Inici UB
Conservació-Restauració del Patrimoni

Dades Generals

Acrònim: Conservació-Restauració del Patrimoni

Adreça Professional: Facultat de Belles Arts - Pau Gargallo, 4 (Barcelona - 08024)

Telèfon: 934034075     Fax:

Correu-e: gcampo(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau: Estudi / Pintura sobre tabla / Pintura mural / Restauración de pintura / Pintura sobre tela

Àmbit temàtic: Humanitats

Equip Investigador

Maria Gema Campo Frances gcampo(a)ub.edu

Iris Bautista Morenilla irisbm(a)hotmail.es / ibautista(a)ub.edu

Salvador Garcia Fortes salvagarcia(a)ub.edu

Rosa Maria Gasol Fargas gasolfr(a)diba.cat

Manuel Angel Iglesias Campos manuel.iglesias(a)ub.edu

Anna Nualart Torroja anualart(a)ub.edu

Marta Oriola Folch martaoriola(a)ub.edu

Cristina Ruiz Recasens cruiz(a)ub.edu

Margarita Maria Goretti Alcobe Dominguez malcobe(a)ub.edu

Rosa Senserrich Espuñes rosa.senserrich(a)ub.edu

Línies de Recerca

Conservació-Restauració del patrimoni: adhesius i consolidants, 2006.

Conservació-Restauració del patrimoni: consolidació de suports, 2008.

Conservació-Restauració del patrimoni: Pintura mural arrencada, 2003.

Resum de l'activitat de Recerca

L'objectiu principal del grup és l'estudi, documentació, caracterització i identificació de materials, tècniques, patologies i tractaments de conservació-restauració de béns culturals.

Publicacions en Revistes

Ros, E.; Navarro, S.; Fernández, I.; Reixach, M.; Ribó, J.M.; Rodés, J.  (1986).  Utility of biliary microscopy for the prediction of the chemical composition of gallstones and the outcome of dissolution therapy with ursodeoxycholic acid. Gastroenterology, 91,  703-712.   ISSN: 0016-5085

García Fortes, S. (2007).  L¿arquitectura de Barcelona, 1837-1868: l¿ornament com a proposta de singularitat. Barcelona Quaderns d'Història, Vol. 12(3/2007),  165-178.  http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105604 ISSN: 1135-3058

Heredero, M.A. (1993).  Restauración de las pinturas murales de la Casa Milà, La Pedrera. De Museus: Quaderns de Museologia i Museografia,  63-65. 

Berenguer, F.; Díaz de Cerio, M.; Puigdevall, Y.; García Fortes, S. (1997).  Dyebel Barkal: Una necrópolis real inédita. Revista de Arqueología(200),  12-23.   ISSN: 0212-0062

García Fortes, S. (2004).  Hacia una titulación única en conservación y restauración de bienes culturales. Kausis(2),  73-77. 

Ribó, M.; Ros, E.; Rodés, J.; Tura, J.M.; Travería, A.; Fernández, I.; Marsal, M. (1986).  Mikrostruktur und Mikroanalyse (REM, RMA, RSB) von Cholesterin-Gallensteinen. Beiträge Elektronenmikroskopie Direktabb. Oberfl.,  457-467. 

García Fortes, S. (1998).  Aproximación a la terracota: Barcelona del vuicentisme al noucentisme. ceramica informacion(240),  9-16. 

Flos, N. (1989).  Els vidres de la Rasa 3.D. Excavacions arqueològiques d'urgència a les comarques de Lleida

García Fortes, S. (2007).  Los estudios de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior: de las especialidades a los títulos de Grado. OBSERVAR(1. 2007),  46-55.  www.odas.es/site/magazine.php ISSN: 1988-5105

Fco. Javier lozano Vilardell (2005).  Conservación y restauración del capitel:"Alegoría de la muerte", obra de Pere Jou, en el Palacio Maricel de Terra. Quaderns de Patrimoni del Garraf(2),  14-17.  www.ccgarraf.es

Flos, N. (1992).  Conservación y restauración de materiales arqueológicos. Cuadernos de la UNED(108),  247-256. 

Flos, N. (1990).  Els materials arqueològics. El País. Quadern

Nualart Torroja, A. (2007).  Retaule de Santa Marta, fitxa tècnica. Quaderns Tècnics del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, ISSN 1699-7557, 1(2),  81-81. 

García Fortes, S. (2005).  El títol de grau en conservació i restauració com a resposta de la nostra professió als reptes de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Unicum. Revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya(4),  116-120.   ISSN: 1579-3613

Gálvez, C.; Fernández, I.; Segura, R.; Vázquez, J. (1987).  Carbazoles from photolysis of 3H-Indole-spirocyclopropanes. S,  16.   ISSN: 0308-2342

Flos, N. (1989).  Comentario sobre las Actas del VI Congreso de Construcción y Restauración de Bienes Culturales, Tarragona 1986. De Museus: Quaderns de Museologia i Museografia, 2

Campo-Frances, G. (1989).  Conservació i restauració del patrimoni a Catalunya durant el segle XIX. Revista Museus(2),  53-55. 

Publicacions en Llibres

Nualart Torroja, A.; González Madrid, M.J.; Mascarella Vilageliu, M.; Oriola Folch; M (2012).  Restoring Francesc Artigau's paintings from 1966. En Green, Sigrid Eyb and Towsend, Joyce H. 'The Artist's Process: Technology and Interpretation' (pp. 210 - 211).  Archetype Publications Ltd. - N. ISBN: 9781904982739.  http://www.icom-cc.org/21/working-groupsr/art-%20technological-%20source-%20research/

Alcobé Domínguez, Margarita; Garcia Fortes, Salvador. (1992).  Arranque de los azulejos del Museo Municipal Vicenç Ros y Memorial Vicenç Ros de Martorell(Barcelona), e instalacion en un nuevo soporte. En Actas del IX Congreso de Conservación y Restauracion de Bienes Culturales (pp. 387 - 402). ISBN: 84-606-0979-0.  

