Inici UB
BIBES. Grup de Recerca sobre Biblioteques, Educació i Societat

Dades Generals

Acrònim: BESCOLAR. Grup de Recerca en biblioteques de centres d'ensenyament no universitari

Codi Oficial: 2017SGR520

Adreça Professional: Facultat de Biblioteconomia (Barcelona - 08014)

Telèfon: 93 4035782     Fax:

Correu-e: mana(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco:

Paraules Clau: Biblioteques de centres d'ensenyament no universitari

Àmbit temàtic: Ciències Socials

Equip Investigador

Maite Comalat Navarra comalat(a)ub.edu

Lluis Agusti Ruiz agusti(a)ub.edu

Nuria Balague Mola nbalague(a)ub.edu

Monica Baro Llambias baro(a)ub.edu

Alejandro Cosials Apellaniz alex.cosials(a)ub.edu

Carina Rey Martin carina.rey(a)ub.edu

Concepcion Rodriguez Parada crodriguezp(a)ub.edu

Aurora Vall Casas auroravall(a)ub.edu

Silvia Argudo Plans silvia.argudo(a)ub.edu

Línies de Recerca

Realització d'estudis quantitatius i qualitatius sobre l'ús i l'estat de les biblioteques dels centres de primària i secundària de Catalunya i de l'estat.

Organització d'activitats formatives i de transferència del coneixement.

Preparació de materials i eines de suport per als professionals de les biblioteques escolars.

Elaboració de documents de referència per a les biblioteques escolars.

Recull de recursos per al professorat i l'alumnat per a l'aprenentatge i la investigació

Col·laboració i assessorament en els plans de biblioteques escolars de l'administració educativa.

Elaboració de materials i d'eines de suport per al desenvolupament de les biblioteques de centres educatius.

Organització d'activitats de formació permanent i especialitzada (Màster de Biblioteca escolar i promoció de la lectura; Jornades de Biblioteques escolars).

Publicacions en Revistes

Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2010).  Información para pacientes y educación en la salud de la ciudadanía: a la búsqueda de nuevos usuarios. El Profesional de la Información, 19(3),  296-299.   ISSN: 1386-6710

Rodríguez Parada, C., Vall Casas, A. (2007).  Recursos d'informació i lleure per a infants malalts. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (19).  http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19rodri1.htm ISSN: 1575-5886

Mañà, T.  (2008).  (Dis)funcions de la biblioteca escolar. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(46(2008)),  5-9.   ISSN: 1133-9845

Mañà, T.  (2010).  Una Aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de 'la Caixa' (1923-1993). Teresa Miret. Item: revista de biblioteconomia i documentació(53(2010)),  124-126.  www.cobdc.org/publica/item ISSN: 0214-0349

Mañà, T.  (2010).  Panorama of a new century; Children's literature in Catalan. Bookbird: world of children's books, Vol. 48(Num. 3). 

Agustí, Ll.; Comalat, M. (2012).  Introducció [Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014]. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 3,  i.  Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/281385) ISSN: 2014-0088

Baró, M. ; Mañà, T.  (2009).  La Necessitat d'unes directrius per a biblioteques escolars. Temes clau(13 (des. 2009)),  18-19.  http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1eee74ff-0425-4b2b-ad44-a91452e20dde/monografic_biblioteca_escolar.pdf / http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/monografic_biblioteca_escolar.pdf

Baró, M. ; Mañà, T. (2007).  Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007). Crònica d'una altra oportunitat perduda. Item: revista de biblioteconomia i documentació(46),  53-65.   ISSN: 0214-0349

Comalat Navarra, M.; Sulé Duesa, A. (2007).  Directrices para las bibliotecas de prisión de Cataluña: un instrumento de reflexión presente y de planificación futura. Educación y Biblioteca, 19(158),  82-88.  http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/119345 ISSN: 0214-7491

Vall Casas, A.; Boté Fernández, C. (2013).  Vols buscar informació sobre salut a Internet? Vine i aprèn-ne!: descripció d'una activitat formativa. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (30).  http://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/267107 / http://bid.ub.edu/es/30/bote.htm ISSN: 1575-5886

Mònica Baró (2009).  Textos que hablan de libros. Impresos publicitarios de las ediciones infantiles de Editorial Juventud de Barcelona (1923-1969). Paratesto. Rivista internazionale(6),  155-182.   ISSN: 1824-6249

Baró, M.; Mañà, T. (2011).  Sur la bonne voie: les bibliothèques scolaires en Espagna. InterCDI. Revue des Centres de Documentation et d'information(231),  58-61. 

