Inici UB
RealTIC (Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació)

Dades Generals

Acrònim: DRE_DIX ( Docència i Recerca del Discurs a la Xarxa)

Adreça Professional: Passeig de la Vall d'Hebron 171 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035071     Fax: 934035121

Correu-e: jtpujola(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau: Didáctica de la lengua extranjera / Web 2.0 / comunicación digital

Àmbit temàtic:

Equip Investigador

Joan Tomàs Pujolà Font jtpujola(a)ub.edu

Miquel Llobera Canaves mllobera(a)ub.edu

Maria Vicenta Gonzalez Arguello vicentagonzalez(a)ub.edu

Begoña Montmany Molina bmontmany(a)ub.edu

Jaume Batlle Rodriguez jaumebatlle(a)ub.edu

Anna Marie Zanatta annezanatta(a)ub.edu

Olivia Espejel Nonell olivia.espejel(a)ub.edu

Maria del Mar Suárez Vilagran mmsuarez(a)ub.edu

Marie Christine Appel

Línies de Recerca

Aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Categorització dels cibergèneres

Anàlisi de materials digitals interectius

Aprenentatge de Llengües Asistit per Ordinador

Resum de l'activitat de Recerca

Els objectius de recerca del grup realTIC giren entorn de l'estudi de l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües primeres i estrangeres.

a) analitzar els processos didàctics que generen l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües

b) estudiar el desenvolupament de la competència comunicativa digital en diferents entorns i cibergèneres dins del món educatiu, en especial, el discurs docent en l'ensenyament en línea.

Publicacions en Revistes

García, M.A.; González, V.; Ramos, C. (2010).  Modelos de Interacción en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Tonos Digital. Revista electrónica de filología(19).  WWW.tonosdigital.com (http://www.um.es/tonosdigital/znum19/secciones/estudiso-11-entornosvirtuales.htm) ISSN: 1577-6921

González, V. (2008).  Los pronombres personales sujeto en el discurso del profesor de español como lengua extranjera (E/LE). Lenguas Modernas, 33,  33-48.   ISSN: 0716-0542

Bartolomé, A.; Grané, M.; Mercader, A.; Pujolà, J.T.; Rubinstein, V.; Willem, C. (2007).  La web audiovisual. Tecnología y Comunicación Educativas (TyCE), jun-dic 2007(45),  20-41.  http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/TyCE45.html / http://investigacion.ilce.edu.mx/st.asp?id=534

González, M.V.; Montmany, B.; Pujolà, J-T. (2015).  Lee, completa y aprende. Análisis de las instrucciones en el material interactivo digital para la enseñanza de lenguas. AESLA http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/01/44.pdf (http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/default.htm) ISSN: 2444-197X

González, V. (2010).  Análisis del discurso en el aula: una herramienta para nuestra autoevaluación. marcoELE, 10,  83-96.  http://marcoele.com/descargas/expolingua_2006.gonzalez.pdf ISSN: 1885-2211

González Argüello, V.; Crerezo Atieza, E. (2010).  El docente reflexivo: ventajas e inconvenientes del portafolio docente. Lenguaje, 38(1),  35-65. 

García, M.A. (1993).  Los Países Bajos en el siglo XVI: una situación de convivencia de lenguas y culturas. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, XLII,  363-379.   ISSN: 0210-7481

Cerdán, L.; González, V.; Ríos, M.; Llobera, M.  (1994).  Sóc el primer:Análisis de los usos lingüísticos espontáneos de un niño árabe en situación de inmersión. Comunicación, Lenguaje y Educación, 24,  41-48.   ISSN: 0214-7033

Palomeque, C.; Pujolà, J.-T. (2018).  Managing multimodal data in virtual world research for language learning. ReCALL ,  1-19.  https://doi.org/10.1017/S0958344017000374 ISSN: 0958-3440

Llobera, M.  (1990).  Reconsideración del discurso interactivo en la clase de L2 o LE. Comunicación, Lenguaje y Educación, 7-8,  91-98.   ISSN: 0214-7033

