, M.; Rieradevall, N. (1992).  Benthos of Spanish lakes and reservoirs. Limnetica, 8,  221-229.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne08/L08u221_Benthos_spanish_lakes_reservoirs.pdf ISSN: 0213-8409

Muñoz, I.; Prat, N. (1992).  Cambios en la calidad del agua de los ríos Llobregat i Cardener en los últimos diez años. Tecnología del Agua, 91,  17-23.   ISSN: 0211-8173

Rieradevall, M.; Cambra, J. (1994).  Urban freshwater ecosystems in Barcelona. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 25,  1369-1372. 

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.; Farrés-Corell, R.; Newton, A.  (2012).  Annual characterisation of four mediterranean coastal lagoons subjected to intense human activity. Estuarine Coastal and Shelf Science, 114,  59-69.   ISSN: 0272-7714

Prat, N. (1977).  Quironómidos de Catalunya. Graellsia, 31,  157-185.   ISSN: 0367-5041

Alba-Tercedor, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Bonada, N.; Casas, J.; Mellado, A.; Ortega, M.; Pardo, I.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Robles, S.; Sáinz-Cantero, C.; Sánchez-Ortega, A.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Vivas, S.; Zamora-Muñoz, C.  (2002).  Caracterización del estado ecológico de ríos mediterráneos ibéricos mediante el índice IBMWP (antes BMWP'). Limnetica, 21(3-4),  175-185.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne21/L21b175_Indice_IBMWP_estado_ecologico_rios_mediterraneos_ibericos.pdf ISSN: 0213-8409

Bonada, N.; Williams, D.  (2002).  Exploration of the utility of Fluctuating Asymmetry as indicator of river condition using larvae of the caddisfly Hydropsyche morosa (Trichoptera:Hydropsychidae). Hydrobiologia, 481,  147-156.   ISSN: 0018-8158

Alvarez-Cobelas, M.; Muñoz Rubio, P.; Rubio Olmo, A.; Prat, N. (1992).  Current state of eutrophication in Spanish inland waters. Journal European Water Pollution Control, 2,  27-32. 

Roca-Cusachs, M.; Goula, M.; Múrria, C.; Fortuño, P.; Jiménez, L.; Sellarès, N.; Ordeix, M.; Prat, N. (2019).  New evidences of the presence of Aphelocheirus aestivalis in the Iberian Peninsula, its ecology and description of two northeastern Iberian populations. Limnetica, 39(1),  155-167.   ISSN: 0213-8409

Damásio, J; Tauler, R.; Teixidó, E.; Rieradevall, M.; Prat, N., Riva, MC.; Soares A MVM. & C. Barata.  (2008).  Combined use of in situ bioassays, biomarkers and biological indices to diagnose and identify environmental pressures on invertebrate communities in two Mediterranean urbanizef and industrializad rivers (NE Spain). Aquatic Toxicology, 87,  310-320.   ISSN: 0166-445X

Heino, J.; Alahuhta, J.; Ala-Hulkko, T.; Antikainen, H.; Bini, L.M.; Bonada, N.; Datry, T.; Erős, T.; Hjort, J.; Kotavaara, O.; Melo, A.S.; Soininen, J. (2017).  Integrating dispersal proxies in ecological and environmental research in the freshwater realm. Environmental Reviews, 25,  334-349.   ISSN: 1208-6053

Toro, M.; Robles, S.; Avilés, J.; Nuño, C.; Vivas, S.; Bonada, N.; Prat, N.; Alba-Tercedor, J.; Casas, J.; Guerrero, C.; Jaimez-Cuéllar, P.; Moreno, J.L.; Moyá, G.; Ramón, G.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Álvarez, M.; Pardo, I. (2002).  Calidad de las aguas de los ríos mediterráneos del proyecto GUADALMED. Características físico-químicas. Limnetica, 21(3-4),  63-75.   ISSN: 0213-8409

Guisande, C.; Aranguren, N.; Andrade-Sossa, C.; Prat, N.; Granado-Lorenicio, C.; Barrios, M.L.; Bolivar, A.; Nuñez-Avellaneda, M.; Duque, S.R. (2004).  Relative balance of the cost and benefit associated with carnivory in the tropical Utricularia foliosa Aquatic Botany(80),  271-282.   ISSN: 0304-3770

Schäfer, R.; Cooke, S.J.; Arlinghaus, R.; Bonada, N.; Brischoux, F.; Casper, A.F; Catford, J.; Rolland, V.M.O.  (2011).  Perspectives from early careers researchers in the publication process in ecology - a response to Statzner & Resh (2010). Freshwater Biology, 56,  2405-2412.   ISSN: 0046-5070

Muñoz, I.; Prat, N. (1994).  Macroinvertebrate community in the lower Ebro river (NE Spain). Hydrobiologia, 1(286),  65-78.   ISSN: 0018-8158

Munné, A.; Prat, N. (2011).  Effects of Mediterranean climate annual variability on stream biological quality assessment using macroinvertebrate communities. Ecological Indicators, 11(2),  651-662.   ISSN: 1470-160X

Verkaik, I.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Reich, P.; Lake, P.S.  (2013).  Effects of bushfire on macroinvertebrate communities in south-east Australian streams affected by a megadrought. (2013- online early). Marine and Freshwater Research.   ISSN: 1323-1650

Múrria, C.; Bonada, N., Arnedo, M.A.; Prat, N.; Vogler, A.P. (2013).  Higher beta- and gamma-diversity at species and genetic levels in headwaters than in mid-order streams in Hydropsyche (Trichoptera). Freshwater Biology, 58,  2226-2236.   ISSN: 0046-5070

Miguel Cañedo-Argüelles; Núria Bonada (2020).  DISPERSE, a trait database to assess the dispersal potential of European aquatic macroinvertebrates. Scientific Data.   ISSN: 2052-4463

Reyjol, Y.; Argillier, C.; Bonne, W.; Borja, A.; Buijse, A.D.; Cardoso, A.C.; Daufresne, M.; Kernan, M.; , Ferreira, M.T.; Poikane, S.; Prat, N.; Solheim, A.L.; Stroffek, S.; Usseglio-Polatera, P.; Villeneuve, B.; van de Bund, W. (2014).  Assessing the ecological status in the context of the European Water Framework Directive: Where do we go now?. Science of the Total Environment, 497-498,  332-344.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714011565 ISSN: 0048-9697

Perreé, I.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Martin, J., Céspedes Sánchez, R. (2010).  Cambios en el estado ecológico de tres ríos producidos por el vertido de depuradoras. Tecnología del Agua, 320,  21-29.   ISSN: 0211-8173

Rodríguez-Lozano P.; Verkaik, I.; Maceda-Veiga, A.; Monroy, M.; de Sostoa, A.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2016).  A trait-based approach reveals the feeding selectivity of a small endangered Mediterranean fish. Ecology and Evolution, 6(10),  3299-3310.  http://onlinelibrary.wiley.com (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2117/abstract) ISSN: 2045-7758

Cid, N.; Bonada, N.; Carlson, S.M.; Grantham, T.E.; Gasith, A.; Resh, V.H. (2017).  High variability is a defining component of Mediterranean-climate rivers and their biota. Water, 9(1),  52.   ISSN: 2073-4441

Sáinz-Bariain, M.; Zamora-Muñoz, C.; Soler, J.J.; Bonada, N.; Sáinz-Cantero, C.E.; Alba-Tercedor, J. (2016).  Changes in Mediterranean high mountain Trichoptera communities after a 20-year period. Research Across Boundaries, 78(4),  669-682.  springer.com (http://link.springer.com/article/10.1007/s00027-015-0457-9) ISSN: 1015-1621

Prat, N.; Rieradevall, M. (2006).  25-years of biomonitoring in two mediterranean streams (Llobregat and Besòs basins, NE Spain). Limnetica, 25(1-2),  541-550.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne25/L25a541_biomonitoring_Llobregat_Besos_rivers.pdf ISSN: 0213-8409

Prat, N.; Ribera, C.; Rieradevall, M.; Villamarín, C.; Acosta, R. (2013).  Distribution, Abundance and Molecular Analysis of Genus Barbadocladius Cranston & Krosch (Diptera, Chironomidae) in Tropical, High Altitude Andean Streams and Rivers. Neotropical Entomology, 42(6),  607-617.   ISSN: 1519-566X

Rieradevall, M. (1995).  Els llacs càrstics: patrimoni natural que cal conèixer i conservar. Muntanya, 802,  233-239. 

Boanda, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2000).  Biodiversitat i qualitat de l’aigua a la Riera de Sant Cugat (Collserola, Barcelona). I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc,  45-49. 

Garcia-Raventós, A.; Viza, A.; & Múrria, C. (2019).  Southern but also cryptic periglacial refugia explain current diversity patterns of Trichoptera (Insecta) across Europe. Journal of Biogeography(In revision).   ISSN: 0305-0270

Marchamalo, M.; Springer, M.; Acosta, R.;González-Rodrigo, B.; Vásquez, D. (2018).  Responses of aquatic macroinvertebrates to human pressure in a tropical highland volcanic basin: River Birrís, Irazú Volcano (Costa Rica). Hidrobiológica, 28(2),  179-190.  Publicació online (https://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/article/view/453/866) ISSN: 0188-8897

Martínez, E.; Prat, N. (1984).  Oligochaeta from profundal zones of Spanish reservoirs. Hydrobiologia, 115,  223-230.   ISSN: 0018-8158

Múrria, C.; Bonada, N.; Arnedo, M.A.; Zamora-Muñoz, C.; Prat, N; Vogler, A.P. (2012).  Phylogenetic and ecological structure of Mediterranean caddisfly communities at various spatio-temporal scales. Journal of Biogeography, 39,  1621-1632.   ISSN: 0305-0270

Villamarín, C.; Prat, N.; Rieradevall, M.; (2014).  Caracterización física, química e hidromorfológica de los ríos altoandinos tropicales de Ecuador y Perú. Latin American Journal of Aquatic Research, 42(5),  1072-1086.   ISSN: 0718-560X

Prat, N.; Munné, A. (2014).  Biomonitoreo de la calidad del agua en los ríos ibéricos: lecciones aprendidas. Limnetica, 33(1),  47-64.  http://www.ub.edu/fem/docs/articles/2014_47-64_LIMNETICA_33_1.pdf ISSN: 0213-8409

Herrera-Grao, T.; Bonada, N.; Gavira, O.; Blamco Garrido, F. (2012).  First record of Trithemis kirbyi Sélys, 1891 in Catalonia (Odonata, Libellulidae). Boletín de la Asociación Española de Entomología, 36(3-4),  457-459.  http://www.entomologica.es/index.php?d=publicaciones&num=60&w=1510 ISSN: 0210-8984

Ríos, B.; Encalada, C.; Prat, N. (2009).  Leaf Litter Dynamics and Its Use by Invertebrates in a High-Altitude Tropical Andean Stream. International Review of Hydrobiology, 94(4),  357-371.   ISSN: 1434-2944

Cañedo-Argüelles, M; Boix, D; Sánchez-Millaruelo, N.; Sala, J; Caiola, N.; Nebra, A. & Rieradevall, M.  (2012).  A rapid bioassessment tool for the evaluation of the water quality of transitional waters. Estuarine Coastal and Shelf Science, 111,  129-138.   ISSN: 0272-7714

García-Roger, E.M.; Sánchez-Montoya, M.M.; Gómez, R.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Latron, J.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2011).  Do seasonal changes in habitat features influence aquatic macroinvertebrate assemblages in permanent versustemporary mediterranean streams?. Research Across Boundaries, 73,  567-579.   ISSN: 1015-1621

Rodrigues Capitulo,A.; España,A.; Ibañez,C.; Prat,N. (1994).  Limnology of natural wells in the Ebro Delta (NE Spain). Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 25,  1430-1433. 

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2007).  Macroinvertebrate community structure and biological traits related to flow permanence in a Mediterranean river network. Hydrobiologia, 589,  91-106.   ISSN: 0018-8158

Trapote, M.C.; Vegas-Vilarrúbia, T.; López, P.; Puche, E.; Gomà, J.; Buchaca, T.; Cañellas-Boltà, N.; Safont, E.; Corella, P.; Rull, V. (2018).  Modern sedimentary analogues and integrated monitoring to understand varve formation in the Mediterranean Lake Montcortès (Central Pyrenees, Spain). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology(496),  292-304.  Publicació online (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018217311744?via%3Dihub) / https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.01.046 ISSN: 0031-0182

Bonada, N.; Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Casas, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Mellado, A.; Moyá, G.; Pardo, I.; Robles, S.; Ramon, G.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M.R.; Vivas, S.; Zamora-Muñoz, C. (2002).  Criterios para la selección de condiciones de referencia en los ríos mediterráneos. Resultados del proyecto GUADALMED. Limnetica, 21(3-4),  99-114.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne21/L21b099_Condiciones_referencia_proyecto_GUADALMED.pdf ISSN: 0213-8409

Torres-Garcia, D.; Faria, M.; Soares, A.M.; Barata, C.; Montes, R.; Baeza, M.; Ponsá, S.; Sala, M.; Cañedo-Argüelles, M. (2020).  Lethal and sub-lethal effects of nanosized titanium dioxide particles on Hydropsyche exocellata Dufour, 1841. Aquatic Insects.   ISSN: 0165-0424

Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N.; Ribera, C.; Prat, N. (2010).  Genetic and morphological approaches to the problematic presence of three Hydropsyche species of the pellucidula group (Trichoptera, Hydropsychidae) in the Westernmost Mediterranean Basin. Aquatic Insects, 32(2),  85-98.  http://dx.doi.org/10.1080/01650424.2010.482939 ISSN: 0165-0424

Prat, N. (1996).  La gestión ecosistémica del agua, necesidad de una visión integrada. Tecnología del Agua, 105,  63-70.   ISSN: 0211-8173

Grantham, T.E., Figueroa, R.; Prat, N. (2012).  Water management in mediterranean river basins: a comparison of management frameworks, physical impacts, and ecological responses. Hydrobiologia, 719(1),  451-482.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10750-012-1289-4 ISSN: 0018-8158

García-Roger, E.M.; Sánchez-Montoya, M.M.; Cid, N.; Erba, S.; Karaouzas, I.; Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Gómez, R.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Demartini, D.; Buffagni, A.; Skoulikidis, N.; Bonada, N.; Prat, N. (2013).  Spatial scale effects on taxonomic and biological trait diversity of aquatic macroinvertebrates in Mediterranean streams. Fundamental and Applied Limnology, 183(2),  89-105.  http://www.schweizerbart.de/papers/fal/detail/183/81054/Spatial_scale_effects_on_taxonomic_and_biological_ ISSN: 1863-9135

1. Jeliazkov, A.; Mijatovic, D.; Chantepie, S.; Arlettaz, R.; Andrew, N.; Barbaro, L.; Barsoum, N.; Bartonova, A.; Belskaya, E.; Bonada, N.; Brind'amour, A.; Carvalho, R.; Castro, H.; Chmura, D.; Choler, P.; Chong-Seng, K.; Cleary, D.; Cormont, A.; Cornwell, W.; De Campos, R.; De Voogd, N.; Doledec, S.; Drew, J.; Dziock, F.; Eallonardo, A.; Edgar, M.J.; Farneda, F.; Flores Hernandez, D.; Frenette-Dussault, C.; Guillaume, F.; Gallardo, B.; Gibb, H.; Gonçalves-Souza, T.; Higuti, J.; Humbert, J-Y.; Krasnov, B.; Le Saux, E.; Lindo, Z.; Lopez-Baucells, A.; Lowe, E.; Marteinsdottir, B.; Martens, K.; Meffert, P.; Mellado-Díaz, A.; Menz, M.; Meyer, C.; Mouillot, D.; Ossola, A.; Pakeman, R.; Pavoine, S.; Pekin, B.; Pino, J.; Pocheville, A.; Pomati, F.; Poschlod, P.; Prentice, H.; Purschke, O.; Raevel, V.; Ramos Miranda, J.; Reitalu, T.; Renema, W.; Ribera, I.; Robinson, N.; Robroek, B.; Rocha, R.; Shieh, S-H.; Spake, R.; Staniaszek-Kik, M.; Stanko, M.; Tejerina-Garro, F.L.; Ter Braak, C.; Urban, M.; Van Klink, R.; Villeger, S.; Wegman, R.; Westgate, M.; Wolff, J.; Żarnowiec, J.; Zolotarev, M.; Chase, J. (2020).  A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space. Scientific Data, 7(6).  https://www.nature.com/articles/s41597-019-0344-7 ISSN: 2052-4463

Hajji, K.; Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N.; El Alami, M. (2012).  Quelques notes sur l ́écologie et distribution des Rhyacophilidae (Trichoptera) du Rif (Nord du Maroc). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 50(30/06/2012),  559-562.   ISSN: 1134-6094

Rodríguez-Lozano, P.; Rieradevall, M.; Rau, M.A.; Prat, N. (2015).  Long-term consequences of a wildfire for leaf-litter breakdown in a Mediterranean stream. Freshwater Science, 34(4),  1482-1493.  jstor.org (http://www.jstor.org/stable/10.1086/683432?seq=1#page_scan_tab_contents) ISSN: 2161-9549

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N.  (1999).  Substrate and depth preferences of macroinvertebrates along a transect in a Pyrenean high mountain lake (Estanh Redó, NE Spain). Limnetica, 17,  127-134.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne17/L17u127_Macroinvertebrates_Redo_lake.pdf ISSN: 0213-8409

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2000).  Temporalidad y contaminación como claves para interpretar la biodiversidad de macroinvertebrados en un arroyo mediterráneo (Riera de Sant Cugat, Barcelona). Limnetica, 18,  81-90.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne18/L18u081_Biodiversidad_macroinvertebrados_arroyo_mediterraneo.pdf ISSN: 0213-8409

Feio, M.J.; Aguiar, F.C.; Almeida, S.F.P.; Ferreira; J.; Elias, C.; Serra, S.R.S.; Buffagni, A.; Cambra, J.; Chauvin, C.; Delmas, F.; Dörflinger, G.; Erba, S.; Flor, N.; Ferréol, M.; Germ, M.; Mancini, L.; Manolaki, P.; Marcheggiani, S.; Minciardi, M.R.; Munné, A.; Papastergiadou, E.; Puccinelli, C.; Rosebery, J.; Sabater, S.; Ciadamidaro, S.; Tornés, E.; Tziortzis, I.; Urbanic, G.; Vieira, C. (2014).  Least Disturbed Condition for European Mediterranean rivers. Science of the Total Environment, 476-477,  745-756.  http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.05.056 ISSN: 0048-9697

Vellend, M.; Lajoie, G.; Bourret, A.; Múrria, C.; Kembel, S.W.; Garant, D. (2014).  Drawing ecological inferences from coincident patterns of population- and community-level biodiversity. Molecular Ecology, 23(12),  2890-2901.   ISSN: 0962-1083

Van Looy, K.; Tonkin, J.D.; Floury, M.; Leigh, C.; Soininen, J.; Larsen, S.; Heino, J.; Poff, N.L.; Delong, M.; Jähnig, S.C.; Datry, T.; Bonada, N.; Rosebery, J.; Jamoneau, A.; Ormerod, S.J.; Collier, K.J.; Wolter, C. (2019).  The three Rs of river ecosystem resilience: Resources, recruitment, and refugia. River Research and Applications, 35(1).  10.1002/rra.3396 (https://doi.org/10.1002/rra.3396) ISSN: 1535-1459

Sarremejane, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Prat, N.; Mykrä, H.; Muatka, T.; Bonada, N (2017).  Do metacommunities vary through time? Intermittent rivers as model systems. Journal of Biogeography, 44,  2752-2763.   ISSN: 0305-0270

Bonada, N.; Dolédec, S. (2011).  Do mediterranean genera not included in Tachet et al. (2002) have mediterranean trait characteristics?. Limnetica, 30,  129-142.   ISSN: 0213-8409

Jordi CATALAN, M. Grazia BARBIERI,Frederic BARTUMEUS,Peter BíTUSEK, Ivan BOTEV, Anton BRANCELJ, Dan COGALNICEANU, Joan GARCIA, Marina MANCA, Aldo MARCHETTO, Nadja OGNJANOVA-RUMENOVA , Sergi PLA , Maria RIERADEVALL , Sanna SORVARI, Elena STEFKOVA, Evzen STUCHLíK, Marc VENTURA,  (2009).  Ecological thresholds in European alpine lakes. Freshwater Biology, 54,  2494-2517.   ISSN: 0046-5070

Pace, G.; Bonada, N.; Prat, N. (2013).  Long-term effects of climatic–hydrological drivers on macroinvertebrate richness and composition in two Mediterranean streams. Freshwater Biology, 58,  1313-1328.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12129/abstract ISSN: 0046-5070

Feio, M. J.; Ferreira, J.; Buffagni, A.; Erba, S.; Doerflinger, G.; Ferreol, M.; Munne, A.; Prat, N.; Tziortzis, I.; Urbanic, G. (2014).  Comparability of ecological quality boundaries in the Mediterranean basin using freshwater benthic invertebrates. Statistical options and implications. Science of the Total Environment, 476,  777-784.  http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.085 ISSN: 0048-9697

Munné, A.; Prat, N. (2009).  Use of macroinvertebrate-based multimetric indices for water quality evaluation in Spanish Mediterranean rivers: an intercalibration approach with the IBMWP index. Hydrobiologia, 628,  203-225.   ISSN: 0018-8158

Soria, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Bonada, N.; Acosta, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Fortuño, P.; Burgazzi, G.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N.; Cid, N. (2019).  Natural disturbances can produce misleading bioassessment results: Identifying metrics to detect anthropogenic impacts in intermittent rivers. Journal of Applied Ecology, 57(2),  283-295.  https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com (https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2664.13538) ISSN: 0021-8901

Cañedo-Argüelles, M.; Sala, M.; Peixoto, G.; Prat, N.; Faria, M.; Soares, A.M.V.M.; Barata, C.; Kefford, B. (2016).  Can salinity trigger cascade effects on streams? A mesocosm approach. Science of the Total Environment, 540,  178-190.  sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715003058?np=y) ISSN: 0048-9697

Catalán, J.; Pla, S.; Rieradevall, M.; Felip, M.; Ventura, M.; Buchaca, T.; Camarero, Ll.; Brancelj, A.; Appleby, P.G.; Lami, A.; Grytnes, J.A.; Agustí-Panareda, A.; Thompson, R. (2002).  Lake Redó ecosystem response to an increasing warming in the Pyreness during the twentieth century. Journal of Paleolimnology, 28,  29-145.   ISSN: 0921-2728

Damásio, J.; Fernández-Sanjuan, M.; Sánchez-Avila, J.; Lacorte, S.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Soares, A.M.V.M.; Barata, C. (2011).  Multi-biochemical responses of benthic macroinvertebrate species as a complementary tool to diagnose the cause of community impairment in polluted rivers. Water Research, 45,  3599-3613.  DOI:10.1016/j.watres.2011.04.006 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135411001813) ISSN: 0043-1354

Markovic D.; Carrizo D.; Freyhof J.; Cid N.; Szabolcs L.; Scholz M.; Kasperdius H.; Darwall W. (2014).  Europe's freshwater biodiversity under climate change: distribution shifts and conservation needs. Diversity and Distributions, 20,  1097-1107.   ISSN: 1366-9516

Harper, L. R.;Buxton, A. S.; Rees, H. C.; Bruce, K.; Brys, R.; Halfmaerten, D.; Read, D.S.; Watson, H.V.; Carl D. Sayer, C.D.; Jones, E.P.; Priestley, V.; Mächler, E.; Múrria, C.; Garcés-Pastor, S.; Medupin, C.; Burgess, K.; Benson, G.; Boonham, N.; Griffiths, R.A.; Handley L.L.; Hänfling, B. (2019).  Prospects and challenges of environmental DNA (eDNA) monitoring in freshwater ponds. Hydrobiologia, 826,  25-41.   ISSN: 0018-8158

Rieradevall, M.; Roca, J.R. (1995).  Distribution and population dynamics of ostracodes in a Karstic lake: Lake Banyoles (Catalonia, Spain). Hydrobiologia, 310(3),  189-196.   ISSN: 0018-8158

Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Carceller, F.; Fons, J.; Chacón, G.; Ibáñez, J.; Font, X.; Carmona, J. M.; & Tomo, A. (2000).  Biodiversity of a Mediterranean stream drainage network. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 27,  135-139. 

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M. (2011).  Early succession of the macroinvertebrate community in a shallow lake: Response to changes in the habitat condition. Limnologica, 41,  363-370.   ISSN: 0075-9511

Datry, T.; Pella, H.; Leigh, C.; Bonada, N.; Hugueny, B. (2016).  A landscape approach to advance intermittent river ecology. Freshwater Biology, 61,  1200-1213.  onlinelibrary.wiley.com (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12645/full) ISSN: 0046-5070

Schulz, C.J.; Cañedo-Argüelles, M. (2018).  Lost in translation: the German literature on freshwater salinization. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.   ISSN: 0962-8436

Prat, N.; Rieradevall, M.; Barata, C.; Munné, A. (2013).  The combined use of metrics of biological quality and biomarkers to detect the effects of reclaimed water on macroinvertebrate assemblages in the lower part of a polluted Mediterranean river (Llobregat River, NE Spain). Ecological Indicators, 24,  167-176.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12002415 ISSN: 1470-160X

Ríos-Touma, B.; Acosta, R.; Prat, N. (2014).  The Andean Biotic Index (ABI): revised tolerance to pollution values for macroinvertebrate families and index performance evaluation. Revista de Biologia Tropical, 62,  249-273.  ResearchGate (http://www.researchgate.net/publication/261561681_The_Andean_Biotic_Index_%28ABI%29_revised_tolerance_to_pollution_values_for_macroinvertebrate_famili) ISSN: 2215-2075

Real, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2000).  Chironomus species (Diptera: Chironomidae) in the profundal benthos of Spanish reservoirs and lakes: factors affecting distribution patterns. Freshwater Biology, 43,  1-18.   ISSN: 0046-5070

Múrria, C.; Morante, M.; Rieradevall, M.; Ribera, C.; Prat, N. (2014).  Genetic diversity and species richness patterns in Baetidae (Ephemeroptera) in the Montseny Mountain range (North-East Iberian Peninsula). Limnetica, 33(2),  313-326.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne33/L33b313_Ephemeroptera_in_Montseny_Mountain.pdf ISSN: 0213-8409

Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Bariain, M.; Bonada, N. (2015).  Orden Trichoptera. Revista IDE@, 64,  1-21.   ISSN: 2386-7183

Puértolas, L.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2007).  Comparación de tres protocolos de muestreo de macroinvertebrados para determinar la calidad del agua. Tecnología del Agua(289),  42-48.   ISSN: 0211-8173

Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Cooper, S.D.; Melack, J.M.; Dudley, T.L.; Prat, N. (2013).  Fire as a disturbance in Mediterranean climate streams. Hydrobiologia, 719,  353-382.   ISSN: 0018-8158

Sánchez-Arcilla, A.; Jiménez, J.; Stive, M.J.F.; Ibáñez, C.; Prat, N.; Day, J.; Capobianco, M. (1996).  Impacts of sea-level rise in the Ebro Delta: a first approach. Ocean & Coastal Management, 30(2-3),  197-216.   ISSN: 0964-5691

Rieradevall, M.; Prat, N. (1986).  Diel pattern of Chironomids drift in the Llobregat river. Oecología Aquatica, 8,  61-70.   ISSN: 0210-9352

Cayetano Gutiérrez-Cánovas; David Sánchez-Fernández; Miguel Cañedo-Argüelles; Andrés Millán; Josefa Velasco; Raúl Acosta; Pau Fortuño; Neus Otero; Albert Soler; Núria Bonada (2018).  Do all roads lead to Rome? Exploring community trajectories in response to anthropogenic salinization and dilution of rivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 374 (1764),  1-10.   ISSN: 0962-8436

Bonada, N.  (1998).  La reserva genética de truchas. Pesca a mosca, 62,  34-36. 

Puig, M.A.; Bautista, I.; Tort, M.J.; Prat, N. (1981).  Les larves de trichoptères de la rivière Llobregat (Catalogne, Espagne) Distribution longitudinale et relation avec la qualité de l'eau. Series Entomologica, 20,  303-309. 

Cid, N.; Ibàñez, C.; Prat, N. (2008).  Life history and production of the burrowing mayfly Ephoron virgo (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) in the lower Ebro river: a comparison after 18 years. Aquatic Insects, 30(3),  163-178.   ISSN: 0165-0424

Prat, N. (1981).  Limnologia a les comarques gironines. Anales de la Sección de Ciencias del Colegio Universitario de Gerona, 6,  1-21. 

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  Ecological profiles of caddisfly larvae in Mediterranean streams: implications for bioassessment methods. Environmental Pollution, 132,  509-521.   ISSN: 0269-7491

Rieradevall, M.; Brooks, S.J. (2001).  An identification guide to subfossil Tanypodinae larvae (Insecta:Diptera: Chironomidae) based on cephalic setation. Journal of Paleolimnology, 25,  81-99.   ISSN: 0921-2728

Múrria, C.; Bonada, N.; Prat, N. (2008).  Effects of the invasive species Potamopyrgus antipodarum (Hydrobiidae, Mollusca) on community structure and function in a small Mediterranean stream. Fundamental and Applied Limnology, 171(2),  131-143.   ISSN: 1863-9135

Prat, N. (1980).  Benthic populations dynamics in artificial samplers in a Spanish reservoir. Chironomidae: Ecology, Systematics, Physiology,  239-246. 

Friberg, N.; Bonada, N.; Bradley, D.C.; Dunbar, M.J.; Edwards, F.K.; Grey, J.; Hayes, R.B.; Hildrew, A.G.; Lamoroux, N.; Trimmer, M.; Woodward, G.  (2011).  Biomonitoring of human impacts in freshwater ecosystems: the good, the bad and the ugly. Advances in Ecological Research, 44,  1-68.   ISSN: 0065-2504

Tonkin, J.D.; Bogan, M.T.; Bonada, N.; Rios-Touma, B.; Lytle, D.A. (2017).  Seasonality and predictability shape temporal species diversity. Ecology, 98(5),  1201-1216.   ISSN: 0012-9658

Millet, X.; Puig, M.A.; Gonzalez, G.; Prat, N. (1983).  Culicids (Culicidae,Diptera) del Baix Llobregat. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 49,  119-122.   ISSN: 1133-6889

Ladrera, R.; Belmar, O.; Tomás, R.; Prat, N.; Cañedo-Argüelles, M. (2019).  Agricultural impacts on streams near Nitrate Vulnerable Zones: A case study in the Ebro basin, Northern Spain. PLoS One, 14(11),  e0218582.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218582 ISSN: 1932-6203

Noriega, J.A.; Hortal, J.; Azcárate, F.M.; Berg, M.P.; Bonada, N.; Briones, M.J.I.; Del Toro, I.; Goulson, D.; Ibanez, S.; Landis, D.A.; Moretti, M.; Potts, S.G.; Slade, E.M.; Stout, J.C.; Ulyshen, M.D.; Wackers, F.L.; Woodcock, B.A.; Santos, A.M.C. (2018).  Research trends in ecosystem services provided by insects. Basic And Applied Ecology, 26,  8-23.   ISSN: 1439-1791

Acosta, R.; Prat, N.; Ribera, C.; Michailova, P.; Hernández-Fonseca, M.C.; Alcocer, J. (2017).  Chironomus alchichica sp. n. (Diptera: Chironomidae) from lake alchichica, Mexico. Zootaxa, 4365(1),  53-70.  https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4365.1.3 ISSN: 1175-5326

Rieradevall, M.; Prat, N. (1991).  Benthic fauna of Banyoles lake. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 24,  1020-1023. 

Flor-Arnau, N.; Cambra, J. (2015).  Biodiversity changes of charophytes in wetlands of the Duero basin (NW-Spain). Wetlands, 35(1),  159-169.   ISSN: 0277-5212

Woodward, G.; Bonada, N.; Brown, L.E.; Death, R.G.; Durance, I.; Gray, C.; Hladyz, S.; Ledger, M.E.; Milner, A.N.; Ormerod, S.J.; Thompson, R.M.; Pawar, S. (2016).  The effects of climatic fluctuations and extreme events on running water ecosystems. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1694),  20150274.   ISSN: 0962-8436

Prat, N. (1991).  Present trends in river studies. Oecología Aquatica, 10,  1-12.   ISSN: 0210-9352

Bonada, N.; Resh, V.H. (2013).  Mediterranean-climate streams and rivers: geographically separated but ecologically comparable freshwater systems. Hydrobiologia, 719(1),  1-29.   ISSN: 0018-8158

Michailova, P.; Rieradevall, M.; Real, M. (1994).  New chromosome arm combination of genus Glyptotendipes Kieffer (Diptera, Chironomidae). Caryologia International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics, 47(I),  81-95.   ISSN: 0008-7114

Filipe, A.F.; Lawrence, J.E., Bonada, N. (2013).  Vulnerability of stream biota to climate change in mediterranean climate regions: a synthesis of ecological responses and conservation challenges. Hydrobiologia, 719(1),  331-351.   ISSN: 0018-8158

Prat, N.  (2002).  El proyecto Guadalmed. Limnetica, 21(3-4),  1-3.   ISSN: 0213-8409

Chaves, M.L.; Costa, J.L.; Chaino, P.; Costa, M.J.; Prat, N.  (2006).  Selection and validation of reference sites in small river basins. Hydrobiologia, 573,  133-154.   ISSN: 0018-8158

Acosta, R.; Prat, N. (2011).  Trophic ecology of Hyalella sp. (Crustacea: Amphipoda) in a High Andes headwater river with travertine deposits. International Review of Hydrobiology, 96(3),  274-285.   ISSN: 1434-2944

Rieradevall, M.; Prat, N.  (2000).  Acamptocladius reissi Granston & Saether 1982 (Diptera: Chironomidae): first record to Spain. Graellsia, 56,  115-116.   ISSN: 0367-5041

Cid, N.; Fortuño, P.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Martínez, R.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N. (2015).  Rius temporals. Cingles. Butlletí informatiu del Parc Natural dels Ports., 5,  11-14.  P (http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/els_ports/coneix-nos/centre_de_documentacio/03_publicacions/cingles/cingles_pdfs/2015_Cingles5.pdf) ISSN: 2014-4989

Gavira, O. ; Zamora-Muñoz, C. ; Poquet, J.M. ; Herrera-Grao, T. ; Blanco Garrido, F.; Bonada, N.  (2012).  Presencia de la familia Helicopsychidae (Trichoptera) en la mitad meridional de España peninsular. Boletín de la Asociación Española de Entomología, 36(3-4),  461-464.  http://www.entomologica.es/index.php?d=publicaciones&num=60&w=1511 ISSN: 0210-8984

Rieradevall, M.; Morral, N.; Acuña, V.  (2012).  Creant la xarxa de voluntariat més gran de Catalunya. Espiadimonis. Butlletí del Projecte Rius, 24,  4-5. 

De Gispert, Q.; Alfenas, G.; Bonada, N. (2018).  Grain size selection in case building by the mountain cased-caddisfly species Potamophylax latipennis (Curtis, 1834): a trade-off between building time and energetic costs. Limnetica, 37(1),  33-45.  http://limnetica.net/documentos/limnetica/limnetica-37-1-p-33.pdf ISSN: 0213-8409

Verkaik, I.; Vila-Escalé, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2013).  Seasonal drought plays a stronger role than wildfire in shaping macroinvertebrate communities of Mediterranean streams. International Review of Hydrobiology, 98(6),  271-283.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.201201618/abstract ISSN: 1434-2944

Muñoz, I.; Prat, N. (1990).  Flujos de Carbono, Nitrógeno y Fósforo en la parte baja del río Ebro. Scientia Gerundensis, 16(1),  147-161. 

Prat, N.; Millet, X.; Puig, M.A.; González,G. (1983).  Chironomid longitudinal distribution and macroinvertebrate diversity along the river Llobregat (NE Spain). Mem. Am. Ent. Soc., 34,  267-278. 

Muñoz, I.; Prat, N. (1994).  A comparison between different biological water quality indexes in the Llobregat Basin (NE Spain). Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 1(25),  1945-1949. 

Prat, N. (1980).  Bentos de los embalses españoles. Oecología Aquatica, 4,  3-43.   ISSN: 0210-9352

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (1999).  Community structure and water quality in Mediterranean streams of a Natural Park (Sant Llorenç del Munt, NE Spain). Limnetica, 17,  45-56.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne17/L17u045_Water_quality_Mediterranean_streams.pdf ISSN: 0213-8409

Nikolaidis, N.P.; Demetropoulou, L.; Froebrich, J.; Jacobs, C.; Gallart, F.; Prat, N.; Lo Porto, A.; Campana, C; Papadoulakis, V.; Skoulikidis, N.; Davy, T.; Bidoglio, G.; Bouraoui, F.; Kirkby, M.; Tournoud, M.G.; Polesello, S.; Barberá, G.G.; Cooper, D.; Gomez, R.; Sánchez-Montoya, M.M.; Latron, J.; De Girolamo, A.M.; Perrin, J.L. (2013).  Towards sustainable management of Mediterranean river basins: policy recommendations on management aspects of temporary streams. Water Policy, 15,  830-849.  http://www.iwaponline.com/wp/01505/wp015050830.htm ISSN: 1366-7017

Arocena, R.; Prat, N.; Rodríguez-Capítulo, A. (2003).  Design and evaluation of benthic mesocosms for coastal lagoons. Limnetica, 22(3-4),  117-128.   ISSN: 0213-8409

von-Schiller, D.; Datry, T.; Corti, R.; Foulquier, A.; Tockner, K.; Marcé, R.; García-Baquero, G.; Odriozola, I.; Obrador, B.; Elosegi, A.; Mendoza-Lera, C.; Gessner, M.O.; Stubbington, R.; Albariño, R.; Allen, D.C.; Altermatt, F.; Arce, M.I.; Arnon, S.; Banas, D.; Banegas-Medina, A.; Beller, E.; Blanchette, M.L.; Blanco-Libreros, J.F.; Blessing, J.; Boëchat, I.G.; Boersma, K.S.; Bogan, M.T.; Bonada, N.; Bond, N.R.; Brintrup, K.; Bruder, A.; Burrows, R.M.; Cancellario, T.; Carlson, S.M.; Cauvy-Fraunié, S.; Cid, N.; Danger, M.; de Freitas Terra, B.; Dehedin, A.; De Girolamo, A.M.; del Campo, R.; Díaz-Villanueva, V.; Duerdoth, C.P.; Dyer, F.; Faye, E.; Febria, C.; Figueroa, R.; Four, B.; Gafny, S.; Gómez, R.; Gómez-Gener, L.; Graça, M.A.S.; Guareschi, S.; Gücker, B.; Hoppeler, F.; Hwan, J.L.; Kubheka, S.; Laini, A.; Langhans, S.D.; Leigh, C.; Little, C.J.; Lorenz, S.; Marshall, J.; Martín, E.J.; McIntosh, A.; Meyer, E.I.; Mili¿a, M.; Mlambo, M.C.; Moleón, M.; Morais, M.; Negus, P.; Niyogi, D.; Papatheodoulou, A.; Pardo, I.; Pařil, P.; Pe¿ić, V.; Piscart, C.; Polá¿ek, M.; Rodríguez-Lozano, P.; Rolls, R.J.; Sánchez-Montoya, M.M.; Savić, A.; Shumilova, O.; Steward, A.; Taleb, A.; Uzan, A.; Vander Vorste, R.; Waltham, N.; Woelfle-Erskine, C.; Zak, D.; Zarfl, C.; Zoppini, A. (2019).  Sediment respiration pulses in intermittent rivers and ephemeral streams. Global Biogeochemical Cycles, 33,  1251-1263.  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2019GB006276 ISSN: 0886-6236

Marshall, J.C.; Acuña, V.; Allen, D.C.; Bonada, N.; Boulton, A.J.; Carlson, S.M.; Dahm, C.N.; Datry, T.; Leigh, C.; Negus, P.; Richardson, J.S.; Sabater, S.; Stevenson, R.J.; Steward, A.L.; Stubbington, R.; Tockner, K.; Vander Vorste, R. (2018).  Protecting U.S. temporary waterways. Science, 361(6405),  856-857.  10.1126/science.aav0839 (http://science.sciencemag.org/content/361/6405/856) ISSN: 0036-8075

Statzner, B.; Bonada, N.; Resh, V.H. (2016).  Why roads and rivers can be straight or winding: how physical and sociohistorical factors produce contemporary regional landscape patterns. Freshwater Science, 35(4),  1088-1102.  http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/688494 ISSN: 2161-9549

Ibañez, C.; Prat, N.; Duran, C.; Pardos, M.; Munne, A.; Andreu, R.; Caiola, N.; Cid, N.; Hampel, H.; Sanchez, R.; Trobajo, R. (2008).  Changes in dissolved nutrients in the lower Ebro River: causes and consequences. Limnetica, 27,  131-142.   ISSN: 0213-8409

Bonada, N.; Vives, S.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2005).  Relationship between pollution and fluctuating asymmetry in the pollution-tolerant caddisfly Hydropsyche exocellata (Trichoptera, Insecta). Archiv für Hydrobiologie, 162(2),  167-185.   ISSN: 0003-9136

Colin, N.; Maceda-Veiga, A.; Flor Arnau, N.; Mora, J.; Fortuño, P.; Vieira, C.; Prat, N.; Cambra, J.; Sostoa, A. de (2016).  Ecological impact and recovery of a Mediterranean river after receiving the effluent from a textile dyeing industry. Ecotoxicology and Environmental Safety, 132,  295-303.  http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.06.017 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.06.017) ISSN: 0147-6513

Statzner, B.; Bonada, N.; Dolédec, S. (2007).  Conservation of taxonomic and biological trait diversity of European stream macroinvertebrate communities: a case for a collective public database. Biodiversity and Conservation, 16,  3609-3632.   ISSN: 0960-3115

Vila-Escalè, M.; Vegas-Villarúbia, T.; Prat, N. (2007).  Release of polycyclic aromatic compounds into a Mediterranean creek (Catalonia, NE Spain) after a forest fire. Water Research, 41,  2171-2179.   ISSN: 0043-1354

Gallart, F.; Cid, N.; Latron, J.; Llorens, P., Bonada, N.; Jeuffroy, J.; Jiménez-Argudo, S-M.; Vega, R-M.; Solà, C.; Soria, M.; Bardina, M.; Hernández-Casahuga, A-J.; Fidalgo, A.; Estrela, T.; Munné, A.; Prat, N. (2017).  TREHS: An open-access software tool for investigation and evaluating temporary river regimes as a first step for their ecological status assessment. Science of the Total Environment, 607-608,  519-540.   ISSN: 0048-9697

Prat, N. (1981).  Quironómidos de Catalunya (2a nota). Mediterrània, 5,  43-66. 