T. Mañà (2010).  Les biblioteques populars de la Mancomunitat: un projecte polític i un projecte bibliotecariCercles. Revista d'Història Cultural(13),  44-60.   ISSN: 1139-0158

Mañà, T. (2012).  Panorama dels llibres infantils i juvenils dels anys 2010 i 2011. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2,  89-97.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262955 ISSN: 2014-0088

Comalat, M.; Agustí, Ll.[ed.] (2012).  Anuari de l'observatori de biblioteques, llibres i lectura. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2(2),  5-198.  Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262959) ISSN: 2014-0088

Espinàs, E.; Comalat, M. (2010).  Les Biblioteques públiques a Catalunya durant els anys 2008 i 2009: estat de la qüestió. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 1,  38-48.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209615/278830 ISSN: 2014-0088

Colomer, T.; Baró, M. (2009).  Primer Máster oficial de Bibliotecas escolares . Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ)(224),  34-36.   ISSN: 0214-4123

Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2009).  El dret a la informació dels pacients: metges i bibliotecaris, un camí per recórrer plegats. Annals de Medicina, 92(3),  104-106.  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsMedicina/article/view/182985 ISSN: 0210-7465

Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2013).  Use of information and communication technology in Spanish school libraries. AWERProcedia Information Technology and Computer Science, 3,  945-954.  . [Consulta: 10 jul. 2013]. ISSN: 2147-5369

Baró, M. ; Mañà, T.  (2007).  La Educación documental en secundaria. PLEC. Proyecto de lectira para centros escolareshttp://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=7&id_documento=127&nivel=Secundaria

Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010).  La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 1(1),  71-87.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833 ISSN: 2014-0088

Vall Casas, Aurora (2009).  Los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España: evolución histórica de una profesión. Anales de Documentación(12),  303-319.  https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/70381 ISSN: 1575-2437

Baró, M.; López, C.; Insua, J.; Sanjuán, E.; Lluch, J.; Vicente, L.; Siles, M. (2011).  A debat: La lectrua al segle XI. Item: revista de biblioteconomia i documentació(55).   ISSN: 0214-0349

Comalat, M.; Espinàs, E. (2012).  Les Biblioteques públiques a Catalunya: 2010-2011. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2,  106-118.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262535 ISSN: 2014-0088

Baró, M.; Mañà, T.; Barrios, M.; Baena, J. (2012).  Promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Cataluña: evaluación y resultados. El Profesional de la Información, 21(3),  277-289.  http://hdl.handle.net/2445/27425 ISSN: 1386-6710

Mañà, T. ; Baró, M.  (2007).  A Colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares: relación, cooperación ou integración?. Interea visual 09. Servizos de lectura(mayo 2007),  29-34.   ISSN: 1885-2882

Baró i Llambias, M.; Cosials, À.; Raga, P. (2010).  Les biblioteques escolars a Catalunya. 2008-2009. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 1,  49-62.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209616 ISSN: 2014-0088

Comalat-Navarra, M. (2008).  Seminario sobre la biblioteca pública 2010 y su papel con internet. El Profesional de la Información, 17(2),  239-241.   ISSN: 1386-6710

Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2008).  El dret a la informació del pacient: una aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica = Patients' right to information: a review of the regulatory and ethical framework. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (21).  http://www.ub.es/bid/21/vall1.htm ISSN: 1575-5886

Baró i Llambias, M.; Raga, P. (2012).  Les biblioteques escolars a Catalunya. 2010-2011. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2,  119-128.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262078 ISSN: 2014-0088

Baró, M. ; Mañà, T.  (2007).  Salvar el último escollo. El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria: perfil, formación y competencias. Idea. Revista de Educación de Castilla-La Mancha.(5(2007)),  186-193.   ISSN: 1699-6429

Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I.; Miret, I. (2007).  Biblioteca escolar i lectura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, gen.(41(2007)),  113-121.   ISSN: 1133-9845

Baró, M. (2011).  Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa(200),  19-21.   ISSN: 1131-995X

Baró, M.; Mañà, T. (2013).  Bibliotecas escolares: ¿un valor en alza?. El Profesional de la Información, 22(2),  106-112.   ISSN: 1386-6710

Publicacions en Llibres

Mañà, T.  (2007).  Actividad editorial en catalán: ...y que cumplas muchos más. En Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2007 (pp. 29 - 36).  SM - S. ISBN: 9788467517385.  

Baró, M. (2007).  De quan diaris i revistes parlaven dels llibres infantils i juvenils. La valoració crítica de la producció per a infants i joves de les editorials Mentora i Joventut entre 1923 i 1936. En El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui.Coord. M. Baró, T. Colomer, T. Mañà. (pp. 185 - 194).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 9788495876213.  

Mañà, T.  (2007).  Les Biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925). .  Pages editors - S. ISBN: 9788497795197.  

Baró, M. ; Cosials, A. ; Mañà, T. ; Comalat, M.  (2007).  La Biblioteca escolar. (pp. 31 p.).  Junta de Castilla y León. Consejería de Educación - S.

Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I.  (2007).  Las Tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. (pp. 48 p.).  Ministerio de Educación. Ministerio de Industria y Comercio - N. ISBN: 651-07-143-X.  

Mañà, T.  (2007).  Els Llibres infantils a les biblioteques populars dels anys vint. En El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui (pp. 195 - 200).  Institut d'Estudis Baleàrics - N. ISBN: 9788495876213.  

Mañà, T. (2008).  Actividad editorial en catalán: singular y universal. En Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008 (pp. 29 - 36).  SM - S. ISBN: 9788467528394.  

Mañà, T.  (2008).  El Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. En Planificación estratégica de la cultura en España. Felix Manito (coord.) (pp. 765 - 782).  Fundación Autor - N. ISBN: 9788480487719.  

Mañà, T.  (2009).  Actividad editorial en catalán:tiempo de bonanza. En Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009 (pp. 37 - 44).  SM - S. ISBN: 9788467534665.  

Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Montero, I.  (2010).  Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos. En Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos .  Fundación Germán Sánchez Ruipérez - S. ISBN: 9788489384798.  http://www.fundaciongsr.es/activos/texto/wfun_pdf_0255-M5Slpjc16bFDZ8pF.pdf

Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I.  (2011).  Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. En Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca .  Fundación Germán Sánchez Ruipérez - S. ISBN: 9788489384842.  http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf

Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I. (2011).  Biblioteca escolar i lectura. En Sobre l'horrible perill de la lectura (pp. 187 - 199).  Perifèric edicions - S. ISBN: 978-84-92435-45-6.  

Mañà, T.  (2011).  Actividad editorial en catalán: buenos resultados. En Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2011 (pp. 41 - 47).  SM - S. ISBN: 9788467534665.  

Baró, M.; Batallé, M.; Camacho, T.; Fenoll C.; Lladó, C.; Maña, T.; Nieto, J.; Paños, E. (2013).  Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. En Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya .  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament - S.

Baró, M. (2004).  La formazione dei bibliotecari scolastici in spagna. Una materia precaria”. -. En Biblioteche Solastiche. Rassegna annuale di temi, informazione, documenti (pp. 53 - 61).  Editrice Bibliografica - N.

Baró, M. (2008).  La dimensión educativa de la biblioteca escolar. En La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje (pp. 103 - 117).  Ministerio de Educación y Ciencia - S. ISBN: 978-84-369-4542-3.  

Baró, M. et al. (2005).  Directrius IFLA/UNESCO per la biblioteca escolar. Revisió de la traducció. (pp. 329 - 379).  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya - N.

Baró, M. (2009).  As Bibliotecas escolares em Espanha. Evoluçao atualidade e perspectivas de futuro. En Oeiras a ler. IV Encontro das Bibliotecas escolares do Concelho de Oeiras (pp. 6 - 24).

