Inici UB
GRUP DE RECERCA DE FORMACIÓ RECEPTORA I ANÀLISI DE COMPETÈNCIES (FRAC)

Dades Generals

Facultat Educació de la UB

Acrònim: Formació receptora. Anàlisi de competències (FRAC)

Adreça Professional: Passeig de la Vall d'Hebron,171, Ed.LLevant (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035005     Fax: 934035015

Correu-e: mprats(a)ub.edu

Pàgina Web: http://lbottaes.wix.com/frac

Codis Unesco: Llengua i literatura / Llenguatge infantil / Ensenyament de Llengues

Paraules Clau: Literatura comparada / Lectura / Interpretación pragmática / Literatura i Cinema / Hipertextualitat i recursos digitals

Àmbit temàtic: Pedagogia i Didàctiques

Línies de Recerca

Les activitats de recerca del Grup FRAC (Formació Receptora i Anàlisi de Competències) s'han desenvolupat a l'entorn de l'estudi de l'intertext lector i la formació receptora del discurs retòric i artístic, en formats textuals i audiovisuals, amb l'objecte d'innovar la formació didàctica del professorat. La coherència del grup s'emmarca en una tradició d'experiència en recerca comuna, amb propostes d'innovació i formació educativa relativa a l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura. La línia de recerca, LA FORMACIÓ RECEPTORA: ANÀLISI QUALITATIVA DE L'ACTIVACIÓ DE L'INTERTEXT LECTOR I DE LES COMPETÈNCIES QUE HI INTERVENEN, és una responsabilitat pròpia de la didàctica específica de la llengua i la literatura, en la que, si bé s'assumeixen les aportacions d'àmbits més generals (psicologia de l'aprenentatge, didàctica general, etc.), es planteja l'especificitat de l'anàlisi de l'intertext del lector, com a una de les claus de la formació de la competència lectora, donat que es tracta del component encarregat d'activar i de relacionar els sabers que faran possible la comprensió i la interpretació d'un text. Aquest aspecte matisa el model interactiu de recepció lectora.

El equip de recerca ha participat en projectes de forma conjunta i, parcialment, de forma individualitzada, amb una part del grup, o amb membres d'altres grups de recerca i ha realitzat estudis de recerca bàsica (sobre la formació lectora i literària i sobre l'intertext lector), així com estudis d'exploració, centrats en facetes d'aprenentatge lector (aspectes de la formulació d'expectatives, aplicacions de propostes docents sobre la recepció de diferents tipus de discurs, etc.).

Les conclusions a las que han conduït aquests estudis previs han posat en evidència que:
a) els avenços dels estudis relacionats amb la teoria literària no se materialitzen en innovacions didàctiques, que caldrien, per a la formació lecto - literària dels escolars, i nosaltres apostem per la innovació;
b) els avenços de les teories de l'aprenentatge i les innovacions metodològiques, que combinen unes i altres propostes, necessiten d'una anàlisi en profunditat per obtenir dades significatives respecte a com intervé l'intertext lector en la millora de la formació d'un lector competent.

En estudis previs, s'ha realitzat la valoració conceptual i la transposició didàctica del concepte d'intertext; també poden mencionar-se, des de la perspectiva didàctica, les aportacions realitzades en diversos estudis sobre les possibilitats formatives derivades de la teoria de la recepció (Mendoza, 1998, 2001, 2002, 2003 a 2007; Ramos 2001; Mendoza / Cerrillo, 2003; Echazarreta, 2001, Echazarreta / Romea 2006/07; Pujals / Romea, 2001, 2004; Ambròs, 2001,2004, 2005, 2007; Romea, 2004, 2006; etc.); així com propostes inicials d'activitats per enfocar noves orientacions, interactives i cooperatives per al desenvolupament de la formació per a la recepció, a partir de l'estudi dels reconeixements que realitza el lector en el discurs.

També, s'ha consolidat la faceta didàctica del concepte d'intertext lector (Mendoza, 1995, 2001, 2003, 2004, 2005 ; Echazarreta, 2002, 2003; Pujals 2006; Ramos 2003; Romea, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007; De Yebra, 2005; Echazarreta/Romea, 2006, 2007. Mendoza, Romea, Pujals, Ambròs, Ramos, 2008; etc.)

Resum de l'activitat de Recerca

Hem definit i perfilat l'estudi de LA FORMACIÓ RECEPTORA: ANÀLISI QUALITATIVA DE L'ACTIVACIÓ DE L'INTERTEXT LECTOR I DE LES COMPETÈNCIES QUE HI INTERVENEN, com una línia d'investigació pròpia de l'àrea de la didàctica específica de la llengua i la literatura, en la que es planteja l'especificitat de l'anàlisi de l'intertext del lector, com a una de les claus de la formació de la competència lectora, ja que es tracta del component encarregat d'activar i de relacionar els sabers previs dels destinataris per afavorir la comprensió i la interpretació d'un text. I aquest aspecte matisa el model interactiu de recepció lectora: 'la possibilitat de aprendre a llegir es deu a que el que es llegeix significa alguna cosa, o més exactament, significa alguna cosa per al lector.' (F. Smith, 1984)

OBJECTIUS GENERALS

D'ACORD AMB AQUESTS PLANTEJAMENTS I LES CONSEQÜÈNCIES INSERIDES, PRETENEM:

A) Dissenyar propostes per a la reflexió, l'aprenentatge, l'entreteniment, i la documentació, amb finalitats i públics diversos.

B) Fer visibles les propostes i les aportacions de la recerca a través de publicacions innovadores en revistes i editorials d'impacte, així com  d'un Portal web interactiu, a Internet que permeti:

Publicacions en Revistes

Ramos Sabaté, J. M. (2002).  Reseña de L'educació literària de Josep Ballester. Didáctica. Lengua y Literatura, 14(14),  323-325.   ISSN: 1130-0531

Mendoza, A.; López-Valero, A. (1996).  Nuevos cuentos viejos. Los efectos de la intertextualidad. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 90,  7-19.   ISSN: 0214-4123

Jiménez León, M. (2016).  Dos diarios inéditos de los cruceros organizados por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1934 y 1935. Temps d'Educació(95),  95-106.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/318474 ISSN: 0214-7351

Romea, C.  (2001).  Lectura a cinco bandas. 'La lengua de las mariposas'. Comunicar(17),  71-78.   ISSN: 1134-3478

Romea Castro, C. (2010).  A vueltas con 'Alicia en el país de las maravillas'. Aula de Innovación Educativa(192),  75-76.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Mendoza, A.  (2004).  Facetas de la investigación en didáctica de la lengua. Consideraciones para establecer un diseño de investigación. Aspectos didácticos de Lengua y Literatura(13),  11-68. 

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A.; Ferrer, J.; Naranjo, M.; Prats, M.; Rins, S.; Virallonga, J.  (2003).  L'ensenyament de la poesia a Barcelona: resultats d'una investigació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 1(30),  108-119.  http://articles.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=5&NUMERO=3 ISSN: 1133-9845

Díaz-Plaja, A. (2004).  La literatura a l'escola: dos camins i una drecera. Campo Abierto(414),  16-18.   ISSN: 0213-9529

Ambròs i Pallarès, A. (2007).  Polítiques europees d'Educació en Comunicació. AulaMèdia.   ISSN: 1699-2245

Ambròs, A. (2014).  Hipertextos fragmentados: una propuesta para trabajar la competencia lectoliteraria en la formación inicial de docentes. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(65),  73-82.  http://www.grao.com/revistas/textos/065-el-corpus-linguistico/hipertextos-fragmentados-una-propuesta-para-trabajar-la-competencia-lectoliteraria-en-la ISSN: 1133-9829

Bozzo, M.; Romea, C. (1986).  Un aire nou per anar endavant per bon camí. El Món(216),  28-28. 

Prats, M. (2009).  La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 1(46),  149-182.   ISSN: 0214-8188

Prats Ripoll, M.M. (2002).  Història del Llegat Màrius Torres. Urc(17),  26-31.  http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/manuscrits/_autors/torr/docs/urc_17_2002.pdf#page=7

Romea-Castro, C. (2014).  Cine de literatura: lecturas comparadas. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(8/9),  23-39. 

Mendoza-Fillola, A. (1996).  El intertexto lector: un análisis desde la perspectiva de la enseñanza de la Literatura Signa revista de la Asociación Española de semiótica. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, 5(1996),  265-288.   ISSN: 1133-3634

Ambròs, A. (2014).  Ressenya del libre: La lectura en català per a infanta i adolescents: història, investigació i polítiques (Gemmam Lluch). Lenguaje y Textos(39),  215-216.   ISSN: 1133-4770

Mendoza, A. (2005).   

Cervantes, editor del Quijote

Multiárea. Revista de Didáctica, 1(1),  55-90.   ISSN: 1886-1024

Romea Castro, C. (2005).  Texto literario y texto cinematográfico. Semejanzas y diferencias. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(40),  19-29.   ISSN: 1133-9829

Mendoza, A.  (1980).  La Tragedia española del siglo XVIII y la preceptiva neoclásica. Assaig de Teatre.   ISSN: 1134-7643

Romea Castro, C. (2011).  Steven Spielberg descubre Tintín con El secreto del unicornio Aula de Innovación Educativa(206),  91-92.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Mendoza, A. (2008).   

Leer y comparar. (Notas sobre las posibilidades del comparatismo en el aula de Educación Secundaria).

Lenguaje y Textos, 28(1),  11-49.   ISSN: 1133-4770

Pujals, G. (1994).  'A favor dels clàssics d'aventures de la literatura juvenil' al Monogràfic:La literatura infantil i juvenil. Temps d'Educació(12),  157-176.   ISSN: 0214-7351

Mendoza, A.  (1987).  Lengua hablada Lengua escrita. Lengua escrita y lengua literaria,  35-55. 

Jiménez, M.D.; Roca, J.; de Amo Sánchez-Fortún, J.M. (2010).  Formación del profesorado universitario para el diseño, desarrollo y evaluación de competencias. Educar (Universitat Autònoma de Barcelona).   ISSN: 0211-819X

Mendoza-Fillola, A.  (1993).  Literatura, cultura, intercultura. Reflexiones didácticas para la Enseñanza del Español Lengua Extranjera. Lenguaje y Textos(3),  19-43.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2008).  El niño con el pijama de rayas. Aula de Innovación Educativa(177),  77-78.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2011).  Jane Eyre: Una lectura para el verano y la película que nos espera a la vuelta del otoño. Aula de Innovación Educativa(203),  88-89.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2009).  El relato gótico y de terror. Aula de Innovación Educativa(186),  77-78.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Sanahuja, Eduard (2005).  "Poesia i societat a principi del segle XXI: l'ensenyament i l'aprenentatge de la poesia a l'educació primària i a l'ESO". Consell Escolar de Catalunya(14),  71-77. 

Díaz-Plaja, A.; Mendoza, A. (2005).  De l'enseignement de la littérature dans le cadre scolaire espagnol à la formation de l'education littéraire. Repères. recherches en didactique du français langue maternelle,  159-192. 

Mendoza, A.  (1989).  Evaluación de la Expresión Escrita: Una propuesta de aplicación. Tavira. Universidad de Cádiz(6),  73-100.   ISSN: 0214-137X

Romea, C.  (2002).  Literatura y cine. Romanticismo. Glosas didácticas revista electrónica (9).   ISSN: 1576-7809

Romea Castro, C. (2009).  La ola. (Die Welle). Aula de Innovación Educativa(180),  80-81.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Pujals, G.; Romea, C. (1984).  Premsa i redacció a l'escola. Redacció i escola, EU EGB,  10-10. 

Arbonés, M.C.; Civera, I.  (2013).  La formació inicial del professorat d'AICLE. Eines per a la pràctica reflexiva. Temps d'Educació(45),  79-95.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/274637 ISSN: 0214-7351

Romea, C. (1989).  Els mitjans audio-visuals per a motivar els alumnes de Pre-escolar i C.I. en la introducció d'un centre d'interés i els nostres alumnes de l'especialitat de Pre-escolar en l'ús correcte de la llengua oral. Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres(7),  24-24. 

Mendoza-Fillola, A.  (1992).  Referente a su escrito... Notas didácticas sobre la redacción comercial. Saber de Lletra(I),  77-102. 

Pujals, G.; de Yebra, J.Ll. (2012).  'Competències i avaluació d'activitats per l'aprenentatge de didàctica de la llengua i la literatura' a Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Edita ICE-UB - SEDLL,  Barcelona. Lenguaje y Textos,  151-164.   ISSN: 1133-4770

Mendoza, A. (2011).  “Canon e hipertexto”. El anillo invisible, 1(12),  32-46.   ISSN: 1886-3213

Mendoza, A. (2005).  Cervantes en su obra: la transformación literaria de un curriculum vitae

 

 

Didáctica. Lengua y Literatura, 17,  193-216.   ISSN: 1130-0531

Mendoza, A.  (1999).  Marco para una Didáctica de la lengua y la Literatura en la formación de profesores. Didáctica. Lengua y Literatura(10),  233-270.   ISSN: 1130-0531

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2007).  Proposta didàctica. Mirem poesia: llegim imatges a primària. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  1-15.   ISSN: 0213-8581

Romea Castro, C. (2008).  'Bee Movie' ¿Cómo nos ven las abejas?. Aula de Innovación Educativa(168),  67-68.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2006).  El cine en el aula. La Literatura en el aula. Aula de Innovación Educativa(156),  6-11.   ISSN: 1131-995X

Prats, Ripoll, M.M. (2013).  Poesia a l'escenari. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  38-45.   ISSN: 1133-9845

MENDOZA FILLOLA, ANTONIO (2010).  La competencia literaria entre las competencias. Lenguaje y Textos, 32,  21-34.   ISSN: 1133-4770

Prats Ripoll, M.M. (2010).  Màrius Torres, lírico intemporal. Cultura/s. La Vanguardia,  2-2. 

Mendoza, A.  (2000).  El lector ingenuo y el lector competente: pautas para la reflexión sobre la competencia literaria. Puertas a la lectura (9-10),  120-127.   ISSN: 1575-9997

Mendoza, A.  (1988).  La competencia literaria: una observación en el ámbito escolar. Tavira. Universidad de Cádiz(5),  25-55.   ISSN: 0214-137X

Ramos Sabaté, J.M. (2007).  Géneros literarios como eje de la formación literaria. Lenguaje y Textos(26),  283-295.   ISSN: 1133-4770

Romea, C. (1990).  L'Havana una visita complexa. Guix. Elements d'Acció Educativa(153-154),  95-101.   ISSN: 0213-8581

Prats Ripoll, M. (2012).  Edició de llibres infantils i juvenils: la poesia. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2,  80-88.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262957 ISSN: 2014-0088

Mendoza-Fillola, A. (1996).  Observar comparar, integrar: el tratamiento didáctico de la literatura desde el enfoque intertextual y comparativo. Lenguaje y Textos, 8(1996),  9-54.   ISSN: 1133-4770

Díaz-Plaja, A. (2013).  Coordinació del monogràfic teatre i Educació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59).   ISSN: 1133-9845

Ramos Sabaté, J. M. (2009).  Reseña de Pour un apprentissage raisonné de l'orthographe syntaxique. Du CP à la 5e, de Béatrice et philippe Pothier. Lenguaje y Textos(29),  192-195.   ISSN: 1133-4770

Díaz-Plaja, A.  (2009).  Los estudios sobre literatura infantil y juvernil en los últimos años. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(51),  17-28.   ISSN: 1133-9829

Romea Castro, C. (2005).  Charlie y la fábrica de chocolate (2004). Aula de Innovación Educativa(147),  73-73.   ISSN: 1131-995X

Prats Ripoll, M. (2011).  Centenari de Màrius Torres: difusió, reivindicació i projecció internacional del poeta i la seva obra. Estudis Romànics(33),  151-152.  http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/255604/0 ISSN: 0211-8572

Ramos Sabaté, Joan Marc (2016).  Reseña de La formación lectora y literaria de Josep Ballester. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(72),  83-84.   ISSN: 1133-9829

Mendoza, A.; Sanahuja, E. (1990).  Aspectes pràctics del perfeccionament i avaluació de la redacció. Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres(11),  28-33. 

Romea, C. (1992).  La novela urbana un material dinamizador de la interdisciplinariedad en el currículo de secundaria. El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación, II(3),  57-69.   ISSN: 0213-0610

Romea, C.  (2002).  Romanticismo literario y cinematográfico. Glosas didácticas revista electrónica (9).   ISSN: 1576-7809

Díaz-Plaja, A. (2013).  Les 5 W del lector juvenil. Dotze18(2),  4-18.   ISSN: 2014-8631

Civera, I.; Palou, J.; Díaz-Plaja, A. (2013).  Aprenent llengua a través del teatre. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  16-26.   ISSN: 1133-9845

Romea Castro, C. (2009).  Qué miramos. Qué vemos. Qué leemos. Los medios como guiño para adquirir competencias. Aula de Innovación Educativa(183-184),  75-76.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2012).  Los jóvenes marroquíes en Catalunya. El español como lengua extranjera. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(5),  29-40. 

Prats Ripoll, M.M. (2002).  A poesia en catalán da década dos noventa. Fadamorgana. Revista Galega de Literatura Infantil e Xuvenil(8),  34-37. 

Romea Castro, C. (2008).  'Wall-E' (Batallón de limpieza). Aula de Innovación Educativa(176),  73-74.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  Què, qui, quan, com?. AulaMèdia(novembre).   ISSN: 1699-2245

Ambròs, A.; Navarro, M. (2010).  Presentación. La competencia en comunicación lingüística dentro de la LOE: luces y sombras. Lenguaje y Textos(32, noviembre),  5-9.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2007).  Literatura, cinema i Internet. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(43),  61-71.   ISSN: 1133-9845

Díaz-Plaja, A. (2005).  Modelos literarios y lecturas en tres novelas femeninas. Campo Abierto(27),  97-108.   ISSN: 0213-9529

Mendoza, A.  (2004).  Los materiales literarios en la enseñanza de ELE: funciones y proyección comunicativa. RedELE, 1(1).  http://www.sgci.mec.es/redele/revista1/mendoza.htm ISSN: 1571-4667

Romea Castro, C. (2007).  Los Simpson (2007) en pantalla grande. Aula de Innovación Educativa(166),  80-81.   ISSN: 1131-995X

Ramos Sabaté, J. M. (2002).  Reseña de Enseigner la littérature par les genres de Karl Canvat. Didáctica. Lengua y Literatura, 14(14),  326-327.   ISSN: 1130-0531

Bozzo, M.; Romea, C. (1986).  Encara no ens han dit res. El Món(215),  19-19. 

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  'La Educación en Comunicación en el área de Lengua de la Educación Secundaria Obligatoria del MEC y Cataluña. ¿Un malentendido?'. Lenguaje y Textos(23-24),  149-168.   ISSN: 1133-4770

Díaz-Plaja, A. (2002).  Guia d'instruccions per llegir novel·les històriques. Faristol(44),  2-13.   ISSN: 0213-2427

Pallarès Alba, A. (2009).  La programación de unidades didácticas por competencias. Aula de Innovación Educativa(180),  26-33.   ISSN: 1131-995X

Ramos Sabaté, J. M. (2002).  Ressenya de Enseigner la littérature par les genres de Karl Canvat. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(26),  123-124.   ISSN: 1133-9845

Romea Castro, C. (2006).  Superman Returs (2006). Aula de Innovación Educativa(156),  83-84.   ISSN: 1131-995X

de Amo Sánchez-Fortún, J.M. (2009).  El lector modelo en la narrativa infantil: claves para el desarrollo de la competencia literaria. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(51),  29-43.   ISSN: 1133-9829

Ambròs i Pallarès, A. (2005).  'La educación en comunicación y el currículo vigente'. Aula de Innovación Educativa(145),  56-60.   ISSN: 1131-995X

Romea, C. (1993).  Al parvulari, llegim imatges. Perspectiva Escolar(180),  37-45.   ISSN: 0210-2331

Ambròs i Pallarès, A. (2007).  'Aprendre cinema. Aprendre amb el cinema.El cinema a Primària'. AulaMèdia.   ISSN: 1699-2245

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2008).  'Activar estrategias durante la lectura de narraciones breves en secundaria'. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura.   ISSN: 1133-9829

Ramos Sabaté, J. M. (2008).  Ressenya d' Les cercles de lecture...de S. Terwagne i al. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(44),  117-118.   ISSN: 1133-9845

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2007).  Propuesta didáctica: 'Veamos poesía:leamos imágenes en primaria'. Aula de Innovación Educativa,  81-96.   ISSN: 1131-995X

Mendoza, A.; Díaz-Plaja, A.  (1988).  Aproximación didáctica a la literatura comparada. Universidad de Málaga,  101-122. 

Mendoza-Fillola, A. (1994).  A la recerca del lloc de la literatura infantil i juvenil en el curriculum escolar. Temps d'Educació, 12,  45-69.   ISSN: 0214-7351

Romea Castro, C. (2013).  La mujer árabe en el cine: Miradas y representaciones. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(6/7 (especial)),  303-321. 

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2007).  La formación de actitudes lectoras en el desarrollo de la competencia literaria: un estudio exploratorio. Lenguaje y Textos(26),  247-264.   ISSN: 1133-4770

Díaz-Plaja, A.; Prats, M. (2013).  Recordar, aprender, practicar: qué sabe y qué debe saber un futuro maestro. Lenguaje y Textos, 38,  19-28.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2010).  'NEDS (Non-Educated Delinquent)'. Aula de Innovación Educativa(197),  81-82.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Ramos Sabaté, J. M. (2008).  Reseña de Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria d' Ambròs i Breu. Lenguaje y Textos(27),  221-222.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2006).  El mercader de Venecia (2004). Historia de un judío en el siglo XVI. Aula de Innovación Educativa(148),  59-60.   ISSN: 1131-995X

López de Lerma, G.; Ambròs, Alba (2016).  Enseñanza de la lengua latina: resultados preliminares sobre las ventajas e inconvenientes en el empleo de diferentes metodologías. Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics(3),  67-83.  http://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2016n3/methodos_a2016n3p67.pdf ISSN: 2013-682X

Mendoza, A. (1998).  Concepción y creencias de la evaluación en el docente. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado(33),  107-120.   ISSN: 0213-8646

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (2008).  Peces: un tema universal como pasarela entre diversas literaturas. Lenguaje y Textos(28),  43-74.  www.horsori.net ISSN: 1133-4770

Jiménez León, Marcelino (2009).  Salvador Espriu y la literatura española del fin de siglo. Indesinenter. Anuari Espriu(4),  75-103.  http://www.indesinenter.cat/indesinenter-anuari-espriu-4/ ISSN: 1886-6425

Mendoza, A. (2005).   

Un comentario sobre el intertexto discusivo. El caso de laLuna.com, de Care Santos

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 185,  7-20.   ISSN: 0214-4123

Ramos Sabaté, J. M. (2005).  Ressenya d' Éloge de la paraphrase de Bertrand Daunay. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(35),  124-125.   ISSN: 1133-9845

Romea, C. (1990).  El raconet de la màquina d'escriure. Perspectiva Escolar(146),  51-56.   ISSN: 0210-2331

Ramos Sabaté, J. M. (2002).  Ressenya de L'educació literària de Josep Ballester. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(26),  125-126.   ISSN: 1133-9845

Romea Castro, C.  (2009).  El cine en la enseñanza del español y su literatura como lengua extranjera. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(3),  23-39. 

Mendoza, A. (2010).   

'L' education littéraire et l'approche intertxtuelle'

INTERCOMPRENSAO. REVISTA DE DIDÀCTICA DAS LÍNGUAS , 15(1),  137-150. 

de Amo Sánchez-Fortún, J.M. (2007).  La literatura infantil en el espacio común europeo. Lenguaje y Textos(25),  137-156.   ISSN: 1133-4770

Díaz-Plaja, A. (2005).  Personatge a la vista': més enllà del que es veu. Faristol(53),  3-5.   ISSN: 0213-2427

Ambròs i Pallarès, A. (2007).  'La II Escola d'Estiu d'AulaMèdia: Escola transformadora permanent'. AulaMèdia(Setembre ).   ISSN: 1699-2245

Romea Castro, C. (2006).  La educación de las hadas (2006). Aula de Innovación Educativa(155),  50-51.   ISSN: 1131-995X

de Amo Sánchez-Fortún, J.M.; Ruiz Domínguez, M.M. (2006).  Los géneros discursivos en la educación lingüística: la narración y la descripción. Lenguaje y Textos(23-24),  9-29.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2011).  Red Riding Hood: Caperucita Roja, de Perrault a Catherine Hardwicke. Aula de Innovación Educativa(201),  92-93.  http://www.grao.com/revistes/aula/201-el-cambio-en-los-centros-a-traves-de-la-formacion/miradas-biblioteca-de-aula-encuentros-convocatorias-web ISSN: 1131-995X

Mendoza, A.  (2007).  'Escrito sobre escrito: la literatura infantil y sus redes textuales'. Letras Peninsulares, 20(1),  91-118.   ISSN: 0897-7542

Mendoza, A.; Diaz-Plaja, A.  (2005).  De l'enseignement de la littérature dans le cadre scolaire espagnol à la formation pour l'éducation littéraire. En volumen Monográfico: Quel statut pour la littérature à l'ècole primaire hors de la Commnunauté francophone (Cods:C. Tauveron et D. Dubois-Marcoin). REPERES, 32.   ISSN: 1157-1330

Romea Castro, C. (2007).  El perfume. Historia de un asesino. (2005). Aula de Innovación Educativa(157),  56-57.   ISSN: 1131-995X

Bozzo, M.; Romea, C. (1986).  Polítics equilibristes. El Món(217),  17-17. 

Ambròs, A.; Breu, R.; (2014).  Educar la mirada para la alfabetización múltiple. Hachetetepé. Revista científica de educación y comunicación(8),  59-70.   ISSN: 2172-7910

Romea Castro, C. (2011).  Los cachorros,  de Mario Vargas LLosa, ¿una historia pasada que no puede repetirse?. Aula de Innovación Educativa(199),  91-92.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Prats, M. (2008).  De poesia infantil, encara

Faristol, 1(61),  7-10.  www.clijcat.cat ISSN: 0213-2427

Díaz-Plaja, A. (2011).  Les edats lectores, abans i ara. Faristol(71),  8-10.   ISSN: 0213-2427

Ambròs i Pallarès, Alba (2008).  'Un estudio sobre la recepción de los personajes femeninos de Las Tres Mellizas'. Lenguaje y Textos(28, desembre),  179-203.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2006).  Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario. Aula de Innovación Educativa(151),  81-82.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2007).  Tintín. Cien años de Hergué. Aula de Innovación Educativa(163),  77-78.   ISSN: 1131-995X

Mendoza-Fillola, A. (1996).  La coherencia conversacional: aspecto clave en la didáctica de la expresión oral. Lenguaje y Textos, 9. Lenguaje y Textos, 9(1996),  163-185.   ISSN: 1133-4770

Prats Ripoll, M.M.  (2002).  Altres arxius on es conserven documents de Màrius Torres. Urc(17),  48-50. 

Ambròs i Pallarès, A. (2003).  'El futur present'. AulaMèdia(març).   ISSN: 1699-2245

Romea, C. (1995).  La ciudad y los perros de M. Vargas Llosa y Si te dicen que caí. Voces polifónicas de la adolescencia urbana. Lenguaje y Textos(6-7).   ISSN: 1133-4770

Ambròs, A. (2016).  Cine, Literatura y territorio. Una ruta competencial para primer ciclo de secundaria. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(74),  19-25.  http://textos.grao.com/revistes/textos/74-narraciones-literarias-narraciones-audiovisuales/cine-literatura-y-territorio ISSN: 1133-9829

Díaz-Plaja, A. (2003).  Guillermo Díaz-Plaja: teoría y práctica del diálogo. Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas(684),  21-23.   ISSN: 0020-4536

de Yebra, Joan-Lluís  (2003).  Agermanament cultural Francavilla al Mare - Sant Carles de la Ràpita. Ràpita : Revista mensual d'informació local , XLV(534),  15-19. 

Romea Castro, C. (2008).  'Diarios de la calle' el 'Diario de Ana Frank' y otros diarios (2007). Aula de Innovación Educativa(170),  78-79.   ISSN: 1131-995X

Sanahuja Yll, E. (2012).  Versos en claroscuro. Alga. Revista de literatura(68),  59-61.   ISSN: 1698-563X

Prats, M.; Ambrós, A. (2008).  Modelos femeninos en Las Tres Mellizas. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 1(30),  7-18.   ISSN: 0214-4123

Ramos Sabaté, J. M.; Ambròs Pallarès, A. (2007).  Veguem poesia: llegim imatges en primària. Guix. Elements d'Acció Educativa(336-337),  01-15.   ISSN: 0213-8581

Díaz-Plaja, A. (2011).  El valor actual de la ortografía. El Ciervo. Revista Mensual de Pensamiento y Cultura (734),  25-25.   ISSN: 0045-6896

Ramos Sabaté, J.M. (2007).  Los detalles de terror a propósito de Drácula. Aula de Innovación Educativa(156),  34-43.   ISSN: 1131-995X

Pujals, G.; Romea, C. (1996).  Guía Didáctica de la película 'El perro del hortelano' de Lope de Vega, dirigida por Pilar Miró. Making of. Primeras notícias: literatura infantil y juvenil, Año XVIII(1140),  1-22. 

Romea Castro, C. (2006).  ¿Estamos en el preludio de Fahrenheit 451 (1966)?. Aula de Innovación Educativa(152),  79-80.   ISSN: 1131-995X

Benito, D.; Hernández, P.; Pujals, G.; Romea C.; Rull, A.  (1983).  Redacció i escola: Reseñas bibliográficas , Caixa de Barcelona, Universitat de Barcelona. Fundació 'La Caixa' , 1,  1-10. 

Garví, M.C.; Gustems, J.; Ambròs, A. (2015).  Música y Lenguaje. Artseduca(11),  8-19.  http://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/2019 ISSN: 2254-0709

Pujals, G. (1995).  A favor de los clásicos de aventuras de la literatura juvenil. Primeras notícias: literatura infantil y juvenil, Año XVII(132),  40-51. 

Romea, C. (1998).  Del sexe/gènere de cada qui/de cada què. Temps d'Educació(20),  315-325.   ISSN: 0214-7351

Mendoza, A.  (2008).  'Ser lector: un complejo proceso'. Revista de Literatura. Primeras Noticias(235),  15-22.   ISSN: 1695-8365

de Amo Sánchez-Fortún, J.M.; Saiz Valcárcel, J. (2004).  Los textos audiovisuales en la educación literaria. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(35),  102-118.   ISSN: 1133-9829

Ramos, J.M. (2001).  La evaluación formativa de los conocimientos literarios. El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación(8/9),  37-54.   ISSN: 0213-0610

Mendoza-Fillola, A. (1994).  Las estrategias de lectura: su función autoevaluadora en el aprendizaje de E/LE. Problemas y métodos en la Enseñanza del Español LE, 1,  313-324. 

Romea Castro, C. (2005).  Ver, leer cine. Aula de Innovación Educativa(146),  81-81.   ISSN: 1131-995X

Díaz-Plaja, A.; Prats, Ripoll, M.M. (2013).  El teatre i la Literatura Infantil. Reflexions a l'entorn d'un festival de titelles. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  63-71.  http://articles.grao.com/revistas/articles/059-el-binomi-teatre-educacio/el-teatre-i-la-literatura-infantil-reflexions-a-l-entorn-d-un-festival-de-tit ISSN: 1133-9845

Prats, M, (2015).  Ruta literària sobre Màrius Torres. Aproximació al poeta i al coneixement del medi. Guix. Elements d'Acció Educativa(412),  28-32.   ISSN: 0213-8581

Romea Castro, C.  (2006).  Vuelve la bella y la bestia. Aula de Innovación Educativa(150),  78-79.   ISSN: 1131-995X

Ambròs i Pallarès, A. (2007).  AulaMèdia presentation. AulaMèdia.   ISSN: 1699-2245

Mendoza, A. (1998).  Intertextualitat i recepció: el conte tradicional. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(14),  13-22.   ISSN: 1133-9845

Romea, C. (2003).  El embrujo de Shanghai.Impacto de relecturas. Letras Peninsulares(V 16.1),  41-77.   ISSN: 0897-7542

Díaz-Plaja, A. (2012).  De 1812 a 2012. Dues-centes raons per estimar Dickens (o deixem-ho en dotze...). Faristol(73),  3-6.   ISSN: 0213-2427

Pujals, Gemma. (2002).  Lo complejo y lo cotidiano de la enseñanza de la lengua en la Educación Infantil, en VVAA: Revista DIDÁCTICA (Lengua y Literatura), Universidad Complutense, Madrid. Didáctica. Lengua y Literatura, 14,  273-290.   ISSN: 1130-0531

Ramos Sabaté, J. M. (2008).  Ressenya de Robinson Crusoe a Peter Pan: Un cànon de literatura juvenil de V Pagès. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(44),  118-119.   ISSN: 1133-9845

Sanahuja Yll, E. (2008).  Setmana Santa, una història particular. Compartir (Revista de la Fundación Espriu)(69),  54-57. 

Mendoza, A.  (2002).  Las funciones del profesor de Literatura. Bases para la innovación. Aspectos didácticos de Lengua y Literatura(12),  109-140. 

Mendoza Fillola, A. (2010).  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 “La formación receptora: análisis de los componentes del intertexto lector”. Tarbiya. Revista de investigación e innovación educativa, 41,  53-71.   ISSN: 1132-6239

Mendoza-Fillola, A. (1994).  El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural. Didáctica, Literatura y Cultura,  333-343. 

Ambròs, A. (2014).  Hipertextos fragmentats. Una proposta per treballar la competència lectoliterària en la formació inicial de docents. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(62),  73-82.   ISSN: 1133-9845

Ambròs i Pallarès, A. (2003).  'Un estudi sobre l'Educació en Comunicació als currículums actuals d'ESO'. AulaMèdia.   ISSN: 1699-2245

Romea Castro, C. (2005).  Juego de espejos. De H.G.Wells a S. Spielberg pasando por Orson Welles. Aula de Innovación Educativa(145),  82-82.   ISSN: 1131-995X

Mendoza, A. (1998).  Introducción, La Didáctica de la Lengua y la literatura como disciplina científica. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado(31),  13-17.   ISSN: 0213-8646

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  'Vè aniversari'. AulaMèdia(maig).   ISSN: 1699-2245

Mendoza, A. (2013).  De la intertextualidad a los hipertextos. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(62),  11-23.   ISSN: 1133-9829

Díaz-Plaja, A. (2009).  Les novel·les per a nenes. LLibres d'ahir per a una reflexió d'avui. Faristol(64),  12-15.   ISSN: 0213-2427

Sanahuja Yll, Eduard (2012).  Damunt la lava germinaran els líquens: Notes sobre HACIA LO ABIERTO, de Goya Gutiérrez. Alga. Revista de literatura(67),  55-57.   ISSN: 1698-563X

Romea Castro, C. (2012).  Cascanueces en 3D. Versión libre de la adaptación del cuento de Hoffmann. Aula de Innovación Educativa(208),  89-90.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea, C. (1996).  Recursos y medios para la enseñanza de la lengua oral en la E.I. Lenguaje y Textos(9),  31-44.   ISSN: 1133-4770

Mendoza, A. (2013).  Presentación. Glotodidáctica. Glotodidáctica. Revista de didáctica de la lengua y la literatura. (1),  3-11.   ISSN: 2219-116X

Mendoza, A.; Díaz-Plaja, A.  (1984).  Una aplicación del análisis estructural. El relato de Cardenio inserto en la Primera parte de El Quijote. Tabanque(5),  133-153.   ISSN: 0214-7742

Romea Castro, C. (2006).  ¿Por qué otra vez Oliver Twist (2005)?. Aula de Innovación Educativa(149),  81-82.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2006).  Las TIC como instrumento cultural,intercultural, de naturaleza mediada. Campo Abierto, 25(2),  145-169.   ISSN: 0213-9529

Ramos Sabaté, J. M. (2006).  Ressenya d' Aprendre amb Brossa de Glòria Bordons. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(31).   ISSN: 1133-9845

de Yebra, Joan-Lluís  (2001).  Agustí Vizcarro - Lluïsa Falcó : Escultura i ceràmica a la vora del riu. Ràpita : Revista mensual d'informació local , XLIII(507),  48-49. 

