Inici UB
RealTIC (Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació)

Dades Generals

Acrònim: DRE_DIX ( Docència i Recerca del Discurs a la Xarxa)

Codi Oficial: 2017SGR1446

Adreça Professional: Passeig de la Vall d'Hebron 171 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035071     Fax: 934035121

Correu-e: jtpujola(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau: Didáctica de la lengua extranjera / Web 2.0 / comunicación digital

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Joan Tomàs Pujolà Font jtpujola(a)ub.edu

Miquel Llobera Canaves mllobera(a)ub.edu

Maria Vicenta Gonzalez Arguello vicentagonzalez(a)ub.edu

Begoña Montmany Molina bmontmany(a)ub.edu

Jaume Batlle Rodriguez jaumebatlle(a)ub.edu

Anna Marie Zanatta annezanatta(a)ub.edu

Olivia Espejel Nonell olivia.espejel(a)ub.edu

Maria del Mar Suárez Vilagran mmsuarez(a)ub.edu

Marie Christine Appel

Línies de Recerca

Aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Categorització dels cibergèneres

Anàlisi de materials digitals interectius

Aprenentatge de Llengües Asistit per Ordinador

Resum de l'activitat de Recerca

Els objectius de recerca del grup realTIC giren entorn de l'estudi de l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües primeres i estrangeres.

a) analitzar els processos didàctics que generen l'ús de les TIC en l'ensenyament de llengües

b) estudiar el desenvolupament de la competència comunicativa digital en diferents entorns i cibergèneres dins del món educatiu, en especial, el discurs docent en l'ensenyament en línea.

Publicacions en Revistes

Llobera, M.  (1990).  Reconsideración del discurso interactivo en la clase de L2 o LE. Comunicación, Lenguaje y Educación, 7-8,  91-98.   ISSN: 0214-7033

García, M.A. (1993).  Los Países Bajos en el siglo XVI: una situación de convivencia de lenguas y culturas. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, XLII,  363-379.   ISSN: 0210-7481

García, M.A.; Yúfera, I. (1993).  Sobre la evolución semántica de algunas palabras del español que designan unidades de comunicación verbal. Revista Española de Lingüística (RSEL), 2(23),  359-373.   ISSN: 0210-1874

Cerdán, L.; González, V.; Ríos, M.; Llobera, M.  (1994).  Sóc el primer:Análisis de los usos lingüísticos espontáneos de un niño árabe en situación de inmersión. Comunicación, Lenguaje y Educación, 24,  41-48.   ISSN: 0214-7033

Bartolomé, A.; Grané, M.; Mercader, A.; Pujolà, J.T.; Rubinstein, V.; Willem, C. (2007).  La web audiovisual. Tecnología y Comunicación Educativas (TyCE), jun-dic 2007(45),  20-41.  http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/TyCE45.html / http://investigacion.ilce.edu.mx/st.asp?id=534

Pujolà, J-T.; González, V. (2008).  El uso del Portafolio para la autoevaluación en la formación continua del profesor. marcoELE, 7,  92-110.  http://marcoele.com ISSN: 1885-2211

González, V. (2008).  Los pronombres personales sujeto en el discurso del profesor de español como lengua extranjera (E/LE). Lenguas Modernas, 33,  33-48.   ISSN: 0716-0542

González, V. (2010).  Análisis del discurso en el aula: una herramienta para nuestra autoevaluación. marcoELE, 10,  83-96.  http://marcoele.com/descargas/expolingua_2006.gonzalez.pdf ISSN: 1885-2211

García, M.A.; González, V.; Ramos, C. (2010).  Modelos de Interacción en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Tonos Digital. Revista electrónica de filología(19).  WWW.tonosdigital.com (http://www.um.es/tonosdigital/znum19/secciones/estudiso-11-entornosvirtuales.htm) ISSN: 1577-6921

González, V. (2010).  La interacción en el aula de ELE: discurso generado por el alumno. Lenguaje y Textos,  105-111.  http://sedll.org/es/revista.php ISSN: 1133-4770

González Argüello, V.; Crerezo Atieza, E. (2010).  El docente reflexivo: ventajas e inconvenientes del portafolio docente. Lenguaje, 38(1),  35-65. 

Batlle, J.; González, M.V.; Pujolà, J-T (2018).  La narrativa como elemento cohesionador de tareas gamificadas para la enseñanza de lenguas extranjeras. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterraneahttp://www.isem.cnr.it/RiMe/RiMe_2.II_2018.pdf ISSN: 2035-794X

Palomeque, C.; Pujolà, J.-T. (2018).  Managing multimodal data in virtual world research for language learning. ReCALL ,  1-19.  https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/managing-multimodal-data-in-virtual-world-research-for-language-learning/1B840E3AA2DB13422B497F / https://doi.org/10.1017/S0958344017000374 ISSN: 0958-3440

González, M.V.; Montmany, B.; Pujolà, J-T. (2015).  Lee, completa y aprende. Análisis de las instrucciones en el material interactivo digital para la enseñanza de lenguas. AESLA http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/01/44.pdf (http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/default.htm) ISSN: 2444-197X

Suárez, M.M. (2017).  Los Portafolios electrónicos como oportunidad para el aprendizaje de la multimodalidad. Didacticae (1),  130-141.  Publicació online (http://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/18084) ISSN: 2462-2737

A.Zanatta (2017).  CULTIVATING COLLABORATION USING WIKIS FOR GROUP WRITING IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM: A CASE STUDY. EDULEARN ProceedingsOnline publication (https://library.iated.org/view/ZANATTA2017CUL) ISSN: 2340-1117

Batlle, J.; Murillo, I. (2018).  Learner Initiative in the Spanish as a Foreign Language Classroom: Implications for the Interactional Development. Hacettepe University Journal Of Education, 33(special issue),  113-133.  http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/son-sayi.html ISSN: 1300-5340

Batlle, J.; Suárez, M.M. (2019).  Secuencias didácticas gamificadas por docentes de LE en formación continua: puntos, insignias y tablas de clasificación. AESLA (5),  43-51.  https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/eaesla_05.htm / https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/05/05.pdf ISSN: 2444-197X

Novillo, P.; Pujolà, J.-T. (2019).  Analysing E-tutoring Strategies to Foster Pre-service Language Teachers' Reflective Practice in the First Stages of Building an E-portfolio. Universal Journal of Educational Research, 7(5),  1234-1246.   ISSN: 2332-3205

Batlle Rodríguez, J.; González Argüello, M.V.; Pujolà Font, J-T.- (2019).  Gamelex: de gamificar se n'aprèn gamificant. Perspectiva Escolar, 407https://www.rosasensat.org/revista/a-jugaaaaar-a-laula-num-407/ ISSN: 0210-2331

Batlle-Rodríguez, Jaume.; González-Argüello, M. Vicenta (2019).  Interacción social y enseñanza de español como lengua extranjera: foco en las heterorreparaciones no correctivas como fenómeno interaccional. Lengua y Habla, 23,  413-439.  http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/lenguayhabla/article/view/15692 ISSN: 2244-811X

Andreu-Alcaraz, C.; González-Argüello, V. (2019).  Gamificación y ELE: ¿moda pasajera o ha venido para quedarse?. SEDLL, 2,  57-73.  https://cvc.cervantes.es/literatura/esedll/pdf/02/05.pdf ISSN: 2659-9996

Batlle Rodriguez, Jaume; Gonzalez Argueello, Ma Vicenta (2019).  Social Interaction and teaching of Spanish as a Foreign Language: focus on non-corrective other-repairs as an interactional resource. Lengua y Habla, 23,  413-439.   ISSN: 2244-811X

Pujolà, J-T (2019).  A què juguem? Diversitat d'experiències lúdiques en educació. Perspectiva Escolar, 407https://www.rosasensat.org/revista/a-jugaaaaar-a-laula-num-407/monografic-a-que-juguem-diversitat-dexperiencies-ludiques-en-educacio/ ISSN: 0210-2331

Suárez, M.M.; González Argüello, M.V. (2020).  Becoming a good BookTuber. Relc Journal, 51(1),  158-167.  Publicació online (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033688220906905) / https://journals.sagepub.com/action/showTocPdf?volume=51&issue=1&journalCode=rela ISSN: 0033-6882

Batlle Rodríguez, J.; Cuesta García, A.; González Argüello, M.V. (2020).  El microteaching como secuencia didáctica: inicios de los procesos reflexivos en la formación de los profesores de ELE. SEDLL(3),  62-73.  https://cvc.cervantes.es/literatura/esedll/pdf/03/05.pdf ISSN: 2659-9996

Birello, M.; Pujolà, J.-T. (2020).  The affordances of images in digital reflective writing: an analysis of preservice teachers' blog posts. Universal Journal of Educational Research, 21(4),  534-551.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623943.2020.1781609 ISSN: 2332-3205