Campo, G. (Editora) (2009).  Restaurando arte contemporáneo. Georgina Berini textos y testimonios. En  Restaurando arte contemporáneo. Georgina Berini textos y testimonios .  Pórtico - S. ISBN: 978-84-7956-051-5.  http://www.porticolibrerias.es/edicion.htm

Nualart, A.; Oriola, M.; Mascarella, M. (2010).  Challenges in the Cleaning Procedure of 1960s Pop Art. Mixed Gouache and Egg Tempera on Plywood. En Cleaning 2010. New insights into the cleaning of paintings. Universidad Politécnica de Valencia, May 26 th to 28th , 2010 (pp. 105 - 106).  Universitat Politècnica de València - S.http://www.cleaning2010.upv.es/

Nualart, A.; Oriola, M.; Mascarella, M. (2010).  El repte d'una intervenció no invasiva en la restauració dels suports de 9 pintures sobre contraplacat de Francesc Artigau. En XII REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ. Vers una conservació-restauració sostenible: reptes i projectes. (pp. 185 - 199).  Grup Tècnic, Associació Professional dels Conservadors-Restauradors de Béns Culturals de Catalunya - N. ISBN: 9788493022549.  http://www.gruptecnic.org/

Nualart, A.; Oriola, M.; Mascarella, M. (2011).  El Deterioro del soporte de contrachapado: propuesta de restauración de 9 obras de Francesc Artigau.. .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.Publicació Online (http://hdl.handle.net/2445/20606)

Campo, G.; Ruiz, C.; Alcobé, M.; Nualart, A; Oriola, M.; Mascarella, M. (2009).  Identificación de patologías causadas por el PVAc en Bienes Culturales. En 1r. Congreso iberoamericano y VIII Jornada 'Técnicas Conservación y Restauración del Patrimonio'. 10 y 11 de septiembre del 2009. La Plata, Buenos Aires, Argentina. (pp. CD sin paginar - CD sin paginar).  LEMIT - Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica - N. ISBN: 978-987-21665-7-1.  Publicació on-line. Consulta de los resúmenes del congreso: http://www.lemit.gov.ar/documentos/resumenes.pdf. (http://hdl.handle.net/2445/21567)

Campo Francés, G:; Nualart Torroja, A.; Oriola Folch, M.; Ruiz Recasens, C. (2009).  A study of the effects of PVAc on works of art on paper and wood: pH and colour change. En AMBERS, J. [Ed]; Holding it all together. Ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation. London: Archetype Publication Ltd. & The British Museum, 2009 (pp. 157 - 163).  Archetype Publications - N. ISBN: 9781904982470.  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21430  (http://www.archetype.co.uk/publication-details.php?id=16)

Campo Francés, G.; Nualart Torroja, A.; Ruiz Recasens, C. (2019).  Identification of pathologies caused by adhesion conservation treatments involving PVAc. .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.http://www.ub.edu/pintura/pvac/poster.pdf

Campo, G.; Nualart, A.; Oriola, M.; Ruiz, C. (2009).  Cambios de color y pH causados por el PVAc en bienes culturales. En XVII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (pp. 81 - 86).  Fundación de la Comunidad Valenciana La Llum de les Imatges. Conselleria de Cultura i Esport. Generalitat Valenciana - S. ISBN: 978-84-482-5069-0.  http://hdl.handle.net/2445/21389

Flos, N.; Nualart, A. (2005).  Conservació i restauració del vidre. En La fragilitat en el temps. el vidre a l'antiguitat (pp. 47 - 53).  Museu d'Arqueologia de Catalunya - N. ISBN: 84-393-6856-9.  

Campo Francés, G.; Heredero Rodríguez, M.A.; Nualart Torroja, A. (2005).  Problemas de conservación-restauración en pintura mural arrancada: Alteraciones causadas por el envejecimiento acetato de polivinilo como adhesivo de traspaso.. En Actas del II Congreso del Grupo Español del International Institute for Conservation of Artistic Works. La investigación en conservación-restauración. (pp. 243 - 250).  Museu Nacional d'Art de Catalunya - S. ISBN: 84-8043-154-7.  http://ge-iic.com/files/2congresoGE/problemas_de_conservacion_restauracion_pintura_mural.pdf

Nualart Torroja, A. (2004).  Pintura mural arrencada i traspassada a un nou suport amb acetat de polivinil. Projecte d'investigació. . En Actes de la IX Reunió Tècnica de Conservació-Restauració. (pp. 174 - 182).  Grup Tècnic, Associació Professional dels Conservadors-Restauradors de Béns Culturals de Catalunya - N. ISBN: 9788493022549.  

Campo, G.; Heredero, Mª A.; Nualart, A. (2004).  Estudio de pinturas murales arrancadas y traspasadas a un nuevo soporte con acetato de polivinilo. En XV Congreso de conservación y restauración de Bienes Culturales. Murcia, 21-24 octubre 2004 (pp. 427 - 436).  Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia - N. ISBN: 84-606-3984-3.  

García Fortes, S.; Bello Urgellés, C.; Borrell Crehuet, À.; Campo Francés, G.; Flos Travieso, N.; Heredero Rodríguez, M.A.; Mestre Campà,M.C.; Nualart Torroja, A. (1998).  Introducció a la conservació-restauració de pintura sobre fusta. En Introducció a la conservació-restauració del patrimoni (pp. 59 - 67).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-039-0.  

Nualart Torroja, A. (1997).  Sant Pere, talla policromada de Joan de Tours.. En Conservació i Restauració de Béns Mobles. Memòria d'Activitats 1989-1996. (pp. 85 - 85).  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - S. ISBN: 84-393-4196-6.  

Nualart, A.; Bautista, I.; López, C.; Sánchez, T.; (2011).  Recuperación de 9 gouaches sobre contrachapado de Francesc Artigau. Investigación y proceso de restauración.. En 12ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (pp. 303 - 314).  Ministerio de Cultura - S. ISBN: 978-84-8026-447-1.  https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/conservacion-arte-contemporaneo-12a-jornada

Nualart Torroja, A; González Madrid, M.J.; Oriola Folch. M.; Mascarella Vilageliu, M. (2012).  Materials and creative process in Francesc Artigau's paintings.. En The Artist's Process. Technology and interpretation. Proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research working group. .  Archetype Publications Ltd. - N. ISBN: 978-1-904982-73-9.  http://ub.academia.edu/AnnaNualartTorroja/Papers/1137992/Materials_and_creative_process_in_Francesc_Artigaus_paintings

Nualart Torroja, Anna;  (1995).  Sant Pere. Escultura de fusta policromada. En Servei de Conservació i Restauració de Béns Mobles. Memòria d'activitats 1989-1996 (pp. 85 - 85).  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - S. ISBN: 84-393-4196-6.  

Flos, N.; Nualart, A. (2004).  El vídrio: conservación y restauración.. En El vidrio en museos de las comarcas de Tarragona (pp. 229 - 236).  Servei de Publicacions de la Generalitat de Catalunya - S. ISBN: 84-933752-2-5.  