Prats Ripoll, Margarida (2010).  Màrius Torres: un poeta del siglo XX para lectores del siglo XXI. RevistAtlántica(34),  31-40. 

Romea Castro, C. (2007).  El cine como una forma de acercamiento y de integración a lenguas y culturas. Revista de Literatura. Primeras Noticias(224),  93-102.   ISSN: 1695-8365

Pujals, G.; Romea, C. (1985).  La premsa: un element motivador per a aprendre a escriure?. Perspectiva Escolar(93),  39-46.   ISSN: 0210-2331

Mendoza, A.; Colomer, T.; Camps, A. (1998).  Intertextualitat. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(18),  5-12.   ISSN: 1133-9845

Díaz-Plaja, A. (2013).  Aurora Diaz Plaja, tia i amiga. Perspectiva Escolar(369),  71-71.   ISSN: 0210-2331

Romea Castro, C. (2007).  El cine de la tele. Su implicación con la literatura infantil y juvenil. OCNOS(3),  121-128.   ISSN: 1885-446X

Bozzo, M.; Romea, C. (1986).  Eleccions i jocs lingüístics. El Món(214),  14-14. 

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  'Assignatura encara pendent'. AulaMèdia(febrer).   ISSN: 1699-2245

Mendoza, A.  (2004).  La recepción renovadora del mito, la leyenda y el cuento. Revista de Literatura. Primeras Noticias, 197,  7-12.   ISSN: 1695-8365

Hernàndez Cardona, F.X.; Romea Castro, C.; Santacana Mestre, J. (2008).  Llegir críticament textos d'història. Temps d'Educació, 34(34),  83-94.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126500 ISSN: 0214-7351

de Amo Sánchez-Fortún, J.M. (2005).  El papel del álbum en el desarrollo del intertexto lector. Campo Abierto(28),  61-80.   ISSN: 0213-9529

de Amo Sánchez-Fortún, J.M. (2010).  Los recursos metaficcionales en la literatura juvenil: el caso de Dónde crees que vas y quién te crees que eres de Benjamín Prado. OCNOS(6),  21-34.   ISSN: 1885-446X

Pujals, G.; de Yebra, J.Ll. (2006).  Innovación educativa en los procesos de enseñanza de la lectura y de la escritura. Lenguaje y Textos(23 y 24),  171-185.   ISSN: 1133-4770

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  'La educación en comunicación en cataluña. Avances'. Comunicar(27),  205-210.   ISSN: 1134-3478

Díaz-Plaja, A.; Prats, M. (2013).  El teatre i la Literatura infantil. Reflexions a l’entorn d’un Festival de Titelles. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  63-71.   ISSN: 1133-9845

Romea Castro, C. (2009).  El 'Hikikomori', una metamorfosis kafkiana. Aula de Innovación Educativa(182),  79-80.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea, C. (1993).  Les Escoles de Mestres són Universitat. Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres(17),  7-8. 

Romea Castro, C. (2011).  Cine de literatura poderoso binomio educativo y cultural. Lenguaje y Textos(34),  29-39.   ISSN: 1133-4770

Mendoza, A. (2008).   

Margaret Atwood: revisión y compromiso. La LIJ reescrita para adultos

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), 220(1),  44-54.   ISSN: 0214-4123

Mendoza-Fillola, A. (1994).  Expresión escrita en el Proyecto Curricular de Centro. Saber de Lletra, III,  17-37. 

Romea Castro, C. (2011).  Los nuevos paradigmas para los procesos de enseñanza/aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento en E/LE. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(4),  105-116. 

Prats Ripoll, M.M.  (2004).  Un paisatge de veus i de silencis.Algunes característiques dels llibres de poesia per a infants. Escola Catalana(406),  23-25.   ISSN: 1131-6187

Mendoza, A.; López-Valero, A.  (1996).  Bibliografía comentada. La enseñanza de la poesía. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(10),  120-127.   ISSN: 1133-9829

Mendoza, A. (1981).  El comentario de texto en la primera etapa de EGB. El comentario de texto en la segunda etapa de EGB. Escuela Española.   ISSN: 0214-0721

Romea Castro, C. (2010).  Sherlock Holmes, agente 007. Aula de Innovación Educativa(190),  77-78.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Prats, M.; Ambròs, A. (2008).  'Estudio: Las Tres Mellizas y la representación de modelos femeninos'.

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), març(213),  7-18.   ISSN: 0214-4123

Mendoza-Fillola, A.; López-Valero, A. (1997).  La creación poética. Primeras Noticias, 146. Primeras notícias: literatura infantil y juvenil, 9(1997),  21-26. 

Romea Castro, C. (2009).  Elemental, mi querido Watson. Aula de Innovación Educativa(181),  79-80.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2009).  Ferrer i Guardia. La Escuela Moderna. Aula de Innovación Educativa(185),  75-76.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2013).  Cine de literatura. Lecturas comparadas. Magriberia. Revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas(8/9 2013),  23-39. 

Ramos Sabaté, J.M. (2012).  L'ensenyament de la lectura a secundària. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(56),  88-97.   ISSN: 1133-9845

Ambròs Pallarès, A. (2011).  'Lectura híbrida: Un encuentro con el arte, el cine y la literatura'. Aula de Innovación Educativa(200),  15-18.   ISSN: 1131-995X

Mendoza-Fillola, A. (1981).  El ciclo inicial de EGB y el lenguaje. Escuela Española(1982).   ISSN: 0214-0721

Ambròs i Pallarès, A. (2004).  'Sembrant la llavor'. AulaMèdia(juny).   ISSN: 1699-2245

Romea Castro, C. (2008).  'Cobardes' El bullying en la escuela. El miedo y la incomunicación en todas las partes. Aula de Innovación Educativa(173-174),  78-79-80.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2007).  El laberinto del fauno. Aula de Innovación Educativa(160),  82-83.   ISSN: 1131-995X

Ambròs Pallarès, A. (2010).  ¿Qué aporta la LOE en relación con la competencia audiovisual?. Lenguaje y Textos(32, noviembre),  41-50.   ISSN: 1133-4770

Romea Castro, C. (2010).  ¿Tenemos imágenes literarias de cine?. Aula de Innovación Educativa(195),  77-78.  htt://aula.grao.com ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2009).  Bicentenario de Charles Darwin. 'Creation'. Aula de Innovación Educativa(178),  77-78.  http://aula.grao.com/ ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2007).  Literatura española  y  cine (1990-2007).  Mirada desde  la literatura infantil y juvenil  (LIJ). Letras Peninsulares, 20.1,  57-90.  1 ISSN: 0897-7542

Mendoza, A. (2011).  “La investigación en Didáctica de las Primeras Lenguas”. Educatio Siglo XXI, 1(29),  31-81.   ISSN: 1699-2105

Romea, C. (1993).  Realidad literaturizada: un motivo didáctico. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado(18),  155-168.   ISSN: 0213-8646

Pujals, Gemma (2003).  La modernidad del personaje de Sherlock Holmes, en VVAA: AGONY COLUMN, Anuario del Círculo Holmes (2002-2003). Anuario Círculo Holmes, 3,  66-75. 

Ramos Sabaté, Joan Marc (2016).  Ressenya de La educación literaria de Josep Ballester. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(69),  83-84.   ISSN: 1133-9845

Ambròs, A. (2016).  Cinema, literatura i territori. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(71),  19-25.  http://articles.grao.com/revistes/articles/71-narracions-literaries-narracions-audiovisuals/cinema-literatura-i-territori ISSN: 1133-9845

Romea Castro, C. (2006).  Las aventuras del capitán Alatriste. Aula de Innovación Educativa(157),  77-78.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2006).  Recuperación de la memoria histórica. El viaje de Cárol. Aula de Innovación Educativa(153-154),  80-81.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2004).  Memòria i biografia d'una ciutat: un retrat de Barcelona, la marsiana. (anys 40 i 50). Temps d'Educació(28),  111-145.  http://www.publicacions.ub.es/  ISSN: 0214-7351

Ramos Sabaté, J. M. (2010).  La evaluación de la competencia comunicativa y audiovisual. Aula de Innovación Educativa(188),  17-21.   ISSN: 1131-995X

Mendoza, A. (2013).  “El espectador, receptor al teatre”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59),  27-37.   ISSN: 1133-9845

Romea, C.  (2003).  La realidad virtual hablada en español para la enseñanza de lengua y culturas. @gora digit@l (9).   ISSN: 1577-9831

Jiménez León, Marcelino (2012).  'Paralelismos entre La Colmena e Historia de una escalera. Anuario de Estudios Celianos(8),   89-106. 

Mendoza, A.  (1981).  Aspectos de la Tragedia Neoclásica española. Anuario de la Universidad de Barcelona, 7,  369-391. 

Romea, C. (1994).  La literatura infantil, una especulació. Temps d'Educació(12),  21-43.   ISSN: 0214-7351

Monné, Pilar.; Gemma Pujals. (2005).  Innovación en las prácticas escolares en la formación inicial del profesorado: una contribución para la transformación educativa. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación , 3(1 Especial),  846-857.  http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol3n1_e/MonneyPujals.pdf / http://www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/55130178/pdf ISSN: 1696-4713

Costas, M.; Pujals, G. (1990).  Aprenentatge intercultural pedagògic i lingüístic. Interaula. Butlletí de les Escoles Catalanes de Mestres(10),  14-15. 

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2005).  Propuesta didáctica: Una serie de catastróficas desdichas. Aula de Innovación Educativa(147),  77-95.   ISSN: 1131-995X

Romea Castro, C. (2007).  Babel. Aula de Innovación Educativa(161),  83-84.   ISSN: 1131-995X

Publicacions en Llibres

Creus, T. i Ambròs, A. (2014).  Guía didáctica de lectura del álbum Komunication Zéro para educación infantil. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/57088

Cardona, G.; Gómez, L.; Rojo, C.; Iñiguez, D., Ambròs, A.; Juàrez, S. (2016).  Museografía de un asedio: Barcelona 1714. En Actas. II Jornadas de Patrimonio defensivo de Época Moderna. Hernandez, F.X. (ed.) (pp. 319 - 334). ISBN: 978-84-608-924-6.  

Jiménez León, M. (2016).  Francisco Giner de los Ríos y Américo Castro: un proyecto común. En Un duelo de labores y esperanzas. Don Francisco Giner de los Ríos en su centenario (1839-1915) (pp. 127 - 137).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - N.

Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos, J.M. (2014).  Dracs literaris. .https://sites.google.com/site/dracsliteraris/home

Ambròs, A. i Breu, R. (2014).  ¿Una imagen o mil palabras? La competencia comunicativa lingüística audiovisual encuadrada a través del cine. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/53932

Eduard Sanahuja (2014).  Poesía, minificción e hipertextualidad en los Aerolitos de Carlos Edmundo de Ory: una experiencia en bachillerato. En Cleger, O., De Amo, J.M. (Editores). La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. (pp. 466 - 484).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: ISBN: 978-84-695-.  http://hdl.handle.net/2445/67641 (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67641)

Díaz-Plaja, A; Prats Ripoll, M. (2014).  Una ruta amb futurs mestres en el centenari de dues escriptores: Auroa Díaz Plaja i Joana Raspall. En Pels vells carrers de poble. Territori, marca, educació i patrimoni (pp. 237 - 245).  Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC - N. ISBN: 978-84-941644-9-1.  http://issuu.com/uvic-ucc/docs/per_vells_carrers_de_poble

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2014).  Hipertextualitzant textos literaris. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/59723/1/Hipertextualitzant%20textos%20literaris.pdf

Arbonés, C.; Prats, M. ; Sanahuja, E. (eds.)  (2014).  Penélope y Ulises en las redes hipertextuales. En Literatura 2.0 en el aula. (Propuestas y experiencias) .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-517-4.  

Arbonés, C.; Prats, M. ; Sanahuja, E. (eds.).  (2014).  Hiperminificcionando mitos en Facebook. En La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. .  ICE-Horsori - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  

Arbonés, C.; Prats, M. ; Sanahuja, E. (eds.) (2014).  Minificción teatral en Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood. En La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. .  ICE.UB-Orsori - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  

Prats Ripoll, M. Margarida (2016).  Edició de llibres infantils i juvenils a Catalunya (2014-2015): la poesia. En Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4 (2016) (pp. 123 - 134).http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/313851

Ambròs, A. (2016).  Propuesta didáctica hipertextual sobre el álbum Komunication Zéro. En Propuestas y experiencias sobre estructuras hipertextuales literarias en el aula. Mendoza, A. (coord.) y Romea, C.; Muñoz, S. y Herrero, A. (eds.) (pp. 7 - 23).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-855-7.  

Prats, M.; Ramos, J.M. (2016).  Un paseo por la leyenda apócrifa. En Propuestas y experiencias sobre estructuras hipertextuales en el aula (pp. 41 - 57).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-855-7.  

Ramos Sabaté, JM (2016).  De Leyenda. En Unidades Didácticas de Lengua y Literatura para Educación Secundaria (Joaquín Gairín Sallán, Director) (pp. 1 - 56).  Wolters Kluwer - N. ISBN: 2341-5479.  Libro virtual actualizable (https://tienda.ebiblox.com/p/356/unidades-didacticas-de-lengua-y-literatura-en-educacion-secundaria)

Ambròs, A.; Breu, R. (2014).  ¿ Una imagen o mil palabras? La competencia comunicativa lingüística audiovisual encuadrada a través del cine. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53932

Bosch, E.; Díaz-Plaja, A.: Duran, T.; Manuel, J.; Prats, M (2016).  Una aproximació als trets del llibre poètic experimental. En Poètique sliminars: imatge, escena, objecte, trànsit (pp. 109 - 122).  Edicions UIB - N. ISBN: 978-84-8384-323-9.  

Prats, M. M. ; Raspall, J. (2016).  Joana Raspall (1913-2013). (pp. 5 - 83).  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - N. ISBN: 978-84-393-9398-6.  

Ambròs.; Breu, R. (2015).  La Alfabetización mediática a través del cine. El proyecto Cinescola. En Los territorios de la Educación Mediática. Fueyo, A.; Rodríguez-Hoyos, C.; Pérez-Tornero, JM. (eds.) (pp. 83 - 103).  Editorial UOC - N. ISBN: 978-84-9064-892-6.  

Ambròs, A. (2015).  Prova específica per accedir als estudis de mestre de la Universitat de Winchester Estada a la Universitat de Winchester durant el primer semestre del curs 2014-2015. .Publicació al blog del MIF (http://mif.cat/blog-15/)

Ros, S.; Prats, M.; Ràfoles, R. (2015).  La interactivitat de l'alumnat en Didàctica de la Llengua. Una proposta d'innovació educativa basada en la pràctica reflexiva i la utilització dels recursos digitals. .  ICE Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/65234

Ros, Sílvia.; Prats, Margarida.; Llop, Raquel (2015).  La interactivitat de l'alumnat en Didàctica de la Llengua . Una proposta d'innovació educativa basada en la pràctica reflexiva i la utilització dels recursos digitals. .  Dipòsit digital UB. Innovadoc - N.http://hdl.handle.net/2445/65234

Prats, M.; Ramos, J.M. (2015).  Una volta per les Glòries. .https://sites.google.com/site/rutaglories/home

Eduard Sanahuja Yll (2015).  David Sanahuja, arqueòleg del record. En Jocs Florals de Barcelona 2015 (pp. 33 - 36).  ICUB, Ajuntament de Barcelona - N.

Eduard Sanahuja Yll (2015).  Sang barata. En Sang barata (pp. 2 - 77).  AdiA Edicions - N. ISBN: 978-84-608-4375-7.  

Ambròs, A.; Ramos, JM (2015).  Desplegament dels continguts de la dimensió literària de les àrees de llengua i literatura catalana i castellana de primària. Decret 119/2015, de 23 de juny. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: http://hdl.handle.  

Ambròs, A. (2014).  Proyecto Kuentalibros: creación de hipertextos literarios audiovisuales. En La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. Editors: Osvaldo Cleger y Jose M. de Amo, Coordinadors: Carme Arbonés, Margarida Prats, Eduard Sanahuja (pp. 378 - 391).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  http://hdl.handle.net/2445/67641 (http://hdl.handle.net/2445/67641)

Arbonés, C.; Borràs, L.; Díaz-Plaja, A.; Jiménez, M.; Muñoz, S.; Prats, M.; Mendoza, A.; Sanahuja, E. Herrero, A,; Romea, C.; Cleger, O.; de Amo, J. M.; Rodriguez, M.; Tosca, S.; Tabernero, R. (2015).  Formación literaria, hipertextos y wb2.0 en el marco educativo. En Formación literaria, hipertextos y wb2.0 en el marco educativo .  Universidad de Almería - N. ISBN: 978-84-16642-07-6.  http://www.diegomarin.net/ual/es/destrezas-y-tecnicas-de-ensenanza/744-formacion-literaria-hipertextos-y-web-2-0-en-el-marco-educativo-9788416642076.h

E. Sanahuja (2015).  Una caputxeta per a un bosc de llops. En La síndrome de la caputxeta vermella (pp. 5 - 9).  associació cultural de poesia pont del petroli - N. ISBN: 978-84-943596-0-6.  

Eduard Sanahuja (2015).  Jugar con las paremias: elige y escribe tu propio aforismo. En Literatura 2.0 en el aula. Propuestas y experiencias (pp. 55 - 70).  Octaedro - N.

Ramos, JM.; Ambròs, A. (2015).  Resum visual dels continguts i criteris d'avaluació de l'àrea de llengua i literatura catalana de secundària segons el Decret 187/2015, de 25 d'agost de 2015. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67434/2/Ramos_ambros_continguts.pdf (http://hdl.handle.net/2445/67434)

Turró, M.; Ambròs, A. (2015).  Seqüència didàctica Què passaria amb una mòmia i un telèfon? Educació Primària. .  ICE Universitat de Barcelona - N.http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/64574/1/SD%20momia%20i%20telefon.pdf (http://hdl.handle.net/2445/64574)

Ambròs, A.; Turró, M. (2015).  Seqüència didàctica Flaire de xocolata desfeta. .  ICE Universitat de Barcelona - N.http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/63883/1/SD8XocolatadesfetaJoanLluisLluis%281%29.pdf (http://hdl.handle.net/2445/63883)

Ambròs, A. (2015).  Propuesta educativa de colaboración para desarrollar la literatura infantil en la formación inicial de maestros de la UB y en la escuela a partir del proyecto Rodallibres (del CRP Sant Andreu de Barcelona). En Horizontes científicos y la planificación académica en la didáctica de lenguas y literatura. (pp. 75 - 87).  Humus - N. ISBN: 978-989-755-116-1.  http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes_online.php.

Moreno, A.; Ambròs, A. (2015).  Recull dels continguts de la dimensió estètica i literària de l'àrea de Llengua catalana. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/64850

Ambròs, A.; Turró, M. (2015).  Seqüència didàctica Flaire de xocotala desfeta. (pp. 1 - 10).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.

Prats, M.; Ramos, J.M. (2015).  Un paseo por la leyenda apócrifa. En Estructuras hipertextuales. Recursos 2.0 para la educación literaria .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-518-1.  

Ambròs, A. (2014).  Ressenya del llibre El cine de Claudia, de Ramon Breu, a la revista Aula de Secundaria (ed. Graó). En  El cine de Claudia, de Ramon Breu, Alfar, 2014 (pp. 47 - 47).  Editorial Graó - N.

Badia, J; Balcells, J.; Culí, R.; Grifoll, J.; Puig, I; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2008).  NOU OM Llengua catalana i literatura 3r d'ESO. En NOU OM Llengua catalana i literatura 3r d'ESO (pp. 001 - 320).  Hermes Editora - N. ISBN: 978-84-9804-484-3.  

Badia, J; Balcells, J.; Culí, R.; Grifoll, J.; Puig, I; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2008).  TELL Llengua catalana i literatura 4t d'ESO. En TELL Llengua catalana i literatura 4t d'ESO (pp. 001 - 310).  Hermes Editora - N. ISBN: 978-84-9804-485-0.  

Ardid, R.; Badia, J; Balcells, J.; Casanellas, I; Grifoll, J.; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2008).  NOU ARÇ Llengua catalana i literatura 1r d'ESO. En NOU ARÇ Llengua catalana i literatura 1r d'ESO (pp. 001 - 288).  Hermes Editora - N. ISBN: 974-84-9804-482-9.  

Ardid, R.; Badia, J; Balcells, J.; Casanellas, I; Grifoll, J.; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2008).  BOIX Llengua catalana i literatura 2n d'ESO. En BOIX Llengua catalana i literatura 2n d'ESO (pp. 001 - 286).  Hermes Editora - N. ISBN: 978-84-9804-483-6.  

Ambròs Pallarès, Alba; Ramos Sabaté, Joan Marc (2008).  Estrategias de recepción del texto poètico para el alumnado de la ESO. En Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector (pp. 143 - 158).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  http://blocs.xtec.cat/frac

Ambròs Pallarès, A. (2008).  'The Triplets and an analysis of the reception of their female media characters'. En Reflections in the Age of Digitalization. En Gächter, Y., Ortner, H., Schwarz, C., Wiesinger, A. (ed.). (pp. 333 - 355).  Innsbruck, iup (Innsbruck University Press) - N. ISBN: 978-3-902571-81-6.  

Ambròs Pallarès, A. (2008).  'Educom. Education and nearby local TV'. .Educom. Education and nearby local TV (http://www.euromeduc.eu/spip.php?rubrique21&lang=en)

Ambròs, A. (2008).  'Un estudio sobre la recepción de los personajes femeninos de las tres mellizas'. En Revista Lenguaje y Textos publicada per Horsori .  Horsori - N. ISBN: 84-96108-37-6.  

Ambròs, A. (2008).  Ressenya del llibre On dormen els estels? a la revista Guix. Elements d'acció educativa. En Queralt, Elisenda (2007): On dormen els estels?, Bambú, Barcelona. (pp. 82 - 83).  Editorial Graó - N. ISBN: 0213-8581.  

Ambròs, A. (2008).  Ressenya del llibre Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros, a la revista Aula de Innovación. En Escamilla, Amparo (2008): Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona, Graó. (pp. 78 - 79).  Editorial Graó - N. ISBN: 1131-995X.  

Ambròs, A. (2014).  Developing the Audiovisual Competence in the new Catalan educational program me. En Media Literacy and Intercultural dialogue. Strategies, debates and Good Practises (pp. 6 - 19).  Sehen - N. ISBN: 978-84-939995-5-1.  http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Libro.pdf

Prats Ripoll, M.M.; Escudé Baró, S. (2009).  Com un foc invisible...Antologia poètica Màrius Torres. (pp. 1 - 141).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-92672-14-1.  

Pedro C. Cerrillo Torremocha José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2009).  Memoria de la niñez- Poemas del Grupo del 27. .  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N.

Mendoza, A.  (2009).  Experiencia lectora y reconocimiento de arquetipos. En A. Ortega (Ed.) : 2009: Los clásicos y su influencias en la LIJ. UCV Servicio de publicaciones. Valencia (pp. 73 - 100).  Universitat Catòlica de València - N. ISBN: 978-84-87331-43-5.  

Marisa Santos María del Mar Ruiz José Manuel de Amo Antonio Codina (2009).  Evaluación formativa y trabajo cooperativo: una experiencia en el aula universitaria. En La innovación docente en el EEES .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

Marisa López María del Mar Ruiz José Manuel de Amo Antonio Codina (2009).  La coordinación entre materias. Tres asignaturas compartiendo un mismo proyecto de aprendizaje”. En Evaluación formativa y compartida en Educación Superior .

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún María Dolores Sarmiento Diez (2009).  El mito en la Educación literaria. En Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector. .  Horsori - N.

Díaz-Platja, A. (2009).  'Entre libros: la construcción de un itinerario lector propio en a adolescència. En Lecturas adolescentes (pp. 119 - 150).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-7827-720-9.  

Ambròs Pallarès, A.; Breu Pañella, R. (2009).  'Cinema i Ciutadania. Educació per a la ciutadania'. 4t d'ESO. .  Revista digital sobre Educació en Comunicació - N. ISBN: 1699-2245.  

Ambròs Pallarès, A. (2009).  Ressenya del llibre 'El Conde de Montecristo', en la secció El Hatillo a la revista Aula de Innovación Educativa, n. 181, corresponent al mes de maig. En El Conde de Montecristo. Adaptación de A. García Llorca. (pp. 11 - 330).  Teide - N. ISBN: 978-84-307-6097-8.  

Ambròs, A; Ramos Sabaté, J. M.; Rovira, M. (2009).  Enfilem les competències. Les competències bàsiques a l'àrea de llengua. En Enfilem les competències. Les competències bàsiques a l'àrea de llengua. (pp. 1 - 180).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-692-1445-9.  http://161.116.7.34/enfilem/

Herrero, M.A.; Romea, C. (2015).  Tormento, de B. Pérez Galdós: una lectura obligatòria a 1er de batxillerat en web 2.0. En Literatura 2.0 en el aula (pp. 111 - 124).  Octaedro - N. ISBN: 9788499215174.  

Torres, Màrius (2010).  Màrius Torres. Poemas Traducción de Alfonso Alegre i Victoria Pradilla. (pp. 7 - 150).  Pages editors - N. ISBN: 978-84-9743-425-6.  

Romea Castro , M.C. (2010).  Espacio y tiempo: dos referentes intertextuales generadores de expectativas. Un ejemplo: el holocausto judío desde la mirada infantil. En MENDOZA FILLOLA, Antonio y ROMEA CASTRO, M. CELIA (eds.)- El lector ante la obra hipertextual (pp. 97 - 117).  Horsori - N. ISBN: 978-84-9610.  

Romea Castro, C. (2010).  El Barrio Chino de Manuel Vázquez Montalbán. Ensayos sobre su obra. En Manuel Vázquez Montalbán desde la memoria (José Manuel López Abiada/Augusta López Bernasochi/Michèle Oehrli, Editores) (pp. 475 - 495).  Editorial Verbum - N. ISBN: 978-84-7962-633-4.  

Prats Ripoll, M.M. (2010).  Poesies de Màrius Torres. (pp. 7 - 356).  Pages editors - N. ISBN: 978-84-9779-939-3.  

Mendoza Fillola, A.; Romea Castro, C. (coordinadores) (2010).  Lectores re-creando el texto. En El lector ante la obra hipertextual. (pp. 129 - 136).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Mendoza Fillola, A.; Romea Castro, C.  (2010).  El lector ante la obra literaria hipertextual. En El lector ante la obra literaria hipertextual. (pp. 1 - 191).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Mendoza Fillola, A. (2010).  Enfoques y conceptos en la didáctica de la lengua y la literatura. En Coloquio de Didáctica lengua e literatura. en A.Joâo Nuno Corrêa Cardoso (coord.),Facultade de Letras da Universidade de Coimbra (pp. 11 - 28).  Facultade de letras da Universidade de Coimbra - N. ISBN: 978-972-9038-98-3.  

Mendoza Fillola, A. (2010).  Prólogo. En Escrito y leído en femenino: novelas para niñas, de Ana Díaz-Plaja Taboada, (pp. 11 - 20).  Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: 978-84-8427-814-6.  

Mendoza Fillola, A. (2010).  La lectura del hipertexto literario. El despliegue de referentes, conexiones e hipervínculos en la formación del lector. En El lector ante la obra literaria hipertextual. (pp. 1 - 191).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún María del Mar Ruiz Domínguez (2010).  Metatextualidad: estrategias de creación en la obra de Jon Scieszka. En El lector ante la obra hipertextual .  Horsori - N.

Herrero, M.A. (2015).  Minificción quijotesca: una reescritura cervantina postmoderna. En Literatura 2.0 en el aula (pp. 95 - 109).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-518-.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2010).  La alquimia de la palabra: aspectos formativos del cancionero infantil. En Tradición y modernidad de la literatura oral .  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N.

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2010).  Comunicación oral y escrita en la propia lengua. En Guía de competencias transversales de la UAL .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

Javier Roca José Manuel de Amo María Dolores Jiménez (2010).  LOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS COMO CATALIZADORES DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO. Experiencias de diferentes licenciaturas en varias universidades españolas. Análisis y discusión global de las experiencias. En Equipos docentes y nuevas identidades académicas .  Narcea - N.

Díaz-Plaja Taboada, A. (2010).  Cuando las protagonistas se convierten en escritoras. En El lector ante la obra hipertextual (pp. 87 - 98).  ICE-Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Breu, R.; Ambròs, A. (2010).  Cinescola 1. En Cinescola 1 (en premsa) .  Editorial Graó - N.

Ambròs, A.; Masats, D. (2010).  Experimentem la narració de contes i llenguatges amb John Baldessari en pantalla. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: 2445/21162.  És material audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/21162)

Ambròs, A.; Fons, M. (2010).  La veu dels immigrants en pantalla. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: 2445/11824.  És material audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/11824)

Ambròs, A.; Fons, M. (2010).  La veu dels immigrants en pantalla. Documentals a les classes de formació inicial del professorat. En Actes digitals. (pp. 1 - 180). ISBN: 978-84-8458-305-9.  

Ambròs, A.  (2010).  Vet aquí una vegada... la comunicació en pantalla. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: 2445/21085.  És material audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/21085)

Prats Ripoll, M.M. (2011).  Llegir Màrius Torres, avui. (pp. 1 - 11).Llegir Màrius, avui (http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/130e0f25-94b5-4ab6-a0cd-9d38ffa7563e/llegirmariustorresavui.pdf)

Jiménez León, M. (2015).  Traducción de: Landow, G.P.: “¿Es bueno este hipertexto? Sobre la evaluación de la calidad en los hipermedia”. En en Amo, J. M. de; Cleger, O.; Y Mendoza, A. (eds.): Estructuras hipertextuales. Recursos 2.0 para la educación literaria (pp. 9 - 33).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-516-7.  

Prats Ripoll, M.M. (2011).  Participació en l'elaboració dels plans docents de les assignatures Didàctica de la Literatura Infantil del Grau d'Educació Infantil i Didàctica de la Literatura Infantil del Grau d'Educació Primària. .

Prats, Ripoll, M. (2011).  Lectures de Màrius Torres: 1940-1960. En I Simposi Màrius Torres (pp. 169 - 197).  Pages editors - N. ISBN: 978-84-9975-171-9.  

Mendoza Fillola, A. (2011).  Educación literaria y competencias. En Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura. en M. Navarro (ed.) (pp. 15 - 54).  Publicaciones Universidad de Sevilla - N. ISBN: 978-84-938975-3-6.  

Mendoza Fillola, A. (2011).  Notas introductoras sobre lectura y formación lectora. En  Sobre l’horrible perill de la lectura. J. Ballester (ed.) (pp. 84 - 99).  Perifèric edicions - N. ISBN: 978-84- 92435-45-.  

JIMÉNEZ LEÓN, Marcelino  (2011).  'El exilio como estímulo productor (el caso de Enrique Díez-Canedo)'. En El exilio republicano de 1939 y la segunda generación (pp. 803 - 811).  Renacimiento - N. ISBN: 978-84-8472-666-1.  

JIMÉNEZ LEÓN, Marcelino  (2011).  'Notas para la historia de la enseñanza de la Teoría de la Litertura y la Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona (1900-1969)'. En Actas del XVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Claudio Guillén y la tradición hispánica de la literatura comparada. Literatura y mitos de fundación (pp. 47 - 59).  UPF-SELGYC - N. ISBN: 978-84-88042-74-3.  

Jiménez León, Marcelino (2011).  La obra crítica de Enrique Díez-Canedo. En La obra crítica de Enrique Díez-Canedo (pp. 1 - 619).  Editora Regional de Extremadura - N. ISBN: 978-84-9852-313-3.  

Díaz-Plaja Taboada, A. (2011).  Escrito y leído en femenino: novelas para niñas. (pp. 8 - 442).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: 978-84-8427-814-8.  

Díaz-Plaja, A. (2011).  Pla docent: Assignatura Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil, troncal d’Educació Primària. .

Díaz-Plaja, A. (2011).  Escrito y leído en femenino. En  Ediciones de la Universidad de Castilla/La Mancha. . ISBN: 978-84-8427-814-6.  

Jiménez León, M. (2016).  El lugar del comentario de textos en la educación 2.0. En Amo, José Manuel de; Mendoza, Antonio y Romea, Celia (eds): Estructuras hipertextuales. Recursos 2.0 para la educación literaria .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-518-1.  

Cosials, A.; Díaz-Plaja, A. (2011).  La promoció de la lectura a l’escola. En Anuari de l’Observatori de la Lectura de Catalunya 2010-211 .http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262536/349925

Coord. Anna Camps Autors: Llorenç Comajoan, Carme Duran, Olga Esteve, Montserrat Ferrer, Xavier Fontich, Mireia Manresa, Marta Miliam, Vicenç Pagès, Teresa Ribas, Celia Romea, Montserrat Vilà. (2011).  Lectures de cinema, una forma motivada d'apropament a la lectura. En LLENGUA CATALANA I LITERATURA. INVSTIGACIÓ, INNOVACIÓ I BONES PRÀCTIQUES (pp. 141 - 166).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-363-0.  

Breu, R.; Ambròs, A. (2011).  Cinescola. Propostes didàctiques de cinema a primària i secundària. En Cinescola. Propostes didàctiques de cinema a primària i secundària. (pp. 5 - 231).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-054-7.  

Breu, R.; Ambròs, A. (2011).  El cine en la escuela. Propuestas didácticas para primaria y secundaria. En El cine en la escuela. Propuestas didácticas para primaria y secundaria. (pp. 5 - 200).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-087-5.  

Ambròs Pallarès, A. (2011).  La competència comunicativa lingüística i audiovisual a primària. En Zabala, A. (coord.) Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Proposta de desplegament curricular. (pp. 51 - 72).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-076-9.  

Ambròs, A; Ramos Sabaté, J. M.; Rovira, M. (2011).  Abordemos las competencias. Las competencias básicas en el área de lengua. En Abordemos las competencias. Las competencias básicas en el área de lengua. (pp. 1 - 190).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84693-3330-3.  http://161.116.7.34/comp_linguistica/

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2011).  Práctica escolar creativa de la publicidad. Explorando la persuasión publicitaria desde el aula. En Ruiz, Uri (coord.) (2011) Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácicas (pp. 175 - 194 ).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-088-2.  http://www.grao.com/dades/master_secundaria/castellano_investigacion/index.html

Ambròs, Alba y Ramón Breu (2011).  'Leer la imagen. Texto e imagen'. En Ruiz, Uri (coord.) (2011) Lengua castellana y literatura. Complementos de formación disciplinar (pp. 129 - 150).  Editorial Graó/Ministerio de Educación - N. ISBN: 978-84-9980-085-1.  

