Inici UB
Poció (Art, Poesia i Educació)

Dades Generals

Acrònim: Poció (Poesia i Educació)

Adreça Professional: Pg. Vall d'Hebron, 171 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035157     Fax: 934035246

Correu-e: gbordons(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.pocio.cat

Codis Unesco: Llengua i literatura / Ensenyament de Llengues / Mètodes pedagògics (vegeu 6104.02)

Paraules Clau: Didáctica de la literatura / Literatura en la Educación secundaria y primaria / Poesia experimental / Didáctica de la lengua y la literatura / Llengua i Literatura

Àmbit temàtic: Humanitats

Equip Investigador

Glòria Bordons De Porrata-Doria gbordons(a)ub.edu

Bibiana Crespo Martin bbcrespo(a)ub.edu

Eva Figueras Ferrer efigueras(a)ub.edu

Marcelino Jimenez Leon Marcelino.Jimenez(a)ub.edu

Maria del Mar Redondo Arolas redondo(a)ub.edu

Maria Carmen Arbones Sola carbones(a)ub.edu

Elisabet Contreras Barcelo econtreras(a)ub.edu

Anna Maria Moreno Bedmar annamoreno(a)ub.edu

Maria Soledad Muñoz Gordillo smunoz(a)ub.edu

Andres Torres Carceller andrestorres(a)ub.edu

Jordi Clopes Garrell jordi.clopes(a)ub.edu

Estel Marin Cos estel.marin.cos(a)ub.edu

Hector Mellinas Andreu hmellinas(a)ub.edu

Julieta Torrents Suñol jtorrents.ub(a)gmail.com

Maria del Pilar Rosado Rodrigo pilarrosado(a)ub.edu

Joan Marc Ramos Sabate joanmarcramos(a)ub.edu

Línies de Recerca

Coneixement estat qüestió sobre ensenyament poesia a la ciutat de Barcelona, avui.

Disseny i experimentació d'activitats per ensenyar poesia

Elaboració d'un projecte de gradació coherent de l'ensenyament de la poesia

Implementació a la web de material per ensenyar poesia

Integració cultural i aprenentatge de llengües mitjançant la poesia

Història i anàlisi de la poesia experimental catalana des de 1959 a 2004

Poesia i territori

Eixamplament de l'horitzó cultural de l'alumnat mitjançant la poesia

Poesia i emocions: educació de la sensibilitat mitjançant la literatura

Llibres d'artista: poesia i art

Hibridació de gènres: poesia, art i música

Resum de l'activitat de Recerca

El nostre grup començà a treballar l'any 1999 i el 2001 obtingué un ajut del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoción General del Conocimiento (BFF2000-697). Els resultats de l’anàlisi de la realitat que el nostre grup realitzà entre el 2001 i el 2003, mitjançant un qüestionari als Centres d’ensenyament secundari de Barcelona, diverses entrevistes en profunditat a alumnes i l’observació i anàlisi d’algunes aules en què s’ensenyava poesia es publicaren en diversos formats. A partir d'aquí formulàrem una proposta de línies renovadores en relació als mitjans tecnològics. Seguint aquestes línies, realitzàrem un llibre (Aprendre amb Joan Brossa, Edicions Universitat de Barcelona, 2003) i una pàgina web al voltant de l'obra de Joan Brossa: 'Els entra-i-surts de Brossa' http://www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/, que comptà amb l'ajut de la ILC, la UOC, la UB, i la Fundació Joan Brossa. L'èxit assolit per aquesta pàgina s'evidencià en un premi CNICE 2004. A partir de les experimentacions realitzades amb aquest web, començàrem un nou projecte: Viu la poesia (www.viulapoesia.com), que comptà amb l'ajut de la UB, la ILC i el DURSI (2003ACES 00137). La part de literatura catalana, la finalitzàrem l'any 2004 i durant el 2005 i el 2006, l'ampliàrem amb literatura universal i l'experimentàrem amb alumnes de secundària i amb adults, gràcies a un ajut de la UB i un altre del DURSI (2004ARIE 00051). El projecte continuà amb l'ampliació d'aquest web poètic amb literatura castellana, fou premiat per Fundació Enciclopèdia Catalana, Cnice 2005 i se li atorgà el I Premi Escola Normal de la Generalitat de Catalunya.

El 2006 el grup fou reconegut com a consolidat (2005SGR 00641) i se li concedí un segon projecte de recerca educativa (2005ARIE-10001), en aquest cas centrat en la integració de cultures i l'aprenentatge de la llengua a partir de la poesia. També el 2005 s'obtingué un ajut de la ILC per renovar el web 'Viu la poesia' i de l'Entitat Autònoma de Difusió cultural. Al projecte sobre integració de cultures i aprenentatge de la llengua a partir de la poesia se li concediren també projectes els anys 2006, 2007 i 2008: 2006 ARIE-10053, 2007 ARIE-00033, 2008 ARIE 00038. Des del 2007 al 2009 el grup participà a la xarxa temàtica Llera, coordinada per la UAB (2006 XIRE 00001 i 2008 XIRE 00003).

En els darrers anys s'han iniciat noves línies com la de la poesia associada al territori, l'eixamplament de l'horitzó cultural de l'alumnat mitjançant la poesia contemporània o l'anàlisi i estudi de la poesia experimental. També s'ha continuat amb la línia de l'organització d'activitats internacionals, entre les quals destacà el Seminari de Poesia contemporània, tecnologies i educació, per al qual es comptà amb l'ajut FFI2008-03466-E/FILO. L'any 2009, el grup aconseguí de nou la consolidació: 2009 SGR 00286. I durant el 2010, un projecte del Ministerio FFI2010-18880 (subprograma FILO) i un nou ajut de la Institució de les Lletres Catalanes per a l'eixamplament del web www.viulapoesia.com amb els itineraris de territori i d'arts.

Des del 2010 s'està treballant especialment en el projecte del Ministerio dedicat a la història de la poesia experimental catalana des de 1959 a 2004. El 2012 s'activà un nou web: www.pocio.mydocumenta.cat) i s'organitzà un Seminari Internacional sobre el tema. Aquest projecte ha continuat amb el FFI2013-41063-P. També s'ha aconseguit una nova consolidació del grup ( 2014 SGR 1067).

Al llarg d'aquests anys, el grup ha participat en nombrosos congressos i ha publicat diversos articles en revistes d'impacte. Així mateix ha coordinat i publicat llibres com Ensenyar literatura a Secundària, Poesia i Educació. D'internet a l'aula, o La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua.

Publicacions en Revistes

Crespo-Martín, B. (2016).  Arte participativo en el espacio público. Proposiciones metodológicas acerca de algunos de sus preceptos. On the Waterfront. The International on-line Magazine on Waterfronts, Public Art, Urban Design and Civil Particiapation, 45(2),  7-36.  http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/311652 ISSN: 1139-7365

Bordons, G.; Ferrer, J. (2013).  Poesia catalana contemporània, territori i educació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(60),  99-110.  Fitxa de l'article (http://articles.grao.com/revistes/articles/060-la-sociolinguistica-a-primaria-i-secundaria/poesia-catalana-contemporania-territori-i-educacio) ISSN: 1133-9845

Remesar Betlloch, A.; Crespo-Martín, B. (2017).  The White Centre. First step of the Civic Remembrance System in Bon Pastor (Barcelona). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica, 30,  9-40.  https://czasopisma.uni.lodz.pl/philosophica/article/view/3624/3155 ISSN: 0208-6107

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A.; Ferrer, J.; Naranjo, M.; Prats, M.; Rins, S.; Virallonga, J.  (2003).  L'ensenyament de la poesia a Barcelona: resultats d'una investigació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 1(30),  108-119.  http://articles.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=5&NUMERO=3 ISSN: 1133-9845

Crespo-Martín, B. (2020).  Acerca de las prácticas artísticas participativas contemporáneas como catalizadoras de la sociabilización. Historia y comunicación social, 25(1),  275-286.  https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/69244/4564456553456 (https://dx.doi.org/10.5209/HICS) ISSN: 1137-0734

Moreno-Bedmar, A.M. (2015).  Pedrolo inèdit: creador de poesia concreta. Revista de Catalunya(292, p. 33),  33-45.   ISSN: 0213-5876

Mercandeti, F.; Figueras, E.; Causa, M. (2015).  L'incisione blu. ALI. Associazione Liberi Incisori(1),  235-256.  Publicació (http://www.alincisori.it/)

Valle Martí, J.; Figueras Ferrer, E.; Redondo Arolas, M.; Catalina González, E. (2011).  L'experiència pilot desenvolupada a partir del projecte d'innovació 'La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat enla docència experimental dels estudis de grau de les Facultats deBelles Arts'. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària(3),  72-85.  Revista d’Innovació Docent Universitària (http://www.raco.cat/index.php/RIDU) ISSN: 2013-2298

Bordons, G.;  (2010).  L'univers hétérodoxe de joan brossa: les sis mains du destin. Le Cahier du Refuge(204),  15-19.  www.cipmarseille.com

Bordons, G.  (2003).  Joan Brossa, beyond the Catalan lands. Catalan Writing(17-18),  62-62. 

Figueras Ferrer, Eva (2013).  Creative and Multidisciplinary Etching in the Digital Age. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 2(8),  28-30.  http://www.ijhssi.org/v2i8%28version1%29.html ISSN: 2319-7714

Figueras Ferrer, E. (2013).  Evolución de la ideología estética del grabado calcográfico en la Academia de Bellas Artes de París a través de las reediciones del tratado de Abraham Bosse. El Artista, 2013(10),  93-117.  Redalyc.org. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica (http://www.redalyc.org/toc.oa?id=874&numero=29022) / PDF: http://www.redalyc.org/pdf/874/87429022006.pdf (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87429022006) ISSN: 0123-5079

Remesar-Betlloch, A.; Crespo-Martín, B. (2018).  El sistema espacial de memoria cívica del barrio de Bon Pastor (Barcelona). Estudio del Centro Blanco. On the Waterfront. The International on-line Magazine on Waterfronts, Public Art, Urban Design and Civil Particiapation, 60(4),  3-51.  http://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/21574 ISSN: 1139-7365

Crespo-Martín, B. (2019).  Dossier "Archivos y Creación Artística, Memoria e identidad". Presentación. Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano, 16,  1-1.  https://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga ISSN: 2254-7037

Gustems, J; Marin, E. (2012).  Imágenes musicales del siglo XX. Aula de Innovación Educativa(210),  83-89.   ISSN: 1131-995X

Contreras Barceló, E.; Torrents Sunyol, J. (2020).  Reciclant Brossa: una experiència didàctica de poesia experimental en la formació inicial de mestres. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 13(1),  23-42.  https://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v13-n1-contreras-torrents/802-pdf-ca ISSN: 2013-6196

Moreno Bedmar, A.M. (2011).  La narración del viaje en una aula de acogida. Aula de Innovación Educativa, Diciembre 2010(205),  55-59.  http://aula.grao.com/revistas/aula/205-lenguas-integradas-y-competencias-basicas/la-narracion-del-viaje-en-un-aula-de-acogida ISSN: 1131-995X

Figueras-Ferrer, E. (2015).  El valor de la impremta en el Grup Escolar Lluís Vives: una eina al servei de l'educació durant la II República i de la recuperació de la memòria pedagògica. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 8(1),  50-66.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/814/13931 ISSN: 1886-1946

Torres, A.; Castell, J. (2019).  El desarrollo de metacompetencias a partir de procesos creativos en la formación del profesorado. Brazilian Journal of Development, 5(6),  6407-6424.  Publicación online (http://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/1871) ISSN: 2525-8761

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1998).  L'ensenyament de la literatura a través de la tematologia i les intertextualitats. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(14),  61-74.   ISSN: 1133-9845

Figueras-Ferrer, E.: Aguilar-Moreno, Marta (2018).  Recol·lectores: procés arxivístic - proposta editorial. Estratègia de col·laboració docent internacional-. Revista del CIDUIhttps://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/ ISSN: 2385-6203

Bordons, G.; Batalla, P.; Centelles, J.; Rins, S.; Segarra, M.  (2004).  Tot aprenent a reflexionar sobre la identitat cultural i el món. Escola Catalana(306),  41-44.  http://www.omnium.cat/docroot/omnium/imgs/images/4870.pdf ISSN: 1131-6187

Costa, L. (2015).  Proposta (2000-2004). Un festival clau per a la difusió de la poesia pública. Llengua & Literatura.   ISSN: 0213-6554

Mar Camacho Martí; Ana Albalat Martínez; Estel Marín Cos (2020).  Desenvolupar l'ús educatiu dels dispositius tecnològics: el Pla mòbils.edu. Perspectiva Escolar(409),  11-15.   ISSN: 0210-2331

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2016).  Ensenyament-aprenentatge expandit. La interacció col.laborativa entre l'alumnat, el professorat i els agents professionals. Revista del CIDUI, 3http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/current ISSN: 2385-6203

Crespo, B.; Figueras, E.; Mascarella, M.; Nualart, N.; Redondo, M.; Valle, J.A (2016).  Projecte d'investigació per a la definició i implementació de rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 9(1),  62-86.  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/915/18139 ISSN: 1886-1946

Bordons, G. (2014).  Fora de l'umbracle, de Joan Brossa: una petita revolució personal del maig del 68. Journal of Iberian and Latin American Studies, 20(3),  243-257.  Publicació online (http://dx.doi.org/10.1080/14701847.2014.1023044) ISSN: 1470-1847

Bordons, G. (2016).  La poesia, fanal de l'educació. Temps d'Educació(50),  51-61.  http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio50/default.asp?articulo=1239&modo=resumen ISSN: 0214-7351

Cavalli, D. (2011).  La Escritura reflexiva para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 4(3),  24-37.  revistes.uab.cat/jtl3/article/download/420/458  ISSN: 2013-6196

Rins, S.; Segarra, M.; Domènech, C.; Arenas, C.; Bordons, G.; Batalla, P.; Manuel, J.; Santaeulària, A.  (2004).  Aprendiendo con Joan Brossa. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(35),  59-67.   ISSN: 1133-9829

Contreras Barceló, E. (2019).  Brossa y Martí i Pol: dos poetas para trabajar la poesía en primaria. Aula de Innovación Educativa(281),  24-28.   ISSN: 1131-995X

Crespo Martín, B. (2011).  Llibres Art. Una reflexió artístico-plàstica al voltant del llibre. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lecturahttp://www.ub.edu/obll/ ISSN: 2014-0088

Crespo, B. (2015).  El dibujo, un cuerpo de doctrina. Líneas y trazos revisionistas del concepto de dibujo. OBSERVAR, 9,  58-74.  http://www.raco.cat/index.php/Observar/article/view/307144 ISSN: 1988-5105

Redondo, M.; Freixa, P. (2013).  Amateurismo y fotografía. Consideraciones a propósito de las Rutas Escondidas de Mallorca, de Jesús García Pastor. Revista :Estúdio, artistas sobre outras obras (8),  32-41.  Document en pdf de la revista completa (https://issuu.com/fbaul/docs/est__dio8_lowres?e=7186499/6085078) / Seu de la revista (http://estudio.fba.ul.pt/) ISSN: 1647-6158

Reverter, F.; Rosado, P.; Figueras, E.; Planas, M.A. (2012).  Artistic ideation based on computer vision methods. Journal of Theoretical and Applied Computer Science , 6(2),  72-78.  http://www.jtacs.org ISSN: 2299-2634

Calderón, D.; Gustems, J.; Arús, M.E.; Ayuste-Gonzalez, A.; Batalla, A.; Boix, R.; Calderón, C.; Castell, J.; Elgstrom, E.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Oporto, M.; Oriola, S.; Torres, A.; Wilson, A.E. (2019).  Engagement Project: elements for a reformulation of the Tutorial Action Plan of the Teacher Training degrees at the University of Barcelona. Cultura y Educacion, 31,  188-197.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11356405.2018.1551652 ISSN: 1135-6405

Bordons, G. (2003).  Relacions entre llengua i literatura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 31(31),  7-15.  http://articles.grao.com/revistas/ficha.asp?ID=5&NUMERO=2 ISSN: 1133-9845

Bordons, G.  (2011).  Solc 9, un manual de literatura catalana entre la tradició i la modernitat. Lluc(876),  57-59.   ISSN: 0211-092X

Contreras Barceló, E. (2019).  Brossa i Martí i Pol: dos poetes per treballar la poesia a primària. Guix. Elements d'Acció Educativa(454),  26-30.   ISSN: 0213-8581

Rosado Rodrigo, P.; Panas Rosselló, M.;Figueras Ferrer, E.; Reverter Comes, F. (2013).  Análisis de imágenes artísticas. Computer vision, a new ally for the analysis of artistic images. Derforma. Cultura Online.   ISSN: 2254-2272

Rosado, P.; Figueras, E.; Reverter, F. (2016).  Del píxel a las resonancias visuales: la imagen con voz propia. AusArt. Journal for Research in Art, 4(1),  19-28.  AusArt Journal for Research in Art, Vol 4 Visualidad, Energía, Conectividad (http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ausart/article/view/16670/14642) ISSN: 2340-8510

Bordons, G. (2000).  Tendències educatives en l'ensenyament de la llengua i la literatura. Butlletí Interior dels Seminaris de la DEC, Òmnium Cultural(366),  17-19.  http://www.omnium.cat/ca/article/tendencies-educatives-en-l-ensenyament-de-la-llengua-i-literatura-978.html

Crespo Martín, B. (2014).  Epistemología de la enseñanza del dibujo. Metodologías, tratados y Academias históricas desde el medievo hasta el siglo XIX. Espacio diseño, 2(2).   ISSN: 1405-227X

Crespo-Martín, B. (2018).  Consideraciones sobre transmedialidad, interdiscursidad e interactividad comunicacional en el Libro-arte digital (Hiperlibro-arte). Arte, Individuo y Sociedad, 30(1),  95-110.  http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/56456/52913 (http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/56456) ISSN: 1131-5598

Bordons, Glòria; Cavalli, Daniela (2012).  Mecanismes de percepció de la poesia visual: Brossa i Viladot, 1970. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, XXVI,  85-106.   ISSN: 0213-5949

Bordons, G. (2007).  Cap de mirar. Òpera en tres actes de Josep M. Mestres Quadreny. Llibret de Joan Brossa. Escenografia d'Antoni Tàpies (Barcelona, 1991). Els Marges: revista de llengua i literatura(82),  77-99.  http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142541 ISSN: 0210-0452

Figueras Ferrer, E. (2011).  El grabado al aguafuerte con sales corrosivas: el legado de los clásicos. Bellas Artes. Revista de Artes Plásticas, Estética, Diseño e Imagen (La Laguna)(9),  107-123.  http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20BELLAS%20ARTES/9%20-%202011/TEXTOS%20COMPLETOS/06%20Figueras%20Ferrer.pdf ISSN: 1695-761X

Bordons, G. (2012).  Les col·laboracions de Joan Brossa amb artistes: un nou gènere poètic?. Els Marges: revista de llengua i literatura(97),  56-79.  https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/295707 ISSN: 0210-0452

Bordons, G. (2016).  Poesía experimental catalana: reflexiones sobre experimentalidad, aprendizaje y emoción. Estudios λambda. Teoría y práctica de la didáctica en lengua y literatura, 1(1),  1-25.  Publicació online (http://www.estudioslambda.uson.mx/revistas/articulos/15-15-1-r1_art01.pdf) ISSN: 2448-5942

Bordons, G.; Casals, A. (2012).  Poesia, música i escola: un triangle sonor. Temps d'Educació(42),  11-30.  http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio42/default.asp?articulo=764&modo=resumen ISSN: 0214-7351

Manuel, J. (1996).  Si un matí d'estiu un nen. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(10).   ISSN: 1133-9845

Figueras-Ferrer, E. (2015).  L'incisione a basso rischio. ALI. Associazione Liberi Incisori(18),  245-252.  Publicació (http://www.alincisori.it/)

Bordons, G.  (2003).  Els entra-i-surts del poeta: un Brossa vivencial. El País. Quadern,  2-2. 

Bordons, G. (1996).  Georges Jean: la poesía en la escuela. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(10),  136-138.   ISSN: 1133-9845

Crespo-Martín, B. (2019).  En clave de archivo. El sincretismo como principio rector del arte-archivo. Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano, 16,  22-35.  https://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga ISSN: 2254-7037

Gustems, J.; Marin, E. (2012).  El cant coral a Catalunya durant l'edat mitjana: les influències franceses. Temps d'Educació(42),  187-198.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/259201 ISSN: 0214-7351

Manuel, J. (1998).  Llegir i escriure. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(14).   ISSN: 1133-9845

Figueras-Ferrer, E. (2017).  La comunicación artística en la cultura digital. Actas de Diseño, 23(12),  72-77.   ISSN: 1850-2032

Figueras Ferrer, E. (2013).  Los nuevos mordientes ecológicos para el grabado: un legado de los clásicos. Actas de Diseño, 15(VIII),  155-162.  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=456&id_articulo=9242 ISSN: 1850-2032

Redondo, M.; Freixa, P. (2015).  Del territorio al vecindario a través de la fotografía: paisaje, comunidad y redes sociales en la obra O, 13-14 de Pere Grimau. Revista CROMA. Estudos Artísticos, 3(5),  35-44.  Seu de la revista (http://croma.fba.ul.pt/i_en.htm) / Document en pdf de la revista completa (https://issuu.com/fbaul/docs/croma5/1?e=7186499/12224484) ISSN: 2182-8547

Rosado, Pilar; Reverter Comes, Ferran; Figueras Ferrer, Eva; Planas Rosselló, Miquel (2014).  Semantic-Based Image Analysis with the Goal of Assisting Artistic Creation. Lecture Notes in Computer Science, 8671(Springer),  526-533.  Lecture Notes in Computer Science (http://download.springer.com/static/pdf/359/bfm%253A978-3-319-11331-9%252F1.pdf?auth66=1412787467_9868b2c5533dfe349e1087472f1a2768&ext=.pdf) / International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014 (http://iccvg.wzim.sggw.pl/default.asp) ISSN: 0302-9743

Torres, A. (2019).  Innovación o moda: las pedagogías activas en el actual modelo educativo. Una reflexión sobre las metodologías emergidas. Voces de la Educación, 4(8),  3-16.  https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/167/164 ISSN: 1665-1596

Figueras Ferrer, E. (2013).  L¿incision chimique sans acides: De l¿ancienne eau-forte aux sels corrosifs actuels. Anales de Historia del Arte, 23,  137-145.  http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/43606/41224>.  ISSN: 0214-6452

Freixa, P.; Redondo, M. (2020).  De El Dictamen al mundo: El periplo de las primeras fotografías del terremoto de 1920. Balajú. Revista de Cultura y Comunicación(12).  http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/915/18139 ISSN: 2448-4954

Jiménez León, M. (2018).  El crucero transatlántico universitario de 1934 desde un diario inédito. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca(95),  95-106.  http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Llcgv2018-23-7090/n159-pag.pdf ISSN: 1130-8508

Costa, L.; Escoffet, E. (2012).  Poesia, sonoritat i electrònica. Temps d'Educació(42),  51-70.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/259195 ISSN: 0214-7351

Costa, E.  (2001).  Experimental Poetry in Barcelona during the 1990s. Visible Language, 35(1),  76-91.  http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3982/is_200101/ai_n8943973/pg_1 ISSN: 0022-2224

Crespo-Martín, B. (2016).  El Libro-arte/Libro de artista en su dimensión digital: el e-Libro-arte y el Hiperlibro-arte. El Profesional de la Información, 25(5),  822-830.  http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2016.sep.13/32008 (http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI) ISSN: 1386-6710

Figueras, E, (2020).  Muros poéticos: La práctica artística como una herramienta de transformación social y cultural en el contexto urbano. Tercio Creciente. Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural,  Extraordinario(III),  113-128.  Monográfico Extraordinario III (2020): Arte Urbano y Arte Comunitario: Comunidades híbridas. (https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/view/405) ISSN: 2340-9096

Bordons, G.(con la colaboración de Ana Díaz-Plaja y Silvia Rins) (2005).  Secuencia didáctica a partir de un itinerario temático sobre los conflictos bélicos. Aula de español(4),  27-42. 

Bordons, G. (1998).  La poesia a l'escola. Guix. Elements d'Acció Educativa(241),  5-10.  http://guix.grao.com/ ISSN: 0213-8581

Galera i Monegal, G.; Manuel i Homar, J.; Martínez i Taberner, C. (1984).  Entre el cel rogent i la mar roja hi ha molts robins ocults. Una proposta per treballar el lèxic a partir de l'etimologia. Com /Butlletí del Gabinet de Didàctica:Coordinació Generalitat de Catalunya, 5,  41-52. 

Bordons, G. (2016).  Poesía contemporánea en el aula: experimentalidad, multimodalidad e interdisciplinariedad como formas de reflexión, creación y emoción. Edetania, estudios y propuestas sodio-educativas(49),  45-60.  Publicació online accés obert (https://www.ucv.es/Default.aspx?TabId=474&language=es-ES&articulo=670) ISSN: 0214-8560

Bordons, G.; Caulfield, C. (2016).  Corresponsals estrangers de Joan Brossa: col·laboracions i diàlegs sobre art i poesia experimentals des de 1950 a 1998. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 30,  167-188.  https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/CATR.30.9 / http://nacs.espais.iec.cat/catalan-review-2/ ISSN: 0213-5949

Contreras Barceló, E. (2020).  La Educación literaria a la luz de los movimientos feministas. Algunas propuestas de lectura para niños y niñas de Educación Primaria. Via Atlantica(38),  40-62.  Publicació on-line (http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/view/154524) ISSN: 2317-8086

Bordons, G. (2005).  Un poema de Joan Brossa. Revista Chilena de Literatura(66),  97-105.  http://www.jstor.org/stable/i40015320  ISSN: 0048-7651

Crespo-Martín, B. (2018).  De la hibridación de las disciplinas y los media en las prácticas artísticas contemporáneas: multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, multimedialidad, intermedialidad y transmedialidad. 925. Artes y Diseño, 18,  n.a.-n.a..  http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2018/05/14/de-la-hibridacion-de-las-disciplinas-y-los-media-en-las-practicas-artisticas-contemporaneas/ (http://www.raco.cat/index.php/Waterfront) ISSN: 2395-9894

Bordons, G. (2002).  A.Artigues, 'Poesia a l'escola'. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(28),  121-122.   ISSN: 1133-9845

Crespo Martín, Bibiana (2012).  El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. Anales de Documentación, 15(1),  1-25.  https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.15.1.125591 ISSN: 1575-2437

Rosado-Rodrigo, P.; Figueras-Ferrer, E.; Reverter-Comes, F.; Planas-Rosselló, M. (2016).  La visión artificial, un nuevo aliado para el análisis de imágenes. Arte, Individuo y Sociedad, 28(2),  339-354.  https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/48802 ISSN: 1131-5598

Costa, Lis (2010).  L'oralitat com a experimentació en la poesia catalana de finals del segle XX. Catalonia(3),  1-6.  revista digital del Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC–EA 2561)Université Paris-Sorbonne (http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/catalonia3/catalonia3.htm) / L'oralitat com a experimentació en la poesia catalana de finals del segle XX. (http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/catalonia3/costa.pdf) ISSN: 1760-6659

Rosado-Rodrigo, P.; Figueras-Ferrer, E.; Reverter-Comes, F. (2014).  Intersecciones entre visión artificial y mirada artística = Semantic Intersections between Artificial and Artistic Vision. Barcelona, Research, Art, Creation, 2(1),  1-54.   ISSN: 2014-8992

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2015).  El cuaderno de artista reflexivo. Una metodología de evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizajeJournal of Technology and Science Education, 5(2),  55-62.  The Journal of Technology and Science Education (JOTSE) (http://www.jotse.org/index.php/jotse) ISSN: 2014-5349

Bordons, G. (2018).  Gayà, Elisabet, Mercè Picornell and Maria Ruiz, editors. Incidències. Poesia catalana i esfera pública. Venezia: Edizioni Ca'Foscari, 2016, 211 pp. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture(32),  166-169.  Publicació online (https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/toc/catr/current) ISSN: 0213-5949

Figueras Ferrer, E. (2020).  Poéticas liminales en el mundo contemporáneo: Creación y formación en humanidades digitales. AusArt. Journal for Research in Art, 8(1),  15-25.   ISSN: 2340-8510

Torres, A.; Catell, J. (2019).  Nuevas formas de educar artísticamente desde y para el museo. EL descubrimiento espacial de lo habitado como elemento potencialmente transformador. Artseduca(24),  101-116.  Publicación online (http://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/view/4059/3264) ISSN: 2254-0709

Bordons, G.; Prats, M. (2019).  La poesía en primaria en el siglo XXI. Aula de Innovación Educativa(281),  14-19.  https://www.grao.com/es/producto/revista-guix-454-abril-19-la-poesia-a-primaria-gu454 (https://www.grao.com/es/producto/revista-aula-281-abril-19-la-poesia-en-primaria-au281) ISSN: 1131-995X

Crespo Martín, B. (2014).  El Libro de Artista de ayer a hoy: seis ancestros del Libro de Artista contemporáneo. Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos. Arte, Individuo y Sociedad, 26(2),  215-232.  http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/41347 (http://www.arteindividuoysociedad.es/) ISSN: 1131-5598

Figueras-Ferrer, E. (2015).  La formación del grabador en España entre los siglos XVII y XVIII: del aprendizaje gremial a la enseñanza académica. Anales de Historia del Arte(8).   ISSN: 0214-6452

Gustems, J.; Sánchez, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Casadevall, L.; Marin, E. (2012).  Desenvolupar competències ètiques a l'educació musical i corporal: un estudi empíric als estudis de mestre en educació infantil a la Universitat de Barcelona. Artseduca(1),  6-11.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3946000 ISSN: 2254-0709

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (2008).  Peces: un tema universal como pasarela entre diversas literaturas. Lenguaje y Textos(28),  43-74.  www.horsori.net ISSN: 1133-4770

Bordons, G. (2008).  Joan Salvat-Papasseit. Obra Completa. Poesia i prosa, edició a cura de Carme Arenas Noguera, Galàxia Gutenberg i Cercle de Lectors, 2006. Revista de Filología Románica, 25,  351-353.  www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal ISSN: 0212-999X

Crespo Martin, B.; Figueras Ferrer, E. (2013).  Hacia una tipificación del libro-arte /libro de artista: confines y confluencias; Heading towards the categorization of book-art/ artist-book: boundaries and convergence. Grabado y edición, 37,  27-33.  Grabado y Edición. Print and Art Edition Magazine (http://www.grabadoyedicion.com/ActualNumber.aspx)

Torres, A. (2019).  Aprendizaje creativo y educación visual y plástica; las artes como canal idóneo para desarrollar la creatividad. Brazilian Journal of Development, 5(6),  7072-7090.  Publicación online (http://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/1997) ISSN: 2525-8761

Crespo-Martín, B. (2016).  Las cualidades escripto-visuales del texto en los Libros-Arte/Libros de Artista: funciones y funcionalidades. Anales de Historia del Artehttp://revistas.ucm.es/index.php/ANHA ISSN: 0214-6452

Figueras Ferrer, E. (2014).  From artistic engraving to reproductive engraving through a critical/analytical study of Abraham Bosse¿s treatise. International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), 4(7),  24-33.  www.ijhssnet.com / http://www.ijhssnet.com/journal/index/2496 ISSN: 2220-8488

Redondo-Arolas, M.; Freixa Font, P. (2016).  Fortress Europe. Sea view, sight land. Revista Thésis, 1(2),  287-288.  Publicació on-line (http://anparq.web965.uni5.net/revista.php?num=2) ISSN: 2447-8679

Bordons, Glòria (2017).  Martín Escribà, A.; Piquer Vidal, A.; Sánchez Miret, F. (ed.) (2014): Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2012. Volum I. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; Universitat de Salamanca; Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 192), 331 p. Estudis Romànics(39),  517-522.  https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/321083 ISSN: 0211-8572

Bordons, G. (2019).  El centenari i l'arbust Brossa. Serra d'Or(709),  52-55.  Serra d'Or (http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/sdo/709.html) ISSN: 0037-2501

Moreno-Bedmar, A. M. (2014).  Pedrolo, llegat en negre i groc. Ítaca. Revista de Filologia(5),  179-214.  http://hdl.handle.net/10045/43510 (http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2014.5.10 ) ISSN: 2172-5500

Moreno-Bedmar, A.M. (2015).  La literatura juvenil de Pedrolo, quaranta anys després. Serra d'Or(666),  20-23.   ISSN: 0037-2501

Aguilar-Moreno, M.; Figueras-Ferrer, E. (2019).  Estrategias de colaboración entre iguales: Pure Print (2013-2018) | Strategies for peer collaboration: Pure Print (2013-2018). Pós-Limiar, 2(1),  27-37.   ISSN: 2595-9557

Torrents, J.; Bordons, G. (2016).  Música i poesia. Cap a un corpus que explori relacions noves. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(70),  51-56.  Publicació en paper i online per subscripció (http://articles.grao.com/revistes/articles/70-pensar-abans-de-parlar/musica-i-poesia) ISSN: 1133-9845

Bordons, Glòria (2015).  Joan Brossa, l'experimentació constant de l'escriptura. Catalonia(17),  1-12.  http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/site2015/wp-content/uploads/2015/12/Catalonia-17-Bordons.pdf ISSN: 1760-6659

Bordons, G. (2008).  Poesia per estimar els arbres. Escola Catalana(454),  33-37.  http://www.omnium.cat/ca/article/poesia-per-estimar-els-arbres-50.html ISSN: 1131-6187

Figueras-Ferrer, E. (2015).  J.V. Foix: Una altra lectura en llibres d'artista. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, XXIX,  41-60.  Catalan Review, Liverpool (http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/catr) ISSN: 0213-5949

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2014).  El cuaderno de artista reflexivo. una metodología de evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizajeRevista del CIDUI, 2(2014),  1-9.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/649 ISSN: 2385-6203

Torrents, J.; Bordons, G. (2016).  Música y poesía. Hacia un corpus que explore nuevas relaciones. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(73),  51-56.  Publicació en paper i online per subscripció (http://textos.grao.com/revistes/textos/73-pensar-antes-de-hablar/musica-y-poesia) ISSN: 1133-9829

Figueras Ferrer, E.; Botero Marulanda, M.J. (2012).  Los Libros de Artista-Arte de Josep Guinovart. Revista :Estúdio, artistas sobre outras obras , 3(6),  196-203.  http://www.cso.fba.ul.pt/revista-estúdio/ ISSN: 1647-6158

Costa, L. (2012).  Poesia alterada. Els inicis de la poesia pública a Barcelona durant els anys vuitanta. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 26,  107-122.  https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/CATR.26.1.107 ISSN: 0213-5949

Bordons, G.;  (2010).  Marques de cultura catalana a l'obra literària de Joan Brossa. Catalonia(3).  http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/catalonia3/catalonia3.htm ISSN: 1760-6659

Bordons, G.; Costa, E.; Ferrer, J.; Manuel, J. (2005).  Un web pour réveiller le goût de la poèsie chez les enfants et les jeunes. Dialogue. Revue du Groupe Français d'Éducation Nouvelle(117),  19-21. 