Pujolà, J-T.; González, V. (2008).  El uso del Portafolio para la autoevaluación en la formación continua del profesor. marcoELE, 7,  92-110.  http://marcoele.com ISSN: 1885-2211

García, M.A.; Yúfera, I. (1993).  Sobre la evolución semántica de algunas palabras del español que designan unidades de comunicación verbal. Revista Española de Lingüística (RSEL), 2(23),  359-373.   ISSN: 0210-1874

Batlle, J.; González, M.V.; Pujolà, J-T (2018).  La narrativa como elemento cohesionador de tareas gamificadas para la enseñanza de lenguas extranjeras. Rivista dellIstituto di Storia dellEuropa Mediterraneahttp://www.isem.cnr.it/RiMe/RiMe_2.II_2018.pdf ISSN: 2035-794X

González, V. (2010).  La interacción en el aula de ELE: discurso generado por el alumno. Lenguaje y Textos,  105-111.  http://sedll.org/es/revista.php ISSN: 1133-4770

Publicacions en Llibres

Pujolà, J.T.  (1997).  ImPRESSions: reaching new horizons in multimedia CALL design. En Proceeding of EUROCALL 96 (pp. 313 - 328). ISBN: 963 9017 26 4.  

Gálvez, C.; Pujolà, J.T.  (1999).  Los medios de comunicación. En A fresh start in Spanish (pp. 103 - 193). ISBN: 0 415 20327 9.  

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; González, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a Comunicació Audiovisual: l'elaboració d'un documental. En Actas del I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación .  Publicacions i Edicions UB - S.

Pujolà, J.T.  (2002).  Trayectorias: una tarea para fomentar la autonomía del aprendizaje en la red. En Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la Enseñanza de ELE - Actas del Congreso ASELE (pp. 393 - 402). ISBN: 84-9705-172-6 .  

García, M.A.; González, V.; González, J.; Martínez, E.  (2004).  Docencia universitaria no presencial de Lengua Española a través de un foro telemático. En Congreso Internacional Virtual de Educación . ISBN: 84-7632-863-X.  

Aguareles, M.A.; Romeo, M.; García, M. A.; González, M. V.; Sánchez, L.; Obis, L.  (2005).  El tractament de la immigració i la religió als informatius de les televisions locals. .http://www.gencat.cat/diari_c/4416/05150027.htm

Pujolà, J.T.  (2005).  Las TIC en la enseñanza/aprendizaje de E/LE. .  UB virtual - N.

Font, D.; González, V.; Martínez, C.; Pujolà, J.T.  (2008).  El projecte Espai Comú d’Aprenentatge de Llengües (ECAL) en la formació de Mestres de la UB. En Actes de les XIII Trobada de Centres d'Autoaprenentatge (pp. 121 - 137).  Departament de política lingüística de la Generalitat de Catalunya - N. ISBN: 978-84-393-7708-5.  

Pujolà, J.T.  (2009).  Did CALL feedback feed back? Researching learners’ use of feedback. En Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics (pp. 79 - 102).  Routledge - N. ISBN: 978-0-415-46539-7.  http://www.stanford.edu/~efs/callcc/

González, V.; Montmany, B. (2009).  El moodle y el aula presencial: una relación posible. En Univest 09. II congrés Interancional. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. (pp. 1 - 14).  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - N. ISBN: 978-84-8458-302-8.  

González, V.; Font, D.; Pujolà, J.-T. (2010).  El punt de partida per a una reflexió metacognitiva i metalingüística en l’aprenentatge de llengües. En Univest 09. II congrés Interancional. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. (pp. 431 - 439).  Universitat de València - N. ISBN: 978-84-370-7206-7.  