Ambròs, Alba; Breu, Ramon (2011).  Una panorámica del portal educativo CinEscola. En Hurtado, J. y Jardón, P. (eds.)(2011). Didàctica de la pantalla II. El cinema a l'educació. Projecte EspaiCinema. (pp. 149 - 162).  Germania. Alzira - N. ISBN: 978-84-92587-53-7.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2011).  Cine y ciudadanía: encrucijada de miradas. En Giráldez, A. y Pimentel, L. (coord.) Educación artística, cultura y ciudadanía (pp. 115 - 126).  OEI Madrid - N. ISBN: 978-84-7666-231-1.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2011).  10 ideas clave. Educar en medios de comunicación. La educación mediática. En 10 ideas clave. Educar en medios de comunicación. La educación mediática. (pp. 11 - 230).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-069-1.  

Ambròs, A. (2011).  La llegenda de Sant Jordi. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: 2445/21085.  És material audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/21085)

Alsina, P.; Ambròs, A.; Canals, R., Reyes, C.; Fuentes, M.; Guitart, M.R.; Pagès, J.; París, E.; Prats, M.A; Zabala, A. (2011).  Zabala, A. (coord.) Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Proposta de desplegament curricular. En Zabala, A. (coord.) Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Proposta de desplegament curricular. (pp. 5 - 125).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-078-3.  

Zanón, C.; Sanahuja Yll, E. (2012).  Zanón vs. Zenón. En Yo vivía aquí (pp. 13 - 21).  Playa de Ákaba - N. ISBN: 978-84-940400-2-3.  

Sanahuja, E. (2012).  'Llegir per llegir'. Activitat de foment de la lectura e poesia a la Bibliteca Barceloneta - La Fraternitat, adreçada a alumnes de 4t i 6è d'Educació Primària. Consorci de Biblioteques de Barcelona. .

Romea Castro, C. (2012).  Cleopatra, un nodo hipermediático con más de 2000 años. En Antonio Mendoza (Coord.) Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario. (pp. 246 - 262).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Pujals, Gemma; Romea, Cèlia; Rodríguez, Laia. (2012).  'La Comprensión lectora, una competencia fundamental para la adquisición de aprendizajes y la transferencia de conocimientos” a Selección, Desarrollo y Evaluación de Competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura (Coordinadora: Macarena Navarro). Edita: Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías integradas. Vicerrectorado de Investigación. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Extensión Universitaria - Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Centro de Profesorado de Sevilla. Sevilla. En Publicació multimèdia. (pp. 578 - 593).  Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Sevilla - N. ISBN: 978-84-938975-3-6.  

Pujals, G. (2012).  “Lectura hipertextual e inferencias lectoras. Ejemplos en álbumes ficcionales”, a Coordinador: Antonio Mendoza: Leer hipertextos (Del marco hipertextual a la formación del lector literario), Capítulo 6. Barcelona, Octaedro. En Antonio Mendoza (coordinador)(2012): Leer Hipertextos (Del marco hipertextual a la formación del lector literario), Barcelona, Octaedro, Recursos. (pp. 135 - 148).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Prats Ripoll, M.M. (2012).  Referentes literarios y artísticos en la poesía de Màrius Torres. Conexiones que debe desplegar el lector en la lectura de este poeta. En Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario. (pp. 323 - 334).  Octaedro - N. ISBN: 976-84-9921-290-6.  www.octaedro.com

M. Reyes Carretero Torres i Marta Fuentes Agustí (2012).  La competència d'aprendre a aprendre. En La competència d'aprendre a aprendre (pp. 5 - 141).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-410-1.  

Jiménez León, M. (2015).  Sobre la fortuna de dos sonetos de Góngora en la enseñanza secundaria y universitaria. En C. Arbonés, M. Prats y E. Sanahuja (eds.): Literatura 2.0 en el aula. Propuestas y experiencias (pp. 125 - 136).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-517-4.  

Mendoza Fillola, A. y José. M. de Amo  (2012).  Perspectivas en investigación e innovación didáctica en recepción lectora: Leer Hipertextos. En  Perspectivas en investigación e innovación didáctica en recepción lectora: Leer Hipertextos. En A. Mendoza y J. M. de Amo (Coords.) (pp. 1 - 712).  Universidad de Almería - N. ISBN: 978-84-15487-12-8.  

Mendoza Fillola, A.  (2012).  Literatura Comparada e intertextualidad. En Literatura Comparada e intertextualidad. . Madrid. Ed. La Muralla. Colección EDICIÓN DIGITAL 2012 .  La Muralla - N. ISBN: 9788471336330.  

Mendoza Fillola, A.  (2012).  “Lectura hipertextual y competencia lecto-literaria”. En Lecturas para el nuevo siglo. Reflexiones para la formación lectora y literaria. En. J. Díaz Armas (coord.) (pp. 11 - 36).  Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna - N.

Mendoza Fillola, A. (2012).  Leer hipertextos de papel: sobre el lector y sus hipervínculos cognitivos. En Leer Hipertextos. (Del marco hipertextual a la formación del lector literario), en Antonio Mendoza (Coordinador) (pp. 73 - 99).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Mendoza Fillola, A. (2012).  “Hipertexto: la convergencia de la competencia lecto-literaria y la competencia lectora multimodal”. En  Perspectivas en investigación e innovación didáctica en recepción lectora: Leer Hipertextos. En A. Mendoza y J. M. de Amo (Coords.) (pp. 77 - 112).  Universidad de Almería - N. ISBN: 978-84-15487-12-8.  

Mendoza Fillola, A. (2012).  Del marco hipertextual a la formación del lector literario. En Leer Hipertextos. (Del marco hipertextual a la formación del lector literario (pp. 9 - 32).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Mendoza Fillola, A. (2012).  Leer Hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario. En Leer Hipertextos. (Del marco hipertextual a la formación del lector literario (pp. 1 - 351).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

JIMÉNEZ LEÓN, Marcelino  (2012).  'Apuntes sobre la enseñanza de la literatura española en la Universidad de Barcelona (1900-1968)'. En Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX (pp. 223 - 248).  Peter Lang - S. ISBN: 978-3-0343-1159-5.  

JIMÉNEZ LEÓN, Marcelino  (2012).  'De lo que pudo haber sido y no fue (Una antología del 27 anterior a la de Gerardo Diego)'. En La escondida senda. Homenaje a Alberto Blecua (pp. 517 - 552).  Castalia - S. ISBN: 978-84-9740-528-7.  

JIMÉNEZ LEÓN, Marcelino  (2012).  'Un capítulo recuperado en la historia de la Universidad de Barcelona: el Programa de cursos para el año 1936-1937'. En Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX (pp. 249 - 305).  Peter Lang - S. ISBN: 978-3-0343-1159-5.  

Jiménez León, M. (2015).  Literatura española y universal, en hiperbreve e hipertextual. En Cleger, Osvaldo y Amo, José M. de (eds.): La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula .  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  

Jiménez León, Marcelino (2012).  Misión de la Universidad: perspectiva histórica y proyección futura. En AA.VV.: VII CIDUI: LA UNIVERSITAT, UNA INSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT / VII: LA UNIVERSIDAD, UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD // VII: THE UNIVERSITY, AN INSTITUTION OF SOCIETY (pp. 1 - 12).  VII CIDUI - N. ISBN: 978-84-695-4073-2.  http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/403

Guitart, Rosa i París, Eulàlia (2012).  La competència d'autonomia i iniciativa personal. En La competència d'autonomia i iniciativa personal (pp. 3 - 190).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-9980-466-8.  

Escudé Baró, S.; Prats Ripoll, M. (2012).  Itinerari Màrius Torres per Lleida. (pp. 1 - 38).  Universitat de Lleida - N.http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/espais/autors/index.php?acr_autor=torr&acr_ruta=torr01&nom_ruta=Lleida (http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/mariustorres/item.php?acr_item=torr&opcio=paisatge&tipus=)

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M.M. (2012).  Proposta d'exploració de les referències lectores a partir d'un fòrum. En Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la Universitat (pp. 31 - 40).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N. ISBN: ISBN: 978-84-695-.  http://hdl.handle.net/2445/28923

Díaz-Plaja, A.; Mendoza, A. (coordinador) (2012).  Clicando en Huckleberry Finn. En Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario (pp. 182 - 195).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Díaz-Plaja, A.; Ambrosio, Y.; Franquesa, A.; Minguella, C.; Moneso, I. (Selección de lecturas: Ana Díaz-Plaja)  (2012).  Castellà 4, Cicle Mitjà, 2. .  Eumo Editorial - N. ISBN: 978-84-9766-432-5.  

Díaz-Plaja, A.; Ambrosio, Y.; Franquesa, A.; Minguella, C.; Moneso, I. (Selección de lecturas: Ana Díaz-Plaja) (2012).  Castellà 3, Cicle Mitjà, 1. .  Eumo Editorial - N. ISBN: 978-84-9766-425-7.  

Díaz-Plaja, A. (2012).  Presentació dels Jocs Florals de Sant Andreu 2011. En Jocs Florals escolars (pp. 8 - 10).  Ajuntament de Barcelona - N.

d'Asprer, N.; Sanahuja Yll, E. (2012).  La metáfora del viaje. En Barcelona: passatges de traducció (pp. 7 - 10).  Xoroi edicions - N. ISBN: 978-84-9007-346-6.  

Arbonés, M.C. (2012).  Shakespeare, un invitado virtual en el aula de LE. En En A. Mendoza y J.M. del Amo (coords). Perspectivas en investigación e innovación didáctica en recepción lectora. Leer hipertextos (pp. 330 - 349).  Universidad de Almería - N. ISBN: 978-84-15487-12-8.  

Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos, J.M. (2015).  De la ruta literaria al microrelato: una experiencia en la Educación Secundaria. En La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. (pp. 314 - 333).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  Disponible en: http://hdl.handle.net/2445/67641 (http://hdl.handle.net/2445/67641)

Ambròs, A.; Marzo, I. (2012).  El gust per la lectura i recitació en veu alta per Sant Jordi. Activitats i recursos per treballar la festa de Sant Jordi al primer cicle d'educació primària. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N. ISBN: 2445/25186.  És material audiovisual (http://hdl.handle.net/2445/25186)

Ambròs, Alba; Perera i Parramon, Joan i Suárez Vilagran, Maria del Mar (2012).  Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la Universitat. En Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la Universitat. .  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-695-4108-1.  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28923 (http://hdl.handle.net/2445/28923)

Ambròs, Alba i Fons, Montserrat (2012).  Reflexionem amb en Frato. Una experiència de desenvolupament de competències transversals als estudis de Mestre d’Educació Infantil. En Didàctica de la llengua i la literatura. Experiències d'innovació docent a la Universitat (pp. 23 - 30).  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978‐84‐695‐4108‐1.  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28923

Ambròs, Alba i Breu, Ramon (2012).  El uso del documental en el aula. El ejemplo de Comprar, tirar, comprar. .  Ministerio de Educación - N.http://docentes.leer.es/files/2012/06/eso4_cs_his_al_usodocumental_albaambros_ramonbreu.pdf

Ambròs, Alba i Breu, Ramon (2012).  El uso del documental en clase. Una introducción metodológica. .  Ministerio de Educación - N.http://docentes.leer.es/files/2012/06/art_usodocumental_albaambros_ramonbreu1.pdf

Ambròs, Alba i Breu, Ramon (2012).  La mirada cinematográfica de un pintor a través de Brokeback Mountain. Material para el profesorado y material para el alumnado. .  Ministerio de Educación - N.http://leer.es/detalle-buscador/?id=4846&bid=8

Ambròs, Alba (2012).  “Un cuento hipertextual y metaficcional: Cuento de Navidad de Auggie Wren, de Paul Auster'. En Mendoza, A. (coord.) Leer hipertextos (Del marco hipertextual a la formación del lector literario). (pp. 165 - 181).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-290-6.  

Ambròs, A.; Coma, L.; Sospedra, R. (2012).  Paneles, artefactos y estaciones didácticas interactivas. En Hernàndez, F. X y Rojo, C. (2012) Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. (pp. 81 - 104).  Ediciones Trea - N. ISBN: 978-84-9704-625-1.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2012).  (Des)conexiones entre relato oral, relato escrito y relato audiovisual. El caso de Smoke. Material para el docente y para el alumnado. .  Ministerio de Educación - N.http://docentes.leer.es/files/2012/06/eso4_bach1_ll_ep_au_al_smoke_albaambros_ramonbreu.pdf (http://docentes.leer.es/files/2012/06/eso4_bach1_ll_ep_au_prof_smoke_albaambros_ramonbreu.pdf)

Ambròs, A. (2012).  Ressenya del llibre Sobre l'horrible perill de la lectura, de Josep Ballester, a la revista Guix. Elements d'acció educativa. En  Sobre l'horrible perill de la lectura, de Josep Ballester, Valencia. Perifèric, 2011 (pp. 84 - 84).  Editorial Graó - N.http://guix.grao.com/revistes/guix/388-matematiques-per-a-la-vida/recomanacions-de-bibliomedia-hem-llegit-trobades-convocatories-webs

Diaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos, J.M. (2015).  Descubriendo dragones por Barcelona: un proyecto literario e intercultural. En Literatura 2.en el aula. (Propuestas y experiencias) (pp. 43 - 54).  ICE i Ediciones OCTAEDRO, S.L. - N. ISBN: 978-84-9921-517-4.  

Ambròs, A. (2012).  Ressenya del llibre Sobre l'horrible perill de la lectura, de Josep Ballester, a la revista Aula de Innovación Educativa. En  Sobre l'horrible perill de la lectura, de Josep Ballester, Valencia. Perifèric, 2011 (pp. 93 - 93).  Editorial Graó - N.http://aula.grao.com/revistes/aula/215-organizacion-del-aula-en-equipos-fijos-para-el-desarrollo-de-las-competencias-basicas/miradas-libros-biblioteca

Ambròs, A. (2012).  El desplegament curricular de les competències bàsiques. Una proposta real d'intervenció. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/30782

Sanahuja, E. (2013).  El llançador d'espases. En El llançador d'espases. Pagès editors, Lleida, 2013. (pp. 7 - 63).  Pages editors - N. ISBN: 978-84-9975-346-1.  

Sanahuja, E. (2013).  'Llegir per llegir'. Activitat de foment de la lectura e poesia a la Bibliteca Barceloneta - La Fraternitat, adreçada a alumnes de 4t i 6è d'Educació Primària. Consorci de Biblioteques de Barcelona. .

Romea-Castro, C. (2013).  Biutiful. La violencia en zonas urbanas degradadas. En El cine como estrategia educativa para denunciar y prevenir la violencia Rajadell, N. Dos Santos-Costa, G. (coord. (pp. 65 - 75).  Hergué - N. ISBN: 978-84-96620-68-1.  

Romea Castro, C. (2013).  Minificción hipertextual. Dos líneas de poema como germen de un relato. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el S. XXI (pp. 1 - 10).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Prats, M.M.; Escudé, S. (2013).  Ruta literària de Màrius Torres per la ciutat de LLeida. Una passejada pels espais viscuts, literaris i de recuperació i homenatge. En Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de la geografia literària (pp. 185 - 191).  Publicacions de la Universitat de València - S.

Prats, M.M. (2013).  El procés de revisió textual de l'obra poètica de Màrius Torres. Notes sobre tipologia de variants i estadis de redacció. En La filologia d'autor en els estudis literaris. Textos catalans dels segles XIX i XX (pp. 197 - 213).  Universitat de Lleida/Pagès Editors - N. ISBN: 978-84-9975-428-4.  

Navarret, A.; Sanahuja Yll, E. (2013).  Més cendra que sucre: quan escriure és un deure. En Sucre i cendra (pp. 7 - 11).  Editorial Germania - N. ISBN: 978-84-16044-12-2.  

Moreno, A.; Ambròs, A. (2013).  Buidat dels continguts de la competència literària del currículum de llengua catalana i castellana de primària segons el Decret 142/2007. .  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/46905

Mendoza, A.; Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos, J.M.; Sanahuja, E.; Ambrós, A.; Muñoz, S.; Herrero, M. A.; Romea, C.; Jiménez, M.; Arbonés, C. (2015).  Literatura 2.0 en el aula (Propuestas y experiencias). En Literatura 2.0 en el aula (Propuestas y experiencias) (pp. 1 - 120).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-517-4.  

Jiménez León, M. (2013).  Análisis y propuestas de mejora para el Prácticum II de ESO y Bachillerato (Especialidad en Lengua Castellana y Literatura) de la Universitat de Barcelona. En Carrillo Arredondo, Santiago (coord.): Reflexiones, análisis y propuestas sobre la Formación del Profesorado en Educación Secundaria. Madrid: Editorial UNED, 2013 (pp. 209 - 212).  UNED - N. ISBN: 10: 84-695-8398-0.  http://congresoprofesoradosecundaria.files.wordpress.com/2014/01/volumen2_refanpro_1.pdf

Jiménez León, M. (2013).  Actualidad del ideario pedagógico de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. En AA.VV.: Investigación de calidad para mejorar la educación. II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Tarragona, 4 y 5 de julio de 2013 (pp. 398 - 401).  CIMIE - N. ISBN: 10: 84-616-8609-8.  http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2014/03/Libro_comunicaciones_CIMIE_13_Volumen_I_Areas.pdf

Jiménez León, M. (2013).  El microrrelato: recurso didáctico para acceder a la literatura española del s. XX. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el Siglo XXI (pp. 1 - 11).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Herrero, M.A.; Romea, C. (2013).  La entrega como ficción fragmentada. A vueltas con el relato corto. .

Herrero, M.A. (2013).  Cómo abordar el gusto por la lectura a través de los textos literarios. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (pp. 78).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Herrero-Gómez, M.A. (2013).  El placer por la lectura a través de obras clásicas de literatura española. En Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura / IV Congreso Leer.es (pp. 78).  OEI Madrid España - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Díaz-Plaja, A.; Prats, M. (2013).  Hipertextos fragmentados: escritura de microrelatos a partir de una ruta literaria. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (pp. cap. 50).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  https://sites.google.com/site/dracsliteraris/recursos-didactics

Díaz Armas, J. (Coord.) (2013).  Ilustraciones de álbum, de cine. En Lecturas para el nuevo siglo. Reflexiones para la formación lectora y literaria. (pp. 99 - 121).  Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna - N. ISBN: 978.84-15287-88.9.  

Cancelas, L.P.; Jiménez Fernández, R.; Romero Oliva, M.; Sánchez Rodríguez, S. (coords.) (2013).  Los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory: una lectura desde la minificción. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (pp. 88 - 11).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Arbonés Solà, C. (2013).  Book Trailers: minificción y multitextualidad para el aula de LE. En Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (pp. 69 - 79).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-15953-50-0.  

Arbonés, C.; Muñoz, S.; Mendoza, A.; Prats, M.; Sanahuja, E. (2015).  Textualidades multimodales, conectividad y redes 2.0 en el aula: sobre la educación literaria y el profesorado en formación. En Redes hipertextuales en el aula. Literatura, hipertextos y cultura digital (pp. 97 - 120).  Octaedro / ICE-UB - N. ISBN: 978-84-9921-516-7.  

Arbonés, M.C.; Civera, I. (2013).  La formació inicial del professorat d’AICLE. Eines per a la pràctica reflexiva. En Revista Temps d'Educació .  ICE Universitat de Barcelona - N. ISBN: 2014-7627.  

Ambròs Pallarès, A. (2013).  El desplegament curricular de les competències bàsiques. Una proposta real d’intervenció. En Albaladejo, C.; Pujol, M. A. (eds.). VIII Jornades de música. Les competències bàsiques en l’educació musical. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 6 i 7 de setembre de 2012. (pp. 8 - 22).  ICE Universitat de Barcelona - N. http://hdl.handle.net/2445/43529

Ambròs, A.; Breu, R. (2013).  La alfabetización mediática a través del cine. El proyecto Cinescola. En Actas del II Congreso Internacional de Educación Mediática & Competencia Digital, celebrado en Barcelona los días 14 y 15 de noviembre. (pp. 910 - 922).  Obra Social, La Caixa - N. ISBN: ISBN. 978-84-9399.  http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/congreso_ludoliteracy2013/programa/index.html

Romea-Castro, C. (2014).  Biutiful. La violencia en zonas degradadas. En Puigros,N.; Dos Santos-Costa, G. (Coord. El cine como estrategia educativa para denunciar y prevenir la violencia. (pp. 65 - 74).  Hergué - N. ISBN: 978-84-96620-68-1.  

Pallarès, V.; Ambròs, A.  (2014).  IV Congrés Internacional d'Art Efímer. En IV Congrés Internacional d'Art Efímer. Memòria . ISBN: 978-84-697-0646-6.  http://congresartefimer.cat/index.php?lg=cat&Apartat=2

Jiménez León, M. (2014).  Edición, estudio preliminar, notas y propuestas de trabajo. En Antología de la poesía española (pp. 7 - 247).  Editorial Austral - N. ISBN: 978-84-670-4195-8.  

Herrero, M.A.; Romea, C.  (2014).  Cine de Literatura: Tormento de Pérez Galdós,en WEB 2.0. En Eds. C. Arbonés, M. Prats y E. Sanahuja Literatura 2.0 en el aula. (Propuestas y experiencias) .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-517-.  

Herrero, M.A.; Romea, C. (2014).  “La verdad sobre el caso Savolta”. Novela de Eduardo Mendoza. Película de Antonio Drove. En Ebook: Estructuras hipertextuales. Experiencias y aplicaciones de aula. Eds. José Manuel de Amo, Antonio Mendoza y Celia Romea. .  Octaedro - N. ISBN: ISBN: 978-84-9921.  

Herrero, M.A.; Romea, C. (2014).  Una experiencia literaria desde la minificción: Cervantina intempestiva. En Editors: Osvaldo Cleger y Jose M. de Amo, Coordinadors: Carme Arbonés, Margarida Prats, Eduard Sanahuja La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. .  ICEUB - N. ISBN: 978-84-695-9398-.  

Herrero, M. A. i Romea. C. (2014).  “Una experiencia literaria desde la minificción: Cervantina intempestiva.”. En  La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-695-9398-1.  

Ambròs, A. (2015).  Propuesta didáctica hipertextual sobre el álbum Komunication Zéro. En Estructuras hipertextuales. Experiencias y aplicaciones de aula. Eds. José Manuel de Amo, Antonio Mendoza y Celia Romea. .  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-518-1.  

Eds. de Amo, J.M.; Mendoza, A.; Romea, C.  (2014).  Ebook: Estructuras hipertextuales. Experiencias y aplicaciones de aula. En Ebook: Estructuras hipertextuales. Experiencias y aplicaciones de aula. Eds. José Manuel de Amo, Antonio Mendoza y Celia Romea. .  Octaedro - N. ISBN: ISBN: 978-84-9921.  

Ambròs, A. (2015).  Formación inicial del profesorado, literatura infantil y juvenil y TIC. Una propuesta hipertextual. En Literatura 2.0 en el aula. (Propuestas y experiencias) Eds. C. Arbonés, M. Prats y E. Sanahuja Barcelona. (pp. 71 - 81).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-517-4.  

Ambròs, A.; Herrero, M.A.; Jiménez León, M.; Romea, C.; Ramos, J.M. (2015).  El discurso literario como hipertexto: perspectivas didácticas. En Amo, J. M. de; Cleger, O. y Mendoza, A. (eds.): Redes hipertextuales en el aula (pp. 121 - 144).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-516-7.  

Díaz-Plaja, A.; Ballesteros, M.P.; Contreras, E.; Duran, T.; Moreno-Bedmar, A.M.; Prats, M. (2015).  Una Exposició de llibre pop-up com a experiència docent per a la formació estètica del futur mestre. En Fer Exposicions per aprendre i aprendre a fer exposicions (pp. 35 - 47).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/28922/browse?type=title&submit_browse=T%C3%ADtulo

Mendoza, A.  (1980).  El teatro infantil español. Aspectos sociales 1875-1950. En Universidad de Barcelona (pp. 1 - 141).

Mendoza, A.  (1980).  Dos metodologías para analizar la estructura del cuento:Propp y Todorov. .

Pujals, G.; Flamerich, M.D. (1981).  Roble 2. Lengua Castellana. Presentación y Guía Didáctica para los maestros. En Ediciones Tárraco, Tarragona, 37 pàgines. (pp. 3 - 37). ISBN: 84-7320-028-4.  

Pujals, G.; Flamerich, M.D. (1981).  Roble 2. Lengua Castellana. En Ed. Tárraco (pp. 5 - 241). ISBN: 84-7320-028-4.  

Mendoza, A.  (1981).  Antología inicial de la literatura española. En Selección y Orientaciones Didácticas. Ed. Diáfora (pp. 1 - 125). ISBN: 94-85205-52-9.  

Romea, C. (1982).  Lengua. Pan con chocolate. 3 Ciclo inicial I. En Ed. Teide. Col. Graó (pp. 1 - 103).  Teide - N. ISBN: 84-307-2028-8.  

Romea, C. (1982).  Lengua. Pan con chocolate 2. Ciclo inicial I. En Ed. Teide (pp. 1 - 94).  Teide - N. ISBN: 84-307-2029-4.  

Romea, C. (1982).  Lengua. Libro de Didáctica. Pan con chocolate, 1º C. E.G.B. En Ed. Teide, Col. Graó (pp. 1 - 80).  Teide - N. ISBN: 84-307-2032-4.  

Romea, C. (1982).  Lengua. Pan con chocolate. 1 Ciclo inicial I. En Ed. Teide. Col. Graó (pp. 1 - 77).  Teide - N. ISBN: 84-307-2028-6.  

Mendoza, A.  (1982).  Antología esencial de la literatura española. En Selección y Orientaciones Didácticas. Ed. Diáfora (pp. 1 - 172). ISBN: 94-85205-55-3.  

Fernández, ; Romagosa, ; Romea, C. (1982).  Serpentina - 2. Lengua. Ciclo inicial 2. En Ed. Teide, Col. Graó (pp. 1 - 71).  Teide - N. ISBN: 84-307-2034-0.  

Fernández, ; Romagosa, ; Romea, C. (1982).  Serpentina - 3. Lengua. Ciclo inicial 2. En Ed. Teide, Col. Graó (pp. 1 - 71).  Teide - N. ISBN: 84-307-2035-9.  

Fernández, ; Romagosa, ; Romea, C. (1982).  Serpentina - 1. Lengua. Ciclo inicial 2. En Ed. Teide, Col. Graó (pp. 1 - 79).  Teide - N. ISBN: 84-307-2033-2.  

Eynde, ; Moreno, ; Romea, C. (1982).  Peonza Lengua III. Ciclo Medio. En Ed. Teide. Col Graó (pp. 1 - 192).  Teide - N. ISBN: 84-307-2176-2.  

Romea, C. (1983).  Lengua. Libro de Didáctica. Ciclo inicial 2. En Ed. Teide, Col. Graó (pp. 1 - 80).  Teide - N.

Pujals, G.; Romea, C. (1983).  La utilización de la prensa escrita como recurso motivador para el ejercicio de la expresión escrita en distintos niveles de EGB. En Escola Universitària de Formació del Professorat/UB .

Pujals, G.; Romea, C. (1983).  Redacció i Escola. Primeres Jornades sobre expressió escrita en els diferents nivells escolars. Resum de treballs. En Ed. Caixa de Barcelona, 10 pàgines .

Pujals, G.; et al. (1983).  Estudi per al disseny d'una nova estructura i organització de les Pràctiques Escolars. Encàrrec de la Direcció General d'Ensenyament Universitari - Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (D.O.G - Decret núm 368/82. (Entregat informe i documentació acreditativa). En Grup de Treball Pràcticum - Escola Universitària de Formació Professorat/UB .

Pujals, G. (1984).  Bases conceptuales y metodológiques en el Análisis del Discurso del cuento infantil. En Escola Universitària de Formació del Professorat (Memoria Núm.677) .

Pujals, G.; et al (1985).  Los cuentos de calleja como pretexto para presuponer algunos aspectos del discurso ideológico escolar de fin de siglo. En Actas del II Simposium de Enseñanza e Historia de las Ciencias Asoc. Esp. Cienc. Tecn. Universidad de Zaragoza, 533 pàgines. (pp. 425 - 442).

Mendoza, A.  (1985).  El comentario de textos y la creación poética infantil. En El Comentari de Textos, Seminario de la Lengua i Literatura Espanyola, Caixa de Barcelona (pp. 36 - 48). ISBN: 84-207.28284.  

Pujals, G. et al. (1986).  Estudi: Programas Renovados de Preescolar Encàrrec del 'Ministerio de Educación y ciencia -Dirección General de Educación Básica, Subdirección General de Educación Preescolar' per a un document de treball per a la preparació d'unes Jornades d'anàlisi i revisió de programes del MEC (març de 1986). En EU Formació del Professorat - Univ. de Barcelona. Defis, O. (Coord.). .

Mendoza, A.  (1986).  Milagros de Nuestra Señora. Berceo. En Ed. Humanitas (pp. 1 - 247). ISBN: 84-86003-68F.  

Romea, C. (1987).  Lengua 3. Libro de didáctica. En Ed. Teide. Ciclo medio (pp. 1 - 156).  Teide - N. ISBN: 84-307-2178-9.  

Pujals, G. (1987).  Análisis del discurso aplicado a una muestra de cuentos maravillosos. En Departamento de filología Hispánica - Univ. de Barcelona, 300 pàgines (investigación iniciada con anterioridad y leída como tesis de Licenc.) (pp. 2 - 300).

Mendoza, A.  (1988).  La autocorrección en Ortografía. En Les formalitats gràfiques i ortogràfiques de l'escrit. (pp. 61 - 76). ISBN: 84.7528.718.2.  

Mendoza, A.  (1988).  La enseñanza de la ortografía. En Didáctica de la Lengua J.García Padrino y A. Medina Eds. Ed. Anaya (pp. 419 - 441). ISBN: 84.207.28284.  

Díaz-Plaja, A.; Mendoza, A.  (1988).  El comentario de textos en la escuela (en col.). En Didáctica de la lengua y la literatura J.García Padrino y A. Medina Eds. Ed. Anaya (pp. 562 - 593). ISBN: 84-207-2828-4.  

Romea, C. et al. (1990).  Ultimas tardes con Teresa, una novela picaresca. En Menchocatorre (ed.). Ensayos de literatura europea e hispanoamericana. Univ. País Vasco (pp. 461 - 469).  Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco - N. ISBN: 84-7585-238-6.  

Romea, C. (1990).  La lengua oral y escrita en la educación infantil. En VV.AA Educación infantil (0-6 años. Teoría y práctica). (pp. 79 - 147).  Paidotribo - N. ISBN: 84-86475-49-X.  

Pujals, G. (1990).  Europa: El valor de los vocablos. En El vocabulari i l'escrit. Battaner, M.P.; Pujals, G. (eds.). Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. -PPU-, 133 pàgines. (pp. 79 - 113). ISBN: 84-7665-755-2.  

Battaner, M.P.; Pujals, G., editores (1990).  El vocabulari i l'escrit. En Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. -PPU- (pp. 1 - 133). ISBN: 84-7665-755-2.  

Romea Castro, C. (1991).  Documentos para una imagen literaria de Barcelona (1833-1843). En Universitat de Barcelona. Publi. Col. Tesis Doctoral (pp. 1 - 714).

Romea, C. (1991).  Imatges literàries de la Primera Exposició Universal i de la Barcelona finisecular. En La literatura com a eina per a l'escrit. PPU (pp. 87 - 95).  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), S.A. - N.

Pujals, G.; (1991).  La argumentación en el escrito: implicaciones en la enseñanza secundaria. En El texto escrito con finalidades académicas y comerciales. Saber de Letra I. Publicaciones y Promociones Universitarias, S.A. - PPU - 206 pàgines (pp. 313 - 322). ISBN: 84-477-0043-7.  

Pujals, G. (1991).  Operaciones de análisis y síntesis para la comprensión de textos en la enseñanza superior. En La Pedagogía Universitaria. Un reto en la enseñanza superior DivisióCiències de l'Educació - Universitat de Barcelona - (pp. 313 - 322).

Pujals, G. et al. (1992).  La formación del Profesorado Universitario. En Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Renovación Pedagógica. Benedito Antolí, V. (Coord.), 126 pàgines (pp. 1 - 126).

Pujals, G. (1994).  L'elaboració del Projecte Curricular de Centre des de l'Àrea de Llenguatge. En La Llengua i la Literatura en el Projecte Curricular de Centre.Saber de Lletra III - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - U.B. (pp. 97 - 99). ISBN: 84-920023-0-1.  

Pujals, G. (1994).  Presentació. En La Llengua i la Literatura en el Projecte Curricular de Centre. Saber deLletra III Dept. de Didàctica de la Llengua i la Literatura - U.B. (pp. 13 - 17). ISBN: 84-920023-0-1.  

Mendoza Fillola, A.  (1994).  La selección de textos literarios en la enseñanza de E/LE. Justificación didáctica. En Las lenguas extranjeras en la Europa del Acta Única U.A.B./I.C.E (pp. 126 - 133). ISBN: 84-7488-981-2.  

Mendoza Fillola, A.  (1994).  Literatura comparada e intertextualidad. En Ed. La Muralla . Colección aula abierta (pp. 1 - 206). ISBN: 84-207-28284.  

Hermoso, A.; Pujals, G., editores (1994).  La Llengua i la Literatura en el Projecte Curricular de Centre. Saber de Lletra III. En Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona, 119 pàgines (pp. 9 - 119). ISBN: 84-920023-0-1.  

Castro, R. (1994).  Barcelona romántica y revolucionaria. Una imagen literaria de la ciudad, década de 1833 a 1843. En Publicaciones de la Universitat de Barcelona (pp. 1 - 407).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-0462-X.  

Cantero, F.J.; Mendoza, A.; Sanahuja, E.  (1994).  El karaoke: un instrumento globalizador para la enseñanza de lenguas. En Problemas y Métodos en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Sánchez Cobato, A. (ed.), SGEL (pp. 523 - 533). ISBN: 84-7143-498-9.  

Pujals, Gemma (1995).  'La comunicación escrita con fines comerciales' a Ruiz Ruiz J.M.; Serrín Nolan P. & González-Cascos, E. (Eds). Actas del XI Congreso National de Lingüística Aplicada, A.E.S.L.A., Universidad de Valladolid, realizado los días 20, 21 i 22 de abril de 1994, Valladolid. Organiza: Asociación Española de Linguïstica Aplicada (A.E.S.L.A.). En Universidad de Valladolid .  Universidad de Valladolid - N.

Mendoza Fillola, A.  (1995).  Literatura comparada e intertextualidad. Perspectivas para el tratamiento didáctico de la literatura. En Aspectos de Didáctica de la Lengua y la Literatura SEDLL/U (pp. 691 - 702). ISBN: 84-207-28284.  

Mendoza, A.; Romea, C. (1995).  La literatura infantil i juvenil: De la lectura a la creació literària. En Saber de Lletra. Departament de Didàctica de la U.B. (pp. 1 - 125).  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), S.A. - N. ISBN: 84-920023-1-X.  

Mendoza, A.  (1995).  De la lectura a la interpretación. En Ed. A-Z Buenos Aires (pp. 1 - 114). ISBN: 950-534-317-5.  

Mendoza, A.  (1995).  La Evaluación en el Área del Lenguaje. Una premisa para la investigación en Lingüística Aplicada. En Actas XI Congreso Nacional de Lingüística Aplicada. Universidad de Valladolid (pp. 463 - 473). ISBN: 84-7762-474-7.  