Costa, L.  (2000).  El bou de la tristesa s'eixarranca - Viatge a la Polinèsia (1997-2000). Proposta, 1,  58-61. 

Bordons, G. (2003).  Les relacions entre la poesia i la plàstica. Escola Catalana(400),  8-10.   ISSN: 1131-6187

Carme Arenas (2003).  Literatura a la classe de llengua. És possible l'equilibri?. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(31),  41-46.   ISSN: 1133-9845

Bordons, G. (2014).  Los poemas visuales seriados de Joan Brossa (1971-1997). Tintas Quaderni di litterature iberiche e iberoamericane, 2014(4),  401-435.  ( ) ISSN: 2240-5437

Bordons, G.; Prats, M. (2019).  La poesia a primària en el segle XXI. Guix. Elements d'Acció Educativa(454),  14-19.  https://www.grao.com/es/producto/revista-guix-454-abril-19-la-poesia-a-primaria-gu454 ISSN: 0213-8581

Publicacions en Llibres

Bordons, G. (1991).  La literatura a la classe de català com a segona llengua. En Actes del Segon Simposi sobre l'ensenyament del català a no-catalanoparlants. Ed Eumo (pp. 121 - 127).

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1991).  Importancia de la literatura comparada en la formación de profesores de ens. secundaria. En Modelos Formativos del proferado de enseñanza secundaria (pp. 221 - 229).  Universidad de Valladolid - S. ISBN: 84-88002-01-7.  

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1993).  Literatura comparada (catalana/castellana). Propostes de treball. En Ed. Empúries (Línea Suport 4) (pp. 7 - 135).  Editorial Empúries - S. ISBN: 84-7596-396-X.  

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1996).  L'amor: un exemple d'aplicació de l'enfocament temàtic a la Secundària. En Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI (pp. 175 - 178).

Bordons, G.; Díaz-Platja, A. (1997).  Fantasiant Amor. L'amor en la literatura de tots els temps. (pp. 5 - 236).  Edicions 62 - S. ISBN: 84-297-4332-4.  

Bordons, G.; Mendoza, A. (ed.) (2001).  Propuestas de relación intertextual y Secuencias. En Lecturas de Museo. Orientaciones sobre la recepción de relaciones entre la Universidad de Santiago de Compostela i Universitat de Barcelona (pp. 97 - 109).

Bordons, G.; Ferrer, J.; Naranjo, M.; Rins, S.  (2002).  El reto de leer poesía. En El reto de la lectura en el siglo XXI. M. del C. Hoyos, R.Gómez, M.Molina, B.Urbano y J.Villoria editores. Grupo Editorial Universitario (pp. 243 - 253). ISBN: 84-8491-166-7.  

Bordons, G. (coord): Arenas, C.; Batalla, P.; Bordons, G.; Costa, E.; Cuadrado, S.; Ferrer, J.; Figuerola, E.; Giménez, I.; Manuel, J.; Naranjo, M.; Rins, S.; Santaeulària, A.; Sebé, C.; Segarra, M. (2003).  Aprendre amb Joan Brossa. En Aprendre amb Joan Brossa (pp. 1 - 222).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-380-2.  

Bordons, G.; Ferrer, J.; Naranjo, M.; Rins, S. (2003).  Apuntes para una renovación de la enseñanza de la poesía. En Canon, literatura infantil y juvenil y otras literaturas Coordinadores Angel G. Cano ela y Cristina Pérez Valverde (pp. 387 - 396).  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - S. ISBN: 84-8427-257-5.  

Costa, E.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2003).  Videopoesia catalana (1991-2000). En Videopoesia catalana (1991-2000) DVD - 52 min .  propost.org - N.

Bordons, G. (2003).  Joan Brossa: un poeta didàctic, polièdric i universal. En Lectures de literatura catalana a Madrid. Quinze lliçons del seminari al Centre Cultural Blanquerna (1997-2002) (pp. 45 - 65). ISBN: 84-393-6267-6.  

Bordons, G. (2003).  Brossa/Madoz, Fotopoemario. En Pròleg del llibre 'Brossa/Madoz Fotopoemario' (pp. 7 - 12). ISBN: 84-95471-67-1.  

Bordons, G.; Díaz-Plaja,A.(coord.) Bastida, A. ; Calatayud, F.; Carré, A.; Civera, I.; Delgado, J.F.; Diard, P.; Escrivà, R.; Gallardo, F.; Lluch, G.; Manuel, J.; Obiols,M. R.; Palou, J.; Rins, S.; Soldevila, Ll.; Subirana, J. (2004).  Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes. (pp. 3 - 183).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-349-2.  

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team)  (2004).  PEVB Poesia en viu a Barcelona (1991-2003). En PEVB Poesia en viu a Barcelona (1991-2003) DVD - 60 min .  propost.org - N.https://vimeo.com/55811508

Arenas, C.; Artigues, A.; Batalla, P.; Bordons, G.; Centelles, J.; Costa, E.; Domènech, C.; Ferrer, J.; Manuel, J.; Rins, S.; Santaeulària, A.; Segarra, M.; KTON Y CÍA (disseny i prog.). Fdez. Arrizabalaga, P. (música). (2004).  Viu la poesia. .www.viulapoesia.com

Bordons, G.; García, I.; Murtra, L.; Subirana, J. (coord.) (2004).  Els entra-i-surts de Brossa. En http://www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/ .

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (2004).  Una seqüència didàctica a partir d'un tema: la fascinació pel cos de la persona estimada. (pp. 95 - 111).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-349-2.  

Bastida, A.; Bordons, G.; Rins, S.  (2004).  Fer reflexionar sobre els conflictes del món a partir de la literatura. En Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes. (G. Bordons y A. Díaz-Plaja (coord.) (pp. 71 - 94).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-349-2 .  

Bordons, G.; Diard, P. (2004).  Descobrir un autor: Un taller de lectura entorn de l'obra del poeta palestí Mahmud Darwix. (pp. 59 - 67).  Editorial Graó - S. ISBN: 84-7827-349-2.  

Bordons, G.; Rins,S. (2005).  Leer y escribir textos literarios para reflexionar sobre los conceptos del mundo. En Cultura, interculturalidad y didáctica de la lengua y la literatura (pp. 153 - 162).  Diputación de Badajoz - S. ISBN: 84-689-0318-3.  

Bordons, G.; Costa, E.; Manuel, J.; Rins, S.  (2005).  Poesía en internet: conocer, disfrutar y crear. En Posglobalización: Las Instituciones de Educación Superior ante la sociedad/Economía del Conocimiento y el GATS. Global 'Networking into the Future' 2. (pp. 354 - 360).  Editori@les FESI - N. ISBN: 968-5469-04-0.  

Arenas, C.; Bordons, G.,  (2006).  Llegir i crear poesia a partir de la Web. En Towards the integration of ICT in language learning and teaching: reflection and experience, edited by Ulrike Oster, M.Noelia Ruiz-Madrid, Mercedes Sanz Gil (pp. 301 - 310).  Publicacions de la Universitat Jaume I - S. ISBN: 84-8021-548-8.  

Bordons, G. (2006).  Itineraris brossians. En Itineraris brossians (pp. 01 - 119).  Fundació Joan Brossa - N. ISBN: 84-933081-4-5.  

Bordons, G. (2006).  Itinerarios brossianos. En Itinerarios brossianos (pp. 01 - 119).  Fundació Joan Brossa - N. ISBN: 84-933081-5-3.  

Bordons, G. (2006).  brossa itineraries. En brossa itineraries (pp. 01 - 119).  Fundació Joan Brossa - N. ISBN: 84-933081-6-1.  

Bordons, G. (2007).  Joan Brossa: A la poesía. En Sabadell, J. (coord.general): Cien años de poesía 53 poemas en catalán, gallego y vasco: esdtructuras poéticas, pautas crítica (pp. 193 - 203).  Peter Lang - S. ISBN: 978-3-03910-765-0.  www.peterlang.com

Bordons, G. (2007).  Presentació i edició d'El dia a dia (1988-1992) de Joan Brossa. En Brossa, J.: El dia a dia (1988-1992) (pp. 11 - 18).  Edicions 62 - S. ISBN: 978-84-297-5815-3.  

Arenas, C.; Bordons, G.; Madrenas, D.; Piñeiro, L.; Rins, S. i Santaeulària, A. (2007).  Antologia de lectures 3r.ESO. En Antologia de lectures 3r.ESO (pp. 03 - 159).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 978-84-481-6079-1.  

Arenas, C.; Bordons, G.; Madrenas, D.; Piñeiro, L.; Rins, S. i Santaeulària, A. (2007).  Antologia de lectures 1r.ESO. En Antologia de lectures 1r.ESO (pp. 03 - 135).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 978-84-481-6076-0.  

Arenas, C.; Bordons, G.; Madrenas, D.; Piñeiro, L.; Rins, S. i Santaeulària, A. (2007).  Antología de lecturas 1º ESO. En Antología de lecturas 1º ESO (pp. 03 - 128).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 978-84-481-6077-7.  

Arenas, C.; Bordons, G.; Madrenas, D.; Piñeiro, L.; Rins, S. i Santaeulària, A. (2007).  Antología de lecturas 1º ESO. En Antología de lecturas 1º ESO (pp. 03 - 128).  McGraw-Hill/Interamericana - S. ISBN: 978-84-481-6077-7.  

Bordons, G.; Costa, L.; Manuel, J. (2008).  viulapoesia.com, una web para cambiar actitudes hacia el género poético. En Camps, A.; Milian, M. (coords.) Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. (pp. 143 - 157).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-526-7.  

Bordons, G.; Costa, L.; Manuel, J. (2008).  viulapoesia.com, un web per canviar actituds envers el gènere poètic. En Camps, A.; Milian, M. (coords.) Mirades i veus. Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües (pp. 149 - 165).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-525-0.  

Bordons, G.; Costa, L. (2008).  Les poètiques de l'antipoeta. En Muntaner, M.; Picornell, M.; Pons, M.; Reynés, J.A. (ed.) Poètiques de ruptura (pp. 271 - 288).  Lleonard Muntaner, Editor - S. ISBN: 978-84-92562-11-4.  

Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. (2009).  La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua. (pp. 3 - 110).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-707-0.  www.grao.com

Bordons, G.; Manuel, J. (2009).  La llengua catalana i la innovació a partir de l'aprenentatge reflexiu. En Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua (pp. 35 - 37).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-707-0.  www.grao.com

Bordons, G. (2009).  Poesia i esport a l'ensenyament de mestre d'educació física de la Universitat de Barcelona. En Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua (pp. 39 - 60).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-707-0.  www.grao.com

Bordons, G.; Manuel, J. (2009).  Poesia i coneixement d'altres cultures a l'ensenyament de mestre d'educació especial de la Universitat de Barcelona. En Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua (pp. 61 - 80).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-707-0.  www.grao.com

Bordons, G. (coord.); Arenas, C.; Audí, M.; Brugliere, G.; Buñuel, A. F.; Centelles, J.; Chanivet, M.; Costa, L.; Esteve, E.; Ferrer, J.; Grau, M.; Madrenas, D.; Manuel, J.; Ribeiro, J. M. (2009).  Poesia i educació. D'Internet a l'aula. (pp. 3 - 173).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-724-7.  www.grao.com

Bordons, G.; Ferrer, J (2009).  Introducció. En Bordons, G. i altres. Poesia i educació. D'Internet a l'aula. (pp. 7 - 13).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-724-7.  www.grao.com

Bordons, G.; Ferrer, J (2009).  Estratègies didàctiques per treballar la poesia a l'aula. En Bordons, G. i altres. Poesia i educació. D'Internet a l'aula. (pp. 27 - 50).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-724-7.  www.grao.com

Bordons, G.; Grau, M.; Manuel, J. (2009).  Un corpus per desenvolupar el gust per la poesia. En Bordons, G. i altres. Poesia i educació. D'Internet a l'aula. (pp. 51 - 76).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-724-7.  www.grao.com

Costa, L. (2009).  L'ús del gènere poètic a les aules. En Bordons, G. (coord.); Artigues, A.; Costa, L.; Ferrer, J.; Manuel, J. La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua (pp. 19 - 32).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-707-0.  

Costa, L.; Audí, M. (2009).  La poesia experimental, poesia fronterera: la sorpresa del desconegut i l'entrada en el joc. En Bordons, G.(coord.) Poesia i educació. D'Internet a l'aula (pp. 93 - 109).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-724-7.  

Bordons, G.; Brugliere, G. (2010).  Lenguas y culturas diversas en clase: experiencias de aprendizaje en secundaria a través de la poesía. En HERRERA, Juana; ABRIL, Manuel; PERDOMO, Carmen A. (coord.) Estudios sobre didácticas de las lenguas y sus literaturas (pp. 591 - 810).  Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna - N. ISBN: 978-84-7756-851-3.  

Bordons, G. (2010).  Reflexos de l'antic testament en l'obra de Joan Brossa. En Estudis de Llengua i Literatura catalanes. Miscel·lània Joaquim Molas (pp. 249 - 271).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 97884-988-32365.  

Bordons, G. (2010).  Actes del Seminari 'Poesia contemporània, tecnologies i educació'. En Actes del Seminari 'Poesia contemporània, tecnologies i educació' (pp. 9 - 137).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3430-2.  Índex i introducció (http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=07309.pdf)

Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L. (2009).  La poesia experimental, poesia fronterera: concepte, característiques i recepció. En GREFORI, Alfons (coord)& Barbara Stawicka-Pirecka, Magda Potok, Amán Rosales y Judyta Wachowska. Discurso sobre fronteras - fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano. (pp. 383 - 393).  Ofycina Wydawnicza Leksem - N. ISBN: 978-83-60178-70-6.  

Costa, L. (2010).  Poesia cinètica. En Xavier Barceló Pinya (editor). Literatura sense papers. Escriptures, art i entorn digital. (pp. 51 - 62).  Universitat de les Illes Balears - S. ISBN: 978-84-8384-147-1.  

Audí, M; Bordons, G. (2010).  Els Entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975) de Joan Brossa o la recerca d'un nou llenguatge entre la imatge i la paraula.. En Muntaner, M.; Picornell, M.; Pons, M.; Reynés, J. A. Ued.). Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000). (pp. 77 - 102).  Universitat de les Illes Balears - S. ISBN: 978-84-8384-150-1.  

Audí, M; Bordons, G.; Costa, L. (2010).  Poesia experimental a Catalunya i a Espanya (1940-1975). En Gallén, E; Lafarga, F. i Pegenaute, L.(eds.) Interacciones entre las literaturas ibéricas (pp. 73 - 88).  Peter Lang - S. ISBN: 978-3-0343-0448-1.  

Bordons, G. (direcció i coordinació); Bordons, G.; Soldevila, L.; Aguiló, A.; Villaró, A.; Tarragona, E.; Garcia Quera, N.; Arenas, C.; Bagur, O.; Cid, J. S.; Rella, F.; Broch, A.; Llobet, L.  (2010).  Manual de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran. En Manual de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran (pp. 7 - 93).  Garsineu edicions - S. ISBN: 978-84-96779-59-4.  Centre d'Art i Natura de Farrera (http://www.farreracan.cat/index.html)

Bordons, G.  (2010).  Criteris per al desenvolupament de la didàctica dels productes literarioculturals. En Bordons, G. (direcció i coordinació). Manual de gestió del patrimoni literari de l'Alt Pirineu i Aran (pp. 60 - 64).  Garsineu edicions - S. ISBN: 978-84-96779-59-4.  Centre d'Art i Natura de Farrera (http://www.farreracan.cat/index.html)

Bordons, G.; F. Buñuel, A. (2010).  Una experiència poètica a les aules de Primària. En Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (Ed.) Multilingüisme i pràctica educativa. VI Simposi: llengua, educació i immigració (pp. 155 - 162).  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - S. ISBN: 978-84-8458-337-0.  

Bordons, G. (2010).  Maria-Mercè Marçal i Joan Brossa. En Llorca, F. i Marçal, H. (ed.) II Jornades Marçalianes saba vella per a les fulles noves (pp. 111 - 131).  Fundació Maria Mercè Marçal - N. ISBN: 978-84-614-3816-7.  

Bordons, G. (2011).  Les analogies sensibles. En Prat, Toni. la diversió de la paradoxa. .  associació cultural de poesia pont del petroli - N. ISBN: 978-84-614-8087-6.  www.pontdelpetroli.com

Bordons, G. (2011).  Joan brossa i els infinits etcèteres. En Brossa, Joan. Els etcèteres .  cipM (Centre International de poésie Marseille - N. ISBN: 978-2-909097-91-6.  http://www.cipmarseille.com

Costa, E.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2010).  Flux 2010. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2010. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD 'Autoretrats') (pp. 1 - 72).  HVT - N.www.fluxfestival.org

Bordons, G. (2012).  La literatura catalana al batxillerat i a la universitat: www.viulapoesia.com, una manera d'enfocar la poesia. En Literatura, territori i identitat (pp. 375 - 386).  Curbet Edicions - N. ISBN: 978-84-939504-3-9.  www.ccgdicions.cat

Bordons, G. (2012).  La poesia escènica de Joan Brossa. En Brossa, Joan. Poesia escènica I. Al voltant de Dau al Set. (pp. 7 - 19).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-15248-76-7.  http://www.arolaeditors.com

Bordons, G.; Gimeno, M.  (2012).  Semipresencialitat i eines digitals en un curs per formar professorat autònom i col·laboratiu. En Challenges in Language and Translation Teaching in the Web 2.0 Era (edited by Cànovas, M; Delgar, G.; Keim, L.; Khan, S.; Pinyana, A.) (pp. 107 - 114).  Editorial Comares - S. ISBN: 978-84-9836-952-6.  Catàleg editorial (http://www.edisofer.com/Catalogo/Libro/9788498369526/challenges-in-language-and-translation-teaching-in-the)

Bordons, G. (2008).  Bverso Brossa. (pp. 1 - 237).  Instituto Cervantes - S. ISBN: 978-84-8825-41-8.  

Bordons, G. (2008).  El universo heterodoxo de Joan Brossa: las seis manos del destino. En Bverso Brossa (pp. 15 - 31).  Instituto Cervantes - S. ISBN: 978-84-8825-41-8.  

Bordons, G.; Costa, L.; Manuel, J. (2008).  viulapoesia.com, un web per canviar actituds envers el gènere poètic. En Camps, A.; Milian, M. (coords.) Mirades i veus. Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües (pp. 149 - 165).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-525-0.  

Bordons, G.; Costa, L.; Manuel, J. (2008).  viulapoesia.com, una web para cambiar actitudes hacia el género poético. En Camps, A.; Milian, M. (coords.) Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. (pp. 143 - 157).  Editorial Graó - S. ISBN: 978-84-7827-526-7.  

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2008).  Flux 2008. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2008. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD 'Autoretrats') (pp. 1 - 52).  HVT - N.www.fluxfestival.org

JOrdi virallonga (2008).  Crónicas de usura. 3ª edición. En Crónicas de usura (pp. 1 - 77).  Literalia editores - N.

Joan SAlvat PApasseit (2008).  Salvat-Papasseit. Poesía completa. En Poesía completa (pp. 1 - 450).  La poesía señor hidalgo - N. ISBN: 978-84-95976-45-1.  

Bordons, G. (2009).  Joan Brossa. En BOU, Enric (director). Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX. De la postguerra a l'actualitat. (pp. 345 - 374).  Vicens Vives - S. ISBN: 978-84-316-9435-7.  Dossier de premsa (http://www.clipmedia.net/galera/Vicens_Vives/DdR/Vol_VI/cat/sumari.htm)

Jordi Virallonga (2009).  Tutto sembra indicare. En Tutto sembra indicare (pp. 1 - 69).  Edizioni del leone - N. ISBN: 978-88-7314-277-4.  

Audí, M; Bordons, G. (2010).  Entre la poesia i l'art: intertextualitats i poesia visual. En Creus, I., Puig, M. i Veny, J. R. (ed.). Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009. (pp. 331 - 342).  Publicacions de l'Abadia de Montserrat - S. ISBN: 978-84-9883-351-5.  

Jordi virallonga (2010).  HAce triste. En HAce triste (pp. 1 - 72).  DVD Ediciones - N. ISBN: 978-84-92975-02-0.  

Jordi virallonga (2010).  Por si no puedes. En Por si no puedes (pp. 1 - 166).  La cabra ediciones - N. ISBN: 978-607-7735-18-2.  

Màrius Torres (2010).  PAlabras de la muerte. En Palabras de la muerte (pp. 1 - 120).  DVD Ediciones - N.

Bordons, G. (2010).  'Fer reviure unes flamarades exemplars' (introducció). En Brossa, Joan. Carrer de Joan Brossa (edició a cura de Bordons, G.) (pp. 6 - 227).  Edicions Poncianes - N. ISBN: 978-84-614-5487-7.  

Bordons, G.; Cassany, D.; Figueras, N.; Guasch, O.; Navés, T.; Palou, J.  (2011).  'La formació literària en l'aprenentatge de la llengua'. En La mirada experta. Ensenyar i aprendre llengües. (pp. 65 - 75).  CIREL (Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) - S.Jornada 1 de juny 2011: presentació llibre La mirada experta (http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/multilinguisme/congressos/congressosijornades/jornadamiradaexperta.jsp)

Bordons, G. (2011).  El dau al set literari. En Nadala 2011: Dau al Set. La segona avantguarda catalana. (pp. 44 - 59).  Fundació Lluís Carulla - N. ISBN: 978-84-7226-941-5.  www.fundaciolluiscarulla.cat

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2011).  Flux 2011. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2011. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD 'Autoretrats') (pp. 1 - 56).  HVT - N.http://www.fluxfestival.org/11/flux2011.htm

Bordons, G.  (2013).  Un gènere imprescindible. En BROSSA, Joan. Prosa completa i textos esparsos (pp. 07 - 52).  RBA-La Magrana - N. ISBN: 978-84-8264-652-7.  http://www.magrana.cat/prosa-completa-i-textos-esparsos_joan-brossa_libro-OMAC357-ct.html

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2013).  SUMMA. Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team (2). .  HVT - N.www.summa-hvt.org

Bordons, G. (2012).  La poesia escènica de Joan Brossa. Strip-tease i teatre irregular. En Brossa, Joan. Poesia escènica II. Strip-tease i teatre irregular (1966-1967) (pp. 7 - 20).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-8424-228-4.  http://www.arolaeditors.com

Bordons, G. (2012).  La poesia escènica de Joan Brossa. Mirades sobre l'amor i la vida. En Brossa, Joan. Poesia escènica III. Mirades sobre l'amor i la vida (1956-1962) (pp. 7 - 17).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-8424-229-1.  http://www.arolaeditors.com

Bordons, G. (2012).  Fora de l'umbracle o la revolució cultural de Brossa. En Brossa, Joan. Fora de l'umbracle (Edició a cura de Glòria Bordons) (pp. 11 - 35).  Arola Editors - N. ISBN: 978-940726-4-2.  http://www.arolaeditors.com

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2012).  Flux 2012. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2012. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD 'Autoretrats') (pp. 1 - 60).  HVT - N.http://www.fluxfestival.org/12/flux2012.htm

Artigues, A. (2011).  Coordinació entre literatura, música i plàstica per a un muntatge escènic als estudis de mestre: una nova metodologia. En Artigues, A.; Berbel, N.; Furió, J.M.; Vicenç, P. Projectes d’innovació i millora de la qualitat docent a la UIB .  Universitat de les Illes Balears - S.

Virallonga, J. (2013).  Poetas catalanes. En Prólogo del autor: 50 años de poesía catalana (1963.2013) (pp. 1 - 301).  Universidad Autónoma de Nuevo León - N. ISBN: 978-607-8167-25-8.  

Virallonga, J. (2013).  La amplitud de la miseria. (pp. 1 - 127).  Ulrika editores - N. ISBN: 978-958-8822-10-5.  

Virallonga, J. (2013).  Todo parece indicar. (pp. 1 - 79).  MOrbo ediciones - N. ISBN: 978-607-95706-6-8.  

Bordons, G. (2013).  La poesia escènica de Joan Brossa. En Brossa, Joan. Poesia escènica IV. Els déus i els homes (pp. 153 - 157).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-8424-263-5.  http://www.arolaeditors.com

Bordons, G. (2013).  La poesia escènica de Joan Brossa. En Brossa, Joan. Poesia escènica V. Ser al món l'any 1953 (pp. 149 - 153).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-8424-262-8.  http://www.arolaeditors.com

Bordons, G. (2013).  La poesia escènica de Joan Brossa. En Brossa, Joan. Poesia escènica V. Circ, màgia i titelles (pp. 199 - 203).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-8424-261-1.  http://www.arolaeditors.com

Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L. (2019).  Poesia Experimental: poètiques, crítica i recepció. En El llibre recull 22 articles de teòrics i poetes de diversos països que van participar en les Jornades Internacionals de Poesia Experimental organitzades pel nostre grup de recerca UB -Poció.Poesia i Educació- al Macba (octubre 2012). La introducció és de Marc Audí i Lis Costa, i les conclusions, de Glòria Bordons (pp. 1 - 280).  Éditions Hispaniques. Université Paris-Sorbonne - N. ISBN: 978-2-85355-103-8.  

Bordons, G. (2014).  Joan Brossa, an Action Poet of the Stage. En The least important things (pp. 7 - 11).  Double Ampersand Press - N.http://thelacmastore.org/products/the-least-important-things

Bordons, G. (2014).  Proemi. En Joan Brossa. Poemes visuals (pp. VII - XI).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84-412-2285-4.  http://comunicacio.grec.cat/promocions/anuari/index_guies.html

Bordons, G. (2014).  Semblança de Joan Brossa. En Joan Brossa entre la paraula, el gest i la imatge (pp. 14 - 89).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84-412-2286-1.  http://www.neuschorda.com/wp-content/uploads/Dossier-Joan-Brossa-Poemes-visuals.pdf

Bordons, G. (2014).  La poesia visual, entre l'acció i la paraula. En Joan Brossa entre la paraula, el gest i la imatge (pp. 94 - 115).  Enciclopèdia Catalana - S. ISBN: 978-84-412-2286-1.  http://www.neuschorda.com/wp-content/uploads/Dossier-Joan-Brossa-Poemes-visuals.pdf

Figueras, E.; Crespo, B. (2016).  El graffiti animado. Del proceso artesanal al soporte digital. En La otra ciudad. Recorridos de una gráfica disidente. (pp. 127 - 150).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-137-5.  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Publicaciones monográficas (http://www.uacj.mx/IADA/Paginas/publicaiones-monograficas.aspx)

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B., Redondo, M. (2015). 