Comalat, M.; Sulé, A. (2007).  Directrius per a les biblioteques de presons. (pp. 42).  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya - N. ISBN: 978-84-86972-23.  http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html

Comalat, M. (2008).  El Plan de bibliotecas de Barcelona 1998-2010. En Planificación estratégica de la cultura en España (pp. 169 - 187).  Fundación Autor - N. ISBN: 978-84-8048-771-9.  

Hernández, H. (dir); Rey, C., Comalat, M. (colaboradoras)  (2009).  Opiniones y actitudes de los usuarios de las Bibliotecas Públicas del Estado. .  Fundación Germán Sánchez Ruipérez - S.http://www.bibliotecaspublicas.info/mcu/docs/est_usu_BPE.pdf

Vall Casas, A.; Rius Bou, A. (2008).  Esporgar: manual d'avaluació crítica de la col•lecció. En Esporgar: manual d'avaluació crítica de la col•lecció .  Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya - N. ISBN: 84-86972-30-2.  http://www.cobdc.org/publica/eines/index.html

Beyà Lafontana, M.; Gabarró Parera, M.; Rius Bou, A.; Vall Casas, A. (2010).  Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons. En Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons .  Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya - S.http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/esporgar.pdf

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Mañà, T.  (2005).  Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

A. Vall (2006).  Les biblioteques per a pacients: descrivint el present, imaginant el futur (Regió Sanitària Barcelona)[DIPOSITADA EL 14/03/2011]. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mònica Baró Llambias (2005).  Les edicions infantils i juvenils de l’editorial Joventut. 1923-1969. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Presentació de Comunicacions

Villarroya, A. ; Argudo, S. ; Barrios, M. ; Comalat, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Sulé, A.  (2008).  La Evaluación continua en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Lleida, ESPANYA.

Mañà, T.  (2007).  Colaborar para avanzar: las bibliotecas públicas y escolares en España. Conferència invitada,  Seminário As bibliotecas e a leitura no século XXI, Espinho (Portugal), PORTUGAL.

Baró, M. ; Mañà, T.  (2009).  Exploradores de bibliotecas: una experiencia de colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares para integrar el uso de la información en los aprendizajes. Presentació comunicació,  16th European Conference on reading/ 1a Ibero-American Forum on Literacies. 19-22 juliol, 2009. Discovering worlds of literacy. Procedings of the 16th European conference on reading and 1st Ibero-american Forum on Literacies (Braga, 19-22 juliol 2009). Portugal: Braga, 2010. 1 CD-ROM. ISBN 978-989-96548-0, Braga (Portugal), PORTUGAL.

Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I.  (2009).  School libraries in Spain: A study on the current state of the issue. Presentació comunicació,  38ª IASL Annual International Conference 'School Libraries in the picture; Preparing pupils for the future', Abano Terme, ITÀLIA.

Gascón, J.; Comalat, M.; Espelt, C.; Mañà, T.; Rubió, A.; Salse, M.; Vall, A. (Equip de Pràctiques) (2009).  Practice and academy, or working as learning: internship course at the Universitat de Barcelona LIS Faculty. Presentació comunicació,  BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto: Universidade do Porto, 2009. 1 CD-ROM. , Porto, PORTUGAL.

Mañà, T.  (2009).  Les Roderes de Tintín: els reptes de la literatura infantil i juvenil en l'educació i els mitjans de comunicació. Conferència invitada,  IV Congrés de Literatura infantil i juvenil catalana. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2010 (Quaderns divulgatius; 40). Disponible a: http://www.escriptors.com/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40, Mollerussa, ESPANYA.

Baró, M. ; Casas, J. ; Mañà, T. ; Reyes, L.  (2010).  La Promoció de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar. Presentació comunicació,  12 Jornades catalanes de Documentació. 18-20 de maig 2010. http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/REYES_promocio_lectura_BBPP.pdf, Barcelona, ESPANYA.

Espelt, C. ; Mañà, T.  (2011).  El Valor añadido de las prácticas externas para los estudiantes y las instituciones: La experiencia de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Barcelona. Presentació comunicació,  World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly. 13-18 August 2011, San Juan, Puerto Rico . http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/ifla77/120-espelt-es.pdf, San Juan de Puerto Rico, PUERTO RICO.