Herrera, F. ; Pujolà, J.-T. (2020).  Bigarren hizkuntzen didaktikaren berrikuntza mapatzea: eremu bateko nodoak eta ertzak. Hizpide, 96,  1-13.  http://www.ikasten.ikasbil.eus/pluginfile.php/1945003/mod_habecms/doc_attachment_eu/2251/eH96_HerreraPujolà-0.pdf (http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/h2en_didaktikaren_berrikuntza_mapatzea) ISSN: 2530-3287

Batlle, J.; Seedhouse, P. (2020).  Affiliation and negative assessments in peer observation feedback for foreign language teachers professional development. Applied Linguistics Review.   ISSN: 1868-6303

Batlle Rodríguez.; Suárez, M.M. (2021).  An analysis of repair practices in L2 Spanish listening comprehension materials with implications for teaching interactional competence. Classroom Discourse, 12(4),  365-385.  Publicació online (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463014.2020.1810724?scroll=top&needAccess=true) ISSN: 1946-3014

Batlle Rodríguez, J.; Cuesta García, A.; González Argüello, M.V. (2020).  Desarrollo profesional del profesor de lenguas extranjeras a través de la colaboración transnacional y el uso de las TIC. Contextos Educativos. Revista de Educación(26),  219-235.  https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/4323/3699 ISSN: 1575-023X

Ludke, K.; Suárez, M. (trad.) (2020).  Reseña de 'Integrated music education: Challenges of teaching and teacher training', edited by M. Cslovjecsek & M. Zulauf, Bern: Peter Lang. Didacticae (8),  213-216.  https://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/32553/pdf ISSN: 2462-2737

Albá Duran, J.; Oggel, G.; Espejel, O.; Pujolà, J. T. (2020).  Factores de éxito de un proyecto de telecolaboración en el contexto de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Culture Crossroads, 15,  31-60.  FACTORES DE ÉXITO DE UN PROYECTO DE TELECOLABORACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS (http://www.culturecrossroads.lv/pdf/281/en) ISSN: 2500-9974

González Arg¨ello, M.V.; Montmany Molina, B. (2020).  De dónde venimos y hacia dónde vamos en la formación de profesores de español como lengua extranjera. REGIT. , 14(2),  89-101.  http://www.revista.fatecitaqua.edu.br/index.php/regit/article/view/REGIT14-D6 (http://www.revista.fatecitaqua.edu.br/index.php/regit/issue/current/showToc) ISSN: 2359-1145

Batlle, J. (2020).  'Muy bien' as a transition token in teacher-student interactions in the Spanish as a foreign language classroom. System, 97(1).   ISSN: 0346-251X

Martín Queralt, C.; Batlle, J. (2020).  La gamificación en juego: percepción de los estudiantes sobre un escape room educativo en el aula de español como lengua extranjera. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 14(1),  1-19.   ISSN: 1886-1946

Batlle, J.; Deal, M. (2021).  Teacher epistemic stance as a trouble in foreign language classroom interaction. Journal of Pragmatics, 176(4).   ISSN: 0378-2166

Concheiro, P.; Espejel, O.; Pujolà, J. T. (2021).  Flipgrid: una vídeo app para el intercambio virtual, la propincuidad y el aprendizaje de lenguas. Perspectiva, 39(1),  1-17.  Artículo en inglés (https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/70066/45569) / Artículo en español (https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/70066/45568) ISSN: 0102-5473

Appel, C; Pujolà, J.T. (2021).  Designing speaking interaction in LMOOCs: An eTandem approach. ReCALL , 33(2),  1-161-176.  Designing speaking interaction in LMOOCs: An eTandem approach (https://www.cambridge.org/core/journals/recall/article/abs/designing-speaking-interaction-in-lmoocs-an-etandem-approach/C8074B47F66099FADA9288562D83D3) ISSN: 0958-3440

Batlle, Jaume; Mañas, Iban (2021).  La interacción entre profesor y alumnos en el aula de ELE: preferencias de uso en función de la experiencia y el contexto de enseñanza. marcoELE, 33https://marcoele.com/interaccion-entre-profesor-y-alumnos/ ISSN: 1885-2211

González Argüello, M.V. (2021).  Bigarren hizkuntzen klaseetako plangintza: hiru aldiko narratiba. Hizpide(98),  1-1.  http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/h2ko_klaseetako_plangintza_3_aldiko_narratiba?fbclid=IwAR1mYGshpm9zinLjhn5I (http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/e-hizpide-aldizkariak) ISSN: 2530-3287

Alcaraz Andreu, C.; González Argüello, V.; Suárez, M.M. (2021).  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI. Revista del CIDUI, 1(5).  https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/377518/485551 ISSN: 2385-6203

González Argüello, Vicenta. (2021).  González Argüello, Vicenta. Reseña de Lacorte, Manel; Reyes-Torres, Agustín. 2021. Didáctica de la lengua como 2/L en el Siglo XXI. Madrid (España): Arco Libros. Infoling Revistahttps://infoling.org/elies/?t=ir&info=Resenas&id=518&r=180 (https://infoling.org/elies/#IR) ISSN: 1576-3404

Publicacions en Llibres

Pujolà, J.T.  (1997).  ImPRESSions: reaching new horizons in multimedia CALL design. En Proceeding of EUROCALL 96 (pp. 313 - 328). ISBN: 963 9017 26 4.  

Gálvez, C.; Pujolà, J.T.  (1999).  Los medios de comunicación. En A fresh start in Spanish (pp. 103 - 193). ISBN: 0 415 20327 9.  

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; González, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a Comunicació Audiovisual: l'elaboració d'un documental. En Actas del I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación .  Publicacions i Edicions UB - S.

Pujolà, J.T.  (2002).  Trayectorias: una tarea para fomentar la autonomía del aprendizaje en la red. En Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la Enseñanza de ELE - Actas del Congreso ASELE (pp. 393 - 402). ISBN: 84-9705-172-6 .  

García, M.A.; González, V.; González, J.; Martínez, E.  (2004).  Docencia universitaria no presencial de Lengua Española a través de un foro telemático. En Congreso Internacional Virtual de Educación . ISBN: 84-7632-863-X.  

Aguareles, M.A.; Romeo, M.; García, M. A.; González, M. V.; Sánchez, L.; Obis, L.  (2005).  El tractament de la immigració i la religió als informatius de les televisions locals. .http://www.gencat.cat/diari_c/4416/05150027.htm

Pujolà, J.T.  (2005).  Las TIC en la enseñanza/aprendizaje de E/LE. .  UB virtual - N.

Font, D.; González, V.; Martínez, C.; Pujolà, J.T.  (2008).  El projecte Espai Comú d’Aprenentatge de Llengües (ECAL) en la formació de Mestres de la UB. En Actes de les XIII Trobada de Centres d'Autoaprenentatge (pp. 121 - 137).  Departament de política lingüística de la Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 978-84-393-7708-5.  

Pujolà, J.T.  (2009).  Did CALL feedback feed back? Researching learners’ use of feedback. En Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics (pp. 79 - 102).  Routledge - S. ISBN: 978-0-415-46539-7.  http://www.stanford.edu/~efs/callcc/

González, V.; Montmany, B. (2009).  El moodle y el aula presencial: una relación posible. En Univest 09. II congrés Interancional. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. (pp. 1 - 14).  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - S. ISBN: 978-84-8458-302-8.  

González, V.; Font, D.; Pujolà, J.-T. (2010).  El punt de partida per a una reflexió metacognitiva i metalingüística en l’aprenentatge de llengües. En Univest 09. II congrés Interancional. Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. (pp. 431 - 439).  Universitat de València - S. ISBN: 978-84-370-7206-7.  

Pujolà, J.-T.; Herrera, F. (2018).  Gamificación. En The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. Metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2 (pp. 583 - 595).  Routledge - S. ISBN: 9781138182905.  https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Spanish-Language-Teaching-metodologias-contextos/Munoz-Basols-Gironzetti-Lacorte/p/book/9781138182

Pujolà, J.-T.; Berríos, A.; Appel, C. (2017).  Applying DMC in a gamified teacher training course on gamification. En 1st Workshop on Gamification and Games for Learning (GamiLearn'17). .  Repositorio institucional ULL - N. ISBN: 978-84-697-3570-1.  http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4769

Suárez, M.M.; Pujolà, J-T. (2016).  La Proyección multimodal como aprendiente de inglés lengua extranjera. En A. Mediavilla; V. Brotons Rico; D. Escandell Mestre;J. Rovira Collado (Eds.) (2016). Aprendizajes plurilingües y literarios: Nuevos enfoques didácticos. Actas del XVI Congreso Internacional de la SEDLL. (pp. 916 - 924).  Publicacions de la Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-16724-30-7.  https://drive.google.com/file/d/0Bx_3q1qv7urzZWdERElGM3p2cEk/view

Appel, M. C.; Pujolà, J.-T. (2015).  Pedagogical and Technological Issues in the Instructional Design of a tandem MOOC. En Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1696 - 1705).  AACE - N. ISBN: 978-1-939797-20-9.  http://www.learntechlib.org/p/152217

Burset, S.; Bosch, E.; Pujolà, J.-T (2016).  A study of multimodal discourse in the design of interactive digital material for language learning. En New perspectives on teaching and working with languages in the digital era (pp. 163 - 172).  Research-publishing.net - N. https://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.tislid2014.431

Pujola, J.T.; Sayós, R. (2013).  De l'autoavaluació a l'avaluació entre iguals: experiències amb el portafolis electrònic a l'educació superior. En IV Congrés Internacional UNIVEST'13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu'. Girona, 4 i 5 de juliol de 2013. Llibre d'Actes .  Universitat de Girona - S. ISBN: 978-84-8458-417-9.  