Pujolà, J.-T.; Herrera, F. (2018).  Gamificación. En The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. Metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2 (pp. 583 - 595).  Routledge - N. ISBN: 9781138182905.  https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Spanish-Language-Teaching-metodologias-contextos/Munoz-Basols-Gironzetti-Lacorte/p/book/9781138182

Pujolà, J.-T.; Berríos, A.; Appel, C. (2017).  Applying DMC in a gamified teacher training course on gamification. En 1st Workshop on Gamification and Games for Learning (GamiLearn'17). .  Repositorio institucional ULL - N. ISBN: 978-84-697-3570-1.  http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4769

Suárez, M.M.; Pujolà, J-T. (2016).  La Proyección multimodal como aprendiente de inglés lengua extranjera. En A. Mediavilla; V. Brotons Rico; D. Escandell Mestre;J. Rovira Collado (Eds.) (2016). Aprendizajes plurilingües y literarios: Nuevos enfoques didácticos. Actas del XVI Congreso Internacional de la SEDLL. (pp. 916 - 924).  Publicacions de la Universitat d'Alacant - N. ISBN: 978-84-16724-30-7.  https://drive.google.com/file/d/0Bx_3q1qv7urzZWdERElGM3p2cEk/view

Appel, M. C.; Pujolà, J.-T. (2015).  Pedagogical and Technological Issues in the Instructional Design of a tandem MOOC. En Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1696 - 1705).  AACE - N. ISBN: 978-1-939797-20-9.  http://www.learntechlib.org/p/152217

Burset, S.; Bosch, E.; Pujolà, J.-T (2016).  A study of multimodal discourse in the design of interactive digital material for language learning. En New perspectives on teaching and working with languages in the digital era (pp. 163 - 172).  Research-publishing.net - N. https://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.tislid2014.431

Pujola, J.T.; Sayós, R. (2013).  De l'autoavaluació a l'avaluació entre iguals: experiències amb el portafolis electrònic a l'educació superior. En IV Congrés Internacional UNIVEST'13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu'. Girona, 4 i 5 de juliol de 2013. Llibre d'Actes .  Universitat de Girona - N. ISBN: 978-84-8458-417-9.  

Pujolà, J.-T. (2013).  Autonomía y uso de las TIC. En Cuestiones de Autonomía en el Aula de Lenguas Extranjeras (pp. 67 - 85).  Horsori - N. ISBN: 978-84-15215-16-4.  

Batlle Rodríguez, J.; González Argüello, M.V. (2017).  The relationship between the self-perception of foreign languages teachers with respect to game-playing and their gamified learning activities. En 1st Workshop on Gamification and Games for Learning (GamiLearn'17) (pp. 1 - 4).  Universidad de La Laguna - N. ISBN: 978-84-697-3570-1.  Publicació online (http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4767)

Batlle, J.; Miller, P. (2017).  Video Enhanced Observation and Teacher Development: Teachers' Beliefs as Technology Users. En EDULEARN 17 Proceedings (pp. 2351 - 2362).  IATED Academy - N. ISBN: 978-84-697-3777-4.  

Batlle, J. (2017).  Parekoen behaketa irakasleen garapen profesionalean: Video Enhanced Observation (VEO) sistemarekin egindako esperientzia praktiko bat. (pp. 1 - 13).  HABE Editores - N. ISBN: 2530-3287.  http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/parekoen_behaketa_irakasleen_garapen_profesionalean

Batlle, J.; Mateo, M.; González, V.; Antúnez, A.; Férriz, C.; Sánchez, N. (2015).  Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital. En 'Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital', en Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15: Los retos de mejorar la evaluación, Girona: Universitat de Girona: 325-331. Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15: Los retos de mejorar la evaluación (pp. 325 - 331).  Universitat de Girona - N. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/UNIVESTpublicacio_corregida.pdf

Batlle, J.; González, M.V. (2015).  Discurso docente en la interacción profesor-alumnos a través de Mahara: motivaciones y realizaciones. En Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital (pp. 79 - 85).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-9048-9.  