Pujals, G. et al. (1996).  a Bartolome/Sancho/Petrus, Llibre blanc de la recerca educativa a la Divisió de Ciències de l'Educació - Comissió de Recerca de la Divisió de Ciències de l'Educació - Universitat de Barcelona. En Publicacions de la Universitat de Barcelona (PPU), 147 pàgines .

Mendoza, A.; López-Valero, A.; Martos, E.  (1996).  Didáctica de la Lengua para la Educación Pimaria y Secundaria. En Ed. Akal (pp. 1 - 509). ISBN: 84-460-0687-1.  

Mendoza, A.  (1996).  El saber gramatical: de centro del programa a subcompetencia comunicativa. En La gramática y su didáctica (pp. 689 - 698).

Mendoza, A.  (1996).  Manuel Machado: los efectos de la intertextualidad creativa. A propósito de Apolo Teatro Pictórico, 1910. En Reichenberg, K.; López-Vázquez, A.R. (coord.), De Baudalaire a Lorca (pp. 323 - 350). ISBN: 3-90000700-611.  

Pujals, G.; Sanahuja, E. (eds.)  (1997).  Recursos i materials de suport per a la reforma a l'àrea de llenguatge. Saber de Lletra V. En Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. (pp. 9 - 141). ISBN: 84-920023-1-8.  

Pujals, G.; Sanahuja, E.  (1997).  Recursos i materials de suport per a la reforma a l'àrea de llenguatge. En Recursos i materials de suport per a la reforma a l'Àrea de llenguatge. Saber de Letra V. Dept. de Didàctica de la Llengua i la Lit. - U.B. (pp. 13 - 19). ISBN: 84-920023-1-8.  

Mendoza, A.; López-Valero, A.  (1997).  La creación poética en la escuela. En Instituto de estudios Almerienses (pp. 1 - 228). ISBN: 84-8108-127-2.  

Mendoza, A.  (1997).  El cuento y sus aportaciones al intertexto del lector. En Contos e Lendas de Espanha e Portugal. Évora y Universidad de Extremadura siglo XX. (pp. 129 - 140). ISBN: 84-7671-409-2.  

Mendoza, A.  (1997).  La evaluación en el área del lenguaje. Modelo para un proceso formativo. En Didáctica de la Lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. SEDLL/U. (pp. 87 - 104). ISBN: 84-475-1735-7.  

Antonio Mendoza; Celia Romea; Francisco José Cantero Serena (1997).  Didáctica de la Lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. (pp. 1 - 1220).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - N. ISBN: 84-475-1735-7.  

Romea, C.; Burgués, C.  (1998).  MEMÒRIA Curs Experimental per a la Qualificació Pedagògica del Professoratd'Ensenyament secundàri en l'àrea de Matemàtiques. (pp. 1 - 84).  Publicacions i Edicions UB - S.

Romea Castro, C.  (1998).  La narración audiovisual. En Mendoza Fillola, A. (Coordinador): Conceptos clave en la DLL. Ed. SEDLL/ICE/Horsori (pp. 347 - 359).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-73-9.  

Pujals, G. (1998).  La tècnica del resum. En Rom: Mòdul:Comprensió i síntesi. Sanahuja, E.,(coord.), Curs d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, UB Mèdia, U.B. .

Pujals, G. (1998).  Sobre la noción de estilo y la función de los manuales de estilo. En Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Mendoza, A., coord., SEDLL-ICE-UB Horsori, 428 pàgines (pp. 323 - 330). ISBN: 84-85840-73-9.  

Mendoza, A.  (1998).  Lengua española y literatura. didáctica de la lengua y la literatura. En Enciclopedia General de la Educación. Ed .Océano (pp. 1155 - 1215). ISBN: 84-494-1125-4.  

Mendoza, A.  (1998).  Tú, lector. Aspectos de la interacción texto lector. En Octaedro (pp. 1 - 138). ISBN: 84-8063-355-7.  

Mendoza, A.  (1998).  El proceso de recepción lectora. En Mendoza, A. (coord.), Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura. SEDLL/ICE. Universitat de Barcelona. Horsori (pp. 169 - 191). ISBN: 84-8540-73-9.  

Mendoza, A.  (1998).  Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura. En SEDLL/ICE. Universitat de Barcelona. Horsori . ISBN: 84-858440-73-9.  

Cabrera, F.; Romea, C.  (1998).  Guía d'Avaluació de Màsters i Postgraus. Divisió de Ciències de l'Educació. En Guía d'Avaluació de Màsters i Postgraus (pp. 1 - 102).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-1928-7.  

Romea Castro, C. (1999).  Revolució i Romanticisme. En F. Fontbona i M. Jorba El Romanticisme a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Pòrtic. (pp. 41 - 47).  Departament de Cultura Generalitat de Catalunya/Pòrtic - N. ISBN: 84-7306-576-X.  

Pujals, G. (1999).  Bilingual education in Schools. En West. Lipóczi,S./Oomen-Welke,I., eds., Fillibach Verlag, 227 pàgines. (pp. 182 - 186). ISBN: 3-931240-10-X.  

Mendoza, A.  (1999).  La intertextualidad como recurso didáctico. En Experiencias en Didáctica de la lengua castellana y la Literatura. MEC-CPR (pp. 43 - 57). ISBN: 84-86965-37-3.  

Mendoza, A.  (1999).  La educación literaria y la formación plurilingüe. En Llengües i Plurilingüisme. Universitat de València (pp. 97 - 114). ISBN: 84-370-4038.  

Mendoza, A.  (1999).  Función de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación de la competencia literaria. En Cerrillo, P.; García Padrino, J., Literatura infantil y su Didáctica. Universidad de Castilla-La Mancha (pp. 11 - 54). ISBN: 84-89958-63-7.  

Mendoza, A. (1999).  El tratamiento de la literatura desde una perspectiva intertextual. En A. Romero et al. (Eds.): Educación lingüística y literaria en el ámbito escolar. Grupo Editorial Universitario (pp. 21 - 45). ISBN: 84-9527-602-x.  

de Yebra, Joan-Lluís (1999).  'Susana Cos'. En Encyclopaedia Biobibliographical of the Art of the Contemporary Ex-libris (pp. 39 - 46).  Editorial Franciscana. Portugal - N.

de Yebra, Joan-Lluís (1999).  'Ferran Blanco'. En Encyclopaedia Biobibliographical of the Art of the Contemporary Ex-libris (pp. 31 - 42).  Editorial Franciscana. Portugal - N.

Romea Castro, C. (2000).  Ahozko hizkuntza eta idatzizko hizkuntza haur-hez. En hezkuntza 0-tik 6 urtera II Liburukia. Adierazpena eta komunikazioa (Ed. Infantil 0-6 años) (pp. 81 - 153).  Adierazpena eta komunikazioa - N. ISBN: 84-8373-276-9.  

Mendoza, A.; López, A.  (2000).  Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas. En Rico, L.; D. Madrid (eds.). Fundamentos didácticos de las áreas curriculantes Ed. Síntesis. Madrid. pp. 311-350. (pp. 311 - 350). ISBN: 84-7738-771-0.  

Mendoza, A.  (2000).  Lecturas de museo. Orientaciones sobre la recepción de relaciones entre la literatura y las artes. En Mendoza, A. (Coord.). Coedición del servicio de publicaciones de la UB, de la Univ. de Santiago de Compostela y la colaboración del Vicerectorado de Univ. Huelva. (pp. 1 - 148). ISBN: 84-475-2457-4.  

Mendoza Fillola, A.  (1994).  Literatura comparada e intertextualidad. En Ed. La Muralla . Colección aula abierta (pp. 1 - 206). ISBN: 84-207-28284.  

Mendoza, A.  (2000).  L'elaboració d'un instrument per a la regulació formativa dels aprenentatges.Descripció d'un Projecte d'avaluació per a l'area de llengua i literatura. En Camps, A., I Rios y M.Cambra (coords.). Recerca i formació en didáctica de la llengua. Graó. pp. 117-134. (pp. 117 - 134). ISBN: 84-7827-235-6.  

Mendoza, A.  (2000).  La formación lectora en la etapa escolar. En R. Llorens (ed.). Literatura infantil en la escuela. Universidad de Alicante. (pp. 9 - 35). ISBN: 84-7908-530-4.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2000).  La intertextualidad y su significatividad didáctica. En Didáctica da Lengua e da Literatura .

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2000).  El ideario estético ganivetiano y el estatuto artístico de autonomía. En Estudios sobre la vida y obra de Ángel Ganivet. A propósito de Cartas Finlandesas. .  Castalia - S.

Gabriel Núñez José Manuel de Amo Josefa Saiz (2000).  Ideas educativas y estéticas de nuestros creadores decimonónicos. En De educación lingüística y Literaria. Actas del II Congreso Internacional sobre Educación Lingüística yLiteraria .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

de Yebra, Joan-Lluís  (2000).  Manuel Carmo : Exposição de pintura. En Máquina das Cores (pp. [1]).  Espai Blanc - N.

de Yebra, Joan-Lluís  (2000).  'Notas sobre arte gráfico'. En I Biennale Internazionale di Grafica 'Il Giubileo ed il nuovo millenio' (pp. 8 - 10).  Comune di Francavilla al Mare - N.

Sanahuja Yll, E. (2001).  Notas para Poesia en el campus. En Poesía en el campus. Rervista de poesia. .  Universidad de Zaragoza - N.

Sanahuja Yll, E. (2001).  La legibilidad, una condición de la literatura médica destinada al paciente. En Manual de recomendaciones al alta hospitalaria (pp. XV - XVII).  Editorial Novartis Farmacéutica S.A. - N.

Romea Castro, C. (2001).  ¿Qué une y qué separa al cine y a la literatura?. En Literatura y cine. Relación y posibilidades didácticas. Pujals, G.; Romea, C. (ed.). ICE/Horsori, Cuadernos de Educación. (pp. 17 - 35).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-87-9.  

Ramos Sabaté, J.M. (2001).  Evaluación formativa de la lengua oral. En Lengua y Cultura: enfoques didácticos. Actas del VII Simposio Internacional de la SEDLL. (pp. 601 - 610).  Servicio de Publicaciones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - N. ISBN: 84-95792-40-0.  

Pujals, G.; Romea, C.  (2001).  Una película, una lectura de texto. Análisis de la recepción de EL PERRO DEL HORTELANO. En Pujals,G.; Romea,C. (coords.):'Literatura y Cine. Relación y posibilidades didácticas'. Cuadernos de Educación, ICE-UB/ Editorial Horsori. (pp. 115 - 153).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-87-9.  

Pujals, G.; Romea, C. (2001).  Literatura y Cine. Relación y posibilidades didácticas. En Cuadernos de Educación, ICE-UB/ Editorial Horsori, 224 pàgines. (pp. 5 - 224).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-87-9.  

Pujals, G. (2001).  Prolegómenos. En Literatura y Cine. Relación y posibilidades didácticas. Pujals,G./Romea,C.,coords., ICE-UB/ Editorial Horsori. (pp. 9 - 16). ISBN: 84-85840-87-9.  

Mendoza, A.  (2001).  El intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector. En Colección Arcadia. Eds. De la Universidad de Castilla-la Mancha. (pp. 1 - 261). ISBN: 84-8427-130-7.  

Mendoza, A.  (2001).  Sobre la reorientación de la crítica en la literatura Infantil y juvenil. En P. Cerrillo y J. García Padrino, (coords). La literatura infantil en el siglo XXI. Universidad de Castilla-La Mancha. (pp. 27 - 39). ISBN: 848427-134-X.  

Mendoza, A. (2001).  Una propuesta de evaluación formativa para el área de lenguaje. En Mendoza, A.(director). Departament de DLL. Divisió Ciències de l'Educació.Universitat de Barcelona. . ISBN: 84-920023-1-X.  

María del Mar Ruiz Domínguez José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2001).  Propuestas metodológicas en la investigación del lenguaje oral. En Las Didácticas de las áreas curriculares en el siglo XXI. 2 vols. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada - N.

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2001).  Literatura infantil en Educación Infantil. Innovaciones e implicaciones didácticas. En Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2001. .

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2001).  Propuestas didácticas para la educación literaria: modelo de interiorización de las narrativas literaria y audiovisual. En Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2001. .

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2001).  Ideas estéticas y pedagógicas en la España finisecular: Ángel Ganivet. .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

Figueras,N; Ramos Sabaté, J. M. (2001).  Enrique V: la obra literaria y la película en el aula de secundaria. En Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas (pp. 155 - 186).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-87-9.  

Echazarreta, C.; Romea Castro, C.; Royuela, F.  (2001).  Aldaba. Lengua castellana. 1er ciclo de la ESO, 1. (pp. 1 - 250).  Editorial Barcanova - N. ISBN: 84-489-0724-8.  

de Yebra, Joan-Lluís (2001).  'Maria Jesús Aira de Aza'. En Encyclopaedia Biobibliographical of the Art of the Contemporary Ex-libris (pp. 33 - 46).  Editorial Franciscana. Portugal - N.

Ambròs, Alba; Rovira, Marta (2001).  'Tintín y el cine'. En Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas. Pujals, G. i Romea, C. (eds.) (pp. 209 - 223).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-87-9.  

Romea Castro, C.  (2002).  De la literatura al cine. Una lectura interpretativa. En Hoyos Ragel,M. C./ R. Gómez/M.Molina/B. Urbano/J. Villoria El reto de la lecturaen el siglo XXI (pp. 103 - 123).  Ediciones Universidad de Granada - N. ISBN: 84-8491-166-7.  

Romea Castro, C. (2002).  Marsé y el cine, Marsé en el cine. En José Belmonte Serrano/ José Manuel López Abiada (Edicitores) Nuevas tardes con Marsé. Estudios sobre la obra literaria de Juan Marsé.Ed. Nausícaä (pp. 203 - 253).  Ed. Nausícaä - N. ISBN: ISBN 84-95450-.  

Pujals, G. (2002).  Una mirada a Sherlock Holmes, un héroe lógico y científico de la ficción narrativa. En Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías,VVAA. Santiago de Compostela: Xunta de Galícia, Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2002 (pp. 363 - 376). ISBN: 84-453-3474-3.  

Prats Ripoll, M.M. (2002).  La representació literària de la guerra civil en la literatura infantil i juvenil de la dècada dels noranta. En Literatura de la guerra civil. Memòria i ficció (pp. 235 - 246). ISBN: 84-89943-56-7.  

Prats Ripoll, M.M. (2002).  La poesia per a infants: un gènere entre el folklore i l'obra d'autor. En La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis (pp. 47 - 56). ISBN: 84-89489-55-6.  

Mendoza, A.  (2002).  La seducción de la lectura en edades tempranas. En  A. Mendoza (ed.) La seducción de la lectura en edades tempranas. Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. Madrid. (pp. 1 - 318). ISBN: 84-369-3595-0.  

Mendoza, A.  (2002).  Poética de una pintura: Notas sobre el 'Prólogo' de Noche de guerra en el Museo del Prado. En P. Guerrero (ed.): Rafael Alberti. Editorial Aguaclara. Alicante (pp. 183 - 215). ISBN: 84-8018-136-2.  

Mendoza, A.  (2002).  La multiplicitat de referents: la presència intertextual a la narrativa infantil. En T. Colomer (ed.): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. UAB/ICE-UAB (pp. 147 - 161). ISBN: 84-89489-55-6.  

Mendoza, A.  (2002).  La utilización de materiales literarios en lenguas extranjeras. En  C. Guillén (ed.) Lenguas para abrir camino. Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. Madrid. (pp. 113 - 166). ISBN: 84-369-3595-0.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún Josefa Saiz Valcárcel (2002).  Producciones audiovisuales y educación literaria. Un análisis desde la estética de la recepción. En El reto de la lectura en el siglo XXI. .  Grupo Editorial Universitario, Universidad de Granada - N.

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2002).  Literatura infantil: teoría y práctica. .  Grupo Editorial Universitario, Universidad de Granada - N.

Díaz-Plaja, A. (2002).  El lector de secundaria. En Aspectos didácticos de Lengua y Literatura, 12. (pp. 171 - 192).  Instituto de Ciencias de la Educación-Universidad de Zaragoza - N. ISBN: 84-7791-196-7.  

Díaz-Plaja, A. (2002).  Les reescriptures a la literatura infantil dels últims anys. En La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. (pp. 161 - 170).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 84-89489-55-6.  

Díaz-Plaja, A. (2002).  Leer palabras. leer imágenes. En La seducción de la lectura en las edades tempranas. (pp. 219 - 252).  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - N. ISBN: 84-369-3595-0.  

de Yebra, Joan-Lluís  (2002).  'El gravat i l'ex-libris'. En El Modernisme : Pintura i dibuix (pp. 163 - 176).  Edicions L'Isard - N. ISBN: 84-89931-25-9.  

de Yebra, Joan-Lluís  (2002).  'Presentació'. En II Biennale Internazionale di Grafica 'Il mare, unione tra i popoli' (pp. 4).  Comune di Francavilla al Mare - N.

Ambròs, A. (2002).  'Valoració del grup de treball I sobre Educació en Mijans de Comunicació'. En Memòria de les III Jornades Tècniques del Projecte Educatiu de Ciutat 2002. (pp. 89 - 89).  Ajuntament de Barcelona - N.

Romea Castro, C.  (2003).  El impacto del discurso literario y audiovisual. La iconotextualidad como motivación del intertexto lector. En Antonio Mendoza Fillola/Pedro C. Cerrillo (Coordinadores) Intertextos sobre la recepción del discurso artístico (pp. 399 - 436).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: ISBN 84-8427-4.  

Ramos Sabaté, J.M. (2003).  La formación del intertexto teatral en alumnos de educación secundaria. En Intertextos: Aspectos sobre la recepción del discurso artístico. (pp. 147 - 180).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: 84-8427-283-4.  

Pujals, G. (2003).  Sherlock Holmes y El Perro de Baskerville como pretexto para la formación del intertexto lector. En Intertextos: Aspectos sobre la recepción del discurso artístico. A. Mendoza y Pedro Cerrillo (coords.): Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Colección Arcadia, 2003. (pp. 225 - 264). ISBN: 84-8427-283-3.  

Poemes: Màrius Torres. Música: Jordi Sabatés. Intèrprets: Soprano: Rosa Tamarit; Piano: Jordi Sabatés; Rapsoda: Isabel Cabos. LLibretó: Jaume Porta; Víctor Torres; Margarida Prats (2003).  Del combat del poeta a l'aventura dels lectors. En CD: Enllà passa l'amor, enllà però no tant. La UdL a Màrius Torres (pp. 9 - 11).

Mendoza Fillola, A. y Cerrillo, P.  (2003).  Intertextos. Los componentes del intertexto lector. En La Mancha. Cuenca (pp. 1 - 406). ISBN: 84-8427-283-4.  

Mendoza Fillola, A.  (2003).  Las Lanzas, pretexto para la narración. En Sobre héroes y libros. La obra narrativa y periodística de Arturo Pérez-reverte. Ed. Nausicaa. Murcia. (pp. 263 - 286). ISBN: 84-05450-81-X.  

Mendoza, A.; Cerrillo, P.  (2003).  Intertextos. Aspectos sobre la recepción del discurso artístico. En  Intertextos. Aspectos sobre la recepción del discurso asrtístico. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (pp. 1 - 436). ISBN: 84-8427-283-4.  

Mendoza, A.; Cantero, F.J.  (2003).  Didáctica de la Lengua y la Literatura: aspectos epistemológicos. En Antonio Mendoza (coord.): Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria (pp. 3 - 31).  Prentice-Hall (Pearson Educacion) - S. ISBN: 84-205-3455-8.  

Mendoza, A.  (2003).  El desarrollo de la competencia literaria: la lectura y la experiencia lectora de la literatura infantil y juvenil. En  A.M. Ruiz (Coord.) Miscelánea textual y enseñanza de la lengua. Ed.Guadalmena. Sevilla. (pp. 313 - 338). ISBN: 84-86448-81-6.  

Mendoza, A.  (2003).  El proceso de lectura. Las estrategias. En P. Cerrillo y S. Yubero (eds.), La formación de mediadores para la promoción de la lectura. CEPLI- UCLM. Cuenca. (pp. 183 - 200). ISBN: 84-8427-256-7 .  

Mendoza, A.  (2003).  El proceso lector: La interacción entre competencias y experiencias lectoras. En  A. Mendoza (ed.) La seducción de la lectura en edades tempranas. Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. Madrid. (pp. 101 - 138). ISBN: 84-369-3595-0.  

Mendoza, A.  (2003).  Notas introductorias sobre la lectura y la formación lectora. En  A. Mendoza (ed.) La seducción de la lectura en edades tempranas. Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. Madrid. (pp. 21 - 36). ISBN: 84-369-3595-0.  

Mendoza, A.  (2003).  Didáctica de la lengua y la literatura. En  A. Mendoza (Coordinador). Prentice Hall. Madrid. (pp. 1 - 572). ISBN: 84-205-3455-2.  

Mendoza, A. (2003).  El canon formativo y la educación lecto-literaria. En  A. Mendoza (Coordinador) Didáctica de la lengua y la literatura. Prentice Hall. Madrid. (pp. 349 - 378). ISBN: 84-205-3455-2.  

Mendoza, A. (2003).  Intertextos: del discurso a la recepción. En  Intertextos. Aspectos sobre la recepción del discurso asrtístico. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (pp. 17 - 60). ISBN: 84-8427-283-4.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2003).  Literatura infantil y canon formativo en Educación Infantil. En Canon, Literatura Infantil y Juvenil y otras Literaturas. .  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N.

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2003).  Aspectos formativos de la Literatura Infantil. En Tadea seu Liber de amicitia .  Grupo Editorial Universitario, Universidad de Granada - N.

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2003).  Literatura Infantil: claves para la formación de la competencia literaria. .  Ediciones Aljibe - N.

Díaz-Plaja, A.; Postigo, R. M.; Prats, M. M. (2003).  Libros para niños en la formación de maestros. En Intertextos: Aspectos sobre la recepción del discurso artístico (pp. 337 - 372).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: 84-8427-283-4.  

Díaz-Plaja, A. (2003).  Apéndice. En Franz Kafka, La metamorfosis (pp. 73 - 93).  EDEBÉ - N. ISBN: 84-236-7006-6.  

Díaz-Plaja, A. (2003).  Apéndice. En Henry James, 'Otra vuelta de tuerca' (pp. 195 - 212).  EDEBÉ - N. ISBN: 84-236-6735-9.  

de Yebra, Joan-Lluís  (2003).  'L'ex-libris modernista'. En Exposició virtual d'ex-libris de la biblioteca de Catalunya .  Biblioteca de Catalunya - N.

de Yebra, J.Ll. (2003).  'Josep Triadó'. En Exposició virtual d'ex-libris de la biblioteca de Catalunya .  Biblioteca de Catalunya - N.

de Yebra, J.Ll. (2003).  'Alexandre de Riquer'. En Exposició virtual d'ex-libris de la biblioteca de Catalunya .  Biblioteca de Catalunya - N.

Cantero, F.J.; Mendoza, A.  (2003).  Conceptos básicos en Didáctica de la Lengua y la Literatura. En Antonio Mendoza (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura para Primaria (pp. 33 - 78).  Prentice-Hall (Pearson Educacion) - S. ISBN: 84-205-3455-2.  

Romea Castro, C. (2004).  Literatura, cine y territorio. En Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura Aurora Marco+Pilar Couto+Elva Aradas+Fernado Vieito (Editores) (pp. 125 - 148).  SEDLL - N. ISBN: 84-95950-91-X.  

Romea, C. (2004).  Desenvolvimiento curriculo e organizaçao infantil (lingua oral e escrita na educaçao infantil. En Ed. Artmet (pp. 177 - 209).  Ed. Artmet Sao Pablo (Brasil) - N. ISBN: 85-363-0389-4.  

Ramos Sabaté, J.M. (2004).  Drácula: del intertexto del lector a las interpretaciones cinematográficas. En Actas del VII Congreso Internacional de la SEDLL. (pp. 97 - 104).  Diputación de A Coruña - N. ISBN: 84-955950-93-6.  

Pujals, G.; Romea, C.  (2004).  La imagen como elemento estructurador del pensamiento lector. En Investigaciones sobre el el inicio de la lectoescritura en edades tempranas (VVAA),Madrid, MECD, Secretaria Gral.de Educación y Formación del Profesorado, Instituto Superior de Formación del Profesorado, 2004. (pp. 343 - 376). ISBN: 84-369-3855-0.  

Pujals, G.; Romea, C. (2004).  Lengua y Literatura. Dentro VV. AA Educación Primaria. Primer Ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares.Lengua y Literatura. Lengua extranjera. Matemáticas. En Ed. Paidotribo (pp. 1 - 154).  Paidotribo - N. ISBN: 84-8019-737-4.  

Pujals, G.; Romea, C. (2004).  La enseñanza de la Lengua y la Literatura en el primer ciclo de la Educación Primaria. En Educación Primaria primer ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares. 3 volúmenes. (VVAA). Barcelona: Editorial Paidotribó, 2004. Barcelona (pp. 5 - 154). ISBN: 84-8019-737-4.  

Mendoza, A.; et al. ( Anguera, M. T.; Cerrillo, P.; García Padrino, J.; Guillén, C.; Huerta, N.; Martínez, P.; Mendoza, A.; Muelas, M.; Oihartzabal, L.; Pujol, Mª A.; Sánchez Corral, L.; Vez Jeremías, J.M.) (2004).  Investigaciones sobre el inicio de la lectura y escritura en edades tempranas. Dirección Isidoro González. En Investigaciones sobre el inicio de la lectura y escritura en edades tempranas. (pp. 1 - 436).  MECD - N. ISBN: ISBN 84-369-3855-.  

Mendoza, A.  (2004).  Investigaciones sobre el inicio de la lectura y escritura en edades tempranas. Colección conocimiento Educativo. MECD. Instituto superior Formación Profesorado. En  A. Mendoza (Coordinador) Didáctica de la lengua y la literatura. Prentice Hall. Madrid. . ISBN: 84-369-3855-0.  

Mendoza, A. (2004).  La educación literaria: Bases para la formación de la competencia lecto-literaria. En  La educación literaria: Bases para la formación de la competencia lecto-literaria (pp. 1 - 242). ISBN: 84-9700-181-8.  

Mendoza, A.  (2004).  La evaluación formativa en el área del lenguaje. En En Mª E. García et. Al. (Coords.) FORTELE. Formación telemática en la enseñanza del español como lengua extranjera. REF. LIBRO: Edición digital. Consejería de Educación y Cultura de Murcia. 2004. (pp. 1). ISBN: 84-688.  

Lleixà, T.; Romea, C.; Pujol, M.A.; Tilló, T.; Hernández, F.X.; Santacana, J. (2004).  Educación Primaria. Primer Ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares.Estructura curricular. Conocimiento del Medio Natural. Conocimiento del Medio Social. En Ed. Paidotribo (pp. 1 - 145).  Paidotribo - N. ISBN: 84-8019-748-X.  

Lleixà, T.; Romea, C.; Pujals, G.; Romea, C.; Torras, M.R.; Rosich, N. (2004).  Educación Primaria. Primer Ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares.Lengua y Literatura. Lengua extranjera. Matemáticas. En Ed. Paidotribo (pp. 1 - 265).  Paidotribo - N. ISBN: 84-8019-737-4.  

Lleixà, T.; Romea, C.; Carranza, M.; Pons, M.; Sánchez, M.J.; Cardoner, M.M.; Subirats, M.A. (2004).  Educación Primaria. Primer Ciclo. Orientaciones didácticas y propuestas curriculares.Educación Física. Ed. Visual y Plástica. Ed. Musical. En Ed. Paidotribo (pp. 1 - 197).  Paidotribo - N. ISBN: 84-8019-738-2.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2004).  Lectura significativa: de la literatura infantil a las habilidades metalingüísticas. En Investigaciones sobre el inicio de la lectoescritura en edades tempranas .  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - N.

Díaz-Plaja, A.; Civera, I.; Palou, J. (2004).  Sortir de l'aula i anar al teatre: una altra manera d'acostar el teatre als adolescents. En Ensenyar literatura a secundària (pp. 125 - 134).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-349-2.  

Díaz-Plaja, A.; Bordons, G. (2004).  Una seqüència didàctica a partir d'un tema. En Ensenyar literatura a secundària (pp. 95 - 112).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-349-2.  

Díaz-Plaja, A.; Bordons, G. (2004).  Ensenyar literatura a secundària. (pp. 1 - 183).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-349-2.  

Ambròs, A. (2004).  'La paraula, la imatge i el so: un estudi sobre l'Educació en Comunicació en l'àrea de Llengua de l'Educació Secundària Obligatòria a Catalunya (1992-2002) aplicat a tres Centres educatius de la comarca del Vallès (Barcelona)'. En http://www.tdx.cesca.es/TDX-0902104-103903/ (pp. 1 - 548). ISBN: 84-668-8107-4.  

Romea Castro, C.  (2005).  El cine en la vida cotidiana de los personajes marsianos. En Celia Romea (Coord.) Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades didácticas (pp. 203 - 230).  Horsori - N. ISBN: 84-96108-21-X.  

Romea Castro, C. (2005).  El cine como elemento educativo y formativo. En El cine un entorno educativo. Diez años de experiencias a través del cine (pp. 37 - 54).  Narcea - N. ISBN: 84-277-1513-7.  

Romea Castro, C. (2005).  Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades didácticas. (pp. 1 - 261).  Horsori - N. ISBN: 84-96108-21-X.  

Ramos Sabaté, J.M. (2005).  ¿Qué opinan nuestros profesores de literatura?. En Actas del VIII Simposio Internacional de la SEDLL Cultura, Interculturalidad y Didáctica de la Lengua y la Literatura. (pp. 501 - 508).  Diputación de Badajoz - N. ISBN: 84-689-0318-3.  

Pujals, G. (2005).  ¿Métodos de lectura y escritura o coherencia pedagógica en el aula?. En IX Simposio Internacional de la sociedad española de didáctica de la lengua y la literatura: La lengua escrita. .

Mendoza, A.  (2005).  “La utilización de materiales literarios en la enseñanza de LE”. En P. Guerrero et. Al. (Coords). Lorca, Taller literario. (pp. 45 - 70).  Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia - N. ISBN: 84- 8371-573-Z .  

Díaz-Plaja, A. (2005).  De la gran a la petita literatura: un ncamí d'anada i tornada. En Personatge a la vista (pp. 41 - 50).  Generalitat de Catalunya - N. ISBN: 84-393-6745-7.  

Díaz-Plaja, A. (2005).  Els valors, com treballar-los mitjançant el conte. En Jornades Ferer i Guàrdia d'Innovació Educativa. (pp. 103 - 105).  Ajuntament d'Alella - N. ISBN: 84-9233343-4-7.  

Ambròs, A. (2005).  WEbQuest: Religions i tradicions orientals. En http://www.albaambros.net/wqro .

Ambròs, A. (2005).  Reseña del cuento , Mamá, ¿de qué color son los besos?. En Mare, de quin color són els petons? d'Elisenda Queralt. (pp. 48 - 48).  Editorial Graó - N. ISBN: 1577-5615.  

Ambròs, A. (2005).  Ressenya del conte Mare, de quin color són els petons?. En Mare, de quin color són els petons? d'Elisenda Queralt. (pp. 48 - 48).  Editorial Graó - N. ISBN: 1577-5623.  

Sanahuja Yll, E. (2006).  Compàs d'espera. En Compàs d'espeta. Bromera, Alzira, 2006. .  Bromera - N. ISBN: 84-9824-081-6.  

Romea Castro, C. (2006).  As cidades literárias e a recriaçao comunicativa dos espaços urbanos. En Imagens da cidade. Espaços Urbanos na comunicaçao e cultura contemporâneas Angela Prysthon (Org.) (pp. 17 - 37).  Editora Sulina - N. ISBN: 85-205-0449-3.  

Mendoza, A.  (2006).  El intertexto lector en la formación del lector de secundaria. En Mª E. García G. La educación Lingüística y Literaria en Secundaria. Consejería de Educación y Cultura. Murcia. (pp. 93 - 135).  Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia - N. ISBN: 84-689-6624-X. .  

Mendoza, A. (2006).  Intertexto lector y literatura infantil. En Rosa Tabernero (Coord.) Palabra e imagen en el discurso literario infantil y juvenil. (pp. 11 - 33).  Prensas Universitarias de Zaragoza - S. ISBN: 978-84-8427-554-1.  

Mendoza, A.  (2006).  “Las dos caras de la lectura: motivación y expectativas en el lector de Literatura Infantil”. En En P. Cerrillo, LA MOTIVACIÓN A LA LECTURA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL. Madrid. MEC- UIMP. (pp. 9 - 27).  MECD - N. ISBN: 84-369-433-8 .  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún María del Mar Ruiz Domínguez (2006).  Don Quijote en las aulas de Infantil. En Don Quijote en el aula. La aventura pedagógica. .  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N.

Font, A.; Gómez, S.; Roy, C.; Gual, M.; Guasch, R.; Ferré, J.; Morales, J.; De Pedro, X.; Núñez, L.; De Yebra, J.L.; Pujals, G.; Noguer, M. (2006).  L'ús del portafoli electrònic en entorns semipresencials i d'aprenentatge per problemes (Projecte Carpetiki). En Libro de Comunicaciones del 4º Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (http://cidui.upc.edu) . ISBN: 84-7653-886-3.  http://www.ub.edu/gclub/dl80

Echazarreta, C.;Romea Castro, C. (2006).  Literatura universal a través del cine. I. En Literatura universal a través del cine. I (pp. 1 - 150).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-34- .  

Díaz-Plaja, A.; Civera, I.; Palou, J. (2006).  Salir del aula e ir al teatro: otra forma d eacercar la literatura a los adolescentes. En Eneñar literatura en secundaria (pp. 137 - 150).  Editorial Graó - N. ISBN: 10: 84-7827-393.  

Díaz-Plaja, A.; Bordons, G. (2006).  Una secuencia didáctica a partir de un tema: la fascinación por el cuerpo de la persona amada. En Eneñar literatura en secundaria (pp. 107 - 124).  Editorial Graó - N. ISBN: 10: 84-7827-393.  

Díaz-Plaja, A.; Bordons, G. (2006).  Enseñar literatura en secundaria. (pp. 1 - 205).  Editorial Graó - N. ISBN: 10:84-7827-393-.  

Ambròs, A.; et al. (2006).  Mary Poppins. En http://www.cinescola.info/ 0607/cine27.html .  Revista digital sobre Educació en Comunicació - N. ISBN: 1699-2245.  

Ambròs, A. (2006).  'Conclusions de la Comissió d'organització i estratègies pedagògiques de la Xarxa 2006'. En http://www.educom.info/trobada2006/conclusionsorg.html .  Revista digital sobre Educació en Comunicació - N. ISBN: 1699-2245.  

Díaz-Plaja, A. (2007).  'MICHAELIS, Karin. Bibi (1934)'. En El patrimoni de la imaginació. Llibres d'ahir per als lectors d'avui (pp. 150 - 155).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 978-84-95876-21-3.  

Díaz-Plaja, A. (2007).  'ANGLADA, Lola. Margarida (1928)'. En El patrimoni de la imaginació. Llibres d'ahir per als lectors d'avui (pp. 102 - 109).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 978-84-95876-21-3.  

Badia, J; Balcells, J.; Culí, R.; Puig, I; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2007).  OM Llengua catalana i literatura 3r d'ESO. En OM Llengua catalana i literatura 3r d'ESO (pp. 001 - 280).  Hermes Editora - N. ISBN: 978-84-9804-437-9.  