Pujolà, J.-T. (2013).  Autonomía y uso de las TIC. En Cuestiones de Autonomía en el Aula de Lenguas Extranjeras (pp. 67 - 85).  Horsori - S. ISBN: 978-84-15215-16-4.  

Batlle Rodríguez, J.; González Argüello, M.V. (2017).  The relationship between the self-perception of foreign languages teachers with respect to game-playing and their gamified learning activities. En 1st Workshop on Gamification and Games for Learning (GamiLearn'17) (pp. 1 - 4).  Universidad de La Laguna - S. ISBN: 978-84-697-3570-1.  Publicació online (http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/4767)

Batlle, J.; Miller, P. (2017).  Video Enhanced Observation and Teacher Development: Teachers' Beliefs as Technology Users. En EDULEARN 17 Proceedings (pp. 2351 - 2362).  IATED Academy - N. ISBN: 978-84-697-3777-4.  

Batlle, J. (2017).  Parekoen behaketa irakasleen garapen profesionalean: Video Enhanced Observation (VEO) sistemarekin egindako esperientzia praktiko bat. (pp. 1 - 13).  HABE Editores - N. ISBN: 2530-3287.  http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/parekoen_behaketa_irakasleen_garapen_profesionalean

Batlle, J.; Mateo, M.; González, V.; Antúnez, A.; Férriz, C.; Sánchez, N. (2015).  Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital. En Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15: Los retos de mejorar la evaluación (pp. 325 - 331).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/UNIVESTpublicacio_corregida.pdf

Batlle, J.; González, M.V. (2015).  Discurso docente en la interacción profesor-alumnos a través de Mahara: motivaciones y realizaciones. En Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital (pp. 79 - 85).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-9048-9.  

Batlle, J.; González Argüello, M.V. (2017).  Análisis de secuencias didácticas gamificadas para la enseñanza de lenguas extranjeras: La importancia de la narrativa en la gamificación. En V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE'17) .  Publicaciones de la Universidad de la Laguna - S.https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6640

Batlle, J. (2016).  Gamificación para el desarrollo de la comunicación intercultural en el aula de español como lengua extranjera. En Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (pp. 114 - 120).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-9921-848-9.  

Batlle, J. (2016).  An interview with Paul Seedhouse on Video Enhanced Observation (VEO): A new tool for teacher training, professional development and classroom research. (pp. 90 - 97).  Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature - N. ISBN: 2013-6196.  http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n3-battle

Montes, Alma.L.; González Argüello, M. Vicenta (2020).  La práctica reflexiva como herramienta de formación en las prácticas del profesor de ELE. En Perfiles, factores y contextos en la enseñanza y aprendizaje de ELE/EL2 (pp. 759 - 771).  Universidade de Santiago de Compostela - S. ISBN: 978-84-17595-48-7.  

Suárez, M.M. (2020).  Gamificación superficial y evaluación entre pares en una experiencia de aprendizaje por proyectos. .http://hdl.handle.net/2445/159760

Suárez, M.M. (2020).  CAVs and badges won so far. .http://hdl.handle.net/2445/159761

Cuesta García, Azahara; González Argüello, M. Vicenta (2020).  El desarrollo de competencias comunicativas digitales y reflexivas de los futuros maestros a través del portafolio digital. En Innovastic 2020, Libro de actas, Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros (Eds.) (pp. 417 - 418).  ICE, Universidad de Alicante - N. ISBN: ISBN: 978-84-09-2.  https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/documentos/libro-de-actas-2020.pdf

Suárez, M.M. (2020).  Gamificación superficial y evaluación entre pares en una experiencia de aprendizaje por proyectos. En R. Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez & R. Díez Ros (Eds.), XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d'actes / REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas (pp. 389 - 390).  Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-09-20651-3.  https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/documentos/libro-de-actas-2020.pdf

Suárez, M.M.; Alcaraz Andreu, C. (2020).  Experiencias "booktuber": más allá del libro y de la pantalla. En R. Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez & R. Díez Ros (Eds.), XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d'actes / REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas (pp. 479 - 480).  Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-09-20651-3.  https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/documentos/libro-de-actas-2020.pdf

Appel, C.; Pujolà, J. T. (2020).  Gamification for Technology-Enhanced Language Teaching and Learning. En New Technological Applications for Foreign and Second Language Learning and Teaching (pp. 93 - 111).  IGI Global publication - S. ISBN: 9781799825913.  https://www.igi-global.com/chapter/gamification-for-technology-enhanced-language-teaching-and-learning/251548

González Argüello, M.V.; Montmany Molina, B. (2020).  Regresamos al 'Aula de nunca jamás': liberar a Campanilla. En Five Years of ELEUK conferences: a selection of short papers from 2019 (pp. 68 - 85).  Research-publishing.net - N. ISBN: ISBN13: 978-2-49.  https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.41.9782490057634

Cuesta García, A.; González Argüello, M. V. (2020).  El portafolio digital: una herramienta para el desarrollo de la competencia comunicativa, digital y reflexiva. En La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas (pp. 1171 - 1182).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-18348-11-.  https://octaedro.com/libro/la-docencia-en-la-ensenanza-superior/

Suárez, M.M. (2020).  Efectos de la gamificación superficial en un trabajo en equipo en Educación Superior. En R. Roig-Vila (Ed.) (2020). La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas (pp. 1094 - 1106).  Ediciones Octaedro, S.L. - S. ISBN: 978-84-18348-11-2.  https://octaedro.com/libro/la-docencia-en-la-ensenanza-superior/

Suárez, M.M.; Alcaraz Andreu, C. (2020).  'BookTubers': un proyecto, dos aplicaciones. En R. Roig-Vila (Coord.), J.M. Antolí Martínez, R. Díez Ros & N. Pellín Buades (Eds.) Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2020. (pp. 973 - 983).  Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-09-20703-9.  https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/109964

Acaraz Andre, C.; González Argüello M.V. (2020).  El fenómeno Booktuber: herramienta innovadora en la activación de la curiosidad por la lectura. En Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktikaren Nazioarteko XX. Kongresuko Aktak Actas del XX Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Aitor Iglesias, Julian Maia, Eneko Zuloaga, Irene Balza, M. Carmen Encinas, Miren Ibarluzea (arg./eds.) (pp. 43 - 51).  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco - S. ISBN: 978-84-1319-276-.  https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=UHPDF202765&titulo=SEDLL%202019%20XX.%20Kongresua%20%96%20XX%20Congreso%20SEDLL%20201

Pujolà Font, J-T.; González Argüello, V. (2020).  Una imagen y 1000 palabras: metáforas visuales en la construcción de la identidad docente. En Multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje en la enseñanza de las lenguas y las literaturas (pp. 140 - 140).  Universidad Pública de Navarra - N.https://www.sedll2020.com/descargas-participantes

Batlle, J. (2020).  La comprensión auditiva en español como lengua extranjera y el desarollo de la competencia interaccional. En La competenza discorsiva e interazionale. A lezione di lingua straniera (pp. 281 - 333).  ARACNE editrice S.r.l. - S. ISBN: 978-88-255-3870.  http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825538700

Batlle Rodríguez, J.; González Argüello, M.V. (2021).  Capítulo 2. El discurso docente: claves para su caracterización y el desarrollo profesional. En Discurso, comunicación y gestión del aula de ELE (pp. 55 - 79).  enCLAVE ELE - S. ISBN: ISBN: 978-84- 122.  

Pujolà, J.-T. (2021).  Gamification: motivating language learning with gameful elements. En Innovative language pedagogy report (pp. 109 - 114).  Research-publishing.net - N. ISBN: 978-2-490057-86-3.  Permalink (https://doi.org/10.14705/rpnet.2021.50.1244)

González Argüello, M.V.; Montes Hernández, A. L. (2021).  Toma de conciencia del profesor novel a través de la observación de clases. En Arnáiz, M. y Otero-Doval, H. (Eds.) (2021). Internacionalización y enseñanza del español LE/L2: plurilingüismo y comunicación intercultural. Oporto: ASELE. (pp. 274 - 292).  ASELE - N. ISBN: 978-84-932766-8-3.  