Batlle, J.; González Argüello, M.V. (2017).  Análisis de secuencias didácticas gamificadas para la enseñanza de lenguas extranjeras: La importancia de la narrativa en la gamificación. En V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE'17) .  Publicaciones de la Universidad de la Laguna - N.https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6640

Batlle, J. (2016).  Gamificación para el desarrollo de la comunicación intercultural en el aula de español como lengua extranjera. En Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (pp. 114 - 120).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-848-9.  

Batlle, J. (2016).  An interview with Paul Seedhouse on Video Enhanced Observation (VEO): A new tool for teacher training, professional development and classroom research. (pp. 90 - 97).  Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature - N. ISBN: 2013-6196.  http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n3-battle

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Margarida Cambra Giné  (1992).  Canvis de llengua i discurs a classe de francés. Llengua estrangera a l'ensenyament primari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Lin Yue-Hong (1995).  Un estudio empírico de la incorporación de la corrección en el discurso en el discurso en español de hablantes en chino. . Tesi Doctoral. . 

Ernesto Martín Peris (1996).  Las actividades de aprendizaje en los manuales para la enseñanza del español como lengua extranjera. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montserrat Dejuan Espinet (1997).  Efectos de dos aproximaciones de enseñanza de inglés en una tipología variada de alumnos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laura Cerdán Martínez (1997).  La comunicación no verbal en el discurso del profesor: estilos didácticos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Wen-Fen Liang (1997).  Estrategias de comunicación relativas a la interlengua de los hablantes chinos al utilizar español. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Isidoro Castellanos (1999).  Estudio de necesidades a nivel institucional. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cristina Ballesteros (2000).  Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas propias durante los dos primeros años de funcionamiento de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO). Estudio de un caso. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Neus Figueras (2001).  Developing Oral Tests: can we get closer to real life?. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

González Argüello, M. Vicenta (2001).  Modificaciones en el discurso del profesor de español como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0115110-112331/index_cs.html

Carolina Forns Bernhardt (2004).  Creencias y actitudes de profesores y alumnos hispanos sobre su lengua y cultura. Un estudio de caso sobre residentes latinos en la ciudad de Chicago. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Ramos (2005).  Ideaciones de estudiantes universitarios alemanes sobre su proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera ante una enseñanza por tareas. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jaume Gaya (2005).  La comunicació no verbal a la narrativa de Giuseppe Tomassi di Lampedusa:El Guepard. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Andrea Berríos Muñoz (2013).  El componente interactivo en materiales digitales para la enseñanza de la gramática en L1. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Silvia Pueyo Villa (2015).  Los procesos autorreguladores en la elaboración de un portafolio formativo. Estudio de caso en un programa en línea de formación de profesores de español como lengua extranjera. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Du-Lu Paul Hsiao (2015).  Efectos de distintos tipos de podcast en la fluidez oral de estudiantes universitarios taiwaneses de español lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Víctor Solís Parejo (2015).  La incidencia de actividades interactivas abiertas y cerradas en el aprendizaje de vocabulario productivo y receptivo oral de inglés como lengua extranjera en estudiantes de Primaria de 7-8 años. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rafael Zaragoza (2015).  Desarrollo y pilotaje de una aplicación para el aprendizaje de vocabulario en español a nivel inicial. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Anna Marie Zanatta (2016).  Using wikis for collaborative writing in the English for tourism classroom. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Yelissa Margarita Díaz Capellán (2016).  Los elementos multimodales en los portafolios electrónicos de estudiantes de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lola Torres Ríos (2016).  Estrategias metacognitivas de gestión del aprendizaje a través de los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) de aprendientes de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cristina Elisa Palomeque Kovacs (2016).  Communication in a MUVE: An exploratory case study of teacher interactional devices in Second Life. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Olivia Espejel Nonell (2017).  Las presencias social, docente y cognitiva en la comunicación mediada por computadora en un proyecto de telecolaboración interuniversitario en el ámbito de español lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

González, V. (1999).  La información que se esconde en un telediario. Presentació comunicació,  I Trobades a les escaletes del campus: La informació a través de la paraula i la imatge. No, Barcelona, ESPANYA.