Prat, N.; Rieradevall, M. (1992).  La degradació del riu Besòs. Lauro,  15-18.   ISSN: 1133-0600

Prat, N.; Munné, A.; Solà, C.; Bonada, N.; Rieradevall, M. (1999).  Perspectivas en la utilización de los insectos como bioindicadores del estado ecológico de las aguas. Aplicación a ríos mediterráneos. Revista de la Sociedad Entomologica Argentina, 58,  181-192. 

Ibáñez, C.; Prat, N.  (2003).  The environmental impact of the Spanish National Hydrological Plan on the Lower Ebro River and Delta. Water Resources Development , 19(3),  485-500. 

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; El Alami, M.; Múrria, C.; Prat, N. (2008).  New records of Trichoptera in reference Mediterranean-climate rivers of the Iberian Peninsula and north of Africa: taxonomical, faunistical and ecological aspects. Graellsia, 64(2),  189-208.   ISSN: 0367-5041

Prat, N. (1979).  Fauna Marginal de los embalses españoles. Miscelania Zoologica, 5,  149-160.   ISSN: 0211-6529

Liquete, C.; Cid, N.; Lanzanova,D.; Grizzetti, B.; Reynaud, A. (2016).  Perspectives on the link between ecosystem services and biodiversity:the assessment of the nursery function. Ecological Indicators, 63,  249-257.   ISSN: 1470-160X

Prat, N.; Añón-Suárez, D.; Rieradevall, M. (2004).  First Record of Podonominae Larvae Living Phoretically on the Shells of the Water Snail Chilina dombeyana (Diptera: Chironomidae / Gasteropoda: Lymnaeidae). Aquatic Insects, 26(3/4),  147-152.   ISSN: 0165-0424

Prat, N. (1980).  Chironomidae des lacs de barrage espagnols. Acta Universitatis Carolinae, 1-2,  171-180. 

Bonada, N.; Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Casas, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Mellado, A.; Moyà, G.; Pardo, I.; Robles, S.; Ramon, G.; Suárez, M. L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M. R.; Vivas, S.; Zamora-Muñoz, C. (2002).  Ensayo de una tipología de las cuencas mediterráneas del proyecto GUADALMED siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua. Limnetica, 21(3-4),  77-98.  http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne21/L21b077_Tipologia.sistema.proyecto.GUADALMED.pdf ISSN: 0213-8409

Ríos Touma, B.; Encalada, A. C.; Prat, N. (2011).  Macroinvertebrate assemblages of an Andean High-Altitude Tropical Stream: the importance of season and flow. International Review of Hydrobiology, 96(6),  667-685.  DOI: 10.1002/iroh.201111342 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.201111342/abstract) ISSN: 1434-2944

Pérez-Sanz, A; González-Sampériz, P.; Moreno, A.; Valero-Garcés, B.; Gil-Romera, G.; Rieradevall, M.; Tarrats, P.; Lasheras-Álvarez, L.; Morellón, M.; Belmonte, A.; Sancho, C.; Sevilla-Callejo, M.; Navas, A.  (2013).  Holocene climate variability, vegetation dynamics and fire regime in the central Pyrenees: the Basa de la Mora sequence (NE Spain). Quaternary Science Reviews, 73,  149-169.   ISSN: 0277-3791

Bonada, N.; Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C.; El Alami, M.; Poquet, J.M.; Puntí, T.; Moreno, J.L.; Bennas, N.; Alba-Tercedor, J.; Ribera, C.; Prat, N. (2009).  Using community and population approaches to understand how contemporary and historical factors have shaped species distribution in river ecosystems. Global Ecology and Biogeography, 18(2),  202-213.   ISSN: 1466-822X

Prat, N.; Muñoz, I.; González, G.; Millet, X. (1986).  Comparación de dos índices de calidad de las aguas: ISQUA y BILL. Tecnología del Agua, 31,  33-49.   ISSN: 0211-8173

Ibañez, C.; Pont, D.; Prat, N. (1997).  Characterization of the Ebre and Rhone estuaries: A basis for defining and classifying sal-wedge estuaries. Limnology and Oceanography, 42(1),  89-101.   ISSN: 0024-3590

Aguiar, F.C.; Segurado, P.; Urbanič, G.;Cambra, J.; Chauvin, J.; Ciadamidaro, S.; Dörflinger, G.; Ferreira, J.; Germ, M.; Manolaki, P.; Minciardi, M.R.; Munné, A.; Papastergiadou, E.; h, Ferreira, M.T. (2014).  Comparability of river quality assessment using macrophytes: A multi-step procedure to overcome biogeographical differences. Science of the Total Environment, 476-477,  757-767.   ISSN: 0048-9697

García de Bikuña, B.; Prat, N. (1991).  Factors affecting the distribution of gammarids in chalk-streams of Biskaia (Basque Country - North Spain). Archiv für Hydrobiologie, 122(4),  463-478.   ISSN: 0003-9136

Ladrera, R.; Prat, N.  (2013).  Changes in macroinvertebrate community and biotic indices associated with streamflow regulation and wastewater inputs in Sierra Cebollera Natural Park (La Rioja, Northern Spain). Limnetica, 32(2),  353-372.  PDF (http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne32/L32b353_Macroinvertebrate_community_Iregua_river.pdf) ISSN: 0213-8409

Villamarín, C.; Rieradevall M.; Paul M.J.; Barbour, M.T.; Prat, N.  (2013).  A tool to assess the ecological condition of tropical high Andean streams in Ecuador and Perú: The IMEERA index. Ecological Indicators, 29,  79-92.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12004177 ISSN: 1470-160X

Rios-Touma, B.; Encalada, A.C.; Prat, N. (2012).  Oviposition of Aquatic Insects in a Tropical High Altitude Stream. Environmental Entomology, 41(6),  1322-1331.  http://www.ingentaconnect.com/content/esa/envent/2012/00000041/00000006/art00005 ISSN: 0046-225X

Cañedo-Argüelles, M.; Grantham, T.; Perrée, I.; Rieradevall, M.; Céspedes-Sánchez, R.; Prat, N.  (2012).  Response of stream invertebrates to short-term salinization: A mesocosm approach. Environmental Pollution, 166,  144-151.  doi:10.1016/j.envpol.2012.03.027 ISSN: 0269-7491

Millet, X.; Prat, N. (1986).  Las comunidades de macroinvertebrados a lo largo del río Llobregat. Limnetica, 1,  222-233.   ISSN: 0213-8409

Rodríguez-Lozano, P.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2016).  Top predator absence enhances leaf breakdown in an intermittent stream. Science of the Total Environment, 572,  1123-1131.  www.sciencedirect.com (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716317120) ISSN: 0048-9697

Ibañez, C.; Saldaña, J.; Prat, N. (1999).  A model to Determine the Advective Circulation in a Three Layer, Salt WedgeEstuary: Application to the Ebre River Estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science, 48,  271-279.   ISSN: 0272-7714

Bonada, N.; Dolédec, S. ; Statzner, B.  (2012).  Spatial autocorrelation patterns of stream invertebrates: exogenous and endogenous factors. Journal of Biogeography, 39,  56-68.   ISSN: 0305-0270

Arribas, P.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Botella-Cruz, M.; Cañedo-Argüelles, M.; Antonio Carbonell, J.; Millán, A.; Pallarés, S.; Velasco, J.; Sánchez-Fernández, D. (2018).  Insect communities in saline waters consist of realized but not fundamental niche specialists. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.   ISSN: 0962-8436

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2005).  Ecological and historical filters constraining spatial caddisfly distribution in Mediterranean rivers. Freshwater Biology, 50,  797-781.   ISSN: 0046-5070

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M. (2009).  Quantification of environment-driven changes in epiphytic macroinvertebrate communities associated to Phragmites australis. Journal of Limnology, 68(2),  229-241.  http://www.jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/jlimnol.2009.229 ISSN: 1129-5767

Cañedo‐Argüelles, M.; Gutiérrez‐Cánovas, C.; Acosta, R.; Castro‐López, D.; Cid, N.; Fortuño, P.; Munné, A.; Múrria, C.; Pimentão, A.R.; Sarremejane, R.; Soria, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I.; Prat, N.; Bonada, N. (2020).  As time goes by: 20 years of changes in the aquatic macroinvertebrate metacommunity of Mediterranean river networks. Journal of Biogeography, earlyviewhttps://doi.org/10.1111/jbi.13913 ISSN: 0305-0270

Castro-Lopez, Daniel; Guerra-Cobian, Victor; Prat, Narcis (2019).  The role of riparian vegetation in the evaluation of ecosystem health: The case of semiarid conditions in Northern Mexico. River Research and Applications, 35(1),  48-59.   ISSN: 1535-1459

Camarero, L.; Catalán, J.; Pla, S.; Rieradevall, M.; Jiménez, M.; Prat, N.;Rodríguez, A.; Encina, L.; Cruz-Pizarro, L.; Sánchez, P.; Carrillo, P.; Toro, M:, Grimalt, J.; Berdie, L.; Fernández, P.; Vilanova, R. (1995).  Remote mountains lakes as indicators of diffuse acidic and organic pollution in the Iberian peninsula (AL:PE 2 studies). Water, Air, & Soil Pollution, 85,  487-492.   ISSN: 0049-6979

Thomson, R.; Kamenik, C., Schmidt, R., Pla, S., Rieradevall, M. & Catalán, J.  (2008).  Testing a new multigroup inference approach to reconstructing past environmental conditions. Journal of Limnology, 67(2),  155-162.  http://www.jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/jlimnol.2008.155 ISSN: 1129-5767

Sarremejane,; Mykrä, H.; Bonada, N.; Aroviita, J.; Muotka, T. (2017).  Habitat connectivity and dispersal ability drive the assembly mechanisms of macroinvertebrate communities in river networks. Freshwater Biology, 62,  1073-1082.   ISSN: 0046-5070

Solà, C.; Burgos, M.; Plazuelo, Á.; Toja, J.; Plans, M.; Prat, N. (2004).  Heavy metal bioaccumulation and macroinvertebrate community changes in a Mediterranean stream affected by acid mine drainage and an accidental spill (Guadiamar River, SW Spain). Science of the Total Environment(333 (2004)),  109-126.   ISSN: 0048-9697

Acosta, R.; Ríos, B.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2009).  Proposal for an evaluation protocol of the ecological quality of Andean rivers (CERA) and its use in two basins in Ecuador and Peru. Limnetica, 28(1),  35-64.   ISSN: 0213-8409

Munné, A.; Prat, N.; Solà, C.; Bonada, N.; Rieradevall, M.  (2002).  Un índice rápido para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera. Ríos con Vida, 70,  33-40. 

Pardo, I.; Álvarez, M.; Casas, J.; Moreno, J.L.; Vivas, S.; Bonada, N.; Alba-Tercedor, J.; Jaimez-Cuéllar, P.; Moyá, G.; Prat, N.; Robles, S.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abaraca, M.R. (2002).  El hábitat de los ríos mediterráneos. Diseño de un índice de diversidad de hábitat. Limnetica, 21(3-4),  115-133.   ISSN: 0213-8409

Finn, D. S; Zamora-Muñoz, C.; Múrria, C.; Sáinz-Bariáin, M.; Alba-Tercedor, J. (2014).  Evidence from recently deglaciated mountain ranges that Baetis alpinus (Ephemeroptera) could lose significant genetic diversity as alpine glaciers disappear. Freshwater Science, 33(1),  207-216.  http://www.jstor.org/stable/10.1086/674361 ISSN: 2161-9549

Múrria, C.; Dolédec, S.; Papadopoulou, A.; Vogler, A.P.; Bonada, N. (2018).  Ecological constraints from incumbent clades drive trait evolution across the tree-of-life of freshwater macroinvertebrates. Ecography, 41(7),  1049-1063.   ISSN: 0906-7590

Prat, N.; Rieradevall, M. (1992).  Life cycle and production of Cladopelma virescens (Meig) (Diptera. Chironomida) in lake Banyoles (NE Spain). Netherlands Journal Aquatic Ecology, 26(3-4),  315-320. 

Cañedo-Argüelles, M. (2020).  A review of recent advances and future challenges in freshwater salinization. Limnetica.   ISSN: 0213-8409

Datry, T.; Boulton, A.J.; Bonada, N.; Fritz, K.; Leigh, C.; Sauquet, E.; Tockner, K.; Hugueny, B.; Dahm, C.N. (2018).  Flow intermittence and ecosystem services in rivers of the Anthropocene. Journal of Applied Ecology, 55,  353-364.  https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2664.12941 ISSN: 0021-8901

Bonada, N. (2015).  Els macroinvertebrats aquàtics dels ecosistemes fluvials. L'Atzavara, 25,  37-48.  http://www.scn-mm.cat/atzavara/pdfs/atz25037.pdf ISSN: 0212-8993

Monleón, A.; Cambra, J. (2016).  App Api-Stat una aplicación para dispositivos móviles para el cálculo del nivel de infestación de varroa (varroa destructor) en el campo. Vida Apícola, 200,  38-45.   ISSN: 0213-1005

Estévez, E.; Rodríguez-Castillo, T.; González-Ferreras, A. M.; Cañedo-Argüelles, M.; Barquín, J. (2018).  Drivers of spatio-temporal patterns of salinity in Spanish rivers: a nationwide assessment. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.   ISSN: 0962-8436

Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Gallart, F.; von Schiller, D.; Fortuño, P.; Latron, J.; Llorens, P.; Múrria, C.; Soria, M.; Vinyoles, D.; Cid, N. (2020).  Conservation and management of isolated pools in temporary rivers. Water, 12(10),   2870.  DOI (https://doi.org/10.3390/w12102870) ISSN: 2073-4441

Puértolas, L.; Damásio, J.; Barata, C.; Soares, A.M.V.M.; Prat. N. (2010).  Evaluation of side-effects of glyphosate mediated control of giant reed (Arundo donax) on the structure and function of a nearby Mediterranean river ecosystem. Environmental Research, 110(6),  556-564.   ISSN: 0013-9351

Schuler, M. S.; Cañedo-Argüelles, M.; Hintz, W. D.; Dyack, B.; Birk, S.; Relyea, R. A. (2018).  Regulations are needed to protect freshwater ecosystems from salinization. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.   ISSN: 0962-8436

Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-Fernández, D.; Velasco, J.; Millán, A.; Bonada, N. (2015).  Similarity in the difference: changes in community functional features along natural and anthropogenic stress gradients. Ecology, 96(9),  2458-2466.   ISSN: 0012-9658

Seguí, J.M.; Flor-Arnau, N.; Cambra Sánchez, J. (2006).  Noves aportacions al coneixement de la flora hidrofítica de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 74,  91-94.  http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/9067/63303 ISSN: 1133-6889

Skoulikidis, N.T.; Sabater, S.; Datry, T.; Morais, M.M.; Buffagni, A.; Dörflinger, G.; Zogaris, S.; Sánchez-Montoya, M.M.; Bonada, N.; Kalogianni, E.; Rosado, J.; Vardakas, L.; De Girolamo, A.M.; Tockner, K. (2017).  Non-perennial Mediterranean rivers in Europe: Status, pressures, and challenges for research and management. Science of the Total Environment, 577,  1-18.  www.ncbi.nlm.nih.gov (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27810301) ISSN: 0048-9697

Moreno, J.L.; De las Heras, J.; Prat, N.; Rieradevall, M. (2008).  Evaluación del estado trófico de tres cuencas interiores de Cataluña (Foix, Besòs y Llobregat) mediante la vegetación acuática: Aplicación de un índice trófico de resolución genérica (IVAM). Limnetica, 27(1),  107-118.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne27/L27a107_Estado_trofico_Foix_Besos_Llobregat.pdf ISSN: 0213-8409

Burfeid-Castellanos, A.M.; Flor-Arnau, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Vinyoles, D.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Latron, J.; Llorens, P.; Gallart, F.; Cambra, J.; Prat, N. (2017).  Bioassessment of intermittent rivers and ephemeral streams from the Mediterranean Basin using diatoms: are current methods adequate?. Phycologia, 56(4),  25-25.   ISSN: 0031-8884

Múrria, C.; Väisänen, L.O.S.; Somma, S.; Wangensteen, O.S.; Arnedo, M.A.; Prat, N. (2020).  Towards an Inerian DNA barcode reference library of freshwater macroinvertebrates and fishes. Limnetica, 39(1),  73-92.   ISSN: 0213-8409

Cañedo-Argüelles, M. (2018).  Assessing, quantifying and valuing the ecosystem services of coastal lagoons. Journal for Nature Conservation .   ISSN: 1617-1381

Fenoglio, S.; Bonada, N.; Guareschi, S.; López-Rodríguez, M.J.; Millán, A.; Tierno de Figueroa, J.M. (2016).  Freshwater ecosystems and aquatic insects: a paradox in biological invasions. Biology Letters, 12,  20151075.   ISSN: 1744-9561

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Resh, V.H. (2006).  Benthic macroinvertebrates assemblages and macrohabitat connectivity in Mediterranean-climate streams of northern California. Journal of the North American Benthological Society, 25(1),  32-43.  http://www.bioone.org/doi/full/10.1899/0887-3593%282006%2925%5B32%3ABMAAMC %5D2.0.CO%3B2 ISSN: 0887-3593

Munné, A.; Prat, N. (2004).  Environmental assessment. Defining River Types in a Mediterranean Area: a Methodology for the Implementation of the EU Water Framework Directive. Environmental Management, 34(5),  711-729.   ISSN: 0364-152X

González, G.; Puig, M.A.; Prat, N. (1981).  Distribución de Potamopyrgus jenkinsii Smith (Gastropoda, Hydrobiidae) en la cuenca de los ríos Besós y Llobregat (NE España). Iberus, 1,  61-66.   ISSN: 0212-3010

Garcia‐Raventós, A.; Viza, A.; Tierno de Figueroa, J.M.; Riera, J.Ll.; Múrria, C. (2017).  Seasonality, species richness and poor dispersion mediate intraspecific trait variability in stonefly community responses along an elevational gradient. Freshwater Biology, 62(5),  916-928.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12912/full ISSN: 0046-5070

Sánchez-Montoya, M.M.; Vidal-Abarca M.R.; Puntí, T.; Poquet, J.M.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Alba-Tercedor, J.; Zamora-Munoz, C.; Toro, M.; Robles, S.; Álvarez, M.; Suarez, M. L. (2009).  Defining criteria to select reference sites in Mediterranean streams. Hydrobiologia, 619,  39-54.   ISSN: 0018-8158

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M. (2012).  Assessment of the water chemistry and the macroinvertebrate community changes produced during the creation of the new Llobregat river mouth (Barcelona, NE Spain). Limnetica, 31(2),  255-266.   ISSN: 0213-8409

Barata, C.; Lekumberri, I.; Vila-Escalé, M.; Prat, N.; Porte, C. (2005).  Trace metal concentration, antioxidant enzyme activities and susceptibility to oxidative stress in the tricoptera larvae Hydropsyche exocellata from the llobregat river basin (NE Spain). Aquatic Toxicology, 74,  3-19.   ISSN: 0166-445X

Rieradevall, M.; Gil, M.J. (1993).  Distribution, density and specific composition of water mites in the sublittoral of Banyoles lake (NE Spain). International Journal of Limnology, 29(1),  41-46.   ISSN: 0003-4088

Ladrera, R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2013).  Macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos: una herramienta didáctica. Ikastorratza. e-Revista de Didáctica (11),  1-17.   ISSN: 1988-5911

De la Fuente, M.; Bonada, N.; Bêche, L.; Dahmn, C.N.; Mendez, P.K.; Tockner, K.; Uehlinger, U.; Acuña; V. (2018).  Evolutionary responses of aquatic macroinvertebrates to two contrasting flow regimes. Hydrobiologia, 808,  353-370.  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10750-017-3437-3 ISSN: 0018-8158

Prat, N.; Ibañez, C. (1995).  Effect of water transfers in the Spanish National Hydrological Plan on the ecology of the lower river Ebro (NE Spain) and its delta. Water Science and Technology, 31,  79-86.   ISSN: 0273-1223

Ibáñez, C.; Prat, N. (1996).  Changes in the hydrology and sediment transport produced by large dams on the lower rio Ebro river and its estuary. Research & Management,  51-62.   ISSN: 0886-9375

Bonada, N.; Dolédec, S.; Statzner, B.  (2007).  Taxonomic and biological trait differences of stream macroinvertebrate communities between mediterranean and temperate regions: implications for future climatic scenarios. Global Change Biology, 13,  1658-1671.   ISSN: 1354-1013

Statzner, B.; Bonada, N.; Dolédec, S.  (2008).  Biological attributes of rare and common European stream macroinvertebrates and abundance predictions. Oecologia, 156,  65-73.   ISSN: 0029-8549

Prat, N.; Munné, A. (2000).  Water use and quality and stream flow in a mediterranean stream. Water Research, 34(15),  3876-3881.   ISSN: 0043-1354

Prat, N. (1978).  Benthic typology of Spanish reservoirs. Verhandlungen International Vereinigung Limnologie , 20,  1647-1651. 

Ávalos, MA; Flor-Arnau, N.; Cambra, J.; Prat, N. (2015).  Evaluación del estado ecológico de los ríos mediante macroinvertebrados y diatomeas epilíticas utilizando sustratos artificiales

 

Limnetica.   ISSN: 0213-8409

Puntí, T.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2007).  Chironomidae assemblages in reference condition Mediterranean streams: environmental factors, seasonal variability and ecotypes. Fundamental and Applied Limnology, 170(2),  149-165.   ISSN: 1863-9135

Cañedo-Argüelles, M.; Hermoso, V.; Herrera-Grao, T.; Barquín, J; Bonada, N. (2019).  Freshwater conservation planning informed and validated by public participation: The Ebro catchment, Spain, as a case study. Marine and Freshwater Ecosystems, 29(8),  1253-1267.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aqc.3108 ISSN: 1052-7613

Jáimez-Cuéllar, P.; Vivas, S.; Bonada, N.; Robles, S.; Mellado, A.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Casas, J.; Ortega, M.; Pardo, I.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Sáinz-Cantero, C.; Sánchez-Ortega, A.; Suárez, M. L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M. R.; Zamora-Múñoz, C.; Alba-Tercedor, J. (2002).  Protocolo GUADALMED (PRECE). Limnetica, 21,  187-204.   ISSN: 0213-8409

Figueroa, R.; Bonada, N.; Guevara, M.; Pedreros, P.; Correa-Araneda, F.; Díaz, M.E.; Ruiz, V.H. (2013).  Freshwater biodiversity and conservation in mediterranean climate streams of Chile. Hydrobiologia, 719(1),  269-289.   ISSN: 0018-8158

Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Sánchez-Montoya, M.M.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Avilés, J; Bonada, N.; Casas, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Munné, A.; Pardo, I.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Salinas, M.J.; Toro, M.; Vivas, S. (2002).  Las riberas de los ríos mediterráneos y su calidad: el uso del índice QBR. Limnetica, 21(3-4),  135-148.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne21/L21b135_Calidad_riberas_mediterraneas.pdf ISSN: 0213-8409

Datry, T.; Bonada, N.; Heino, J. (2016).  Towards understanding the organisation of metacommunities in highly dynamic ecological systems. Oikos, 125(2),  149-159.   ISSN: 0030-1299

Curco, A.; Ibañez, C.; Day, J.W.; Prat, N.  (2002).  Net primary production and decomposition of salt marshes of the Ebre Delta (Catalonia, Spain). Estuaries, 25(3),  309-324.   ISSN: 0160-8347

Bonada, Nuria; Doledec, Sylvain (2018).  Does the Tachet trait database report voltinism variability of aquatic insects between Mediterranean and Scandinavian regions?. Research Across Boundaries, 80(1).   ISSN: 1015-1621

Rieradevall, M.; Prat, N. (1986).  Deriva nictemeral de macroinvertebrados en el río Llobregat (Barcelona). Limnetica, 2,  147-156.  http://www.limnetica.net/Limnetica/Limne02/L02u147_Deriva_macroinvertebrados_rio_Llobregat.pdf ISSN: 0213-8409

Prat, N.; Bautista, M.I.; Gonzalez, G.; Puig, M.A. (1980).  Eutrofització dels rius d'Andorra. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 45,  107-114.   ISSN: 1133-6889

Chaves, M.L.; Rieradevall, M.; Chainho, P.; Costa, J.L.; Cosata, M.J.; Prat, N. (2008).  Macroinvertebrate communities of non-glacial high altitude intermittent streams. Freshwater Biology, 53,  55-76.   ISSN: 0046-5070

Gavira, O.N.; Bonada, N.; Herrera-Grao, T. (2013).  Presencia de Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (Araceae: Lemnoideae) en Cataluña. Flora Montiberica, 55,  97-100.  http://www.floramontiberica.org/FM/055/Flora_Montib_055_097-100_2013.pdf ISSN: 1138-5952

Múrria, C.; Bonada, N.; Ribera, C.; Prat, N. (2010).  Homage to the Virgin of Ecology, or why an aquatic insect unadapted to desiccation may maintain populations in very small, temporary Mediterranean streams. Hydrobiologia, 653(1),  179-190.   ISSN: 0018-8158

Rieradevall, M.; de Pedro, X.; López, P.; Sant, D.  (2006).  Redacció col¿laborativa de treballs en la docència de les ciències experimentals. Comparació entre mètodes tradicionals i wikis. Butlletí LaRecerca, 6,  1-9.  http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/rieradevall.pdf ISSN: 1886-1946

Van der Linden, P.; Marchini, A.; Cid, N.; Patrício, J.; Neto, J.; Marques, J.C. (2012).  A biological trait approach to assess the functional composition of subtidal benthic communities in an estuarine ecosystem. Ecological Indicators, 20,  121-133.   ISSN: 1470-160X

Hajji, K.; El Alami, M.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C. (2013).  Contribution à la connaissance des Trichoptères (Trichoptera) du Rif (Nord du Maroc). Boletín de la Asociación Española de Entomología, 37(3-4),  181-216.  http://www.entomologica.es/index.php?d=publicaciones&num=62&w=1545 ISSN: 0210-8984

Flor-Arnau, N.; Cambra, J.; Velasco-Batlle, E. (2013).  Valoración de lagos y lagunas de la cuenca del Duero en base a los macrófitos acuáticos. Limnetica, 32(2),  373-390.   ISSN: 0213-8409

Cambra, J. (2015).  Micro-scale distribution of algae in a Pyrenean peat-bog (Spain). Hidrobiológica, 25(2),  213-222.   ISSN: 0188-8897

Múrria, C.; Bonada, N.; Arnedo, M. A.; Prat, N.; Vogler, A. P (2013).  Higher β- and γ-diversity at species and genetic levels in headwaters than in mid-order streams in Hydropsyche (Trichoptera). Freshwater Biology, 58(11),  2226-2236.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12204/abstract ISSN: 0046-5070

Publicacions en Llibres

Margalef, R.; Planas, D.; Vidal, A.; Prat, N.; Armengol, J.; Guiset, A.; Toja, J.; Estrada, M. (1976).  Limnología de los embalses españoles. En Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas (pp. 452).

Prat, N.; González, G.; Puig, M.A.; Bautista, I. (1979).  La xarxa hidrogràfica. En: El patrimoni natural andorrà. R. Folch (ed.). En Ed. Ketres (pp. 261 - 309).

Prat, N.; Puig, M.A. (1982).  El riu pam a pam. En Servei Medi Ambient. Diputació de Barcelona. (pp. 47).

Prat, N.; Puig, M.A.; Gonzalez, G.; Tort, M.J. (1982).  Predicció i control de la qualitat de les aigües dels rius Besós i Llobregat.I: Els factors físics i químics del medi. En Monografies, Diputació de Barcelona. (pp. 206).

Prat, N.; Puig, M.A.; Gonzalez, G. (1983).  Predicció i control de la qualitat de les aigües dels rius Besós i Lobregat. II. El poblament faunístic i la seva relació qualitat-aigües. En Monografies.Diputació de Barcelona. (pp. 164).

Prat, N.; Puig, M.A.; González, G.; Tort, M.J.; Estrada, M. (1984).  The Llobregat: A mediterranean river fed by the Pyrenées. En Blackwell. (B.A. Whitton ed.) (pp. 527 - 552).

Prat, N.; Rieradevall, M. (1985).  L'ecosistema del riu. En El trencaclosques natural. Trobades amb la ciència. C.I.R.I.T. .

Rieradevall, M. (1985).  Ritme diari de la deriva en una estacio del riu Llobregat, amb especial atencio a les exuvies pupals dels Chironomidae (Diptera). En Tesi de Llicenciatura, Universitat de Barcelona (pp. 1 - 180).

Prat, N.; Gonzalez, G.; Millet, X.; Puig, M.A. (1985).  El Foix. Entre la eixutesa i la contaminació. En Monografies. Dipt. Barcelona (pp. 95).

Rieradevall, M.; Prat, N. (1986).  Quironómidos de la deriva del río Llobregat: composición faunística y algunos datos sobre su uso como indicadores biológicos. En Actas VIII Jornadas de la Asociación Española de Entomología (pp. 811 - 820).

Bernal, M.; Prat, N. (1986).  Sortida a Tavertet. Cartografies temàtiques a la riera de Balà. En Sortides de camp. Set itineraris per la Catalunya Central. (pp. 51 - 71).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-075-9.  

Prat, N. (1987).  Dípters. En: Història Natural dels Països Catalans. En Ed. Enciclopèdia Catalana, S.A. (pp. 410 - 440).

Prat, N.; Camp, J.; Comín, F.A.; Lucena, J.R.; Muñoz, I.; Romero, J.; Vidal, M.  (1988).  Nitrogen fluxes in the Ebro Delta (NE Spain). En Proc. Int. Symp. on Hydrology of Wetlands in Semiarid and Arid Regions. (pp. 139 - 142).

Prat, N. (1989).  Bases ecològiques de la lluita biològica. En Control de les poblacions de mosquits al Baix Llobregat (pp. 6 - 12).

Prat, N.; Real, M.; Rieradevall, M. (1989).  Limnología de les rieres del massís de Sant Llorenç i l'Obac. En Publicacions del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (pp. 79 - 89).

Prat, N. (1989).  Les aigües epicontinentals i els ecosistemes limnétics. En Historia Natural dels P.P.C.C. (pp. 353 - 464).

Real, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1989).  Limnología de les rieres del Massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En I Trobada d'estudiosos de St.Llorenç del Munt i l'Obac. (pp. 79 - 81).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Rieradevall, M. (1989).  El bentos del llac de Banyoles: Un testimoni del seu estat de salut. En Informe per a la Fundacio Caixa de Barcelona (pp. 1 - 52).

Ibañez, C.; Escosa, R.; Muñoz, I.; Prat, N. (1991).  Life cycle and production of Ephoron virgo (ephemeroptera, Polymitarcidae) in the lower river Ebro (NE Spain). En Overwiew and strategies of Ephemeroptera and Plecoptera. Sandhill Crane Press Inc. (pp. 483 - 492).

Rieradevall, M.  (1991).  Ecologia i produccio del bentos del llac de Banyoles. En Tesi de Doctorat, Universitat de Barcelona. Edicio en microfitxes, Publicacions de la Universitat de Barcelona (pp. 1 - 242). ISBN: 84-475-0248-1.  

Prat, N.; Rieradevall, M. (1992).  La degradació del riu Besòs. En Lauro (pp. 15 - 18).

Rieradevall, M.; Ibáñez, C.; Muñoz, I.; Real, M.; Prat, N. (1993).  Grupos de macroinvertebrados del bentos del Lago de Sanabria y su relación con la granulometría del sedimento. En Actas VI Congreso Español de Limnología (pp. 309 - 314).

Ibáñez, C.; Rodríguez-Capitulo, A.; Prat, N. (1994).  The combined impacts of River Regulation and Eutrophication on the Dynamics of the Salt Wedge and the Ecology of the Lower Ebro River (North-East Spain). En In: The Ecological Basis of River Management. D. Harper and A. Ferguson ed.J. Wiley (pp. 105 - 114).

Prat, N.; Rieradevall, M. (1994).  Sant Just Desvern: Notes sobre el funcionament ambiental actual i reflexions extretes d'un llibre d'història sobre el seu possible comportament en el passat. En Materials del Baix Llobregat, El medi natural i altres escrits. (pp. 76 - 82).  Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat - N. ISBN: 84-605-2459-0.  

Prat, N.; Ward, J.V. (1994).  The Tamed River. En In: Lymnology Now (ed. R. Margalef). Elsevier Science (pp. 219 - 236).

Rieradevall, M. (1994).  Estany de Banyoles - Lake Banyoles (Catalonia, Spain). En Data Book of World Lake Environments. A survey of the State of World Lakes. Edited by Lake Biwa Research Institute and ILEC-UN Environment Prog. .

Rieradevall, M. (1994).  Els rius temporals com a ecosistemes models enfront del canvi climatic. En Informe per a la Fundacio Caixa de Manresa (pp. 1 - 55).

Bonada, N.  (1994).  Estudi comparatiu de la repercusió d’una minicentral hidroelèctrica sobre l’espècie Ecdyonurus venosus. (pp. 1 - 31).

Cambra, J.; Rieradevall, M. (1994).  Estudi dels ecosistemes aquàtics de la ciutat de Barcelona. En Institut d'Ecologia Urbana de Barcelona (pp. 1 - 119).

Prat, N. (1995).  El agua en los ecosistemas. En El Campo (pp. 29 - 48).

Prat,N.; Rodrigues Capitulo,A. (1995).  Population dynamics of Chironomidae associated with Nymphaea alba leaves in springs in the Ebro Delta (NE Spain). En P.Cranston (ed.)Chironomids: From Genes to EcosystemsCSIRO ed. (pp. 297 - 304).

Rieradevall, M. (1995).  Aprenent ecologia a les fonts i estanys de Barcelona. En Recerca i Ensenyament de les Ciències Naturals (pp. 587 - 600).  Universitat de Barcelona - S.

Rieradevall, M.; Garcia Bertou, E.; Prat, N.  (1995).  Chironomids in the diet of fish in Lake Banyoles (Catalonia, Spain). En P.Cranston (ed.) Chironomids: From Genes to Ecosystems CSIRO ed. (pp. 335 - 340). ISBN: 0643056564.  

Bonada, N.  (1995).  Activitats realitzades durant l’estada a la Depuradora d’Aigües Residuals de Ripoll-Campdevànol: efecte de la depuració sobre el riu Ter. (pp. 1 - 28).

Prat, N.; Rieradevall, M. (1995).  Estudi de la qualitat biologica del riu Madriu (Andorra). En Informe per a l'empresa BIOTOP (pp. 1 - 20).

Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M. (1996).  La qualitat de les aigües dels rius de la conca del Besòs. En Publicacions del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona Àrea, Debats Territorials (pp. 6 - 13).

Prat, N. (1996).  Conservación del paisaje ligado a los ecosistemas acuáticos. En Agua y Paisaje. Multimedia Editores (pp. 76 - 98).

Prat, N. (1996).  Planificar l'aigua, oblidar-se de la vida. En Ecologia i Territori a Catalunya. Colecció Documents, UAB. (pp. 15 - 30).

Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Chacón, G. (1996).  Qualitat ecològica del Besòs i el Llobregat, la: Informe 1994-1995. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 102).  Diputació de Barcelona - N.

Prat, N. (1997).  Gestió de l'aigua a Catalunya i conservació dels rius com a ecosistemes. En Jornades sobre la millora de la gestió de l'aigua a Catalunya. ASAC. (pp. 135 - 158).

Prat, N.; Alba-Tercedor, J.; Pescador, M.L.; Dominguez, E. (1997).  Biological Monitoring in South-America. En Bulletin NABS (pp. 296 - 298).

Cameron, N.; Fjellheim, A.; Rieradevall, M.; Raddum, G.; Schnell, O.; Fott. J.; Stuchlik, E.; Cerny, M.; Kopacek, J.  (1997).  Contemporary Biology. En AL:PE, Acidification of Mountain Lakes: Paleolimnology and Ecology. Part 2. Remote lakes as indicators of Air Pollution and Climate Change- NIVA Report (pp. 1 - 60). ISBN: 82-577-3198-6.  

Fjellheim, A.; Raddum, G.; Rieradevall, M.; Schnell, O.  (1997).  Benthic Invertebrates in the AL:PE 2 lakes. En Acidification of Mountain Lakes: Paleolimnology and Ecology. Remote lakes as indicators of Air Pollution and Climate Change- NIVA Report 3638 (pp. 1 - 35). ISBN: 82-577-3198-6.  

Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M. (1997).  Balanç i apunt prospectiu dels recursos i problemes ambientals de la regió de Barcelona. Sistema hídric. En Informe per a ERF (Estudi Ramón Folch) (pp. 1 - 21).

Rieradevall, M.; Prat, N.  (1997).  La qualitat biològica de les aigues del Parc de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. En Informe per al Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona. (pp. 1 - 75).  Universitat de Barcelona - S.

Bonada, N.  (1997).  Inviabilitat mediambiental del avantprojecte per la construcció d’un Parc d’Esports i Natura a Vilallonga de Ter (Girona). (pp. 1 - 2).

Bonada, N.  (1997).  Sant Pau amb el Ter: avantprojecte per a la rehabilitació del tram urbà afectat per una minicentral. .

Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Solà, C.; Chacón, G. (1997).  La qualitat ecològica del Besòs i el Llobregat - Informe 1996. Els cabals del riu Congost. En Estudis de qualitat ecològica dels rius. (pp. 1 - 153).  Diputació de Barcelona - N.

Soriano, O.; Cobo, F; Rieradevall, M.;Prat, N. (1997).  Lista faunística y bibliográfica de los quironómidos (Diptera, Chironomidae) de la Península Ibérica e Islas Baleares. En Colección Listas de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica. (pp. 1 - 210).  Asociación Española de Limnología - N. ISBN: 84-921618-1-7.  

Prat, N. (1998).  Estado Ecológico de los ecosistemas acuáticos en España. En Libro de Ponencias. Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas (pp. 45 - 62).

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Chacón, G.; Prat, N. (1998).  Measuring Ecological Status in Mediterranean rivers. En Man and River Systems (pp. 207 - 209).

Prat, N.; Rieradevall, M.  (1998).  Criterios de evaluación de la calidad del agua en lagos y embalses basados en macroinvertebrados bentónicos. En Actividades Biológicas (pp. 137 - 147).

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Rieradevall, M.; Casals, F.; Martínez, V.  (1998).  Estat ecològic de les aigües del riu Ripoll. (pp. 1 - 70).  Ajuntament de Sabadell - N.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1998).  Informe sobre l'estat ecologic de la Riera de la Vall d'Horta en condicions d'estiatge. En Informe per al Servei de Parcs Naturals de la Diputacio de Barcelona (pp. 1 - 23).