La importancia de aplicar las competencias transversales trabajo en equipo (CTE) y sostenibilidad (CTS) en los tres Grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona

. En Dipòsit Digital UB .  Universitat de Barcelona - S.http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/64185/1/poster_FECIES_2013.pdf (http://hdl.handle.net/2445/64185)

Moreno-Bedmar, A. M. (2015).  Seqüència didàctica Pànic al dentista. (pp. 1 - 9).http://hdl.handle.net/2445/64205

Figueras, E.; Crespo, B.; Rosado, P. (2016).  La poesia concreta de Robert Montgomery en les tanques publicitàries urbanes. Una proposta artística post-situacionista. En Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit. Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.) (pp. 93 - 107).  Universitat de les Illes Balears - S. ISBN: 978-84-8384-323-9.  

Crespo, B. (2015).  Algunos pináculos del Libro-Arte. Libro de Artista del siglo XX, semillas creativas de la contemporaneidad. En Book seeds. Small but powerful (pp. 80 - 110).  Consulta Librieprogetti - N.

Figueras-Ferrer, E. (2014).  El hombre acecha. En Ley de erradicación de la vida desatenta - Damián, A.(Coord.) (pp. 96 - 97).  Publicaciones de la Universidad de Jaén - S. ISBN: 978-84-8439-816-5.  http://issuu.com/secacult_uja/docs/ley_erradicacion_vida_desatenta

Figueras Ferrer, E. (2014).  Mapa 200J. En Joan Vilanova. XXII Premi de dibuix i Gravat. Catàleg (pp. 5 - 5).  Ajuntament de Manresa - N.

Figueras Ferrer, E.; Valle, J.; Crespo, B.; Redondo Arolas, M.; Planas Rosselló, M.; Mascarella Vilageliu, M.; Nualart-Torroja, A.; Gratacòs-Roig, J.; García Fortes, S. (2014).  La aplicación de las competencias transversales en los estudios de grado de la Facultad. En INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent) .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.Publicació Online (http://hdl.handle.net/2445/50803)

Redondo, M.; Sala, T.-M. (2014).  Els espais de la memòria, la memòria dels espais. En Originària. 35 anys de la Facultat de Belles Arts (pp. 14 - 18).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3845-4.  

Redondo, M.; Sala, T.-M.; Padró, C. (2014).  Originària. 35 anys de Facultat de Belles Arts. En Originària. 35 anys de Facultat de Belles Arts .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3845-4.  

Figueras-Ferrer, E.; Crespo, B.  (2014).  El cuaderno de artista reflexivo. En Experiencias de evalución continuada en la Universidad Artur Parcerisa Aran (coord.) (pp. 53 - 60).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-9921-675-1.  https://www.verkami.com/projects/8425-feria-de-libros-de-artista-masquelibros-3a-edicion

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2014).  El cuaderno de artista reflexivo. Una metodología de evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En Documents d'Innovació Docent (pp. 53 - 60).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-9921-675-1.  http://hdl.handle.net/2445/55724

Moreno Bedmar, A. m. (2014).  “La percepción de los futuros docentes: Manuel de Pedrolo, antes y ahora. Una experiencia de Secundaria”. En Sancho, J. M., Correa, J. M., Giró, X. i Fraga, L. (Coord.). Aprender a ser docente en un mundo en cambio. Simposio internacional (pp. 487 - 493).  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.http://hdl.handle.net/2445/50680

Figueras-Ferrer, E. (2014).  Abendlied. En Abismes de llum. Exposició homenatge a Màrius Torres (pp. 10 - 11).  Gràfix - N.A màrius torres Catàleg exposició Llibres d'artista. Homenatge a Màrius Torres (http://issuu.com/pevidal/docs/a_m__rius_torres/0)

Moreno-Bedmar, A. M. (2014).  La Fundació Pedrolo, a La Segarra. Un món dins un castell. En  II Congrés Internacional Geografies Literàries, 24-26 abril, Universitat de Vic. Servei de Publicacions Institucionals de la Universitat de Vic. [en premsa]. (pp. 343 - 351).

Costa, L; Jordana, J. M.  (2014).  On mai no fosqueja. Suite videopoètica. .  HVT - N.http://vimeo.com/89720305

Costa, L.; Jordana, J.M. (Habitual Video Team) (2014).  Dits Alats. Una recopilació d'actuacions de Joan Saura enregistrades entre 1992-2012 (DVD - 24 min). .  HVT - N.http://mercatflors.cat/espectacle/prop-de-la-musica-del-teu-nom/

Costa, L. (2014).  Estar allí. En Márgenes. Cine español al margen. .  Márgenes. Cine Español Online. - N.Revista en línia 'Márgenes. Cine español al margen' (http://www.margenes.org/index.php/toni-serra.html)

Costa, L.; Jordana, J.M. (2014).  Flux 2014. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2014. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD 'Autoretrats') (pp. 1 - 60).  HVT - N.http://www.fluxfestival.org/14/flux2014.htm

Bordons, G.; London, J. (2014).  Brossa, J. Poesia escènica VII. La societat i el camí personal. En Edició de la poesia escènica completa de Joan Brossa (pp. 19 - 151).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-94342-57-8.  http://www.arolaeditors.com/

Bordons, G. (2014).  Brossa, J. Poesia escènica VIII. Postteatre i teatre de carrer. En Edició de la poesia escènica completa de Joan Brossa (pp. 17 - 133).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-94342-58-5.  http://www.arolaeditors.com/

Bordons, G. (2014).  Brossa, J. Poesia escènica IX. L'ofici de viure. En edició de la poesia escènica completa de Joan Brossa (pp. 23 - 155).  Arola Editors - N. ISBN: 978-84-94342-59-2.  http://www.arolaeditors.com/

Crespo Martin, B.; Figueras Ferrer, E. (2013).  Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos del Libro-Arte / Libro de Artista. En arte / abierto (pp. 15 - 50).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-71-4.  

Figueras Ferrer, E. (2013).  J. F.Ex Libris. En Niklaas Reglement Tweejaarlijkse Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas Reglement Tweejaarlijkse Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2013 .  Stedelijke musea - Internationaal Exlibriscentrum - N.http://musea.sint-niklaas.be/node/34841

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2013).  EL Libro arte en el contexto digital. De la figura del polifacético artista como creador, poeta, editor y autopromotor de Blake, al proyecto colaborativo e interdisciplinario de la imprenta digital. En Arte, 2013 .  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-46-2.  http://sirio.uacj.mx/difusion/publicaciones/Documents/1er.%20Simposiook.pdf

Crespo Martín, B. (2013).  “El dibuix, una pràctica immarcesible. Evolució, desenvolupament i vigència de l’ensenyament del dibuix”. En La imatge de l’heroi a l’escultura catalana (1800-1850) (pp. 135 - 143).  DUXLEM. Dux Editorial - N. ISBN: 978-84-941156-3-9.  

Crespo Martin, B. (2013).  International Artists and Taiwanese Artists at AIR Taipei. Bibiana Crespo & Arantxa Echarte. En in-Residence 2012 (pp. 50 - 50).  Taipei Culture Foundation Artists-in-Residence Department - N. ISBN: 978-98-686525-3-8.  

Crespo Martin, B. (2013).  Discovering creative corners. En in-Residence 2012 (pp. 92 - 94).  Taipei Culture Foundation Artists-in-Residence Department - N. ISBN: 978-98-686525-3-8.  

Figueras Ferrer, E. (2013).  Fluxus I Fluxus II. En XII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka WYSTAWA POKONKURSOWA 12th Gielniak Graphic Arts Competition POST COMPETITION EXHIBITION (pp. 6, 35 - 35, 101).  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze - N. ISBN: 978-83-89480-32-3.  http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak-angl

Figueras Ferrer, E. (2013).  Leaf with water. Photopolymer. En en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2013 Ondraaglijk mooi: Grafiekbiënnale (pp. 128 - 128).  Drukkerij Artoos NV - N. ISBN: D/2013/3026/1.  http://musea.sint-niklaas.be/exlibris

Figueras Ferrer, E. (2013).  House/Pairs/Home. En First International Exhibition of contemporari miniprint at Lauderhill Arts Center .  Lauderhill Arts Center - N.http://lauderhillartscenter.wordpress.com/

Figueras Ferrer, E. (2013).  Mirem Espriu. Poesia i Llibres-Art. En FAB Síntesi .  FAD/ Foment de les Arts i del disseny - N.http://a-fad.blogspot.com.es/

Figueras Ferrer, E. (2013).  A l'ombra de Foix. En Fundació Setba .  Fundació Setba - N.http://www.fundaciosetba.org/

Botero, M.J.; Figueras, E. (2013).  Del Llibre Il·lustrat al Llibre Art en la creació artística de Guinovart. En Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes. (pp. 106 - 111).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.http://hdl.handle.net/2445/33224

Botero, M.J.; Figueras, E. (2013).  Del Libro Ilustrado al Libro Arte en la creación artística de Guinovart. En Nada es mezquino. Josep Guinovart y los poetas. (pp. 128 - 133).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.http://hdl.handle.net/2445/33224

Crespo Martin, B. (2013).  Anatomy Lesson nº5. En 2012 Ecorea Jeonuk Biennale (pp. 126 - 126).  Ecorea Jeonbuk Biennale - N. ISBN: 978-89-94512-10-5.  

Crespo Martin, B. (2013).  A liminal space painting. En The 1st Changzhou China International Art Workshop and Festival (pp. 58 - 58).  China Institute of Fine Arts, Changzhou - N.

Figueras Ferrer, E.; Valle Martí, J.; Crespo Martín, B.; Redondo Arolas, M.; (2013).  La importancia de aplicar la competencia transversal de sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (X Foro FECIES) (pp. 150 - 150).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: ISBN 978-84-695-8.  ttp://www.ugr.es/~aepc/XFORO/LIBRORESUMENESXFORO.pdf

Valle Martí, J.; Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B.; Redondo Arolas, M.; (2013).  La importancia de aplicar las competencias transversales trabajo en equipo (CTE) y sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica .  ICE, Universidad de Alicante - N.http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/

Valle Martí, J.; Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B.; Redondo Arolas, M.; (2013).  La transversalidad como herramienta de cambio organizacional en la implementación del grado. Evaluación mediante rúbricas de las competencias Trabajo en Equipo y Sostenibilidad en los grados de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. En I Congreso Nacional de Investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. ANIAV .  Sendemà. Editorial Deforma - N. ISBN: 978-84-939084-2-3.  http://congresoncionaldeinvestigadoresenarte.blogspot.com.es/p/comunicados_19.html

Rosado P.; Planas M.A.; Figueras E.; Reverter F. (2013).  La visión artificial, un nuevo aliado para el análisis de imágenes artísticas. En El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. I Congreso Nacional de Investigación en Arte ANIAV (pp. 792 - 798).  Sendemà. Editorial Deforma - N. ISBN: 978-84-939084-2-3.  http://congresoncionaldeinvestigadoresenarte.blogspot.com.es/p/comunicados_19.html

Crespo Martin, B. (2013).  '24 estudios de Frédéric Chopin_Libro de Artista'. En arte / abierto (pp. 164 - 165).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-71-4.  

Crespo Martin, B. (2013).  The mith of 'The Rape of Europa': a dis/comfort place. Drawing this past into the present art context. En The rape of Europe (pp. 41 - 44).  CIEBA-FBAUL, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Centro de investigaçao e estudos em Belas-Artes - N. ISBN: 978-989-8300-78-2.  

Crespo Martin, B. (2013).  Europa serie under the Platanus. En The rape of Europe (pp. 101 - 101).  CIEBA-FBAUL, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Centro de investigaçao e estudos em Belas-Artes - N. ISBN: 978-989-8300-78-2.  

Figueras Ferrer, E.  (2013).  DHAC. Autora Eva Figueras Ferrer. En DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art català. Fontbona, F.; Bassegoda, B. (Directors) .  Institut d'Estudis Catalans - S. ISBN: 10.2436/10.1000.0.  http://dhac.iec.cat/dhac_g.asp?cerca=figueras+ferrer&button=Cerca

Figueras Ferrer, E. (2013).  Sota la Pluja. Homentage a Salvador Espriu. En Mirem Espriu. Una lectura en llibres Art. Museu de l'Art de la Pell. .  Universitat de Vic - Eumo Editorial - S.

Figueras Ferrer, E.; Berdalet, M.; López, M.;Cadini, M.; Bonini, N.; Ginesta, M.; Balaguer, M. (2013).  Mirem Espriu. Poètica Còdex. En Any Espriu a Vic (pp. 6 - 7).  Eumogràfic - N.

Figueras Ferrer, E. (2013).  El grabado creativo y multidisciplinar en la era digital. Nuevas propuestas educativas. En The Rape of Europe (pp. 29 - 34).  CIEBA-FBAUL, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Centro de investigaçao e estudos em Belas-Artes - N. ISBN: 978-989-8300-78-2.  

Figueras Ferrer, E. (2013).  Creative and multidisciplinary engraving in the digital age. New educational proposals. En The Rape of Europe. Back to Agenor's demand on his sons. A simultaneous Exhibition of Printmaking and Installation. Lisboa, Utrecht, Barcelona, Porto Alegre, Lodz. (pp. 35 - 40).  CIEBA – FBAUL - N. ISBN: 978-989-8300-78-2.  

Figueras Ferrer, E. (2013).  En tiempos de diluvio, los escarabajos nadan / In times of flooding, beetles can swim. En The Rape of Europe. Back to Agenor's demand on his sons. A simultaneous Exhibition of Printmaking and Installation. Lisboa, Utrecht, Barcelona, Porto Alegre, Lodz. (pp. 103 - 104/149).  CIEBA – FBAUL - N. ISBN: 978-989-8300-78-2.  

Crespo Martin, B. (2013).  'Llibre-Art / Llibre d'Artista: classificacions i característiques'. En OMADO (Objectes i materials docents) (pp. 1 - 69).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/47730

Crespo Martin, B. (2013).  'The Book Art. Changes and development in the 2nd half of the 20th Century: the 50's, 60's, 70's, 80's and 90's Book Art'. En OMADO (Objectes i materials docents) (pp. 1 - 27).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/47729

Crespo Martin, B. (2013).  'Dibuix de la forma humana. El nu. La línia'. En OMADO (Objectes i materials docents) (pp. 1 - 69).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/47728

Crespo Martin, B. (2013).  'Dibuix de la figura humana, el nu. La taca –llum i ombra–'. En OMADO (Objectes i materials docents) (pp. 1 - 29).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/47748

Crespo Martin, B. (2013).  'El dibuix: tècniques, materials i procediments'. En OMADO (Objectes i materials docents) (pp. 1 - 50).  Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado - N.http://hdl.handle.net/2445/47765

Figueras Ferrer, E. (2013).  Hydra. En 16è Biennale Internationale de la Gravure de Sarcelles (pp. 42 - 43).  Imprimerie RAS - N.http://www.sarcelles.fr/media/media325893.pdf

Figueras Ferrer, E. (2013).  Carabus Intricatus. En The 'Iosif Iser' International Contemporary Engraving Biennal Exhibition. (Tenth Edition) (pp. 87 - 87).  Art Museum of Prahova County. - N. ISBN: 978-606-8019-40-6.  www.artmuseum.ro

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2013).  La importancia de aplicar la competencia transversal sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. En Libro de resúmenes del X Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superiores .

Reverter Comes, F.; Figueras Ferrer, E.; Planas Rosselló, M.; Rosado Rodrigo, P.  (2013).  Artistic ideation and cataloging based on computer vision methods. En Artistic ideation and cataloging based on computer vision methods .  Editorial Raima - S. ISBN: 978-84-96700-27-7.  

Figueras-Ferrer, E. (2013).  Libro peinado. En Libro Arte/Abierto (pp. 176 - 177).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-71-4.  

Crespo, Bibiana; Figueras, Eva. (2017).  El e-Libro-Arte. Nuevos medios de creación y distribución del Libro-Arte en la era digital. En Cartografías del Libro-Arte. Transiciones y relatos de una práctica liminal (pp. 73 - 81).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-233-4.  

Moreno Bedmar, A. M. i Ambròs, A. (2013).  “Buidat dels continguts de la competència literària del currículum de llengua catalana i castellana de primària segons del Decret 142/2007”. (pp. 1 - 9).  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - S.http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/46905

Moreno Bedmar, A. M. (2013).  “Reportatge sobre l’exposició Manuel de Pedrolo, abans i ara: CRAI Biblioteca del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona: del 29-11-12 al 31-01-13: Programa Univers de Formació”. .  Catàleg de les biblioteques de la UB - N.http://84.88.0.229/record=b2068632~S1

Figueras, E. ; Crespo, B. (2016).  El Libro-Arte en el contexto digital. De la figura del polifacético artista como creador, poeta, editor y autopromotor de Blake, al proyecto colaborativo e interdisciplinario de la imprenta digital. En De la tipografía al Libro-Arte (pp. 139 - 149).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-222-8.  

Moreno-Bedmar, A. M. (2013).  Llegim petites grans coses: microcontes, minificcions. En La educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. .  Publicaciones del ICE de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-695 1.  

Moreno Bedmar; A.; Ambròs, A. (2013).  "Buidat dels continguts de la competència literària del currícululm de llengua catalana i castellana de Primària segons el Decret 142/2007". (pp. 1 - 9).http://hdl.handle.net/2445/46905

Crespo Martín, B. (2012).  Health and safety risks associated with handling products used in painting, drawing and printmaking. En Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking. (pp. 31 - 50).  Edicions AZ90, S.L. - N. ISBN: 978-84-95260-30-7.  http://hdl.handle.net/2445/34496

Crespo, B.; Figueras, E. (2012).  Getting to know about health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking. En Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking (pp. 3 - 24).  Edicions AZ90, S.L. - N. ISBN: 978-84-95260-30-7.  

Figueras, E.; Crespo, B. (2012).  La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Un Model d'internacionalització artística. En VII Congrés Internacional de Docència i Innovació (CIDUI) 2012. 'La universitat: una institució de la societat' .  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) - N. ISBN: 2385-6203.  http://www.cidui.org/images/stories/documentos/programa/abstract-index-2.pdf

Crespo, B.; Figueras, E. (2012).  Epilogue: Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking. En Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking (pp. 51 - 52).  Edicions AZ90, S.L. - N. ISBN: 978-84-95260-30-7.  http://hdl.handle.net/2445/34493

Crespo, B.; Figueras, E. (2012).  Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking. En Health and safety related to products used in painting, drawing and printmaking (pp. 1 - 53).  Edicions AZ90, S.L. - N. ISBN: 978-84-95260-30-7.  http://hdl.handle.net/2445/34493

Candini, M.; Figueras, E.; Ramos, J.C.; Quaresma, J. (2012).  Incisione creativa e multidisciplinare. En Grafica comtemporanea. Bologna, Barcellona, Granada, Lisbona. Quattro Visioni a Confronto (pp. 2 - 5).  Dipartamento di Arti Visive. Accademia di Arti di Bologna - N.

Reverter, F.; Rosado, P.; Figueras, E.; Planas, M.A.  (2012).  Art image classification using Bag-of-Visual terms representation. En PostDigital Art. Proceedings of the 3rd Computer Art Congrés. Edited by K. Zreik, R. Gareus (pp. 157 - 160).  Europia productions - N. ISBN: 979-10-90094-12-3.  http://postdigital.eu

Figueras Ferrer, Eva (2012).  Expressionistes alemanys. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/33044 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/33044

Figueras Ferrer, E. (2012).  Fotograbado. Primera parte. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/21503 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/21503

Figueras Ferrer, E. (2012).  Fotograbado. Segunda parte. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/21543 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/21543

Figueras Ferrer, E. (2012).  Fotograbado. Tercera parte. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/21622 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/21622

Figueras Ferrer, E. (2012).  La ricerca in Incisione Sperimentale Atossico. En Nuovi Confini (pp. 41 - 47).  Instituto de Gráfica ABA, Catania - N.

Moreno Bedmar, A.M. (2012).  “Les dues cares del mirall: present i passat dels nostres orígens”. En Convivència intercultural i educació antiracista, VII Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Convivència intercultural i educació antiracista. (pp. 221 - 225).  Publicació UdG .diversitas - N.

Figueras Ferrer, E. (2012).  Tecnica e ecologia dell'incisione. En Nuovi Confini (pp. 143 - 143).  Instituto de Gráfica ABA, Catania - N.

Figueras Ferrer, E. (2012).  Una aproximació a Pere Calders en llibres Art. En Calderiana. Exposició de llibres d'artista en homenatge a Pere Calders .  Centre d'art el Marçó Vell. Ajuntament de Centelles - N.www.mvell.blogspot.com.es

Figueras Ferrer, E. (2012).  Unipersonal y transferible. En Originalidad en la cultura de la copia .  Chiayi Cultural and Creative Industries Park - N.www.chiayi.moc.goc.tw

Fazzia,O.; Vicenzo,G. (coord) (2012).  Nuovi Confini: Barcelona, Bucuresti, Catania, Palermo, Slssari, Urbino, Valencia, Venezia. En Nuovi Confini (pp. 41 - 47).  Instituto de Gráfica ABA, Catania - N. ISBN: 9788899060251.  

Reverter, F.; Rosado P.; Planas, M.; Figueras, E. (2012).  Art images classification using Bag-of-Visualterms representation. En Postdigital Art. Editors: Khaldoun Zreik, Robin Gareus (pp. 157 - 160).  Europia productions - N. ISBN: 979-10-90094-12-3.  www.europia.fr

Figueras Ferrer, E. (2012).  Patchwork de definiciones: ¿Qué es un libro de artista?. En Libro Arte/Abierto (pp. 143 - 143).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-71-4.  

Figueras-Ferrer, E. (2013).  Libro peinado. En Libro Arte/Abierto (pp. 176 - 177).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-71-4.  

Crespo Martín B.; Figueras Ferrer, E. (2012).  Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos del libro-art/libro de artista. En Memoria del Primer Simposio de la Tipografía al Libro-Arte, 2011 Carles Méndez (coord.) (pp. 125 - 127).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-9224-46-2.  http://www.uacj.mx/difusion/publicaciones/Documents/1er.%20Simposiook.pdf

Reverter Comes, F.; Figueras Ferrer, E.; Planas Rosselló, M.; Rosado Rodrigo, P. (2012).  Ideación y catalogación artística basada en métodos de visión artificial. (pp. 1 - 128).  Editorial Raima - S. ISBN: 978-84-96700-26-0.  

Figueras Ferrer, E.; Crespo, B. (2012).  La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Un model d'internacionalització d'ensenyament artístic. En Revista del CIDUI .  Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) - N. ISBN: 2385-6203.  http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/view/1 (http://hdl.handle.net/2445/50203)

Marín Cos, Estel. (2012).  El Bloc del Viatge. En El Bloc del Viatge (pp. 1 - 96).  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-3054-7.  

Marín Cos, Estel. (2012).  El Bloc de Nadal 2. En El Bloc de Nadal 2 (pp. 1 - 96).  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-3113-1.  

Figueras Ferrer, E. (2011).  Condiciones de seguridad en el taller de pintura y de dibujo. En La manipulación segura de productos químicos en pintura y dibujo (pp. 15 - 23).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Figueras Ferrer, E.; Candini, M. (2011).  Non si lascia leggere / No es deixa llegir. Libri d'artista tra Barcellona e Bologna. En Non si lascia leggere / No es deixa llegir. Libri d'artista tra Barcellona e Bologna (pp. 1 - 104).  Cristian Berti grafico (Belle Arti srl-Bologna) - N.

Figueras Ferrer, E.; Genna, F.; Pastor B. (2011).  Compartir es crecer, es enriquecerse y es progresar. En Toxic. Mostra d'insicioni e estampe d'Arte .  LAB. Porgetto di Comunicazione Visiva - N.

Redondo Arolas, M.; Figueras Ferrer, E.; Valle Martí, J.; Catalina, E. (2011).  Seguretat i sostenibilitat: elaboració d'un model de procediment normalitzat de treball (pnt) com a eina docent per a l'autoaprenentatge en els tallers de les Facultats Belles Arts. En III Congreso Internacional UNIVEST'11: 'La autogestión del aprendizaje' .  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - S. ISBN: 978-84-8458-354-7.  pdf UNIVEST 2011 // enllaç DDX ( http://hdl.handle.net/10256/3700 // http://hdl.handle.net/2445/29122 DDX)

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2011).  I fora del taller, Com comença la meva carrera artística? Un viatge creatiu. En III Congreso Internacional UNIVEST’11: 'La autogestión del aprendizaje” .  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - S. ISBN: 978-84-8458-354-7.  http://univest.udg.edu/esp/

Valle Martí, J.A.;Figueras Ferrer, E.; Redondo Arolas, M.; Catalina González, E.; Marcos Martínez, C.; López Vidal, P. (2011).  Criterios de calidad en la aplicación de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) en los talleres de las Facultades de Bellas Artes. En  Actas del VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) .  Agencia Sinc. Fundación Española de Ciencia y Tecnología - N. ISBN: 978-84-694-3488-8.  http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/presentacion.html

Figueras Ferrer, E.; Font Sentias, J. (2011).  Original-copia y real-virtual. La comunicación artística en la cultura digital. En Originalidad en la cultura de la copia .  Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad Auntónoma de Ciudad Juárez (México) - N.http://culturadelacopia.blogspot.com/p/investigacion.html

Figueras Ferrer, E. (2011).  Condiciones de seguridad en el taller de pintura y de dibujo. En La manipulación segura de productos químicos en pintura y dibujo (pp. 15 - 23).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2011).  Disolventes o diluyentes. En La manipulación segura de productos químicos en pintura y dibujo (pp. 177 - 216).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Figueras Ferrer, E. (2011).  Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. En La manipulación segura de productos químicos utilizados en pintura y dibujo (pp. 225 - 276).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

CRESPO MARTÍN, BIBIANA (2011).  Aditivos. En La manipulación segura de los productos químicos utilizados en pintura y dibujo (pp. 149 - 176).  Publicacions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Figueras Ferrer, E.; Valle Martí, J. (2011).  L’experiència pilot desenvolupada al taller de gravat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. En Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental de les facultats de Belles Arts (pp. 165 - 182).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3485-2.  

Crespo, B.; Echarte, A. (2011).  7 Trees / 7 chakras / 7 colors. Re-connecting with nature. En Nature, human being & sound Geumgang nature art pre-biennale (pp. 242).  The organization comitee of Geumgang Nature Art Biennale - N. ISBN: 978-89-93531-13-8.  

Figueras Ferrer, E.; Valle Martí, J. (2011).  El projecte: La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental del estudis de grau de les Facultats de Belles Arts. En Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental de les facultats de Belles Arts (pp. 104 - 127).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3485-2.  

González, E.C.; Codina Esteve, M.R.; Collado Jareño, C.; Corbella Llobet, D.; Figueras Ferrer, E.; Galbis Juan, A.; López Vidal, P.; Lozano Vilardell, F.J.; Marcos Martínez, C.; Mascarella Vilageliu, M; Massa Calpe, C.; Pérez Morales, I.; Redondo Arolas, M.; Sainz García, D.; Valle Martí, J.  (2011).  El projecte: La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental del estudis de grau de les Facultats de Belles Arts. En Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental de les facultats de Belles Arts .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3541-5.  

Figueras Ferrer, E. (2011).  Gravat, grabado, engraving. En Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental de les facultats de Belles Arts .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3541-5.  

Crespo Martín, B.; Codina Esteve, R.; Figueras Ferrer, E.; Masip, R.; Sainz, D. (2011).  La manipulación segura de productos químicos utilizados en pintura y dibujo. En La manipulación segura de productos químicos utilizados en pintura y dibujo (pp. 177 - 216).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Figueras Ferrer, E.  (2011).  Una ricerca nel libro d’artista oggi. Poetica, narrazione e grafica. En Non si lascia leggere. Libri d'artista tra Barcellona e Bologna .  Cristian Berti grafico (Belle Arti srl-Bologna) - N.

Figueras Ferrer, E.  (2011).  Presentación de la edición de la carpeta de obra gráfica realizada por Carolina Amigó, Guillermo Duarte, Alicia Gallego, Pilar Masip, Antoni P. Vidal, Rosa Permanyer, Riera Aragó y Josep Manel Simó, con motivo de Ars Libris 2011. Se han editado 18 ejemplares firmados por los artistas, estampados en el taller de gravat Assalt 10 y galeria Edere. En Ars Libris 2011 .  Taller de Gravat Assalt 10 - N.

Figueras Ferrer, E. (2011).  L'art del gravat i l'estampació. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/20144 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20144

Figueras Ferrer, E. (2011).  La calcografia: recorregut històric i evolució tècnica. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/20122 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20122

Figueras Ferrer, E. (2011).  Introducció al gravat xilogràfic: història i tècnica. En OMADO (Objectes i materials docents) http://hdl.handle.net/2445/20123 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20123

Figueras Ferrer, E. (2011).  La litografia. Introducció històrica. Evolució tècnica. En OMADO (Objectes i materials docents)http://hdl.handle.net/2445/20167 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20167

Figueras Ferrer, E. (2011).  La Tècnica calcogràfica. En  OMADO (Objectes i materials docents)http://hdl.handle.net/2445/20145 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20145

Valle, J.; Figueras Ferrer, E.; Redondo Arolas, M.; Catalina González, E. (2011).  L'experiència pilot desenvolupada a partir del projecte d'innovació 'La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimental dels estudis de grau de les Facultats de Belles Arts'. En http://hdl.handle.net/2445/20264 .  Creative Commons 3.0 Unported - N.http://hdl.handle.net/2445/20264

Figueras Ferrer, E. (2011).  Chemical etching without acids: from early etching solutions to today's corrosive salts. En http://hdl.handle.net/2445/20762 .  Creative Commons 3.0 Unported - N.http://hdl.handle.net/2445/20762

Figueras Ferrer, E. (2011).  La seguridad en el taller de grabado. En http://hdl.handle.net/2445/20764 .  Creative Commons 3.0 Unported - N.http://hdl.handle.net/2445/20764

Crespo Martín, B. (2011).  La manipulación segura de productos químicos en pintura y dibujo. En La manipulación segura de productos químicos en pintura y dibujo (pp. 1 - 285).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-3534-7.  

Valle Martí, J.(coord); González, E.C.; Codina Esteve, M.R.; Collado Jareño, C.; Corbella Llobet, D.; Figueras Ferrer, E.; Galbis Juan, A.; López Vidal, P.; Lozano Vilardell, F.J.; Marcos Martínez, C.; Mascarella Vilageliu, M; Massa Calpe, C.; Pérez Morales, I.; Redondo Arolas, M.; Sainz García, D. (2011).  Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimantal de les facultats de Belles Arts. En Els procediments normalitzats de treball en la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat en la docència experimantal de les facultats de Belles Arts. (pp. 1 - 382).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-475-3485-2.  