Suárez, M.M., Gesa, F.; Frigolé, N. (2021).  Gamificación y memes: practicar gramática inglesa en entornos virtuales. .http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/177561

Suárez, M.M.; Gesa, F.; Frigolé, N. (2021).  Gamificación y memes: cómo practicar gramática inglesa en entornos virtuales. En INNOVAESTIC 2021// Llibre d'actes REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de actas .  Publicacions de la Universitat d'Alacant - S.https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/documentos/redes-innovaestic-2021-libro-de-actas.pdf

Batlle, Jaume; González Argüello, Vicenta (2021).  La observación de clases a través de Video Enhanced Observation (VEO): Valoraciones de los profesores en formación sobre el uso de la herramienta. En INNOVAESTIC 2021. Llibre d'actes REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de actas Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcilla & Rocío Díez Ros(Eds.) (pp. 100 - 101).  ICE, Universidad de Alicante - N. ISBN: 978-84-09-29160.  https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2021

Pujolà, J. T. ; Magalashvili , T. ; Petrosyan, S.; Brutyan, M.; Prarouski, A.; Yanitskaya, L. (2021).  Active learning and ICT-enhanced teaching: m-learning and gamification. En enhanced teaching and learning. Teacher's handbook (pp. 85 - 138). ISBN: 978-5-8084-2.  

Alcaraz Andreu, C.; González Argüello, M.V.; Suárez, M.M. (2021).  Uso de dispositivos móviles para la activación y promoción de la lectura. .http://hdl.handle.net/2445/178737

Pujolà, J. T.; González, V. (2021).  El portafolio digital docente en la formación en línea de profesores de ELE: una experiencia de acompañamiento. En El portafolio del profesorado en educación superior. Uso y experiencias en el contexto iberoamericano (pp. 65 - 92).  Universidad del Rosario - N. ISBN: 9789587846737.  https://doi.org/10.12804/urosario9789587846751

Suárez, M.M.; Gesa, F.; Frigolé, N. (2021).  Gamificación de la práctica de la gramática inglesa con memes en tiempos de COVID-19. En R. Satorre Cuerda (Ed.), Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19 (pp. 243 - 254).  Octaedro - S. ISBN: 9788419023193.  https://octaedro.com/en/book/nuevos-retos-educativos-en-la-ensenanza-superior-frente-al-desafio-covid-19/

Suárez, M.M. (2021).  Incentivar al alumnado a través de la gamificación y la coevaluación en un proyecto de marketing y publicidad. En En T. Hernández Morlans y A. Forés Miravalles (Coords.), De la necesidad, oportunidad: Propuestas metodológicas para los nuevos tiempos (pp. 50 - 57).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-19023-01-8.  http://hdl.handle.net/2445/180933

Suárez, M.M. (2021).  Incentivar l'alumnat a través de la ludificació i la coavaluació en un projecte de màrqueting i publicitat. En T. Hernández Morlans i A. Forés Miravalles (Coords.), De la necessitat a l'oportunitat: propostes metodològiques per als nous temps (pp. 49 - 56).  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-19023-02-5.  http://hdl.handle.net/2445/180956

Batlle, J.; González Argüello, V. (2021).  Observar para aprender: Valoración del uso de la herramienta Video Enhanced Observation (VEO) en la formación del profesorado de español como lengua extranjera. En Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021 (pp. 175 - 184).  Publicacions de la Universitat d'Alacant - S. ISBN: 978-84-09-29261-5.  http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/119228

Suárez, M.M.; Batlle, J. (2021).  Modificaciones en la iteración de prácticas gamificadas desde la perspectiva del profesorado. .http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/181743

Suárez, M.M.; Batlle, J. (2021).  Modificaciones en la iteración de prácticas gamificadas desde la perspectiva del profesorado. En Innovación e investigación educativa para la formación docente (pp. 949 - 961).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-1122-023-1.  https://www.dykinson.com/libros/innovacion-e-investigacion-educativa-para-la-formacion-docente/9788411220231/

González, V.; Pujolà, J-T (2021).  Del juego a la gamificación: una exploración de las experiencias lúdicas de profesores de lenguas extranjeras. En Innovación e investigación educativa para la formación docente (pp. 398 - 412).  Dykinson - S. ISBN: ISBN: 978-84-1122.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Margarida Cambra Giné  (1992).  Canvis de llengua i discurs a classe de francés. Llengua estrangera a l'ensenyament primari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Lin Yue-Hong (1995).  Un estudio empírico de la incorporación de la corrección en el discurso en el discurso en español de hablantes en chino. . Tesi Doctoral. . 

Ernesto Martín Peris (1996).  Las actividades de aprendizaje en los manuales para la enseñanza del español como lengua extranjera. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montserrat Dejuan Espinet (1997).  Efectos de dos aproximaciones de enseñanza de inglés en una tipología variada de alumnos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laura Cerdán Martínez (1997).  La comunicación no verbal en el discurso del profesor: estilos didácticos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Wen-Fen Liang (1997).  Estrategias de comunicación relativas a la interlengua de los hablantes chinos al utilizar español. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Isidoro Castellanos (1999).  Estudio de necesidades a nivel institucional. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cristina Ballesteros Gómez (2000).  Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas propias en los dos primeros años de funcionamiento de la ESO. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Neus Figueras (2001).  Developing Oral Tests: can we get closer to real life?. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

González Argüello, M. Vicenta (2001).  Modificaciones en el discurso del profesor de español como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0115110-112331/index_cs.html

Carolina Forns Bernhardt (2004).  Creencias y actitudes de profesores y alumnos hispanos sobre su lengua y cultura. Un estudio de caso sobre residentes latinos en la ciudad de Chicago. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carmen Ramos (2005).  Ideaciones de estudiantes universitarios alemanes sobre su proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera ante una enseñanza por tareas. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jaume Gaya (2005).  La comunicació no verbal a la narrativa de Giuseppe Tomassi di Lampedusa:El Guepard. de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Andrea Berríos Muñoz (2013).  El componente interactivo en materiales digitales para la enseñanza de la gramática en L1. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Silvia Pueyo Villa (2015).  Los procesos autorreguladores en la elaboración de un portafolio formativo. Estudio de caso en un programa en línea de formación de profesores de español como lengua extranjera. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Du-Lu Paul Hsiao (2015).  Efectos de distintos tipos de podcast en la fluidez oral de estudiantes universitarios taiwaneses de español lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Víctor Solís Parejo (2015).  La incidencia de actividades interactivas abiertas y cerradas en el aprendizaje de vocabulario productivo y receptivo oral de inglés como lengua extranjera en estudiantes de Primaria de 7-8 años. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rafael Zaragoza (2015).  Desarrollo y pilotaje de una aplicación para el aprendizaje de vocabulario en español a nivel inicial. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Anna Marie Zanatta (2016).  Using wikis for collaborative writing in the English for tourism classroom. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Yelissa Margarita Díaz Capellán (2016).  Los elementos multimodales en los portafolios electrónicos de estudiantes de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lola Torres Ríos (2016).  Estrategias metacognitivas de gestión del aprendizaje a través de los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) de aprendientes de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cristina Elisa Palomeque Kovacs (2016).  Communication in a MUVE: An exploratory case study of teacher interactional devices in Second Life. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Olivia Espejel Nonell (2017).  Las presencias social, docente y cognitiva en la comunicación mediada por computadora en un proyecto de telecolaboración interuniversitario en el ámbito de español lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Alba López Casanova (2018).  Club de lectura: una proposta per formar lectors literaris crítics. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Aida Mateu Rius (2018).  Fomentar l'activitat física a l'etapa de primària. Proposta de jornades esportives a Llorenç del Penedes. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Martí Saura Castella (2018).  El Vórtex. Projecte de gamificació. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Ester Llopis Blanco (2018).  Prevenció de transtorns de la veu. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Silvia Garriga Carreres (2018).  L'aprenentatge de la lectoescriptura mitjançant el Kybernetische methode, Material adaptat a la llengua catalana. Universidad de Barcelona. Treball de Grau. . 

Bernat Poch Campos (2018).  Cobrint la història: com ha viscut la gent a Catalunya els últims 80 anys?. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Xènia Martin Moreo (2018).  Metodología CLIL en la enseñanza de áreas curriculares no lingüísticas a través de la lengua inglesa. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Maria Frigola Puig (2018).  Disseny d'una maleta didàctica per viatjar al món dels ibers ullastretencs. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

María García Cambeiro (2018).  Proposta d'activitats per millorar l'expressió oral en anglès. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Laia Gausa Busquets (2018).  Educar per al dol i la mort: un repte de vida per a la societat contemporània. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Paula Polo Pallejà (2018).  Estrés y malestar docente. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Emmy Antonella González Lillo (2018).  Descripción del proceso de revisión en escritura colaborativa a través de wikis: un estudio de caso. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Alex Muntané (2018).  Cómo influyen los juegos en la enseñanza de ELE. Un análisis de caso. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Naomi Cañete (2019).  Una semana en español: propuesta didáctica para niños hablantes de herencia de español en Alemania. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Maria Panagioutou (2019).  Propuesta didáctica para la enseñanza de la pronunciación en una clase de ELE de nivel A1. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Inés del Prado (2019).  Propuesta didáctica basada en rutinas para fomentar la interacción en la lengua meta. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Magali Montes De Anda (2020).  Análisis Comparativo de las pruebas de Expresión e Interacción Orales del certificado de español SIELE y el examen AP Spanish Language and Culture. La Tarea 5 y la Comparación Cultural. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Javiera Lermanda Fonceca (2020).  Manual suplementario C1 para la enseñanza de español dialectal chileno. Un propuesta didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Irina Martín (2020).  El discurso del profesor novel de ELE: Análisis de modificaciones en el discurso y del uso del espacio discursivo. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carmen Mateo de Molina (2020).  La gamificació com a eina de motivació a l'aula d'anglès en l'Educació Secundària Obligatòria. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

José Luis Barranco Pérez del Corral (2020).  Mecanismos de control en actividades de vació de información (9-12-2020). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Alba Puentes Aragón (2021).  Herramientas promotoras de la interacción oral en clase de ELE. Instituto Cervantes. Tesi de Masters. . 