Fco. Javier Lozano Vilardell (2004).  'Al mismo tiempo'. Acrílico sobre madera. 114x146. En Catálogo del Premi Salou de recerca pictòrica. IIIedició, 2004 (pp. 45, 81).  Ajuntament de Salou - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (2004).  'Tablas sobre nudos'. Acrílico sobre madera. 146x114. En Catálogo de la Biennal d'Art 2004. 34 premi Tapiró de Pintura. (pp. 66 - 67).  Museu d'Art Modern de Tarragona - N.

Campo, G.; Heredero, Mª A.; Nualart, A.  (2005).  Problemas de conservación restauración en pintura mural arrancada. Alteraciones causadas por el envejecimiento del acetato de polivinilo como adhesivo de traspaso. En II Congreso del GEIIC: Investigación en Conservación-Restauración. (pp. 243 - 250).  Museu Nacional d'Art de Catalunya - S.http://ge-iic.com/files/2congresoGE/problemas_de_conservacion_restauracion_pintura_mural.pdf

Berini, G.; Campo, G.  (2005).  El soporte textil en la obra de un pintor del siglo XX: el caso de Salvador Dalí. En Seminario internacional de conservación de pintura. El soporte textil: Comportamiento, deterioro y criterios de intervención. Libro de actas / Interim Meeting: International Conference on Painting Conservation. Canvases: Behaviour, Deterioration & Treatment. Preprints (pp. 213 - 232).  International Conference on painting conservation. Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 84-9705-788-0.  

Campo, G.; Sedano,U. (2006).  Técnicas de restauración de pintura sobre tela. (pp. 28 - 39).  Publicacions i Edicions UB - S.

Alcobé Domínguez, Margarita. (2007).  Gerreta amb filtre. En Quadern tècnics de l'MHCB (pp. 82 - 82). ISBN: 1699-7557.  

Ferrer, V.; Pallàs, J.; Ruiz, C.; Escartín, J.; Fullana, N.  (2007).  La aplicación del EEES en clases masificadas. Resultados y conclusiones de un ensayo práctico.. En V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 2007. (pp. 49 - 58).  Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación. - N. ISBN: 978-84-690-7723-8.  www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/3A5.pdf (http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2007/index.html)

Ferrer, V.; Pallàs, J.; Escartín, J.; Ruiz, C (2007).  Renovación metodológica para la gestión de grupos numerosos; una oportunidad de mejora e innovación. (Methodological updating for the management of large groups: An opportunity for improvement and innovation).. En I Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado. (pp. 508 - 525).  Institut de Ciències de l'Educació, UB - N. ISBN: ISBN 978-84-96907.  http://ice.ub.es/congresformacio/castellano/indexcast.htm

Garcia Fortes, S.; Flos Travieso, N. (2008).  Conservación y restauración de bienes arqueológicos. (pp. 1 - 218).  Editorial Síntesis (Madrid) - S. ISBN: 978-84-975657-6-9.  

Campo Francés, G:; Nualart Torroja, A.; Oriola Folch, M.; Ruiz Recasens, C. (2009).  A study of the effects of PVAc on works of art on paper and wood: pH and colour change. En AMBERS, J. [Ed]; Holding it all together. Ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation. London: Archetype Publication Ltd. & The British Museum, 2009 (pp. 157 - 163).  Archetype Publications - N. ISBN: 9781904982470.  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21430  (http://www.archetype.co.uk/publication-details.php?id=16)

Campo, G.; Bagan,R.; Oriols, N. (2009).  Identificació de fibres. Suports tèxtils de pintures. En Identificació de fibres. Suports tèxtils de pintures. .  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. - S. ISBN: 978-84-393-7990-4.  http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=1796

Campo, G.; Nualart, A; Ruiz, C., Oriola, M. (2008).  Identification of pathologies caused by adhesion conservation treatments involving PVAc. En Actes del congrés Holding it all together; ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation organizat pel Department of Conservation, Documentation and Science del British Museum de Londres, 21, 22 febrer 2008. .

Escartín, J.; Ferrer, V.; Pallàs, J; Ruiz, C (2008).  El docente novel: aprendiendo a enseñar. En El docente novel: aprendiendo a enseñar. .  Octaedro / ICE-UB - S. ISBN: 978-84-8063-971-2.  http://www.octaedro.com/octart.asp?id=es&libro=10172&txt=El%20docente%20novel,%20aprendiendo%20a%20ense%F1ar

Escartín, J.; Ruiz, C.; Fullana, N.; Pallàs, J.; Ferrer, V. (2007).  La reflexión grupal multidisciplinar para la mejora docente novel.. En V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Universitat d'Alacant, 2007. (pp. 384 - 391).  Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación. - N. ISBN: 978-84-690-7723-8.  www.eduonline.ua.es/jornadas2007/comunicaciones/2E4.pdf (http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2007/index.html)

Flos, N. (1987).  Baetulo, els vidres. En Monografies Badalonines .

Flos, N. (1988).  Urna de vidre. En Memòria d'Activitats del Centre de Conservació i Restauració. Generalitat de Catalunya .

Flos, N. (1988).  Plat d'argila. En Memòria d'Activitats del Centre de Conservació i Restauració. Generalitat de Catalunya .

Flos, N. (1988).  Gerra d'argila. En Memòria d'Activitats del Centre de Conservació i Restauració. Generalitat de Catalunya .

Flos, N. (1988).  Patera d'argila. En Memòria d'Activitats del Centre de Conservació i Restauració. Generalitat de Catalunya .

Flos, N. (1989).  Tècniques de fabricació, conservació i restauració de materials arqueològics. En Edicions PPU. Universitat de Barcelona .

Flos, N. (1990).  Restauració de materials arqueològics. En a Actas de V Jornades d'Arqueologia Medieval, Universitat de Barcelona .

Teresa Carreras; Daniela Ferrari; Aurora Martin; Maria Grazia Diani; Daniella Stiaffini; Núria Flos. (2005).  Conservació i restauració del vidre. En La fragilitat en el temps. El vidre a l'antiguitat. (pp. 47 - 53).  Museu d'Arqueologia de Catalunya - N. ISBN: 84-393-6856-9.  

Flos, N. (1992).  Arranque y consolidación in situ de pinturas murales romanas: dos ejemplos de intervención en el yacimiento. En Actas del I Coloquio de Pintura Mural Romana en España (pp. 181).