Figueras Ferrer, E. (2011).  Como mareas emergentes. En III Premio Atlante. .  Fundación Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital - N.www.fundartes.com

Figueras Ferrer, E. (2011).  El hombre acecha. En La Vida desatenta. Homenaje a Miguel Hernández. .  Biblioteca Municipal de Weimar - N.http://www.lavidadesatenta.info/project/983/

Figueras Ferrer, E. (2011).  La serigrafia. Introducció històrica. Evolució tècnica. En OMADO (Objectes i materials docents)http://hdl.handle.net/2445/20166 .  Creative Commons Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/20167

Redondo i Arolas, M.; Valle, J.A.; Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2011).  Seguretat i sostenibilitat: elaboració d'un model de procediment normalitzat de treball (PNT) com a eina docent per a l'autoaprenentatge en els tallers de les facultats de Belles Arts. En DUGIDocs .  Universitat de Girona. III Congrés Internacional UNIVEST 2011 - N. ISBN: 978-84-8458-354-7.  http://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/3700 (http://hdl.handle.net/2445/50183)

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2011).  I fora del taller, com comença la meva carrera artística?. Un viatge creatiu. En DUGIDocs .  Universitat de Girona. III Congrés Internacional UNIVEST 2011 - N. ISBN: 978-84-8458-354-7.  Dipòsit digital Universitat de Girona http://hdl.handle.net/10256/3661 (http://hdl.handle.net/2445/50163)

Marín Cos, Estel. (2011).  El Bloc de Nadal. En El Bloc de Nadal (pp. 1 - 96).  Editorial Barcanova - S. ISBN: 978-84-489-2879-7.  

Figueras, E. (2015).  Nature. En Bibliotheca Alexandrina International Biennale for Miniature Graphics. (pp. 210 - 213).  Bibliotheca Alexandrina - N. ISBN: 978-077-452-315-0.  Bibliotheca Alexandrina (http://www.bibalex.org/attachments_en/Publications/Files/2015051115143139398_miniatureweb.pdf)

Crespo, B. (2015). 

Encounters with time and place - Kakejiku

. En Abiko International Open Air Exhibition (pp. 8 - 8).  aioe - N.https://www.youtube.com/watch?v=1O05wqNhJkk&spfreload=10

Rosado, P.; Figueras, E.; Plana, M.; Reverter, F. (2015).  La imagen toma la palabra: construcción de un vocabulario visual. En ASC'15 (ed). Actas segundo congreso internacional Arte, Ciencia y Ciudad. (pp. 63 - 71).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-9048-456-2.  http://www.artsciencecity.com/wp-content/uploads/2015/08/actasACC_test.pdf

Crespo, B.; Figueras, E. (2015).  Texto, Con-texto y Pre-texto en los Libros-Arte, o sobre el diálogo entre el texto y el libro. En Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte (III) .  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Figueras, E.; Rosado, P. (2015).  Street Art en acción:del graffiti artesanal al soporte digital. En II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV2015 (pp. 832 - 840).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-9048-341-1.  http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2015 (http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2015/paper/viewFile/1307/655)

Figueras, E. (2015).  Recorrido histórico del Libro-Arte: Del libro ilustrado al libro electrónico. En Pure Print .  Universidad de Oporto - S. ISBN: 9788889156728.  Pure Print (http://pureprint.fba.up.pt/2014/?p=613)

Crespo Martín, Bibiana; Figueras Ferrer, Eva. (2017).  Texto, Con-texto y Pre-texto en los Libros Arte, o sobre el diálogo entre el texto y el libro. En Lecturas en el límite. Diálogos entre Tipografía y el Libro-Arte. (Hortensia Mínguez García coord.) (pp. 41 - 58).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-260-0.  

Costa, L. (2014).  S'ha acabat el ball. En Tiempo visible: poesía-fotografía (pp. 188 - 188).  Eduardo Barbero - N. ISBN: 978-84-617-1532-9.  

Figueras, E.; Sentias, J. (2017).  ¿Es original-copia una disyuntiva? Trazabilidad de algunos conceptos desde el grabado a la cibercultura. En La originalidad en la cultura de la copia. Carles Méndez Llopis (Coord.) (pp. 125 - 132 y 280-281).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-232-7.  

Costa, L (2016).  Xavier Sabater. Polipoeta de tots els plecs. En Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit (pp. 189 - 205).  Edicions UIB - N. ISBN: 978-84-8384-323-9.  

Costa, L (2017).  Poesia visual cinética en Cataluña. En Lecturas Liminales. Poesía desde el pensamiento visual .  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Costa, L. (2016).  PROPOSTA (2000-2004). Un festival clau per a la difusió de la poesia pública. En Coromina, E. i Pinyol, R. (eds.). Literatura catalana contemporània: Crítica, transmissió textual i didàctica (pp. 157 - 172).  Societat Catalana de Llengua i Literatura filial de l'Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya - S. ISBN: 978-84-9965-301-3.  

Figueras, E. (2016).  Abendlied. En Abisme de llum. Exposició homenatge a Màrius Torres (pp. 10 - 11).  Lupusgràfic Edicions - N. ISBN: 978-84-608-6124-9.  

Costa, L.; Jordana, J.M. (2016).  Plecs. Tríptic videopoètic a partir de poemes d'Enric Casasses (DVD - 14 min). .  HVT - N.

Crespo, B. (2016).  Procesos y procedimientos para un taller de grabado sostenible. En Gráfica y Edición de Arte. Procesos y tendencias en el Arte Impreso Contemporáneo .  Eje Gráfico - N.

Figueras, E. (2016).  Sezione Artisti. Barcelona. En Segni Agathae (pp. 39, 64 - 65, 203).  Tyche edizioni - N. ISBN: 9788899060251.  

Figueras, E. (2016).  Tres generacions d'educació femenina. En Art+Social+Tèxtil .Art+Social+T+extil (http://artsocialtextil.com/expovirtualCAT)

Bordons, G. (2016).  Dau al Brossa (exhibition in Galeria Mayoral). (pp. 11 - 13).Publicació online (http://www.galeriamayoral.com/catalegdaualbrossa.pdf)

Remesar, A.; Salas, X.; Vidal, T.; Crespo, B.; Masip, R. (2016).  Cohesión Urbana. Construyendo la memoria. Baró de Viver-Bon Pastor. Dos exposiciones. En Cohesión Urbana. Construyendo la memoria. Baró de Viver-Bon Pastor. Dos exposiciones. (pp. 1 - 52).  Centre de Recerca Polis. Univertitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-617-5110-5.  Publicació on line (https://www.academia.edu/31008425/2016._Cohesi%C3%B3n_Urbanstruyendo_la_Memoria._Bar%C3%B3_de_Viver-_Bon_pastor?coauthor_invite=91f520a685df78ef)

Figueras, E.; Antoni P. Vidal (coordinador) (2016).  Camins I i II. En IN/OUT. Dins/Fora. Centre penitenciari de ponent (pp. 15 - 16).  Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura - N.Issuu (https://issuu.com/pevidal/docs/inout_cat__leg_exposici__)

Figueras, E.; Rosado, P (2015).  Street Poetry. Propuestas Artísticas post-situacionistas. En Actas preliminares de las VII Jornadas Arte y Ciudad (IV Encuentros internacionales), 18, 19 y 20 noviembre 2015. Madrid. (pp. 89 - 89).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-608-3944-6.  http://arteyciudad.com/index.php/v-jornadas-arte-y-ciudad

Figueras Ferrer, Eva (2015).  El libro-arte no es un libro de arte, es una obra de arte. En En la retaguardia: Imagen, memoria e identidad en el Arte. .  Rebecapardo.wordpress.com - N. ISBN: 2385-7374.  https://rebecapardo.wordpress.com/2015/11/22/el-libro-arte-de-barcelona-en-pagina-darte/#comment-937

Costa, L.; Jordana, J. M (2015).  Flux 2015. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD autoretrats). En Flux 2015. Festival de Vídeo d'Autor (pp. 1 - 72).  HVT - N.

Figueras, E.; Rosado, P (2015).  Street Poetry. Propuestas Artísticas post-situacionistas. En Actas preliminares de las VII Jornadas Arte y Ciudad (IV Encuentros internacionales), 18, 19 y 20 noviembre 2015. Madrid. (pp. 89 - 89).  Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - N. ISBN: 978-84-608-3944-6.  http://arteyciudad.com/index.php/v-jornadas-arte-y-ciudad

Figueras Ferrer, E. (2015).  La evolución del Libro-Arte: Del libro ilustrado al libro electrónico. En Book Seeds. Small but powerful (Elisa Pellacani, ed.) (pp. 72 - 78).  Consulta Librieprogetti - N. ISBN: 9788889156728.  

Costa, L.; Jordana, J. M. (2015).  SUMMA. Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team (4). .  Habitual Video Team - N.www.summa-hvt.org

Bordons, G.; Burset, S. (2015).  Avaluació inicial de la competència cultural dels futurs mestres. En Univest 2015. Vè Congrés Internacional. Els reptes de millorar l'avaluació. (pp. 304 - 308).  Universitat de Girona - S. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf

Redondo-Arolas, M.; Freixa-Font, P. (2017).  Surbanalisme: fotografía, relato visual y libro de autor en Bernard Plossu. En Lecturas liminales. Poesía desde el pensamineto visual (pp. 35 - 48).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-84-697-7060-3.  

Redondo-Arolas, M. (2015).  Informe crític. Adquisició d'obres per a la Col·lecció Nacional de Fotografia 2015. Eix 4. Pla Nacional de Fotografia. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Generalitat de Catalunya. .

Redondo-Arolas, M. (2015).  Presentació Ciutat Subterrània 02. Residència de joves creadors. Tordera_Mas Panella 2014. Projecte de col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la Fundació Teatre Clavé. En Ciutat Subterrània 02. Residència de joves creadors. Tordera_Mas Panella 2014 (pp. s/n).

Redondo-Arolas, M. (2015).  Presentació. Quílez Bach 'Sense concessions'. Dibuixos, fotografies, pintures 1972-2015. En Quílez Bach 'Sense concessions'. Dibuixos, fotografies, pintures 1972-2015. (pp. s/n).  Centre d'Estudis de l'Escultura Pública i Ambiental - N. ISBN: 978-84-612-9616-3.  

Figueras-Ferrer, E. (2014).  Autumnus/Hibernus. En Masquelibros : Feria Internacional de Libros de Artista .  Masquelibros - N.https://www.verkami.com/projects/8425-feria-de-libros-de-artista-masquelibros-3a-edicion (http://www.masquelibrosferia.com/concurso.html)

Figueras-Ferrer, E. (2014).  Redes. En Cómo Pedro por mi casa. 8th International Festival of Illustratedd Books of Barcelona .  Llibreria La Central del Raval - N. ISBN: 978-84-617-2435-2.  https://www.verkami.com/projects/8425-feria-de-libros-de-artista-masquelibros-3a-edicion (http://festivaldelibrosilustrados.blogspot.com.es/)

Rosado, P.; Reverter, F.; Figueras, E.; Planas, M. (2014).  Semantic-Based Image Analysis with the Goal of Assisting Artistic Creation. En Computer Vision and Graphics. Editors: Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Bok-Suk Shin, Konrad Wojciechowski (pp. 526 - 533).  Springer - S. ISBN: 978-3-319-11330-2.  http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-0-0-0

Bordons, Glòria (2014).  Joan Brossa, una mirada cap a Europa. En Chumillas, Jordi; Giramé, Ricard (eds.). Per vells carrers de poble. Territori, marca, educació i patrimoni. Vic: Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC, 2014. (pp. 57 - 74).  Servei de Publicacions Institucionals. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya - N. ISBN: 978-84-941644-9-1.  Publicació online i en paper (https://issuu.com/uvic-ucc/docs/per_vells_carrers_de_poble)

Botero, M.J.; Figueras, E. (2013).  From the Illustrated Book to Book Arte in the artistic creation of Guinovart. En Nothing is Miserly: Josep Guinovart and the Poets (pp. 150 - 155).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - S.http://hdl.handle.net/2445/33224

Crespo, B. (2017).  Poéticas hipermediales en la obra de Jason Nelson ¿poemarios, hiperlibros-arte, videojuegos?. En DE POESÍA. ARCHIVOS, POÉTICAS Y RECEPCIONES. .  Publicacions i Edicions UB - S.

Figueras, E. (2017).  Escala de la Vida. Repensar el recorregut Vital. En Pagine d'Arte. Libro d'Artista. Avanguardie Storiche Produzione Contemporanee. (pp. 67 - 72).  Edizioni Essegi. San Michele-Ravenna - N.

Figueras, E. (2017).  Street poetry como herramienta de cambio: Propuestas artísticas post-situacionistas. En Lecturas Liminales. Poesía desde el pensamiento visual. (pp. 137 - 152).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-259-4.  

Méndez Llopis, C.; Figueras Ferrer, E.(coord.) (2017).  Lecturas Liminales. Poesía desde el pensamiento visual. En Lecturas Liminales. Poesía desde el pensamiento visual. (pp. 1 - 272).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-84-697-7060-3.  

Costa, L. (2017).  SUMMA, arxiu videogràfic dels darrers vint-i-cinc anys de poesia i música experimentals a Barcelona. En De poesia. Arxius, poètiques, recepcions (pp. 65 - 72).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-4127-0.  www.summa-hvt.org

Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (2017).  De poesia. Arxius, poètiques i recepcions. En De poesia. Arxius, poètiques i recepcions .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-4127-0.  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08765

Bordons, Glòria (2017).  La implicació de l'alumnat en projectes de literatura i territori. En Bataller, Alexandre; Gassó, Héctor H.; Martín, Antonio (editors). Festa popular, territori i educació (pp. 149 - 157).  Universitat de València - S. ISBN: 978-84-9133-058-5.  

Crespo-Martín, B. (2019).  Sobre las relaciones transtextuales y sus polifonías transmediales en el Hiperlibro-arte. En El arte de la edición y la tipografía (pp. 61 - 72).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-328-7.  http://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/134

Costa, L.; Jordana, J. M. (2017).  Teoria dels colors. Josep Palau i Fabre. .  Fundació Palau - N.

Costa, L. (2018).  Polypoetry in Barcelona (1987-2017). En Minarelli, E.; Fernandes, Frederico (ed.). Polypoetry 30 years 1987-2017. (pp. 69 - 90).  EDUEL University Press of Londrina University (Brazil) - N. ISBN: 978-85-7216-980-6.  

Jordana, J. M.; Costa, L. (2017).  La Muga Caula 2016. 12a Trobada Internacional de Poesia d'Acció i Performance (vídeo 70 min). .  Associació cultural La Muga Caula - N.

Figueras, E. (2017).  Street poetry como herramienta de cambio: Propuestas artísticas post-situacionistas. En Lecturas Liminales. Poesía desde el pensamiento visual. (pp. 137 - 152).  Editorial Raima - S. ISBN: 978-84-697-7060-3.  

Figueras Ferrer, E. (2017).  Murs poètics i la qualitat paisatgística urbana. En De poesia. Arxius, poètiques i recepcions. (pp. 165 - 172).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-475-4127-0.  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08765

Rosado Rodrigo, P.; Redondo Arolas, M.; Figueras Ferrer, E. (2018).  Poéticas experimentales en el contexto urbano. En Arte y Ciudad. Actas preliminares a VIII Jornadas Internacionales Arte y Ciudad. V Encuentros Internacionales. (pp. 72 - 72).  Editorial de la Universidad Complutense de Madrid , DL - S. ISBN: 978-84-697-7757-2.  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08765 (http://eventos.ucm.es/_files/_event/_11888/_editorFiles/file/ACTAS%20PRELIMINARES%20-%20web.pdf)

Brosssa, J. (2017).  Brossa, J. Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites. Edició a cura de Glòria Bordons. En Brossa, J. Poemes inèdits. Gual permanent / Mapa de lluites. Edició a cura de Glòria Bordons (pp. 5 - 308).  :Rata_ - N. ISBN: 978-84-16738-24-3.  

Costa, L.; Jordana, J. M. (2016).  SUMMA. Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team (5). .  Habitual Video Team - N.www.summa-hvt.org

Rosado, P.; Figueras, E.; Reverter, F. (2016).  Letting images speak for themselves. En Digital Art: Archiving and Questioning Immateriality. (pp. 126 - 137).  Europia productions - N. ISBN: 979-10-90094-23-9.  http://www.computer-art-congress.org/

Figueras, E. (2016).  I Concurs Internacional de llibre d'artista en homenatge a Joan Brossa. En I Concurs Internacional de llibre d'artista en homenatge a Joan Brossa. Exposició Arts Santa Mònica, octubre 2016 .  Fundació Joan Brossa - N.http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/I-Concurs-Internacional-de-Llibre-dArtista-en-homenatge-a-Joan-Brossa.

Figueras, E. (2016).  Il libro d'arte e l'istruzione nel contesto digitale. En Libro d'artista. Come un Racconto. III Rassegna Internazionale Biennale dedicata a Isabella Deganis (pp. 8, 28 - 8, 28).  Comitato Friulano DARS - Donna Arte Ricerca e Sperimentazione - N.http://www.dars-udine.it/2016/Dars-Comunicato-LibroArtista2016.pdf (http://www.dars-udine.it/)

Figueras, E. (2016).  Il libro e la sperimentazione creativa. En Libero Libro Essegi. Rivisitazione di libri (pp. 252 - 263).  Edizioni Essegi. San Michele-Ravenna - N. ISBN: 978-88-7189-308-2.  

Crespo, B. (2016).  El Hiperlibro-Arte, propiedades y estéticas emergentes. En Lecturas liminales. Poesía desde el pensamiento visual (pp. 189 - 203).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-259-4.  

Figueras, E. (2016).  Winter letters. En Artificial Vision:New Vocabularies for Artistic Creation (pp. 32 - 41).  Editorial Raima - S. ISBN: 978-84-617-5542-4.  

Figueras, E. (2016).  Epistolario de Invierno. En Visión Artificial: Nuevos Vocabularios para la Creación Artística (pp. 32 - 41).  Editorial Raima - S. ISBN: 978-84-617-5670-4.  

Costa, L.; Jordana, J. M. (2016).  Flux 2016. Festival de Vídeo d'Autor (inclou DVD autoretrats). En Flux 2016. Festival de Vídeo d'Autor (pp. 1 - 60).  HVT - N.http://www.fluxfestival.org/16/flux2016.htm

Costa, L. (2016).  Somni lingüístic (Carles dixit). En Antihomenatge paraparèmic a Carles Hac Mor (pp. 1 - 11).  ICUB, Ajuntament de Barcelona - N.

Redondo-Arolas, M. (2016).  Patrim 2008-2015. Adquisicions de patrimoni artístic de la Universitat de Barcelona. En 2015. Adquisicions de patrimoni artístic de la Universitat de Barcelona .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 987-84-475-3973-4.  

Redondo-Arolas, M. (2016).  Informe crític. Adquisició d'obres per a la Col·lecció Nacional de Fotografia 2016. Eix 4. Pla Nacional de Fotografia. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Generalitat de Catalunya. .

Redondo Arolas, M.; Mellinas Andreu, H. (2016).  I Concurs Internacional del llibre d'Artista en homenatge a Joan Brossa. En I Concurs Internacional del llibre d'Artista en homenatge a Joan Brossa .  Fundació Joan Brossa - N.

Redondo-Arolas, M. (2016).  Engrandir un patrimoni viu: Patrim 2008-2015. En 2015. Adquisicions de patrimoni artístic de la Universitat de Barcelona (pp. 13 - 14).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 987-84-475-3973-4.  

Redondo-Arolas, Mar (2016).  Informe crític. Adquisició d'obres per a la Col·lecció Nacional de Fotografia. Pla Nacional de Fotografia. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. .

Bordons, G. (2016).  Presentació. En 'I Concurs Internacional de llibre d'Artista en homenatge a Joan Brossa'. Exposició de l'obra a l'Espai Residència d'Arts Santa Mònica del 26 al 30 d'octubre de 2016. .  Fundació Joan Brossa - N.Publicació online (https://issuu.com/fundaciojoanbrossa/docs/cat__leg_llibres_d_artista_a_brossa)

Figueras Ferrer, Eva (2016).  Fragilitat versus duresa: Ahir i avui d'Oporto. En In Pure Print Paper (pp. 9 - 23).  I2ADS. Instituto de Investigaçâo em Arte, Design e Sociedade. Facultade de Bellas Artes da Universidade do Porto - N.http://pureprint.fba.up.pt/2015/?page_id=93

Figueras Ferrer, Eva (2016).  Breve recorrido histórico del Libro Arte. En Pure Print Publication. Graciela Machado (editora) (pp. 1 - 11).  Pure Print. Facultade de Belas Artes da Universidade do Porto - S. ISBN: 978-989-764-100-2.  http://pureprint.fba.up.pt/2015/?page_id=93

Crespo, B. (2017).  Poesía Visual Bibiana Crespo. En Lecturas liminales. Poesía desde el pensamiento visual (pp. 249 - 250).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Rosado, P.; Figueras, E.; Reverter, F. (2016).  Del píxel a las resonancias visuales: La imagen con voz propia. En Visualidad_Energía_Conectividad. (pp. 19 - 28).  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea - S. ISBN: 977-23-4085-101-7.  

Prats, M. Margarida (2018).  El diàleg epistolar de Màrius Torres i Mercè Figueras, testimoni d'un món perdut i d'una història d'afecte en un escenari singular. .  Aula Màrius Torres - Pagès editors - S.

Castell, J.; Torres, A.; Otero, C.; Navarro, E. (2018).  4 Mirades sobre l'espai i les arts en l'aprenentatge. .http://hdl.handle.net/2445/120011

Contreras Barceló E.; Berríos Barra, L. (2020).  El Cortometraje como instrumento para explorar la competencia literaria de los futuros maestros. En Avances en ciencias de la educación y el desarrollo, 2017. (pp. 297 - 304).  Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) - N. ISBN: 978-84-09-02097-3.  Publicació on-line (https://www.congresoeducacion.es/edu_web7/LIBRO%20EDUCACION%202017.pdf)

Contreras Barceló, E. (2018).  La voz de la sirena de Carme Riera. Una lectura hipertextual. En Educación Multidisciplinar para la igualdad de género. Perspectivas sociales, filológicas, artísticas y ambientales. .  Editorial Universitat Politècnica de València - N.

Contreras, E.; Prats, M. (2019).  Los Personajes femeninos en la LIJ: dos propuestas didácticas para futuros maestros. En Educación Multidisciplinar para la igualdad de género. Perspectivas sociales, filológicas, artísticas y ambientales. (pp. 151 - 169).  Editorial Universitat Politècnica de València - N.

Redondo-Arolas, M.; Freixa, P. (2018).  Morfologia di Dianthus caryophyllus (Garofano comune) i le sue varianti ibride: D. orinetalis, D. ilurenca e D. baetulonense. En Mimesi e metafora. Tributo a Pius Font i Quer (pp. 34 - 35).  Servei Territorial a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - N. ISBN: 978-84-00-01617-4.  

Crespo, B. (2018).  'Moviéndose' entre disciplinas. Asociaciones inter- y trans-disciplinarias entre dibujo y performance. En Mal de archivo. Performatividad artística y registro. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid - S.

Castell, J.; Torres, A. (2018).  Empoderamiento creativo para docentes de Visual y Plástica: El valor formativo del descubrimiento espacial como experiencia pedagógica transformadora. En Innovación educativa y formación docente (pp. 93 - 104).  Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-09-01392-0.  

Torres, A. (2018).  Grado de conocimiento e implementación de las técnicas de estampación en las escuelas del Área Metropolitana de Barcelona. En Investigaciones sobre la formación docente en el siglo XXI (pp. 201 - 214).  Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-09-01389-0.  

Torres, A. (2018).  La cocreación como canal idóneo para desarrollar el aprendizaje creativo. Una experiencia de educación artística con estudiantes del doble grado de Educación Infantil y Primaria. En Investigaciones sobre la formación docente en el siglo XXI (pp. 215 - 226).  Universidad de Murcia - S. ISBN: 978-84-09-01389-0.  

Torres, A.; Castell, J.; Pradell, E.; Portela, A.; Penedes, C.; Martín, A.; Arias, M. (2018).  Una experiencia metacompetencial en un contexto artístico para el empoderamiento personal y profesional de docentes de educación Infantil y Primaria. En INNOVAGOGÍA 2018. IV Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 20, 21 y 22 de marzo de 2018 (pp. 86 - 87).  AFOE - N. ISBN: 978-84-09-00794-3.  http://hdl.handle.net/10433/5642

Torres, A. (2018).  Metodologías emergidas. Una reflexión sobre el actual modelo educativo y las pedagogías activas. En INNOVAGOGÍA 2018. IV Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 20, 21 y 22 de marzo de 2018 (pp. 394 - 394).  AFOE - N. ISBN: 978-84-09-00794-3.  

Crespo, B. (2018).  Retóricas disciplinares y mediales como signos del ecosistema creativo contemporáneo, usos y ejemplos en el Hiperlibro-arte. En Poesía a la carta .  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Crespo, B. (2020).  La última y nos vamos. En Poesía a la carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual (pp. 344 - 345).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-374-4.  https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/view/165/145/921-3

Bordons, G. (2018).  Lloro Lloret o la representació literària de la Costa Brava per part de Joan Brossa. En Villalonga, M.; Casacuberta, M.; Perera, A. La Construcció literària del territori. Costa Brava i Empordà. (pp. 229 - 245).  Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes - S. ISBN: 978-84-9984-436-7.  

Bordons, G. (2018).  Los diez, la libertad en expansión. En Lafuente, Luís et altri. los diez en los campos expandidos (pp. 47 - 50).  Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - S. ISBN: 978-84-8181-695-2.  Exposició de los diez (http://interioresminimalistas.com/2018/06/30/los-diez-en-los-campos-expandidos-una-exposicion-sobre-diseno-de-producto-y-poesia-visual/)

Figueras, E; Rosado, P. (2019).  Tipografía 'funcional' versus tipografía artística. Relación entre escritura y arte. En El arte de la Edición y la Tipografía (coord. Miguel Angel Achig Sánchez) (pp. 109 - 120).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-328-7.  http://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/134

Figueras, E. (2018).  Il Libro d'Artista come luogo di creazione. Esporas. En Libro d'artista. Come un Racconto. IV Rassegna Internazionale Biennale dedicata a Isabella Deganis (pp. 6, 34 - 6, 28).  Comitato Friulano DARS - Donna Arte Ricerca e Sperimentazione - N.http://www.dars-udine.it/

Rosado, P.; Redondo, M.; Figueras, E. (2018).  Poéticas experimentales en el contexto urbano. En Narrativas Urbanas (pp. 511 - 522).  Universidad Complutense de Madrid - S. ISBN: 978-84-09-07822-6.  http://eventos.ucm.es/11888/detail/viii-jornadas-internacionales-arte-y-ciudad.html

Redondo-Arolas, M.; Freixa, P. (2018).  Botànica pintoresca: Dianthus Caryophyllus (clavell comú) i les variants híbrides del Maresme. En Libro d'Artista. Come un racconto. IV Rassegna Internazionale Biennale dedicata a Isabella Degannis (pp. 36).  Comitato Friulano DARS - Donna Arte Ricerca e Sperimentazione - N.www.dars-udine.it

Redondo-Arolas, M.; Freixa, P. (2018).  Morfologia di Dianthus caryophyllus (Garofano comune) i le sue varianti ibride: D. orinetalis, D. ilurenca e D. baetulonense. En Mimesi e metafora. Tributo a Pius Font i Quer (pp. 34 - 35).  Servei Territorial a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - N. ISBN: 978-84-00-01617-4.  

Redondo-Arolas, M.; Freixa-Font, P. (2018).  Correspondencias: creación, juego y diálogo fotográfico a cuatro manos a propósito de Jordi Guillumet y Mónica Roselló. En Poesía a la carta .  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Redondo-Arolas, M.; Freixa-Font, P. (2018).  Micropoemas encontrados: Dos, Cuatro y Cinco de bastos. En Poesía a la carta .  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Torres, A. ; Castell, J. (2018).  Dos miradas creativas: el espacio como elemento educativo. En I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-17729-75-2.  http://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/978-84-17729-75-2-resena.pdf

Torres, A. (2018).  Una experiencia de co-creación como canal para explorar el aprendizaje creativo con alumnas del Doble Grado de Educación Infantil y Primaria. En I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-17729-75-2.  http://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/978-84-17729-75-2-resena.pdf

Torres, A. ; Castell, J. (2018).  Propuestas educativas en torno al descubrimiento espacial dirigidas a docentes de Educación Infantil y Primaria. En I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores. .  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares - S. ISBN: 978-84-17729-75-2.  Reseña (http://www1.uah.es/pdf/publicaciones/catalogo_pedidos/PDFs/978-84-17729-75-2-resena.pdf)

Costa, L.; Jordana, J. M. (2018).  Flux 2018. Festival de Vídeo d'Autor. En Flux 2018. Festival de Vídeo d'Autor (pp. 1 - 23).  HVT - N.http://www.fluxfestival.org/18/flux2018.htm

Redondo, M.; Figueras, E. (2019).  «Anar i tornar a Brossa». Exposició del fons Patrim, Col·lecció Belles Arts. En Anar i tornar a Brossa (pp. 33 - 122).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-297-4.  

Redondo, M; Figueras, E. (2019).  Anar i tornar a Brossa. Exposició del fons Patrim, Col·lecció Belles Arts de la Universitat de Barcelona. En Anar i tornar a Brossa. Homenatge amb motiu del 100 aniversari del seu naixement .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 978-84-9168-297-4.  

Corbella, D.; Quadros, A. (2019).  Domenec Corbella, Navigatio vitae. (pp. 7 - 109).  Ediciones Afrontamento - N. ISBN: 978-972-36-1746-7.  

Jiménez León, M.; (2019).  La biblioteca de Guillermo Díaz-Plaja: pasado, presente y futuro de un Fondo. En Bibliotecas de escritores (pp. 143 - 156).  Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-247-9.  

Torres, A. (2019).  Metodologías emergidas. Una reflexión sobre el actual modelo educativo y las pedagogías activas. En Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora (pp. 3788 - 3802).  Octaedro - S. ISBN: 978-84-17219-78-9.  https://drive.google.com/file/d/1buyIHG4rs_n66CYgmejBqFnc6AVOJQ7o/view

Figueras, E.; Rosado, P. (2019).  Poéticas expandidas. La influencia de las nuevas tecnologías digitales en la experiencia urbana del siglo XXI. En Redes sociales, tecnologías digitales y narrativas interactivas en la sociedad de la información. Javier Sierra Sánchez y José María Lavín (coords.) (pp. 689 - 701).  Mc Graw Hill - S. ISBN: 9788448618186.  