Federico Altuna Gaudín (2021).  El enfoque por tareas adaptado a la enseñanza en línea de ELE: una propuesta didáctica. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Carla Sofía Abilahoud Gómez (2021).  Percepciones y valoraciones de ocho profesores de español como lengua extranjera en la enseñanza secundaria de Noruega sobre la música como herramienta facilitadora del aprendizaje. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Mª Beatriz Bañuelos Bermúdez (2021).  Análisis de actividades en manuales de Español de Negocios para el desarrollo de la competencia sociocultural en el contexto laboral mexicano. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Agnieszka Cyrankowska (2021).  Enseñar español online: una propuesta didáctica para estudiantes de ELE polacos de nivel B1 para fomentar la interacción oral. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Mercedes Luisa Bellido Yucra (2021).  El uso de las TIC en el aula de ELE: propuesta didáctica para desarrollar la comprensión auditiva y la expresión oral en el nivel A1. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Carlos Ancelmo Carranza Méndez (2021).  Análisis de necesidades de los estudiantes adultos mayores para la enseñanza de español en un ambiente de inmersión. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Sang Hyun Cho (2021).  La enseñanza de español a través de los materiales audiovisuales: el uso del cine para el proceso de aprendizaje de español como lengua extranjera. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Raudel Antonio Nápoles Delgado (2021).  Cambios de código del profesor en las interacciones con el alumno en el aula de español como lengua adicional: un estudio de caso. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Sara García Chemhar (2021).  Las instrucciones en el aula de español como lengua extranjera online: un análisis multimodal. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Andrea Libertad Berríos Muñoz (2021).  La gamificación como catalizadora de la motivación en una propuesta didáctica de castellano lengua primera. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Segundo Arsecio Cotrina Torrejón (2021).  Las huellas que quiero dejar: una propuesta didáctica en acción. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Peso Domínguez, E. (2021).  Discapacidad intelectual y dificultades en el lenguaje: triangulación de datos en un estudio de caso. Universitat Oberta de Catalunya. Tesi de Masters. . 

Castillo Serón, I.  (2021).  Léxico y sintaxis en el lenguaje oral y escrito de los niños con trastorno específico del lenguaje en el ámbito educativo. Universitat Oberta de Catalunya. Tesi de Masters. . 

Ruiz Revelles, A.  (2021).  Conciencia fonológica y vocabulario en alumnado TEL. Un estudio exploratorio sobre habilidades de alfabetización emergente. Universitat Oberta de Catalunya. Tesi de Masters. . 

Azalia Almena Vidal (2021).  Análisis de los Factores Afectivos en dos Manuales de ELE. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Maria García Cambreiro (2021).  Las lenguas en juego: una propuesta de escape room educativo digital. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Beatriz Vallejo Balduque (2021).  La gamificación como facilitadora del engagement: un estudio multicaso en la enseñanza de vocabulario de inglés como lengua adicional. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marie Aznar Robert (2021).  Creencias de los profesores sobre la enseñanza del español a inmigrantes en un barrio de Valladolid en tiempos de pandemia. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Diana Marcela Montoya Herrera (2021).  Aprendiendo español con Los Montañeros: una propuesta didáctica. UNIBA. Tesi de Masters. . 

Grace Livengood (2021).  Aprendizaje de lenguas extranjeras durante una pandèmia: una mirada al estrés percibido de estudiantes adolescentes norteamericanos de español. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Amaia Capaldegui (2021).  Situaciones de andamiaje en interacciones orales entre estudiantes de español como lengua extranjera. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Contactes de Recerca

TEAM DIDÁTICO- Grup de recerca del Centre de Ciències de l’Educació de la Universitat Federal de Santa Catarina, Brasil

Presentació de Comunicacions

González, V. (1999).  La información que se esconde en un telediario. Presentació comunicació,  I Trobades a les escaletes del campus: La informació a través de la paraula i la imatge. No, Barcelona, ESPANYA.

Vicenta Gonzalez Argüello (1999).  I Trobades a les Escaletes del Campus: la informació a través de la paraula. Secretaria comitè científic/organitzador,  I Trobades a les Escaletes del Campus: la informació a través de la paraula. Facultat de Formació del Professorat. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; González, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a comunicació audiovisula: l'elaboració d'un documental. Poster,  1r Congreso Internacional 'Docencia Universitaria e Innovación'. No, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Font, D.; García, M.A.; Gonzalez, V. (2000).  Per un aprenentatge actiu de la llengua a Comunicació Audiovisual: l'elaboració d'un documental. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona, 26-28 de junio de 2000. [cd-rom] Actas del I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, 2000, UAB, UB, UPC, 2000. ISBN: 84-7653-753-0 , Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2002).  El Potencial de Internet para la Clase de E/LE: ¿real o virtual?. Presentació comunicació,  4º Encuentro Brasileño de Profesores de Español (ENBRAPE) , Sabará (MG), BRASIL.

García Asensio, Mª.Á.; González Argüello, Mª.V.; González Martínez, J.; Martínez Díaz, E. (2003).  Un espacio de encuentro lingüistico. El foro como prolongación de la clase de lengua. Presentació comunicació,  XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüistica., Gerona, ESPANYA.

García Asensio, M. A. ; González, V. (2004).  Internet com a eina de treball. Desevolupament d'una activitat dirigida a l'assignatura de Llengua. Ponència,  III Jornada de docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona., ESPANYA.

García, M.A.; González, M. V. , González, J., Martínez, E. (2004).  Docencia universitaria no presencial de Lengua Española a través de un foro telemático. Ponència,  IV Congreso Internacional Virtual de Educación. Universitat de Palma de les Illes Balears. 9-29 de febrero de 2004. [cd-rom] Actas del IV Congreso Internacional Virtual de Educación. ISBN: 84-7632-863-X. DL: PM 298-2004, Palma de Mallorca, ESPANYA.

García Asensio, M. A. ; González, V. (2004).  Internet com a eina de treball. Desevolupament d'una activitat dirigida a l'assignatura de Llengua. Ponència,  III Jornada de docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona., ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2005).  El reto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: cómo integrarlas en ELE. Taula rodona,  XIV Encuentro Práctico de profesores de ELE, Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

González, V. (2005).  Apprendre l'espagnol grâce à l'imatge et a la vidéo. Ponència,  Expolangue. no, París, FRANÇA.

García, M.A. (2006).  Los foros virtuales en el desarrollo de la competencia comunicativa. Ponència,  I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 171-173. ISBN: 985-484-277-0, Minsk, BIELORÚSSIA.

García, M.A. (2006).  Entre la oralidad y la escritura: el análisis del discurso escrito en los foros virtuales. Ponència,  I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 173-175. ISBN: 985-484-277-0, Minsk, BIELORÚSSIA.

González, V. (2006).  Los foros virtuales: análisis de las creencias de los laumnos sobre su competencia en lengua castellana. Ponència,  I congreso científico Internacional 'Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas'. Sí, Minsk, BIELORÚSSIA.

Pujolà, J.T.  (2007).  El potencial de la pissarra digital interactiva. Presentació comunicació,  VI Jornada de Docència del Departament de Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Fullana, N.; Pujolà, J.T.  (2007).  ECAL - projecte d'innovació docent usant Moodle. Presentació comunicació,  VI Jornada de Docència del Departament de Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T; Suárez, M.M. (2008).  Actividades cooperativas en Moodle: el desarrollo de la competencia audiovisual en lengua extranjera. Presentació comunicació,  MoodleMoot 08 España. ISSN 2013-1569, Barcelona, ESPANYA.

García, M.A. (2008).  El estándar panhispánico en la era de internet. Ponència,  II Congreso Científico Internacional Científico-Práctico: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2008. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2008, pp. 87-90. ISBN: 978-985-484-497-8, Minsk, BIELORÚSSIA.

Pujolà, J.T.; González, V.; García, M.Á. (2009).  La comunicación en la web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de las lenguas. Presentació comunicació,  XXXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid, ESPANYA.

González, V.; García, M.Á. (2009).  Cambios en la cultura del alumno como usuario de internet: del rol de lector de contenidos al rol de gestor de contenidos. Presentació comunicació,  III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas. Actas del III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas, pp. 127-129, ISBN 978-985-484-605-7, Minsk, BIELORÚSSIA.