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1998).  L'índex QBR. Mètode per a l'avaluació de la qualitat ecològica dels ecosistemes de ribera. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels rius. (pp. 1 - 28).  Diputació de Barcelona - N.

Rieradevall, M.; & Prat, N. (1999).  Chironomidae from high mountain lakes in Spain and Portugal. En Hoffrichter, Odwin (ed.): Late 20th century research on Chironomidae: an anthology from the 13th international symposium on Chironomidae (pp. 605 - 613).  Shaker Verlag - S. ISBN: 3-8265-7431-1 .  

Prat, N. (1999).  Ecología i gestió de l'aigua a Catalunya. En Medi Ambient. Tecnologia i Cultura (pp. 5 - 15).

Prat, N.; Bonada, N.; Munné, T.; Rieradevall, M.  (1999).  Estudi de la qualitat biològica de les aigües del Parc Natural del Montseny. (pp. 1 - 48).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Carceller, F; Carmona, J.M.; Chacón, G.; Fons, J; Font, X.; Ibáñez, J.J.; Munné, A.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Romo, A. (1999).  Estudi de la biodiversitat a la conca del Besòs. En Edita Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (pp. 1 - 180). ISBN: 84-605-8551-4 .  

Ibañez, C.; Prat, N.; Canicio, A.; Curcó, A. (1999).  El delta del Ebro un sistema amenazado. En Bakeaz Ed. (pp. 109).

Munne, A.; Prat, N. (1999).  Cabals i qualitat biològica del Riu Anoia: Diagnosi de l'estat del riu i dels trams finals dels afluents principals. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 5 - 75).  Diputació de Barcelona - N.

Prat, N.; Bonada, N; Munné, A.; Rieradevall, M.  (1999).  L'estat ecològic dels rius del Montseny. Elaboració d'un manual metodològic pel seu seguiment. En Diputació de Barcelona (pp. 1 - 48).

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Rieradevall, M.; Chacon, G. (1999).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besos i el Foix. Informe 1997. En Estudis de qualitat ecològica dels rius. (pp. 1 - 154). ISBN: 84-7794-607-8.  

Schnell, O.; Rieradevall, M.; Granados, I.; Hanssen, O. (1999).  A Chironomid taxa coding system for use in ecological and palaeoecological databases. En NIVA Report. Molar project Manual. Annex B (pp. 1 - 19). ISBN: 82-577-3276-1.  

Tapias, D.; Rieradevall, M. (1999).  Guía per a l'Estudi de l'Ecosistema Aquàtic. En Edita Projecte Rius. En conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (pp. 1 - 50).

Tapias, D.; Rieradevall, M. (1999).  Manual per a la Inspecció Bàsica de rius i de col.lectors. En Edita Projecte Rius. En conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (pp. 1).

Tapias, D.; Rieradevall, M. (1999).  Fitxes de Camp per a la Inspecció Bàsica de rius i de col.lectors. En Edita Projecte Rius. En conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (pp. 1).

Tapias, D.; Rieradevall, M. (1999).  Fitxes de Camp per a l'Estudi de l'Ecosistema Aquàtic. En Edita Projecte Rius. En conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (pp. 1 - 19).

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2000).  Biodiversitat i qualitat de l'aigua a la riera de Sant Cugat (Collserola, Barcelona). En I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola. Aplicacions a la gestió del Parc. Llimona, F.; Espelta, J.M.; Guix, J.C.; Mateos, E.; Rodríguez-Teijeiro, J.D. (eds.) (pp. 45 - 49).

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2000).  Biodiversitat i qualitat de l'aigua a la riera de Sant Cugat (Collserola, Barcelona). En I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola. Aplicacions a la gestió del Parc. Llimona, F.; Espelta, J.M.; Guix, J.C.; Mateos, E.; Rodríguez-Teijeiro, J.D. (eds.) (pp. 45 - 49).

Prat, N. (2000).  Los aspectos ambientales. En Ingeniería del Agua (pp. 340 - 342).

Carceller, F.; Fons, J.; Ibáñez, J. J.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Chacón, G.; Romo, A.; Carmona, J. M.; Font, X. (2000).  Estudi de la biodiversitat de la part alta de la conca del riu Ripoll. Monografies, 29. En IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. (pp. 157 - 161).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-7794-684-1.  

Ibañez, C.; Curco, A.; Day, J.W.; Prat, N.  (2000).  Structure and productivity of microtidal mediterranean coastal marshes. En M. P. Weinstein & D. A. Kreegers (eds): Concepts and controversies in tidal marsh ecology. (pp. 107 - 136).

Prat, N.; Bonada, N.; Munné, T.; Rieradevall, M. (2000).  La determinación del Estado Ecológico de los ecosistemas acuáticos en España. En La aplicación de la Directiva Marco del Agua en España: Retos y Oportunidades. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. (pp. 47 - 82).  Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente - N.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (2000).  La qualitat biològica de les aigües de la riera de les Nespres. Efectes de l'abocament d'aigües residuals i importància de l'autodepuració. En IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Monografies, 29.Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals. (pp. 149 - 156).

Rieradevall, M.; Prat, N.  (2000).  El zoobentos en los lagos y lagunas de alta montana de la Península Ibérica y su interés como indicadores de cambios ambientales. En Granados, I. & Toro, M. (eds.) Conservación de los lagos y humedales de alta montaña de la península Ibérica. Colección de Estudios. (pp. 187 - 200).  Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid - S. ISBN: 84-7477-753-4.  

Solà, C.; Plans, M.; Toja, J.; Burgos, M. D.; Prat, N. (2000).  El accidente de las minas de Aznalcóllar: efectos sobre el ecosistema acuático del río Guadiamar. En Requena, J.; Campins, M (coord): De las catástrofes ambientales a la cotidianidad urbana. La gestión de la seguridad y el riesgo. Publ. UB. (pp. 55 - 72).

Armengol, J.; Prat, N.; Bonada, N.  (2000).  Resultados de proyecto GUADALMED sobre el estado ecológico de los ríos Mediterráneos. En Limnetica .  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 0213-8409.  

Prat, N.; Bonada, N.; Rieradevall, M. (2000).  Estat ecològic del torrent de Castelló. (pp. 1 - 37).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Rieradevall, M. (2000).  Estat ecològic de les aigües del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. (pp. 1 - 38).  Ajuntament de Sabadell - N.

Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Solà, C.; Bonada, N.  (2000).  ECOSTRIMED. Protocol per determinar l'estat ecològic dels rius mediterranis. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 1 - 94).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 84-7794-739-2.  

Prat, N.; Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Chacón, G.  (2000).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 1998. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 1 - 162).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 8477946825.  

Prat, N. (2001).  El estado ecológico, elemento clave de la gestión del agua en el siglo XXI. En Conferencia Internacional: El Plan Hidrológico Nacional y la gestión sostenible del agua. Zaragoza 13-14/6/2001 .

Prat, N.  (2001).  L'estat ecològic, element clau de la gestió de l'aigua en el segle XXI. En Actes de les I Jornades Tècniques Balears 2015. La gestió de l'aigua. (pp. 11 - 28).

Munné, A.; Prat, N. (2001).  Índexs per mesurar la qualitat de l'aigua d'una conca. Llobregat, Cardener i Anoia. En Dovella (pp. 22 - 26).

Prat, N. (2001).  El Plan Hidrológico Nacional, un proyecto engañoso y destructivo. En Ecosistemas (pp. 1 - 2).

Prat, N. (2001).  Lleis, desitjos i realitats. En Suport a la Gestió Ambiantal d'Activitats Municipals (pp. 20 - 22).

Prat, N.; Solà, C.; Plans, M.; Toja, J.; Burgos, M.D. (2001).  La restauración del estado ecológico del río Guadiamar. En Medio Ambiente (pp. 50 - 55).

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Rieradevall, M. (2001).  Estat ecològic de les aigües del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. (pp. 1 - 55).  Ajuntament de Sabadell - N.

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Solà, C.; Plans, M.; Rieradevall, M.; Casanovas, R.; Vila, M.  (2001).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 1999. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius (pp. 1 - 171).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-7794-682-5.  

Munné, A.; Prat, N.  (2002).  Desarrollo de herramientas de análisis y tipificación ecológica de los sistemas fluviales en las cuencas internas de Cataluña. En La Directiva Marco: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Noviembre 2002. (pp. 460 - 466).

Prat, N.  (2002).  La Nueva Cultura del Agua y la gestión y ordenación del territorio. En La Directiva Marco: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Noviembre 2002. (pp. 491 - 496).

Puntí, T.; Prat, N.  (2002).  Evaluación del estado ecológico de un río mediterráneo: el Ripoll. En La Directiva Marco: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Noviembre 2002 (pp. 504 - 507).

Munné, A.; Godé, L.X.; Prat, N. (2002).  Aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua per a la millora dels ecosistemes fluvials. Un repte de futur. En Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural (pp. 125 - 137).

Prat, N. (2002).  La Nova Cultura de l'Aigua. La Directiva Marc i la política hidràulica espanyola. En Mètode. Revista de difussió de la investigació (pp. 85 - 87).

Carceller, F.; Fons, J.; Martín, R.; Ibáñez, J.J.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Chacón, G.; Romo, A.; Carmona, J.M.; Font, X. (2002).  Estudi de la biodiversitat de les rieres del Montseny (conca del riu Besòs). El cas de la riera de l'Avencó. En Cinquena trobada d'estudiosos del Montseny. Monografies, 33. (pp. 37 - 42).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-7794-856-9.  

Prat, N.  (2002).  El futur de la gestió de l'aigua a Catalunya. En El canvi ambiental i l'excursionisme. Centre Excursionista de Catalunya. Ed. Pòrtic (pp. 67 - 94).

Vila, M.; Prat, N.; Rieradevall, M. (2002).  Estudi de la població de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i el seu efecte sobre les comunitats vegetals submergides a dos torrents del massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En Cinquena trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Monografies, 35 (pp. 99 - 103).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-7794-896-8.  

Prat, N.; Munné, A.; Solà, C.; Casanovas-Berenguer, R.; Vila, M.; Bonada, N.; Jubany, J.; Miralles, M.; Plans, M.; Rieradevall, M.  (2002).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 2000. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius (pp. 1 - 163).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 84-7794-847-X.  

Prat, N. (2003).  La gestió de l'aigua a Catalunya. 25 anys i pocs canvis. En Escola Catalana (pp. 65 - 68).

Prat, N.  (2003).  La salut dels ecosistemes aquàtics catalans. En L'aigua i el medi (pp. 228 - 261).

MÚRRIA, C.; CASANOVAS, R.; PRAT, N.; RIERADEVALL, M.  (2003).  Informe sobre l’estat ecològic de la Riera de Sant Just Desvern: Avaluació de l’estat de conservació del bosc de ribera. En Informe para el Ajuntament de Sant Just Desvern (pp. 1 - 50).  Universitat de Barcelona - S.

Bonada, N.  (2003).  Ecology of the macroinvertebrate communities in mediterranean rivers at different scales and organization levels. En PhD Thesis .  Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona - S. ISBN: 84-688-2990-0.  

Prat, N.; Munné, A.; Solà, C.; Casanovas, R.; Vila, M.; Bonada, N.; Jubany, J.; Miralles, M.; Plans, M.; Puntí, T.; Rieradevall, M. (2003).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 2001. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. Diputació de Barcelona .  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 84-7794-847-X.  

Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N.  (2003).  Catálogo de los tricópteros de Aragón (Trichoptera). En Catalogus de la entomofauna Aragonesa (pp. 1 - 15).  Sociedad Entomológica Aragonesa - N. ISBN: 1134-6108.  

Vila-Escalé, M.; Munné, A.; Bonada, N.; Vegas, T.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2004).  10 anys de seguiment de l'Estat Ecològic dels rius de les comarques de Barcelona. En Comunicacions al IV Congrès Ibèric de Planificació i Gestió de l'aigua. Tortosa, desembre 2004 .

Acuña, V.; Prat, N. (2004).  Els sistemes Fluvials d'Alinyà. Estat ecològic i propostes de conservació. En Treballs de la ICHN (pp. 505 - 536).

Ibáñez Martí, C.; Prat, N. (2004).  L'impacte ambiental del Plan Hidrológico Nacional al tram final de l'Ebre. En Suport a la Gestió Ambiental d'Activitats al Municipi (pp. 91 - 98).

Prat, N. (2004).  El agua en los ecosistemas: motor y sustancia de la vida. En Ríos con vida. Informe (pp. 64 - 72).

Prat, N. (2004).  La nova cultura de l'aigua: gènesi i conceptes. En Suport a la Gestió Ambiental d'Activitats al Municipi (pp. 7 - 13).

Prat, N.; Estevan, A. (2004).  Alternativas para una gestión sostenible del agua en Cataluña. En Ambienta (pp. 33 - 40).

Prat, N. (2004).  El Pla Hidrològic Nacional: un cas de no-apreciació de la complexitat. En Aula d'Ecologia (pp. 67 - 75).

Miguel Cañedo-Argüelles; Maria Rieradevall; Narcís Prat (2004).  Subprojecte 2: Seguiment de la biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics al delta del Llobregat. En LLorente (coord.) Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures. Memòria 2004 (pp. 19 - 35).  Universitat de Barcelona - S.

Miguel Cañedo-Argüelles; Roser Farrés; Maria Rieradevall; Narcís Prat (2004).  Subprojecte 1: Seguiment de la qualitat fisicoquímica dels sistemes aquàtics del delta del Llobregat. En LLorente (coord.) Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures. Memòria 2004 (pp. 4 - 19).  Universitat de Barcelona - S.

Prat, N.; Vegas, T.; Rieradevall, M.; Vila-Escalé, M.; Cambra, J.; Gomà, J.; Farrés, F. (2004).  Acció Especial ACES-03. Informe. Efectes del foc forestal de Gallifa sobre l’estat ecològic de la seva riera. Setembre 2003 – Abril 2004. En Informe para DURSI, Generalitat de Catalunya (pp. 1 - 37).  Universitat de Barcelona - S.

Prat, N.; Munne, A.; Solà, C.; Casanovas-Berenguer, R.; Vila-Escalé, M.; Bonada, N.; Jubany, J.; Miralles, M.; Plans, M.; Puntí, T.; Rieradevall, M.  (2004).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix i la Tordera. Informe 2002. CD. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Prat, N. (2005).  Aplicación de la Directiva Marco del Agua en España. En Agua. La calidad de las aguas de España. Un estudio por cuencas (pp. 8 - 9).

M. Vila-Escalé; A. Munné; C. Solà; M. Rieradevall; N. Cid; J. Mestre; N. Prat (2005).  El seguiment de l’estat ecològic del riu Foix des de 1997 a 2004. En I Trobada d’estudiosos del Foix. Serie Monografies. (pp. 21 - 34).  Diputació de Barcelona - N.

Vila-Escalé, M.; Prat, N. (2005).  La qualitat ecològica del Baix Llobregat. En El Baix Llobregat. Història i Actualitat ambiental d'un riu (pp. 144 - 159).

Miguel Cañedo-Argüelles; Roser Farrés; Maria Rieradevall; Narcís Prat (2005).  Subprojecte 1: Seguiment de la qualitat fisicoquímica dels sistemes aquàtics del delta del Llobregat. En LLorente (coord.) Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures. Memòria 2005 (pp. 4 - 19).  Universitat de Barcelona - S.

Prat, N.; Vila-Escalé, M.; Jubany, J.; Miralles, M.; Ordeix, M.; Acosta, R.; Ríos, B.; Andreu, R.; Bonada, N.; Casanovas-Berenguer, R.; Murria, C.; Puntí, T.; Rieradevall, M.; Solà, C.; Vegas, T.  (2005).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, a Tordera i el Ter. Informe 2003. CD. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-7794-666-3.  

CID, N.; RIERADEVALL, M, ORTIZ, R.; CAMBRA, J.; DE SOSTOA, A; PRAT, N. (2006).  Qualitat ecològica de la riera de Mura sota condicions de sequera. Anàlisi de les comunitats de macroinvertebrats, fitobentos i ictiofauna, del bosc de ribera i l’hàbitat fluvial. En VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac (pp. 211 - 216).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 978-84-9803-221-5.  

Mireia Vila-Escalé; Teresa Vegas Vilarrúbia; Iraima Verkaik; Maria Rieradevall; Narcís Prat  (2006).  Canvis en l’hàbitat aquàtic a la riera de Gallifa després d’un incendi forestal. En Actas VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac (pp. 199 - 204).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 978-84-9803-221-5.  

Munné, A.; Prat, N.  (2006).  Ecological aspects of the Water Framework Directive. En The Water Framework Directive (pp. 53 - 75).  Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya - S.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Solà, C.; Bonada, N.; Vila-Escalé, M.; Ríos, B.  (2006).  La qualitat ecològica dels rius. Canvis en alguns rius catalans en els darrers 10 anys. En Rayón, F. & Dolz, J. (eds.). L’aigua a Catalunya. Una perspectiva per als ciutadans. Cátedra Agbar-UPC. (pp. 312 - 316).  Fundació Agbar - N.

Rieradevall, M. (2006).  Els ecosistemes aquàtics urbans. En De Barcelona i l’aigua en 27 mirades (pp. 166 - 169).  Ajuntament de Barcelona - N. ISBN: 84-7609-803-0.  

Prat, N.; Cid, N.; Ríos, B.; Vila-Escalé, M.; Jubany, J.; Miralles, M.; Ordeix, M.; Acosta, R.; Bonada, N.; Casanovas-Berenguer, R.; Múrria, C.; Puntí, T.; Rieradevall, M.; Solà, C.; Vegas, T. (2006).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2004. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-9803-135-4.  www.ub.edu/barcelonarius (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php)

Estevan, A.; Prat, N. (2006).  Alternativas para la gestión del agua en Cataluña. Una visión desde la prespectiva de la nueva cultura del agua. En Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas .  Bakeaz - N.

Sabater, S.; Tornés, E.; Leira, M.; Trobajo, R.; Cambra, J.; Gomà, J.; Ortiz, R.; Ector, L.; Sostoa, A.; Caiola, N.; Vinyoles, D.; Sánchez, S.; Franch, C.; Casals, F.; Solà, C.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Vila-Escalé, M.; Prat, N.  (2006).  Protocol d'avaluació de la qualitat biològica dels rius-BIORI. (pp. 1 - 89).  Agència Catalana de l'Aigua - N.

Prat, N. ; Cid, N.; Rios, B.; Vila-Escale, M.; Jubany, J.; Miralles, M.; Ordeix, M.; Acosta, R. ; Bonada, N.; Casanovas-Berenguer, R.; Múrria, C.; Punti, T.; Rieradevall, M.; Sola, C. & Vegas, T. (2006).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, a Tordera i el Ter. Informe 2004. CD. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 84-9803-135-4 .  

Cid, N.; Rieradevall, M.; Ortiz, R.; Cambra, J.; de Sostoa, A.; Prat, N. (2007).  Qualitat ecològica de la riera de Mura en condicions de sequera. Anàlisi de les comunitats de macroinvertebrats, fitobentos i ictiofauna, del bosc de ribera i de l'hàbitat fluvial. En VI Trobada d estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l Obac (pp. 211 - 216).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 978-84-9803-221-5.  http://www1.diba.cat/uliep/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Servei&ID=37951&llista_serv=PAR

Puértolas i Domènech, L.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2007).  Comparación de tres protocolos de muestreo de macroinvertebrados para determinar la calidad del agua. En Tecnología del Agua (pp. 42 - 48).

Prat, N.; Rieradevall, M.; P. Fortuño (2007).  Valoració de l’estat ecològic dels rius estudiats a partir de l’estudi de les comunitats de macroinvertebrats aquàtics. En ‘Diagnosi de la situació ecològica i genètica de les poblacions de peixos als rius de la Vall de Cardós: problemàtica de la pesca’ (pp. 15 - 21).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - S.

Rieradevall, M.; Cañedo-Argüelles, M. & Sánchez-Millaruelo, N. (2007).  Fauna Bentònica d’invertebrats aquàtics de l’embassament del Foix. En Real, M. (coord.):‘Programa de seguiment dels sistemas aquàtics de l’embassament del Foix- Informe Final 2007’ .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Prat, N.; Ríos, B.; Fortuño, P.; Cid, N.; Jubany, J.; Miralles, M.; Ordeix, M.; Ortiz, J.; Acosta R., Barata, C.; Bretxa, E.; Cañedo-Argüelles, M.; Crosas, X.; Múrria, C.; Puntí, T.; Roura, M.; Vila-Escalé, M.; Rieradevall, M.; Vegas, T. (2007).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2005. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N. ISBN: 978-84-9803-197-3.  

Prat, N.; Borràs, G.; de Torres, M.; Galbiati, L.; Manzanera, M.; Molist, J.; Munné, A.; Niñerola, J.M.; Niso, M. (2008).  Funcionalidad de las cuencas mediterráneas en entornos de gran consumo urbano: el caso de la región de Barcelona. En Agua y sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas. (pp. 154 - 164).  Observatorio de la Sostenibilidad en España. - N.

Rieradevall, M. (2008).  Assessorament global del projecte ‘Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera’. (pp. 1 - 21).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Rieradevall, M. (2008).  Pla de seguiment ambiental del projecte de restauració de la riera de Vallvidrera. (pp. 1 - 10).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Rieradevall, M.; Cañedo-Argüelles, M. & Sánchez-Millaruelo, N. (2008).  Fauna Bentònica d’invertebrats aquàtics de l’embassament del Foix-2008. En Real, M. (coord.):‘Programa de seguiment dels sistemas aquàtics de l’embassament del Foix- Informe Final 2008’. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.

Prat, N.; Puértolas, L.; Rieradevall, M. (2008).  Els Espais Fluvials: Manual de diagnosi ambiental. En Els Espais Fluvials: Manual de diagnosi ambiental. (pp. 1 - 117).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 978-84-9803-289-5.  

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Morante, M.; Pié, G.; Miralles, M.; Marsiñach, A.; Ordeix, M.; Ortiz, J.; Bretxa, E.; Sellarès, N.; Acosta, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Múrria, C.; Puntí, T.; Puértolas, L.; Ríos, B.; Sánchez, N.; Verkaik, I. (2008).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2007. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. Diputació de Barcelona .  Diputació de Barcelona - N.http://ecobill.diba.cat/

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Morante, M.; Ríos, B.; Pié, G.; Miralles, M.; Urgell, A.; Ordeix, M.; Ortiz, J.; Bretxa, E.; Sellarès, N.; Acosta, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Múrria, C.; Puntí, T.; Puértolas, L.; Sánchez, N.; Verkaik, I.; Vila-Escalé, M. (2008).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2006. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.http://ecobill.diba.cat/

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2009).  Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a la nova llera del riu LLobregat. En 5enes Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat: Patrimoni en un entorn metropolità. (pp. 79 - 82).  Consell Comarcal del Baix Llobregat - N. ISBN: 978-84-93653-5-3.  

Sánchez-Millaruelo, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2009).  Avaluació de la biodiversitat i l’estat ecològic de les llacunes i canals del Delta del Llobregat mitjançant l’ús de les exúvies de quironòmids com a bioindicadors. En 5enes Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat: Patrimoni en un entorn metropolità (pp. 83 - 88).  Consell Comarcal del Baix Llobregat - N. ISBN: 978-84-93653-5-3.  

Sánchez-Millaruelo, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2009).  Estudi de la biodiversitat de macroinvertebrats de l’embassament del Foix i avaluació del seu estat ecològic mitjançant l’ús de les exúvies de quironòmids com a bioindicadors. En II Jornades d’Estudiosos del Parc del Foix. Documents de Treball. Sèrie Territori 16 - Diputació de Barcelona 2010 (pp. 81 - 87).  Col.lecció documents de treball (Diputació de Barcelona) - N.

Prat, N. (2009).  30 años de gestión del agua en Catalunya. De la oferta ilimitada a la sostenibilidad ambiental. En El agua: estudios interdisciplinares. M.J. Montoro (coord.) (pp. 207 - 229).  Atelier Libros - S. ISBN: 978-84-96758-96-4.  

Prat, N.; Manzano, A. (2009).  Resum executiu i taula resum. En Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. 3r Conveni Agència Catalana de l'Aigua-Fundació Nova Cultura de l'Aigua (pp. 7 - 23).  Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua - S.

Prat, N.; Munné, A. (2009).  Cabals migrats i més temporalitat als rius. En Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. 3r Conveni Agència Catalana de l'Aigua-Fundació Nova Cultura de l'Aigua (pp. 237 - 248).  Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua - S.

Prat, N.; Munné, A. (2009).  Impactes sobre ecosistemes aquàtics. En Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. 3r Conveni Agència Catalana de l'Aigua-Fundació Nova Cultura de l'Aigua (pp. 209 - 214).  Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua - S.

Prat, N.; Ríos, B.; Acosta, R.; Rieradevall, M. (2009).  Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas. En Macroinvertebrados Bentónicos Sudamericanos. E. Domínguez y H.R. Fernández (Eds). Publicaciones Especiales. Fundación Miguel Lillo (pp. 631 - 654). ISBN: 978-84-96758-96-4.  

Rodríguez-Capítulo, A.; Muñoz, I.; Bonada, N.; Gaudés, A.; Tomanova, S. (2009).  La biota de los ríos: los invertebrados. Elosegi, A.; Sabater, S. (eds.). En Conceptos y técnicas en ecología fluvial (pp. 253 - 270).  Fundació BBVA - S. ISBN: 978-84-9651.  

Erba, S.; Buffagni, A.; García-Roger, E.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N.  (2009).  Benthic invertebrates sampling protocol for MIRAGE Rivers. En MIRAGE Project (Mediterranean Intermittent River ManAGEment) (pp. 1 - 14).

Rieradevall, M.; Ripoll, E. (2009).  Execució del Pla de Seguiment Ambiental del projecte ‘Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera’. Fase 2008: Establiment de condicions prèvies a les actuacions. (pp. 1 - 80).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Prat, N.; Fortuño, P.; Rieradevall, M. (2009).  Manual d’utilització de l’Índex d’Hàbitat Fluvial (IHF). En Manual d’utilització de l’Índex d’Hàbitat Fluvial (IHF). (pp. 1 - 25).  Diputació de Barcelona - N.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Morante, M.; Pié, G.; Miralles, M.; Urgell, A.; Ordeix, M.; Puntí, T.; Roig, R.; Llach, F.; Jiménez, L.; Sellarès, N.; Acosta R.; Cañedo-Argüelles, M.; Garcia, E.; Múrria, C.; Perrée, I.; Puértolas, L.; Ríos, B; Sánchez, N.; Verkaik, I.; Villamarín, C.  (2009).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2008. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. Diputació de Barcelona .  Diputació de Barcelona - N.http://ecobill.diba.cat/

Morante, M.; Múrria, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2010).  Distribució altitudinal de les espècies de la família Baetidae (Insecta: Ephemeroptera) al Parc Natural del Montseny, aproximació morfològica i molecular. En Monografies de la VII Trobada d'Estudiosos del Montseny (pp. 333 - 344).  Diputació de Barcelona - N.

Valero-Garcés B.; Moreno, A.; González-Sampériz P.; Morellón M.; Rico, M.; Corella, P.; Jiménez-Sánchez, M.; Domínguez-Cuesta, MJ.; Farias, P.; Stoll, H.; López-Merino, L.; López-Sáez, JA.; Leira, M.; Santos, L.; Mata P.; Rieradevall M.; Rubio E.; Navas A.; Delgado A.; Marco-Barba, J.; Sigró, J.  (2010).  Evolución climática y ambiental del parque nacional de Picos de Europa desde el ultimo máximo glaciar. En Ramírez, L. y Asensio, B. (eds.). Proyectos de investigación en parques nacionales: 2006-2009. Naturaleza y Parques Nacionales. Serie investigación en la red. Ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino. (pp. 55 - 71).  Ministerio de Medio Ambiente. Organismo autónomo de Parques Nacionales - S. ISBN: 978-84-8014-780-4.  

Boix, D.; Caiola, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Gascón, S.; Ibàñez, C.; Nebra, A.; Quintana, X.D.; Rieradevall, M.; Sala, J.; Sánchez-Millaruelo, N.; Solà, C.; Munné, A.  (2010).  Avaluació de l'estat ecològic de les zones humides i ajust dels indicadors de qualitat. Índexs QAELSe2010, ECELS i EQAT. (pp. 1 - 209).  Agència Catalana de l'Aigua - N.

Prat, N.; Rieradevall, M.  (2010).  Diagnosi de l’estat ecològic del Torrent des Jondal (Eivissa). En Informe per a Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia (pp. 1 - 71).

Rieradevall, M. (2010).  Execució del Pla de Seguiment Ambiental del projecte ‘Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera’. Fase 2010: Diagnosi de l’estat de coneixement de la biodiversitat de macroinvertebrats de la riera. (pp. 1 - 101).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Rieradevall, M.; Ripoll, E. (2010).  Execució del Pla de Seguiment Ambiental del projecte ‘Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera’. Fase 2009: Primera valoració de les actuacions de rehabilitació. (pp. 1 - 101).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Prat, N.; Ortiz, R.; Fortuño, P.; Rieradevall, M.; Acosta, R.; Solà, C.; Terrats, A.; Munné, A. (2010).  Establiment de la xarxa de punts de referència dels rius de Catalunya. Informe de la validació dels punts de referència segons les directrius de la DMA i dels exercicis d'intercalibració europeus. (pp. 1 - 152).  Agència Catalana de l'Aigua - N.PDF (http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/Xarxa_referencia_2010.pdf)

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Pié, G.; Miralles, M.; Urgell, A.; Marsiñach, A.; Ordeix, M.; Puntí, T.; Ortiz, J.; Jiménez, L.; Sellarès, N.; Acosta R.; Cañedo-Argüelles, M.; Múrria, C.; Perrée, I.; Puértolas, L.; Ríos, B; Sánchez, N.; Verkaik, I.; Villamarín, C. (2010).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2009. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. Diputació de Barcelona .  Diputació de Barcelona - N.http://ecobill.diba.cat/

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C. (2011).  Beraeidae, Brachycentridae, Calamoceratidae, Ecnomidae, Glossosomatidae, Goeridae, Hydropsychidae. En Ozcoz J.; Galicia, D. and Miranda, R. (eds.). Identification guide of freshwater macroinvertebrates of Spain. (pp. 111 - 117). ISBN: 978-94-007-1553-0.  

Rieradevall, M.; Fortuño, P.; N. Cid (2011).  Execució del Pla de Seguiment Ambiental del projecte ‘Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera’. Fase 2011: Valoració de les actuacions de rehabilitació i de l’estat ecològic de la riera. (pp. 1 - 111).  Consorci del Parc de Collserola - N.

Cazemier, M.M.; Querner, E.P.; van Lanen, H.A.J.; Gallart, F.; Prat, N.; Tzoraki, O.; Froebrich, J. (2011).  Hydrological analysis of the Evrotas basin, Greece. Low flow characterization and scenario analysis. En Alterra Report 2249 (pp. 1 - 89).  Alterra Wageningen - N. ISBN: 1566-7197.  http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2249.pdf

Encalada, A.E.; Rieradevall, M.; Ríos-Touma, B.; García, N.; Prat, N. (2011).  Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA-S). (pp. 1 - 83).  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - S. ISBN: 978-9942-03-734-3.  

Llorente, G.A.; Soley, M.; Álvaro, M.I.; Árias, B.; Auladell, C.; Azcón, J.; Bonada, N.; Ferrer, J.; Gomà, J.; Martínez, J.; Mateos, E.M.; Mestres, F.; Rieradevall, M.; Vinyoles, M.D.; Casado, F.J.; Gutiérrez, E.; Gómez, A.; Soriano, I.; Munné, S.; Bort, J.; Nogués, S.; Gracia, E.; Campos, N.; Alemany, M.; Remesar, X.; Fernández, J.A.; Fañanás, L.; Esteban, M.E.; Rosa, A.; Balanyà, J. (2011).  Biologia I: una experiència d'aprenentatge actiu per assolir competències generals i específiques. En  Quadern de Docència Universitària (pp. 1 - 84).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-234-0.  

Llorente, G.A.; Soley, M.; Álvaro, M.I.; Árias, B.; Auladell, C.; Azcón, J.; Bonada, N.; Ferrer, J.; Gomà, J.; Martínez, J.; Mateos, E.M.; Mestres, F.; Rieradevall, M.; Vinyoles, M.D.; Casado, F.J.; Gutiérrez, E.; Gómez, A.; Soriano, I.; Munné, S.; Bort, J.; Nogués, S.; Gracia, E.; Campos, N.; Alemany, M.; Remesar, X.; Fernández, J.A.; Fañanás, L.; Esteban, M.E.; Rosa, A.; Balanyà, J. (2011).  Biologia I: una experiència d'aprenentatge actiu per assolir competències generals i específiques. En  Quadern de Docència Universitària (pp. 1 - 84).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-9921-234-0.  

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Pié, G.; Miralles, M.; Puntí, T.; Ordeix, M.; Acosta R.; Cañedo-Argüelles, M.; Jiménez, L.; Llach, F.; Perrée, I.; Puértolas, L.; Rodríguez-Lozano, P.; Roig, R.; Sánchez, N.; Sellarès, N.; Verkaik, I.; Villamarín, C. (2011).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2010. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.http://ecobill.diba.cat/

Acín, V.; Ballarín, D.; Cid, N.; Fernández, A.; Granado, D.; Martínez, C. Ollero, A.; Mora, D.; Prat, N. (2011).  Informe sobre los efectos de la construcción del embalse de Biscarrués (Proyecto 20070589GPR) en el LIC del bajo Gállego (ES2430077). (pp. 1 - 118).

Rieradevall, M.; Fortuño, P; Cid, N. (2011).  Execució del Pla de Seguiment Ambiental del projecte 'Restauració de l'espai fluvial de la riera de Vallvidrera'. Fase 2011: Valoració de les actuacions de rehabilitació i de l'estat ecològic de la riera. (pp. 1 - 70).

Prat, N. (2012).  La sostenibilidad en el ciclo del agua. Comparación de dos planes de cuenca españoles. En Cuides (Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible) (pp. 47 - 63).  Fundación Cajamar - N. ISBN: 1889-0660.  

Munné, A.; Solà, C.; Tirapu, Ll.; Barata, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2012).  Human pressure and its effects on water quality and biota in the Llobregat river. En The Llobregat: The story of a polluted Mediterranean River. The Handbook of Environmental Chemistry. (pp. 297 - 325).  Springer-Verlag Germany - N.DOI 10.1007/698_2012_151

Munné, A; Tirapu, L.; Solà, C.; Olivella, L.; Vilanova, M.; Ginebreda, A.; Prat, N. (2012).  Comparing Chemical and Ecological Status in Catalan Rivers: Analysis of River Quality Status Following the Water Framework Directive. En The Handbook of Environmental Chemistry. Emerging and Priority Pollutants in Rivers. Guasch, Helena; Ginebreda, Antoni; Geiszinger, Anita (Eds.) (pp. 243 - 265).  Springer-Verlag Germany - N. ISBN: 978-3-642-25721-6.  http://www.springer.com/environment/environmental+chemistry/book/978-3-642-25721-6

Pérez, S.; Rubiano, M.E.; Ginebreda, A.; Postigo, C.; López-Serna, R.; Blanco, J.; Osorio, V.; López de Alda, M.; Petrovic, M.; Pastor, J.J.; Matia, L.; Martín-Alonso, J.; Munné, A.; Jofre, J.; Lucena, F.; Agulló-Barceló, M.; Prat, N.; Barcelo, D.  (2012).  Wastewater reuse in the Llobregat: The experience at the Prat de Llobregat treatment plant. En The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River (pp. 327 - 347).  Springer-Verlag Germany - N.DOI 10.1007/698_2012_151

Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Bariáin, M.; Múrria, C.; Bonada, N.; Sáinz-Cantero, C.E.; González, M.; Alba-Tercedor, J.; Tierno de Figueroa, J.M. (2012).  Diversidad, estrategias vitales y filogeografía de especies sensibles al cambio climático: Tricópteros en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En Ramírez, L.; Asensio, B. (eds.). Proyectos de investigación en parques nacionales: 2008-2011. (pp. 355 - 385).  Ministerio de Medio Ambiente. Organismo autónomo de Parques Nacionales - S. ISBN: 978-84-8014-834-4.  

Flor-Arnau, N.; Burfeid, A.; Cambra, J. (2012).  Red de intercalibración, red de referencia y red básica de diatomeas de la cuenca del Ebro. Informe final, 2011-2012. (pp. 1 - 210).

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Pié, G.; Jimnénez, L.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Cid, N.; Grantham, T.; Llach, F.; Ordeix, M.; Pace, G.; Perrée, I.; Puntí, T.; Rodríguez-Lozano, P.; Roig, R.; Sánchez, N.; Sellarès, N.; Verkaik, I.; Villamarín, C. (2012).  La qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2011. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.http://www.ub.edu/barcelonarius (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php)

Llorente Cabrera, G.A.; Soley Farrés, M.; Álvaro Martín, MI.; Arias Sampériz, B.; Auladell Costa, C.; Azcón Bieto, J.; Bonada Caparrós, N.; Ferrer Amorós, J.; Gomà Martínez, J.; Martínez Martínez, J.; Mateos Frías, E.M.; Mestres Naval, F.; Rieradevall Sant, M.; Vinyoles Cartanyà, M.D. (2012).  Biología I: una experiencia de aprendizaje activo para asumir competencias generales y específicas. En Colección: Cuadernos de Docencia Universitaria, Número 21. (pp. 1 - 81).  ICE-UB (Institut de Ciències de la Educació-Universitat de Barcelona) i Ediciones OCTAEDRO - S. ISBN: 978-84-9921-264-7.  

Prat, N.; Ordeix, M.; Llach, F.; Vilalta, E. (2012).  Els Espais Fluvials: Manual d'avaluació del planejament urbanístic. En Els Espais Fluvials: Manual de diagnosi ambiental. (pp. 1 - 87).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 978-84-9803-475-2.  

Cambra, J. (2012).  Castanyer d'Índia, Aesculus hippocastanum L. En L'Eixam (pp. 24 - 24).  La Terra, edició i comunicació - N.

Cambra, J. (2012).  Fonollassa groga, Thapsia villosa L. En L'Eixam (pp. 20 - 20).  La Terra, edició i comunicació - N.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Prat, N. (2013).  Les rambles i els torrents. En Bueno, S. (ed). Atles Ecosistemes dels Països Catalans. (pp. 238 - 239).  Enciclopèdia Catalana - S.

Dolédec, S.; Bonada, N. (2013).  So what? Implications of loss of biodiversity for ecosystem functioning. En Sabater, S. & Elosegi, A. (eds.). River Conservation Challenges and Opportunities (pp. 169 - 192).  Fundació BBVA - S. ISBN: 978-84-92937-47-9.  

Bonada, N.; Resh, V.H. (2013).  Streams in Mediterranean climate regions: lessons learned from the last decade. .  Springer Verlag - S.

Cid N.; Cardoso A. C.; Kampa E.; Kaphengst T.; Jepson P. (2013).  BioFresh science-policy dialogue strategy and detailed action plan. (pp. 1 - 16).Publicació online (http://project.freshwaterbiodiversity.eu/index.php/results/deliverables)

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Acosta R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Cid, N.; Pace, G.; Rodríguez-Lozano, P; Sánchez, N.; Verkaik, I.; Villamarín, C. (2013).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2012. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.página web (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informes-anteriors/ecostrimed-2012)

Cambra, J. (2013).  Grèvol, Ilex aquifolium L. En L'Eixam (pp. 20 - 20).  La Terra, edició i comunicació - N.

Bruguera, C.; Cambra, J.; Araujo, R.  (2014).  Efficacy of heat treatment to inactivate Paenibacillus larvae spores in the processing of beeswax foundation. (pp. 31 - 31).

Burfeid, A.; Flor-Arnau, N.; Navarro-Barquero, P.; Cambra, J.; Durán, C.  (2014).  Water quality of the Ebro river basin in the year 2013 using diatoms (Bacillariophyta) as bioindicators. (pp. 21 - 21).

Cambra, J.; Araujo, R.  (2014).  Biodiversidad de microalgas en mieles y mielatos. (pp. 31 - 31).

Flor-Arnau, N.; Real, M.; González, G.; Cambra, J.; Moreno, JL; Solà, C.; Munné, T.  (2014).  The Fluvial Macrophyte Index (IMF), a new tool to assess the ecological status of Mediterranean rivers. (pp. 21 - 21).