Crespo, B. (2020).  Las vanguardias históricas y el Libro-Arte, una historia de amor-odio entre significante y significado. En Más allá de la letra. Entre la tipografía y el libro-arte (pp. 39).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-389-8.  

Crespo, B. (2019).  'Grapefruit' de Yoko Ono, cuando la palabra se hace poesía, Libro de Artista, música, objeto y performance a un mismo tiempo. En Llevar la poesía a cuestas .  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N.

Bordons, Glòria; Costa, Lis; Torrents, Julieta (eds.) (2019).  Arxius de poesia experimental. Perspectives de futur. (pp. 7 - 89).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-312-4.  Fitxa a edicions UB (http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10375)

Bordons, Glòria (2019).  Arxius de poesia experimental. Perspectives de futur. En Bordons, Glòria; Costa, Lis; Torrents, Julieta. Arxius de poesia experimental. Perspectives de futur (pp. 9 - 14).  Edicions Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-312-4.  Fitxa a edicions UB (http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10375)

Costa, L.; Alfonso, R; Toquero, V. (2019).  Multimodalidad, competencia digital y creatividad: las tres aristas del triángulo innovador del portafolio digital. En El portafolio digital en la docencia universitaria. Pujolà, J-T. (ed.) (pp. 55 - 66).  ICE-UB (Institut de Ciències de la Educació-Universitat de Barcelona) i Ediciones OCTAEDRO - S. ISBN: 978-84-17667-92-4.  

Torrent, L. (2019).  Una història de la bogeria. En Una història de la bogeria (pp. 1 - 72).  Oroguru/G3G Records - N.

Bordons, Glòria (2019).  Vers una poesia completa de Joan Brossa. En Irradiacions brossianes. Amb motiu del centenari Joan Brossa (coord. Pilar Garcia-Sedas) (pp. 49 - 58).  Edicions de la Revista de Catalunya - N.notícia de l'aparició d'aquest monogràfic (http://www.revistadecatalunya.cat/ca/noticia-detall.asp?id=139)

Torres, A.; Castell, J. (2019).  La e-carpeta como eje del aprendizaje y la evaluación entre iguales en educación superior. En Innovación Docente e Investigación en Ciencias de la Educación (pp. 1067 - 1080).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-1324-558-4.  

Torres, A.; Castell, J. (2019).  El design thinking y la cocreación como herramientas estratégicas para repensar espacios educativos. Un proyecto de innovación docente en la formación de futuros maestros. En Innovación docente e investigación en artes y Humanidades (pp. 1039 - 1050).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-1324-560-7.  

Castell, J.; Torres, A.; Redondo, M. (2019).  Educación artística y competencia digital: una mirada interfacultativa para favorecer la integración de procesos evaluativos a través de rúbricas. En Innovación docente e investigación en artes y Humanidades (pp. 245 - 257).  Dykinson - S. ISBN: 978-84-1324-560-7.  

Castell, J.; Torres, A. ; Redondo, M. (2019).  Concienciación del alumnado sobre la adquisición de la competencia digital y su transmutación en competencia digital docente en educación superior. En I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (pp. 392 - 392).  ASUNIVEP - S. ISBN: 978-84-09-16343-4.  

Castell, J.; Torres, A. ; Redondo, M. (2019).  Proceso evaluativo en grados de Bellas Artes y Educación en relación a la competencia digital en asignaturas de Educación Artística en la UB. En I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (pp. 267 - 267).  ASUNIVEP - S. ISBN: 978-84-09-16343-4.  

Torres, A. ; Castell, J. (2019).  El Design Thinking como herramienta estratégica para repensar espacios educativos de forma colectiva. En I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (pp. 347 - 347).  ASUNIVEP - S. ISBN: 978-84-09-16343-4.  

Torres, A. ; Castell, J. (2019).  ¿Conocen los futuros maestros las competencias que desarrollan?: La importancia de la autopercepción para un mejor aprendizaje. En I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior (pp. 236 - 236).  ASUNIVEP - S. ISBN: 978-84-09-16343-4.  

Redondo, M; Figueras, E. (2020).  El projecte expositiu «Anar i tornar a Brossa»: recerca, docència i transferència a partir de l'arxiu. En II Simposi Internacional Joan Brossa .  Publicacions i Edicions UB - S.

Redondo Arolas, M.; Figueras, E.; Vallès, J.; Garnatje, T. (2020).  Herbart. Art i Ciència en confluència. En Herbart. Art i Ciència en confluència .  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S.

Freixa P; Redondo, M. (2020).  Seducción, propaganda y mirada crítica: la fotografía y el retrato del poder. En Instagram en la estrategia de construcción de liderazgo político .  Gedisa - S. ISBN: 9788418193354.  

Redondo Arolas, M.; Figueres, E.; Vallès, J.; Garnatge, T. (2020).  Herbart. Art i Ciència en confluència. En Herbart. Art i Ciència en confluència .  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - S.

Figueras, E. (2020).  Muros poéticos: La práctica artística como una herramienta de transformación social y cultural. En I CIVARTES 2020 I Congreso Internacional Virtual de Artes Diálogos entre las artes plásticas y visuales y otros medios artísticos en tiempos de hibridación (pp. 162 - 162).  AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte - N. ISBN: 978-84-15901-27-3.  

Burset, S.; Castell, J.; Fuentes,C.; Martínez, T. y Torres, A (2020).  Repercusiones temporales en la formación inicial del profesorado: una aproximación reflexiva desde las ciencias sociales y las artes visuales. En Gestión del tiempo en Educación Superior. Prácticas de eficiencia y procrastinación (pp. 41 - 54).  Universitat de Barcelona - S.

Bordons de Porrata-Doria, G. (2020).  Juego, instrucciones y posición del lector-espectador delante de la poesía de Joan Brossa. En Méndez Llopis, C.; Figueras Ferrer, E.. Poesía a la carta: juegos poéticos desde el pensamiento visual (pp. 213 - 241).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-375-1.  

Crespo, B. (2020).  Cada caballo tiene su copa. En Poesía a la carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual (pp. 342 - 343).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-374-4.  https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/view/165/145/921-3

Méndez Llopis, C.; Figueras Ferrer, E. (coord.) (2020).  Poesía a la Carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual. En Poesía a la Carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual. .  Dirección General de Comunicación. Subdirección de Editorial y Publicaciones. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) - N. ISBN: 978-607-520-374-4.  https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/view/165/145/921-3

Crespo, B. (2020).  Artistic Research: A theoretical positioning about the different perspectives on the status of art practice in relation to research. En INDISCIPLINES. Conference on Research in Arts Practice (pp. 177 - 187).  Universitat de Barcelona - S.https://b3a5d73f-f80a-4b71-811c-b550bd9d8e10.filesusr.com/ugd/cb4a0a_a0375d4af9de462baa4fa4d769b05529.pdf

Figueras, E. (2020).  Fragilitat col.lectiva. En VI(r)US - dos. J.M.Calleja Coordinador. (pp. 21 - 24).  Pont del Petroli - N. ISBN: 978-84-122526-0-6.  

Torres, A. (2020).  Arte y educación. El juego como herramienta de creación y aprendizaje. En Poesía a la carta. Juegos poéticos desde el pensamiento visual (pp. 25 - 52).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-374-4.  

Figueras Ferrer, E.; Rosado Rodrigo, P.; (2020).  Hiperlibro-arte en el contexto creativo actual. En Más allá de la letra. Entre la tipografía y el libro arte. Carles Méndez (coord.) (pp. 95 - 106).  Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - N. ISBN: 978-607-520-389-8.  

Jiménez León, M. (2020).  Dos Ensayos de Guillermo Díaz-Plaja sobre el siglo XIX. En El Siglo que no cesa. El pensamiento y la literatura del siglo XIX desde los siglos XX y XXI (pp. 490 - 502).  Edicions de la Universitat de Barcelona - S. ISBN: 978-84-9168-415-2.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Assumpta Giralt (2003).  La dramatització com a tècnica per a desenvolupar l'expressió i la comunicació en llengua estrangera. Barcelona. DEA. . 

Aurèlia Esteve Pastor (2004).  La literatura, un recurs essencial per a l'adquisició de la competència lingüística de la llengua catalana i per a la integració cultural i social del'alumnat (eso i batxillerat) de nacionalitat estrangera (llengües romàniques. Barcelona. DEA. . 

Silvia Rins  (2005).  Teoría y práctica para una didáctica del poema en prosa. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marc Audi (2005).  Analyse descriptive et analytique de l'oeuvre visuelle de Joan Brossa. Sorbonne (Paris IV). Tesi de Llicenciatura. . 

Josep-Sebastià Cid Català (2013).  Patrimoni literari i territori. Una proposta d'educació literària a partir dels espais de l'Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Ramos Sabaté, J.M. (2006).  El gènere literari com a eix vertebrador del desenvolupament de la formació literària dels alumnes de secundària. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montse Chanivet Marabot (2006).  El cuento como herramienta didáctica en el aula ELE. Barcelona. DEA. . 

Laia Benito Pericas (2007).  Los profesores de lengua y literatura ante el fracaso escolar: un reto asumible. Barcelona. DEA. . 

José Manuel Navarro Álvarez (2007).  Metodologia de presentación y criterios de selección de las lecturas obligatorias en la clase de lengua y literatura de segundo ciclo de la ESO. 2006. Barcelona. DEA. . 

Giuseppina Brugliere (2008).  Inicidencia del nuevo enfoque didáctico del género poético en contextos pluriculturales de 2º ciclo de la ESO. Barcelona. DEA. . 

Jordi González Batlle (2010).  La lectura a Secundària i un cas pràctic de dinamització lectora a través de la biblioteca de centre. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Carme Domènech (2009).  El gènere poètic en el marc de l’ensenyament obligatori de la llengua i la literatura catalana. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Laia Benito Pericas (2011).  Los profesores de lengua y literatura ante el fracaso escolar: un reto asumible. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Helena Padrosa (2003).  La literatura en l'ensenyament aprenentatge de la llengua a l'ESO. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marc Audí Parera (2011).  La poésie visuelle de joan brossa (1919-1998): description et analyses intégrales. París Sorbonne IV / Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Josep-Sebastià Cid Català (2013).  Patrimoni literari i territori. Una proposta d'educació literària a partir dels espais de l'Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Dennise Céspedes (2012).  La situación del género poético en los libros de texto de secundaria. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pérez Castro, Roser (2012).  Aproximación al proceso de lectura/recepción de las obras de juego intertextual con referentes tradicionales en niños de primaria. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Turienzo González, Maria Cristina (2012).  Los efectos identitarios que se materializan en el alumnado inmigrante a través del recuerdo y de la creación literaria. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Evdoxía Nikolaki (2011).  Análisis formal y conceptual del cuarteo en el arte. Aplicaciones en el grabado calcográfico. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria del Pilar Rosado Rodrigo (2011).  Retrat Numèric: Un nou mitjà per la representació del rostre. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Anna Maria Moreno Bedmar (2011).  La literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo Doctorat EEES: H0F03 Didàctica de la Llengua i la Literatura 100612 Educació literària i del llenguatge audiovisual. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

de la Encina López, M. (2013).  Paisajes Hídricos. Espacio, percepció e intervención. Máster en Producción en investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Riera Tuñón, Estefanía  (2013).  La fotografía familiar y doméstica como prótesis de la memoria. Lo latente en las imágenes comopótesis para recordar. Máster en Producción e investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Aldo Urbano Pérez (2013).  Dibujos de un lugar extraño: Análisis de las resonancias en un proceso creativo. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Nicolás Noble López (2013).  Todos los ríos descendían al sur. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Iris Caro Chavalera (2013).  Recortables de Mariano. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Viena Bantula Garcia (2013).  Les mil vidas de Blancanieves. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Andrés Torres Carceller (2014).  Desarrollo y recorrido de la Grisalla en la pintura a través de la colección del MNAC. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Aina Marrasé Piñol (2014).  Códigos de Respuesta Gráfica. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Anna Garcia Prats (2014).  Homo machina. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Paula Pons Bolíbar (2014).  Quo Vadis. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Lídia-Manita Martínez Pakkete (2014).  Re-constructions. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Ganuza Santafé, Andrea  (2014).  Cómic confesional y formas de autogestión contemporáneas: PURGACÓMIC. Máster en Producción e investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

García Gómez, Andrea (2015).  Tall i confecció feminista. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Piris Marquès, Alan (2015).  Continuum. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Insenser Ontanillas, Regina (2015).  Els obstacles d'Atalanta. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Rodrigo Martín, Sergio (2015).  Grafías del bloqueo al desbloqueo. Un recorrido creativo. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Botero Marulanda, Maria José (2016).  Josep Guinovart: Catálogo Razonado de sus grabados calcográficos en el Centro de Obra Gráfica Josep Guinovart (COGG). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Daniela Cavalli Munizaga (2016).  La construcción de significado y la experiencia estética como actividades socioculturalmente mediadas: un estudio de casos sobre respuestas a la poesía de alumnos de secundaria. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Anna M. Moreno Bedmar (2016).  La literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sara Vanegas Cañón (2016).  Cómo tejer imaginarios en la escuela a través del currículo de lengua castellana. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Marfà Bruguera, Pau (2016).  Ceci n'est pas une ville. Unversitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Navarro Perdiguero, Javier (2016).  Ad libitum. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Fortuny Lobato, Aïda (2016).  No pain, no gain. Unversitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Pol Castellanos Mayos (2015).  La literatura a Sant Andreu. Proposta didàctica innovadora al barri de Sant Andreu. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Carles Roche Suárez (2015).  Recitar i enregistrar poesia a 1r d'ESO. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sylvanna Paloma Valenzuela Dellarosa (2015).  La presencia actual de textos literarios en la enseñanza de español como lengua extranjera. Barcelona / Pomeu Fabra. Tesi de Masters. . 

Julieta Torrents Sunyol (2015).  La poesia musicada com a element de cohesió. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Marta Zulema Campodónico (2015).  Racionalización del espacio en los modos de habitar. La vivienda social en serie. Máster en Producción e investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Pomar, Ma. D. (2015).  El tatuaje, un registro efímero: Una herramienta para capturar el recuerdo y la experiencia vital. Máster en Producción e investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Costa, L. (2017).  Poesia pública a Barcelona (1984-2004). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Xi Zeng (2017).  Zen Aesthetic: development and influence in culture and contemporary painting of China, Japan and USA. Unversitat de Barcelona. Tesi Doctoral Europea. . 

Monica Bellido Mora (2017).  Consideraciones analíticas del espacio público del barrio de Bon Pastor de Barcelona a través del Libro de Artista 'Casas baratas pisos caros- Bon Pastor'. Unversitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Lourdes Piñeiro Carballal (2017).  La literatura y la educación emocional. Los sentimientos como propuesta didáctica transversal para conseguir hábito lector y autoconocimiento entre el alumnado de secundaria. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Anna Perearnau Vidal (2016).  L'avaluació de la creativitat de les produccions escrites en un context d'ensenyament i aprenentatge. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Norma Elena Acosta (2017).  Creencias, representaciones y saberes docentes sobre la educación literaria en la escuela pública peruana. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sergi No (2017).  ¿LAS REFORMAS REFORMAN REALMENTE? El comentario de texto literario y el CMDD en terminale, el último año de la secundaria francesa, con las reformas del 2004 y del 2010. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Sara Beatriz González Rivera (2017).  Exploración de la experiencia y conocimientos literarios en el colectivo de madres inmigrantes en el aula de ELE. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ana Lorente Floriano (2017).  No estuve allí. Interrogantes sobre la imagen y el acontecimiento. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ana Lorente Floriano (2017).  Imatges que falten: un parèntesis en la construcció de l'esdeveniment. Programa de doctorado Estudios avanzados en producciones artísticas, UB. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Itzel Cristina Aguilera González (2017).  La fotografía documental en la obra de Alfredo Jaar. Programa de doctorado Estudios avanzados en producciones artísticas, UB. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Rafael Guerrero (2018).  Multiculturalidad e Imagen. Narrativas visuales desde la memoria y el archivo en las migraciones. Máster en Producción en investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Laia Moretó (2019).  ¿Puede el arte visitar Wad Ras? Análisis de las actividades artísticas en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona desde 1983 hasta 2019. Máster en Producción en investigación artística, UB. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Gallén Esteve, Carla (2019).  No-Man's-Land. Universitat de Barcelona. Treball de Grau. . 

Maria José Calabuig (2020).  Ruta digital-literaria por València. Una propuesta didáctica. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Florencia Mujica Pérez de Castro (2020).  Las rutas literarias como herramienta didáctica para potenciar la experiencia literaria y el desarrollo de habilidades y competencias en Cataluña. Barcelona. Tesi de Masters. . 

Moretó Alvarado, Laia (2019).  Travessar una presó: l'art com a passaport. Màster en Producció i Investigació Artística Línea - Art i Tecnologia de la Imatge, Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Moretó Alvarado, Laia (2019).  L'empremta creativa a Wad-Ras. El discurs de les dones en reclusió en les manifestacions artístiques. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Contactes de Recerca

Poetryclass (secció de Poetrysociety) de la Gran Bretanya (contacte: Jean Sprackland)

José Jorge Letria (autor de poemes per a nens i organitzador d'activitats a les escoles) a través de l'Instituto Camoens de Portugal.

Michel Ducom (director de 'Cahiers de poèmes' i responsable del programa 'Écriture et Poésie', així com secretari del GFEN), de França

Jean Pierre Aubertin, webmaister de la pàgina web 'Le grand atelier des petits poètes', de Nancy-Metz (França)

Davide Tornagui, responsable de la pàgina web Diario di poesia, Italia

Tadeusz Rachwal, professor de Teoria de la Literatura de la Universitat de Bielsko-Biala (Polònia)

Austin Vaughan, responsable de la Social Inclusion Unit de Mayo County Council (Irlanda)

Franz Andres Morrissey, Universitat de Berna (Suïssa)

Valerija Vendramin, Institut d’Educació de Liuvjana (Eslovènia)

Elisabetta Sarmati, Universitat de La Sapienza de Roma (Itàlia)

Sergio González Valenzuela (Universidad de Chile)

Vera Bastazin (Universidad Pontificia Catòlica de São Paulo)

Arnaldo Carvajal i Nancy Gewölb (Universidad Playa Ancha de Valparaíso - Chile)

Raquel Macciuci (Universidad de La Plata- Argentina)

Rui Torres, professor de la Universitat de Porto i responsable del projecte PO-EX.

Ide Hintze, director de l'Escola de Poesia de Viena.

Felipe Cussen i Martin Bakero, professors de la Universitat Diego Portales de Santiago de Chile.

Mailing Rivera, professora de la Universitat d'Antofagasta de Chile.

Francisco González, professor de la Universitat de Sonora de México.

Emmanuel Ponsart i François Lespiau, Centre International de Poésie de Marseille, França

Albert Casals, Departament de Didàctica de l'expressió musical, Universitat Autònoma de Barcelona

Jorge Polanco, Universidad de Chile

Jean-Marie Gleize, catedràtic emèrit de l'École Normal supérieur de Lyon (França).

Carlota Caulfield, professora i directora del Programa d'Estudis esnayols i hispanoamericans del Mills College, Universitat d'Oakland (Califòrnia, EEUU).

Juan carlos Fernández Serrato, professor de la Universitat de Sevilla (Espanya).

Jean-Pierre Bobillot, professor de la Universitat de Grenoble III (França).

Klaus Peter Dencker, professor emèrit de la Universitat de Trèveris (Alemanya).

Marcin Kurek, professor de la Universitat de Wroslaw (Polònia).

Philippe Bootz, professor de la Universitat de París 8

Marc Audí, professor de la Universitat de Bordeaux- Michel de Montaigne

margalida Pons, Professora de la Universitat de les Illes Balears

Enric Bou, professor de la Universitat Ca'Foscari de Venècia

Pau Bori, professor de la Universitat de Belgrad

Bob Davidson, professor de la Universitat de Toronto (Canadà)

Manuel Portela i Bruno Ministro, professors de la Universitat de Coimbra

Presentació de Comunicacions

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1991).  Importancia de la literatura comparada en la formación de profesores de ens. secundaria. Presentació comunicació,  E.U. del profesorado de EGB (Burgos). Universidad de Valladolid, Burgos, ESPANYA.

Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (1996).  L'amor: un exemple d'aplicació de l'enfocament temàtic a la Secundària. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. pp: 175-178, Barcelona, ESPANYA.

Ferrer, J.; Bordons, G; Rins, S; Naranjo, M. (2000).  El reto de leer poesía. Presentació comunicació,  VI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la literatura, Universidad de Granada, Granada, ESPANYA.

Ferrer, J.; Bordons, G.; Rins, S.; Naranjo, M.  (2001).  Apuntes para una renovación de la enseñanza de la poesía. Presentació comunicació,  VII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la literatura, Escuela Universidad de Magisterio de Ciudad Real . Canon, literatura infantil y juvenil y otras literaturas (Cano Vela y Pérez Valverde, coords.). Cuenca: Ediciones Universidad Castilla-La Mancha, 2003, p. 387-396.ISBN: 84-8427-257-5, Ciudad Real, ESPANYA.

Bordons, G; Ferrer, J; (2002).  El repte de llegir i escriure poesia a Secundària. Presentació comunicació,  X Tallers de llengua i literatura catalanes a Secundària, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Ferrer, J.; Naranjo, M.; Rins, S. (2002).  L'ensenyament de la poesia en la societat de la informació: com aconseguir uns joves més lliures i creatius. Presentació comunicació,  2nd. European Conference on Information Technologies in Education and Citizenship: A Critical Insigh, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Cuadrado, S.; Ferrer, J.; Naranjo, M.  (2002).  La poesia com a recurs motivador en les classes de català per a no catalanoparlants. Presentació comunicació,  3r. Simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants, Vic, ESPANYA.

Bordons, G.; Rins, S. (2003).  Leer y escribir textos literarios para reflexionar sobre los conflictos del mundo. Presentació comunicació,  VIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Unievrsidad Extremadura, 3-5 diciembre 2003, Badajoz, ESPANYA.

Bordons, G., Costa,E. (2003).  Apprendre à réflechir avec Joan Brossa. Presentació comunicació,  Rencontres Internationales de l'Éducation Nouvelle, Malonne/Namur (Belgique) 8 au 14 juillet 2003, Malone, FRANÇA.

Bordons, G. (2003).  Miguel Hernández en la obra de Joan Brossa. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional Miguel Hernández Prihuela-Madrid 27-30 octubre 2003, Madrid, ESPANYA.

Bordons, G.; Arenas, C. (2004).  Poesia i Noves Tecnologies. Cap a una nova ineractivitat. Presentació comunicació,  Congrés Internacional Under construction: literatures digitals i aproximacions teòriques, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Arenas,C. (2004).  Llegir i crear poesia a partir de la web. Presentació comunicació,  TIC i Autonomia Aplicades a l'Aprenentatge de Llengües, Castelló, ESPANYA.

Bordons, G. (2004).  Enseñanza de la literatura en secudnaria: la formación de lectores críticos, motivados y cultos. Conferència invitada,  Primer Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Hermosillo, MÈXIC.

Bordons, G. (2004).  Dalí, pintor y escritor. Presentació comunicació,  Literatura para leer y literatura para ver: el texto literario y el texto en imágenes , Pamplona, ESPANYA.

Bordons, G. (2004).  Literatura i art: poetes artistes i artistes poetes (de Dalí a Perejaume). Conferència invitada,  XI Tallers de Llengua i Literatura Catalanes a l'Ensenyament Secundari, Barcelona , ESPANYA.

Bordons, G. (2004).  La poesía en la clase de español. Ponència,  Curs organitzat per l'Asociación Suiza de Profesores de Español i la Consejería de Educación de la Embajada de España en Suiza, Wilen, SUÏSSA.

Bordons, G. (2004).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Jornades Europees de Poesia i Educació, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, E.; Manuel, J.; Rins, S.  (2005).  Poesía en internet: conocer, disfrutar y crear. Presentació comunicació,  Global 'Networking into the Future' 2 . Posglobalización: Las Instituciones de Educación Superior ante la Sociedad/Economía del Conocimiento y el GATS - Ed.FESI, Mexico (p.354-361) llibre electrònic , Veracruz, MÈXIC.

Bordons, G.; Costa, E.; Manuel, J.; Rins, S. (2005).  Webs poètics. Una forma de despertar el gust per la poesia i reflexionar sobre el món. Presentació comunicació,  V Congrés Multimèdia Educatiu - Els reptes educatius de la societat digital - ICE - UB. en premsa, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, E.; Manuel, J.; Rins, S.  (2005).  La creación de textos poéticos a partir de propuestas didácticas en páginas web. Presentació comunicació,  IX Simposio Internacional de la Sociedad Española de la Lengua y la Literatura: La lengua escrita . Posglobalización: Las Instituciones de Educación Superior ante la Sociedad/Economía del Conocimiento y el GATS - Ed.FESI, Mexico (p.354-361) llibre electrònic , Logroño, ESPANYA.

Bordons, G.; Arenas, C. (2006).  Viulapoesia.com, un web poètic per despertar el gust per la poesia i aprendre coses. Ponència,  XII Tallers de Llengua i Literatura catalanes, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa,E.; Ferrer, J. (2006).  Comprendre la poésie, comprendre les autres. Presentació comunicació,  II LIEN (Lien International d'Éducation Nouvelle), Marly le Roi, FRANÇA.

Arenas, C.; Bordons, G.; Costa,E.;  (2006).  La traducció com a vehicle per al coneixement poètic i lingüístic. Presentació comunicació,  XIVè. Col·loqui de l'AILLC (Associació Internacional de Llengua i Literatura catalanes), Budapest, HONGRIA.

Bordons, G.; Costa,E.; Rins, S. (2006).  El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo del gusto poético. Presentació comunicació,  IX Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Alacant, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, E.; Manuel, J. (2007).  Viu la poesia, un web per canviar actituds envers el gènere poètic. Ponència,  I Jornades de Recerca sobre l'Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües - Xarxa de Recerca LLERA, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.  (2007).  Característiques de la catalogació de l'arxiu personal de Joan Brossa. Presentació comunicació,  XIV Encuentro de la Asociación de Casas-Museo y Fundación de Escritores, Cartagena, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, L. (2007).  Les poètiques de l'antipoeta. Ponència,  Seminari 'Poètiques de ruptura. Teoria i pràctica del textualisme', organitzat per l'Àrea de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i pel grup Literatura Contemporània: estudis teòrics i comparatius sobre la textualitat, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, L.; Audí, M. (2007).  Poesia experimental, poesia fronterera: concepte, característiques i recepció. Presentació comunicació,  Discurso de fronteras - fronteras del discurso: literatura, pensamiento y cultura en el ámbito ibérico e iberoamericano., Poznan, POLÒNIA.

Bordons, G. (2007).  La poesia: un gènere motivador per treballar la llengua i els valors a primària en centres amb aules d'acollida. Ponència,  VI Jornades de l'Institut Europeu de Programes d'Immersió, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Bordons, G. (2007).  La lingüística y la enseñanza de la lengua: experiencias en contextos diversos. Taula rodona,  XXVI Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística, Maracay, VENEÇUELA.

Bordons, G. (2008).  Marques de cultura catalana a l'obra literària de Joan Brossa. Ponència,  Séminaire d'études catalanes (SEC)celebrat a la Université Paris -Sorbonne Paris IV-, Centre d'études catalanes, 17 de març de 2008., París, FRANÇA.

Bordons, G.; Fernández, A. (2008).  Una experiència poètica a les aules d'acollida de primària. Presentació comunicació,  VI Simposi Llengua, Educació i Immigració, Girona, 20 i 21 de novembre de 2008. . Multilingüisme i pràctica educativa. VI Simposi: llengua, educació i immigració. ICE Josep Pallach (Ed.). Universitat de Girona, 2010, p. 155-162., Girona, ESPANYA.

Bordons, G.; Brugliere, G. (con la colaboración de Aurèlia Esteve) (2008).  Lenguas y culturas diversas en clase: experiencias de aprendizaje en Secundaria a través de la poesía. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura - 'Diversidad cultural, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje' , Costa Adeje (Tenerife). , ESPANYA.

Audí, M.; Bordons, G.; Costa, E. (2009).  Poesia experimental a Catalunya i a Espanya. De ZAJ a 1975: diferències i punts de trobada. Presentació comunicació,  I Col·loqui internacional Les relacions entre les literatures ibèriques RELIBE. I Col·loqui Internacional. Les relacions entre les literatures ibèriques. RELIBE 18-20 de juny de 2009 - http://www.upf.edu/relibe/index_es.htm. . pendent, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Audí, M. (2009).  'Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)' de Joan Brossa o la recerca d'un nou llenguatge entre la imatge i la paraula. Presentació comunicació,  Transformacions: literatura i canvia sociocultural dels anys setanta ençà, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, L. (2009).  Pedagogía multidisciplinaria. Taula rodona,  La Universidad desconocida, Santiago de Chile, XILE.

Bordons, G. (2009).  Brossa: motor de arte total. Conferència invitada,  La Universidad desconocida, Santiago de Chile, XILE.

Bordons, G.; Audí, M. (2009).  Entre la poesia i l'art: intertextualitats i poesia visual. Presentació comunicació,  XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009. Volum II. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, 331-342. , Lleida, ESPANYA.

Costa, E.; et al. (2009).  Poesia per a joves. Taula rodona,  Seminari 'Poesia contemporània, tecnologies i educació' 12 i 13 de febrer de 2009 - Facultat de Formació del Professorat UB., Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2009).  Poesia i arts audiovisuals. Presentació comunicació,  XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes - 7 a 11 de setembre de 2009 - http://www.filcat.udl.es/aillc/circulars.html, Lleida, ESPANYA.

Costa, L. (2009).  Diálogo sobre vídeo y poesía (amb Jordi Lloret i Claudia Aravena). Taula rodona,  La Universidad Desconocida - Universidad Diego Portales - 18 a 21 agost 2009, Santiago de Chile, XILE.

Costa, L. (2009).  Diálogo sobre pedagogía multidisciplinaria (amb Glòria Bordons, Rodrigo Hidalgo i Alejandra del Río). Ponència,  La Universidad Desconocida - Universidad Diego Portales - 18 a 21 agost 2009, Santiago de Chile, XILE.

Costa, E. (2009).  Poesia pública a la Barcelona dels 90. Presentació comunicació,  Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà - 1 a 3 juliol 2009, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Montse Chanivet Marabot (2009).  . Presentació comunicació,  1er Simposio de Innovación educativa' 'Uso educativo de materiales y recursos no diseñados para educar'., Barcelona, ESPANYA.