García, M.Á.; González, V.; Ramos, C. (2009).  Digital Native Students and Digital Immigrant Teachers? Teacher and Student Roles in the New Communication Models Using Moodle. Presentació comunicació,  The 16th International Conference on Learning University of Barcelona, Spain, Barcelona, ESPANYA.

González, V.; Ramos, C. (2009).  Digital natives and digital immigrants: von der Ethnofraphie im Unterrichtsraum zu der Ethnographie im virtuellen Raum. Presentació comunicació,  Web as culture. Ethnographic, linguistic and didactic perspectives. no, Giessen, ALEMANYA.

Pujolà, J.T.; Suárez, M. M. (2009).  Cooperative ways of improving learners' audiovisual comprehension in English: the CAC experience. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Internacional AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada). Universidad de Castilla la Mancha., Ciudad Real, ESPANYA.

Suárez, M. M.; Pujolà, J.T. (2009).  Processos reflexius en una tasca cooperativa de comprensió audiovisual. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional Univest'09, Girona, ESPANYA.

González, V.; Montmany, B. (2009).  El moodle y el aula presencial: una relación posible. Presentació comunicació,  Congrés Internacional UNIVEST09 'Claus per la implicación dels estudiants a la universitat'.. sí, Girona, ESPANYA.

Pujolà, J-T.; González, M.V.; Suárez, M.M.; Montmany, B.; Palomeque, C.; Ramos, C.; García, M.A. (2010).  Análisis de interacción, hipertextualidad y multimodalidad en los blogs sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Taula rodona,  XXVIII AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada). Universitat de Vigo., Vigo, ESPANYA.

González, V.; Suárez, M. (2010).  La interacción en blogs sobre enseñanza de lenguas extranejras: una propuesta de análisis. Presentació comunicació,  XXVIII congreso Interacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Analziar datos. Describir variación. no, Vigo, ESPANYA.

Ramos, C.; González, V. (2010).  ¿Alguien tiene comentarios? Análisis de la interacción en blogs de profesores y blogs de aula. Presentació comunicació,  Congreso internacional Europa/América Latina ETI. Alfabetización mediática y culturas digitales. Sí, Sevilla, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2010).  Más allá de lo escrito: la hipertextualidad y la multimodalidad en los blogs como estrategias discursivas de la comunicación digital. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Europa/América Latina ATEI: Alfabetización mediática y culturas digitales. Alfabetización mediática y culturas digitales. Gabinete de Comunicación y Educación, 2010 - ISBN: 978-84-693-2361-8. Año 2010, Sevilla , Sevilla, ESPANYA.

García Asensio, M.Á. (2010).  Discurso informativo y multimodalidad: propuesta de transcripción y etiquetado de un corpus multimodal para el análisis discursivo de los informativos televisados. Presentació comunicació,  XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Vigo, ESPANYA.

García Asensio, M.Á.; Polanco Martínez, F. (2010).  Estrategias argumentativas de legitimación en discursos organizacionales. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 'Comunicación y desarrollo en la era digital' (http://www.aeic2010malaga.org/esp/secciones.asp?id_seccio=7&id_seccion=0). Publicació en actes, Málaga, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Montmany, B. (2010).  El blog como medio para el desarrollo de la competencia comunicativa digital en la formación de profesores de lengua extranjera. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura., Jaén, ESPANYA.

Montmany, B.; Brión, Rosa; Pujolà Font, J.T. (2010).  El portafolio digital: Una habitación con vistas al desarrollo de las competencias. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura., Jaén, ESPANYA.

Pujolà, J. T.; Montmany, B. (2011).  La interacción imagen-palabra como constituyente multimodal de las entradas de blog. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Comunicación y Educación: Estrategias de alfabetización mediática., Barcelona, ESPANYA.

Esteve, O.; Pujolà, J.T. (2011).  Aprenentatge formal o informal, és aquesta la qüestió?. Conferència invitada,  II Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics. , Bellaterra, Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2011).  El portafolis digital Mahara: les competències a la vista. Conferència invitada,  Jornades de Tecnologia Docent. Portafolis docent., Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T.  (2011).  Desenvolupament de la competència comunicativa digital en l’ensenyament de llengües. Conferència invitada,  XV Jornadas de Traducción y Lenguas Aplicadas. Congreso Internacional “Didáctica de las lenguas y la traducción en la enseñanza presencial y a distancia, Vic, ESPANYA.

González, M. V.; García, M. Á.; Pujolà, J. T.; Ramos, C.  (2011).  Multimodalidad, hipertextualidad e interacción: tres ingredientes de la competencia comunicativa digital. Presentació comunicació,  Simposi Internacional 'Competència Comunicativa Digital', Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2011).  La competencia comunicativa digital en el aula de ELE. Conferència invitada,  II Encuentro Práctico de Profesores de Español en Polonia., Cracovia, POLÒNIA.

Batlle, J. (2017).  Using Video Enhanced Observation in a Peer Observation Project. Poster,  VEO Europa Showcase, Londres, REGNE UNIT.

Batlle, J.; González, F. (2017).  VEO (Video Enhanced Observation): Un proyecto de observación entre iguales para el desarrollo profesional docente con el uso de esta aplicación. Presentació comunicació,  XXVI Encuentro Práctico de Profesores de ELE, Barcelona, ESPANYA.

Alcaraz Andreu, C.; González Argüello, M. V. (2019).  El fenómeno Booktubeer: herramienta innovadora en la activación de la curiosidad por la lectura. Presentació comunicació,  XX Congreso Internacional de la Sedll, Bilbao, 29 de noviembre de 2019, Bilbao, ESPANYA.

Batlle, J. (2018).  En busca de la varita mágica: el desarrollo de la competencia interaccional en el aula de LE. Conferència invitada,  II Jornadas de Formación para Profesores de Idiomas, Barcelona, ESPANYA.

M. Vicenta González Argüello; Paula Lorente (2018).  Volver a la casilla de salida para seguir avanzando: la formación continua de profesores de ELE. Presentació comunicació,  Congreso Internacional UniPro. enseñanza de español como lengua extranjera en contextos universitarios y profesionales, Múnich, ALEMANYA.

Batlle, J.; Suárez, M.M. (2018).  Secuencias didácticas gamificadas por docentes de LE en formación continua: puntos, insignias y tablas de clasificación. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Internacional AESLA. Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: Empleabilidad, internacionalización y retos sociales. 19-21 abril 2018, Cádiz, ESPANYA.

J.T. Pujolà Font, Cristine Apple, Jaume Batlle, M.M. Suárez, M. Vicenta González Argüello, B. Montmany Molina (2018).  Gamificación y enseñanza de lenguas extranjeras: tres niveles de implementación. Taula rodona,  36º Congreso Internacional de AESLA, Cádiz, ESPANYA.

M.V.González Argüello, B. Montmany Molina (2018).  La percepción del progreso por parte de los alumnos de lenguas extranjeras en experiencias gamificadas. Ponència,  36º Congreso Internacional de AESLA, Cádiz, ESPANYA.

Appel, C.; Pujolà, J.-T. (2018).  Gamificar gamificando: la experiencia de los docentes de LE en formación continua. Presentació comunicació,  XXXVI Congreso Internacional de AESLA «Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales», Cádiz, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2018).  Los primeros pasos en innovación docente en la formación inicial del profesorado universitario. Presentació comunicació,  XV FORO INTERNACIONAL sobre la EVALUACIÓN DE LA CALIDAD de la INVESTIGACIÓN y de la EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES), Santander, ESPANYA.

M.V. González Argüello ; A.L. Montes Hernández (2018).  La práctica reflexiva como herramienta de formación en las prácticas del profesor de ELE. Presentació comunicació,  XXIX CIA - Congreso Internacional de ASELE Universidad de Santiago de compostela, 5-8 Septiembre 2018, Santiago de Compostela , ESPANYA.

A.L. Montes Hernández; M.V. González Argüello; C.L. Tezcucano Razo (2018).  Papel de la práctica docente dentro de la formación de profesores de español como LE y L2. Presentació comunicació,  Congreso internacional de investigación de Academia Journals, Morelia 2018 16-18 mayo de 2018. Sí, Morelia, MÈXIC.

Pujolà, J.-T.; Appel, C. (2018).  Gamification patterns in language teaching: analysis of narratives, game mechanics and ICT. Presentació comunicació,  EUROCALL 2018, Jyväskjlä, FINLÀNDIA.

Pujolà, J.T. (2018).  Gamificar la clase de lengua extranjera: un as en la manga. Conferència invitada,  XXIX Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), Santiago de Compostela, ESPANYA.

Batlle Rodríguez, J.; Cuesta García, A.; González Argüello, M.V. (2018).  El microteaching como secuencia didáctica: inicios de los procesos reflexivos en la formación de los profesores de ELE. Presentació comunicació,  XIX Congreso internacional de la SEDLL (28 al 30 de noviembre), Facultad de Educación - Universidad de Almería. en prensa, Almería , ESPANYA.

Batlle, Jaume (2018).  Affiliation and negative assessments in peer observation feedback. Presentació comunicació,  5th International Conference on Conversation Analysis, Loughborough, REGNE UNIT.