Cambra, J. (2014).  Apicultura ecológica, más que una opción. En AE Agricultura y Ganadería Ecológica (pp. 14 - 15).  Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). - N. ISBN: 2172-3117.  

Ladrera, R.; Gomà, J.; Prat, N. (2014).  Didymosphenia geminata o 'Moco de roca': nueva especie invasora en La Rioja. En Páginas de información ambiental. (pp. 24 - 29).  Gobierno de La Rioja. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. - N. ISBN: 1577-7960.  PDF (http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/revista43.pdf)

Prat, N.; Fortuño, P.; Rieradevall, M. (2014).  Canvis en la comunitat de macroinvertebrats i en la qualitat ecològica d’un petit torrent de muntanya del Parc Natural del Montseny. Importància de la variabilitat climàtica. En VIII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural del Montseny. (pp. 248 - 258).  Diputació de Barcelona - N.

Cambra, J.; Flor-Arnau, N.; Monleón, A.; Rodríguez, C. (2014).  Adaptación de la métrica de macrófitos IBMR-ES a los tipos de masas de agua nacionales. (pp. 1 - 12).

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Pace, G.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N. (2014).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2013. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. .  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.página web (http://www.ub.edu/fem/index.php/resultats-estat-ecologic/qualitat-ecologica-primavera)

Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. (2014).  Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació. En in Manual d'interpretació. Versió 2. Edited by Jordi Carreras, Albert Ferré (pp. 1 - 360).  Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya (ARC) - S. ISBN: 978-84-393-9187-6.  Versió en línia (http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Manual_CHC50_v2.pdf)

Pace, G.; Acosta, R.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Prat, N.  (2014).  Nimfes d'Efemeròpters dels rius Llobregat i Besòs. Guia d'identificació dels gèneres i de les espècies més comunes. Versió 2
Juliol 2014. En Col¿lecció Guies i Claus d'identificació de Macroinvertebrats, volum 1. Grup de recerca F.E.M. (Freshwater Ecology and Management). Universitat de Barcelona. (pp. 1 - 20).  Universitat de Barcelona - S.http://hdl.handle.net/2445/55523

Prat, N.; Rieradevall, M. (2014).  Guía para el reconocimiento de las larvas de Chironomidae (DIPTERA) de los ríos mediterráneos. Versión 1 - Diciembre 2014. En Col¿lecció Guies i Claus d'identificació de Macroinvertebrats. Volum 3. Grup de recerca F.E.M. (Freshwater Ecology and Management). Universitat de Barcelona. (pp. 1 - 29).  Universitat de Barcelona - S.http://hdl.handle.net/2445/60584

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P. (2014).  Riu.net. .www.riunet.net (http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici)

Moe S. J.; Bennion H.; Cid N.; Cardoso A.C.; Lyche Solheim A.; Nõges P.; Adrian R.; Cardoso A.C.; Brucet S.; Tuvikene L.; Person J. (2014).  Implications of climate change for ecological reference conditions, thresholds and classification systems for European lakes. (pp. 1 - 107).Publicació online (http://www.refresh.ucl.ac.uk/webfm_send/2250 )

Cambra, J. (2014).  Caquier, Diospyros kaki L. En L'Eixam (pp. 20 - 20).  La Terra, edició i comunicació - N.

Cambra, J. (2014).  Flor d'aranya, Estel de camp, Barba de l'ermità. Nigella damascena L. En L'Eixam (pp. 20 - 20).  La Terra, edició i comunicació - N.

Cid N.; Cardoso A. C.; Kampa E.; Kaphengst T.; Jepson P. (2014).  Provision of policy briefs and factsheets about freshwater biodiversity and articles on how to use the BioFresh portal and scientific findings in policy and management. (pp. 1 - 9).http://project.freshwaterbiodiversity.eu/index.php/results/deliverables

Cid, N.; Cardoso, A.C.; Kampa, E.; Kaphengst, T.; Jepson, P. (2014).  Report on face-to-face meetings and training needs on the BioFresh platform for key stakeholders and integration of a set of on-line training media into the BioFresh platform. (pp. 1 - 15).http://project.freshwaterbiodiversity.eu/index.php/results/deliverables

Cid, N.; Cardoso, A.C.; Nõges, P.; Nõges, T.; Kernan, M. (2014).  Science Policy Brief 1- Zooplankton: an integrative Biological Quality Element for assessing the Ecological Status of lakes. (pp. 1 - 4).http://www.refresh.ucl.ac.uk/Deliverable+7.19_abstract

Cid, N.; Cardoso, A.C.; Nõges, P.; Nõges, T.; Kernan, M. (2014).  Science Policy Brief 2- Riparian Forest can help mitigating climate warming effects in lowland temperate streams. (pp. 1 - 4).http://www.refresh.ucl.ac.uk/Deliverable+7.20_abstract

Lyche Solheim A.; Hering D.; Birk S.; Schinneger R.; Cardoso A. C.; Cid N.; Carvalho L. (2014).  MARS project communication and dissemination strategy. (pp. 1 - 24).Publicació online (http://mars-project.eu/index.php/deliverables.html )

Nõges, P.; Nõges, T.; Cid, N.; Cardoso, A.C.; Kernan, M. (2014).  Policy brief on stronger need for maintaining environmental flow in streams in a changing climate. (pp. 1 - 4).http://www.refresh.ucl.ac.uk/Deliverable+7.21_abstract (http://www.refresh.ucl.ac.uk/Deliverable+7.22_abstract)

Nõges, P.; Nõges, T.; Cid, N.; Cardoso, A.C.; Kernan, M. (2014).  Policy brief on the need for establishing stricter nutrient loading limits for lakes in a changing climate. (pp. 1 - 4).http://www.refresh.ucl.ac.uk/Deliverable+7.21_abstract

Pace, G.; Acosta, R.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Prat, N. (2014).  Nimfes de Plecòpters dels rius Llobregat i Besòs. Guia d'identificació dels gèneres i de les espècies més comunes. (F.E.M. Guies: 2). (pp. 1 - 16).http://hdl.handle.net/2445/55524

Prat, N.; Rieradevall, M. (2014).  Guia para el reconocimiento de las larvas de Chironomidae (DIPTERA) de los ríos mediterráneos.  (F.E.M. Guies: 3). (pp. 1 - 29).http://hdl.handle.net/2445/60584

Scholz M.; Cid N.; Cardoso A. C.; Kampa E.; Kaphengst T.; Jepson P.; Kernan M.; Pinho C.; Tydecks L.; Freyhof J.;Tockner K. (2014).  International Science Policy Symposium convened to support BioFresh products, and to encourage stakeholders to support integration of habitat and freshwater biodiversity issues into relevant sectorial environmental policies. (pp. 1 - 33).Publicació online (http://project.freshwaterbiodiversity.eu/index.php/results/deliverables)

Rodríguez-Lozano, P.; Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2015).  Efectes potencials de la reintroducció del barb de muntanya (Barbus meridionalis) a la riera de la Vall d'Horta. En VIII Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (pp. 146 - 155).  Diputació de Barcelona - N. ISBN: 978-84-9803-714-2.  diba.cat (http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Servei&ID=55343&llista_serv=PAR)

Prat, N.; Ros, J.D.; Peters, F. (2015).  Ramon Margalef, ecologo de la biosfera. Una biografía científica. (pp. 19 - 99).  Publicacions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3747-1.  página web (http://www.ub.edu/fem/index.php/resultats-estat-ecologic/qualitat-ecologica-primavera)

Flor-Arnau, N.; Burfeid, A.; Cambra, J. (2015).  Determinación de macrófitos procedentes de distintas localidades de muestreo fluviales, incluyendo la identificación de especies para la aplicación de índices (IM, IVAM, IBMR) en ríos y elaboración de un catálogo de especies. .

Flor-Arnau, N.; Burfeid, A.; Cambra, J. (2015).  Determinación de macrófitos procedentes de muestreo, incluyendo la identificación a nivel de especie y aplicación de índices y elaboración de un catálogo de especies, en lagos de la cuenca del Duero. .

Prat, N.; Fortuño, P.; Rieradevall, M.; Acosta R.; Bonada, N.; Pace, G.; Rodríguez-Lozano, Rúfusová, A.; Sánchez, N.; Tarrats, P. (2015).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2014. En Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius. (pp. 67).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.página web (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informes-anteriors/carimed-informe2014)

Cambra, J. (2015).  Aladern, Rhamnus alaternus L. En L'Eixam (pp. 20 - 20).  La Terra, edició i comunicació - N.

Bonada, N., Cañado-Argüelles, M.; Cid, N.; Obrador, B.; Rodríguez- Lozano, P.; Verkaik, I. (2016).  In Memoriam: Maria Rieradevall (1960-2015). En Limnetica (pp. i - vi).  Asociación Ibérica de Limnología - N.www.limnetica.net (http://www.limnetica.net/fulltext/Limnetica_34v2_2015.pdf )

Chiu, M.C.; Leigh,C.; Mazor,R.; Cid, N.; Resh, V. (2016).  Anthropogenic Threats to Intermittent Rivers and Ephemeral Streams. En Intermittent Rivers: Ecology and Management (pp. x - x).  Elsevier Ltd - S.

Fritz, K; Cid, N.; Autrey, B. (2016).  Legal status of intermittent rivers and ephemeral streams. En Intermittent Rivers: Ecology and Management (pp. x - x).  Elsevier Ltd - S.

Munné, A.; Ginebreda, A.; Prat, N. (2016).  Experiences from Surface Water Quality Monitoring. The EU Water Framework Directive Implementation in the Catalan River Basin District (Part I). (pp. 325).  Springer International Publishing Switzerland - S. ISBN: 978-3-319-23894-4.  Springer.com (http://www.springer.com/gp/book/9783319238944?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.BookAuthorCongrat)

Prat, N.; Fortuño, P.; Rieradevall, M.; Acosta R.; Bonada, N.; Castro, D.; Cañedo-Argüelles, M.; Cid, N.; Múrria, C.; Rodríguez-Lozano; Sánchez, N.; Tarrats, P. (2016).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2015. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 86).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.www.ub.edu/barcelonarius (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2015)

Cambra, J. (2016).  Calcida blanca Galactites tomentosa Moench. (pp. 21 - 21).

Cambra, J. (2016).  Declivis de les abelles de la mel. En L'Eixam (pp. 16 - 17).

Cid, N.; Simancas, B.; Badia, J.; Soto, R.; Flor-Arnau, N. (2016).  Incorporació de la competència transversal 'Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat' a assignatures dels Graus de Biologia, Biotecnologia, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials de la Universitat de Barcelona. (pp. 1 - 89).

Flor-Arnau, N.; Cid, N., Simancas, B. (2016).  Caracterització i anàlisi del Grau de Biologia de la Universitat de Barcelona dins del context nacional i internacional: estudi comparatiu amb la University of Sheffield, Université de Montpellier i la Universidad de San Francisco de Quito. (pp. 1 - 53).

Bonada, N.; Carlson, S.M.; Datry, T.; Finn, D.S.; Leigh, C.; Lytle, D.A.; Monaghan, M.T.; Tedesco, P.A. (2017).  Genetic, evolutionary, and biogeographical processes in intermittent rivers and ephemeral streams. En Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: ecology and management (pp. 405 - 431).  Elsevier - S. ISBN: 978012038352.  

Datry, N.; Bonada, N.; Boulton, A. (2017).  Conclusions: recent advances and future prospects in the ecology and management of intermittent rivers and ephemeral streams. En Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: ecology and management (pp. 563 - 584).  Elsevier - S. ISBN: 978012038352.  

Datry, N.; Bonada, N.; Boulton, A. (2017).  General introduction. En Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: ecology and management (pp. 1 - 20).  Elsevier - S. ISBN: 978012038352.  

Stubbington, R.; Bogan, M.T.; Bonada, N.; Boulton, A.J.; Datry, T.; Leigh, C.; Vander-Vorste, R. (2017).  The biota of intermittent rivers and ephemeral streams: aquatic invertebrates. En Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: ecology and management (pp. 217 - 243).  Elsevier - S. ISBN: 978012038352.  

Prat, N.; Fortuño, P.; Acosta R.; Bonada, N.; Castro, D.; Cid, N.; Burgazzi, G.; Rodríguez-Lozano; Sória, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I. (2017).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2016. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 74).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.www.ub.edu/barcelonarius (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2016)

Datry, N.; Bonada, N.; Boulton, A. (2017).  Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: ecology and management. .  Elsevier - S. ISBN: 978012038352.  

Mestres, F.; Soley, M.; Álvaro, M. I.; Àrias, B.; Auladell, M.C.; Bonada, N., Ferrer, J.; Hladun, N.; Llorente, G.; Martínez, J., Vinyoles, M.D. (2017).  Una meravella anomenada vida. .  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-4031-0.  

Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Prat, N. (2018).  Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics de dos torrents del Montseny com a cas d'estudi dels possibles efectes del canvi global. En IX Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona (pp. 466 - 479).

Miguel Cañedo-Argüelles; Marina Almendro; Enric de Roa; Narcís Prat (2018).  The importance of hydrological connectivity for coastal lagoon management: Cal Tet and La Ricarda (Llobregat Delta, Spain) case studies. En Management and Restoration od Mediterranean Coastal Lagoons in Europe .  Càtedra dEcosistemes Litorals Mediterranis - N. ISBN: 2013-5939.  https://www.researchgate.net/publication/325194711_The_importance_of_hydrological_connectivity_for_coastal_lagoon_management_Cal_Tet_and_La_Ricarda_Ll

Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Jiménez-Moreno, G.; Prat, N. y Rieradevall, M. (2018).  Evaluación y seguimiento del cambio global en la Laguna de la Mosca (Sierra Nevada, Granada). Indicadores biológicos. En Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015 (pp. 327 - 338).  Ministerio de Medio Ambiente. Organismo autónomo de Parques Nacionales - S. ISBN: 978-84-8014-907-5.  www.mapama.gob.es -> PDF (http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/16-evaluacionyseguimientosierranevada327-338_tcm30-445445.pdf)

Rieradevall, M.; González-Sampériz, P.; Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Leunda, M.; Aranbarri, J.; Gil-Romera, G.; Prat, N. (2018).  Evaluación y seguimiento del cambio global en dos lagos de alta montaña (Enol y Marboré) de la red española de Parques Naturales: indicadores biológicos (CLAM 2). En Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015 (pp. 307 - 325).  Ministerio de Medio Ambiente. Organismo autónomo de Parques Nacionales - S. ISBN: 978-84-8014-907-5.  www.mapama.gob.es -> PDF (http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/15-evaluacionyseguimientoclam2307-325_tcm30-445444.pdf)

Fortuño, P.; Bonada, N.; Prat, N.; Acosta R.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Sória, M.; Pineda; D.; Rocha, K.; Sória, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I. (2018).  Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2017. En Estudis de la qualitat ecològica dels rius. (pp. 79).  Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals - N.www.ub.edu/barcelonarius (http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2017)

Prat, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Rodríguez-Lozano, P.; Cid, N. (2017).  Seguiment de l'ictiofauna al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. (pp. 1 - 22).

Fortuño, P.; Cid. N.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N.; Flor-Arnau, N.; Bonada, N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2017).  La gestió dels rius temporals als parcs naturals de les serralades litorals catalanes: el cas de la riera de Pineda. En III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor. (pp. 166 - 178).  Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Gerència de Serveis dEspais Naturals. - N.http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=58237

Vinyoles, D.; Prat, N.; López-Béjar, M.; Flor, N.; Soler, P. Fortuño, P.; Cid. N.; Carbajal, A.; Talló, O. (2017).  Investigació sobre els possibles efectes de depuració del sistema d'aiguamolls del Parc Fluvial del Besòs sobre la comunitat biòtica (flora aquàtica, macroinvertebrats i peixos) i efectes de la toxicitat ambiental sobre els peixos. (pp. 1 - 111).

Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Pineda, D.; Rodríguez-Lozano, P.; Soria-Extremera, M.; Tarrats, Pol, Verkaik, I.; Prat, N. (2019).  La disminució de les extraccions d'aigua millora l'estat hidrològic i ecològic del torrent de la Vall d'Horta. En IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (pp. 250 - 261).  Diputació de Barcelona - N. IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61225.pdf)

Verkaik, I.; Gallart, F.; Cid, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Prat, N. (2019).  Com afecta el model actual de gestió forestal els recursos aquàtics del Parc?. En IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (pp. 236 - 249).  Diputació de Barcelona - N. IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61225.pdf)

Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N. (2019).  L'aigua, un bé preuat que cal protegir. En Natura: ús o abús? (2018) .  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 978-84-9965-457-7.  WEB IEC (https://natura.llocs.iec.cat)

Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N. (2019).  Rius. En Som natura: el repte de l'antropocè. - Carles Castell (ed. lit.), Jaume Terrades (ed. lit.) - (pp. 158 - 160).  Museu de Ciències Naturals de Barcelona - N.

Marimon, M.; Cid, N.; Soler, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, N. & Vinyoles, D. (2019).  La ictiofauna dels rius temporals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i caracterització dels refugis en un any de sequera. En Actas IX Trobada Estudiosos del Massis de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac (pp. 222 - 235).  Diputació de Barcelona - N.

Obrador, B.; Rieradevall, M.; Sabaté, S.; Menéndez, M.; Vázquez, E.; Gutiérrez, C.; Bonada, N.; Cid, N. (2019).  Protocols de pràctiques d'Ecologia de Comunitats i Ecosistemes del Grau de Biologia. 2a edició. (pp. 1 - 77).  Universitat de Barcelona - S.

Gonzáles, H.; Acosta, R.; Crespo, E. (2019).  Guía rápida para la identificación de macroinvertebrados de los ríos de la región austral del Ecuador. .  Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca (ETAPA) (Ecuador) - N.

Elisabetta Broglio, Maribel de la Cerda (coord.). Josep Perelló, Maribel de la Cerda, Santi Escartín, Frederic Bartumeus, Ariadna Peña, Gemma Agell, Luís F. Ruiz-Orejón, Cristina Puig, Maria Vicioso, Salva Ferré, Pol Colomer, Oleguer Sagarra, Ofelia Díaz, Pau Fortuño, Rubén Ladrera, Iraima Verkaik, Narcís Prat, Núria Bonada, Anna Cigarini, Isabelle Bonhoure (Autors). (2020).  Ciència ciutadana i aprenentatge servei. (pp. 1 - 42).  Associació Centre Promotor dAprenentatge Servei - N. ISBN: 978-84-09-17800-1.  PDF complet (https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/quaderns_aps/CC-i-APS.pdf)

Cañedo-Argüelles, M.; Fortuño, P.; Hermoso, V.; Prat, N.; Bonada, N. (2020).  Protocolo para el diseño de reservas naturales fluviales. Planificación sistemática y participación pública. (pp. 1 - 61).  Fundació BBVA - S. ISBN: 978-84-9293.  llibre complet (https://www.biophilia-fbbva.es/publicaciones/protocolo-para-el-diseno-de-reservas-naturales-fluviales-planificacion-sistematica-y-participacion-public)

Jorda-Capdevila, D. (Lead author); Brummer, M.; Bruno, D.; Alexandre Castanho, R.; Castro, A.J.; Fortuño, P.; Jakubínský, J.; Kaletová, T.; Kelemen, E.; Koundouri, P.; Logar, I.; Loures, L.; Mendes, J.; Mendoza-Lera, C.; Quintas-Soriano, C.; Rodríguez-Lozano, P.; von Schiller, D.; Stubbington, R.; Sykes, T.; Tizzoni, E.; Truchy, A.; Tsani, S. (2020).  Ecosystem services and social perception. En Intermittent rivers and ephemeral streams: what water managers need to know. Technical report - Cost ACTION CA 15113 (pp. 85 - 105).PDF complet (http://10.5281/zenodo.3888474)

Prat, N.; Fortuño, P.; Bonada, N.; Munné, A. (2020).  Alteració de l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials per efecte de les crescudes: el que ens ensenyen la Tordera i el Ter. En Miquel Canals i Jaume Miranda (ed). Sobre el temporal Gloria (19-23.01.20), els seus efectes sobre el país i el que se'n deriva: Report de Resposta Ràpida (R³). (pp. 45 - 54).  Institució Catalana d'Història Natural - N. ISBN: 978-84-9965-552-9.  portal IEC (https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=botiga&subModuleName=&idCatalogacio=34688#)

Patents, Programari i Bases de dades

Fortuño, P; Bonada, N.; Prat, N.  Ref. .  Efectos del Cambio Ambiental en las comunidades de organismos de los ríos mediterráneos. GBIF: https://www.gbif.org/dataset/2444d607-5bbc-4b7a-a804-fd9fbaebd6c6#description  (, 06/11/2017).

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

María Ángels Puig (1983).  Efemerópteros y Plecópteros de los ríos catalanes. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Rieradevall Sant (1985).  Ritme diari de la deriva en una estació del riu Llobregat, amb especial atenció a les exúvies pupals dels Chironomidae (Diptera). Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Begoña García de Bikuña (1989).  Ecología de los ríos vizcaínos con especial referencia a los gammáridos. León. Tesi Doctoral. . 

Gloria González (1990).  Los simúlidos de las aguas continentales españolas. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Isabel Muñoz (1990).  Limnologia de la part baixa del riu Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Rieradevall Sant (1991).  Ecologia i producció del bentos del llac de Banyoles. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Xavier Martínez Delclos (1991).  Insectes hemimetàbols del Cretaci inferior espanyol. Tafonomia i Paleoautoecologia. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carles Ibáñez Martí (1993).  Dinàmica hidrològica i funcionament ecològic del tram estuarí del riu Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montserrat Real i Ortí (1993).  Ecología del zoobentos profund als embassaments de l'estat espanyol. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Oscar Soriano (1995).  Los quironómidos (Diptera, Chironomidae) de Madrid. Efecto de la regulaciónejercida por el embalse del Vado (Guadalajara) sobre una comunidad de quironómidos. Universidad Complutense de Madrid. Tesi Doctoral. . 

Stuart OTWAY  (1996).  Macroinvertebrate communities of the river Coaner (Catalonia) during summer 1996. Leicester University. Tesi de Llicenciatura. . 

Rafael Arocena (2000).  Efectos de la eutrofización en el zoobentos de un sistema lagunar costero (L. Rocha, Uruguay) estudiados mediante mesocosmos. Universidad Nacional de La Plata. Tesi Doctoral. . 

Mireia VILA ESCALÉ  (2001).  Estudi de la població de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) i comparació del seu efecte sobre les comunitats vegetals de dos torrents del massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac TITULACION: DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en Ecología. Promoción 1999-01. Universitat de Barcelona. DEA. . 

Sergio Garcia Luque (2002).  Utilización de la fotografia aérea como sistema de evaluación del índice de calidad del bosque de ribera. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Cesc Múrria (2003).  Qualitat ecològica de la riera de Vallvidrera. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Núria Bonada (2003).  Ecologia de les comunitats de macroinvertebrats en rius mediterranis a diferents escales i nivells d'organització. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Tura PUNTÍ CASADELLÂ  (2003).  Comunitats de quironòmids a rius mediterranis. Universitat de Barcelona. DEA. . 

Blanca Rios (2004).  Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de las cuencas altoandinas de Ecuador. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Carolina Solà Ortega (2004).  Impacte de l'accident miner d'Aznalcóllar sobre el riu Guadiamar. Recuperació de la comunitat de macroinvertebrats i bioacumulació de metalls pesants. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mireia Vila (2004).  Biologia del cranc americà al Parc de Sant Llorenç. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Rafael Sanchez Navarro (2004).  Evaluación del método QBM para el estudio de Caudales Ambientales. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Tura Puntí (2004).  Les comunitats de quironòmids de rius mediterranis en condicions de referència. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Laura Puertolas (2005).  Pla de Gestió i conservació de la xarxa de rieres i torrents del Parc Rural de la Torre Negra (Sant Cugat del Vallès). Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Raúl Acosta (2005).  Caracterización biológica de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de la cuenca Alta del río Cañete (Perú). Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Jordi Pijoan Parellada (2006).  Estudi sobre la reutilització de l'aigua depurada per a usos agrícoles a diferents estacions depuradores d'aigües residuals a Catalunya. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Núria Cid (2006).  Cicle vital i producció secundària d'Ephoron virgo al tram baix del riu Ebre. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Cecilia Español Latorre (2007).  'Arundo donax' en Cataluña. Métodos de control y eliminación. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Joan Biosca Bosch (2007).  Estudi de l’efecte dels episodis de sequera hidrometeorològica sobre les comunitats de macroinvertebrats bentònics en estacions de referència dels rius Llobregat i Besòs. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Rosa Andreu Chavarria (2007).  Colonització per macròfits i els seus macroinvertebrats associats al tram baix del riu Ebre. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Blanca Ríos Touma (2008).  Comunidades de macroinvertebrados en un río altoandino: Importancia del microhabitat, dinámica de la deriva, papel de la materia orgánica y relevancia de la ovoposición. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Christian Villamarín (2008).  Estructura y composición de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de ríos altoandinos en las cuencas del río Santa y Mosna, departamento de Ancash, Perú. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Cristina Buendía Forés (2008).  Efectes dels canvis recents en la concentració de nutrients de l'aigua de l'Ebre sobre el bentos del seu estuari. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Esther RUBIO GUERRERO  (2008).  Chironomid responses to Lateglacial and Holocene changes in NW Spain mountain lakes: the Enol and Sanabria sequences. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Maria Luisa Correia Chaves (2008).  Spatio-temporal dynamics of undisturbed macroinvertebrate communities in the Mondego River basin. Contribution to the ecological assessment of streams. Universidade de Lisboa. Tesi Doctoral. . 

María MORANTE  (2008).  Distribució altitudinal de les espècies de la família Baetidae al Parc Natural del Montseny, aproximació morfològica i molecular. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pablo RODRÍGUEZ LOZANO (2008).  Fuego y sequía: efectos sobre la estructura y los rasgos biológicos de las comunidades de macroinvertebrados fluviales. Máster en Ecología Fundamental y Aplicada. Promoción 2009-10. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Tura Puntí Casadellà (2008).  Ecology of Chironomidae Communities in Mediterranean Reference Streams. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Antoni Munné (2009).  Anàlisi de mètriques d'avaluació de la qualitat de l'aigua mitjançant l'ús de macroinvertebrats com a bioindicadors i la seva resposta a les alteracions antròpiques i a la tipologia fluvial en ecosistemes Mediterranis. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cesc Múrria (2009).  Past and present evolution of freshwater macroinvertebrate communities in Mediterranean-climate streams. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eulàlia RIPOLL RAJADELL  (2009).  Avaluació del projecte de restauració de la riera de Vallvidrera i implementació del seguiment ambiental. TITULACION: Proyecto de Fin de Carrera de la licenciatura de Ciencias Ambientales. 9-Julio-2009. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Francesc Múrria (2009).  Understanding the influence of environmental factors and past geological events on the genetic structure of aquatic insects using population and community approaches. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Griselda COCA LLAURADÓ (2009).  Projecte Grèfol: Experiència d’apadrinament d’un espai natural protegit TITULACION: Proyecto de Fin de Carrera de la licenciatura de Ciencias Ambientales. 9-Julio-2010. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Miguel CAÑEDO-ARGÜELLES IGLESIAS  (2009).  Ecology of Macroinvertebrate communities in Transitional Waters: Influence of the environment, response to disturbance and successional processes. Doctorat Europeu. Tesi Doctoral. . 

Mireia Vila -Escalé (2009).  Efectes d'un incendi forestal en una riera mediterrània (Sant Llorenç del Munt, 2003). Univ. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Raul Acosta (2009).  Estudio de la cuenca altoandina del río Cañete (Perú). Distribución altitudinal de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y caracterización hidroquímica de sus cabeceras. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carlota CURRIU (2010).  La Biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics a la riera de Vallvidrera (Parc de Collserola). Máster en Biodiversidad. Promoción 2009-10. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Iraima Verkaik (2010).  Wildfire effects on macroinvertebrate communities in mediterranean streams. Doctorat Europeu. Tesi Doctoral. . 

Núria Cid Puey (2010).  Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/37309

Núria SÁNCHEZ-MILLARUELO (2010).  Caracterització de la comunitat de macroinvertebrats litorals en sistemes lenítics soms i determinació de la seva sensibilitat al gradient d’estrès ambiental. Máster en Gestió i Restauració del medi natural. Promoción 2009-10. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pablo Rodríguez Lozano (2010).  Resiliencia de los ríos mediterráneos a los fuegos forestales: el papel clave de la ictiofauna y la temporalidad del régimen hidrológico. (en curs). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Albert Domènech i Agüera (2011).  Importància de la temporalitat i el substrat en la composició de la comunitat de macroinvertebrats i l'estat ecològic d'un riu mediterrani. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Anna Aymà Padrós (2011).  Evolució recent de la qualitat biològica de les aigües del Llobregat i del Besòs en funció de la precipitació. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Pol Tarrats Sada (2011).  Paleoenvironmental reconstruction of Basa de la Mora lake (Central Pyrenees) during the Holocene using chironomidae record (Insecta: Diptera). Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Aina Martínez (2012).  Comparative study between temperate and mediterranean streams using macroinvertebrates. Universitat de Barcelona, CRP Gabriel Lipmann (Luxembourg). Tesi de Llicenciatura. . 

Caroline Alejandra Carvacho Aránguiz (2012).  Estudio de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos y desarrollo de un índice multimétrico para evaluar el estado ecológico de los ríos de la cuenca del Limari en Chile. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TESIS_MASTER_Caroline%20Carvacho.pdf

Christian Patricio Villamarín Flores (2012).  Estructura y composición de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en ríos Altoandinos del Ecuador y Perú. Diseño de un sistema de medida de la calidad del agua con índices multimétricos. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Christian P. Villamarín (2012).  Estructura y composición de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en ríos altoandinos del Ecuador y Perú. Diseño de un sistema de medidad de la calidad del agua con índices multimétricos. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jessica Tilbian (2012).  Impact du changement climatique sur la structure et le fonctionnement des communautés de macroinvertébrés benthiques. Université Claude Bernard Lyon 1. Tesi de Masters. . 

Joan Gomà Martínez (2012).  Phytoplankton ecology regulation by resources and trophic cascade in shallow lakes. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Miguel Ángel Ávalos (2012).  Utilització dels macroinvertebrats bentònics per a l'avaluació de l'estat ecològic del riu Ripoll. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_MAvalos.pdf

Mireia De la Fuente (2012).  Resposta de les comunitats de macroinvertebrats davant les avingudes en dues conques fluvials climàticament diferents: aspectes estructurals i funcionals. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pol Tarrats Sada (2012).  Relating actual with subfossil Chironomid assembages. Paleoenvironmental reconstruction of the las 350 years of Basa de la Mora lake (Central Pyrenees) through actual macroinvertebrate community characterization. Máster en Cambio Global. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Tesi de Masters. . 

Rins, G. (2012).  L'estat ecològic del riu Canaletes. Institut d'Educació Secundària Terra Alta. Treball d'Investigació. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFB_GemmaRins.pdf

Rubén Ladrera Fernández (2012).  Estudio del estado ecológico de los cursos fluviales del parque natural sierra de cebollera (la Rioja) en base a la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/memoria_Ruben_Ladrera1.pdf

Víctor Osorio (2012).  Study of Ephemeroptera in the Ter river Basin. . Treball de Grau. . 

Alba Santaló Rius (2013).  Determinació del estat ecològic del riu Ripoll a Castellar del Vallés: recuperació de l'estat ecològic del riu després de l'impacte d'una indústria tèxtil. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_ASantalo_Satina.pdf)

Aleix NÚÑEZ MARCÉ (2013).  Millora de la qualitat de la gestió dels terrenys d’acampada de la xarxa Acampada.org. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Andrea Burfeid Castellanos (2013).  Determination of a new Diatoma species and ecological aspects. Barcelona. Treball de Grau. . 

Ariadna Veas Bernal (2013).  Efectes de l'incendi de l'Alt Empordà sobre la comunitat de macroinvertebrats aquàtics dels rius Muga i Ricardell. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. .  (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_AriadnaVeas.pdf)

Diego Rita Espada (2013).  Nodularia spumigena sinking rates at higher salinities: What is the mechanism?. Barcelona. Treball de Grau. . 

Gabriela Peixoto (2013).  Evaluación de las respuestas de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos a la salinización a través del uso de mesocosmos. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_GPeixoto_SalMesocosmos.pdf)

Laura García Soler (2013).  Reconstrucció paleoambiental de l’estany càrstic de Banyoles Durant la segona meitat de l’Holocè utilitzant el registre dels quironòmids (Insecta: Diptera). Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Laura Madrid (2013).  Caracterització de la comunitat actual i representativitat en el sudfòssil recent dels Quironòmids (Insecta: DIPTERA) a llacs càrstics de la Península Ibérica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_LMadrid_paleo_1.pdf)

Laura MADRID BARÓ (2013).  Caracterització de la comunitat actual i representativitat en el subfòssil recent dels quironòmids (Insecta: Diptera) a llacs càrstics de la península Ibèrica. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Maria Belmonte (2013).  Efectos del barbo de montaña (Barbus meridionalis) sobre la comunidad de macroinvertebrados en un río mediterráneo. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_MBelmonte_barbus%20meridionalis.pdf)

Maria Sòria (2013).  L'hàbitat hidràulic i els trets biològics dels insectes aquàtics a la Riera de Santa Fe (Montseny). . Treball de Grau. . 

Natalia N. Williams (2013).  Los quironómidos (Chironomidae, Diptera) del Lago Moreno Oeste, Patagonia Norte: Distribución espacial, estructura de las comunidades actuales y subfósiles, y bioacumulación de elementos traza. Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Tesi Doctoral. . 

Pol Tarrats Sada (2013).  Actual and subfossil Chironomid assemblages in mountain lakes: improving the tool for paleoenvironmental reconstruction. (active). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sergi Leon Rof (2013).  Growth of microalgae for biodiesel production: optimization of operating conditions. Barcelona. Treball de Grau. . 

Marc Bernabeu (2014).  Macroinvertebrates variability in mediterranean and temperate streams: unimpacted and impacted river basins. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Nuria Flor-Arnau (2014).  Diversitat, ecologia i usos en bioindicació d'algues caràcies i macròfits a la península Ibèrica. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Pascual Ullod, M. (2014).  Canvis en l'eutrofització d'una llacuna somera del delta del Llobregat. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. .  PDF (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_MarcPascual.pdf)

Sala Prat, M. (2014).  Ecologia de rius salins mediterranis: la Riera Salada com a estudi de cas. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. .  PDF (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_MiquelSala.pdf)

Tatiana Lanquetin (2014).  Impacts du réchauffement climatique sur le processus de décomposition de la litière aquatique par les broyeurs- déchiqueteurs: de l'échelle communauté à l'échelle individu. Université Claude Bernard Lyon 1. Tesi de Masters. . 

Ávalos, M.A. (2015).  Effects of flow cessation on macroinvertebrate communities along a mediterranean temporal stream: structural and functional aspects. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  PDF (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_ECOGES2015_MiguelAngelAvalosBarrios.pdf)

Coscollar, Joana (2015).  Caracterització de la comunitat actual de macroinvertebrats bentònics presents al litoral del llac Enol. Barcelona. Treball de Grau. . 

Dios Rivera, V.H. (2015).  Evaluation of the ecological quality of the river water's using diatom (Bacillaryophyta) and relation with the land uses. Barcelona. Treball de Grau. . 

Garcia-Raventós, Aina (2015).  On the origin and assembly of communities: Diversity patterns of Trichoptera across a latitudinal gradient in Europe. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://www.ub.edu/fem/index.php/public/treballs-27

Joaquim de Gispert Pi (2015).  Grain size selection in case building by the mountain cased-caddisfly species Potamophylax latipennis (Curtis, 1834). Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Maria Soria Extremera (2015).  Chapter 1: A meta-analysis on the biodiversity in perennial and intermittent rivers and Chapter 2: Macroinvertebrate patterns between perennial and intermittent rivers in reference and non-reference conditions: a comparison between the Mediterranean Basin and Chile. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Mora, J. (2015).  Resposta espaciotemporal dels macroinvertebrats del riu Ripoll a una descàrrega d'aigües industrials depurades. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Rodríguez Lozano, P. (2015).  Fire legacies in Mediterranean streams: the key roles of the riparian canopy and the top predator on food webs. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  enllaç a TDX (http://www.tdx.cat/handle/10803/385275)

Sala Prat, M. (2015).  Efectes subletals de la salinització en Hydropsyche exocellata. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  PDF (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_ECOGES2015_SalaPrat.pdf)

Aida Viza (2016).  Predicting future species distribution of Odonata in westernmost Mediterranean region under Climate Change. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  www.ub.edu/fem/ (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_AidaViza.pdf)

Almendro, M. (2016).  La llacuna de la Ricarda: són suficients les mesures correctores aplicades per restablir el seu estat ecològic?. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. .  PDF del treball (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_Marina%20Almendro_2016.pdf)

Burgazzi, G. (2016).  Estudi de les condicions hidrològiques i climàtiques dels rius temporals en el marc del projecte TRivers (estada de doctorat estudiant Universitat de Parma, Itàlia). Universitat de Barcelona . Treball d'Investigació. . 

Kamilia Hajji (2016).  Contribution à l'étude de la Taxonomie, Ecologie et Biogéographie des Trichoptères du Rif (Nord du Maroc). Universitat de Tetuan. Tesi Doctoral. . 

Kamilia Hajji (2016).  Les Trichoptères du Maroc: Atlas, Biogeographie et degre de vulnérabilité. University of Tetuan. Tesi Doctoral. . 

Laura Casanova (2016).  Seasonal variations of macroinvertebrate community along a latitudinal gradient. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  www.ub.edu/fem (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_LauraCasanova.pdfgradient)

Laura Puértolas Domènech (2016).  La restauració fluvial a Catalunya: desenvolupament de protocols d'avaluació. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Noguera, E. (2016).  Temporalitat dels rius mediterranis: comunitat de peixos. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_Eva_Noguera2016.pdf

Soria, M. (2016).  Conservation and management of intermittent rivers. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Van Esso, C. (2016).  Rius temporals mediterranis i efectes de la perennialització. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gómez Bahamonde, R. (2017).  Estudi de comunitats de cladòcers com a paleoindicador al llac Enol. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. .  memòria del treball (PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFG_Rub%C3%A9n_G%C3%B3mez.pdf)

Navarro Turmo, M. (2017).  La biodiversitat a les basses naturalitzades de Barcelona. La seva gestió afavoreix o disminueix les poblacions de mosquits?. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  TFM MNavarro bassesBCN (document PDF) (http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_MonicaNavarro_bassesBCN.pdf)

Somma, Simona (2017).  Biomonitoring 2.0: avaluació de l'estat ecològic dels rius utilitzant tècniques de metabarcoding i eDNA. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sofia Salinas (2018).  Intraspecific genetic structure of freshwater insects refutes postglacial Pleistocene northward range expansion exclusively from Southern refugia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_Sofia_Salinas.pdf

Pol Tarrats Sada (2018).  Chironomids as lake paleoenvironmental indicators: the role of present fauna to understand the past. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Afroditi Grigoropoulou (2019).  Biogeography of the functional traits of caddisflies (Trichoptera). . Tesi de Masters. . 

Daniel Castro (2019).  Riparian forest quality, land-use dynamics and their influence on macroinvertebrate communities. An evaluation of the ecological status of Pesquería River (N.E., Mexico). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Gabone Iturrarte Urrutia (2018).  Drivers of the community functional diversity of freshwater macroinvertebrate across biogeographical regions and habitats. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://www.ub.edu/fem/docs/treballs/TFM_Gabone_Iturrarte.pdf

Xènia Rodriguez (2017).  Diatomees epifítiques del llac de Montcortès:fenología anual. UB. Treball de Grau. . 

Presentació de Comunicacions

Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-fernández, D.; Velasco, J.; Millán A.; Bonada, N. (2013).  Trait-based niche feature respond similarly to natural and anthropogenic stressors. Presentació comunicació,  IALE 2013: Changing European Landscapes, Landscape ecology, local to global., Manchester, REGNE UNIT.

Mestres, F.; Llorente, G.A.; Soley, M.; Álvaro; I.; Arias; B.; Auladell, C.; Azcón, J.; Bonada, N.; Ferrer, J.; Gomà, J.; Martínez, J.; Mateos, E.M.; Rieradevall, M.; Vinyoles, M.D.; Alemany, M.; Balanyà, J.; Bort, J.; Campos, N.; Casado, F.J.; Esteban, M.E.; Fañanas, L.; Fernández, J.A.; Gómez, A.; Gracia, E.; Gutiérrez, E.; Munné, S.; Nogués, S.; Remesar, X.; Rosa, A.; Soriano, I. (2013).  Biologia I. Una experiència d'enllaç entre batxillerat i universitat. Presentació comunicació,  II Jornada de la Biologia a l'Ensenyament, 20 d'Abril de 2013, Jardí Botànic de la Universitat de València, Valencia, ESPANYA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Vogler, A. P.; Papadopoulou, A.; Dolédec, S. (2013).  The macroinvertebrate river of life: understanding species richness and trait variability through evolutionary history. Presentació comunicació,  Workshop 'Mathematics for an Evolving Biodiversity', Montreal, CANADÀ.