Montse Chanivet Marabot (2009).  La ampliación de los horizantes culturales de los alumnos de Secundaria a través de la poesía contemporánea. Poster,  Seminari, poesia contemporània, tecnologies i educació. Actes del Seminari, Barcelona, ESPANYA.

Montse Chanivet Marabot (2010).  Desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos de secundaria a partir de la posia contemporánea. Poster,  VI Jornades d'Educació Emocional, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G. (2010).  Avions amb versos: volen poemes a l'aula d'infantil. Conferència invitada,  I Jornadas Nacionales 'Poesía Infantil y Juvenil', Cocentaina, ESPANYA.

Bordons, G. (2010).  La poesía contemporánea en el aula: una forma de animar a leer y de despertar la sensibilidad estética. Conferència invitada,  IV Congreso Internacional de Investigació y Didáctica de la Lengua y la Literatura, Hermosillo, MÈXIC.

Bordons, G. (2011).  'Fora de l'umbracle' de joan brossa: una petita revolució personal del maig del 68. Presentació comunicació,  Conference on ModernArt.Cat, London, ANGLATERRA.

Bordons, G.; Gimeno, M. (2011).  Semipresencialitat i eines digitals en un curs per formar professorat autònom i col·laboratiu. Presentació comunicació,  XV Jornades de Traducció i Lllengües Aplicades. Congrés Internacional 'Didàctica de les llengües i la traduccció en l'ensenyament presencial i a distància'. Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic, 2011., Vic, ESPANYA.

Costa, L. (2011).  PROPOSTA: un festival clau per a la difusió de la poesia pública a Barcelona. Presentació comunicació,  ModernArt.Cat - International Conference 24 i 25 juny 2011 The Centre for Catalan Studies at Queen Mary University of London , Londres, ANGLATERRA.

Bordons, G.; Cavalli, D. (2012).  Mecanismes de percepció de poesia visual: Brossa i Viladot. Ponència,  Jornada de Treball: Intercanvi de recerques en curs sobre poesia experimental, Universitat de les Illes Balears. 5 de octubre de 2012, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Bordons, G. (2012).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Jornades Internacionals de Poesia Experimental, Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2012).  Fluxfilm. El cinema en el moviment Fluxus. Taula rodona,  Jornades FluxChamp! a Arts Santa Mònica (Barcelona) , Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2012).  . Secretaria comitè científic/organitzador,  Jornades Internacionals de Poesia Experimental: poètiques, crítica i recepció. MACBA, 24 a 26 d'octubre de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2012).  Els models d'anàlisi de la poesia experimental. Amb Oreto Domènech, Ana Díaz-Plaja, Joan Manuel, Rodolfo Franco i el col·lectiu Aranhiças & Elefantes. Taula rodona,  Jornades Internacionals de Poesia Experimental: poètiques, crítica i recepció. MACBA, 24 a 26 d'octubre de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2012).  Poesia alterada. Els inicis de la poesia pública a Barcelona durant els anys 80. Presentació comunicació,  Jornada de treball 'Intercanvi de recerques en curs sobre poesia experimental', organitzada pel grup de recerca LICETC Literatura Contemporània: estudis teòrics i comparatius, en el marc del projecte 'Poesia Experimental Catalana 1970-1990'., Palma de Mallorca, ESPANYA.

Bordons, G. (2008).  Taula rodona: Saba vella per a fulles noves (intervenció sobre les relacions entre Joan Brossa i Maria Mercè Marçal). Taula rodona,  II Jornades marçalianes, celebrades al Palau Robert de Barcelona el 12 i el 13 de desembre de 2008. II Jornades marçalianes. Saba vella per a fulles noves. Barcelona: Fundació Maria-Mercè Marçal, 2010, p.111-131-, Barcelona, ESPANYA.

Costa, E.; Sayós, R. (2008).  Tutories entre iguals: un projecte consolidat al servei de l'expressió oral. Conferència invitada,  XIII Tallers de Llengua i Literatura catalanes. Facultat de Biologia de la UB. 8 i 9 de febrer de 2008, Barcelona, ESPANYA.

Costa, E. (2008).  L'oralitat com a experimentació a la poesia catalana. Ponència,  Université Paris-Sorbonne Paris IV . Séminaire d'études catalanes(SEC)- Representacions de la identitat catalana en el món de les avantguardes. en curs, París, FRANÇA.

Costa, E.; Ferrer, J. (2008).  Treball-Poesia-Plaer. Ponència,  Universitat d'Estiu del GFEN Groupe Français d'Education Nouvelle, Perpinyà, FRANÇA.

MAnuel Díaz Martínez; Clara Janés; Paolo Ruffilli; Félix Grande; Francesc Parcerissas  (2008).  De Poeta a poeta. Presidència comitè científic/organitzador,  De poeta a poeta, BArcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2009).  Videopoesia catalana (1991-2002). Presentació i projecció del dvd editat per Lis Costa i Josep M. Jordana (Habitual Video Team) a l'Auditori de la Facultat. Ponència,  La Universidad Desconocida - Universidad Diego Portales - 18 a 21 agost 2009, Santiago de Chile, XILE.

Montse Chanivet Marabot (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Seminari Poesia Contemporània, tecnologies i educació, Barcelona, ESPANYA.

Félix Grande; Emilio Gutiérrez Caba (2009).  ¡Compañero del alma, compañero!. Presidència comitè científic/organitzador,  100 años con Miguel Hernández, BArcelona y Madrid, ESPANYA.

Jordi Virallonga (2010).  La tutoría universitaria. Experiencia y apicación. Ponència,  Seminario. Dipartimento di Scienze Letterariee filologiche, Turín, ITÀLIA.

Jordi Virallonga (2010).  La docencia de la literatura en los primeres niveles universitarios. Estrategia y creación de material docente. Ponència,  Seminario días 22, 23 y 24 de febrero de 2010, Turín, ITÀLIA.

Cavalli, D. (2011).  Del pensamiento sobre poesía en alumnos de secundaria. Aportes de la Poética Cognitiva. Presentació comunicació,  II Simposio internacional sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora: leer hipertextos, Universitat de Barcelona. Septiembre de 2011. Actes, Barcelona, ESPANYA.

Cavalli, Daniela (2011).  La escritura reflexiva para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema. Presentació comunicació,  XV Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona. Abril 2011. Bellaterra Journal, Barcelona, ESPANYA.

Palou Sangrà, J. (2010).  La escritura reflexiva en el desarrollo de la competencia literaria. Una herramienta para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional: Reinventar la profesión docente, Málaga, ESPANYA.

Costa, L. (2013).  Poesia pública i poesia política. Ponència,  Revoltes poètiques, resistència i resiliència. Jornada d'estudi i debat, coordinada per Jordi Marrugat i Margalida Pons, al voltant de l'exposició 'La revolta poètica 1964-1982). 11 d'abril de 2013., Caldes d'Estrac, ESPANYA.

Antoni Artigues Bonety (2011).  La Poesia i el teatre de Jaume Vidal Alcover a l’Escola de Mestres de Palma. Ponència,  Jornades El llegat de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ESPANYA.

Susanna, A.; Izqauiero, O.; Llorca, V.; Graña, I.; Clapés, T.; Pons, A.; Duarte, C. (2013).  La poesia: germana rica, germana pobra?. Presidència comitè científic/organitzador,  XIX Jornades de Poesia i Mestissatge a l'AUla MAgna de la Universitat de BArcelona. La poesia: germana rica, germana pobra? Inaugurades per la Dra. Lourdes Cirlot, Vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, i presentat per Jordi Virallonga. La poesia: germana rica, germana pobra? 11: 15h, Inaugurat per Lourdes Cirlot, Vicerectora de Relacions , Barcelona, ESPANYA.

Virallonga, J. (2013).  'Poesía y educación'. Ponència,  V Jornadas universitarias de poesía de la Universidad PEdagógica NAcional. Poesía y educación: Crítica, pensamiento y sensiblidad'.. Revista Ulrika, de la UNiversidad Pedagógica NAcional, Bogotá (Colombia)., Bogotá (Colombia), COLÒMBIA.

Virallonga, J. (2013).  20 poetas catalanes del siglo XX. Conferència invitada,  Festival internacional Revueltas. Del 4 al 20 de octubre de 2013, Durango (México), MÈXIC.

Virallonga, J. (2013).  La poesia catalana del cambio de milenio. Conferència invitada,  Acapulco en su tinta, Acapulco (México), MÈXIC.

JOrdi Virallonga (2013).  LA poesía catalana en la tradición literaria hispanica. Ponència,  Tradiciones literariaas iberoamericanas, San Luis Potosí (México), MÈXIC.

Virallonga, J. (2013).  Poesía catalana del exilio. Conferència invitada,  XIII Feria Internacional del Libro, México DF (México), MÈXIC.

Virallonga, J. (2013).  Criterios de selección en las antologías poéticas. Ponència,  Presencias literarias en la universidad, MÈXIC.

Bordons, G. (2013).  Poesia, territori i art: aprenentatge i emoció. Conferència invitada,  I Jornades 'Literatura, territori i educació'. conferència disponible a http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=clatorrc&path=/lite/&name=36102, València, ESPANYA.

Costa, L. (2014).  Portafolis digital: un motor per a l'aprenentatge de la llengua. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català, Vic, ESPANYA.

Bordons, G. (2014).  Joan Brossa: una mirada cap a Europa. Ponència,  II Congrés Internacional Geografies literàries. en premsa, Vic, ESPANYA.

Crespo, B. (2015).  Llibres Art: definició, nomenclatures, tècniques, format i temàtiques. Presentació comunicació,  TÀPIES I BROSSA. LA POÈTICA DEL PAPER. Taller creatiu de quatre sessions de Llibre-Art, Barcelona, ESPANYA.

Cavalli, D. (2015).  Diálogos asimétricos y construcción de sentido en la experiencia con la poesía. Presentació comunicació,  Primer Congreso Internacional sobre Educación y Pobreza CIEP 2015, Villarrica, XILE.

Crespo, B. (2015).  Taller sobre el PDA-Plan de dedicación Académica-. Sense especificar,  I Jornada Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats: Impacte de la Recerca i la Transferència de Coneixement, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.;  (2015).  Tipología del Libro Arte. . Conferència invitada,  Workshop 'Tàpies i Brossa. La poètica del paper'. Fundación Antoni Tàpies, 23, 30 de enero y 6,13 de febrero, Barcelona, ESPANYA.

Bernat, P, Castaño; E, Martínez-Gil, V.; Montero, Ò, Moreno- Bedmar, A. M.; Munné-Jordà, A. Puig, E. (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  Ciència i Ficció. Congrés Internacional: L'exploració creativa dels móns reals i dels irreales, Barcelona - Vilanova i la Geltrú , ESPANYA.

Crespo Martín, B.; Figueras Ferrer, E. (2014).  Turning over the leaf. Artists’ Books in the digital context: a self, inter., multi and transdisciplinary project. Presentació comunicació,  AAH 2014 40th Anniversary Annual Conference & Bookfair. Pannel : Artists’ Books since c. 1970: Making, Teaching, Collecting. Convenor: Beth Williamson, Londres, REGNE UNIT.

Crespo Martín, B. (2014).  Llibres Art: definició, nomenclatures, tècniques, format i temàtiques. Presentació comunicació,  TÀPIES I BROSSA. LA POÈTICA DEL PAPER. Taller creatiu de quatre sessions de Llibre-Art, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B. (2014).  El graffiti animado: del proceso artesanal al soporte digital. Presentació comunicació,  II Encuentro Internacional de Gráfica Contemporánea. 'La otra ciudad. Recorridos de una gráfica disidente' Memorias del II Encuentro Internacional de Gráfica Contemporánea, 2014, Ciudad Juárez, MÈXIC.

Ontañón, A.; Bonet, G.; Ancarola, N.; Redondo, M. (2014).  Triple Mortal. La precarietat com a estratègia de subsistència. Participació comitè científic/organitzador,  Jornada sobre l'ensenyament de les arts, la transferència dels estudis de les arts, la professionalització dels estudiants d'art i disseny, amb la participació dels 3 centres públics d'ensenyament d'arts i disseny: Escola Massana, Llotja i Facultat de Belles Arts.. ISBN: 978-84-940774-1-8 D.L.: B.2600-2014, Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, B.; Figueras Ferrer, E. (2014).  Turning over the Leave. Artists’ Books in the digital context: a self, inter, multi and trans-disciplinary project. Presentació comunicació,  AAH 2014 40th Anniversary Annual Conference & Bookfair. Pannel : Artists’ Books since c. 1970: Making, Teaching, Collecting. Convenor: Beth Williamson , London, ANGLATERRA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Rosado, P. (2014).  La poesía concreta de Robert Montgomery en las vallas publicitarias urbanas. Presentació comunicació,  Congreso Internacional: La poesía en la contemporaneidad: retos genéricos, identidad e incidencia pública. Figueras, E.; Crespo, B.; Rosado, P. (2016). 'La poesía concreta de Robert Montgomery en las vallas publicitarias urbanas' en Margalida Pons i Josep Antoni Reynés (ed.). Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit. Palma: Edicions UIB. Col·lecció TECSED, 5. ISBN: 978-84-8384-323-9, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Rosado, P.; Reverter, F.; Figueras, E.; Planas, M. (2014).  Overlaps between Artificial and Artistic Vision. Ponència,  International Conference, ICCVG 2014, Warsaw, Poland, September 15- 17, 2014. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science). Computer Vision and Graphics Editors: Leszek J. Chmielewski, Ryszard Kozera, Bok-Suk Shin, Konrad Wojciechowski ISBN: 978-3-319-11330-2 (Print) 978-3-319-11331-9 (Online) Doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11331-9 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11331-9_63, Warsaw, POLÒNIA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2014).  El cuaderno de artista reflexivo. Una metodología de evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentació comunicació,  VIII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI): Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades acrtuales. http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/649/624 ISSN: 2385-6203, Tarragona, ESPANYA.

Crespo, B. (2014).  Drawing and dancing. Tracing movements across disciplines / Dibujar y bailar. Trazando movimientos entre disciplinas. Ponència,  3rd International Interdisciplinary NO BORDERS project., Santa Cruz de Tenerife, ESPANYA.

Figueras, E. (2014).  Autumnus/Hibernus. Ponència,  Feria del Libro de Artista de Madrid (3a : 2014 : Madrid, Madrid). Masquelibros : Feria Internacional de Libros de Artista : 06, 07 y 08 de junio 2014 : tercera edición / [dirección y comisariado, Jesús Herrero, Raquel de Prada, Sandra F. Sarasola], Madrid, ESPANYA.

Pelletier, J.; Figueras, E. (2014).  Redes. Ponència,  International Book Festival of Illustrated Books «Como Pedro por mi casa» 8th edition . «Como Pedro por mi casa». International Book Festival of Illustrated Books, Barcelona, ESPANYA.

Crespo, B. (2014).  Drawing and dancing. Moving across disciplines. Presentació comunicació,  The 3rd International Interdisciplinary NO BORDERS Symposium, Santa Cruz de Tenerife, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Rosado, P. (2014).  La poesia concreta de Robert Montgomery a les tanques publicitàries urbanes. Presentació comunicació,  Congrés internacional la poesia en la contemporaneïtat: raptes genèrics i incidència pública, Palma de Mallorca, ESPANYA.

Cavalli, D. (2014).  Leer poesía en secundaria: problemas y oportunidades a través de un estudio de caso. Ponència,  Seminario International "¿Qué leer? ¿Cómo leer? Lecturas de juventud". Pendent, Santiago, XILE.

Cavalli, D. (2014).  The agency of poetry in the empowerment of the poetry reader. Presentació comunicació,  14th Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Torino, ITÀLIA.

Moreno Bedmar, A.M; Munné-Jordà, A.  (2014).  La influència de Pedrolo en la literatura de gènere. Presentació comunicació,  Jornada Universitària Manuel de Pedrolo, contra l'oblit de l'escriptor modern, Barcelona, ESPANYA.

Moreno Bedmar, A. M. (2014).  Cómo enseñar literatura de otra forma: dos exposiciones literarias en la biblioteca de centro. Presentació comunicació,  XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura, València, ESPANYA.

Costa, L. (2014).  PROPOSTA. Un festival clau per a la difusió de la poesia pública. Presentació comunicació,  II Jornada LITCAT d'Intergrups de Recerca (LITCAT II) 'Literatura catalana contemporània (segles XIX-XXI): crítica, transmissió textual i didàctica'.. pendent, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Perearnau, A. (2014).  La importància del desenvolupament de la creativitat i de l'eixamplament d'horitzons culturals en la formació de mestres. Presentació comunicació,  XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura,. en premsa, València, ESPANYA.

Bordons, G. (2014).  El cinema de Joan Brossa, entre el teatre, la màgia i la poesia dins la jornada . Conferència invitada,  Jornada 'Poetiche di rottuta: Letteratura e cinema', Venècia, ITÀLIA.

Bordons, G. (2014).  Poesía experimental catalana: reflexiones sobre experimentalidad, aprendizaje y emoción. Conferència invitada,  VI Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y VIII Foro Nacional sobre la enseñanza de la literatura 'Josefina de Ávila Cervantes'. en premsa, Hermosillo (Estado de Sonora), MÈXIC.

Bordons, G. (2014).  . Participació comitè científic/organitzador,  Congrés internacional 'La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública', Palma de Mallorca, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2014).  El cuaderno de artista reflexivo. Una metodología de evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentació comunicació,  VIII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI): Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades acrtuales. http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/649/624 ISSN: 2385-6203, Tarragona, ESPANYA.

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B; Redondo, M. (2013).  La importancia de aplicar la competencia transversal de sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Poster,  X Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior. Pendent de publicació. X Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Granada (España), 25-28 de Junio, 2013. http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/ , Granada, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2013).  El dibuix, una pràctica immarcescible. Evolució, desenvolupament i vigència de l’ensenyament del dibuix. Ponència,  II Jornades Internacionals. L’Actualitat del Clàssic.. La imatge de l’Heroi a l’escultura catalana (1800-1850), Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B. (2013).  El Libro-Arte en el contexto digital. De la figura del polifacético artista como creador, poeta, editor y autopromotor de Blake, al proyecto colaborativo e interdisciplinario de la imprenta digital. Presentació comunicació,  Segundo Simposio de la Tipografía al Libro-Arte. 'De la tipografía al Libro-Arte' Memorias del Segundo Simposio de la Tipografía al Libro-Arte, 2013, Ciudad Juárez, MÈXIC.

Valle Martí, J.; Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B.; Redondo Arolas, M.  (2013).  La importancia de aplicar las competencias transversales trabajo en equipo (CTE) y sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la facultad de bellas artes de la Universidad de Barcelona. Ponència,  VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alicante, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2013).  Bibiana Crespo's Works: from my studio and beyond. Presentació comunicació,  Art absorption through language immersion into University of California Berkeley, Berkeley, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Valle, J.; Figueras, E.;, Crespo, B.; Redondo, M. (2013).  La transversalidad como herramienta de cambio organizacional en la implementación del grado. Evaluación mediante rúbricas de las competencias Trabajo en Equipo y Sostenibilidad en los grados de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Ponència,  I Congreso De Investigadores En Arte. El Arte Necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. , Valencia, ESPANYA.

Reverter, F.; Rosado P.; Planas, M.; Figueras, E. (2013).  La visión artificial, un nuevo aliado para el anàlisi de imágenes artísticas. Ponència,  I Congreso de Investigadores en Arte: el arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. Sendemà. Editorial Deforma. Actas del I Congreso de Investigadores en Arte: el arte necesario. ISBN: 978-84-939084-2-3. Primera edición: Diciembre de 2014 IMPRESO EN ESPAÑA Depósito legal: V-2885-2014 http://www.deforma.info/es/category.php?id_category=20, Valencia, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2013).  China _A Liminal Space Painting. Presentació comunicació,  The 1st International Art Workshop and Festival. The 1st International Art Workshop and Festival - Collection, Changzhou, XINA.

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2013).  La importancia de aplicar las competencias transversales tabajo en equipo (CTE) y sostenibilidad (CTS)en los tres grados impartidos en la Fcaultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Presentació comunicació,  X Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y la educación superiores (FECIES). http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/libroresumenes.html, Granada, ESPANYA.

Gustems, J.; Sanchez, L.; Trallero, C.; Burset, S.; Calderón, C.; Bosch, E.; Marín, E.; Calderón, D.; Vernia, A. (2013).  La creatividad: Un valor para gestionar el estrés en las organizaciones educativas. Poster,  II Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones, Lleida, ESPANYA.

Maria Carme Riera Prunera, Irene Miquel Plana, Jorg e López Tamayo, Maria Pujol Jover, Estel Marin Cos  (2013).  Anàlisi de la influència de l'entorn sociocultural en la transició cap a l'ensenyament universitari: u na perspectiva des de la quàdruple hèlix. Presentació comunicació,  II Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B.; Arola, M. (2013).  La importancia de aplicar la competencia transversal de sostenibilidad (CTS) y trabajo en equipo (TE) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Poster,  X Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior. Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes X FECIES, Granada, ESPANYA.

Valle, J.; Figueras, E.; Crespo, B.; Arola, M. (2013).  La transversalidad como herramienta de cambio organizacional en la implementación del grado. Evaluación mediante rúbricas de las Competencias Trabajo en Equipo y Sostenibilidad en los grados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Poster,  I Congreso Nacional de Investigación en Arte. 'El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis'. ANIAV
Asociación Nacional de Investigadores en artes Visuales
. http://congresoncionaldeinvestigadoresenarte.blogspot.com.es/p/comunicados_19.html , Alacant, ESPANYA.

Moreno Bedmar, A. M. (2013).  Manuel de Pedrolo, antes y ahora, la exposición. Presentació comunicació,  XVI Congrés Internacional de la Societat Española de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Braga, PORTUGAL.

Moreno Bedmar, A. M. (2013). 

La percepción de los futuros docentes: Manuel de Pedrolo, antes y ahora.  

 

. Presentació comunicació,  Congrés Internacional Aprender a ser docente en un mundo en cambio, Barcelona, ESPANYA.

Moreno Bedmar, A. M. (2013).  Llegim petites grans coses: microcontes, minificcions. Presentació comunicació,  III Simposi Internacional sobre perspectivas de recerca i innovació didàctica en formación receptora, Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2011).  Contemporary context and contextualizing culture: Towards a self-directed art research. Presentació comunicació,  Sandarbh International Artists Congress / Residency Program, Partapur, ÍNDIA.

Figueras Ferrer, E. (2011).  Una ricerca nel libro d’artista oggi. Poetica, narrazione e grafica. Ponència,  I Congrés Non si lascia leggere. Libri d'artista tra Barcellona e Bologna. Cristian Berti Grafico (Belle Arti srl- Bologna), Bologna, ITÀLIA.

Redondo Arolas, M.; Figueras Ferrer, E.; Valle Martí, J.; Catalina, E. (2011).  Seguretat i sostenibilitat: elaboració d'un model de procediment normalitzat de treball (PNT) com a eina docent per a l'autoaprenentatge en els tallers de les facultats Belles Arts. Presentació comunicació,  III Congrés Internacional, Universitat de Girona UNIVEST 2011. Universitat de Girona. ISBN 978-84-8458-354-7, Girona, ESPANYA.

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martin, B. (2011).  Y fuera del taller ¿Cómo empieza mi carrera artística? Un viaje creativo. Presentació comunicació,  UNIVEST 2011. III CONGRESO INTERNACIONAL UNIVEST. LA AUTOGESTIÓN DEL APRENDIZAJE. ISBN 978-84-8458-354-7, Girona, ESPANYA.

Figueras Ferrer, E.; Crespo Martín, B. (2011).  I fora del taller, Com comença la meva carrera artística? Un viatge creatiu. Taula rodona,  III Congreso Internacional UNIVEST’11: 'La autogestión del aprendizaje”. Universitat de Girona- ISBN 978-84-8458-354-7, Girona, ESPANYA.

Valle Martí, J.A.; Figueras Ferrer, E.; Redondo Arolas, M.; Catalina González, E.; Marcos Martinez, C.; López Vidal, P. (2011).  Criterios de calidad en la aplicación de los procedinientos normalizados de trabajo (PNT) en los talleres de las Facultades de Bellas Artes. Ponència,  VIII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) Santander-España, 31 de Mayo-3 de Junio de 2011 . http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/presentacion.html ISBN 978-84-694-3488-8, Santander, ESPANYA.

Crespo Martin, B. (2011).  Still images, moving images. Conferència invitada,  SLOW FILM FESTIVAL. IVth Edition International Filmmaking Workshop, Eger, HONGRIA.

Crespo Martin, B. (2011).  Bibiana Crespo's Art and Work. Re-connecting with Nature. Presentació comunicació,  Yatoo International Nature Art Exhibition 2011. Nature, human being & sound Geumgang nature art pre-biennale, The organization comitee of Geumgang Nature Art Biennale, Gongju (Korea), 2011. ISBN: 978-89-93531-13-8, p. 242., Wongol, REPÚBLICA DE COREA.

Figueras Ferrer, E.  (2011).  La seguridad en el taller de grabado. Ponència,  Jornada de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Xarxa EDUSOST, 25 de novembre de 2011, Universitat de Barcelona, Barcelona.. http://hdl.handle.net/2445/20764, Barcelona, ESPANYA.

Casadevall Munné, Ma. Lourdes; Gustems Carnicer, Josep; Sánchez Martín,Josep Calderón Garrido, Caterina; Godall Castell, Teresa; Sánchez Gómez, Lydia; Marín Cos, Estel (confirmar) (2011).  El Desenvolupament de les competències ètiques en la formació dels mestres d’Educació Infantil a la Universitat de Barcelona i llurs implicacions en la formació permanent. Presentació comunicació,  III Congrés Internacional “Noves tendències en la formació permanent del professorat”., Barcelona, ESPANYA.

Marín, Estel; Alsina, Ariadna; Ferrete, Jaume (2011).  Aplicación del sonido, herramientas tecnológicas y procedimientos creativos: el proyecto en red Sons de Barcelona. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, Madrid, ESPANYA.

Estel Marín Cos, Josep Gustems Carnicer, Caterina Calderón Garrido, Teresa Godall Castell, Lydia Sánchez Gómez, Jaume Duran Castells, Lurdes Casadevall Munné, Josep Sánchez Martín. (2011).  El desarrollo del talento social a través de la expresión musical y corporal: un estudio empírico en maestros de Educación Infantil de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Gestión del Talento., Cáceres, ESPANYA.

Pujolà, J-T.; Suárez, M.M.; Costa, L.; Ferriz, M.C.; Mateo, M.; Fullana, N.; Royo, C.; González, V.; García, M.A.; Sayós, R.; Toquero, V.; Alfonso, R.E.; Antúnez, A.; Rius, A.; Batlle, J.; Bordons, G.; Brión, R.; Sánchez, N.; Montmany, B (2015).  La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües. Presentació comunicació,  III Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Rosado, P. (2015).  Street Art en acción: del graffiti artesanal al soporte digital. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales (ANIAV 2015). II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales (ANIAV 2015), Valencia, ESPANYA.

Rosado, P.; Figueras, E.; Reverter, F.; Planas, M. (2015).  La imágen toma la palabra: Construcción de un vocabulario visual. Presentació comunicació,  ASC'15 (ed). Actas segundo congreso internacional Arte, Ciencia y Ciudad.. ASC'15 (ed.), 2º Congreso Internacional Arte Ciencia y Ciudad, Valencia, ESPANYA.

Figueras, E. (2015).  El Libro-Arte no es un libro de Arte, es una obra de Arte. Presentació comunicació,  Pagine d'Arte. Artisti-editori-collezionisti. Pagine d'Arte. Artisti-editori-collezionisti, Bologna, ITÀLIA.

Figueras, E.; Rosado, P. (2015).  Street poetry: Propuestas artísticas post-situacionistas. Presentació comunicació,  VII JORNADAS ARTE Y CIUDAD (IV Encuentros Internacionales), 18, 19 y 20 noviembre 2015. Madrid.. Actas preliminares de las VII Jornadas Arte y Ciudad (IV Encuentros internacionales), Madrid, ESPANYA.

Crespo Martín, B; Figueras Ferrer, E. (2015).  Texto, Con-texto y Pre-texto en los Libros-Arte, o sobre el diálogo entre el texto y el libro. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte 2015. Lectura en el límite. Diálogo entre Tipografía y el Libro-Arte, Ciudad Juárez, MÈXIC.

Crespo Martín, Bibiana (2015).  Procesos y procedimientos para un taller de grabado sostenible. Ponència,  Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte procesos y tendencias en el arte impreso contemporáneo, San Francisco de Campeche, MÈXIC.

Moreno Bedmar, A. M. (2014).  La Fundació Pedrolo, a La Segarra. Un món dins un castell. Presentació comunicació,  Congrés Internacional Geografies Literàries, Vic, ESPANYA.

Costa, L. (2014).  Summa, arxiu videogràfic on line de música i poesia experimentals (1990-2014). Taula rodona,  Arxius Visibles (Arts Santa Mònica 19-12-2014), Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2014).  Arxius Visibles. Jornada sobre l'estat dels arxius audiovisuals a Catalunya. Presidència comitè científic/organitzador,  Arxius Visibles. Jornada sobre l'estat dels arxius audiovisuals a Catalunya., Barcelona, ESPANYA.

Costa, L.; Jordana, J. M. (2014).  Donde nunca oscurece. Suite videopoética. Sense especificar,  V Festival Internacional de Videopoesía - VideoBardo, Buenos Aires, ARGENTINA.

Pujolà, J-T.; Costa, L.; Fullana, N.; González, V.; Suárez, M.; Gutiérrez-Gamero, I.; Martínez, C.; Sayós, R.; Mateo, M.; Sánchez, N.; Montmany, B.; Bayés, M.; Bordons, G. (2014).  L'impacte del portafolis electrònic per al desenvolupament de competències transversals en la formació universitària. Presentació comunicació,  II Jornada de Recerca en Docència Universitària, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2016).  Enseñanza-aprendizaje expandido. La interacción colaborativa entre el alumnado, el profesorado y los agentes profesionales. Presentació comunicació,  IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 2016 'IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE. Metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje', Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2016).  Poéticas hipermediales en la obra de Jason Nelson ¿poemarios, hiperlibros-arte, videojuegos?. Presentació comunicació,  II Jornadas de Poesía experimental: archivos, poéticas y recepciones, Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornadas de Poesía experimental: archivos, poéticas y recepciones, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2016).  Ensenyament-aprenentatge expandit. La interacció col.laborativa entre l'alumnat, el professorat i els agents professionals. Presentació comunicació,  IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI): Impactos de la innovación en la docencia y el aprendizaje.. Revista del CIDUI, Núm. 3 (2016), Barcelona, ESPANYA.