Miret, I.; Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I.  (2011).  Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Preguntas e indicadores para la autoevaluación. Conferència invitada,  Congreso Bibliotecas escolares en tránsito. 10,11 y 12 de noviembre 2011. http://bibliotecasescolaresentransito.com/es/materiales.asp, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012).  Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. Presentació comunicació,  CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/107/95 ISBN: 978-84-695-4073-2, Barcelona, ESPANYA.

Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2012).  Use of information and communication technology in Spanish school libraries. Presentació comunicació,  3rd World Conference on Information Technology 2012. Global Journal on Technology, Vol 3 (2013): 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Barcelona, ESPANYA.

Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.  (2013).  Bibliotecas escolares, ¿entre interrogantes?. Ponència,  5enes Jornades de Biblioteques escolars. 5 i 6 de març de 2013, Barcelona, ESPANYA.

Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J.M.; Rueda, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. (2010).  Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat. Ponència,  3es Jornades Educació i Arxius, Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L. (2010).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  6a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L. (2010).  Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  6a Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública (edició de febrer), Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2011).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  7a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (edició de febrer), Barcelona, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, Ll. (2011).  Educación para la salud al paciente crónico: Calidad de la información en Internet. Poster,  III Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, San Sebastián, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011).  Educación sanitaria al paciente crónico: calidad de la información en Internet. Presentació comunicació,  XI Conferência Iberoamericana de Educação em Enfermagem, Coimbra, PORTUGAL.

Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011).  Educació per la salut: qualitat de les pàgines Web amb informació sanitària. Presentació comunicació,  XXIII Congrés d'Atenció Primària de la CAMFIC, Mataró, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2012).  Educación sanitaria: Calidad de la información sobre la salud en Internet. Presentació comunicació,  II Congreso Internacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria, Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L. (2012).  Digitalia: libros electrónicos españoles y de temática hispánica. Ponència,  Jornadas de encuentro para usuarios, profesionales y bibliotecarios: el libro electrónico, presente y futuro en la biblioteca universitaria (mayo, Zaragoza. Universidad de Zaragoza), Saragossa, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2009).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Juny - Estiu), Barcelona, ESPANYA.

Rueda, P.; Agustí, L. (2012).  Early printed book sale catalogues from Seville: the extension of the European book market into Mexico (1680-1689). Presentació comunicació,  Specialist Markets in the Early Modern Book World. En preparació (Brill, 2013), Saint Andrews (Escòcia), ESCÃ’CIA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2008).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Hivern per la biblioteca pública [4a edició: febrer 2008], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2009).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Hivern per la biblioteca pública [5a edició: febrer 2009], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M (2009).  Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Estiu per la biblioteca pública [1a edició: juny 2009], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2010).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Hivern per la biblioteca pública [6a edició: juny 2010], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M (2010).  Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Estiu per la biblioteca pública [2a edició: juny 2010], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2011).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Hivern per la biblioteca pública [7a edició: juny 2011], Barcelona, ESPANYA.

Agustí, Ll. (2013).  La Faculté de Bibliothéconomie de l'Université de Barcelone: Histoire et la formation professionnelle à ses métiers proposée aux étudiants. Conferència invitada,  Le livre dans tous ses états = Books, every way they come: Journée d'étude à l'Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan, FRANÇA.

Lluís Agustí (2012).  El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (197-1743), canceller de la Universitat de Cervera. Ponència,  Jornades “Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX)”. Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX), Barcelona , ESPANYA.

Baró, M. (2007).  Los retos de la biblioteca escolar en el contexto de la sociedad del conocimiento. Ponència,  2as Xornadas de bibliotecas escolares, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Baró, M. (2007).  Bibliotecas escolares en España. Evolución, actualidad y perspectivas de futuro. Ponència,  IV Econtro das bibliotecas escolares de Oeiras, Oeiras, PORTUGAL.

Baró, M. (2007).  La biblioteca escolar: un recurso imprescindible para los ciudadanos del mañana. Ponència,  VI Jornadas de animación a la Lectura y la escritura, Lorca, ESPANYA.