Rieradevall M., Prat N., Fortuño P. (2014).  Riu.net, approaching the citizens to the rivers. Conferència invitada,  Barcelona Citizen Science Day. Festival de Ciència, Tecnologia, Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Bonada, N. (2014).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Rinaldo, A.; Camacho, A.; Elósegi, A.; Obrador, B.; Pascoal, C.; Rosi-Marshal, E.; Martí, E.; Cássio, F.; Yvon-Durocher, G.; Muñoz, I.; Soria, J.; Graça, M.; Feio, M.; Prat, N.; Rooney, N.; Mazzeo; N.; Bonada, N.; Marcé, R.; Cortes, R.; Death, R.; Hill, S.; Sabater, S.; Niell, X. (2014).  Comitè científic del XVII Congress of the Iberian Association of Limnology. Participació comitè científic/organitzador,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology AIL, Santander, ESPANYA.

Bernabeu, M.; Dohet, A.; Wetzel, C.E.; L'Hoste, L.; Cleiton, A.; Martínez, A.; Gomà, J.; Novais, M.H.; Hoffmann, L.; Ector, L.; Bonada, N. (2014). 

Macroinvertebrates variability in mediterranean and temperate streams: forested and impacted river basins.

. Poster,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Burfeid, A.; Flor-Arnau, N.; Navarro-Barquero, P.; Cambra, J.; Durán, C. (2014).  Water quality of the Ebro river basin in the year 2013 using diatoms (Bacillariophyta) as Bioindicators. Poster,  XVII Congress of Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Colin,N.; Maceda-Veiga,A.; Santalo,A.; Flor-Arnau,N.; Prat,N.; Cambra,J; de Sostoa,A. (2014).  Recovery of aquatic communities after an industrial sewage discharge in a mediterranean stream. Poster,  Journées Internationales de Limnologie et d'Océanographie., Marsella, FRANÇA.

De Gispert, Q.; Alfenas, G.; Bonada, N. (2014). 

Grain size selection by the mountain cased-caddisfly species Potamophylax latipennis (Curtis, 1834). 

. Poster,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Herrera-Grao, T.; Magdaleno, F.; Blanco-Garrido, F.; Bonada, N. (2014). 

Distribution of native riparian species along riverbanks in minimally disturbed mediterranean rivers: differences between adult and young feet.   

. Poster,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Soria, M.; Bonada, N. (2014). 

Relationships between the hydraulic habitat and the biological traits of macroinvertebrates in the Santa Fe stream (Montseny Natural Park, Catalonia/Spain). 

. Poster,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Bonada, N.; Múrria, C.; Dolédec, S.; Papadopoulou, A.; Vogler, A.P. (2014).  Trait diversity increases with clade age across the Tree-of-Life of freshwater macroinvertebrates. Presentació comunicació,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Flor-Arnau, N.; Real, M.; González, G.; Cambra, J.; Moreno, JL; Solà, C.; Munné, A. (2014).  The fluvial macrophyte index (IMF) a new tool to assess the eclogical status of mediterranean rivers. Presentació comunicació,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-Fernández, D.; Bonada, N.; Vaughan, I.P.; Ormerod, S.J.; Millán, A.; Velasco, J. (2014).  How can we increase our capacity to predict ecosystem responses to environmental change?. Presentació comunicació,  III Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología, Murcia, ESPANYA.

Leigh, C.; Datry, T.; Bonada, N.; Boulton, A.J.; Larned, S.T. (2014).  Post-drying recovery by aquatic invertebrates in intermittent rivers: a cross-climate sutyd. Presentació comunicació,  Joint Aquatic Sciences Meeting, Portland, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Luzón-Ortega, J.; Gallego, I.; Jáimez-Cuéllar, P.; Palomino-Morales, J.A.; Durán, C.; Navarro, P.; Bonada, N.; Alba-Tercedor, J. (2014). 

Resetting the scores assigned to taxa of biotic index IBMWP and set the class boundary of ecological strate for the river ecotypes Ebro River Basin. 

. Presentació comunicació,  XVII Congress of the Iberian Association of Limnology, Santander, ESPANYA.

Prat, N.¸ Rodríguez-Lozano, P., Verkaik, I., Rieradevall, M. (2014).  Because of the presence of droughts, Mediterranean streams recover more quickly from bush fires than other streams . Presentació comunicació,  SFS-NABS Society for Freshwater Science Annual Meeting, Portland, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Rodríguez-Lozano, P., Rieradevall, M.; Rau, M. & Prat, N. (2014). 

Wildfire long-term consequences on leaf litter breakdown in streams.. Presentació comunicació,  SFS-NABS Society for Freshwater Science Annual Meeting, Portland, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Soria, M.; Bonada, N. (2014).  Relationships between the hydraulic habitat and the biological traits o macroinvertebrates in the Santa Fe stream (Montseny Natural Park, Catalonia/Spain). Presentació comunicació,  XI Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología, Las Palmeras, XILE.

Vieira, C.; Aguiar, FC; Portela, AP; Raven, P.; Holmes, N.; Cambra, J.; Flor-Arnau, N.; Chauvin, C.; Dörffinger, G.; Germ, M.; Manolaki, P.; Minciardi, MR; Munné, A.; Papstergiadou, E.; Umanic, G; Ferreira, MT (2014).  Bryophyte communities in hydrographic regions of Europe: Distribution overview and conservation in global change scenarios. Presentació comunicació,  International Conference on Ecohydrology, Soil & Climate change, Tomar (Portugal), PORTUGAL.

Bonada, N. (2015).  Integrating ecology and evolution in stream ecosystems. Conferència invitada,  9th Symposium for European Freshwater Sciences, Géneve, SUÏSSA.

Cid, N. (2015).  Challenges and approaches for sustainable management of temporary rivers: LIFE 'TRivers' project (Spain). Conferència invitada,  International workshop on 'River Restoration in the EuroMediterranean Region: getting inspired by best practices, addressing open challenges', Reggio Calabria, ITÀLIA.

Cid, N.; Verkaik, I.; García-Roger, E.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Sánchez-Montoya, M.; Suárez, M.; Gómez, R.; Buffagni, A.; Prat, N.; Vidal-Abarca, M.; Demartini, D.; Erba, S.; Karaouzas, I.; Skoulikidis, N. (2015).  A biological tool to predict flow connectivity in reference temporary rivers from the Mediterranean Basin. Conferència invitada,  9th Symposium for European Freshwater Sciences, Géneve, SUÏSSA.

Datry, T.; Bonada, N.; Heino, J. (2015).  Metacommunities in intermittent rivers: towards understanding extreme alternative states and underlying ecological processes in highly dynamic systems. Conferència invitada,  9th Symposium for European Freshwater Sciences, Géneve, SUÏSSA.

Leigh, C.; Blanchard, Q.; Bonada, N.; Boulton, A.J.; Courtwright, J.L.; Dahm, C.; De Vries, S.; Fike, K.; Hoeve, J.; Hugueny, B.; Larned, S.T.; May, C.L.; Pella, H.; Sauquet, E.; Vander Vorste, R.; Walker, R.H.; Datry, T. (2015).  The history, maturation and future of a booming research field: the ecology and management of intermittent rivers. Conferència invitada,  9th Symposium for European Freshwater Sciences, Géneve, SUÏSSA.

Prat, N. (2015).  Riu.net: la app para evaluar la calidad ecológica de los ríos. Conferència invitada,  III Jornadas de Divulgación Innovadora D+I, Zaragoza, ESPANYA.

Bonada, N. (2015).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  CIREF: Congreso de Restauración Fluvial 2015, Pamplona, ESPANYA.

Burfeid, A.; Cambra, J. (2015).  Effects of abiotic influences on Diatom size as measured in the Ebro river Basin (NE Spain). Poster,  Central European Diatom Meeting, Bremerhaven (Alemanya), ALEMANYA.

de Vries, S.B.; Hoeve, J.; Sauquet, E.; Leigh, C.; Bonada, N.; Fike, K.; Dahm, C.; Booij, M.; Datry, T. (2015).  Characterizing spatial and temporal patterns of intermittent rivers. Poster,  European Geosciences Union (EGU) General Assembly. de Vries, S.B.; Hoeve, J.; Sauquet, E.; Leigh, C.; Bonada, N.; Fike, K.; Dahm, C.; Booij, M. & Datry, T. (2015). Characterizing spatial and temporal patterns of intermittent rivers. Geophysical Research Abstract, Vol. 17, EGU2015-1961-3, Viena, ÀUSTRIA.

Flor-Arnau, N.; Sanjuan, J.; Vicente, A.; Monleón-Getino, T., Cambra, J.; Martín-Closas, C. (2015).  Development of charophyte species under light and temperature controlled conditions. Poster,  20th Meeting of the European Group of Charophytologists. Abstracts, p. 9, Ginebra, SUÏSSA.

Mata M.P., Morellón-Marteles, M., Vegas, J., Ballesteros Lázaro, P., Sánchez, J., Valero Garcés, B., Moreno Caballud, A., Rodriguez-García, J.A, Rieradevall, M., Tarrats, P. (2015).  Recent environmental changes in the sedimentary record of the Enol Lake (Picos de Europa National Park, Spain). Poster,  ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography). Session: Strengthening the paleolimnological contribution to global change., Granada, ESPANYA.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P. (2015).  Riu.net, an app to approach the citizens to the rivers. Poster,  ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography). Session: People power: The role of Citizen Scientists in aquatic Science- Global opportunities and perspectives., Granada, ESPANYA.

Vieira, C; Aguiar, FC; Portela, P; Monteiro, J; Raven, P; Holmes, N; Cambra, J; Flor-Arnau, N; Chauvin, C ; Loriot, S; Feret, T ; Dörflinger, G; Germ, M ; Papastergiadou, E ; Manolaki, P ; Minciardi, MR; Munné, A; Urbanič, G & Ferreira, MT. (2015).  Fluvial bryophytes of Mediterranean Europe: exploring the connection between core species, climatic regions and ecological determinants. Poster,  14th International Symposium of Aquatic Plants., Edimburgo, REGNE UNIT.

Burfeid Castellanos, AM.; Cambra Sánchez, J.; Flor-Arnau, N.; Durán Lalaguna, C. (2015).  Long-term effects of dangerous substances on diatoms (Bacillariophyta) and their communities as measured in the Ebro River Basin (NE Spain). Presentació comunicació,  XX Simposio de Botánica Criptogámica., Porto, PORTUGAL.

Cid, N.; Verkaik, I.; García-Roger, E.M.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Sánchez-Montoya, M.M.; Gómez, R.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Demartini, D.; Buffagni, A.; Erba, S.; Karaouzas, I.; Skoulikidis, N.; Prat, N. (2015).  A biological tool to assess flow connectivity in reference temporary streams from the Mediterranean Basin. Presentació comunicació,  SEFS 9- Symposium for European Freshwater Sciences, Ginebra, SUÏSSA.

Colin, N.; Maceda-Veiga, A.; Flor-Arnau, N.; Santaló, A.; Mora. J. & Fortuño, P. (2015).  Assessing the seasonal variability of biotic integrity indices in a Mediterranean stream exposed to industrial sewage discharge: a multi-taxa approach. Presentació comunicació,  10th Iberian and 7th Iberoamerican Congress of Enviromental Contamination and Toxicology., Vila-Real, PORTUGAL.

Dios Rivera, V.H.; Cambra Sánchez, J.; Flor-Arnau, N.; Burfeid Castellanos, A.M.; Llopis Pérez, J.; Durán Lalaguna, C. (2015).  Evaluation of the ecological quality of the river water's using diatom (Bacillariophyta) and relation with the land uses. Presentació comunicació,  XX Simposio de Botánica Criptogámica., Porto, PORTUGAL.

Fenoglio, S.; Bonada, N.; Guareschi, S.; Millán, A.; López-Rodríguez, M.J.; Tierno De Figueroa, M. (2015).  When the invasion of freshwater failed: the case of aquatic insects. Presentació comunicació,  Ecology at the Interface, Roma, ITÀLIA.

Flor-Arnau, N.; Chesa Marro, MJ.; Cambra, J.; Vegas, E. (2015).  Viabilidad de la introducción de algas caráceas para naturalizar estanques en la ciudad de Barcelona. Presentació comunicació,  XX Simposio de Botánica Criptogámica., Porto, PORTUGAL.

Fortuño,P; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Flor-Arnau,N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2015).  Els parcs naturals de la serralada litoral catalana i el projecte LIFE-TRivers per la millora de la gestió dels rius temporals. Presentació comunicació,  III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor. Fortuño, P.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N.; Flor Arnau, N.; Bonada, N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M. & Prat, N. (2017). La gestió dels rius temporals als parcs naturals de les serralades litorals catalanes: el cas de la riera de Pineda. In Diputació de Barcelona, Àrea de Territori IiSostenibilitat, Gerència de Serveis d'Espais Naturals, Xarxa de Parcs Naturals (coord.). III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central I VII del Montnegre i el Corredor. Diputació de Barcelona, Barcelona. pp 166-178., Tiana, ESPANYA.

Gallart, F.; Llorens, P.; Latron, J.; Cid, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2015).  Lack of instrumental hydrological data? Trying the use of interviews as a way to estimate the regime of temporary streams. Presentació comunicació,  EGU General Assembly 2015. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-2474, 2015, Vienna, ÀUSTRIA.

Gascón, S.; Arranz, I.; Cañedo-Argüelles, M.; Nebra, A.; Ruhí, A.; Rieradevall, M.; Caiola, N.; Sala, J.; Ibàñez, C.; Quintana, X. (2015). 

Environmental constraint determines metacommunity structure in wetland microcrustaceans. Presentació comunicació,  ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography). Session: Metacommunities, Granada, ESPANYA.

Ladrera, R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2015).  Macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos: una herramienta didáctica. Presentació comunicació,  IV Jornada de la Biologia a l'Ensenyament, Barcelona, ESPANYA.

Nolla Querol, P.; Flor-Arnau, N.; Chesa Marro, MJ. (2015).  Detección y control de cianobacterias en fuentes ornamentales urbanas de la ciudad de Barcelona. Presentació comunicació,  XX Simposio de Botánica Criptogámica., Porto, PORTUGAL.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Fortuño, P. (2015).  Riu.net, an App to assess rivers' ecological status. Presentació comunicació,  2nd CItizen Science Day, Barcelona, ESPANYA.

Tarrats, P.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Mata, M.; Morellón, M.; Vegas, J.; Sánchez, J.; Valero, B.; Moreno, A. (2015).  Chironomid community dynamics in Enol Lake (Picos de Europa National Park, Spain). Presentació comunicació,  SEFS 9: Symposium for European Freshwater Sciences, Ginebra, SUÏSSA.

Bonada, N. (2016).  The ecology of mediterranean climate rivers: challanges and opportunities. Conferència invitada,  SIL meeting, Tonio, ITÀLIA.

Cid, N. (2016).  A European perspective - TRivers. Conferència invitada,  British Ecological Society Aquatic Ecology Group (BESAG) meeting on temporary rivers and streams, Nottingham, REGNE UNIT.

Soria, M.; Leigh, C.; Datry, T.; Bini, M. & Bonada, N. (2016).  A matea-analysis comparing the biodiversity of perennial and intermittent rivers. Conferència invitada,  XVIII Congress of the Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Bonada, N. (2016).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planicación del Agua, València, ESPANYA.

Cañedo-Argüelles, Miguel; Hermoso, Virgilio; Herrera-Grao, Tony; Fortuño, Pau; Prat, Narcís; Bonada, Núria (2016).  Use of systematic planning tools to define freshwater reserves in Spain: the RESERVIAL project. Poster,  XVIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Tortosa, ESPANYA.

Castro López, J. Daniel; Prat, Narcís; Guerra, Víctor (2016).  Integration of bioindicators in the weap system (water evaluation and planning system) for integrated modeling and prediction of future scenarios of the ecological quality of watersheds. Poster,  XVIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Tortosa, ESPANYA.

Cid, N.; Prat, N.; Bonada, N.; Gallart,F.; Llorens, P.; Latron, J.; Vinyoles,D.; Fortuño, P.; Rodríguez-Lozano, P. (2016).  Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: the TRIVERS project. Poster,  XVIII Congress of the Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Herrera-Grao, T.; Cañedo-Argüelles, M.; Hermoso, V.; Fortuño, P.; Prat, N.; Bonada, N. (2016).  El uso de herramientas de planificación sistemática para definir reservas fluviales en España: el proyecto RESERVIAL. Poster,  Caminando hacia la Infraestructura Verde: Presente y futuro, Zaragoza, ESPANYA.

Herrera-Grao, Tony; Cañedo-Argüelles, Miguel; Hermoso, Virgilio; Fortuño, Pau; Prat, Narcís; Bonada, Núria (2016).  El uso de herramientas de planificación sistemática para definir reservas fluviales en España: el proyecto RESERVIAL. Poster,  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Herrera-Grao, Tony; Cañedo-Argüelles, Miguel; Hermoso, Virgilio; Fortuño, Pau; Prat, Narcís; Bonada, Núria. 2016. El uso de herramientas de planificación sistemática para definir reservas naturales fluviales en españa: el proyecto RESERVIAL. Libro de Actas del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua (Ed), p: 1175., València, ESPANYA.

Rodríguez-Lozano, Pablo; Verkaik, Iraima; Vila Escalé, Mireia; Fortuño, Pau; Rieradevall, Maria; Prat, Narcís (2016).  More than a decade after the 2003 Sant Llorenç wildfire: lessons learned. Poster,  XVIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Tortosa, ESPANYA.

Soria, M.; Leigh, C.; Datry, T.; Bini, M.; Bonada, N. (2016).  A meta-analysis comparing the biodiversity of perennial and intermittent rivers. I Congreso Iberoamericano de Limnología. Valdivia (Chile). Poster. Poster,  I Congreso Iberoamericano de Limnología., Valdivia, XILE.

Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Fortuño, P.; Bonada, N.; Ladrera, R.; Becerra, M. & Menéndez, S. (2016).  La aplicación RIU.net: ciencia y concienciación ciudadana al alcance de todos. Poster,  XVIII Congress of the Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Bonada, N.; Amalfitano, S.; Artigas, J.; Bernal, S.; Cooper, S.D.; Dallas, H.; Davies, P.M.; Day, J.A.; De Moor, F.D.; Dudley, T.; Fazi, S.; Filipe, A.F.; Figueroa, R.; Gasith, A.; Ginebreda, A.; Hershkovitz, Y.; Kondolf, G.M.; Lake, P.S.; López-Doval, J.; Marr, S.M.; Melack, J.M.; Muñoz, I.; Petrovic, M.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Robson, B.J.; Rodríguez.González, P.; Romaní, A.M.; Sabater, S.; Sabo, J.; Stella, J.C.; Tierno De Figueroa, J.M.; Timoner, X.; Verkaik, I.; Ylla, I.; Zoppini, A. (2016).  Challenges and opportunities for research and management in mediterranean climate rivers: contibutions by Professor Vincent H. Resh. Presentació comunicació,  SFS2016: Running on empty., Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Bonada, N.; Cid, N.; Verkaik, I.; Rodríguez-Lozano, P. (2016).  Too much and too little water: contributions to the ecology of intermittent rivers. Presentació comunicació,  XVIII Confress of the Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Bonada, Nuria; Amalfitano, Stefano; Artigas, Joan; Bernal, Susana; Cooper, Scott D.; Dallas, Helen; Davies, Peter M.; Day, Jenny A.; de Moor, Ferdy C.; Dudley, Tom; Fazi, Stefano; Filipe, A. Filipa; Figueroa, Ricardo; Gasith, Avital; Ginebreda, Antoni; Hershkovitz, Yaron; Kondolf, G. Mathias; Lake, P. Sam; López-Doval, Julio; M. Marr, Sean; Melack, John M.; Muñoz, Isabel; Petrovic, Mira; Bouma-Gregson, Keith; Prat, Narcís; Rieradevall, Maria; Robson, Belinda J.; Rodríguez-González, Patricia M.; Romaní, Anna M.; Sabater, Sergi; Sabo, John; Stella, John C.; Tierno de Figueroa, J. Manuel; Timoner, Xisca; Verkaik, Iraima; Ylla, Irene; Zoppini, Annamaria. (2016).  Challenges and opportunities for research and management in Mediterranean Climate rivers: contributions by professor Vincent H. Resh. Presentació comunicació,  Society For Freshwater Science (SFS) Annual Meeting, Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Castro, Daniel; Prat, Narcís; Guerra, Victor (2016).  Integrated protocol to predict the ecological status of rivers and for adapting watershed management to globe change. Presentació comunicació,  Society For Freshwater Science (SFS) Annual Meeting, Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N. (2016).  Temporal variability of fish populations and community assemblages from perennial and intermitent streams: managenent implications. Presentació comunicació,  SFS2016 Annual Meeting, Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Vinyoles, D.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Latron, J.; Llorens, P.; Gallart, F.; Prat, N. (2016).  Bioassessment of intermittent rivers and ephemeral streams in the Mediterranean Basin: are current methods adequate?. Presentació comunicació,  SFS 2016- Society for Freshwater Science Annual Meeting, Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Vinyoles, D.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Latron, J.; Llorens, P.; Gallart, F.; Prat, N. (2016).  Bioassessment of temporary rivers in the Mediterranean Basin: are current methods adequate. Presentació comunicació,  XVIII Confress of the Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Gallart, F.; Llorens, P.; Cid, N.; Latron, J.; Bonada, N.; Prat, N. (2016).  TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status): new software for investigating the degree of hydrologic alteration of temporary streams. Presentació comunicació,  EGU2017-14968. Gallart, F.; Llorens, P.; Cid, N.; Latron, J.; Bonada, N. & Prat, N. (2016). TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status): new software for investigating the degree of hydrologic alteration of temporary streams. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-14968, Viena, ÀUSTRIA.

Garcia-Raventós, A.; Viza, A.; Múrria, C. (2016).  Southern but also cryptic Temperate refugia explain current diversity of Trichoptera across a latitudinal gradient in Europe. Presentació comunicació,  XVIII Congress of Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Ladrera, R. ; Prat, N. (2016).  Las políticas europeas y el consenso científi co en materia de gestión y conservación de aguas no llegan a la escuela. Presentació comunicació,  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Ladrera, Rubén; Prat, Narcís. 2016. Las políticas europeas y el consenso científico en materia de gestión y conservación de aguas no llegan a la escuela. Libro de Actas del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua (Ed), p: 637-648. (PDF), València, ESPANYA.

Ladrera, Rubén; Gomà, Joan; Prat, Narcís (2016).  Changes in riverine food webs produced by massive growths of Didymosphenia geminata. Presentació comunicació,  XVIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Tortosa, ESPANYA.

Ladrera, Rubén; Gomà, Joan; Rieradevall, Maria; Prat, Narcís (2016).  Didymosphenia geminata: Nueva alga invasora en ríos de montaña favorecida por embalses para regadío y abastecimiento de zonas urbanas. Presentació comunicació,  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Ladrera, Rubén; Prat, Narcís. 2016. Las políticas europeas y el consenso científico en materia de gestión y conservación de aguas no llegan a la escuela. Libro de Actas del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua (Ed), p: 637-648., València, ESPANYA.

Múrria, C. (2016).  Integrating the temporal continuum in ecology: determinants of species and genetic diversity. Presentació comunicació,  XVIII Congress of Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Prat, Narcís; Rieradevall, Maria; Fortuño, Pau; Ladrera, Rubén; Verkaik, Iraima; Becerra, Marga; Menéndez, Sabrina (2016).  Riu.net application: citizen science in rivers. Presentació comunicació,  International Coference on Citizen Observatories for Water Management (COWM2016), Venècia, ITÀLIA.

Prat, N:; Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cid N.; Rodríguez-Lozano, P. (2016).  Similituds i diferències dels macroinvertebrats de dos torrents de muntanya del Montseny. Presentació comunicació,  IX Trobada d'Estudiosos del Montseny, La Garriga, ESPANYA.

Rieradevall, Maria; Fortuño, Pau; Ladrera, Rubén; Verkaik, Ireima; Becerra, Margarita; Menendez, Sabrina; Prat, Narcís (2016).  La aplicación RIU.net: ciencia y concienciación ciudadana al alcance de todos. Presentació comunicació,  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Rieradevall, Maria; Fortuño, Pau; Ladrera, Rubén; Bonada, Núria; Verkaik, Iraima; Becerra, Margarita; Menéndez, Sabrina; Prat, Narcís. 2016. La aplicación RiuNet: ciencia y concienciación ciudadana al alcance de todos. Libro de Actas del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Fundación Nueva Cultura del Agua (Ed), p: 701-709., València, ESPANYA.

Sarremejane, R.; Mykrä, H.; Muotka, T.; Aroviita, J.; Bonada, N (2016).  Habitat connectivity and organisms' dispersal ability drive the assembly mechanisms of macroinvertebrate communities in river networks. Presentació comunicació,  SFS2016: Running on empty., Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Sarremejane, Romain; CañedoArgüelles, Miguel; Bonada, Núria; Prat, Narcis (2016).  Assembly mechanisms of aquatic metacommunities in intermittent rivers vary seasonally. Presentació comunicació,  XVIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Tortosa, ESPANYA.

Soria, M.; Figueroa, R.; Prat, N. & Bonada, N. (2016).  Macroinvertebrate patterns between perennial and intermittent rivers in reference and non-reference conditions. Presentació comunicació,  I Congreso Iberoamericano de Limnología., Valdivia, XILE.

Tonkin, J.; Bonada, N.; Bogan, M. & Lytle, D. (2016).  Seasonality and predictability regulate temporal biodiversity of stream invertebrates. Presentació comunicació,  SFS2016: Running on empty., Sacramento, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Viza, A.; Garcia-Raventós, A.; Tierno de Figueroa, J. M.; Riera, J. L.; Múrria, C. (2016).  Seasonality, species richness and turnover mediate intraspecific trait variability in freshwater community responses along an elevational gradient. Presentació comunicació,  XVIII Congress of Iberian Association of Limnology, Tortosa, ESPANYA.

Narcís Prat (2017).  Workshop 2: River restoration and ecosystem services. Sense especificar,  LIFE Platform Meeting: ONE RIVER-MANY INTERESTS, KOBLENZ, ALEMANYA.

Burfeid-Castellanos, A.M.; Flor-Arnau, N.; Cid, N.; Rodrígeuz-Lozano, P.; Bonada, N.; Vinyoles, D.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Latron, J.; Llorens, P.; Gallart, F.; Cambra, J.; Prat, N. (2017).  Bioassessment of intermittent rivers and ephemeral streams from the Mediterranean Basin using diatoms: are current methods adequate?. Poster,  International Phycological Congress. Phycologia, Szczecin , POLÒNIA.

Narcís Prat; Alba Ballester, Dídac Jorda-Capdevila; Pau Fortuño; Francesc Gallart; Jerome Latron; Pilar Llorens; Maria Soria; Iraima Verkaik; Núria Cid (2017).  Herramientas participativas para la mejora de la gestión de los ríos temporales. Poster,  X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Coimbra, PORTUGAL.

Narcís Prat; Cesc Múrria; Owen S. Wangensteen; Simona Somma; Leif Vaïsänen & Miquel A. Arnedo (2017).  Biomonitoreo 2.0. Eficaz, rápido y barato. Una aplicación al río Llobregat. Poster,  Conference on ecological quality and conservation status of inland water, Pamplona, ESPANYA.

Prat, N.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Fortuño, P.; Múrria, C.; Tarrats, P.; Soria, M.; Verkaik, I. (2017).  Cuarenta años de biomonitoreo en ríos de la provincial de Barcelona ¿han servido para algo?. Poster,  Conference on Ecological Quality and Conservation Status of Inland Waters, Pamplona, ESPANYA.

Prat, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P. (2017).  Biomonitoreo en los ríos temporalis ¿Son los métodos actuals adecuados?. Poster,  Conference on Ecological Quality and Conservation Status of Inland Waters, Pamplona, ESPANYA.

Väisänen Leif O. S.; Múrria, Cesc; Wangensteen, Owen S.; Somma; Simona; Prat; Narcís (2017).  Fauna Iberica taxa and metabarcode database. Poster,  5th UK DNA working group, Manchester, REGNE UNIT.

Blanca Rios-Touma; Laura Guerrero; Rosina Gironés; Narcís Prat (2017).  Ecological indicators and microbial source tracking tools in highly degraded Andean basins. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Cañedo-Argüelles, M.; Hermoso, V.; Herrera-Grao, T.; Fortuño, P.; Prat, N.; Bonada, N. (2017).  Identifying freshwater protected areas in Spain: brigding the gap between social and scientific criteria. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Cesc Múrria; Owen S. Wangensteen; Simona Somma; Miquel A. Arnedo & Narcís Prat (2017).  Metagenomic analysis of macroinvertebrates along the Llobregat river (NE-Iberian Peninsula) and its use for biomonitoring. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Science, REPÚBLICA TXECA.

Cid, N.; Vinyoles, D.; Noguera, E.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Fortuño, P.; Latron, J.; Gallart, F.; Llorens, P.; Prat, N. (2017).  Temporal variaiblity of fish populations and community assemblages from Mediterranean perennial and intermittent streams: management implications. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Pineda, D.; Rodríguez-Lozano, P.; Soria, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I.; Prat, N. (2017).  La disminució de les extraccions d'aigua millora l'estat hidrològic i ecològic del torrent de la Vall d'Horta. Presentació comunicació,  IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Castellar del Vallès, ESPANYA.

Soria, M.; Figueroa, R.; Prat, N.; Cid, N.; Bonada, N (2017).  Do macroinvertebrate responf different to natural and anthropogenic disturbances?. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Múrria, Cesc; Wangensteen, Owen S.; Somma, Simona; Väisänen, Leif O. S.; Arnedo; Miquel A.; Prat; Narcís. (2017).  Metagenomic analysis of macroinvertebrates along the Llobregat river (NE-Iberian Peninsula) and its use for biomonitoring. Presentació comunicació,  5th UK DNA working group, Manchester, REGNE UNIT.

Narcís Prat; Eduardo García-Roger (2017).  So many midge species for a small river?. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Narcís Prat, Eduardo Garcís-Roger (2017).  Water velocity and substrate availability may explain the coexistence of several congeneric species of midges in small streams. Presentació comunicació,  20th International Symposium on Chironomidae, Trento, ITÀLIA.

Prat, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Fortuño, P.; Acosta, R.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P. (2017).  Biomonitoreo en los ríos temporales ¿son los métodos actuales adecuados?. Presentació comunicació,  Conference on Ecological Quality and conservation status of Inland waters., Pamplona, ESPANYA.

Rubén Ladrera; Iraima Verkaik; Narcís Prat; J Díez (2017).  Ideas del alumnado relativas a los ecosistemas fluviales y su gestión. Una visión latitudinal. Presentació comunicació,  X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Coimbra, PORTUGAL.

Soria, M.; Figueroa, R.; Prat, N.; Cid, N.; Bonada, N (2017).  Do macroinvertebrate responf different to natural and anthropogenic disturbances?. Presentació comunicació,  10th Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc, REPÚBLICA TXECA.

Verkaik, I.; Cid, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Prat, N. (2017).  Com afecta el model de gestió forestal als recursos aquàtics del parc?. Presentació comunicació,  IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Castellar del Vallès, ESPANYA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Arnedo, M.A.; Zamora-Muñoz, C.; Vogler, A.P.; Prat, N.  (2009).  Ecological and historical basis of biodiversity patterns of Hydropsyche (Trichoptera) in the Western Mediterranean Basin. Presentació comunicació,  13th International Symposium on Trichoptera., Bialowieza, POLÒNIA.

Múrria,C.;Bonada,N.; Arnedo,M.A.; Zamora-Muñoz,C.; Vogler,A.P.; Prat,N. (2009).  Ecological and historical basis of biodiversity patterns of Hydropsyche (Trichoptera) in the western Mediterranean Basin. Presentació comunicació,  NABS 57th meeting, Grand Rapids, Michigan, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Ribera, C.; Prat, N. (2009).  Metapopulation structure at a regional scale favours the survival of a headwater caddifly in temporary streams. Presentació comunicació,  13th International Symposium on Trichoptera., Bialowieza, POLÒNIA.

Ríos, B.; Encalada, A.C.; Prat, N. (2009).  Invertebrate drift and colonization processes in a tropical andean stream. Presentació comunicació,  NABS 57th Annual Meeting, Grand Rapids, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Valero-Garcés, B.; Morellón, M., Corella, P., Brauer, A; Delgado-Huertas, A.; El-Amrani, A.; Engsrom, DR.; González-Sampériz, P.; Mata, P.; Moreno, A., Navas, A., Pérez, A.; Rico, M., Rieradevall M.; Romero, O.; Rubio, E.; Stefanova, V. & Vegas-Vilarrúbia, T. (2009).  Climate and human impact during the last millenium in NE Spain: a three karstic lake transect in pre-Pyrenean range. Presentació comunicació,  11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara , MÈXIC.

Verkaik, I.; Vila-Escalé, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2009).  Efectes a mig termini a les comunitats de macroinvertebrats aquàtics després de l’incendi del 2003: foc vs. sequera. Presentació comunicació,  VII Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac., Terrassa, ESPANYA.

Zamora-Muñoz, C.; Múrria, C.; Bonada, N.; Ribera, C.; Prat, N. (2009).  Genetic and morphological approaches evidence the presence of the trinomial Hydropsyche incognita / iberomaroccana / pellucidula (Trichoptera, Hydropsychidae) in the West Mediterranean. Presentació comunicació,  13th International Symposium on Trichoptera., Bialowieza, POLÒNIA.

Boix, D., Caiola N., Cañedo-Argüelles M., Gascón S., Ibàñez C., Nebra A., Quintana X.D., Rieradevall M., Sala J., Sánchez-Millaruelo N., Solà C (2010).  Ecological status assessment of shallow lentic waters: QAELS2010 and ECELS indices. Conferència invitada,  Tipology and WFD (Water Framework Directive) Workshop, Brussels, BÈLGICA.

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.; Farrés-Corell, R.; Newton, A.  (2010).  Response of coastal lagoons to multiple stressors: implications for teh evaluation of their trophic state. Poster,  ECSA-47 Symposium, Figueira da Foz, PORTUGAL.

Villamarín, C.; Rieradevall. M.; Prat, N.;  (2010).  Macroinvertebrate communities of the Andean highlands rivers: changes along the latitudinal gradient. Poster,  Aquatic Sciences: Global Changes from the center to the edge. Joint meeting ASLO-NABS , Santa Fe, New Mexico, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Bonada, N.; Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Cantero, C.E.; Garrido, J.; Acosta, R.; Vogler, A.P.; Alba-Tercedor, J.  (2010).  Ecological basis of the species-abundance distributions of aquatic invertebrates along a large latitudinal gradient. Presentació comunicació,  2010 Summer Meeting (NABS/ASLO): 58th North American Benthological Society Meeting. , Santa Fe, New Mexico, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Bonada, N.; Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Cantero, C.E.; Garrido, J.; Acosta, R.; Vogler, A.P.; Alba-Tercedor, J.  (2010).  Ecological basis of the species-abundance distributions of aquatic invertebrates along a large latitudinal gradient. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología. , Ponta Delgada, PORTUGAL.

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.; Boix, D.; Sala, J.; Caiola, N.; Nebra, A.  (2010).  A chironomid-based index for the assessment of the ecological status of transitional waters - EQAT. Presentació comunicació,  ECSA-47 Symposium, Figueira da Foz, PORTUGAL.

Finn, D.S.; Bonada, N.; Múrria, C.; Hughes, J.M.  (2010).  Evidence that the smallest branches (headwaters) of stream networks are vital to basin-scale diversity. Presentació comunicació,  2010 Summer Meeting (NABS/ASLO): 58th North American Benthological Society Meeting. , Santa Fe, New Mexico, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

García-Roger, E.M.; M. del Mar Sánchez-Montoya, MM.; Gómez, R.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2010).  Influence of habitat features and aquatic macroinvertebrate assemblages of Mediterranean temporary and permanent streams: importance of seasonal changes. Presentació comunicació,  Aquatic Sciences: Global Changes from the center to the edge. Joint meeting ASLO-NABS , Santa Fe, New Mexico, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Morellón M.; Corella, P.; Delgado-Huertas A.; Engstrom, DR.; González-Sampériz, P.; López-Vicente, M.; Mata, P.; Moreno, A.; Navas, A.; Pérez-Sanz, A.; Rico, M.; Rieradevall, M.; Romero, O.; Rubio, E.; Valero-Garcés, B.; Vegas-Vilarrúbia, T. (2010).  Solar forcing, climate dynamics and human activities in Mediterranean Mountains during the last millennium: the Lake Estanya record (Southern Pyrenees, NE Spain). Presentació comunicació,  EGU, Viena , ÀUSTRIA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Cantero, C.E.; Garrido, J.; Acosta, R.; Alba-Tercedor, J.; Vogler, A.P. (2010).  How is diversity structured geographically? Testing the influence of frequency and spatial extent of disturbances on aquatic insect communities. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología. , Ponta Delgada, PORTUGAL.

Obrador, B.; Bonada, N. (2010).  Limnological research in the Iberian peninsula: a survey of published literature during the last decade. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Ponta Delgada, Açores, PORTUGAL.

Perré, I.; Rieradevall, M.; Céspedes-Sánchez, R.; Prat, N. (2010).  Effect of three wastewater treatment plant effluents with different degree of dilution and quality in origin on stream ecological status. Presentació comunicació,  IWA Young Water Professionals, Barcelona , ESPANYA.

Prat, N.; Encalada, A.; Ríos-Touma, B.; Acosta, R.; Villamarín, C. & M. Rieradevall  (2010).  Los ríos tropicales de alta montaña de los Andes: estructura y calidad ecológica. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Ponta Delgada- Açores, PORTUGAL.

Rieradevall, M.; Cañedo-Argüelles, M.  (2010).  Environmental gradients and response to disturbances of aquatic macroinvertebrate communities in teh Llobergat delta coastal lagoons. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Ponta Delgada- Açores, PORTUGAL.

Ríos-Touma, B.; Encalada, A.; González, F.; M. Rieradevall & Prat, N. (2010).  Flow changes and macroinvertebrates in Highland tropical streams. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Ponta Delgada- Açores, PORTUGAL.

Rizzo, A.; Arcagni, M.; Arribére, MA.; Campbell, L.; Rieradevall, M.; Kyser, K.; Klassen, K.; Ribeiro Guevara, S. (2010).  Distribución de algunos metales y metaloides en productores y consumidores de la comunidad béntica del lago Moreno, Norpatagonia, Argentina. Presentació comunicació,  IV Reunión Binacional de Ecología , Buenos Aires , ARGENTINA.

Verkaik, I.; M. Rieradevall & N. Prat (2010).  Do two different fire-affected canopy areas generate contrasting responses in a Mediterranean stream?. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Ponta Delgada- Açores, PORTUGAL.

Bonada, N.; Filipe, A.F.; Finn, D. (2011).  Regional extinction risk of freshwater biota in mediterranean and temperate climate regions. Conferència invitada,  XVI Congress of the Iberian Association of Limnology, Guimaraes, PORTUGAL.

Bonada, N.; Múrria, C.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Cantero, C.E.; Garrido, J.; Acosta, R.; Alba-Tercedor, J.; Vogler, A.P. (2011).  Not all species are equal: incorporating phylogenies and traits into traditional diversity indexes. Conferència invitada,  SEFS7 Meeting, Girona, ESPANYA.

Filipe, A.F.; Feio, M.J.; Bonada, N. (2011).  Using a community-level method for forecasting climate change impacts in freshwater fish. Conferència invitada,  XVI Congress of the Iberian Association of Limnology, Guimaraes, PORTUGAL.

Filipe, A.F.; Markovic, D.; Pletterbauer, F.; Tisseul, C.; Schmutz, S.; Bonada, N.; Freyhof, J.  (2011).  Salmo trutta in Mediterranean and Temperate European river drainages: forecasting future distributions patterns. Conferència invitada,  SEFS7 Meeting, Girona, ESPANYA.

Prat, N.; Rieradevall, M. (2011).  La gestión de los ríos en Europa: lecciones aprendidas con los ríos mediterráneos y su aplicación a los ríos andinos. Conferència invitada,  Simposio ‘Ecología de ríos y su gestión en el Ecuador’, Quito, EQUADOR.