Pujola, J.T.; Appel, C (2018).  Challenging our CALLing: empowering the language learner. Conferència invitada,  WorldCall 2018: CALLing all the CALLers Worldwide, Concepción, XILE.

Pujola, J.T.; Appel, C (2018).  Emotional reactions to a gamified teacher training course. Presentació comunicació,  What a Feeling! Language Education and Emotions Third International Conference on Language Education and Testing, Antwerp, BÈLGICA.

Batlle, J. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Gamilearn '18. 2rd International Symposium on Gamification and Games for Learning, ESPANYA.

Pujola, J.-T. (2019).  Personalised language learning using ICT. Conferència invitada,  Elt Research In Action:'Bringing Together Two Communities Of Practice', Barcelona, ESPANYA.

González-Argüello, M.V.; Montmany, B. (2019).  De la observación a la planificación: Un camino de ida y vuelta. Conferència invitada,  Jornada sobre ensenyament i aprenentatge de llengües. De la planificació a l'observació., Barcelona, ESPANYA.

Pujola, J.-T.; Espejel, O.; Concheiro, P. (2019).  First encounters in a virtual exchange project: analysis of students' interactions and their reflections. Presentació comunicació,  Social CALL. The XXth International CALL Research Conference, Hong Kong, HONG KONG.

Concheiro, P.; Pujola, J.-T.; Espejel, O. (2019).  Digital communication landscapes: Exploring multimodality from students' WhatsApp interactions in a virtual exchange project. Presentació comunicació,  EUROCALL 2019 - CALL and Complexity, Louvain-la-Neuve, BÈLGICA.

Novillo, P.; Pujolà, J.T. (2019).  Promover la práctica reflexiva en el portafolio electrónico de formación docente: estrategias pedagógico-discursivas del tutor virtual. Presentació comunicació,  XXX Congreso Internacional de ASELE Politécnico do Porto, Porto, PORTUGAL.

Espejel, O.; Pujolà, J.-T.; Concheiro, P. (2019).  Navigating safely through practice: Trainers' feedback and trainees' reflections on a virtual exchange project. Presentació comunicació,  VIRTUAL EXCHANGE AND 21ST CENTURY TEACHER EDUCATION, León, ESPANYA.

González Argüello, M.Vicenta; Montes Hernández, Alma Laura (2019).  Toma de conciencia del profesor novel a través de la observación de clases. Presentació comunicació,  30º Congreso Internacional de ASELE: Internacionalización y enseñanza del español como LE/L2: Plurilingüismo y comunicación intercultural /4-7 de septiembre, Politécnico de Oporto), Oporto, PORTUGAL.

Batlle-Rodríguez, J.; González-Argüello, M.V.; Pujolà-Font, J-T.; (2019).  Las narrativas en secuencias didácticas gamificadas. Presentació comunicació,  IX Simposio internacional de didáctica de las ciencias sociales en el ámbito Iberoamericano 2,3,4 de octubre de 2019 Universitat de Barcelona - Institut de desenvolupament professional (IDP), Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J. T.; González, V. (2019).  Stories or scenarios: Implementing narratives in gamified language teaching. Presentació comunicació,  GamiLearn'19 - 3rd International Symposium on Gamification and Games for Learning, Barcelona, ESPANYA.

Appel, C.; Pujolà, J. T. (2019).  Tandem MOOC: integrating eTandem into LMOOCs. Presentació comunicació,  International Conference: MOOCs, language learning and mobility: design, integration, reuse, Milton Keynes, REGNE UNIT.

Espejel, O.; Pujolà, J. T. (2019).  In and beyond the task: WhatsApp interactions in a virtual exchange project. Ponència,  Research workshop - Maximizing L2 exposure and interaction in the classroom and beyond, Barcelona, ESPANYA.

Batlle, J. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  Gamilearn '19. 3rd International Symposium on Gamification and Games for Learning, ESPANYA.

Batlle, J.; Appel, C. (2019).  Instructional Sequences in Foreign Language Gamified Didactic Interventions. Presentació comunicació,  Gamilearn '19. 3rdInternational Symposium on Gamification and Games for Learning in Barcelona, ESPANYA.

Suárez, M.M. (2019).  Cómo ser un buen 'booktuber'. Presentació comunicació,  XX Congreso Internacional de la Didáctica de la Lengua y la literatura, 27-29 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=CGNesMpMELo&feature=youtu.be, Bilbao, ESPANYA.

Suárez, M.M.; Alcaraz Andreu, C. (2020).  Experiencias 'booktuber': Más allá del libro y de la pantalla. Presentació comunicació,  IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020., Alacant, ESPANYA.

Suárez, M.M. (2020).  Gamificación superficial y evaluación entre pares en una experiencia de aprendizaje por proyectos. Presentació comunicació,  IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020, Alacant, ESPANYA.

Azahara Cuesta; M.Vicenta González (2020).  El desarrollo de competencias comunicativas digitales y reflexivas de los futuros maestros a través del portafolio digital. Presentació comunicació,  REDES-INNOVAESTIC 2020 (8-11 junio, Instituto de ciencias de la educación, Universidad de Alicante). https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/documentos/libro-de-actas-2020.pdf, Alicante, ESPANYA.

Pujolà, J. T.; Appel, C. (2020).  Gamelex: un curso gamificado para aprender a gamificar. Presentació comunicació,  GKA EDUTECH 2020, IV Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación. https://gkacademics.com/es/gamelex-un-curso-gamificado-para-aprender-a-gamificar/, Cancún, MÈXIC.

Pujolà, J. T. (2020).  La gamificación más allá de los puntos, las insignias y las tablas de clasificación. Conferència invitada,  GKA EDUTECH 2020, IV Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación. https://gkacademics.com/es/la-gamificacion-mas-alla-de-los-puntos-insignias-y-tablas-de-clasificacion/, Cancún, MÈXIC.

Pujolà, J. T. (2020).  La didáctica de ELE: tendencias metodológicas con TIC. Conferència invitada,  VI JORNADAS ELE UCM: LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE ELE, Madrid, ESPANYA.

Pujolà, J. T. (2020).  Destrezas orales y TIC: un binomio bien avenido. Conferència invitada,  PraguELE, I Jornada de formación de profesores de ELE, Praga, REPÚBLICA TXECA.

Pujolà, J.T. (2020).  ¡Que no se te escape!: gamificación, juego y aprendizaje. Ponència,  XVI Foro de profesores de español como lengua extranjera, València, ESPANYA.

Pujolà, J. T. (2020).  From adaptation to integration of ICTs in the "new normal" of language teaching. Conferència invitada,  Cercles International Conference 2020, Brno, REPÚBLICA TXECA.

Pujolà font, J-T.; González Argüello, M.V. (2020).  Una imagen y 1000 palabras: Metáforas visuales en la construcción de la identidad docente. Presentació comunicació,  XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEDLL, Multimodalidad y nuevos entornos de aprendizaje en la enseñanza de las lenguas y las literaturas ((Pamplona/Iruña 25-27 Noviembre/Azaroa/November 2020)), Pamplona, ESPANYA.

Birello, M.; Pujolà, J.T. (2020).  El discurso multimodal en blogs de futuros maestros: análisis de la relación imagen-texto. Presentació comunicació,  XXI Congreso internacional de la SEDLL, Pamplona, ESPANYA.

Jaume Batlle Rodríguez; M. Vicenta González Argüello (2020).  Jugando con la formación continua: Percepciones de la gamificación a medio plazo en la enseñanza de lenguas extranjeras. Presentació comunicació,  5o Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC2020 organizado por REDINE, Red de Investigación e Innovación Educativa, con la colaboración de la editorial Adaya Press (10 y 11 de diciembre de 2020), Madrid, ESPANYA.

Alcaraz Andreu, C.; González-Argüello, M.V.; Suárez, M.M (2021).  Uso de dispositivos móviles para la activación y promoción de la lectura. Presentació comunicació,  CIDUI 2020+1, Hospitalet de Llobregat, ESPANYA.

Pujolà, J.T. (2021).  Teaching languages through the screen: challenges and opportunities. Conferència invitada,  1. AKS-Online-Konferenz: Quo vadis Sprachlehre: Neue Unterrichtsformen vor der Tür, Online-Alemania, ALEMANYA.

Suárez, M.M.; Gesa, F.; Frigolé, N. (2021).  Gamificación y memes: cómo practicar gramática inglesa en entornos virtuales. Presentació comunicació,  V Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC - INNOVAESTIC 2021. Online., ESPANYA.

Suárez, M.M.; Frigolé, N.; Gesa, F. (2021).  Trabajar la gramática del inglés con memes: una experiencia de innovación docente con futuros maestros de Educación Infantil. Presentació comunicació,  II Jornada de Pesquisa Tema-RealTIC - Aprender em um mundo digital. Online, BRASIL.

Alcaraz Andreu, C.; Suárez, M.M. (2021).  Activación y promoción de la lectura en el Grado de Educación Infantil a través del uso de dispositivos móviles. Presentació comunicació,  II Jornada de Pesquisa Tema-RealTIC - Aprender em um mundo digital. Online, PORTUGAL.