Ardid, R.; Badia, J; Balcells, J.; Casanellas, I; Ramos Sabaté, J. M.; Ribó, C. (2007).  ARÇ Llengua catalana i literatura 1r d'ESO. En ARÇ Llengua catalana i literatura 1r d'ESO (pp. 001 - 274).  Hermes Editora - N. ISBN: 978-84-9804-408-9.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2007).  Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria. En Premi Aula 2008 al millor llibre de pràctica educativa concedit pel MEC. (pp. 5 - 234).  Editorial Graó - N. ISBN: 9788478274963.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2007).  Cinema i educació. El cinema a l'aula de primària i secundària. En Cinema i educació. El cinema a l'aula de primària i secundària (pp. 5 - 232).  Editorial Graó - N. ISBN: 9788478274864.  

Ambròs, A.; Breu, R. (2007).  Cadena de favores. En http://www.cinescola.info/ 0607/cine31.html .  Revista digital sobre Educació en Comunicació - N. ISBN: 1699-2245.  

Romea Castro, C. (2007).  La formación lectora del hipertexto literario y audiovisual. En Literatura infantil: Nuevas lecturas, nuevos lectores. (pp. 307 - 318).  Editorial Universitaria. Universidad de Castilla la Mancha - N. ISBN: 978-84-8427-554-1.  

Romea Castro, C. (2007).  El cine como recurso didáctico nos desprendimientos lingüísticos. En Xosé Antón González Riaño (Coord.) Recurso y estratexes didáutiques (pp. 43 - 67).  Academia de la LLingua Asturiana - N. ISBN: 978-84-8168-446-9.  

Ramos Sabaté, J.M. (2007).  La microrecerca o l'autoformació didàctica. En Actas del IX Congreso Internacional de la SEDLL. (pp. 296 - 308).  SEDLL - N. ISBN: 978-84-611-8942-7.  

Ramos Sabaté, J.M. (2007).  Estrategias de activación del intertexto lector en la recepción del texto poético. En Actas del IX Simposio Internacional de la SEDLL La Lengua escrita. (pp. 1 - 10).  Universidad de La Rioja - N. ISBN: 978-84-612-0262-1.  

Pujals, G.; de Yebra, J.LL.  (2007).  L'ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats. En Projecte atorgat per la Universitat de barcelona dins el 'Programa de Millora i Iinovació docent' Producció videogràfica. Format DVD .

Pujals, G.  (2007).  '¿Métodos de lectura y escritura o coherencia pedagógica en el aula?'. En J. Ramírez Martínez (Coord.) 'La lengua escrita' Universidad de la Rioja. Edita Sociedad de Didáctica Española de la Lengua y la Literatura (SDELL) . ISBN: 978-84-612-0262-1.  

Pujals, G.  (2007).  'La complejidad del discurso argumentativo: estrategias para mejorar la formación receptora en la enseñanza secundaria'. En A. Díez Mediavilla i J. Mas Ferrer (Coords.) 'Didáctica de la Lengua i la Literatura: desde la atalaya del siglo XXI.' Edita Sociedad Española de la Lengua y la Literatura (SEDLL) i Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Universitat d'Alacant. . ISBN: 978-84-611-8942-7.  

Prats, M. Margarida (2007).  Les versions de dotze 'nursery rhymes' de Marià Manent(1928). En El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui (pp. 110 - 114).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 978-84-95876-21-3.  

Prats, Margarida y Ambròs, Alba;  (2007).  ’Las Tres Mellizas y la representación de modelos femeninos’. En ROM. Actas del Congreso. . ISBN: 978-84-8439-466-2.  

Mendoza, A.  (2007).  “El proceso lector. Proceso y metacognición”. En en P. Cerrillo, C. Cañamares y C. Sánchez (coords.): Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores. (pp. 69 - 82).  Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha - N. ISBN: 978-84-8427-554-1.  

Mendoza, A. (2007).  Materiales literarios en el aprendizaje de lengua extranjera. (pp. 1 - 139).  Horsori - N. ISBN: 978-84-916108-46-.  

José Manuel de Amo María del Mar Ruiz (2007).  Tratamiento interdisciplinar de contenidos de primer curso de la Titulación de Maestro en Educación Infantil. En Experiencias Piloto en el EEES. II Jornadas en las Universidades andaluzas .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

José Manuel de Amo María del Mar Ruiz (2007).  Seguimiento, actualización y evaluación de la propuesta de innovación docente realizada en 1º Maestro en Educación Infantil. En Memoria de actividades docentes en el marco del EEES de la Universidad de Almería. .  Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones - N.

Echazarreta, C.;Romea Castro, C. (2007).  Literatura universal a través del cine. II. En Literatura universal a través del cine. II (pp. 1 - 167).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-34-9.  

Díaz-Plaja, A.; Roca-sastre, E.; Vela, N. (2007).  Bibliografia del Dr. Díaz-Plaja. (pp. 1 - 99).  Reial Acadèmia de Bones Lletres - N. ISBN: 978-84-933284-6-7.  

Romea Castro, C. (2008).  ¿Cómo leemos en la era de Bill Gates? Una mirada posmoderna a los textos. En Antonio Mendoza (Coordinador) Textos entre textos. La conexiones textuales en la formación del lector. (pp. 91 - 105).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Ramos Sabaté, J.M. (2008).  Une approche alternative de l'enseignement de la littérature: des séquences didactiques centrées sur des genres littéraires. En Enseigner et apprendre la littérature aujourd'hui, pour quoi faire?. (pp. 255 - 266).  UCL Presses Universitaires de Louvain - N. ISBN: 978-2-87463-100-9.  

Ramos Sabaté, J. M. (2008).  El registro de lectura: una propuesta de aula para conocer la propia actividad lectora. En Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector. (pp. 159 - 168).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Ramos, JM; Fortuny, J; Martí, S. (2008).  Introducción a El conde de Montecristo (adaptación de Antoni Garcia Llorca). En El conde de Montecristo. (pp. 11 - 32).  Editorial Teide S.A. - N. ISBN: 978-84-307-6097-8.  

Ramos, JM; Fortuny, J; Martí, S. (2008).  Guia de lectura de El comte de Montecristo (adaptació d'Antoni Garcia Llorca). En El comte de Montecristo. (pp. 283 - 317).  Editorial Teide S.A. - N. ISBN: 978-84-307-6256-9.  

Ramos, JM; Fortuny, J; Martí, S. (2008).  Introducció a El comte de Montecristo (adaptació d'Antoni Garcia Llorca). En El comte de Montecristo. (pp. 9 - 30).  Editorial Teide S.A. - N. ISBN: 978-84-307-6256-9.  

Pujals, Gemma  (2008).  'El porqué de los enigmas: Apuntes intertextuales sobre El mundo de Sofía' a Antonio Mendoza (Coordinador): Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector, Barcelona, Editorial Horsori. En Antonio Mendoza (Coordinador): Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector, Barcelona, Editorial Horsori. (pp. 133 - 141).  Horsori - N. ISBN: 978-84-96108-55-4.  

Prats Ripoll, M.M. (2008).  Màrius Torres. Del poeta al lector. (pp. 1 - 209).  Pages editors - N. ISBN: 978-84-9779-634-7.  

Mendoza, A.  (2008).  “Textos dentro de textos: reescritura metaficcional para formar al lector. There was once, de Margaret Atwood: revisión intertextual del cuento maravilloso para adultos”. En A. Mendoza (Coord.) : 2008: Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector. Barcelona, Horsori (pp. 69 - 90).  Horsori - N. ISBN: 978-84-8427-554-1.  

Mendoza, A.  (2008).  'Textos e intertextos para la formación del lector”. En A. Mendoza (Coord.) : 2008: Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación del lector. Barcelona, Horsori (pp. 11 - 26).  Horsori - N. ISBN: 978-84-8427-554-1.  

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún (2008).  Tratamiento didáctico del Cancionero Popular Infantil almeriense. En La palabra y la mermoria (Estudios sobre Literatura Popular Infantil) .  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - N.

Díaz-Platja, A. (2008).  'Entre llibres: la construcció d'un itinerari lector propi en l'adolescència'. En Lectures adolescents (pp. 117 - 148).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-7827-655-4.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Galatea López de Lerma (2015).  Análisis comparativo de metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua latina. Barcelona i Universitat de Cádiz. Tesi Doctoral. . 

Berta Arimany (2015).  Escoltar, mirar i parlar: el paper del text i la imatge en la construcció de la competència literària a Cicle Inicial. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Celia Romea Castro (1980).  Pícaros y picaresca en las novelas de Juan Marsé. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Pujals, G.  (1987).  Análisis del Discurso aplicado a una muestra de cuentos maravillosos. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. . 

Pujals, Gemma  (1990).  La enseñanza de la argumentación en los primeros cursos de la enseñanza universitària (Proyecto en curso). Certificación reconocimiento de suficiencia investigadora: Programa de Doctorado 'Enseñanza de Lenguas y Literatura'. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Celia Romea Castro (1991).  Documentos para una imagen literaria de Barcelona de 1833 a1843. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

M. Asunción Solé Sabater (1992).  La interacción pedagógica en el aula de Segunda Lengua. Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

M. Cristina Valero Frias (1995).  La recepció de materials didàctics. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Maria del Mar Pérez Gulías (1997).  Visión literaria de Barcelona durante la guerra civil y la inmediata postguerra. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jaume Gaya Catasús (1997).  La comunicación no verbar en la narrativa de Giuseppe Tornasi di Lampedusa. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ana Fernandez Buñuel (1998).  La narración oral en la etapa de educación Infantil. El niño de cuatro años como ejemplo. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Olga Herrero García (2000).  La enseñanza de la composición escrita mediada por ordenador en el marco de la enseñanza secundaria obligatoria. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Maria Amalia de Araujo Juncal (2000).  La motivación y el aprendizaje de una lengua extranjera: un estudio con aprendices de último año de bachillerato. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jose Luis Falotico Correa (2001).  As Crenças do professor e o ensino de L1. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Jenaldo Alves de Araújo (2001).  O Fazer- pedagógico do professor em sala de aula, quanto à produçâo de texto dissertativo. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Eva Cristina Rangel Loza (2001).  La función de la narrativa juvenil en México en la construcción de la competencia literaria. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alba Ambros Pallares (2001).  La paraula, la imatge i el so: un estudi sobre l'educació en comunicació (EC) en l'area de llengua. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alba Ambrós  (2002).  La paraula, la imatge i el so: Un estudi sobre l'Educació en Comunicació en l'àrea de Llengua de l'Educació Secundària Obligatòria Catalunya (1992-2002) aplicat a tres Centres educatius de la comarca del Vallès. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Amalia Araujo (2002).  La motivación y el aprendizaje de una lengua extranjera. Una experiencia empírica de Salvador de Bahía. Brasil. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Echazarreta (2002).  Sociedad y reforma: un análisis de la prensa en Catalunya. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ana Valero (2002).  La formulación de expectativas. Aspectos de la formación lectora en adultos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva M. Pérez Puente (2003).  Motivar a los alumnos de secundaria a través del uso de juegos de ordenador en la clase de lengua extranjera (inglés). Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Clara de Arriba García  (2003).  La mediación lingüística en la esneñanza de lenguas extranjeras. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montse Bueno (2004).  Entornos virtuales y trabajo cooperativo: una aportación metodológica al futuro de la enseñanza de la lengua en la educación secundária obligatória. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Alexandra Caetano  (2004).  Emoción y creatividad: un enfoque humanístico para el aprendizaje de una lengua extranjera (castellano). Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Adoracion Hermoso Garro (2004).  De la narració al poema. Escriure tipus de text per a aprender a escriure. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva M. Pérez Puente (2006).  Les Webquests como elemento de motivación para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en la clase de lengua extranjera (ingles)'. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laura Vázquez (2006).  El cine como vehículo en la clase de cultura de E/LE. Hacia una mejor comunicación intercultural. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Zailce Prates  (2006).  El cómic como en la clase de de E/LE. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ramos Sabaté, J.M. (2006).  El gènere literari com a eix vertebrador del desenvolupament de la formació literària dels alumnes de secundària. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Teresa Caro Valverde (2006).  Los clásicos redivivos en el aula. Modelo interdisciplinar en educación literaria. de Murcia. Tesi Doctoral. . 

Gilmer Bernabe Sánchez (2006).  La intertextualidad y sus implicaciones en el proceso lector. de Alicante. Tesi Doctoral. . 

Cleudene de Oliveira Aragao (2006).  La funcionalidad de la Literatura en la formación de profesores de Español Lengua Extranjera en Ceara. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Chia Feng Liang (2007).  El cómic como recurso motivador para alumnos taiwaneses de E/LE. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Yu Chin Li (2007).  La enseñanza de las L2/LE en una pedagogía humanística-artística. La Pedagogía Waldorf. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gala López de Lerma Baena (2007).  Análisis y evaluación didáctica de materiales (Libros de texto)para los estudios de Latín en Bachillerato. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Mila Bastos Morais Pinho (2008).  La problemática de lo real en las películas de Alejandro Amenábar. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ana Díaz-Plaja Taboada (2008).  “Claves de análisis de las novelas para niñas: valoración histórica y literaria”. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Joan Marc Ramos Sabaté (2008).  Gestos professionals per fomentar gestos lectors efectius. Llicència retribuïda, modalitat A Resolució EDU/2276/2008 Departament d'Educació- Direcció General d'Innovació. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Maica Castellà (2009).  El llenguatge verbal i el llenguatge visual en la construcció de significats. Una proposta d’intervenció didàctica per al desenvolupament de la competència lectora a Educació Infantil. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

ANTONI JOAN ALINS RODAMILANS (2009).  PLANTEJAMENT INTERTEXTUAL PER AL TRACTAMENT DE LA LITERATURA. PROPOSTA D'UN CURRICULUM INTEGRAT DE LITERATURA I HISTÒRIA A BATXILLERAT. DE BARCELONA. Tesi Doctoral. . 

Rosa M. Cano Valles (2010).  La literatura gótica en el aula de inglés de Educación Secundaria. Universitat de Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Dolores Barbazán Capeáns (2010).  La imagen de la mujer española en el cine: aprendiendo cultura en la clase de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Miguel Sánchez Díaz (2010).  ALFABETIZACIÓN SIMULTÁNEA: LENGUAJE VERBAL Y AUDIOVISUAL EN LAS CLASES DE LENGUA DE LA ESO. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Dolors Olivé Vernet (2011).  L'àlbum il·lustrat com a eina educativa per al desenvolupament lector i emocional dels lectors novells. . Tesi de Masters. .  ID: http://hdl.handle.net/2445/23042

Marta Sanjuán Álvarez (2011).  De la experiencia de la lectura a la educación literaria. Análisis de los componentes emocionales de la lectura literaria en la infancia y la adolescencia. Universitat de Zaragoza. Tesi Doctoral. . 

Cabello Letelier, Silvia Vivian  (2011).  La competencia lectora en estudiantes de secundaria de Chile. Una propuesta didáctica basada en estrategias para el aprendizaje. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Gemma Cardona Gómez (2012).  Aproximació a la didàctica de l'arqueologia experimental a Catalunya: Anàlisi de la seva aplicació a les comarques de la Selva i el Baix Penedès (curs 2011-2012). Barcelona. Tesi de Masters. . 

María Isabel Galera Fuentes (2012).  Intercompréhension orale des Langues Romanes: Français-Espagnol. TESI DE MENCIÓ EUROPEA. Universitat de Zaragoza. Tesi Doctoral. . 

Molino Redondo, Cristina (2012).  La literatura Iberoamericana en el curriculum de bachillerato. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Vargas Perales, Marco Antonio (2012).  La competencia lecoliteraria en los estudiantes de educación secundaria de la escuela 'SMB' en México. Diseño de una investigación-acción a partir de la introducción del cine en la literatura. Barcelona. DEA. . 

Ariadna GONZÁLEZ (2013).  Escucho, pinto y doy forma a mis sentimientos. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ruth OLMOS PIZARRO (2013).  El guardián entre el centeno en Facebook.Propuesta didáctica para la socialización de una lectura obligatoria en tercer año medio. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carlota Carreras Villacampa (2013).  La influencia de la inmigración hispanoamericana en la situación lingüística de Barcelona. Barcelona . Tesi Doctoral. . 

Manuel Barrionuevo Villar (2013).  Propuesta didáctica anual para tercero de ESO. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carmen González Garasa (2013).  Los elementos lingüísticos comunes en Lengua y Literatura catalana y castellana en 1º de ESO: una propuesta de mejora docente en el Instituto Frederic Mompou. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Roger Ballesté Cases (2013).  Agrupación del alumnado, motivación e innovación en la didáctica de la literatura en la ESO. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Elena Rodríguez Herrero (2013).  Cine, memoria y valoración de oportunidades educativas. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Míriam Turró Amorós (2013).  Les Interaccions verbals en el treball en petit grup. Una oportunitat d'aprenentatge cognitiu, social i identitari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Aldo Lobos Ramírez (2013).  Diagnóstico de las Potencialidades y tensiones del equipo de tutores del área de lenguaje y comunicación del Preuniversitario Popular Víctor Jara, a partir del análisis de sus representaciones en torno a la práctica educativa. De Barcelona. DEA. . 

Paulina Altamirano (2014).  Relatos de vida lectora: estudio sobre la motivación hacia la lectura literaria en un grupo de adolescentes chilenos. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Jaume Macià  (2014).  Models estructurals per a l'escriptura de guions de curmetratge. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

MENDOZA FILLOLA, A. (2013).  Ponencia “L’àlbum pop-up, un artefacto hipertextual”, en la Exposición sobre “EL gènere pop-up en la Literatura Infantil” . Sesión de clausura. Universitat de Barcelona. Campus Mundet. Febrero/2013. Ponència, , BARCELONA, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2013).  Reflexiones sobre el uso de textos hiperbreves para la docencia en literatura española y universal. Ponència,  Seminario de investigación: la incidencia del discurso de base hipertextual en la formación receptora . NO, Barcelona, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2013).  Literatura española y universal, en hiperbreve e hipertextual. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional sobre Perspectivas de Innovación e Innovación Didáctica en Formación Receptora: Redes hipertextuales en el aula. La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. SÍ, Barcelona, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2013).  Análisis y propuestas de mejora para el Prácticum II de ESO y Bachillerato (Especialidad en Lengua Castellana y Literatura) de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Euro-Iberoamericano sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria: Reflexión, análisis y propuestas. SÍ: En Carrillo Arredondo, Santiago (coord.): Reflexiones, análisis y propuestas sobre la Formación del Profesorado en Educación Secundaria. Madrid: Editorial UNED, 2013, vol. I, p. 209-212. ISBN: 10: 84-695-8398-0 / ISBN: 13: 978-84-695-8398-2. Publicación electrónica: http://congresoprofesoradosecundaria.files.wordpress.com/2014/01/volumen2_refanpro_1.pdf , Madrid, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2013).  Actualidad del ideario pedagógico de Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Presentació comunicació,   II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa: Investigación de calidad para mejorar la educación. Sí. En AA.VV.: Investigación de calidad para mejorar la educación. II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Tarragona, 4 y 5 de julio de 2013, CIMIE, 2013, pp. 398-401. Vol. I: ISBN: 10: 84-616-8609-8 / ISBN: 13: 978-84-616-8609-4. Publicación electrónica: http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2014/03/Libro_comunicaciones_CIMIE_13_Volumen_I_Areas.pdf , Tarragona, ESPANYA.

Herrero Gómez, M.A. i Romea Castro, Celia (2013).  Tormento, de B. Pérez Galdós: una lectura obligatòria a 1er de Batxillerat en Web 2.0. Presentació comunicació,  La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora, Barcelona, ESPANYA.

Herrero-Gómez, M.A.  (2013).  Minificción quijotesca: una reescritura cervantina postmoderna. Presentació comunicació,  Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-literatura des de la minificció., Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M.; Ramos, J.M. (2013).  Una ruta literària per Barcelona per a alumnes d'Educació Secundària. Ponència,  Research in Progress, Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M.M. (2013).  Perseguint animals per la Barcelona Literària. Ponència,  I Jornades 'Literatura, Territori i Educació, València, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos Sabaté, J.M. (2013).  De la ruta literària al microrelat: una experiència a Secundària. Presentació comunicació,  III Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: 'Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la minificció, Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Ramos, J.M. (2013).  Una ruta literària per Barcelona per a alumnes d’educació secundària. Presentació comunicació,  Seminari de Recerca del FRAC, Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2013).  Literatura juvenil: lectors vs. lectores. Presentació comunicació,  VII Jornada sobre literatura i ensenyament, Universitat de Lleida, Lleida, ESPANYA.

Chocobat, C.; Fernández Mora, P.; Fernández, A.; González, I.; Pérez, M. (2013).  Taula Rodona. Sessió 11. Presidència de sessió,  III Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Xarxes hipertextuals a laula. L'educació lierària i l'e-literatura des de la minificció. , Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I.; Figueras, N.; Montero, C.; Rodríguez, S.; Zanatta, T. (2013).  PLE as an assessment for learning tool in teacher education. Presentació comunicació,  4th International PLE conference 2013 Personal learning environments: Learning and diversity in the cities of the future, Berlin, ALEMANYA.

Arbonés, C.; Civera, I. (2013).  Minificcions multimodals a la classe de LE. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional sobre Perspectivas de Investigación e Innovación Didáctica en Formación Receptora, Barcelona del 25/09/2013 al 27/09/2013 , Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.  (2013).  Clásicos hiperbreves en 12 palabras. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional sobre Perspectivas de Investigación e Innovación Didáctica en Formación Receptora, Barcelona del 25/09/2013 al 27/09/2013 , Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.  (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Simposio Internacional sobre Perspectivas de Investigación e Innovación Didáctica en Formación Receptora, Barcelona del 25/09/2013 al 27/09/2013 , Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2013).  Proyecto Kuentalibros: creación de hipertextos literarios audiovisuales. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora. Redes hipersexuales en el aula. La educación literaria y la e-Literatura desde la minificción., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2013).  Propuesta Educativa de colaboración para desarrollar la literatura infantil en la formación inicial de maestros de la UB y en la escuela a partir del proyecto Rodallibres. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. pendent, Braga , PORTUGAL.

Ambròs, Alba (2013).  . Presidència de sessió,  XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Braga , PORTUGAL.

Ambròs, Alba (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Braga , PORTUGAL.

Ambròs, Alba (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Simposio Internacional sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora. Redes hipersexuales en el aula. La educación literaria y la e-Literatura desde la minificción., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A.; Breu, R. (2013).  La Alfabetización mediática a través del cine. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional Educación Mediática & Competencia digital. http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/congreso_ludoliteracy2013/programa/ACTAS_EDUMED_2013.pdf, Barcelona, ESPANYA.

Ambrós, A.; Arbonés, C.; Caro, M.T.; Herrero, A.; Díaz_Plaja, A.; Jiménez, M.; Muñoz, S.; Prats, M.; Ruiz, M.M.; Ramos, J.M. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Xarxes hipertextuals a laula. L'educació lierària i l'e-literatura des de la minificció., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2013).  La didáctica de la lengua y la literatura y la competencia comunicativa lingüística y audiovisual. Encrucijada de “miradas. Ponència,  CIMIE Tarragona 2013, Tarragona, ESPANYA.

Ros, S.; Prats, M.M.; Llop, R. (2014).  La interactivitat de l'alumnat en didàctica de la llengua. Una proposta d'innovació educativa basada en la pràctica reflexiva i la utilització de recursos digitals. Presentació comunicació,  VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Tarragona, ESPANYA.

Prats, M.; Ramos, J.M. (2014).  L'alumnat crea un text multimodal: Llegendari apòcrif de Premià de Mar. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Valencia, ESPANYA.

Prats, M.M.; Llop, R.; Fons, M.; Ros, S. (2014).  Experiència bidireccional en la formació de mestres del Grau d'Educació Infantil. La mediació literària a partir de les rondalles de fórmula fixa i els àlbums il·lustrats. Presentació comunicació,  Jornadas de Innnovación docente en la Educación posterior, Valencia, ESPANYA.

Olmos, R.; Prats, M. (2014).  El guardián en el centeno en Facebook. Propuesta didàctica para la socialización de la lectura en tercer año de enseñanza media. Presentació comunicació,  XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Valencia, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M. (2014).  Una ruta amb futurs mestres en el centenari de dues escriptores. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional de Geografies Literàries . En premsa, VIC, ESPANYA.

Duran, T.; Prats, M.; Bosch, E.; Manuel, J.; Diaz-Plaja, A. (2014).  Cap a una definició dels processos experimentals de l'àlbum líric. Presentació comunicació,  Congrés Internacional La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Civera, I; Arbonés, C. (2014).  Integrating art, science and ICT in the English classroom. Presentació comunicació,  9TH INTERNATIONAL CLIL CONFERENCE. Venècia (Itàlia), 28‐30 d'agost de 2014, Venècia, ITÀLIA.

Arbonés, C; Civera, I. Zanatta, T.  (2014).  Digital literacy and reflective practices through CLIL in teacher education. Presentació comunicació,  9TH INTERNATIONAL CLIL CONFERENCE. Venècia (Itàlia), 28‐30 d'agost de 2014, Venècia, ITÀLIA.

Arbonés, C. ; Civera, I.  (2014).  L'entorn personal d'aprenentatge com a eina d'avaluació formativa en la formació inicial del professorat. Presentació comunicació,  III JORNADES D'INNOVACIÓ DOCENT EN L'EDUCACIÓ SUPERIOR. València, 15 i 16 de juliol de 2014, ESPANYA.

Arbonés, C. ; Civera, I. (2014).  Personal learning environment as a language awareness trigger in teacher education. Presentació comunicació,  12th INTERNATIONAL CONFERENCE ASSOCIATION FOR LANGUAGE AWARENESS. Hamar (Noruega), 1-4 de juliol de 2014, Hamar, NORUEGA.

Arbonés, C.  (2014).  El booktrailer y la competencia literaria en el aula de lengua extranjera 2.0. Presentació comunicació,  XV Congreso Internacional de la SEDLL, Valencia , 19-21 Novembre 2014, València, ESPANYA.

Arbonés, C. (2014).  Booktrailers: Multimodal textualities in th EFL classroom . Presentació comunicació,  TESOL France, 14-16 Novembre 2014, Paris, FRANÇA.

Prats, M.; Arbonés, C. (2015).  El booktrailer com a eina d'avaluació de la competència literària. Presentació comunicació,  Univest 15. http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf, Girona, ESPANYA.

Prats, M. Margarida (2015).  Un projecte per treballar les festes de Nadal a educació infantil basat en la il·luminació nadalenca de Barcelona. Ponència,  II Jornades Literatura, Territori i Educació/ VI Curs de Cultura Popular, Ontinyent, ESPANYA.

Contreras Barceló, Elisabet; Prats Ripoll, M. Margarida (2015).  Lús de la xarxa social Goodreads com a instrument per a l'avaluació d'activitats d'educació literària en la formació inicial de mestres. Presentació comunicació,  UNIVEST 2015, Girona, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1978).  Participant - Escola de Formació del Professorat - Universitat de Barcelona. Ponència,  III Congrés Universitari Català - Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat de Barcelona - Universitat de Barcelona, Edifici de Plaça Universitat. , Barcelona, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1978).  Membre de la Delegació de la 'Escola de Formació del Professorat', Universitat de Barcelona. Ponència,  Congrés Internacional sobre Sistemes d'Avaluació, Setembre del 1978. Organització: A.T.E.E., Banghor, Gran Bretanya., Banghor, REGNE UNIT.

Gemma Pujals Perez (1979).  Participació delegada pel Seminari de Llengua de la 'Escola de Formació del Professorat - Universitat de Barcelona'. Ponència,  PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN. Infancia y Aprendizaje, Editorial Pablo del Río, del 29 d'octubre al 2 de novembre de 1979. , Madrid, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1980).  -. Ponència,  Seminario sobre Lingüística Textual - ICE, Universitat Autònoma de Barcelona, 1 de decembre de 1980., Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1981).  -. Ponència,  Seminario Sobre Lingüística Textual - ICE, Universitat Autònoma de Barcelona, 23, 25 i 30 de març i 1er d'abril de 1981. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A.; Díaz Plaja, A. (1981).  Una aplicación del análisis estructural: El relato de Cardenio y Dorotea, inserto el la primera parte de El Quijote. Presentació comunicació,  II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Profesores de Lengua y Literatura., Valencia, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1982).  -. Ponència,  Seminario sobre Poesía Española - ICE, Universitat de Barcelona, 1 i 2 d'octubre de 1982. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1982).  -. Ponència,  Seminario sobre Estructura y Función Lingüïstica - ICE, Universitat de Barcelona, 29 i 30 de setembre de 1982. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1982).  -. Ponència,  Seminario sobre Análisis del Discurso - ICE, Universitat de Barcelona, 29 i 30 de novembre i 1, 2, 3 de decembre de 1982. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1983).  -. Ponència,  I Jornades de Redacció i Escola: Expressió escrita en els diferents nivells escolars. Grup Redacció i Escola - Seminari de Llengua i Lit., Escola Univ.Professorat-Univ.Barcelona/Caixa de Barcelona,novembre de 1983. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1983).  -. Ponència,  Seminario sobre 'les transmissions educatives', Universitat de Barcelona , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (1983).  -. Ponència,  Jornada sobre Premsa per a Educadors - Escola de Formació del Professorat - UB/Facultat de Ciències de la Informació de la UAB/ICE-UAB. Lloc: Facultat de Formació del Professorat-UB, juliol 1983. , Madrid, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1984).  -. Ponència,  II Jornades de Redacció i Escola: Literatura Infantil i Juvenil. Grup Redacció i Escola - Seminari de Llengua i Lit.,Escola Universitària del Professorat-Univ. Barcelona/Caixa de Barcelona, novembre de 1984. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1984).  -. Ponència,  Simposio sobre Autonomia Universitària, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, del 23 al 27 de març de 1984 , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1984).  -. Ponència,  Seminario sobre 'approches to language', Universitat de Barcelona, setembre de 1984. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1984).  -. Ponència,  Primer Seminari Europeu d'Educació. Organització: A.T.E.E. i Escola de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1985).  -. Ponència,  II Simposio de enseñanza e historia de las ciencias, Escuela Universitària de Formación del Profesorado de Navarra, Pamplona, Universidad de Zaragoza. 23-25 de setembre de 1985. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1985).  -. Ponència,  Simposio 'Les Valeurs Heuristiques de la Figure Mythique d'Hermes', Departament de Filologia Francesa y Provenzal, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, 21 i 22 de març de 1985. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1985).  -. Ponència,  III Jornades de Redacció i Escola: El Comentari de Textos. Grup Redacció i Escola, Seminari de Llengua i Literatura, Escola Univ.del Professorat, Univ.de Barcelona/Caixa de Barcelona, novembre de 1985. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (1985).  Los cuentos de Calleja como pretexto para presuponer algunos aspectos del discurso escolar de fin de siglo. Presentació comunicació,  II Simposio de Enseñanza e Historia de las Ciencias. EUFP EGB de Navarra. Pamplona-Universidad de Zaragoza, 23-25 setembre de 1985. . V: 1, pp: 425-442, D.L.: 2 - 1396-88, ISBN: 84-7733-062-X, Pamplona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1985).  La creación poética en la escuela. Conferència invitada,  I Congreso de Didáctica, Cádiz, ESPANYA.

Mendoza, A. (1985).  El compromiso colonial y el despotismo ilustrado en la Tragedia Neoclásica. Conferència invitada,  Convegno Internazionale sul Teatro Spagnolo del Settecento, Bologna, ITÀLIA.

Mendoza, A. (1985).  El comentario de textos y la Creación literaria infantil. Conferència invitada,  III Jornadas sobre Redacción y Escuela, Barcelona, ESPANYA.

Bozzo, ; Romea, C. (1985).  Filogénesis y evolución del ser humano en los libros de texto. Análisis del discurso. Presentació comunicació,  Escuela Universitaria de Profesorado de Navarra. II Simposium de enseñanza e historia de las ciencias. pp: 443-460, Pamplona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1986).  -. Ponència,  IV Jornades de Redacció i Escola: Gramàtica i expressió escrita. Grup Redacció i Escola, Dep.Didàctica de la Llengua i la Literatura - Escola Univ.del Professorat,Univ.Barcelona/Caixa de Barcelona, novembre de 1986 , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1986).  -. Ponència,  Seminari de Semiòtica. Organització: Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1987).  -. Ponència,  V Jornades de Redacció i Escola: Llengua literària i expressió escrita. Grup Redacció i Escola, Dep.Didàctica de la Llengua i la Lit., Escola Univ.del Professorat,Univ.Barcelona/Caixa de Barcelona,novembre de 1987. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1987).  -. Ponència,  III Seminario Estatal de Escuelas de Magisterio. Escuela Universitària de Magisterio de Teruel, Universidad de Zaragoza, setembre de 1987 , Teruel, ESPANYA.

Mendoza, A. (1987).  Lengua escrita y lengua hablada. Conferència invitada,  V Jornadas sobre Redacción y Escuela, Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1988).  Ultimas tardes con Teresa, una novela picaresca. Ponència,   Simposium Literatura Europea e Hispanoamericana. Universidad País Vasco. pp: 461-467, ISBN: 84-7585-238-6, San Sebastian, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1988).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ). Escola de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona, 1988. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1988).  -. Ponència,  VI Jornades de Redacció i Escola: Les formalitats gràfiques i ortogràfiques de l'escrit. Grup Redacció i Escola, Dep.Did.de la Llengua i la Lit., EUFP,Univ.Barcelona/Caixa de Barcelona,novembre de 1988. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1988).  -. Ponència,  Congreso sobre Literatura Infantil y Juvenil. Organitza: Primeras Notícias. Comunicación y Pedagogía, setembre 1988. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1988).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu(Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ). École Normale d'Institutrices de Paris, Batignolles, França, abril 1988. , Paris, FRANÇA.

Pujals, G.  (1988).  La Aventura, una temática motivadora para jóvenes lectores. Presentació comunicació,  Jornadas de Literatura - San Sebastián. Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias de la Información. 22-25 junio 1988. , Donostia, ESPANYA.

Mendoza, A. (1988).  La autocorección en Ortografia. Conferència invitada,  VII Jornades sobre Expressió escrita, Barcelona, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1988).  Presentació de Comunicació. Ponència,  JORNADAS DE LITERATURA DE SAN SEBASTIÁN. Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias de la Información, Bilbao. 22-25 de juny de 1988 , San Sebastián, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1989).  -. Ponència,  Seminari sobre Llengües i Educació: 'L'Enseignement de la Langue'. ICE, Universitat de Barcelona, Palau de Mar, Sitges, 19-21 octubre de 1989. , Sitges, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1989).  -. Ponència,  X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Departamento de Filología Española, Universitat de Barcelona, 21-25 agost de 1989 , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1989).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).École Normale d'Institutrices de Paris, Batignolles, França, juny de 1989. , Paris, FRANÇA.

Pujals Perez, G. (1989).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).Pädagogische Hochschule, Ludwigsburg, Alemanya, març de 1989 , Ludwigsburg, ALEMANYA, R.F..

Gemma Pujals Perez (1989).  Ponent i Coorganitzadora. Ponència,  VII JORNADES DE REDACCIÓ I ESCOLA: El vocabulari i l'escrit. Grup Redacció i Escola, Dep.Didàctica de la Llengua i la Literatura, Univ.Barcelona/Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,novembre de 1989. , Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1990).  El plan Especial para la Formación de Educadores de Educación Infantil (0-6 años). Presentació comunicació,  Congreso 'Pedagogía 90'. Encuentro de educadores por un mundo mejor, La Habana, CUBA.