Bonada, N. (2011).  Participació en el Comitè d'Organització. Participació comitè científic/organitzador,  SEFS7 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Girona, ESPANYA.

Montuelle, B.; Clemens, A.; Argerich, A.; Johnson, S.L., Filipe, A.F.; Bonada, N.; Tockner, K. (2011).  Participació en la organització de la sessió especial: “Assessing the impacts of global change and anthropogenic pressures on freshwater ecosystems, a role for long term-ecological research.”. Participació comitè científic/organitzador,  SEFS7 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Girona, ESPANYA.

Rieradevall, M. (2011).  Simposio ‘ecología de ríos y su gestión en el ecuador’. Participació comitè científic/organitzador,  Simposio ‘Ecología de ríos y su gestión en el Ecuador’, Quito, EQUADOR.

Manzanera, M.; Solà C.; Boix D.; Caiola N.; Caixach J.; Camp J.; Palanques A.; Pérez M.; Pinedo S.; Rieradevall M.; de Torres M.; Munné A. (2011).  Ecological status assessment of transitional and coastal waters in ebro delta ecological status assessment of shallow lentic waters: QAELS2010 and ECELS indices. Poster,  DeltaNet symposium, Amposta, ESPANYA.

Morellón, M.; Anselmetti, F.S.; Ariztegui, D.; Barreiro-Lostres, F.; Giralt, S.; Moreno, A.; Rico, M.; Rieradevall, M.; Sáez, A.; Valero-Garcés, B. (2011).  Recent depositional evolution of karstic Lake Banyoles (Catalonia, NE Spain). Poster,  SwissSed Meeting (19th Edition) University of Fribourg , Fribourg, SUÏSSA.

Perrée, Isabelle; Grantham, Ted; Prat, Narcís; Maria, Rieradevall; Miguel, Cañedo-Argüelles (2011).  Stream macroinvertebrate community response to treated wastewater in a mesocosm experiment. Poster,  Symposium for European Freshwater Sciences. SEFS 7., Girona, ESPANYA.

Verkaik, I.; Vila-Escalé, M.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2011).  Midterm effects of a wildfire in a mediterranean creek: fire vs. seasonal drought. Poster,  MEDECOS XII. The International Mediterranean Ecosystems Conference, Los Angeles, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Cañedo-Argüelles, Miguel; Perrée, Isabelle; Grantham, Ted; Rieradevall, Maria; Prat, Narcís (2011).  Response of stream macroinvertebrates to salinization: a mesocosm approach. Mesocosm experiment. Symposium for European Freshwater Sciences. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences. SEFS 7., Girona, ESPANYA.

Moreno, A.; Pérez-Sanz, A.; González-Sampériz, P.; Belmonte, Á.; Tarrats, P.; Rieradevall, M.; Gil-Romera, G.; Sancho, C.; Valero-Garcés, B.  (2011).  High-resolution multi-proxy study in Basa de la Mora sequence (Spanish Central Pyrenees): a Holocene reconstruction of climate, human impact and vegetation cover variability. Presentació comunicació,  ILIC, ALEMANYA.

Moreno, A.; Pérez-Sanz, A.; González-Sampériz, P.; Belmonte, Á.; Tarrats, P.; Rieradevall, M.; Gil-Romera, G.; Sancho, C.; Valero-Garcés, B.  (2011).  High-resolution multi-proxy study in Basa de la Mora sequence (Spanish Central Pyrenees): a Holocene reconstruction of climate, human impact and vegetation cover variability. Presentació comunicació,  ILIC, ALEMANYA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Sáinz-Cantero,C.E.; Garrido, J.; Acosta, R.; Alba-Tercedor, J.; A.P. Vogler (2011).  How is genetic diversity structured geographically? Testing the influence of disturbance regimes and dispersion of aquatic insects at local and regional scales. Presentació comunicació,  Advances in Biogeography: Early Career Conference, Oxford, REGNE UNIT.

Pace, G.; Bonada, N.; Prat, N.  (2011).  Changes on macroinvertebrate assemblage (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) over a 15 year period in two different streams: effects of floods and climate. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences. SEFS 7., Girona, ESPANYA.

Pérez-Sanz, A.; González-Sampériz, P.; Moreno, A.; Belmonte, A.; Tarrats, P.; Rieradevall, M.; Valero-Garcés, B.; Gil-Romera, G.; Sancho, C.  (2011).  Palaeoenvironmental reconstruction of basa de la mora lake (central pyrenees): a high resolution multiproxy study. Presentació comunicació,  AEQUA- . (Resúmenes XIII Reunión Nacional de Cuaternario), Andorra, ANDORRA.

Ríos-Touma, B.; Encalada, A.; González, F.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2011).  Aquatic insect secondary production and phenology of a páramo stream at latitude 0. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences, Girona, ESPANYA.

Rios-Touma, Blanca; Encalda, Andrea C.; González, Fernanda; Rieradevall, Maria; Prat, Narcís (2011).  Aquatic insects secondary production and phenology of a páramo stream at latitude 0. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences. SEFS 7., Girona, ESPANYA.

Rodriguez-Lozano, P.; Verkaik, I.; Rieradevall, M. & Prat, N. (2011).  Strong top-down effects of Barbus meridionalis in a Mediterranean stream. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences, Girona, ESPANYA.

Stendera, S.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Hugueny, B.; Januschke, K.; Pletterbauer, F.  (2011).  Freshwater biodiversity patterns and responses to stressors and natural drivers across different ecosystems and scales – a review. Presentació comunicació,  SEFS7 Meeting, Girona, ESPANYA.

Rieradevall, M. (2012).  ciencia ciutadana- grup de treball. Sense especificar,  Barcelona The Lab, Barcelona, ESPANYA.

López-Doval, J.C.; Elosegi; Bonada, N.; Muñoz, I. (2012).  Base de datos sobre biodiversidad fluvial: fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. Conferència invitada,  IV Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales, Gasteiz, ESPANYA.

Bonada, N. (2012).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  'XVI Congress of the Iberian Association of Limnology', Guimaraes, PORTUGAL.

Aguiar, F.C.; Cambra, J.; Chauvin, C.; Germ, M.; Manolaki, P.; Minciardi, M.R.; Papastergiadou, E.; Ferreira, M.T. (2012).  Functional diversity of river plants in temporary and perennial streams: News and views from the mediterranean basin. Ponència,  60th Annual Meeting. Society for Freshwater Science. Freshwater Stewardship: Challenges and Solutions. , Louisville, Kentucky, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Feio, M.J.; Aguiar, F.C.; Almeida, S.F.P.; Ferreira, J.; Elias, C.; Serra, S.; Buffagni, A.; Cambra, J.; Chauvin, C.; Delmas, F.; Dörflinger, G.; Erba, S.; Flor-Arnau, N.; Ferreol, M.; Germ, M.; Mancini, L.; Manolaki, P.; Marcheggiani, S.; Minciardi, M.R.; Munné, A.; Papastergiadou, E.; Prat, N.; Puccinelli, C.; Rosebery, J.; Sabater, S.; Ciadamidaro, S.; Tornés, E.; Tziortzis, E.; Urbanic, G.; Vieira, C. (2012).  Establishment and characterization of best available conditions within common Mediterranean stream types from 7 countries. Ponència,  XVI Congress of the Iberian Society of Limnology, Guimaraes, PORTUGAL.

Cañedo-Argüelles, M.; Guitiérrez, B.; Kefford, B.; Bundschuh, M.; Schafer, R.; Trobajo, R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2012).  Effects of pulse salinity releases on stream communities: a mesocosm approach. Poster,  SETAC 6th World Congress, Berlin, ALEMANYA.

Cañedo-Argüelles, M.; Guitiérrez, B.; Kefford, B.; Bundschuh, M.; Schafer, R.; Trobajo, R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2012).  Effects of pulse salinity releases on stream communities: a mesocosm approach. Poster,  SETAC 6th World Congress, Berlin, ALEMANYA.

Rios-­Touma, B.P.; Encalada, A.C.; Bonada, N.; Rieradevall, M.; González, F.; Prat, N. (2012).  The role of flow shaping the functional and structural invertebrate diversity at a high alitude tropical stream. Poster,  97th Annual Meeting of the Ecological Society of America, Portland, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Sáinz-Bariáin, M.; Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N.; Sáinz-Cantero, C.E.; Alba-Tercedor, J. (2012).  Effect of climate change on Trichoptera community from the Sierra Nevada (South Spain) over a 20-year period. Poster,  Symposium on Global Change in the Mediterranean, Sevilla, ESPANYA.

Caballero, M.; Lozano, S.; Ortega, B.; Zawisza, E.; Rieradevall, M.; Vergara, M. & Sánchez, Y. (2012).  Holocene transitions between Holomictic and meromictic mixing regimes in a mid-altitude tropical lake in Western Mexico. Presentació comunicació,  IPS 2012- International Paleolimnology Symposium, Glasgow, REGNE UNIT.

García-Roger, E.M.; Sánchez-Montoya, M.M.; Cid, N.; Verkaik, I.; Erba, S.; Karaouzas, I.; Vardakas, L.; Skoulikidis, N.; Demartini, D.; Buffagni, A.; Gómez, R.; Suárez, M,L,; Vidal-Abarca, M.R.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2012).  Effect of the spatial scale on stream macroinvertebrate community structure and composition: an insight into Mediterranean intermittent streams. Presentació comunicació,  Society for Freshwater Science Annual Meeting (SFS-NABS), Louisville, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

N. Prat, P. Fortuño & M. Rieradevall  (2012).  Canvis en la comunitat de macroinvertebrats i en la qualitat ecològica d’un petit torrent de muntanya del Parc Natural del Montseny. Importància de la variabilitat climàtica. Presentació comunicació,  VII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural del Montseny., Girona, ESPANYA.

Prat, N.; Gallart, F.; Froebrich, J. & MIRAGE team (inclou M. Rieradevall) (2012).  The Aquatic States: Linking Hidrology and Ecology in the study of intermittent streams. Presentació comunicació,  TEMPRIV: Ecohydrology and Ecological quality in Temporary rivers, Evora, PORTUGAL.

Rodriguez-Lozano, P.; Verkaik, I.; Maceda-Veiga, A.; Monroy, M.; Sostoa, Prat, N.; Rieradevall, M. (2012).  Trophic ecology of Barbus meridionalis. Density-dependant diet or high selectivity?. Presentació comunicació,  IV Iberian Ichthyology Conference, Girona, ESPANYA.

Rodriguez-Lozano, P., Verkaik, I., Rieradevall, M. & Prat, N (2012).  What’s for lunch? Density-dependant diet or high selectivity food choice of Barbus meridionalis?. Presentació comunicació,  XVI Congress of the Iberian Association of Limnology, Guimaraes, PORTUGAL.

Rodriguez-Lozano, P.; Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2012).  Fish autocracy: power loss of macroinvertebrate and algal demos after barbel reintroductionFish autocracy: power loss of macroinvertebrate and algal demos after barbel reintroduction. Presentació comunicació,  Society for Freshwater Science Annual Meeting (SFS-NABS), Louisville, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Bonada, N. (2013).  Biological traits, evolutionary history, and community assemblage of freshwater biodiversity. Conferència invitada,  British Council Opening doors – Scientific Workshops for Young Researchers: The ecology of inland waters: Concepts, connections, climate, conservation and communication., Doñana, ESPANYA.

Bonada, N. (2013).  Biological traits and evolutionary history influences on the macroecological patterns of aquatic invertebrates. Conferència invitada,  IV Congreso de Biodiversidad, Bilbao, ESPANYA.

Bonada, N.; Múrria, C. (2013).  Biological traits and evolutionary history influences on the macro-ecological patterns of aquatic macro-invertebrates. Conferència invitada,  CIPCA4 (Congrès International des Populations et des Communautés Animales), Taghit, ALGÈRIA.

Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-fernández, D.; Velasco, J.; Millán A.; Bonada, N. (2013).  ¿Cómo responde el nicho funcional frente al estrés?. Conferència invitada,  IV Congreso de Biodiversidad, Bilbao, ESPANYA.

Bonada, N. (2013).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  CIPCA4 (Congrès International des Populations et des Communautés Animales) , Taghit, ALGÈRIA.

Bonada, N. (2013).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  IV Congreso de Biodiversidad, Bilbao, ESPANYA.

Bonada, N. (2013).  Participació en el Comitè Científic. Participació comitè científic/organitzador,  SEFS8 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Münster, ALEMANYA.

Bonada, N. (2013).  Participació en el Comitè d'Organització. Participació comitè científic/organitzador,  SEFS8 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Münster, ALEMANYA.

Datry, T.; Tockner, K.; Bonada, N.; von Schiller, D.; Meyer, E. (2013).  Participació en la organització de la sessió especial: “Integrating temporary rivers into river ecology and management”. Participació comitè científic/organitzador,  SEFS8 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Münster, ALEMANYA.

Mestres, F.; Llorente, G.A.; Soley, M.; Álvaro, I.; Arias, B.; Auladell, C.; Azcón, J.; Bonada, N.; Ferrer, J.; Gomà, J.; Martínez, J.; Mateos, E.M.; Rieradevall, M.; Vinyoles, M.D. (2013).  Biologia I: Una experiencia d'enllaç entre batxillerat i universitat. Participació comitè científic/organitzador,  II Jornada de la Biologia a l'Ensenyament. Societat Catalana de Biologia, València, ESPANYA.

Cambra, J.; Flor-Arnau, N.; Velasco-Batlle, E.; Vieira, C.; Navarro, P.; Duran, C. (2013).  Impactos ambientales y macrófitos en la cuenca del Ebro. Ponència,  XIX Simposio de Botánica Criptogámica., Las Palmas Gran Canaria, ESPANYA.

Muñoz, G.; Aboal; Asencio-Martinez, A.D.; Cambra, J.; Carballeira, R.; Chapuis, I.; Chicote, A.; De la Rosa, J.; Fanes, I.; Flor-Arnau, N.; Gallego, I.; Gonzalez, P.; Leira-Campos, A.M.; Lopez-Rodriguez, M.C.; Negro, A.I.; Moyá, G.; Perona, E.; Sanchez-Castillo, P. (2013).  Aproximación a la distribución de las algas rojas continentales en la península Ibérica y baleares en el marco del proyecto de la FIAC II. Ponència,  XIX Simposio de Botánica Criptogámica., Las Palmas Gran Canaria, ESPANYA.

Alfenas, G.; Bonada, N.; Prat, N.; Leal, J.; Figueiredo-Barros, M.P.; Esteves, F. (2013).  Variabilidade estacional e interanual da comunidades de macroinvertebrados aquáticos em riachos de clima Mediterrâneo e Tropical. Presentació comunicació,  XIVCBL (Congresso Brasileiro de Limnologia), Bonito, BRASIL.

Bonada, N. (2013).  La biodiversitat fluvial: patrons macroecològics i macroevolutius. Presentació comunicació,  Jornada d'Avenços en Ecologia, Blanes, ESPANYA.

Bonada, N: Múrria, C.; Vogler, A.P.; Papadopoulou, A.; Dolédec, S. (2013).  The macroinvertebrate river of life: understanding species richness and trait variability through evolutionary history. Presentació comunicació,  SEFS8 meeting (European Federation for Freshwater Sciences) , Münster, ALEMANYA.

Vinyoles, D.; Cid, N.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, N. (2017).  Actuen, les basses, com a refugi per als peixos en rius temporals?. Presentació comunicació,  IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Castellar del Vallès, ESPANYA.

Zamora-Muñoz, C.; Múrria, C.; Bonada, N.; González, M.A. (2017).  Relaciones evolutivas, nuevas especies y controversias taxonómicas en el grupo Hydropsyche instabilis de la Península Ibérica (Trichoptera, Hydropsychidae). Presentació comunicació,  XXXIII Jornadas de la Asociación Española de Entomología, Almería, ESPANYA.

João Bau; Susana Neto; Pedro Arrojo; Narcís Prat (2017).  Flujos de agua, flujos de vida: 20 años de Nueva Cultura del Agua ibérica. Taula rodona,  X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, Coimbra, PORTUGAL.

Narcís Prat (2018).  Gestión del agua, cambio climático y macroinvertebrados. Conferència invitada,  AQUATROP (Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el Antropoceno), Quito, EQUADOR.

Gallart, F.; Cid, N.; Llorens, P.; Latron, J.; Bonada, N.; Soria, M.; Prat, N. (2018).  TREHS: a new open access software for helping managers and researchers to investigate temporary rivers hydrology and ecology. Poster,  European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, ÀUSTRIA.

Prat, N.; Gallart, F.; Cid, N.; Llorans, P.; Latron, J.; Bonada, N.; Jiménez-Argudo, S-M.; Vega, R-M.; Solà, C.; Soria, M.; Bardina, M.; Vinyoles, D.; Verkaik, I.; Sánchez-Costa, E.; Ballester, A.; Fidalgo, A.; Estrela, T.; Munné, A. (2018).  LIFE TRivers: developing operational tools for the management of temporary rivers in support of the sound implementation of the European Water Framework Directive. Poster,  European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, ÀUSTRIA.

Narcís Prat; Pau Fortuño; Rubén Ladrera; Maria Soria; Núria Cid; Núria Bonada; Iraima Verkaik (2018).  RiuNet APP: Bridging the gap between citizens and river management, with special attention to temporary rivers. Poster,  OPEN SCIENCE & THE HUMANITIES CONFERENCE 2018, Barcelona, ESPANYA.

Miguel Cañedo-Argüelles; Enric de Roa; Narcís Prat (2018).  Hydrological alteration drives ecosystem degradation in a Mediterranean lagoon: is restoration possible?. Presentació comunicació,  8th European Pond Conservation Network Workshop, Torroella de Montgri, ESPANYA.

Narcís Prat (2018).  Chironomidae in high-altitude Andean streams: molecular studies reveal the importance of geographical barriers in the assemblage composition. Presentació comunicació,  AQUATROP (Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el Antropoceno), Quito, EQUADOR.

T. Molina; J. Martin Vide; N. Prat, E. Abadal; F. Tarradellas; E. Rius (2018).  CANVI CLIMÀTIC: Per què hi ha un abisme entrela ciència i la consciència?. Secretaria comitè científic/organitzador,  VII JORNADA AMBIENTAL, Barcelona, ESPANYA.

Narcís Prat (2018).  Mujeres en Agua Dulce. Taula rodona,  AQUATROP (Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el Antropoceno), Quito, EQUADOR.

Castro D,; Cardiel O,; Guerra V,; Prat N. (2018).  Evaluation of the community of benthic macroinvertebrates. The first step to construct an overall protocol to determine the ecohydrological state of the Pesqueria River (NE, Mexico). Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Castro D,; Bevilacqua MS,; Almeida T,; Ribeiro EG,; Felix RW,; Figueiredo-Barros MP,; Guerra V,; Esteves FA;, Prat N. (2018).  Evaluación del bosque de ribera del río Macaé (NE, Brasil), a través del índice QBR (Qualitat del Bosc de Ribera). Poster,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Munné A,; Solà C,; Bardina M,,; Garcia E,; Sierra C,; Cid N, ;Soria M,; Gallart F,; Prat N. (2018).  A new approach to assess ecological status in intermittent rivers and ephemeral streams in a Mediterranean river basin district (Catalonia, NE Spain). Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Pau Fortuño; Iraima Verkaik; Rubén Ladrera; Maria Soria; Núria Cid; Núria Bonada; Narcís Prat (2018).  RiuNet APP: Bridging the gap between citizens and river management, with special attention to temporary rivers. Poster,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Prat N,; Acosta R;, Cañedo-Argüelles M,;Castro D,; Cid N,; Fortuño P,; Gutiérrez-Cánovas C,; Múrria C,; Soria M,; Tarrats P,; Verkaik I,; Bonada N. (2018).  Long-term changes in metacommunity assembly mechanisms in Mediterranean rivers. Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Múrria, Cesc; Wangensteen, Owen S.; Somma, Simona; Väisänen, Leif O. S.; Arnedo; Miquel A.; Prat; Narcís. (2018).  Metagenomic analysis of macroinvertebrates along the Llobregat river (NE-Iberian Peninsula) and its use for biomonitoring. Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Verkaik I;, Fortuño P;, Gallart F;, Espelta JM;, Prat N. (2018).  Managed ecosystems in the Mediterranean: is it possible to have it all?. Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Núria Bonada (2018).  Challenges and opportunities for research and management in Mediterranean-climate rivers. Conferència invitada,  Australian Freshwater Sciences Socity 2018 Conference, Adelaide , AUSTRÀLIA.

Herrera-Grao, T.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M. & Hermoso, V. (2018).  Experiencia piloto de integración de criterios ecológicos y sociales para el diseño de reservas naturales fluviales (RNF): El Proyecto RESERVIAL. Presentació comunicació,  X Congreso Ibérica de Gestión y Planificación del Agua, Coimbra, PORTUGAL.

Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-Fernández, D.; Millán, A.; Velasco, J.; Cañedo-Argüelles, M.; Bonada, N. (2018).  Challenges and opportunities for research and management in Mediterranean-climate rivers. Presentació comunicació,  XIX Congress of the Iberian Association of Limnology, Coimbra, PORTUGAL.

Bonada, N.; Dolédec, S. (2018).  Does the Tachet trait database report voltinism variability of aquatic insects between Mediterranean and Scandinavian regions?. Presentació comunicació,  XIX Congress of the Iberian Association of Limnology, Coimbra, PORTUGAL.

Sarremejane, R.; Cid, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Cordero-Rivera, A.; Csabai, Z.; Datry, T.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Heino, J.; Millán, A.; Paillez, A.; Paril, P.; Subbington, R.; Figueroa, J.M.; Usseglio-Polatera, P.; Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N. (2018).  Biological traits reveal constrasting aquatic invertebrate dispersal strategies in perennial and intermittent rivers. Presentació comunicació,  XIX Congress of the Iberian Association of Limnology, Coimbra, PORTUGAL.

Leigh, C.; Boersma, K.; Bonada, N.; Datry, T.; Galatowitsch, M.; Hugueny, B.; Milner, T.; Pella, H.; Stubbington, R. (2018).  What's a river without water? Citizen science and perceptions to improve ecosystem research and management. Poster,  Meeting of the Ecological Society of Australia 2018, Brisbane, AUSTRÀLIA.

Bonada, N. (2018).  Com hem arribat aquí? Experiències en la gestió de rius temporals en regions de clima mediterrani. Avenços o perspectives de futur per a la gestió dels rius temporals. Conferència invitada,  Congrés final Life-TRivers, Barcelona, ESPANYA.

Fortuño, P.; Verkaik, I.; Codina, M.; Pedrosa, T. (2018).  Per una millor qualitat dels nostres rius: aliança de Projecte Rius i RiuNet. Presentació comunicació,  CONGRÉS NACIONAL EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018, Girona, ESPANYA.

Gomà J, Pineda D, Torres D, Fortuño P, Cañedo-Argüelles, M (2019).  Aquatic ecosystem recovery from Eutrophy by means of Lanthanum Modified Benthonite (Phoslock®). Poster,  1st Iberian Ecological Society Meeting (SIBECOL), Barcelona, ESPANYA.

Gutiérrez-Cánovas C.; Sánchez-Fernández D.; Cañedo-Argüelles M.; Millán A.; Velasco J.; Acosta R.; Fortuño P.; Otero N.; Soler A.; Bonada N. (2019).  Beta-diversity changes in response to anthropogenic salinisation and dilution of rivers. Presentació comunicació,  1st Iberian Ecological Society Meeting (SIBECOL), Barcelona, ESPANYA.

Bonada, N.; Prat, N.; Acosta, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Fortuño, P.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Múrria, C.; Soria, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I. (2019).  Long-term changes in metacommunity assembly mechanisms in Mediterranean rivers. Presentació comunicació,  1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting, Barcelona, ESPANYA.

Cid, N.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Sarremejane, R.; Heino, J.; Soininen, J.; Stubbington, R. & Datry, T. (2019).  A metacommunity perspective for adapting biomonitoring n dynamic river ecosystems under water scarcity. Presentació comunicació,  1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting, Barcelona, ESPANYA.

Múrria, C.; Iturrarte, G.; Bonada, N.; Gutiérrez-Cánovas, C. (2019).  Are all trait combinations possible? Assessing the functional trait space of the European aquatic invertebrates. Presentació comunicació,  1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting, Barcelona, ESPANYA.

Núria Bonada (2020).  . Participació comitè científic/organitzador,  XX Congreso AIL, ESPANYA.

Fortuño, P.; Acosta, R.; Anglada, E.; Cid, N.; Codina, M.; Padrosa, T.; Prat, N., Soria, M., Verkaik, I.; Bonada, N. (2020).  Citizen science, volunteer biomonitoring and expert biological assessment data on rivers: are they comparable?. Presentació comunicació,  XX CONGRESO DE LA ASOCIACION IBERICA DE LIMNOLOGIA (AIL-2020), Murcia, ESPANYA.

Soria, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Bonada, N.; Acosta, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Fortuño, P.; Burgazzi, G.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N.; Cid, N. (2020).  Natural disturbances can produce misleading bioassessment results: Identifying metrics to detect anthropogenic impacts in intermittent rivers. Poster,  XX CONGRESO DE LA ASOCIACION IBERICA DE LIMNOLOGIA (AIL-2020), Murcia, ESPANYA.

Cañedo-Argüelles, M.; Acosta, R.; Cambra, J.; Castro, D.; Cid, N.; Datry, T.; Folch, G.; Fortuño, P.; García, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Heino, J.; Hermoso, V.; Múrria, C.; Soria, M.; Stubbington, R.; Verkaik, I.; Prat, N.; Vinyoles, D. & Bonada, N. (2019).  Advancing meta-community ecology in intermittent rivers to improve their conservation and management: the MECODISPER project. Presentació comunicació,  11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS), Zagreb, CROÀCIA.

Marimon, M.; Vinyoles, D.; Soler, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, N. & Cid, N. (2019).  Should I stay or should I go? Persistence of Cyprinid fishes in intermittent headwater streams. Poster,  1st Iberian Ecological Society Meeting (SIBECOL), Barcelona, ESPANYA.

Prat, N & Munné, A. (2019).  La Directiva Marco del Agua europea. Pasado, presente y... futuro?? Un ejemplo de aplicación a las cuencas del Mediterráneo. Conferència invitada,  I Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (CMCH-2019), MÈXIC.

Fortuño P.; Verkaik I.; Bonada N.; Prat N. (2019).  La app RiuNet: ciencia ciudadana y concienciación sobre el estado de nuestros ríos. Presentació comunicació,  I Foro Internacional de la Ciencia Ciudadana en España, Madrid, ESPANYA.

Soria, M.; Bonada, M.; Acosta, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N.; Cid, N. (2019).  La capçalera de la riera de Pineda: un alt valor ecològic en risc per la manca d'aigua. Presentació comunicació,  IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor., Vallgorguina, ESPANYA.

Núria Bonada (2019).  Aquatic metacommunities: research and applications. Presidència de sessió,  SEFS11: Symposium of the European Freshwater Societies 11, Zagreb, CROÀCIA.

Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Cid, N.; Prat, N. (2019).  Los ríos mediterráneos y el papel de las fuentes naturales en el mantenimiento de la biodiversidad acuática. Presentació comunicació,  1er Simposio Ibérico sobre Conservación de Ecosistemas Fontinales, Barcelona, ESPANYA.

Epele, L.B.; Grech, M.G.; Manzo, L.M.; Macchi, P.; Hermoso, V.; Miserendino, M.L.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M. (2019).  Priorizando lo prioritario: definición de áreas con alto valor para la conservación de la biodiversidad de humedales Patagónicos. Presentació comunicació,  VI Congreso Nacional de la Conservación de la Biodiversidad., ARGENTINA.

Prat, N.; Acosta, R.; Bonada, N. (2019).  Creació d'una xarxa global d'observatoris de biodiversitat aquàtica dels rius d'alta muntanya. Presentació comunicació,  Jornada Professional de Biòlegs del Pirineu, Sort, ESPANYA.

Cañedo-Argüelles M.; Gutiérrez-Canovas C.; Acosta R.; Castro D.; Soria M.; Verkaik I.; Munné A.; Múrria C.; Tarrats, P.; Cid N.; Fortuño P.; Prat N.; Bonada, N. (2019).  Long-term changes in metacommunity assembly mechanisms in Mediterranean rivers. Presentació comunicació,  SEFS11: Symposium of the European Freshwater Societies 11, Zagreb, CROÀCIA.

Cid, N.; Datry, T.; Heino, J.; Sarremejane, R.; Stubbington, R.; Crabot, J.; Cañedo-Argüelles, M.; Soininen, J.; Bonada, N. (2019).  A metacommunity approach to improve biological assessments in highly dynamic systems. Presentació comunicació,  SEFS11: Symposium of the European Freshwater Societies 11, Zagreb, CROÀCIA.

Cañedo-Argüelles, M.; Hermoso, V.; Herrera-Grao, T.; Barquín, J.; Bonada, N. (2019).  Integrating policy, social and ecological needs into freshwater conservation: bridging the gap between knowledge and practice. Presentació comunicació,  1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting, Barcelona, ESPANYA.

Pau Fortuño; Raul Acosta; Estela Anglada; Miguel Cañedo-Argüelles; Daniel Castro; Núria Cid; Marina Codina; Cesc Múrria; Tomàs Padrosa; Narcís Prat; Maria Sória; Iraima Verkaik; Núria Bonada (2019).  L'estat ecològic dels rius i rieres dels parcs de la Serralada Litoral i com millorar la informació disponible gràcies a la participació ciutadana. Presentació comunicació,  IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, Vallgorguina, ESPANYA.

Cid, N.; Vinyoles, D.; Noguera, E.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Rodríguez-Lozano, P.; Bonada, N.; Fortuño, P.; Latron, J.; Gallart, F.; Llorens, P.; Prat, N. (2018).  Functional features of fish communities from Mediterranean-climate streams show contrasting responses to disturbances. Presentació comunicació,  2018 SFS Meeting, Detroit, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Soria, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Bonada, N.; Acosta, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Prat, N. Gallart, F.; Cid, N. (2018).  Community responses to natural and anthropogenic disturbances: structural and functional insights from Mediterranean streams. Presentació comunicació,  2018 SFS Meeting, Detroit, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Firmiano, K.R.; Cañedo-Argüelles, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Macedo, D.R.; Bonada, N.; Callisto, M. (2018).  Landscape resistance to dispersal and local environment determine metacommunity patterns of neotropical headwater streams. Presentació comunicació,  XIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBÉRICA DE LIMNOLOGÍA, Coimbra, PORTUGAL.

Sarremejane, R.; Cid, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Cordero-Rivera, A.; Csabai, Z.; Datry, T.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Heino, J.; Millán, A.; Paillex, A.; Paril, P.; Subbington, R.; Tierno De Figueroa, J.M.; Usseglio-Polatera, P.; Zamora-Muñoz, C.; Bonada, N. (2018).  Aquatic invertebrate dispersal strategies in perennial and intermittent rivers. Presentació comunicació,  2018 SFS Meeting, Detroit, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Prat, N.; Acosta, R.; Múrria, C. (2018).  Chironomidae in high-altitude Andean streams:molecular studies reveal the importance of geographical barriers in the assemblage composition. Ponència,  AQUATROP(Ecosistemas acuáticos tropicales en el Antropoceno), Quito, EQUADOR.

Finn, D. S.; Acosta, R.; Hampel, H.; Vázquez, R.; Tronstad, L. M.; Hotaling, S.; Giersch, J. J; Encalada, A. C. (2018).  Vulnerability of high-altitude macroinvertebrates to climate change in tropical and temperate zones. Ponència,  AQUATROP (Ecosistemas Acuáticos Tropicales en el Antropoceno), Quito, EQUADOR.

Prat, N. (1980).  La contaminació d'aigües superficials als Països Catalans. Presentació comunicació,  XIé Congrés de metges i biòlegs en Llengua Catalana. pp: 111-125, Barcelona, ESPANYA.

Narcis Prat Fornells (1981).  Secretario Comité Organizador. Ponència,  1er. Congreso Español de Limnología, Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1985).  Deriva nictemeral de macroinvertebrados en el río Llobregat (Barcelona) (Póster). Presentació comunicació,  3er. Congreso Asociación Española de Limnología. pp: 117-118, León, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1985).  Diel pattern of chironomid drift in the Llobregat river (Barcelona) (Póster). Presentació comunicació,  IX Int. Symp. on Chironomidae, Bergen, NORUEGA.

Narcis Prat Fornells (1986).  Conferencia invitada. Ponència,  Seminario sobre ciclos geoquímicos, Madrid, ESPANYA.

Prat, N.; Muñoz, I.; González, G.; Millet, X. (1986).  Community structure and colonization process in a mediterranean drainage basin. Presentació comunicació,  Proceedings 3rd. European Ent. Congress. V: 1, pp: 121-124, Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1986).  Quironómidos de la deriva del río Llobregat: Composición y algunos datos sobre su uso como indicadores biológicos. Presentació comunicació,  VIII Congreso Asociación Española de Entomología. pp: 95, Sevilla, ESPANYA.

Maria Rieradevall Sant (1987).  Comité organizador. Participació comitè científic/organitzador,  Network on European Scientific and technical cooperation management of water resources. Water management in the alluvial valleys of large rivers, Barcelona, ESPANYA.

Narcis Prat Fornells (1987).  Organizador. Ponència,  Network of European Scientific and Technical Cooperation Management. Large Rivers, Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Santa-Cruz, M.C.; Prat, N. (1987).  Datos preliminares sobre el bentos del lago de Banyoles (Girona) (Póster). Presentació comunicació,  IV Congreso Asociación Española de Limnología, Sevilla, ESPANYA.

Prat, N. (1988).  Miembro del Comité Científico Internacional. Participació comitè científic/organitzador,  IX International Symposium on Chironomidae, Debrecen, HONGRIA.

Narcis Prat Fornells (1988).  Miembro del Comité Internacional. Ponència,  International Symposium arid and semi-arid regions (wetlands), Sevilla, ESPANYA.

Cobo, F.; Jiménez, M.; Casas, J.; Vilchez, A.; Soriano, O.; Sevillano, M.; Rieradevall, M.; Muñoz, I.; Prat, N. (1988).  A check-list and geographical distribution of Spanish chironomidae (Póster). Presentació comunicació,  Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, HONGRIA.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1988).  Chironomidae of profundal samples of Banyoles lake (NE Spain) (Póster). Presentació comunicació,  Xth International Symposium on Chironomidae, Debrecen, HONGRIA.

Maria Rieradevall Sant (1989).  'El bentos del lago de Banyoles'. Conferència invitada,  V Congreso AEL (Asociación Española de Limnología), Banyoles, ESPANYA.

Narcis Prat Fornells (1989).  Ponencia invitada. Ponència,  5º Congreso Nacional de Limnología, Banyoles, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1989).  Benthic fauna of the karstic Banyoles lake (NE Spain). Presentació comunicació,  International Association on Limnologie (SIL), München, ALEMANYA.

Narcis Prat Fornells (1991).  Ponencia invitada. Ponència,  6º Congreso Nacional de Limnología, Granada, ESPANYA.

Narcis Prat Fornells (1991).  Miembro Comité Científico Internacional. Ponència,  X INt. Symposium on Chironomidite, Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Prat, N.; Rieradevall, M. (1991).  Life cycles and production of Chironomidae from Banyoles lake (NE Spain). Presentació comunicació,  11th Symp. on Chironomidae, Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Rieradevall, M.; Ibañez, C.; Muñoz, I.; Real, M.; Prat, N. (1991).  Primeros datos sobre el bentos de las zonas sublitorales del lago de Sanabria. Presentació comunicació,  VI Congreso Español de Limnología y A.E.L. y Universidad de Granada. pp: 158, Granada, ESPANYA.

Maria Rieradevall Sant (1992).  Colaborador del Comité Organizador. Participació comitè científic/organitzador,  XXV International Congress on Limnology, Barcelona, ESPANYA.

Narcis Prat Fornells (1992).  Secretario Comité Organizador. Ponència,  XXV International Congress on Limnology, Barcelona, ESPANYA.

Alba-Tercedor, J.; Prat, N. (1992).  Spanish experience in the use of macroinvertebrates as biological pollution indicators. River Water Quality. Ecological assesment and control. Presentació comunicació,  Comission of European Communities. pp: 733-738, Bruselas, BÈLGICA.

Ibáñez, C.; Prat, N. (1992).  Conséquences de la dynamique des coins salins sur le transport des elémentsnutritifs dans l'estuaire du fleuve Ebre. Presentació comunicació,  ARPE. V: 1, pp: 94-98, Marsella, FRANÇA.

Prat, N. (1992).  Eutrofización y contaminación de las aguas continentales españolas. Presentació comunicació,  I Congreso Nacional del Medio Ambiente. V: 1, pp: 1-8, Madrid, ESPANYA.

Rieradevall, M. (1992).  Species composition and depth distribution of meiobenthos in lake Banyoles (Póster). Presentació comunicació,  XXV SIL Congress (International Association on Limnologie), Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Cambra, J. (1992).  Urban freshwater ecosystems in Barcelona. Presentació comunicació,  Sociedad Internacional de Limnología y Asociación Española de Limnología, Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Cambra, J. (1992).  Freshwater ecosystems in Barcelona (Póster). Presentació comunicació,  XXV SIL Congress (International Association on Limnologie), Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Real, M. (1992).  El género Chironomus (Diptera: Chironomidae) en el bentos profundo de los lagos y embalses españoles. Presentació comunicació,  VII Congreso de la Asociación Española de Limnología. A.E.L. y Universidad del País Vasco, Bilbao, ESPANYA.

Prat, N. (1993).  El zoobentos de los lagos y embalses españoles. Presentació comunicació,  Actas VI Congreso Español de Limnología. V: 1, pp: 11-22, Granada, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Ibáñez, C.; Muñoz, I.; Real, M.; Prat, N. (1993).  Grupos de macroinvertebrados del bentos del Lago de Sanabria y su relación con la granolometría del sedimento. Presentació comunicació,  Actas VI Congreso Español de Limnología. V: 1, pp: 309-314, Granada, ESPANYA.

Sánchez-Arcilla, A.; Jiménez, J.A.; Stive, M.F.J.; Ibáñez, C.; Prat, N.; Day, J.N. (1993).  Impact of sea-level rise on the Ebro: an approach. Presentació comunicació,  First Int. Conference on the Mediterranean Coast Environment. pp: 1103-1117, Antalya, TURQUIA.

Vega, J.C.; Rodríguez de Lema, G.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1993).  Research and environmental management in the Sanabria Lake. Natural Park (NN. Spain). Presentació comunicació,  5th Int. Conference on the Conservation and Management of Lakes. V: 1, pp: 491-494, Stressa, ITÀLIA.

Maria Rieradevall Sant (1993).  Moderador de sesión. Presidència de sessió,  VII Congreso AEL (Asociación Española de Limnología), Bilbao, ESPANYA.

Prat, N.; Ibáñez, C. (1994).  Effects of water transfers projected in the Spanish National Hydrological Plan on the ecology of the lower river Ebro (NE Spain) and its Delta. Presentació comunicació,  Living with Water. International Conference on Integrated Water Management. pp: 137-145, Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Rieradevall, M.; García-Berthou, E., Prat, N. (1994).  Chironomids in the diet of fishes in Lake Banyoles (Catalonia, Spain) (Póster). Presentació comunicació,  The 12th International Symposium on Chironomidae. pp: 51, Canberra, AUSTRÀLIA.

Rieradevall, M.; Real, M. (1994).  Chironomidae of urban artificial ponds and fountains in Barcelona (Catalonia, Spain) (Póster). Presentació comunicació,  The 12th International Symposium on Chironomidae. pp: 50, Canberra, AUSTRÀLIA.

Camarero, L.; Catalán, J.; Pla, S.; Rieradevall, M.; Jiménez, M.; Prat, N.;Rodríguez, D.; Encina, L.; Cruz-Pizarro, L.; Sánchez-Castillo, P.; Carrillo, P.; Toro, M.; Grimalt, J.; Fernández, P.; Vilanova, R. (1995).  AL:PE2 Iberian peninsula studies: The Southwestern limit of acidification in Europe. Presentació comunicació,  ACID REIGN95? 5th International Conference on Acidic disposition, Göteborg, SUÈCIA.

Ibáñez, C.; Day, J.W.; Canicio, A.; Prat, N.; Curco, A. (1995).  The Ebro Delta: Water and sediment management in the context of relative sea level. Presentació comunicació,  MEDCOAST'95. E. Oahan (Ed.). pp: 809-826, Tarragona, ESPANYA.