Olivia Espejel, Vicenta González y Joan Tomàs Pujolà (2021).  Evidencias de la implicación emocional en un foro de formación de profesores. Presentació comunicació,  II Jornada TEMA-RealTIC , Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, BRASIL.

Jaume Battle y Vicenta González (2021).  La observación como input: el uso de VEO en la formación de profesores de ELE. Presentació comunicació,  II Jornada TEMA-RealTIC (25 y 26 de mayo de 2021), Santa Catarina, BRASIL.

Cristina Alcaraz, Vicenta González, M.Mar Suárez (2021).  Activación y promoción de la lectura en el Grado de E. Infantil a través del uso de dispositivos móviles. Presentació comunicació,  II Jornada TEMA-RealTIC (25 y 26 de mayo de 2021), Santa Catarina, BRASIL.

Juliana Cristina Faggion Bergmann, M.Vicenta González Argüello, Joan Tomàs Pujolà (2021).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornada TEMA-RealTIC (25 y 26 de mayo de 2021), Santa Catarina, BRASIL.

Jaume Batlle; M. Vicenta González Argüello (2021).  La observación formativa en tiempos de pandemia. Presentació comunicació,  CILEX21. 3er. Congreso Internacional de Lenguas Extranjeras IV Congreso Internacional y X Nacional de Investigación en Lenguas Extranjeras Tecnológico de Monterey, México (17-18-19 de junio), Monterrey, MÈXIC.

Jaume Batlle, M.Vicenta González Argüello (2021).  La observación de clases a través de Video Enhanced ​ Observation (VEO): ​ Valoraciones de los profesores en formación sobre el uso de la herramienta ​. Presentació comunicació,  XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2021 IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2021 (10-16 de junio), Alicante, ESPANYA.

Alcaraz Andreu, Cristina; González Argüello, Vicenta; Suárez, Ma del Mar (2021).  Uso de dispositivos móviles para la activación y promoción de la lectura. Presentació comunicació,  XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Barcelona, ESPANYA.

Pujolà, J.T.; Appel, C. (2021).  The Gamelex online adventure: gamification, ICT and teacher training. Presentació comunicació,  International Conference on Technology-enhanced Language Learning and Teaching & International Conference on Corpus-based Language Learning and Teaching (TeLLT& CoLLT 2021). https://www.eduhk.hk/lml/telltcollt2021/downloads/TeLLT&CoLLT2021_ProgrammeBook_final.pdf, Hong Kong, HONG KONG.

Appel, C.; Pujolà, J.T. (2021).  The Magnificent Seven: Design Elements in TandemMOOC. Presentació comunicació,  International Conference on Technology-enhanced Language Learning and Teaching & International Conference on Corpus-based Language Learning and Teaching (TeLLT& CoLLT 2021). https://www.eduhk.hk/lml/telltcollt2021/downloads/TeLLT&CoLLT2021_ProgrammeBook_final.pdf, Hong Kong, HONG KONG.

Pujolà, J. T. ; Appel, C.; González, V. (2021).  Feedback strategies in Digital Breakouts: Dressed-up Restricted CALL?. Presentació comunicació,  EUROCALL 2021 Conference: CALL & Professionalisation, París, FRANÇA.

Espejel, O.; Concheiro, P.; Pujolà, J. T. (2021).  TikTok en la enseñanza de ELE: análisis de su potencial didáctico. Presentació comunicació,  31er Congreso Internacional de ASELE 2021,, León, ESPANYA.

Cuesta García, A.; Batlle Rodríguez, J. (2021).  Linguistic Features in the Construction of Pre-service Language Teacher Identity through Transnational Reflection. Presentació comunicació,  European Conference on Educacional Research (ECER 2021), Ginebra, SUÏSSA.

Alba, J.; Oggel, G.; Pujolà, J. T. (2021).  Una experiencia de telecolaboración en el marco de la enseñanza de ELE entre estudiantes y profesores en formación. Presentació comunicació,  VII Jornadas de enseñanza de español como lengua extranjera, Riga, LETÒNIA.

Pujolà, J. T. (2021).  Gamificar para motivar: truco y trato. Presentació comunicació,  VII Jornadas de enseñanza de español como lengua extranjera, Riga, LETÒNIA.

Batlle, J. (2021).  Teachers Multimodal Resources for Peer Repair in Spanish as a Foreign Language Classroom. Presentació comunicació,  AILA 2021 (World Congress In Applied Linguistics), Gronongen (online), PAÏSOS BAIXOS.

Batlle J. (2021).  Speakers of other languages in Spanish as a foreign language listening materials: Interactional Competence as Representativeness. Presentació comunicació,  UIC Spring Research Seminar, ESPANYA.

Batlle, J. (2021).  Aportacions de l'Anàlisi de la Conversa a la formació de professors: de la competència a l'actuació a l'aula. Conferència invitada,  V Jornades Multilingües, Barcelona (online), ESPANYA.

Pujola, J. T. (2021).  Teacher training in emergency remote teaching during the lockdown at the UB. Taula rodona,  State-of-the-Play on Digital Education during the Covid-19 Crisis, Barcelona, ESPANYA.

Suárez, M.M.; Batlle, J. (2021).  Modificaciones en la iteración de prácticas gamificadas desde la perspectiva del profesorado. Presentació comunicació,  XV Congresso Internazionale sull'educazione e l'innovazione, Firenze, ITÀLIA.

Pujolà, J. T. (2021).  Las TIC en la clase de L2: de lo inevitable a lo imprescindible. Conferència invitada,  III International conference APROLÍNGUAS 2021: Foreign Language teaching and learning in the classroom and online: tradition, perspectives and challenges.. https://www.ualg.pt/sites/default/files/documentos/2021-11/aprolinguas-2021book-abstracts.pdf, Algarve, PORTUGAL.

M.V. González Argüello; J.T. Pujolà. (2021).  Del juego a la gamificación: una exploración de las experiencias lúdicas de profesores de lenguas extranjeras. Presentació comunicació,  XV Congresso internazionale sull'educazione e l'innivazione (13, 14, 15 diciembre 2021, Universitá degli studi Firenze). en prensa, Florencia , ITÀLIA.

Projectes de Recerca

2001 - 2002.   LISAM: Laboratorio de idiomas con sistema de autoaprendizaje monitorizado.  (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).  Ministerio de Educación .  Ref.: AFC2000-0035-ID.  IP: Antoni Badia

2004 - 2007.   Diseño y estudio de la incidencia de los instrumentos para el desarrollo de la competencia estratégica en el aprendizaje de lenguas extranjeras en contexto universitario..  (Ciencia y Tecnología).  Ministerio de Educación .  Ref.: HUM2004-01923/FILO.  IP: Olga Esteve

2005 - 2006.   Espai Comú d’Aprenentatge de Llengües (ECAL) .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2005PID-UB/16.  IP: Miquel Llobera Canavés

2007 - 2008.   ECAL .  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: ECAL 2007TED-UB/015.  IP: J. T. Pujolà

2007 - 2008.   ECAL 2.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya .  Ref.: ECAL2 2007PID-UB/21.  IP: J. T. Pujolà

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2009 - 2011.   Análisis lingüístico y pragmático de la Recomendación Experta en Documentos de Ámbitos Profesionales.  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: FFI2008-0083.  IP: Estrella Montolío Duran

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2009 - 2011.   La comunicación en la Web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de lenguas.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: EDU2008-05411/EDUC.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2013 - 2014.   Spoken Communication: English/Spanish in Tandem.  ().  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2013 MOOCS 00017.  IP: Christine Appel

2013 - 2015.   La interactividad en los materiales digitales de lengua: análisis para el desarrollo de la competencia comunicativa en primaria y ESO.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2012-38049.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2015.   La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1606.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2016 - 2018.   La gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras en adultos: un estudio basado en diseño..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2015-67680-R.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2017 - 2020.   Promoting professionalism, innovation and transnational collaboration in foreign language learning and teaching – integrating research-orientation and mobile technologies in teacher education.  (ERASMUS+).  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) .  Ref.: 2017-1-DE01-KA203-003547.  IP: Maria Vicenta Gonzalez Arguello

2017 - 2021.   RealTIC (Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació) .  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2017SGR1446.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font
learning

2018 - 2019.   Aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la competència plurilingüe en comunitats d’aprenentatge.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2018PID-UB/027.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font

2019 - 2021.   Gamificación y TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza de lenguas estranjeras: análisis de intervenciones didácticas..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  Ref.: RTI2018-096489-B-I00.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font

Institucions i empreses amb què col·labora

Formació de Professors en el Instituto Cervantes

Colaboracio com a professors externs en els programas de Máster de Formació de Professors de Espanyol a la Universitat de Girona, UIMP, IL3-Universitat de Barcelona

Editorial DIFUSIÓN, S.L.

Grup de recerca - TEMA DIDÁTICO - Centre de Ciències de l’Educació de la Universitat Federal de Santa Catarina, Brasil

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 22/02/2022