Romea Castro, C.  (1990).  El lenguaje verbal en la educación infantil. Presentació comunicació,  Ministerio de Educación Cuba 'Pedagogía 90'. Encuentro de educadores por unmundo mejor, La Habana, CUBA.

Pujals Perez, G.  (1990).  -. Ponència,  Col.Loque international: L'interface formation entre hautes ecoles et monde professionnel, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suïssa, 20-21 setembre del 1990. , Lausanne, SUÏSSA.

Pujals Perez, G.  (1990).  -. Ponència,  Para una mayor cooperación entre educadores. Pedagogía 90, Encuentro de educadores para un mundo mejor. Palacio de Las Convenciones, La Habana, Cuba, 6-9 de febrer de 1990. , La Habana, CUBA.

Pujals Perez, G. (1990).  -. Ponència,  VIII Jornades de Redacció i Escola: La literatura com a eina per a l'escrit.Grup Redacció i Escola, Dep.Did.de la Llengua i la Lit., Univ. de Barcelona/Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,novembre de 1990. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1990).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).École Normale d'Institutrices de Paris, Batignolles, França,setembre/octubre de 1990. , Paris, FRANÇA.

Pujals Perez, G. (1990).  -. Ponència,  International Pragmatics Conference, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, 9-13 de juliol de 1990. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (1990).  Operaciones de análisis y síntesis para la comprensión del significado de textos en la enseñanza superior. Presentació comunicació,  'Col.loqui Internacional: La Pedagogia Universitària'. Div. Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 17, 18 i 19 octubre de 1990. . V: 1, pp: 313-322, D.L.: B - 28457-1991, ISBN: 84-85840-12-7, Barcelona, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1990).  Participant, en delegació per encàrrec de la Subdirecció General de Formació del Peofessorat del MEC. Ponència,  COL.LOQUE INTERNATIONAL DE L'AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire), Université de Nice, Sophia Antipolis, 30 de maig al 2 de juny del 1990. , NICE, FRANÇA.

Gemma Pujals Perez (1990).  Participant amb presentació de comunicació (poster). Ponència,  COLOQUIO INTERNACIONAL: LA PEDAGOGIA UNIVERSITARIA. Divisió Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, 17, 18, 19 d'octubre de 1990., Barcelona, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1990).  Membre de taula rodona i participant. Ponència,  SIMPOSIUM JOSÉ A.GOYTISOLO, Departaments de Filologia Espanyola i de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, 23-25 abril de 1990. , Barcelona, ESPANYA.

Costas, M.; Pujals, G. (1990).  Para una mayor cooperación entre educadores. Presentació comunicació,  Pedagogía 90, Encuentro de educadores para un mundo mejor. Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba, 6 al 9 de febrer de 1990. , La Habana, CUBA.

Pujals Perez, G.  (1991).  -. Ponència,  L'ombra de les lletres a l'estiu 91. Aplicacions didàctiques de l'area de llenguatge a l'ensenyament secundari, Dep. DLL, universitat de Barcelona, juny de 1991. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1991).  -. Ponència,  Congreso Internacional De Formación Pedagógica Del Profesorado Y Calidad De La Educación, Servei de Formació Permanent de la Universitat de València, 3, 4 i 5 de juny de 1991. , València, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1991).  -. Ponència,  II Simposio Internacional de Didactica de la Lengua y la Literatura, Escola de Mestres de Tarragona, Universitat de Barcelona, 2, 3, 4 decembre de 1991. , Tarragona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1991).  -. Ponència,  IX Jornades de Redacció i Escola:El text escrit amb finalitats acadèm.i comercials a l'ensenyament secundari.Grup Red.i Escola.Dep.Did. de la Llengua i la Lit.,UB/Caixa d'Estalvis i Pensions,Barcelona,novembre 1991. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1991).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).Pädagogische Hochschule, Ludwigsburg, Alemanya, febrer de 1991. , Ludwigsburg, ALEMANYA, R.F..

Pujals, G. (1991).  La enseñanza de la argumentación en la educación secundaria. Presentació comunicació,  Congreso Internacional: El estudio del español. Universidad de Salamanca, Salamanca, 28-31 d'octubre de 1991. , Salamanca, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (1991).  La selección de textos literarios en la enseñanza de E/LE. Propuestas didácticas. Presentació comunicació,  Congreso internacional sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras. Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1991).  La recepción lectora en la clase de E / LE. Presentació comunicació,  Congreso de ASELE., Málaga, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1991).  Participant i presentació de comunicació solicitada. Ponència,  CONGRESO INTERNACIONAL: EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL, Universidad de Salamanca, 28-31 octubre de 1991. , Salamanca, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1991).  Participant. Ponència,  JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA CASTELLANAS EN CATALUNYA,Depts.:Didàctica de la Llengua, la lit. i les Ciències Socials; Fil.Espanyola, Univ.Autonònoma de Barcelona, Bellaterra,25/26 abril, 1991., Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1992).  La novela urbana un material dinamizador de la interdisciplinariedad en el currículo de secundaria. Presentació comunicació,  II Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. V: II, N: 3, pp: 57-67, ISBN: ISSN 0213-0610, Las Palmas, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1992).  El intertexto literario. Presentació comunicació,  Centro Madrileño de investigaciones pedagógicas. I Congreso Internacional sobre enseñanza del español, Madrid, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1992).  El intertexto en dos novelas: 'Si te dicen que caí' de J. Marsé y 'La ciudad y los perros' de M. Vargas Llosa. Presentació comunicació,  Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. XXIX Congreso. Iberoamérica y España. Literaturas en contacto. (Universitat de Barcelona). V: III, pp: 151-163, D.L.: L-674-1994, ISBN: 84-477-0371-1, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1992).  -. Ponència,  X Jornades de Redacció i Escola: Els escriptors ensenyen a escriure. Grup Redacció i Escola. Dep. de Didàctica de la Llengua i la Lit.,UB/Caixa d'Estalvis i Pensions,Barcelona, novembre 1992. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1992).  -. Ponència,  V Jornades de Periodística de la Societat Catalana de Comunicació. Seminari sobre el discurs periodístic, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, del 16 al 19 de novembre de 1992. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1992).  -. Ponència,  XXIX Congreso Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universitat de Barcelona, 15-19 de juny de 1992. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1992).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).École Normale d'Institutrices de Paris, Batignolles, França, març de 1992. , Paris, FRANÇA.

Pujals Perez, G. (1992).  -. Ponència,  I Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español,organitzat per CEMIP (Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas), Madrid, gener de 1992. , Madrid, ESPANYA.

Pujals, G. (1992).  Cuestiones didácticas del lenguaje argumentativo. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español. CEMIP (Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas), Madrid, gener de 1992. , Madrid, ESPANYA.

Mendoza, A. (1992).  Las expectativas del lector. Aspectos didácticos. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Enseñanza del Español. C.M. de Investigaciones pedagógicas.. Actas del I Congreso Internacional de Enseñanza del Español. C.M. de Investigaciones Pedagógicas. V: II, Madrid, ESPANYA.

Mendoza, A. (1992).  Las conexiones culturales en la enseñanza de la literatura. Presentació comunicació,  Congrés El español lengua internacional, 1492-1992. Actas del Congreso Internacional El eespañol lengua internaciona. 1492-1992.- pp: 425-436, Granada, ESPANYA.

Mendoza, A. (1992).  Análisis crítica de la formación permanente del profesorado de Lengua y Literatura. Conferència invitada,  X Jornades de Redacció i Escola, Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1993).  La lectura de la imagen es una lectura de texto. Presentació comunicació,  Asociación Española de Lingüística Aplicada. XI Congreso de AESLA, Valladolid, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1993).  Crónica de dos ciudades: Madrid-Barcelona al final del siglo XIX a través de fragmentos de 'La febre d'or' de Narcís Oller y 'Fortunata y Jacinta' de Benito Pérez Galdós. Presentació comunicació,  Universidad de La Coruña. III Simposium Internacional de S.E.D.L.L. (Didáctica de Lenguas y Culturas).. ISBN: 84-83301-76-6, La Coruña, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1993).  -. Ponència,  XI Jornades de Redacció i Escola: La Llengua i la Literatura en el Projecte Curricular de Centre. Grup Redacció i Escola. Dep.:Didàc.de la Llengua i la Lit.,UB/Caixa d'Estalvis i Pensions,Barcelona, novembre 1993. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1993).  -. Ponència,  IX Congreso de Aesla(Asociación Española de Lingüística Aplicada), Universidad de Valladolid, Valladolid, abril de 1993. , Valladolid, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1993).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).Institut Universitaire de Formation des Maîtres, Batignolles, França, decembre de 1993. , Paris, FRANÇA.

Pujals, G.  (1993).  La comunicación escrita con fines comerciales. Presentació comunicació,  IX Congreso de AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada), Universidad de Valladolid, Valladolid, abril de 1993. . V: 1, Valladolid, ESPANYA.

Mendoza, A. (1993).  L'el.laboració del Projecte Curricular de Centre des de l'àrea de Llenguatge. Conferència invitada,  XI Jornades de Redacció i Escola, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1993).  Las estrategias de lectura: su función autoevaluadora en el aprendizaje de E/LE. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional. ASFLE. Univ. Complutense/ Nº Cultura. pp: 313-324, Madrid, ESPANYA.

Mendoza, A. (1993).  La Evaluación en el Área del Lenguaje. Una premisa para la investigación en Lingüística Aplicada. Presentació comunicació,  Actas del X Congreso Internacional de la Asociación Española de LingüísticaAplicada. Universidad de Valladolid. pp: 463-473, Valladolid, ESPANYA.

Mendoza, A. (1993).  El concepto de intertextualidad en los textos literarios y las artes visuales. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional. La didáctica de lenguas y culturas. Universidadde La Coruña. pp: 333-343, La Coruña, ESPANYA.

Mendoza, A. (1993).  De la lectura a la interpretación. El proceso lector y la formación de la competencia literaria. Ponència,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Lectura, Buenos Aires, ARGENTINA.

Romea Castro, C.  (1994).  Lectura. Posibilidad de establecer relaciones interdisciplinares. Conferència invitada,  15 th World Congress on Reading. , Buenos Aires , ARGENTINA.

Romea Castro, C.  (1994).  Didáctica de la Literatura Comparada. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Murcia, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1994).  -. Ponència,  XII Jornades de Redacció i Escola:La Lit.Infantil i Juvenil:de la lectura a la creació literària. Grup Redacció i Escola. Dep.:Didàc.de la Llengua i la Lit., Universitat de Barcelona, novembre 1994. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1994).  -. Ponència,  Seminari Trinacional Europeu (Centres de Formació de Prof.:Univ.Barcelona; Batignolles/Paris; Ludwigsburg; Freiburg i OFAJ).Institut Universitaire de Formation des Maîtres, Batignolles, França, abril de 1994. , Paris, FRANÇA.

Mendoza, A. (1994).  Los recursos comparatistas en la enseñanza de lenguas: propuestas sobre literatura comparada. Presentació comunicació,  XII Congreso Internacional. AESLA. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1994).  Funciones de la Literatura Infantil en el Curriculum escolar. Conferència invitada,  Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Centro de Información e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, ARGENTINA.

Mendoza, A. (1994).  Dirección del Seminario: 'Lectura, Literatura y Curriculum'. Ponència,  15 World Congress International Reading Association. USA., Buenos Aires, ARGENTINA.

Mendoza, A. (1994).  Dirección del seminario: Lectura, literatura y curriculum.. Ponència,  15th World Congress International Reading Association., Newark (Delaware), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Mendoza, A. (1994).  Coordinador de la mesa redonda:Literatura infanil i judenil a l'aula. Taula rodona,  XII Jornades de redacció i Escola. Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1994).  Conferencia invitada: La lectura en el Proyecto Curricular de Centro. Conferència invitada,  15 World Congress International Reading Association, Buenos Aires, ARGENTINA.

Mendoza A. (1994).  Literatura comparada e intertextualidad. Perspectivas para el tratamiento didáctico de la literatura. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional de la SEDLL. Aspectos de Didáctica de la Lengua y la Literatura SEDLL/Universidad de Murcia, Murcia, ESPANYA.

Llorente, G.A. (1994).  Miembro del Comité Científico. Participació comitè científic/organitzador,  III Congreso Luso-Español y VIII Congreso Español de Herpetología, Badajoz, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1994).  Participant delegada pel Departament. Ponència,  III CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDÀCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA, Departamento de Did. de la Lengua y la Lit., Universidad de Murcia, 30 noviembre, 1 y 2 diciembre de 1994. , Murcia, ESPANYA.

Romea Castro, C. (1995).  La gramática implícita en la E.I. Dentro de Miguel Gómez, Ediciones La gramática y su didáctica. Universidad de Málaga/SEDLL (1996). Presentació comunicació,  Universidad de Málaga. IV Simposium SEDLL. pp: 665-680, D.L.: MA-1.1118/96, ISBN: 84-88326-51-3., Málaga, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1995).  -. Ponència,  IV Simposio Internacional de Didàctica de la Lengua y la Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación, Málaga, 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 1995. , Málaga, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1995).  -. Ponència,  EUROCONFERENCE 95, organitzada per FREREF (Fondation des Régions Européenes pour la Recherche en Éducation et en Formation), Barcelona, 10 i 11 de març de 1995., Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1995).  -. Ponència,  XIII Jornades de Redacció i Escola:Recursos i materials de suport per a la Reforma a l'Àrea de Llenguatge. Grup Redacció i Escola. Dep.:Didàc.de la Llengua i la Lit., Universitat de Barcelona, novembre 1995. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1995).  -. Ponència,  Pekín 95 (Fòrum d'ongs y conferencia mundial sobre la mujer), Pekín, China, de 25 d'agost al 9 de setembre de 1995. , Pekín, XINA.

Pujals, G. (1995).  Una lectura de Caperucita en Manhattan, texto y gramática. Presentació comunicació,  IV Simposioi Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Fac. de Ciencias de la Educación, Málaga, 29-30 novembre i 1 decembre de 1995. . V: 1, Málaga, ESPANYA.

Mendoza, A. (1995).  El saber gramatical: de centro del programa a subcompetencia comunicativa. Presentació comunicació,  IV Simposio Internacional SEDLL. La gramática y su didáctica, Málaga, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1996).  -. Ponència,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura, Dep.Didàct.Llengua i Lit., Universitat de Barcelona, Barcelona, 27, 28 i 29 de novembre de 1996. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1996).  -. Ponència,  Sig Writing European Conference. Organització: ICE Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,i Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 1996. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1996).  Literatura y Arte: Una didáctica interdisciplinar. Conferència invitada,  Seminario interdisciplinar Lingua, literatura e arte. Aspectos didácticos. Departamento de Didáctica de Língua e a Literatura. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Mendoza, A. (1996).  El cuento y sus aportaciones al intertexto del lector. Ponència,  I Seminario Internacional de Contos e Lendas de Espanha e Portugal. Universidad de Évora., Évora, PORTUGAL.

Gemma Pujals Perez (1996).  Membre de la Comissió Tècnica i del Comité Organitzador per la Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Ponència,  I CONGRÉS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE CATALUNYA: 1993-1996. JORNADES FINALS al Palau de Congressos de Barcelona, 8, 9 y 10 de febrer de 1996. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1997).  -. Ponència,  XIV Jornades de Redacció i Escola:Cinema i literatura: Relació i possibilitats Didàctiques. Grup Redacció i Escola. Dep.:Didàc.de la Llengua i la Lit., Universitat de Barcelona, novembre 1997. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (1997).  'La Cinquième: una televisió de l'oferta a una televisió de la demanda en l'univers educatiu' dintre del curs 'Comunicació audiovisual i educació'. Ponència,  Juliols 1997 (Cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona) , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1997).  Presidente del comité organizador. Presidència comitè científic/organitzador,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lenguay la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1997).  La evaluación en el área del lenguaje. Modelo para un proceso formativo. Ponència,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lenguay la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1997).  El teatro infantil español. Aspectos sociales. Ponència,  IV Simposio Internacional. La literatura infantil y su proyección desde el aula. Universidad de Oviedo / SEDLL, Oviedo, ESPANYA.

Mendoza, A. (1997).  Educación Literaria y formación plurilungüe. Ponència,  Congrés Internacional d'Ensenyament de llengües i plurilingüisme. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València, Valencia, ESPANYA.

Gemma Pujals Perez (1997).  Participant i ponent. Ponència,  EUROPEAN SEMINARS 1st-27 September (PROGRAMA TEMPUS), Teacher Training College (KETIF), Kecskemét,Hungria, setembre de 1997. , Kecskemét, HONGRIA.

Gemma Pujals Perez (1997).  Participant i membre taula rodona. Ponència,  I JORNADES DE POLÍTICA I FINANÇAMENT DE LA RECERCA EDUCATIVA A CATALUNYA, Univ.de Barcelona, Univ.Autònoma de Barcelona, Univ.de Girona, Univ.de Lleida, Univ. Rovira i Virgili, Palau de Les Heures, UB, 17-19 abril 1997., Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (1998).  Relaciones entre la literatura y el cine 'El perro del hortelano' de Pilar Miró y la obra teatral de Lope de Vega. Conferència invitada,  I Congreso de Cine y Pedagogía , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G.  (1998).  Cine y Literatura. Taula rodona,  I Jornadas de Cine y Educación. Ponente en mesa de expertos sobre 'Cine y Literatura', organizadas por el Centro de Comunicación y Pedagogía. Asociación de Prensa Juvenil, , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (1998).  Género, lenguaje y educación. Ponència,  II UNIVERSITAT D’ESTIU D’ESTUDIS DE GÈNERE, Universitat Illes Balears, 7 de juliol de 1998., Palma de Mallorca, ESPANYA.

Mendoza, A. (1998).  Los inicios de la formación de la competencia literaria. Conferència invitada,  Curso de Formación y especialización. Educación Infantil. Junta de Anadalucia. Universidad de Sevilla, Sevilla, ESPANYA.

Mendoza, A. (1998).  Literatura e informática. Conferència invitada,  Seminario en el Programa de Doctorado. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Málaga, Málaga, ESPANYA.

Mendoza, A. (1998).  La imposible infancia recobrada de Federico García Lorca. Ponència,  Congreso Internacional García Lorca. Universidad de Murcia, Murcia, ESPANYA.

Mendoza, A. (1998).  El tratamiento de la literatura desde una perspectiva intertextual. Ponència,  I Congreso Internacional Universidad de Granada, Granada, ESPANYA.

Pujals Perez, G.  (1999).  -. Ponència,  Jornades d'educació infantil, ICE, Universitat de Barcelona, 7 i 8 de maig de 1999. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (1999).  . Ponència,  Seminari sobre Lingüistica Textual, Universitat Pomepu Fabra de Barcelona, textual, juny de 1999. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (1999).  La lectura de las primeras páginas. Ponència,  II Congreso Internacional de Lengua y Literatura. Universidad de Almería, Almería, ESPANYA.

Mendoza, A. (1999).  La iniciación a la literatura. Conferència invitada,  II Curso La literatura Infantil y juvenil en la escuela. Casa Museo Azorín. Monóvar. Universidad de Alicante / Fundación CAM, Monóvar (Alicante), ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2000).  De la literatura al cine. Una lectura interpretativa. Ponència,   VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura , Granada, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2000).  Alfabetización icónica y lectura predictiva. Conferència invitada,  Congreso internacional sobre la enseñanza de la lectoescritura en edades tempranas. Ministerio de Educación Y Cultura , Madrid, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (2000).  -. Ponència,  XXII Seminari: Llengua i Educació, ICE, Universitat de Barcelona, 26 y 27 de maig del 2000. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (2000).  Lectura y lecturas: Entre la competencia lectora y el canon. Conferència invitada,  VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.' El reto de la lectura en el Siglo XXI'. , Granada, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Postigo, R.M. (2000).  'Necesidades de los futuros profesores en el campo de la enseñanza de la lectura'. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada, 13-15 de desembre 2000, Granada, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2000).  'El museo entra a la il.lustració del llibre infantil i juvenil'. Presentació comunicació,  Jornades 'Lectures de museu', 18-20 octubre de 2000, U.B., Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M.; Salvador Vilà, P. (2001).  Obrim l'agenda. Eines de seguiment del treball de UAC. Presentació comunicació,  VII Trobada d'intercanvi d'experiències pedagògiques: l'educació en el tercer mil·leni., Mollet del Vallès, ESPANYA.

Pujals Perez, G. (2001).  -. Ponència,  II Congrès de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Organitza: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Vilafranca del Penedès, Barcelona 18, 19, 20 de maig del 2001. , Vilafranca del Penedès, ESPANYA.

Prats Ripoll, M. M.  (2001).  -. Sense especificar,  II Congrés de Literatura infantil i Juvenil Catalana, Vilafranca del Penedés, ESPANYA.

Prats Ripoll, M. M. (2001).  La representació literària de la Guerra Civil en la literatura infantil i juvenil de la dècada dels noranta. Presentació comunicació,  Col·loqui: Literatura de la Guerra Civil: Memòria i ficció, Lleida, ESPANYA.

Mendoza, A. (2001).  Os primeros pasos no acceso á competencia literaria a través de LIJ. Ponència,  En curso 'Novos retos na educación infantil e primaria: A formación do profesorado en novas tecnoloxias, linguas e literatura.Universidad de Vigo., Vigo, ESPANYA.

Mendoza, A. (2001).  La utilización de materiales literarios en la enseñanza de lenguas extrangeras. Ponència,  En el curso 'Lenguas Para abrir camino'(Dirección de Carmen Guillén) Instituto superior de formación del profesorado/ UIMP, Santader, ESPANYA.

Mendoza, A. (2001).  Funcionalidad de los textos literarios en laformación de español como lengua extrangera(E/LE). Ponència,  II Simposio Internacional de enseñanza de lenguas extrangeras.Organizado por el CEPE(centro de enseñanzas para extranjeros). Universidad Autonoma de México(UNAM).5 Octubre., México, MÈXIC.

Mendoza, A. (2001).  El niño como receptor literario. Conferència invitada,  En el curso'La comunicación literaria en primeras edades'(dirección de Jaime García Padrino)Instituto superior de formación del profesorado/UIMP, Santander, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2002).  Literatura, cine y territorio. Aproximación didáctica. Conferència invitada,  VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Literatura, cine y territorio. Aproximación didáctica (Pág. 125-149), Santiago de Compostela , ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2002).  Leo una película, veo un libro. Propuesta de análisis intertextual. Presentació comunicació,  CONGRESO HISPANO-LUSO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:NARRATIVA Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN EL MUNDO DE LAS NUEVAS TECONOLOGÍAS, . pp: 203-227, D.L.: C-2918-2002, ISBN: 84-453-3474-3, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Pujals-Pérez, G. (2002).  Una mirada a Sherlock Holmes, un héroe lógico y científico de la ficción narrativa. Presentació comunicació,  Congreso Hispano-Luso de LIJ:Narrativa y promoción de la lectura en el mundo de las nuevas tecnologías.OEPLI (Organización Española del Libro Infantil i Juvenil) i APPLIJ (Sección Portuguesa del IBBY),17-20 setembre.. V: 1, pp: 363-376, D.L.:C.2918-2002, ISBN: 84-453-3474-3, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Pujals-Perez, G. (2002).  Lectura de la imagen como elemento estructurador del pensamiento lector: imágenes-ilustraciones y textos verbales en el libro infantil: confluencia en el aprendizaje lector. Ponència,  Congreso internacional: El inicio de la lectoescritura en educación infantil - MECD. Sec. General de Educación y Formación del Profesorado. Instituto Superior de Formación del Profesorado. 24, 25 i 26 de maig 2002.. En premsa, El Escorial, Madrid, ESPANYA.

Pujals Pérez, G.  (2002).  Raonament i ficció: l'aventura detectivesca receptora en la enseñanza secundaria. Ponència,  Curs de 'literatura i Cinema'. Lectures comparades i didàctica. ElS JULIOLS - Universitat de Barcelona - 11 de juliol del 2002., Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2002).  Cine y narración. Lecturas comparadas y propuestas educativas. Ponència,  Seminario/curso del Centro de Profesorado de Sevilla. 11, 12, 13 y 14 de noviembre. Junta de Andalucía - Sevilla., Sevilla, ESPANYA.

Prats Ripoll, M. M.  (2002).  Una visión panoràmica de la poesía infantil en lengua catalana. Conferència invitada,  Jornadas sobre Poesia Infantil , Sant Sebastià, ESPANYA.

Mendoza, A. (2002).  Poética de una pintura. La recepción intertextual de noche de guerra en el museo del prado. Ponència,  Congreso Internacional 'Rafael Alberti' Organiza: Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia. , Murcia, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2003).  Los bittes como instrumento cultural, intercultural. Presentació comunicació,  Universidad de Extremadura VIII Simposium SEDLL, Badajoz, ESPANYA.

Romea Castro, C. (2003).  El cine en la vida cotidiana de los personajes marsianos. Presidència comitè científic/organitzador,  I Simposium Internacional Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades didácticas.. El cine en la vida cotidiana de los personajes marsianos. , Barcelona , ESPANYA.

Pujals-Pérez, G. (2003).  ----. Ponència,  V Jornadas de cambio educativo y social.Lectura dialógica: lenguaje, comunicación y cultura. Parc Científic de la UB. 3-4 decembre de 2003. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2003).  Cine y narración. Lecturas comparadas y propuestas educativas. Ponència,  Seminario/curso del Centro de Profesorado de Sevilla. 18, 19 y 20 de marzo. Junta de Andalucía - Sevilla., Sevilla, ESPANYA.

Pujals, G. (2003).  Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades didácticas. Ponència,  I Simposium internacional Juan Marsé, Barcelona, ESPANYA.

Monné, P.; Arbonés, C.; Pujals, G.; Torras, Mª R. (2003).  Les pràctiques a l'Ensenyament de Llengües Estrangeres. Ponència,  II Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (2003).  Lectura y recepción de los realtos breves de Juan Marsé. Conferència invitada,  I Simposium Internacional Juan Marsé. Organització: Departament de Filologia Hispànica i Departament de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (2003).  La educación literaria: componentes de un modelo formativo. Ponència,  VIII Simposio Internacional SEDLL Organitza: Universidad de Extremadura, Badajoz-Cáceres, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2004).  Poesia i societat al principi del segle XXI: l’ensenyament i l’aprenentatge de la poesia a l’educació primària i a l’ESO. Taula rodona,  - Jornada Expressió, Cultura i Cohesió Social. • Eduard Sanahuja: “Poesia i societat al principi del segle XXI: l’ensenyament i l’aprenentatge de la poesia a l’educació primària i a l’ESO” a Documents 14, Expressió, cultura i cohesió social. Generalitat de Catalunya / Consell Escolar de Catalunya. Maig de 2005., Figueres (Girona), ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2004).  El relato cinematográfico. Ponència,  I Congreso Cine Formativo , Barcelona , ESPANYA.

Romea Castro, C. (2004).  Impacto del relato audiovisual como motivación didáctica. Conferència invitada,  VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actas del VIII Congreso de la SEDLL, Alicante, Ed. Digital , La Habana, CUBA.

Pujals Pérez, G. (2004).  Soldados de Salamina: Fòrum i propostes culturals i didàctiques. (Literatura i Cinema). Ponència,  ElS JULIOLS - Universitat de Barcelona - 20 de juliol del 2004. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (2004).  Funcionalidad de los textos literarios en la formación de Español como lengua extranjera. Conferència invitada,  Encuentro Internacional ALDEU (Asociación de profesores universitarios de español de EEUU), Lorca, ESPANYA.

Mendoza, A. (2004).  El interetxto lector desde la Literatura infantil y Juvenil. Conferència invitada,  Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil en Aragón, Zaragoza-Huesca, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2005).  La escritura del guión de ficción audiovisual. Presentació comunicació,  IX Simposio internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actas IX Simposio internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. (2007) , Logroño , ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2005).  Seqüències didàctiques centrades en el desenvolupament de l'intertext lector per als alumnes de secundària. Ponència,  Jornades de Lectura. Les competències i els intertextos., Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2005).  Indicis d'èxit en l'ús d'estratègies de lectura aplicades a textos poètic. Ponència,  Jornades de Lectura. Les competències i els intertextos., Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2005).  Estrategias de activación del intertexto lector en la recepción del texto poético. Presentació comunicació,  IX Simposio Internacional de la SEDLL., Logroño, ESPANYA.

Pujals-Pérez, G. Monné,Pilar  (2005).  La innovación en las Prácticas escolares en la Formación Inicial del Profesorado: Una contribución para la transformación educativa. Presentació comunicació,  CONGRÈS INTERNACIONAL 'Breaking Boundaries' ICSEI 2005, del 2 al 5 de gener del 2005. Monné,P./ Pujals,G (2005). REICE,3 (1), pàg. 858- 873. http//www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol3n1_MonneyPujals.pdf , Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (2005).  'Models de dossiers electrònics: Educació Infantil i Pràcticum LE. Ponència,  IV Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (2005).  ¿ Métodos de lectura y escritura o coherencia pedagógica en el aula ?. Presentació comunicació,  IX Simposio de la SEDLL sobre la 'Lengua escrita', organizado por el Departamento de Did. de la lengua y la literatura, Universidad de la Rioja. Tema: 'La lengua escrita'. Apartado: 'Lectura y escritura escolar', organizado por el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de La Rioja. ad de La Rioja, días 30 noviembre y 1 y 2 de diciembre 2005, Logroño. . Jesús Ramírez Martínez (coordinador), La lengua escrita. Universidad de la Rioja. Edita SDELL, Barcelona. Publicació digital. ISBN: 978-84-612-0262-1., Logroño, ESPANYA.

Pujals, G. (2005).  El perquè dels enigmes. Apunts intertextuals de 'El Mundo de Sofía'. Ponència,  Jornades de Lectura: Les competències i els intertextos. Dies 9 i 10 de novembre 2005. Universitat de Barcelona Organitzades pel Grup de Recerca FRAC (Formació Receptora, Anàlisi de Competències). , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza, A. (2005).  Un Puzzle de Lecturas: El Quijote en el Aula. Conferència invitada,  XI JORNADAS FUNDACION GERMÁN SANCHEZ RUIPEREZ, MADRID, ESPANYA.

Mendoza, A. (2005).  Lengua escrita y lengua hablada: la confluencia de dos códigos. Conferència invitada,  IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DELA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDÁCTICA D ELA LENGUA Y LA LITERATURA. , LOGROÑO, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (moderadora). (2005).  Lectores de futuro. Taula rodona,  III Congreso Ibérico de Literatura Infantil y Juvenil (27-30 junio 2005), Valencia, ESPANYA.

Ambròs, A. (2005).  'La traducción visual como estrategia interpretativa de poemas'. Presentació comunicació,  IX Simposio Internacional de la SEDLL: la lengua escrita. CD-ROM. ISBN: 978-84-612-0262-1, Logronyo, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2006).  Què en fem, dels poemes?. Conferència invitada,  - XII Tallers de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C. (Moderadora)  (2006).  Líneas de investigación y metodología científica en el Àrea de Didáctica dela Lengua y la Literatura. Taula rodona,  IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actas del IX Congreso de la SEDLL, Alicante, Ed. Digital , Alicante , ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2006).  La formación lectora del hipertexto literario y audiovisual. Presentació comunicació,  Seminario Internacional. Lectura y Petrimonio. Literatura infantil: Nuevas lecturas y nuevos lectores. Universidad de Castilla La Mancha (CEPLI) . Actas Seminario Internacional. Lectura y Petrimonio. Literatura infantil: Nuevas lecturas y nuevos lectores. Universidad de Castilla La Mancha (CEPLI) , Cuenca 2007, ESPANYA.

Romea Castro, C.  (2006).  El cine como recursu didáuticu nos deprendizaxes llingüísticos. Ponència,  XI Alcuentru Internacional. Llingua Minoritaria y Educación. Recursos y estratexes didautiques. Uviéu, 29, 30 y 31 de marzu de 2006. Escuela Universitaria de Maxisteriu. . Recursos y estratexes didáutiques. Xosé Antón González Riaño Coord. Ed. Estaya Pedagóxica. nº 20 Oviedu, 2007 (Pág. 43-62), Oviedo, ESPANYA.

Romea Castro, C. (2006).  As cidades literárias e a recriaçâo comunicativa dos espaços urbanos. Ponència,  I Simposio Espaços Urbanos na Comunicaçao Contemporânea del Progema de Pós-Graduaçao em Comunicaçao da Universidade Federal de Pernambuco, nos dias 7 e 8 /08/2006 . Angela Prysthon (Org) (2006).Imagens da Cidade. Espaços urbanos na comunicaçâo e cultura conemporâneas Ed. Saulina Sâo Pablo. Brasil. , Recife, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2006).  La microrecerca o l'autoformació didàctica. Presentació comunicació,  IX Congreso de la SEDLL., Alacant, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2006).  El gènere literari com a eix vertebrador del desenvolupament de la formació literària dels alumnes de secundària. Ponència,  Jornades interuniversitàries de Recerca de Didàctica de la llengua i de la Literatura., Bellaterra (Barcelona), ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2006).  De l'avaluació formativa de l'alumnat a la formació contínua del professorat: una proposta des de la didàctica de la literatura. Ponència,  XII Tallers de la Llengua i Literatura Catalanes., Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma. (2006).  . Presidència de sessió,  IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Alacant, ESPANYA.

Pujals Pérez, G.  (2006).  La lectura en l'educació secundària: competències i estratègies. Ponència,  II Jornades sobre la formació receptora. Organitza FRAC - ICE, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2006).  Lectura i discurs raonat. Estratègies argumentatives per a l'ensenyament secundari. Ponència,  II Jornades sobre la formació receptora. Organitza FRAC - ICE, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2006).  La complejidad del discurso argumentativo. Estrategias para la formación receptora en la enseñanza secundaria. Presentació comunicació,  IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 29 i 30 novembre i 1 de desembre 2006. Universidad de Alicante. Edita SEDLL i Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Universitat d’Alacant. Publicació digital. ISBN: 978-84-611-8942-7 – DL: A-925-2007. , Alacant, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2006).  Avaluació de necessitats en la formació lectora de secundària. Taula rodona,  II Jornades sobre la formació receptora. Organitza FRAC - ICE, Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (2006).  . Ponència,  Jornada de treball sobre Docència dels ensenyaments pilot de la Universitat de Barcelona per a la convergència cap a l'espai europeu d'educació superior, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs i Pallarès, Alba (2006).  'Religiones del mundo virtualizadas'. Presentació comunicació,  EDUTEC'06. La educación en entornos virtuales. La calidad y efectividad en el e-learning.. CD-ROM. ISBN: 84-690-0126-4 , Tarragona, ESPANYA.