Prat,N. (1995).  Los aspectos ambientales en los planes hidrológicos. Presentació comunicació,  Simposio El Agua en Cataluña. E.T.S. Enginyers Camins, canals i Ports, UPC.. pp: 359-376, Barcelona, ESPANYA.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A. (1995).  Defining freshwater quality in mediterranean rivers. Presentació comunicació,  University of Stirling & Scottish Natural Heritage, REGNE UNIT.

Rieradevall, M.; Jiménez, M.; Prat, N. (1995).  The zoobenthos of high mountain lakes in Spain and Portugal. Presentació comunicació,  XXVI SIL Congress (International Association on Limnologie), Sao Paulo, BRASIL.

Rieradevall, M.; Jori, M.; Prat, N. (1995).  Effects of a high flood on the macroinvertebrate communities in two small mediterranean strams: Preliminary results (ORAL). Presentació comunicació,  XXVI SIL Congress (International Association on Limnologie), Sao Paulo, BRASIL.

Maria Rieradevall Sant (1996).  Coordinadora de la sesión de posters sobre 'Índices biológicos de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos'. Participació comitè científic/organitzador,  VII Congreso AEL (Asociación Española de Limnología), Sóller, ESPANYA.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1996).  Temporalidad y flujo como claves de la biodiversidad en un arroyo mediterráneo (riera de Sant Cugat, Barcelona). Presentació comunicació,  VII Congreso Ibérico de Entomología, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Miñano, J.; Martínez, B.; Rieradevall, M. (1996).  Los Quironómidos (Diptera:Chironomidae) en el entorno de la laguna costera del Mar Menor (SE de España). Presentació comunicació,  125 Aniversario, XII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Volumen: Libro de Resúmenes de Ponencias y Comunicaciones. ISBN: 84-920828-3-6, Madrid, ESPANYA.

Munné, A.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1996).  Indices biológicos de calidad de las aguas en los ríos mediterráneos. Presentació comunicació,  VIII Congreso Español de Limnología, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Prat, N.; Munné, A.; Rieradevall, M. (1996).  Conservation of mediterranean rivers. Presentació comunicació,  Freshwater Bilogical Association, Londres, REGNE UNIT.

Rieradevall, M. (1996).  El zoobentos en los lagos y lagunas de alta montaña de la Península Ibérica y su interés como indicadores de cambios ambientales. Presentació comunicació,  Jornadas sobre Conservación de lagos y humedales de alta montaña de la Península Ibérica, Miraflores de la Sierra, ESPANYA.

Rieradevall, M. (1996).  Macroinvertebrados bentónicos en seis lagos de alta montaña y sus efluentes de la península ibérica. Presentació comunicació,  VII Congreso Ibérico de Entomología. Asociación Española de Entomología, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Alcaide, O.; Cirera, M.; Prat, N. (1996).  Recuperación de las comunidades de macroinvertebrados en dos ríos mediterráneos después de una avenida catastrófica. Presentació comunicació,  VIII Congreso Español de Limnología, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Carceller, F.; Fons, J.; Ibañez, J.J.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Munne, T.; Chacon, G.; Romo, A.; Carmona, J.M.; Font, X. (1997).  Estudi de la biodiversitat de la part alta de la conca del riu Ripoll. Presentació comunicació,  IV Trobades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Casa Nova de l'Obac, Rellinars, ESPANYA.

Carceller, F.; Fons, J.; Ibañez, J.J.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, T.; Chacón, G.; Romo, A.; Carmona, J.M.; Font, X. (1997).  Estudi de la biodiversitat de la part alta de la conca del riu Ripoll. Presentació comunicació,  Servei Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Rellinars, Barcelona, ESPANYA.

Fons, J.; Carceller, F.; Ibañez, J.J.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, T.; Chacón, G.; Romo, A.; Carmona, J.M.; Font, X. (1997).  Metodologia per a l'estudi multidisciplinar de la biodiversitat de la concadel riu Ripoll. Presentació comunicació,  IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Rellinars, ESPANYA.

Ibañez, C.; Curcó, A.; Canicio, A.; Prat, N. (1997).  La sostenibilidad del Delta del Ebro como ecosistema frente a la subsidencia y la elevación del nivel del mar. Presentació comunicació,  Asociación Española de Ecología Terrestre. pp: 65, Córdoba, ESPANYA.

Real, M.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1997).  The genus Chironomus in the profundal benthos of Spanish reservoirs and lakes: factors affecting their distribution patterns. Presentació comunicació,  13th International Symposium on Chironomidae. Institut für Biologie I (Zoologie), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. pp: 98, Freiburg, ALEMANYA.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (1997).  La qualitat biològica de les aigües de la riera de Mura. Efectes de l'abocament d'aigües residuals i importància de l'autodepuració. Presentació comunicació,  IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Rellinars, Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (1997).  La qualitat biològica de les aigües del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Presentació comunicació,  IV Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Rellinars, Barcelona, ESPANYA.

Rieradevall, M.; Prat, N. (1997).  Chironomidae from high mountain lakes in Spain and Portugal. Presentació comunicació,  13th International Symposium on Chironomidae. pp: 102, Freiburg, ALEMANYA.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Solà, C. (1998).  Efecto de la temporalidad y la contaminación sobre los arroyos del Parque de Sant Llorenç del Munt (Barcelona, España). Poster,  1er Congreso Ibérico de Limnología. pp: 39, Evora, PORTUGAL.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.; Solà, C.  (1998).  Efecto de la temporalidad y la contaminación sobre los arroyos del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt. Poster,  IX Congreso de la AEL y I Ibérico de Limnología. , Évora, PORTUGAL.

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Chacón, G.; Prat, N. (1998).  Measuring ecological status in Mediterranean rivers – a first approach. Poster,  International Conference of Assessing the Ecological Integrity of running waters. , Viena , ÀUSTRIA.

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1998).  Aplicación de índices de calidad biológicos en cuencas mediterráneas y su interpretación. Poster,  1er Congreso Ibérico de Limnología. pp: 51, Evora, PORTUGAL.

Prat, N.; Munne, A.; Bonada, N.; Solà, C.; Rieradevall, M.  (1998).  Una metodología para el establecimiento dels estado ecológico de los ríos Aplicación a tres cuencas catalanas. Poster,  IX Congreso de la AEL y I Ibérico de Limnología. , Évora, PORTUGAL.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N.  (1998).  Influencia del sustrato y la profundidad en la estructura y densidad de la comunidad zoobentónica del lago Redó (Pirineos). Poster,  IX Congreso de la AEL y I Ibérico de Limnología., Évora, PORTUGAL.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (1998).  Temporalitat i contaminació, claus per explicar la biodiversitat de macroinvertebrats en una riera mediterrània (Riera de Sant Cugat). Presentació comunicació,  Jornades sobre recerca en els sistemes naturals de Collserola. Aplicacions a la gestió del Parc., Sant Cugat, ESPANYA.

Canicio, A.; Ibañez, C.; Prat, N. (1998).  La gestión ecosistémica del caudal sólido. Presentació comunicació,  Congreso Planificación y Gestión de Aguas, Zaragoza, ESPANYA.

Docampo, L.; Aguirre, A.; Prat, N.; Bikuña, G. (1998).  Determinación de Caudales ecológicos en los ríos Llobregat y Cardener (Catalunya). Presentació comunicació,  1er Congreso Ibérico de Limnología. pp: 32, Evora, PORTUGAL.

Fjellheim, A.; Boggero, A.; Nocentini, A.M.; Rieradevall, M.; Raddum, G.G.; Schnell, O. (1998).  Distribution of benthic invertebrates in relation to environmental factors. A study of European remote alpine lake ecosystems. Presentació comunicació,  XXVII SIL Congress, Dublin, IRLANDA.

Ibañez, C.; Prat, N.; Canicio, A. (1998).  Causas y consecuencias de la eutrofización en el Delta del Ebro. Criterios para minimizar sus efectos naturales. Presentació comunicació,  Congreso Planificación y Gestión de Aguas, Zaragoza, ESPANYA.

Munné, A.; Solà, C.; Prat, N. (1998).  QBR. Un índice para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera. Presentació comunicació,  1er Congreso Ibérico de Limnología. pp: 48, Evora, PORTUGAL.

Munné, A.; Solà, C.; Prat, N. (1998).  Regionalisation and scale in Mediterranean streams. Presentació comunicació,  XXVII SIL Congress. pp: 167, Dublin, IRLANDA.

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Bonada, N.; Chacón, G.; Prat, N.  (1998).  Measuring ecological status in Mediterranean rivers - A first approach. Presentació comunicació,  International Conference on 'Assessing the ecological integrity of running, Viena, ÀUSTRIA.

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M; Chacón, G.; Prat, N.; (1998).  Measuring Ecological Status in Mediterranean Rivers. Presentació comunicació,  Man and Rivers Systems, International Conference, Paris, FRANÇA.

Munné, A.; Solà, C.; Rieradevall, M.; Chacon, G.; Prat, N. (1998).  Measuring ecological status in Mediterranean Rivers. Man and River Systems. The functioning of river systems at basin scale. Presentació comunicació,  École Nationale Ponts et Chaussées. pp: 207-209, París, FRANÇA.

Prat, N.; Carceller, F.; Carmona, J.M.; Chacón, G.; Fons, J.; Font, X.; Ibañez, J.J.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Romo, A. (1998).  La biodiversidad de los cursos de agua de la cuenca del río Besòs (NE España). Presentació comunicació,  1er Congreso Ibérico de Limnología. pp: 37, Evora, PORTUGAL.

Prat, N.; Carceller, F.; Carmona, J.M.; Chacón, G.; Fons, J.; Font, X.; Ibañez, J.J.; Munné, A.; Rieradevall, M.; Romo, A. (1998).  Biodiversity of a Mediterranean stream drainage network. Presentació comunicació,  XXVII SIL Congress. pp: 273, Dublin, IRLANDA.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Prat, N. (1998).  Recent and past zoobenthic communities in the high mountain lake Redó (Pyrenees, NE Spain). A MOLAR project study. Presentació comunicació,  XXVII SIL Congress, Dublin, IRLANDA.

Prat, N.; Munné, A.; Bonada, N.; Solà, C.; Rieradevall, M. (1999).  Ecostrimed: A rapid bioassesment protocol for mediterranean rivers using macroinvertebrates and the riparian environment. Poster,  47th North American Benthological Society Meeting. , Duluth, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Prat, N.; Real, R.; Rieradevall, M. (1999).  Benthic-pelagic linkages in Spanish lakes and reservoirs. Presentació comunicació,  NABS'99. North American Benthological Society annual meeting. pp: 315, Duluth (Minnesota, EEUU), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Munné, A.; Solà, C.; Bonada, N.  (1999).  Las reservas de la Biosfera como ejemplos de sistemas de referencia para el estudio del estado ecológico de los ríos. Presentació comunicació,  IV Reunión IBEROMAB. 'Planificación y participación de la comunidad en la gestión de las Reservas de la Biosfera', Puerto Ayora (Galápagos), EQUADOR.

Prat, N.; Toja, J.; Solà, C.; Burgos, M.D.; Plans, M.; Rieradevall, M.; et al. (1999).  Recovery of the aquatic communities of the Guadiamar River (Sevilla, SW Spain) following a toxic flood from a mine. Presentació comunicació,  Symposium for European Freshwater Sciences, ESPANYA.

Rieradevall, M. (1999).  Improving the taxonomical resolution of subfossil Chironomidae. Subfamily Tanypodinae. Presentació comunicació,  Second General Meeting for the CHILL-10,000 Project (UE), Boí, ESPANYA.

Bonada, N.; Prat, N.; Rieradevall, M.; Zamora-Muñoz, C.  (2000).  Relationship between the caddisflies communities and pollution in the Mediterranean region. Poster,  10th International Symposium on Trichoptera, Postdam, ALEMANYA.

Bonada, N.; Prat, N. (2000).  GUADALMED: Estado Ecológico de los ríos mediterráneos. Presentació comunicació,  X Congreso de la AEL y II Ibérico de Limnología. , València , ESPANYA.

Bonada, N.; Prat, N.; Rieradevall, M.  (2000).  Relation between caddisflies community and pollution in the Mediterranean region. Presentació comunicació,  10th International Symposium on Trichoptera , Potsdam, ALEMANYA.

Bonada, N.; Williams, D.D.  (2000).  Changes in the morphology of larvae of Hydropsyche morosa along a rural-urban gradient. Presentació comunicació,  10th International Symposium on Trichoptera. , Postdam , ALEMANYA.

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2000).  Cambio latitudinal en las comunidades de tricópteros de ríos mediterráneos peninsulares en condiciones de referencia. Presentació comunicació,  X Congreso de la AEL y II Ibérico de Limnología, València, ESPANYA.

Munné, A.; Prat, N.  (2000).  Delimitación de regiones ecológicas para el establecimiento de tipos de referencia y umbrales de calidad biológica: Propuesta de aplicación de la Nueva Directiva Marco del Agua en la cuenca del Ebro. Presentació comunicació,  II Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua , Oporto, PORTUGAL.

Munné, A.: Prat, N.  (2000).  Establishment of ecological regional reference sites in the Ebro watershed (NE Spain): A method to predict the macroinvertebrate communities. Presentació comunicació,  FBA Annual Scientific Meeting. , Birmingham, ANGLATERRA.

Prat, N.; Bonada, N.; Munné, A.; Rieradevall, M. (2001).  Spatio-temporal variability and scales in Mediterranean streams. Conferència invitada,  2nd Symposium for European Freshwater Sciences., Toulouse, FRANÇA.

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2001).  Factors implied on the changes in the caddisflies community along the Spanish Mediterranean Coast. Presentació comunicació,  2nd Symposium for European Freshwater Sciences, Toulouse, FRANÇA.

Plans, M.; Casanovas, R.; Aranda, C.; Eritja, R.; Gonzalvo, I.; Prat, N.  (2001).  Control of the midge Chironomus riparius in the Besòs river (NE Spain) using Bacillus thuringensis variety Israelensis as biological insecticide. Presentació comunicació,  3rd International Congress of Vector Ecology. . pp: -59, Barcelona, ESPANYA.

Prat, N.  (2001).  El estado ecológico, elemento clave de la gestión del agua en el siglo XXI. Presentació comunicació,  Conferencia Internacional: El Plan Hidrológico Nacional y la gestión sostenible del agua, Saragossa, ESPANYA.

Solà, C.; Plans, M.; Plazuelo, A.; Burgos, M. D.; Toja, J.; Prat, N.  (2001).  Aznalcollar accident assessment in River Guadiamar. Part I: heavy metals of water & sediments. Presentació comunicació,  11th Annual Meeting of SETAC Europe. From basic science to decision-making: 'The Environmental Odyssey'. , Madrid, ESPANYA.

Toro, M.; Robles, S.; Avilés, J.; Nuño, C.; Vivas, S.; Bonada, N.; Prat, N.; Alba-Tercedor, J.; Casas, J.; Guerrero, C.; Jáimez-Cuéllar, P.; Moreno, J.L.; Moyá, G.; Ramón, G.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.  (2002).  Calidad de las aguas de los ríos mediterráneos del proyecto Guadalmed. Características físico-químicas. Poster,  XI Congreso de la AEL y III Ibérico de Limnología., Madrid , ESPANYA.

Alba-Tercedor, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Bonada, N.; Casas, J.; Mellado, A.; Ortega, M.; Pardo, I.; Prat, N.; Rieradevall, M:; Robles, S.; Sáinz-Cantero, C.; Sánchez-Ortega, A.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-abarca, M.R.; Vivas, S.; Zamora-Muñoz, C. (2002).  Caracterización de cuencas mediterráneas españolas en base al índice español SBMWP como paso previo al establecimiento del estado ecológico de sus cursos de agua. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología., Madrid, ESPANYA.

Alba-Tercedor, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Bonada, N.; Casas, J.; Mellado, A.; Ortega, M.; Pardo, I.; Prat, N.; Rieradevall, M:; Robles, S.; Sáinz-Cantero, C.; Sánchez-Ortega, A.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M.R.; Vivas, S.; Zamora-Muñoz, C.  (2002).  Relationships between riparian habitat, macroinvertebrate communities and Ecological Status of Mediterranean Spanish rivers. Presentació comunicació,  International Workshop on Riparian Forest: Vegetated channels: hydraulic, morphological and ecological aspects., Trento, ITÀLIA.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2002).  Spatial and temporal heterogeneity and its implications on the macroinvertebrate species traits in a mediterranean river network (St. Llorenç del Munt Natural Park, NE Spain). Presentació comunicació,  50th North American Benthological Society Meeting., Pittsburg, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Casanovas, R.; Rieradevall, M. (2002).  Comunidades subfósiles de quironómidos en los lagos de alta montaña del Pirineo: un análisis top-bottom. Presentació comunicació,  III Congreso Ibérico de Limnología (XI Congreso Español de Limnología), Madrid, ESPANYA.

Munné, A.; Goddé, X. L.; Prat, N.  (2002).  Propuesta de un método multivariable para la determinación de ecoregiones fluviales de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (2000/60/EC). Comparación en el uso del sistema A y el sistema B de regionalización fluvial. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Munné, A.; Prat, N. (2002).  Desarrollo de herramientas de análisis y tipificación ecológica de los sistemas fluviales en las cuencas internas de Cataluña. Presentació comunicació,  La Directiva Marco del Agua: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua . pp: 460-466, Sevilla, ESPANYA.

Pardo, I.; Álavarez, M.; Casas, J.; Moreno, J.L.; Vivas, S.; Bonada, N.; Alba-Tercedor, J.; Jáimez, P.; Moyá, G.; Vidal-Abarca, M.R.; Robles, S.; Toro, M.; Prat, N. (2002).  El hábitat de los ríos mediterráneos. Diseño de un índice de diversidad de hábitat. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología., Madrid, ESPANYA.

Prat, N. (2002).  La Nueva Cultura del Agua y la gestión y ordenación del territorio. Presentació comunicació,  La Directiva Marco del Agua: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua . pp: 491-496, Sevilla, ESPANYA.

Prat, N. (2002).  Estandarización de metodologías en los estudios de calidad biológica del agua. El papel de la DMA y el comité CEN sobre la calidad del agua. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Prat, N.  (2002).  Tipología y estados de referencia en los ríos mediterráneos. Aportaciones del proyecto Guadalmed. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Puntí, T.; Prat, N. (2002).  Evaluación del estado ecológico de un río mediterráneo: el Ripoll. Presentació comunicació,  La Directiva Marco del Agua: Realidades y futuros. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua . pp: 504-507, Sevilla, ESPANYA.

Puntí, T.; Vila-Escalé, M.; Bonada, N.; Prat, N.  (2002).  Evaluación del estado ecológico de un río mediterráneo: el Ripoll. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología., Madrid, ESPANYA.

Solà, C.; Plans, M.; Prat, N.  (2002).  Los macroinvertebrados de los ríos Agrio y Guadiamar: Evolución de la comunidad, concentración de metales y toxicidad. Presentació comunicació,  PICOVER 1998-2002. Ciencia y Restauración del Río Guadiamar. . pp: 110-125, Sevill, ESPANYA.

Solà, C.; Prat, N.  (2002).  Efecto de la contaminación minera sobre la comunidad de macroinvertebrados del río Guadiamar 2 años después del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Suárez, M. L.; Vidal-Abarca, M. R.; Sánchez, M.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Bonada, N.; Casas, J.; Jaimez, P.; Pardo, I.; Prat, N.; Salinas, M. J.; Toro, M.; Vivas, S. (2002).  La calidad de las riberas de los ríos mediterráneos ibéricos. Aplicación del índice QBR. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Toja, J.; Alcalá, E.; Burgos, M.D.; Martín, G.; Plazuelo, A.; de Schutter, T.; Prat, N.; Plans, M.; Solà, C.  (2002).  Efectos del vertido tóxico en las comunidades de plancton y perifiton del río Guadiamar. Presentació comunicació,  PICOVER 1998-2002. Ciencia y Restauración del Río Guadiamar. . pp: 94-109, Sevilla, ESPANYA.

Toja, J.; Alcalá, E.; Martín, G.; Solà, C.; Plans, M.; Burgos, M.; Plazuelo, A.; Prat, N.  (2002).  Evaluación del efecto del vertido tóxico sobre la calidad del agua y los sedimentos de los ríos Agrio y Guadiamar. Presentació comunicació,  PICOVER 1998-2002. Ciencia y Restauración del Río Guadiamar. . pp: 78-92, Sevilla, ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2002).  Estudio de la población de cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y su efecto sobre las comunidades vegetales sumergidas en dos torrentes del macizo de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Vila, M.; Prat, N.; Rieradevall, M. (2002).  Estudi de la població de cranc americà (Procambarus clarkii) i el seu efecte sobre les comunitats vegetals submergides a dos torrents del massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Presentació comunicació,  V Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac . V: 35, pp: 99-103, Barcelona, ESPANYA.

Vivas, S.; Casas, J.; Pardo, I.; Robles, S.; Mellado, A.; Alba-Tercedor, J.; Bonada, N.; Álvarez, M.; Jaimez, P.; Toro, M.; Suárez, M. L.; Prat, N. (2002).  Exploración de la tolerancia ambiental de las familias de macroinvertebrados acuáticos en ríos mediterráneos (Proyecto Guadalmed I). Presentació comunicació,  XI Congreso de la Asociación Española de Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología , Madrid, ESPANYA.

Sanz, O.; Gomà, J.; Flor-Arnau, N.; Cambra-Sánchez, J. (2003).  Ciclo anual del fitoplancton en los lagos de Basturs (Lérida). Ponència,  XIV Simposio Nacional de Botánica Criptogámica., Murcia, ESPANYA.

Cambra-Sánchez, J.; Ortiz-Lerín, R.; Gomà, J.; Flor-Arnau, N.; Munné, A. & Ector, L. (2003).  Evaluación de la calidad biológica del agua mediante el uso de macroalgas en la cuenca del río Francolí (Tarragona). Poster,  XIV Simposio Nacional de Botánica Criptogámica., Murcia, ESPANYA.

Bonada, N.; Prat, N.; Alba-Tercedor, J.; Álvarez, M.; Avilés, J.; Casas, J.; Jáimez-Cuéllar, P.; Mellado, A.; Moyà, G.; Munné, A.; Ortega, M.; Pardo, I.; Ramón, G.; Rieradevall, M.; Robles, S.; Sáinz-Cantero, C.; Sánchez-Ortega, A.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M.R.; Vivas, S.; Zamora-Muños, C. (2003).  GUADALMED Project: Assessing the ecological status of mediterranean rivers. Presentació comunicació,  3rd Symposium for European Freshwater Sciences., Edimburg, REGNE UNIT.

Bonada, N.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2003).  Mediterranean climate rivers over the world: convergences and divergences between regions. Presentació comunicació,  51st North American Benthological Society Meeting. , Athens, Georgia, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Catalán, J.; Pla, S.; Rieradevall, M.; Pérez, R.  (2003).  Multi-component climate reconstructions from alpine lake sediments using multi-proxies. Presentació comunicació,  9th International Paleolimnology Symposium , Helsinki, FINLÀNDIA.

Prat, N. (2003).  The diversity of Mediterranean climate rivers in Spain: lessons from the GUADALMED Project. Presentació comunicació,  NABS 2003. Congrés de la North American Benthological Society , Athens, Georgia, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Rieradevall, M.; Bonada, N.; Resh, V.H.; Prat, N.  (2003).  Macrohabitats and invertebrate assemblages in permanent and intermittent mediterranean streams. Presentació comunicació,  51st North American Benthological Society Meeting., Athens, Georgia, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Bonada, N.; Rieradevall, M; Prat, N. (2004).  Ríos de clima mediterráneo en el mundo: similitudes y diferencias de sus comunidades de macroinvertebrados. Presentació comunicació,  XII Congreso de la AEL y IV Ibérico de Limnología., Porto, PORTUGAL.

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  Factors constraining spatial caddisflies distribution in mediterranean rivers. Presentació comunicació,  52st North American Benthological Society Meeting. , Vancouver , CANADÀ.

Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  ---. Presentació comunicació,  NABS Meeting (North American Benthological Society Anual Meeting). Pag. in.: 383, Vancouver , CANADÀ.

Casanovas-Berenguer, R.; Rieradevall, M.  (2004).  Factores ambientales que determinan la distribución de comunidades de quironómidos en los lagos de alta montaña de los Pirineos. Presentació comunicació,  IV Congreso Ibérico de Limnología (XII Congreso Español de Limnología), Porto , PORTUGAL.

Casanovas-Berenguer, R.; Rieradevall, M.  (2004).  Ecological factors driving subfossil chironomid assemblages in Pyrenean lakes. Presentació comunicació,  Sixth European Workshop on “Chironomids: taxonomy, ecology and paleolimnology” , Barcelona , ESPANYA.

de Pedro, X, López, P, Rieradevall, M.,.et al.  (2004).  Redacción colaborativa de documentos para la enseñanza/aprendizaje semipresencial a través de herramientas libres: motivación, aplicaciones y experiencias concretas'. Presentació comunicació,  Jornada de Innovación Docente en la Facultad de Biología, Barcelona, ESPANYA.

Gutiérrez, E.; Rieradevall, M.; López, P.; Pérez, M.; Ros, J.  (2004).  Evaluación de la experiencia de la prueba ECTS aplicada a Ecología-II. Presentació comunicació,  Jornada de Innovación Docente en la Facultad de Biología, Barcelona, ESPANYA.

Prat, N.; Bonada; Puntí, T.; Rieradevall, M.; Álvarez, M.; Pardo, I.; Moyà, G.; Ramón, G.; Toro, M.; Robles, S.; Avilés, J.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Mellado, A.; Sánchez-Montoya, M.; Vivas, S.; Casas, J.; Poquet, J.; Zamora-Muñoz, C.; Alba-Tercedor, J.; Sáinz-Cantero, C.E.; Pujante, A.M. (2004).  Regionalización ecológica, estaciones de referencia y métodos predictivos de evaluación de la calidad de los ríos mediterráneos (Guadalmed 2). Presentació comunicació,  IV Congreso Ibérico de Limnología (XII Congreso Español de Limnología), Porto, PORTUGAL.

Puntí, T.; Prat, N.; Rieradevall, M.  (2004).  Caracterización y evolución temporal de las comunidades de quironómidos en condiciones de referencia para tres riós mediterráneos. Presentació comunicació,  IV Congreso Ibérico de Limnología (XII Congreso Español de Limnología), Porto, PORTUGAL.

Puntí, T.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  Mediterranean streams’ chironomid ecology in reference conditions. Presentació comunicació,  Sixth European Workshop on “Chironomids: taxonomy, ecology and paleolimnology” , Barcelona , ESPANYA.

Rieradevall, M.; Casanovas-Berenguer, R.  (2004).  An illustrated Catalogue of Pyrenean Chironomids. Presentació comunicació,  Sixth European Workshop on “Chironomids: taxonomy, ecology and paleolimnology” , Barcelona , ESPANYA.

Rieradevall, M.; Casanovas-Berenguer, R.  (2004).  Subfossil chironomid assemblages in Pyrenean lakes. Presentació comunicació,  XXIX SIL Congress , Lathi, FINLÀNDIA.

Rieradevall, M.; Casanovas-Berenguer, R.; Prat, N.; Catalan, J.  (2004).  Subfossil chironomid Assemblages in the Pyrenean lakes. Presentació comunicació,  NABS Meeting (North American Benthological Society Anual Meeting). Pag. in.: 383, Vancouver , CANADÀ.

Sahuquillo, M.; Miracle, M.R.; Rieradevall, M.  (2004).  Macroinvertebrates associated to reed stems as indicators of trophic level and salinity. Presentació comunicació,  XXIX SIL Congress , Lathi, FINLÀNDIA.

Vila-Escalé, M.; Munné, A.; Bonada, N.; Vegas, T.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  10 anys de seguiment de l’estat ecològic dels rius de les comarques de Barcelona. Presentació comunicació,  IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’aigua., Tortosa , ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Munné, A.; Solà, C.; Cid, N.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  El seguiment de l’estat ecològic del Riu Foix des de l’any 1997 al 2004. Presentació comunicació,  Trobada d’Estudiosos del Foix, Vilafranca , ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Vegas, T.; Rieradevall, M.; Prat, N.  (2004).  Evolución de la comunidad de macroinvretebrados en un río mediterráneo después de un incendio forestal. Presentació comunicació,  IV Congreso Ibérico de Limnología (XII Congreso Español de Limnología), Porto, PORTUGAL.

Rieradevall, M.  (2004).  Educació i Participació ciutadana (Área Temática 3). Presidència de sessió,  IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’aigua., Tortosa , ESPANYA.

Dolédec, S.; Bonada, N.  (2005).  Using species traits for developing applied aquatic ecology in Europe. Conferència invitada,  River Bottom Meeting., Brno , REPÚBLICA TXECA.

Vieira, N.; Bonada, N.; Bêche, L. (2005).  Co-organització de la sessió especial “Species trait approaches for theoretical and applied issues in freshwater communities”. Participació comitè científic/organitzador,  “The 2005 joint assembly: AGU, NABS”, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Prat, N.; Rieradevall, M.; Bonada, N. (2005).  Communities of Aquatic Macroinvertebrates in the Mediterranean Rivers of the World. Ponència,  Aslo Summer Meeting 2005. SS45 Understanding the Plumbing of the Biosphere: Teory and Observations in Aquatic Systems (Homag to Ramon Margalef), Santiago de Compostela, ESPANYA.

Prat, N.; Cambra, J.; Farrés, R.; Gomà, J.; Rieradevall, M.; Vegas, T.; Vila-Escalé, M. (2005).  Efectos de los fuegos forestales sobre los ríos. Poster,  3º Congreso Argentino de Limnología, Buenos Aires, ARGENTINA.

Cid, N.; Rieradevall, M.; Ortiz, R.; Cambra, J.; de Sostoa, A.; Prat, N. (2005).  Qualitat ecològica de la riera de Mura sota condicions de sequera. Anàlisi de les comunitats de macroinvertebrats, fitobentos i ictiofauna, del bosc de ribera i l'hàbitat fluvial. Presentació comunicació,  VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.. Actas VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac . Col.lecció Documents de Treball. Sèrie Territori 2: 211-216. Diputació de Barcelona (2007), St Llorenç del Munt, ESPANYA.

Prat, N.; Rieradevall, Maria; Vila-Escalé, Mireia ; Vegas, T.; Verkaik, I.; de Sostoa, a.; Vinyoles, D.; Caiola, N.; Maceda, A.; Peiró, L.; Farrés, R.; Gomà, J.; Cambra, J.  (2005).  Diagnosi dels efectes del foc forestal de l’estiu de 2003 en els ecosistemes aquàtics del riu Ripoll i proposta de mesures de restauració. Presentació comunicació,  VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac., Sant Llorenç Savall, ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Vegas, T.; Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2005).  Canvis en l’hàbitat aquàtic a la iera de Gallifa després d’un incendi forestal. Presentació comunicació,  VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.. Actas de la VI Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Col.lecció Documents de Treball. Sèrie Territori 2: 199-204. Diputació de Barcelona, Sant Llorenç Savall, ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Verkaik, I.; Vegas, T.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2005).  Evolució de la Comunitat de Macroinvertebrats en un riu mediterrani després d'un incendi forestal. Presentació comunicació,  VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.. Actas VI Jornades d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Col.lecció Documents de Treball. Sèrie Territori 2: 205-210. Diputació de Barcelona (2007) , St Llorenç del Munt, ESPANYA.

Múrria, C.; Bonada N.; El Alami M.; Zamora-Muñoz C.; Prat, N.  (2006).  Procesos geológicos históricos pueden explicar la actual diversidad y distribución de los tricópteros en la Península Ibérica y el norte de Marruecos: un enfoque estructural y genético. Poster,  XIII Congreso de la Asociación Española de Limnología - V Congreso Ibérico de Limnología., Barcelona, ESPANYA.

Bonada, N.; Dolédec, S.; Statzner, B.  (2006).  Diferencias estructurales y funcionales de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en las regiones mediterránea y templada: implicaciones del cambio climático. Presentació comunicació,  XII Congreso de la Asociación Española de Limnología – V Congreso Ibérico de Limnología. , Barcelona , ESPANYA.

Bonada, N.; Múrria, C.; El Alami, M.; Zamora-Muñoz, C.; Prat, N.  (2006).  Geological events explaining present caddisfly biodiversity and distribution in the Iberian Peninsula and the north of Morocco: a structural and genetic approach. Presentació comunicació,  54st North American Benthological Society Meeting. , Anchorage , ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2006).  Composición y dinámica de las comunidades de macroinvertebrados epifíticos asociados a Phragmites australis en 11 lagos someros del delta del río Llobregat (Barcelona, España). Presentació comunicació,  V Congreso Ibérico de Limnología (XIII Congreso Español de Limnología), Barcelona, ESPANYA.

Múrria, C.; Bonada N.; El Alami M.; Zamora-Muñoz C.; Prat, N. (2006).  Processus géologiques historiques pouvant expliquer la diversité et la distribution actuelle des Trichoptères dans la Péninsule Ibérique et le nord du Maroc: analyse structurelle et génétique. Presentació comunicació,  CIFE VI. , Rabat , MARROC.

Múrria, C.; Prat, N.; Bonada, N.  (2006).  Different scale studies reveal the effects of the invasive Potamopyrgus antipodarum (Mollusca, Hydrobiidae) in a Mediterranean-climate stream. Presentació comunicació,  54st North American Benthological Society Meeting. , Anchorage , ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Poquet, J.M.; Alba-Tercedor, J.; Sánchez-Montoya, M.M.;, Puntí, T.; Álvarez, M.; Robles, S.; Prat, N.; Pujante, A.M.; Rieradevall, M.; Sáinz-Cantero, C.E.; Suárez, M.L.; Toro, M.; Vidal-Abarca, M.R.; Zamora-Muñoz, C. (2006).  La predicción de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos como herramienta para valorar el estado ecológico de los ríos mediterráneos de la Península Ibérica. Presentació comunicació,  V Congreso Ibérico de Limnología (XIII Congreso Español de Limnología), Barcelona, ESPANYA.

Puntí, T.; Sánchez Montoya, M.M.; Prat, N.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Poquet, J.M.; Robles, S.; Álvarez, M.; Rieradevall, M.; Alba- Tercedor, J.; Pujante, A.M.; Toro, M.; Bonada, N.; Zamora, C. (2006).  Tipología de las cuencas mediterráneas del proyecto guadalmed 2 y su coherencia con las comunidades de macroinvertebrados. Presentació comunicació,  XII Congreso de la Asociación Española de Limnología y V Congreso Ibérico de Limnología, Barcelona, ESPANYA.

Puntí, T.; Sánchez Montoya, M.M.; Prat, N.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Poquet, J.M.; Robles, S.; Álvarez, M.; Rieradevall, M.; Alba-Tercedor, J.; Pujante, A.M.; Toro, M.; Zamora, C. (2006).  Tipología de las cuencas mediterráneas del proyecto Guadalmed 2 y su coherencia con las comunidades de macroinvertebrados siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua. Presentació comunicació,  V Congreso Ibérico de Limnología (XIII Congreso Español de Limnología), Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Montoya, M.M.; Suárez, M.L.; Vidal-Abarca, M.R.; Poquet, J.M.; Puntí, T.; Robles, S.; Álvarez, M.; Alba-Tercedor, J.; Prat, N.; Pujante, A.M.; Rieradevall, M.; Toro, M.; Zamora, C. (2006).  Propuesta de criterios para la selección de estaciones de referencia en ríos mediterráneos en el contexto de la Directiva Marco del Agua. Presentació comunicació,  V Congreso Ibérico de Limnología (XIII Congreso Español de Limnología), Barcelona, ESPANYA.

Vila-Escalé, M.; Vegas, T.; Verkaik, I.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2006).  Cambios en las características físico-químicas de ríos mediterraneos calcáreos de cabecera debidos a un incendio forestal. Presentació comunicació,  V Congreso Ibérico de Limnología (XIII Congreso Español de Limnología), Barcelona, ESPANYA.

Hajjii, K.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; El Alami, M.  (2007).  Contribution à l’étude de la Taxonomie, Ecologie et Biogéographie des Rhyacophilidae (Trichoptères) du Rif. Presentació comunicació,  IVemes Journees Nationales de Biodiversite. , Tetuan , MARROC.

Múrria, C.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Vogler, A.P.; Prat, N. (2007).  Molecular diversity patterns of Hydropsyche (Trichoptera) in the western Mediterranean Basin: geological and ecological influences. Presentació comunicació,  SEFS-5 Meeting, Palermo, ITÀLIA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C., Vogler, A.; Prat, N.  (2007).  Past events explaining caddisfly biodiversity and distribution in the Western Mediterranean: from communities to populations. Presentació comunicació,  SEFS-5 Meeting, Palermo, ITÀLIA.

M. Rieradevall (2008).  Los quironómidos como sensores de cambios ambientales a diferentes escalas espaciales y temporales. Conferència invitada,  IV Congreso Argentino de Limnología (‘La conservación de los ecosistemas acuáticos en el escenario actual de explotación de recursos naturales y de cambio climático’), Bariloche, ARGENTINA.

Prat, N. (2008).  Bioindicadores de Calidad de las aguas. Conferència invitada,  VIII Seminario colombiano de Limnología y I reunión Internacional de cuencas Bajas y Zonas Estuarinas. neolimnos 2008, Cali, COLÒMBIA.

Prat, N., Munné, A.; Duran, C. (2008).  Hacia el buen estado de las masas de agua. ¿Hasta dónde hemos llegado y qué queda por hacer?. Ponència,  VI congreso Ibérico de Planificación y Gestión de las Aguas, Vitoria, ESPANYA.

Acosta, R.; Prat, N. (2008).  Composición y distribución de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en los depósitos de travertino de la cuenca altoandina del río Cañete (Perú). Poster,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Bonada, N.; Dolédec, S.; Statzner, B. (2008).  Exogenous and endogeneous mechanisms driving broad spatial patterns of aquatic invertebrates in Mediterranean Basin rivers. Poster,  56st North American Benthological Society Meeting., Salt Lake City, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Fortuño, P.; Vila-Escalé, M.; Pericay M.; Prat N. & M. Rieradevall (2008).  Aplicación cartográfica web como medio de difusión de los estudios de la calidad ecológica de los ríos de la província de Barcelona. Poster,  VI Congreso Ibérico de Limnología (XIV Congreso Español de Limnología), , Huelva, ESPANYA.

Morante, M.; Múrria, C.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2008).  Distribución altitudinal de las especies del género baetis en el parque natural del Montseny. Aproximación morfológica y molecular. Poster,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Moreno, J.L.; Ros, J.M.; de las Heras, J.; Prat, N. (2008).  Aquatic bryophytes of three catalonian river basins. Poster,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Perrée, I.; Rieradevall, M.; Prat, N. (2008).  Los riesgos y beneficios ambientales de la depuración de las aguas y de sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos. Poster,  VI Congreso Ibérico de Limnología (XIV Congreso Español de Limnología), , Huelva, ESPANYA.

Prat, N.; Fortuño, P.; Munné, A.; Solà, C.; Tirapu; Cambra, J. (2008).  Acreditación de equipos y verificación de resultados para el programa de seguimiento de la calidad biológica de los ríos catalanes. Poster,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Sánchez-Millaruelo, Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Distribución de las especies de quironómidos en un sistema de aguas d etransición y aplicación del protocolo CPET (Chironomid Pupal Exuviae Technique) de valoración de calidad de la calidad del agua. Poster,  VI Congreso Ibérico de Limnología (XIV Congreso Español de Limnología), , Huelva, ESPANYA.

Zamora-Muñoz, C.; Múrria, C.; Bonada, N.; Ribera, C.; Prat, N. (2008).  Genetic and morphological approaches evidence the presence of the trinomial Hydropsyche incognita/iberomaroccana/pellucidula (Trichoptera, Hydropsychidae) in the West Mediterranean. Poster,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología., Huelva, ESPANYA.

Andreu, R.; Ibàñez, C.; Prat, N. (2008).  Colonización de macrófitos y sus invertebrados asociados en el tramo bajo del Ebro. Presentació comunicació,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Succession of aquatic macroinvertebrate communities in a new creation coastal pond. Presentació comunicació,  3rd European Pond Conservation Network Workshop, Valencia, ESPANYA.

Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Response of the epiphytic macroinvertebrate communities to artificial water inputs in three coastal shallow lakes. Presentació comunicació,  Structure and Function of World Shallow Lakes, Punta del Este, URUGUAI.

Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Succession of aquatic macroinvertebrate communities in a new creation coastal pond. Presentació comunicació,  VI Congreso Ibérico de Limnología (XIV Congreso Español de Limnología), , Huelva, ESPANYA.