Vicenta Gonzalez Argüello (1999).  I Trobades a les Escaletes del Campus: la informació a través de la paraula. Secretaria comitè científic/organitzador,  I Trobades a les Escaletes del Campus: la informació a través de la paraula. Facultat de Formació del Professorat. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; González, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a comunicació audiovisula: l'elaboració d'un documental. Poster,  1r Congreso Internacional 'Docencia Universitaria e Innovación'. No, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; Gonzalez, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a Comunicació Audiovisual: l'elaboració d'un documental. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona, 26-28 de junio de 2000. [cd-rom] Actas del I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, 2000, UAB, UB, UPC, 2000. ISBN: 84-7653-753-0 , Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2002).  El Potencial de Internet para la Clase de E/LE: ¿real o virtual?. Presentació comunicació,  4º Encuentro Brasileño de Profesores de Español (ENBRAPE) , Sabará (MG), BRASIL.

García Asensio, Mª.Á.; González Argüello, Mª.V.; González Martínez, J.; Martínez Díaz, E. (2003).  Un espacio de encuentro lingüistico. El foro como prolongación de la clase de lengua. Presentació comunicació,  XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüistica., Gerona, ESPANYA.

García Asensio, M. A. ; González, V. (2004).  Internet com a eina de treball. Desevolupament d'una activitat dirigida a l'assignatura de Llengua. Ponència,  III Jornada de docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona., ESPANYA.

García, M.A.; González, M. V. , González, J., Martínez, E. (2004).  Docencia universitaria no presencial de Lengua Española a través de un foro telemático. Ponència,  IV Congreso Internacional Virtual de Educación. Universitat de Palma de les Illes Balears. 9-29 de febrero de 2004. [cd-rom] Actas del IV Congreso Internacional Virtual de Educación. ISBN: 84-7632-863-X. DL: PM 298-2004, Palma de Mallorca, ESPANYA.

García Asensio, M. A. ; González, V. (2004).  Internet com a eina de treball. Desevolupament d'una activitat dirigida a l'assignatura de Llengua. Ponència,  III Jornada de docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona., ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2005).  El reto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: cómo integrarlas en ELE. Taula rodona,  XIV Encuentro Práctico de profesores de ELE, Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

González, V. (2005).  Apprendre l'espagnol grâce à l'imatge et a la vidéo. Ponència,  Expolangue. no, París, FRANÇA.

García, M.A. (2006).  Los foros virtuales en el desarrollo de la competencia comunicativa. Ponència,  I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 171-173. ISBN: 985-484-277-0, Minsk, BIELORÚSSIA.

García, M.A. (2006).  Entre la oralidad y la escritura: el análisis del discurso escrito en los foros virtuales. Ponència,  I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 173-175. ISBN: 985-484-277-0, Minsk, BIELORÚSSIA.

González, V. (2006).  Los foros virtuales: análisis de las creencias de los laumnos sobre su competencia en lengua castellana. Ponència,  I congreso científico Internacional 'Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas'. Sí, Minsk, BIELORÚSSIA.

Pujolà, J.T.  (2007).  El potencial de la pissarra digital interactiva. Presentació comunicació,  VI Jornada de Docència del Departament de Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Fullana, N.; Pujolà, J.T.  (2007).  ECAL - projecte d'innovació docent usant Moodle. Presentació comunicació,  VI Jornada de Docència del Departament de Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T; Suárez, M.M. (2008).  Actividades cooperativas en Moodle: el desarrollo de la competencia audiovisual en lengua extranjera. Presentació comunicació,  MoodleMoot 08 España. ISSN 2013-1569, Barcelona, ESPANYA.

García, M.A. (2008).  El estándar panhispánico en la era de internet. Ponència,  II Congreso Científico Internacional Científico-Práctico: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2008. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2008, pp. 87-90. ISBN: 978-985-484-497-8, Minsk, BIELORÚSSIA.