Ambròs i Pallarès, A. (2006).  'Reflexiones entorno la complementariedad de la lectura audiovisual y la lectura literaria en primaria'. Presentació comunicació,  IX CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA DE LA SEDLL. CD-ROM. ISBN: 978-84-611-8942-7., Alacant, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma.; De Yebra, Joan-Lluís. (2007).  Innovació educativa en els processos d'ensenyament de la lectura i l'escriptura a l'Educació Infantil. Ponència,  VI JORNADA DE DOCÊNCIA - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona. 1 de febrer de 2007, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma.  (2007).  . Ponència,  X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura 'Lengua, Literatura y Género'. Baeza, 28 al 30 de noviembre de 2007. Universidad Internacional de Andalucía, Baeza, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma. (2007).  Lectura y discurso razonado: análisis de estrategias argumentativas. Ponència,  Seminario de Investigación: FORMACIÓN RECEPTORA E INTERTEXTO LECTOR. Facultad de Educación, Dep. Didácticas Específicas, Universidad de La Laguna, Tenerife, 7, 8 i 9 de febrer, Tenerife, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma. (2007).  'Investigar desde el aula: claves de observación sobre la formación lectora'. Modera: Jesús Díaz Armas. Participantes: Julián Pascual, Antonio Mendoza, Javier Marrero, Gemma Pujals. Taula rodona,  Seminario de Investigación: FORMACIÓN RECEPTORA E INTERTEXTO LECTOR. Facultad de Educación, Dep. Didácticas Específicas, Universidad de La Laguna, Tenerife, 7, 8 i 9 de febrer, Tenerife, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma. (2007).  Argumentación y escenarios inciertos. Ponència,  I Congreso Internacional de Innovación Docente: Transdisciplinariedad y Econformación. Barcelona, 28, 29 i 30 de març de 2007. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G.  (2007).  Reconstruyendo elementos de crítica literaria feminista mediante recursos en la red. Presentació comunicació,  X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura 'Lengua, Literatura y Género', Baeza, 28 al 30 de noviembre de 2007, Universidad Internacional de Andalucia . Resumen, Baeza, ESPANYA.

Prats Ripoll, M.M.; Pallarés, A. (2007).  Las tres mellizas y la representación de modelos femeninos. Presentació comunicació,  X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Baeza, ESPANYA.

Ambròs, A.; Prats, M. (2007).  'Las Tres Mellizas y la representación de modelos femeninos'. Presentació comunicació,  X Simposio Internacional: Lengua, literatura y género. CD-ROM. ISBN: 978-84-8439-466-2, Baeza (Jaén), ESPANYA.

Ambròs, A.; Albadalejo, C.; Palos, J.; López, D. (2007).  'La formación del profesorado novel de primer año: valoración de la formación recibida'. Presentació comunicació,  I Congrés Internacional 'Noves tendències en la formació permanent del professorat'.. CD-ROM. ISBN: 978-84-96907-01-0, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2007).  'The Triplets and an analysis of the reception of their female media characters'. Presentació comunicació,  Storytelling. Media theoretical reflections in the age of digitalization. ’The Triplets and an analysis of the reception of their female media characters' al llibre Reflections in the Age of Digitalization. En Gächter, Y., Ortner, H., Schwarz, C., Wiesinger, A. (ed.)(2008). , Innsbruck. 3rd-4th December 2007, ÀUSTRIA.

Ambròs, A. (2007).  'Lengua, Literatura y Género'. Participació comitè científic/organitzador,  X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 'Lengua, Literatura y Género' , Baeza (Jaén), ESPANYA.

Romea Castro, Celia  (2008).  Literatura universal y cine. Análisis de propuestas didácticas desde la perspectiva intertextual. Ponència,  22ºWord Congress on Reading. Reading in a Diverse World. . En prensa, San José. Costa Rica , COSTA RICA.

Romea Castro, Celia  (2008).  L’Espai el temps: dos referents intertextuals generadors d’expectatives. Ponència,  Simposi internacional. Entre l’ autor i el lector: els textos de l’obra . En prensa, Barcelona , ESPANYA.

Romea Castro, Celia  (2008).  El cine y la literatura. Paradigmas para una educación emocional. Ponència,  II Congreso Internacional. Inteligencia Emocional en Edcuación. 3-4-5 de diciembre 2008. En prensa, Las Palmas de Gran Canaria , ESPANYA.

Romea Castro, C. (2008).  Diversidad cultural, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje Hotel Jardín Tropical, Costa de Adeje, 3, 4 y 5 de diciembre de 2008 Universidad de la Laguna (Tenerife). Presidència comitè científic/organitzador,  X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actas del X Congreso de la SEDLL, Universidad de la Laguna, Ed. Digital , Adje (Tenerife), ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M.; Ambròs Pallarès, A. (2008).  Taller de Poesia. Sense especificar,  III Jornades sobre la Formació Receptora: Lectura de llibres i pantalles., Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2008).  Experiència: De la poesia a la imatge. Un procés creatiu. Sense especificar,  III Jornades sobre la Formació Receptora: Lectura de llibres i pantalles., Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2008).  El Papel de las TIC en la construcción compartida del conocimiento: una experiencia de descubrimiento de la realidad multilingüística de Premià de Mar. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de la SEDLL, Adeje, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma.  (2008).  Jornada de Docència. Participació comitè científic/organitzador,  VII JORNADA DE DOCÊNCIA - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona. 4 de febrer de 2008, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, Gemma (2008).  Análisis y estrategias para mejorar la intertextualidad lectora en Simposio: Análisis de propuestas didácticas desde la perspectiva intertextual. Ponència,  XXII Congreso Mundial de Lectura. Lectoescritura en un mundo diverso. Costa Rica, 28, 29, 30 y 31 de julio 2008. Organiza 'International Reading Association'/ Asociación Costarricense Consejo de Lectura , San José, COSTA RICA.

Pujals Pérez, G. (2008).  SEMINARI: Formación de la competencia lecto-literaria. Ponència: Discurso argumentativo y formación del lector o lectora: Análisis y estrategias para mejorar la intertextualidad lectora . Ponència,  Organitza: Grupo de Investigación HUM-754-Universidad de Almería i Grup La Formació Receptora: Anàlisi de components de l'intertext lector (FRAC), Universitat de Barcelona. Dies 9 al 12 d'abril de 2008, Universitat de Almería., Almería, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2008).  Perspectiva de gènere. Llibres per a lectors en formació. Ponència,  III Jornades sobre la Formació Receptora: lectura de llibres i pantalles. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Dies 23, 24 i 25 de gener de 2008. Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Curs 2007 - 2008, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2008).  Inferències lectores: Investigar, deduir, comprendre el text . Ponència,  Simposi Internacional FRAC 'Entre l’autor i el lector: els textos de l’obra. Les presències intertextuals a la LIJ actual'. Barcelona, 22, 23 i 24 octubre de 2008 . Organitza FRAC - ICE UB. , Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A.; Arenas, Ch. (2016).  Una Experiencia de ApS en la especialidad de primeras lenguas del máster de secundaria de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Impactes de la innovació en la docència i en l'aprenentatge.. Una experiencia de ApS en la especialidad de primeras lenguas del máster de secundaria de la Universitat de Barcelona., Bellaterra, ESPANYA.

Contreras, E. ; Prats, M. M.; Berríos, L. (2016).  Dues eines per millorar l'educació literària del professorat en formació: la ruta literària i el booktrailer. Presentació comunicació,  CIDUI IX (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació), Bellaterra, ESPANYA.

Prats Ripoll, Margarida (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica, recepció, Barcelona, ESPANYA.

Prats, Ripoll M. Margarida; Fernández Callao, Mar (2016).  Com reben els mestres els llibres poètics experimentals? La resposat lectora d'un grup de mediadors a una mostra d'aquest tipus de llibres. Presentació comunicació,  II Jornades Internacionals de Poesia. En curs de publicació, Barcelona, ESPANYA.

Ramos, Joan Marc (2016).  Llull viatja als instituts: consigna docent. Presentació comunicació,  III Jornades de Literatura, Territori i Educació ('Literatura i patrimoni', Sagunt, ESPANYA.

Clarke, H.; Ambròs, A.; Harwood, B. (2016).  Extending Collaborative networks to build capacity: innovative teacher education partnerships between the United Kingdom and Catalonia. Presentació comunicació,  Fourth World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE) Biennal Conference, Barcelona, ESPANYA.

Margarida Prats Ripoll (2016).  . Presidència de sessió,  III Jornades de Literatura, Territori i Educació ('Literatura i Patrimoni'), Sagunt, ESPANYA.

Prats, M. Margarida (2016).  Presidència sessió comunicacions. Presidència de sessió,  III Jornades de Literatura, Territori i Educació, Sagunt, ESPANYA.

Ramos, JM (2016).  La literaturització didàctica a través de rutes. Ponència,  I Seminari d'intercanvi d'experiències educatives sobre geografies literàries, València, ESPANYA.

Pujals, G. (2008).  Moderadora del debat i cloenda de les ponències sobre: Multimèdia, interactivitat i moodle. Ponència,  VII Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Prats Ripoll, M.M. (2008).  El diàleg de les arts en la poesia de Màrius Torres. Presentació comunicació,  Simposi internacional entre l'autor i el lector: Els textos de l'obra, Barcelona, ESPANYA.

Prats, M.; Fernández Biel, M.J.; Colomina, R.; De Fuentes, M.L.  (2008).  Gestión y Coordinación pedagógica como elementos vehiculadores de la calidad del Practicum. Presentació comunicació,  IX Symposium Internacional sobre el Practicum y las practicas en empresas en la formación universitaria.. Buenas Prácticas en el Practicum. Actas del IX Symposium Internacional sobre el Practicum y las practicas en empresas en la formación universitaria. pp.1047-1058, Poio (Pontevedra), ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2008).  “Sobre el potencial formativo de la obra intertextual”. Ponència,   I Simposi Internacional: Les presències intertextuals a la literatura infantil i juvenil actual. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2008).  “La obra literaria como hipertexto: de la literatura comparada a las claves intertextuales”. Ponència,  III Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la lIteratura , Hermosillo (Sonora, México), MÈXIC.

Mendoza Fillola, A. (2008).  “La competencia lecto-literaria desde la perspectiva del intertexto lector”. Ponència,   22nd World Congress on Reading in a Divers World. International Reading Association , San José de Costa Rica, COSTA RICA.

Mendoza Fillola, A. (2008).  Innovació docent i competències en didàctica de la llengua i la literatura. Presidència comitè científic/organitzador,  I Simposi internacional Entre l'autor i el llector: el textos de l'obra. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2008).  “El desarrollo de la competencia literaria y el intertexto lector”. Ponència,   22nd World Congress on Reading in a Divers World. International Reading Association , San José de Costa Rica, COSTA RICA.

Marcelino Jiménez León (2008).  “La enseñanza de la literatura española en la Universidad de Barcelona (1907-1970)”. Ponència,  Jornada Internacional sobre la enseñanza de la lengua y la literatura españolas en el siglo XX (Universidad de Lérida). Sí, Lérida, ESPANYA.

Joan Marc Ramos Sabaté (2008).  El desarrollo de la competencia lecto-literaria desde la perspectiva del intertexto lector. Ponència,  International Reading Association (22nd World Congress on Reading), San José de Costa Rica, COSTA RICA.

Ambròs, Pallarès Alba (2008).  Educom: Education and nearby local television. Presentació comunicació,  Euromeduc Paris Seminar. 30 june- 2 july 2008.. Digital a la següent adreça: http://www.euromeduc.eu/spip.php?article146&lang=en , Paris, FRANÇA.

Ambròs Pallarès, A. (2008).  Proyectando la lectura de palabras, imágenes y sonidos en el aula. Ponència,  World congress on reading. Reading in a diverse world. July 28-31, 2008., San José, COSTA RICA.

Ambròs, Alba (2008).  X Congreso. 'Diversidad cultual, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje'. Participació comitè científic/organitzador,  X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 'Diversidad cultual, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje'. , La Laguna, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2008).  La por literària i la cinematogràfica. El petit vampir i les expectatives del receptor. Ponència,  Simposi internacional. Entre l'autor i el lector: els textos de l'obra., Barceloa. 22, 23 i 24 d'octubre , ESPANYA.

Ambròs, A. (2008).  'El documental como innovación educativa en las clases de formación inicial del profesorado'. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Diversidad cultual, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje. , La Laguna, ESPANYA.

Ambròs, A. (2008).  Cinema and Citizenship. Poster,  European Communication Research and Education Association. 2nd European Communication Conference. En format digital al web:http://www.ecrea.eu/, Barcelona, ESPANYA.

Romea Castro, C. (2009).  Selección, desarrollo y evaluación de competencia en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Participació comitè científic/organitzador,  XI Simposium Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Sevilla, 2-3-4 de diciembre de 2009. Universidad de Sevilla. . Actas del XI Simposium de la SEDLL, Sevilla, Ed. Digital , Sevilla , ESPANYA.

Romea Castro, C. (2009).  Estereotipos e imágenes de género en el discurso publicitario. Presidència de sessió,  Congreso Internacional CONGÈNERE 'La representación del género en la publicidad del siglo XXI' . En prensa, Girona, ESPANYA.

Romea Castro, C. (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congreso Internacional CONGÈNERE 'La representación del género en la publicidad del siglo XXI' Universitat de Girona (25-26 de mayo 2009), Girona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J. M. (2009).  Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Presidència de sessió,  XI Simposio Internacional Didáctica de la Lengua y la Literatura., Sevilla, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J. M. (2009).  Gestos professionals per fomentar gestos lectors efectius. Ponència,  I Jornada de Difusió de la Recerca Universitària en l'àmbit de llengua. Innovació didàctica en l'aprenentatge de llengües. ICE de la Universitat de Barcelona., Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G.; Romea, C.; de Yebra, J.Ll.; Rodríguez, L. (2009).  La comprensión lectora, una competencia fundamental para la adquisición de aprendizajes y la transferencia de conocimientos. Presentació comunicació,  XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por la SEDLL y la Universidad de Sevilla, celebrado en Sevilla del 2 al 4 de diciembre de 2009., Sevilla, ESPANYA.

Pujals, G. (2009).  Moderadora del debat i cloenda de les ponències sobre: La programació per competències en les titulacions de formació de mestres. Ponència,  VIII Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2009).  La formació en literatura infantil y juvenil a través de las competencias (comunicación, en colaboración con A. Díaz-Plaja y M. Prats). Presentació comunicació,  XI Simposio Didáctica de la lengua y la Literatura. SEDLL “Selección desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la lengua y la Literatura”. Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura. Universidad de Sevilla. AÑO: 2009, SEVILLA, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2009).  Selección, desarrollo y evaluación de Competencias en didáctica de la Lengua y la Literatura. Participació comitè científic/organitzador,  XI Simposio Internacional de la SEDLL., SEVILLA, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2009).  Innovació docent i competències en didàctica de la llengua i la literatura. Ponència,  Semianri sobre L'ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats. , Barcelona, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2009).  “Competencias específicas en la educación literaria” (Conferencia invitada). Ponència,  XI Simposio Didáctica de la lengua y la Literatura. SEDLL “Selección desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la lengua y la Literatura”. Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura. Universidad de Sevilla., Barcelona, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2009).  Competencias específicas en la educación literaria. Conferència invitada,  XI Simposio Internacional de la SEDLL 'Selección, desarrollo y evaluación de Competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura'., SEVILLA, ESPANYA.

Marina, J.A.; Jiménez, D.J.; Ortega, E.; Sampere, M.; Gaspar, S.; Janés C.; Larrosa, J. (2009).  Poesia i filosofia. Presidència comitè científic/organitzador,  XV Jornades de Poesia i Mestissatge, Barcelona, maig de 2010, ESPANYA.

Marcelino Jiménez León (2009).  'Manuel de Montoliu y la literatura española'. Presentació comunicació,   Coloquio Internacional “Las Relaciones entre las Literaturas Ibéricas”.. Sí, Barcelona, ESPANYA.

JIMÉNEZ LEÓN, MARCELINO (2009).  El exilio como estímulo productor (el caso de Enrique Díez-Canedo). Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional 'El exilio republicano de 1939 y la segunda generación'. Sí, BARCELONA, ESPANYA.

Gemma Pujals (2009).  Sesión: Evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Presidència de sessió,  XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por la SEDLL y la Universidad de Sevilla, celebrado en Sevilla del 2 al 4 de diciembre de 2009., Sevilla, ESPANYA.

Gaspar, S.; Janés, C.; Larrosa, J.; Sanahuja, E. (2009).  Poesia i filosofia: l’actitud moral de l’escriptor Eduard Sanahuja i amb la participació de Sergio Gaspar, Clara Janés i Jorge Larrosa. Taula rodona,  XV Jornades de Poesia i Mestissatge , Barcelona, maig de 2009, ESPANYA.

García Padrino, J. (2009).  Seminario Europeo 'Formación del Profesorado: desarrollo de competencias comunicativas para una escuela inclusiva'. Sense especificar,  Seminario Europeo 'Formación del Profesorado: desarrollo de competencias comunicativas para una escuela inclusiva'. , ESPANYA.

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2009).  La programació per competències en les titulacions de formació de mestres. Participació comitè científic/organitzador,  VIII Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

de Fuentes, M.; González, V.; Prats, M. (2009).  El Practicum en los nuevos grados ¿Un proceso de adaptación o una oportunidad para innovar?. Presentació comunicació,  X Symposium Internacional sobre el Practicum y las practicas en empresas en la formación universitaria.. El Practicum más allá del empleo. Formación vs. Training. Actas del IX Symposium Internacional sobre el Practicum y las practicas en empresas en la formación universitaria. pp.419-428, Poio (Pontevedra), ESPANYA.

Ambròs Pallarès, A.; Ramos Sabaté, J. M. (2009).  Taller: Veamos poesía: programación y evaluación de secuencias didácticas competenciales en lengua materna. Ponència,  XI Simposio Internacional Didáctica de la Lengua y la Literatura., Sevilla, ESPANYA.

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2009).  'Veamos poesía: programación y evaluación de secuencias didácicas competenciales en lengua materna', Taller realizado durante el XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Sense especificar,  XI Simposio Internacional de la SEDLL: 'Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la lengua i la literatura'.. En papel (en prensa), Sevilla, del 2 al 4 de diciembre, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2009).  Presidenta de la mesa de comunicaciones del jueves 3 de diciembre del 2009 del XI Simposio Internacional de la SEDLL. Presidència de sessió,  XI Simposio Internacional de la SEDLL titulado 'Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura'.. Suport paper (en premsa), Sevilla, del 2 al 4 de diciembre, ESPANYA.

Ambròs, A. (2009).  'New Initiatives, new structures'. Taula rodona,  Second European Congress on Media Literacy EuroMeduc, Bellaria. 21st-24th October 2009, ITÀLIA.

Ambròs, A. (2009).  Membre del comitè organitzador del XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la literatura. Participació comitè científic/organitzador,  XI Simposio Internacional de la SEDLL titulado 'Selección, desarrollo y evaluación de competencias en Didáctica de la Lengua y la Literatura'.. Suport paper (en premsa), Sevilla, del 2 al 4 de diciembre, ESPANYA.

Ambròs, A. (2009).  'Developing media literacy in new Catalan curriculum'. Presentació comunicació,  Second European Congress on Media Literacy EuroMeduc, Bellaria. 21st-24th October 2009, ITÀLIA.

Sanahuja Yll, E. (2010).  Poesia Catalana contemporània. Ponència,  XII Encuentro de poetas des Mundo Latino , Valencia (Veneçuela),19-24, MÈXIC.

Sanahuja, E.; Virallonga, J. (2010).  20 anys de poesia. Presidència comitè científic/organitzador,  XVI Jornades de Poesia i Mestissatge , Barcelona, maig de 2010, ESPANYA.

Romea Castro, Mª.C.  (2010).  ¿Influye el Cine en la estética de las imágenes de la Literatrua Infantil clásica o moderna?. Conferència invitada,   8º Encontro Nacional de Investigaçao: Leitura, Literatura Infantil e Ilustraçao. Universidade do Minho, Braga 9-10-11 de julio 2010 . Viana, F. L; Ramos, Rui; Coquet, E.; Martins, M.. eds. 2011. Atas do 8º Encontro de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração. Investigação e prática docente ed. 1, ISBN: 978-972-8952-18-1. Braga: Centro de Investigação em Estudos da Criança – Universidade do Minho, Braga (Portugal), PORTUGAL.

Romea Castro, C.  (2010).  Proyectos y realizaciones de las administraciones del Estado sobre la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras-. Ponència,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actas del XI Congreso de la SEDLL, Jaén, Ed. Digital , Jaén , ESPANYA.

Ramos Sabaté, J. M. (2010).  Vocal del Comité Organizador. Participació comitè científic/organitzador,  XI Congreso Internacional SEDLL, Jaén, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J. M. (2010).  El gesto lector de la pregunta al empezar la ESO. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional SEDLL, Jaén, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J. M. (2010).  Desarrollo y evaluación de competencias en DLL. Presidència de sessió,  XI Congreso Internacional SEDLL, Jaén, ESPANYA.

Pujals, G.; de Yebra,J.Ll. (2010).  Lectura / escriptura i innovació docent: Experiència videogràfica sobre seqüències d'ensenyament i aprenentatge. Ponència,  Seminari: L'ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats, organitzat pel Grup d'Innovació Docent Consolidat - GIDC-DLL de la Universitat de Barcelona; Programa de Millora i Innovació Docent de la UB, el 13 de maig de 2010., Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (2010).  Coordinació, presentació, debat i cloenda de les sessions del Seminari. Participació comitè científic/organitzador,  Seminari: L'ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats, organitzat pel Grup d'Innovació Docent Consolidat - GIDC-DLL de la Universitat de Barcelona; Programa de Millora i Innovació Docent de la UB, el 13 de maig de 2010., Barcelona, ESPANYA.

Prats, Ripoll, M.M. (2010).  Lectures de Màrius Torres: 1940-1960. Conferència invitada,  I Simposi Màrius Torres. I Simposi Màrius Torres ( a cura de Joan Ramon Veny) (2011) Lleida: pagès editors, p. 169-197., Lleida, ESPANYA.

Prats, M.M., Díaz-Plaja, A. (2010).  La formació en Literatura Infantil, un proyecte incardinat en un entorn cultural. Presentació comunicació,  II Congrès Internacional de Didàctiques CiDd. http://hdl.handle.net/10256/2802, Girona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2010).  Formación receptora. Análisis de competencias. Proyecto: La incidencia del discurso de base hipertextual en la formación receptora. Necesidades específicas de formación e innovación para potenciar las estrategias de interacción y metacognición del lector (niveles de Educación Secundaria). Ponencia invitada. Ponència,  I JORNADAS INTERNACIONALES DE CRÍTICA E INVESTIGACIÓN EN LIJ (ANILIJ), VIGO, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2010).  Formación receptora. Análisis de competencias. ( (Proyecto: La incidencia del discurso de base hipertextual en la formación receptora. Necesidades específicas de formación e innovación para potenciar las estrategias de interacción y metacognición del lector (niveles de Educación Secundaria). Ponència,  I Jornadas internacionales de Crítica e investigación en LIJ (ANILIJ), Vigo, ESPANYA.

Massot i Muntaner, J.; Sanahuja, E.; Torne, C. (2010).  En Record de Jordi Sarsanedas. Taula rodona,  Jordi Sarsanedas. Acció i creació., Badalona, ESPANYA.

JIMÉNEZ LEÓN, MARCELINO (2010).  Notas para la historia de la enseñanza de la Teoría de la Litertura y la Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona (1900-1969). Presentació comunicació,  XVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada . SÍ. , BARCELONA, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Taboada, M.; Prats, R. (2010).  La formación en literatura infantil y juvenil a través de las competencias. Presentació comunicació,  XI Simposio Internacional Didáctica de la Lengua y la Literatura., Sevilla, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M. (2010).  La formació en literatura infantil, un projecte incardinat en l'entorn cultural. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional de Didàctiques. 'La formació en literatura infantil: un projecte incardinat en l'entorn cultural'. II Congrés de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. Girona: Université de Genève. Universidad de Granada. Universitat de Girona. 2010, p. 1, Girona, ESPANYA.

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2010).  Elaboració i aplicació progressiva dels nous plans docents dels títols de grau. Seminari de treball per grups docents del Departament. Participació comitè científic/organitzador,  IX Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona, 11 de febrer de 2010., Barcelona, ESPANYA.

Barbal, M.; Sanahuja, E.; Sánchez Piñol, A.; Teixidor, E. (2010).  De narració i versos. Novel·listes al voltant de la poesia. Taula rodona,  Semana de la Poesia de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs Pallarès, A. (2010).  Lectura híbrida: un encuentro con el arte, el cine y la literatura. Conferència invitada,  II Congreso Nacional Leer.es, Madrid, ESPANYA.

Ambròs, A.; Fons, M. (2010).  'La veu dels immigrants en pantalla. Documentals a les classes de formació inicial del professorat'. Presentació comunicació,  L'activitat del docent: Intervenció, innovació i investigació.. 'La veu dels immigrants en pantalla. Documentals a les classes de formació inicial del professorat', ISBN: 978-84-8458-305-9, Girona. Del 3 al 6 de febrer., ESPANYA.

Ambròs, A. (2010).  'Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras con enfoque competencial'. Participació comitè científic/organitzador,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.'Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras con enfoque competencial'., Jaén, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2011).  Poesia Catalana contemporània. Ponència,  IX Encuentro Internacional 'Poesia' Universidad de Carabobo, Venezuela, Valencia (Veneçuela), 7-10 de juny , VENEÇUELA.

Sanahuja, E.; Virallonga, J. (2011).  Poesia i rock. Presidència comitè científic/organitzador,  XVII Jornades de Poesia i Mestissatge , Barcelona, maig de 2011, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2011).  Perspectives hipertextuals i innovació docent. Presentació comunicació,  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos. Universitat de Barcelona: 28, 29 i 30 de setembre de 2011. Organitza: DLL - UB FRAC (Recerca en Formació Receptora-Anàlisis de Competències), Universitat de Barcelona; GIMET (Investigación sobre metaficción), Universidad de Almería; ICE UB. . En premsa, Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2011).  Membre del Comité Avaluador de: II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos. Universitat de Barcelona: 28, 29 i 30 de setembre de 2011. Ponència,  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos. Universitat de Barcelona: 28, 29 i 30 de setembre de 2011. Organitza: DLL - UB FRAC (Recerca en Formació Receptora-Anàlisis de Competències), Universitat de Barcelona; GIMET (Investigación sobre metaficción), Universidad de Almería; ICE UB. , Barcelona, ESPANYA.

Pujals Pérez, G. (2011).  Coordinadora de la Mesa de Comunicacions: RECERCA I EXPERIÈNCIES 2. Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos. Universitat de Barcelona: 28, 29 i 30 de setembre de 2011. Organitza: DLL - UB FRAC (Recerca en Formació Receptora-Anàlisis de Competències), Universitat de Barcelona; GIMET (Investigación sobre metaficción), Universidad de Almería; ICE UB. . Resums comunicacions, Barcelona, ESPANYA.

Pujals, G. (2011).  Membre del Comité Avaluador de: 'Jornades Interuniversitàries d'Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura; ICE-UB; Sociedad Española Didàctica de la Lengua i la Literatura (SEDLL: ) 10 i 11 de febrer de 2011'. Ponència,  Jornades Interuniversitàries d'Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura; ICE-UB; Sociedad Española Didàctica de la Lengua i la Literara (SEDLL: ) 10 i 11 de febrer de 2011., Barcelona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2011).  “'Sobre la Educación Literaria y las competencias implicadas' (Conferencia de abertura, invitada). Sense especificar,  ENCONTRO NACIONAL DA APP “A didàctica da Literatura: razôes, âmbito e práticas” Organiza Sociedade Profesores de Portugues. Lisboa. , FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2011).  Literatura i hipertext. Sense especificar,   Semnari Lit & TIC: Ensenyament, literatura, TIC. Hermeneia. Universitat de Barcelona. Vicerrectorat de Política Docent i Científica UB. , Barcelona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2011).  “El área de DLL frente a los retos del EESS”, Conferencia inugural. Ponència,  Jornades Interuniversitàries d' nnovació docent en didàctica de la Llengua i la literatura. Universitat de Barcelona. Febrer.2011, Barcelona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2011).  “El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura frente a los retos del Espacio Europeo de Educacón Superior. Reflexiones a partir de las experiencias de innovación desarrolladas en distintas universidades” (Conferencia invitada). Presentació comunicació,  JORNADES INTERUNIVERSITARIES D’INNOVACIÓ DOCENT EN DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA. Organización: Dpt. Didàctica de la Llengua i la Literatura, Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona, ICE UB y SEDLL, BARCELONA, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2011).  'Sobre la Educación Literaria y las competencias implicadas'. Ponència,  9º ENCONTRO NACIONAL DA APP “A didàctica da Literatura: razôes, âmbito e práticas” Organiza Sociedade Profesores de Portugues. Lisboa. , Figueira da Foz, PORTUGAL.

Mendoza Fillola, A. (2011).  “La lectura hipertextual”, Conferencia inaugural. Ponència,  III Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura y TIC. Universitat d’ Alacant. , Alacant, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2011).  “La investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura: situación actual y perspectivas de futuro.”. Ponència,  XII Congreso Internacional de la SEDLL / Universidad de Granada: , Granada, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2011).  “El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura frente a los retos del Espacio Europeo de Educacón Superior. Reflexiones a partir de las experiencias de innovación desarrolladas en distintas universidades”. Ponència,   JORNADES INTERUNIVERSITARIES D’INNOVACIÓ DOCENT EN DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA. Dpt. Didàctica de la Llengua i la Literatura, Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona, ICE UB y SEDLL, Barcelona, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A (2011).  La formación del espectador de teatro infantil. Apuntes para potenciar algunas facetas metacognitivas“ en el VI Curso de especialización de Literatura Infantil y Juvenil- Teatro Infantil y Juvenil” (Cód. 81503548) Universidad de Málaga y ANECA. Ministerio Cultura. Julio 2011. Sense especificar, , MÁLAGA, ESPANYA.

MENDOZA, A.  (2011).  Innovación docente e investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura: situación actual y perspectivas de futuro”, Conferencia de clausura. Sense especificar,  XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. SEDLL / Universidad de Granada: “ La investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura: situación actual y perspectivas de futuro.” Diciembre 2011, GRANADA, ESPANYA.

Mendoza, A. (2011).  La lectura hipertextual. Ponència,  III Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura y TIC. Universitat d’ Alacant. Desembre 2011, Alacant, ESPANYA.

MENDOZA, A. (2011).  Curs Cinema, teatre i dona.Mirades i representacions. Juliols Universitat de Barcelona. Sense especificar,  Conferència inaugural., BARCELONA, ESPANYA.

MENDOZA, A. (2011).  . Sense especificar,  Semnari Lit & TIC: Ensenyament, literatura, TIC. Hermeneia. Universitat de Barcelona. Vicerrectorat de Política Docent i Científica UB., ESPANYA.

MENDOZA , A.  (2011).  . Sense especificar,  EXPOLANGUES. Un langue sans frontières., PARIS, FRANÇA.

Masats, D.; Ambròs, A. (2011).  Multimodal story telling through CMC: A collaborative teacher training project. Presentació comunicació,  EUROCALL CMC & Teacher Education SIGs Annual Wordshop 2011. No n'hi ha, Barcelona, ESPANYA.

Eduard Sanahuja Yll (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos, Barcelona, octubre de 2011, ESPANYA.

Díaz-Plaja Taboada, A.; Prats, M. (2011).  Proposta d'exploració de les referències lectores a través d'un fòrum'. Presentació comunicació,  Jornades interuniversitàries d'innovació docent, Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M. (2011).  “Com es presenten la immigració i la diferència en els fons de documentació de LIJ?”. Presentació comunicació,  Simposi Internacional La literatura que acull. Organitzat pel grup GRETEL/Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya/Ministerio de Educación/. , Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats, M.; Romea, C.; Sanahuja, E.; Pujals, G.; Ramos, J.M. (2011).  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos. Participació comitè científic/organitzador, , ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats i Ripoll, M. (2011).  Com es presenten la immigració i la diferència en els fons de documentació de LIJ?. Presentació comunicació,  Simposi Internacional La literatura que acull. Organitzat pel grup GRETEL/Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya/Ministerio de Educación/. ISBN 978-84-939545-5-0 (p.1-15), Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, Ana; Prats Ripoll, M. Margarida (2011).  Com es presenta la immigració i la diferència en les fonts de documentació de LIJ. Presentació comunicació,  La literatura que acull: infància, immigració i lectura. . La literatura que acull: infància, immigració i lectura. ISBN: 978-84-939545-5-0. Gretel/UAB/Gobierno de España. Ministerio de Ciencia e Innovación / Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Novembre de 2011., Barcelona, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2011).  Libros en los libros. Presentació comunicació,  II Simposio Internacional sobre perspectivas de investigacióne innovación didáctica en formación receptora. Organizado por el Grupo de Investigación Formación Receptora y Análisis de Competencias, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2011).  II Simposio Internacional sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora. Participació comitè científic/organitzador,  Organizado por el Grupo de Investigación Formación Receptora y Análisis de Competencias, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2011).  Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Organitzat per Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. Barcelona. Ponència,  Organizado por el Grupo de Investigación Formación Receptora y Análisis de Competencias, ESPANYA.

Carme Arbonés  (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: LLEGIR HIPERTEXTOS , 28, 29 i 30 de setembre de 2011, UB , Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.; Mendoza, A. (2011).  Shakespeare, un invitado virtual en el aula de LE. Presentació comunicació,  II Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: LLEGIR HIPERTEXTOS , 28, 29 i 30 de setembre de 2011, UB , Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A.; Fons, M. (2011).  Reflexionem amb en Frato. Una experiència de desenvolupament de competènies transversals als estudis de mestre d'educació infantil. Presentació comunicació,  Jornades Interuniversitàries d'Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A.; Ballester, J.; Couto, P.; Gutiérrez, F.; Ibarra, N.; Molina, M.; Navarro, M.; Núñez, P.; Romea, C.  (2011).  El papel de la DLL en las nuevas titulaciones de grado. Un estudio comparativo. Presentació comunicació,  XII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada , ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  Presidència de la taula de comunicacions: 'Cinema i hipertext'. Presidència de sessió,  II Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  La recepción de Smoke: una secuencia de lectura hipertextual para secundaria. Presentació comunicació,  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  La investigación en didáctica de la lengua y la literatura: situación actual y perspectivas de futuro. Participació comitè científic/organitzador,  XII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada , ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  El joc lingüístic com a eina educativa per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengua catalana en contextos plurilingües. Presentació comunicació,  Ve Colloque International de L'Association Française des Catalanistes, Lorient, FRANÇA.

Ambròs, A. (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: Llegir hipertextos., Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  EUROCALL CMC & TEACHER EDUCATION. SIGx Annual Workshop 2011, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, A. (2011).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornades Interuniversitàries d'Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2012).  Los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory, una lectura desde la minificción. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. En premsa, Cadis, 20-23 de novembre de 2012, ESPANYA.

Sanahuja, E.; Virallonga, J. (2012).  Poesia Catalana: intimitat i història. Presidència comitè científic/organitzador,  XVIII Jornades de Poesia i Mestissatge , Barcelona, maig de 2012, ESPANYA.

Romea Castro, Mª.C. (2012).  La mujer árabe en el cine. Miradas y Representaciones. Conferència invitada,  IV Congreso Internacional sobre Orientalismos en África, Asia, la Península Ibérica y el Continente Americano. (Representaciones de lo Oriental en Ámerica y la Península Ibérica. Revista Magriberia.Magriberia nº 6/7 – 2013(Especial), pp.303-321, Fez , MARROC.

Romea-Castro, C. (2012).  Minificción hipertextual. Dos líneas de poema como germen de un relato: Splendor in the Grass (1961). Ponència,  XIII Congresos Internacional de la Soceidad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. . APORTACIONES PARA UNA EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA EN EL SIGLO XXI aporta. 61, pág. 1-10 , Cádiz , ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2012).  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Participació comitè científic/organitzador,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Cádiz, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2012).  Relator d'una taula de comunicacions. Presidència de sessió,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura, Cádiz, ESPANYA.