Alcobé, M.; García, S. (1992).  Arranque de los azulejos del Museu Municipal Vicenç Ros de Martorell (Barcelona), e instalación en un nuevo soporte. En Arquillo, F.;(coord.) IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: Sevilla, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 1992 (pp. 387 - 402).  ministerio de cultura. secretaria del IX congreso de conservación y restauración de bienes culturales - N. ISBN: 84-606-0979-0.  

Alcobé, M.; García Fortes, S. (1995).  La azulejería de los museos de Martorell (Barcelona): Museu Municipal de Vicenç Ros, Memorial Museu Vicenç Ros y l'enrajolada. En Rehabilitación de la azulejería en la arquitectura (pp. 201 - 222).

García Fortes, S. (1997).  Una definició del conservador-restaurador. En Butlletí de conservació-restauració Grup Tècnic Cons:Rest.Catal. (pp. 14 - 15).

Campo-Frances, G. (1989).  Tractats metodes y influencies externes de la restauracio de pintures s. XIX España/ un cas concret Barcelona segona meitat s. XIX. En Universitat de Barcelona .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-7528-743-3.  

Campo-Frances, G. (1988).  Nen Vestit de Mariner. En Memòria d'activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988 (pp. 182 - 183).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.

Campo-Frances, G.; Carreras, A. (1988).  Frontal de la Santa Cena de Jaume Ferrer I s.XV. En Memòria d'activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988 (pp. 40 - 41).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.

Campo-Frances, G.; Carreras, A. (1988).  Taulas del Naixement i l'Epifania. En Memòria d'activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988 (pp. 42 - 43).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.

Campo-Frances, G.; Carreras, A. (1988).  Trenta-cinc quadres, entre els quals destaques: Galofré, Vayreda. En Memòria d'activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988 (pp. 42 - 43).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.

Campo-Frances, G.; Sandalinas, C. (1988).  Retaule de l'Ascensió. En Memòria d'activitats del Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988 (pp. 50 - 51).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.

Campo-Frances, G. (1996).  La conservació i restauració de l'art contemporani. Conversa amb l'artista A. Nogué. En Conservació i Restauració d'Art Contemporani (pp. 7 - 8).  Divisió I: Ciències Humanes i socials. Universitat de Barcelona - S.

Campo-Frances, G.; Flos, N.; Heredero, A. (1996).  Conservació i restauració de l'art contemporani. En Conservació i Restauració d'Art Contemporani .  Divisió I: Ciències Humanes i socials. Universitat de Barcelona - S.

García, S.; Bello, C.; Borrell, A.; Campo, G.; Flos, N.; Herredero, M.A.; Mestre, M.C.; Nualart, A. (1998).  Introducció a la conservació-restauració del patrimoni. En Ed. Universitat de Barcelona. Col. Textos docents, 131. .  Publicacions i Edicions UB - S.

Berini, G.; Campo, G. (2002).  Nuevas propuestas para la conservación-restauración de lienzos de gran formato. El tratamiento de la Apoteosis del dólar de Salvador Dalí en Cuadernos de Restauración. (pp. 28 - 39).  Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (1994).  'Hombre' Talla en madera de haya. 208x33x23. En Catálogo de la Mostra d'Art Contemporani Catalá 1994 (pp. 30).  Canals, Galeria d'Art. Sant Cugat - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (1994).  ST. Carbón y lápiz graso. 75x91. En Catálogo del Premio Penagos de Dibujo. XII Convocatoria. (pp. 57).  Fundación Cultural Mapfre Vida - S. ISBN: 84-604-9177-3.  

Fco. Javier Lozano Vilardell (1995).  Regata. Hierro soldado. 91x83x17. En Catálogo de XI Bienal Internacional del deporte en las Bellas Artes 1995. (pp. 93).  Ministerio de Educación y Ciencia. Consejo Superior de deportes - S. ISBN: 84-7949-014-4.  

Fco. Javier Lozano Vilardell (1995).  Buque de carga. Hierro soldado. 38x89x13. En Catálogo del Premio 'Caja España' de Escultura 1995. (pp. 15).  Consellería de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (1996).  Buque de carga. Chapa de hierro soldada. 38x89x11. En Catálogo del XXIII Premio Bancaixa Pintura y escultura. (pp. 92,93).  Fundación Bancaixa - N. ISBN: 84-88715-44-7.  

Fco. Javier Lozano Vilardell (1996).  Regata. Hierro soldado. 91x83x17. En Catálogo de XI Bienal Internacional del deporte en las Bellas Artes 1995. Llonja. (pp. 32).  Consellería de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear - N. ISBN: 84-86815-73-8.  

Lozano Vilardell, F.J. (1997).  'La ilustración médica'. En Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (pp. 91 - 111).

Fco. Javier Lozano Vilardell (1997).  ' Figura. 77x42x28. En Catálogo de la Exposición colectiva 'De Corpore. Escultures i dibuixos (pp. 22).  Reial Acadèmia de Bones Lletres - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (1999).  'Pista Negra'. En Catálogo de la III Biennal d'Art. Centenari Futbol Club Barcelona (pp. 52).  Fútbol Club Barcelona - N.

Fco. Javier Lozano Vilardell (2002).  'A Antoni Gaudí' de Joaquim Camps. En Catàleg d'Art a l'Espai Públic de Barcelona .

Fco. Javier Lozano Vilardell (2002).  'Astrolabi' de Joaquim Camps. En Catàleg d'Art a l'Espai Públic de Barcelona .

Fco. Javier Lozano Vilardell (2002).  'A Rovira i Trias' de Joaquim Camps. En Catàleg d'Art a l'Espai Públic de Barcelona .

Fco. Javier Lozano Vilardell (2002).  'Composición' Mixta sobre madera. 116x81. En Catálogo del I Certamen Ciudad de la pintura - Caja Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz 2002. (pp. 64).  Fundación Caja Vital Kutxa - N. ISBN: 84-89144-48-6.  

García Fortes, S.. García Martínez J. F (1998).  Trabajos de conservación-restauración de las pinturas murales de las cámaras funerarias de las pirámide P-26, Dyebel Barkal, Sector 2000, Karima, Sudán. En Técnicas de consolidación de pintura mural (pp. 183 - 197).  Fundación Santa María la Real - Centro de Estudios del Románico - N. ISBN: 84-89483-07-8.  

Berenguer, F.; Díaz de Cerio, M.; Puigdevall, Y.; García, S. (2001).  En busca de los faraones negros. En En busca de los faraones negros (pp. 135 - 144).  Museu Egipci de Barcelona - N. ISBN: 978-84-932007-0-1.  