Pujolà, J.T.; González, V.; García, M.Á. (2009).  La comunicación en la web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de las lenguas. Presentació comunicació,  XXXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

González, V.; García, M.Á. (2009).  Cambios en la cultura del alumno como usuario de internet: del rol de lector de contenidos al rol de gestor de contenidos. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas. Actas del III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas, pp. 127-129, ISBN 978-985-484-605-7, Minsk, BIELORÚSSIA.

García, M.Á.; González, V.; Ramos, C. (2009).  Digital Native Students and Digital Immigrant Teachers? Teacher and Student Roles in the New Communication Models Using Moodle. Presentació comunicació,  The 16th International Conference on Learning University of Barcelona, Spain, Barcelona, ESPANYA.

González, V.; Ramos, C. (2009).  Digital natives and digital immigrants: von der Ethnofraphie im Unterrichtsraum zu der Ethnographie im virtuellen Raum. Presentació comunicació,  Web as culture. Ethnographic, linguistic and didactic perspectives. no, Giessen, ALEMANYA.

Pujolà, J.T.; Suárez, M. M. (2009).  Cooperative ways of improving learners' audiovisual comprehension in English: the CAC experience. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Internacional AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada). Universidad de Castilla la Mancha., Ciudad Real, ESPANYA.

Suárez, M. M.; Pujolà, J.T. (2009).  Processos reflexius en una tasca cooperativa de comprensió audiovisual. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional Univest'09, Girona, ESPANYA.

González, V.; Montmany, B. (2009).  El moodle y el aula presencial: una relación posible. Presentació comunicació,  Congrés Internacional Univest: Clausper a la implicació dels estudiants a la universitat. sí, Girona, ESPANYA.

Pujolà, J-T.; González, M.V.; Suárez, M.M.; Montmany, B.; Palomeque, C.; Ramos, C.; García, M.A. (2010).  Análisis de interacción, hipertextualidad y multimodalidad en los blogs sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Taula rodona,  XXVIII AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada). Universitat de Vigo., Vigo, ESPANYA.

González, V.; Suárez, M. (2010).  La interacción en blogs sobre enseñanza de lenguas extranejras: una propuesta de análisis. Presentació comunicació,  XXVIII congreso Interacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Analziar datos. Describir variación. no, Vigo, ESPANYA.

Ramos, C.; González, V. (2010).  ¿Alguien tiene comentarios? Análisis de la interacción en blogs de profesores y blogs de aula. Presentació comunicació,  Congreso internacional Europa/América Latina ETI. Alfabetización mediática y culturas digitales. Sí, Sevilla, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2010).  Más allá de lo escrito: la hipertextualidad y la multimodalidad en los blogs como estrategias discursivas de la comunicación digital. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Europa/América Latina ATEI: Alfabetización mediática y culturas digitales. Alfabetización mediática y culturas digitales. Gabinete de Comunicación y Educación, 2010 - ISBN: 978-84-693-2361-8. Año 2010, Sevilla , Sevilla, ESPANYA.

García Asensio, M.Á. (2010).  Discurso informativo y multimodalidad: propuesta de transcripción y etiquetado de un corpus multimodal para el análisis discursivo de los informativos televisados. Presentació comunicació,  XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Vigo, ESPANYA.

García Asensio, M.Á.; Polanco Martínez, F. (2010).  Estrategias argumentativas de legitimación en discursos organizacionales. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 'Comunicación y desarrollo en la era digital' (http://www.aeic2010malaga.org/esp/secciones.asp?id_seccio=7&id_seccion=0). Publicació en actes, Málaga, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2010).  El blog como medio para el desarrollo de la competencia comunicativa digital en la formación de profesores de lengua extranjera. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura., Jaén, ESPANYA.

Montmany, B.; Brión, Rosa; Pujolà Font, J.T. (2010).  El portafolio digital: Una habitación con vistas al desarrollo de las competencias. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura., Jaén, ESPANYA.