Baró, M.; Cosials, À. (2003).  School librarians to facilitate an educational change process. Presentació comunicació,  69th IFLA General Conference and Council. Proceedings 69th IFLA General Conference and Council, Berlin. 2003, Berlin, ALEMANYA.

Baró, M. (2008).  Debat sobre aquesta nova etapa del món de l'edició en l'entorn digital, tot commemorant el llibre de Jordi Rubió Impremta i llibreria a Barcelona (1474-1553). Taula rodona,  Tercer seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer (curs 2007-2008):Impremta i llibreria a la Barcelona digital del 2010. 29 de maig de 2008, Barcelona, ESPANYA.

Baró, M. (2009).  Experiències a biblioteques públiques i escolars d'articulació de programes ALFIN. Taula rodona,  II Seminari ALFIN. Biblioteca Aprenentatge i ciutadania, Vilanova i la Geltrú, ESPANYA.

Mònica Baró (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  IV Jornades de Biblioteques escolars , Barcelona, ESPANYA.

Baró, M.  (2011).  Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Conferència invitada,  Encuentros de bibliotecas escolares de Galicia, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Mònica Baró (2011).  Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones. Ponència,  II Congreso Leer.es. Nuevas alfabetizaciones, Madrid, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  Biblioteques escolars, per a què? 10 bones raons per tenir i mantenir una biblioteca escolar en temps de crisi. Ponència,  VI Jornades de Biblioteques escolars de Girona, Girona, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  El grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona. Una formació per als bibliotecaris del futur. Taula rodona,  IV Jornades interprofessionals del Grup de Biblioteques catalanes associades a la UNESCO, Cervera, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  Llegim, creixem. Participació comitè científic/organitzador,  VI Congrés Educació i Entonr, La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  Eix 3. Lectura i entorn. Presidència de sessió,  VI Congrés Educació i Entonr, La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  Cómo consolidar la biblioteca escolar en la era de Internet. Taula rodona,  Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura IV Congreso Leer.es , Salamanca, ESPANYA.

Baró, M.; Miret, I. (2011).  Qué, quién, cómo, cuándo... evaluar las bibliotecas escolares. Conferència invitada,  V Jornadas aragonesas de bibliotecas, lectura y escritura, Ballovar, ESPANYA.

Baró, M. (2012).  Catàlogos infantiles y juveniles de la Editorial Juventud: Textos e imágenes para la venta. Ponència,  Jornades Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic. Dels orígens al segle XX, Barcelona, ESPANYA.

Rodríguez Parada, C.; Comalat, M. (2007).  Principios éticos ante intereses ¿contrapuestos?: presentación del código deontológico del Cpl·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ctalunya (COBDC). Conferència invitada,  10as Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2007, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Rey Martín, C.; Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer Torrens, A.; Frías, A.; Rodríguez-Parada, C.; Vall Casas, A. (2008).  Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió. Presentació comunicació,  Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació (11es: 2008: Barcelona). 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p., Barcelona, ESPANYA.

Comalat Navarra, M. (2008).  Perfils professionals, adaptabilitat constant. Taula rodona,  Jornades interprofessionals: Biblioteca pública,espai obert a l'aprenentatge [3es: 2008: Badalona], Badalona, ESPANYA.

Agustí, L.; Comalat, M. (2009).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Secretaria comitè científic/organitzador,  5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Febrer), Barcelona, ESPANYA.

Glòria Pérez-Salmerón; José Antonio Merlo; Concepción Álvaro; Antonio Tomás Bustamante; José Ángel Garro; Cristóbal Guerrero; Ana Colubi; Rafael Cid; Montserrat Puyol; Manuel Melgar; José Payá; Jorge García; Pilar Gallego; Pilar Sánchez Vicente; Asun Maestro; Vicent Giménez; Maite Comalat; Isabel Andreu; Eugenio López de Quintana Sáenz; Begoña Batres Campo; Maria de Vallibana Serrano.  (2009).  XI Jornadas Españolas de Documentación. Participació comitè científic/organitzador,  Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] , Zaragoza, ESPANYA.

Isabel Andréu Felipe; Maite Comalat; Francesc Rodrigo; Elisa Prieto Castro; Horst Antonio Hölderl Frau.  (2009).  El papel de los colegios profesionales en el mundo de la información y la documentación en España. Taula rodona,  Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] , Zaragoza, ESPANYA.