Oriola, M.; Strlic, M.; Campo, G.; Mozir, A.; Odlyha, M (2017).  Non-destructive determination of the degree of polymerisation of painting canvases using near infrared spectroscopy. En 'Results of the COST Action D42' (Títol provisional) .

Serveis, Tècniques o Instrumental

Equip de RX (industrial) per a la caracterització d'obres d'art i del patrimoni.

Microscopi electrònic de rastreig Quanta 200 (Serveis Cientificotècnics)

MuSis 2007 - Refelctògraf IR-UV

Colorímetre

pH cold extraction method

Microscopi òptic

MX5 Microbalança automatitzada

UM3 Balança de 7 decimals

AT261 Balança analítica

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Anna Nualart Torroja (2007).  Les pintures murals negres del Monestir de Pedralbes: Problemes de conservació-restauració causats per l'envelliment de l'acetat de polivinil. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/52894

Anna Nualart Torroja (2010).  Nous reptes en la conservació-restauració de 9 pintures de Francesc Artigau: problemes derivats del deteriorament del suport de fusta de contraplacat. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Marina Mascarella Vilageliu (2012).  Els suports dels frontals d'altar romànics atribuïts als tallers de Vic i Ripoll. Documentació i estudi tècnic. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Helena Maria Nadal Casas (2010).  Estudi sobre la conservació preventiva de la reserva del Consorci del Patrimoni de Sitges. Màster Oficial en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lorena Atienza (2011).  Viabilitat del mètode d'ultrasons mitjançant la tècnica impuls-eco per a la detecció dels insectes xilòfags als materials de fusta estructural d'aplicació naval. Universitat Politècnica de Catalunya. Tesi de Llicenciatura. . 

Tania Lazo Yakimtseva (2011).  Propuesta de conservación preventiva para obras de arte contemporáneo en soportes no tradicionales Máster en Dirección de Proyectos de Conservación y Restauración: colecciones y conjuntos patrimoniales. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pedragosa García, N. (2005).  La conservació del revers. Criteris de restauració del suport de tela de la pintura catalana moderna com a testimoni històric i artístic. Universitat de barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ruiz Recasens, C. (2011).  Evaluación de los efectos causados por el uso de PVAc en el entelado de carteles modernos. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marta Oriola Folch (2000).  Estudi de vernissos protectors per al vernís de dammar. University of Northumbria at Newcastle. Treball d'Investigació. . 

Marta Oriola Folch (2005).  Els vernissos en la restauració de quadres. Estudi comparatiu de les possibilitats d’aplicació de les resines de dammar, Paraloid B-72 i Regalrez 1094. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Salvador Garcia Fortes (2001).  La terracota como elemento ornamental en la arquitectura de Barcelona. Técnicas de fabricación, conservación, restauración. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Fco. Javier Lozano Vilardell (1991).  'Rafael Alemany : Ilustrador Médico'. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Fco. Javier Lozano Vilardell (1987).  Escultores catalanes. Entre el idealismo y la naturaleza. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Guillermo Gutierrez Izquierdo (1995).  Angel Ferrant y sus repercusiones en la pedagogía del arte. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Elisabeth Moreno Bulla (1995).  'Escultura precolombina. San Agustín-Colombia'. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Gema Campo Francés  (1988).  Tractats, mètodes i influencies externes de la restauració de pintures al s.XIX a Espanya. Un cas concret a la Barcelona de la segona meitat del s.XIX. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Anna Nualart Torroja (2007).  Les pintures murals negres del Monestir de Pedralbes: Problemes de conservació-restauració causats per l'envelliment de l'acetat de polivinil. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  http://hdl.handle.net/10803/52894

Roser Silvestre Ximenis (2010).  Projecte final del Màster en direcció de projectes de conservació i restauració. La reserva arqueològica. Cal Berger, un projecte de futur.(Museu de les cultures del vi de Catalunya- Vilafranca del Penedès). Barcelona. Tesi de Masters. . 

Yasmin Margalef Lemke (2010).  Inventario y conservación preventiva de la colección pictórica del artista Jaume Carbonell. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Berrocal Seisdedos Sonia (2011).  Museu Picasso de Barcelona: la donació de 1970. Intervencions realitzades per a l'exposició de la col·lecció. Barcelona. Tesi de Masters. . 

López Reguant, Elia (2011).  Estudi tècnic dels cartells de la Festa Major de Vilafranca del Penedès del Vinseum. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marta Oriola Folch (2012).  Non-destructive condition assessment of painting canvases using NIR spectrometry. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. .  https://www.tdx.cat/handle/10803/663091

Contactes de Recerca

FGSD_FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ.

MNAC Museu Nacional d'Art de Catalunya

Presentació de Comunicacions

Nualart, A.; Oriola, M.; Mascarella, M. (2010).  El repte d'una intervenció no invasiva en la restauració de suports de nou pintures sobre contraplacat de Francesc Artigau. Presentació comunicació,  XII Reunió Tècnica de Conservació-Restauració. Vers una conservació-restauració sostenible: reptes i projectes. XII Reunió Tècnica de Conservació-Restauració. Vers una conservació-restauració sostenible: reptes i projectes, Barcelona, ESPANYA.

Nualart Torroja, A.; Oriola Folch, M.; Mascarella Vilageliu, M. (2010).  Challenges in the cleaning procedure of 1960's Pop Art. Mixed gouache and egg tempera on plywood. Poster,  Últimos avances en la limpieza de pinturas (Cleaning 2010). New insights into the cleaning of paintings (Cleaning 2010). Últimos avances en la limpieza de pinturas (Cleaning 2010). New insights into the cleaning of paintings (Cleaning 2010) - The Smithsonian Institution Ed., prevista para el 2012., València, ESPANYA.

Nualart Torroja, Anna; Bautista Morenilla, Iris; López Carrera, Carmen; Sánchez Soler, Teresa.  (2011).  Recuperación de 9 gouaches sobre contrachapado de Francesc Artigau. Investigación y proceso de restauración.. Presentació comunicació,  12ª Jornada de Conservación de Arte Contermporáneo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 17 y 18 de febrero de 2011. 12ª Jornada de Conservación de Arte Contermporáneo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 17 y 18 de febrero de 2011 (publicació febrer 2012), Madrid, ESPANYA.