Pujolà, J. T.; Montmany, B. (2011).  La interacción imagen-palabra como constituyente multimodal de las entradas de blog. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Comunicación y Educación: Estrategias de alfabetización mediática., Barcelona, ESPANYA.

Esteve, O.; Pujolà, J.T. (2011).  Aprenentatge formal o informal, és aquesta la qüestió?. Conferència invitada,  II Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics. , Bellaterra, Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2011).  El portafolis digital Mahara: les competències a la vista. Conferència invitada,  Jornades de Tecnologia Docent. Portafolis docent., Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2011).  Desenvolupament de la competència comunicativa digital en l’ensenyament de llengües. Conferència invitada,  XV Jornadas de Traducción y Lenguas Aplicadas. Congreso Internacional “Didáctica de las lenguas y la traducción en la enseñanza presencial y a distancia, Vic, ESPANYA.

González, M. V.; García, M. Á.; Pujolà, J. T.; Ramos, C.  (2011).  Multimodalidad, hipertextualidad e interacción: tres ingredientes de la competencia comunicativa digital. Presentació comunicació,  Simposi Internacional 'Competència Comunicativa Digital', Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2011).  La competencia comunicativa digital en el aula de ELE. Conferència invitada,  II Encuentro Práctico de Profesores de Español en Polonia., Cracovia, POLÒNIA.

Batlle, J. (2017).  Using Video Enhanced Observation in a Peer Observation Project. Poster,  VEO Europa Showcase, Londres, REGNE UNIT.

Batlle, J.; González, F. (2017).  VEO (Video Enhanced Observation): Un proyecto de observación entre iguales para el desarrollo profesional docente con el uso de esta aplicación. Presentació comunicació,  XXVI Encuentro Práctico de Profesores de ELE, Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2001 - 2002.   LISAM: Laboratorio de idiomas con sistema de autoaprendizaje monitorizado.  (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).  Ministerio de Educación .  Ref.: AFC2000-0035-ID.  IP: Antoni Badia

2004 - 2007.   Diseño y estudio de la incidencia de los instrumentos para el desarrollo de la competencia estratégica en el aprendizaje de lenguas extranjeras en contexto universitario..  (Ciencia y Tecnología).  Ministerio de Educación .  Ref.: HUM2004-01923/FILO.  IP: Olga Esteve

2005 - 2006.   Espai Comú d’Aprenentatge de Llengües (ECAL) .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2005PID-UB/16.  IP: Miquel Llobera Canavés

2007 - 2008.   ECAL .  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: ECAL 2007TED-UB/015.  IP: J. T. Pujolà

2007 - 2008.   ECAL 2.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: ECAL2 2007PID-UB/21.  IP: J. T. Pujolà

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2009 - 2011.   Análisis lingüístico y pragmático de la Recomendación Experta en Documentos de Ámbitos Profesionales.  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2008-0083.  IP: Estrella Montolío Duran

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2013 - 2014.   Spoken Communication: English/Spanish in Tandem.  ().  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2013 MOOCS 00017.  IP: Christine Appel

2013 - 2015.   La interactividad en los materiales digitales de lengua: análisis para el desarrollo de la competencia comunicativa en primaria y ESO.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2012-38049.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2015.   La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1606.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2016 - 2018.   La gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras en adultos: un estudio basado en diseño..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2015-67680-R.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2017 - 2020.   Promoting professionalism, innovation and transnational collaboration in foreign language learning and teaching – integrating research-orientation and mobile technologies in teacher education.  (ERASMUS+).  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) .  Ref.: 2017-1-DE01-KA203-003547.  IP: Maria Vicenta Gonzalez Arguello

Institucions i empreses amb què col·labora

Formació de Professors en el Instituto Cervantes

Colaboracio com a professors externs en els programas de Máster de Formació de Professors de Espanyol a la Universitat de Girona, UIMP, IL3-Universitat de Barcelona

Editorial DIFUSIÓN, S.L.

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 11/01/2019