Comalat, Maite (2010).  Directrius dels serveis bibliotecaris a Catalunya. Ponència,  El marc legal de les biblioteques a Catalunya: Les biblioteques de les Institucions penitenciàries, Barcelona, ESPANYA.

Comalat, M. (2012).  Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública: Els bibliotecaris com a prescriptors culturals. Secretaria comitè científic/organitzador,  Escola d'Hivern per la biblioteca pública [8a edició: novembre 2012], Barcelona, ESPANYA.

Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2008).  La prensa diaria como recurso pedagógico: una propuesta interdisciplinar. Presentació comunicació,  III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación (III: Salamanca:2008). Formación, investigación y mercado laboral en Información y Documentación en España y Portugal = Formaçao, investigaçao e mercado de trabalho em Informaçao e Documentaçao em Espanha e Portugal. J. A. Frías, C. Travieso, eds. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008, p. 423-435 , Salamanca, ESPANYA.

Vall Casas, A.  (2007).  La visibilidad de las bibliotecas para pacientes o cómo se oculta aquello que debería mostrarse: los casos de Andalucía, la Comunitat Valenciana y Euskadi. Presentació comunicació,  Jornadas Españolas de Documentación (10as: Santiago de Compostela, 2007), ESPANYA.

Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A.  (2007).  El uso de la prensa diaria en la docencia de la Biblioteconomía: una propuesta interdisciplinar. Presentació comunicació,  Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (IV: Madrid, 2007) , ESPANYA.

Vall Casas, A.  (2007).  Reflexiones en torno a un perfil profesional: los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España. Presentació comunicació,  Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (XII: Zaragoza, 2007) , ESPANYA.

Vall Casas, A.  (2008).  El nom fa la cosa? les biblioteques per a pacients: una aproximació terminològica. Presentació comunicació,  Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 2008) . 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p. 459-481 , Barcelona, ESPANYA.

Argudo Plans, S.; Vall Casas, A.  (2008).  El PAT en la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva. Presentació comunicació,  Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (V: Madrid, 2008) , ESPANYA.

Villarroya, A.; Vall, A.; Térmens, M.; Urbano, C.; López, M. (2009).  Sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de orientación al estudiante en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Poster,  VI Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo, 8-11 de septiembre de 2009, Vigo, ESPANYA.

Seguí Palou, M.R.; Vall Casas, A. (2012).  Biblioteca pública y discapacidad: recursos y servicios para todos. Presentació comunicació,  VIII Jornadas científicas internacionales de investigación sobre discapacidad. Salamanca: 14, 15 y 16 de marzo de 2012. En premsa, Salamanca, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012).  Salud e Internet o cómo conseguir pacientes crónicos bien informados y autónomos: el caso del EAP Mataro-6 (Barcelona, Cataluña). Presentació comunicació,  X Jornadas APDIS: bibliotecas nas ciéncias da saúde na era da literacia digital. Lisboa: 29 e 30 de Março de 2012. http://hdl.handle.net/2445/28911 , Lisboa, PORTUGAL.

Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012).  Internet, salud y pacientes bien informados: una buena práctica al alcance de todos. Poster,  II Congreso internacional y VIII congreso nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Barcelona 16-18 de mayo de 2012. http://hdl.handle.net/2445/28913, Barcelona, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012).  Intervenció educativa: Internet, salut i apoderament del pacient. Poster,  2a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012. http://hdl.handle.net/2445/33003, Sitges, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013).  Pacients crònics i fonts d’informació de qualitat a Internet: actuacions des d’atenció primària. Poster,  Jornada científica internacional: compartint coneixement infermer = International Scientific Meeting: shraring nursing’s knowledge. Escola Universitària d’Infermeria. Universitat de Barcelona. Barcelona 13 de març de 2013. . http://hdl.handle.net/2445/34247, Barcelona, ESPANYA.

Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013).  Internet, bibliotecas públicas y centros de atención primaria: información de calidad y formación al alcance de los ciudadanos. Poster,  V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Barcelona 11-13 de abril de 2013, Barcelona, ESPANYA.

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021