Nualart Torroja, A.; Oriola Folch, M.; Mascarella Vilageliu, M. (2010).  El deterioro del soporte de contrachapado: propuesta de restauración de nueve obras de Francesc Artigau. Poster,  11ª Jornada de Conservación de Arte Contermporáneo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 18 y 19 de febrero de 2010. 11ª Jornada de Conservación de Arte Contermporáneo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 18 y 19 de febrero de 2010. ISBN: 978-84-8026-430-3, Madrid, ESPANYA.

Nualart Torroja, A.; González Madrid, María José.; Oriola Folch, M.; Mascarella Vilageliu, M. (2010).  Materials and creative process in Francesc Artigau's paintings. Poster,  ICOM-CC Working Group Art Technological Source Research 4th Interim Meeting Vienna, Academy of Fine Arts, 23-24 setember 2010.. 4th Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group Art Technological Source Research. London: Archetype Publications Ltd., 2012. ISBN 978-1-904982-73-9, Viena, ÀUSTRIA.

Campo, G.; Ruiz, C.; Alcobé, M.; Nualart, A; Oriola, M.; Mascarella, M. (2009).  Identificación de patologías causadas por el PVAc en bienes culturales. Presentació comunicació,  1r. Congreso iberoamericano y VIII Jornada 'Técnicas Conservación y Restauración del Patrimonio'.10 y 11 de septiembre del 2009. La Plata, Buenos Aires, Argentina.. 1r. Congreso iberoamericano y VIII Jornada 'Técnicas Conservación y Restauración del Patrimonio'. ISBN: 978-987-21665-7-1, Buenos Aires, ARGENTINA.

Campo Francés, G.; Nualart Torroja, A.; Oriola Folch, M.; Ruiz Recasens, C. (2008).  Cambios de color y pH causados por el PVAc en bienes culturales . Presentació comunicació,  17h International Meeting on Conservation. Proceedings of the 17th International Meeting on Conservation, Castellón, ESPANYA.

Campo Francés, G.; Nualart Torroja, A.; Ruiz Recasens, C. (2008).  A Study of the effects of PVAc on works of art on paper and wood: pH and colour change. Presentació comunicació,  Holding it all together; ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation. Holding it all together; ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation. London: Archetype Publications Ltd, The British Museum, 2009. , Londres, REGNE UNIT.

Campo Francés, G.; Nualart Torroja, A.; Ruiz Recasens, C (2008).  Identification of pathologies caused by adhesion conservation treatments involving PVAc. Poster,  Holding it all together; ancient and modern approaches to joining, repair and consolidation. Campo, G:; Nualart, A.; Oriola, M.; Ruiz, C.'Holding It All Together: Ancient & Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation, Edited by Janet Ambers, Catherine Higgitt, Lynne Harrison and David Saunders, ISBN: 9781904982470. Disponible en: http://www.britishmuseum.org/research/research_news/conference_call_for_papers.asp, Londres, REGNE UNIT.

Campo Francés, G.; Heredero Rodríguez, M.A.; Nualart Torroja, A; (2004).  Estudio de pinturas murales arrancadas y traspasadas a un nuevo soporte con acetato de polivinilo . Presentació comunicació,  XV Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Actas del XV Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Murcia, ESPANYA.

Nualart Torroja, A. (2003).  Pintura mural arrencada i traspassada a nou suport amb acetat de polivinil. Projecte d'investigació.. Presentació comunicació,  IX Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. . IX Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Facultat de Belles Arts de Barcelona, 16, 17 i 18 d'octubre de 2003., Barcelona, ESPANYA.

Paret, Josep; Nualart Torroja, Anna; Alcàntara, Gener; De la Fuente, José; Martí,Vicens; Serra, Pere; (2010).  La intervenció del suport de fusta. Estat de la qüestió a Catalunya. Taula rodona,  Jornada tècnica de conservació-restauració de suport de fusta. Tècniques i criteris., Barcelona, ESPANYA.

García Fortes, Salvador; Mirambell, Miquel; Mestre Campà, Mireia; Tarrats, Francesc; Nualart Torroja, Anna; Toneu, Maite; (2005).  L'intrusisme professional, diagnosi per a la seva eradicació. Taula rodona,  La Professió a debat III. 6 i 7 de maig de 2005, Barcelona, ESPANYA.

Xarrié, J.M.; García, M.J.; Nualart, A.; (2001).  El papel de las asociaciones de conservación-restauración. Taula rodona,  Jornadas de Conferencias EPSAR, Barcelona, ESPANYA.

Participants: Ramon Vendrell (Junta de Residus, Generalitat de Catalunya), Benoît de Tapol (MNAC), Carme Sandalinas(MFMB), Isabel Pellegero (Institut de Paleontologia), Marta Vilà, Cristina Thió i Isabel Balaguer (Ciutat Vella) (1997).  Taula RodonaL'eliminació dels residus tòxics i contaminants generats durant l'activitat professional dels conservadors-restauradors. Presidència de sessió,  VI Reunió Tècnica de Conservació-Restauració. VI Reunió Tècnica de Conservació-Restauració, Barcelona, ESPANYA.

Campo, G.; Heredero, Mª A.; Nualart, A.  (2005).  Problemas de conservación restauración en pintura mural arrancada. Alteraciones causadas por el envejecimiento del acetato de polivinilo como adhesivo de traspaso. Presentació comunicació,  Congreso: Investigación en conservación y restauración. 2º Congreso Grupo Español IIC . Actas del II congreso del Grupo Español del IIC. Investigación en conservación y restauración. , Barcelona, ESPANYA.

Marta Oriola; Gema Campo; Matija Strlic; Linda Cséfalvayová; Marianne Odlyha; Alenka Mozir (2011).  Non-destructive condition assessment of painting canvases using near infrared spectroscopy. Presentació comunicació,  ICOM-CC's 16th Triennial Conference, Lisbon, 19-23 of september 2011. Marta Oriola; Gema Campo; Matija Strlic; Linda Cséfalvayová; Marianne Odlyha; Alenka Mozir, Non-destructive condition assessment of painting canvases using near infrared spectroscopy, in 16th Triennial Conference, Lisbon, 19-23 of september 2011, ICOM-CC, Lisbon:2011.ISBN 978-989-97522-2-1, Lisboa, PORTUGAL.

Nualart, A.; Oriola, M.; Mascarella, M. (2010).  El deterioro del soporte de contrachapado: Propuesta de restauración de nueve obras de Francesc Artigau. Poster,  11ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo, Madrid, ESPANYA.

Escartin, J.; Pallas, J.; Ferrer, V.; Ruiz, C. (2008).  De la soledad del docente novel al enriquecimiento mutuo trabajando en equipo. Presentació comunicació,  V Congres Internacional de Docencia Universitaria e Innovacio (CIDUI), 2-4 Juliol, Lleida, Espana, Lleida, ESPANYA.