Prats Ripoll, M.M. (2012).  El procés de revisió textual de l’obra poètica de Màrius Torres. Notes sobre tipologia de variants i nivells de reescriptura. Presentació comunicació,  I Congrés Internacional sobre Crítica Filològica i Ecdòtica, Lleida, ESPANYA.

Prats Ripoll, M.M. (2012).  El procés de revisió textual de l'obra poètica de Màrius Torres. Notes sobre tipologia de variants i nivells de reescriptura. Presentació comunicació,  I Congrès Internacional sobre Crítica Filològica i Ecdòtica. Textos catalans dels segles XIX i XX , Lleida, ESPANYA.

Prats Ripoll, M.; Escudé Baró, S. (2012).  Ruta literària Màrius Torres per la ciutat de Lleida. Una passejada pels espais viscuts, literaris i de recuperació i homenatge. Presentació comunicació,  I Congrés de Geografies Literàries, València, ESPANYA.

Prats, Ripoll, Margarida (2012).  La història velada del(s) llegat (s) Màrius Torres. Conferència invitada,  Els papers d'una amistat. Jornada Sales-Torres (30 de novembre de 2012), LLeida, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2012).  Marco intertextual en DLL.” Ponente del ámbito de Didáctica de Lengua y Literatura. Julio 2012. Sense especificar,  : CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINRA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. INVESTIGACIÓN DE CALIDAD PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN. (CIMIE), BARCELONA, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A.  (2012).  “La evaluación de los estudiantes en la educación superior”. Asistencia. Madrid. Sense especificar,  III Jornada Cátedra Unesco., MADRID, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2012).  Sobre la interpretación: la libertad condicionada del lector. (El lector ante las (sub)versiones en la literatura posmoderna) (Conferencia de Clausura) Noviembre 2012. Sense especificar,  XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. SEDLL / Universidad de Cádiz , CÁDIZ, ESPANYA.

Mendoza Fillola, A. (2012).  “Minificción y presencia de los clásicos para la educación lectoliteraria: Hiperficciones homéricas” Noviembre 2012. Sense especificar,  XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. SEDLL / Universidad de Cádiz, CÁDIZ, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A. (2012).  Hipertextualidad, metaficción y textos multimodales: análisis de las estrategias narrativas y discursivas. Junio 2012. Sense especificar,  II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE MINIFICCIÓN EN ELÁMBITO HISPÁNICO (IIe CONGRÈS INTERNATIONAL DU RÉSEAU DE LA RECHERCHE SUR MINIFICTION DANS LE DOMAINE HISPANIQUE). Université De Bourgogne., Dijon, FRANÇA.

Jiménez León, M. (2012).  Misión de la Universidad: perspectiva histórica y proyección futura. Presentació comunicació,  VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación: la Universidad, una institución de la sociedad. Sí, Barcelona, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2012).  El microrrelato: recurso didáctico para acceder a la literatura española del s. XX. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Docencia Universitaria e Innovación: la Universidad, una institución de la sociedad: La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria. SÍ, Cádiz, ESPANYA.

Herrero Gómez, M.A. (2012).  El Placer por la lectura a través de obras clásicas de la literatura española. Presentació comunicació,  Congreso iberoamericano de las lenguas en la educación y en la cultura. Iv congreso leer.es nombre. Secció: Leer y escribir en contextos plurilingües e intercuturales, Salamanca, ESPANYA.

Herrero Gómez, M.A. (2012).  Cómo abordar el gusto por la lectura a través de los textos literarios. Presentació comunicació,  XIII Congreso de la SEDLL: La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria, Cádiz, ESPANYA.

Escudé Baró, S.; Prats Ripoll, M. (2012).  Presentació de la ruta virtual Màrius Torres al web dels Espais Literaris de Ponent. Ponència,  VII Jornada sobre Literatura i Ensenyament (2012) (divendres i dissabte, 13 i 14 d’abril de 2012) Literatura, ensenyament i recursos digitals., LLeida, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M.M. (2012).  Hipertextos Fragmentados: la construcción de microrrelatos a partir de una ruta literaria. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la LIteratura, Cádiz, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M. (2012).  Una passejada barcelonina per la literatura infantil i juvenil. Presentació comunicació,  I Congrés de Geografies Literàries , València, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats Ripoll, M. (2012).  Una passejada barcelonina per la LIJ”. I Congrés de Geografies Literàries. Presentació comunicació,  Organitzat pel Grup d’Innovació de Geografies Literàries (Universirtat de València), ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Prats, M. (2012).  Hiperrelatos fragmentados: la construcción de microrrelatos a partir de una ruta literaria. Presentació comunicació,  Societat Española de Didáctica de la lengua y la Literatura (SEDLL), ESPANYA.

Díaz-Plaja, A.; Manuel, J. (2012).  Els alfabets, matèria poètica. Dels abecedaris a la poesia tipogràfica. Presentació comunicació,  Jornada de treball: Intercanvi de recerques en curs sobre poesia experimental.Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Díaz-Plaja, A. (2012).  La literatura femenina infantil como campo de investigación en la DLL: algunos caminos y muchas preguntas. Ponència,  Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Organitzat per Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. , Barcelona, ESPANYA.

Celia Romea Castro  (2012).  Cine de Literatura para Bachillerato. Otra manera de ver cine. Conferència invitada,  V Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura . En prensa , Hermosillo, Sonora , MÈXIC.

Arbonés, M.C. (2012).  Book Trailers: minificción y multitextualidad para el aula de LE. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la SDLL, 20-23 de noviembre 2012, Universidad de Cádiz, ESPANYA.

Ambròs, Alba i Creus, Teresa (2012).  La lectura de la imatge com a suport a la interacció del docent per afavorir la competència lectora a Educació Infantil (P5). Presentació comunicació,  CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs,Alba (2012).  Developing audiovisual competence in new Catalan educational programme. Presentació comunicació,  Media Information Literacy and Intercultural Dialogue Week. Pendent encara, Bellaterra, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2012).  Les catifes d'art efímer. De la tradició popular a la innovació. Participació comitè científic/organitzador,  IV Congrés Internacional d'Art Efímer, Barcelona, ESPANYA.

Ambròs, Alba (2012).  La lectura en l'era digital. Ponència,  6è Congrés Educació i Entorn: Llegint, creixem!, Seu d'Urgell, ESPANYA.

Ambròs, A. (2012).  La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria. Participació comitè científic/organitzador,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria, Cádiz, ESPANYA.

Ambròs, A. (2012).  Hipertextos fragmentados: una propuesta para trabajar la competencia lectoliteraria en la formación inicial de docentes. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria. pendent, Cádiz, ESPANYA.

Ambròs, A. (2012).  . Presidència de sessió,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria, Cádiz, ESPANYA.

Ambròs, A. (2012).  . Participació comitè científic/organitzador,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La conquista de la libertad a través de la educación lingüística y literaria, Cádiz, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2013).  Sessió XVI. Aula Magna del Palau de les Heures. Camous Mundet. Barcelona. Presidència de sessió,  III Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora. Xarxes hipertextuals a l'aula: l'educació literària i l'e-literatura des de la minificció., Barcelona, 25-27 de setembre 2013, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2013).  Poesia, minificción e hipertextualidad en los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory: un experiencia en Bachillerato. Presentació comunicació,  III Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora. Xarxes hipertextuals a l'aula: l'educació literària i l'e-literatura des de la minificció., Barcelona, 25-27 de setembre 2013, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2013).  Los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory, una lectura desde la minificción. Presentació comunicació,  Seminari de Recerca. La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora.. Els aforismes estètics: una porta d'entrada a la poesia i a la minificció., Barcelona, 8 i 9 de maig de 2013, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2013).  Apel.les Mestres: quan els poemes vénen a berenar. Taula rodona,  Apel.les Mestres, artista complet i home polièdric. Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Biblioteca Mundet., Barcelona, 30 de de 2013, ESPANYA.

Sanahuja Yll, E. (2013).  . Secretaria comitè científic/organitzador,  III Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora. Xarxes hipertextuals a l'aula: l'educació literària i l'e-literatura des de la minificció., Barcelona, 25-27 de setembre 2013, ESPANYA.

Sanahuja, E.; Virallonga, J. (2013).  La poesia, germana rica, germana pobra. Presidència comitè científic/organitzador,  XIX Jornades de Poesia i Mestissatge. Aula Magna de la Universitat de Barcelona., Barcelona, 13 de maig de 2013, ESPANYA.

Romea Castro, Mª.C.; Herrero Gómez, Mª.A.  (2013).  La entrega como ficción fragmentada. A vueltas con el relato corto. Ponència,  III Simposi internacional sobre perspectives de rec erca i innovació didàctica en formació receptora: ''Xarxes hipertextuales a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la min fificció'. En prensa , Barcelona , ESPANYA.

Romea Castro, Mª.C. (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  III Simposi internacional sobre perspectives de rec erca i innovació didàctica en formació receptora: ''Xarxes hipertextuales a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la min fificció'. En prensa , Barcelona , ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica del Español/Lengua extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro. Participació comitè científic/organitzador,  XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica del Español/Lengua extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro, Braga, PORTUGAL.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica del Español/Lengua extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro. Participació comitè científic/organitzador,  XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica del Español/Lengua extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro, Braga, PORTUGAL.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  Llegir la forma d'un text per escriure millor (Taller). Sense especificar,  Jornades de Lectura i Escriptura. Llegir i escriure: una visió integradora (organitzat grup GRERLI), Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  III Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: 'Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la minificció. Presidència de sessió,  III Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: 'Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la minificció, Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  III Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: 'Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la minificció. Presidència de sessió,  III Simposi internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en formació receptora: 'Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i l'e-Literature des de la minificció, Barcelona, ESPANYA.

Ramos Sabaté, J.M. (2013).  El Reto de inferir en la educación secundaria (Taller). Sense especificar,  XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Didáctica del Español/Lengua extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro, Braga, PORTUGAL.

Prats Ripoll, M. (2013).  El món poètic de Joana Raspall. Ponència,  Jornada pedagògica Joana Raspall. en premsa, Sant Feliu de Llobregat, ESPANYA.

MENDOZA FILLOLA, A. (2013).  XII Jornades de Docència. Universitat de Barcelona. Departament DLL. Sense especificar, , BARCELONA, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2014 - 2016.   Textualitats multimodals, connectivitat i xarxes 2.0 a l’aula: anàlisi qualitativa d’una proposta sobre educació literària adreçada al professorat en formació..  ().  AGRUPACIÓ DE RECERCA EN CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ.  Ref.: 2014 SGR 180.  IP: Cèlia Romea Castro

2014 - 2014.   El text multimodal a l’aula d’Educació Secundària. Anàlisi de competències receptores i creences del professorat..  (Culture Programme (2007-2013).).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE UB 2013.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2014 - 2014.   El text multimodal a l’aula d’Educació Secundària. Anàlisi de competències receptores i creences del professorat..  ().  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 7CULT - Culture Programme.  IP: M. Celia Romea astro

2014 - 2016.   TEXTUALITATS MULTIMODALS, CONNECTIVITAT I XARXES 2.0 A L'AULA: ANÀLISI QUALITATIVA D'UNA PROPOSTA SOBRE EDUCACIÓ LITERÀRIA DIRIGIDA AL PROFESSORAT EN FORMACIÓ. (SGR 180 (2013-2016) IP., Celia Romea..  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: SGR 180.  IP: M. Celia Romea Castro

2013 - 2015.   Desarrollo de estrategias y técnicas didácticas a partir del patrimonio y la arqueología del conflicto para la enseñanza/aprendizaje de las ciencias sociales y la historia.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2012-35299.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2012 - 2014.   Historia de la crítica literaria española, 1860-1975.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2011-24565.  IP: Adolfo Sotelo Vazquez

2012 - 2013.   Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura .  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB/045 .  IP: GEMMA PUJALS PÉREZ

2012 - 2013.   Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura.  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB/045.  IP: Gemma Pujals Pérez

2012 - 2013.   Interactivitat en didàctica de la llengu ai la literatura.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB/405.  IP: Gemma Pujals Pérez

2012 - 2013.   Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura.  ().  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2012PID-UB/045.  IP: Gemma Pujals Pérez

2012 - 2014.   MUSEALIZACIÓN DIDÁCTICA DE ESPACIOS PATRIMONIALES A PARTIR DE APLICACIONES REACTIVAS CON CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA: TELEFONÍA MÓVIL Y SUPERFICIES TÁCTILES.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: EDU2011-28684.  IP: Juan Santacana Mestre

2012 - 2013.   Título: La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: Necessitats específiques de formació i innovació per potenciar les estratègies de interacció i metacognició del lector (en els nivells d’ESO) (Final).  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE-2012.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2012 - 2013.   “Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el Treball Final de Màster (TFM) i el Pràcticum II del Màster de Secundària”.  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB /175.  IP: MARCELINO JIMÉNEZ LEÓN

2012 - 2015.   Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el Treball Final de Màster (TFM) i el Pràcticum II del Màster de Secundària.  ().  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2012PID-UB/175.  IP: Marcelino Jiménez León

2012 - 2013.   Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el Treball Final de Màster (TFM) i el Pràcticum II del Màster de Secundària..  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB/175.  IP: Marcelino Jiménez León.

2012 - 2013.   L’ENTORN PERSONAL D’APRENENTATGE: UNA EINA PER A LA REFLEXIÓ METACOGNITIVA I PER A L’AVALUACIÓ FORMATIVA A LA MENCIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES DELS GRAUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID-UB/099.  IP: Maria Carmen Arbones Sola

2011 - 2013.   Grup d'innovació docent consolidat en didàctica de la llengua i literatura (GIDC-DLL).  ().  Universitat de Barcelona .  IP: Gemma Pujals Pérez

2011 - 2013.   Identificación de las facetas metaliterarias en el proceso de construcción de la competencia lecto-literaria del alumnado de educación secundaria.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: EDU2010-16867.  IP: Jose Manuel de Amo Sanchez-Fortun

2011 - 2012.   La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: Necessitats específiques de formació i innovació per potenciar les estratègies de interacció i metacognició del lector (en els nivells d’ESO).  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2010 - 2013.   La poesia experimental catalana entre 1959 i 2004.  (Programa Nacional de Información para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Dòria

2010 - 2011.   La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: Necessitats específiques de formació i innovació per potenciar les estratègies de interacció i metacognició del lector (en els nivells d’ESO).  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2009 - 2011.   Historia de la crítica literaria española, 1860-1975.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: FFI2008-00532/FILO.  IP: Adolfo Sotelo Vazquez

2009 - 2013.   La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: necessitats específiques de formació i innovació perr potenciar les estratègies de interacció i metacognició del lector (en els nivells d'ESO).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2009 - 2013.   Formació receptora. Anàlisi de competències (FRAC).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR79.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2009 - 2011.   Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-00427/EDUC.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2009 - 2011.   Competència i avaluació d'activitats per a l'aprenentatge de la didàctica de la llengua i la literatura .  ().  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2009PID-UB/90.  IP: Gemma Pujals Pérez

2009 - 2011.   : Grup d'innovació docent consolidat en didàctica de la llengua i literatura (GIDC-DLL).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2009 GIDC-UB/07.  IP: Gemma Pujals Pérez

2009 - 2011.   Competències i avaluació d'activitats per a l'aprenentatge de la didàctica de la llengua i la literatura.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2009PID-UB/90 .  IP: Gemma Pujals Pérez

2009 - 2010.   La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: Necessitats específiques de formació i innovació per potenciar les estratègies de interacció i metacognició del lector (en els nivells d’ESO.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2009 - 2011.   Las matemáticas una herramienta de inclusión y de equidad para el alumnado inmigrante recién llegado..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-05050/EDUC.  IP: Nuria Rosich Sala

2008 - 2009.   Una estratègia d'alfabetització audiovisual amb You Tube.  (Ajuts a la Recerca).  Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).  IP: Carmen Echazarreta Soler

2008 - 2009.    L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenenen la formació receptora.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE06-13-GR .  IP: CELIA ROMEA CASTRO

2008 - 2008.   L'adquisició de competències investigadores en un màster de recerca: avaluació conjunta dels aprenentatges i indicadors objectius per l'avaluació del treball de recerca. .  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: AGAUR 2008 MQD-00096 .  IP: Joan Perera

2008 - 2009.   L'adquisició de les competències investigadores en un màster de recerca: avaluació conjunta dels aprenentatges i indicadors objectius per a l 'avaluació del treball de recerca (ACI-MRDLL) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008MQD 00096 .  IP: Joan Perera Parramon

2008 - 2009.   L'adquisició de les competències investigadores en un màster de recerca: avaluació conjunta dels aprenentatges i indicadors objectius per a l 'avaluació del treball de recerca (ACI-MRDLL) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008MQD0096.  IP: JOAN PERERA PERRAMON

2008 - 2009.   Ajut al treball: 'L'Anàlisi qualitativa de l'intertext lector: Propostes d'innovació per activar les competències que intervenen en la formació receptora en estudiants d'Educació Secundària'. Renovació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007/ARIE/00052.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2008 - 2008.   Ajuts de Recerca, per a equipament i infrastructura destinats a la recerca (PEIR 2007).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: AGAUR (PEIR, 2007).  IP: Ma. Celia Romea Castro

2008 - 2008.   Convocatòria per atorgar ajuts per a equipaments i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2007) (Ordinador).  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2007PEIR00009-57-B.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2007 - 2008.   L'anàlisi qualitativa de l'intertetx lector: propostes d'innovavió per activar les competències que intervenen en la formació receptora.  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona..  Ref.: ARCE06-13-GR.  IP: Celia Romea Castro

2007 - 2009.   Grup d'Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura (GIDC-DLL) .  (Sense especificar).  PMID.  Ref.: Codi: 2007GIDC-UB/07.  IP: Gemma Pujals Perez

2007 - 2007.   D'Ajuts de Recerca, per a equipament i infrastructura destinats a la recerca (PEIR 2006).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: AGAUR (PEIR, 2006).  IP: Ma. Celia Romea Castro

2007 - 2008.    D'Ajuts de Recerca, per a equipament i infrastructura destinats a la recerca (PEIR 2007).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: AGAUR (PEIR, 2007) .  IP: Ma. Celia Romea Castro

2006 - 2007.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenenen la formació receptora .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006ARIE10005.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2006 - 2009.   El Cómic como recurso motivador para Alumnos Taiwaneses de E./LE.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006 Beques FI.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2006 - 2007.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector: propostes d'innovació per activar les competències que hi interven en la formació receptora..  (Sense especificar).  ARIE 2004.  Ref.: 2006ARIE10005 - AGAUR.  IP: Mª Cèlia Romea Castro

2006 - 2009.   Patrimonio y arquitectura del conocimiento: diseño de una plataforma digital de transferencia de conocimento sobre patrimonio.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-06572/.  IP: M. Montserrat Sebastia Salat

2006 - 2009.   Grup DIVERSIMAT d'educació matemàtica, com a col·laboradora en aspectes relacionats amb l'educació lingüística i comunicativa, centrats principalment en la comprensió lectora i facetes argumentatives. Grup integrat a la Xarxa Remic: Recerca en educació Matemàtica i Cinetífica, finançada per l'AGAUR com a Xarxa d'Incentivació de la Recerca Educativa (XIRE) des del 2006 (Ref. 2006 XIRE 004), coordinada per la Dra. Roser Pintó, directora del CRECIM (Centre de Recerca en Educació Cinetífica i Matemàtica) de la UAB..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: Ref. 2006 XIRE 004.  IP: Núria Rosich Sala / Roser Pintó

2005 - 2006.   Avantatges de l'avaluació de l'aprenentatge a través de Carpetes d'Aprenentatge en suport TIC basades en tecnologia Wiki de progamari lliure. (Projecte CarpeTiki).  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  PMID.  Ref.: 2005PID-UB/32.  IP: Antoni Font Ribas

2005 - 2009.   FRAC (Formació receptora, anàlisi de competències).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00815.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2005 - 2006.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenen en la formació receptora. .  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005 ARIE-10069.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2005 - 2006.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenenen la formació receptora.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005 ARIE-10069.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2005 - 2006.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenen en la formació receptora..  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE05-16-GR.  IP: Cèlia Romea Castro

2005 - 2009.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenen en la formació receptora. Grup de recerca consolidat FRAC de la UB..  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 036274.  IP: Dr. Antonio Mendoza

2005 - 2006.   Teoria, Història i Ús Educatiu de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana.  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: XT00048 (2005-2006).  IP: Dra. Teresa Colomer (UAB)
història

2005 - 2008.   ANÀLISI QUALITATIVA DE L'INTERTEXT LECTOR I PROPOSTES D'INNOVACIÓ PER ACTIVAR LES COMPETÈNCIES QUE INTERVENEN EN LA FORMACIÓ RECEPTORA - Grup FRAC (FORMACIÓ RECEPTORA. ANÀLISI DE COMPETÈNCIES).Sol.licitud d'Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR) .  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: Expedient 00815 - SGR2005.  IP: Mendoza Fillola, A.

2004 - 2005.   La formació receptora: Anàlisi qualitativa de l'activació de l'intertext lector i de les competències que intervenen. Grup consolidat FRAC de la UB..  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2759.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2004 - ... .   La formació receptora: análisis qualitativa de l'activació de l'intertext lector i de les competències que intervenen.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: ARI2-ARIE2004.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2004 - 2005.   La formació receptora: Anàlisi qualitativa de l'activació de l'intertext lector i de les competències que intervenen.  (Ajuts a la Recerca).  ARIE 2004.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2004 - 2005.   La formació receptora. Anàlisi qualitativa de l'activació de l'intertext lector i de les competències que intervenen..  (Ajuts a la Recerca).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 63.3.15/419.EJ/689.15.  IP: Cèlia Romea Castro

2004 - 2007.   Innovació docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura .  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2004dGID-UB/20.  IP: Gemma Pujals Pérez

2004 - 2005.   La formació receptora: Anàlisi qualitativa de l'activació de l'intertext lector i de les competències que intervenen.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2004 - 2005.   LA FORMACIÓ RECEPTORA: ANÀLISI QUALITATIVA DE L'ACTIVACIÓ DE L'INTERTEXT LECTOR I DE LES COMPETÈNCIES QUE INTERVENEN - Grup FRAC (FORMACIÓ RECEPTORA. ANÀLISI DE COMPETÈNCIES.Convocatòria d'Ajut per al desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal i no formal - ARIE 2004. .  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2004ARIE00023.  IP: Mendoza Fillola, A.

2004 - 2006.   L'Ensenyament de la lectura i de l'escriptura a les primeres edats. PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT. Finançament: PMID (Informació, Avaluació i Prospectiva) de la Universitat de Barcelona..  (Sense especificar).  Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: Codi 1090420118.  IP: Pujals Pérez, Gemma

2003 - 2004.   LA FORMACIÓN RECEPTORA: ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL INTERTEXTO LECTOR (Un ámbito de actuación el patrimonio cultural. Itinerarios literarios, reales y virtuales) .  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2003-REC-5077.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2003 - ... .   Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura y recepción y posibilidades didácticas.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE).  Ref.: BSO-2002-11484-E.  IP: Celia Romea castro

2003 - 2004.   La formació receptora: análisis de componentes del intertexto lector (un ámbito de actuación: patrimonio cultural. Itinerarios literaris, reales y virtuales. Grup de recerca consolidat FRAC de la UB..  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2003-REC-5077.  IP: Dr. Antonio Mendoza

2003 - 2006.   Multimedia y método histórico en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: BSO2003-03444.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2003 - 2003.   I Simposium internacional: Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades didácticas .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: BSO2002-11484-E.  IP: Ma. Celia Romea Castro

2003 - 2004.   I Simposium internacional Juan Marsé. .  (Ajuts a la Recerca).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: Ajuts Congressos.  IP: M. Celia romea Castro

2003 - 2004.   La formació receptora: anàlisi de components de l'intertext lector.un àmbit d'actuació: el patrimoni cultural itineraris literaris, reals i virtuals(Grup FRAC) - Convocatòria 2003 de la Divisió de Ciències de l'educació. Entitats participants: Departament de didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca..  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2003-REC-5077.  IP: Mendoza Fillola, A.

2002 - 2003.   LA FORMACIÓ RECEPTORA: ANÀLISI DE COMPONENTS DE L'INTERTEXT LECTOR II .  (Ajuts a la Recerca).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2002-REC 50661-1ª.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2002 - 2003.   LA FORMACIÓN RECEPTORA: ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL INTERTEXTO LECTOR II.  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2002-REC50661-1ª.  IP: Celia Romea Castro

2002 - 2003.   La formació receptora: anàlisi de components de l'intertext lector II. Grup de recerca consolidat FRAC de la UB..  (Ajuts a la Recerca).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2002-REC-50661-1a.  IP: Dra M.Cèlia Romea

2002 - 2004.   Teoria, Història i Ús Educatiu de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana.  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: DOGC 3633 XT00039 .  IP: Dra. Teresa Colomer (UAB)
història

2002 - 2002.   Material audiovisual.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2002PIRA00072.  IP: Juan Antonio Calahorra Cabrera

2002 - 2005.   Grup de didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva. .  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: UB-003930.  IP: Juan Santacana Mestre

2002 - 2003.   La formació receptora: anàlisi de components de l'intertext lector II (Grup FRAC) - Convocatòria 2000 de la Divisió de Ciències de l'educació. Entitats participants: Departament de didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca..  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2002-REC 50661-1ª.  IP: Romea Castro, C.

2001 - 2002.   Proyecto de investigación: 'El inicio de la Lecto-Escritura en edades tempranas'.  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  IP: Isidoro González Gallego

2001 - 2002.   La formació receptora: anàlisi de components de l'intertext lector I (Grup FRAC) - Convocatòria 2000 de la Divisió de Ciències de l'educació. Entitats participants: Departament de didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca..  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2001-GNC-5045-1ª.  IP: Mendoza Fillola, A.

2000 - 2002.   Teoria, Història i Ús Educatiu de la Litertaura Infantil i Juvenil Catalana.  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: XT00035.  IP: Dra Teresa Colomer (UAB)
història

2000 - 2002.   Grup de Didàctica del patrimoni, noves tecnologies i museografia comprensiva.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: ub-3337.  IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona

2000 - 2002.   LA FORMACIÓN RECEPTORA: ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL INTERTEXTO LECTOR (Un ámbito de actuación el patrimonio cultural. Itinerarios literarios, reales y virtuales) .  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: ub-3337.  IP: F. Xavier Hernández Cardona

2000 - 2002.   INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL .  (TEAM. Gabinet d'Avaluació e Innovació Educativa).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: M.Celia Romea Castro

1999 - 2001.   La función de los Centros de Documentación en Literatura Infantil y Juvenil en la formación de profesores .  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  IP: Antonio Mendoza Fillola

1998 - 2000.   ALGUNOS ELEMENTOS DE IMPACTO DEL DISCURSO NARRATIVO AUDIOVISUAL .  (Ajuts a la Recerca).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: Principal.  IP: Ma. Celia Romea Castro

1998 - 1999.   Els elements d'impacte en el discurs narratiu audiovisual (Convocatòria 1998 de la Divisió de Ciències de l'Educació. Hi participen: Departaments: Didàctica de la Llengua i la Literatura i d'Educació Visual i Plàstica)..  (Fomento de la Investigación Universitaria).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: RE 5016-1A.  IP: Romea, Cèlia

1997 - 1999.   Evaluación en el área de lenguaje: la regulación formativa de los aprendizajes. .  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 1997 RE 5002-2A.  IP: Antonio Mendoza Fillola

1996 - 1999.   EL DISCURS ARGUMENTATIU ALS PRIMERS CURSOS D'ENSENYAMENT SUPERIOR (Programa d'Ajuts per Projectes de Formació del Professorat, Innovació Docent i Avaluació - GAIU Conv.1996: Intervenció educativa per la millora de la situació inicial dels alumnes de nou ingrés - Facultat de Dret..  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: Codi 6/II/01/PUJA.  IP: Pujals, G.

1993 - ... .   La enseñanza/aprendizaje de la literatura. Propuesta y desarrollo de nuevosplanteamientos didácticos.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Antonio Mendoza Fillola

1993 - 1996.   INNOVACIÓ I FORMACIÓ PEDAGÒGICA (Estudis realitzats en el marc del Grup de Treball 'Redacció i Escola' encarregat de l'organització, classificació,anàlisi i valoració de propostes, recursos i materials innovadors per a la Reforma Educativa. Divulgació mitjançant Jornades periòdiques d'ençà l'any 1983). .  (Formación de Formadores).  Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona .   Universitat de Barcelona / Fundació Social de la Caixa de Barcelona / Escola de Formació del Professorat d'EGB. UB .  IP: Battaner,MP.; Mendoza,A.; Pujals,G.; Sanahuja,E.

1993 - 1994.   Innovación metodológica en la enseñanza de la literatura (Educación primaria y secundaria obligatoria).  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 28.  IP: Ma. Celia Romea Castro

1990 - 1992.   LA ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (Parte individual del Proyecto divulgado en el Congreso Internacional: El estudio del español - Universidad de Salamanca - 28-31 octubre 1991). .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Universidad de Salamanca.  Ref.: PS88 - 0026.  IP: Pujals, G.

1988 - 1992.   ESTUDIOS DE LENGUA CON FINES DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS (DISCURSO ACADÉMICO Y COMERCIAL EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA) - Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universitat de Barcelona..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: DGICYT - Núm. PS88 - 0026.  IP: Battaner Arias, Mª Paz

1988 - ... .   Estudios de Lengua con fines didácticos específicos.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PS-88-0026.  IP: Paz Battaner

1988 - 1989.   'ESTUDIO PARA MEJORAR EL CONTENIDO DE UNA ENSEÑANZA' (Per observar i analitzar 'in situ' plans d'estudi d'institucions d'altres països - França i Alemania - per millorar el contingut dels ensenyaments de didàctica de la llengua i la literatura - amb propostes de canvi) .  (Erasmus).  Comunitat Econòmica Europea.  Ref.: Contracte núm. ST-88-0461.  IP: Pujals, G.

1982 - 1984.   ANÁLISIS DEL DISCURSO EN EL CUENTO INFANTIL.  (Fomento de la Investigación Universitaria).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 677 (6.11.1982).  IP: Pujals, G.

2014 - 2016.   GRUP DE RECERCA DE FORMACIÓ RECEPTORA I ANÀLISI DE COMPETÈNCIES (FRAC).  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR180.  IP: M. Margarida Prats Ripoll

Contractes

2011 - 2013.   Corpus digital de Patrimonio Literario del período de entreguerras (1914-1945). Base de datos y estudio.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2010-16491.  IP: Jordi Male Pegueroles

2009 - 2010.   La incidència del discurs de base hipertextual en la formació receptora: necessitats específiques de formació i innovació per potenciar les estratègies d'interacció i metacognició en els nivells d'ESO.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Mª Celia Romea Castro

2008 - 2009.   L'adquisició de competències investigadores en un màster de recerca:avaluació conjunta dels aprenentatges i indicadors objectius per a l'avaluació del treball de recerca (ACI-MRDLL).  (Contracte de recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008MQD 00096.  IP: Joan Perera Parramon

2005 - 2009.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'invació per activar les competències que intervenen en la formació receptora.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2005 - 2006.   L'anàlisi qualitativa de l'intertext lector i propostes d'innovació per activar les competències que intervenen la formació receptora.  (Ajuts a la Recerca).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  IP: Antonio Mendoza Fillola

2004 - 2004.   El cinema, cultura globalitzada i proposta educativa interdisciplinar..  (Contracte de recerca).  Caja de Madrid.  IP: M. Celia Romea Castro

2003 - 2004.   I Simposium internacional Juan Marsé. Su obra literaria. Lectura recepción y posiblidades didácticas..  (Contracte de recerca).  Caja de Madrid.  IP: M. Celia Romea Castro

2002 - 2002.   Grup de Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva..  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  IP: Francesc Xavier Hernández Cardona

1989 - 1992.   DISEÑO DE PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE UNIVERSIDAD - INFORME SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO Participants: Comisión de diseño de propuestas para la Formación del Profesorado de Universidad del Ministerio de Educación y Ciencia, formada por profesorado de distintas universidades españolas.(VVAA:La formación del Profesorado Universitario, MEC, 1992) .  (Formación de Formadores).  Ministerio de Educación y Ciencia .   Universitat de Barcelona / Universitat Politècnica de València / Universidad de Málaga / Universidad Complutense de Madrid.  Ref.: Encàrrec.  IP: Benedito Antolí, V. - Universitat de Barcelona

1986 - 1987.   Estudi per al disseny i posada en pràctica del 'pla especial per educadors de llars d'infants' a les escoles de formació del professorat de Catalunya. Convenis: Departament d'Ensenyament de la Generalitat - Ministerio Educación y Ciencia. Departament d'Ensenyament de la Generalitat - Universitats de catalunya. Import parcial. No s'inclou l'import pressupostat per les administracions implicades..  (Formación de Formadores).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya .   Ministerio de Educación y Ciencia / Escuela Universitaria de Profesorado de la UB .  Ref.: Ordre 25.6.86-DOG 710-86 .  IP: Defis, O., Pujals, G.

1985 - 1986.   ESTUDIO SOBRE LA RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE PREESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Participants: Dirección General de Educación Básica, Subdirección General de Educación Preescolar - Ministerio de Educación y Ciencia. Seminari de Preescolar (interdepartamental) de l'Escola de Formació del Professorat - UB. .  (Formación de Formadores).  Ministerio de Educación y Ciencia .   Escuela Universitaria de Profesorado de la UB .  Ref.: Parcial: EUFP -UB.  IP: Defis, O,

1983 - 1984.   DISEÑO Y REMODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA REVISTA 'COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA Participants: Pujals,G. i Romea, C.: Seminari de Llengua/Escola de Formació del Professorat - Universitat de Barcelona Perez Tornero, JM. i Vilches, L.: Facultat de Periodisme - Universitat Autònoma de Barcelona.  (Formación de Formadores).  Escola de Formació del Professorat d'EGB. UB .   Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / Primeras Notícias. Centro de Comunicación y Pedagogía.  IP: Aliaga,J. (Centro de Comunicación y Pedagogía

1982 - 1983.   DISSENY D'UNA NOVA ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DE l'ESCOLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Participants: Professorat de la Universitat de Barcelona i Mestres tutors de diferents escoles de Catalunya (Ensenyament General Bàsic).  (Formación de Formadores).  Escola de Formació del Professorat d'EGB. UB .   Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: D.O.G.-Decret núm.368/82.  IP: Ramos,R., Álvarez,JL., Macarulla, MD.,Pujals, G.

1980 - 1981.   PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS, CATALANA Y CASTELLANA, EN PREESCOLAR Y CICLO INICIAL (Objetivo: Mejorar la competencia lingüística de los escolares) Coordinador assessor: Joan Martí Castell.Catedràtic de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona..  (Formación de Formadores).  Editorial Tàrraco, S. A. .   Universitat de Barcelona / Escuela Universitaria de Profesorado de la UB .  IP: Martí Castell, Joan

Institucions i empreses amb què col·labora

Biblioteca Artur Martorell 'Llibres experimentals entre la poesia i el joc' Conferència de M. Prats i Joan Manuel (11/06/2015)

Centre de Recursos Pedagògics Sants- Montjuïc 'La poesia, avui, a les aules i als centres escolars. Algunes pistes per fer-la viure.' Conferència Margarida Prats (11/02/2015 i 11/03/2015)

Links a altres webs

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/09/2018