Remesar, A.; Crespo-Martín, B.; Masip, R.; Vidal, T.; Salas, X. (2016).  The white center. First step of the Civic Remembrance System in Bon Pastor (Barcelona). Presentació comunicació,  The 2nd International Conference Aesthetic Energy of the City. Ideas - Forms - Places, Lodz, POLÒNIA.

Crespo-Martín, B. (2016).  I Concurs Internacional de Llibre d'Artista en homenatge a Joan Brossa. Presidència comitè científic/organitzador,  I Concurs Internacional de Llibre d'Artista en homenatge a Joan Brossa, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Royo, C. (2016).  Millora de la competència lingüística i cultural dels futurs mestres. Presentació comunicació,  8è Congrés Educació i Entorn: El poder de l'escriptura, 12, 13 i 14 de maig de 2016, La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2016).  El constructo artístico de la imagen de ciudad: identidad, estructura y significado. Ponència,  1ra Jornada Internacional Anual de Arte Impreso, La Orduña, Veracruz, MÈXIC.

Figueras Ferrer, E. (2016).  Murs poètics: la qualitat paisatgística urbana. Ponència,  II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció. 27 i 28 d'octubre de 2016.. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Figueras Ferrer, E. (2016).  Dobles Lecturas: De la Poesia Visual al Libro de Artista. Poster,  Sináptica. Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, MÈXIC.

Figueras Ferrer, E. (2016).  II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció, 27 i 28 d'octubre de 2016. Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Torrents, J (2015).  Música i poesia: cap a un corpus que explori noves relacions. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Alacant, ESPANYA.

Bordons, G (2015).  Lloro Lloret o la representació literària de la Costa Brava per part de Joan Brossa. Presentació comunicació,  I Congrés sobre literatura i corrents territorials: La construcció literària del territori, Girona, ESPANYA.

Bordons, G (2015).  Brossa i Tàpies, la poètica del paper. Presentació comunicació,  15è Col·loqui Internacional de la NACS (North American Catalan Society), Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Caulfield, C (2015).  Joan Brossa: relacions amb poetes experimentals internacionals a partir de la seva correspondencia. Presentació comunicació,  15è Col·loqui Internacional de la NACS (North American Catalan Society), Barcelona, ESPANYA.

Ontañón, A.; Bonet, G.; Ancarola, N.; Redondo, M. (2015).  Triple Mortal. Habitar, sentir, pensar. Habitar i política. Habitar i gènere. Participació comitè científic/organitzador,  II Jornada sobre l'ensenyament de les Arts i el Disseny, amb la participació dels 3 centres públics d'ensenyament d'arts i disseny: Escola Massana, Llotja i Facultat de Belles Arts.. Triple mortal. Habitar, sentir, pensar. ISBN: 978-84-940774-9-4, Barcelona, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M. (2015).  La formació en educació artística: història i commemoració. 35 anys de la Facultat de Belles Arts. Ponència,  Col·lectivacions. Narratives d'arxiu: seminari sobre processos de recerca i producció en contextos de mediació artística, Barcelona, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M.; Freixa-Font, P. (2015).  Del territorio al vecindario a través de la fotografía: paisaje, comunidad y redes sociales en la obra O, 13-14 de Pere Grimau. Presentació comunicació,  VI Congresso Internacional CSO 2015. Criadores sobre outras obras, Lisboa, PORTUGAL.

Bordons, G.; Burset, S. (2015).  Avaluació inicial de la competència cultural dels futurs mestres. Presentació comunicació,  Vè Congrés Internacional. Els reptes de millorar l'avaluació. Univest 2015. V Congrés Internacional UNIVEST'15. Els reptes de millorar l'avaluació- Girona, 9 i 10 de juliol de 2015. Universitat de Girona, p. 304-308. ISBN 978 84 8458 453 7, Girona, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2017).  Task-based language teaching in different universities around the world. Conferència invitada,  The Seventh International Conference on Task-Based Language Teaching, Barcelona, ESPANYA.

Figueras Ferrer, E. (2017).  Conferenza sulla metodologia a basso impatto ambientale. Dalle origine della tradizione ai nostri giorni. Dalla calcografia e litografia al fotopolímero. Taula rodona,  L'incisione Non Tossica, Venècia, ITÀLIA.

Figueras Ferrer, Eva (2017).  Poesía y libros arte: Límites y fronteras. Ponència,  Pure Print Madrid. Book_Art Edition 2017 Encuentro Internacional de Libro-Arte, Madrid, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2017).  Challenges in Internationalization of Universities in China and Spain. Conferència invitada,  Vth CASA ASIA MEETING ON ASIAN STUDIES - PROMOTING STUDENTS AND PROFESSORS MOBILITY BETWEEN SPAIN AND CHINA. n.a., Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, B (2019).  Las vanguardias históricas y el Libro-Arte, una historia de amor-odio entre significante y significado. Presentació comunicació,  V Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte 2019. Pendiente, Michoacán (Morelia), MÈXIC.

Costa, L. (2017).  Summa. Arxiu videogràfic de música i poesia experimentals. Presentació comunicació,  Sónar +D Creativity, Technology & Business, Barcelona, ESPANYA.

Rosario Arteaga; Erick Beltrán; Eugeni Bonet; Lis Costa; Vanina Hofman; Josep M. Jordana; Júlia Losada; Antoni Mercader; Diana Padrón; Roc Parés; Berta Sichel. Moderadora: Anne-Marie Duguet. (2017).  Building Archives (digital or not) Related to Video Art ¿ What to keep and how to preserve them? How to organize and explore them?. Taula rodona,  LOOP Barcelona [LOOP Studies], Barcelona, ESPANYA.

Costa, L.; Jordana, J. M. (2017).  Teoria dels colors. Josep Palau i Fabre. Poster,  III Congrés Internacional. Picasso i identitat., Caldes d'Estrac, Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2017).  Evaluación, indización y ranking de ediciones universitarias. Taula rodona,  FILUNI (Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM), Ciudad de México, MÈXIC.

Crespo Martín, B. (2017).  The Higher Education World in 2030: Themes and priorities for Global Policy Dialogue. Taula rodona,  UNIMED (Mediterranean Universities Union) GENERAL ASSEMBLY, Paris, FRANÇA.

Crespo Martín, B. (2017).  The relationship between education and scientific research. Taula rodona,  IFPU (International Forum of Public Universities) GENERAL MEETING. Charles University., Praga, REPÚBLICA TXECA.

Costa, L. (2017).  Kònic Thtr. Llenguatges escènics amb mediació tecnològica. Taula rodona,  Professional Conferences of the 20th Fira Mediterrània, Manresa, ESPANYA.

Rosado Rodrigo, P.; Redondo Arolas, M.; Figueras Ferrer, Eva (2017).  Poéticas experimentales en el contexto urbano. Presentació comunicació,  VIII Jornadas Arte y Ciudad. V Encuentros Internacionales. Actas preliminares. VIII Jornadas Arte y Ciudad. V Encuentros Internacionales ISBN 978-84-697-7757-2, Madrid, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2017).  Presentació inaugural del seminari 'Experiències sobre la governança i la gestió sostenible de l'aigua en el context de la mediterrània (Catalunya-Marroc)'. Taula rodona,  Seminari 'Experiències sobre la governança i la gestió sostenible de l'aigua en el context de la mediterrània (Catalunya-Marroc)'. n. a., Barcelona, ESPANYA.

Pilar Rosado; Eva Figueras;Ferran Reverter (2016).  Letting images speak for themselves. Presentació comunicació,  5th Computer Art Congress. Digital Art: Archiving and Questioning Immateriality. October 26-28th, 2016.. Digital Art: Archiving and Questioning Immateriality. Proceedings of the 5th Computer Art Congress, Paris, FRANÇA.

Figueras Ferrer, E. (2016).  La Enseñanza de las Bellas Artes: Definición e implementaión de rúbricas de evaluación de la competencia transversal trabajo en equipo. Conferència invitada,  Encuentro Internacional IN PURE PRINT. Del 2 al 6 de mayo de 2016. Universidad de Oporto., Oporto, PORTUGAL.

Bordons, G.; Costa, L. (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques, recepcions, 27 i 28 d'octubre de 2016. En premsa a Edicions UB, Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2016).  SUMMA, arxiu videogràfic dels darrers vint-i-cinc anys de poesia i música experimentals a Barcelona. Presentació comunicació,  II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques, recepcions (MACBA, 27-28 octubre 2016). en premsa a Edicions UB, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Costa, L. (2016).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques, recepcions, 27 i 28 d'octubre de 2016. En premsa a Edicions UB, Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2016).  Arxius europeus de poesia experimental. Presidència de sessió,  II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques, recepcions. Edicions UB, ESPANYA.

Costa, L. (2016).  Benet Rossell: Un dels nostres. Conferència invitada,  Jornada Commemorativa Dia Mundial ELA - Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, ESPANYA.

Freixa Font, P.; Redondo-Arolas, M.; Córdova Morán, J. (2016).  Retrato ciudadano:una metodología para promover la visibilidad, la identidad y el debate desde la práctica fotográfica colectiva. Presentació comunicació,  V Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, Cultura y Cooperación, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M.; Pulido León, D.; Grau Costa, E. (2016).  Jornadas Arte+Social+Textil. Una presentación. Ponència,  Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil, Barcelona, ESPANYA.

Figueras, E.; Crespo, B.; Redondo, M. (2016).  Ensenyament-aprenentatge expandit. La interacció col.laborativa entre l'alumnat, el professorat i els agents professionals. Presentació comunicació,  IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI): Impactos de la innovación en la docencia y el aprendizaje.. Revista del CIDUI, Núm. 3 (2016), Barcelona, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M. (2016).  Selección de las propuestas para las exposiciones de la iniciativa Arte+Social+Textil: 'Art+Social+Tèxtil / Arte+Spocial+Textil'; 'Apedaçar, Sargir, Travar. Una exposició d'obres seleccionades en la convocatòria oberta de la iniciativa Art+Social+Tèxtil'. Participació comitè científic/organitzador,  Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil, celebradas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, España, los días 24-25-26 de Mayo de 2016, Barcelona, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M. (2016).  Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil. Participació comitè científic/organitzador,  Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil, celebradas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, España, 24, 25 y 26 de mayo, Barcelona, ESPANYA.

Redondo-Arolas, M. (2016).  Arxius. Taula rodona de comunicacions. II Jornades. Presidència de sessió,  II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció., Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, Bibiana (2018).  Procesos de registro y documentación, y su pertinencia (sus posibles vías) en el arte de acción actual. Conferència invitada,  I Congreso Internacional sobre el Arte de Acción. Mal de archivo. Performatividad artística y registro.. Crespo-Martín, B. (2019). "Moviéndose entre disciplinas" a David González-Carpio Alcáraz

 (Coord) (2019). I Congreso Internacional sobre el Arte de Acción. Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid (UCM). pp. 10. ISBN: 978-84-09-11145-9. https://www.ucm.es/cuerpoimagenysujeto/, Madrid, ESPANYA.

Marta Aguilar Moreno; Graciela Machado; Eva Figueras Ferrer; Manuela Candini; Francesca Genna; Maristela Salvatori; Márcia Regina Pereira de Sousa; Anna Janusz-Strzyż; Gema Navarro Goig; Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens; Mónica Oliva Lozano ; Ángela Cabrera Molina. (2018).  El libro colaborativo, punto de encuentro. Presentación Caja LIBRO ARTE [recolectoras]. PROYECTO PURE PRINT Madrid. Participació comitè científic/organitzador,  Colectivo [recolectoras]. LAMP Book_Art Edition. Cuaderno sobre el libro LAMP 04 [recolectoras], Madrid, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  Sustainable development and its impact on Mediterranean societies. Conferència invitada,  TETHYS EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITIES NETWORK BOARD MEETING. n.a., La Valeta, MALTA.

Crespo Martín, B. (2017).  El significat de la internacionalització de la universitat com a projecte institucional integrat. Taula rodona,  Commemoració del Xè Aniversari de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya. n. a., Barcelona, ESPANYA.

Crespo Martín, Bibiana (2017).  Pasando página. Transgresiones y lindares del libro-arte en el medio digital. Conferència invitada,  2ª Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte. Concepto y forma del pensamiento gráfico.. pendent, San Francisco de Campeche, MÈXIC.

Freixa Font, P.; Redondo-Arolas, M.; Córdova Morán, J. (2017).  Observar la comunidad, visualizar la comunidad: estrategia para la construcción de un Retrato Ciudadano. Presentació comunicació,  IV Coloquio Fotografía y Discursos Disciplinares. Fotografía, política y representación: Re-enmarcar lo documental en las Américas, Nova York, ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Redondo Arolas, M. (2017).  Arte+ Social+ Textil'17: Extenasion(e)s en el territori(o). Participació comitè científic/organitzador,  II Jornadas de investigación y divulgación Arte+Social+Textil. 23 y 24 de Mayo 2017, Barcelona-Vic, ESPANYA.

Prats, Margarida (2018).  Itinerari literari per a invidents en l'illa de Tabarca. Una proposta de Claúdia Ernica Vogel. Ponència,  III Seminari d'intercanvi d'experències educatives sobre geografies literàries, València, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J. (2018).  Dos miradas creativas: el espacio como elemento educativo. Ponència,  I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, ESPANYA.

Torres, A. (2018).  Una experiencia de cocreación como canal para explorar el aprendizaje creativo con alumnas del doble grado de Educación Infantil y Primaria. Ponència,  I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, ESPANYA.

Torres, A. (2018).  Metodologías emergidas. Una reflexión sobre el actual modelo educativo y las pedagogías activas. Ponència,  IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J.; Pradell, E.; Portela, A.; Penedès, C.; Martín, A.; Arias, M.E. (2018).  Una experiencia metacompetencial en un contexto artístico para el empoderamiento personal y profesional de docentes de educación infantil y primaria. Ponència,  IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa Innovagogía 2018, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  I SEMINARI SOBRE FINANÇAMENT UNIVERSITARI. Sense especificar,  I SEMINARI SOBRE FINANÇAMENT UNIVERSITARI. n.a., Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  Grupo de Trabajo Movilidad, Subgrupo de Trabajo 'Movilidad con América Latina'. Participació comitè científic/organitzador,  JORNADAS DE CRUE-INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN. n.a., Madrid, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  'Why LatinAmerica matters?' - LatinAmerica Coimbra Group. Taula rodona,  2018 COIMBRA GROUP ANNUAL CONFERENCE. n.a., Salamanca, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  Los estudios de Grado de Corea en la Universidades Españolas. Conferència invitada,  VIa REUNÓN DE ESTUDIOS ASIÁTICOS EN CASA ASIA. n.a., Madrid, ESPANYA.

Berríos, L.; Contreras, E.; Prats, M. (2018).  Proyectos innovadores de formación literaria para mejorar la muliliteracies en los grados de Educación y prospectivas de futuro. Presentació comunicació,  Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI), Girona, ESPANYA.

Figueras, E.; Aguilar, M. (2018).  Recol.lectores: Procés arxivístic-propsota editorial.Estratègia de col·laboració docent internacional. Ponència,  X Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI): Espais d'aprenentatge, agents de canvi a la Universitat. Docencia universitaria e innovación. Evolución y retos a través de los CIDUI, Girona, ESPANYA.

Bordons, G.; Figueras, E.; Torrents, J. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Seminari 'Arxius de poesia experimental: perspectives de futur', Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  Arxius, visibilització i creació. Taula rodona,  Seminari 'Arxius de poesia experimental: perspectives de futur', Barcelona, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J.; Pénedes, C: Pradell, E.; Arias, M.E.; Martin, A.; Portela, A.; Mauri, A. (2018).  . Participació comitè científic/organitzador,  Una mirada competencial entorn l'Educació Artística i Cultural dins i fora de l'escola, ESPANYA.

Torres, A.; Castell, J.; Mauri, A.; Otero C.; Navarro, E. (2018).  Arte, espacio y formación docente. Una propuesta interdisciplinaria autoformativa. Presentació comunicació,  ¿Cómo aprenden los docentes? Enfoques cartográficos sobre el aprendizaje corpóreo, ecológico y nómada de los docentes, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2018).  THE FUNDAMENTALS OF BUILDING A STRATEGIC INTERNATIONALISATION PLAN. Taula rodona,  The EAIE (European Association for International Education) ACADEMY, Bilbao, ESPANYA.

Pilar Rosado; Eva Figueras;Ferran Reverter (2018).  Visión artificial: Una nueva aproximación a la creación artística. Ponència,  CAC6 - Computer and Media Art Education. Guanajuato, Mèxic, 10-12 d'octubre de 2018., Guanajuato, MÈXIC.

Bordons, G.; Royo, C. (2018).  Projectes culturals per millorar la llengua a la Universitat. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional Lingüística Xeral. Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral - Vigo, Universidade de Vigo, 2018. ISBN: 78-84-8158-786-9. Editades per Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel i Fernando Ramallo. Pàg. 133-138., Vigo, ESPANYA.

Bordons, G.; Figueras, E.; Castro, L.; Redondo, M. Crespo, B; Audí, et alt. (2018).  Taula rodona:activitats docents al voltant dels arxius. Participació comitè científic/organitzador,  Seminari 'Arxius de poesia experimental: perspectives de futur', Barcelona, ESPANYA.

Civera, I.; Arbonés, C. (2018).  Language awareness in CLIL projects for primary: the challenges of teaching language and content. Presentació comunicació,  ALA 2018: Towards language aware citizenship, Amsterdam, PAÏSOS BAIXOS.

Jiménez León, M. (2018).  El siglo XIX en la obra de Guillermo Díaz-Plaja. Presentació comunicació,  VIII Coloquio internacional de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX. El pensamiento y la literatura del siglo XIX desde los siglos XX y XXI. en prensa, Barcelona, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2018).  "El crucero transatlántico universitario de 1934". Conferència invitada,  Coloquio Internacional "Os estudos ibéricos a partir da periferia. Desafios epistemológicos e novos alhares nos estudos galegos, vascos e catalães",, Lisboa, PORTUGAL.

Civera, I ; Codina, R; Arbonés, C (2018).  Maths lessons in English: towards creativity. Presentació comunicació,  Developing Creativity in Content and Language Integrated Learning;, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  'EDUCATION AND CULTURE: COOPERATION AMONG UNIVERSITIES, CERVANTES AND KING SEJONG INSTITUTES'. Taula rodona,  XIIª TRIBUNA COREA-ESPAÑA 'BUILDING A COMMON PATH'. n.a., Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  Grupo de Trabajo Movilidad, Subgrupo de Trabajo 'Movilidad con América Latina'. Participació comitè científic/organitzador,  XV JORNADAS DE CRUE-INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN. n.a., La Laguna, ESPANYA.

Crespo Martín, Bibiana (2019).  Procesos de gestación del arte de acción actual. Taula rodona,  II Congreso Internacional sobre el Arte de Acción. Mal de archivo. Performatividad artística y registro.. pendent, Madrid, ESPANYA.

JIménez León, M. (2019).  Los cruceros universitarios: otra línea de las geografías literarias. Ponència,  IV Seminario de intercambio de experiencias educativas sobre geografías literarias". no., VALENCIA., ESPANYA.

Corbella, D. (2019).  Joan Miró, de Barcelona a Porto: estudio de la colección Miró de la Fundación Serralves. Ponència,  International Congress on Contemporary European Painting ICOCEP, Porto, PORTUGAL.

Figueras-Ferrer, E.; Rosado-Rodrigo, P. (2019).  Poéticas expandidas. La influencia de las nuevas tecnologías digitales en la experiencia urbana del siglo XXI. Ponència,  VII Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales. Retos de la tecnología en los ámbitos de la sociedad.. Redes sociales, tecnologías digitales y narrativas interactivas en la sociedad de la información. Javier Sierra y José María Lavín (coords.), Santander, ESPANYA.

Figueras-Ferrer, E.; Redondo-Arolas, M.; Vallès-Xirau, J.; Garnatje-Roca, T. (2019).  HerbArt: Arte y Ciencia en confluencia. Presidència comitè científic/organitzador,  HerbArt: Arte y Ciencia en confluencia, Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  Mediterranean Networks operating in higher education and research. Conferència invitada,  TETHYS EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITIES NETWORK BOARD MEETING. n.a., Roma, ITÀLIA.

Crespo-Martín, B. (2019).  LatinAmerica Coimbra Group. 'Woman in the University. The past, the present and the future'. Conferència invitada,  2019 COIMBRA GROUP ANNUAL CONFERENCE. n.a., Cracovia, POLÒNIA.

Crespo-Martín, B. (2019).  'La Educación Superior en Iberoamérica y su contribución a un crecimiento con cohesión social y territorial'. Conferència invitada,  SEMINARI 'EL ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO. CONTRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD A UNA ECONOMIA AVANZADA Y SOSTENIBLE EN LA REGIÓN'. n.a., Benicàssim, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  Investigación artística. Un posicionamiento teorético sobre las diferentes perspectivas en el estatus de la práctica artística con respecto a la investigación. Presentació comunicació,  INDISCIPLINAS. Congreso sobre la Investigación en la Práctica de las Artes, Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  La investigación artística, una suerte de articulación entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Conferència invitada,  3er Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte. Formación, producción e investigación, Parral, Chihuauha, MÈXIC.

Torres, A. (2019).  El arte contemporáneo en las aulas: descubriendo nuevos caminos. Taula rodona,  Artistas contemporáneos como referentes en la educación artística: Jaume Plensa., Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2019).  'Plurilingualism and academic collaborations as catapults for student's employment and University progress'. Taula rodona,  CONGRÉS 'THE 4TH FORUM OF RUSSIAN AND IBERO-AMERICAN UNIVERSITY RECTORS AND PRESIDENTS'. n.a., Sevilla, ESPANYA.

Costa, L. (2019).  Teixint xarxes d'identitats en trànsit #2 Gènere i art intermèdia: sobre la segona pell. Taula rodona,  ECOSS. Ecosistemes de l'inesperat 2019. Art intermèdia. 15 a 17 octubre Fàbrica de creació Fabra i Coats. 24 i 25 octubre Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne (Barcelona), Barcelona, ESPANYA.

Costa, L. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi Internacional Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny, Barcelona, ESPANYA.

Berríos Barra, L.; Contreras Barceló, E. (2019).  Ser lector en tiempos digitales: hacia un nuevo concepto de competencia literaria. Presentació comunicació,  XX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Bilbao, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2019).  Shaping the Mediterranean. From cooperation to integration. Taula rodona,  UNIMED (Mediterranean Universities Union) GENERAL ASSEMBLY, Roma, ITÀLIA.

Castell, J; Torres, A.; Redondo, M. (2019).  Concienciación del alumnado sobre la adquisición de la competencia digital y su transmutación en competencia digital docente en educación superior. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 392 final: 392 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, ESPANYA.

Torres, A. ; Castell, J. (2019).  El Design Thinking como herramienta estratégica para repensar espacios educativos de forma colectiva. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 347 final: 347 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, ESPANYA.

Torres, A. ; Castell, J. (2019).  ¿Conocen los futuros maestros las competencias que desarrollan?: La importancia de la autopercepción para un mejor aprendizaje. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 236 final: 236 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, ESPANYA.

Torres, A. ; Castell, J. (2019).  Enfoque horizontal del aprendizaje. El aprendizaje y la evaluación entre iguales como medio naturalizador del conocimiento. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 361 final: 361 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, ESPANYA.

Castell, J.; Torres, A. ; Redondo, M. (2019).  Proceso evaluativo en grados de Bellas Artes y Educación en relación a la competencia digital en asignaturas de Educación Artística en la UB. Poster,  Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Libro: I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior Editorial: ASUNIVEP Páginas, inicial: 267 final: 267 Año: 2019 Lugar de publicación: Almería (ESPAÑA) ISBN: 978-84-09-16343-4 Depósito legal: AL 2672-2019, ESPANYA.

Jiménez León, Marcelino (2020).  La literatura de viajes y la literatura memorialística en Guillermo Díaz-Plaja y los miembros de la generación destruida: aplicaciones didácticas de un proyecto de investigación. Presentació comunicació,  V Seminario de intercambio de experiencias educativas sobre geografías literarias. No, Valencia, ESPANYA.

Crespo Martín, B. (2020).  Artistic Research: a theoretical positioning about the different perspectives on the status of art practice in relation to research. Presentació comunicació,  INDISCIPLINAS. Congreso sobre la Investigación en la Práctica de las Artes. Crespo-Martín, B. (2020). 'Artistic Research: a theoretical positioning about the different perspectives on the status of art practice in relation to research' a INDISCIPLINES. Conference on Research in Arts Practice. Barcelona: Universitat de Barcelona - Campus de les Arts. pp. 177-187. https://b3a5d73f-f80a-4b71-811c-b550bd9d8e10.filesusr.com/ugd/cb4a0a_a0375d4af9de462baa4fa4d769b05529.pdf, Barcelona, ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2020).  Estrategia para la Internacionalización de la Educación Superior. Participació comitè científic/organitzador,  XVI JORNADAS DE CRUE-INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN. n.a., Online, Sense Especificar.

Contreras Barceló, Elisabet (2020).  El fregolisme de Joan Brossa: punt de partida per transformar personatges literaris en poesia experimental. Presentació comunicació,  V Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Literatura Contemporània. Capítol de llibre, València, ESPANYA.

Güell, Mia; Contreras Barceló, Elisabet (2020).  L'adaptació literària: una odissea per a l'alumnat. Presentació comunicació,  V Jornada LITCAT de Grups de Recerca de Literatura Contemporània. capítol de llibre, València, ESPANYA.

Figueras-Ferrer, E. (2020).  Muros poéticos: La práctica artística como una herramienta de transformación social y cultural en el contexto urbano. Ponència,  I Congreso Internacional Virtual CIVARTES: Diálogos entre las artes plásticas y visuales y otros medios artísticos en tiempos de hibridación.. I Congreso Internacional Virtual de Artes. Diálogos entre las artes plásticas y visuales y otros medios artísticos en tiempos de hibridación. Jesús Caballero Caballero, María Martínez Morales, María Isabel Moreno Montoro (coord.) 978-84-15901-27-3, Jaén, ESPANYA.

Bureaud, A.; Kourotchkina, T.; Machuca, C.; Liebl, V.; Grubauer, A.; Redondo, M.; Figueras, E., Vallès, J.; Garnatge, T.; Jiménez, M. (2020).  Nature and us. Cartographies and Forum. Participació comitè científic/organitzador,  ROOTS AND SEEDS XXI October 20 to 22, 2020, Paris, FRANÇA.

Torres, A. (2020).  La cocreación como medio de aprendizaje cooperativo. Un modelo de debate y creatividad en la formación de futuros maestros y maestras. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Virtual CIVARTES: Diálogos entre las artes plásticas y visuales y otros medios artísticos en tiempos de hibridación., ESPANYA.

Torres, A. (2020).  Una relectura artística del entorno como fuente de aprendizaje experiencial. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional Virtual CIVARTES: Diálogos entre las artes plásticas y visuales y otros medios artísticos en tiempos de hibridación., ESPANYA.

Crespo-Martín, B. (2020).  'Challenges and opportunities of remembrance and citizenship policies'. Presidència de sessió,  Third annual meeting of the EUROM network 'TAKING STOCK OF EUROPEAN MEMORY POLICIES'. pendent, Online, Sense Especificar.

Figueras, E.; Redondo, M. (2020).  SOS Universidades. Las barreras interdisciplinares y el trabajo colaborativo transdisciplinario. Presentació comunicació,  Sostenibilidad (o no tanta) en la creación artística y sus instituciones. SESIÓN 3. (in)Sostenibilidad institucional, 17 i 18 de diciembre., Madrid, ESPANYA.

Figueras-Ferrer, E.; Rosado-Rodrigo, P. (2019).  Hiperlibro-arte y literatura expandida en el contexto creativo actual. Ponència,  V Simposio Internacional de la Tipografía al Libro-Arte: 'Más allá de la letra'. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) México, Juárez, MÈXIC.

Figueras-Ferrer, E. (2019).  «Recreació de Brossa, com es crea a partir de Brossa». Taula rodona,  II Simposi Internacional Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny, Barcelona, ESPANYA.

Bordons, G.; Ferrer, J.; Figueras, E. (2019).  . Participació comitè científic/organitzador,  II Simposi Internacional Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny, Barcelona, ESPANYA.

Jiménez León, M. (2019).  Guillermo Díaz-Plaja y el exilio a través de su epistolario. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional 'Puentes de diálogo entre el exilio republicano de 1939 y el interior'.. Sí, Bellaterra., ESPANYA.

Redondo Arolas, M.; Figueras Ferrer, E. (2019).  El projecte expositiu «Anar i tornar a Brossa»: recerca, docència i transferència a partir de l'arxiu. Presentació comunicació,  II Simposi Internacional Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny, Barcelona, ESPANYA.

Castell Villanueva, J.; Torres Carceller, A.; Redondo Arolas, M (2019).  CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y SU TRANSMUTACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 20,21 i 22 de novembre de 2019. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional de Innovación docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento, Madrid, ESPANYA.

Redondo Arolas, M. (2019).  Investigar sobre Bossa. Dificultats i oportunitats. Presidència de sessió,  Investigar sobre Bossa. Dificultats i oportunitats, Barcelona, ESPANYA.

Redondo Arolas, M.; Figueras, E. (2019).  Herbart. Art i Ciència en confluència. Participació comitè científic/organitzador,  Trobada Internacional Herbart. Art i ciència en confluència. Del 8 al 12 d'abril, Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1983 - ... .   La poesía de Joan Brossa.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Bordons, G.