Escartín, J.; Pallàs, J.; Ferrer, V.; Ruiz, C.;  (2008).  ¿Cómo podemos los docentes noveles explotar mejor el recurso de las tutorías?. Presentació comunicació,  V Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). El cambio en la cultura docente universitaria. 2, 3 y 4 de juliol de 2008. Lleida.Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. . Actas de V Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). El cambio en la cultura docente universitaria. 2, 3 y 4 de juliol de 2008. Lleida.Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. , Lleida, ESPANYA.

Campo, G:; Nualart, A.; Oriola, M.; Ruiz, C. (2008).  A study of the effects of PVAc on works of art on paper and wood: pH and colour change. Presentació comunicació,  Holding it all together - conference on ancient and modern joining, repair and consolidation. Holding It All Together: Ancient & Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation, Edited by Janet Ambers, Catherine Higgitt, Lynne Harrison and David Saunders, ISBN: 9781904982470, Londres, REGNE UNIT.

Escartín, J.; Ferrer, V.; Pallàs, J.; Ruiz, C.  (2007).  Grupos multidisciplinares como estrategia de formación permanente. (Multidiscipliary groups: a strategy for permanent training). Presentació comunicació,  I Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado. . Actas de congresos, Barcelona, ESPANYA.

Escartín, J.; Ferrer, V.; Pallàs, J.; Ruiz, C. (2007).  Renovación metodológica para la gestión de grupos numerosos; una oportunidad de mejora e innovación. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado, Barcelona, ESPANYA.

Escartín, J.; Ruiz, C.; Fullana, N.; Pallàs, J.; Ferrer, V. (2007).  La reflexión grupal multidisciplinar para la mejora docente novel. Presentació comunicació,  V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Univesritaria, Alicante, ESPANYA.

Ferrer, V.; Pallàs, J.; Ruiz, C.; Escartín, J.; Fullana, N.  (2007).  La aplicación del EEES en clases masificadas. Resultados y conclusiones de un ensayo práctico. Presentació comunicació,  V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Univesritaria, Alicante, ESPANYA.

Tura, J.M.; Travería, A.; Ros, E.; Rodés, J.; Ribó, J.M.; Fernández, I.; Marsal, M.  (1986).  Mikrostruktur und Mikroanalyse (REM, RMA, RSB) von Cholesteringallensteinen. Poster,  19 Kolloquiums über Mikromorfologie und Mikrobereichsanalyse von Oberflächen . V: 19 , pp: 457 -466 , Aachen, ALEMANYA.

Fernández, J.; Gálvez, C.; García, F.; Oranias, G.; Urpí, L. (1986).  Photochemical behaviour of styrene-like-3-vinylindoles. Poster,  XI IUPAC. Symposium on Photochemistry, Lisboa, PORTUGAL.

Claret, J.; Fernández, I.; Gálvez, C.; Müller, C.; Vázquez, J. (1986).  Espectros de emisión y potenciales de reducción de vinilindioles. Poster,  XXI Bienal Real Sociedad Española de Química. V: 14, pp: 242, Santiago, ESPANYA.

Fernández, I.; Gálvez, C.; Urpí, L.; Vázquez, S. (1986).  Comportamiento fotoquímico de vinilindoles. Poster,  XXI Reunión Bienal de la R.S.E.F.Q., Santiago, ESPANYA.

Alcobé, M.; García Fortes, S. (1992).  Arranque de los azulejos del Museu Municipal Vicenç Ros y Memorial Museu Vicenç Ros de Martorell (Barcelona) e instalación en un nuevo soporte. Presentació comunicació,  ICOM. pp: 387-402, Sevilla, ESPANYA.

Campo-Frances, G. (1988).  La limpieza de pinturas según los tratadistas españoles del s.XIX. Presentació comunicació,  VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales = Kultur Ogasunen Kontserbazioari Buruzko VII. Kongresua :[actas del congreso celebrado en Bilbao los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988]. VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales = Kultur Ogasunen Kontserbazioari Buruzko VII. Kongresua :[actas del congreso celebrado en Bilbao los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1988].pp 488-493, Bilbao, ESPANYA.

Campo-Frances, G.; Pedragosa, N. (1991).  Confederación de asociaciones de restauradores de Europa. Presentació comunicació,  III Reunió Grup Tècnic de Conservació-Restauració, 25 i 26 d’octubre de 1991. Actes de la III Reunió Grup Tècnic de Conservació-Restauració, 25 i 26 d’octubre de 1991, Tarragona, ESPANYA.

Berini, G.; Campo-Frances, G. (1993).  La restauración de 'L'Apoteosi del Dólar' de Salvador Dalí. Propuesta de un tratamiento alternativo. Presentació comunicació,  IV Reunió Grup Tècnic de Conservació-Restauració. Actes de la IV Reunió Grup Tècnic de Conservació-Restauració, 25 i 26 d’octubre de 1991, Barcelona, ESPANYA.

Campo Frances, M.G. (1989).  Vice-presidencia comité de organizador. Presidència comitè científic/organitzador,  II Reunión Tècnica de Conservació i Restauració. Actes de la II Reunió Tècnica de Conservació i Restauració, Tarragona, ESPANYA.

Campo Frances, M.G. (1991).  Vice-presidencia comité de organizador. Presidència comitè científic/organitzador,  III Reunión Tècnica de Conservació i Restauració. Actes de la III Reunió Tècnica de Conservació i Restauració, Tarragona, ESPANYA.

Campo Frances, M.G. (1991).  La conservación. Situación actual de España. Conferència invitada,  European Confederation of Conservator-Restorers, Paris, FRANÇA.

Campo Frances, M.G. (1992).  La conservación. Situación actual en España. Conferència invitada,  European Confederation of Conservator-Restorers, Bruselas, BÈLGICA.

Campo Frances, M.G. (1997).  La enseñanza de conservación y restauración. Conferència invitada,  European Network Conservation Restauration Education. European meeting of the institutions with conservation education at academic level : Dresden 8. und 9. November 1997, Dresden, ALEMANYA.

Nuria Flos Travieso (1985).  Colaboración Comité Organizador. Ponència,  El vi a l'antiguitat, economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Badalona, ESPANYA.

Nuria Flos Travieso (1993).  Organizadora. Ponència,  Seminari de Conservació-Restauració d'Art Contemporani. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Maria Antonia Heredero Rodriguez (1986).  Secretaría Comité Organizador. Ponència,  VI Congreso de Conservación y Restauración, Tarragona, ESPANYA.