Cid, N.; Ibáñez Martí, C.; Prat, N. (2008).  Estudio de la comundiad de macroinvertebrados bentónicos en el tramo del río Ebro dentro de un escenario de colonización del hábitat por macrófitos. Presentació comunicació,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

López, P, Obrador, B., Vegas, T. & Rieradevall, M. (2008).  Adquisició de competències d'autoregulació i col.laboració: l'experiència en Ecologia Funcional. Presentació comunicació,  V Jornada de Innovación Docente en la Facultad de Biología, Barcelona, ESPANYA.

Mauri , T. Rieradevall, M., & C. Martínez, i col.laboradors. (2008).  Adquisició de competències d’autoregulació de l’aprenentage en contextos d’ensenyament-aprenentatge mediats per les TIC’. Presentació comunicació,  Trobada REDICE-06, Barcelona, ESPANYA.

M. Morante, C. Múrria, M. Rieradevall & N. Prat (2008).  Distribució altitudinal de les espècies de la família Baetidae (Insecta: Ephemeroptera) al Parc Natural del Montseny, aproximació morfològica i molecular. Presentació comunicació,  Jornades d’Estudiosos del Parc Natural del Montseny., Granollers, ESPANYA.

M. Rieradevall (2008).  El pla docent de Reconstruccions Paleoambientals: avaluació continuada, competències varies i aprenentatge basat en problemes. Presentació comunicació,  V Jornada de Innovación Docente en la Facultad de Biología, Barcelona, ESPANYA.

Munné, A.; Prat, N. (2008).  Uso de índices multimétricos basados en macroinvertebrados para la evaluación de la calidad ecológica en los ríos mediterráneos epañoles. Comparación con el índice IBMWP. Presentació comunicació,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Zamora-Muñoz, C.; Vogler, A.P.; Prat, N. (2008).  Molecular diversity patterns Hydropsyche (Trichoptera) in the Western Mediterranean Basin: geological and ecological influences. Presentació comunicació,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología., Huelva, ESPANYA.

Puertolas, L.; Prat, N. (2008).  Efectos del tratamiento con glisofato de la especie invasora Arundo Donax sobre la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de un tramo del río Llobregat y la riera Gavarresa (Artés, Cataluña). Presentació comunicació,  XIV Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología, Huelva, ESPANYA.

Rieradevall M. & Cañedo-Argüelles, M. (2008).  Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a la nova llera del riu Llobregat. Presentació comunicació,  V Jornades d’estudi del Patrimoni de Baix Llobregat 2Patrimoni en un enton metropolità, Sant Andreu de la Barca, ESPANYA.

Rieradevall M., Slade, V., Vila-Escalé, M.; Verkaik, I. & N. Prat (2008).  Succession of Chironomidae in a Mediterranean stream after a wildfire. Presentació comunicació,  56th annual Meeting – North American Benthological Society, Salt Lake City, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Sánchez-Millaruelo, Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Estudi de la biodiversitat de macroinvertebrats de l’embassament del Foix i avaluació del seu estat ecològic mitjançant l’ús de les exúvies de quironòmids com a bioindicadors. Resultats 2007-08. Presentació comunicació,  II Jornades d’Estudiosos del Parc del Foix, S. Margarida i els Monjos, ESPANYA.

Sánchez-Millaruelo, N, Cañedo-Argüelles, M. & M. Rieradevall (2008).  Avaluació de la Biodiversitat i l’estat ecològic de les llacunes i canals del Delta del Llobregat mitjançant l’ús de les exúvies de quironòmids com a bioindicadors (Barcelona, Spain). Presentació comunicació,  V Jornades d’estudi del Patrimoni de Baix Llobregat 2Patrimoni en un enton metropolità, Sant Andreu de la Barca, ESPANYA.

Verkaik, I., Vila-Escalé, M.;. Rieradevall M.; Prat, N. (2008).  Midterm effects of a wildfire in a mediterranean creek: fire vs. seasonal drought. Presentació comunicació,  56th annual Meeting – North American Benthological Society, Salt Lake City, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Múrria, C.; Bonada, N.; Arnedo, M.A.; Zamora-Muñoz, C.; Vogler, A.P.; Prat, N.  (2009).  Ecological and historical basis of biodiversity patterns of Hydropsyche (Trichoptera) in the western Mediterranean Basin. Conferència invitada,  57st North American Benthological Society Meeting. , Grand Rapids, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Rieradevall, M.; Kamenik, C.; Schmidt, R.  (2009).  Chironomids: Indicators of air or water temperature?. Ponència,  11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara , MÈXIC.

Rieradevall, M.; Rubio, E.; Moreno, A.; Rico, M.; Valero-Garcés, B. (2009).  Chironomid responses to lateglacial and Holocene changes in NW Spain mountain lakes: The Enol and Sanabria sequences. Poster,  11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara , MÈXIC.

Roselli, L.; Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall M.; Costa Goela, P.; Vitorino Cristina, S.C.; D’Adamo, R.  (2009).  Nutrient load and trophic conditions in several coastal lagoons. Poster,  IV European Conference on Coastal lagoon research, Montpellier , FRANÇA.

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2009).  Aquatic macroinvertebrate communities in transitional waters: influence of the environment, response to disturbance and differences between habitats. Presentació comunicació,  IV European Conference on Coastal lagoon research, Montpellier , FRANÇA.

Cañedo-Argüelles, M.; Rieradevall, M.  (2009).  Disturbance caused by freshwater releases on the aquatic macroinvertebrate communities of two Mediterranean coastal lagoons. Presentació comunicació,  Jornada RedMarismas, Murcia, ESPANYA.

Cid, N.; Ibáñez, C.; Prat, N. (2009).  Spatial distribution of benthic macroinvertebrates assemblages at mesohabitat level in the lower Ebro river (NE Spain) and the influence of colonization by macrophytes. Presentació comunicació,  Annual Meeting of the North American Benthological Society (NABS 57th meeting), Grand Rapids, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Projectes de Recerca

1983 - ... .   Heterogeneitat espacial macroinvertebrats rius..  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: N. Prat

1985 - 1985.   La deriva com a indicadora de la qualitat de les aigües dels rius catalans. .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Narcís Prat

1985 - 1988.   Ecología y producción de la fauna bentónica del lago de Banyoles..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: 0747-84.  IP: Narcis Prat Fornells

1989 - 1992.   Ecología y biogeografía del bentos de sistemas acuáticos epicontinentales españoles.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB88-0187.  IP: Narcis Prat Fornells

1989 - 1992.   Ecología y biogeografía de comunidades bentónicas en ambientes acuáticos españoles.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB88-0187.  IP: N. Prat

1991 - ... .   Borsa de viatge. (DOGC 9-9-91).  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  IP: Maria Rieradevall Sant

1995 - 1998.   Efecto de la temporalidad y el fuego en las comunidades de macroinvertebrados de ríos mediterráneos.  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB95-0220.  IP: Narcis Prat Fornells

1995 - 1997.   Efecto de la temporalidad y el fuego en las comunidades de macroinvertebrados de rios mediterráneos.  (Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AMB 95-0220.  IP: N. Prat

1996 - 1997.   “Efecto de la temporalidad y el fuego en las comunidades de macroinvertebrados en ríos mediterráneos”. .  (Ajuts a la Recerca).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: AMB95-0220.  IP: Narcís Prat

1996 - 1997.   Xarxa BIOMONITOR. Projecte BIMPAR (Biomonitoring of Pampasic Rivers).  (ALFA).  Unió Europea.  IP: Prat, N.

1998 - 2001.   “El estado ecológico de los ríos mediterráneos del nordeste de la Península Ibérica: Ríos en zonas fuertemente urbanizadas o agrícolas”. .  (Ajuts a la Recerca).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HID98-0323-C05-01.  IP: Narcís Prat

1998 - 2001.   El estado ecológico de los ríos mediterráneos del nordeste de la Península Ibérica: Ríos en zonas fuertemente urbanizadas o agrícolas..  (Programa Nacional de Recursos Hídricos).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: HID98-0323-C05-O1.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2000.   Study of Chironomid remains from surface sediments of lakes from the Nieder Tauern (Austria).  (Ajuts a la Recerca).  Austrian Ministry of Science and Traffic.  Ref.: GZ650.171/1-III/2a/98.  IP: Maria Rieradevall Sant

2001 - 2004.   GUADALMED 2. Estado ecológico de los ríos mediterráneos de la comunidad valenciana. Regionalización ecológica, estaciones de referencia y métodos predictivos de evaluación de la calidad. .  (Programa Nacional de Recursos Naturales).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: REN2001-3438-C07-03.  IP: Maria Rieradevall Sant

2002 - ... .   Atorgament d'ajuts dins del Programa d'estudis catalans Gaspar de Portolà. Modalitat B. (AGP) .  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Maria Rieradevall Sant

2002 - 2003.   Elaboració de materials per a un entorn virtual d’aprenentatge (Web-CT) com a suport a la docència semi-presencial de l’assignatura de primer cicle “Ecologia II: Organització d'Ecosistemes'.  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Rieradevall Sant

2002 - 2005.   “Estado ecológico, regionalización, estados de referencia y métodos predictivos de evaluación de la calidad de los ríos'..  (Ajuts a la Recerca).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: REN2001-3438-C07-01/HID.  IP: Narcís Prat

2002 - 2004.   Estado ecológico, regionalización, estados de referencia y métodos predictivos de evaluación de la calidad de los ríos..  (Programa Nacional de Información para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: REN2001-3438-C07-01.  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Efectes del foc forestal de Gallifa sobre l'estat ecològic de la seva riera..  (Accions especials de recerca (ACES)).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Xarxa Ecostrimed..  (Ajuts a la Recerca).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2006.   Anàlisi d'avantatges i inconvenients de l'ús de Wikis per millorar la qualitat de l'avaluació i tutoria de l'ensenyament i aprenentatge semipresencials..  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: 0401-50.  IP: Maria Rieradevall Sant

2004 - 2005.   Biogeografía de los Tricópteros en el Mediterráneo occidental: aspectos históricos y ecológicos que afectan a la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos mediterráneos.  (Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Marroquí).  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).  Ref.: 70/04/P/E.  IP: Narcís Prat Fornells

2004 - 2005.   Efectes del Foc Forestal de Gallifa sobre l'estat ecològic de la seva riera.  (Accions especials de recerca (ACES)).  Departament Biologia Vegetal UB .   Departament ecologia UB (DEUB) / Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: N. Prat

2004 - 2007.   FURIMED: Efectos de los fuegos forestales en rios mediterráneos.  (Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global).  Departament Biologia Vegetal UB .   Ministerio de Educación y Ciencia / Departament ecologia UB (DEUB).  Ref.: CGL2004-01549/BOS .  IP: N. Prat

2005 - 2006.   Edició d'un catàleg il·lustrat de restes subfòssils de gèneres i espècies de larves de Quironòmids (Diptera: Chironomidae) dels Pirineus.  (Accions especials de recerca (ACES)).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Rieradevall Sant

2005 - 2005.   “Biogeografía de los Tricópteros en el Mediterráneo Occidental. Aspectos históricos y ecológicos que afectan a la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos mediterráneos.” .  (Ajuts a la Recerca).  Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) .  Ref.: 70/04/P/E.  IP: Narcís Prat

2005 - 2009.   FEM (Freshwater Ecology and Management).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00224.  IP: Narcis Prat Fornells

2005 - 2007.   Modelo conceptual para comprender el riesgo de los fangos tóxicos contenidos en el embalse de Flix. Propuestas para el estudio científico.  (Sense especificar).  Ministerio de Medio Ambiente .   Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 303727.  IP: Narcis Prat Fornells

2005 - 2006.   Xarxa Ecostrimed..  (Ajuts a la Recerca).  Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.  IP: Narcis Prat Fornells

2005 - 2005.   Biogeografia de los tricópteros en el Mediterráneo occidental. Aspectos históricos y ecológicos que afectan a la Biodiversidad en los ecosistemas acuáticos mediteráneos.  (Programa de Cooperación Interuniversitaria Hispano-Marroquí).  Departament ecologia UB (DEUB) .   Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) / Faculté des Sciences, Université Tetouan.  IP: N. Prat

2006 - 2007.   El registro paleoecológico de los dípteros quironómidos y chaobóridos en sedimentos de lagos cársticos y de montaña: aportaciones al proyecto LIMNOCLIBER.  (Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: CGL2005-24217-E/BTE.  IP: Maria Rieradevall Sant

2006 - 2006.   Calidad Ecológica de los ríos altoandinos (CERA).  (Sense especificar).  Ministerio de Educación y Ciencia .  IP: N. Prat

2006 - 2006.   Calidad Ecológica y Funcionamiento de ríos Andinos.  (Programa Intercampus de cooperació científica i investigació interuniversitària entre Espanya i Iberoamèrica).  Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) .  Ref.: A/3513/05.  IP: N. Prat

2007 - 2010.   “Patrones de abundancia y riqueza de insectos acuáticos en un amplio gradiente latitudinal: de las comunidades a las poblaciones (proyecto RICHABUN).” .  (Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: CGL2007-60163/BOS.  IP: Carmen Zamora Muñoz; Nuria Bonada Caparros

2007 - 2008.   Subfossil Chironomids in ObLAN lake sediment stratigraphy (Austrian Alps).  (Ajuts a la Recerca).  Austrian Ministry of Science and Traffic.  IP: Maria Rieradevall i Sant

2007 - 2009.   Avaluació de l’estat ecològic de les zones humides i ajust i intercalibració d’indicadors de qualitat.  (Ajuts a la Recerca).  Agència Catalana de l'Aigua.  IP: M. Rieradevall (per la UB)

2007 - 2008.   Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la província de Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcís Prat

2007 - 2007.   FUNCIONALIDAD Y CALIDAD ECOLOGICA DE LOS RIOS ALTOANDINOS.  (AMÈRICA LLATINA).  Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).  Ref.: D/011294/07.  IP: Narcis Prat Fornells

2007 - 2010.   SOSTAQUA. Desarollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible. subproyecto 10H.  (CENIT).  Ministerio de Industria y Energía.  Ref.: 3043958.  IP: Narcis Prat Fornells

2007 - 2009.   Evaluación del estado Ecológico de Cuencas Altoandinas de Ecuador y Perú. Herramientas de Gestión..  (Sense especificar).  Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia .   Universidad Nacional Agraria la Molina / Universidad San Francisco de Quito / Departament ecologia UB (DEUB).  IP: N. Prat

2008 - 2010.   Desarrollo de modelos y técnicas para la prevención y control del Mejillón Cebra.  (Sense especificar).  Ministerio de Medio Ambiente .   unitat d'ecosistemes aquàtics.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2008.   Funcionalidad y calidad ecológica de los ríos alto-andinos. Reforzamiento del laboratorio de ecología acuática de la USFQ (Universidad de San Francisco-Quito).(FUCARA).  (Acciones Integradas).  Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) .   PCI Iberoamérica.  Ref.: D/011294/07.  IP: Narcís Prat Fornells

2008 - 2008.   FUNCIONALIDAD Y CALIDAD ECOLOGICA DE RIOS ALTOANDINOS (FUCARA).  (AMÈRICA LLATINA).  Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).  Ref.: D/016307/08.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2011.   Resiliencia de los ríos mediterráneos a los fuegos forestales.  (Biodiversidad (CGL-BOS)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: CGL2008-03388/BOS.  IP: Maria Rieradevall Sant

2009 - 2013.   Freshwater Ecology and Management (F.E.M.).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR677.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2011.   Mediterranean Intermittent River Management (MIRAGE).  (COOPERATION. ENVIRONMENT. 7è Programa Marc. Environment, including Climate Change (Medi Ambient, inclou Canvi Climàtic).).  Unió Europea.  Ref.: 211732.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2011.   Mediterranean Intermittent River Management (MIRAGE).  (COOPERATION. ENVIRONMENT. 7è Programa Marc. Environment, including Climate Change (Medi Ambient, inclou Canvi Climàtic).).  Unió Europea.  Ref.: 211732.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2014.   Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Status, Trends, Pressures, and Conservations Priorities (BIOFRESH).  (COOPERATION. ENVIRONMENT. 7è Programa Marc. Environment, including Climate Change (Medi Ambient, inclou Canvi Climàtic).).  Unió Europea.  Ref.: 226874.  IP: Nuria Bonada Caparros

2010 - 2012.   Dinámica glacial, clima y vegetación en el Parque Nacional de Ordesa - Monte Perdido durante el Holoceno (HORDA)..  (Programa de Investigación de Parques Nacionales ).  Ministerio de Medio Ambiente .  Ref.: 083/2009.  IP: Blas Lorenzo Valero Garces

2010 - 2012.   Respuesta hidrológica y geoquímica de lagos kársticos a agentes climáticos y antrópicos basada en registros varvados en la Península Ibérica durante los últimos 4000 años.  (Atmósfera, Clima y Cambio Climático (CGL-CLI)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: CGL2009-08415 .  IP: Blas Lorenzo Valero Garces

2010 - 2011.   Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) en l’assignatura de Biologia I: una estratègia per adquirir competències bàsiques (transversals i específiques).  (Sense especificar).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2010PID-UB/59.  IP: Joaquim Gutiérrez Fruitós

2010 - 2013.   “Distribution and composition patterns of aquatic communities for predicting the impact of global changes on headwater stream ecosystems - AQUACOM”..  (Sense especificar).  Fonds National de la Recherche (Luxembourg).  Ref.: FNR C09/SR/13.  IP: Luc Ector

2010 - 2010.   Funcionalidad y calidad ecológica de los ríos alto-andinos. Reforzamiento del laboratorio de ecología acuática de la USFQ (Universidad de San Francisco-Quito).(FUCARA).  (Acciones Integradas).  Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) .   PCI Iberoamérica.  Ref.: D/025074/09 .  IP: Narcís Prat Fornells

2011 - 2012.   Atorgament d'ajut al projecte: 'Reconstrucción paleoambiental del Ibon de la Basa de la Mora (Pirineos Centrales) durante el holoceno usando el registro de los quironómidos (Insecta:Diptera)'.  (Sense especificar).  Ministerio de Educación .  Ref.: ARQ2011-0038.  IP: Maria Rieradevall Sant

2011 - 2013.   Biodiversidad genética y morfológica de los quironómidos de los ríos altoandinos: influencia de la latitud y la altitud..  (Biodiversidad (CGL-BOS)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: CGL2010-16635.  IP: Narcis Prat Fornells

2011 - 2011.   FUCARA: Funcionalidad y calidad ecológica de ríos altoandinos..  (Cooperación Iberoamericana).  Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) .  Ref.: D/031149/10.  IP: Narcis Prat Fornells

2012 - 2015.   Evaluación y seguimiento del cambio global en tres lagos de alta montaña de Parques Nacionales (Enol, Marboré y La Caldera):indicadores biológicos..  (Sense especificar).  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE.  Ref.: 623.  IP: Maria Rieradevall Sant

2013 - 2014.   IBOCLIM: Impacto del cambio climático en los ibones pirenaicos del Alto Cinca durante los últimos 2000 años.  (Ayudas a la Investigación).  Gobierno de Aragón .  IP: Blas Lorenzo Valero Garces

2013 - 2015.   The relationship between species and genetic diversity as a framework to detect underlying processes that drive biodiversity patterns.  ().  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2011 BP-A 0017.  IP: Cesc Múrria i Farnós

2013 - 2014.   Riu.net.  (Sense especificar).  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia.  Ref.: FCT-13-6897.  IP: Narcis Prat Fornells

2013 - 2015.   Intermittent River Biodiversity Analysis and Synthesis (IRBAS).  (Sense especificar).  Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.  Ref.: IRBAS.  IP: Thibault Datry

2014 - 2018.   MARS- Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress.  ().  Unió Europea .   FP7 Seventh Framework Programme of European Commission.  Ref.: FP7-ENVIRONMENT 603378.  IP: Daniel Hering

2014 - 2015.   Ciència Ciutadana: Educació i Recerca.  ().  Recercaixa .  IP: Josep Perelló

2014 - 2017.   Freshwater Ecology and Management (F.E.M.).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR682.  IP: Narcis Prat Fornells

2014 - 2018.   Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status (LIFE TRIVERS).  (Financial instrument for the environment. LIFE.).  Unió Europea.  Ref.: LIFE13 ENV/ES/000341.  IP: Narcis Prat Fornells

2015 - 2016.   Ajut postdoctoral dins del Programa Beatriu de Pinós (BP), Modalitat A2. 2011..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2011BP B_A2 00013.  IP: Narcis Prat Fornells

2015 - 2015.   Riu.net 2.0.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2015 - 2017.   RESERVIAL (RESERVAS FLUVIALES): desarrollo de herramientas para la planificación sistemática de reservas fluviales en España..  (Projectes de la Fundació BBVA ).  Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) .  IP: Nuria Bonada Caparros

2015 - 2017.   RESERVIAL (RESERvas fluVIALes): desarrollo de herramientas para la planificación sistemática de reservas fluviales en España.  (Projectes de la Fundació BBVA ).  Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) .  IP: Núria Bonada i Caparrós

2015 - 2019.   SMIRES- Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams.  (Horizon 2020. Cost Action).  EU, H2020 .   Comission of the European COmmunities - Directorate General Joint Research Centre (JRC).  Ref.: CA15113.  IP: Thibaut Datry

2016 - 2016.   Ciència Ciutadana amb RiuNET.  (Sense especificar).  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 16S04265-001.  IP: Narcis Prat Fornells

2016 - 2020.   Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES).  (Acciones COST).  Unió Europea.  Ref.: CA15113.  IP: Thibault Datry

2017 - 2017.   El Consum d'aigua, tot el que ens cal saber per fer-ne un ús sostenible.  (Sense especificar).  Institut Municipal d'Educació de Barcelona.  Ref.: 16S04265-001.  IP: Narcis Prat Fornells

2017 - 2021.   Freshwater Ecology, Hydrology and Management(F.E.H.M).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2017SGR1643.  IP: Núria Bonada Caparrós

2017 - 2019.   Subvenció per a la contractació d'investigadors dins del Programa Juan de la Cierva-Formació 2015.  (Sense especificar).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FJCI-2015-25785.  IP: Núria Bonada Caparrós; Cayetano Gutierrez Canovas

2018 - 2021.   Avances en ecología de metacomunidades en ríos intermitentes para la mejora de su conservación y gestión.  (Programa Nacional de ciencias y tecnologías medioambientales).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: CTM2017-89295-P.  IP: Núria Bonada Caparrós

2019 - 2021.   GLOBIOS - Global observatory network for freshwtaer biodiversity in high mountain streams.  ().  Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.  Ref.: ERANet17/BDS-0065.  IP: Núria Bonada Caparrós

2020 - 2024.   Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks (DRYvER).  (HORIZON 2020. PILLAR 3-SOCIETAL CHALLENGES. SC5-CLIMATE ACTION. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials.).  Unió Europea.  Ref.: 869226.  IP: Núria Bonada Caparrós

2020 - 2023.   Estat ecològic dels rius temporals: mètodes d’avaluació de les bases desconnectades (TRivers-P) .  (Investigación sobre medio ambiente).  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: ACA210/18/00022.  IP: Núria Bonada Caparrós

2020 - ... .   Xarxa d'observatoris globals per a la biodiversitat d'aigua dolça en rius d'alta muntanya.  ().  Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades.  Ref.: PCI2019-103495.  IP: Núria Bonada

2019 - 2022.   Red de observatorios globales para la biodiversidad de agua dulce en ríos de alta montaña.  (Programa Nacional de ciencias y tecnologías medioambientales).  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  Ref.: PCI2019-103495.  IP: Núria Bonada Caparrós

2019 - 2021.   Desarrollo y aplicación de herramientas de gestión y análisis de datos faunísticos para la conservación de los artópodos ibéricos.  (Sense especificar).  La Mancha.  Ref.: 030569-SKAZ.  IP: José Luis Yela

2018 - 2020.   Evolución temporal de la hipoxia y la anoxia en el lago de Montcortés en relación al calentamiento global.  (Programa Nacional de Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: CGL2017-85682-R.  IP: Teresa Elena Vegas Vilarrubia

Contractes

1983 - ... .   Estudi del riu Foix.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: N. Prat

1983 - ... .   Utilització índexs biòtics al Llobregat i Besós.  (Ajuts a la Recerca).  Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  IP: N. Prat

1984 - 1984.   Estudi dels macroinvertebrats del riu Sorreig (Osona) amb substrats artificials..  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1985 - ... .   Estudi eutrofització embassament del Foix.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: N. Prat

1987 - ... .   Dinàmica de poblacions i sistemes de control de la palomera (Ephoron virgo).  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Tortosa.  IP: N. Prat

1987 - 1987.   Importància de l'estiatge en les característiques ecològiques de l'Ebre.  (Ajuts a la Recerca).  Caixa d'Estalvis de Sabadell.  IP: N. Prat

1989 - 1990.   Cambios en la calidad de las aguas y de las comunidades de organismos como consecuencia de la construcción del colector de salmorras en el río Llobregat.  (Contracte de recerca).  Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya.  IP: Narcis Prat Fornells

1990 - ... .   Impacto de minicentrales hidroeléctricas del Pirineo sobre los ríos..  (Ayudas a la Investigación).  Confederación Hidrográfica del Ebro.  IP: N. Prat

1991 - ... .   Caracterització Ecológica dels ullals del Delta de l'Ebre i estudi de les poblacions de tortugues d'aigua i peixos ibèrics endémics.  (Ajuts a la Recerca).  Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.  IP: N. Prat

1994 - 1998.   Estat ecològic dels rius del Montseny i elaboració d'un manual metodològic pel seu seguiment..  (Sense especificar).  Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient..  IP: Narcís Prat

1994 - 1996.   Seguiment de la qualitat de les aigües dels rius Llobregat i Besós.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1994 - ... .   Diagnosi i control del riu Anoia al seu pas per Igualada.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament d'Igualada.  IP: N. Prat

1995 - 1996.   Determinación de caudales ecológicos en los ríos Llobregat y Cardener.  (Ajuts a la Recerca).  Junta d'Aigües de Catalunya.  IP: Narcis Prat Fornells

1996 - 1997.   Fauna aquàtica i conservació dels Espais Naturals del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt..  (Sense especificar).  Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient..  IP: Narcís Prat

1996 - 1996.   Els cabals del riu Congost i Besòs. Relació de les explotacions i concessions actuals amb la qualitat de les aigües..  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1996 - 1996.   Fauna aquàtica i conservació dels espais naturals del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt..  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1996 - 1998.   Calidad ecológica de las aguas de Rio Ripoll.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Sabadell.  IP: Prat, N.

1997 - 1998.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona .  (Sense especificar).  Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient..  IP: Narcís Prat

1997 - 1997.   Biodiversidad y calidad de las aguas en ríos mediterráneos. Metodología y ejemplos de estudio en una Reserva de la Biosfera (Montseny) y en un parque natural con una elevada temporalidad en sus cauces (S. Llorenç del Munt) .  (Ayudas a la Investigación).  Comité Man and Biosphere.  IP: Narcis Prat Fornells

1997 - 1998.   Calidad ecológica de las aguas de los ríos Llobregat, Besòs i Foix.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1997 - 1997.   La qualitat de les aigües de la riera de Mura. Efectes dels abocaments i autodepuració .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1997 - 1997.   La qualitat biològica de les aigües del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Prat, N.

1997 - ... .   Relació entre la calidad ecológica de las aguas del rio Anoia y el flujo del rio en estío.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Prat, N.

1998 - 1998.   Delimitación de regiones ecológicas en la Cuenca del Ebro.  (Sense especificar).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 3183.  IP: Narcis Prat Fornells

1998 - 1998.   Estat ecològic de la riera de la Vall d’Horta en condicions d’estiatge..  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1998 - 1998.   Estat ecològic de les aigües del Riu Ripoll a Sabadell. Seguiment 1998 i estudi de les característiques de l’hàbitat..  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sabadell.  IP: Narcis Prat Fornells

1998 - 1998.   L’estat ecològic dels rius del Montseny i el.laboració d’un manual metodològic pel seu seguiment..  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

1998 - 1998.   Estat ecològic de la riera de la Vall d'Horta en condicions d'estiatge.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Prat Fornells, N.

1998 - ... .   Estat ecològic dels rius del Montseny i elaboració d'un manual metodològic pel seu seguiment.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Prat Fornells, N.

1999 - 2003.   Estat Ecològic del riu Ripoll. .  (Sense especificar).  Ajuntament de Sabadell.  IP: Narcís Prat

1999 - 2000.   Estat Ecològic del Torrent de Castelló. .  (Sense especificar).  Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient..  IP: Narcís Prat

1999 - 2003.   Calidad ecológica de las aguas del Río Ripoll .  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sabadell.  IP: Narcis Prat Fornells

1999 - 2000.   Calidad ecológica de los ríos de la provincia de Barcelona. .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 300562 .  IP: Narcis Prat Fornells

1999 - 2000.   Estat ecològic del Torrent de Castelló .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 3183.  IP: Narcis Prat Fornells

1999 - 2001.   Evaluación recuperación rio Sorreigs .  (Contracte de recerca).  Hilados y tejidos Puigneró.  Ref.: B&G 3499.  IP: Narcis Prat Fornells

1999 - 2000.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 3182.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2001.   El Delta del Ebro. Análisis ambiental del PHN..  (Contracte de recerca).  Universidad de Cantabria.  Ref.: B&G 301130.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2002.   Estat ecològic dels rius i rieres de la conca del riu Ter .  (Contracte de recerca).  Ter.  Ref.: B&G 3748.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2001.   Objectius d'estat ecològic als rius catalans..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 301037.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2001.   Pla de Sanejament: Avaluació ràpida de l'estat ecològic dels rius i rieres on es realitzarà el sanejament..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 301038.  IP: Narcis Prat Fornells

2000 - 2001.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 300562.  IP: Narcis Prat Fornells

2001 - 2002.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2001 - 2003.   Qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona. .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 300295.  IP: Narcis Prat Fornells

2002 - 2005.   Estat ecològic dels ecosistemes aquàtics del Parc de Collserola..  (Contracte de recerca).  Patronat Metropolità del Parc de Collserola (Barcelona).  IP: Narcis Prat Fornells

2002 - 2003.   Programa de seguimiento y Monitorización de los ríos Agrio y Guadiamar (PICOVER)..  (Contracte de recerca).  Junta de Andalucía.  IP: Narcis Prat Fornells

2002 - 2003.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 301921 .  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2003.   L'estat ecològic de la Riera de Sant Just Desvern: Avaluació de l'estat de conservació del bosc de ribera.  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sant Just Desvern.  IP: Narcís Prat

2003 - 2003.   Localització i descripció dels hàbitats naturals fluvials a la comarca de la Garrotxa..  (Contracte de recerca).  Museu industrial del Ter.  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 302339 .  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona. 2. .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: B&G 302339.  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Recerca cartogràfica sobre el bosc de ribera del riu Ter i els seus afluents principals a la província de Barcelona..  (Contracte de recerca).  Museu industrial del Ter.  IP: Narcis Prat Fornells

2003 - 2004.   Avaluació de l'impacte dels incendis en el medi hídric.  (Contracte de recerca).  Agència Catalana de l'Aigua.  IP: N. Prat

2004 - 2005.   Estat Ecològic de la riera de St. Cugat.  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès .   Departament ecologia UB (DEUB).  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2005.   Estudi de l'Estat Ecològic de la riera de St. Cugat.  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2005.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2004.   Qualitat ecològica del riu Ripoll..  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sabadell .   Ajuntament de Castellar del Vallès / Ajuntament de Barbera del Vallès.  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2005.   Qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona. 3. .  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2004 - 2005.   proposta de pla de gestió i conservació de la xarxa de rieres i torrents del Parc Rural de la Torre Negra.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  IP: N. Prat

2004 - 2005.   Qualitat ecològica de la riera de Sant Cugat.  (Contracte de recerca).  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  IP: N. Prat

2005 - 2007.   Estat ecològic dels ecosistemes aquàtics del Parc de Collserola..  (Contracte de recerca).  Patronat Metropolità del Parc de Collserola (Barcelona).  IP: Narcis Prat Fornells

2005 - 2006.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2005 - 2005.   Restauració dels ambients aquàtics i la seva fauna de la Vall d'Horta afectats pels incendis de l'agost de 2003.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303103.  IP: Prat Fornells, N.

2006 - 2009.   Creació i posada en funcionament de l’òrgan de gestió participada de la riera de Vallvidrera..  (Convenis marc per facturació de serveis).  Consorci del Parc de Collserola .   Universitat de Barcelona / Associació Hàbitats.  IP: Maria Rieradevall Sant

2006 - 2007.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303816.  IP: Narcis Prat Fornells

2006 - 2006.   Redacció del Manual de gestió dels hàbitats fluvials.  (Sense especificar).  Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient..  Ref.: 303845.  IP: N. Prat

2006 - 2006.   Tipologia de ríos de España y elaboración de una ficha modelo de los tipos de hábitat de interés comunitario presentes en España para estos ecosistemas..  (Sense especificar).  TRAGSA.  Ref.: B&G303816.  IP: N. Prat

2007 - 2007.   Anàlisi de la concentració de nutrients i clorofil•la de 33 punts de mostreig en zones humides de Catalunya..  (Contractes de recerca per facturació).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: Contracte CT07002402.  IP: Maria Rieradevall Sant

2007 - 2007.   Estudi de diagnosi de la situació ecològica dels rius i la problemàtica de la pesca a la Vall de Cardós.  (Contractes de recerca per facturació).  Generalitat de Catalunya.  IP: Narcís Prat Fornells

2007 - 2008.   Qualitat ecològica de les aigües dels rius de la provincia de Barcelona.  (Contracte de recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: 303816.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2008.   Assessorament global del projecte ‘Restauració de l’espai fuvial de la riera de Vallvidrera.  (Contractes de recerca per facturació).  Consorci del Parc de Collserola.  IP: Maria Rieradevall Sant

2008 - 2008.   Estudi dels macroinvertebrats aquàtics de l’embassament del Foix.  (Contractes de recerca per facturació).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Maria Rieradevall Sant

2008 - 2011.   Pla de seguiment ambiental del projecte de Restauració de la riera de Vallvidrera..  (Contractes de recerca per facturació).  Consorci del Parc de Collserola.  IP: Maria Rieradevall Sant

2008 - 2009.   Control biològic dels rius catalans i verificació de resultats.  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305199.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2009.   Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la província de Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2009.   Seguiment de l'efecte de la sequera sobre l'estat ecològic de les conques del Segre i el Llobregat.  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305142.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2009.   Verificació de les mostres de macroinvertebrats i diatomees del Pla de Seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua.  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305200.  IP: Narcis Prat Fornells

2008 - 2009.   Análisis de la información autoecológica de los indicadores biológicos y su respuesta en diferentes escenarios futuros de cambio climático.  (Contractes de recerca per facturació).  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  IP: Nuria Bonada Caparrós

2009 - 2010.   Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la província de Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2010.   Estudi dels efectes sobre l'estat ecològic del riu Llobregat de les proves del sistema per a reutilitzar cabals d'aigües regenerades de l'estació de regeneració d'aigües del Baix Llobregat amb l'objectiu d'incrementar el cabal del riu Llobregat..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305848.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2010.   Verificació de les mostres de macroinvertebrats i diatomees del Pla de Seguiment de l'Agència Catalana de l'Aigua..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305802.  IP: Narcis Prat Fornells

2009 - 2009.   Análisis de la información autoecológica de los indicadores biológicos y su respuesta en diferentes escenarios futuros de cambio climático.  (Sense especificar).  Cedex. (Bèlgica).  Ref.: 305544.  IP: Nuria Bonada Caparros

2010 - 2011.   Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la província de Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2010 - 2010.   L'Anàlisi dels resultats de la selecció de projectes per a la convocatòria de l'ordre de subvencions de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials..  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 305947.  IP: Narcis Prat Fornells

2010 - 2011.   L'estudi i establiment de la xarxa d'estacions de referència dels rius catalans (macroinvertebrats i diatomees).  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 306092.  IP: Narcis Prat Fornells

2011 - 2011.   Consultoría de Medio Ambiente.  (Sense especificar).  Adasa Sistemas, S.A.U..  Ref.: 306634.  IP: Narcis Prat Fornells

2012 - 2013.   Macroinvertebrates in Mediterranean climate watercourses.  (Sense especificar).  Universidad de Granada.  Ref.: 3152.  IP: Carmen Zamora Muñoz

2013 - 2013.   Evaluación de proyectos de la Entidad Nacional de Acreditación.  (Sense especificar).  Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  Ref.: 306477.  IP: Jaime Cambra Sanchez

2013 - 2013.   Afectaciones ambientales producidas por el alga invasora didymosphenia geminata en diferentes cursos fluviales de La Rioja.  (Sense especificar).  Gobierno de La Rioja.  Ref.: 307292.  IP: Narcis Prat Fornells

2013 - 2014.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2013 - 2013.   Estudio piloto sobre la distribución y evolución estacional del agua invasora Didymosphenia Geminata en diferentes cursos fluviales de la Rioja.  (Sense especificar).  Confederación Hidrográfica del Ebro.  Ref.: 307383.  IP: Narcis Prat Fornells

2014 - 2014.   Adaptación de la métrica de macrófitos IBMR a los tipos de masas de agua nacionales e informe de relación de las métricas con las presiones.  (Sense especificar).  Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. TRAGSATEC .  Ref.: 307690.  IP: Jaime Cambra Sanchez

2014 - 2015.   Determinación de macrófitos procedentes de distintas localidades de muestreo fluviales, incluyendo la identificación de especies para la aplicación de índices (IM, IVAM, IBMR) en ríos y elaboración de un catálogo de especies. Bioduero.  ().  DENGA Laboratorio de análisis medioambiental.  Ref.: FBG304520.  IP: Jaume Cambra Sanchez

2014 - 2015.   Determinación de macrófitos procedentes de muestreo, incluyendo la identificación a nivel de especie y aplicación de índices y elaboración de un catálogo de especies en lagos. Duero..  ().  Iproma SL.  Ref.: FBG304520.  IP: Jaume Cambra Sanchez

2014 - 2015.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2015 - 2016.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2016 - 2017.   Comparació del cost econòmic utilitzant tècniques morfològiques (tradicionals ) o moleculars (futures) per l'avaluació de l'estat ecològic dels rius..  ().  Fundació Agbar.  IP: Cesc Múrria, Narcís Prat

2016 - 2017.   Investigació sobre possibles efectes de depuració del sistema d'aiguamolls del Parc Fluvial del Besòs sobre la comunitat biòtica (flora aquàtica, macroinvertebrats i peixos) i efectes de la toxicitat ambiental sobre els peixos BIOBESOS.  (Sense especificar).  CETaqua Centre Tecnològic de l'Aigua.  Ref.: 308952.  IP: Maria Dolors Vinyoles Cartanya

2016 - 2017.   Seguiment de l'ictiofauna al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i proposta de mesures per la restauració de la qualitat de l'aigua del embasament al Parc de Foix.  ().  Diputació Provincial de Barcelona.  Ref.: nº registre: 3110/2016.  IP: Narcís Prat

2016 - 2017.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2017 - 2017.   Anàlisi de viabilitat del tractament amb lantà per a la reducció i mitigació de floracions de cionobacteris a l'embassament de Foix.  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 309469.  IP: Narcis Prat Fornells

2017 - 2018.   Comparació del cost econòmic utilitzant tècniques morfològiques o moleculars per l'avaluació de l'estat ecològic dels rius.  (Sense especificar).  Fundación Aguas de Barcelona (Agbar).  IP: Narcis Prat Fornells

2017 - 2017.   Conveni de col·laboració per elaborar una pre-proposta per ser presentada en una convocatòria de fons europeus relacionada amb els valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge del Foix.  (Sense especificar).  Fundació Abertis .   Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) / Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2017 - 2021.   Addenda de modificació del conveni de col·laboració per l'estudi de seguiment de l'estat ecològic de la llacuna de La Ricarda..  (Sense especificar).  Ajuntament del Prat de Llobregat.  IP: Núria Bonada Caparrós

2018 - 2019.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2018 - 2019.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'CARIMED - Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels Rius Mediterranis'.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Narcis Prat Fornells

2019 - 2020.   Anàlisi de biomarcadors, indicadors biològics i determinació taxonòmica per a la valoració dels possibles efectes ambientals de l'abocament de l'aigua de l'Era del Prat al Llobregat. CTN1900375.  (Sense especificar).  Agència Catalana de l'Aigua.  Ref.: 310377.  IP: Núria Bonada Caparrós; Narcis Prat Fornells

2019 - 2022.   Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 'Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la província de Barcelona' vinculat a CARIMED.  (Sense especificar).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Núria Bonada Caparrós

Institucions i empreses amb què col·labora

Agència Catalana de l'Aigua

Diputació de Barcelona

Links a altres webs

Web del grup de recerca F.E.M.

www.ub.edu/riosandes

facebook

Twitter

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 16/12/2020