1999 - 2001.   Poesía i educació a la ciutat de Barcelona avui..  (Ayudas a la Investigación).  Universitat de Barcelona .  IP: Jordi Virallonga Eguren

2000 - 2003.   Poesía y educación en la ciudad de Barcelona, hoy.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: BFF2000-0697.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2002 - 2002.   Poesia i educació a Barcelona, avui.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2001-GNC-5050-1A.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2003 - 2003.   Ensenyar poesia a través de la web .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2003 - 2003.   Preparación de una propuesta de red de excelencia sobre poesía y educación para el VI Programa Marco de la Unión Europea .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: BFF2002-10574E.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2003 - 2004.   Jornadas Europeas de Poesía y Educación.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Ref.: BFF2002-11989-E.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2003 - 2004.   Poesia i educació a la web.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2004 - 2005.   Projecte Viu la poesia.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2004 - 2004.   Viu la poesia.  (Ajuts a la Recerca).  Institució de les Lletres Catalanes.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2004 - 2005.   Poesia i Llengua Catalana a través de la web.  (Ajuts a la Recerca).  ARIE 2004.  Ref.: 2004ARIE 00051.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2005 - 2006.   Viu la poesia.  (Ajuts a la Recerca).  Fundació Enciclopèdia Catalana, S.A.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2005 - 2005.   Ajut en concepte de personal (becari) per a l’any 2005.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2006 - 2006.   Ajut en concepte de personal (becari) per a l’any 2006.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2006 - 2006.   Viu la poesia (renovació).  (Ajuts a la Recerca).  Institució de les Lletres Catalanes.  Ref.: CW-2006/11.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2006 - 2006.   Poesia, llengua i cultura a través del web .  (Ajuts a la Recerca).  ARIE 2005.  Ref.: 2005ARIE-10001.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2006 - 2008.   L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües.  (Xarxa IT).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2006 XIRE 00001.  IP: Anna Camps Mundo

2006 - 2007.   Aprenentatge de llengües i coneixement de cultures a través d'un web poètic..  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2006ARIE-10053.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2006 - 2008.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   Ajut al treball: 'Aprenentatge de llengües i coneixements de cultures a través d'un web poètic'. Renovació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007/ARIE/00033.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2007 - 2007.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   Ajut al treball: Aprenentatge de llengües i eixamplament de l'horitzó cultural mitjançant un web poètic. Renovació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008ARIE00038.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   Seminario Poesia contemporánea y Educación.  (Programa Nacional de Investigación Fundamental ).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: FFI2008-03466-E/FILO.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües.  (Xarxa IT).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2008 XIRE 00003.  IP: Guasch, O.

2008 - 2009.   Seminari de Poesia contemporània, tecnologies i educació.  (Sense especificar).  Entitat Autònoma de Difusió Cultural - Generalitat de Catalunya .  Ref.: 5156/2008.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2009 - 2013.   Poció (Poesia i Educació).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR286.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2011 - 2013.   La poesía catalana experimental entre 1959 y 2004. .  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2010-18880.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2010 - 2011.   Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües 5.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2010PID-UB/35.  IP: J. T. Pujolà

2010 - 2010.   Viu la poesia: territori i arts.  (Sense especificar).  Institució de les Lletres Catalanes.  Ref.: 2010/53924.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2009 - 2010.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2010 - 2011.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2011 - 2012.   Ajut al Grup de Recerca POCIÓ.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: ARCE.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2012 - 2013.   Jornades Internacionals de poesia experimental: poètiques, crítica i recepció..  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2011-16053-E.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2011 - 2011.   FLUX 2011. Festival de vídeo d'autor.  (Sense especificar).  Entitat Autònoma de Difusió Cultural - Generalitat de Catalunya .  Ref.: 81192/2011 - K0745 K0653.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2010 - 2011.   ECAL 5 Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües.  (Altres Programes Nacionals).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2010PID-UB/35.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2010 - 2010.   FLUX 2010. Festival de vídeo d'autor.  (Sense especificar).  Entitat Autònoma de Difusió Cultural - Generalitat de Catalunya .   Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 55351/2010 - K0745 K0653.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2009 - 2013.   Poció (Poesia i Educació).  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2009SGR286.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2009 - 2009.   Seminario Poesia contemporánea y educación.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2008-03466-E/FILO.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2009 - 2010.   ECAL 4 Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuts a la recerca atorgats per l'ICE de la Universitat de Barcelona: REDICE.  Ref.: 2009PID-UB/24.  IP: Joan-Tomàs Pujolà

2009 - 2009.   FLUX 2009. Festival de vídeo d'autor.  (Sense especificar).  Institut de Cultura de Barcelona.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2008 - 2008.   FLUX 2008. Festival de vídeo d'autor.  (Sense especificar).  Institut de Cultura de Barcelona .   Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2008 - 2009.   Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües 3.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2008PID-UB/01.  IP: J. T. Pujolà

2008 - 2008.   Aprenentatge de llengües i eixamplament de l'horitzó cultural mitjançant un web poètic.  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2008 ARIE 00038.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2008 - 2009.   ECAL 3 Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües.  (Ajuts a la Recerca).  Ajuts a la recerca atorgats per l'ICE de la Universitat de Barcelona: REDICE.  Ref.: 2008PID-UB/01.  IP: Catalina Martinez Taberner

2013 - 2013.   L'impacte del portafolis electrònic per al desenvolupament de competències transversals en la formació universitària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE-ACCIO-13-25.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2013 - 2013.   Flux 2013. Festival de Vídeo d'Autor.  ().  Institut de Cultura de Barcelona.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2012 - 2013.   L'impacte del portafolis electrònic per al desenvolupament de competències transversals en la formació universitària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE12-1801-01.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2012 - 2012.   SUMMA Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team.  ().  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.  Ref.: 86777-2012.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2012 - 2012.   FLUX 2012 Festival de vídeo d'autor.  ().  Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural .   Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 2012/87034.  IP: Elisabet Costa Gimenez

2012 - 2013.   Ajut al grup Poció.  ().  Facultat de Formació del Professorat. Universitat de Barcelona.  Ref.: Ajut al grup Poció.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2011 - 2013.   La poesía catalana experimental entre 1959 y 2004. .  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: FFI2010-18880.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2013 - 2014.   El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals .  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID_UB/004.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2015.   El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals.  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID_UB/004.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2017.   Poció (Poesia i Educació).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR1067.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2014 - 2016.   Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) del futur mestre.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014 ARMIF 00017.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2014 - 2015.   Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües.  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: GIDCUB-13/084.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2015.   La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Universitat de Barcelona .  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2016.   La poesia experimental catalana (1959-2004): características, relaciones internacionales y genéricas, recepción entre los más jóvenes.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FFI2013-41063-P.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2015 - 2015.   PÀGINA D'ART - ARTISTA, EDITOR, COL.LECCIONISTA.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Eva Figueras Ferrer
Arte

2015 - 2015.   Joan Brossa i la poesia catalana postfranquista.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2015 - 2015.   Estada de Carlota Caulfield de Mills College.  (API. Altres Programes Internacionals.).  Universitat de Barcelona .  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2014 - 2014.   La novel·la de Tàpies-Brossa: Una relació personal i una història de Llibres Art..  ().  Fundació Antoni Tàpies.  IP: Rosa Eva Campo

2014 - 2014.   Progetto intenazionale di mail art Omaggio a Venezia e alle città e luoghi d'arte del mondo.  ().  DIPARTIMENTO SCUOLA D'ARTE E MESTIERI DI VICENZA .   SCUOLA DI SCIENZA ED ARTE DELLA LEGATURA E DEL RESTAURO / ASSOCIAZIONE GIOVANNI OLIVOTTO / CARTA VENEZIA.  IP: SILVIA MARIOSSI

2014 - 2014.   AYUDA DE MOVILIDAD PARA PARTICIPAR EN EL 2014 40th Anniversary Conference & Bookfair Royal College of Art, Kensington, London con la investigación titulada: TURNING OVER THE LEAF. ARTISTS’ BOOKS IN THE DIGITAL CONTEXT: A SELF, INTER, MULTI AND TRANSDISCIPLINARY PROJECT..  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin

2014 - 2015.   La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1606.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2014 - 2014.   Flux 2014. Festival de Vídeo d'Autor.  ().  Institut de Cultura de Barcelona .   Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2014/99424.  IP: Elisabet Costa Giménez

2014 - 2014.   SUMMA Arxiu Videogràfic d'Habitual Video Team.  ().  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2014/99389.  IP: Elisabet Costa Giménez

2014 - 2014.   Influx [vídeo a escena].  ().  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2014/99329.  IP: Elisabet Costa Giménez

2014 - 2015.   Ajut al grup Poció.  ().  Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona..  Ref.: Ajut al grup Poció.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2013 - 2013.   Art absorption through language immersion into University of California Berkeley.  ().  Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos .   Vicerectorat de Relacions Internacionals i Institucionals. Universitat de Barcelona..  Ref.: Sessió 4 Juliol 2013.  IP: Bibiana Crespo Martín

2013 - 2014.   LA APLIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES .  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2013PID-UB/006.  IP: Eva Figueras Ferrer

2013 - 2014.   L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts. (seguiment del projecte).  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2013PID-UB/006.  IP: Eva Figueras Ferrer

2013 - 2013.   China. A liminal space.  (ALTRES).  China Institute of Fine Arts, Changzhou (China) .   Universitat de Barcelona .  IP: Bibiana Crespo Martín

2013 - 2014.   Diàlegs Iniciàtics: Conveni de col·laboració entre Fundació Setba i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.  ().  Fundació Setba .   Departament de Pintura. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.  IP: Dario Olaortúa Rumeu

2013 - 2013.   SENSE TITOL -- .  (IMMERSIO LINGÜÍSTICA ANGLES).  Universitat de Barcelona .  IP: Bibiana Crespo Martin

2013 - ... .   Grupo de Inovación Docente Consolidado (GIDC). Mejora de la calidad docente en las enseñanzas de dibujo y grabado de la Facultad de Bellas Artes.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GIDCUB-13/100.  IP: Eva Figueras Ferrer

2012 - 2012.   Subvención de l'Institut Ramon Llull en concepte de desplaçament i transport d'obra per l'exposició 'Walking through the path of Chakras' al Taipei Artist Village. Taipei (Taiwan).  (Sense especificar).  Institut Ramon Llull.  Ref.: L0162 U10 N-ART 100/12-2.  IP: Bibiana Crespo Martin

2012 - 2013.   LA APLIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES.  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: PID 2012 – 2012PID‐UB/036.  IP: Eva Figueras Ferrer

2012 - 2012.   Made in Taipei. Encounters with the city..  (Ajuts a la Recerca).  Comissió de Recerca.  Ref.: 2005SGR 00786.  IP: Bibiana Crespo Martín

2012 - 2012.   MODALITAT ACIR (Ajut cofinançament d’infraestructures de recerca i publicacions vinculades amb Projectes Competitius de Recerca i Grups de Recerca Consolidats).  (Ajuts a la Recerca).  Comissió de Recerca de l'Agrupació en Humanitats (Universitat de Barcelona).  Ref.: 008367.  IP: Eva Figueras Ferrer

2012 - 2014.   ¿ECOLOGÍA ARTÍSTICA? HACIA UNA PRAXIS ARTÍSTICA SEGURA, SALUBRE Y SOSTENIBLE..  ().  Comissió de Recerca.  IP: Bibiana Crespo Martín

2012 - 2012.   MADE IN TAIPEI: ENCOUNTERS WITH THE CITY.  (Sense especificar).  Taipei Artist Village, Taipei (Taiwan).  IP: Bibiana Crespo Martin

2012 - 2013.   L’aplicació de les competències transversals en els estudis de graus de la Facultat de Belles Arts.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2012PID ‐ UB/036.  IP: Eva Figueras Ferrer

2012 - 2012.   GRAFICA CONTEMPORANEA- PRESENTE E FUTURO BARCELLONA – BOLOGNA –GRANADA – LISBONA quattro visioni a confronto. .  (Erasmus Mundus).  Accademia di Belle Arti di Bologna.  IP: Manuela Candini

2011 - 2020.   PLaCE. Place, location, context and environment..  (Sense especificar).  UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND BRISTOL.  IP: Iain Biggs

2011 - 2013.   El rostro humano: identidad y parecido..  (Historia y Arte (HIST-ARTE)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: HAR2010-20661.  IP: Miguel Quilez Bach

2011 - 2012.   Catalogació d'obra d'artista basada en l'anotació automàtica d'imatges.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 099367.  IP: Ferran Reverter Comes

2011 - 2012.   La gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat a la docència experimental dels estudis de grau de la facultat de Belles Arts: La implantació dels PNT dels tallers i laboratoris experimentals..  (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent).  Vicerectorat de Docència i Convergència Europea.  Ref.: 2011PID-UB/47.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2013.   Grup d'innovació docent consolidat Millora de la qualitat docent a la facultat de Belles Arts.  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: GIDCUB-11/FBA.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2011.   MODALITAT ACIR (Ajut cofinançament d’infraestructures de recerca i publicacions vinculades amb Projectes Competitius de Recerca i Grups de Recerca Consolidats) Traducció article en anglès per revista indexada. .  (Ajuts a la Recerca).  Comissió de Recerca de l'Agrupació en Humanitats (Universitat de Barcelona).  Ref.: 008367.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2012.   AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRECOMPETITIVOS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (MODALIDAD A) 'Pintura, dibujo y grabado versus nuevos procedimientos y materiales'. Realización del libro: 'LA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN PINTURA Y DIBUJO'..  (Ajuts a la Recerca).  Comissió de Recerca la de Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin

2011 - 2012.   LA GESTIÓ INTEGRADA DE LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA SEGURETAT EN LA DOCÈNCIA EXPERIMENTAL DELS ESTUDIS DE GRAU DE LES FACULTATS DE BELLES ARTS: la implantació dels PNT als tallers i laboratoris experimentals..  (Projectes d'Innovació Docent).  Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2011PID-UB/47.  IP: Eva Figueras

2011 - 2013.   Millora de la Qualitat Docent de la Facultat de Belles Arts.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GIDCUB-11/FBA.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2012.   La gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la seguridad en la docencia experimental de los estudios de grado de las facultades de bellas artes. Grupo de innovación docente.  ().  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2011PID-UB/47.  IP: Eva Figueras Ferrer
PNT

2015 - 2015.   DEL ARCHIVO A LA CREACIÓN: HACIA UNA EDUCACIÓN EXPERIMENTAL DE POESÍA VISUAL Y SONORA (CREAEDUPOEX).  ().  Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona .  IP: GLORIA BORDONS DE PORRATA-DÒRIA

2015 - 2015.   Exposició 'Entre tu y yo... gráficas intervenidas'. Campeche (Mèxic).  (Sense especificar).  Institut Ramon Llull.  Ref.: L0170 U10 N-ART 590/15-2.  IP: Bibiana Crespo Martin

2015 - 2015.   DE L'ARXIU A LA CREACIÓ: CAP A UNA EDUCACIÓ EXPERIMENTAL DE POESIA VISUAL I SONORA (CREAEDUPOEX)..  ().  Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2525FL00108000 .  IP: GLORIA BORDONS DE PORRATA-DÒRIA

2014 - 2016.   POESIA Y EDUCACIÓN (POCIÓ).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014 SGR 1067.  IP: GLÒRIA BORDONS de PORRATA-DORIA
Arte

2014 - 2016.   La poesia experimental catalana (1959-2004): características, relaciones internacionales y genéricas, recepción entre los más jóvenes.  (Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FFI2013-41063-P.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria
Arte

2014 - 2016.   Grupo de Inovación Docente Consolidado (GID). GRUP D'INNOVACIÓ DOCENT EN ELS TALLERS DE BELLES ARTS: TRADICIÓ I CONTEMPORANEÏTA - PULCHRUM.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GIDUB-13/156.  IP: Miquel Quílez Bach

2016 - 2016.   Pure Print. Encontro Internacional do Livro-arte como estratégia de criação e comunicação.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Eva Figueras Ferrer
Arte

2016 - 2022.   Grup d'Innovació Docent Consolidat ARTINNOVA UB.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/100.  IP: Andres Torres Carceller

2016 - 2022.   DIDAL_UB. Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/084.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font

2016 - 2017.   Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2015 ARMIF 00015.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2016 - 2016.   Poció (Poesia i Educació).  ().  Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona..  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2016 - 2017.   AYUDA DE MOVILIDAD PARA PARTICIPAR en la '1ra Jornada Internacional Anual de Arte Impreso' con la investigación titulada: 'El constructo artístico de la imagen de ciudad: identidad, estructura y significado'..  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin

2015 - 2015.   AYUDA DE MOVILIDAD PARA PARTICIPAR en el 'Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte: Procesos y tendencias en el arte impreso contemporáneo' con la investigación titulada: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA UN TALLER DE GRABADO SOSTENIBLE.  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin

2015 - 2017.   Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe..  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2015PID-UB/050.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font

2015 - 2016.   'Límites, fronteras y pliegues'.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Comissió de Recerca de l'Agrupació en Humanitats (Universitat de Barcelona).  Ref.: ACIR Recerca.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2015 - 2015.   Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2015) en el marc del programa Horizon 2020 i altres programes europeus.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

2015 - 2015.   Flux 2015. Festival de Vídeo d'Autor. Edició especial X aniversari.  ().  Institut de Cultura de Barcelona .   Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2015/103276.  IP: Elisabet Costa Giménez

2015 - 2015.   Influx [vídeo a escena].  ().  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2015/103815.  IP: Elisabet Costa Giménez

2015 - 2015.   Subvencions de l'Institut Ramon Llull, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció exterior de les arts visuals 2015.  ().  Institut Ramon Llull.  Ref.: L0170 U10 N-ART 590/15-2.  IP: Bibiana Crespo Martin

2015 - ... .   POLIS: ART, CIUTAT, SOCIETAT, SOSTENIBILITAT. Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona.  ().  Ajuntament de Barcelona .   Ministerio de Ciencia e Innovación / Universidad Técnica de Lisboa / Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Projecte EUROm.  IP: ANTONI REMESAR BETLLOCH

2014 - 2015.   Geografies Literàries 3.0.  ().  Universitat de València.  Ref.: UV-SFPIE_DOCE14-223203.  IP: Alexandre Bataller Català

2013 - 2014.   L'APLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS EN ELS ESTUDIS DE GRAUS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS (Seguiment projecte).  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2013PID-UB/006.  IP: Eva Figueras Ferrer

2013 - 2014.   El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID-UB/004.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2016 - 2019.   Artes y poéticas: creación, archivo y educación.  (Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FFI2016-75844-P.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria; Eva Figueras Ferrer

2017 - 2017.   ERASMUS +. Beques de mobilitat amb finalitat de docència dins el programa Erasmus+ per al professorat de la Universitat de Barcelona (curs 2016-2017). Tema: 'Relational art and dialogical art practices into drawing methodologies'.  (ERASMUS+).  Vicerectorat de Política Internacional de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ERASMUS +.  IP: Bibiana Crespo Martín

2017 - 2017.   ARTE COLABORATIVO EN EL CONTEXTO ACADÉMICO-DOCENTE UNIVERSITARIO.  ().  Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Docència .   Vicerectorat de Política Internacional i Mobilitat de la Universitat de Barcelona.  Ref.: CONVOCATÒRIA FINANÇAMENT.  IP: Bibiana Crespo Martín

2017 - 2017.   Summa. Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team.  ().  Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: Repte Canòdrom Barcelona.  IP: Jordana, J. M.

2017 - 2018.   Artistic creation of today, heritage of tomorrow: museum and archive, memory and identity.  (Programa de Projectes de Valorització del Banco Santander).  Unión Iberoamericana de Universidades.  Ref.: PYM02/2017. .  IP: Bibiana Crespo Martín

2017 - 2017.   Influx 2017 [vídeo a escena].  ().  Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 17S00907-006 .  IP: Elisabet Costa Giménez

2017 - 2017.   Flux 2017. Festival de Vídeo d'Autor.  ().  Generalitat de Catalunya.  IP: Elisabet Costa Giménez

2017 - 2017.   AYUDA DE MOVILIDAD PARA PARTICIPAR en el '2º Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte. Concepto y forma del pensamiento gráfico' con la investigación titulada: PASANDO PÁGINA. TRANSGRESIONES Y LINDARES DEL LIBRO-ARTE EN EL MEDIO DIGITAL'.  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin
Arte arte

2016 - 2019.   Artes y poéticas: creación, archivo y educación.  (Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: FFI2016-75844-P.  IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria; Eva Figueras Ferrer

2016 - 2016.   Flux 2016. Festival de Vídeo d'Autor.  ().  Institut de Cultura de Barcelona .   Generalitat de Catalunya.  Ref.: CLT015/16/00071.  IP: Elisabet Costa Giménez

2016 - 2016.   SUMMA Arxiu Videogràfic d'Habitual Video Team.  ().  Ajuntament de Barcelona.  Ref.: 16S00459-006.  IP: Elisabet Costa Giménez

2016 - 2016.   Estada de mobilitat al Dept. Orgânica de Desenho de la Facultade de Belas Artes de la Universidade do Porto.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Universitat de Barcelona .  IP: Eva Figueras Ferrer

2016 - 2017.   Pure Print Madrid. Book_Art Edition 2017.  (Proyectos de Investigación Educativa).  Facultat Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.  Ref.: PR/16-20266.  IP: Marta Aguilar Moreno
Arte

2018 - 2018.   Colectivo [recolectoras]. El libro colaborativo, punto de encuentro. Grupo de investigación UCM (LAMP/UCM_FBAUP/i2ADS El Libro de Artista como Materialización del Pensamiento)y Grupo i2ADS Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade.  (Proyectos de Investigación Educativa).  Facultat Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid .   PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANTANDER.  Ref.: (PR26-A/16).  IP: Marta Aguilar Moreno
Arte

2017 - 2018.   Artistic Creation of Today, Heritage of Tomorrow: Museum and Archive, Memory and Identity.  (Unión Iberoamericana de Universidades - Banco Santander).  Unión Iberoamericana de Universidades.  IP: Bibiana Crespo Martin

2017 - 2020.   ARTE, POESÍA Y EDUCACIÓN (POCIÓ).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2017 SGR 1668.  IP: GLÒRIA BORDONS de PORRATA-DORIA

2017 - 2018.   Lecturas en el límite: Poesía desde el pensamiento visual.  (ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL).  Comissió de Recerca de l'Agrupació en Humanitats (Universitat de Barcelona).  Ref.: ACIR.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2018 - 2019.   Time & Procrastination 19.5. Gestión del tiempo y procrastinación: elementos para una reformulación del Plan de Acció Tutorial de 9 grados y 10 másters de la UB (y una doble titulación).  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE18-1960.  IP: Caterina Calderon Garrido

2018 - 2020.   L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals.  ().  Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i lAprenentatge. Universitat de Barcelona.  Ref.: 2018PID-UB/038.  IP: Andrés Torres Carceller

2018 - 2020.   L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2018PID-UB/038.  IP: Andres Torres Carceller

2018 - 2019.   Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l’educació artística .  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2018PID-UB/037.  IP: Andres Torres Carceller

2018 - 2018.   Projecte FORCES (Foment de la Recerca en els Centres de Secundària). Projecte de tutorització i assessorament de treballs de recerca de batxillerat que aquest projecte de transferència de la recerca i innovació educativa ofertada a estudiants de batxillerat. Programa 'Construint un espai per a la recerca educativa' (CERE) Institut de Desenvolupament Professional IDP - ICE de la Universitat de Barcelona..  (Xarxes de Referència).  ICE de la Universitat de Barcelona.  IP: Màxim Turull Rubinat

2018 - 2018.   Summa. Arxiu videogràfic d'Habitual Video Team (setena fase).  ().  Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 18S00251-006.  IP: Jordana, J. M.

2018 - 2018.   Influx 2018 [vídeo a escena].  ().  Institut de Cultura de Barcelona .   Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.  Ref.: 18S00358-006+CLT020/18/52.  IP: Elisabet Costa Giménez

2018 - 2018.   Flux 2018. Festival de Vídeo d'Autor.  ().  Generalitat de Catalunya .   Institut de Cultura de Barcelona.  Ref.: 18S00272-006 CLT015/18/84.  IP: Elisabet Costa Giménez

2019 - ... .   ARTINNOVA. Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts..  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/100.  IP: Andrés Torres Carceller

2019 - 2019.   DE LA DERIVA A LA GRÁFICA EXPANDIDA Y AL ARTE-ARCHIVO. PROCESOS METODOLÓGICOS DOCENTES-INVESTIGADORES EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA.  ().  Vicerectorat de Projecció i Inernacionalització de la UB.  Ref.:  FINANÇAMENT MOBILITAT.  IP: Bibiana Crespo Martín
Archivo Documento

2019 - 2020.   Artistic creation of today, heritage of tomorrow in Ibero-America: museum and archive, memory and identity.  (Programa de Projectes de Valorització del Banco Santander).  Unión Iberoamericana de Universidades.  Ref.: UB-03-19.  IP: Bibiana Crespo Martín

2019 - 2019.   AYUDA DE MOVILIDAD PARA PARTICIPAR en el '3er Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte. Formación, producción e investigación' con la investigación titulada: LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA. UNA SUERTE DE ARTICULACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO EXPLÍCITO Y EL CONOCIMIENTO TÁCITO..  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  IP: Bibiana Crespo Martin

2020 - 2023.   POETICAS LIMINALES EN EL MUNDO CONTEMPORANEO: CREACION, FORMACION Y COMPROMISO SOCIAL (POLICREA).  (Plan Nacional I + D).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: PID2019-104628RB-I00.  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria
Arte arte

2020 - 2022.   “Roots & Seeds XXI. Biodiversity Crisis and Plant Resistance.  (Sense especificar).  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) .  Ref.: 616712-CREA-1-2020-1-SP-C.  IP: Maria del Mar Redondo Arolas

2019 - 2021.   Artistic creation of today, heritage of tomorrow in Ibero-America: Museum and archive, memory and identity.  (Unión Iberoamericana de Universidades - Banco Santander).  Unión Iberoamericana de Universidades.  Ref.: UB-03-2019.  IP: Bibiana Crespo Martin

2019 - 2021.   Artes y poéticas: creación, archivo y educación (etapa 3/3) Poesía caminante.  (Sense especificar).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: RIPI2019IADA3.  IP: Carles Méndez Llopis
Objeto Arte

2019 - 2019.   Herbart. Art i Ciència en confluència. Ajut per a l'organització de congressos i jornades. Comissió de Recerca de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  ().  Comissió de Recerca la de Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.  IP: Redondo, M.

2019 - 2019.   Assitència aI Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento.  (Ajuts a la Recerca).  Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.  Ref.: GINDOC-UB/100.  IP: Andrés Torres Carceller

2019 - 2021.   El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2019PID-UB/012.  IP: Estel Marin Cos

2019 - 2022.   El Design Thinking i la co-creació com a eina estratègica per repensar espais d’aprenentatge.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2019PID-UB/007.  IP: Andres Torres Carceller

2019 - 2020.   Poesía caminante.  ().  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: RIPI2019IADA3.  IP: Carles Méndez Llopis

Contractes

2009 - 2009.   Conveni de col.laboració per al desenvolupament de la xarxa de recerca educativa 'l'Educació Lingüística i Literària en entorns Plurilingües' mitjançant el grup de recerca 'Poesia i Educació (POCIO)'.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .   Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  IP: Gloria Bordons de Porrata-Doria

2014 - 2014.   Ressons i petjades arran d'illa: La poesia i el llibre art.  (Sense especificar).  sense especificar.  Ref.: Fel-poètics.  IP: Caterina Amengual Adrover; Eva Figueras Ferrer

2014 - 2014.   Libro arte: El sentir del reportero que todos llevamos dentro.  (Sense especificar).  Fundación Fuendetodos Goya.  Ref.: Fuende-2014/6.  IP: Francisco Javier Tomás Cebrián; Eva Figueras Ferrer
Arte

2014 - 2014.   Abisme de llum. Homenatge a Màrius Torres.  (Sense especificar).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .   Col.lectiu d'artistes de l'Assalt.  Ref.: CU023D/226000100/4410/000.  IP: Antoni P. Vidal; Eva Figueras Ferrer

2014 - 2016.   Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar.  (Sense especificar).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: UACJ/RUPI/6926-144.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2013 - 2014.   Conveni Fundació Foix. Projecte A l'ombra de Foix. Una proposta en llibres-Art..  ().  Fundació J.V.Foix.  IP: Jordi Madern i Mas

2012 - 2013.   The Rape of Europa. Back to Agenor's demand to his sons. A simultaneous exhibition of printmaking and installation.  (Sense especificar).  Universidade de Lisboa.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2011.   Consultoría y dirección de la investigación sobre las alternativas ecológicas para su implementación en el Taller Antonio Saura de Funedetodos, Zaragoza..  ().  Consorcio 'Goya-Fuendetodos'.  IP: Eva Figueras Ferrer

2011 - 2011.   No es deixa llegir. Una recerca en llibres art.  (Sense especificar).  Centre de Lectura de Reus.  IP: Eva Figueras Ferrer

2014 - 2016.   Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar.  (Sense especificar).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: UACJ/RUPI/6926-144.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2014 - 2016.   Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar.  (Sense especificar).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: UACJ/RUPI/6926-144.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2014 - 2016.   Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar.  (Sense especificar).  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  Ref.: UACJ/RUPI/6926-144.  IP: Carles Méndez Llopis
Arte

2016 - 2018.   LA PRAXIS ARTÍSTICA PARTICIPATIVA EN ELS PROCESSOS DE REGENERACIÓ URBANA.  ().  Galeria Safia Art Contemporani, SL.  IP: Bibiana Crespo Martin

2016 - 2036.   PRACTICE-LED ARTS RESEARCH (INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRAXIS ARTÍSTICA).  ().  Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona .  Ref.: CONVENI DE RECERCA.  IP: Bibiana Crespo Martin
led Research

2016 - 2018.   Conveni de col·laboració entre la UB i Safia Art Contemporani per realitzar una recerca teòrica-pràctica sobre la praxis artística participativa en els processos de regeneració urbana..  (Sense especificar).  Galeria Safia Art Contemporani, SL.  IP: Bibiana Crespo Martin

2014 - 2017.   IN/OUT. Projecte expositiu Centre Penitenciari de Ponent..  (Sense especificar).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .   Col.lectiu d'artistes de l'Assalt / Serveis territorials a Lleida. Dpt. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: CU023F/226000100/4410/002.  IP: Antoni P. Vidal

2017 - 2018.   Mímesi i Metàfora. Proposta artística en homenatge a Pius Font i Quer en el 130è aniversari del seu naixement. 1888-2018.  (Sense especificar).  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .   Col.lectiu d'artistes de l'Assalt.  Ref.: CU023F/226000100/4410.  IP: Antoni P. Vidal;

2018 - 2019.   Conveni de col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i l'Escola Internacional de Fotografia Grisart.  ().  Facultat de Belles Arts i Escola Internacional de Fotografia Grisart.  IP: Mar Redondo

2019 - 2021.   Conveni de col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la Coordinadora d'entitats d'arts visuals, Lumínic. Festival de fotografia.  ().  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  IP: Mar Redondo Arolas

2019 - 2020.   Conveni de col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i l'Escola Internacional de Fotografia Grisart.  ().  Facultat de Belles Arts i Escola Internacional de Fotografia Grisart.  IP: Mar Redondo

Institucions i empreses amb què col·labora

Fundació Joan Brossa

Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès

Fundació Guillem Viladot

Documenta

Habitual Vídeo Team

Museu d'At Contemporani de Barcelona (MACBA)

Fundació Manuel de Pedrolo

Fundació Antoni Tàpies

Fundació J.V.Foix

Links a altres webs

web principal del grup

web personal de la investigadora principal

web que desenvolupa el grup

Web de les Jornades Internacionals de Poesia Experimental, octubre 2012.

Base de dades 'La poesia experimental catalana entre 1959 i 2004'

Web de les II Jornades Internacionals de Poesia organitzades pel grup

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 10/03/2021