Salvador Garcia Fortes (1993).  Comité organizador. Ponència,  IV Reunió tècnica conservació-restauració de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Salvador Garcia Fortes (1995).  Comité organizador. Ponència,  V Reunió tècnica de conservació-restauració de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Salvador Garcia Fortes (1997).  Comité organizador. Ponència,  Tecnoart, técnicas de conservación, L'Hospitalet de Llobregat, ESPANYA.

Salvador Garcia Fortes (1997).  Comité organizador. Ponència,  VI Reunió tècnica de conservació-restauració de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat, ESPANYA.

Alcobé Domínguez, Margarita; Garcia Fortes, Salvador. (1991).  Arrencament de 14.550 rajoles del Museu Municipal Vicenç Ros. Presentació comunicació,  III Reunió tècnica del GTCRC, Tarragona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

2008 - 2009.   Interdisciplina-Acció.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 186100.  IP: Anton. De Padua Remesar Betlloch

2009 - 2010.   Nous reptes en la conservació-restauració de 9 pintures de Francesc Artigau: problemes derivats del deteriorament del suport de fusta de contraplacat.  (Projectes de recerca per a grups precompetitius).  Universitat de Barcelona .  IP: Anna Nualart Torroja

2006 - 2009.   Identificación de patologías causadas por el acetato de polivinilo en bienes culturales. Propuestas de tratamiento.  (Programa Nacional de humanidades).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: HUM2006-05345/.  IP: Maria Gema Campo Frances

2005 - 2008.   Millora del sistema de treball i avaluació dels alumnes dels Tallers de Conservació-Restauració. Creació d'un espai interactiu de treball i consulta virtual.  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  Innovació i Millora Qualitat Docent. UB .   Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona.  Ref.: 1190970806.  IP: Salvador García Fortes

2002 - 2005.   Problemas de conservación-restauración en la pintura mural arrancada: Alteraciones causadas por el envejecimiento del acetato de polivinilo como adhesivo de traspaso..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: BHA2002-02411.  IP: Maria Gema Campo Frances

2002 - 2002.   Taula de succió de baixa pressió .  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2002PIRA00073.  IP: Maria Gema Campo Frances

1999 - 1999.   Reflectòmetre.  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya..  Ref.: 1999PIRA00073.  IP: Maria Gema Campo Frances

1998 - 2000.   Alteraciones de superficie en el patrimonio: caracterización y posibles intervenciones de conservación-restauración.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Dra. G. Campo / Dra. N. Flos

2005 - 2010.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Maria Gema Campo Frances

Contractes

2008 - 2008.   Estudi sobre la inspecció amb MUSIS.  (Sense especificar).  Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 304999.  IP: Anna Nualart Torroja

2008 - 2050.   Assessorament i la investigació aplicada en el camp del Diagnòstic i l'estudi d'obres d'Art..  (Convenis marc per facturació de serveis).  sense especificar.  Ref.: 304944.  IP: Anna Nualart Torroja

2008 - 2050.   Assessorament i la investigació aplicada en el camp de la conservació - restauració.  (Convenis marc per facturació de serveis).  sense especificar.  Ref.: 305183.  IP: Maria Antonia Heredero Rodriguez

2008 - 2008.   Estat de conservació d'un grup de pintures de la col·lecció del museu.  (Sense especificar).  sense especificar.  Ref.: 305198.  IP: Anna Nualart Torroja

2008 - 2008.   Restauració de les obres de Francesc Artigau al fons del Museu de l'Hospitalet del Llobregat.  (Sense especificar).  sense especificar.  Ref.: 305324.  IP: Anna Nualart Torroja

2007 - 2008.   Identificació de la composició dels materials, la disposició estratigràfica i l'estudi comparatiu dels resultats.  (Sense especificar).  Ministerio de Cultura.  Ref.: 304489.  IP: Anna Nualart Torroja

2007 - 2010.   Treballs de conservació i restauració del patrimoni que la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons té ubicat a la finca Pedro Pons.  (Sense especificar).  Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons .  Ref.: 304402.  IP: Maria Gema Campo Frances

2008 - 2008.   Jornades sobre Conservació-Restauració.  (Sense especificar).  Diversos.  Ref.: 305048.  IP: Marta Oriola Folch

2009 - 2050.   Assessorament i la investigació aplicada en la Investigació i els Projectes de conservació-restauració.  (Convenis marc per facturació de serveis).  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: 305449.  IP: Anna Nualart Torroja

2009 - 2009.   Jornades sobre identificació de fibres tèxtils.  (Sense especificar).  Diversos.  Ref.: 305723.  IP: Marta Oriola Folch

2002 - 2003.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí .  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 301762.  IP: Maria Gema Campo Frances

2003 - 2004.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 302425.  IP: Maria Gema Campo Frances

2004 - 2005.   Estudi,documentació i caracterització físico-química dels materials i técniques d'una part del fons d'obra gràfica de la fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 303044.  IP: Maria Gema Campo Frances

2005 - 2006.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 303476.  IP: Maria Gema Campo Frances

2006 - 2007.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 304014.  IP: Maria Gema Campo Frances

2007 - 2008.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 304553.  IP: Maria Gema Campo Frances

2008 - 2009.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 305105.  IP: Maria Gema Campo Frances

2009 - 2010.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 305644.  IP: Maria Gema Campo Frances

2010 - 2011.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 306181.  IP: Maria Gema Campo Frances

2010 - 2011.   Estudi, documentació i caracterització físico-química dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.  (Sense especificar).  Fundació Gala-Salvador Dalí.  Ref.: 306181.  IP: Maria Gema Campo Frances

Institucions i empreses amb què col·labora

ICUB_MUSEU DE L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT (MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT) Projectes: -Restauració de les obres de Francesc Artigau del fons del Museu de l'Hospitalet del Llobregat. -Estudi de l'estat de conservació d'un grup de pintures de la col·lecció del Museu d'Història -Consell en el desmuntatge de 2 obres gòtiques del fons del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. -Estudi amb reflectografia d'infrarrojos de les pintures de Ferrer Bassa del Monasteri de Pedralbes.

FGSD_FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ. Projectes: - Estudi, documentació i caracterització fisicoquímica dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

FBG_ FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

FUAP_FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS. Projectes: -Treballs de conservació-restauració del patrimoni de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons ubicada a la finca Pedro Pons

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/09/2020